ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність:Прикладна математика
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Аналіз даних(для бакалаврів) Кирилаха Н.Г. 2006 2663
2 Архітектура комп'ютерів(для бакалаврів, спеціалістів) Пузанов А.П. 2004 1811
3 Бази даних та інформаційні системи (БА) Столярова Т.О. 2012 4736
4 Варіаційне числення(для бакалаврів) Кирилаха Н.Г. 2006 2664
5 Випадкові процеси(для бакалаврів) Личак М.М. 2006 2760
6 Дискретна математика(для бакалаврів напряму "Прикладна математика") Трохимчук Р.М. 2005 1911
7 Диференціальні рівняння в частинних похідних(БА) Панчук В.І. 2009 4179
8 Додаткові розділи аналізу Телейко А.Б. 2006 2667
9 Додаткові розділи математичного аналізу (СП) Дяченко М.П., Людвиченко В.О. 2010 4358
10 Застосування обчислювального експеременту Бейко І.В. 2007 2946
11 Інтелектуальні системи(СП) Москалькова Н.М. 2009 3550
12 Інформаційно-комунікаційний менеджмент Бебик В.М. Науменко О.О. 2005 2072
13 Інформаційні мережі(МА) Ахрамович В.М. 2009 3627
14 Історія християнської церкви Ящук Я.С. 2005 1302
15 Комп'ютерна вірусологія(для бакалаврів) Франчук О.В. 2004 1802
16 Комп'ютерні мережі (Комп'ютерні мережі: локальні, корпоративні, глобальні ) Столярова Т.О. 2012 4743
17 Математична екологія(для БА) Бейко І.В. Ночвай В.І. 2008 3220
18 Математична економіка (БА) Загородній Ю.В. 2012 2948
19 Математичний аналіз (Математичний аналіз. Додаткові розділи) (БА) Бейко І.В., Черніга Р.М. 2012 4161
20 Математичний аналіз(для бакалаврів спеціальності;Прикладна математика;) Бейко І.В., Черніга Р.М. 2005 2441
21 Математичні методи для прийняття рішень(БА) Бейко І.В. 2010 4687
22 Математичні методи та моделі страхування Ночвай В.І. Чечельницький О.А. 2006 2673
23 Математичні методи дослідження операцій (БА) Бейко І.В. Телейко А.Б. 2013 4162
24 Методи оптимізації(СП) Бейко І.І. 2009 3630
25 Методи оптимізації і дослідження операцій (БА) Бейко І.В. 2013 4189
26 Математична теорія розвитку та страхова справа (СП) Юнькова О.О. 2010 4364
27 Моделювання економічних, екологічних і соціальних процесів(для бакалаврів) Бейко І.В. 2006 2768
28 Моделювання динамічних систем(СП) Бейко І.В. 2009 3703
29 Методи та моделі розв'язування задач екології та захисту навколишнього середовища(СП) Загородній Ю.В. 2009 3791
30 Обєктно-орієнтоване програмування (БА) Столярова Г.О. 2013 4758
31 Основи Гіс-технологій(для бакалаврів) Марков С.Ю., Ночвай В.І. 2005 1928
32 Основи інтернет(для бакалаврів) Тарнавський Ю.А. 2005 2331
33 Основи охорони праці(для молодших спеціалістів, бакалаврів) Ярова А.М. 2004 1707
34 Основи християнської моралі Шишковський Є.С. 2005 1295
35 Практичні аспекти побудови баз даних Попов В.В. 2013 3011
36 Програмне забезпечення ПЕОМ Карпенко С.Г. 2006 2773
37 Програмування(для бакалаврів спеціальності "Прикладна математика") Бейко І.В., Карпенко С.Г., Шпортюк Г.А. 2005 1904
38 Рівняння математиної фізики (БА) Черніга Р.М. 2010 4696
39 Розпізновання образів(СП) Москалькова Н.М. 2009 3554
40 Системи та методи прийняття рішень(для бакалаврів) Бейко І.В., Кирилаха Н.Г. 2006 2819
41 Системне програмування(для бакалаврів) Терейковський І.А. 2006 2777
42 Статистичне моделювання(для БА) Панчук В.І. 2012 2977
42 Сучасні комп'ютерні технології об'єктно-орієнтованого програмування на С++(для бакалаврів) Шпортюк Г.А. 2007 3015
43 Теорія алгоритмів і математична логіка(для бакалаврів, спеціалістів) Рисцов І.К. 2005 2021
44 Теорія алгоритмів та математична статистика (БА) Шкільняк С.С. 2013 4670
45 Теорія ймовірностей та математична статистика(БА) Дюженкова О.Ю., Чорней Р.К. 2009 4136
46 Теорія керування (БА) Бейко І.В. 2010 4700
47 Теорія спеціальних функцій (БА) Кирилаха Н.Г. 2010 4701
48 Теорія спеціальних функцій(для бакалаврів) Кирилаха Н.Г. 2006 2698
49 Теорія систем та математичне моделювання(БА) Бейко І.В. 2013 4291
50 Теорія функцій комплексної змінної (БА) Черніга Р.М. 2006 2699
51 Українознавство Соколовська К.М. 2007 3134
52 Фінансова математика(для бакалаврів) Кулян В.Р. 2006 2825
53 Функціональний аналіз(для бакалаврів) Телейко А.Б. 2006 2787
54 Чисельні методи(для бакалаврів) Людвиченко В.О. 2007 3020
55 Чисельні методи математичної фізики (БА) Панчук В.І. 2010 4704
56 Методи побудови математичних моделей(для СП) Бейко І.В. 2009 4001
57 Методика викладання математики та інформатики(для СП) Панчук В.І. 2009 3737
Методичні рекомендації
58 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Алгебра та геометрія. Лінійна алгебра та аналітична геометрія" (БА) Зваридчук В.Б. 2009 3936
59 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія керування", "Системний аналіз та проектування систем обробки інформації" (БА, СП) Бейко І.В. 2010 4246
60 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Додаткові розділи аналізу" та "Теорія спеціальних функцій"(БА) Дяченко М.П. 2010 4250
61 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Дискретна математика"(БА) Дяченко М.П. 2010 4249
62 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Статистичне моделювання", "Аналіз даних"(БА) Панчук В.І. 2010 4242
63 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методи побудови математичних моделей", "Теорія систем та математичне моделювання"(БА, СП) Бейко І.В. 2010 4240
64 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математична економіка"(БА) Загородній Ю.В. 2010 4237
65 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математична теорія ризику та страхова справа"(СП) Юнькова О.О. 2010 4239
66 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Рівняння математичної фізики" (БА) Черніга Р.М., Дутка В.А. 2010 4245
67 Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни "Менеджмент"(для бакалаврів, спеціалістів) Новальска Н.І. Корінчевська І.А 2007 2900
68 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економічна теорія"(БА) Осокіна В.В. 2009 3690
69 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Застосування обчислювального експерименту"(СП) Бейко І.В. 2009 3670
70 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інтернет-технології"(для бакалаврів) Тарнавський Ю.А. 2007 3029
71 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційна безпека"(для магістрів) Ахрамович В.М. 2007 3030
72 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційні мережі"(МА) Ахрамович В.М. 2009 3661
73 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математичний аналіз"(БА) Черніга Р.М.Дутка В.А. 2009 3561
74 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів"(БА) Загородній Ю.В. 2009 3425
75 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи ГІС-технологій"(БА) Ночвай В.І. 2009 3507
76 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Сучасні комп'ютерні технології об'єктно-орієнтованого програмування на С++"(БА) Зваридчук В.Б. 2009 3665
77 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія алгоритмів та математична статистика"(БА) Шкільняк С.С. 2009 3427
78 Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика"(для БА, СП) Дюженкова О.Ю., Чорней Р.К. 2008 3305
79 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи християнської моралі"(для БА) Коцар С.В. 2007 3202
80 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Програмування" Дяченко М.П. 2008 3531
81 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Розпізнавання образів"(для БА) Москалькова Н.М. 2008 3510
82 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи інтернету"(для БА) Ахромович В.М. 2009 3563
83 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Чисельні методи математичної фізики"(БА) Панчук В.І. 2009 4023
84 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Випадкові процеси"(для БА) Личак М.М. 2009 3515
85 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Комп’ютерна вірусологія" (БА) Ахрамович В.М. 2011 4470
86 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методи оптимізації" (СП) Бейко І.В., Зінько П.М. 2010 3504
87 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія функцій комплексної змінної" (БА) Черніга Р.М., Дутка В.А. 2011 4473
88 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Чисельна геометрія та комп’ютерна графіка" (СП) Чубко Л.С. 2011 5206
89 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Функціональний аналіз" (БА) Дяченко М.П. 2012 4536
Програми практик
90 Програма навчальної практики студентів напряму "Прикладна математика" (БА) Бейко І.В. 2012 4724
91 Програма виробничої практики студентів спеціальностей "Прикладна математика" (для бакалаврів) Бейко І.В. 2010 4719
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013