ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність:Фінанси (Фінанси і кредит)
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Аналіз інвестиційних проектів(для бакалаврів, спеціалістів) Чередніченко Н.І 2009 4114
2 Англійська ділова мова(для магістрів напряму «Економіка і підприємництво» спеціальності «Фінанси») Сакун Л.В 2003 1476
3 Англійська ділова мова(для спеціалістів напряму «Економіка і підприємництво» спеціальності «Фінанси») Сакун Л.В 2003 1475
4 Аудит(для БА, СП) Базась М.Ф., Тропіна І.В 2008 3209
5 Аудит (Організація і методика аудиту) (БА) Коваль М.І., Михайленко О.В. 2010 5079
6 Банківські операції Коба І.Г., Жила Т.В 2010 4581
7 Бухгалтерський облік(БА) Пойда Ю.М 2010 4355
8 Бюджетна система Черномаз Г.М 2009 4211
9 Бюджетний менеджмент(для спеціалістів) Лагода Т.В., Дерев'янко О.Г 2005 1775
10 Валютне регулювання(для спеціалістів, бакалаврів) Чередніченко Н.І 2006 2531
11 Вища математика(МС, БА) Юртин І.І., Томащук О.П 2013 4089
12 Вища освіта і Болонський процес Терещенко Н.М 2006 2792
13 Вступ до спеціальності "Фінанси" Філіна Г.І 2011 2451
14 Господарське законодавство(для бакалаврів) Можаровська Н.О 2007 2631
15 Господарський процес(для БА, МА) Прилуцький Р.Б 2008 3141
16 Гроші та кредит(для молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів економічних спеціальностей) Пахомов В.І 2005 913
17 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн(для бакалаврів, спеціалістів) Бігдаш В.Д 2009 3656
18 Демографія(для бакалаврів) Дорошенко Л.С 2006 2454
19 Державне регулювання економіки(для бакалаврів, спеціалістів) Биконя С.Ф 2006 2455
20 Державне регулювання економіки(БА, СП) Нестеренко В.М 2009 4143
21 Державне управління (БА) Бортник В.А. 2012 4647
22 Дипломатичний протокол(для бакалаврів) Чекаленко Л.Д 2005 2390
23 Додаткові розділи з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" для самостійного опрацювання(БА) Степахно І.В 2009 3453
24 Економетрія (Економетрика) (БА) Юртин І.І., Юнькова О.О. 2013 4118
25 Економіка підприємства(для бакалаврів, спеціалістів) Діденко О.А 2009 4119
26 Економіко-математичне моделювання (БА) Юнькова О.О. 2011 4517
27 Економічна інформатика(БА) Сіницький М.Є 2013 4322
28 Економічна історія(для бакалаврів, спеціалістів) Биконя С.Ф 2005 1929
29 Економічна теорія(для бакалаврів) Осокіна В.В 2005 1592
30 Економічний аналіз Кулик А.В 2009 3970
31 Економічний ризик та методи його вимірювання
(для бакалаврів, спеціалістів)
Бондар Н.М 2009 4146
32 Етика ділового спілкування(для БА) Касьянова С.П 2007 2922
33 Іnternet - технології(для бакалаврів, спеціалістів) Ахрамович В.М 2009 4048
34 Інвестиційний аналіз(БА) Чередніченко Н.І 2009 3972
35 Інвестування(для бакалаврів) Чередніченко Н.І 2009 4120
36 Інноваційний менеджмент(СП, МА) Костін В.П 2009 4360
37 Іноземна ділова мова (французька)
(для магістрів напрямів «Менеджмент», «Економіка та підприємництво», «Політологія»)
Костюк Т.О 2005 2315
38 Інтелектуальна власність Радченко Г.О 2006 2837
39 Інформаційні системи та технології у фінансах (БА,СП) Левченко Л.О. 2010 4271
40 Інформаційно-комунікаційний менеджмент
(для спеціалістів, магістрів)
Бебик В.М., Науменко О.С 2005 2072
41 Історія економічних вчень(для бакалаврів, спеціалістів) Нестеренко О.П 2009 4149
42 Історія християнської церкви(для бакалаврів) Ящук Я.С 2005 1302
43 Корпоративне управління Чернявський А.Д 2004 1793
44 Корпоративні фінанси (Корпоративне фінансування) (СП,МА) Грідчіна М.В 2013 4987
45 Країнознавство Гольцов А.Г 2006 2492
46 Кредитування і контроль(для спеціалістів, магістрів) Мілай А.О 2006 2464
47 Макроекономіка(для бакалаврів) Малиш Н.А., Москалюк Н.П., Осокіна В.В 2009 4151
48 Математичне програмування (БА) Дюженкова О.Ю., Томащук О.П 2013 3219
49 Математичне програмування(для бакалаврів) Чорней Н.Б., Чорней Р.К., Юнькова О.О 2005 2061
50 Менеджмент страхової діяльності(для магістрів) Бігдаш В.Д 2004 1591
51 Методика викладання фінансово-економічних дисциплін(для магістрів) Найдьонов І.М 2009 4163
52 Методологія наукового дослідження(для магістрів) Бєдная В.Б 2006 2730
53 Міжнародна економіка(для бакалаврів) Дахно І.І 2005 1325
54 Міжнародне економічне право Плахотнюк Н.В 2007 3107
55 Міжнародний банківський менеджмент(МА) Софіщенко І.Я 2010 4582
56 Міжнародний бізнес(для бакалаврів) Ткаленко С.І 2006 2470
57 Міжнародний менеджмент(для спеціалістів, магістрів) Куценко В.М 2004 1671
58 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції(для спеціалістів) Софіщенко І.Я 2010 4583
59 Міжнародні розрахунки і валютні операції(для спеціалістів, магістрів) Софіщенко І.Я 2006 2568
60 Міжнародні стандарти аудиту(для СП) Жила В.Г 2008 3162
61 Міжнародні стандарти обліку і аудиту (СП) Жила В.Г. 2010 4368
62 Міжнародні фінанси(для бакалаврів, спеціалістів) Філіна Г.І 2006 2471
63 Міжнародні фінансово-кредитні організації(для БА) Варениченко Л.Л 2013 4991
64 Мікроекономіка(для бакалаврів) Слюсаренко О.П 2009 4130
65 Місцеві фінанси(для бакалаврів, спеціалістів) Філіна Г.І 2010 4623
66 Моделювання економічних процесів ринкової економіки(для спеціалістів, магістрів) Малиш Н.А 2009 4152
67 Облік зовнішньоекономічної діяльності(для спеціалістів) Хижняк В.О., Ромашко О.М 2004 1564
68 Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності(для бакалаврів, спеціалістів, магістрів) Козак В.Г 2005 1031
69 Облік і аудит страхової діяльності Базась М.Ф., Матюха М.М., Хижняк В.О., Кушнір О.М 2004 1548
70 Оподаткування ЗЕД(для БА) Тропіна І.В 2008 3111
71 Організація сучасного діловодства(для БА) Волошина Т.М 2008 3229
72 Основи охорони праці
(для молодших спеціалістів, бакалаврів)
Ярова А.М 2004 1707
73 Основи християнської моралі(для бакалаврів) Шишковський Є.С 2005 1295
74 Паблік рилейшнз Слісаренко І.Ю 2010 4828
75 Податки та податкова система(для спеціалістів) Литвиненко Я.В 2003 1343
76 Податкова система(для бакалаврів, спеціалістів) Лісовська О.Л 2007 3009
77 Податкова система та податкова політика(для бакалаврів, спеціалістів) Литвиненко Я.В 2006 2581
78 Податковий менеджмент(для спеціалістів) Литвиненко Я.В 2010 4631
79 Податкові системи зарубіжних країн (БА) Литвиненко Я.В 2011 4372
80 Проектне фінансування(для спеціалістів, магістрів) Шклярук С.Г 2010 4633
81 Ринок фінансових послуг(для спеціалістів, магістрів) Шклярук С.Г 2009 4062
82 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка(для молодших спеціалістів, бакалаврів) Дорошенко Л.С 2009 4230
83 Соціальна філософія(спеціалістів, магістрів) Бєдная В.Б 2006 2749
84 Соціальне страхування(для спеціалістів) Бігдаш В.Д 2005 2437
85 Статистика(для бакалаврів) Захожай В.Б., Федорченко В.С 2010 4451
86 Статистика фінансів(для БА) Захожай В.Б.,   Ткач Б.П 2008 3236
87 Стратегічне управління Колпаков В.М 2004 1761
88 Страхові послуги Шелехов К.В., Бігдаш В.Д 2005 463
89 Страхування(для бакалаврів, спеціалістів економічних спеціальностей) Пашута М.Т., Бігдаш В.Д 2010 4638
90 Сучасна політика ціноутворення(для магістрів) Філіна Г.І 2005 1862
91 Сучасні технології фінансового аналізу(для спеціалістів, магістрів) Грідчіна М.В 2002 923
92 Теорія економічного аналізу(для бакалаврів економічних спеціальностей) Кулик А.В 2009 3996
93 Теорія ймовірностей та математична статистика (БА) Дюженкова О.Ю., Чорней Р.К 2013 4136
94 Теорія систем та системний аналіз Чорней Р.К., Чорней Н.Б 2012 4137
95 Теорія фінансів(для бакалаврів, спеціалістів) Філіна Г.І 2010 4640
96 Трудове право(для БА,СП) Беззуб Б.С.,    Новосельська І.В 2008 3243
97 Трудове право України(для спеціалістів) Новосельська І.В., Грузінова Л.П 2005 858
98 Українознавство(для бакалаврів) Кононенко П.П., Пономаренко А.Ю., Князюк Т.Г 2004 3134
99 Університетська освіта(БА) Падун А.О 2009 3622
100 Управління бізнесом(для бакалаврів) Арсанукаєва К.О 2009 4501
101 Управління витратами та цінами (БА) Філіна Г.І 2013 4999
102 Управління експортно-імпортними операціями Ткаленко С.І 2006 2483
103 Управління персоналом(для бакалаврів) Колпаков В.М 2005 896
104 Управління персоналом (Кадровий менеджмент)(для МА) Колпаков В.М 2008 3137
105 Управління фінансовою санацією підприємства(для магістрів спеціальності «Фінанси») Грідчіна М.В 2009 4206
106 Управлінське консультування Костін В.П 2009 4315
107 Управлінський облік(для спеціалістів, магістрів) Базась М.Ф., Ромашко О.М., Осадча Г.Г 2005 900
108 Фінанси(для бакалаврів, спеціалістів) Пахомов В.І 2010 4672
109 Фінанси підприємств Слюсарчук О.П 2010 4642
110 Фінансова діяльність суб'єктів господарювання(для спеціалістів) Філіна Г.І 2006 2485
111 Фінансова санація і банкрутство підприємств(для спеціалістів) Грідчіна М.В 2009 4207
112 Фінансове право(для бакалаврів, спеціалістів) Муравйов К.В 2009 3889
113 Фінансовий аналіз(для бакалаврів, спеціалістів) Коломійченко Н.І 2009 4068
114 Фінансовий аналіз ЗЕД(для БА) Коломійченко Н.І 2008 3248
115 Фінансовий аналіз ЗЕД (БА) Коломійченко Н.І. 2011 5000
116 Фінансовий менеджмент Грідчіна М.В 2013 5001
117 Фінансовий менеджмент у банку (СП,МА) Коба І.Г., Жила І.В. 2011 4381
118 Фінансовий ринок(для бакалаврів, магістрів) Шклярук С.Г 2009 4067
119 Фінансово-економічні інформаційні системи (для магістрів) Ахрамович В.М., Карпенко С.Г 2001 709
120 Финансы (русск.) Филина А.И. 2012 5308
121 Центральний банк і грошово-кредитна політика(для спеціалістів, магістрів) Остапишин Т.П 2005 1124
122 Цивільна оборона(для бакалаврів) Вольвач Ф.В 2009 4139
123 Ціноутворення Філіна Г.І 2013 5003
124 Ціноутворення(для молодших спеціалістів, бакалаврів) Філіна Г.І 2005 1860
Методичні рекомендації
125 Дидактичні матеріали для практичних занять з дисципліни "Математичне програмування" (розділ І)(для БА, СП) Кравцов Г.М.,    Кравцова Л.В 2007 3069
126 Завдання для контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для бакалаврів) Макаровська Т.П 2004 1805
127 Контрольні завдання з дисципліни «Економічна теорія» Руденко Н.В 2006 2547
128 Контрольні завдання з дисципліни «Логістика»
(для бакалаврів, спеціалістів спеціальності «Маркетинг»)
Гурч Л.М 2006 2415
129 Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни "Менеджмент"(для бакалаврів, спеціалістів) Новальска Н.І. Корінчевська І.А 2007 2900
130 Методичне забезпечення контролю знань студентів з дисципліни "Мікроекономіка"(для бакалаврів) Филюк Г.М 2007 2875
131 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економічний аналіз" Кулик А.В 2009 3942
132 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Розміщення продуктивних сил"(для БА) Дорошенко Л.С 2009 3958
133 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Страхові послуги"(БА, СП) Бігдаш В.Д 2009 3101
134 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Історія економіки та економічної думки"(БА) Козлова А.І 2010 3946
135 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу»(для бакалаврів економічних спеціальностей) Пилипенко О.В 2003 1636
136 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Методика і організація державного фінансового контролю»(для магістрів) Базась М.Ф., Матюха М.М 2005 1900
137 Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Ціноутворення"(для бакалаврів) Кравчук Л.Л 2007 2855
138 Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Економічна теорія» Шутов О.М., Шутова І.Р 2006 2560
139 Методичні матеріали для контролю знань з дисципліни «Економічна теорія»(для бакалаврів) Діденко О.А 2006 2726
140 Методичні матеріали для контролю знань з дисципліни «Теорія економічних ризиків»(для бакалаврів) Бондар Н.М 2006 2675
141 Методичні матеріали для контролю знань студентів з дисципліни «Державне регулювання економіки» Биконя С.Ф 2006 2468
142 Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія економічного ризику» Бондар Н.М 2006 2676
143 Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни "Державне регулювання економіки"(для БА) Кривобороденко Г.П 2007 2949
144 Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Теорія економічних ризиків» Бондар Н.М 2006 2430
145 Методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Господарський процес» Прилуцький Р.Б 2006 2439
146 Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни «Прогнозування та програмування макроекономіки»(для бакалаврів) Пашута Т.М 2006 2727
147 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Історія економічних вчень"(для БА) Довженко О.О 2008 3454
148 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Макроекономіка"(для бакалаврів) Довженко О.О. Малиш Н.А 2007 2561
149 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Політична економія"(для БА) Козлова А.І 2008 3359
150 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Державне регулювання економіки» Арсанукаєва К.О 2006 2429
151 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Макроекономіка» (для магістрів) Малиш Н.А 2006 2401
152 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Мікроекономіка»(для бакалаврів) Арсанукаєва К.О 2006 2411
153 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Моделювання економічних процесів ринкової економіки»(для спеціалістів, магістрів) Малиш Н.А 2006 2677
154 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Прогнозування та програмування макроекономіки» Пашута М.Т 2007 2856
155 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вища математика" ч.1(БА) Лисенко В.І 2009 3189
156 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна історія» Арсанукаєва К.О 2006 589
157 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Мікроекономіка»(для бакалаврів) Філюк Г.М 2006 2446
158 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інтернет-технології"(для бакалаврів) Тарнавський Ю.А 2007 3029
159 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи інформатики та комп'ютерної техніки" та "Інформатика та комп'ютерна техніка"(для бакалаврів) Сіницький М.Є 2007 3024
160 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародне економічне право"(для бакалаврів) Плахотнюк Н.В 2007 3079
161 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародні фінансово-кредитні організації"(для бакалаврів) Варениченко Л.Л 2007 3039
162 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державне управління"(для БА) Грінівецька Н.М 2008 3148
163 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація сучасного діловодства"(для БА) Волошина Т.М 2008 3177
164 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління фінансовою санацією підприємств"(для МА) Бедринець М.Д 2007 3103
165 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Бюджетний менеджмент" Вариниченко Л.Л 2008 3514
166 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державне регулювання економіки" Кривобороденко Г.П 2008 3458
167 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економічний ризик та методи його вимірювання" Бондар Н.М 2008 3423
168 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародні фінанси" Філіна Г.І 2008 3526
169 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Місцеві фінанси" Філіна Г.І 2008 3401
170 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Право інтелектуальної власності"  "Інтелектуальна власність"(для СП,МА) Прилуцький Р.Б 2008 3426
171 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансове право "(для БА) Мурайов К.В 2008 3464
172 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансовий аналіз"(для СП) Коломійченко Н.І 2008 3463
173 Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни "Економетрія" Юнькова О.О., Юртин І.І 2009 3516
174 Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика"(для БА, СП) Дюженкова О.Ю., Чорней Р.К 2008 3305
175 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз»(для бакалаврів, спеціалістів спеціальності «Менеджмент організацій», «Менеджмент ЗЕД», «Управління трудовими ресурсами») Коломійченко Н.І 2001 794
176 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Інвестування"(БА, СП) Чередніченко Н.І 2009 4097
177 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Аналіз інвестиційних проектів"(БА) Чередніченко Н.І 2009 4099
178 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз»(для магістрів) Коломійченко Н.І 2001 808
179 Методичні рекомендації до виконання курсових і контрольних робіт з дисципліни «Аудит» (для бакалаврів економічних спеціальностей) Зотов В.О 2002 1030
180 Методичні рекомендації до виконання курсових і контрольних робіт з дисципліни «Бухгалтерський (фінансовий) облік»(для бакалаврів, спеціалістів спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси», «Банківська справа», «Маркетинг») Зотов В.О., Вербицька Л.В 2002 1164
181 Методичні рекомендації до виконання курсових і контрольних робіт з дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку»(для бакалаврів, спеціалістів спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси», «Банківська справа», «Маркетинг») Зотов В.О 2002 1126
182 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економічний аналіз»(для магістрів) Базась М.Ф., Кулик А.В 2004 1768
183 Методичні рекомендації до підготовки курсових робіт зі спеціальності «Маркетинг» Власенко О.О 2006 2500
184 Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни "Вища математика" Томащук О.П., Юртин І.І 2009 4098
185 Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни "Економетрія" Юртин І.І., Юнькова О.О 2009 3304
186 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія систем та системний аналіз"(МА) Чорней Р.К 2009 3726
187 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інвестиційний аналіз"(БА) Чередніченко Н.І 2009 3971
188 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Податкова система зарубіжних країн"(БА) Литвиненко Я.В 2009 3479
189 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінанси"(БА) Черномаз Г.М 2009 3615
190 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Моделювання економічних процесів ринкової економіки"(СП, МА) Фещенко О.Л 2009 3527
191 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції"(СП, МА) Мілай А.О 2009 3640
192 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Аналіз інвестиційних проектів"(БА) Чередніченко Н.І 2009 3669
193 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Університетська освіта"(БА) Коваленко Н.А 2009 3661
194 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Стратегічне управління"(МА) Свірень М.М 2009 4128
195 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка"(БА) Дорошенко Л.С 2009 3924
196 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи охорони праці"(БА) Яровая А.М 2009 3481
197 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансовий аналіз ЗЕД"(БА) Коломійченко Н.І 2009 3587
198 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інноваційний менеджмент"(СП, МА) Костін В.П 2009 3831
199 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математичне програмування"(БА) Томащук О.П., Юнькова О.О 2009 3522
200 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент персоналу"(МА) Свірень М.М 2009 3746
201 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародна статистика"(БА) Захожай В.Б., Ткач Б.П 2009 3576
202 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах"(БА) Левченко Л.О 2009 3819
203 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародні розрахунки і валютні операції"(СП) Мілай А.О 2009 3673
204 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Банківські операції"(для бакалаврів) Кушнір О.М 2007 2956
205 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія міжнародних відносин"(для бакалаврів) Хижняк І.А 2007 3001
206 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційно-комунікаційних менеджмент"(для СП) Козакевич І.О 2008 3574
207 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Податковий менеджмент"(для спеціалістів) Тропіна І.В 2007 2963
208 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Проектне фінансування"(для спеціалістів, магістрів) Шклярук С.Г 2007 2965
209 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Ринок фінансових послуг"(для спеціалістів, магістрів) Шклярук С.Г 2007 3060
210 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Сучасна політика ціноутворення"(для спеціалістів) Литвиненко Я.В 2007 2968
211 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінанси підприємств"(для бакалаврів) Філіна Г.І 2007 3052
212 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансова дііяльність суб'єктів господарювання"(для бакалаврів) Філіна Г.І 2007 3062
213 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерський облік"(для БА) Тропіна І.В 2008 3188
214 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Бюджетна система"(для БА, СП) Чорномаз Г.М 2007 3089
215 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Демографія"(для БА) Дорошенко Л.С 2008 3257
216 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Дипломатичний протокол"(для БА) Чекаленко Л.Д 2008 3151
217 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини"(для БА) Калина А.В 2008 3336
218 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Етика ділового спілкування"(для БА, СП) Касьянова С.П 2008 3260
219 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія християнської церкви"(для БА) Коцар С.В 2008 3176
220 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Корпоративне управління"(для МА) Кобржицький В.В 2008 3153
221 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетинг"(для БА) Власенко О.О., Марченко С.М., Диніна К.С 2007 2959
222 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методика викладання фінансово-економічних дисциплін"(для МА) Найдьонов І.М 2007 3049
223 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи християнської моралі"(для БА) Коцар С.В 2007 3202
224 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Статистика фінансів"(для БА) Головач Н.А., Захожай В.Б 2007 3061
225 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Статистика"(для БА) Захожай В.Б., Ткач Б.П 2007 3157
226 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Страхування"(для БА, СП) Бігдаш В.Д 2008 3102
227 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління бізнесом"(для БА) Арсанукаєва К.О 2008 3281
228 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управлінське консультування"(для МА) Костік В.П 2008 3159
229 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління витратами та цінами", "Ціноутворення"(для БА) Філіна Г.І 2008 3646
230 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Аудит"(для БА) Тропіна І.В 2008 3431
231 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вища освіта і Болонський процес" Терещенко Н.М 2008 3466
232 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн" Бігдаш В.Д 2008 3468
233 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економічний аналіз" Базась М.Ф. Бєда Ф.П 2008 3090
234 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інвестування"(для БА, СП) Чередніченко Н.І 2008 3410
235 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Корпоративні фінанси" Грідчина М.В 2008 3473
236 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математичне програмування"(для БА,СП) Дюженкова О.Ю.         Томащук О.В 2008 3252
237 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент" Фетісова Н.І 2008 3375
238 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародні стандарти обліку і аудиту" Жила В.Г 2008 3440
239 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Опадкування ЗЕД" Тропіна І.В 2008 3478
240 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Податкова система" Лісовська О.Л 2008 3413
241 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Соціальне страхування" Бігдаш В.Д 2008 3347
242 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Трудові засади діяльності фондового ринку України" (СП) Токар В.В. 2013 4896
243 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління персоналом" Свірень М.М 2008 3417
244 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансова санація та банкрутсво підприємств" Чупайленко Л.О 2008 3348
245 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансовий менеджмент"(для СП,МА) Пахомов В.І 2008 3349
246 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансовий ринок"(для БА) Вдовиченко А.М 2008 3350
247 Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Трудове право України»(для спеціалістів) Грузінова Л.П 2002 1153
248 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік"(БА) Левочко М.Т 2009 3780
249 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини", "Нормування праці"(БА) Калина А.В 2009 3728
250 Методичні рекомендації щодо підготовки й оформлення курсових робіт з дисципліни «Економічний аналіз» (для магістрів) Базась М.Ф., Кулик А.В 2004 1687
251 Методичні рекомендації щодо підготовки магістерських робіт зі спеціальності «Фінанси» Грідчіна М.В 2003 1470
252 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Банківські операції"(для бакалаврів) Кушнір О.М 2007 3054
253 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"(для БА, СП) Круковська-Сіневич Т.В 2007 2969
254 Методичне забезпечення контролю знань студентів з дисципліни "Інвестиційний аналіз" (БА) Чередніченко Н.І. 2011 4467
255 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіко-математичне моделювання" (БА) Юнькова О.О. 2011 4524
256 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економічна інформатика" (БА) Ахрамович В.М. 2011 4469
257 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" (БА) Панчук В.І. 2011 4472
258 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методологія наукового дослідження" (МА) Кретов А.І. 2011 4459
Тестові завдання
259 Державне регулювання економіки(для бакалаврів, спеціалістів, до заліку) Сергієнко О.М 2002 1176
260 Дослідження операцій(для бакалаврів напрямів «Менеджмент», «Економіка та підприємництво») Чорней Н.Б., Чорней Р.К., Юнькова О.О 2004 1875
261 Економіка праці(для бакалаврів, спеціалістів, до іспиту) Калина А.В 2001 871
262 Економіка праці в організації(для бакалаврів кореспондентської форми навчання, до екзамену) Калина А.В 2004 1870
263 Економічна історія(для бакалаврів, до екзамену) Биконя С.Ф 2005 1986
264 Економічний ризик і методи його вимірювання
(для бакалаврів, спеціалістів , магістрів, до заліку)
Бондар Н.М 2002 997
265 Контролінг(для бакалаврів кореспондентської форми навчання, до екзамену) Осадча Г.Г 2004 1872
266 Макроекономіка(для бакалаврів, до іспиту) Малиш Н.А 2001 870
267 Математичне програмування(для бакалаврів, до іспиту)

Дюженкова О.Ю., Юнькова О.О

2001 853
268 Мікроекономіка(для бакалаврів кореспондентської форми навчання, до іспиту) Ігнатюк А.І., Малиш Н.А 2001 868
269 Нормування праці(для бакалаврів) Рябець А.П 2001 763
270 Планування розвитку персоналу(для спеціалістів, до заліку) Колпаков В.М 2002 1155
271 Прогнозування та програмування макроекономіки(для бакалаврів) Сергієнко О.М 2005 2357
272 Ринок праці(для бакалаврів, до заліку) Калина А.В 2002 959
273 Ситуаційні завдання і тести для самостійної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерський облік"(для бакалаврів) Базась М.Ф. Проданчук М.А 2007 2940
274 Статистика(для бакалаврів, спеціалістів, до екзамену) Захожай В.Б 2002 1145
275 Стратегічний менеджмент(для спеціалістів, до екзамену) Сладкевич В.П 2002 1205
276 Тестові завдання для модульного контролю з дисципліни "Маркетинг"(БА) Диніна К.С 2009 4040
277 Управління трудовими ресурсами(для спеціалістів) Дорошенко Л.С 2001 846
278 Фінансовий менеджмент(для спеціалістів, до заліку) Петленко Ю.В 2002 998
Програми практик
279 Програма виробничої практики студентів напряму "Фінанси і кредит" (БА) Грідчіна М.В., Пахомов В.І. 2010 4721
280 Програма навчальної практики студентів спеціальності «Фінанси»(для бакалаврів) Грідчіна М.В., Пахомов В.І 2012 4726
281 Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності «Фінанси»(для магістрів) Грідчіна М.В., Пахомов В.І 2010 4735
282 Програма переддипломної практики студентів спеціальності «Фінанси»(для спеціалістів перепідготовки) Грідчіна М.В., Пахомов В.І 2005 2355
283 Програма переддипломної практики студентів спеціальності "Фінанси" (СП,СПП) Грідчіна М.В., Пахомов В.І 2012 4729
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013