ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність: Маркетинг
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Аналітичний маркетинг(для магістрів) Шклярук С.Г 2010 4674
2 Аудит(для БА,СП) Базась М.Ф.,Троніна І.В 2008 3209
3 Бухгалтерський (фінансовий) облік(для бакалаврів,спеціалістів спеціальностей «Облік і аудит»,«Фінанси»,«Банківська справа»,«Маркетинг») Пойда Ю.М 2010 4355
4 Бухгалтерський облік у галузях народного господарства(для бакалаврів спеціалістів) Матюха М.М 2001 755
5 Вища математика (БА) Юртин І.І.,Томащук О.П 2013 4089
6 Вища освіта і Болонський процес Терещенко Н.М 2006 2792
7 Військова логістика(для спеціалістів) Гурч Л.М.,Тарасенко Ю.І 2004 1525
8 Вступ до спеціальності «Маркетинг»
(для бакалаврів спеціалістів)
Тітова Н.А 2005 835
9 Галузевий маркетинг(БА) Марченко С.М 2009 3968
10 Господарське законодавство(для бакалаврів) Можаровська Н.О 2007 2631
11 Гроші та кредит
(для бакалаврів,спеціалістів економічних спеціальностей)
Пахомов В.І 2005 913
12 Демографія(для бакалаврів) Дорошенко Л.С 2006 2454
13 Державне регулювання економіки(БА,СП) Нестеренко О.П 2009 4143
14 Державне управління (БА) Бортник В.А. 2012 4647
15 Дипломатичний протокол(для бакалаврів) Чекаленко Л.Д 2005 2390
16 Додаткові розділи з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" Степахно І.В 2009 3453
17 Дослідження ринку фармацевтичної продукції
(для спеціалістів,магістрів)
Обритько Б.А.,Гончаренко Ж.В 2004 1720
18 Економетрія(для бакалаврів спеціалістів) Юртин І.І.,Юнькова О.О 2009 4118
19 Економіка підприємства(для бакалаврів спеціалістів) Діденко О.А 2009 4119
20 Економіка праці (галузева)(для бакалаврів спеціалістів) Калина А.В 2006 1499
21 Економіка природокористування Положай В.В 2006 2762
22 Економічна інформатика(БА) Сіницький М.Є 2013 4322
23 Економічна історія(для бакалаврів спеціалістів) Биконя С.Ф 2005 1929
24 Економічна теорія Осокіна В.В 2005 1592
25 Економіко-математичне моделювання (БА) Юнькова О.О. 2011 4517
26 Економічний аналіз Кулик А.В 2009 3970
27 Економічний ризик та методи його вимірювання(СП,МА) Бондар Н.М 2009 4146
28 Етика ділового спілкування(для БА) Касьянова С.П 2007 2922
29 Ефективність збуткової діяльності підпримства(МА) Командровська В.Є 2009 3734
30 Іnternet-технології(для бакалаврів,магістрів) Ахрамович В.М 2009 4048
31 Інвестування(для бакалаврів) Чередніченко Н.І 2009 4120
32 Інтелектуальна власність Радченко Г.О 2006 2837
33 Інформаційні системи і технології(для бакалаврів,магістрів) Карпенко С.Г 2005 644
34 Інформаційні системи маркетингу і комп'ютерний тренінг(для спеціалістів) Телейко А.Б 2005 2245
35 Інформаційно-комунікаційний менеджмент
(для спеціалістів,магістрів)
Бебик В.М.,Науменко О.С 2005 2072
36 Інфраструктура товарного ринку(для бакалаврів) Кутліна І.Ю.,Григорчук Т.В 2010 4678
37 Історія економічних вчень(БА) Нестеренко О.П 2009 4149
38 Історія християнської церкви Ящук Я.С 2005 1302
39 Комерційна діяльність посередницьких підприємств(для спеціалістів) Кутліна І.Ю.,Обритько Б.А 2010 4679
40 Конкуренція в міжнародному бізнесі(для спеціалістів,магістрів) Крилова Н.В 2004 1753
41 Конфліктологія(для бакалаврів спеціалістів) Петровська Т.В 2006 2722
42 Країнознавство Гольцов А.Г 2006 2492
43 Логістика(для БА) Гурч Л.М 2008 3358
44 Логістика (для бакалаврів,спеціалістів спеціальності «Маркетинг») Гурч Л.М 2009 4124
45 Макроекономіка(для бакалаврів) Малиш Н.А.,Москалюк Н.П.,
Осокіна В.В
2009 4151
46 Малий і середній бізнес на міжнародних ринках(для магістрів) Коростельов В.А 2005 1889
47 Маркетинг(для бакалаврів) Власенко О.О 2006 2797
48 Маркетинг будівельних послуг(для магістрів) Тарасенко Ю.І 2004 1723
49 Маркетинг громадського харчування(БА) Диніна К.С 2009 3978
50 Маркетинг послуг (БА) Григорчук Т.В., Диніна К.С. 2011 4650
51 Маркетинг у банку(БА,СП) Святненко В.Ю 2010 4682
52 Маркетингова політика комунікацій (БА) Коваленко О.В. Диніна К.С. 2012 4651
53 Маркетингова політика розподілу(для спеціалістів) Командровська В.Є 2010 4683
54 Маркетингова цінова політика(БА) Марченко С.М 2010 4684
55 Маркетингове планування(для бакалаврів) Коваленко О.В 2010 4685
56 Маркетинговий менеджмент(для магістрів) Коваленко О.В 2010 4689
57 Маркетингові дослідження (БА,СП) Командровська В.Є., Диніна К.С. 2011 4652
58 Математичне програмування(для БА,СП) Дюженкова О.Ю.,Томащук О.П 2008 3219
59 Математичне програмування(для бакалаврів спеціалістів) Чорней Н.Б.,Чорней Р.К.,
Юнькова О.О
2005 2061
60 Менеджмент(для бакалаврів) Баєва О.В 2007 2997
61 Менеджмент і маркетинг виборчої кампанії(для спеціалістів,магістрів) Бебик В.М.,Северин Л.В.,
Климкова І.І
2005 820
62 Менеджмент персоналу Свірень М.М 2009 4187
63 Методика викладання фінансово-економічних дисциплін(для магістрів) Найдьонов І.М 2009 4163
64 Методологія наукового дослідження(для магістрів) Бєдная В.Б 2006 2730
65 Митне право(для бакалаврів спеціалістів) Юлдашев О.Х.,Железняк Н.М 2005 1864
66 Міжнародна економіка(для бакалаврів) Дахно І.І 2005 1325
67 Міжнародна реклама(БА,МА) Командровська В.Є,Григорчук Т.В 2010 4688
68 Міжнародна торгівля(БА,СП) Кобржицький В.В 2009 3983
69 Міжнародне економічне право(для СП, МА) Плахотнюк Н.В 2007 3107
70 Міжнародне інформаційне право (БА) Кісілевич-Чорнойван О.М. 2011 4636
71 Міжнародне приватне право(для спеціалістів,магістрів) Мацко А.С.,Кісілевич О.М 2003 3224
72 Міжнародний арбітраж(для бакалаврів) Кісілевич О.М 2005 1642
73 Міжнародний маркетинг(для бакалаврів спеціалістів) Командровська В.Є 2006 2807
74 Міжнародний маркетинг(МА) Бірдус Л.В 2009 3850
75 Міжнародний менеджмент(для спеціалістів,магістрів) Куценко В.М 2004 1671
76 Міжнародні валютно-кредитні відносини(для бакалаврів спеціалістів) Темчишина К.М 2005 1114
77 Мікроекономіка(для бакалаврів) Слюсаренко О.П 2009 4130
78 Моделювання економічних процесів ринкової економіки(для СП,МА) Малиш Н.А 2009 4152
79 Організація сучасного діловодства(для бакалаврів) Бойко С.С 2005 3229
80 Організація і технологія торговельної діяльності(БА) Левченко М.О 2010 4438
81 Основи охорони праці(для молодших спеціалістів,бакалаврів) Ярова А.М 2004 1707
82 Основи християнської церкви Шишковський Є.С 2005 1295
83 Основи журналістики(БА) Алексєєв П.П 2010 3951
84 Паблік рилейшнз у бізнесі(БА) Арсанукаєва К.О 2010 4486
85 Паблік рилейшнз(для бакалаврів) Слісаренко І.Ю 2010 4828
86 Паблік рилейшнз у бізнесі Марутян Р.Р 2006 2682
87 Поведінка споживача медичних послуг(для спеціалістів,магістрів) Обритько Б.А.,
Гончаренко Ж.В
2004 1721
88 Поведінка споживача на ринку будівельних товарів(для спеціалістів) Тарасенко Ю.І 2004 1597
89 Поведінка споживача транспортних послуг(для спеціалістів,магістрів) Командровська В.Є 2004 1594
90 Поведінка споживачів (СП) Салухіна Н.Г. 2011 4694
91 Податкові системи зарубіжних країн (БА,СП) Литвиненко Я.В. 2011 4372
92 Промисловий маркетинг(для бакалаврів спеціалістів) Романова Л.В 2009 4172
93 Реклама зовнішньоекономічної діяльності(для бакалаврів) Командровська В.Є 2005 609
94 Рекламний менеджмент (СП,МА) Командровська В.Є., Григорчук Т.В. 2010 4695
95 Ринок нерухомості (Ринок землі і нерухомості) (БА) "Утвенко В.В. Сацький П.Ф." 2013 4887
96 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка(для молодших спеціалістів,бакалаврів) Дорошенко Л.С 2009 4230
97 Соціальна філософія(для спеціалістів,магістрів) Бєдная В.Б 2006 2749
98 Стандартизація і сертифікація продукції та послуг(для спеціалістів) Орлов М.П.,Кутліна І.Ю 2006 2820
99 Статистика(для бакалаврів) Захожай В.Б.,
Федорченко В.С
2006 2520
100 Стратегічний маркетинг(для спеціалістів,магістрів) Командровська В.Є 2006 2821
101 Страхування(БА) Пашута М.Т.,Бігдаш В.Д 2010 4638
102 Сучасна політика ціноутворення(для спеціалістів,магістрів) Філіна Г.І 2005 1862
103 Теорія ймовірностей і математична статистика (для бакалаврів) Дюженкова О.Ю.,
Чорней Р.К
2009 4136
104 Теорія систем та системний аналіз (БА) Чорней Р.К.,Чорней Н.Б 2013 4137
105 Товарна інноваційна політика (СП,МА) Орлов М.П., Григрчук Т.В. 2010 4702
106 Товарознавство (БА) Болотніков А.О. 2010 4703
107 Транспортна логістика(для спеціалістів,магістрів) Гурч Л.М 2004 1595
108 Транспортне право(для спеціалістів,магістрів) Семаков Г.С 2006 2602
109 Трудове право України(для БА,СП) Беззуб Б.С.,
Новосельська І.В
2008 3243
110 Українознавство(для бакалаврів) Кононенко П.П.,
Пономаренко А.Ю.,
Князюк Т.Г
2004 3134
111 Університетська освіта(БА) Падун А.О 2009 3622
112 Управління бізнесом(для бакалаврів) Арсанукаєва К.О 2009 4501
113 Управління експортно-імпортними операціями(для бакалаврів спеціалістів) Ткаленко С.І 2005 2483
114 Управління персоналом(для бакалаврів) Колпаков В.М 2005 896
115 Управління персоналом (кадровий менеджмент)(для МА) Колпаков В.М 2008 3137
116 Управлінський облік(для спеціалістів,магістрів) Базась М.Ф.,Ромашко О.М.,Осадча Г.Г 2005 900
117 Управління товарним асортиментом торговельного підприємства(СП,МА) Левченко М.О 2009 4436
118 Фінанси(для бакалаврів спеціалістів) Пахомов В.І 2010 4672
119 Фінанси підприємств Слюсарчук О.П 2010 4642
120 Фінансовий менеджмент(для СП,МА) Грідчіна М.В 2008 3139
121 Цивільна оборона(для бакалаврів) Вольвач Ф.В 2009 4139
Методичні рекомендації
122 Дидактичні матеріали для практичних занять з дисципліни "Математичне програмування" (розділ І)(для БА,СП) Кравцов Г.М.,
Кравцова Л.В
2007 3069
123 Завдання для контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з навчальної дисципліни «Економіка підприємства»(для бакалаврів) Макаровська Т.П 2004 1805
124 Контрольні завдання з дисципліни «Економічна теорія» Руденко Н.В 2006 2547
125 Контрольні завдання з дисципліни «Логістика»(для бакалаврів,спеціалістів спеціальності «Маркетинг») Гурч Л.М 2006 2415
126 Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни "Менеджмент"(для бакалаврів спеціалістів) Новальска Н.І. Корінчевська І.А 2007 2900
127 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економічний аналіз" Кулик А.В 2009 3942
128 Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни "Управління товарним асортиментом торговельного підприємства"(СП) Левченко М.О 2010 4521
129 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетинг громадського харчування"(БА) Диніна К.С 2010 3947
130 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Реклама ЗЕД"(БА,СП,МА) Кобржицький В.В 2009 3675
131 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Розміщення продуктивних сил"(БА) Дорошенко Л.С 2009 3958
132 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління товарним асортиментом торговельного підприємства"(СП,МА) Левченко М.О 2010 4436
133 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Галузевий маркетинг"(БА) Марченко С.М 2009 3938
134 Методичне забезпечення контролю знань студентів з дисципліни "Мікроекономіка"(для бакалаврів) Филюк Г.М 2007 2875
135 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Ринок нерухомості" ("Ринок землі і нерухомості") (БА) "Утвенко В.В." 2012 4872
136 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу»(для бакалаврів економічних спеціальностей) Пилипенко О.В 2003 1636
137 Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Ціноутворення» Кравчук Л.Л 2006 2855
138 Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Економічна теорія» Шутов О.М.,Шутова І.Р 2006 2560
139 Методичні матеріали для контролю знань з дисципліни «Теорія економічних ризиків»(для бакалаврів) Бондар Н.М 2006 2675
140 Методичні матеріали для контролю знань студентів з дисципліни «Державне регулювання економіки» Биконя С.Ф 2006 2468
141 Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія економічного ризику» Бондар Н.М 2006 2676
142 Методичні матеріали до контролю знань з дисципліни "Промисловий маркетинг"(для БА) Романова Л.В.,
Cвятненко В.Ю
2007 3077
143 Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни "Державне регулювання економіки"(для БА) Кривобороденко Г.П 2007 2949
144 Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Теорія економічних ризиків» Бондар Н.М 2006 2430
145 Методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Господарський процес» Прилуцький Р.Б 2006 2439
146 Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни «Прогнозування та програмування макроекономіки»(для бакалаврів) Пашута Т.М 2006 2727
147 Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародне інформаційне право"(для БА,СП) Кісілевич-Чорнойван О.М 2007 3023
148 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Історія економічних вчень"(для БА) Довженко О.О 2008 3454
149 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Макроекономіка"(для бакалаврів) Довженко О.О. Малиш Н.А 2007 2561
150 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Політична економія"(для БА) Козлова А.І 2008 3359
151 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Державне регулювання економіки» Арсанукаєва К.О 2006 2429
152 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Макроекономіка»(для магістрів) Малиш Н.А 2006 2401
153 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Мікроекономіка»(для бакалаврів) Арсанукаєва К.О 2006 2411
154 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Моделювання економічних процесів ринкової економіки»(для спеціалістів,магістрів) Малиш Н.А 2006 2677
155 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Прогнозування та програмування макроекономіки» Пашута М.Т 2007 2856
156 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вища математика" ч.1 Лисенко В.І 2009 3189
157 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент персоналу"(МА) Свірень М.М 2009 3746
158 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародне приватне право" Павлик Л.З.,Кісілевич-Чорнойван О.М 2009 3862
159 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління проектами у сфері медицини та фармакології"(СП) Баєва О.В 2009 3383
160 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна історія» Арсанукаєва К.О 2006 589
161 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Мікроекономіка»(для бакалаврів) Філюк Г.М 2006 2446
162 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи інформатики та комп'ютерної техніки"  та "Інформатика та комп'ютерна техніка" (для бакалаврів) Сіницький М.Є 2007 3024
163 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародне економічне право"(для бакалаврів) Плахотнюк Н.В 2007 3079
164 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державне управління"(для БА) Грінівецька Н.М 2008 3148
165 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державне регулювання економіки" Кривобороденко Г.П 2008 3458
166 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економічний ризик та методи його вимірювання" Бондар Н.М 2008 3423
167 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Право інтелектуальної власності"  "Інтелектуальна власність"(для СП,МА) Прилуцький Р.Б 2008 3426
168 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Інвестування"(БА,СП) Чередніченко Н.І 2009 4097
169 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Бухгалтерський (фінансовий) облік» Зотов В.О.,Вербицька Л.В 2002 1164
170 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз»(для бакалаврів,спеціалістів спеціальності «Менеджмент організацій»,«Менеджмент ЗЕД»,«Управління трудовими ресурсами») Коломійченко Н.І 2001 794
171 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз» (для магістрів) Коломійченко Н.І 2001 808
172 Методичні рекомендації до виконання курсових і контрольних робіт з дисципліни «Аудит»(для бакалаврів економічних спеціальностей) Зотов В.О 2002 1030
173 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економічний аналіз»(для магістрів) Базась М.Ф.,Кулик А.В 2004 1768
174 Методичні рекомендації до підготовки курсових робіт зі спеціальності «Маркетинг» Власенко О.О 2006 2500
175 Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни "Вища математика" Томащук О.П.,Юртин І.І 2009 4098
176 Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни "Економетрія"(БА) Юнькова О.О.,Юртин І.І 2009 3304
177 Методичні рекомендації щодо забезпечення контролю знань студентів з дисципліни "Аналітичний маркетинг"(СП) Шклярук С.Г 2009 3512
178 Методичні рекомендації щодо забезпечення практичних і лабораторних занять з дисципліни "Економетрія" Юртин І.І.,Юнькова О.О 2009 3546
179 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Аналітичний маркетинг"(СП) Шклярук С.Г 2009 3513
180 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Екологічний менеджмент"(БА,СП) Згалат-Лозинська Л.О 2009 3572
181 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Ефективність збутової діяльності підприємства"( СП) Командровська В.Є 2009 3829
182 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетингова політика розподілу"(СП) Командровська В.Є 2009 3474
183 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математичне програмування"(БА) Томащук О.П.,Юнькова О.О 2009 3522
184 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Моделювання економічних процесів ринкової економіки"(СП,МА) Фещенко О.Л 2009 3527
185 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи охорони праці"(БА) Яровая А.М 2009 3481
186 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія систем та системний аналіз" Чорней Р.К 2009 3726
187 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетинг медичних та фармацевтичних послуг" Фетісова Н.І 2009 3835
188 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Податкові системи зарубіжних країн"(БА) Литвиненко Я.В 2009 3479
189 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Реклама та рекламна діяльність " Потабенко М.В 2009 3475
190 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Рекламний менеджмент"(МА) Коваленко О.В 2009 3476
191 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка"(БА) Дорошенко Л.С 2009 3924
192 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Університетська освіта"(БА) Коваленко О.В 2009 3961
193 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління персоналом в охороні здоров'я"(БА) Баєва О.В 2009 3963
194 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінанси"(БА) Черномаз Г.М 2009 3615
195 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародна торгівля"(БА,СП,МА) Кобржицький В.В 2009 3980
196 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія міжнародних відносин"(для бакалаврів) Хижняк І.А 2007 3001
197 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Логістика"(для бакалаврів) Гурч Л.Н. Марченко С.М 2007 2958
198 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Сучасна політика ціноутворення"(для спеціалістів) Литвиненко Я.В 2007 2968
199 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінанси підприємств"(для бакалаврів) Філіна Г.І 2007 3052
200 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерський облік"(для БА) Тропіна І.В 2008 3188
201 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Демографія"(для БА) Дорошенко Л.С 2008 3257
202 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Дипломатичний протокол"(для БА) Чекаленко Л.Д 2008 3151
203 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Етика ділового спілкування"(для БА,СП) Касьянова С.П 2008 3260
204 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія християнської церкви"(для БА) Коцар С.В 2008 3176
205 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Комерційна діяльність посередницьких підприємств"(для СП) Салухіна Н.Г.,Кутліна І.Ю 2007 2957
206 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетинг"(для БА) Власенко О.О.,Марченко С.М.,Диніна К.С 2007 2959
207 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетингова політика комунікацій"(для БА) Коваленко О.В 2007 3095
208 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетингова цінова політика"(для БА) Марченко С.М 2008 3196
209 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетингове планування"(для БА) Коваленко О.В 2008 3338
210 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетинговий менеджмент"(для МА) Коваленко О.В 2008 3197
211 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетингові дослідження"(для БА) Командровська В.Є 2008 3096
212 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародна реклама"(для СП,БА) Потабенко М.В 2008 3336
213 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи християнської моралі"(для БА) Коцар С.В 2007 3202
214 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Стандартизація і сертифікація продукції та послуг"(для СП) Кутліна І.Ю.,Салухіна Н.Г.,Орлов М.П 2008 3276
215 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Статистика"(для БА) Захожай В.Б.,Ткач Б.П 2007 3157
216 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Стратегічний маркетинг"(для СП,МА) Командровська В.Є 2008 3205
217 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Страхування"(для БА,СП) Бігдаш В.Д 2008 3102
218 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління бізнесом"(для БА) Арсанукаєва К.О 2008 3281
219 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Аудит"(для БА) Тропіна І.В 2008 3431
220 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вища освіта і Болонський процес" Терещенко Н.М 2008 3466
221 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економічний аналіз" Базась М.Ф.                     Бєда Ф.П 2008 3090
222 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інвестування"(для БА,СП) Чередніченко Н.І 2008 3410
223 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" Кутліна І.Ю.                          Салухіна Н.Г 2008 3472
224 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетинг послуг" Диніна К.С 2008 3337
225 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетингова товарна політика" Кутліна І.Ю.                          Салухіна Н.Г 2008 3521
226 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математичне програмування"(для БА,СП) Дюженкова О.Ю.         Томащук О.В 2008 3252
227 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент" Фетісова Н.І 2008 3375
228 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародний маркетинг" Командровська В.С 2008 3340
229 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Поведінка споживачів" Потабенко М.В 2008 3482
230 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Товарна інноваційна політика"(для СП,МА) Орлов М.П.                                 Кутліна І.Ю 2008 3382
231 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Товарознавство" Салухіна Н.І. Кутліна І.Ю 2008 3534
232 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління персоналом" Свірень М.М 2008 3417
233 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансовий менеджмент"(для СП,МА) Пахомов В.І 2008 3349
234 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"(для БА,СП) Круковська-Сіневич Т.В 2007 2969
235 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Конкуренція в міжнародному бізнесі"(для БА) Корбжицький В.В 2009 3694
236 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік"(БА) Левочко М.Т 2009 3780
237 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіко-математичне моделювання" (БА) Юнькова О.О. 2011 4524
238 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економічна інформатика" (БА) Ахрамович В.М. 2011 4469
239 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи журналістики" (БА) Алексеєв П.П. 2011 4478
240 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Паблик рилейшнз у бізнесі" (БА) Арсанукаєва К.О. 2011 4509
241 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційно-комунікаційний менеджмент"(для СП) Козакевич І.О 2008 3574
Тестові завдання
242 Державне регулювання економіки(для бакалаврів,спеціалістів,до заліку) Сергієнко О.М 2002 1176
243 Дослідження операцій(для бакалаврів напрямів «Менеджмент»,«Економіка та підприємництво») Чорней Н.Б.,Чорней Р.К.,Юнькова О.О 2004 1875
244 Економіка підприємства(для бакалаврів,спеціалістів напрямів «Економіка і підприємництво»,«Менеджмент організацій»,до заліку») Макаровська Т.П 2005 1985
245 Економіка праці(для бакалаврів,спеціалістів,до іспиту) Калина А.В 2001 871
246 Економіка праці в організації(для бакалаврів кореспондентської форми навчання,до екзамену) Калина А.В 2004 1870
247 Економічний ризик і методи його вимірювання
(для бакалаврів,спеціалістів ,магістрів,до заліку)
Бондар Н.М 2002 997
248 Контролінг(для бакалаврів кореспондентської форми навчання,до екзамену) Осадча Г.Г 2004 1872
249 Макроекономіка(для бакалаврів,до іспиту) Малиш Н.А 2001 870
250 Математичне програмування(для бакалаврів,до іспиту) Дюженкова О.Ю.,
Юнькова О.О
2001 853
251 Мікроекономіка(для бакалаврів кореспондентської форми навчання,до іспиту) Ігнатюк А.І.,Малиш Н.А 2001 868
252 Нормування праці(для бакалаврів) Рябець А.П 2001 763
253 Планування розвитку персоналу(для спеціалістів,до заліку) Колпаков В.М 2002 1155
254 Прогнозування та програмування макроекономіки
(для бакалаврів)
Сергієнко О.М 2005 2357
255 Ринок праці(для бакалаврів,до заліку) Калина А.В 2002 959
256 Ситуаційні завдання і тести для самостійної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерський облік"(для бакалаврів) Базась М.Ф. Проданчук М.А 2007 2940
257 Статистика(для бакалаврів,спеціалістів,до екзамену) Захожай В.Б 2002 1145
258 Стратегічний менеджмент(для спеціалістів,до екзамену) Сладкевич В.П 2002 1205
259 Тестові завдання для модульного контролю з дисципліни "Маркетинг"(БА) Диніна К.С 2009 4040
260 Управління трудовими ресурсами(для спеціалістів) Дорошенко Л.С 2001 846
Програми практик
261 Програма виробничої практики студентів спеціальності «Маркетинг»(для бакалаврів) Діденко О.А.,Салухіна Н.Г 2010 4717
262 Програма навчальної практики студентів спеціальності "Маркетинг" (БА) Діденко О.А., Салухіна Н.Г. 2011 4723
263 Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності «Маркетинг»(для магістрів) Салухіна Н.Г 2010 4731
264 Програма переддипломної практики студентів спеціальності "Маркетинг" (СП) Салухіна Н.Г 2012 4727
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013