ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність:Банківська справа
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Аналіз банківської діяльності (БА) Кушнір О.М. 2011 4353
2 Аналіз інвестиційних проектів(для бакалаврів, спеціалістів) Чередніченко Н.І. 2009 4114
3 Англійська ділова мова(для спеціалістів, магістрів спеціальності «Банківська справа») Сакун Л.В. 2003 1423
4 Аудит(для БА, СП) Базась М.Ф., Троніна І.В. 2008 3209
5 Аудит (Організація і методика аудита) (БА) Коваль М.І., Михайленко О.В. 2010 5079
6 Аудит інформаційних систем у банках(для магістрів економічних спеціальностей) Базась М.Ф.,Матюха М.М. 2004 1795
7 Банківська безпека Бондаренко В.Є. 2000 472
8 Банківська справа(для бакалаврів, спеціалістів) Кушнір О.М. 2010 4616
9 Банківська справа. Програма комплексного державного екзамену(для бакалаврів) Кушнір О.М. 2006 2585
10 Банківська статистика (БА) Захожай В.Б., Ткач Б.П. 2010 4209
11 Банківське право Волосович С.В. 2005 1269
12 Банківський менеджмент(для СП) Коба І.Г. 2008 3065
13 Банківський облік і аналіз(для СП) Кушнір О.М. 2008 3210
14 Банківський облік і аудит(для спеціалістів) Кушнір О.М. 2007 2984
15 Банківські операції Коба І.Г., Жила Т.В. 2010 4581
16 Безпека банківської діяльності(для бакалаврів) Сирота А.І. 2005 1704
17 Бухгалтерський (фінансовий) облік(для бакалаврів, спеціалістів спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси», «Банківська справа», «Маркетинг») Базась М.Ф., Жила В.Г. 2005 1760
18 Валютне регулювання(для бакалаврів, спеціалістів) Чередніченко Н.І. 2012 4643
19 Вища математика МС, БА) Юртин І.І., Томащук О.П. 2013 4089
20 Вища освіта і Болонський процес Терещенко Н.М. 2006 2792
21 Внутрішній аудит комерційних банків(для бакалаврів, спеціалістів) Роганова О.Я. 2004 1745
22 Вступ до спеціальності «Банківська справа»(для молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів іншого напряму) Пахомов В.І. 2002 1076
23 Вступ до спеціальності "Банківська справа"(БА) Перевалова О.М. 2011 4385
24 Господарський процес(для БА) Першиков Є.В. 2003 3141
25 Гроші та кредит(для молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів економічних спеціальностей) Пахомов В.І. 2005 913
26 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн(для бакалаврів, спеціалістів) Бігдаш В.Д. 2009 3656
27 Демографія(для БА) Дорошенко Л.С. 2006 2454
28 Державне регулювання економіки (для бакалаврів, магістрів) Биконя С.Ф. 2006 2455
29 Державне регулювання(БА, СП) Нестеренко О.П. 2009 4143
30 Державне управління (для бакалаврів, спеціалістів) Бортник В.А. 2012 4647
31 Дипломатичний протокол (для БА) Чекаленко Л.Д. 2005 2390
32 Додаткові розділи з дисципліни " Теорія ймовірностей та математична статистика" для самостійного опрацювання Степахно І.В. 2009 3453
33 Економетрія (Економетрика) (БА) Юртин І.І., Юнькова О.О. 2013 4118
34 Економіко-математичне моделювання(БА) Юнькова О.О. 2011 4517
35 Економіка підприємства(для бакалаврів, спеціалістів) Діденко О.А. 2009 4119
36 Економіка праці (галузева)(для бакалаврів) Калина А.В. 2006 1499
37 Економічна інформатика(БА) Сіницький М.Є. 2013 4322
38 Економічна історія (для бакалаврів, спеціалістів) Биконя С.Ф. 2005 1929
39 Економічна теорія(для БА) Осокіна В.В. 2009 4158
40 Економічний аналіз Кулик А.В. 2009 3970
41 Економічний ризик та методи його вимірювання(для бакалаврів, спеціалістів) Бондар Н.М. 2009 4146
42 Етика ділового спілкування(для БА) Касьянова С.П. 2007 2922
43 Іnternet - технології(для бакалаврів, магістрів) Ахрамович В.М.. 2009 4048
44 Інвестиційний аналіз(БА) Чередніченко Н.І. 2009 3972
45 Інвестиційне кредитування(для СП) Чередніченко Н.Г. 2007 2991
46 Інвестування (для бакалаврів) Чередніченко Н.І. 2009 4120
47 Інноваційний менеджмент (МА) Костін В.П. 2009 4360
48 Інтелектуальна власність Радченко Г.О. 2006 2837
49 Інформаційні системи і технології в банківській сфері (БА) Левченко Л.О. 2010 4272
50 Інформаційно-комунікаційний менеджмент (для спеціалістів, магістрів) Бебик В.М., Науменко О.С. 2005 2072
51 Історія економічних вчень(для бакалаврів, спеціалістів) Нестеренко О.П. 2009 4149
52 Історія християнської церкви(для бакалаврів) Ящук Я.С. 2005 1302
53 Країнознавство Гольцов А.Г. 2006 2492
54 Кредитування і контроль (БА) Мілай А.О. 2011 4363
55 Макроекономіка (для БА) Малиш Н.А. та ін. 2009 4151
56 Маркетинг(для бакалаврів) Диніна К.С., Власенко О.О. 2010 4649
57 Маркетинг у банку (для спеціалістів, магістрів) Святненко В.Ю. 2010 4682
58 Математичне програмування(для БА, СП) Дюженкова О.Ю., Томащук О.П. 2008 3219
59 Математичне програмування(для бакалаврів) Чорней Н.Б., Чорней Р.К., Юнькова О.О. 2005 730
60 Математичне програмування Дюженкова О.Ю. Томащук О.П. 2013 3219
61 Менеджмент персоналу Свірень М.М. 2009 4187
62 Методика викладання фінансово-економічних дисциплін (для магістрів) Найдьонов І.М. 2009 4163
63 Методологія наукового дослідження (для магістрів) Бєдная В.Б. 2006 2730
64 Міжнародна економіка (для БА) Дахно І.І. 2005 1325
65 Міжнародна інвестиційна діяльність(для магістрів) Софіщенко І.Я. 2005 1572
66 Міжнародна інвестиційна діяльність(БА, МА) Чередніченко Н.І. 2009 4052
67 Міжнародна торгівля(для бакалаврів, спеціалістів) Кобринський В.В. 2009 3983
68 Міжнародне економічне право Плахотнюк Н.В. 2007 3107
69 Міжнародне інформаційне право(для спеціалістів) Кісілевич-Чорнойван О.М. 2011 4656
70 Міжнародний банківський менеджмент(для магістрів) Софіщенко І.Я. 2010 4582
71 Міжнародні розрахунки і валютні операції Софіщенко І.Я. 2010 4622
72 Міжнародні фінанси Філіна Г.І. 2006 2471
73 Мікроекономіка(для БА) Слюсаренко О.П. 2009 4130
74 Моделювання економічних процесів ринкової економіки(для спеціалістів, магістрів) Малиш Н.А. 2009 4152
75 Облік та аудит у банку(для бакалаврів) Кушнір О.М. 2010 4628
76 Організація кредитно-розрахункових операцій у банках(для спеціалістів, магістрів) Софіщенко І.Я. 2010 4584
77 Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій у банках (для спеціалістів, магістрів) Мілай А.О. 2010 4585
78 Організація сучасного діловодства(для БА) Волошина Т.М. 2008 3229
79 Основи казначейської справи (БА) Чупайленко О.А. 2011 4568
80 Основи охорони праці Ярова А.М. 2004 1707
81 Основи християнської моралі(для бакалаврів) Шишковський Е.С. 2005 1295
82 Паблік рилейшнз Слісаренко І.Ю. 2010 4828
83 Платіжні системи (СП) Перевалова О.М. 2013 4992
84 Податки та податкова система(для спеціалістів) Литвиненко Я.В. 2003 1343
85 Податкова політика Литвиненко Я.В. 2005 598
86 Податкова систем та податкова політика(для бакалаврів, спеціалістів) Литвиненко Я.В. 2006 2581
87 Податкова система(для бакалаврів, спеціалістів) Лісовська О.Л. 2007 3009
88 Податковий менеджмент (БА, СП) Литвиненко Я.В. 2010 4631
89 Податкові системи зарубіжних країн Литвиненко Я.В. 2011 4372
90 Правове регулювання банківської діяльності(для спеціалістів) Кузьменко О.А. 2005 711
91 Проектне фінансування(для спеціалістів, магістрів) Шклярук С.Г. 2010 4633
92 Ризик банківської діяльності (МА) Бігдаш В.Д. 2013 4997
93 Ринок цінних паперів(БА, СП) Чередниченко Н.І. 2009 4063
94 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка(для молодших спеціалістів, бакалаврів) Дорошенко Л.С. 2009 4230
95 Соціальна філософія(для спеціалістів, магістрів) Бєдная В.Б. 2006 2749
96 Соціальне страхування (для спеціалістів) Бігдаш В.Д. 2005 2437
97 Статистика(для бакалаврів) Захожай В.Б., Федорченко В.С. 2010 4451
98 Стратегічне управління(для магістрів) Колпаков В.М. 2004 1761
99 Страхові послуги(для бакалаврів, спеціалістів) Шелехов К.В., Бігдаш В.Д. 2005 463
100 Страховий менеджмент(СП, МА) Бігдаш В.Д. 2009 3759
101 Страхування (БА) Пашута М.Т., Бігдаш В.Д. 2010 4638
102 Сучасна економічна політика України(для магістрів) Пашута М.Т., Сергієнко О.М. 2006 2595
103 Сучасна політика ціноутворення Філіна Г.І. 2005 1862
104 Сучасні технологіїї фінансово-економічного аналізу банківської діяльності (БА) Мілай А.О. 2009 4586
105 Теорія економічного аналізу(для бакалаврів економічних спеціальностей) Кулик А.В. 2009 3996
106 Теорія ймовірностей і математична статистика(для бакалаврів) Дюженкова О.Ю., Чорней Р.К. 2013 4136
107 Теорія систем та системний аналіз(МА) Чорней Р.К., Чорней Н.Б. 2013 4137
108 Трудове право(для БА, СП) Беззуб Б.С., Новосельська І.В. 2008 3243
109 Українознавство (для БА) Кононенко П.П., Пономаренко А.Ю., Князюк Т.Г. 2004 3134
110 Університетська освіта(БА) Падун А.О. 2009 3622
111 Управління бізнесом(для БА) Арсанукаєва К.О. 2009 4501
112 Управління витратами та цінами(для БА) Філіна Г.І. 2013 4999
113 Управління експортно-імпортними операціями(для бакалаврів, спеціалістів) Ткаленко С.І. 2005 2483
114 Управління персоналом(для БА) Колпаков В.М. 2005 896
115 Управління персоналом (Кадровий менеджмент)(для МА) Колпаков В.М. 2008 3137
116 Управлінський облік (для спеціалістів, магістрів) Базась М.Ф., Ромашко О.М., Осадча Г.Г. 2005 900
117 Фінанси(для бакалаврів, спеціалістів, магістрів іншого напряму) Пахомов В.І. 2010 4672
118 Фінанси підприємств Слюсарчук О.П. 2010 4642
119 Фінансова діяльність суб'єктів господарювання(для магістрів і спеціалістів) Філіна Г.І. 2006 2485
120 Фінансове право(для бакалаврів, спеціалістів) Муравйов К.В. 2009 3889
121 Фінансовий аналіз (для спеціалістів спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси», «Банківська справа») Коломійченко Н.І. 2009 4068
122 Фінансовий аналіз ЗЕД(для БА) Коломійченко Н.І. 2008 3248
123 Фінансовий аналіз ЗЕД (БА) Коломійченко Н.І. 2011 5000
124 Фінансовий менеджмент Грідчіна М.В. 2006 3139
125 Фінансовий менеджмент у банку Коба І.Г., Жила Т.В. 2006 2486
126 Центральний банк і грошово-кредитна політика (для бакалаврів, спеціалістів) Остапшин Т.П. 2010 4587
127 Цивільна оборона Вольвач Ф.В. 2009 4139
128 Ціноутворення(для БА) Філіна Г.І. 2013 5003
Методичні рекомендації
129 Дидактичні матеріали для практичних занять з дисципліни "Математичне програмування" (розділ І)(для БА, СП) Кравцов Г.М., Кравцова Л.В. 2007 3069
130 Завдання для контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з навчальної дисципліни «Економіка підприємства»(для бакалаврів) Макаровська Т.П. 2004 1805
131 Контрольні завдання з дисципліни «Логістика»(для бакалаврів, спеціалістів спеціальності «Маркетинг») Гурч Л.М. 2006 2415
132 Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни "Менеджмент"(для бакалаврів, спеціалістів) Новальска Н.І., Корінчевська І.А 2007 2900
133 Методичне забезпечення контролю знань студентів з дисципліни "Мікроекономіка" (для бакалаврів) Филюк Г.М. 2007 2875
134 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу»(для бакалаврів економічних спеціальностей) Пилипенко О.В. 2003 1636
135 Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Ціноутворення"(для бакалаврів) Кравчук Л.Л. 2007 2855
136 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економічний аналіз" Кулик А.В. 2009 3942
137 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Розміщення продуктивних сил"(БА) Дорошенко Л.С. 2009 3958
138 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Страхові послуги" (БА, СП) Бігдаш В.Д. 2009 3101
139 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Історія економіки та економічної думки"(БА) Козлова А.І. 2010 3946
140 Методичні матеріали для контролю знань студентів з дисципліни «Державне регулювання економіки» Биконя С.Ф. 2006 2468
141 Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни "Державне регулювання економіки"(для БА) Кривобороденко Г.П. 2007 2949
142 Методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Господарський процес» Прилуцький Р.Б. 2006 2439
143 Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни «Прогнозування та програмування макроекономіки»(для бакалаврів) Пашута Т.М. 2006 2727
144 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Історія економічних вчень"(для БА) Довженко О.О. 2008 3454
145 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Макроекономіка"(для бакалаврів) Довженко О.О. Малиш Н.А. 2007 2561
146 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Політична економія"(для БА) Козлова А.І. 2008 3359
147 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Державне регулювання економіки» Арсанукаєва К.О. 2006 2429
148 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Мікроекономіка» (для бакалаврів) Арсанукаєва К.О. 2006 2411
149 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вища математика" ч.1(БА) Лисенко В.І. 2009 3189
150 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економічна теорія"(БА) Осокіна В.В. 2009 3690
151 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційні системи і технології в банківській сфері" Левченко Л.О. 2009 3596
152 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент персоналу" Свірень М.М. 2009 3746
153 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи казначейської справи"(БА) Осипчук Л.Л. 2009 3686
154 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Мікроекономіка»(для бакалаврів) Филюк Г.М. 2006 2446
155 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інтернет-технології"(для бакалаврів) Тарнавський Ю.А. 2007 3029
156 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи інформатики та комп'ютерної техніки" та "Інформатика та комп'ютерна техніка"(для бакалаврів) Сіницький М.Є. 2007 3024
157 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародне економічне право"(для бакалаврів) Плахотнюк Н.В. 2007 3079
158 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародні фінансово-кредитні організації"(для бакалаврів) Варениченко Л.Л. 2007 3039
159 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державне управління"(для БА) Грінівецька Н.М. 2008 3148
160 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародне інформаційне право"(для БА, СП) Кісілевич-Чорнойван О.М. 2007 3023
161 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація сучасного діловодства"(для БА) Волошина Т.М. 2008 3177
162 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Банківська справа"(для БА,СП) Кушнір О.М. 2008 3465
163 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Банківське  право" Муравйов К.В. 2008 3500
164 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державне регулювання економіки" Кривобороденко Г.П. 2008 3458
165 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економічний ризик та методи його вимірювання" Бондар Н.М. 2008 3423
166 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародні фінанси" Філіна Г.І. 2008 3526
167 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Право інтелектуальної власності"  "Інтелектуальна власність"(для СП,МА) Прилуцький Р.Б 2008 3426
168 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансове право"(для БА) Мурайов К.В. 2008 3464
169 Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни "Економетрія"(БА) Юнькова О.О., Юртин І.І. 2009 3304
170 Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика"(для БА, СП) Дюженкова О.Ю., Чорней Р.К. 2008 3305
171 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Бухгалтерський (фінансовий) облік» Зотов В.О., Вербицька Л.В. 2002 1164
172 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Аналіз інвестиційних проектів"(БА) Чередніченко Н.І. 2009 4099
173 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Інвестування" (БА, СП) Чередніченко Н.І. 2009 4097
174 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз»(для БА, спеціалістів спеціальності «Менеджмент організацій», «Менеджмент ЗЕД», «Управління трудовими ресурсами») Коломійченко Н.І. 2001 794
175 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз»(для магістрів) Коломійченко Н.І. 2001 808
176 Методичні рекомендації до виконання курсових і контрольних робіт з дисципліни «Аудит»(для БА економічних спеціальностей) Зотов В.О. 2002 1030
177 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економічний аналіз»(для магістрів) Базась М.Ф., Кулик А.В. 2004 1687
178 Методичні рекомендації до контрольної роботи з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку»(для БА, спеціалістів спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси», «Банківська справа», «Маркетинг») Базась М.Ф., Матюха М.М., Ходзицька В.В. 2003 1469
179 Методичні рекомендації до підготовки курсових робіт зі спеціальності «Маркетинг» Власенко О.О. 2006 2500
180 Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік»(для БА спеціальностей «Управління трудовими ресурсами», «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») Косміна Р.М., Ромашко О.М. 2003 1467
181 Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни "Вища математика" Томащук О.П., Юртин І.І. 2009 4098
182 Методичні рекомендації щодо забезпечення практичних і лабораторних занять з дисципліни "Економетрія" Юртин І.І., Юнькова О.О. 2009 3516
183 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Аналіз інвестиційних проектів" (БА) Чередніченко Н.І. 2009 3669
184 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інвестиційне кредитування" (БА) Чередніченко Н.І. 2009 3436
185 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інноваційний менеджмент"(СП, МА) Костін В.П. 2009 3831
186 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математичне програмування" (БА) Томащук О.П., Юнькова О.О. 2009 3522
187 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародний банкіський менеджмент" (БА) Коба І.Г. 2009 3525
188 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародні розрахунки і валютні операції" (СП) Мілай А.О. 2009 3673
189 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Моделювання економічних процесів ринкової економіки" (СП, МА) Фещенко О.Л. 2009 3527
190 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація кредитно-розрахункових операцій у банках"(СП, МА) Мілай А.О. 2009 3674
191 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи охорони праці"(БА) Яровая А.М. 2009 3481
192 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Платіжні системи"(СП) Кушнір О.М. 2009 3642
193 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Податкова система зарубіжних країн" (БА) Литвиненко Я.В. 2009 3479
194 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" (БА) Дорошенко Л.С. 2009 3924
195 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Стратегічне управління" (МА) Свірень М.М. 2009 4128
196 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Сучасні технології фінансово-економічного аналізу банківської діяльності"(МА) Мілай А.О. 2009 3677
197 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія систем і системний аналіз" Чорней Р.К. 2009 3726
198 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Університетська освіта" (БА) Коваленко Н.А. 2009 3961
199 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінанси" Черномаз Г.М. 2009 3615
200 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансовий аналіз ЗЕД" (БА) Коломійченко Н.І. 2009 3587
201 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Центральний банк і грошово-кредитна політика" (БА) Шаринська О.Є. 2009 3727
202 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інвестиційний аналіз"(БА) Чередніченко Н.І. 2009 3971
203 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародна торгівля" (БА, СП, МА) Кобржицький В.В. 2009 3980
204 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Страховий менеджмент" (СП, МА) Бігдаш В.Д. 2009 3959
205 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Валютне регулювання"(БА) Чередніченко Н.І. 2009 3517
206 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Банківські операції"(для бакалаврів) Кушнір О.М. 2007 2956
207 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія міжнародних відносин"(для бакалаврів) Хижняк І.А. 2007 3001
208 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційно-комунікаційних менеджмент"(для СП) Козакевич І.О. 2008 3574
209 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління витратами та цінами", "Ціноутворення"(для БА) Філіна Г.І. 2008 3646
210 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Податкова політика"(для бакалаврів) Литвиненко Я.В. 2007 2970
211 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Податковий менеджмент"(для спеціалістів) Тропіна І.В. 2007 2963
212 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Проектне фінансування"(для спеціалістів, магістрів) Шклярук С.Г. 2007 2965
213 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Сучасна політика ціноутворення"(для спеціалістів) Литвиненко Я.В. 2007 2968
214 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінанси підприємств"(для бакалаврів) Філіна Г.І. 2007 3052
215 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерський облік"(для БА) Тропіна І.В. 2008 3188
216 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Дипломатичний протокол"(для БА) Чекаленко Л.Д. 2008 3151
217 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини"(для БА) Калина А.В. 2008 3336
218 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Етика ділового спілкування"(для БА, СП) Касьянова С.П. 2008 3260
219 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія християнської церкви"(для БА) Коцар С.В. 2008 3176
220 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Кредитування і контроль"(для СП, МА) Мілай А.О. 2007 3056
221 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетинг"(для БА) Власенко О.О., Марченко С.М., Диніна К.С. 2007 2959
222 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Облік і аудит у банках" (для БА) (Банківський облік і аудит) Кушнір О.М. 2007 2955
223 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи християнської моралі"(для БА) Коцар С.В. 2007 3202
224 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Статистика"(для БА) Захожай В.Б., Ткач Б.П. 2007 3157
225 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Страхування"(для БА, СП) Бігдаш В.Д. 2008 3102
226 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління бізнесом"(для БА) Арсанукаєва К.О. 2008 3281
227 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Аудит"(для БА) Тропіна І.В. 2008 3431
228 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Банківський облік і аналіз"(для СП) Кушнір О.М. 2008 3406
229 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вища освіта і Болонський процес" Терещенко Н.М. 2008 3466
230 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн" Бігдаш В.Д. 2008 3468
231 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економічний аналіз" Базась М.Ф. Бєда Ф.П. 2008 3090
232 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інвестування"(для БА, СП) Чередніченко Н.І. 2008 3410
233 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетинг у банках" Святненко В.Ю. 2008 3411
234 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математичне програмування"(для БА,СП) Дюженкова О.Ю. Томащук О.В. 2008 3252
235 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент" Фетісова Н.І. 2008 3375
236 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародна інвестиційна діяльність" Чередніченко Н.І. 2008 3412
237 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій у банках" Мілай А.О. 2008 3480
238 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Податкова система" Лісовська О.Л. 2008 3413
239 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Ризик банківської діяльності"(для СП,МА) Бігдаш В.Д. 2008 3484
240 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Ринок цінних паперів" Чередніченко Н.І. 2008 3416
241 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Соціальне страхування" Бігдаш В.Д. 2008 3347
242 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління персоналом" Свірень М.М. 2008 3417
243 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансовий менеджмент у банку" Коба І.Г. 2008 3536
244 Методичні рекомендації щодо підготовки магістерських робіт зі спеціальності «Банківська справа» Хижняк В.О., Пашута М.Т. 2006 2469
245 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Аналіз банківської діяльності"(для бакалаврів) Кушнір О.М. 2007 3053
246 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Банківські операції"(для бакалаврів) Кушнір О.М. 2007 3054
247 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік"(БА) Левочко М.Т. 2009 3780
248 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини", "Нормування праці"(БА) Калина А.В. 2009 3728
249 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"(для БА, СП) Круковська-Сіневич Т.В. 2007 2969
250 Методичне забезпечення контролю знань студентрів з дисципліни "Інвестиційний аналіз"(БА) Чередніченко Н.І. 2011 4467
251 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" (БА) Панчук В.І. 2011 4472
252 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіко-математичне моделювання" (БА) Юнькова О.О. 2011 4524
253 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економічна інформатика" (БА) Ахрамович В.М. 2011 4469
254 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методологія наукового дослідження" (МА) Кретов А.І. 2011 4459
Тестові завдання
255 Дослідження операцій (для бакалаврів напрямів «Менеджмент», «Економіка та підприємництво») Чорней Н.Б., Чорней Р.К., Юнькова О.О. 2004 1875
256 Контролінг(для бакалаврів кореспондентської форми навчання, до екзамену) Осадча Г.Г. 2004 1872
257 Математичне програмування(для бакалаврів, до іспиту) Дюженкова О.Ю., Юнькова О.О. 2001 853
258 Прогнозування та програмування макроекономіки(для бакалаврів) Сергієнко О.М. 2005 2357
259 Ситуаційні завдання і тести для самостійної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерський облік"(для бакалаврів) Базась М.Ф. Проданчук М.А. 2007 2940
260 Стратегічний менеджмент (для спеціалістів, до екзамену) Сладкевич В.П. 2002 1205
261 Тестові завдання для модульного контролю з дисципліни "Маркетинг" (БА) Диніна К.С. 2009 4040
262 Фондовий ринок(для спеціалістів, до заліку) Шклярук С.П. 2002 1140
Програми практик
263 Програма виробничої практики студентів спеціальності «Банківська справа»(для бакалаврів) Петренко К.В. 2010 4716
264 Програма навчальної практики студентів спеціальності «Банківська справа» (для бакалаврів) Чередніченко Н.І., Перевалова О.М. 2011 4722
265 "Програма виробничої практики студентів спеціальності ""Банківська справа"" (БА)" Бігдаш В.Д. Чередниченко Н.І. Перевалова О.М. 2013 4886
266 Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності «Банківська справа»(для магістрів) Петренко К.В. 2011 4730
266 Програма переддипломної практики студентів спеціальності «Фінанси» та «Банківська справа»(для спеціалістів) Грідчіна М.В., Пахомов В.І. 2004 1708
267 Програма переддипломної практики студентів спеціальності "Банківська справа"(для СП, СПП) Чередніченко Н.І. 2008 3166
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013