ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність:Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Актуальні проблеми менеджменту(для магістрів) Згалат-Лозинська Л.О. 2005 4176
2 Актуальні проблеми менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (для спеціалістів, магістрів) Кобиляцький Л.С. 2005 1377
3 Антикризовий менеджмент (для магістрів) Чернявський А.Д. 2006 2527
4 Бухгалтерський облік(для бакалаврів) Пойда Ю.М. 2010 4355
5 Вища математика (БА) Юртин І.І. 2013 4089
6 Вища освіта і Болонський процес (для спеціалістів, магістрів) Терещенко Н.М. 2006 2792
7 Вільні економічні зони Чмир О.С. 2003 1326
8 Вступ до спеціальності «Менеджмент зовнішньо­економічної діяльності»(для бакалаврів, спеціалістів) Дахно І.І. 2005 754
9 Гроші та кредит(для молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів економічних спеціальностей) Пахомов В.І. 2005 913
10 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн(для бакалаврів) Бігдаш В.Д. 2009 3656
11 Державне регулювання економіки(БА, СП) Нестеренко О.П. 2009 4143
12 Державне управління Грінівецька Н.М. 2006 2532
13 Дипломатичний протокол(для бакалаврів) Чекаленко Л.Д. 2005 2390
14 Додаткові розділи з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" для самостійного опрацювання Степахно І.В. 2009 3453
15 Дослідження операцій(для бакалаврів) Чорней Н.Б., Чорней Р.К., Юнькова О.О. 2006 2709
16 Економетрія (Економетрика) (БА) Юртин І.І., Юнькова О.О. 2013 4118
17 Економіка зарубіжних країн (БА,МА) Дахно І.І. 2012 4939
18 Економіка і зовнішньоекономічні зв'язки України(для бакалаврів) Хільчевська І.Г. 2004 1799
19 Економіка і організація біржової торгівлі(БА) Пікуш Т.А., Салухіна Н.Г. 2009 3732
20 Економіка підприємства(для бакалаврів, спеціалістів) Діденко О.А. 2009 4119
21 Економічний ризик та методи його вимірювання(СП, МА) Бондар Н.М. 2009 4146
22 Зовнішня політика зарубіжних країн (для спеціалістів, магістрів) Лещенко Л.О. 2004 1952
23 Зовнішньоекономічна політика(для бакалаврів) Бовтрук Ю.А., Куценко В.М., Храмов В.О. 2006 2537
24 Інвестування (для бакалаврів) Чередніченко Н.Г. 2009 4120
25 Інтелектуальна власність Радченко Г.О. 2006 2837
26 Інтернет - технології (для бакалаврів, магістрів) Ахронович В.М. 2009 4048
27 Інформаційні системи і технології в менеджменті Сіницький М.Є. 2009 4046
28 Інформаційно-комунікаційний менеджмент (для спеціалістів, магістрів) Бебик В.М., Науменко О.С. 2005 2072
29 Комп'ютерні мережі та телекомунікації(для бакалаврів) Столяров Т.О. 2010 4744
30 Конкурентне право(для магістрів) Корчак Н.М. 2006 2543
31 Конкурентне та антимонопольне право(для спеціалістів) Можаровська Н.О. 2006 2544
32 Конкуренція в міжнародному бізнесі (СП,МА) Крилова Н.В. 2013 4986
33 Контролінг Кулик В.В., Осадча Г.Г. 2010 4552
34 Корпоративне управління(для МА) Кобржицький В.В. 2008 3217
35 Логістика(для БА) Гурч Л.М. 2008 3358
36 Логістика(для бакалаврів, спеціалістів) Гурч Л.М. 2009 4124
37 Макроекономіка(БА) Малиш Н.А., Москалюк Н.П., Осокіна В.В. 2009 4151
38 Маркетинг(для бакалаврів) Диніна К.С., Власенко О.О. 2010 4649
39 Маркетинг персоналу міжнародної компанії (для магістрів) Колпаков В.М. 2003 1561
40 Математичне програмування(для БА, СП) Дюженкова О.Ю., Томащук О.П. 2008 3219
41 Математичне програмування(для бакалаврів) Чорней Н.Б., Чорней Р.К., Юнькова О.О. 2005 730
42 Менеджмент(для бакалаврів) Баєва О.В. 2007 2997
43 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (для бакалаврів, магістрів) Румянцев А.П., Корнілова І.М. 2005 1077
44 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (для спеціалістів) Куценко В.М. 2003 1466
45 Менеджмент міжнародної торгівлі (для спеціалістів, магістрів) Крилова Н.В. 2005 1185
46 Менеджмент продуктивності (СП, МА) Мушкін І.М. 2009 4051
47 Методика викладання менеджменту Новальська Н.І. 2005 2333
48 Методика викладання у вищій школі Коростельов В.А. 2005 2115
49 Методологія наукового дослідження (для магістрів) Бєдная В.Б. 2006 2730
50 Международный менеджмент (БА) (русск.) Куценко В.М. 2012 5312
51 Міжнародна торгівля(БА, СП, МА) Кобржицький В.В. 2009 3983
52 Міжнародна економіка(для бакалаврів) Дахно І.І. 2005 1325
53 Міжнародне економічне право Плахотнюк Н.В. 2007 3107
54 Міжнародне інформаційне право (БА) Кісілевич-Чорнойван О.М. 2011 4656
55 Міжнародне право(для бакалаврів) Плахотнюк Н.В. 2006 2842
56 Міжнародний маркетинг (для бакалаврів, спеціалістів) Командровська В.Є. 2006 2807
57 Міжнародний маркетинг персоналу (для МА) Бірдус Л.В. 2009 3850
58 Міжнародний менеджмент (БА,СП) Куценко В.М. 2013 4990
59 Міжнародний туризм (для бакалаврів) Кобржицький В.В. 2009 3981
60 Міжнародні економічні організації Хільчевська І.Г. 2005 1915
61 Міжнародні перевезення Хільчевська І.Г. 2009 3650
62 Міжнародне приватне право(для БА) Павлик Л.З. 2008 3224
63 Міжнародні економічні відносини(для БА, СП) Хільчевська І.Г. 2008 3225
64 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції(СП, МА) Софіщенко І.Я. 2010 4583
65 Мікроекономіка (для бакалаврів) Слюсаренко О.П. 2009 4130
66 Митне регулювання ЗЕД(СП, МА) Перець В.І. 2013 4989
67 Муніпальний менеджмент(для магістрів) Дмитренко Г.А. 2007 2913
68 Облік і аналіз ЗЕД (БА,МА) Ромашко О.М. 2010 4370
69 Операційний менеджмент (для бакалаврів) Лопатенко Л.О. 2009 4131
70 Організація зовнішньоторговельних операцій(для МА) Ткаленко С.І. 2008 3315
71 Організація праці менеджера(для бакалаврів) Колпаков В.М. 2004 3113
72 Основи економічної теорії Руденко Н.В. 2009 4222
73 Основи ЗЕД Тьорло В.О. 2005 2266
74 Основи менеджменту(для бакалаврів напряму підготовки 0502 «Менеджмент») Баєва О.В. 2004 2041
75 Основи охорони праці (для молодших спеціалістів, бакалаврів) Ярова А.М. 2004 1707
76 Основи управлінського консультування(для магістрів) Коростельов В.А. 2005 2505
77 Організація сучасного діловодства(для БА) Волошина Т.М. 2008 3229
78 Охорона праці в галузі(для спеціалістів, магістрів) Семененко М.В. 2010 4760
79 Оцінка медичного бізнесу та управління проектами(для МА) Баєва О.В. 2008 3319
80 Паблік рилейшнз Слісаренко І.Ю. 2010 4828
81 Підприємницьке право (для бакалаврів, спеціалістів) Матюшко П.В., Можаровська Н.О. 2005 2303
82 Податкова система (для бакалаврів, спеціалістів) Лісовська О.Л. 2007 3009
83 Проектний менеджмент(для магістрів) Копнов М.О. 2005 2336
84 Психологія управління(для БА) Грись А.М. 2008 3352
85 Реклама в ЗЕД Командровська В.Є. 2005 609
86 Світова організація торгівлі (СП) Применко О.Б. 2012 4935
87 Соціальна екологія (СП,МА) Дробноход М.І. Вольвач Ф.В. Падун А.О. 2013 3537
88 Соціальна філософія(для спеціалістів, магістрів) Бєдная В.Б. 2006 2749
89 Соціологія управління Марутян Р.Р. 2006 2754
90 Системи технологій(для БА) Лопатенко Л.О. 2008 3123
91 Стратегічний менеджмент(для СП, МА) Сладкевич В.П. 2008 3014
92 Статистика(для бакалаврів) Захожай В.Б., Федорченко В.С. 2010 4451
93 Стратегічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності(для магістрів) Пилипенко О.В. 2004 1614
94 Страховий менеджмент(СП, МА) Бігдаш В.Д. 2009 3759
95 Теорія економічного аналізу(для бакалаврів економічних спеціальностей) Кулик А.В. 2009 3996
96 Теорія і практика самоменеджменту(для спеціалістів, магістрів) Колпаков В.М. 2005 837
97 Теорія ймовірностей і математична статистика(для бакалаврів) Дюженкова О.Н., Чорней Р.К. 2013 4136
98 Транснаціональні корпорації у глобальній економіці (для бакалаврів) Чупайленко О.А. 2004 1863
99 Трудове право(для БА,СП) Беззуб Б.С., Новосельська І.В. 2008 3243
100 Управління бізнесом (для бакалаврів) Арсанукаєва К.О. 2009 4501
101 Управління експортно-імпортними операціями (для бакалаврів,спеціалістів) Ткаленко С.І. 2005 2483
102 Управління оплатою праці(для СП) Калина А.В. 2008 3136
103 Управління персоналом(для бакалаврів) Колпаков В.М. 2005 896
104 Управління персоналом (Кадровий менеджмент)(для МА) Колпаков В.М. 2008 3137
105 Фінанси (для бакалаврів) Пахомов В.І. 2010 4672
106 Фінансовий аналіз ЗЕД(для БА) Коломійченко Н.І. 2008 3248
107 Фінансовий аналіз ЗЕД (БА) Коломійченко Н.І. 2011 5000
108 Фінансовий менеджмент(для СП, МА) Грідчина М.В. 2008 3139
109 Фінанси підприємств(для бакалаврів, спеціалістів) Слюсарчук О.П. 2010 4642
110 Цивільна оборона Вольвач Ф.В. 2009 4139
111 Цивільне та комерційне право зарубіжних країн(для всіх рівнів) Юлдашев О.Х. 2001 671
112 Экономика зарубежных стран (БА) (русск.) Дахно И.И. 2012 5311
Методичні рекомендації
113 Аудит(для БА, СП) Базась М.Ф., Тропіна І.В. 2008 3209
114 Дидактичні матеріали для практичних занять з дисципліни "Математичне програмування" (розділ І "Лінійне програмування та транспортні задачі")(для БА, СП) Кравцов Г.М., Кравцова Л.В. 2007 3069
115 Завдання до контрольної роботи з дисципліни «Макроекономіка»(для бакалаврів заочної (дистанційної) форми навчання за напрямками «Економіка і підприємництво», «Менеджмент») Малиш Н.А. 2000 690
116 Загальні методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Економіка підприємства» (для бакалаврів, спеціалістів) Макаровська Т.П. 2003 1407
117 Контрольні завдання з дисциплін«Логістика»спеціальності "Маркетинг" (БА, СП) Гурч Л.М. 2006 2415
118 Контрольні завдання з дисципліни "Логістика"(БА спец. "Менеджмент орг.", "Менеджмент ЗЕД") Гурч Л.М. 2009 3357
119 Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни "Менеджмент"(для БА,СП) Новальска Н.І. Корінчевська І.А 2007 2900
120 Методичне забезпечення контролю знань студентів з дисципліни "Мікроекономіка"(для бакалаврів) Филюк Г.М. 2007 2875
121 Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності»(для магістрів) Пилипенко О.В. 2003 1614
122 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи економічної теорії" (БА) Руденко Н.В. 2010 4256
123 Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Конкурентне право» Можаровська Н.О. 2003 1281
124 Методичні матеріали для контролю знань студентів з дисципліни «Державне регулювання економіки» Биконя С.Ф. 2006 2468
125 Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни "Державне регулювання економіки"(для БА) Кривобороденко Г.П. 2007 2949
126 Методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Господарський процес» Прилуцький Р.Б. 2006 2439
127 Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни «Прогнозування та програмування макроекономіки»(для бакалаврів) Пашута Т.М. 2006 2727
128 Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародне інформаційне право"(для БА, СП) Кісілевич-Чорнойван О.М. 2007 3023
129 Методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни "Економіка і організація біржової торгівлі"(БА) Губар В.В. 2009 3894
130 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Макроекономіка"(для бакалаврів) Довженко О.О. Малиш Н.А. 2007 2561
131 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Державне регулювання економіки» Арсанукаєва К.О. 2006 2429
132 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Макроекономічний аналіз»(для магістрів) Малиш Н.А. 2006 2562
133 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Мікроекономіка»(для бакалаврів) Арсанукаєва К.О. 2006 2411
134 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Основи економічної теорії»(для бакалаврів) Довженко О.О. 2006 2563
135 Методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни "Стратегічний менеджмент"(для спеціалістів, магістрів) Сладкевич В.П. 2007 2928
136 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вища математика" ч.1(БА) Лисенко В.І. 2009 3189
137 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародне приватне право" (БА) Павлик Л.З., Кісілевич-Чорнойван О.М. 2009 3862
138 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Мікроекономіка»(для бакалаврів) Филюк Г.М. 2006 2446
139 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інтернет-технології"(для бакалаврів) Тарнавський Ю.А. 2007 3029
140 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційні системи і технології в менеджменті"(для бакалаврів) Левченко Л.О. 2007 3031
141 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи інформатики та комп'ютерної техніки" та "Інформатика та комп'ютерна техніка"(для бакалаврів) Сіницький М.Є. 2007 3024
142 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародне економічне право"(для бакалаврів) Плахотнюк Н.В. 2007 3079
143 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародне право"(для бакалаврів, спеціалістів) Плахотнюк Н.В. 2007 3080
144 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державне управління"(для БА) Грінівецька Н.М. 2008 3148
145 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація сучасного діловодства"(для БА) Волошина Т.М. 2008 3177
146 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державне регулювання економіки" Кривобороденко Г.П. 2008 3458
147 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економічний ризик та методи його вимірювання" Бондар Н.М. 2008 3423
148 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Конкурентне та антимонопольне право" Можаровська Н.О. 2008 3329
149 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Підприємницьке право" Середа І.О. 2008 3365
150 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Право інтелектуальної власності"  "Інтелектуальна власність"(для СП,МА) Прилуцький Р.Б 2008 3426
151 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Антикризовий менеджмент" Чернявський А.Д. 2008 3430
152 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Інвестування"(БА, СП) Чередниченко Н.І. 2009 4097
153 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Теорія економічного аналізу"(для всіх рівнів економічного напряму) Кулик А.В. 2009 3900
154 Методичні рекомендації щодо виконання конрольних робіт з дисципліни "Вища математика"(МС, БА) Томащук О.П., Юртин І.І. 2009 4098
155 Методичні рекомендації щодо виконання конрольної роботи з дисципліни "Економетрія" (МС, БА) Юнькова О.О., Юртин І.І. 2009 3304
156 Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика"(для БА, СП) Дюженкова О.Ю., Чорней Р.К. 2008 3305
157 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз»(для бакалаврів, спеціалістів спеціальності «Менеджмент організацій», «Менеджмент ЗЕД», «Управління трудовими ресурсами») Коломійченко Н.І. 2001 794
158 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз»(для магістрів) Коломійченко Н.І. 2001 808
159 Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік»(для бакалаврів спеціальностей «Менеджмент ЗЕД», «Управління трудовими ресурсами», «Менеджмент організацій») Косміна Р.М. 2001 796
160 Методичні рекомендації щодо забезпечення практичних і лабораторних занять з дисципліни "Економетрія" Юртин І.І., Юнькова О.О. 2009 3516
161 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Ефективність збуткової діяльності підприємства"(СП) Командровська В.Є. 2009 3829
162 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математичне програмування"(БА) Томащук О.П., Юнькова О.О. 2009 3522
163 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент продуктивності"(СП, МА) Мушкін І.М. 2009 3837
164 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції" (СП, МА) Мілай А.О. 2009 3640
165 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи охорони праці"(БА) Яровая А.М. 2009 3481
166 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Соціологія управління"(БА, МА) Вировий В.І. 2009 3580
167 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія і практика самоменджменту"(БА, СП, МА) Свірень М.М. 2009 4085
168 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінанси"(БА) Черномаз Г.М. 2009 3615
169 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансовий аналіз ЗЕД" (БА) Коломійченко Н.І. 2009 3587
170 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародна торгівля"(БА, СП, МА) Кобржицький В.В. 2009 3980
171 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародний туризм"(БА) Кобржицький В.В. 2009 3979
172 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Страховий менеджмент" (СП, МА) Бігдаш В.Д. 2009 3959
173 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційні технології в менеджменті"(для бакалаврів) Левченко Л.О. 2007 3032
174 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Логістика"(для бакалаврів) Гурч Л.Н., Марченко С.М. 2007 2958
175 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Оперативний менеджмент"(для бакалаврів) Лопатенко Л.О. 2007 2962
176 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Стратегічний менеджмент"(для спеціалістів, магістрів) Сладкевич В.П. 2007 2930
177 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінанси підприємств"(для бакалаврів) Філіна Г.І. 2007 3052
178 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерський облік"(для БА) Тропіна І.В. 2008 3188
179 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вступ до спеціальності"(для БА спеціальності "Менеджмент ЗЕД") Бовтрук Ю.А. 2008 3191
180 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Дипломатичний протокол"(для БА) Чекаленко Л.Д. 2008 3151
181 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Контролінг"(для БА) Базась М.Ф.,  Бєда Ф.П. 2008 3094
182 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Корпоративне управління"(для МА) Кобржицький В.В. 2008 3153
183 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетинг"(для БА) Власенко О.О., Марченко С.М., Диніна К.С. 2007 2959
184 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Облік ЗЕД"(для СП) Ромашко О.М. 2008 3199
185 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Психологія управління"(для БА) Грись А.М. 2008 3274
186 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Статистика"(для БА) Захожай В.Б., Ткач Б.П. 2007 3157
187 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія соціального аналізу"(для БА, СП) Кулик А.В. 2008 3278
188 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління бізнесом"(для БА) Арсанукаєва К.О. 2008 3281
189 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Аудит"(для БА) Тропіна І.В. 2008 3431
190 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вища освіта і Болонський процес" Терещенко Н.М. 2008 3466
191 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Грошово-кредитні системи" Бігдаш В.Д. 2008 3468
192 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Зовнішньо-економічна політика" Бовтрук Ю.А. 2008 3435
193 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інвестування"(для БА, СП) Чередніченко Н.І. 2008 3410
194 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математичне програмування" (для БА,СП) Дюженкова О.Ю. Томащук О.В. 2008 3252
195 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент" Фетісова Н.І. 2008 3375
196 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародний маркетинг" Командровська В.С. 2008 3340
197 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Облік і аналіз ЗЕД" Ромашко О.М. 2008 3477
198 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Податкова система" Лісовська О.Л. 2008 3413
199 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Системи технологій" Лопатенко Л.О. 2008 3414
200 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Соціальна екологія" Вольвач Ф.В. 2008 3445
201 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління персоналом" Свірень М.М. 2008 3417
202 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансовий менеджмент"(для СП,МА) Пахомов В.І. 2008 3349
203 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи екології"(для БА) Вольвач Ф.В. 2009 3529
204 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Конкуренція в міжнародному бізнесі"(для СП, МА) Корбжицький В.В. 2009 3694
205 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вступ до спеціальності"(для БА спеціальності "Менеджмент ЗЕД") Бовтрук Ю.А. 2008 3191
206 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційно-комунікаційний менеджмент"(для СП) Козакевич І.О. 2008 3574
207 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи управлінського консультування"(для МА) Костін В.П. 2008 3443
208 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" (БА) Левочко М.Т. 2009 3780
209 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсових робіт з дисципліни «Управління бізнесом»(для магістрів) Коростельов В.А. 2003 1578
210 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методологія наукового дослідження" (МА) Кретов А.І. 2011 4459
211 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Паблік рилейшнз" (БА) Матвійчук А.О. 2011 4480
212 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" (БА) Панчук В.І. 2011 4472
213 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління оплатою праці" (СП,МА) Калина А.В. 2011 4514
214 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"(для БА, СП) Круковська-Сіневич Т.В. 2007 2969
215 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіка зарубіжних країн" (БА) Дахно І.І. 2013 4943
Тестові завдання
216 Дослідження операцій(для БА напрями «Менеджмент», «Економіка та підприємництво») Чорней Н.Б., Чорней Р.К., Юнькова О.О. 2004 1875
217 Економіка праці в організації (для БА кореспондентської форми навчання, до екзамену) Калина А.В. 2004 1870
218 Інформаційні технології в менеджменті (для БА, СП, до іспиту) Обритько Б.А. 2001 971
219 Інформаційно-комунікаційний менеджмент (для спеціалістів, магістрів кореспондентської форми навчання, до заліку) Терно В.В. 2005 2356
220 Контролінг(для бакалаврів кореспондентської форми навчання, до екзамену) Осадча Г.Г. 2004 1872
221 Логіка(для бакалаврів) Богдановський І.В. 2006 2782
222 Логістика(для бакалаврів, до екзамену) Гурч Л.М. 2003 1480
223 Математичне програмування(для бакалаврів, до іспиту) Дюженкова О.Ю., Юнькова О.О. 2001 853
224 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (для БА, до заліку та іспиту) Корнілова І.М. 2001 960
225 Методи і технології прийняття управлінських рішень(для СП, до заліку) Колпаков В.М. 2002 1231
226 Міжнародні економічні відносини (для бакалаврів, до екзамену) Дахно І.І. 2003 1481
227 Мотиваційний менеджмент(для бакалаврів, до заліку) Сладкевич В.П. 2001 1170
228 Огранізаційне проектування(для спеціалістів, до іспиту) Сладкевич В.П., Курочкін О.С. 2001 970
229 Операційний менеджмент(для бакалаврів, до екзамену) Лопатенко Л.О. 2002 1177
230 Організація праці менеджера (для бакалаврів) Швець Н.Г. 2004 1562
231 Основи економічної теорії(для бакалаврів напряму «Менеджмент», до заліку) Руденко Н.В. 2003 1867
232 Основи економічної теорії(для бакалаврів напряму «Менеджмент», до іспиту) Руденко Н.В. 2003 1868
233 Основи зовнішньоекономічної діяльності(для БА кореспондентської форми навчання, до заліку) Дахно І.І. 2004 1869
234 Підприємницьке право України(для бакалаврів, до заліку) Можаровська Н.О. 2003 1482
235 Податкова система (для бакалаврів, до заліку) Тропіна В.Б. 2001 1001
236 Прогнозування та програмування макроекономіки(для бакалаврів) Сергієнко О.М. 2005 2357
237 Системи технологій(для бакалаврів, до екзамену) Лопатенко Л.О. 2004 1777
238 Ситуаційні завдання і тести для самостійної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерський облік"(для бакалаврів) Базась М.Ф. Проданчук М.А. 2007 2940
239 Стратегічний менеджмент(для спеціалістів, до екзамену) Сладкевич В.П. 2002 1205
240 Тестові завдання для модульного контролю з дисципліни "Маркетинг"(БА) Диніна К.С. 2009 4040
241 Теорія економічного аналізу (для бакалаврів кореспондентської форми навчання, до заліку) Коломійченко Н.І. 2004 1873
Програми практик
242 Програма виробничої практики студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»(для бакалаврів) Куценко В.М., Дахно І.І., Романійко Л.М. 2010 4718
243 Програма навчальної практики студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньо­економічної діяльності»(для бакалаврів) Куценко В.М. 2010 4733
244 Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»(для магістрів) Куценко В.М., Дахно І.І., Романійко Л.М. 2010 4734
245 Програма переддипломної практики студентів "Менеджмент ЗЕД"(для СП) Дахно І.І. Романійко Л.М. 2007 2981
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013