ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність:Комп’ютерні науки
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Автоматизовані системи обробки документів (для бакалаврів, спеціалістів) Сіницький М.Є. 2013 4069
2 Алгебра і геометрія (БА) Бейко І.В.,Телейко А.Б. 2009 4154
3 Аналіз даних (БА) Кирилаха Н.Г. 2010 4673
4 Архітектура комп'ютерів(для бакалаврів, спеціалістів) Пузанов А.П. 2004 1811
5 Бази даних та інформаційні системи(для бакалаврів) Попов В.В. 2005 2256
6 Варіаційне числення(для бакалаврів) Кирилаха Н.Г. 2006 2664
7 Використання пакетів прикладних програм(для бакалаврів, спеціалістів) Дудка Т.М. 2006 2665
8 Диференціальні рівняння (БА) Кузьмін А.В. 2013 4157
9 Диференціальні рівняння в частинних похідних(для бакалаврів) Кузьмін А.В. 2005 2279
10 Додаткові глави аналізу. Основи теорії функцій і функціонального аналізу
(для спеціалістів)
Телейко А.Б. 2005 2063
11 Додаткові розділи аналізу (для бакалаврів) Телейко А.Б. 2010 4675
12 Економетрія(для бакалаврів, спеціалістів) Рязанцева В.В., Юнькова О.О. 2005 1131
13 Економіка та організація виробництва(БА) Бондар Н.М. Єрмаков О.Ю. 2009 4147
14 Етика ділового спілкування(для бакалаврів) Касьянова С.П. 2004 2922
15 Internet технології (БА,МА) Ахрамович В.М. 2012 4048
16 Інженерна та комп'ютерна графіка (БА) Столярова Т.О. 2012 4742
17 Інформаційні системи і технології(МА) Карпенко С.Г. 2010 4677
18 Інформаційні системи та технології у фінансових установах(для бакалаврів) Карпенко С.Г., Попов В.В. 2005 2052
19 Комп'ютерна безпека Ахрамович В.М. 2012 4075
20 Комп'ютерна вірусологія Франчук О.В. 2010 4680
21 Комп'ютерні системи "1С:Підприємство Матюха М.М. 2009 3977
22 Комп'ютерна схемотехніка Пузанов А.П. 2010 4681
23 Комп'ютерні мережі та телекомунікації (для бакалаврів) Тарнавський Ю.А. 2003 1376
24 Лінійна алгебра та аналітична геометрія (БА) Телейко А.Б. 2012 2671
25 Математичний аналіз (Математичний аналіз. Додаткові розділи) (БА) Бейко І.В.,Черніга Р.М. 2012 4161
26 Математичні методи для прийняття рішень(для бакалаврів, спеціалістів) Бейко І.В. 2006 2672
27 Математичні методи дослідження операцій(БА) Бейко І.В.,Телейко А.Б. 2009 4162
28 Математичні методи та моделі оптимального управління(для бакалаврів) Бейко І.В. 2005 1924
29 Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій(для бакалаврів) Тригуб О.С., Карпенко С.Г. 2005 1486
30 Методологія розробки програмних продуктів і великих програмних систем(для спеціалістів) Бондарчук Ю.В. 2006 2640
31 Мови об'єктно-орієнтованого програмування(для бакалаврів) Вітюк О.В., Франчук О.В. 2005 2011
32 Моделювання систем (Моделювання економічних систем) (БА) Бабицький А.Ф. 2010 4691
33 Об’єктно-орієнтовне програмування (БА) Столярова Т.О. 2013 4758
34 Організація баз даних і баз знань(для бакалаврів) Москалькова Н.М. 2009 3816
35 Основи гіс-технологій(для бакалаврів) Марков С.Ю., Ночвай В.І. 2005 1928
36 Основи дискретної математики (для бакалаврів, спеціалістів) Іванов Є.О., Рисцов І.К. 2004 1810
37 Основи електротехніки та електроніки(для бакалаврів) Стєклов О.Ф. 2009 4110
38 Основи охорони праці (для молодших спеціалістів, бакалаврів) Ярова А.М. 2004 1707
39 Охорона праці в галузі (СП, МА) Семененко М.В 2010 4760
40 Основи програмування та алгоритмічні мови(для бакалаврів) Тригуб О.С., Карпенко С.Г. 2005 1893
41 Побудова розподілених систем(для спеціалістів) Москалькова Н.М. 2006 2442
42 Прикладні інтеграційні процеси Зваридчук В.Б. 2009 2973
43 Програма виробничої практики студентів спеціальності "Інтелектуальні системи прийняття рішень" (для бакалаврів) Москалькова Н.М., Гладун А.Я. 2006 2744
44 Програма виробничої практики студентів спеціальності "Програмне забезпечення автоматизованих систем" (для бакалаврів) Москалькова Н.М. 2006 2743
45 Програма навчальної практики студентів спеціальностей «Програмне забезпечення автоматизованих систем», «Інтелектуальні системи прийняття рішень»(для бакалаврів) Кузьмін А.В., Попов В.В., Віктюк О.В. 2005 2162
46 Програмне забезпечення автоматизованих систем(для спеціалістів) Гагарін О.О., Левченко Л.О. 2006 2685
47 Програмне забезпечення автоматизованих систем управління соціально-економічними процесами (для спеціалістів) Левченко Л.О. 2006 2686
48 Програмне забезпечення автоматизованих систем управління цінними паперами(для спеціалістів) Левченко Л.О. 2006 2687
49 Програмне забезпечення ПЕОМ(для бакалаврів) Карпенко С.Г. 2006 2773
50 Програмно-технічне забезпечення систем дистанційної освіти(для спеціалістів) Рисцов І.К. 2006 2746
51 Символьні обчислення та комп'ютерна алгебра(для бакалаврів) Кузьмін А.В. 2005 1917
52 Системи штучного інтелекту (для бакалаврів) Москалькова Н.М. Карпенко С.Г. 2013 3124
53 Системне програмування і операційні системи(для бакалаврів, спеціалістів) Терейковський І.А. 2005 2323
54 Системний аналіз та проектування системи обробки інформації(БА) Бейко І.В. 2009 4168
55 Сучасні системи програмування баз даних(для спеціалістів) Терейковський І.А. 2006 2659
56 Теорія алгоритмів і математична логіка(для бакалаврів) Трохимчук Р.М. 2006 2756
57 Теорія ймовірностей і математична статистика(для бакалаврів спеціальності "Прикладна математика") Панчук В.І. 2006 2694
58 Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика(для бакалаврів спеціальностей «Інтелектуальні системи прийняття рішень», «Програмне забезпечення автоматизованих систем») Бейко І.В., Панчук В.І. 2005 1916
59 Теорія керування(для бакалаврів) Бейко І.В. 2006 2695
60 Теорія масового обслуговування(для бакалаврів) Бейко І.В. 2006 2696
61 Теорія соціального управління(для бакалаврів, магістрів) Петренко-Лисак А.О. 2006 2697
62 Теорія фінансів Філіна Г.І. 2006 2601
63 Теорія функцій комплексної змінної(для бакалаврів) Черніга Р.М. 2006 2699
64 Технічна іноземна(англійська) мова(для спеціалістів напряму «Комп'ютерні науки») Липницька І.М. 2005 2274
65 Технології захисту інформації (СП) Ахрамович В.М. 2009 4086
66 Технології і засоби адміністрування баз даних(для спеціалістів) Терейковський І.А. 2006 2785
67 Технології мультимедіа(для бакалаврів) Ахранович В.М. 2009 3556
68 Технологія програмування та створення програмних продуктів(для бакалаврів) Ковалюк Т.В. 2005 3133
69 Управління персоналом(для бакалаврів) Колпаков В.М. 2005 896
70 Фізика (Фізика. Вибрані розділи) (БА) Стєклов О.Ф. 2013 2703
71 Чисельні методи в інформатиці (БА) Кузьмін А.В. 2012 4171
Методичні рекомендації
72 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Комп'ютерні мережі та телекомунікації(БА) Понежа Г.В., Ткачишина О.Р. 2010 4471
73 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисциплін "Математичні методи дослідження операцій", "Математичні методи для прийняття рішень(БА, СП) Бейко І.В.,Зінько П.М. 2010 4238
74 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи електротехніки та електроніки(БА) Стєклов О.Р. 2010 4243
75 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Технології і засоби адміністрування баз даних(СП) Зваридчук В.Б. 2010 3825
76 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація баз даних та баз знань(БА) Москалькова Н.М. 2010 3799
77 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Практичні аспекти побудови баз даних(БА) Москалькова Н.М. 2010 3801
78 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Бази даних та інформаційні системи(БА) Москалькова Н.М. 2010 3794
79 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економічна теорія(БА) Осокіна В.В. 2009 3690
80 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка(БА) Москалькова Н.М. 2009 4073
81 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Internet та Internet-технології(БА) Ахрамович В.М. 2009 3570
82 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисциплін "Комп’ютерні мережі та телекомунікації", "Комп’ютерні мережі(БА) Понежа Г.В., Ткачишина О.Р. 2009 3739
83 Завдання та методичні матеріалипрактичних робіт з дисципліни "Охорона праці в галузі(для СП, МА) Яровая А.М. 2007 3072
84 Методичне забезпечення контролю знань  з дисципліни "Менеджмент(для бакалаврів, спеціалістів) Новальска Н.І. Корінчевська І.А 2007 2900
85 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математичний аналіз(БА) Черніга Р.М.,Дутка В.А. 2009 3561
86 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математичні методи та моделі страхування(СП) Черномаз Г.М. 2009 3604
87 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій(для бакалаврів) Тригуб О.С. 2007 3034
88 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методологія розробки програмних продуктів та великих програмних систем(СП) Зваридчук В.Б. 2009 3663
89 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методологія розробки програмних продуктів та великих програмних систем(СП) Зваридчук В.Б. 2009 3861
90 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Мови об’єктно-орієнтованого програмування(БА) Карпенко С.Г. 2009 3911
91 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Моделювання економічних систем(БА) Бабицький Л.Ф. 2009 3562
92 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи дискретної математики(БА) Чорней Р.К. 2009 3685
93 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Програмне забезпечення автоматизованих систем(СП) Левченко Л.О. 2009 3716
94 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Програмне забезпечення автоматизованих систем управління соціально-економічними процесами(БА) Левченко Л.О. 2009 3689
95 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Програмне забезпечення автоматизованих систем управління цінними паперами(БА) Левченко Л.О. 2009 3822
96 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Програмне забезпечення ПЕОМ(СП) Дяченко М.П. 2009 3717
97 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Програмно-технічне забезпечення системи дистанційної освіти(БА) Ахрамович В.М. 2009 3633
98 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Системне програмування та операційні системи(БА) Зваридчук В.Б. 2009 3566
99 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Технологія захисту інформації(для бакалаврів) Ахрамович В.М. 2007 3036
100 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Технології мультимедіа(БА) Ахрамович В.М. 2009 3599
101 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Технологія програмування та створення програмних продуктів(БА) Москалькова Н.М. 2009 3568
102 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фізика(БА) Степов О.Т. 2009 3535
103 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Символьні обчислення та комп'ютерна алгебра Звардичук В.Б 2008 3634
104 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Сучасні системи програмування баз даних(БА) Москалькова Н.М. 2009 3869
105 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови(для БА) Москальова Н.М. 2008 3364
106 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи християнської моралі(для БА) Коцар С.В. 2007 3202
107 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Системи штучного інтелекту(для БА) Москальова Н.М. 2008 3366
108 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіка і організація виробництва(для БА) Тищенко О.П 2008 3470
109 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент Фетісова Н.І 2008 3375
110 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Автоматизовані системи обробки документів(для БА, СП) Сіницький М.Є. 2008 3360
111 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Архітектура компютерів" (БА) Івохін Є.В. 2011 4468
112 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Додаткові глави аналізу, основи теорії функцій та функціонального аналізу" (БА) Степахно І.В. 2011 4475
113 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Комп’ютерна вірусологія" (БА) Ахрамович В.М. 2011 4470
114 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Web-дизайн та web-програмування" (БА) Зваридчук В.Б. 2012 4942
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013