ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність:Облік і аудит
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Адміністративне та податкове законодавство(для СП, МА) Бортник В.А 2009 3490
2 Аудит(для БА, СП) Базась М.Ф., Троніна І.В 2008 3209
3 Аудит і контроль банківської діяльності (для МА) Барановська В.Г., Кушнір О.М., Матюха М.М 2004 1831
4 Аудит (Організація і методика аудита) (БА) Коваль М.І., Михайленко О.В. 2010 5079
5 Аудит інформаційних систем(для БА) Базась М.Ф., Матюха М.М 2004 1661
6 Аудит інформаційних систем у фінансових установах
(для МА економічних спеціальностей)
Базась М.Ф., Матюха М.М 2004 1797
7 Аудит інформаційних технологій(для СП) Базась М.Ф., Матюха М.М 2004 1662
8 Аудит у бюджетних установах(для БА спеціальності «Облік і аудит») Базась М.Ф., Пономаренко В.В 2003 1350
9 Бухгалтерський облік та аудит (СПП) Коваль М.І. 2011 4545
10 Бухгалтерский облик та експертиза(для БА) Тропіна І. В. 2010 4356
11 Бухгалтерська звітність(для СП, магістрів) Веренич О.Г., Ровенко В.І 201 805
12 Бухгалтерська та податкова звітність(для МА) Базась М.Ф., Матюха М.М 2003 1352
13 Бухгалтерська та податкова звітність у комерційних банках і страхових компаніях(для СП, магістрів) Базась М.Ф., Матюха М.М 2005 1618
14 Бухгалтерський облік та експертиза (БА) Тропіна І.В. 2010 4356
15 Бухгалтерська експертиза (БА) Коваль М.І. Тропіна І.В. 2012 4737
16 Бухгалтерський облік у сільському господарстві
(для СП, магістрів економічних спеціальностей)
Базась М.Ф., Жила В.Г. Матюха М.М 2004 1726
17 Бухгалтерский учет (русск.) Михайленко О.В. 2012 5288
18 Вища математика(МС, БА) Юртин І.І., Томащук О.П 2013 4089
19 Вища освіта і Болонський процес Терещенко Н.М 2006 2792
20 Внутрішній аудит комерційних банків(для БА, СП) Роганова О.Я 2004 1745
21 Внутрішньогосподарський (управлінський) облік(для БА) Льовочко М.Т 2008 3492
22 Вступ до спеціальності «Облік і аудит»
(для БА, СП, магістрів іншого напряму)
Вербицька Л.В., Васюта-Беркут О.І., Мошковська О.А 2002 1112
23 Господарське законодавство(для БА, ) Можаровська Н.О 2007 2631
24 Господарський процес(для БА, МА) Прилуцький Р.Б 2008 3141
25 Гроші та кредит(для молодших СП, БА, СП економічних спеціальностей) Пахомов В.І 2005 913
26 Демографія(для БА) Дорошенко Л.С 2006 2454
27 Державне регулювання економіки(БА, СП) Нестеренко О.П 2009 4143
28 Державне управління (БА) Бортник В.А. 2012 4647
29 Державний фінансовий контроль (БА) Жила В.Г. 2010 4357
30 Дипломатичний протокол(для БА) Чекаленко Л.Д 2005 2390
31 Додаткові розділи з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" Степахно І.В 2009 3453
32 Економетрія (Економетрика) (БА) Юртин І.І., Юнькова О.О 2013 4118
33 Економіка підприємства(для БА, СП) Діденко О.А 2009 4119
34 Економіка праці (галузева)(для БА) Калина А.В 2004 1499
35 Економіко-математичне моделювання (БА) Юнькова О.О. 2011 4517
36 Економічна інформатика (БА) Сіницький М.Є 2013 4322
37 Економічна історія(для БА, СП) Биконя С.Ф 2005 1929
38 Економічна теорія(для БА) Осокіна В.В 2005 1592
39 Економічний аналіз Кулик А.В 2009 3970
40 Економічний ризик та методи його вимірювання(для СП, магістрів) Бондар Н.М 2009 4146
41 Експертиза та аналіз державного бюджету(для СП) Базась М.Ф., Кулик А.В., Коваль М.І 2008 3142
42 Експертиза та оцінка майна(для БА) Матюха М.М 2004 1807
43 Експертиза, оцінка і облік нерухомого майна(для БА) Кулик А.В 2008 3324
44 Етика ділового спілкування(для БА) Касьянова С.П 2007 2922
45 Звітність підприємств(для СП) Базась М.Ф., Матюха М.М 2005 2895
46 Звітність підприємства(для МА) Проданчук М.А 2007 2894
47 Земельне право України(для МА) Юлдашев О.Х 2004 1511
48 Іnternet-технології(для БА, СП) Ахрамович В.М 2009 4048
49 Інвестування(для БА, СП) Чередніченко Н.І 2009 4120
50 Інноваційний менеджмент(МА) Костін В.П 2009 4360
51 Інтелектуальна власність Радченко Г.О 2006 2837
52 Інформаційні системи і технології в облку ( Інформаційні системи і технології в облку і аудиті) (МА) Ахромович В.М 2012 4047
53 Інформаційно-комунікаційний менеджмент(для СП, магістрів) Бебик В.М., Науменко О.С 2005 2072
54 Історія економічних вчень(для БА, СП) Нестеренко О.П 2009 4149
55 Історія християнської церкви(для БА) Ящук Я.С 2005 1302
56 Комп'ютерні системи «1С: Бухгалтерія»(для МА) Матюха М.М 2011 4362
57 Комп'ютерні системи «1С: Підприємництво»(для СП, магістрів) Матюха М.М 2003 1301
58 Контролінг Кулик В.В., Осадча Г.Г 2010 4552
59 Країнознавство Гольцов А.Г 2006 2492
60 Макроекономіка(для БА) Москалюк А.П., Малиш Н.А., Осокіна В.В 2009 4151
61 Маркетинг(для БА, СП) Диніна К.С., Власенко О.О 2010 4649
62 Математичне програмування Дюженкова О.Ю., Томащук О.П 2013 3219
63 Математичне програмування(для БА) Чорней Н.Б., Чорней Р.К., Юнькова О.О 2005 2061
64 Менеджмент персоналу Свірень М.М 2009 4187
65 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті Матюха М.М 2009 3950
66 Методи прийняття рішень в аналізі і аудиті Базась М.Ф., Кулик А.В 2008 3074
67 Методика викладання обліку і аудиту(для МА) Найдьонов І.М 2006 2557
68 Методика і організація державного фінансового контролю(для МА) Базась М.Ф., Жила В.Г 2006 2559
69 Методика і організація експертизи та аналізу державного бюджету
(для МА спеціальності «Облік і аудит»)
Базась М.Ф., Пономаренко В.В 2003 1339
70 Методологія наукового дослідження Бєдная В.Б 2006 2730
71 Міжнародна економіка(для БА) Дахно І.І 2005 1325
72 Міжнародна торгівля(БА, СП, МА) Кобржицький В.В 2009 3983
73 Міжнародне інформаційне право (БА) Кісілевич-Чорнойван О.М. 2011 4656
74 Міжнародний бізнес Ткаленко С.І 2006 2470
75 Міжнародний менеджмент Куценко В.М 2004 1671
76 Міжнародні стандарти обліку і аудиту Осадча Г.Г 2005 3162
77 Мікроекономіка(для БА) Слюсаренко О.П 2009 4130
78 Моделювання вибору облікової політики(для СП, магістрів) Базась М.Ф., Матюха М.М 2004 1659
79 Моделювання економічних процесів ринкової економіки
(для СП, магістрів)
Малиш Н.А 2009 4152
80 Облік ЗЕД (СП) Ромашко О.М. 2011 4369
81 Облік і аналіз ЗЕД (БА,МА) Ромашко О.М. 2011 4370
82 Облік і аудит страхової діяльності(для СП) Базась М.Ф., Матюха М.М., Хижняк В.О., Кушнір О.М 2004 1548
83 Облік і аудит у страхових компаніях(для МА) Хижняк В.О., Бігдаш В.Д., Кушнір О.М 2004 1543
84 Облік у бюджетних установах(для БА) Базась М.Ф., Шевченко Т.І 2008 3226
85 Облік у зарубіжних країнах (БА) Ромашко О.М. 2011 4371
86 Організація бухгалтерського обліку і аудиту в комерційних банках і страхових компаніях(для СП) Базась М.Ф., Матюха М.М., Хижняк В.О 2004 1610
87 Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах(для СП) Базась М.Ф., Матюха М.М., Канєва Т.В 2006 2575
88 Організація бухгалтерської та податкової звітності(для МА) Базась М.Ф., Матюха М.М 2004 1624
89 Організація виконання бюджету (БА) Чупайленко О.А. 2011 4566
90 Організація експертизи та аналізу державного бюджету(для СП) Базась М.Ф., Кулик А.В 2004 1598
91 Організація і методика аудиту Базась М.Ф., Тропіна І.В 2008 3112
92 Організація обліку Матюха М.М 2009 3952
93 Організація обліку завнішньоекономічної діяльності(для МА) Ходзицька В.В., Ромашко О.М., Тропіна І.В 2004 1809
94 Організація обліку на підприємствах малого бізнесу(для БА, магістрів) Матюха М.М 2009 3984
95 Організація податкового обліку і звітності(для СП, магістрів) Веренич О.Г 2002 947
96 Організація сучасного діловодства(для БА) Волошина Т.М 2008 3229
97 Основи бухгалтерського та управлінського обліку(для БА) Базась М.Ф., Жила В.Г. Сергієнко О.М 2005 2009
98 Основи охорони праці(для молодших СП, БА) Ярова А.М 2004 1707
99 Основи християнської моралі(для БА) Шишковський Є.С 2005 1295
100 Оцінка та експертиза нерухомого майна(для СП) Базась М.Ф., Кулик А.В 2007 3006
101 Оцінка-експертиза земельного кадастру(для СП) Базась М.Ф., Кулик А.В 2004 1759
102 Паблік рилейшнз Слісаренко І.Ю 2010 4828
103 Податки та податкова система(для СП) Литвиненко Я.В 2003 1343
104 Податкова звітність(МА) Проданчук М.А 2009 3755
105 Податкова система(для БА, СП) Лісовська О.Л 2007 3009
106 Податкові системи зарубіжних країн (БА,СП) Литвиненко Я.В. 2011 4372
107 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
(для БА)
Дорошенко Л.С 2009 3852
108 Соціальна філософія(для СП, магістрів) Бєдная В.Б 2006 2749
109 Статистика(для БА) Захожай В.Б., Федорченко В.С 2010 4451
110 Стратегічний аналіз(для БА, магістрів економічних спеціальностей) Пилипенко О.В 2005 1374
111 Стратегічний аналіз Кулик А.В. 2011 4376
112 Стратегічний аналіз ЗЕД(МА) Пилипенко О.В., Кулик А.В 2009 4039
113 Страхування(БА) Пашута М.Т., Бігдаш В.Д 2010 4638
114 Судова бухгалтерська експертиза(для СП, магістрів) Базась М.Ф., Тропіна І.В 2006 2594
115 Теорія ймовірностей і математична статистика
(для БА економічних спеціальностей)
Дюженкова О.Ю., Чорней Р.К 2013 4136
116 Теорія систем і системний аналіз(МА) Чорней Р.К.,Чорней Н.Б 2013 4137
117 Трудове право(для БА, СП) Беззуб Б.С., Новосельська І.В 2008 3243
118 Українознавство(для БА) Кононенко П.П., Пономаренко А.Ю., Князюк Т.Г 2004 3134
119 Університетська освіта(БА) Падун А.О 2009 3622
120 Управління бізнесом(для БА) Арсанукаєва К.О 2009 4501
121 Управління витратами та цінами(для БА) Філіна Г.І 2013 4999
122 Управління експортно-імпортними операціями(для БА, СП) Ткаленко С.І 2005 2483
123 Управління персоналом(для БА) Колпаков В.М 2005 896
124 Управління персоналом(кадровий менеджмент) (для МА) Колпаков В.М 2008 3137
125 Управлінський облік (СП,МА) Коваль М.І., Ромашко О.М. 2011 4380
126 Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті (СП) Матюха М.М. 2011 4379
127 Фінанси(для БА, СП) Пахомов В.І 2005 2246
128 Фінанси підприємств Слюсарчук О.П 2010 4642
129 Фінансове право(для БА) Муравйов К.В 2009 3889
130 Фінансовий аналіз(для БА, СП) Коломійченко Н.І 2009 4068
131 Фінансовий аналіз ЗЕД (БА) Коломійченко Н.І. 2011 5000
132 Фінансовий аналіз ЗЕД(для БА) Коломійченко Н.І 2008 3248
133 Фінансовий менеджмент Грідчіна М.В 2013 5001
134 Фінансовий облік І Левочко М.Т. 2012 4769
135 Фінансовий облік ІІ Левочко М.Т. 2012 4770
136 Фінансовий облік ІІ(для БА, магістрів) Базась М.Ф., Ромашко О.М 2005 2917
137 Цивільна оборона(для БА) Вольвач Ф.В 2009 4139
138 Ціноутворення Філіна Г.І 2013 5003
Методичні рекомендації
139 Дидактичні матеріали для практичних занять з дисципліни "Математичне програмування" (розділ І)(для БА, СП) Кравцов Г.М., Кравцова Л.В 2007 3069
140 Завдання для контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з навчальної дисципліни «Економіка підприємства»(для БА) Макаровська Т.П 2004 1805
141 Контрольна робота та методичні рекомендації до її виконання з дисципліни "Звітність підприємства"(для МА) Базась М.Ф., Проданчук М.А 2007 2896
142 Контрольна робота та методичні рекомендації до її виконання з дисципліни "Фінансовий облік І"(для БА) Базась М.Ф., Проданчук М.А 2007 2897
143 Контрольна робота та методичні рекомендації до її виконання з дисципліни "Фінансовий облік ІІ"(для БА) Базась М.Ф., Жила В.Г., Проданчук М.А 2007 2898
144 Контрольні завдання з дисципліни «Логістика»
(для БА, СП спеціальності «Маркетинг»)
Гурч Л.М 2006 2415
145 Методичне забезпечення контролю знань студентів з дисципліни "Менеджмент"(для БА, СП) Новальска Н.І., Корінчевська І.А 2007 2900
146 Методичне забезпечення контролю знань студентів з дисципліни "Мікроекономіка"(для БА) Филюк Г.М 2007 2875
147 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економічний аналіз" Кулик А.В 2009 3942
148 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Податкова звітність"(МА) Матюха М.М 2009 3882
149 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Історія економіки та економічної думки"(БА) Козлова А.І 2010 3946
150 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційні системи і технології в обліку" Матюха М.М 2009 3945
151 Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни "Економетрія"(БА) Юнькова О.О., Юртин І.І 2009 3304
152 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Інвестування"(БА, СП) Чередніченко Н.І 2009 4097
153 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу»(для БА економічних спеціальностей) Пилипенко О.В 2003 1636
154 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Оцінка та експертиза нерухомого майна»(для МА) Базась М.Ф., Матюха М.М 2005 1901
155 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління обліково-фінансовими процесами»(для МА) Базась М.Ф., Матюха М.М 2005 1899
156 Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Ціноутворення"(для БА) Кравчук Л.Л 2007 2855
157 Методичні матеріали для контролю знань студентів з дисципліни «Державне регулювання економіки» Биконя С.Ф 2006 2468
158 Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни "Державне регулювання економіки"(для БА) Кривобороденко Г.П 2007 2949
159 Методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Господарський процес» Прилуцький Р.Б 2006 2439
160 Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни «Прогнозування та програмування макроекономіки»(для БА) Пашута Т.М 2006 2727
161 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Історія економічних вчень"(для БА) Довженко О.О 2008 3454
162 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Макроекономіка"(для БА) Довженко О.О. Малиш Н.А 2007 2561
163 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Політична економія"(для БА) Козлова А.І 2008 3359
164 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Державне регулювання економіки» Арсанукаєва К.О 2006 2429
165 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Мікроекономіка»(для БА) Арсанукаєва К.О 2006 2411
166 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вища математика" ч.1(БА) Лисенко В.І 2009 3189
167 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційні системи і технології обліку"(БА) Ахромович В.М 2009 3768
168 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент персоналу"(МА) Свірень М.М 2009 3746
169 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація виконання бюджету" Осипчук Л.А 2009 3684
170 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Мікроекономіка»(для БА) Филюк Г.М 2006 2446
171 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи інформатики та комп'ютерної техніки"  та "Інформатика та комп'ютерна техніка"(для БА) Сіницький М.Є 2007 3024
172 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державне управління"(для БА) Грінівецька Н.М 2008 3148
173 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародне інформаційне право"(для БА, СП) Кісілевич-Чорнойван О.М 2007 3023
174 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація сучасного діловодства"(для БА) Волошина Т.М 2008 3177
175 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Адміністративне та податкове законодавство" Бортник В.А 2008 3456
176 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державне регулювання економіки" Кривобороденко Г.П 2008 3458
177 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економічний ризик та методи його вимірювання" Бондар Н.М 2008 3423
178 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Еспертиза, оцінка і облік нерухомого майна" Кулик А.В 2008 3371
179 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Право інтелектуальної власності" "Інтелектуальна власність"(для СП,МА) Прилуцький Р.Б 2008 3426
180 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансове право "(для БА) Мурайов К.В 2008 3464
181 Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика"(для БА, СП) Дюженкова О.Ю., Чорней Р.К 2008 3305
182 Методичні рекомендації для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства»(для БА, СП) Матюха М.М 2001 750
183 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Бухгалтерський (фінансовий) облік» Зотов В.О., Вербицька Л.В 2002 1164
184 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз» (для БА, СП спеціальності «Менеджмент організацій», «Менеджмент ЗЕД», «Управління трудовими ресурсами») Коломійченко Н.І 2001 794
185 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз»(для МА) Коломійченко Н.І 2001 808
186 Методичні рекомендації до виконання курсових і контрольних робіт з дисципліни «Аудит»(для БА економічних спеціальностей) Зотов В.О 2002 1030
187 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економічний аналіз»(для МА) Базась М.Ф., Кулик А.В 2004 1687
188 Методичні рекомендації до контрольної роботи з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку»(для БА, СП спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси», «Банківська справа», «Маркетинг») Базась М.Ф., Матюха М.М., Ходзицька В.В 2003 1469
189 Методичні рекомендації до підготовки курсових робіт зі спеціальності «Маркетинг» Власенко О.О 2006 2500
190 Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік»(для БА спеціальностей «Управління трудовими ресурсами», «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») Косміна Р.М., Ромашко О.М 2003 1467
191 Методичні рекомендації і завдання для семінарських занять з дисципліни «Сучасні проблеми бухгалтерського обліку»(для МА) Веренич О.Г 2001 802
192 Методичні рекомендації та завдання для семінарських і практичних занять з дисципліни «Актуальні проблеми обліку і аудиту»(для МА) Веренич О.Г 2001 751
193 Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни "Вища математика" Томащук О.П., Юртин І.І 2009 4098
194 Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерська звітність»(для МА) Базась М.Ф., Матюха М.М 2005 1903
195 Методичні рекомендації щодо забезпечення практичних і лабораторних занять з дисципліни "Економетрія"(БА) Юртин І.І., Юнькова О.О 2009 3516
196 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інноваційний менеджмент"(БА) Костін В.П 2009 3831
197 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Комп'ютерні системи 1С: Підприємство"(СП) Матюха М.М 2009 3438
198 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математичне програмування"(БА) Томащук О.П., Юнькова О.О 2009 3522
199 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Моделювання економічних процесів ринкової економіки" Фещенко О.Л 2009 3527
200 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація обліку на підприємствах малого бізнесу"(БА) Матюха М.М 2009 3442
201 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація обліку" Левочко М.Т 2009 3775
202 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи охорони праці"(БА) Яровая А.М 2009 3481
203 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Податкова система зарубіжних країн"(БА) Литвиненко Я.В 2009 3479
204 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Стратегічний аналіз"(МА) Пилипенко О.В 2009 3533
205 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія систем та системний аналіз"(МА) Чорней Р.К 2009 3726
206 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Університетська освіта"(БА) Коваленко Н.А 2009 3961
207 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінанси" Черномаз Г.М 2009 3615
208 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансовий аналіз ЗЕД" (БА) Коломійченко Н.І 2009 3587
209 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародна торгівля"(БА, СП, МА) Кобржицький В.В 2009 3980
210 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія міжнародних відносин"(для БА) Хижняк І.А 2007 3001
211 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінанси підприємств"(для БА) Філіна Г.І 2007 3052
212 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерська експертиза (Судова бухгалтерська експертиза)"(для БА, СП) Тропіна І.В 2008 3254
213 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерський облік та судова експертиза"(для БА) Тропіна І.В 2008 3255
214 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерський облік"(для БА) Тропіна І.В 2008 3188
215 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державний фінансовий контроль"(для БА) Жила В.Г 2008 3258
216 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини"(для БА) Калина А.В 2008 3336
217 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Експертиза та оцінка майна"(для БА) Базась М.Ф., Кулик А.В 2007 3000
218 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Етика ділового спілкування"(для БА, СП) Касьянова С.П 2008 3260
219 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Звітність підприємства" (творчі завдання)(для СП, МА) Базась М.Ф., Проданчук М.А 2008 3194
220 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційні системи обліку і аудиту. Автоматизація бухгалтерського обліку". "Парус-предприятия"(для БА) Матюха М.М 2008 3261
221 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія християнської церкви"(для БА) Коцар С.В 2008 3176
222 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Комп'ютерні системи 1С "Бухгалтерія""(для МА) Матюха М.М 2007 3195
223 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Контролінг"(для БА) Базась М.Ф., Бєда Ф.П 2008 3094
224 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетинг"(для БА) Власенко О.О., Марченко С.М., Диніна К.С 2007 2959
225 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудит (Методи прийняття рішень в аналізі та аудиті) "(для БА) Базась М.Ф., Кулик А.В 2008 3099
226 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Облік ЗЕД"(для СП) Ромашко О.М 2008 3199
227 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Облік у бюджетних установах" (для БА, СП) Базась М.Ф., Шевченко Т.І 2008 3200
228 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи християнської моралі"(для БА) Коцар С.В 2007 3202
229 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Статистика"(для БА) Захожай В.Б., Ткач Б.П 2007 3157
230 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Страхування"(для БА, СП) Бігдаш В.Д 2008 3102
231 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління бізнесом"(для БА) Арсанукаєва К.О 2008 3281
232 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансовий облік"(для БА) Базась М.Ф., Проданчук М.А 2008 3206
233 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Аудит"(для БА) Тропіна І.В 2008 3431
234 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вища освіта і Болонський процес" Терещенко Н.М 2008 3466
235 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Внутрішньогосподарський (управлінський) облік" Ромашко О.М 2008 3467
236 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економічний аналіз" Базась М.Ф. Бєда Ф.П 2008 3090
237 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Експертизи та аналіз державного бюджету"(для СП, МА) Коваль М.І 2008 3518
238 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інвестування"(для БА, СП) Чередніченко Н.І 2008 3410
239 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математичне програмування"(для БА,СП) Дюженкова О.Ю. Томащук О.В 2008 3252
240 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент" Фетісова Н.І 2008 3375
241 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методика викладання обліку і аудиту" Левочко М.Т 2008 3577
242 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Облік і аналіз ЗЕД" Ромашко О.М 2008 3477
243 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Облік у зарубіжних країнах" Шевченко Т.І 2008 3441
244 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація і методика аудиту" Тропіна І.В 2008 3528
245 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Оцінка та експертиза нерумого майна"(для СП, МА) Кулик А.В 2008 3444
246 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Податкова система" Лісовська О.Л 2008 3413
247 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління персоналом" Свірень М.М 2008 3417
248 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті" Матюха М.М 2008 3452
249 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансовий менеджмент"(для СП,МА) Пахомов В.І 2008 3349
250 Методичні рекомендації щодо підготовки дипломних робіт зі спеціальності «Облік і аудит»(для МА) Базась М.Ф., Жила В.Г 2004 1483
251 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік"(БА) Левочко М.Т 2009 3780
252 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини, "Нормування праці"(БА) Калина А.В 2009 3728
253 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни «Аудит інформаційних систем і технологій»(для СП, магістрів) Базась М.Ф., Матюха М.М 2005 1931
254 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Звітність підприємства"(для СП, магістрів) Базась М.Ф. Проданчук М.А 2007 2932
255 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіко-математичне моделювання" (БА) Юнькова О.О. 2011 4524
256 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економічна інформатика" (БА) Ахрамович В.М. 2011 4469
257 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методологія наукового дослідження" (МА) Кретов А.І. 2011 4459
258 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика (БА) Панчук В.І. 2011 4472
259 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"(для БА, СП) Круковська-Сіневич Т.В 2007 2969
Тестові завдання
260 Дослідження операцій (для БА напрямів «Менеджмент», «Економіка та підприємництво») Чорней Н.Б., Чорней Р.К., Юнькова О.О 2004 1875
261 Контролінг(для БА кореспондентської форми навчання, до екзамену) Осадча Г.Г 2004 1872
262 Математичне програмування(для БА, до іспиту) Дюженкова О.Ю., Юнькова О.О 2001 853
263 Прогнозування та програмування макроекономіки(для БА) Сергієнко О.М 2005 2357
264 Ситуаційні завдання і тести для самостійної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерський облік"(для БА) Базась М.Ф. Проданчук М.А 2007 2940
265 Тестові завдання для модульного конролю з дисципліни "Маркетинг"(БА) Диніна К.С 2009 4040
266 Стратегічний менеджмент(для СП, до екзамену) Сладкевич В.П 2002 1205
Програми практик
267 Програма виробничої практики студентів спеціальності «Облік і аудит»(для БА) Базась М.Ф 2006 2511
268 Програма навчальної практики студентів спеціальності «Облік і аудит»(для БА) Захожай В.Б., Базась М.Ф., Шевченко Т.І 2006 2512
269 Програма навчальної практики студентів напряму "Облік і аудит" (БА) Захожай В.Б., Коваль М.І. Шевченко Т.О. 2013 4788
270 Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності «Облік і аудит»(для МА) Захожай В.Б., Базась М.Ф 2006 2513
271 Програма переддипломної практики студентів спеціальності «Облік і аудит»
(для СП, СП перепідготовки)
Захожай В.Б., Базась М.Ф., Матюха М.М 2006 2514
272 Програма виробничої практики студентів напряму "Облік і аудит" (БА) Коваль М.І. 2011 4784
273 Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності "Облік і аудит" (БА) Захожай В.Б., Коваль М.І. 2011 4792
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013