спеціальності
1 Адміністративний менеджмент
2 Банківська справа
3 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
4 Економіка і підприємництво «молодший спеціаліст»
5 Економіка підприємства Економічна статистика; Прикладна статистика Міжнародна економіка
6 Журналістика
7 Комп’ютерні науки
8 Культурологія
9 Маркетинг
10 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
11 Менеджмент і адміністрування
12 Міжнародні відносини (країнознавство)
13 Облік і аудит
14 Організація виробництва «молодший спеціаліст»
15 Педагогіка і методика середньої освіти.Мова та література (англійська)
16 Переклад (англійська мова, німецька мова)
17 Політологія
18 Правознавство, Право, Правоохоронна діяльність
19 Прикладна математика
20 Психологія
21 Соціальна педагогіка
22 Соціальна робота
23 Соціологія
24 Туризм
25 Управління навчальним закладом
26 Управління персоналом і економіка праці
27 Фізичне виховання Фізична реабілітація
28 Фінанси і кредит (Фінанси)
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013