Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки - 2024

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

 

 Українська культура та мистецтво

Список літератури до книжкової виставки

 1. 28.71 А72 Антропологічний код української культури і цивілізації. У 2-х кн. Кн.1 / О.О.Рафальський та ін. - К. : ІПіЕНД, 2020. - 432 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.7/Rafalskiy_Antrop_kod_Kn1.rar
 2. 28.71 А72 Антропологічний код української культури і цивілізації. У 2-х кн. Кн.2 / О.О.Рафальський та ін. - К. : ІПіЕНД, 2020. - 536 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.7/Rafalskiy_Antrop_kod_Kn2.rar
 3. 92 Е64 Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. В.П.Коцура, О.І.Потапенка, В.В.Куйбіди. - 5-е вид., доп. і випр. - Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавришенко В.М., 2015. - 912 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Enc_sl_symvol_kult_Ukrainy.rar
 4. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.3 : Українська культура другої половини ХVІІ- ХVІІІ століть / Патон Б.Є., Веревес Г.Д., Курас І.Ф. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 1247 с.
 5. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. т.1 : Історія культури давнього населення України / Гол. ред. Б.Є. Патон. - К. : Наукова думка, 2001. - 1135 с.
 6. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.2 : Українська культура ХІІІ-першої половини ХVІІ ст. - К. : Наукова думка, 2001. - 847 с.
 7. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - ХХІ століть. Кн.4 : Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2013. - 942 с.
 8. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура другої половини ХІХ століття. Кн.2 / Патон Б.Є., Веревес Г.Д., Курас І.Ф. та ін. - К. : Наукова думка, 2005. - 1295 с.
 9. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.2 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 1031 с.
 10. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.1 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 862 с.
 11. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Культура та розвиток науки і техологій в Україні. Кн.3 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 948 с.
 12. 71.1 К90 Культура України : Зб. наук. праць. Вип. 9. : Мистецтвознавство / Ред. О.Г. Стахевич. - Х. : ХДАК, 2002. - 306 с.
 13. 71 С91 Сучасна культурологія : навч. посіб. / [За заг. ред. К. В. Кислюка]. - К. : Кондор, 2016. - 342 с.
 14. 85.1 У45 Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ-початку ХХ ст. / [Ред. Максимнко Н. М., Шорубалка Л. С.]. - К. : Наукова думка, 2000. - 240 с.
 15. 85 Б64 Бірюльов, Ю. О. Мистецтво львівської сецесії / Ю. О. Бірюльов ; [БІрюльов Ю.О.]. - Л. : Центр Європи, 2005. - 184 с.
 16. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - 9-те вид., доп. - К. : Академія, 2023. - 560 с. - (Альма-матер).
 17. 71.1 Г81 Греченко, В. А. Історія української культури : навч. посіб. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2013. - 352 с.
 18. 85.12 З-38 Захарчук-Чугай, Р. В. Українське народне декоративне мистецтво : Навч. посіб. / Р. В. Захарчук-Чугай, Є. А. Антонович. - К. : Знання, 2012. - 342 с.
 19. 85.12 К21 Кара-Васильєва, Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю". / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. - К. : Либідь, 2005. - 280 с.
 20. 71 К44 Кислюк, К. В. Культурологія. Хрестоматія : навч. посіб. / К. В. Кислюк, Г. Д. Панков. - К. : Кондор, 2017. - 186 с.
 21. 71.1 К66 Кордон, М. В. Історія української культури : навч. посіб. / М. В. Кордон ; [Кордон М. В.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 336 с.
 22. 85 К78 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. у 3-х ч. Ч.2 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Л. : Світ, 2004. - 268 с.
 23. 85 К78 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. у 3-х ч. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Л. : Світ, 2005. - 268 с.
 24. 85 К78 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. у 3-х ч. Ч.1 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Л. : Світ, 2003. - 256 с.
 25. 37.248 Л64 Литвинець, Е. М. Українське народне мистецтво. Вишивання і нанизування : [Альбом] / Е. М. Литвинець. - К. : Вища шк., 2004. - 335 с.
 26. 71.1 М18 Маланюк, Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. - К. : Сварог, 2023. - 108 с.
 27. 71 М73 Множинська, Р. В. Українська та зарубіжна культура : видатні діячі національної та світової культури : Довідник / Р. В. Множинська, Ф. М. Проданюк, Н. В. Грєбєннікова. - К. : КНУТД, 2019. - 108 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/71/Mnozhynska_Ukr_ta_zarub_kultura.rar
 28. 71.1 П58 Попович, М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. - К. : АртЕк, 1999. - 728 с. : іл.
 29. 71.1 С12 Сабадаш, Ю. С. Історія української культури : курс лекцій / Ю. С. Сабадаш, Ю. М. Нікольченко, Л. Г. Дабло. - К. : Ліра-К, 2020. - 168 с.
 30. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 31. 71.1 С18 Саннікова, Л. П. Свята Мова Творця у Звичаях Народу: Еніофеноменологія староукраїнської мови / Л. П. Саннікова. - К. : Аратта, 2005. - 776 с.
 32. 71.1 С30 Семчишин, М. Тисяча років української культури (Історичний огляд культурного процесу) = One thousand years of ukrainian culture (A historical Outline of the Cultural Process) / М. Семчишин. - 2-ге вид, фототипне. - К. : Друга рука; Фенікс, 1993. - 550 с.
 33. 85.12 С76 Станкевич, М. Українське художнє дерево XVI-XX ст. / М. Станкевич ; [Станкевич М.]. - Л., 2002. - 479 с.
 34. 85 У52 Уманцев, Ф. С. Мистецтво давньої України: Історичний нарис / Ф. С. Уманцев ; [Уманцев Ф.С.]. - К. : Либідь, 2002. - 328 с.
 35. 85 Ф49 Фіголь, М. Мистецтво стародавнього Галича / М. Фіголь. - К. : Мистецтво, 1997. - 224 с.
 36. 71.1 Х76 Хома, І. Я. Історія української культури : Навч. посіб. / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; За ред. І.Я.Хоми. - Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 356 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/71/71.1/Istoriia_ukrainskoi_kultury.rar
 37. 85.12 Ч-83 Чугай, Р. В. Народне декоративне мистецтво Яворівщини / Р. В. Чугай ; [Чугай Р. В.]. - К. : Наукова думка, 1979. - 142 с.
 38. 71.1 Ш39 Шейко, В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - 5-те вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 271 с.
 39. 71.1 Ю71 Юрій, М. Ф. Соціокультурний світ України : Монографія / М. Ф. Юрій. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2004. - 738 с.

 2 квітня - Всесвітній день поширення інформації
щодо проблем аутизму

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.8 А37 Айрес, Э. Д. Ребёнок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития : с практич. рекомендациями для родителей и специалистов / Э. Дж. Айрес. - К. : Сварог, 2017. - 272 с.
 2. 88.8 Б14 Багрій, Я. Т. Дитячий аутизм : монографія / Я. Т. Багрій ; [Багрій Я. Т.]. - К. : УкрІНТЕІ, 2009. - 200 с.
 3. 88.8 Б24 Барбера, М. Л. Детский аутизм и вербально-поведенческий подход (The verbal behavior approach) Обучение детей с аутизмом и связанными расстройствами = The verbal behavior approach:how to teach children with autism and related disorders / М. Л. Барбера. - К. : Сварог, 2017. - 304 с.
 4. 88.8 Б24 Барбера, М. Л. Дитячий аутизм та вербально-поведінковий підхід (The verbal behavior approach) Навчання дітей з аутизмом та пов'язаними розладами = The verbal behavior approach:how to teach children with autism and related disorders / М. Л. Барбера. - К. : Сварог, 2023. - 268 с.
 5. 88.8 Г47 Гилберт, К. Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие / К. Гилберт, Т. Питерс. - К. : Сварог, 2023. - 180 с.
 6. 88.3 Д62 Дойдж, Н. Пластичность мозга. Потрясающие факты о том, как мысли способны менять структуру и функции нашего мозга / Н. Дойдж. - К. : Сварог, 2017. - 544 с.
 7. 56.1 З-30 Западнюк, Б. В. Людські недуги, як хвороби тіла, психіки, характеру і виховання : загальнопізнавальний огляд клінічної патології нервової системи з метою самоконтролю, діагностики і лікування / Б. В. Западнюк. - К. : Ліра-К, 2022. - 430 с.
 8. 57.3 К59 Козявкин, В. И. Применение системы интенсивной нейрофизиологической реабилитации при детском аутизме : монография / В. И. Козявкин, Л. Ф. Шестопалова, Т. Б. Волошин. - К. : ЦУЛ, 2018. - 62 с.
 9. 88.5 К64 Кондрашихина, О. А. Психогенетика : учеб. пособ. / О. А. Кондрашихина. - К. : ЦУЛ, 2014. - 168 с.
 10. 88 Ц61 Цимбалюк, І. М. Психологія : Навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2004. - 216 с.
 11. 88 Ц61 Цимбалюк, І. М. Психологія : Навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Професіонал, 2006. - 576 с.
 12. 88.8 Ч-92 Чуприков, А. П. Ранній дитячий аутизм : навч.-метод. посібник / А. П. Чуприков, М. І. Винник, Я. Т. Багрій. - Івано-Франковськ : Вид-во Івано-Франківської державної медичної академії, 2005. - 40 с.

 28 березня - Всесвітній день історика

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Вел) І-89 Історія Великої Британії : Навч.-метод. посіб. / Укл. І.І.Кривошея, О.В.Барвінок. - К. : КНТ, 2017. - 206 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/Kryvosheya_Ist_Vel_Brytanii.rar
 2. 63.3(0)4+63.3(0)5 І-90 Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу (кінець XV - початок ХІХ ст.) : навч. посіб. / [Баран З. А., Качараба С. П., Сіромський Р. Б. та ін.]. - К. : Знання, 2015. - 533 с.
 3. 63.3(0) І-90 Історія Норвегії / Гелле К., Дюрвік С., Даніельон Р., Говланд Е., Грьонлі Т.; Пер. з нім. Іванчук Н., Сабор І., Красавіна М. - Львів : Літопис, 2001. - 336 с.
 4. 71.1 І-90 Історія світової культури : навч. посіб. / [Керівник авт. колективу Л.Т.Левчук]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 400 с.
 5. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 6. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України без міфів: ґенеза національної стійкості крізь призму наукових досліджень : монографія / [За заг. ред. Б. Попкова, С. Пєткова]. - К. : Ліра-К, 2024. - 280 с.
 7. 71.1 І-90 Історія української культури : навч. посіб. / [За ред. Павлової О. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 340 с.
 8. 63.3(0)6 Н73 Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 - початок ХХІ ст.) : навч. посіб. / [Ред. Швагуляка М.]. - Л., К. : Тріада плюс, Алерта, 2011. - 700 с.
 9. 63.3 (4 Укр) П42 Повість минулих літ: Літописні оповіді / Ред. Яременка В. В. ; пер.Пер. Близнеця В. С. - 3-тє вид. зі змінами. - К. : Веселка, 2002. - 227 с.
 10. 63.3(0)3 Б20 Балух, В. О. Історія античної цивілізації : У 3-х т. Т. 2 : Стародавній Рим / В. О. Балух ; Балух В. О. - Чернівці : ТОВ" Вид-во"Наші книги", 2008. - 848 с.
 11. 63.3(0)3 Б20 Балух, В. О. Історія античної цивілізації : У 3-х т. Т. 3 : Практикум / В. О. Балух ; Балух В. О. - Чернівці : ТОВ" Вид-во"Наші книги", 2008. - 544 с.
 12. 63.3(0)3 Б20 Балух, В. О. Історія античної цивілізації : У 3-х т. Т. 1 : Стародавня Греція / В. О. Балух ; Балух В. О. - Чернівці : ТОВ" Вид-во"Наші книги", 2007. - 656 с.
 13. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 14. 63.3(0) Б72 Бобилєва, С. Й. Історія Німеччини з давніх часів до 1945 року / С. Й. Бобилєва ; Ред. Бойцун Н.Є. - Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2003. - 528 с.
 15. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Історія України : підруч. / О. Бойко. - 8-ме вид., перероб., доп. - К. : Академія, 2021. - 640 с. - (Альма-матер).
 16. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - 9-те вид., доп. - К. : Академія, 2023. - 560 с. - (Альма-матер).
 17. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : Посібн. / О. Д. Бойко. - 2-ге вид., доп. - К. : Академія, 2002. - 656 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/boyko.rar
 18. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 19. 63.3(4 Укр) І-23 Іванченко, Р. П. Історія без міфів: Бесіди з історії укр. державності : Навч. посібн. / Р. П. Іванченко. - 2-ге вид. , переробл. і допов. - К. : МАУП, 2007. - 624 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Istoriya_bez_mifiv(Ivanchenko).pdf
 20. 63.3(0)6 М70 Мицик, Л. М. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-2007 рр.) : навч. посіб. / Л. М. Мицик, Ю. В. Кузьменко. - К. : Академвидав, 2008. - 544 с.
 21. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/Paliy_Istoriia_Ukrainy.rar
 22. 63.3(4 Укр) П39 Плохій, С. Брама Європи: Історія України від скіфських воєн до незалежності = The Gates of Europe. A history of Ukraine / С. Плохій ; пер.Пер. з англ. Р.Клочка. - перероб. і доп. вид. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 512 с.
 23. 71.1 С12 Сабадаш, Ю. С. Історія української культури : курс лекцій / Ю. С. Сабадаш, Ю. М. Нікольченко, Л. Г. Дабло. - К. : Ліра-К, 2020. - 168 с.
 24. 63.3(0) Ц92 Цьольнер, Е. Історія Австрії / Е. Цьольнер ; Пер. з нім. Дубасевич Р., Назаркевич Х., Онишко А., Іванчук Н. - Львів : Літопис, 2001. - 712 с.
 25. 63.3(0)2 Ш29 Шауренко, А. Історія первісного суспільства : навч. посіб. / А. Шауренко, О. Барвінок. - К. : Кондор, 2022. - 192 с.

 Національна безпека України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 66.5+65.5 Г54 Глобалізація та політика національної безпеки : підруч. / [За заг. ред. Юхименко П. І.]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 408 с.
 2. 67.407.2 Е45 Екологічна безпека : навч. посіб. / [За заг. ред. Пєткова В. П.]. - К. : КНТ, 2017. - 216 с.
 3. 65.01 Е45 Економічна безпека держави : Навч.-метод. посіб. / За ред. Живко З.Б. - Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2019. - 240 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Zhyvko_Ekon_bezp_derzhavy.rar
 4. 67.52 Е45 Економічна безпека держави: криміналістичне забезпечення : Навч. посіб. / В.В.Топчій та ін. - К. : 7БЦ, 2021. - 537 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.52/Topchiy_Ekon_bezpeka_derzhavy.rar
 5. 65.290-2(9) Е45 Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. / [ Ортинський В. Л., Керницький І. С.,Живко З. Б. та ін. ]. - К. : Правова єдність, 2009. - 544 с.
 6. 66.4 З-12 Забезпечення національної безпеки за основними напрямами життєдіяльності України : навч. посіб. Ч.1 / [а заг. ред. А. М. Кислого І М. П. Стрельбицького]. - К. : МАУП, 2021. - 304 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.4/Zab_nac_bezpeky_I.rar
 7. 66.4 З-12 Забезпечення національної безпеки за основними напрямами життєдіяльності України : навч. посіб. Ч.2 / [За заг. ред. С. Г. Гордієнка]. - К. : МАУП, 2021. - 608 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.4/Zab_nac_bezpeky_II.rar
 8. 67.404.3 І-74 Інформаційна безпека : підруч. / [Остроухов В. В., Присяжнюк М. М., Фармагей О. І. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 412 с.
 9. 32.973 І-74 Інформаційна безпека : Навч. посіб. / За заг. ред. Ю.Я.Бобала. - Львів : Львівська політехніка, 2019. - 580 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Bobalo_Inf_bezpeka.rar
 10. 32.973 І-74 Інформаційна безпека в комп'ютерних мережах : Навч. посіб. / Смірнов О.А. та ін. - Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2020. - 295 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Smirnov_Inf_bezpeka.rar
 11. 67.404.3 О-64 Організаційно-правові основи забезпечення кібербезпеки : підруч. / [За заг. ред М. М. Присяжнюка]. - К. : Ліра-К, 2023. - 320 с.
 12. 32.973 О-75 Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту : навч. посіб. / [Богуш В. М., Богуш В. В., Бровко В. Д. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2020. - 554 с.
 13. 66.5 С83 Стратегії національної безпеки України : навч. посіб. / Сервецький І. В., Севрук Ю. Г., Василина М. М. та ін. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 516 с.
 14. 63.3(4 Укр) У45 Україна під час російсько-української війни 2014-2023 рр.: генеза національної стійкості крізь призму наукових досліджень : монографія / [За заг. ред. Б. Полякова, С. Пєткова]. - К. : Ліра-К, 2023. - 272 с.
 15. 65.290-2(9) Ф68 Фінансово-економічна безпека: теоретико-правові аспекти : Навч. посіб. / Резворович К.Р. та ін. - Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019. - 195 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Rezvorovich_Fin-ekon_bezpeka.rar
 16. 67.401+65.290-2(9) А39 Акімова, Л. М. Механізм державного управління забезпеченням економічної безпеки України : монографія / Л. М. Акімова. - К. : ЦУЛ, 2018. - 324 с.
 17. 67.401 Г68 Гордієнко, С. Г. Генеза сутності та змісту державної безпеки України : монографія / С. Г. Гордієнко. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 100 с.
 18. 67.404.3 Г93 Гуз, А. М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу : Навч. посіб. / А. М. Гуз. - К. : КНТ, 2007. - 260 с.
 19. 65.32 З-23 Залізняк, В. П. Державне регулювання продовольчої безпеки: теорія методологія та практика : монографія / В. П. Залізняк. - К. : Освіта України, 2019. - 350 с.
 20. 65.290-2(9) И99 Іванова, Н. С. Економічна безпека : Навч. посіб. / Н. С. Іванова. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2020. - 139 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Ivanova_Ekon_bezpeka.rar
 21. 76.0+66.3 К26 Карпенко, В. О. Інформаційна політика та безпека : підручник / В. О. Карпенко ; Карпенко В.О. - К. : Нора-Друк, 2006. - 320 с.
 22. 66.5 К49 Клименко, Н. Г. Державне регулювання діяльності недержавних інституцій у контексті забезпечення національної безпеки : монографія / Н. Г. Клименко. - К. : Вид-во Людмила, 2020. - 342 с.
 23. 32.973+67.404.3 К57 Когут, Ю. І. Кібертероризм (історія, цілі, об'єкти) : практич. посіб. / Ю. І. Когут. - К. : СІДКОН, 2023. - 304 с.
 24. 66.7 К67 Корнієвський, О. А. Громадські об'єднання у системі національної безпеки держави : монографія / О. А. Корнієвський. - К. : Альтерпрес, 2010. - 396 с.
 25. 20.1 К78 Краснянський, М. Екологічна безпека : навч. посіб. / М. Краснянський. - К. : Кондор, 2021. - 180 с.
 26. 67.404.3 Л63 Лисенко, С. О. Особливий погляд на інформаційну безпеку / С. О. Лисенко. - К. : СПД Чалчинська Н. В., 2019. - 380 с.
 27. 66.5 Л67 Ліпкан, В. А. Національна безпека України і національні інтереси України / В. А. Ліпкан. - К. : КНТ, 2006. - 68 с.
 28. 66.5 Л67 Ліпкан, В. А. Теорія національної безпеки : підручник / В. А. Ліпкан ; Ліпкан В. А. - К. : КНТ, 2009. - 631 с.
 29. 67.404.3 Л63 Лісовська, Ю. П. Інформаційна безпека України : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2018. - 172 с.
 30. 68.9 Л63 Лісовський, П. М. Безпекознавство: особистість, держава, суспільство (системний аналіз) : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2020. - 368 с.
 31. 66.4 Л63 Лісовський, П. М. Дипломатія: кібербезпека та шляхетність переговорів : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2021. - 222 с.
 32. 66.5 Л63 Лісовський, П. М. Національна безпека України : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ун-т "Україна", 2020. - 292 с.
 33. 68.9 Л63 Лісовський, П. М. Оборона України: стратегія і тактика : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2022. - 176 с.
 34. 66.4+66.0 Л63 Лісовький, П. М. Захист інформації: міжнародні відносини та політичний консалтинг : навч.посіб. / П. М. Лісовький, Ю. Лісовська, П. - К. : Ліра-К, 2022. - 312 с.
 35. 67.404.3 М89 Мужанова, Т. М. Інформаційна безпека держави : Навч. посіб. / Т. М. Мужанова. - К. : ДУТ, 2019. - 131 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Muzhanova_Inf_bezpeka_derzhavy.rar
 36. 67.401+32.973 М91 Муравйов, К. В. Особливості функціонування національної системи кібербезпеки України (адміністративно-правовий аспект) : монографія / К. В. Муравйов, Я. В. Артеменко. - К. : МАУП, 2023. - 172 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Muravyov_Osobl_kiberbezpeky.rar
 37. 67.404.3 Н56 Нестеренко, Г. Інформаційна безпека : Курс лекцій / Г. Нестеренко. - К. : НАУ, 2022. - 102 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Nesterenko_Inf_bezpeka.rar
 38. 67.401.21 П16 Панченко, О. Інформаційна безпека в епоху турбулентності: державно-управлінський аспект : монографія / О. Панченко. - К. : КВІЦ, 2020. - 32 с.
 39. 65.01 Р59 Роговий, А. В. Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки : монографія / А. В. Роговий. - К. : Кондор, 2017. - 376 с.
 40. 66.4+66.5 С41 Ситник, Г. П. Зовнішня політика та національна безпека / Г. П. Ситник, Д. В. Неліпа, М. Г. Орел. - К. : Вид-ць Кравченко Я. О., 2021. - 244 с.
 41. 66.5+66.4 С41 Ситник, Г. П. Національна безпека в контексті європейської інтеграції України : підруч. / Г. П. Ситник, М. Г. Орел. - К. : МАУП, 2021. - 372 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.5/Sytnyk_Nac_bezpeka.rar
 42. 66.5 С41 Ситник, Г. П. Основи стратегічного планування національної безпеки : навч. посіб. / Г. П. Ситник, М. Г. Орел. - К. : Видавець Кравченко Я. О., 2021. - 224 с.
 43. 66.4+66.5 С41 Ситник, Г. П. Зовнішня політика та національна безпека : Навч. посіб. / Г. П. Ситник, Д. В. Неліпа, М. Г. Орел ; за ред. Г.П.Ситника. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2022. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.4/Sytnyk_Zov_polityka.rar
 44. 66.5 С41 Ситник, Г. П. Основи стратегічного планування національної безпеки : Навч. посіб. / Г. П. Ситник, М. Г. Орел ; за ред. Г.П.Ситника. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2022. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.5/Sytnyk_Osn_strat_planuvannya.rar
 45. 66.5 С41 Ситник, Г. П. Публічне управління у сфері національної безпеки : Підруч. / Г. П. Ситник, М. Г. Орел ; за ред. Г.П.Ситника. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2022. - 464 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.5/Sytnyk_Pub_upravlinnya.rar
 46. 67.401.21 С84 Стрельбицький, М. П. Управлінське безпекознавство : монографія / М. П. Стрельбицький, Л. М. Стрельбицька. - К. : Вид-во Людмила, 2019. - 388 с.
 47. 65.290-2(9) Ш77 Шнипко, О. С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект : монографія / О. С. Шнипко ; [Шнипко О. С.]. - К. : Генеза, 2006. - 288 с.

 Психологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.3 З-14 Загальна психологія : навч. посіб. / [Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.3/Sergeenkova_Zag_psyhologiya.rar
 2. 88.3 З-14 Загальна психологія : підруч. / [Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В. та ін.]. - К. : Каравела, 2011. - 464 с.
 3. 88.3 З-14 Загальна психологія: практикум : навч. посіб. / [Волошина В. В, Долинська С. О., Ставицька С. О. та ін.]. - 4-те вид. - К. : Каравела, 2011. - 280 с.
 4. 88.3 + 88.4-11 О-75 Основи загальної та юридичної психології: Курс лекцій : навч. посіб. / [Бобечко Н. Р., Бойко В. П., Жолнович І. В. та ін.]. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. - 224 с.
 5. 88.4 О-75 Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи : навч. посіб. Т.1. / [Пророк Н., Запорожець О., Креймеєр Дж. та ін.]. - К. : Сварог, 2023. - 208 с.
 6. 88.4 О-75 Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи : навч. посіб. Т.2. / [ Креймеєр Дж., Вебер Т., Войтович М. та ін.]. - К. : Сварог, 2023. - 240 с.
 7. 88.4 О-75 Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи : навч. посіб. Т.3. / [ Гридковець Л., Вебер Т., Журавльова Н. та ін.]. - К. : Сварог, 2023. - 236 с.
 8. 88.4-8 П86 Психологія реклами : навч. посіб. / [Зазимко О. В., Корольчук М. С., Корольчук В. М. та ін.]. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 384 с.
 9. 88.5 П86 Психологія сім'ї та шлюбу: таблиці, схеми, коментарі : навч.-наоч. підруч. / [За заг. ред. О. М. Цільмак]. - К. : Ліра-К, 2020. - 266 с.
 10. 88.4-11 П86 Психологія судового процесу: (психолого-правовий аспект) : наук.-практич. посіб. / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - К. : Алерта, 2017. - 206 с.
 11. 88.2 Б14 Багрій, Я. Т. Психоаналіз : Навч. посіб. / Я. Т. Багрій. - К. : Персонал, 2015. - 138 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.2/Bagriy_Psyhoanaliz.rar
 12. 88.4-8 Б19 Бакаленко, О. А. Психологія управління : Навч. посіб. / О. А. Бакаленко. - Х. : ХНУРЕ, 2020. - 120 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Bakalenko_Psyh_upravlinnya.rar
 13. 88 Б77 Бойченко, Е. В. Азбука психологии : учеб. пособ. / Е. В. Бойченко, А. Н. Полякова, К. Н. Поляков. - К. : Сварог, 2018. - 192 с.
 14. 72+88 Б86 Бочелюк, В. Й. Методика та організація наукових досліджень із психології : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. - К. : ЦУЛ, 2018. - 360 с.
 15. 88.3 В18 Варій, М. Й. Загальна психологія : підруч. / М. Й. Варій. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2014. - 1047 с.
 16. 88.4-6 В49 Виноградова, В. Є. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти : навч. посіб. / В. Є. Виноградова, В. І. Юрченко. - 2-ге вид. - К. : Ліра-К, 2020. - 296 с.
 17. 88.3+88.4-5 Г93 Губенко, І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування : підруч. / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. - К. : Медицина, 2013. - 296 с.
 18. 88.3+88.4-5 Г93 Губенко, І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування : підруч. / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. - 3-е вид., стер. - К. : Медицина, 2021. - 312 с.
 19. 88.4-2 Г93 Губко, О. Психологія українського народу : наук. дослідження у 2-х кн. Кн.1 : Психологічний склад праукраїнської народності / О. Губко. - вид. третє. - К. : Стебеляк О. М., 2015. - 504 с.
 20. 88.5 Д64 Долинська, Л. В. Психологія конфлікту / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц ; навч. посіб. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2016. - 304 с.
 21. 88.3 Д84 Дуткевич, Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - К. : ЦУЛ, 2017. - 388 с.
 22. 88.4-8 Ж13 Жавнерчик, О. В. Психологія управління : Конспект лекцій / О. В. Жавнерчик. - Одеса : ОДЕКУ, 2020. - 161 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Zhavnerchyk_Psyh_upravlinnya.rar
 23. 88+88.5 З-36 Засєкіна, Л. В. Основи психології та міжособове спілкування : навч. посіб. / Л. В. Засєкіна, Т. В. Пастрик. - К. : Медицина, 2015. - 216 с.
 24. 88.3 І-46 Ільїна, Н. М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях : навч. посіб. / Н. М. Ільїна. - Суми : Університетська книга, 2016. - 239 с.
 25. 88.4-11 К30 Кацавець, Р. С. Правова психологія : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К : Алерта, 2021. - 120 с.
 26. 83.7+88 К30 Кацавець, Р. С. Риторика і психологія : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2024. - 234 с.
 27. 88.4-11 К30 Кацавець, Р. С. Юридична психологія : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - к. : Алерта, 2017. - 110 с.
 28. 88.52 К41 Кинг, П. Убеждение. Скрытые психологические стратегии влияния без манипуляций / П. Кинг. - К. : Сварог, 2022. - 134 с.
 29. 88.4 К72 Костюченко, О. В. Психологія ефективності фахівця індустрії моди : навч. посіб. / О. В. Костюченко, Л. П. Дихнич. - К. : Ліра-К, 2016. - 464 с.
 30. 88.3 Л93 Любомирски, С. Психология счастья. Новый подход / С. Любомирски. - К. : Сварог, 2022. - 532 с.
 31. 88.3 М99 М'ясоїд, П. А. Курс загальної психології : підруч. у 2-х т. Т.1 / П. А. М'ясоїд. - К. : Алерта, 2011. - 496 с.
 32. 88.3 М99 М'ясоїд, П. А. Курс загальної психології : підруч. у 2-х т. Т.2 / П. А. М'ясоїд. - К. : Алерта, 2013. - 758 с.
 33. 88.3 М17 Максименко, С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С. Д. Максименко. - Вид 3-тє., переробл. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 272 с.
 34. 88.4-1 М60 Мілютіна, К. Л. Психологія сучасного бізнесу : навч. посіб. / К. Л. Мілютіна, А. Ю. Трофімов. - К. : Ліра-К, 2020. - 168 с.
 35. 88.37 М66 Мітіна, С. В. Психологія особистості : навч.-метод. посіб. / С. В. Мітіна. - К. : Ліра-К, 2020. - 274 с.
 36. 88.3 М82 Москалець, В. П. Загальна психологія : підруч. / В. П. Москалець. - К. : Ліра-К, 2020. - 564 с.
 37. 88.37 М82 Москалець, В. П. Психологія особистості : навч. посіб. / В. П. Москалець. - К. : Ліра-К, 2020. - 364 с.
 38. 88.4 М82 Москалець, В. П. Психологія релігії : підруч. / В. П. Москалець. - К. : Ліра-К, 2020. - 192 с.
 39. 88.4+68 Н57 Неурова, А. Психологія індивідуальної роботи з військовослужбовцями : навч.-метод. посіб. / А. Неурова, А. Романишин. - К. : ЦУЛ, 2023. - 336 с.
 40. 88.31 П12 Павелків, Р. В. Вікова психологія : підруч. / Р. В. Павелків. - вид. 2-ге, стереотип. - К. : Кондор, 2019. - 469 с.
 41. 88.31 П50 Поліщук, В. М. Вікова і педагогічна психологія : Навч. посіб. / В. М. Поліщук. - 4-те вид., стер. - Суми : Університетська книга, 2019. - 352 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.3/Polishchuk_Vikova_i_pedag_psyhologiya.rar
 42. 88.4 П71 Предко, О. І. Психологія релігії : підруч. / О. І. Предко. - 3-тє вид., випр. та доп. - К. : Ліра-К, 2023. - 348 с.
 43. 88.4-8 П77 Прищак, М. Д. Психологія управління в організації : Навч. посіб. / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. - 2-е вид., перероб. і доп. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 150 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Psyh_uprav_v_orhanizatsii.rar
 44. 88 Р34 Резван, О. О. Практикум із психології : Навч. посіб. / О. О. Резван, Н. С. Моргунова, О. В. Кір'янова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 157 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/Rezvan_Prakt_z_psyhologii.rar
 45. 88.4-11 Р65 Розов, В. І. Основи психології для правоохоронців / В. І. Розов. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : КНТ, 2019. - 306 с.
 46. 88.4-11 Р65 Розов, В. І. Психологія особистісної безпеки правоохоронців / В. І. Розов. - 2-е вид., випр.. і доп. - К. : КНТ, 2022. - 130 с.
 47. 88.4 Р85 Руль, Ю. В. Психологія профайлінгу : Навч. посіб. / Ю. В. Руль, Т. О. Мартинова. - К. : Персонал, 2018. - 236 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Rul_Psih_profailingu.rar
 48. 88 С13 Савчин, М. Духовна парадигма психології : Монографія / М. Савчин. - К. : Академвидав, 2013. - 252 с. - (Монограф).
 49. 88 С13 Савчин, М. Методологеми психології : Монографія / М. Савчин. - К. : Академвидав, 2013. - 224 с. - (Монограф).
 50. 88.3 С13 Савчин, М. В. Загальна психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин ; [Савчин М. В.]. - К. : Академвидав, 2011. - 464 с.
 51. 88 С79 Степанов, О. М. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - 3-тє вид., доп. - К. : Академвидав, 2012. - 528 с.
 52. 74.58 Т48 Ткачук, Т. Л. Методика викладання психології : навч.-метод. посібник / Т. Л. Ткачук. - К. : Персонал, 2015. - 110 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.26/Metod_vykl_psyhol.rar
 53. 88.4-5 Т51 Токман, А. А. Психологія способу життя : навч. посіб. Ч. 1 / А. А. Токман, Н. В. Немченко. - К. : Персонал, 2015. - 344 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Tokman_Psihologia_sposoby_I.rar
 54. 88.4-5 Т51 Токман, А. А. Психологія способу життя : навч. посіб. Ч. ІІ / А. А. Токман, Н. В. Немченко. - К. : Персонал, 2015. - 300 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Tokman_Psihologia_sposoby_II.rar
 55. 88 Т87 Туриніна, О. Л. Методологія та методи психологічного дослідження : Навч.-метод. посіб. / О. Л. Туриніна. - К. : МАУП, 2018. - 206 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/Turynina_Metodol_ta_met_psyh_doslidzhennya.rar
 56. 88.4-7 Т87 Туриніна, О. Л. Основи психологічної практики. Практична психологія : Навч.-метод. комплекс / О. Л. Туриніна. - К. : МАУП, 2017. - 226 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Turynina_Osn_psyh_praktyky.rar
 57. 88 Т87 Туриніна, О. Л. Практикум з психології : Навч. посіб. / О. Л. Туриніна. - 2-е вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 328 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/Praktykum_z_psyhologii.rar
 58. 88.2 Т87 Туриніна, О. Л. Психологія травмуючих ситуацій : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Туриніна. - К. : Персонал, 2015. - 160 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.2/Psyh_travm_syt.rar
 59. 88.4-8 У27 Угрин, О. Г. Психологія управління : Практ. посіб. / О. Г. Угрин. - Львів : ЛьвДУВС, 2017. - 164 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Ugryn_Psyh_upravlinnya.rar
 60. 88.4-5+88.37 Ф55 Філоненко, М. М. Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря : монографія / М. М. Філоненко. - К. : ЦУЛ, 2015. - 334 с.
 61. 88.4 Х26 Хаузел, М. Психологія грошей. вічні уроки багатства, жадібності та щастя / М. Хаузел. - К. : Літера, 2022. - 260 с.
 62. 88.4-8 Х69 Ходаківський, Є. І. Психологія управління : підруч. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 492 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Hodakivskiy_Psyh_upravlinnya.rar
 63. 66.0 Ц98 Цюрупа, М. В. Основи загальної та воєнної політології : Підруч. / М. В. Цюрупа, В. С. Ясинський. - К. : Кондор, 2013. - 512 с.
 64. 88.5 Ч-16 Чалдині, Р. Психологія впливу-2. Наука & практика = Influence:science & practice / Р. Чалдині. - К. : Клуб сімейного дозвілля, 2021. - 400 с.
 65. 88.4-8 Щ38 Щёкин, Г. В. Психология менеджмента : учеб. изд. / Г. В. Щёкин. - стереотип. - К. : МАУП, 2020. - 604 с.
 66. 88.3 Ю50 Юнг, К. Г. Психологія несвідомого / К. Г. Юнг. - К. : ЦУЛ, 2022. - 404 с.
 67. 88.2 Ю50 Юнг, К. Г. Аналітична психологія = Zwei schriften uber analytische psychologie / К. Г. Юнг ; пер.Овчаренко Л. М. - К. : ЦУЛ, 2022. - 250 с.

 9 березня – 210 років від дня народження Т.Г.Шевченка

Список літератури до книжкової виставки

 1. 83.3(4 Укр) З-45 " Згадайте, братія моя..." Київ Тараса Шевченка. - К. : Либідь, 2016. - 256 с. : іл.
 2. 84(4 Укр)я2 В42 Видання творів Тараса Шевченка у фондах Шевченківського національного заповідника : Каталог. - К. : Криниця, 2004. - 368 с.
 3. 92 В42 Видатні постаті в історії України IX - XIX ст. : Короткі біограф. нариси. Історич. та худож. портрети: Довід. вид. / Гусєв В.І., Дрожжин В.П., Калінцев Ю.О, та ін. - К. : Вища шк., 2002. - 359 с.
 4. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 5. 92 В42 Видатні постаті України : Біогр. довід. / Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2004. - 872 с.
 6. 85.1 Р42 Реріх і Шевченко. Каталог виставки 2000-2001 років : Статті та матеріали круглого столу. - К. : Оранта, 2004. - 112 с.
 7. 85.1 С25 Святий Київ наш великий. Малюнки Тараса Шевченка та його сучасників = Our Great Holy Kyiv. Drawings by Taras Shevchenko and his contemporaries : альбом / [ Упоряд. Скиба М., Яцюк В., Підгора В.]. - К. : Мистецтво, 2004. - 176 с. : іл.
 8. 94.8 Ш37 Шевченкова криниця : Зб. афоризмів із творів Тараса Шевченка / Упоряд. Дорошенко В., Майданович В.А. - К. : Криниця, 2003. - 257 с.
 9. 83.3(4Укр) Б20 Балабанова, В. І. Тарас Шевченко - духовний наставник світового українства / В. І. Балабанова, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К. : Денеб, 2005. - 52 с.
 10. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш, Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіко- й націософська парадигма / Ю. Барабаш. - К. : КМ Академія, 2004. - 181 с.
 11. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш, Ю. Я. Вибрані студії. Сковорода, Гоголь, Шевченко / Ю. Я. Барабаш ; Передм. Панченка В. - К. : КМ Академія, 2006. - 744 с.
 12. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба, І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба ; Дзюба І.М. - К. : КМ Академія, 2008. - 720 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/83/83.3/Taras_Shevchenko_Zhyttya_i_tvorchist.rar
 13. 83.3(4 Укр) З-17 Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. - 2-ге вид. - К. : Обереги, 2004. - 480 с.
 14. 83.3(4Укр) І-19 Іванишин, П. В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л.Костенко : монографія / П. В. Іванишин ; Іванишин П.В. - К. : Академвидав, 2008. - 392 с.
 15. 83.3(4 Укр) К50 Клочек, Г. Поетика візуальності Тараса Шевченка : Монографія / Г. Клочек. - К. : Академвидав, 2013. - 256 с. - (Монограф).
 16. 83.3(4 Укр) К56 Ковтун, Ю. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи / Ю. Ковтун. - К. : Україна, 2004. - 207 с.
 17. 83.3(4Укр) Л86 Луценко, І. Тарас Шевченко та Осетія (Штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків) / І. Луценко, І. Братусь. - К. : Либідь, 2002. - 192 с.
 18. 84(4 Укр) М63 Міріджанян, Л. Мій Шевченко: Переклади, віpші, виступи, статті. / Левон. Міріджанян. - К., 2002. - 160 с. - (Вінок Кобзареві мовами народів світу).
 19. 83.3 (4 Укр) Н19 Назаренко, М. Й. Поховання на могилі (Шевченко ,якого знали) / М. Й. Назаренко. - К. : Сварог, 2006. - 688 с.
 20. 83.3(4 Укр) О-36 Огієнко, І. (. Тарас Шевченко / І.(Митрополит Ілларіон) Огієнко ; Упоряд. М.С.Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2003. - 462 с.
 21. 83.3(4 Укр) С50 Смаль-Стоцький, С. Т.Шевченко. Інтерпритації : Монографія / С. Смаль-Стоцький. - Черкаси : Брама, 2003. - 376 с.
 22. 83.3(4 Укр) Т35 Терлецький, В. Слово про Кобзаря : Глухів поета. Шевченкознавчі розвідки. / В. Терлецький. - Суми : Собор, 2002. - 208 с.
 23. 83.3(4 Укр) У95 Ушкалов, Л. В. Тарас Шевченко / Л. В. Ушкалов ; [Ушкалов Л. В.]. - Х. : Фоліо, 2009. - 122 с. - (Знамениті українці).
 24. 83.3(4 Укр) Ф53 Филипович, П. Шевченкознавчі студії / П. Филипович. - Черкаси : Брама, 2002. - 220 с.
 25. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. "Я так її, я так люблю..." : Вибрані вірші та поеми / Т. Шевченко ; Упорядкув. і прим. М.М.Павлюка; вст. ст. М.Г.Жулинського. - К. : Либідь, 2004. - 704 с. : іл.
 26. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Кобзар / Т. Шевченко. - К. : Просвыта, 2012. - 736 с.
 27. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Кобзар / Т. Шевченко ; Шевченко Т. - Донецк : ТОВ ВКФ "БАО", 2008. - 480 с.
 28. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Кобзар : [Вибр. поетичні твори] / Т. Шевченко ; Шорубалка Л.С. - К. : МАУП, 2005. - 472 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/84/Kobzar.rar
 29. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Кобзар / Т. Шевченко. - Рівне : Волинські обереги, 2004. - 640 с.
 30. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Повне зібрання творів: Т.1. : Поезія 1837-1847 / Т. Шевченко ; Перед.слово І.М. Дзюби, М.Г.Жулинського. - К. : Наукова думка, 2003. - 784 с.
 31. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Повне зібрання творів: Т.2. : Поезія 1847-1861 / Т. Шевченко ; Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 784 с.
 32. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Повне зібрання творів: Т.3. : Драматичні твори. Повісті / Т. Шевченко ; Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 592 с.
 33. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Повне зібрання творів: Т.4. : Повісті / Т. Шевченко ; Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 600 с.
 34. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Повне зібрання творів: Т.5. : Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. "Букварь южнорусский". Записи народної творчості / Т. Шевченко ; Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 496 с.
 35. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Повне зібрання творів: Т.6. : Листи. Дарчі та власні написи. Документи, складені Т.Шевченком або за його участю / Т. Шевченко ; Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 623 с.
 36. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Г. Три літа : першодрук другого (1845 р.) авторського (укладеного автором) збірника поезій Тараса Шевченка / Т. Г. Шевченко. - Переяслав-Хмельницький : Переяслав, 2004. - 228 с.
 37. 85.1 Я94 Яцюк, В. Не забудьте пом'янути...Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури 1890-1940 = Shevchenko card as a memorial of history and culture 1890-1940 / В. Яцюк ; [Яцюк В. М.]. - 2-ге вид, доп. - К. : Криниця, 2008. - 584 с. - (Скарби Тарасової гори).

 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні

 6 лютого – День безпечного Інтернету

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.973 З-38 Захист інформації в комп'ютерних системах : Підруч. / Укл. Гапак О.М., Балога С.І. - Ужгород : УжНУ, 2021. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Gapak_Zahyst_informacii.rar
 2. 32.973 З-38 Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах : Навч. посіб. / Семенов С.Г. та ін. - Х. : НТУ "ХПІ", 2014. - 251 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Semenov_Zahyst_informacii.rar
 3. 32.973 І-74 Інформаційна безпека : Навч. посіб. / За заг. ред. Ю.Я.Бобала. - Львів : Львівська політехніка, 2019. - 580 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Bobalo_Inf_bezpeka.rar
 4. 67.404.3 І-74 Інформаційна безпека : підруч. / [Остроухов В. В., Присяжнюк М. М., Фармагей О. І. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 412 с.
 5. 32.973 І-74 Інформаційна безпека в комп'ютерних мережах : Навч. посіб. / Смірнов О.А. та ін. - Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2020. - 295 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Smirnov_Inf_bezpeka.rar
 6. 32.973 О-75 Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту : навч. посіб. / [Богуш В. М., Богуш В. В., Бровко В. Д. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 554 с.
 7. 32.973 Т38 Технічний захист інформації: теоретичні основи та організаційно-технічне забезпечення : навч. посіб. / [Богуш В. М., Бровко В. Д., Кобус О. С. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2023. - 484 с.
 8. 32.973 Б91 Буров, Є. В. Комп'ютерні мережі : підруч. / Є. В. Буров. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 262 с. - (Вища освіта в Україні).
 9. 32.973 Г54 Глинський, Я. М. Практикум з інформатики: Самоучитель : навч. посіб. / Я. М. Глинський ; [Глинський Я. М.]. - 12-те вид., оновл. - Л. : СПД Глинський, 2010. - 304 с.
 10. 32.973 Г54 Глинський, Я. М. Інтернет: Мережі, HTML і телекомунікації : навч. посіб. Самоучит. / Я. М. Глинський, В. А. Ряжська. - 6-те вид., доп. та оновл. - Л. : "СПД Глинський", 2009. - 240 с.
 11. 32.973 Г75 Грайворонський, М. В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем : підруч. / М. В. Грайворонський, О. М. Новіков. - К. : Видавнича група ВНV, 2009. - 608 с.
 12. 32.973 Ж91 Жураковський, Б. Ю. Комп'ютерні мережі : Навч. посіб. У 2-х ч. Ч.1 / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів. - К. : КПІ, 2020. - 336 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Zhurakovskyi_Komp_merezhi_1.rar
 13. 32.973 Ж91 Жураковський, Б. Ю. Комп'ютерні мережі : Навч. посіб. У 2-х ч. Ч.2 / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів. - К. : КПІ, 2020. - 372 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Zhurakovskyi_Komp_merezhi_2.rar
 14. 67.404.3 З-80 Золотар, О. О. Інформаційна безпека людини: теорія і практика : Монографія / О. О. Золотар. - К. : АртЕк, 2018. - 446 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Zolotar_Inf_bezpeka.rar
 15. 32.973+67.404.3 К57 Когут, Ю. І. Кібертероризм ( історія, цілі, об'єкти) : практич. посіб. / Ю. І. Когут. - К. : СІДКОН, 2023. - 304 с.
 16. 32.973 К89 Кузьмичов, А. І. Аналітика мережевих структур. Моделювання засобами WinQSB та MS Excel : практикум / А. І. Кузьмичов. - К. : Ліра-К, 2018. - 208 с.
 17. 67.404.3 Л63 Лисенко, С. О. Особливий погляд на інформаційну безпеку / С. О. Лисенко. - К. : СПД Чалчинська Н. В., 2019. - 380 с.
 18. 32.973 Л64 Литвин, В. В. Методи та засоби інженерії даних та знань : навч. посіб. / В. В. Литвин. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 240 с.
 19. 67.404.3 Л63 Лісовська, Ю. П. Інформаційна безпека України : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2018. - 172 с.
 20. 67.404.3 Л63 Лісовська, Ю. П. Кібербезпека: ризики та заходи : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2019. - 272 с.
 21. 66.4+66.0 Л63 Лісовький, П. М. Захист інформації: міжнародні відносини та політичний консалтинг : навч.посіб. / П. М. Лісовький, Ю. Лісовська, П. - К. : Ліра-К, 2022. - 312 с.
 22. 32.81+74.58 М64 Мирошниченко, В. О. Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності ( для спеціальності - історія ) : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко. - К. : ЦУЛ, 2015. - 296 с.
 23. 67.404.3 М89 Мужанова, Т. М. Інформаційна безпека держави : Навч. посіб. / Т. М. Мужанова. - К. : ДУТ, 2019. - 131 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Muzhanova_Inf_bezpeka_derzhavy.rar
 24. 67.404.3 Н56 Нестеренко, Г. Інформаційна безпека : Курс лекцій / Г. Нестеренко. - К. : НАУ, 2022. - 102 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Nesterenko_Inf_bezpeka.rar
 25. 67.401.21 П16 Панченко, О. Інформаційна безпека в епоху турбулентності: державно-управлінський аспект : монографія / О. Панченко. - К. : КВІЦ, 2020. - 32 с.
 26. 32.973 П19 Пасічник, В. В. Веб-технології та веб-дизайн : підруч. Кн. 1 : Веб-технології / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 336 с. - (Комп'ютинг).
 27. 60.56+32.973 С31 Сенченко, О. М. Інформаційно-мережеві війни: теорія, моделі, алгоритми / О. М. Сенченко. - К. : КВІЦ, 2017. - 332 с.

 24 січня – Міжнародний день освіти

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74.58 В55 Вища економічна освіта в умовах формування інтелектуально - інноваційного суспільства : монографія / [Гавриш О. А., Довгань Л. Є., Каракай Ю. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 364 с.
 2. 74.58 Г51 Гібридна освіта: моделі, світові практики, українське впровадження : Монографія / Укл. Яцишин Т., Семенець-Орлова І., Касян С. - Одеса : Олді+, 2023. - 348 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.58/Yacyshyn_Gibr_osvita.rar
 3. 74 Д36 Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство : навч. посіб. / [Лаврик Г. В., Терела Г. В., Харченко Т. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 208 с.
 4. 74 З-19 Законодавство України про освіту : збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 274 с.
 5. 67.72 П80 Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про освіту : наук.-практ. посіб. / [За заг. ред. В. Д. Войцишена]. - К. : Алерта, 2013. - 114 с.
 6. 67.401 Р64 Розвиток механізмів публічного управління в контексті реалізації євроінтеграційного вектора України (кейси розбудови освіти та економіки для забезпечення безпеки й досягнення цілей сталого розвитку) : Монографія / За заг. ред. І.А.Семенець-Орлової, О.С.Соловйова. - Одеса : Олді+, 2023. - 796 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Semenec-Orlova_Rozv_meh_pub_upravlinnya.rar
 7. 88.4+74.58 Ф56 Філософія освітнього простору: психологічний вимір : колективна монографія. - К. : ЦУЛ, 2021. - 400 с.
 8. 87+87.4 Ф56 Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [За ред. Додонова Р. О., Мозгового Л. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 512 с.
 9. 74 А55 Алькема, В. Г. Бізнес-освіта в Україні : монографія / В. Г. Алькема, Т. В. Шахматова. - Л. : Новий-Світ-2000, 2010. - 252 с.
 10. 87 Б17 Базалук, О. О. Філософія освіти : навч.-метод. посіб. / О. О. Базалук. - К. : Кондор, 2011. - 164 с.
 11. 74 В67 Волкова, Н. П. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. - 4-те вид., стереотип. - К. : Академвидав, 2012. - 616 с. - (Альма-матер).
 12. 60.56 Г70 Городняк, І. В. Соціологія освіти : навч. посіб. / І. В. Городняк ; [Городняк І. В.]. - Л : Новий Світ-2000, 2011. - 265 с.
 13. 74 Д50 Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології : підруч. / І. М. Дичківська. - 2-ге вид., доп. - К. : Академвидав, 2012. - 352 с. - (Альма-матер).
 14. 74 Д53 Дмитренко, Г. А. Стратегія розвитку людства. Новий гуманізм в освіті : наук.-публіцист. вид. / Г. А. Дмитренко, Н. В. Головач, Л. О. Згалат-Волинська. - К. : ДКС-Центр, 2021. - 258 с.
 15. 378 З-17 Зайченко, І. В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі : навч. посіб. / І. В. Зайченко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 456 с.
 16. 74.58+32.973 М33 Матвієнко, О. В. Інформаційна освіта: трансформації та сучасні тенденції : монографія / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К. : Ліра-К, 2024. - 210 с.
 17. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : навч. посіб. / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 724 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu.rar
 18. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : навч. посіб. В 3-х ч. Ч.1 / І. М. Найдьонов. - К. : Персонал, 2018. - 250 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_1.rar
 19. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.2 / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 260 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_2.rar
 20. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.3 / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 234 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_3.rar
 21. 65.01 Н64 Никончук, В. М. Методологія забезпечення якості та розвитку інтелектуального капіталу в національній економіці : монографія / В. М. Никончук. - Рівне : Волинські обереги, 2020. - 224 с.
 22. 88.4-6 П16 Панок, В. Г. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти) / В. Г. Панок, В. Д. Острова. - К. : Освіта України, 2010. - 230 с.
 23. 74.58 П31 Пєхота, О. М. Основи педагогічних досліджень : Навч. посіб. / О. М. Пєхота, І. П. Єрмакова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2013. - 287 с.
 24. 74.58 Р34 Резван, О. О. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / О. О. Резван, А. М. Приходько, О. О. Долгопол. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 128 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.58/Rezvan_Ped_vysch_shkoly.rar
 25. 67.401 С30 Семенець-Орлова, І. А. Державне управління освітніми змінами в Україні: теоретичні засади : монографія / І. А. Семенець-Орлова. - К. : ЮСТОН, 2018. - 420 с.
 26. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб. / Г. В. Товканець. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 27. 74.58 Ц28 Цвірова, Т. Д. Ми навчаємось в Україні : навч. посіб. / Т. Д. Цвірова, В. Е. Чернов. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 206 с.
 28. 74.2 Ц56 Цибульська, С. М. Інноваційні технології в системі початкової освіти : монографія / С. М. Цибульська. - К. : Персонал, 2017. - 173 с.
 29. 74.2 Ч-44 Чепіль, М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. - К. : Академвидав, 2012. - 224 с.
 30. 74.58 Я22 Яворська, М. Гармонізація адміністрування у сучасному вищому навчальному закладі: відповідь на виклики часу : монографія / Моніка Яворська. - К.; Лодзь : ЦУЛ, 2019. - 288 с.

 Наша єдність - наша зброя. 22 січня – День Соборності України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) Д47 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920. У 2-х т., 3-х ч. = Directory, Council of National Ministers of the Ukrainian National Republik 1918-1920 : Документи і матеріали. Т.1 / Упоряд. верстюк В., Басара-Тиліщак Г., Бойко В. та ін. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2006. - 688 с.
 2. 63.3(4 Укр) І-90 Історія державності України : Експеримент. підруч. / Ред. Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. - Х. : Одіссей, 2004. - 608 с.
 3. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 4. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України без міфів: ґенеза національної стійкості крізь призму наукових досліджень : монографія / [За заг. ред. Б. Попкова, С. Пєткова]. - К. : Ліра-К, 2024. - 280 с.
 5. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 6. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 7. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - 9-те вид., доп. - К. : Академія, 2023. - 560 с. - (Альма-матер).
 8. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.1 : Давні часи. Середньовіччя. Нова доба / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 344 с.
 9. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.2 : 1917-2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 464 с.
 10. 86.37 Б86 Бочков, П. (. Выбор веры: церковь или идеология. Классификация церковных расколов постсоветского периода : монография / П.(свящ.) Бочков, Д.(прот.) Мартышин. - К. : Персонал, 2011. - 264 с.
 11. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 12. 63.3(4 Укр)+71.1 К17 Калакура, Я. С. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. - К. : Генеза, 2017. - 560 с.
 13. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 14. 63.3(4 Укр) К60 Колесник, І. І. Українська історіографія ( XVIII- початок ХХ століття ) / І. І. Колесник ; [Колесник І. І.]. - К. : Генеза, 2009. - 256 с.
 15. 63.3(4 Укр) К75 Коцур, В. П. Україна: історичні події та факти / В. П. Коцур, А. П. Коцур. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. - 144 с.
 16. 63.3(4 Укр) К90 Кульчинський, С. Володимир Винниченко / С. Кульчинський, В. Солдатенко. - К. : Альтернативи, 2005. - 376 с.
 17. 63.3(4Укр)+63.5 Л61 Липа, Ю. Всеукраїнська трилогія: У 2 т. Том 1 : Призначення України / Ю. Липа. - К. : МАУП, 2007. - 336 с. : іл. - (Б-ка українознавства; Вип.12).
 18. 63.3(4Укр)+63.5 Л61 Липа, Ю. Всеукраїнська трилогія: У 2 т. Том 2 : Чорноморська доктрина; Чорноморський простір (атлас); Розділ Росії / Ю. Липа. - К. : МАУП, 2007. - 392 с. : іл. - (Б-ка українознавства; Вип.12).
 19. 67.3(4 Укр) М15 Макарчук, В. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945 рр.). Історико-правове дослідження / В. Макарчук. - К. : Атіка, 2007. - 368 с.
 20. 63.3(4 Укр) М69 Міхновський, М. Самостійна Україна / М. Міхновський. - 2-ге вид., випр. - К. : Діокор, 2003. - 80 с.
 21. 63.3(4 Укр) М69 Міхновський, М. Самостійна Україна; Справа Української інтелегенції / М. Міхновський. - К. : МАУП, 2007. - 352 с. - (Б-ка українознавства ; Вип. 7).
 22. 63.3(4 Укр) М91 Мусієнко, Г. Україна для українців. Хто за і проти? / Г. Мусієнко. - К.; Біла Церква : МАУП, 2003. - 432 с.
 23. 63.3(4 Укр) О-53 Олексюк, Т. Соборна Україна : Наук. розвідки і спомини / Т. Олексюк. - К. : Укр. видав. спілка, 2004. - 640 с.
 24. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Іван Мазепа / С. Павленко. - К. : Альтернативи, 2003. - 416 с.
 25. 63.3(4Укр)+67.3(4Укр) П30 Петрів, Р. Східна Галичина у складі Австрійської імперіїї (історико-правовий аспект) / Р. Петрів ; [ Петрів Р.]. - Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т, 2009. - 255 с.
 26. 63.3(4 Укр) П39 Плохій, С. Брама Європи: Історія України від скіфських воєн до незалежності = The Gates of Europe. A history of Ukraine / С. Плохій ; пер.Пер. з англ. Р.Клочка. - перероб. і доп. вид. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 512 с.
 27. 63.3(4 Укр) Р31 Реєнт, О. Павло Скоропадський / О. Реєнт ; Під. ред. В.А.Смолія. - К. : Альтернативи, 2003. - 304 с.
 28. 63.3(4 Укр)я2 С32 Сергійчук, В. Соборна пам'ять України : Календар-альманах / В. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2007. - 288 с.
 29. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Українська соборність : Відродження українства в 1917- 1920 роках / В. І. Сергійчук. - К. : Укр. видавнича спілка, 1999. - 414 с.
 30. 63.3(4 Укр) С51 Смолій, В. Богдан Хмельницький / В. Смолій, В. Степанков. - К. : Альтернативи, 2003. - 400 с. : іл.
 31. 63.3(4 Укр) С60 Солдатенко, В. Ф. Українці на шляху самоствердження. Історико-історіографічні екскурси в минуле міжнаціональних стосунків : монографія / В. Ф. Солдатенко. - К. : Ліра-К, 2023. - 550 с.
 32. 63.3(4 Укр) Т12 Тагліна, Ю. С. Михайло Грушевський / Ю. С. Тагліна. - Х. : Фоліо, 2018. - 121 с. - (Знамениті українці).
 33. 63.3(4 Укр) У31 Удовиченко, О. І. Україна у війні за державність: Історія організації і боїових дій Українських Збройних Сил 1917-1921 / О. І. Удовиченко. - К. : Україна, 1995. - 206 с.
 34. 63.3(4 Укр) Ч-46 Чередниченко, Д. Павло Чубинський / Д. Чередниченко. - К. : Альтернативи, 2005. - 376 с.
 35. 63.3(4 Укр) Ш37 Шевчук, В. П. Історія Української державності: Курс лекцій: Навчальний посібник / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. - К. : Либідь, 1999. - 480 с.
 36. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.
 37. 66.1 Я60 Яневський, Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки / Д. Яневський. - К. : Дух і літера, 2003. - 767 с.

 14 січня - Всесвітній день логіки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87.4 Л69 Логіка : Підручник / Титов В.Д., Цалін С.Д., Невельська-Гордєєва О.П. та ін. - Х. : Право, 2005. - 208 с.
 2. 87.4 Л69 Логіка для юристів : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 150 с.
 3. 87.4 Л69 Логіка для юристів [Текст] : навч. посіб. / [Цимбалюк В. І., Циганчук Л. А., Мітчук О. А. та ін.]. - Львів : Новий світ, 2007. - 216 с.
 4. 87.4 А53 Алфьоров, С. М. Логіка для юристів : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Р. В. Бараннік, Г. Г. Шпитальна. - К. : КНТ; Дакор, 2011. - 136 с.
 5. 87.4 Б23 Бандурка, О. М. Курс логіки : Підруч. / О. М. Бандурка, О. В. Тягло. - Х. : Ун-т внутр. справ, 1999. - 164 с.
 6. 87.4 Б24 Баранівський, В. Ф. Логіка : посіб. для підгот. до іспитів / В. Ф. Баранівський, Т. Г. Скворцова. - К. : Паливода А.В., 2007. - 104 с.
 7. 87.4 Б73 Богдановський, І. В. Логіка : опорн. конспект лекцій / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна. - 6-те вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 168 с. : іл.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Logika_bogdanovskiy.rar
 8. 87.4 Б81 Бондар, Т. І. Логіка : хрестоматія / Т. І. Бондар. - К. : Ліра-К, 2022. - 366 с.
 9. 87.4 Б81 Бондар, Т. І. Логіка : Навч. посіб. / Т. І. Бондар. - К. : ДАКККіМ, 2006. - 127 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Bondar_Logika.rar
 10. 87.3(0) Г27 Гегель, Г. В. Наука логіки. Енциклопедія філософських наук. Мала логіка : навч. посіб. / Г. В. Гегель. - К. : Ліра-К, 2023. - 372 с.
 11. 87.4 Д85 Дуцяк, І. З. Логіка : підруч. / І. З. Дуцяк ; [Дуцяк І. З.]. - К. : Знання, 2010. - 406 с.
 12. 87.4 Ж59 Жеребкін, В. Є. Логіка / В. Є. Жеребкін ; Жеребкін В. Є. - 10-е вид., стереотип. - К. : Знання, 2008. - 255 с.
 13. 87.4 Ж79 Жоль, К. К. Вступ до сучасної логіки / К. К. Жоль. - К. : Либідь, 2002. - 152 с.
 14. 87.4 І-97 Ішмуратов, А. Т. Вступ до філософської логіки : Підруч. для студ. та аспірант. гуманітар. спец. вищ. навч. закл. / А. Т. Ішмуратов. - К. : Абрис, 1997. - 350 с.
 15. 87.4 К21 Карамишева, Н. В. Логіка ( теоретична і прикладна ) : навч. посіб. / Н. В. Карамишева ; [ Карамишева Н. В.]. - К. : Знання, 2011. - 455 с.
 16. 87.4 К44 Кислюк, К. В. Логіка : конспект лекцій / К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2016. - 92 с.
 17. 87.4 К63 Комаха, Л. Г. Логічні засади аргументації у філософському знанні : монографія / Л. Г. Комаха. - К. : ЦУЛ, 2015. - 360 с.
 18. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : підруч. / А. Є. Конверський. - 5-те вид, перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 320 с.
 19. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : Підруч. для студентів юридичних факультетів / А. Є. Конверський ; [Конверський А. Є.]. - 3-тє вид, перер. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 20. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : підруч. / А. Є. Конверський ; Конверський А. Є. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2008. - 304 с.
 21. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка (традиційна та сучасна) : підруч. / А. Є. Конверський ; Конверський А. Є. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2008. - 536 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Lohika_tradytsiina_ta_suchasna.rar
 22. 87.4 К75 Кохан, Я. Українські аналітики й наукова коректність / Я. Кохан. - К. : Смолоскип, 2001. - 200 с.
 23. 87.4+68 Л63 ЛісовськийП, М. Воєнно-промислова логіка: інтелект, сенсорика, комбінаторика : навч. посіб. / М. ЛісовськийП, Ю. П. Лісовський. - К. : Ліра-К, 2023. - 192 с.
 24. 87.4 М74 Мозгова, Н. Г. Логіка : навч. посіб / Н. Г. Мозгова ; Мозгова Н. Г. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 248 с.
 25. 87.4 Н15 Навроцький, В. В. Логіка соціальної взаємодії / В. В. Навроцький. - Х. : Консум, 2005. - 204 с.
 26. 60.54 О-55 Олсон, М. Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп / М. Олсон ; пер.Слухай С. - К. : Лібра, 2004. - 272 с.
 27. 87.4 О-65 Орендарчук, Г. О. Логіка : Навч. посіб. / Г. О. Орендарчук. - Тернопіль : Астон, 2008. - 272 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Orendarchuk_Logika.rar
 28. 87.4 П12 Павлов, В. І. Логіка у запитаннях, відповідях і аргументаціях : навч. посіб. / В. І. Павлов. - К. : ЦУЛ, 2008. - 408 с.
 29. 87.4 Р99 Ряшко, В. І. Логіка : навч. посіб. / В. І. Ряшко ; Ряшко В. І. - К. : ЦУЛ, 2009. - 328 с.
 30. 87.4 Т63 Тофтул, М. Г. Логіка : підручник / М. Г. Тофтул ; Тофтул М.Г. - 2-ге вид., допов. - К. : Академія, 2008. - 400 с.
 31. 87.4 Х76 Хоменко, І. В. Логіка : Підручн. / І. В. Хоменко. - К. : ЦУЛ, 2007. - 335 с.
 32. 87.4 Х76 Хоменко, І. В. Логіка в задачах: Підручник / І. В. Хоменко. - К. : Четверта хвиля, 1998. - 284 с.
 33. 87.4 Х76 Хоменко, І. В. Логіка для юристів / І. В. Хоменко. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 224 с.
 34. 87.4 Х76 Хоменко, І. В. Логіка: теорія та практика : підручник / І. В. Хоменко ; [Хоменко І. В.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 400 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Lohika_teoriia_ta_praktyka.rar
 35. 87.4 Щ64 Щербина, О. Ю. Логіка для юристів : Курс лекцій / О. Ю. Щербина ; Щербина О. Ю. - 3-тє вид. - К. : Юридична думка, 2007. - 264 с.

Книжкові виставки 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: