Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Правила користування бібліотечним фондом та послугами Міжнародного бібліотечно-інформаційного центру

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотечним фондом та послугами Міжнародного бібліотечно-інформаційного центру ім. Ярослава Мудрого (надалі - МБІЦ, бібліотека) розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; Положенням про Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр; Законів України "Про авторське право та суміжні права" та "Про вищу освіту".

1.2. Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава Мудрого є інформаційно-методичним та культурно-просвітницьким підрозділом Академії, основним завданням якого є бібліотечно-інформаційна діяльність, спрямована на забезпечення творами друку та іншими інформаційними матеріалами освітнього, науково-методичного та виховного процесу.

1.3. Бібліотечний фонд та технічні засоби МБІЦ є власністю Академії.

1.4. Користування бібліотечним фондом та послугами МБІЦ для студентів і працівників Академії - безкоштовне. Перелік окремих видів платних послуг, що надаються в бібліотеці, а також розмір їх оплати затверджуються прейскурантом цін.

2. Порядок запису до МБІЦ та користування бібліотечним фондом

2.1. Для запису до МБІЦ подають такі документи:
- для студентів, учнів технікумів та ліцеїв, аспірантів, докторантів - студентський квиток, посвідчення, які дійсні в поточному році та паспорт;
- для науково-педагогічного складу та співробітників Академії - службове посвідчення та паспорт;
- для інших відвідувачів - паспорт та квитанцію про оплату бібліотечних послуг.
На підставі цих документів створюється електронний або заповнюється паперовий читацький формуляр.

2.2. Користувачі не мають права передавати свої документи (студентський квиток, службове посвідчення, паспорт) іншій особі, а також користуватися чужими документами.

2.3. Кожного календарного року в бібліотеці проводиться перереєстрація користувачів.

2.4. При записі до бібліотеки всі користувачі повинні ознайомитися з даними Правилами.

2.5. Для одержання літератури студенти Академії подають студентський квиток, науковці та працівники - службове посвідчення, інші читачі - документ, що засвідчує їх особу. Видача літератури здійснюється на основі читацької вимоги (заявки).

2.6. В читальному залі студенти залишають під заставу студентський квиток або залікову книжку; науковці, науково-педагогічний склад, працівники Академії - посвідчення; інші читачі - документ, що засвідчує їх особу.

2.7. Виносити літературу з читальних залів поза межі бібліотеки заборонено. Для виготовлення ксерокопій дозволяється виносити літературу з читального залу терміном до 30 хвилин.

2.8. Електронний формуляр читача доступний тільки при наявності студентського квитка з штрих-кодом. Існування в електронній системі МБІЦ електронного читацького формуляру є підтвердженням того, що користувач ознайомився з даними Правилами та зобов'язався їх дотримуватися.

2.9. Загальна кількість виданих творів та терміни користування:

- навчальна література видається на семестр в кількості не більше ніж 30 примірників;
- книги тимчасового абонементу видаються в кількості до 5 примірників терміном не більшим ніж на 30 календарних днів;
- література в читальних залах - не більше ніж 10 примірників за один раз.

2.10. Науково-педагогічному складу та працівникам Академії навчальна література видається в користування строком до одного місяця.

2.11. Адміністрація МБІЦ вправі скоротити термін користування виданнями підвищеного попиту й організувати видачу книг на скорочені терміни.

2.12. При втраті студентського квитка користувач зобов'язаний повернути всі документи, взяті з фонду МБІЦ. В присутності читача працівник бібліотеки розблокує електронний формуляр, спише всі документи та видалить електронний формуляр. Після того, як студент поновить свій студентський квиток, він має повторити процедуру запису до бібліотеки.

3. Права та обов'язки користувачів

3.1. Користувачі МБІЦ Академії мають право:
- одержувати інформацію про склад фондів бібліотеки через електронний каталог;
- отримувати у тимчасове користування друковані твори та інші матеріали із бібліотечного фонду;
- одержувати консультаційну допомогу в пошуку і виборі творів друку, інших документів;
- брати участь у культурно-освітніх заходах, які проводяться в МБІЦ;
- висловлювати побажання та пропозиції щодо поліпшення роботи бібліотеки.

3.2. Користувачі зобов'язані:
- дбайливо ставитися до технічного оснащення МБІЦ, до книг та інших творів друку, отриманих з фондів бібліотеки; не робити в книгах позначок, підкреслень; не виривати і не загинати сторінки;
- дотримуватися тиші в читальних залах, комп'ютерному залі та біля кафедр абонементу;
- відшкодовувати збитки, нанесені бібліотечному фонду, технічним засобам, і майну Академії в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством і нормативно-розпорядчими документами МАУП;
- замінити втрачені чи зіпсовані друковані та інші матеріали з бібліотечного фонду такими, що визнані МБІЦ рівноцінними. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами в кратному розмірі, що діють на день розрахунку;
- повертати книги у встановлений термін. За несвоєчасне повернення літератури, виданої на тимчасовий абонемент, нараховується пеня по кожному примірнику в розмірі 1 грн. за кожен прострочений календарний день;
- на період літніх канікул здавати всі твори друку, взяті на абонемент;
- при відрахуванні, звільненні, оформленні академічної відпустки, закінченні навчання повернути всю літературу, яка була отримана ними з бібліотечного фонду та підписати обхідний лист. В разі не виконання цього зобов'язання МБІЦ передає документи для стягнення вартості неповерненої літератури у примусовому порядку.

3.3. При відмові від заміни чи сплати вартості втраченої чи пошкодженої літератури, стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів державних нотаріальних контор в десятикратному розмірі її вартості.

3.4. Відповідальність за псування видань несе читач, що користувався ними останнім.

3.5. Працівник бібліотеки має право подовжити термін користування літературою на прохання користувача, якщо на неї нема попиту з боку інших користувачів.

3.6. У випадку порушення даних Правил користування бібліотечним фондом та послугами МБІЦ, читачі можуть бути позбавлені права користування бібліотекою на термін, обумовлений керівництвом бібліотеки.

4. Зобов'язання працівників МБІЦ

4.1. Систематично поповнювати бібліотечний фонд навчальною та науковою літературою, періодичними виданнями, електронними виданнями згідно профілю навчальних програм Академії та оперативно враховувати зміни у навчальних планах при доукомплектуванні бібліотечного фонду для найповнішого задоволення запитів користувачів.

4.2. Інформувати читачів про усі види послуг, які надаються в МБІЦ; популяризувати свої фонди і послуги.

4.3. Удосконалювати бібліотечне й інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів, впроваджуючи передові інноваційні технології.

4.4. Забезпечувати високу культуру обслуговування.

4.5. Надавати читачам допомогу у виборі необхідних матеріалів, проводячи заняття по основах бібліотечно-бібліографічних знань, усні консультації; надаючи в їх користування електронні каталоги, організовуючи книжкові виставки, бібліографічні огляди, дні інформації, дні кафедр, інші заходи.

4.6. Постійно працювати над підвищенням освітнього та фахового рівня працівників бібліотеки, проводити та брати участь у наукових конференціях.

4.7. Здійснювати постійний контроль за поверненням до фондів виданих книг та інших матеріалів.

4.8. Створювати і підтримувати в МБІЦ комфортні умови для роботи читачів.

4.9. Враховувати зауваження та пропозиції користувачів щодо покращання діяльності МБІЦ.

Пошук по сайту: