Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки - 2024

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

 

 1 липня - День архітектури України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85.11(4 Укр) І-90 Історія української архітектури / Ю.С.Асєєв, В.В.Вечерський, О.М.Годованюк та ін.; За ред. В.І.Тимофієнка. - К. : Техніка, 2003. - 472 с.
 2. 38.3 М34 Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) : підруч. / [Пушкарьова К. К., Кочевих М. О., Гончар О. А. та ін.]. - Вид. 2-ге, перероб. - К. : Ліра-К, 2015. - 592 с.
 3. 85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Нариси з історії архітектури : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 172 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 4. 85.11 В39 Вечерський, В. Курс історії архітектури країн Східної Європи : метод. посіб. / В. Вечерський ; [Вечерський В. В.]. - К. : АртЕк, 2007. - 270 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/85/Vecherskiy_Kurs_ist_arhitektury.rar
 5. 85.113(4Укр) В39 Вечерський, В. Українські дерев'яні храми / В. Вечерський. - К. : Наш час, 2007. - 271 с. : іл.
 6. 85.11 В53 Висоцький, С. О. Золоті ворота в Києві / С. О. Висоцький. - Пер. з рос. - К. : Техніка, 2000. - 160 с.
 7. 71.1 Г81 Греченко, В. А. Історія української культури : навч. посіб. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2013. - 352 с.
 8. 85.11(4 Укр) Д26 Дегтярьов, М. Г. Андріївська церква / М. Г. Дегтярьов ; М.Г. Дегтярьов, В.І. Корнєєва. - К. : Техніка, 1999. - 121 с.
 9. 85.1 Е99 Єрошкіна, О. О. Епоха бароко : Навч. посіб. / О. О. Єрошкіна. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 123 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/85/Eroshkina_Epoha_baroko.rar
 10. 85.11 Е99 Єрошкіна, О. О. Епоха класицизму : Навч. посіб. / О. О. Єрошкіна. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 186 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/85/Yeroshkina_Epoha_klasycyzmu.rar
 11. 85.11 Ж85 Жук, І. Львів Левинського: місто і будівничий : альбом / І. Жук. - К. : Грані-Т, 2010. - 184 с. : іл.
 12. 85.11 К43 Киркевич, В. Г. Володимирський собор у Києві / В. Г. Киркевич ; [Киркевич В.Г]. - К. : Техніка, 2004. - 208 с. - (Нац. святині України).
 13. 85.11(4Укр) К39 Кілессо, Т. С. Видубицький монастир / Т. С. Кілессо. - К. : Техніка, 1999. - 127 с.
 14. 85.11(4Укр) К39 Кілессо, Т. С. Кирилівський монастир / Т. С. Кілессо. - К. : Техніка, 1999. - 136 с.
 15. 85.11 К64 Конопльова, О. В. Мистецтво, архітектура та містобудування Західної Європи доби Відродження : Навч. посіб. / О. В. Конопльова. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 162 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/85/Konoplyova_Myst_Vidrodzhennya.rar
 16. 85.11+30.18 К82 Крижановська, Н. Я. Основи ландшафтної архітектури та дизайну : Підруч. / Н. Я. Крижановська, М. А. Вотінов, О. В. Смірнова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 348 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/85/Kryzhanovska_Osn_land_arch.rar
 17. 31.2+30.18 К82 Крижановська, Н. Я. Світло-кольоровий дизайн сучасного міста : Навч. посіб. / Н. Я. Крижановська, В. П. Дубинський. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 187 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/31/Kryzhanovska_Svitlo-kol_dyzain.rar
 18. 85.11 К95 Куцевич, В. В. Формування архітектурної школи. Історія, традиції, сучасність : монографія / В. В. Куцевич. - К. : КНУБА, 2018. - 216 с.
 19. 85.11(4 Укр) Л64 Литвинчук, Ж. Андріївська церква : Путівник / Ж. Литвинчук. - К. : Амадей, 2000. - 64 с.
 20. 31.2 Л67 Лісна, О. І. Декоративно-художнє освітлення архітектурного середовища : Навч. посіб. / О. І. Лісна. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 275 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/31/Lisna_Osvitlennya.rar
 21. 85.11(4 Укр) Л38 Лябах, М. Україна. 100 перлин архітектури Середньовіччя / М. Лябах, Т. Доценко. - К. : Київський дім, 2001. - 120 с.
 22. 85.11 М64 Мироненко, В. П. Архітектурна ергономіка = Architectural ergonomics : підруч. / В. П. Мироненко ; [ Мироненко В. П. ]. - К. : НАУ-друк, 2009. - 240 с.
 23. 85.11 Н62 Нікітенко, Н. М. Собор Святої Софії в Києві / Н. М. Нікітенко. - К. : Техніка, 2000. - 232 с.
 24. 85.1 О-35 Овчаренко, О. Історія образотворчого мистецтва та архітектури : Навч.- метод. посіб. ІІ курс / О. Овчаренко, Є. Антонович. - К. : Ін-т реклами, 2007. - 156 с.
 25. 38+85.11 П39 Плоский, В. О. Архітектура будівель та споруд : підруч. Кн.3 : Історія архітектури і будівництва / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. - 816 с.
 26. 26.82+85.11 П60 Порт, В. ЛАД. Ландшафт-архітектура-дизайн / В. Порт. - К. : ArtHuss, 2017. - 611 с.
 27. 85.11(4 Укр) П82 Проскуряков, В. Архітектура українського театру. Простір і дія : Монографія / В. Проскуряков. - Л. : Львівська політехніка, 2004. - 584 с.
 28. 65.31+67.404.2 С21 Сафонов, Ю. М. Економіко-правові основи капітального будівництва : навч. посіб. / Ю. М. Сафонов, В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. - К. : ЦУЛ, 2014. - 244 с.
 29. 85.118 С96 Сьомка, С. В. Біоніка в дизайні середовища : навч. посіб. / С. В. Сьомка. - К. : Ліра-К, 2017. - 248 с.
 30. 85.11 Т41 Тимофієнко, В. І. Архітектура і монументальне мистецтво : терміни та поняття / В. І. Тимофієнко. - К. : Вид-во інституту проблем сучасного мистецтва. Головкиївархітектура, 2002. - 472 с.
 31. 85.11 Т41 Тимофієнко, В. І. Історія архітектури Стародавнього світу : підруч. / В. І. Тимофієнко ; [Тимофієнко В. І.]. - К. : Наук. думка, 2006. - 512 с.
 32. 20.1+85.11 Ц58 Цигичко, С. П. Екологія в архітектурі і містобудуванні : Навч. посіб. / С. П. Цигичко. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 146 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/20/20.1/Cygychko_Ekol_v_arhitekturi.rar
 33. 85.11 Ч-44 Чепелик, В. В. Український архітектурний модерн / В. В. Чепелик ; [Чепелик В. В.]. - К. : КНУБА, 2000. - 378 с.
 34. 38 Ш46 Шемседінов, Г. І. Проектування мобільних будівель : навч. посіб. / Г. І. Шемседінов ; Шемседінов Г. І. - К. : КНУБА, 2007. - 144 с.
 35. 85.118 Ш67 Шкодовський, Ю. М. Урбаністика : підруч. / Ю. М. Шкодовський, В. І. Каменський. - Х. : БУРУН і К, 2013. - 248 с.

 28 червня - День Конституції України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [ За заг. ред. Олійника А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 554 с.
 2. 67.400 К65 Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония : Учеб. пособие / Сост. В.В.Маклаков. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Инфотропик Медиа, 2012. - 640 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/maklakov_konst_zarub_gos.rar
 3. 67.400 К65 Конституционное право зарубежных стран : Учебник / Ред. Лучин В. О., Василевич Г. А., Прудников А. С. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. - 687 с.
 4. 67.400 К65 Конституционное право зарубежных стран : Учебник / [Ред. Баглай М. В., Лейбо Ю. И., Энтина Л. М.]. - 2-е изд., перераб. - М. : Норма, 2009. - 1056 с.
 5. 67.400 К65 Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика : Монография / [Ред. Орзих М. Ф.]. - К. : Юринком Интер, 2013. - 512 с.
 6. 67.400 К 65 Конституция Украины. - Х. : Одиссей, 2011. - 56 с.
 7. 67.400 К65 Конституційне законодавство зарубіжних країн : Хрестоматія: Навч. посіб. / Ріяка В.О., Закоморна К.О. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 384 с.
 8. 67.400 К65 Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 206 с.
 9. 67.400 К65 Конституційне право зарубіжних країн : Навч. посіб. / Ред.Ріяка В.О. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 544 с.
 10. 67.400 К65 Конституційне право України : підручн. / за заг. ред. В.П. Колісник, Ю.Г. Барабаша. - Х. : Право, 2008. - 416 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Kolisnyk_Konst_pravo_Ukrainy.rar
 11. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 218 с.
 12. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т. : підручник. Т.2 / за ред. Ю.С. Шемшученка. - К. : Юридична думка, 2008. - 800 с.
 13. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т. : підручник. Т.1 / за ред. В.Ф. Погорілка. - К. : Юридична думка, 2006. - 544 с.
 14. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 01 жовтня 2020 р. - К. : Алерта, 2020. - 80 с.
 15. 67.400 К65 Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / Упоряд. Ковальчук Є.О. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 72 с.
 16. 67.400 К 65 Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим. - Зб. нормат. актів. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 96 с.
 17. 67.400 К65 Курс конституционного права Украины: Общая часть : учеб. Т. 1 : Основы теории конституционного права / [Ред. Баймуратов М. А., Батанов А. В.]. - Х. : Одиссей, 2008. - 672 с.
 18. 92 М18 Мала енциклопедія конституційного права / [Ред. Бошицький Ю. Л.]. - К. : Кондор, 2012. - 462 с.
 19. 67.400.7 П68 Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України : матеріали наук.-практ. інтернет-конференції (Київ, 23 січня 2014) / [За заг. ред. В. В. Коваленка]. - К. : Ліра-К, 2014. - 192 с.
 20. 67.400 П78 Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [Ред. Орзіх М. П.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 272 с.
 21. 67.400 Г59 Годованець, В. Ф. Конституційне право України : Навч. посіб. / В. Ф. Годованець. - К. : МАУП, 2005. - 360 с.
 22. 67.400.7 Г61 Головін, А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А. С. Головін. - К. : Логос, 2010. - 369 с.
 23. 67.400 Г85 Гринюк, Р. Ф. Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. / Р. Ф. Гринюк, М. А. Захарченко ; вид. 2-ге перероб. і доп. - К. : Істина, 2009. - 376 с.
 24. 67.400 К30 Кафарський, В. І. Конституційне право України у схемах : Навч. посіб. / В. І. Кафарський, І. І. Припхан. - К. : Ліра-К, 2013. - 272 с.
 25. 67.400 К43 Кириченко, В. М. Порівняльне конституційне право: модульний курс : навч. посіб / В. М. Кириченко, О. М. Куракін. - К. : ЦУЛ, 2012. - 256 с.
 26. 67.400 К78 Кравченко, В. В. Конституційне право України : Навч. посіб. / В. В. Кравченко ; [Кравченко В. В.]. - 6-те вид., випр. та доп. - К. : Атіка, 2009. - 608 с.
 27. 67.400 К78 Кравченко, В. В. Конституційне право України : Навч. посіб. / В. В. Кравченко. - К. : Ун-т Україна, 2004. - 528 с.
 28. 67.400 К80 Кресін, О. В. Конституція Об'єднаної Європи / О. В. Кресін ; Ред. Шемшученко Ю.С. - К. : Юридична думка, 2005. - 116 с.
 29. 67.400 Л63 Лисенков, С. Л. Основи конституційного процесуального права України : Навч. посіб. / С. Л. Лисенков. - К. : Юрисконсульт, 2007. - 270 с.
 30. 67.400 Л80 Лотюк, О. С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / О. С. Лотюк. - К. : Ліра-К, 2016. - 336 с.
 31. 67.400 М14 Майданник, О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник ; [Майданник О. О.]. - К. : Алерта, 2011. - 380 с.
 32. 67.400 М71 Мишин, А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / А. А. Мишин. - 14-е изд., перераб. и доп. - М. : Юстицинформ, 2009. - 332 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/konstituc_pravo_stran_ltb.rar
 33. 67.400 М69 Міхневич, Л. В. Конституційне право зарубіжних країн (загальна частина) : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Л. В. Міхневич. - К. : КНЕУ, 2005. - 164 с.
 34. 67.400 Н56 Нестерович, В. Ф. Збірник задач з конституційного права України : Навч. посіб. / В. Ф. Нестерович ; [Нестерович В. Ф.]. - К. : Ліра-К, 2011. - 320 с.
 35. 67.400 О-66 Орленко, В. І. Конституційне право України : посіб. для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Паливода А.В., 2007. - 152 с.
 36. 67.3(4 Укр) О-66 Орлик, П. Конституція, маніфести та літературна спадщина : Вибр. твори / П. Орлик. - К. : МАУП, 2006. - 736 с.
 37. 63.3(4 Укр) П30 Петрів, Р. Австрійські, Австро- Угорські і Галицькі конституції(кінець ХVIII- XIXст ст.) / Р. Петрів. - І- Франківськ : Місто НВ, 2005. - 84 с.
 38. 67.400 П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : Підручн. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - 4-те вид., перероб. і доопр. - К. : Ліра-К, 2012. - 576 с.
 39. 67.400 С13 Савчин, М. В. Порівняльне конституційне право : навч. посіб / М. В. Савчин. - К. : Юрінком Інтер, 2020. - 328 с.
 40. 67.400 С56 Совгиря, О. В. Конституційне право України : навчальн. посіб. / О. В. Совгиря ; Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 632 с.
 41. 67.400 С56 Совгиря, О. В. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 544 с.
 42. 67.400 Т31 Теліпко, В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навч. посіб. / В. Е. Теліпко ; Теліпко В. Е. - К. : ЦНЛ, 2009. - 568 с.
 43. 67.400 Т98 Тюшка, А. В. Договір про Конституцію для Європи: генезис, юридична природа, політична цінність : монографія / А. В. Тюшка. - К. : К.І.С., 2007. - 228 с.
 44. 67.400 Ф33 Федоренко, В. Л. Питання теорії конституційного права і модернізації Конституції України : зб. наук. праць / В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2013. - 190 с.
 45. 67.400 Ф33 Федоренко, В. Л. Система конституційного права україни: теоретико-методологічні аспекти : монографія / В. Л. Федоренко ; [ Федоренко В. Л. ]. - К. : Ліра-К, 2009. - 580 с.
 46. 67.400 Ф89 Фрицький, О. Ф. Конституційне право України : Підручн. / О. Ф. Фрицький. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.
 47. 67.400 Ц76 Цоклан, В. І. Система сучасних джерел конституційного права України : монографія / В. І. Цоклан, В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2009. - 400 с.
 48. 67.400 Ч-65 Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В. Е. Чиркин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрист, 2006. - 669 с.
 49. 67.400 Ч-96 Чушенко, В. І. Конституційне право України : Підруч. / В. І. Чушенко, І. Я. Заяць. - К. : Ін Юре, 2007. - 488 с.
 50. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Конституційне право зарубіжних країн. : підруч. / В. М. Шаповал. - 10-те вид., перероб. та доп. - К. : Ін Юре, 2015. - 320 с.
 51. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підруч. / В. М. Шаповал. - 3-тє вид, стереотип. - К. : Юрінком інтер, 2014. - 464 с.
 52. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Конституція і виконавча влада / В. М. Шаповал. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 80 с.
 53. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Сучасний конституціоналізм : Монографія / В. М. Шаповал. - К. : Салком: Юрінком Інтер, 2005. - 560 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Suchasnyi_konstytutsionalizm.rar
 54. 67.400 Ш24 Шаповал, В. Н. Сравнительное конституционное право / В. Н. Шаповал. - К. : Княгиня Ольга, 2007. - 416 с.
 55. 67.400 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун ; Шляхтун П.П. - К. : Освіта України, 2010. - 592 с.
 56. 92 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право: словник термінів : Слов. термінів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2005. - 568 с.

 12 червня - День працівника фондового ринку

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404.2 Б23 Банківське право України : навч. посіб. / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є. ]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 214 с.
 2. 65.262 Б23 Банківські операції : навч. посіб. / [Ковальчук К. Ф., Вишнякова І. В., Савчук Л. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 162 с.
 3. 347.731.1 Б64 Біржове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 244 с.
 4. 65.262 В51 Випуск та обіг цінних паперів : Практич. посіб. / Григор'єва П.Ф., Долінський Л.Б., Кучеренко О.В., Леонов Д.А. та ін. - К. : АДС УМКЦентр, 2005. - 288 с.
 5. 65.01 Е45 Економічна теорія : навч. посіб. / [За заг. ред. Л. С. Шевченко]. - Х. : Право, 2016. - 268 с.
 6. 347.7 З-19 Закон України "Про акціонерні товариства" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 10 липня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 120 с.
 7. 67.402 З-19 Законодавство України про цінні папери : зб. нормат. прав. актів; станом на 28 березня 2007 року. - К. : Істина, 2007. - 400 с.
 8. 67.402 І-58 Інвестиційне право : підруч. / [За заг. ред. Ю. М. Жорнокуя]. - Х. : Право, 2015. - 512 с.
 9. 65.268 М58 Міжнародна фінансова система : підруч. / [За заг. ред. В. М. Кочеткова]. - К. : Ліра-К, 2023. - 270 с.
 10. 65.268 М58 Міжнародні фінанси : навч. посіб. / [За ред. М. І. Макаренка, І. І. Д'яконової]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 548 с.
 11. 65.261 Р51 Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / [Дема Д. І., Абрамова І. В., Недільська Л. В. та ін.]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2017. - 376 с.
 12. 65.262 Ф77 Фондовий ринок : підруч. у 2 кн. Кн. 2 / [За ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання, 2016. - 686 с. - (Класичний університетський підручник).
 13. 65.262 Ф77 Фондовий ринок : підруч. у 2 кн. Кн. 1 / [За ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання, 2015. - 621 с. - (Класичний університетський підручник).
 14. 65.262 Ц62 Цінні папери. Практикум : навч. посіб. / [За ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання, 2013. - 791 с. - CD.
 15. 65.262 Ц65 Цінні папери. Ринок операцій та облік : практич. посіб. / [Упоряд. Лівшиц Д. М.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 336 с.
 16. 65.261 Е96 Еш, С. М. Ринок фінансових послуг : підруч. / С. М. Еш. - К. : ЦУЛ, 2015. - 400 с.
 17. 65.261 Ж68 Жигалкевич, Ж. М. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / Ж. М. Жигалкевич, О. В. Кам'янська. - К. : КПІ, 2022. - 214 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Zhigalkevich_Fin_men-t.rar
 18. 65.262(1) З-15 Задоя, А. О. Міжнародна інвестиційна діяльність : Навч. посіб. / А. О. Задоя. - Дніпро : Ун-т ім. А.Нобеля, 2018. - 122 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.262/Zadoya_Mizhnar_invest_diyalnist.rar
 19. 65.262 З-17 Зайцев, О. В. Основи фінансового інструментарію : підруч. / О. В. Зайцев. - К. : Ліра-К, 2016. - 406 с.
 20. 347.73 К61 Кологойда, О. В. Фондове право України : підруч. / О. В. Кологойда. - К. : Ліра-К, 2020. - 648 с.
 21. 67.402 К61 Кологойда, О. В. Правове регулювання фондового ринку України : навч. посіб. / О. В. Кологойда ; О.В. Кологойда. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 320 с. - Бібліогр.: с.313-315.
 22. 65.262 К89 Кузнецова, С. А. Банківська система : навч. посіб. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 400 с.
 23. 65.261 Л84 Лук'янов, В. С. Сучасні фінансові ринки / В. С. Лук'янов. - К. : Знання, 2013. - 479 с.
 24. 65.290-2 М21 Мальська, М. П. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ) : підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. - К. : ЦУЛ, 2013. - 290 с.
 25. 65.42 П25 Пепа, Т. В. Біржова діяльність : навч. посіб. / Т. В. Пепа, Т. І. Пішеніна, В. В. Лавринович. - К. : Ліра-К, 2014. - 540 с.
 26. 65.262(1) П31 Пєтухова, О. М. Інвестування : навч. посіб. / О. М. Пєтухова. - К. : ЦУЛ, 2018. - 336 с.
 27. 65.261 П85 Прямухіна, Н. В. Ринок фінансових послуг : Навч.посіб. / Н. В. Прямухіна. - К. : Кондор, 2016. - 304 с.
 28. 65.262 С44 Скоморович, І. Г. Банківські операції : навч. посіб. / І. Г. Скоморович. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 482 с.
 29. 65.261 Ч-48 Черкасова, С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. В. Черкасова. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 496 с.
 30. 67.402 Ш65 Шишка, Р. Б. Інвестиційне право України : навч. посіб. / Р. Б. Шишка. - К. : Ліра-К, 2015. - 328 с.
 31. 65.262 Ш66 Шкварчук, Л. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. - К. : Знання, 2013. - 382 с.

 6 червня - День журналіста України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В11 В епіцентрі подій - журналіст : Книга-дайджест. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2005. - 400 с.
 2. 76.01+65 Е45 Економічна журналістика: новації західної преси : посіб. / [Упоряд. Лазарєва А., Сюмар В.]. - вид.3-тє, оновл. та доппов. - К. : Софія-А, 2006. - 119 с.
 3. 92 Ж92 Журналістика: словник-довідник / [Авт.- уклад. Михайлин І. Л.]. - К. : Академвидав, 2013. - 320 с.
 4. 76.01 Ж92 Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво : навч. посіб. / [Приступенко Т. О., Радчик Р. В., Василенко М. К. та ін.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Київський університет, 2012. - 352 с.
 5. 76.01 П61 Посібник з журналістських розслідувань. Теорія та практика / Бєль Б. та ін. - К. : Друкарня Бізнесполіграф, 2013. - 190 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Bel_Zhurnal_rozsliduvannya.rar
 6. 76.01 П69 Практикум із журналістської етики : Навч. посіб. / Під ред. В.Ф.Іванова. - К. : Видавець О.Зень, 2012. - 320 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Ivanov_Prakt_z_zhurn_etyky.rar
 7. 76.01 П90 Путівник ретельного журналіста / [Упор. Куликов А.]. - К. : Київська типографія, 2007. - 173 с.
 8. 76.01 Б40 Безсмертний, В. Українська журналістика та її воєнний сегмент учора, сьогодні, завтра / В. Безсмертний. - К. : Ліра-К, 2020. - 200 с.
 9. 92 Б81 Бондар, Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко. - К. : Персонал, 2010. - 400 с.
 10. 76.01 В57 Владимиров, В. М. Історія української журналістики (1917-1991) : Навч. посіб. / В. М. Владимиров. - К. : МАУП, 2007. - 174 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Ist_Ukr_gurn.pdf
 11. 76.01 В57 Владимиров, В. М. Вступ до спеціальності "Журналістика" : Навч. посіб. / В. М. Владимиров. - К. : МАУП, 2007. - 166 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/p08_07.pdf - Бібліогр.:с.163-164.
 12. 76.01 Г55 Глушко, О. К. Журналістське розслідування: історія, теорія, практика : Навч. посіб. / О. К. Глушко. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : Арістей, 2006. - 144 с.
 13. 76.01 Г60 Гол, Д. Онлайнова журналістика / Д. Гол ; пер.Пер. з англ. - К. : К.І.С, 2005. - 344 с.
 14. 76.01 Г74 Гоян, В. В. Журналістська творчість на телебаченні : монографія / В. В. Гоян. - К. : Київський університет, 2011. - 319 с.
 15. 76.01 Г74 Гоян, О. Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : Підручник / О. Я. Гоян. - 2-ге вид., допов. - К. : Веселка, 2004. - 245 с.
 16. 76.01 Д70 Досенко, А. Інтернет-журналістика: комунікативні маркери : навч.-метод. посіб. / А. Досенко, І. Погребняк. - К. : ЦУЛ, 2020. - 184 с.
 17. 76.01 Ж17 Жадько, В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності : Навч. посіб. / В. О. Жадько. - К. : Знання, 2012. - 271 с.
 18. 76.01 З-46 Здоровега, В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підруч. / В. Й. Здоровега ; [Здоровега В. Й.]. - 3-тє вид. - Львів : ПАІС, 2008. - 276с.
 19. 76.01 І-20 Іванов, В. Ф. Журналістська етика : Підруч. / В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк. - 2-ге вид., випр. - К. : Вища шк., 2007. - 231 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Ivanov_Zhurnal_etyka.rar
 20. 76.01 К20 Каппон, Р. Д. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс: Професійний порадник / Р.Дж. Каппон ; пер.Іщенко А. - К. : КМ Академія, 2005. - 158 с.
 21. 76.01 К26 Карпенко, В. Журналістика: вступ до фаху : навч. посіб. / В. Карпенко ; [Карпенко В.]. - К. : Університет "Україна", 2011. - 195 с.
 22. 76.01 К43 Кирилова, О. Міжнародна журналістика : Навч. посіб. / О. Кирилова ; За наук. ред. В.Д.Демченка. - Дніпро : ДНУ, 2016. - 170 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Kyrylova_Mizhnar_zhurnalistyka.rar
 23. 76.01 К38 Кібл, Р. Журналістська етика / Р. Кібл ; [Кібл Р.]. - К. : Київська типографія, 2008. - 188 с.
 24. 76.0 К67 Корню, Д. Етика засобів масової інформації / Д. Корню. - К. : К.І.С., 2004. - 130 с.
 25. 76.01 Л55 Лизанчук, В. В. Основи радіожурналістики : Підручник / В. В. Лизанчук. - К. : Знання, 2006. - 628 с.+ компакт диск.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Lyzanchuk_Osn_radiozhurnalistyky.rar
 26. 76.01 М47 Мелещенко, О. К. Історія журналістики Великої Британії : конспект лекцій / О. К. Мелещенко. - К. : Київський університет, 2010. - 215 с.
 27. 76.01 М69 Михайлин, І. Л. Історія української журналістики. Період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики : Підручн. / І. Л. Михайлин. - 3-тє вид., доп. і поліпш. - Х. : Прапор, 2005. - 320 с.
 28. 76.01 М69 Михайлин, І. Л. Основи журналістики : Підручн. / І. Л. Михайлин ; [Михайлин І. Л.]. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2011. - 496 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Osnovy_zhurnlistyky.rar
 29. 76.01 О-62 Опришко, Л. Основи судової журналістики : Посіб. / Л. Опришко, Л. Панкратова. - К., 2016. - 152 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Opryshko_Osn_sud_zhurnalistyky.rar
 30. 76.01 Р39 Рендол, Д. Універсальний журналіст / Д. Рендол ; [Рендол Д.] ; пер.з англ. Марченко М. - К. : Київська типографія, 2007. - 150 с.
 31. 76.01 Р43 Різун, В. В. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства : Монографія / В. В. Різун, Т. А. Трачук. - К. : Київ. нац.ун-т ім. Т. Шевченка, 2005. - 232 с.
 32. 76.01 Р64 Розкошний, А. П. Демократія в журналістській творчості : Навч. посіб. / А. П. Розкошний. - К. : ЦНЛ, 2005. - 112 с.
 33. 76.01 С75 Срібняк, І. Історія журналістики: виникнення та розвиток новинних мас-медіа в країнах Європи, Азії та Північної Америки (ХVІІ-ХХ ст.) : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Срібняк. - 2-е вид., перероб. - К. : Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2018. - 156 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Sribnyak_Ist_zhurnalistyky.rar
 34. 76.01 Т57 Тонкіх, І. Ю. Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті : Навч. посіб. / І. Ю. Тонкіх. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 130 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Tonkih_Internet-jurrnalistyka.rar

 5 червня - Всесвітній день охорони
навколишнього середовища (World Environment Day)

Список літератури до книжкової виставки

 1. 51.2 H99 Hygiene and ecology = Гігієна та екологія : textbook / [Under the edited V.G. Bardov]. - Second ed., updated. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 688 p.
 2. 20.1 Б40 Безпека та розвиток чорнобильських спільнот: ситуаційний аналіз = Security and development of chornobyl communities: situation analysis / [ Замостьян П., Саєнко Ю., Привалов Ю. та ін. ]. - К. : Інститут соціології НАН України; Наш час, 2006. - 130 с.
 3. 51.2 Г46 Гигиена и экология в терминах, схемах, таблицах и тестах : учеб. пособ. / [Москаленко В. Ф., Яворовский А. П., Ластков Д. О. и др.]. - К. : Медицина, 2012. - 208 с.
 4. 51.2+20.1 Г46 Гігієна та екологія : підруч. / [Пашко К. О., Кашуба М. О., Лотоцька О. В. та ін.]. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2022. - 528 с.
 5. 67.407.2 Е45 Екологічне законодавство України : Станом на 1 листопада 2010 року. - К. : Істина, 2010. - 420 с.
 6. 20.1 Е45 Екологічні проблеми землеробства / [Примак І. Д., Манько Ю. П., Рідей Н. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 456 с.
 7. 20.1 Е45 Екологія : навч.-метод. посіб. / [Дорогунцов С. І., Коценко К. Ф., Аблова О. К. та ін.]. - вид.3-тє, без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 104 с.
 8. 20.1 Е45 Екологія: теоретичні основи і практикум : навч. посіб. / [ Потіш А. Ф., Медвідь В. Г., Гвоздецький О. Г. та ін. ]. - Л. : Магнолія 2006, 2014. - 328 с. - (Вища освіта в Україні).
 9. 20.1 Е45 Екосередовище і сучасність : Монографія. Т. 5 : Управління екосередовищем в умовах регіоналізації / Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Горбач Л.М.та ін. - К. : Кондор, 2006. - 446 с.
 10. 67.407.2 З-18 Заканодавство України про екологію / Роїна О. А. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : КНТ, 2007. - 472 с.
 11. 20.1 К65 Концепція зеленого офісу : Рек. для орг. щодо екологічного дружнього ставлення до навколишнього середовища. - К. : Пульсари, 2007. - 64 с.
 12. 20.1 М74 Моделювання і прогнозування стану довкілля : підруч. / [ За ред. В. І. Лаврика ]. - К. : Академія, 2010. - 400 с.
 13. 20.1 О-75 Основи стійкого розвитку = Basics of Sustainable development : Навч. посіб. / За ред. Мельника Л.Г. - Суми : ВТД Університетська книга, 2005. - 654 с.
 14. 20.1 О-75 Основи стійкого розвитку: Практикум = Basics of Sustainable development. The study guide for practical works : Навч. посіб. / За ред. Мельника Л.Г., Карінцевої О.І. - Суми : ВТД Університетська книга, 2005. - 352 с.
 15. 20.1 П81 Промислова екологія : навч. посіб. / [ Бедрій Я. І., Юілінський Б. О., Івах Р. М. та ін. ]. - вид. 4-те, перероб. - К. : Кондор, 2010. - 374 с.
 16. 65.01 С38 Синя & зелена економіка: сучасні інноваційні тренди та концепції соціально-економічного розвитку = Blue & green economy: current innovative trends and concepts socio-economic development : матеріали ІІ-го Українсько-японського симпозіуму (25.08.2011) та І-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції (10.11.2011) / [За заг. ред. А. В. Кожаної]. - К. : ВПЦ Академії муніципального управління, 2012. - 120 с.
 17. 20.1 А67 Аніщенко, В. О. Основи екології : навч. посіб. / В. О. Аніщенко ; [Аніщенко В. О.]. - К. : Персонал, 2011. - 148 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/20/20.1/Anischenko_Osn_ekol.rar
 18. 20.1 Б28 Батлук, В. А. Основи экології : Підручник / В. А. Батлук. - К. : Знання, 2007. - 519 с.
 19. 26 Б37 Бегей, С. В. Екологічне землеробство : Підручн. / С. В. Бегей ; [Бегей С. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2009. - 429 с.
 20. 20.1 Б61 Білявський, Г. О. Основи екології : підручн. / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. - 3-тє вид. - К. : Либідь, 2006. - 408 с.
 21. 20.1 Б77 Бойчук, Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : Навч. посіб. / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. - 4-те вид, випр. і доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 316 с.
 22. 67.407.2 Б81 Бондар, Л. О. Екологічне право України : навч. посіб. / Л. О. Бондар, В. В. Курзова. - 2-ге вид., доп. та переробл. - Х. : Бурун Книга, 2008. - 368 с.
 23. 20.1 Б88 Бровдій, В. М. Закони екології : Навч. посіб. / В. М. Бровдій, О. О. Гаца ; Ред. Бровдій В. М. - К. : Освіта України, 2007. - 380 с.
 24. 20.1 В20 Васюкова, Г. Т. Екологія : підруч. / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. - К. : Кондор, 2009. - 524 с.
 25. 20.1 В55 Вінічук, М. М. Загальна екологія : Навч. посіб. / М. М. Вінічук. - 2-е вид., випр. та доп. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2021. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/20/20.1/Vinichuk_Zag_ekologiya.rar
 26. 20.1 Г16 Галушкіна, Т. П. Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління : монографія / Т. П. Галушкіна, Є. Г. Гордійчук. - Х. : Бурун-Книга, 2010. - 288 с.
 27. 20.1 Г85 Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природи [Текст] : навч. посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - К. : Кондор, 2009. - 292 с.
 28. 20.1 Д13 Давиденко, В. А. Ландшафтна екологія : Навч. посіб. / В. А. Давиденко, Г. О. Білявський, С. Ю. Арсенюк. - К. : Лібра, 2007. - 280 с.
 29. 20.1 Д41 Джигирей, В. С. Екологія та охорона навколишнього природнього середовища : навч. посіб. / В. С. Джигирей ; Джигирей В. С. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 422 с.
 30. 20.1 Ж68 Жигуц, Ю. Ю. Інженерна екологія : Навч. посіб. / Ю. Ю. Жигуц, В. Ф. Лазар. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2012. - 170 с.
 31. 20.1 З-13 Заверуха, Н. М. Основи екології : авч. посіб. / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2008. - 304 с.
 32. 20.1 З-33 Запольський, А. К. Основи екології : Підручн. / А. К. Запольський, А. І. Салюк. - 4-те вид. доп. і переоб. - К. : Вища школа, 2010. - 399 с.
 33. 67.407.2 І-99 Ільків, Н. В. Екологічне право : Навч. посібник / Н. В. Ільків, Я. З. Гаєцька-Колотило. - К. : Істина, 2008. - 296 с.
 34. 20.1 К38 Кизима, Р. А. Екологія : навч. посіб. / Р. А. Кизима ; [Кизирма Р. А.]. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 304 с.
 35. 20.1 К49 Клименко, М. О. Екологія міських систем : підруч. / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. - Херсон : Олді-плюс, 2010. - 294 с.
 36. 20.1 К56 Коваленко, Г. Д. Радиоэкология Украины = Radioecology of Ukraine : монография / Г. Д. Коваленко ; Коваленко Г. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Инжек, 2008. - 264 с.
 37. 20.1 К56 Коваленко, Г. Д. Основы экологии : учеб. пособие / Г. Д. Коваленко, Г. С. Попенко. - Х. : ИНЖЭК, 2009. - 280 с.
 38. 28.6 К56 Ковальчук, Г. В. Зоологія з основами екологій / Г. В. Ковальчук ; Ковальчук Г.В. - 2-е вид., випр. та доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 615 с.
 39. 20.1 К69 Корсак, К. В. Основи сучасної екології : Навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. - 5-те, перероб. і доп. - К. : МАУП, 2007. - 340 с. - гриф.
 40. 20.1 К78 Краснянський, М. Екологічна безпека : навч. посіб. / М. Краснянський. - К. : Кондор, 2021. - 180 с.
 41. 20.1 М20 Маляренко, В. А. Введение в инженерную экологию энергетики : Учеб. пособ. / В. А. Маляренко. - 2-е изд. - Х. : САГА, 2008. - 185 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/20/20.1/Malyarenko_Ekol_energetyky.rar
 42. 20.1 М65 Мислюк, О. О. Основи хімічної екології : навч. посіб. / О. О. Мислюк ; [Мислюк О. О.]. - К. : Кондор, 2012. - 660 с.
 43. 20.1 М99 Мягченко, О. П. Основи екології : підруч. / О. П. Мягченко ; [ Мягченко О. П. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 312 с.
 44. 24.2 Р22 Ранський, А. П. Органічна хімія і екологія : В 2-х ч.: Навч. посіб. Ч.1 : Теоретичні основи органічної хімії. Аліфатичні вуглеводні / А. П. Ранський. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 120 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/24/24.2/Orhanichna_khimiia_1.rar
 45. 24.2 Р22 Ранський, А. П. Органічна хімія і екологія : В 2-х ч.: Навч. посіб. Ч.2 : Ароматичні вуглеводні. Функціональні похідні / А. П. Ранський. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 249 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/24/24.2/Orhanichna_khimiia_2.rar
 46. 28.071 С41 Сіренко, А. Г. Основи радіобіології та радіоекології. Лекції / А. Г. Сіренко. - Івано-Франківськ : ПНУ, 2023. - 364 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.0/Sirenko_Osn_radiobiol_ta_radioekologii.rar
 47. 20.1 С79 Стецюк, В. В. Екологічна геоморфологія в Україні : навч. посіб. / В. В. Стецюк ; [Стецюк В. В.]. - К. : Слово, 2010. - 368 с.
 48. 60.6 Т19 Тарасова, В. В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) : підручник / В. В. Тарасова ; Тарасова В.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 395 с.
 49. 20.1+85.11 Ц58 Цигичко, С. П. Екологія в архітектурі і містобудуванні : Навч. посіб. / С. П. Цигичко. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 146 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/20/20.1/Cygychko_Ekol_v_arhitekturi.rar
 50. 26.8+20.1 Ш37 Шевченко, Р. Ю. Геоінформаційні системи в екології / Р. Ю. Шевченко. - К. : Вид-во Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, 2022. - 224 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/26/26.8/Shevchenko_Geoinf_sys_v_ekologii.rar
 51. 85.118 Ш67 Шкодовський, Ю. М. Урбаністика : підруч. / Ю. М. Шкодовський, В. І. Каменський. - Х. : БУРУН і К, 2013. - 248 с.

 28 травня - Всеукраїнський день краєзнавства

Список літератури до книжкової виставки

 1. 26.89 К78 Краєзнавство в Україні: сучасний стан і перспективи : Наук. зб. - К. : Академія, 2003. - 232 с.
 2. 26.89 К78 Країнознавство : підруч. / [Крижанівський В. П., Дорошко М. С., Головченко В. І. та ін.]. - К. : Знання, 2012. - 439 с. - карти.
 3. 26.89 К78 Країнознавство: теорія та практика : підруч. / [Мальська М. П., Антонюк Н. В., Занько Ю. С. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 528 с.
 4. 26.89 Т33 Теоретичні основи країнознавства : підруч. / [Антонюк Н. В., Мальська М. П., Занько Ю. С. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 326 с.
 5. 63.3(0) У45 Україна і світ : у 10 т. Т.5. : Славетні міста. Кн. 2 / [Ред. Відейко М. Ю., Корнієвський О. А., Куделко С. М.]. - К. : Кріон, 2011. - 224 с.
 6. 26.89 У45 Україна і світ (країна/території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти) : навч. посіб. / [Кучеренко Д. Г., Мартинюк О. В., Сахаров В. Є. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416с.
 7. 26.89 Д32 Дем'янчук, Г. С. Українське краєзнавство : сторінки історії : Наук. вид. / Г. С. та ін. Дем'янчук ; Дем'янчук Г. С., Дем'янчук Б. Г., Дем'янчук А. Г. - К. : Просвіта, 2006. - 296 с.
 8. 26.89 Д69 Дорошко, М. С. Країнознавство. Країни СНД : Навч. посіб. / М. С. Дорошко. - К. : МАУП, 2007. - 286 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/26/p08_17.PDF
 9. 92 Д79 Дубович, І. А. Країнознавчий словник-довідник / І. А. Дубович. - 5-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 839 с.
 10. 26.89 І-26 Ігнатьєв, П. М. Країнознавство. Країни Азії : навч. посіб. / П. М. Ігнатьєв ; Ігнатьєв П.М. - 2-е вид. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. - 424 с.
 11. 26.89 К56 Ковальчук, Ю. А. Країнознавство: Корея : навч. посіб. / Ю. А. Ковальчук. - К. : Київський університет, 2011. - 350 с.
 12. 908 К89 Кузьма-Качур, М. І. Основи краєзнавства : навч. посіб. / М. І. Кузьма-Качур, М. В. Горват. - К. : Ліра-К, 2017. - 256 с.
 13. 26.89 Л55 Лизогуб, В. А. Країнознавство : навч. посіб. / В. А. Лизогуб. - Х. : Право, 2015. - 624 с.
 14. 26.89 Л63 Лісовський, П. М. Країнознавство : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2018. - 264 с.
 15. 26.89 М21 Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало. - К. : ЦУЛ, 2013. - 184 с.
 16. 26.89 М21 Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Європа : навч. посіб. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. - 2-ге вид., стереотип. - К. : ЦНЛ, 2010. - 224 с.
 17. 26.89 М31 Масляк, П. О. Країнознавство : підруч. / П. О. Масляк ; Масляк П. О. - 2-ге вид, випр. - К. : Знання, 2008. - 292 с.
 18. 75.81+26.89 П16 Пангелов, Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. / Б. П. Пангелов ; [ Пангелов Б. П. ]. - К. : Академвидав, 2010. - 248 с. - (Альма-матер).
 19. 26.89 П16 Панкова, Є. В. Туристичне краєзнавство : Навч. посіб. / Є. В. Панкова ; Панкова Є. В. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2007. - 352 с.
 20. 26.89 П30 Петранівський, В. Л. Туристичне краєзнавство : Навч. посіб. / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський. - 2-ге вид., випр. - К. : Знання, 2008. - 575 с.
 21. 26.89 П48 Поколодна, М. М. Туристське краєзнавство : Навч. посіб. / М. М. Поколодна, Л. Д. Божко. - Х. : ХНУМГ, 2013. - 310 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/26/26.8/26.89/Pokolodna_Tur_kraeznavstvo.rar
 22. 26.89 П80 Прокопчук, В. С. Під егідою українсьеого комітету краєзнавства / В. С. Прокопчук. - Камэянець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. - 312 с.
 23. 26.89 П80 Прокопчук, В. С. Історичне краєзнавство Правобережної України 30-х років ХХ - початку ХХІ століття / В. С. Прокопчук. - Камя`янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. - 600 с.
 24. 26.8 С78 Стафійчук, В. І. Рекреалогія : навч. посіб. / В. І. Стафійчук ; [Стафійчук В. І.]. - 2-ге вид. - К. : Альтерпрес, 2008. - 264 с.
 25. 26.89 С78 Стафійчук, В. І. Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу. Європа, Азія, Австралія та Океанія : навч. посіб. / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська. - К. : Альтерпрес, 2009. - 427 с.
 26. 26.89 У18 Уварова, Г. Ш. Туристське країнознавство : навч. посіб. / Г. Ш. Уварова ; [Уварова Г. Ш.]. - К. : НАУ-друк, 2009. - 152 с.
 27. 26.89 У69 Уривалкін, О. М. Історичне краєзнавство : Навч. посіб. / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2006. - 296 с.
 28. 26.89 Ю83 Юрченко, О. А. Страноведение: Украина : Курс лекций для иностранцев подг. фак. / О. А. Юрченко. - 3-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2007. - 80 с.

 ГЕОРГІЮ ВАСИЛЬОВИЧУ ЩОКІНУ - 70 років

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(0) Щ73 Щёкин, Г. Арийские цивилизации: древняя Индия и ее религии : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2021. - 712 с.
 2. 86.4 А91 Щёкин, Г. В. Астрология для менеджера / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1992. - 164 с.
 3. 88.2 Щ38 Щёкин, Г. В. Визуальная психодиагностика и ее методы : Учебно-метод. пособие / Г. В. Щёкин ; 3-е изд., перераб. - К. : МАУП, 1996. - 140 с.
 4. 88.2 Щ38 Щёкин, Г. В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению : Монография / Г. В. Щёкин ; 3-е изд., перераб. - К. : МАУП, 1995. - 672 с.
 5. 88.2 Щ38 Щёкин, Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - 5-е изд., стер. - К. : МАУП, 2020. - 674 с.
 6. 63.3(0) Щ92 Щокін, Г. Виникнення давніх євреїв та подальший розвиток їхнього культу / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 152 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Schokin G.V/Viniknennya_davnih_evreiv.pdf
 7. 60.5 Щ38 Щёкин, Г. Диалог цивилизаций: новые принципы организации мира : Докл. на Всемир. конф., 24 мая 2002 г. / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2005. - 148 с.
 8. 74 Д63 Щёкин, Г. В. Документы об образовании: проблемы признания и сравнимости : Краткое руководство / Г. В. Щёкин. - К. : МКА, 1995. - 64 с.
 9. 63.3(0) Щ73 Щёкин, Г. Древние цивилизации: история и религия : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2020. - 674 с.
 10. 66.3 Щ92 Щокін, Г. За кого ж голосувати?: Спроба відвертої відповіді / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2004. - 68 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Schokin G.V/Za_kogo_g_golosuvati.pdf
 11. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Закони соціального розвитку і управління / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 192 с.
 12. 66.5 Щ92 Щокін, Г. Захист нації і держави: доленосні проблеми / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 66 с.
 13. 66.3 Щ92 Щокін, Г. Згуртуватися, щоб перемогти / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 64 с.
 14. 86.4 И51 Щёкин, Г. В. Имена: код личности и судьбы / Г. В. Щёкин. - К. : МЗУУП, 1992. - 112 с.
 15. 88.4-4 Щ38 Щёкин, Г. В. Как избежать ошибок при устройстве на работу: Советы психолога / Г. В. Щёкин. - 3-е изд., стереотипное. - К. : МАУП, 1994. - 100 с.
 16. 65.290-2(2) К16 Щёкин, Г. В. Как работают с людьми за рубежом : Методические рекомендации / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1992. - 148 с.
 17. 88.2 Щ-38 Щёкин, Г. В. Как читать людей по их внешнему облику / Г. В. Щёкин. - 2-е изд. - К. : Україна, 1993. - 239 с.
 18. 88.4-8 Щ37 Щёкин, Г. В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента : Науч.-практич. пособ. / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1999. - 400 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Schokin G.V/Kak_efektivno_upravlyat_ludmi.pdf
 19. 86 Щ38 Щёкин, Г. Конец времен: пророчества и комментарии : Эсхатолог. эссе / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2004. - 152 с.
 20. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Концепція соціального розвитку: висновки для України : Наук. видання / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2002. - 72 с.
 21. 71.1 Щ92 Щокін, Г. В. Культура і антикультура: хто кого? : Статті / Г. В. Щокін. - К. : МАУП, 2003. - 80 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Schokin G.V/Kultura_i_antikultura.pdf
 22. 66.5 Щ38 Щёкин, Г. Культурное разнообразие мира: пути и препятствия / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2005. - 136 с.
 23. 86.3 Щ92 Щокін, Г. Людство і віра: витоки народів і релігій : наук.-публ. вид. У 4 т. / Г. Щокін. - третє вид. - К. : МАУП, 2020. - 2220 с.
 24. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Менеджмент персонала / Г. В. Щёкин. - 6-е изд. стереотип. - К. : МАУП, 2020. - 484 с.
 25. 88.4 Щ38 Щёкин, Г. Мужское и женское: тайны пола : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - К. : Персонал, 2013. - 510 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Schokin_Muzhskoe_i_zhenskoe.rar
 26. 66.5 Щ92 Щокін, Г. Націоналізм як державна ідеологія: Відверта розмова / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 52 с. - (Б-ка журн. "Персонал").
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Schokin G.V/Nacionalizm.pdf
 27. 71 Щ38 Щёкин, Г. Начала Вселенной, Земли, Человечества: современные и древние знания : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - К. : Персонал, 2019. - 628 с.
 28. 65.290-2(2)+88.4-8 Щ38 Щёкин, Г. Организация и психология управления персоналом : Учеб.- метод. пособие / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2002. - 832 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Schokin G.V/Org_i_psihol_upr_personalom.pdf
 29. 66.6 Щ92 Щокін, Г. Організатори більшовизму: національно-персональний склад / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 56 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Schokin G.V/Organizatori_bilshovizmu.pdf
 30. 66.0 Щ92 Щокін, Г. Основи політичної науки / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 184 с.
 31. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Основы кадрового менеджмента : Учеб. / Г. В. Щёкин. - 5-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2004. - 280 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Schokin G.V/Osnovi_kadrov_menegmenta.pdf
 32. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Основы кадрового менеджмента : Учеб. / Г. В. Щёкин. - 4-е изд. перераб. и доп. - К. : МАУП, 2002. - 280 с.
 33. 65.290-2(2) Щ34 Щёкин, Г. В. Планирование и организация работы с персоналом : Учеб. пособие / Г. В. Щёкин. - К. : МЗУУП, 1993. - 92 с.
 34. 88.4-8 Щ38 Щёкин, Г. В. Практическая психология менеджмента: Как делать карьеру. Как строить огранизацию : Научно-практ. пособие / Г. В. Щёкин. - К. : Украина, 1994. - 399 с.
 35. 88.4-8 Щ38 Щёкин, Г. В. Психология менеджмента : учеб. изд. / Г. В. Щёкин. - стереотип. - К. : МАУП, 2020. - 604 с.
 36. 88.5 О-21 Обозов, М. М. Психология работы с людьми / М. М. Обозов, Г. В. Щекин. - 7-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2008. - 228 с.
 37. 66.3 Щ92 Щокін, Г. Розбудова України на засадах національного консерватизму / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 56 с.
 38. 74 Б83 Боровский, А. Б. Система методов профессиональной ориентации : Учебно-метод. пособие. кн.1 : Основы профессиональной ориентации / А. Б. Боровский, Т. М. Потапенко, Г. В. Щекин. - К. : МАУП, 1993. - 164 с.
 39. 74 Б83 Боровский, А. Б. Система методов профессиональной ориентации : Учебно-метод. пособие. Кн.2 : Методики профориентационной работы: (приложения) / А. Б. Боровский, Т. М. Потапенко, Г. В. Щекин. - К. : МАУП, 1993. - 164 с.
 40. 88.2 + 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. Система управления человеческими ресурсами : монография / Г. Щёкин ; Щекин Г. - К. : Персонал, 2009. - 1472 с.
 41. 63.3(0) Щ38 Щёкин, Г. Славянство: его место и роль в европейской истории : Докл. на Междунар. науч. конф. "Славянский мир в условиях глобализации" / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2004. - 56 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Schokin G.V/Slavyanstvo.pdf
 42. 63.5 Щ92 Щокін, Г. Слов'янство:його місце і роль в європейській історії : Доп. на Міжнар. наук. конф."Слов'янський світ в умовах глоблізації", 3-7 груд. 2003 р., Софія, Болгарія / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 336 с.
 43. 86.3 Щ38 Щёкин, Г. Сотворение мира: когда это было? / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2004. - 32 с.
 44. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Социальная теория и кадровая политика : монография / Г. В. Щёкин. - 3-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2020. - 582 с.
 45. 87.6 Щ38 Щёкин, Г. В. Социальная философия истории (теория социального развития) : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1996. - 152 с.
 46. 86.3 Щ92 Щокін, Г. В. Створення світу та кінець часів / Г. В. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 368 с.
 47. 66.1 Щ92 Щокін, Г. В. Сучасний український консерватизм : Статті, доп., інтерв'ю / Г. В. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 376 с.
 48. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Теория кадровой политики : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1997. - 176 с.
 49. 65.290-2 Щ38 Щёкин, Г. В. Теория социального управления : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1996. - 408 с.
 50. 66.2 Щ92 Щокін, Г. Україна і світ на зламі історії / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 52 с.
 51. 66.1 Щ92 Щокін, Г. Український консерватизм як сутність національної ідеї / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 64 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Schokin G.V/Ukr_konservatizm.pdf
 52. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Управління суспільним розвитком: загальна концепція / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Schokin G.V/Upravl_susp_rozvitkom.pdf
 53. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Управління суспільством : наук.-публ. вид. / Г. Щокін. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : МАУП, 2020. - 406 с.
 54. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Цикли всесвіту та людства / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 56 с.

 Київ: історія та сучасність

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85.11+30.18 А87 Архітектура й ландшафтний дизайн Києва та регіону / [Уклад. Сєдак О. І.]. - К. : Ін-т реклами, 2002. - 198 с.
 2. 85.11 Б90 Будівельно- архітектурний комплекс столиці / Ред. Закревський В. - К. : Тов. " Логос Україна", 2007. - 192 с.
 3. 92 В42 Визначні пам'ятки Києва : Енциклопед. довідник / Івакін Г.Ю., Кальницький М.Б., Павленко Ю.В., Храмов О.Ю. - К. : Фенікс, 2005. - 496 с.
 4. 92 В55 Вічне місто Київ : Фотоальбом / авт. вступна ст. Уманцева Е. - К. : Спалах, 2003. - 159 с.
 5. 20.1я6 Е45 Екологічний атлас Києва / Ред. Осика В.Г. та ін. - К., 2003. - 60 с.
 6. 91 І-99 Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик у виданнях від XVII ст. до 2000 року у 3-х томах, 14-ти книгах. Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва. Кн. 1 : Історія міста Києва з найдавніших часів до 1861 року / Ред. Дехтярьова Л. А. - К., 2006. - 394 с.
 7. 26.1 К27 Картографічна інтерпретація деяких особливостей м. Києва : монографія / [Шевченко В. О., Шевченко Р. Ю., Філозоф Р. С. та ін..]. - К. : Фітосоціоцентр, 2007. - 156 с.
 8. 92 К38 Київ. - Енциклопедичне видання. - К. : Альтернативи, 2001. - 620 с.
 9. 85.15 К38 Київ в екслібрисі. - К. : ЕММА, 2010. - 95 с.
 10. 26.89 К38 Київ. Поділ, Поділ... : фотокнига / [Упор. Федорова Л. Д.]. - К. : Спалах, 2001. - 79 с.
 11. 92 К46 Кияни : Біографіч. словник / Ред. кол.. Безгін І.Д. та ін. - К. : Фенікс, 2004. - 460 с.
 12. 86.3 П41 По святым местам от Киева до Иерусалима / Ред. Глаголев А. - К. : Дух и литера, 2005. - 128 с.
 13. 85.1 С25 Святий Київ наш великий. Малюнки Тараса Шевченка та його сучасників = Our Great Holy Kyiv. Drawings by Taras Shevchenko and his contemporaries : альбом / [ Упоряд. Скиба М., Яцюк В., Підгора В.]. - К. : Мистецтво, 2004. - 176 с. : іл.
 14. 63.3(4 Укр)я6 С77 Старий Київ : Фотоальбом. - К. : Вид. Ашот Арутюнян, 2005. - 311 с.
 15. 20.1 С91 Сучасні технології моніторингу довкілля: на прикладі Київської агломерації : монографія / [Під заг. ред. О. І. Бондаря]. - К. : Рута, 2022. - 396 с.
 16. 92 Т91 Тут був Євбаз, а потім Площа Перемоги : Історико-інформаційний фотоальбом / Упоряд. Малаков Д. - К. : Амадей, 2004. - 144 с.
 17. 92 Х97 Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва. Т.3 / Упор. Болгов В. - К. : Українська академія геральдики, товарного знаку т логотипу, 2001. - 464 с.
 18. 66.2 Б48 Березовский, Б. Мой Майдан незалежности : Сб. статей, интервью, писем / Б. Березовский ; Сост. Фельшинский Ю. - К. : Нора-Друк, 2007. - 270 с.
 19. 63.3(4 Укр) В42 Відейко, М. Ю. Повість про князя Кия / М. Ю. Відейко ; [Відейко М. Ю.]. - К. : Кріон, 2009. - 112 с.
 20. 26.89 Г51 Гирич, І. Б. Київ: люди і будинки / І. Б. Гирич. - К. : Либідь, 2016. - 432 с. : іл.
 21. 26.89 Г51 Гирич, І. Б. Магдебурзьке серце Києва / І. Б. Гирич. - К. : Либідь, 2014. - 88 с. : іл. - (Твій Київ).
 22. 26.89 Г51 Гирич, І. Б. Під захистом святого Володимира. Університет та його околиці / І. Б. Гирич. - К. : Либідь, 2014. - 80 с. - (Твій Київ).
 23. 79 Г12 Грицак, Е. Н. Памятники древнего Киева / Е. Н. Грицак. - К. : Вече, 2004. - 240 с. : ил. (16 с.).
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/79/5-9533-0586-9.pdf
 24. 26.89 Д99 Дятлов, В. А. Печерне урочище Церковщина / В. А. Дятлов. - К. : Либідь, 2015. - 88 с. : іл. - (Твій Київ).
 25. 63.3(4 Укр) З-38 Захарченко, М. М. Київ тепер і колись : репринтне видання / М. М. Захарченко ; Захарченко М.М. - К. : ПВП "Задруга", 2006. - 296 с.
 26. 63.3(4 Укр) К17 Кальницький, М. Б. Нариси з історії Києва : Навч. посіб. / М. Б. Кальницький, Д. В. Малаков, О. В. Юркова. - К. : Генеза, 2002. - 384 с.
 27. 63.3(4 Укр) К49 Климовський, С. І. Соціальна топографія Києва ХVI - середини XVII сторіччя / С. І. Климовський. - К. : Стилос, 2002. - 230 с.
 28. 63.3(4 Укр) К56 Ковалинський, В. Київські мініатюри. Кн. 2 / В. Ковалинський. - К., 2003. - 416 с.
 29. 85.118(4Укр) К88 Кудрявцев, Л. О. Град над Борисфеном: Ілюстрована історія вулиць і майданів Києва : наук.-попул. вид. / Л. О. Кудрявцев ; Кудрявцев Л.О. - К. : Вища шк., 2007. - 295 с.
 30. 63.3(4 Укр) Л17 Лазаревський, Г. О. Київська старовина / Г. О. Лазаревський. - К. : МАУП, 2007. - 624 с.
 31. 26.89 М18 Малаков, Д. Від Кудрявця до Лук'янівки / Д. Малаков. - К. : Либідь, 2015. - 80 с. - (Твій Київ).
 32. 26.89 М18 Малаков, Д. Лук'янівка. Татарка / Д. Малаков. - К. : Либідь, 2017. - 80 с. - (Твій Київ).
 33. 26.89 М18 Малаков, Д. В. Між Бульваром і Кудрявцем / Д. В. Малаков. - К. : Либідь, 2015. - 80 с. : іл. - (Твій Київ).
 34. 26.89 М25 Марголіна, І. Є. Таємниці дорогожицьких пагорбів / І. Є. Марголіна. - К. : Либідь, 2014. - 80 с. : іл. - (Твій Київ).
 35. 26.89 Н62 Нікітенко, Н. М. Під покровом Оранти / Н. М. Нікітенко. - К. : Либідь, 2016. - 96 с. - (Твій Київ).
 36. 63.3(4 Укр) П20 Паталєєв, О. В. Старий Київ: Зі спогадів Старого грішника / О. В. Паталєєв ; [Паталєєв О. В.]. - К. : Либідь, 2008. - 432 с.
 37. 63.3(4 Укр) П39 Плотнікова, І. Прогулянки старим Подолом / І. Плотнікова ; [Плотнікова І.]. - К. : Кий, 2003. - 264 с.
 38. 92 С34 Сигалов, А. Вулиці Києва : (Довідн.) / А. Сигалов. - К. : АП "Журналіст", 2002. - 194 с.
 39. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Фортеці Києва VI-XIX століть / О. Силин ; за заг. ред. к. ек.н., доц. Салія М.І., д. філ. н., проф. Недюхи М.П. - К. : "МП Леся", 2003. - 144 с. : іл.
 40. 63.3(4 Укр) С75 Стависький, В. Київ і київське літописання в ХІІІ столітті / В. Стависький ; Ін-т історії України НАН України. - К. : КМ Академія, 2005. - 107 с.
 41. 26.89 Т66 Третьяков, А. П. Привіт з Хрещатика / А. П. Третьяков. - К. : Либідь, 2015. - 80 с. - (Твій Київ).
 42. 63.3(4 Укр) Ш19 Шамурина, З. Кієвъ : репринтне видання / З. Шамурина ; Шамурина З. - К. : ПВП "Задруга", 2006. - 87 с.
 43. 20.1 Ш37 Шевченко, Р. Ю. Києвознавство: просторова інтерпретація урболандшафту : Монографія / Р. Ю. Шевченко. - К. : ДЕА, 2021. - 248 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/20/20.1/Shevchenko_Kyevoznavstvo.rar

 24 травня - День слов’янської писемності й культури

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) + 81.2 Укр В67 Волинські Грамоти XVI ст. : Пам'ятки української мови ХVI ст. / Упор. Задорожний В.Б., Матвієнко А.М. - К. : Наук. думка, 1995. - 247 с. - (Серія актових документів і грамот).
 2. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 3. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.2 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 1031 с.
 4. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.1 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 862 с.
 5. 71 Б39 Безклубенко, С. Д. Українська культура: погляд крізь віки : Історико- теоретичні нариси. / С. Д. Безклубенко ; [Безклубенко С.Д.]. - Ужгород : Карпати, 2006. - 512 с.
 6. 81 Б87 Брайчевський, М. Походження слов'янської писемності / М. Брайчевський ; Брайчевський М. - 3-є вид. - К. : КМ Академія, 2007. - 154 с.
 7. 63.3(0) В29 Венелин, Ю. И. Древние и нынешние словене в политическом, народописном, историческом религиозном их отношении к россиянам. : Репринт с изд. 1841 г., предисл. Тулаева П. В. с сокращ. переводом на словенский язык. В прилож.: Краткий очерк истории Словении Ленарчича А. на словен. и рус. языках / Ю. И. Венелин. - М. : Университетская книга, 2004. - 384 с. - (Славянские древности).
 8. 71.1 В53 Висоцький, О. Ю. Історія української культури / О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. - 130 с.
 9. 71.1 Г81 Греченко, В. А. Історія української культури : навч. посіб. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2013. - 352 с.
 10. 83.3(4 Укр) З-58 Зеров, М. Українське письменництво / М. Зеров ; Упоряд. Сулима М. - К. : Основи, 2003. - 1031 с.
 11. 71.1 К66 Кордон, М. В. Історія української культури : навч. посіб. / М. В. Кордон ; [Кордон М. В.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 336 с.
 12. 81.2Укр Л52 Лєута, О. І. Старослов'янська мова : Підручн. / О. І. Лєута. - К. : Вища шк., 2001. - 255 с.
 13. 81.2Укр Л52 Лєута, О. І. Старослов'янська мова : Підручн. / О. І. Лєута. - К. : "Фірма""ІНКОС"., ЦУЛ, 2007. - 256 с.
 14. 81.2 Укр Л52 Лєута, О. І. Старослов'янська мова: Збірник вправ і практичних завдань : Навч. посіб. / О. І. Лєута, В. І. Гончаров. - К. : Вища шк., 2004. - 199 с.
 15. 81 Л87 Лучик, В. В. Вступ до слов`янської філології : підручник / В. В. Лучик ; Лучик В.В. - К. : Академія, 2008. - 344 с.
 16. 71 М63 Мірчук, І. Напрямки української культури / І. Мірчук ; [Мірчук І.]. - Мюнхен : Український Вільний Університет, 2003. - 53 с.
 17. 71.1 О-36 Огієнко, І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа / Іван Огієнко. - К. : Абрис, 1991. - 272 с.
 18. 81 Р88 Русанівський, В. М. Джерела розвитку східно-слов'янських літературних мов / В. М. Русанівський ; [Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 1985. - 231 с.
 19. 81 С89 Сулейменов, О. Мова письма. Погляд в доісторію - про походження писемности і мови Малого людства / О. Сулейменов ; пер.Пер. з рос. - К. : Юніверс, 2006. - 480 с.
 20. 81 Т48 Ткаченко, О. Б. Мова і національна ментальність. (Спроба сучасного синтезу) / О. Б. Ткаченко. - К. : Грамота, 2006. - 240 с.
 21. 71.1 Х76 Хома, І. Я. Історія української культури : Навч. посіб. / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; За ред. І.Я.Хоми. - Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 356 с.
 22. 81 Ш37 Шевельов, Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови / Ю. Шевельов. - К. : КМ Академія, 2003. - 160 с.
 23. 71.1 Ш39 Шейко, В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - 5-те вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 271 с.
 24. 71.1 Я87 Ятченко, В. Ф. Історія духовної культури українського етносу : Навч. посіб. Ч.1 : Давня українська культура / В. Ф. Ятченко. - К. : Міленіум, 2004. - 148 с.
 25. 81 Ш77 Шницеръ, Я. Б. Всеобщая исторія письменъ / Я. Б. Шницеръ. - С.Пб. : Изданіе А.Ф.Маркса, 1903. - 264 с.

 16 травня - Всесвітній день вишиванки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85.126 Г97 Гуцульські вишивки Карпат. Т.2. Ч.1 : Мистецтво орнаменту( Івано-Франківщина ) / [Упоряд. І. Свйонтек]. - Івано-Франківськ : Народне мистецтво, 2005. - 285 с.
 2. 85.126 К86 Ксенія Колотило : альбом / [Авт.-упоряд. Д. І. Богданова]. - К. : Мистецтво, 1992. - 160 с.
 3. 85.12 Н30 Народні художні промисли України / [Ред. Злобіна І.]. - К. : Народні джерела, 2004. - 28 с.
 4. 85.12 А72 Антонович, Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво / Є. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. Станкевич. - Л. : Світ, 1993. - 272 с.
 5. 85.1+74.26 А72 Антонович, Є. А. Художні техніки у школі : навч.-метод. посіб. / Є. А. Антонович, В. І. Проців, С. П. Свид. - К. : ІЗМН, 1997. - 312 с.
 6. 85.126 З-17 Зайченко, В. В. Вишивка козацької старшини ХVII-XVIII століть. Техніки : альбом / В. В. Зайченко ; [Зайченко В. В.]. - К. : Родовід, 2006. - 128 с.
 7. 85.12 К21 Кара-Васильєва, Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю". / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. - К. : Либідь, 2005. - 280 с.
 8. 37.248 К21 Кара-Васильєва, Т. Українська вишивка / Т. Кара-Васильєва, А. Чорноморець. - К. : Либідь, 2002. - 160 с.
 9. 85.126 К73 Кот, М. Вишивка Дрогобиччини. Традиціі і сучасність : альбом / М. Кот ; [Кот М.]. - Л. : Ін-т народознавства НАН україни, 1999. - 107 с.
 10. 85 Л32 Лащук, Ю. П. Народне мистецтво Українського Полісся / Ю. П. Лащук ; [Лащук Ю.П.]. - Л. : Каменяр, 1992. - 134 с.
 11. 37.248 Л64 Литвинець, Е. М. Українське народне мистецтво. Вишивання і нанизування : [Альбом] / Е. М. Литвинець. - К. : Вища шк., 2004. - 335 с.
 12. 85.12 Н59 Нечипоренко, С. Декоративні тканини : альбом / С. Нечипоренко. - К. : Такі справи, 2002. - 32 с. : іл.
 13. 85.12 Н59 Нечипоренко, С. Г. Декоративні тканини та килими України : альбом-посібник / С. Г. Нечипоренко ; [Нечипоренко С. Г.]. - К., 2005. - 432 с.
 14. 63.3(4Укр)+37.248 С31 Сеник, І. Метелики спогадів. Спогади і взори до вишивання = Butterfly memories. Memoirs and Embroidery Designs / І. Сеник. - Львів : Мс, 2003. - 288 с.
 15. 85.12 Ч-83 Чугай, Р. В. Народне декоративне мистецтво Яворівщини / Р. В. Чугай ; [Чугай Р. В.]. - К. : Наукова думка, 1979. - 142 с.
 16. 85.126 Ш50 Шерстюк, Л. І. Художня вишивка: біла і прозора гладь / Л. І. Шерстюк. - К. : Техніка, 1996. - 12 с. : ил.

 15 травня - Міжнародний день сім’ї

Список літератури до книжкової виставки

 1. 57.0 П37 Планування сім'ї та контрацепція : Навч. посіб. / За заг. ред. В.І.Бойка. - Суми : СДУ, 2018. - 223 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/57.0/Boyko_Plan_sim'i.rar
 2. 88.5 П86 Психологія сім'ї : Навч. посіб. / Помиткіна Л.В. та ін. - К. : НАУ-друк, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/Pomytkina_Psyh_sim'i.rar
 3. 88.5 П86 Психологія сім'ї / [Ред. Поліщук В. М.]. - 2-ге вид., доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2009. - 282 с.
 4. 88.5 П86 Психологія сім'ї та шлюбу: таблиці, схеми, коментарі : навч.-наоч. підруч. / [За заг. ред. О. М. Цільмак]. - К. : Ліра-К, 2020. - 266 с.
 5. 88.5 П86 Психологія сімейних взаємин : навч. посіб / [Ред.Корольчук М. С.]. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 296 с.
 6. 74.9 Р60 Родинна педагогіка : Навчально-метод. посіб. / Марушкевич А.А., Постовий В.Г., Алексеєнко Т.Ф. та ін. - К. : Видавець Парапан, 2002. - 216 с.
 7. 67.404.4 С37 Сімейне право України : підруч. / [За заг. ред. С. Б. Булеци, В. Г. Фазикоша]. - К. : Знання, 2015. - 375 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 8. 51.1 С78 Статеве виховання і репродуктивне здоров'я підлітків та молоді : Навч. посіб. / Н.О.Лещук та ін. - К. : МОН України, 2014. - 136 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/51/Leschuk_Stat_vyhovannya.rar
 9. 60.54 Ф79 Форми і методи роботи з молодою сім'єю. - К. : УДЦССМ, 2000. - 68 с.
 10. 88.5 Б81 Бондарчук, О. І. Психологія сім'ї / О. І. Бондарчук. - Курс лекцій. - К. : МАУП, 2001. - 96 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Psihol_sim'i(Bondarchuk).pdf
 11. 88.5 Г83 Гридковець, Л. Світ подружнього життя : Навч.-практич. посіб. / Л. Гридковець. - К., 2004. - 170 с.
 12. 88.5+88.4-5(3) З-88 Зотова, Ю. Вся справа в батькові. Робота з фігурою батька у психологічному консультуванні / Ю. Зотова, М. Летучова. - Сучасна психологія, 2022. - 344 с.
 13. 88.8 З-91 Зубенко, И. Я. Психологические особенности кризисов подростков : учеб.-практич. пособ. / И. Я. Зубенко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 200 с.
 14. 67.404.4 К66 Корман, О. А. Сімейні відносини та батьківство : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Корман ; За ред. Н.М.Чернухи. - К. : Персонал, 2014. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Simeiny_vydnosyny.rar
 15. 74.9 К89 Кузьмінський, А. І. Педагогіка родинного виховання : Навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К. : Знання, 2006. - 324 с.
 16. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія сім'ї : підруч. / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2013. - 223 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 17. 88.4-7 М17 Максимова, Н. Ю. Сімейне консультування : навч. посіб. / Н. Ю. Максимова ; [Максимова Н. Ю.]. - К. : Персонал, 2011. - 304 с.
 18. 88.8 П75 Приболотько, О. А. Технологии психологической помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья : учеб-практич. пособ. / О. А. Приболотько. - К. : ЦУЛ, 2017. - 280 с.
 19. 67.404.4 Р70 Ромовська, З. Українське сімейне право. Академічний курс : підручник / З. Ромовська ; Ромовська З. - К. : Правова єдність, 2009. - 500 с.
 20. 57.0 С17 Самойленко, В. Б. Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї : підруч. / В. Б. Самойленко, Г. Г. Рой, В. В. Мисік. - К. : Медицина, 2018. - 216 с.
 21. 88.5 Х95 Хруль, В. В. Психология семьи. Основы супружеского консультирования и семейной психотерапии / В. В. Хруль. - К. : Сварог, 2021. - 170 с.
 22. 88.5+88.6 Ш33 Шварц, С. Є. Відсутній батько та його вплив на дочку = The absent father effect on daughters / Сьюзан Є. Шварц ; пер.Ханелія Н. - Сучасна психологія, 2022. - 364 с.

 9 травня - День Європи

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.5 Е45 Економіка Європейського Союзу: теоретичний та прикладний аспекти : навч. посіб. / [Чорнобай Л. І., Ясінська Т. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2023. - 184 с.
 2. 65.5 Є24 Євроекономічна іінтеграція України : навч. посіб. / [Михайлова Л. І., Волченко Н. В., Зінчук Т. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 136 с.
 3. 66.4 Є24 Європейська інтеграція : навч. посіб. / [Малик Я.Й., Береза О. І., Киричук О. С. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 422 с.
 4. 66.4+65.5 Є24 Європейська інтеграція : навч. посіб. / [За ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 344 с.
 5. 67.412.3 Є24 Європейське право (право Європейського Союзу) : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 158 с.
 6. 67.412.3 Є24 Європейське право : право Європейського Союзу : підруч. у трьох кн. Кн. 1 : Інституційне право Європейського Союзу / [За заг. ред. В. І. Муравйова]. - К. : Ін Юре, 2015. - 312 с.
 7. 67.412.3 Є24 Європейське право : право Європейського Союзу : підруч. у трьох кн. Кн. 2 : Матеріальне право Європейського Союзу / [За заг. ред. В. І. Муравйова]. - К. : Ін Юре, 2015. - 456 с.
 8. 67.412.3 Є24 Європейське право : право Європейського Союзу : підруч. у трьох кн. Кн. 3 : Право зовнішніх зносин Європейського Союзу / [За заг. ред. В. І. Муравйова]. - К. : Ін Юре, 2015. - 408 с.
 9. 65.5 М58 Міжнародна торгівля = Handel miedzynarodowy : підруч. / [За ред. Ю, Г. Козака, Т. Спорека, Е. Молендовського]. - вид. 5-те, перероб. та доп. - К.; Катовіце; Краків : ЦУЛ, 2015. - 272 с.
 10. 66.4 М58 Міжнародні відносини та світова політика : підруч. / [За ред. В. А. Манжоли]. - К. : Знання, 2014. - 662 с.
 11. 67.412.3 П68 Право Європейського Союзу : навч. посіб. / [Ред. Петров Р. А.]. - 5- те вид. змін. і доп. (відповідно до полож. Лісабон. Договору). - К. : Істина, 2013. - 376 с.
 12. 65.5 А61 Амеліна, І. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. - К. : ЦУЛ, 2017. - 256 с.
 13. 67.400 Б85 Бостан, С. К. Форми державного правління країн Європейського Союзу: юридичні моделі і політична практика : монографія / С. К. Бостан. - К. : ЦУЛ, 2018. - 204 с.
 14. 66.4 Б91 Буряк, П. Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності : Навч. посіб. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. - К. : Хай-Тек Прес, 2007. - 336 с.
 15. 67.401.21 В29 Венгер, Ю. В. Державна політика в сфері стандартизації в умовах євроінтеграції України: адміністративно-правовий аспект : монографія / Ю. В. Венгер, Т. М. Кравцова. - Суми : Мрія-1, 2018. - 158 с.
 16. 66.4 В42 Віднянський, С. В. Об'єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов. - 2-ге вид., доп.і перероб. - К. : КМ Академія, 2011. - 395 с.
 17. 67.412.3 Д21 Дахно, І. І. Право Європейського Союзу : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 416 с.
 18. 67.412.3 Д58 Довгань, В. М. Європейський Парламент. Правовий статус і компетенція в системі органів Європейського Союзу / В. М. Довгань ; монографія. - К. : КНТ, 2007. - 204 с.
 19. 67.412 К61 Кологойда, О. Корпоративне право Європейського Союзу : підруч. / О. Кологойда, О. Гарагонич, Л. Дорошенко. - К. : Ліра-К, 2023. - 392 с.
 20. 65.5 К65 Копійка, В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко ; [ Ред. Губерський Л. В. ]. - К. : Знання, 2009. - 751 с.
 21. 66.4 К65 Копійка, В. В. Європейський Союз на сучасному етапі: структурні зміни та стратегія розвитку / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко, М. А. Миронова. - К. : Знання, 2010. - 94 с.
 22. 66.4 Л63 Лісовський, П. М. Дипломатична та консульська служба : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2022. - 178 с.
 23. 65.5+66.4 М21 Мальська, М. П. Основи європейської інтеграції : підруч. / М. П. Мальська. - К. : ЦУЛ, 2015. - 320 с.
 24. 65.5 М74 Мокій, А. І. Міжнародні організації : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. - К. : ЦУЛ, 2018. - 280 с.
 25. 67.412.3 П61 Посельський, В. Конституційний устрій Європейського Союзу : Навч. посіб. / В. Посельський. - К. : Таксон, 2005. - 280 с.
 26. 65.5 С86 Стройко, Т. В. Міжнародні організації : навч. посіб. / Т. В. Стройко. - К. : Кондор, 2015. - 250 с.
 27. 67.401 Ч-49 Чернеженко, О. М. Конституційне регулювання місцевого самоврядування в державах-учасницях Європейського Союзу : монографія / О. М. Чернеженко. - К. : Ліра-К, 2020. - 316 с.
 28. 67.401 Ч-49 Чернеженко, О. М. Місцеве самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС: конституційне регулювання й організаційні моделі : монографія / О. М. Чернеженко. - К. : Ліра-К, 2018. - 380 с.
 29. 67.412 Ч-85 Чуєнко, В. І. Правове регулювання статусу біженців в Європейському Союзі : монографія / В. І. Чуєнко. - Х. : Право, 2023. - 284 с.

 28 квітня - Всесвітній день охорони праці

Список літератури до книжкової виставки

 1. 68.9+65.24 Б40 Безпека життєдіяльності, основи охорони праці : навч. посіб. / [Яворовський О. П., Шевцова В. М., Зенкіна В. І. та ін.]. - 2-е вид. - К. : Медицина, 2018. - 288 с.
 2. 67.405.1 З-19 Закон України "Про охорону праці" : чинне законодавство із змінами та доп. на 22 червня 2023 р. - К. : Алерта, 2023. - 32 с.
 3. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : станом на 23 вересня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 108 с.
 4. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України (актуальна судова практика, базові законодавчі та нормативно-правові акти) / [Упоряд. Власенко В.В., Лебідь В. І., Ліщук О. В.]. - К. : Алерта, 2019. - 266 с.
 5. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України (актуальна судова практика, базові законодавчі та нормативно-правові акти) : станом на 20 лютого 2019 року. - Х. : Право, 2019. - 118 с.
 6. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України. Закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану : станом на 23 лютого 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 128 с.
 7. 65.24 О-75 Основи охорони праці : Підруч. / М.С.Одарченко та ін. - Х. : Стиль-Издат, 2017. - 334 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.24/Odarchenko_Osn_ohor_praci.rar
 8. 65.24 О-75 Основи охорони праці : навч. посіб. / [ Івах Р. М., Бедрій Я. І., Білінський Б. О. та ін. ]. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2011. - 464 с.
 9. 65.24 О-75 Основи охорони праці : навч. посіб. / [ Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 224 с.
 10. 65.24 О-75 Основи охорони праці : підруч. / [ Запорожець О. І., Протоєрейський О. С., Франчук Г. М. та ін. ]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2016. - 264 с.
 11. 65.24 О-92 Охорона праці = Ocupational safety : навч. посіб. / [Андрейчук Н. І., Кіт Ю. В., Шибанов С. В. та ін.]. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 276 с.
 12. 65.24 О-92 Охорона праці : Навч. посіб. / За ред. З.М.Яремка. - Львів : ЛНУ, 2010. - 69 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.24/Yaremko_Ohorona_praci.rar
 13. 65.24 О-92 Охорона праці (питання та відповіді) : довідник / [Москальова В. М., Батлук В. А., Кусковець С. Л. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 452 с.
 14. 65.24 О-92 Охорона праці в галузі : навч. посіб. / [Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 322 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.24/Okhorona_pratsi_v_haluzi.rar
 15. 65.24 О-92 Охорона праці в медицині та фармації / Мороз В.М., Сергета І.В., Фещук Н.М., Олійник М.П. - Вінниця : Нова Книга, 2005. - 544 с.
 16. 65.24 О-92 Охорона праці у галузі : Навч. посіб. / За ред. Д.В.Зеркалова. - К. : Основа, 2014. - 384 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.24/Oh_praci_u_galuzi.rar
 17. 67.405.1 П68 Правові основи охорони праці : навч. посіб. / [Горностай О. Б., Мірус О. Л., Станіславчук О. В. та ін.]. - К. : Знання, 2015. - 215 с.
 18. 65.24 П69 Практикум з дисциплін "Основи охорони праці", " Охорона праці в галузі" : навч.-метод. посіб. / [Іванишин В. В., Супрович М. П., Збаравська Л. Ю. та ін.]. - К. : Кондор, 2023. - 336 с.
 19. 65.24 Т36 Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичний галузі : Навч. посіб. / За ред. О.П.Яворовського, І.В.Сергети. - К. : Медицина, 2019. - 224 с.
 20. 67.405.1 Т78 Трудове право : підруч. / [Ред. Жернаков В. В.]. - Х. : Право, 2012. - 496 с.
 21. 67.405.1 Т78 Трудове право України : підручник / [Ред. Пилипенко П. д.]. - 4-те вид, перероб. та доп. - К. : Ін Юре, 2010. - 536 с.
 22. 67.405.1 Т78 Трудове право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 172 с.
 23. 67.405.1 Т78 Трудове право України : підруч. / [За заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника]. - вид. 2-ге, перероб і доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 472 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Trud_pravo_Ukrainy.rar
 24. 67.405.1 Т78 Трудове право України : підруч. / [За заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 600 с.
 25. 68.9+65.24 Ц58 Цивільний захист і охорона праці в галузі : навч. посіб. / [Ковжога С. О., Тузіков С. А., Карманний Є. В. та ін.]. - Х. : Право, 2013. - 192 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Kovzhoga_Cyv_zahyst.rar
 26. 67.405(0) А65 Андріїв, В. М. Міжнародне трудове право : навч. посіб. / В. М. Андріїв. - К. : Дакор, 2017. - 574 с.
 27. 65.24 Б23 Банько, В. Г. Охорона праці в туристському комплексі : навч. посібник / В. Г. Банько ; [Банько В. Г.]. - К. : КНТ, 2010. - 232 с.
 28. 65.24 Б28 Батлук, В. А. Охорона праці : навч. посіб. / В. А. Батлук, М. П. Кулик, Р. А. Яцюк. - 3-тє вид., доп. - Л. : Львівська політехніка, 2011. - 388 с.
 29. 67.405.1 Б77 Бойко, М. Д. Трудове право України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 392 с.
 30. 67.405.1 Б77 Бойко, М. Д. Трудове право України : навч. посіб. / М. Д. Бойко ; [Бойко М.Д.]. - Вид.3-тє, доп. і преробл. - К. : Атіка, 2010. - 316 с.
 31. 67.405.1 В29 Венедіктов, С. В. Трудове право України : Підруч. / С. В. Венедіктов. - К. : Видавництво Людмила, 2021. - 216 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Venediktov_Trud_pravo_Ukrainy.rar
 32. 65.24 Г19 Гандзюк, М. П. Основи охорони праці : Підручник / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський. - 4-те вид. - К. : Каравела, 2008. - 384 с.
 33. 65.24 Г27 Геврик, Є. О. Охорона праці : Навч. посіб. / Є. О. Геврик ; 2-ге вид., виправл. та доп. - К. : Ельга: Ніка-Центр, 2005. - 296 с.
 34. 65.24 Г58 Гогіташвілі, Г. Г. Основи охорони праці : навч. посіб. / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. - 4-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2008. - 302 с.
 35. 65.24 Г58 Гогіташвілі, Г. Г. Основи охорони праці : Навч. посіб. / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. - 2-ге вид. - Львів : Новий світ-2000, 2005. - 232 с.
 36. 65.24 Г82 Грибан, В. Г. Охорона праці : навч. посіб. / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2017. - 280 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.24/Gryban_Ohorona_praci.rar
 37. 65.24 Г85 Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова ; [Грішнова О. А.]. - 5-те вид., оновл. - К. : Знання, 2011. - 390 с.
 38. 68.9 З-57 Зеркалов, Д. В. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці : Навч. посіб. / Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 2016. - 267 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Zerkalov_BGD_ta_ohor_praci.rar
 39. 67.405.1 І-20 Іванов, Ю. Ф. Трудове право України : навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, М. В. Іванова. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : Алерта, 2020. - 442 с.
 40. 67.405.1 І-20 Іванов, Ю. Ф. Трудове право України : навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, М. В. Іванова. - К. : Алерта, 2016. - 224 с.
 41. 65.24 І-23 Іваськевич, І. О. Основи охорони праці : навч. посіб. / І. О. Іваськевич ; Іваськевич І.О. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 264 с.
 42. 65.24 К29 Катренко, Л. А. Охорона праці в галузі комп'ютингу : підруч. / Л. А. Катренко, А. В. Катренко. - Л. : Магнолія 2006, 2012. - 544 с.
 43. 65.24 К29 Катренко, Л. А. Охорона праці в галузі освіти : Навч. посіб. / Л. А. Катренко, І. П. Пістун. - 2-ге вид., доп. - Суми : ВТД Університетська книга, 2005. - 304 с.
 44. 65.24 К59 Козяр, М. М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук. - К. : Кондор, 2011. - 458 с.
 45. 67.405.1 К78 Кравченко, І. М. Трудове право України. Практикум : навч. посіб. / І. М. Кравченко. - К. : Ліра-К, 2020. - 476 с.
 46. 65.24 К89 Кузнецов, В. Охрана труда на предприятии / В. Кузнецов, И. Басова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Х. : Фактор, 2011. - 736 с.
 47. 67.405.1 Л33 Лебідь, В. І. Трудове право України : посіб. для складання адвокатського спиту / В. І. Лебідь. - К. : Правова єдність, 2015. - 40 с.
 48. 68.9 М99 Мягченко, О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навч. пос. / О. П. Мягченко. - К. : ЦУЛ, 2022. - 384 с.
 49. 67.405.1 П76 Прилипко, С. М. Трудове право : посіб. для підготовки до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. - Х. : Право, 2016. - 212 с.
 50. 67.405.1 П76 Прилипко, С. М. Трудове право : посіб. для підготовки до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. - 3-тє вид., перероб.і доп. - Х. : Право, 2017. - 194 с.
 51. 67.405.1 П76 Прилипко, С. М. Трудове право : посіб. для підготовки до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. - Х. : Право, 2015. - 230 с.
 52. 68.9 С13 Савченко, С. М. Безпека життєдіяльності та охорона праці : Навч. посіб. / С. М. Савченко, Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 2016. - 293 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Savchenko_BGD_ta_ohor_praci.rar
 53. 65.24 С20 Саргош, О. Д. Охорона праці в галузі : Навч.-метод. посіб. / О. Д. Саргош, О. В. Катрушов, В. Л. Філатова. - Полтава : Динамік, 2015. - 160 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.24/Sargosh_Ohor_praci.rar
 54. 65.24 С50 Смирнитська, М. Б. Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство і торгівля : навч. посіб. / М. Б. Смирнитська, Р. М. Тріщ. - Х. : Світ книг, 2014. - 362 с.
 55. 30.17+88.4-4 С50 Смирнов, Б. А. Анализ и проектирование условий труда (эргономические аспекты) : учеб. пособ. / Б. А. Смирнов, Ю. И. Гулый. - Х. : Гуманитарный Центр, 2012. - 292 с.
 56. 67.405(0) Ш32 Шашкова-Журавель, І. О. Міжнародне трудове право : навч. посіб. / І. О. Шашкова-Журавель. - К. : Персонал, 2017. - 190 с.

 Дизайн: тенденції та розвиток

Список літератури до книжкової виставки

 1. 30.18 А38 Академ-дизайн. №1 / [Гол. ред. Марчак В.]. - Л. : Українська академія дизайну, 2003. - 148 с.
 2. 30.18+85.12 В42 Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне / [Под ред. В. О. Пигулевского, А. В. Овруцкого]. - 2-е изд. - Х. : Гуманитарный Центр, 2015. - 432 с.
 3. 30.18 Д44 Дизайн систем візуальної інформації / [За заг. ред. В. О. Свірка]. - Херсон : Олді-плюс, 2019. - 200 с.
 4. 85.15 Ж72 Жінка в екслібрисі = Woman in Ex-libris : каталог Першої Міжнародної виставки книжкового знака в Україні. - К. : Соборна Україна, 1994. - 96 с.
 5. 85.15 К29 Каталог виставки студентського екслібриса : представлено роботи студентів ІІ курсу ІКІТ МАУП / [Куратор виставки Каменецька Ю. В.]. - К. : МАУП, 2023. - 43 с.
 6. 85.15 К29 Каталог Різдвяної виставки екслібриса / [Організатори виставки: український екслібрис-клуб, Нестеренко П., Каменецька Ю.]. - К. : 7БЦ, 2024. - 19 с.
 7. 85.15 К38 Київ в екслібрисі. - К. : ЕММА, 2010. - 95 с.
 8. 85.15 К53 Книжка Петра Нестеренка. - К. : Соборна Україна, 2021. - 56 с.
 9. 38.3 М34 Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) : Підруч. / [Пушкарьова К. К., Кочевих М. О., Гончар О. А. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 592 с.
 10. 38.3 М34 Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) : підруч. / [Пушкарьова К. К., Кочевих М. О., Гончар О. А. та ін.]. - Вид. 2-ге, перероб. - К. : Ліра-К, 2015. - 592 с.
 11. 30.18 П84 Професійна презентація дизайнера : Навч. посіб. / Вергунов С.В. та ін. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 100 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/30/Vergunov_Prof_prez_dyzainera.rar
 12. 30.18 Т38 Технічна естетика і дизайн : науково-технічний збірник. Вип. 3-4 / [Відп. ред. Яковлєв М. І.]. - К. : Віпол, 2004. - 246 с.
 13. 76.006.5 А16 Абрамова, В. И. Дизайн и рекламные технологии / В. И. Абрамова, А. Н. Сергеев, А. В. Сергеева. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2016. - 196 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/abramova_dizayn.rar
 14. 30.18 Б61 Білодід, Ю. М. Основи дизайну : Навч. посіб. / Ю. М. Білодід, О. П. Поліщук. - К. : Вид. Парапан, 2004. - 240 с.
 15. 32.973 Б83 Бородкіна, І. Л. WEB-технології та WEB-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурсів : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. - К. : Ліра-К, 2020. - 212 с.
 16. 32.973 Б89 Брюханова, Г. В. Комп'ютерні дизайн-технології : навч. посіб. / Г. В. Брюханова. - К. : ЦУЛ, 2019. - 180 с.
 17. 76.006.5 Б90 Бугрим, В. Креатив у рекламі : навч. посіб. з інтерактивом / В. Бугрим. - К. : Київський університет, 2012. - 303 с.
 18. 30.18 В31 Вергунов, С. В. Основи методики дизайну : Навч.-метод. посіб. / С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова. - Х. : ХНУМГ, 2022. - 113 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/30/Vergunov_Osn_metod_dyzainu.rar
 19. 32.973 В38 Веселовська, Г. В. Комп'ютерна графіка : навч. посіб. / Г. В. Веселовська, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2014. - 584 с.
 20. 31.2 Г85 Гріффен, Л. О. Основи світлотехніки для дизайнерів : навч. посіб. / Л. О. Гріффен, С. В. Чирчик. - К.; Чернігів : ЛозовийВ. М., 2012. - 184 с.
 21. 30.18 Е30 Егоров, Б. В. Технический дизайн : учеб. пособ. / Б. В. Егоров, Л. А. Иванова, С. В. Котлик. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 336 с.
 22. 85.15 К18 Каменецька, Ю. Екслібриси. Графіка / Ю. Каменецька. - К., 2023. - 39 с.
 23. 85.1 К73 Котляр, В. П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей : навч. посіб. / В. П. Котляр ; [Котляр В. П.]. - К. : Кондор, 2006. - 200 с.
 24. 30.18 К82 Крижанівська, Н. Я. Основи ландшафтного дизайну : Підруч. / Н. Я. Крижанівська. - К. : Ліра-К, 2009. - 218 с. - CD.
 25. 85.11+30.18 К82 Крижановська, Н. Я. Основи ландшафтної архітектури та дизайну : Підруч. / Н. Я. Крижановська, М. А. Вотінов, О. В. Смірнова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 348 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/85/Kryzhanovska_Osn_land_arch.rar
 26. 31.2+30.18 К82 Крижановська, Н. Я. Світло-кольоровий дизайн сучасного міста : Навч. посіб. / Н. Я. Крижановська, В. П. Дубинський. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 187 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/31/Kryzhanovska_Svitlo-kol_dyzain.rar
 27. 30.18 К90 Куленко, М. Основи графічного дизайну : підруч. / М. Куленко. - вид. третє, перероб. та доп. - К. : Кондор, 2015. - 544 с.
 28. 85.1+30.18 Л33 Лебідь, М. Акварель. Дизайн. Геральдика : Каталог творів / М. Лебідь. - К. : ВХстудіо. - 48 с.
 29. 30.18 Л38 Легенький, Ю. Історія дизайну / Ю. Легенький ; [Легенький Ю.]. - К. : ДАКККіМ, 2006. - 560 с.
 30. 30.18 М69 Михайленко, В. Є. Основи біодизайну : навч. посіб. / В. Є. Михайленко, О. В. Кащенко. - К. : Каравела, 2011. - 224 с.
 31. 85.1 М69 Михайленко, В. Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення) : навч. посіб / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв. - К. : Каравела, 2004. - 304 с.
 32. 32.973 П19 Пасічник, В. В. Веб-технології та веб-дизайн : підруч. Кн. 1 : Веб-технології / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 336 с. - (Комп'ютинг).
 33. 26.82+85.11 П60 Порт, В. ЛАД. Ландшафт-архітектура-дизайн / В. Порт. - К. : ArtHuss, 2017. - 611 с.
 34. 30.18+76.006.5 П77 Прищенко, С. Дизайн і реклама: ілюстрований глосарій (основні терміни) / С. Прищенко. - 2-ге вид., випр. ідопов. - К. : Кондор, 2020. - 208 с.
 35. 85.1 П77 Прищенко, С. Кольорознавство : навч. посіб. / С. Прищенко. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2018. - 436 с.
 36. 30.18+76.006.5 П77 Прищенко, С. В. Основи рекламного дизайну : підруч. / С. В. Прищенко. - К. : Кондор, 2019. - 400 с.
 37. 30.18 П91 Пушкар, В. В. Дизайн квітників : навч. посіб. / В. В. Пушкар ; [Пушкар В.В.]. - К. : Альтерпрес, 2007. - 336 с.
 38. 38.3 П91 Пушкарьова, К. К. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів : навч. посіб. / К. К. Пушкарьова, М. О. Кочевих. - К. : Ліра-К, 2018. - 424 с.
 39. 85.15 Р38 Ремізовський, Л. В. Перспектива : Навч.- метод. посіб. / Л. В. Ремізовський. - К. : Ін-т реклами, 2003. - 43 с.
 40. 30.18 С94 Сьомка, С. В. Основи дизайну архітектурного середовища : підруч. / С. В. Сьомка. - К. : Ліра-К, 2020. - 480 с.
 41. 30.2 С94 Сьомкін, С. В. Основи проектування та конструювання : Навч. посіб. / С. В. Сьомкін. - К. : Альтерпрес, 2007. - 283 с.
 42. 85.1 Х65 Хмельовський, О. Теорія образотворення = Living image theory. Book5: Composition. Кн.5 : Композиція / О. Хмельовський ; [Хмельовський О.]. - Луцьк : Терен, 2005. - 408 с.
 43. 74.58+32.973 Ц55 Цзя, Я. Творчий потенціал фахівців з графічного дизайну: реалії та перспективи : монографія / Яочен Цзя. - К. : ЦУЛ, 2021. - 230 с.
 44. 22.18 Ч-65 Чирчик, С. В. Математичне моделювання у сучасному професійному дизайні: методологія, теорія, практика / С. В. Чирчик. - К., 2010. - 94 с.
 45. 31.2+30.18 Ч-65 Чирчик, С. В. Світлодизайн : Навч. посіб. / С. В. Чирчик. - 2-е вид. - К. : Персонал, 2018. - 160 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/31/Chyrchyk_Svitlodyzain.rar
 46. 30.18 Ш96 Шумега, С. С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер'єра : навч. посіб. / С. С. Шумега ; [Шумега С. С.]. - К. : ЦНЛ, 2004. - 300 с.

 26 квітня - Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф

Список літератури до книжкової виставки

 1. 20.1 Б40 Безпека та розвиток чорнобильських спільнот: ситуаційний аналіз = Security and development of chornobyl communities: situation analysis / [ Замостьян П., Саєнко Ю., Привалов Ю. та ін. ]. - К. : Інститут соціології НАН України; Наш час, 2006. - 130 с.
 2. 20.1 В61 Вогонь Чорнобиля. Книга мужності й болю : Літопис Чорнобильської трагедії у документах, фактах та свідченнях самовидців / Авт.-сост. Шкляр В., Шпаковатий М. - К. : Альтернативи, 1998. - 576 с.
 3. 20.1 М58 Міжнародний Чорнобильський центр в Славутичі : 5 років. - Славутич, 2001. - 67 с.
 4. 20.1 П78 Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-техніч. зб. - Чорнобиль, 2001. - 240 с.
 5. 20.1 Р15 Радіоекологія Чорнобильської зони : Тези стендових доповідей. Міжнар. наук. семінар. - Славутич : Міжнар. радіоекол. лабораторія, 2002. - 160 с.
 6. 60.5 С69 Соціальні наслідки чорнобильської катастрофи (результати соціологічних досліджень 1986-1995 рр.) / Ред. Ворона В., Головаха Є., Саєнко Ю. - Х. : Фоліо, 1996. - 414 с.
 7. 20.1 Т91 Тут сіли лелеки = Огляд будівництва для компактного переселення за чорнобильською будівельною програмою. - К. : Чорнобильінтерінформ, 1997. - 227 с.
 8. 20.1 Ф28 Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони / Гащак С.П., Заліський О.О., Бунтова О.Г., Вишневський Д.О., Котляров О.М. - Славутич : Чорнобиль, 2002. - 76 с.
 9. 92 Ч-14 ЧАЕС - Славутич. Із століття в століття : Довідково-біографічне видання. Вип. 1 / Бологов В., Бологов І. - К. : Новий Світ, 2004. - 159 с.
 10. 20.1 Ч-75 Чорний біль Житомирщини : Історико-публіцистичний нарис. - Житомир : Льонок, 2001. - 448 c.
 11. 20.1 Ч-75 Чорнобиль. Зона відчуження / НАН України. - Збірник наукових праць. - К. : Наукова думка, 2001. - 539 с.
 12. 20.1 Ч75 Чорнобиль: час подолання. - К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. - 192 с.
 13. 20.1 Ч-75 Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. - К. : Наук. думка, 1996. - 783 с.
 14. 20.1 Y53 Yevdokimov, Y. V. The Chernobyl Accident and Soviet Economy : Monograohy / Yuri V. Yevdokimov. - Sumy : University Book Publ., 2001. - 142 p.
 15. 20.1 Г96 Гусєв, О. Відкритий ринг, або "Чорнобиль" і зранена ним планета-через журналістську лінзу. Автобіографічна документально-публіцистична повість / О. Гусєв. - К. : ЧП "ЕКМО", 2006. - 420 с.
 16. 20.1 Г96 Гусєв, О. Віч-на віч з Чорнобилем-86 і Закарпаттям-98 й майбутні покоління : Документ.-публіцист. повість. Т. 5 / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 1999. - 224 с.
 17. 20.1 Г96 Гусєв, О. Громи та блискавки об'єкта "Укриття" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 330 с.
 18. 20.1 Г96 Гусєв, О. Дамоклів саркофаг : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 288 с.
 19. 63.3(4 Укр) Г96 Гусєв, О. Живі біля вічного вогню. Через буревії воєн, "Чорнобиль" і помаранчову революцію : Докум.-публіц. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2005. - 474 с.
 20. 20.1 Г96 Гусєв, О. З Чорнобилем ми пов'язані на віки : Документ.-публіцист. повість. Т. 3 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 21. 20.1 Г96 Гусєв, О. Кайдани Чорнобиля. : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2006. - 450 с.
 22. 20.1 Г96 Гусєв, О. Ключ аварійного захисту : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 23. 20.1 Г96 Гусєв, О. Невидимий Чорнобиль : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 24. 20.1 Г96 Гусєв, О. Протуберанці Чорнобиля : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ВІПОЛ, 2003. - 320 с.
 25. 20.1 Г96 Гусєв, О. У заграві чорнобильських блискавиць : Документ.-публіцист. повість. Т. 4 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 26. 20.1 Г96 Гусєв, О. Через вогонь воєн і "Чорнобиль" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 400 с.
 27. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль серед нас : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 320 с.
 28. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль усім нам болить (Дещо з історії "Катастрофи сторіччя" і сьогоденної боротьби з її наслідками) : Документ.-публіцист. повість. Т. 2 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1997. - 208 с.
 29. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль, біль наш довічний : Документ.-публіцист. повість. Т. 1 / О. Гусєв. - К. : Золоті Ворота, 1996. - 224 с.
 30. 20.1 Г96 Гусєв, О. П. Атомний синдром Чорнобиля / О. П. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 31. 20.1 К56 Коваленко, Г. Д. Радиоэкология Украины = Radioecology of Ukraine : монография / Г. Д. Коваленко ; Коваленко Г. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Инжек, 2008. - 264 с.
 32. 84(4 Укр) Л17 Лазаренко, В. І. Лжеліквідатори : Худ.- докум.поема / В. І. Лазаренко ; Передм. Хрієнка М. - Вінниця : ВЕ, 2000. - 84 с.
 33. 22.6 М33 Матвієнко, В. П. Планета життя / В. П. Матвієнко. - К. : Наукова думка, 2006. - 288 с.
 34. 20.1 М70 Мицьо, М. Полиновий ліс. Хроніки Чорнобиля : Публіцист. вид. / М. Мицьо ; пер.Пер. з англ. ЯремкоТ., Яремко Ю. - К. : Культорологічний журнал "Ї", 2006. - 326 с.
 35. 20.1 П39 Площенко, В. Крізь призму Чорнобиля : Документально-публіцист. нариси / В. Площенко. - К. : Твім інтер, 1998. - 229 с.
 36. 20.1 С88 Студінський, В. А. Чорнобильський аспект економіко-екологічного розвитку / В. А. Студінський, Г. Я. Студінська. - Одеса; Житомир;Малин : Журфонд, 1997. - 104 с.

 23 квітня - Всесвітній день книги та авторського права.

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404.3 А22 Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність : практич. посіб. - К. : ЦУЛ, 2021. - 224 с.
 2. 91 Д76 Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798-1923 : Нац. парламент. б-ка України. Вип. 3 : 1911-1916. - К. : Вд-во Харитоненка, 2003. - 262 с.
 3. 67.404.3 З-19 Закон України "Про авторське право і суміжні права". Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторрського права і (або) сумиіжних прав" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 27 січня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 110 с.
 4. 67.404.3 І-73 Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика : практ. посіб. / [Упоряд. Григоренко А. В., Григоренко Л. С.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 344 с.
 5. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 6. 67.404.3 О-92 Охорона та захист прав інтелектуальної власності: економіко-правові підходи : монографія / [За ред. О. О. Кулініч та Р. Б. Шишки]. - К. : Ліра-К, 2019. - 276 с.
 7. 67.404.3 П 68 Право інтелектуальної власності : конспект лекцій / [Ред. Борисова В. І.]. - Х. : Право, 2010. - 112 с.
 8. 67.404.3 П68 Право інтелектуальної власності : підруч. / [За заг. ред. О. І. Харитонової]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 540 с.
 9. 67.404.3 П68 Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / [Еннан Р. Є., Менсо С. В., Романадзе Л. Д. та ін.]. - К. : Алерта, 2016. - 492 с.
 10. 87.3 Б71 Блюменберг, Г. Світ як книга = Die Lesbarkeit der Welt / Г. Блюменберг ; пер.Єрмоленко В. - К. : Лібра, 2005. - 544 с.
 11. 65.01 Б87 Братусь, Г. А. Управління інтелектуальною власністю в контексті науково-технічного забепечення економіки України: теорія, методологія, практика : монографія / Г. А. Братусь. - К. : ДКС центр, 2020. - 392 с.
 12. 67.404.3 В22 Вахонєва, Т. М. Авторське право і суміжні права в Україні : навч. посіб. / Т. М. Вахонєва. - К. : Дакор, 2016. - 564 с.
 13. 67.404.3 Д21 Дахно, І. І. Інтелектуальна власність : навч. посіб.-довідник / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 382 с.
 14. 67.404.3 Д21 Дахно, І. І. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - К. : ЦУЛ, 2015. - 550 с.
 15. 67.404.3 Д42 Джунь, В. В. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Джунь. - К. : Персонал, 2014. - 432 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Dgunj_Pravo_intel_vlasn.rar
 16. 76.1 І-85 Ісаєвич, Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Я. Ісаєвич ; [Ісаєвич Я.]. - Л. : Ін-т українознавства ім. Крип'якевича І. НАН України, 2002. - 520 с.
 17. 67.404.3 К56 Ковальчук, О. О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу : монографія / О. О. Ковальчук. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 200 с.
 18. 67.404.3 К78 Кравець, В. Р. Право інтелектуальної власності ( у запитаннях і відповідях ) / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха ; навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2012. - 264 с.
 19. 85.15 Л14 Лагутенко, О. А. Українська книжкова обкладинка першої третини ХХ століття. Стилістичні особливості художньої мови / О. А. Лагутенко ; [Лагутенко О. А.]. - К. : Політехніка, 2005. - 124 с.
 20. 67.404.3 Л63 Лісовський, П. М. Інтелектуалознавство : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2017. - 250 с.
 21. 67.404.3 Л67 Лісовський, П. М. Інтелектуалознавство / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська ; За за заг. ред. М.Н.Курка. - К. : Персонал, 2014. - 320 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Intelektualoznavstvo.rar
 22. 67.404.3 М59 Мікульонок, І. О. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2014. - 242 с.
 23. 76.1 Н61 Низовий, М. А. Вступ до книгознавства : навч. посіб / М. А. Низовий ; Низовий М.А. - К. : Кондор, 2009. - 144 с.
 24. 76.1 О-35 Овчінніков, В. Історія книги: еволюція книжкової структури : навч. посіб. / В. Овчінніков ; [Овчінніков В.]. - Л. : Світ, 2005. - 420 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Istoriia_knyhy.rar
 25. 67.404.3 П50 Політанський, В. С. Право на інформацію як фундаментальне право людини : монографія / В. С. Політанський. - Х. : Право, 2017. - 208 с.
 26. 76.1 Т35 Теремко, В. Видавництво-ХХІ. Виклики і стратегії : монографія / В. Теремко. - К. : Академвидав, 2012. - 328 с. - (Монограф).
 27. 76 Т41 Тимошик, М. Видавнича справа та редагування : Навч. посіб. / М. Тимошик. - К. : Ін Юре: Наша культура і наука, 2004. - 224 с.
 28. 76 Т41 Тимошик, М. Видавничий бізнес: Погляд журналіста, видавця, вченого / М. Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2005. - 328 с.
 29. 76 Т41 Тимошик, М. С. Історія видавничої справи : Підручн. / М. С. Тимошик. - 2-ге вид., випр. - К. : Наша культура і наука, 2007. - 496 с.
 30. 67.404.3 Ф68 Філик, Н. В. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. / Н. В. Філик, В. П. Козирєва. - К. : НАУ-друк, 2009. - 120 с.
 31. 67.404.3 Ф79 Фордзюн, Ю. І. Основи інтелектуальної власності : Навч. посіб. / Ю. І. Фордзюн, Кабацій. - К. : Кондор, 2012. - 208 с.
 32. 67.404.3 Х69 Ходаківський, Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. - К. : ЦУЛ, 2017. - 276 с.

 22 квітня 2024 року - 300 років з дня народження Іммануїла Канта

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.3(0) І-90 Історія вчень про державу та право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 184 с.
 2. 92 М65 Мислителі німецького романтизму / Упор. Рудницький Л., Фешовець О. - Іва-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. - 588 с.
 3. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [ Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. та ін. За заг. ред В. І. Ярошовця ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 648 с.
 4. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [Ред. Сидоренко О. П.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2010. - 414 с.
 5. 87 Ф56 Філософія права : підручник / [За ред. О. Г. Данильяна]. - Х. : Право, 2012. - 208 с.
 6. 87 Ф56 Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи. Хрестоматія : навч. посіб. / [ Андрущенко В. П., Андрущенко Т. І., Адаменко Н. Б. та ін. За ред. Г. І. Волинки ]. - К. : Каравела, 2010. - 464 с.
 7. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.1 : Філософська пропедевтика / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 848 с.
 8. 87.3(0) Х91 Хрестоматія з історії європейської філософії : навч. посіб. / [За заг. ред. В. Л. Петрушенка]. - Л. : Новий Світ-2000, 2013. - 572 с.
 9. 87.4 Б81 Бондар, Т. І. Логіка : хрестоматія / Т. І. Бондар. - К. : Ліра-К, 2022. - 366 с.
 10. 87 Б92 Буслинський, В. А. Основи філософських знань : підруч. / В. А. Буслинський, П. І. Скрипка. - Львів : Новий світ-2000, 2011. - 352 с.
 11. 87.3(0) Г96 Гусєв, В. І. Західна філософія Нового часу ХVII-XVIII ст. : Підруч. / В. І. Гусєв. - К. : Либідь, 1998. - 368 с.
 12. 87.3(0) Г98 Гьосле, В. Практична філософія в сучасному світі / В. Гьосле ; пер.Єрмоленко А. - К. : Лібра, 2003. - 248 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.3/Praktychna_filosofiia_v_suchasnomu_sviti.rar
 13. 67.3(0) Д30 Демиденко, Г. Г. Історія вчень про право і державу : курс лекцій / Г. Г. Демиденко. - вид. 2-ге., доп. і змін. - Х. : Право, 2014. - 414 с.
 14. 87.3(0) К19 Кант, І. Критика практичного розуму / І. Кант ; пер.Пер. з нім. Бурковського І. - К. : Юніверс, 2004. - 240 с.
 15. 87.3(0) К19 Кант, І. Критика чистого розуму / І. Кант ; пер.Пер. з нім. Бурковського І. - К. : Юніверс, 2000. - 504 с.
 16. 87.3(0) К19 Кант, І. Рефлексії до критики чистого розуму / І. Кант ; Пер. з нім. й латини та прим. І. Бурковського. - К. : Юніверс, 2004. - 464 с.
 17. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія : навч. посіб. / К. В. Кислюк. - 3-є вид., випр. - К. : Кондор, 2016. - 230 с.
 18. 67.3(0) К66 Кормич, А. І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. У 2-х ч. / А. І. Кормич. - 4-те вид., доп. - К. : Алерта, 2015. - 416 с.
 19. 67.3(0) К66 Кормич, А. І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / А. І. Кормич ; [Кормич А. І.]. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2012. - 334 с.
 20. 87.3(0) К96 Кушаков, Ю. В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу : Навч. посіб. / Ю. В. Кушаков. - К. : ЦНЛ, 2006. - 572 с.
 21. 67.3(0) О-53 Олексик, Х. М. Історія вчень про державу та право : конспект лекцій / Х. М. Олексик ; [Олексик Х. М.]. - Ужгород : ЗакДУ, 2010. - 232 с.
 22. 87.3(0) Р95 Рьод, В. Шлях філософії: з XVII по XIXстоліття : посібник / В. Рьод ; [Рьод В.]. - К. : Дух і Літера, 2009. - 388 с.
 23. 87.3 Х18 Хамітов, Н. Історія філософії: Проблема людини та її меж : Навч. посіб. / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; Під ред. Н.Хамітова. - 4-е вид., перероб. та доп. - К. : КНТ, 2016. - 396 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.3/Hamitov_Istoriia_filosofii.rar
 24. 87 Щ61 Щерба, С. П. Філософія : підруч. / С. П. Щерба, О. А. Заглада. - 5-е вид. - К. : Кондор, 2011. - 548с.

 17 квітня - День пожежної охорони

Список літератури до книжкової виставки

 1. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : підруч. / [Запорожець О. І., Халмурадов Б. Д., Применко В. І. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2018. - 448 с.
 2. 68.9я6 З-33 Запобігти, врятувати, допомогти: Українські рятувальники : Фотоальбом / Упоряд. і текст Устименка В. Є. - К. : Мистецтво, 2001. - 192 с.
 3. 68.9 І-89 Історія пожежної охорони Кіровоградщини 1841-1997 : Масово - політичне вид. / Полтанов О. І., Доманський В.А.,Очкала В.М.,Костилєва Л. Б. - Кіровоград, 1998. - 255 с.
 4. 68.9 Ц58 Цивільна оборона : Навч.-метод посіб. / Уклад. Самкнулов В.І. - Одеса : Юридична література, 2004. - 120 с.
 5. 68.9 Ц58 Цивільна оборона України : навч. посіб. / Бедрій Я. І., Івах Р. М., Рощин В. О. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 358 с.
 6. 68.9 Ц58 Цивільний захист : підруч. / [Запорожець О. І., Михайлюк В. О., Халмурадов Б. Д. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 264 с.
 7. 68.9 Ц58 Цивільний захист : Навч.-метод. посіб. / Укл. Кошель В.І. та ін. - Івано-Франківськ : ДВНЗ ПНУ, 2014. - 183 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Koshel_Cyv_zahyst.rar
 8. 68.9 Ц58 Цивільний захист : Навч.-метод. комплекс / За ред. М.М.Сакуна, А.С.Окіпняка. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. - 480 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Sakun_Cyv_zahyst.rar
 9. 68.9+65.24 Ц58 Цивільний захист і охорона праці в галузі : навч. посіб. / [Ковжога С. О., Тузіков С. А., Карманний Є. В. та ін.]. - Х. : Право, 2013. - 192 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Kovzhoga_Cyv_zahyst.rar
 10. 68.9+36 Ц58 Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості : навч. посіб. / [За заг. ред. Халмурадова Б. Д.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 192 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Haluradov_Cyv_zahyst.rar
 11. 68.9 Ц58 Цивільний захист у схемах : Навч. посіб. / Собакарь А.О. та ін. - Дніпро : ДДУВС, 2018. - 144 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Sobakar_Cyv_zahyst_u_shemah.rar
 12. 68.9 В18 Варивода, К. С. Цивільний захист : Підруч. / К. С. Варивода, С. І. Горденко. - Переяслав : Домбровська Я.М., 2020. - 596 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Varyvoda_Cyv_zahyst.rar
 13. 65.24 К59 Козяр, М. М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук. - К. : Кондор, 2011. - 458 с.
 14. 68.9 К95 Кучма, М. М. Цивільна оборона ( цивільний захист ) : навч. посіб. / М. М. Кучма ; Кучма М. М,. - 3-е вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 360 с.
 15. 68.9 Л38 Левчук, К. О. Цивільний захист : Навч. посіб. / К. О. Левчук, Р. Я. Романюк, А. О. Толок. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2016. - 325 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Levchuk_Cyv_zahyst.rar
 16. 68.9 Л63 Лисенков, О. М. Цивільна оборона : конспект лекцій / О. М. Лисенков ; [Лисенков О. М.]. - К. : Персонал, 2011. - 72 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Lysenkov_Civ_oborona.rar
 17. 68.9 М69 Михайлюк, В. О. Цивільна безпека : навч. посіб. / В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов. - К. : ЦУЛ, 2022. - 158 с.
 18. 68.9 М70 Миценко, І. М. Цивільна оборона : Навч. посіб. / І. М. Миценко, О. М. Мезенцева. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2004. - 404 с.
 19. 68.9 М99 Мягченко, О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навч. пос. / О. П. Мягченко. - К. : ЦУЛ, 2022. - 384 с.
 20. 68.9 Р88 Русаловський, А. В. Цивільна оборона : Навч. посіб. для дистан. навч. / А. В. Русаловський. - К. : Ун- т "Україна", 2007. - 228 с.
 21. 68.9 С40 Сисоєнко, Н. В. Цивільний захист : Навч.-метод. посіб. / Н. В. Сисоєнко, В. В. Плахута, Л. З. Пакушина. - Черкаси : ЧНУ, 2012. - 308 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Sysoenko_Cyv_zahyst.rar
 22. 68.9 С50 Смирнов, В. А. Цивільний захист : Навч. посіб. / В. А. Смирнов, С. А. Дикань. - К. : Кафедра, 2013. - 300 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Smirnov_Cyv_zahyst.rar
 23. 68.9 С79 Стеблюк, М. І. Цивільна оборона : Підручник / М. І. Стеблюк. - К. : Знання, 2004. - 490 с.
 24. 68.9 С79 Стеблюк, М. І. Цивільна оборона та цивільний захист : підруч. / М. І. Стеблюк ; [ Стеблюк М. І. ]. - К. : Знання, 2010. - 487 с.
 25. 68.9 Т48 Ткачук, А. І. Цивільний захист. Курс лекцій : Навч. посіб. / А. І. Ткачук, О. В. Пуляк. - Кропивницький : Авангард, 2017. - 144 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Tkachuk_Cyv_zahyst.rar
 26. 68.9 Х94 Хромченко, В. Г. Цивільна оборона : навч. посіб. / В. Г. Хромченко. - К. : Кондор, 2008. - 264 с.
 27. 68.9 Ш78 Шоботов, В. М. Цивільна оборона : навч. посіб. / В. М. Шоботов ; Шоботов В.М. - 2-ге вид., перероб. - К. : ЦНЛ, 2006. - 438 с.
 28. 68.9 Ш95 Шудренко, І. В. Цивільний захист : Навч. посіб. / І. В. Шудренко. - Житомир : ЖНАУ, 2014. - 248 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Shudrenko_Cyv_zahyst.rar

 Українська культура та мистецтво

Список літератури до книжкової виставки

 1. 28.71 А72 Антропологічний код української культури і цивілізації. У 2-х кн. Кн.1 / О.О.Рафальський та ін. - К. : ІПіЕНД, 2020. - 432 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.7/Rafalskiy_Antrop_kod_Kn1.rar
 2. 28.71 А72 Антропологічний код української культури і цивілізації. У 2-х кн. Кн.2 / О.О.Рафальський та ін. - К. : ІПіЕНД, 2020. - 536 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.7/Rafalskiy_Antrop_kod_Kn2.rar
 3. 92 Е64 Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. В.П.Коцура, О.І.Потапенка, В.В.Куйбіди. - 5-е вид., доп. і випр. - Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавришенко В.М., 2015. - 912 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Enc_sl_symvol_kult_Ukrainy.rar
 4. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.3 : Українська культура другої половини ХVІІ- ХVІІІ століть / Патон Б.Є., Веревес Г.Д., Курас І.Ф. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 1247 с.
 5. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. т.1 : Історія культури давнього населення України / Гол. ред. Б.Є. Патон. - К. : Наукова думка, 2001. - 1135 с.
 6. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.2 : Українська культура ХІІІ-першої половини ХVІІ ст. - К. : Наукова думка, 2001. - 847 с.
 7. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - ХХІ століть. Кн.4 : Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2013. - 942 с.
 8. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура другої половини ХІХ століття. Кн.2 / Патон Б.Є., Веревес Г.Д., Курас І.Ф. та ін. - К. : Наукова думка, 2005. - 1295 с.
 9. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.2 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 1031 с.
 10. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.1 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 862 с.
 11. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Культура та розвиток науки і техологій в Україні. Кн.3 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 948 с.
 12. 71.1 К90 Культура України : Зб. наук. праць. Вип. 9. : Мистецтвознавство / Ред. О.Г. Стахевич. - Х. : ХДАК, 2002. - 306 с.
 13. 71 С91 Сучасна культурологія : навч. посіб. / [За заг. ред. К. В. Кислюка]. - К. : Кондор, 2016. - 342 с.
 14. 85.1 У45 Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ-початку ХХ ст. / [Ред. Максимнко Н. М., Шорубалка Л. С.]. - К. : Наукова думка, 2000. - 240 с.
 15. 85 Б64 Бірюльов, Ю. О. Мистецтво львівської сецесії / Ю. О. Бірюльов ; [БІрюльов Ю.О.]. - Л. : Центр Європи, 2005. - 184 с.
 16. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - 9-те вид., доп. - К. : Академія, 2023. - 560 с. - (Альма-матер).
 17. 71.1 Г81 Греченко, В. А. Історія української культури : навч. посіб. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2013. - 352 с.
 18. 85.12 З-38 Захарчук-Чугай, Р. В. Українське народне декоративне мистецтво : Навч. посіб. / Р. В. Захарчук-Чугай, Є. А. Антонович. - К. : Знання, 2012. - 342 с.
 19. 85.12 К21 Кара-Васильєва, Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю". / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. - К. : Либідь, 2005. - 280 с.
 20. 71 К44 Кислюк, К. В. Культурологія. Хрестоматія : навч. посіб. / К. В. Кислюк, Г. Д. Панков. - К. : Кондор, 2017. - 186 с.
 21. 71.1 К66 Кордон, М. В. Історія української культури : навч. посіб. / М. В. Кордон ; [Кордон М. В.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 336 с.
 22. 85 К78 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. у 3-х ч. Ч.2 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Л. : Світ, 2004. - 268 с.
 23. 85 К78 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. у 3-х ч. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Л. : Світ, 2005. - 268 с.
 24. 85 К78 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. у 3-х ч. Ч.1 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Л. : Світ, 2003. - 256 с.
 25. 37.248 Л64 Литвинець, Е. М. Українське народне мистецтво. Вишивання і нанизування : [Альбом] / Е. М. Литвинець. - К. : Вища шк., 2004. - 335 с.
 26. 71.1 М18 Маланюк, Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. - К. : Сварог, 2023. - 108 с.
 27. 71 М73 Множинська, Р. В. Українська та зарубіжна культура : видатні діячі національної та світової культури : Довідник / Р. В. Множинська, Ф. М. Проданюк, Н. В. Грєбєннікова. - К. : КНУТД, 2019. - 108 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/71/Mnozhynska_Ukr_ta_zarub_kultura.rar
 28. 71.1 П58 Попович, М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. - К. : АртЕк, 1999. - 728 с. : іл.
 29. 71.1 С12 Сабадаш, Ю. С. Історія української культури : курс лекцій / Ю. С. Сабадаш, Ю. М. Нікольченко, Л. Г. Дабло. - К. : Ліра-К, 2020. - 168 с.
 30. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 31. 71.1 С18 Саннікова, Л. П. Свята Мова Творця у Звичаях Народу: Еніофеноменологія староукраїнської мови / Л. П. Саннікова. - К. : Аратта, 2005. - 776 с.
 32. 71.1 С30 Семчишин, М. Тисяча років української культури (Історичний огляд культурного процесу) = One thousand years of ukrainian culture (A historical Outline of the Cultural Process) / М. Семчишин. - 2-ге вид, фототипне. - К. : Друга рука; Фенікс, 1993. - 550 с.
 33. 85.12 С76 Станкевич, М. Українське художнє дерево XVI-XX ст. / М. Станкевич ; [Станкевич М.]. - Л., 2002. - 479 с.
 34. 85 У52 Уманцев, Ф. С. Мистецтво давньої України: Історичний нарис / Ф. С. Уманцев ; [Уманцев Ф.С.]. - К. : Либідь, 2002. - 328 с.
 35. 85 Ф49 Фіголь, М. Мистецтво стародавнього Галича / М. Фіголь. - К. : Мистецтво, 1997. - 224 с.
 36. 71.1 Х76 Хома, І. Я. Історія української культури : Навч. посіб. / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; За ред. І.Я.Хоми. - Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 356 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/71/71.1/Istoriia_ukrainskoi_kultury.rar
 37. 85.12 Ч-83 Чугай, Р. В. Народне декоративне мистецтво Яворівщини / Р. В. Чугай ; [Чугай Р. В.]. - К. : Наукова думка, 1979. - 142 с.
 38. 71.1 Ш39 Шейко, В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - 5-те вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 271 с.
 39. 71.1 Ю71 Юрій, М. Ф. Соціокультурний світ України : Монографія / М. Ф. Юрій. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2004. - 738 с.

 2 квітня - Всесвітній день поширення інформації
щодо проблем аутизму

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.8 А37 Айрес, Э. Д. Ребёнок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития : с практич. рекомендациями для родителей и специалистов / Э. Дж. Айрес. - К. : Сварог, 2017. - 272 с.
 2. 88.8 Б14 Багрій, Я. Т. Дитячий аутизм : монографія / Я. Т. Багрій ; [Багрій Я. Т.]. - К. : УкрІНТЕІ, 2009. - 200 с.
 3. 88.8 Б24 Барбера, М. Л. Детский аутизм и вербально-поведенческий подход (The verbal behavior approach) Обучение детей с аутизмом и связанными расстройствами = The verbal behavior approach:how to teach children with autism and related disorders / М. Л. Барбера. - К. : Сварог, 2017. - 304 с.
 4. 88.8 Б24 Барбера, М. Л. Дитячий аутизм та вербально-поведінковий підхід (The verbal behavior approach) Навчання дітей з аутизмом та пов'язаними розладами = The verbal behavior approach:how to teach children with autism and related disorders / М. Л. Барбера. - К. : Сварог, 2023. - 268 с.
 5. 88.8 Г47 Гилберт, К. Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие / К. Гилберт, Т. Питерс. - К. : Сварог, 2023. - 180 с.
 6. 88.3 Д62 Дойдж, Н. Пластичность мозга. Потрясающие факты о том, как мысли способны менять структуру и функции нашего мозга / Н. Дойдж. - К. : Сварог, 2017. - 544 с.
 7. 56.1 З-30 Западнюк, Б. В. Людські недуги, як хвороби тіла, психіки, характеру і виховання : загальнопізнавальний огляд клінічної патології нервової системи з метою самоконтролю, діагностики і лікування / Б. В. Западнюк. - К. : Ліра-К, 2022. - 430 с.
 8. 57.3 К59 Козявкин, В. И. Применение системы интенсивной нейрофизиологической реабилитации при детском аутизме : монография / В. И. Козявкин, Л. Ф. Шестопалова, Т. Б. Волошин. - К. : ЦУЛ, 2018. - 62 с.
 9. 88.5 К64 Кондрашихина, О. А. Психогенетика : учеб. пособ. / О. А. Кондрашихина. - К. : ЦУЛ, 2014. - 168 с.
 10. 88 Ц61 Цимбалюк, І. М. Психологія : Навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2004. - 216 с.
 11. 88 Ц61 Цимбалюк, І. М. Психологія : Навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Професіонал, 2006. - 576 с.
 12. 88.8 Ч-92 Чуприков, А. П. Ранній дитячий аутизм : навч.-метод. посібник / А. П. Чуприков, М. І. Винник, Я. Т. Багрій. - Івано-Франковськ : Вид-во Івано-Франківської державної медичної академії, 2005. - 40 с.

 28 березня - Всесвітній день історика

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Вел) І-89 Історія Великої Британії : Навч.-метод. посіб. / Укл. І.І.Кривошея, О.В.Барвінок. - К. : КНТ, 2017. - 206 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/Kryvosheya_Ist_Vel_Brytanii.rar
 2. 63.3(0)4+63.3(0)5 І-90 Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу (кінець XV - початок ХІХ ст.) : навч. посіб. / [Баран З. А., Качараба С. П., Сіромський Р. Б. та ін.]. - К. : Знання, 2015. - 533 с.
 3. 63.3(0) І-90 Історія Норвегії / Гелле К., Дюрвік С., Даніельон Р., Говланд Е., Грьонлі Т.; Пер. з нім. Іванчук Н., Сабор І., Красавіна М. - Львів : Літопис, 2001. - 336 с.
 4. 71.1 І-90 Історія світової культури : навч. посіб. / [Керівник авт. колективу Л.Т.Левчук]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 400 с.
 5. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 6. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України без міфів: ґенеза національної стійкості крізь призму наукових досліджень : монографія / [За заг. ред. Б. Попкова, С. Пєткова]. - К. : Ліра-К, 2024. - 280 с.
 7. 71.1 І-90 Історія української культури : навч. посіб. / [За ред. Павлової О. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 340 с.
 8. 63.3(0)6 Н73 Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 - початок ХХІ ст.) : навч. посіб. / [Ред. Швагуляка М.]. - Л., К. : Тріада плюс, Алерта, 2011. - 700 с.
 9. 63.3 (4 Укр) П42 Повість минулих літ: Літописні оповіді / Ред. Яременка В. В. ; пер.Пер. Близнеця В. С. - 3-тє вид. зі змінами. - К. : Веселка, 2002. - 227 с.
 10. 63.3(0)3 Б20 Балух, В. О. Історія античної цивілізації : У 3-х т. Т. 2 : Стародавній Рим / В. О. Балух ; Балух В. О. - Чернівці : ТОВ" Вид-во"Наші книги", 2008. - 848 с.
 11. 63.3(0)3 Б20 Балух, В. О. Історія античної цивілізації : У 3-х т. Т. 3 : Практикум / В. О. Балух ; Балух В. О. - Чернівці : ТОВ" Вид-во"Наші книги", 2008. - 544 с.
 12. 63.3(0)3 Б20 Балух, В. О. Історія античної цивілізації : У 3-х т. Т. 1 : Стародавня Греція / В. О. Балух ; Балух В. О. - Чернівці : ТОВ" Вид-во"Наші книги", 2007. - 656 с.
 13. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 14. 63.3(0) Б72 Бобилєва, С. Й. Історія Німеччини з давніх часів до 1945 року / С. Й. Бобилєва ; Ред. Бойцун Н.Є. - Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2003. - 528 с.
 15. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Історія України : підруч. / О. Бойко. - 8-ме вид., перероб., доп. - К. : Академія, 2021. - 640 с. - (Альма-матер).
 16. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - 9-те вид., доп. - К. : Академія, 2023. - 560 с. - (Альма-матер).
 17. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : Посібн. / О. Д. Бойко. - 2-ге вид., доп. - К. : Академія, 2002. - 656 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/boyko.rar
 18. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 19. 63.3(4 Укр) І-23 Іванченко, Р. П. Історія без міфів: Бесіди з історії укр. державності : Навч. посібн. / Р. П. Іванченко. - 2-ге вид. , переробл. і допов. - К. : МАУП, 2007. - 624 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Istoriya_bez_mifiv(Ivanchenko).pdf
 20. 63.3(0)6 М70 Мицик, Л. М. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-2007 рр.) : навч. посіб. / Л. М. Мицик, Ю. В. Кузьменко. - К. : Академвидав, 2008. - 544 с.
 21. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/Paliy_Istoriia_Ukrainy.rar
 22. 63.3(4 Укр) П39 Плохій, С. Брама Європи: Історія України від скіфських воєн до незалежності = The Gates of Europe. A history of Ukraine / С. Плохій ; пер.Пер. з англ. Р.Клочка. - перероб. і доп. вид. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 512 с.
 23. 71.1 С12 Сабадаш, Ю. С. Історія української культури : курс лекцій / Ю. С. Сабадаш, Ю. М. Нікольченко, Л. Г. Дабло. - К. : Ліра-К, 2020. - 168 с.
 24. 63.3(0) Ц92 Цьольнер, Е. Історія Австрії / Е. Цьольнер ; Пер. з нім. Дубасевич Р., Назаркевич Х., Онишко А., Іванчук Н. - Львів : Літопис, 2001. - 712 с.
 25. 63.3(0)2 Ш29 Шауренко, А. Історія первісного суспільства : навч. посіб. / А. Шауренко, О. Барвінок. - К. : Кондор, 2022. - 192 с.

 Національна безпека України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 66.5+65.5 Г54 Глобалізація та політика національної безпеки : підруч. / [За заг. ред. Юхименко П. І.]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 408 с.
 2. 67.407.2 Е45 Екологічна безпека : навч. посіб. / [За заг. ред. Пєткова В. П.]. - К. : КНТ, 2017. - 216 с.
 3. 65.01 Е45 Економічна безпека держави : Навч.-метод. посіб. / За ред. Живко З.Б. - Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2019. - 240 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Zhyvko_Ekon_bezp_derzhavy.rar
 4. 67.52 Е45 Економічна безпека держави: криміналістичне забезпечення : Навч. посіб. / В.В.Топчій та ін. - К. : 7БЦ, 2021. - 537 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.52/Topchiy_Ekon_bezpeka_derzhavy.rar
 5. 65.290-2(9) Е45 Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. / [ Ортинський В. Л., Керницький І. С.,Живко З. Б. та ін. ]. - К. : Правова єдність, 2009. - 544 с.
 6. 66.4 З-12 Забезпечення національної безпеки за основними напрямами життєдіяльності України : навч. посіб. Ч.1 / [а заг. ред. А. М. Кислого І М. П. Стрельбицького]. - К. : МАУП, 2021. - 304 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.4/Zab_nac_bezpeky_I.rar
 7. 66.4 З-12 Забезпечення національної безпеки за основними напрямами життєдіяльності України : навч. посіб. Ч.2 / [За заг. ред. С. Г. Гордієнка]. - К. : МАУП, 2021. - 608 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.4/Zab_nac_bezpeky_II.rar
 8. 67.404.3 І-74 Інформаційна безпека : підруч. / [Остроухов В. В., Присяжнюк М. М., Фармагей О. І. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 412 с.
 9. 32.973 І-74 Інформаційна безпека : Навч. посіб. / За заг. ред. Ю.Я.Бобала. - Львів : Львівська політехніка, 2019. - 580 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Bobalo_Inf_bezpeka.rar
 10. 32.973 І-74 Інформаційна безпека в комп'ютерних мережах : Навч. посіб. / Смірнов О.А. та ін. - Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2020. - 295 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Smirnov_Inf_bezpeka.rar
 11. 67.404.3 О-64 Організаційно-правові основи забезпечення кібербезпеки : підруч. / [За заг. ред М. М. Присяжнюка]. - К. : Ліра-К, 2023. - 320 с.
 12. 32.973 О-75 Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту : навч. посіб. / [Богуш В. М., Богуш В. В., Бровко В. Д. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2020. - 554 с.
 13. 66.5 С83 Стратегії національної безпеки України : навч. посіб. / Сервецький І. В., Севрук Ю. Г., Василина М. М. та ін. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 516 с.
 14. 63.3(4 Укр) У45 Україна під час російсько-української війни 2014-2023 рр.: генеза національної стійкості крізь призму наукових досліджень : монографія / [За заг. ред. Б. Полякова, С. Пєткова]. - К. : Ліра-К, 2023. - 272 с.
 15. 65.290-2(9) Ф68 Фінансово-економічна безпека: теоретико-правові аспекти : Навч. посіб. / Резворович К.Р. та ін. - Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019. - 195 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Rezvorovich_Fin-ekon_bezpeka.rar
 16. 67.401+65.290-2(9) А39 Акімова, Л. М. Механізм державного управління забезпеченням економічної безпеки України : монографія / Л. М. Акімова. - К. : ЦУЛ, 2018. - 324 с.
 17. 67.401 Г68 Гордієнко, С. Г. Генеза сутності та змісту державної безпеки України : монографія / С. Г. Гордієнко. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 100 с.
 18. 67.404.3 Г93 Гуз, А. М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу : Навч. посіб. / А. М. Гуз. - К. : КНТ, 2007. - 260 с.
 19. 65.32 З-23 Залізняк, В. П. Державне регулювання продовольчої безпеки: теорія методологія та практика : монографія / В. П. Залізняк. - К. : Освіта України, 2019. - 350 с.
 20. 65.290-2(9) И99 Іванова, Н. С. Економічна безпека : Навч. посіб. / Н. С. Іванова. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2020. - 139 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Ivanova_Ekon_bezpeka.rar
 21. 76.0+66.3 К26 Карпенко, В. О. Інформаційна політика та безпека : підручник / В. О. Карпенко ; Карпенко В.О. - К. : Нора-Друк, 2006. - 320 с.
 22. 66.5 К49 Клименко, Н. Г. Державне регулювання діяльності недержавних інституцій у контексті забезпечення національної безпеки : монографія / Н. Г. Клименко. - К. : Вид-во Людмила, 2020. - 342 с.
 23. 32.973+67.404.3 К57 Когут, Ю. І. Кібертероризм (історія, цілі, об'єкти) : практич. посіб. / Ю. І. Когут. - К. : СІДКОН, 2023. - 304 с.
 24. 66.7 К67 Корнієвський, О. А. Громадські об'єднання у системі національної безпеки держави : монографія / О. А. Корнієвський. - К. : Альтерпрес, 2010. - 396 с.
 25. 20.1 К78 Краснянський, М. Екологічна безпека : навч. посіб. / М. Краснянський. - К. : Кондор, 2021. - 180 с.
 26. 67.404.3 Л63 Лисенко, С. О. Особливий погляд на інформаційну безпеку / С. О. Лисенко. - К. : СПД Чалчинська Н. В., 2019. - 380 с.
 27. 66.5 Л67 Ліпкан, В. А. Національна безпека України і національні інтереси України / В. А. Ліпкан. - К. : КНТ, 2006. - 68 с.
 28. 66.5 Л67 Ліпкан, В. А. Теорія національної безпеки : підручник / В. А. Ліпкан ; Ліпкан В. А. - К. : КНТ, 2009. - 631 с.
 29. 67.404.3 Л63 Лісовська, Ю. П. Інформаційна безпека України : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2018. - 172 с.
 30. 68.9 Л63 Лісовський, П. М. Безпекознавство: особистість, держава, суспільство (системний аналіз) : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2020. - 368 с.
 31. 66.4 Л63 Лісовський, П. М. Дипломатія: кібербезпека та шляхетність переговорів : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2021. - 222 с.
 32. 66.5 Л63 Лісовський, П. М. Національна безпека України : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ун-т "Україна", 2020. - 292 с.
 33. 68.9 Л63 Лісовський, П. М. Оборона України: стратегія і тактика : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2022. - 176 с.
 34. 66.4+66.0 Л63 Лісовький, П. М. Захист інформації: міжнародні відносини та політичний консалтинг : навч.посіб. / П. М. Лісовький, Ю. Лісовська, П. - К. : Ліра-К, 2022. - 312 с.
 35. 67.404.3 М89 Мужанова, Т. М. Інформаційна безпека держави : Навч. посіб. / Т. М. Мужанова. - К. : ДУТ, 2019. - 131 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Muzhanova_Inf_bezpeka_derzhavy.rar
 36. 67.401+32.973 М91 Муравйов, К. В. Особливості функціонування національної системи кібербезпеки України (адміністративно-правовий аспект) : монографія / К. В. Муравйов, Я. В. Артеменко. - К. : МАУП, 2023. - 172 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Muravyov_Osobl_kiberbezpeky.rar
 37. 67.404.3 Н56 Нестеренко, Г. Інформаційна безпека : Курс лекцій / Г. Нестеренко. - К. : НАУ, 2022. - 102 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Nesterenko_Inf_bezpeka.rar
 38. 67.401.21 П16 Панченко, О. Інформаційна безпека в епоху турбулентності: державно-управлінський аспект : монографія / О. Панченко. - К. : КВІЦ, 2020. - 32 с.
 39. 65.01 Р59 Роговий, А. В. Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки : монографія / А. В. Роговий. - К. : Кондор, 2017. - 376 с.
 40. 66.4+66.5 С41 Ситник, Г. П. Зовнішня політика та національна безпека / Г. П. Ситник, Д. В. Неліпа, М. Г. Орел. - К. : Вид-ць Кравченко Я. О., 2021. - 244 с.
 41. 66.5+66.4 С41 Ситник, Г. П. Національна безпека в контексті європейської інтеграції України : підруч. / Г. П. Ситник, М. Г. Орел. - К. : МАУП, 2021. - 372 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.5/Sytnyk_Nac_bezpeka.rar
 42. 66.5 С41 Ситник, Г. П. Основи стратегічного планування національної безпеки : навч. посіб. / Г. П. Ситник, М. Г. Орел. - К. : Видавець Кравченко Я. О., 2021. - 224 с.
 43. 66.4+66.5 С41 Ситник, Г. П. Зовнішня політика та національна безпека : Навч. посіб. / Г. П. Ситник, Д. В. Неліпа, М. Г. Орел ; за ред. Г.П.Ситника. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2022. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.4/Sytnyk_Zov_polityka.rar
 44. 66.5 С41 Ситник, Г. П. Основи стратегічного планування національної безпеки : Навч. посіб. / Г. П. Ситник, М. Г. Орел ; за ред. Г.П.Ситника. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2022. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.5/Sytnyk_Osn_strat_planuvannya.rar
 45. 66.5 С41 Ситник, Г. П. Публічне управління у сфері національної безпеки : Підруч. / Г. П. Ситник, М. Г. Орел ; за ред. Г.П.Ситника. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2022. - 464 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.5/Sytnyk_Pub_upravlinnya.rar
 46. 67.401.21 С84 Стрельбицький, М. П. Управлінське безпекознавство : монографія / М. П. Стрельбицький, Л. М. Стрельбицька. - К. : Вид-во Людмила, 2019. - 388 с.
 47. 65.290-2(9) Ш77 Шнипко, О. С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект : монографія / О. С. Шнипко ; [Шнипко О. С.]. - К. : Генеза, 2006. - 288 с.

 Психологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.3 З-14 Загальна психологія : навч. посіб. / [Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.3/Sergeenkova_Zag_psyhologiya.rar
 2. 88.3 З-14 Загальна психологія : підруч. / [Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В. та ін.]. - К. : Каравела, 2011. - 464 с.
 3. 88.3 З-14 Загальна психологія: практикум : навч. посіб. / [Волошина В. В, Долинська С. О., Ставицька С. О. та ін.]. - 4-те вид. - К. : Каравела, 2011. - 280 с.
 4. 88.3 + 88.4-11 О-75 Основи загальної та юридичної психології: Курс лекцій : навч. посіб. / [Бобечко Н. Р., Бойко В. П., Жолнович І. В. та ін.]. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. - 224 с.
 5. 88.4 О-75 Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи : навч. посіб. Т.1. / [Пророк Н., Запорожець О., Креймеєр Дж. та ін.]. - К. : Сварог, 2023. - 208 с.
 6. 88.4 О-75 Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи : навч. посіб. Т.2. / [ Креймеєр Дж., Вебер Т., Войтович М. та ін.]. - К. : Сварог, 2023. - 240 с.
 7. 88.4 О-75 Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи : навч. посіб. Т.3. / [ Гридковець Л., Вебер Т., Журавльова Н. та ін.]. - К. : Сварог, 2023. - 236 с.
 8. 88.4-8 П86 Психологія реклами : навч. посіб. / [Зазимко О. В., Корольчук М. С., Корольчук В. М. та ін.]. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 384 с.
 9. 88.5 П86 Психологія сім'ї та шлюбу: таблиці, схеми, коментарі : навч.-наоч. підруч. / [За заг. ред. О. М. Цільмак]. - К. : Ліра-К, 2020. - 266 с.
 10. 88.4-11 П86 Психологія судового процесу: (психолого-правовий аспект) : наук.-практич. посіб. / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - К. : Алерта, 2017. - 206 с.
 11. 88.2 Б14 Багрій, Я. Т. Психоаналіз : Навч. посіб. / Я. Т. Багрій. - К. : Персонал, 2015. - 138 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.2/Bagriy_Psyhoanaliz.rar
 12. 88.4-8 Б19 Бакаленко, О. А. Психологія управління : Навч. посіб. / О. А. Бакаленко. - Х. : ХНУРЕ, 2020. - 120 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Bakalenko_Psyh_upravlinnya.rar
 13. 88 Б77 Бойченко, Е. В. Азбука психологии : учеб. пособ. / Е. В. Бойченко, А. Н. Полякова, К. Н. Поляков. - К. : Сварог, 2018. - 192 с.
 14. 72+88 Б86 Бочелюк, В. Й. Методика та організація наукових досліджень із психології : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. - К. : ЦУЛ, 2018. - 360 с.
 15. 88.3 В18 Варій, М. Й. Загальна психологія : підруч. / М. Й. Варій. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2014. - 1047 с.
 16. 88.4-6 В49 Виноградова, В. Є. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти : навч. посіб. / В. Є. Виноградова, В. І. Юрченко. - 2-ге вид. - К. : Ліра-К, 2020. - 296 с.
 17. 88.3+88.4-5 Г93 Губенко, І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування : підруч. / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. - К. : Медицина, 2013. - 296 с.
 18. 88.3+88.4-5 Г93 Губенко, І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування : підруч. / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. - 3-е вид., стер. - К. : Медицина, 2021. - 312 с.
 19. 88.4-2 Г93 Губко, О. Психологія українського народу : наук. дослідження у 2-х кн. Кн.1 : Психологічний склад праукраїнської народності / О. Губко. - вид. третє. - К. : Стебеляк О. М., 2015. - 504 с.
 20. 88.5 Д64 Долинська, Л. В. Психологія конфлікту / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц ; навч. посіб. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2016. - 304 с.
 21. 88.3 Д84 Дуткевич, Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - К. : ЦУЛ, 2017. - 388 с.
 22. 88.4-8 Ж13 Жавнерчик, О. В. Психологія управління : Конспект лекцій / О. В. Жавнерчик. - Одеса : ОДЕКУ, 2020. - 161 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Zhavnerchyk_Psyh_upravlinnya.rar
 23. 88+88.5 З-36 Засєкіна, Л. В. Основи психології та міжособове спілкування : навч. посіб. / Л. В. Засєкіна, Т. В. Пастрик. - К. : Медицина, 2015. - 216 с.
 24. 88.3 І-46 Ільїна, Н. М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях : навч. посіб. / Н. М. Ільїна. - Суми : Університетська книга, 2016. - 239 с.
 25. 88.4-11 К30 Кацавець, Р. С. Правова психологія : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К : Алерта, 2021. - 120 с.
 26. 83.7+88 К30 Кацавець, Р. С. Риторика і психологія : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2024. - 234 с.
 27. 88.4-11 К30 Кацавець, Р. С. Юридична психологія : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - к. : Алерта, 2017. - 110 с.
 28. 88.52 К41 Кинг, П. Убеждение. Скрытые психологические стратегии влияния без манипуляций / П. Кинг. - К. : Сварог, 2022. - 134 с.
 29. 88.4 К72 Костюченко, О. В. Психологія ефективності фахівця індустрії моди : навч. посіб. / О. В. Костюченко, Л. П. Дихнич. - К. : Ліра-К, 2016. - 464 с.
 30. 88.3 Л93 Любомирски, С. Психология счастья. Новый подход / С. Любомирски. - К. : Сварог, 2022. - 532 с.
 31. 88.3 М99 М'ясоїд, П. А. Курс загальної психології : підруч. у 2-х т. Т.1 / П. А. М'ясоїд. - К. : Алерта, 2011. - 496 с.
 32. 88.3 М99 М'ясоїд, П. А. Курс загальної психології : підруч. у 2-х т. Т.2 / П. А. М'ясоїд. - К. : Алерта, 2013. - 758 с.
 33. 88.3 М17 Максименко, С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С. Д. Максименко. - Вид 3-тє., переробл. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 272 с.
 34. 88.4-1 М60 Мілютіна, К. Л. Психологія сучасного бізнесу : навч. посіб. / К. Л. Мілютіна, А. Ю. Трофімов. - К. : Ліра-К, 2020. - 168 с.
 35. 88.37 М66 Мітіна, С. В. Психологія особистості : навч.-метод. посіб. / С. В. Мітіна. - К. : Ліра-К, 2020. - 274 с.
 36. 88.3 М82 Москалець, В. П. Загальна психологія : підруч. / В. П. Москалець. - К. : Ліра-К, 2020. - 564 с.
 37. 88.37 М82 Москалець, В. П. Психологія особистості : навч. посіб. / В. П. Москалець. - К. : Ліра-К, 2020. - 364 с.
 38. 88.4 М82 Москалець, В. П. Психологія релігії : підруч. / В. П. Москалець. - К. : Ліра-К, 2020. - 192 с.
 39. 88.4+68 Н57 Неурова, А. Психологія індивідуальної роботи з військовослужбовцями : навч.-метод. посіб. / А. Неурова, А. Романишин. - К. : ЦУЛ, 2023. - 336 с.
 40. 88.31 П12 Павелків, Р. В. Вікова психологія : підруч. / Р. В. Павелків. - вид. 2-ге, стереотип. - К. : Кондор, 2019. - 469 с.
 41. 88.31 П50 Поліщук, В. М. Вікова і педагогічна психологія : Навч. посіб. / В. М. Поліщук. - 4-те вид., стер. - Суми : Університетська книга, 2019. - 352 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.3/Polishchuk_Vikova_i_pedag_psyhologiya.rar
 42. 88.4 П71 Предко, О. І. Психологія релігії : підруч. / О. І. Предко. - 3-тє вид., випр. та доп. - К. : Ліра-К, 2023. - 348 с.
 43. 88.4-8 П77 Прищак, М. Д. Психологія управління в організації : Навч. посіб. / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. - 2-е вид., перероб. і доп. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 150 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Psyh_uprav_v_orhanizatsii.rar
 44. 88 Р34 Резван, О. О. Практикум із психології : Навч. посіб. / О. О. Резван, Н. С. Моргунова, О. В. Кір'янова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 157 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/Rezvan_Prakt_z_psyhologii.rar
 45. 88.4-11 Р65 Розов, В. І. Основи психології для правоохоронців / В. І. Розов. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : КНТ, 2019. - 306 с.
 46. 88.4-11 Р65 Розов, В. І. Психологія особистісної безпеки правоохоронців / В. І. Розов. - 2-е вид., випр.. і доп. - К. : КНТ, 2022. - 130 с.
 47. 88.4 Р85 Руль, Ю. В. Психологія профайлінгу : Навч. посіб. / Ю. В. Руль, Т. О. Мартинова. - К. : Персонал, 2018. - 236 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Rul_Psih_profailingu.rar
 48. 88 С13 Савчин, М. Духовна парадигма психології : Монографія / М. Савчин. - К. : Академвидав, 2013. - 252 с. - (Монограф).
 49. 88 С13 Савчин, М. Методологеми психології : Монографія / М. Савчин. - К. : Академвидав, 2013. - 224 с. - (Монограф).
 50. 88.3 С13 Савчин, М. В. Загальна психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин ; [Савчин М. В.]. - К. : Академвидав, 2011. - 464 с.
 51. 88 С79 Степанов, О. М. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - 3-тє вид., доп. - К. : Академвидав, 2012. - 528 с.
 52. 74.58 Т48 Ткачук, Т. Л. Методика викладання психології : навч.-метод. посібник / Т. Л. Ткачук. - К. : Персонал, 2015. - 110 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.26/Metod_vykl_psyhol.rar
 53. 88.4-5 Т51 Токман, А. А. Психологія способу життя : навч. посіб. Ч. 1 / А. А. Токман, Н. В. Немченко. - К. : Персонал, 2015. - 344 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Tokman_Psihologia_sposoby_I.rar
 54. 88.4-5 Т51 Токман, А. А. Психологія способу життя : навч. посіб. Ч. ІІ / А. А. Токман, Н. В. Немченко. - К. : Персонал, 2015. - 300 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Tokman_Psihologia_sposoby_II.rar
 55. 88 Т87 Туриніна, О. Л. Методологія та методи психологічного дослідження : Навч.-метод. посіб. / О. Л. Туриніна. - К. : МАУП, 2018. - 206 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/Turynina_Metodol_ta_met_psyh_doslidzhennya.rar
 56. 88.4-7 Т87 Туриніна, О. Л. Основи психологічної практики. Практична психологія : Навч.-метод. комплекс / О. Л. Туриніна. - К. : МАУП, 2017. - 226 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Turynina_Osn_psyh_praktyky.rar
 57. 88 Т87 Туриніна, О. Л. Практикум з психології : Навч. посіб. / О. Л. Туриніна. - 2-е вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 328 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/Praktykum_z_psyhologii.rar
 58. 88.2 Т87 Туриніна, О. Л. Психологія травмуючих ситуацій : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Туриніна. - К. : Персонал, 2015. - 160 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.2/Psyh_travm_syt.rar
 59. 88.4-8 У27 Угрин, О. Г. Психологія управління : Практ. посіб. / О. Г. Угрин. - Львів : ЛьвДУВС, 2017. - 164 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Ugryn_Psyh_upravlinnya.rar
 60. 88.4-5+88.37 Ф55 Філоненко, М. М. Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря : монографія / М. М. Філоненко. - К. : ЦУЛ, 2015. - 334 с.
 61. 88.4 Х26 Хаузел, М. Психологія грошей. вічні уроки багатства, жадібності та щастя / М. Хаузел. - К. : Літера, 2022. - 260 с.
 62. 88.4-8 Х69 Ходаківський, Є. І. Психологія управління : підруч. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 492 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Hodakivskiy_Psyh_upravlinnya.rar
 63. 66.0 Ц98 Цюрупа, М. В. Основи загальної та воєнної політології : Підруч. / М. В. Цюрупа, В. С. Ясинський. - К. : Кондор, 2013. - 512 с.
 64. 88.5 Ч-16 Чалдині, Р. Психологія впливу-2. Наука & практика = Influence:science & practice / Р. Чалдині. - К. : Клуб сімейного дозвілля, 2021. - 400 с.
 65. 88.4-8 Щ38 Щёкин, Г. В. Психология менеджмента : учеб. изд. / Г. В. Щёкин. - стереотип. - К. : МАУП, 2020. - 604 с.
 66. 88.3 Ю50 Юнг, К. Г. Психологія несвідомого / К. Г. Юнг. - К. : ЦУЛ, 2022. - 404 с.
 67. 88.2 Ю50 Юнг, К. Г. Аналітична психологія = Zwei schriften uber analytische psychologie / К. Г. Юнг ; пер.Овчаренко Л. М. - К. : ЦУЛ, 2022. - 250 с.

 9 березня – 210 років від дня народження Т.Г.Шевченка

Список літератури до книжкової виставки

 1. 83.3(4 Укр) З-45 " Згадайте, братія моя..." Київ Тараса Шевченка. - К. : Либідь, 2016. - 256 с. : іл.
 2. 84(4 Укр)я2 В42 Видання творів Тараса Шевченка у фондах Шевченківського національного заповідника : Каталог. - К. : Криниця, 2004. - 368 с.
 3. 92 В42 Видатні постаті в історії України IX - XIX ст. : Короткі біограф. нариси. Історич. та худож. портрети: Довід. вид. / Гусєв В.І., Дрожжин В.П., Калінцев Ю.О, та ін. - К. : Вища шк., 2002. - 359 с.
 4. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 5. 92 В42 Видатні постаті України : Біогр. довід. / Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2004. - 872 с.
 6. 85.1 Р42 Реріх і Шевченко. Каталог виставки 2000-2001 років : Статті та матеріали круглого столу. - К. : Оранта, 2004. - 112 с.
 7. 85.1 С25 Святий Київ наш великий. Малюнки Тараса Шевченка та його сучасників = Our Great Holy Kyiv. Drawings by Taras Shevchenko and his contemporaries : альбом / [ Упоряд. Скиба М., Яцюк В., Підгора В.]. - К. : Мистецтво, 2004. - 176 с. : іл.
 8. 94.8 Ш37 Шевченкова криниця : Зб. афоризмів із творів Тараса Шевченка / Упоряд. Дорошенко В., Майданович В.А. - К. : Криниця, 2003. - 257 с.
 9. 83.3(4Укр) Б20 Балабанова, В. І. Тарас Шевченко - духовний наставник світового українства / В. І. Балабанова, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К. : Денеб, 2005. - 52 с.
 10. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш, Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіко- й націософська парадигма / Ю. Барабаш. - К. : КМ Академія, 2004. - 181 с.
 11. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш, Ю. Я. Вибрані студії. Сковорода, Гоголь, Шевченко / Ю. Я. Барабаш ; Передм. Панченка В. - К. : КМ Академія, 2006. - 744 с.
 12. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба, І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба ; Дзюба І.М. - К. : КМ Академія, 2008. - 720 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/83/83.3/Taras_Shevchenko_Zhyttya_i_tvorchist.rar
 13. 83.3(4 Укр) З-17 Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. - 2-ге вид. - К. : Обереги, 2004. - 480 с.
 14. 83.3(4Укр) І-19 Іванишин, П. В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л.Костенко : монографія / П. В. Іванишин ; Іванишин П.В. - К. : Академвидав, 2008. - 392 с.
 15. 83.3(4 Укр) К50 Клочек, Г. Поетика візуальності Тараса Шевченка : Монографія / Г. Клочек. - К. : Академвидав, 2013. - 256 с. - (Монограф).
 16. 83.3(4 Укр) К56 Ковтун, Ю. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи / Ю. Ковтун. - К. : Україна, 2004. - 207 с.
 17. 83.3(4Укр) Л86 Луценко, І. Тарас Шевченко та Осетія (Штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків) / І. Луценко, І. Братусь. - К. : Либідь, 2002. - 192 с.
 18. 84(4 Укр) М63 Міріджанян, Л. Мій Шевченко: Переклади, віpші, виступи, статті. / Левон. Міріджанян. - К., 2002. - 160 с. - (Вінок Кобзареві мовами народів світу).
 19. 83.3 (4 Укр) Н19 Назаренко, М. Й. Поховання на могилі (Шевченко ,якого знали) / М. Й. Назаренко. - К. : Сварог, 2006. - 688 с.
 20. 83.3(4 Укр) О-36 Огієнко, І. (. Тарас Шевченко / І.(Митрополит Ілларіон) Огієнко ; Упоряд. М.С.Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2003. - 462 с.
 21. 83.3(4 Укр) С50 Смаль-Стоцький, С. Т.Шевченко. Інтерпритації : Монографія / С. Смаль-Стоцький. - Черкаси : Брама, 2003. - 376 с.
 22. 83.3(4 Укр) Т35 Терлецький, В. Слово про Кобзаря : Глухів поета. Шевченкознавчі розвідки. / В. Терлецький. - Суми : Собор, 2002. - 208 с.
 23. 83.3(4 Укр) У95 Ушкалов, Л. В. Тарас Шевченко / Л. В. Ушкалов ; [Ушкалов Л. В.]. - Х. : Фоліо, 2009. - 122 с. - (Знамениті українці).
 24. 83.3(4 Укр) Ф53 Филипович, П. Шевченкознавчі студії / П. Филипович. - Черкаси : Брама, 2002. - 220 с.
 25. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. "Я так її, я так люблю..." : Вибрані вірші та поеми / Т. Шевченко ; Упорядкув. і прим. М.М.Павлюка; вст. ст. М.Г.Жулинського. - К. : Либідь, 2004. - 704 с. : іл.
 26. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Кобзар / Т. Шевченко. - К. : Просвыта, 2012. - 736 с.
 27. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Кобзар / Т. Шевченко ; Шевченко Т. - Донецк : ТОВ ВКФ "БАО", 2008. - 480 с.
 28. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Кобзар : [Вибр. поетичні твори] / Т. Шевченко ; Шорубалка Л.С. - К. : МАУП, 2005. - 472 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/84/Kobzar.rar
 29. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Кобзар / Т. Шевченко. - Рівне : Волинські обереги, 2004. - 640 с.
 30. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Повне зібрання творів: Т.1. : Поезія 1837-1847 / Т. Шевченко ; Перед.слово І.М. Дзюби, М.Г.Жулинського. - К. : Наукова думка, 2003. - 784 с.
 31. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Повне зібрання творів: Т.2. : Поезія 1847-1861 / Т. Шевченко ; Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 784 с.
 32. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Повне зібрання творів: Т.3. : Драматичні твори. Повісті / Т. Шевченко ; Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 592 с.
 33. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Повне зібрання творів: Т.4. : Повісті / Т. Шевченко ; Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 600 с.
 34. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Повне зібрання творів: Т.5. : Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. "Букварь южнорусский". Записи народної творчості / Т. Шевченко ; Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 496 с.
 35. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Повне зібрання творів: Т.6. : Листи. Дарчі та власні написи. Документи, складені Т.Шевченком або за його участю / Т. Шевченко ; Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 623 с.
 36. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Г. Три літа : першодрук другого (1845 р.) авторського (укладеного автором) збірника поезій Тараса Шевченка / Т. Г. Шевченко. - Переяслав-Хмельницький : Переяслав, 2004. - 228 с.
 37. 85.1 Я94 Яцюк, В. Не забудьте пом'янути...Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури 1890-1940 = Shevchenko card as a memorial of history and culture 1890-1940 / В. Яцюк ; [Яцюк В. М.]. - 2-ге вид, доп. - К. : Криниця, 2008. - 584 с. - (Скарби Тарасової гори).

 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні

 6 лютого – День безпечного Інтернету

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.973 З-38 Захист інформації в комп'ютерних системах : Підруч. / Укл. Гапак О.М., Балога С.І. - Ужгород : УжНУ, 2021. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Gapak_Zahyst_informacii.rar
 2. 32.973 З-38 Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах : Навч. посіб. / Семенов С.Г. та ін. - Х. : НТУ "ХПІ", 2014. - 251 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Semenov_Zahyst_informacii.rar
 3. 32.973 І-74 Інформаційна безпека : Навч. посіб. / За заг. ред. Ю.Я.Бобала. - Львів : Львівська політехніка, 2019. - 580 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Bobalo_Inf_bezpeka.rar
 4. 67.404.3 І-74 Інформаційна безпека : підруч. / [Остроухов В. В., Присяжнюк М. М., Фармагей О. І. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 412 с.
 5. 32.973 І-74 Інформаційна безпека в комп'ютерних мережах : Навч. посіб. / Смірнов О.А. та ін. - Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2020. - 295 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Smirnov_Inf_bezpeka.rar
 6. 32.973 О-75 Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту : навч. посіб. / [Богуш В. М., Богуш В. В., Бровко В. Д. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 554 с.
 7. 32.973 Т38 Технічний захист інформації: теоретичні основи та організаційно-технічне забезпечення : навч. посіб. / [Богуш В. М., Бровко В. Д., Кобус О. С. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2023. - 484 с.
 8. 32.973 Б91 Буров, Є. В. Комп'ютерні мережі : підруч. / Є. В. Буров. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 262 с. - (Вища освіта в Україні).
 9. 32.973 Г54 Глинський, Я. М. Практикум з інформатики: Самоучитель : навч. посіб. / Я. М. Глинський ; [Глинський Я. М.]. - 12-те вид., оновл. - Л. : СПД Глинський, 2010. - 304 с.
 10. 32.973 Г54 Глинський, Я. М. Інтернет: Мережі, HTML і телекомунікації : навч. посіб. Самоучит. / Я. М. Глинський, В. А. Ряжська. - 6-те вид., доп. та оновл. - Л. : "СПД Глинський", 2009. - 240 с.
 11. 32.973 Г75 Грайворонський, М. В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем : підруч. / М. В. Грайворонський, О. М. Новіков. - К. : Видавнича група ВНV, 2009. - 608 с.
 12. 32.973 Ж91 Жураковський, Б. Ю. Комп'ютерні мережі : Навч. посіб. У 2-х ч. Ч.1 / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів. - К. : КПІ, 2020. - 336 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Zhurakovskyi_Komp_merezhi_1.rar
 13. 32.973 Ж91 Жураковський, Б. Ю. Комп'ютерні мережі : Навч. посіб. У 2-х ч. Ч.2 / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів. - К. : КПІ, 2020. - 372 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Zhurakovskyi_Komp_merezhi_2.rar
 14. 67.404.3 З-80 Золотар, О. О. Інформаційна безпека людини: теорія і практика : Монографія / О. О. Золотар. - К. : АртЕк, 2018. - 446 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Zolotar_Inf_bezpeka.rar
 15. 32.973+67.404.3 К57 Когут, Ю. І. Кібертероризм ( історія, цілі, об'єкти) : практич. посіб. / Ю. І. Когут. - К. : СІДКОН, 2023. - 304 с.
 16. 32.973 К89 Кузьмичов, А. І. Аналітика мережевих структур. Моделювання засобами WinQSB та MS Excel : практикум / А. І. Кузьмичов. - К. : Ліра-К, 2018. - 208 с.
 17. 67.404.3 Л63 Лисенко, С. О. Особливий погляд на інформаційну безпеку / С. О. Лисенко. - К. : СПД Чалчинська Н. В., 2019. - 380 с.
 18. 32.973 Л64 Литвин, В. В. Методи та засоби інженерії даних та знань : навч. посіб. / В. В. Литвин. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 240 с.
 19. 67.404.3 Л63 Лісовська, Ю. П. Інформаційна безпека України : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2018. - 172 с.
 20. 67.404.3 Л63 Лісовська, Ю. П. Кібербезпека: ризики та заходи : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2019. - 272 с.
 21. 66.4+66.0 Л63 Лісовький, П. М. Захист інформації: міжнародні відносини та політичний консалтинг : навч.посіб. / П. М. Лісовький, Ю. Лісовська, П. - К. : Ліра-К, 2022. - 312 с.
 22. 32.81+74.58 М64 Мирошниченко, В. О. Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності ( для спеціальності - історія ) : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко. - К. : ЦУЛ, 2015. - 296 с.
 23. 67.404.3 М89 Мужанова, Т. М. Інформаційна безпека держави : Навч. посіб. / Т. М. Мужанова. - К. : ДУТ, 2019. - 131 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Muzhanova_Inf_bezpeka_derzhavy.rar
 24. 67.404.3 Н56 Нестеренко, Г. Інформаційна безпека : Курс лекцій / Г. Нестеренко. - К. : НАУ, 2022. - 102 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Nesterenko_Inf_bezpeka.rar
 25. 67.401.21 П16 Панченко, О. Інформаційна безпека в епоху турбулентності: державно-управлінський аспект : монографія / О. Панченко. - К. : КВІЦ, 2020. - 32 с.
 26. 32.973 П19 Пасічник, В. В. Веб-технології та веб-дизайн : підруч. Кн. 1 : Веб-технології / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 336 с. - (Комп'ютинг).
 27. 60.56+32.973 С31 Сенченко, О. М. Інформаційно-мережеві війни: теорія, моделі, алгоритми / О. М. Сенченко. - К. : КВІЦ, 2017. - 332 с.

 24 січня – Міжнародний день освіти

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74.58 В55 Вища економічна освіта в умовах формування інтелектуально - інноваційного суспільства : монографія / [Гавриш О. А., Довгань Л. Є., Каракай Ю. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 364 с.
 2. 74.58 Г51 Гібридна освіта: моделі, світові практики, українське впровадження : Монографія / Укл. Яцишин Т., Семенець-Орлова І., Касян С. - Одеса : Олді+, 2023. - 348 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.58/Yacyshyn_Gibr_osvita.rar
 3. 74 Д36 Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство : навч. посіб. / [Лаврик Г. В., Терела Г. В., Харченко Т. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 208 с.
 4. 74 З-19 Законодавство України про освіту : збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 274 с.
 5. 67.72 П80 Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про освіту : наук.-практ. посіб. / [За заг. ред. В. Д. Войцишена]. - К. : Алерта, 2013. - 114 с.
 6. 67.401 Р64 Розвиток механізмів публічного управління в контексті реалізації євроінтеграційного вектора України (кейси розбудови освіти та економіки для забезпечення безпеки й досягнення цілей сталого розвитку) : Монографія / За заг. ред. І.А.Семенець-Орлової, О.С.Соловйова. - Одеса : Олді+, 2023. - 796 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Semenec-Orlova_Rozv_meh_pub_upravlinnya.rar
 7. 88.4+74.58 Ф56 Філософія освітнього простору: психологічний вимір : колективна монографія. - К. : ЦУЛ, 2021. - 400 с.
 8. 87+87.4 Ф56 Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [За ред. Додонова Р. О., Мозгового Л. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 512 с.
 9. 74 А55 Алькема, В. Г. Бізнес-освіта в Україні : монографія / В. Г. Алькема, Т. В. Шахматова. - Л. : Новий-Світ-2000, 2010. - 252 с.
 10. 87 Б17 Базалук, О. О. Філософія освіти : навч.-метод. посіб. / О. О. Базалук. - К. : Кондор, 2011. - 164 с.
 11. 74 В67 Волкова, Н. П. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. - 4-те вид., стереотип. - К. : Академвидав, 2012. - 616 с. - (Альма-матер).
 12. 60.56 Г70 Городняк, І. В. Соціологія освіти : навч. посіб. / І. В. Городняк ; [Городняк І. В.]. - Л : Новий Світ-2000, 2011. - 265 с.
 13. 74 Д50 Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології : підруч. / І. М. Дичківська. - 2-ге вид., доп. - К. : Академвидав, 2012. - 352 с. - (Альма-матер).
 14. 74 Д53 Дмитренко, Г. А. Стратегія розвитку людства. Новий гуманізм в освіті : наук.-публіцист. вид. / Г. А. Дмитренко, Н. В. Головач, Л. О. Згалат-Волинська. - К. : ДКС-Центр, 2021. - 258 с.
 15. 378 З-17 Зайченко, І. В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі : навч. посіб. / І. В. Зайченко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 456 с.
 16. 74.58+32.973 М33 Матвієнко, О. В. Інформаційна освіта: трансформації та сучасні тенденції : монографія / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К. : Ліра-К, 2024. - 210 с.
 17. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : навч. посіб. / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 724 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu.rar
 18. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : навч. посіб. В 3-х ч. Ч.1 / І. М. Найдьонов. - К. : Персонал, 2018. - 250 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_1.rar
 19. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.2 / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 260 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_2.rar
 20. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.3 / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 234 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_3.rar
 21. 65.01 Н64 Никончук, В. М. Методологія забезпечення якості та розвитку інтелектуального капіталу в національній економіці : монографія / В. М. Никончук. - Рівне : Волинські обереги, 2020. - 224 с.
 22. 88.4-6 П16 Панок, В. Г. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти) / В. Г. Панок, В. Д. Острова. - К. : Освіта України, 2010. - 230 с.
 23. 74.58 П31 Пєхота, О. М. Основи педагогічних досліджень : Навч. посіб. / О. М. Пєхота, І. П. Єрмакова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2013. - 287 с.
 24. 74.58 Р34 Резван, О. О. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / О. О. Резван, А. М. Приходько, О. О. Долгопол. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 128 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.58/Rezvan_Ped_vysch_shkoly.rar
 25. 67.401 С30 Семенець-Орлова, І. А. Державне управління освітніми змінами в Україні: теоретичні засади : монографія / І. А. Семенець-Орлова. - К. : ЮСТОН, 2018. - 420 с.
 26. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб. / Г. В. Товканець. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 27. 74.58 Ц28 Цвірова, Т. Д. Ми навчаємось в Україні : навч. посіб. / Т. Д. Цвірова, В. Е. Чернов. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 206 с.
 28. 74.2 Ц56 Цибульська, С. М. Інноваційні технології в системі початкової освіти : монографія / С. М. Цибульська. - К. : Персонал, 2017. - 173 с.
 29. 74.2 Ч-44 Чепіль, М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. - К. : Академвидав, 2012. - 224 с.
 30. 74.58 Я22 Яворська, М. Гармонізація адміністрування у сучасному вищому навчальному закладі: відповідь на виклики часу : монографія / Моніка Яворська. - К.; Лодзь : ЦУЛ, 2019. - 288 с.

 Наша єдність - наша зброя. 22 січня – День Соборності України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) Д47 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920. У 2-х т., 3-х ч. = Directory, Council of National Ministers of the Ukrainian National Republik 1918-1920 : Документи і матеріали. Т.1 / Упоряд. верстюк В., Басара-Тиліщак Г., Бойко В. та ін. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2006. - 688 с.
 2. 63.3(4 Укр) І-90 Історія державності України : Експеримент. підруч. / Ред. Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. - Х. : Одіссей, 2004. - 608 с.
 3. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 4. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України без міфів: ґенеза національної стійкості крізь призму наукових досліджень : монографія / [За заг. ред. Б. Попкова, С. Пєткова]. - К. : Ліра-К, 2024. - 280 с.
 5. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 6. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 7. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - 9-те вид., доп. - К. : Академія, 2023. - 560 с. - (Альма-матер).
 8. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.1 : Давні часи. Середньовіччя. Нова доба / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 344 с.
 9. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.2 : 1917-2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 464 с.
 10. 86.37 Б86 Бочков, П. (. Выбор веры: церковь или идеология. Классификация церковных расколов постсоветского периода : монография / П.(свящ.) Бочков, Д.(прот.) Мартышин. - К. : Персонал, 2011. - 264 с.
 11. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 12. 63.3(4 Укр)+71.1 К17 Калакура, Я. С. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. - К. : Генеза, 2017. - 560 с.
 13. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 14. 63.3(4 Укр) К60 Колесник, І. І. Українська історіографія ( XVIII- початок ХХ століття ) / І. І. Колесник ; [Колесник І. І.]. - К. : Генеза, 2009. - 256 с.
 15. 63.3(4 Укр) К75 Коцур, В. П. Україна: історичні події та факти / В. П. Коцур, А. П. Коцур. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. - 144 с.
 16. 63.3(4 Укр) К90 Кульчинський, С. Володимир Винниченко / С. Кульчинський, В. Солдатенко. - К. : Альтернативи, 2005. - 376 с.
 17. 63.3(4Укр)+63.5 Л61 Липа, Ю. Всеукраїнська трилогія: У 2 т. Том 1 : Призначення України / Ю. Липа. - К. : МАУП, 2007. - 336 с. : іл. - (Б-ка українознавства; Вип.12).
 18. 63.3(4Укр)+63.5 Л61 Липа, Ю. Всеукраїнська трилогія: У 2 т. Том 2 : Чорноморська доктрина; Чорноморський простір (атлас); Розділ Росії / Ю. Липа. - К. : МАУП, 2007. - 392 с. : іл. - (Б-ка українознавства; Вип.12).
 19. 67.3(4 Укр) М15 Макарчук, В. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945 рр.). Історико-правове дослідження / В. Макарчук. - К. : Атіка, 2007. - 368 с.
 20. 63.3(4 Укр) М69 Міхновський, М. Самостійна Україна / М. Міхновський. - 2-ге вид., випр. - К. : Діокор, 2003. - 80 с.
 21. 63.3(4 Укр) М69 Міхновський, М. Самостійна Україна; Справа Української інтелегенції / М. Міхновський. - К. : МАУП, 2007. - 352 с. - (Б-ка українознавства ; Вип. 7).
 22. 63.3(4 Укр) М91 Мусієнко, Г. Україна для українців. Хто за і проти? / Г. Мусієнко. - К.; Біла Церква : МАУП, 2003. - 432 с.
 23. 63.3(4 Укр) О-53 Олексюк, Т. Соборна Україна : Наук. розвідки і спомини / Т. Олексюк. - К. : Укр. видав. спілка, 2004. - 640 с.
 24. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Іван Мазепа / С. Павленко. - К. : Альтернативи, 2003. - 416 с.
 25. 63.3(4Укр)+67.3(4Укр) П30 Петрів, Р. Східна Галичина у складі Австрійської імперіїї (історико-правовий аспект) / Р. Петрів ; [ Петрів Р.]. - Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т, 2009. - 255 с.
 26. 63.3(4 Укр) П39 Плохій, С. Брама Європи: Історія України від скіфських воєн до незалежності = The Gates of Europe. A history of Ukraine / С. Плохій ; пер.Пер. з англ. Р.Клочка. - перероб. і доп. вид. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 512 с.
 27. 63.3(4 Укр) Р31 Реєнт, О. Павло Скоропадський / О. Реєнт ; Під. ред. В.А.Смолія. - К. : Альтернативи, 2003. - 304 с.
 28. 63.3(4 Укр)я2 С32 Сергійчук, В. Соборна пам'ять України : Календар-альманах / В. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2007. - 288 с.
 29. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Українська соборність : Відродження українства в 1917- 1920 роках / В. І. Сергійчук. - К. : Укр. видавнича спілка, 1999. - 414 с.
 30. 63.3(4 Укр) С51 Смолій, В. Богдан Хмельницький / В. Смолій, В. Степанков. - К. : Альтернативи, 2003. - 400 с. : іл.
 31. 63.3(4 Укр) С60 Солдатенко, В. Ф. Українці на шляху самоствердження. Історико-історіографічні екскурси в минуле міжнаціональних стосунків : монографія / В. Ф. Солдатенко. - К. : Ліра-К, 2023. - 550 с.
 32. 63.3(4 Укр) Т12 Тагліна, Ю. С. Михайло Грушевський / Ю. С. Тагліна. - Х. : Фоліо, 2018. - 121 с. - (Знамениті українці).
 33. 63.3(4 Укр) У31 Удовиченко, О. І. Україна у війні за державність: Історія організації і боїових дій Українських Збройних Сил 1917-1921 / О. І. Удовиченко. - К. : Україна, 1995. - 206 с.
 34. 63.3(4 Укр) Ч-46 Чередниченко, Д. Павло Чубинський / Д. Чередниченко. - К. : Альтернативи, 2005. - 376 с.
 35. 63.3(4 Укр) Ш37 Шевчук, В. П. Історія Української державності: Курс лекцій: Навчальний посібник / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. - К. : Либідь, 1999. - 480 с.
 36. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.
 37. 66.1 Я60 Яневський, Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки / Д. Яневський. - К. : Дух і літера, 2003. - 767 с.

 14 січня - Всесвітній день логіки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87.4 Л69 Логіка : Підручник / Титов В.Д., Цалін С.Д., Невельська-Гордєєва О.П. та ін. - Х. : Право, 2005. - 208 с.
 2. 87.4 Л69 Логіка для юристів : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 150 с.
 3. 87.4 Л69 Логіка для юристів [Текст] : навч. посіб. / [Цимбалюк В. І., Циганчук Л. А., Мітчук О. А. та ін.]. - Львів : Новий світ, 2007. - 216 с.
 4. 87.4 А53 Алфьоров, С. М. Логіка для юристів : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Р. В. Бараннік, Г. Г. Шпитальна. - К. : КНТ; Дакор, 2011. - 136 с.
 5. 87.4 Б23 Бандурка, О. М. Курс логіки : Підруч. / О. М. Бандурка, О. В. Тягло. - Х. : Ун-т внутр. справ, 1999. - 164 с.
 6. 87.4 Б24 Баранівський, В. Ф. Логіка : посіб. для підгот. до іспитів / В. Ф. Баранівський, Т. Г. Скворцова. - К. : Паливода А.В., 2007. - 104 с.
 7. 87.4 Б73 Богдановський, І. В. Логіка : опорн. конспект лекцій / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна. - 6-те вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 168 с. : іл.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Logika_bogdanovskiy.rar
 8. 87.4 Б81 Бондар, Т. І. Логіка : хрестоматія / Т. І. Бондар. - К. : Ліра-К, 2022. - 366 с.
 9. 87.4 Б81 Бондар, Т. І. Логіка : Навч. посіб. / Т. І. Бондар. - К. : ДАКККіМ, 2006. - 127 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Bondar_Logika.rar
 10. 87.3(0) Г27 Гегель, Г. В. Наука логіки. Енциклопедія філософських наук. Мала логіка : навч. посіб. / Г. В. Гегель. - К. : Ліра-К, 2023. - 372 с.
 11. 87.4 Д85 Дуцяк, І. З. Логіка : підруч. / І. З. Дуцяк ; [Дуцяк І. З.]. - К. : Знання, 2010. - 406 с.
 12. 87.4 Ж59 Жеребкін, В. Є. Логіка / В. Є. Жеребкін ; Жеребкін В. Є. - 10-е вид., стереотип. - К. : Знання, 2008. - 255 с.
 13. 87.4 Ж79 Жоль, К. К. Вступ до сучасної логіки / К. К. Жоль. - К. : Либідь, 2002. - 152 с.
 14. 87.4 І-97 Ішмуратов, А. Т. Вступ до філософської логіки : Підруч. для студ. та аспірант. гуманітар. спец. вищ. навч. закл. / А. Т. Ішмуратов. - К. : Абрис, 1997. - 350 с.
 15. 87.4 К21 Карамишева, Н. В. Логіка ( теоретична і прикладна ) : навч. посіб. / Н. В. Карамишева ; [ Карамишева Н. В.]. - К. : Знання, 2011. - 455 с.
 16. 87.4 К44 Кислюк, К. В. Логіка : конспект лекцій / К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2016. - 92 с.
 17. 87.4 К63 Комаха, Л. Г. Логічні засади аргументації у філософському знанні : монографія / Л. Г. Комаха. - К. : ЦУЛ, 2015. - 360 с.
 18. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : підруч. / А. Є. Конверський. - 5-те вид, перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 320 с.
 19. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : Підруч. для студентів юридичних факультетів / А. Є. Конверський ; [Конверський А. Є.]. - 3-тє вид, перер. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 20. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : підруч. / А. Є. Конверський ; Конверський А. Є. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2008. - 304 с.
 21. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка (традиційна та сучасна) : підруч. / А. Є. Конверський ; Конверський А. Є. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2008. - 536 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Lohika_tradytsiina_ta_suchasna.rar
 22. 87.4 К75 Кохан, Я. Українські аналітики й наукова коректність / Я. Кохан. - К. : Смолоскип, 2001. - 200 с.
 23. 87.4+68 Л63 ЛісовськийП, М. Воєнно-промислова логіка: інтелект, сенсорика, комбінаторика : навч. посіб. / М. ЛісовськийП, Ю. П. Лісовський. - К. : Ліра-К, 2023. - 192 с.
 24. 87.4 М74 Мозгова, Н. Г. Логіка : навч. посіб / Н. Г. Мозгова ; Мозгова Н. Г. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 248 с.
 25. 87.4 Н15 Навроцький, В. В. Логіка соціальної взаємодії / В. В. Навроцький. - Х. : Консум, 2005. - 204 с.
 26. 60.54 О-55 Олсон, М. Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп / М. Олсон ; пер.Слухай С. - К. : Лібра, 2004. - 272 с.
 27. 87.4 О-65 Орендарчук, Г. О. Логіка : Навч. посіб. / Г. О. Орендарчук. - Тернопіль : Астон, 2008. - 272 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Orendarchuk_Logika.rar
 28. 87.4 П12 Павлов, В. І. Логіка у запитаннях, відповідях і аргументаціях : навч. посіб. / В. І. Павлов. - К. : ЦУЛ, 2008. - 408 с.
 29. 87.4 Р99 Ряшко, В. І. Логіка : навч. посіб. / В. І. Ряшко ; Ряшко В. І. - К. : ЦУЛ, 2009. - 328 с.
 30. 87.4 Т63 Тофтул, М. Г. Логіка : підручник / М. Г. Тофтул ; Тофтул М.Г. - 2-ге вид., допов. - К. : Академія, 2008. - 400 с.
 31. 87.4 Х76 Хоменко, І. В. Логіка : Підручн. / І. В. Хоменко. - К. : ЦУЛ, 2007. - 335 с.
 32. 87.4 Х76 Хоменко, І. В. Логіка в задачах: Підручник / І. В. Хоменко. - К. : Четверта хвиля, 1998. - 284 с.
 33. 87.4 Х76 Хоменко, І. В. Логіка для юристів / І. В. Хоменко. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 224 с.
 34. 87.4 Х76 Хоменко, І. В. Логіка: теорія та практика : підручник / І. В. Хоменко ; [Хоменко І. В.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 400 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Lohika_teoriia_ta_praktyka.rar
 35. 87.4 Щ64 Щербина, О. Ю. Логіка для юристів : Курс лекцій / О. Ю. Щербина ; Щербина О. Ю. - 3-тє вид. - К. : Юридична думка, 2007. - 264 с.

Книжкові виставки 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: