Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки - 2015

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

  Жовтень - грудень 2015

Видатні вчені України в часі і прсторі: Г.В. Щокін, засновник та голова Наглядової ради МАУП, засновник та президент Міжнародної кадрової академії, кандидат психологічних наук, професор.

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.4 А91 Щёкин, Г. В. Астрология для менеджера / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1992. - 164 с.
 2. 88.2 Щ38 Щёкин, Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению : Учеб-метод. пособие / Г. Щёкин ; [Щекин Г.]. - 4-е изд., стер. - К. : Персонал, 2011. - 616 с.
 3. 63.3(0) Щ92 Щокін, Г. Виникнення давніх євреїв та подальший розвиток їхнього культу / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 152 с.
 4. 60.5 Щ38 Щёкин, Г. Диалог цивилизаций: новые принципы организации мира : Докл. на Всемир. конф., 24 мая 2002 г. / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2005. - 148 с.
 5. 74 Д63 Щёкин, Г. В. Документы об образовании: проблемы признания и сравнимости : Краткое руководство / Г. В. Щёкин. - К. : МКА, 1995. - 64 с.
 6. 66.3 Щ92 Щокін, Г. За кого ж голосувати?: Спроба відвертої відповіді / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2004. - 68 с.
 7. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Закони соціального розвитку і управління / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 192 с.
 8. 66.5 Щ92 Щокін, Г. Захист нації і держави: доленосні проблеми / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 66 с.
 9. 66.3 Щ92 Щокін, Г. Згуртуватися, щоб перемогти / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 64 с.
 10. 86.4 И51 Щёкин, Г. В. Имена: код личности и судьбы / Г. В. Щёкин. - К. : МЗУУП, 1992. - 112 с.
 11. 88.4-4 Щ38 Щёкин, Г. В. Как избежать ошибок при устройстве на работу: Советы психолога / Г. В. Щёкин. - 3-е изд., стереотипное. - К. : МАУП, 1994. - 100 с.
 12. 65.290-2(2) К16 Щёкин, Г. В. Как работают с людьми за рубежом : Методические рекомендации / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1992. - 148 с.
 13. 88.2 Щ-38 Щёкин, Г. В. Как читать людей по их внешнему облику / Г. В. Щёкин. - 2-е изд. - К. : Україна, 1993. - 239 с.
 14. 88.4-8 Щ37 Щёкин, Г. В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента : Науч.-практич. пособ. / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1999. - 400 с.
 15. 86 Щ38 Щёкин, Г. Конец времен: пророчества и комментарии : Эсхатолог. эссе / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2004. - 152 с.
 16. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Концепція соціального розвитку: висновки для України : Наук. видання / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2002. - 72 с.
 17. 71.1 Щ92 Щокін, Г. В. Культура і антикультура: хто кого? : Статті / Г. В. Щокін. - К. : МАУП, 2003. - 80 с.
 18. 66.5 Щ38 Щёкин, Г. Культурное разнообразие мира: пути и препятствия / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2005. - 136 с.
 19. 88.4 Щ38 Щёкин, Г. Мужское и женское: тайны пола : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - К. : Персонал, 2013. - 510 с.
 20. 66.5 Щ92 Щокін, Г. Націоналізм як державна ідеологія: Відверта розмова / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 52 с. - (Б-ка журн. "Персонал").
 21. 65.290-2(2)+88.4-8 Щ38 Щёкин, Г. Организация и психология управления персоналом : Учеб.- метод. пособие / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2002. - 832 с.
 22. 66.6 Щ92 Щокін, Г. Організатори більшовизму: національно-персональний склад / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 56 с.
 23. 66.0 Щ92 Щокін, Г. Основи політичної науки / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 184 с.
 24. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Основы кадрового менеджмента : Учеб. / Г. В. Щёкин. - 5-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2004. - 280 с.
 25. 66.3 Щ92 Щокін, Г. Парламентські вибори та їх наслідки / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 70 с.
 26. 65.290-2(2) Щ34 Щёкин, Г. В. Планирование и организация работы с персоналом : Учеб. пособие / Г. В. Щёкин. - К. : МЗУУП, 1993. - 92 с.
 27. 88.4-8 Щ38 Щёкин, Г. В. Практическая психология менеджмента: Как делать карьеру. Как строить огранизацию : Научно-практ. пособие / Г. В. Щёкин. - К. : Украина, 1994. - 399 с.
 28. 88.5 О-21 Обозов, М. М. Психология работы с людьми / М. М. Обозов, Г. В. Щекин. - 7-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2008. - 228 с.
 29. 66.3 Щ92 Щокін, Г. Розбудова України на засадах національного консерватизму / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 56 с.
 30. 74 Б83 Боровский, А. Б. Система методов профессиональной ориентации : Учебно-метод. пособие. кн.1 : Основы профессиональной ориентации / А. Б. Боровский, Т. М. Потапенко, Г. В. Щекин. - К. : МАУП, 1993. - 164 с.
 31. 74 Б83 Боровский, А. Б. Система методов профессиональной ориентации : Учебно-метод. пособие. Кн.2 : Методики профориентационной работы: (приложения) / А. Б. Боровский, Т. М. Потапенко, Г. В. Щекин. - К. : МАУП, 1993. - 164 с.
 32. 88.2 + 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. Система управления человеческими ресурсами : монография / Г. Щёкин ; Щекин Г. - К. : Персонал, 2009. - 1472 с.
 33. 63.3(0) Щ38 Щёкин, Г. Славянство: его место и роль в европейской истории : Докл. на Междунар. науч. конф. "Славянский мир в условиях глобализации" / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2004. - 56 с.
 34. 63.5 Щ92 Щокін, Г. Слов'янство:його місце і роль в європейській історії : Доп. на Міжнар. наук. конф."Слов'янський світ в умовах глоблізації", 3-7 груд. 2003 р., Софія, Болгарія / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 336 с.
 35. 86.3 Щ38 Щёкин, Г. Сотворение мира: когда это было? / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2004. - 32 с.
 36. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Социальная теория и кадровая политика : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 2000. - 576 с.
 37. 87.6 Щ38 Щёкин, Г. В. Социальная философия истории (теория социального развития) : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1996. - 152 с.
 38. 86.3 Щ92 Щокін, Г. В. Створення світу та кінець часів / Г. В. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 368 с.
 39. 66.1 Щ92 Щокін, Г. В. Сучасний український консерватизм : Статті, доп., інтерв'ю / Г. В. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 376 с.
 40. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Теория кадровой политики : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1997. - 176 с.
 41. 65.290-2 Щ38 Щёкин, Г. В. Теория социального управления : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1996. - 408 с.
 42. 66.2 Щ92 Щокін, Г. Україна і світ на зламі історії / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 52 с.
 43. 66.1 Щ92 Щокін, Г. Український консерватизм як сутність національної ідеї / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 64 с.
 44. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Управління суспільним розвитком: загальна концепція / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 184 с.
 45. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Цикли всесвіту та людства / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 56 с.

Зв'язки з громадськістю: перспективи для України

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(1) Р90 PR в органах державної влади та місцевого самоврядуавання : Монографія / Бабкіна О.В., Басалюков В.В., Бебик В.М., За заг. ред. Бебик В.М., Куніцина С.В. - К.; Сімферополь : МАУП, 2003. - 240 с.
 2. 65.290-2(1) Р90 PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика / [Ред. Ситников А. П., Бочаров М. П., Лисов В. А.] ; пер.c англ. - М. : ИМИДЖ-Контакт; ИНФРА-М, 2002. - 493 с.
 3. 65.290-2(1) Р90 PR у державних організаціях : Мат. наук.-практ. семінару / Ред. Бебик В.М., Куніцина С.В. - К.; Сімферополь : МАУП, 2003. - 56 с.
 4. 65.290-2(1) П12 Паблик Рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса / [Хуриев Э. А., Бочкарев В. А., Ефремова И. М. и др.]. - М. : Тандем; Экмос, 2001. - 352 с.
 5. 65.290-2(1) С17 Самое главное в PR = Essentials of public relations / Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф. и др. ; пер.Пер с англ. - С.Пб. : Питер, 2004. - 560 с.
 6. 65.290-2(1) С83 Стратегія і тактика комунікацій із громодськістю (PR) для організацій третього сектора : метод. посіб. / за ред. В.Г.Королька. - К., 2003. - 214 с.
 7. 65.290-2(1) С91 Сучасний виборчий PR : Навч. посіб. / Лісничий В.В., Грищенко В.О., Іванов В.М. та ін. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Професіонал, 2004. - 384 с.
 8. 65.290-2(1) С91 Сучасний виборчий PR : Навч. посіб. / Лісничий В.В., Грищенко В.О., Іванов В.М. та ін. - Сєвєродонецьк : Еврика, 2001. - 480 с.
 9. 65.290-2(1) Т33 Теория и практика связей с общественностью / Кочеткова А.В., Филлипов В.Н., Скворцов В.Н., Тарасов А.С. - С.Пб. : Питер, 2006. - 240 с.
 10. 65.290-2(1) Б20 Балабанова, Л. В. Паблік рілейшнз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва. - К. : Професіонал, 2008. - 528 с.
 11. 65.290-2 Б35 Бебик, В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології техніка паблік рилейшнз : Монографія / В. Бебик. - К. : МАУП, 2005. - 440 с.
 12. 65.290-2(1) Б43 Беленкова, А. А. PRостой пиар / А. А. Беленкова ; [Беленкова А. А.]. - М. : НТ Пресс, 2007. - 256 с. - (Бизнес-букварь).
 13. 65.290-2(1) Б59 Бианки, В. А. Убрать конкурента: PR-атака / В. А. Бианки, А. И. Серавин. - С.Пб. : Питер, 2007. - 240 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 14. 65.290-2(1) Б61 Білоус, В. С. Зв'язки з громадскістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності : Навч. посіб. / В. С. Білоус. - К. : КНЕУ, 2005. - 275 с.
 15. 65.290-2(1) Б70 Блэн, С. Паблик Рилейшнз / С. Блэн ; [ Блэн С. ]. - М. : Сирин, 2002. - 202 с.
 16. 88.4-3 Б73 Богданов, Е. Н. Психологические основы "Паблик рилейшнз" / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2004. - 204 с.
 17. 65.290-2(1) Б75 Бодуан, Ж. Управление имиджем компании = Паблик рилейшнз: предмет и мастерство / Жан-Пьер Бодуан. - Пер. с фр. - М. : ИМИДЖ-Контакт;ИНФРА-М, 2001. - 233 с.
 18. 76.006.5 Б82 Борисов, Б. Л. Технологии рекламы и PR : учеб. пособ. / Б. Л. Борисов ; [Борисов Б.Л.]. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 624 с. : ил.
 19. 65.290-2(1) Б86 Бочаров, М. П. История паблик рилейшнз: нравы.бизнес, наука / М. П. Бочаров ; [Бочаров М.П.]. - М. : РИП- холдинг, 2007. - 184 с. - (Академия рекламы).
 20. 65.290-2(1) Б90 Буари, Ф. А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия / Филипп А. Буари. - Пер. с фр. - М. : ИМИДЖ-Контакт;ИНФРА-М, 2001. - 178 с.
 21. 65.290-2(1) В18 Варакута, С. А. Связи с общественностью : Учеб. пособ. / С. А. Варакута, Ю. Н. Егоров. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 246 с.
 22. 65.290-2(1) В26 Вежель, Л. М. Основи зв'язків із громадськістю : навч. посіб. / Л. М. Вежель. - К. : Київський університет, 2011. - 123 с.
 23. 65.290-2(1) В45 Виллард, М. Пиарщик / М. Виллард. - М., К. : Vidalia House, Саммит-Книга, 2004. - 456 с.
 24. 65.290-2(1) В88 Вуйма, А. Черный PR. Защита и нападение в бизнесе и не только / А. Вуйма. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2005. - 224 с.
 25. 65.290-2(1) В92 Вылегжанин, Д. А. Теория и практика паблик рилейшнз : учеб. пособие / Д. А. Вылегжанин ; Вылежанин Д. А. - 2-е изд., иср. - М. : Флинта, МПСИ, 2008. - 376 с.
 26. 65.290-2(1) Г69 Горкина, М. Б. Пять шагов от менеджера до PR-директора / М. Б. Горкина ; [Горкина М. Б.]. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 220 с.
 27. 65.290-2(1) Г85 Грин, Э. Креативность в паблик рилейшинз = Creativity in public relation / Э. Грин ; [Грин Э.] ; пер.с англ. Андреевой А.Н. - 2-е изд. - С.Пб. : Нева, 2003. - 224 с.
 28. 66.0 Г85 Гринберг, Т. Э. Политические технологии: ПР и реклама : Учебн. пособие / Т. Э. Гринберг ; [Гринберг Т.Э.]. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 317 с.
 29. 65.290-2(1) Г94 Гундарин, М. Книга руководителя отдела PR / М. Гундарин. - С.Пб. : Питер, 2006. - 368 с.
 30. 65.290-2(1) Е60 Емельянов, С. М. Теория и практика связей с общественностью : Вводный курс / С. М. Емельянов. - С.Пб. : Питер, 2005. - 240 с.
 31. 65.290-2(1) З-63 Зінченко, В. В. Паблік рілейшнз (відносини із громадськістю). Форми, методи, стратегія : навч. посіб. / В. В. Зінченко ; [Зінченко В. В.]. - К. : МАУП, 2006. - 168 с.
 32. 65.290-2(1) И20 Иванова, К. А. Бесценные советы для настоящего PR-менеджера: устная коммуникация / К. А. Иванова. - С.Пб. : Питер, 2006. - 144 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 33. 65.290-2(1) И20 Иванова, К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов / К. А. Иванова. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 160 с. : ил.
 34. 65.290-2(1) И26 Игнатьев, Д. Настольная книга Public Relations / Д. Игнатьев, А. Бекетов. - 2-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. - 496 с.
 35. 65.290-2(1) И26 Игнатьев, Д. Настольная энциклопедия Public Relations / Д. Игнатьев, А. Бекетов, Ф. Сарокваша. - М. : Альпина Паблишер, 2002. - 229 с.
 36. 65.290-2(1) К28 Касьянов, Ю. В. PR-кампания своими силами. Готовые маркетинговые решения / Ю. В. Касьянов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с. - CD.
 37. 65.290-2(1) К29 Катлип, С. М. Паблик рилейшнз. Теория и практика : уч. пос. / Скотт М. Катлип, Аллен Х. Сентер, Глен М. Брум. - 8-е изд.: Пер. с англ. - М. : Вильямс, 2001. - 624 с.
 38. 65.290-2(1) К29 Катлип, С. М. Паблик рилейшнз. Теория и практика : Уч. пос. / Скотт М. Катлип, Аллен Х. Сентер, Глен М. Брум. - 8-е изд.: Пер. с англ. - М. : Вильямс, 2000. - 624 с.
 39. 65.290-2(1) К68 Королько, В. Основы паблик релейшнз / В. Королько. - М.; К. : Рефл-бук;Ваклер, 2003. - 528 с.
 40. 65.290-2(1) К68 Королько, В. Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика / В. Г. Королько. - Підручник; 2-ге вид., доп. - К. : Скарби, 2001. - 400 с.
 41. 76.01 К75 Коханова, Л. А. Экологическая журналистика, PR и реклама : Учеб. пособие / Л. А. Коханова ; Ред. Засурский Я. Н. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с.
 42. 65.290-2(1) К90 Куліш, А. Рublic relations для громадських (недержавних) організацій: практичні поради на щодень / А. Куліш ; Куліш А. - 4-те вид., змін. та доп. - К., 2004. - 125 с.
 43. 65.290-2(1)+65.290-21 К93 Курбан, О. В. PR у маркетингових комунікаціях : навч. посіб. / О. В. Курбан. - К. : Кондор, 2015. - 246 с.
 44. 65.290-2(1) Л84 Лукашев, А. В. Черный PR как способ овладения властью, или бомба для имиджмейкера / А. В. Лукашев, А. В. Пониделко. - 3-е изд., испр. и доп. - С.Пб. : Бизнесс-Пресса, 2002. - 176 с.
 45. 65.290-2(1) Л97 Ляпина, Т. Современные избирательные технологии или театр политических теней / Т. Ляпина ; Ляпина Т. - К. : Альтерпрес, 2009. - 399 с. - (Коммуникации & Стратегия)).
 46. 65.290-2(1) Л97 Ляпина, Т. В. Политические комуникации. PR реклама / Т. В. Ляпина. - 2-е изд., пер.и доп. - К. : Укрреклама, 2001. - 224 с.
 47. 65.290-2(1) М26 Маркони, Д. PR: полное руководство = Public relations: the complete guide / Джо Маркони ; пер.с англ. Д. Р. Геренава, Ю. П. Леонова. - М. : Вершина, 2006. - 256 с.
 48. 65.290-2(1) М42 Мединский, В. Р. Негодяи и гении PR: от Рюрика до Ивана ІІІ Грозного / В. Р. Мединский ; Мединский В.Р. - С.Пб. : Питер, 2008. - 316 с. : ил.
 49. 65.290-2(1) М45 Мейтленд, Я. Рабочая книга PR-менеджера / Я. Мейтленд. - С.Пб. : Питер, 2005. - 176 с.
 50. 65.290-2(1) М55 Мехлер, Г. Власть и магия PR = Macht und Magie der Public Relations / Г. Мехлер ; пер.Гофман О. - С.Пб. : Питер, 2004. - 173 c.
 51. 65.290-2(1) М74 Моисеев, В. А. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации. (Теория и практика) / В. А. Моисеев. - К. : Дакор, 2002. - 506 с.
 52. 65.290-2(1) М74 Моисеев, В. А. Паблик рилейшнз. Теория и практика / В. А. Моисеев. - 2-е изд. - К. : ВИРА-Р, 2001. - 376 с.
 53. 65.290-2(1) М74 Мойсеєв, В. А. Паблік рілейшнз : Навч. посіб. / В. А. Мойсеєв. - К. : Академвидав, 2007. - 224 с.
 54. 65.290-2(1) Н93 Ньюсом, Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз = This is PR. The realities of public relations : учеб. / Д. Ньюсом, Д. Терк, Д. Крукеберг ; пер.с англ. - 7-е изд. - М. : ИМИДЖ-Контакт; ИНФРА-М, 2001. - 628 с.
 55. 65.290-2(1) О-56 Ольшанский, Д. В. Политический PR / Д. В. Ольшанский. - С.Пб. : Питер, 2003. - 544 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 56. 65.290-2(1) О-56 Ольшевский, А. С. Антикризисный PR и консалтинг / А. С. Ольшевский. - С.Пб. : Питер, 2003. - 432 с. - ((Маркетинг для профессионалов)).
 57. 65.290-2(1) П22 Пашенцев, Е. Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики / Е. Н. Пашенцев. - 2-е изд. - М. : Финпресс, 2000. - 240 с.
 58. 65.290-2(1) П65 Почепцов, Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г. Почепцов ; [Почепцов Г.]. - изд. 2-е, испр. - М., К. : "Рефл-бук", Ваклер, 2001. - 624 с.
 59. 65.290-2(1) П65 Почепцов, Г. Г. Паблік рилейшнз : Навч. посіб. / Г. Г. Почепцов. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 327 с.
 60. 65.290-2(1) П76 Примак, Т. Паблік рилейшнз у бізнесі : Навч. посіб. / Т. Примак. - К. : КНЕУ, 2006. - 176 с.
 61. 65.290-2(1) П76 Примак, Т. О. PR для менеджерів і маркетологів : навч. посіб. / Т. О. Примак. - К. : ЦУЛ, 2013. - 202 с.
 62. 65.290-2(1) Т82 Тульчинский, Г. Л. PR фирмы: технология и эффективность / Г. Л. Тульчинский. - С.Пб. : Алетейя, 2001. - 304 с.
 63. 65.290-2(1) У65 Уотсон, Т. Методы оценки деятельности PR - подразделения компании: Лучшее практическое руководство по планированию, исследованиям и оценке связей с общественностью = Evaluating public relations: A best guide to public relations planning, research and evaluation / Т. Уотсон, П. Нобл ; пер.с англ. - Днепопетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 272 с.
 64. 65.290-2(1) У84 Уткин, Э. А. Управление связями с общественностью. PR / Э. А. Уткин, В. В. Баяндаев, М. Л. Баяндаева. - М. : ТЕИС, 2001. - 296 с.
 65. 65.290-2(1) Ф34 Федотова, Л. Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение / Л. Н. Федотова. - С.Пб. : Питер, 2003. - 352 с. - (Учебное пособие).
 66. 65.290-2(1) Х38 Хенслоу, Ф. Практическое руководство по паблик рилейшнз = Public relations / Ф. Хенслоу ; [Хенслоу Ф.]. - С.Пб.; М. : Нева; ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003. - 192 с.
 67. 65.290-2(1) Ч90 Чумиков, А. Н. Связи с общественностью : учеб. пособ. / А. Н. Чумиков. - изд. 2-е, испр. и доп. - М. : Дело, 2001. - 296 с.
 68. 65.290-2(1) Ю16 Юдина, Е. Н. Креативное мышление в PR (в системе формирования социокультурных связей и отношений) / Е. Н. Юдина ; [Юдина Е. Н.]. - М. : РИП-Холдинг, 2005. - 272 с. - (Академия рекламы).

Роль консалтингу в управлінні бізнесом

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(3) Б59 Бизнес-планирование : учебник / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Финансы и станистика, 2008. - 816 с.
 2. 65.42 І-74 Інфраструктура товарного ринку: теоретичні засади : підручник / за ред. О.О. Шубіна. - К. : Знання, 2009. - 379 с.
 3. 65.29 М20 Малый бизнес. Организация, экономика, управление : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, по напрвлениям "Экономика", "Управление" / Ред. Горфинкель В. Я., Швандар В. А. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 495 с.
 4. 65.5 М58 Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях : Навч. посіб. / [Ред. Барановська М., Козак Ю., Смичек С.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 302 с.
 5. 65.29 П71 Предпринимательство : Учеб. для студентов вузов / Под ред. В.Я.Горфинкеля, Г.Б.Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 687 с.
 6. 65.29 П71 Предпринимательство : Учеб. для вузов / [Ред. Горфинкель В. Я., Поляк Г. Б., Швандара В. А.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 581 с.
 7. 88.4-8 П86 Психология менеджмента : Учеб. / Ред. Г.С. Никифоров. - 2-е изд., доп. и перераб. - СПб : Питер, 2004. - 639 с.
 8. 65.5 Р32 Регулювання зовнішньо-економічної діяльності : навч. посіб. / [ За ред. Дахна І. І. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 472 с.
 9. 65.290-2(1) С25 Связи с общественностью как социальная инженерия / Под ред. Ачкасовой В.А., Володиной Л.В. - С.Пб. : Речь, 2005. - 336 с.
 10. 65.290-2 У67 Управлінський консалтинг : підруч. / [Безкровний М. Ф., Кропивко М. Ф., Палеха Ю. І. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2015. - 336 с.
 11. 92 Ф59 Финансы и право. Профессиональные услуги. : Аналитически-обзорный каталог / Габидулин И., Муквич Н., Кацапчук Н. и др. - К. : Медиа Тайм, 2007. - 235 с.
 12. 65.29 А39 Акіліна, О. В. Основи підприємництва : (навч.-метод. комплекс): Навч. посіб. / О. В. Акіліна, В. Г. Пасічник. - К. : ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 13. 65.290-2 А64 Ананьева, Т. Н. Информационный консалтинг : Учеб. пособие / Т. Н. Ананьева. - М. : ЗАО "Издательство "Экономика", 2006. - 206 с.
 14. 65.42 Б19 Бакшт, К. А. Усиление продаж / К. А. Бакшт ; [Бакшт К. А.]. - С.Пб. : Питер, 2010. - 304 с.
 15. 65.290-2 Б41 Бейч, Э. Консалтинговый бизнес. Основы профессионализма / Э. Бейч ; пер.Смольский А. - С.Пб. : Питер, 2006. - 272 с.
 16. 65.290-2 Б70 Блок, П. Безупречный консалтинг = Flawless Consulting / П. Блок ; пер.с англ. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2007. - 304 с.
 17. 65.290-2 В26 Вебер, А. В. Knoweledge-технологии в консалтинге и управлении предприятием / А. В. Вебер, А. Д. Данилов, С. И. Шифрин. - С.Пб. : Наука и техника, 2003. - 176 с.
 18. 65.290-2 В31 Верба, В. А. Організація консалтингової діяльності : Навч. посіб. / В. А. Верба, Т. І. Решетняк. - К. : КНЕУ, 2000. - 244 с.
 19. 65.32 В68 Володін, С. А. Інноваційний розвиток аграрної науки : Монографія / С. А. Володін. - К. : МАУП, 2006. - 389 с.
 20. 65.290-2 Г65 Гончаров, М. И. Консалтинг в антикризисном управлении (теория и практика) / М. И. Гончаров, Г. А. Лемзяков. - 2-е изд., стереотип. - М. : ЗАО "Изд-во" Экономика", 2006. - 245 с.
 21. 88.4-7 Г77 Грант, Э. Коучинг принятия решений : Пер. с англ. / Э. Грант, Дж. Грин. - С.Пб. : Питер, 2005. - 138 с.
 22. 76.006.5 Г96 Гусаров, Ю. В. Менеджмент рекламы : учеб. пособие / Ю. В. Гусаров ; Гусаров Ю.В. - М. : ЗАО "Изд-во "Экономика", 2007. - 527 с.
 23. 65.5 Д44 Дідківський, М. І. Міжнародний трансфер технологій : навч. посіб. / М. І. Дідківський ; [Дідківський М. І.]. - К. : Знання, 2011. - 365 с.
 24. 65.290-2(10) Д69 Дорошук, Г. А. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / Г. А. Дорошук, Н. М. Дащенко. - Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 332 с.
 25. 65.290-2 З-61 Зильберман, М. Консалтинг: методы и технологии : пер. с англ. / М. Зильберман. - С.Пб. : Питер, 2007. - 432 с.
 26. 65.290-2 К64 Кононюк, А. Е. Консалтинтология: общая теория консалтинга. Кн. 1 / А. Е. Кононюк ; [Кононюк А. Е.]. - К. : Освіта України, 2010. - 432 с.
 27. 65.290-2 К64 Кононюк, А. Е. Консалтинтология: общая теория консалтинга. Кн. 2 / А. Е. Кононюк ; [Кононюк А. Е.]. - К. : Освіта України, 2010. - 412 с.
 28. 65.290-2 К68 Коростелев, В. А. Нооменеджмент : Учеб. пособие / В. А. Коростелев. - К : Воля, 2007. - 464 с.
 29. 65.290-2 К68 Коростелёв, В. А. Роль консалтинга в управлении бизнесом : Учеб. пособие / В. А. Коростелёв. - К. : МАУП, 2004. - 252 с.
 30. 65.290-2 К68 Коростельов, В. А. Управлінське консультування : Навч. посіб. / В. А. Коростельов. - К. : МАУП, 2003. - 104 с.
 31. 65.290-2 К72 Костін, В. П. Управлінське консультування : навч. посіб. / В. П. Костін ; [Костін В. П.]. - К. : Персонал, 2009. - 144 с.
 32. 65.290-2 К73 Коуп, М. 7 основ консалтинга = The seven Cs of consulting. The definitive guide to the consulting ptocess / М. Коуп ; пер.с англ. - С.Пб. : Питер, 2007. - 336 с.
 33. 65.290-2 К83 Кросман, Ф. М. Как заработать на консалтинге / Ф. М. Кросман ; [Кросман Ф. М.]. - С.Пб. : Питер, 2000. - 240 с.
 34. 65.290-2 Л61 Липпит, Г. Консалтинговый процесс в действии = The consulting process in action / Г. Липпит, Р. Липпит ; пер.с англ. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 35. 65.290-2 М33 Матвієнко, О. В. Основи інформаційного менеджменту : Навч. посіб. / О. В. Матвієнко. - К. : ЦУЛ, 2004. - 128 с.
 36. 65.290-2 М33 Матвієнко, О. В. Основи менеджменту інформаційних систем : Навч. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2005. - 176 с.
 37. 88.4-8 М50 Менегетти, А. Психология лидера / А. Менегетти ; пер.Пер. с итал. - 4-е изд. , доп. - М. : ННБФ " Онтопсихология", 2006. - 272 с.
 38. 88.4-8 М50 Менегетти, А. Психология лидера / А. Менегетти ; [Менегетти А.] ; пер.с итал. - 5-е изд. , доп. - М. : ННБФ " Онтопсихология", 2007. - 272 с.
 39. 88.4-8 Н65 Никуленко, Т. Г. Психология менеджмента / Т. Г. Никуленко ; Никуленко Т.Г. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 349 с.
 40. 65.5 Н73 Новицький, В. Є. Міжнародна економічна діяльність України : Підручн. / В. Є. Новицький. - К. : КНЕУ, 2003. - 948 с.
 41. 66.0 О-56 Ольшанский, Д. В. Политический консалтинг / Д. В. Ольшанский, В. Ф. Пеньков. - С.Пб. : Питер, 2005. - 448 с.
 42. 65.290-2(1) О-56 Ольшевский, А. С. Антикризисный PR и консалтинг / А. С. Ольшевский. - С.Пб. : Питер, 2003. - 432 с. - ((Маркетинг для профессионалов)).
 43. 65.290-21 П14 Палеха, Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - К. : Ліра-К, 2013. - 480 с.
 44. 65.261 П30 Петренко, В. Теория и практика корпоративных финансов. Проверка финансового состояния компании. Financial due diligence / В. Петренко. - К. : КІМО, 2003. - 128 с.
 45. 65.290-2 Р51 Римний, Д. Как стать успешным IT-консультантом = How to Become a Successful IT Consultant / Д. Римний ; пер.Король В.И. - М. : Кудиц-образ, 2005. - 192 с.
 46. 65.290-2(1) Р79 Ротовский, А. А. Системный PR / А. А. Ротовский. - Днепопетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 256 c.
 47. 65.5 Р86 Румянцев, А. П. Світовий ринок послуг : Навч. посіб. / А. П. Румянцев, Ю. О. Коваленко. - К. : ЦНЛ, 2006. - 456 с.
 48. 65.290-2(10) С17 Самоукина, Н. Антикризисное управление компанией / Н. Самоукина. - С.Пб. : Питер, 2003. - 192 с.
 49. 65.261 У59 Унинець-Ходаківська, В. П. Ринок фінансових послуг : підруч. / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Вихор, О. А. Лятамбор. - К. : Кондор, 2009. - 484 с.
 50. 65.290-2(5) Ф76 Фомичев, А. О. Конструктивное совещание / А. О. Фомичев. - С.Пб. : Питер, 2005. - 160 с.
 51. 65.262(1) Ш37 Шевчук, Д. А. Организация и финансирование инвестиций / Д. А. Шевчук. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 272 с.
 52. 65.290-21 Ш66 Шканова, О. М. Маркетинг послуг : Навч. посіб. / О. М. Шканова. - К. : Кондор, 2003. - 304 с.

Освіта: європейський вимір (до Дня вчителя)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74 Б79 Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін-Берген) / Ред. Ніколаєнко С. М. - К. : Дельта, 2007. - 53 с.
 2. 74я43 Б79 Болонський процес: перспективи розвитку вищої освіти України : матер. Міжнар. наук. конф., 29-31 трав. 2007 р., 13-16 верес. 2007 р. / відп. ред. В.М. Чирков. - К. : Персонал, 2008. - 368 с.
 3. 74 Б79 Болонський процес: проблеми модернизації освіти України в контексті Болонського процесу : Матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 20-21 лютого 2004 р. / Ред. Тимошенко І.І. та ін. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 197 с.
 4. 74.58 В51 Випускники українсько- нідерландської програми "Подвійний диплом" : Професійні кар'єри та соціальна адаптація : Рекомендовано цільовим групам. - К. : Таксон, 2005. - 74 с.
 5. 74.58 В55 Вища економічна освіта в умовах формування інтелектуально - інноваційного суспільства : монографія / [Гавриш О. А., Довгань Л. Є., Каракай Ю. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 364 с.
 6. 74.03 В55 Вища школа Української РСР за 50 років : в 2-х ч. Ч. 1 : (1917-1945 рр.) / [Ред. Горовський Ф. Я., Ніконова Р. С.]. - К. : Вид-во Київського Університету, 1967. - 395 с.
 7. 74.04 В42 Від першої особи. Діалоги про освіту : Інтерв' ю опубліковані в газеті " Управління освітою". - К. : Ред. газети упр. освітою, 2002. - 96 с. - (Б- ка управління освітою).
 8. 92 В42 Відлуння часу: Освіта, наука, промисловість : Іміджеве довідково-інформац. вид. - К. : Підприємство "Відлуння", 2005. - 160 с.
 9. 74 Г54 Глобализация и конвергенция образования: технологический аспект : Научное изд. / Ред. Рубина Ю. Б. - М. : ООО "Маркет ДС Корпорейшен", 2004. - 540 с.
 10. 74 Г54 Глобализация образования: компетенции и системы кредитов / Ред. Рубина Ю.Б. - М. : ОО "Маркет ДС Корпорейшн", 2005. - 490 с. - (Академическая серия).
 11. 74.58 Г94 Гуманітарна освіта в Україні : Збірник матеріалів семінару Київського проекту Інституту Кеннана, 18 груд. 2001 р. - К., 2002. - 54 с.
 12. 74 Д36 Державна національна програма "Освіта": Україна ХХІ століття. - К. : Райдуга, 1994. - 61 с.
 13. 74 Д36 Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство : навч. посіб. / [Лаврик Г. В., Терела Г. В., Харченко Т. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 208 с.
 14. 74 Д44 Дидактика средней школы : Некоторые проблемы современной дидактики. / Ред. Скаткина М. Н. - 2- е изд. доп. и перераб. - М. : Просвещение, 1982. - 319 с.
 15. 92 Е64 Енциклопедія освіти / [ Ред. Кремень В. Г. ]. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с.
 16. 74 З-14 Загальна середня освіта : Зб. нормат.-правових док. Ч.1. - К. : Нічлава, 2003. - 436 с.
 17. 74 З-14 Загальна середня освіта : Зб. нормат.-правових док. Ч.2. - К. : Нічлава, 2003. - 532 с.
 18. 74 З-19 Законодавство України про освіту : збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 274 с.
 19. 74 О-72 Освіта в Україні : Нормативна база / Ред. Кривенко О.А.; Упоряд. Пашутинський Є.К. - 2-ге вид., виправ. та допов. - К. : КНТ, 2006. - 484 с.
 20. 74 О-72 Освіта для демократії / Ред. Фурта Л. - К. : Альтерпресс, 2000. - 92 с.
 21. 74 О-72 Освіта України. - Нормативно-правові документи. - К. : Міленіум, 2001. - 472 с.
 22. 74 О-72 Освіта України за роки незалежності: стан, факти, події / За заг. ред. В.Г. Кременя. - К. : Вища шк., 2001. - 159 с.
 23. 92 О-72 Освіта України. Збірник законів : довідкове видання станом на 1 жовтня 2007 р. / [ред. Борисенко С. О.]. - 2-ге вид., доп. та випр. - Х. : Бурун Книга, 2008. - 304 с.
 24. 74.2 П24 Педагогика школы : учеб. пособ. / [Под ред. И. Т. Огородникова]. - М. : Просвещение, 1978. - 320 с.
 25. 74 Р17 Развитие системы образования в Украине за период 1995-2004 годы: Национальный доклад / Левковский К.М., Петренко В.Л., Полянский и др.; Ред. Николаенко С.Н. - К. : Освіта України, 2005. - 88 c.
 26. 74.58 С40 Системи якості вищих навчальних закладів / Волков О.Л., Віткін.,Хімічева Г. І.,Зенкін А, С. - К. : Наук. думка, 2006. - 301 с.
 27. 74.58 С83 Стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні : Матеріали науково-практ. конф., м. Судак 16-18 жовт. 2003 р. - К. : МАУП, 2004. - 224 с.
 28. 74.58 С91 Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес / Ред. Базилевич В. Д. - К. : Знання, 2006. - 326 с.
 29. 74.58 А46 Алексюк, А. М. Педагогіка вищої освіти в Україні. Історія. Теорія : Підруч. / А. М. Алексюк. - К. : Либідь, 1998. - 560 с.
 30. 74 А55 Алькема, В. Г. Бізнес-освіта в Україні : монографія / В. Г. Алькема, Т. В. Шахматова. - Л. : Новий-Світ-2000, 2010. - 252 с.
 31. 74 А65 Андреев, А. А. Введение в Интернет- образование : Учеб. пособие / А. А. Андреев. - М. : Логос, 2003. - 76 с.
 32. 87 Б17 Базалук, О. О. Філософія освіти : навч.-метод. посіб. / О. О. Базалук. - К. : Кондор, 2011. - 164 с.
 33. 74 Б18 Байденко, В. И. Болонский процесс: на пути к Берлинской конференции ( Европейский анализ ) : Научное изд. / В. И. Байденко. - М. : Исслед. центр проблем качества подгот. специалистов РНУ, 2004. - 416 с.
 34. 60.56 Б20 Балабанова, Н. В. Суспільство знань та інновацій: шлях для майбутнього України / Н. В. Балабанова. - К. : Арістей, 2005. - 104 с.
 35. 88.4-6 Б20 Балл, Г. О. Сучасний гуманізм і освіта: соціально-філософські та психолого-педагогічні аспекти / Г. О. Балл ; Балл Г.О. - Рівне : Ліста-М, 2003. - 128 с.
 36. 74.04 Б20 Балыхин, Г. А. Управление развитием образования: организационно-экономический аспект / Г. А. Балыхин. - М. : ЗАО Изд-во "Экономика", 2003. - 428 с.
 37. 74.202.5 Б60 Биков, В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков ; Биков В.Ю. - К. : Атіка, 2009. - 684 с. : іл.
 38. 76.0 Г65 Гоне, Ж. Освіта і засоби масової інформації / Ж. Гоне ; Пер. з фр. Марченко М. ; пер.Марченко М. - К. : КІС, 2002. - 100 с.
 39. 60.56 Г70 Городняк, І. В. Соціологія освіти : навч. посіб. / І. В. Городняк ; [Городняк І. В.]. - Л : Новий Світ-2000, 2011. - 265 с.
 40. 65.290-2(7) Д53 Дмитренко, Г. А. Стратегический менеджмент в системе образования / Г. А. Дмитренко. - К. : МАУП, 1999. - 174 с.
 41. 74 Е68 Еппл, М. В. Культурна політика і освіта / М. В. Еппл ; пер.Пер. з англ. Василюка В. - К. : Веселка, 2002. - 158 с.
 42. 65.01 К17 Каленюк, І. С. Економіка освіти : Навч. посіб. / І. С. Каленюк. - К. : Знання України, 2005. - 316 с.
 43. 74 К48 Клепко, С. Ф. Інтегративна освіта і поліформізм знання / С. Ф. Клепко. - К., Полтава, Х. : ПОІПОПП, 1998. - 360 с.
 44. 65.290-2+ 74 К56 Ковальський, Т. Д. Проблемні ситуації в керуванні освітою / Т. Д. Ковальський ; пер.Пер. з англ. Кам'янець А. - Л. : Літопис, 2003. - 252 с.
 45. 74 К69 Корсак, К. В. Освіта, суспільство, людина в ХХІ столітті: Інтегрально-філософський аналіз : Монографія / К. В. Корсак. - К.; Ніжин : Вид-во НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. - 224 с.
 46. 74.04 К69 Корсак, К. В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / К. В. Корсак ; Ред. Г.В. Щокіна. - К. : МАУП-МКА, 1997. - 208 с.
 47. 74 К79 Кремень, В. Освіта і наука України - інноваційні аспекти: стратегія, реалізація, результати / В. Кремень. - К. : Грамота, 2005. - 448 с.
 48. 74 К79 Кремень, В. Освіта і наука України: шляхи модернізації : (Факти, роздуми, перспективи) / В. Кремень. - К. : Грамота, 2003. - 216 с.
 49. 60.56 Л84 Лукашевич, Н. П. Социология образования : Конспект лекций / Н. П. Лукашевич, В. Т. Солодков ; Ред. Н.П. Лукашевича. - К. : МАУП, 1997. - 224 с.
 50. 74.58 Н63 Ніколаєнко, С. Вища освіта - джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства / С. Ніколаєнко. - К. : Освіта України, 2005. - 319 с.
 51. 65.24 П36 Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти : Навч. посіб. / І. П. Пістун, Ю. В. Кіт, Л. А. Катренко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Суми : ВТД Університетська книга, 2009. - 395 с.
 52. 74.58 С34 Сидоренко, О. Л. Приватна вища освіта: шляхи України у світовому вимірі / О. Л. Сидоренко. - Х. : Основа, 2000. - 256 с.
 53. 74.03 С40 Сірополко, С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко ; [Сірополко С.]. - К. : Наукова думка, 2001. - 912 с.
 54. 74+72 Т36 Тесленко, М. І. Освіта і наука - потенціал майбутнього держави / М. І. Тесленко. - К. : Відлуння, 2003. - 163 с.
 55. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб. / Г. В. Товканець. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 56. 74 Ф59 Фініков, Т. В. До законодавства про вищу освіту Польші, Росії, України, Чехії. Ситуація та міркування / Т. В. Фініков. - К. : Таксон, 2000. - 345 с.

Наша слава не вмре, не загине (до Дня українського козацтва)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : Навч. посіб. для студ. неістор. спец. - К. : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. - 396 с.
 2. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. / [Верстюк В. Ф., Гарань О. В., Гуржій О. І. та ін.]. - К. : Альтернативи, 1997. - 424 с.
 3. 63.3(4 Укр) І90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 4. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : Посіб. / Ред. Темко Г.Д., Тупчієнко Л.С. - Посібник. - К. : Академія, 2002. - 448 с.
 5. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України в особах: ІХ-ХVIII ст. / В.Замлинський, І.Войцехівська, В.Галаган та ін. - К. : Україна, 1993. - 396 с.
 6. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України від давнини до сучасності / Ред. Сливка Ю. - 3-тє вид., перероб. - Львів : Світ, 2002. - 520 с.
 7. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України: нове бачення : навч. посіб. / [Верстюк В. Ф., Гарань О. В., Гуржій О. І. та ін.]. - 2-ге вид. доп. й переробл. - К. : Альтернативи, 2000. - 464 с.
 8. 63.5 І90 Історія українознавства : навч. посіб. / [Кононенко П. П., Токар Л. К., Бажан О. Г. та ін.]. - К. : Академвидав, 2011. - 512 с. - (Альма-матер).
 9. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського козацтва. У 2-х т. : Нариси. Т-2 / [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. - К. : КМ академія, 2007. - 724 с. : іл. - Бібліогр.: с. 590-700.
 10. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського козацтва. У 2-х т. : Нариси. Т-1. - К. : КМ Академія, 2006. - 781.
 11. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.3 : Українська культура другої половини ХVІІ- ХVІІІ століть / Патон Б.Є., Веревес Г.Д., Курас І.Ф. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 1247 с.
 12. 63.3(4 Укр) К59 Козацьке лицарство - основа національного виховання / Ред. Бондар В.Д. - К. : МАУП, 2004. - 104 с.
 13. 63.3(4 Укр) К60 Коли земля стогнала: друга половина XVI-перша половина XVII ст. / Упоряд. Щербака В.О. - К. : Україна, 1995. - 432 с.
 14. 71 К90 Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / [Закович М.М., Зязюн О. Л., Семашко О. М. та ін. За ред. Заковича М. М.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2009. - 589 с.
 15. 67.404 Н83 Нормативно-правові документи ВГО "Всеукраїнське козацьке військо" : навч. посіб. / [Авт.- упоряд.:Каленяк В. П., Каленяк Р. В., Михайлич О. В. - К. : МАУП, 2006. - 160 с.
 16. 63.3(4 Укр) П27 Переяславська Рада 1654 року / Ред. Сохань П., Дашкевич Я., Гирич І. та ін. - К. : Смолоскип, 2003. - 890 с.
 17. 63.3(4 Укр) П27 Переяславська Рада: історичне значення та політичні наслідки : Матеріали наук.-практ. конф. / Упоряд. Товкайло М.Т. - К. : Просвіта, 2003. - 168 с.
 18. 84(4 Укр) С47 Славна козацька епоха в історії України. Художні твори вітчизняних класиків / [Ред. Полідович О. А.]. - Д. : ТОВ "ВКФ"БАО", 2009. - 640 с.
 19. 63.3(4 Укр) У45 Україна - козацька держава : Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Авт.-упоряд. Недяк В.В. - К. : Емма, 2004. - 1216 с.
 20. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.4 : На порозі нового часу. Від Люблінської унії до кінця XVIII століття / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Горобець В. М. та ін.]. - К. : КРІОН, 2009. - 864 с.
 21. 71.1 У45 Українська культура в європейському контексті / Богуцький Ю.П., Андрущенко В.П., Безвершук Ж.О., Новохатько Л.М.; За ред. Богуцького Ю.П. - К. : Знання, 2007. - 679 с.
 22. 66.0 У45 Українська політологія: Витоки та еволюція : Навч. посіб. / Ред. Кирилюк Ф.М. - К. : Варта, 1995. - 328 с.
 23. 92 У45 Українське козацтво : Мала енциклопедія. - К.; Запоріжжя : Генеза; Прем'єр, 2006. - 672 с.
 24. 63.3(4Укр) А72 Антонович, В. Коротка історія козаччини = A concise history of cossackdom / В. Антонович. - 4-е видання. - Вінніпег : Давфін, 1972. - 232 с. : ил.
 25. 63.3(4 Укр) А72 Антонович, В. Б. Моя сповідь : вибрані історичні та публіцистичні твори / В. Б. Антонович ; [Антонович В. Б.]. - К. : Либідь, 1995. - 814 с.
 26. 63.3(4 Укр) А76 Апанович, О. М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. / О. М. Апанович. - Дніпропетровськ : Січ, 2004. - 229 с.
 27. 75 Б12 Бака, М. М. Фізичне і військово-патріотичне виховання молоді : Навч.-метод. посіб. / М. М. Бака, В. П. Корж. - К. : ПВА Книга пам'яті України, 2004. - 464 с.
 28. 63.3(4 Укр) Б24 Баран, О. Козацько-перські взаємини в творах Пієтра делла Валле = Cossack-Persian Relations in the works of Pietro della Valle / О. Баран. - Вінніпег, 1985. - 69 с.
 29. 63.3(4 Укр) Б67 Білоцерківський, В. Я. Історія України : Навч. посіб. / В. Я. Білоцерківський. - К. : ЦНЛ, 2007. - 536 с.
 30. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .4-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2012. - 704 с. - (Альма-матер).
 31. 71.1 Б78 Бокань, В. А. Історія культури України / В. А. Бокань, Л. П. Польовий. - 3-тє вид., стереотип. - К. : МАУП, 2002. - 256 с.
 32. 63.3(4 Укр) В48 Винар, Л. Р. Козацька Україна : Вибрані праці / Л. Р. Винар ; Ред. Степаненков В. - К.-Львів-Нью-Йорк-Париж, 2003. - 677 с.
 33. 63.3(4Укр) В75 Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособ. / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Х. : Парус, 2010. - 576 с.
 34. 63.3(4 Укр) Г61 Голобуцький, В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-1775 рр.) / В. О. Голобуцький. - Д. : Січ, 2004. - 421 с.
 35. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. Україна - козацька держава. Історія українського козацтва : Посіб. / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256 с.
 36. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Азовське козацьке військо та його нащадки / Л. М. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2012. - 330 с.
 37. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Казачество Приазовья на рубеже ХХ-ХХІ вв. / Л. М. Головешко. - Мариуполь, 2010. - 376 с.
 38. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Минуле та сьогодення козацтва Приазов'я / Л. М. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2011. - 356 с.
 39. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Традиції, звичаї та побут козаків XV-XXI : Посіб. / Л. М. Головешко. - Маріуполь, 2009. - 168 с.
 40. 63.3(4 Укр) Г70 Горобець, В. М. Україна: козацькі війни, 1618-1638 / В. М. Горобець ; [Горобець В. М.]. - К. : Кріон, 2011. - 268 с.
 41. 63.3(4 Укр) Г81 Греченко, В. А. Історія України : модульний курс : навч. посіб. / В. А. Греченко ; Греченко В. А. - Х. : Торсінг Плюс, 2009. - 384 с. - (Переходимо до Болонської системи).
 42. 63.3(4 Укр)+82.3(4 Укр) Г83 Григор'єв-Наш. Історія України в народних думах та піснях / Григор'єв-Наш ; [Григор'єв-Наш]. - К. : Веселка, 1993. - 271 с.
 43. 63.3(4 Укр) Г-91 Грушевский, М. Иллюстрированная история Украины / М. Грушевский ; [Грушевский М.]. - К. : Левада, 1997. - 696 с.
 44. 63.3(4 Укр) Г91 Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський ; [Грушевський М.С.]. - К. : Наукова думка, 1992. - 544 c. - (Пам'ятки іст. думки України.).
 45. 63.3(4 Укр) Г91 Грушевський, М. С. Історія України-Руси. Т.8. : Роки 1626-1650 / М. С. Грушевський. - К. : Наукова думка, 1995. - 856 c.
 46. 63.3(4 Укр) Г93 Губський, О. Ф. Короп - європейське місто / О. Ф. Губський. - Чернігів : Лозовий В. М., 2010. - 48 с.
 47. 63.3(4 Укр) Г95 Гуржій, О. Українська козацька держава в другій половині XVII - XVIII ст.: кордони, населення, право. / Олександр Гуржій. - К. : Основи, 1996. - 222 с.
 48. 63.3(4 Укр) Д17 Дан, О. Ю. Козацтво Брацлавщини у боротьбі за свободу і незалежність (1648-1676 рр.) / О. Ю. Дан. - К. : Стилос, 2004. - 288 с.
 49. 63.3(4 Укр) Д67 Донцов, Д. Де шукати наших історичних традицій. Дух нашої давнини / Д. Донцов. - К. : МАУП, 2005. - 568 с.
 50. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : Істина, 2006. - 416 с.
 51. 67.75 З-47 Зейкан, Я. П. Адвокат: навички професії : практич. посіб. / Я. П. Зейкан ; Зейкан Я.П. - 2-ге вид., стереотип. - К. : КНТ, 2008. - 788 с.
 52. 63.3(4 Укр) К13 Каденюк, О. С. Історія України : навч. посіб. / О. С. Каденюк ; Каденюк О. С. - К. : Кондор, 2008. - 408 с.
 53. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 54. 63.3 (4 Укр) К77 Король, В. Ю. Історія України : Навч. посіб. / В. Ю. Король. - Київ : Академія, 2005. - 496 с.
 55. 83.3(4 Укр) К68 Корпанюк, М. Слово. Хрест. Шабля. (Українське манастирсько-церковне, світське крайове літописання XVI-XVIII ст. компіляціх козацького літописання XVIII ст. як історико-літературне явище) / М. Корпанюк. - К. : Смолоскип, 2005. - 904 с.
 56. 63.3(4 Укр) К82 Кривошея, В. Генеалогія українського козацтва: Білоцерківський полк / В. Кривошея. - К. : Стилос, 2002. - 184 с.
 57. 63.3(4 Укр) К82 Кривошея, В. Генеалогія українського козацтва: Нариси історії козацьких полків / В. Кривошея. - К. : Стилос, 2004. - 391 с.
 58. 63.3(4 Укр) К82 Кривошея, В. Генеалогія українського козацтва: Переяславський полк / В. Кривошея. - К. : Стилос, 2004. - 418 с.
 59. 92 К88 Куглер, С. О. Мала енциклопедія українського козацтва / С. О. Куглер, В. О. Пірко, І. Є. Намакштанська. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Донецьк : ДІТБ, 2004. - 142 с.
 60. 63.3(2 Рос) К95 Кухар-Онышко, Н. А. Жизнь и смерть светлейшего князя Потемкина Григория Александровича / Н. А. Кухар-Онышко, В. Б. Пиворович. - Николаев : Возможности Киммерии, 2002. - 144 с.
 61. 63.3(4 Укр) Л80 Лотоцький, А. Л. Історія України / А. Л. Лотоцький. - Л. : Фенікс, 1992. - 239 с.
 62. 63.3(4 Укр) М30 Марченко, Т. М. Козаки- Мамаї / Т. М. Марченко ; [Марченко Т.М.]. - К.- Опішне, 1991. - 80 с.
 63. 67.3(4 Укр) М89 Музиченко, П. П. Історія держави і права України : Навч. посіб. / П. П. Музиченко. - 5-те вид, випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 437 с.
 64. 67.3(4 Укр) М89 Музыченко, П. История государства и права Украины : Учебн. пособие / П. Музыченко. - 5-е изд., испр. и доп. - К. : Знання, 2006. - 570 с.
 65. 63.3(4 Укр) Н30 Нартов, В. В. Історія України з давніх-давен до сьогодення / В. В. Нартов. - Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2006. - 352 с.
 66. 63.3(4 Укр) Н87 Нудьга, Г. Республіка козаків / Г. Нудьга. - К. : Варта, 2005. - 104 с.
 67. 63.3(4 Укр) О-53 Олексюк, Т. Соборна Україна : Наук. розвідки і спомини / Т. Олексюк. - К. : Укр. видав. спілка, 2004. - 640 с.
 68. 63.3(0) О-77 Островський, І. Тисячоліття та ХХ століття очима української молоді / І. Островський, Т. Шамайда. - К. : ТОВ "Агенство "Україна", 2001. - 120 с.
 69. 63.3(4 Укр) П19 Пасічник, М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : Навч. посіб. / М. С. Пасічник. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 735 с.
 70. 63.3(0)5 Р64 Рознер, И. Г. Казачество в Крестьянской войне 1773-1775 гг. / И. Г. Рознер ; Рознер И. Г. - Л. : Изд-во Львовского ун-та, 1966. - 198 с.
 71. 74.03 Р83 Руденко, Ю. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність / Ю. Руденко, О. Губко. - К. : МАУП, 2007. - 384 с.
 72. 63.3(4 Укр) С13 Савченко, Н. М. Історія України: модульний курс : Навч. посіб. / Н. М. Савченко, М. К. Подольський. - К. : Фірма"ІНКОС", ЦНЛ, 2006. - 544 с.
 73. 63.3(4 Укр) С24 Світлична, В. В. Історія України : Навч. посіб. / В. В. Світлична. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.; Львів : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 304 с.
 74. 63.3(4 Укр) С59 Сокирко, О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр. : Наук. вид. / О. Сокирко. - К. : Темпора, 2006. - 280 с.
 75. 67.3(4 Укр) Т35 Терлюк, І. Я. Історія держави і права України : навч. посіб. / І. Я. Терлюк ; [Терлюк І. Я]. - К. : Атіка, 2011. - 944 с.
 76. 67.3(4 Укр) Т35 Терлюк, І. Я. Історія держави і права України (Доновітній час) : Навч. посіб. / І. Я. Терлюк. - К. : Атіка, 2006. - 400 с.
 77. 63.3(4Укр) У69 Уривалкін, О. М. Таємниці історії України (загадки, події, факти) / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2006. - 408 с.
 78. 63.3(2 Рос) Ф76 Фоминский, Л. Тайны Куликовской битвы / Л. Фоминский. - Черкассы : Чабаненко Ю. А., 2012. - 102 с. : ил.
 79. 74.58 Ц28 Цвірова, Т. Д. Ми навчаємось в Україні : навч. посіб. / Т. Д. Цвірова, В. Е. Чернов. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 206 с.
 80. 87+85.3 Ч-57 Чечель, Н. Повертаючи стиль: філософсько-антропологічний дискус української видовищної і драматичної культури від початків до XVIII ст. : Монографія / Н. Чечель. - К. : Вид. Парапан, 2004. - 240 с.
 81. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр / Т. Чухліб. - 2-ге вид., доопрац. - К. : Арістей, 2005. - 640 с.
 82. 63.3(4Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року / Т. Чухліб ; [Чухліб Т.]. - К. : КМ Академія, 2011. - 103 с.
 83. 63.3(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. Україна в контексті світової цивілізації : курс лекцій / Ю. Шилов. - К. : Аратта, 2012. - 220 с.
 84. 63.3(4 Укр) Ш78 Шокалюк, О. І. Історія України : Навч. посіб. / О. І. Шокалюк. - К. : ЦНЛ, 2004. - 276 с.
 85. 63.3(4 Укр) Щ61 Щербак, В. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV-XVII ст. / В. Щербак. - К. : КМ Академія, 2000. - 300 с.
 86. 63.3(4 Укр) Ю83 Юрченко, О. Я. История Украины. ч. 1 : С древнейших времен до конца ХІХ ст. / О. Я. Юрченко. - К. : МАУП, 2006. - 48 с.
 87. 63.3(4 Укр) Я22 Яворницький, Д. І. Історія запорізьких козаків : В 3-х т. Т.3 / Д. І. Яворницький ; [Яворницький Д. І.]. - Л. : Світ, 1992. - 456 с.
 88. 63.3(4 Укр) Я47 Яковенко, Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко ; 3-тє вид., перероб. та розш. - К. : Критика, 2006. - 584 с.

  Вересень 2015

Фірма: пошук моделі ефективного менеджменту

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.30 А64 Анализ конкретных ситуаций в управлении производством / [Ред. Каменцер С. Е., Лисицын В. Н., Попов Г. Х. и др.] ; пер.с англ. - М. : Прогресс, 1971. - 297 с.
 2. 65.052 Б94 Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах сфери послуг. Туристичні фірми та готельне господарство : Практикум / Ред. Балченко З.А. - К. : Вид-во Семенко Сергія, 2004. - 176 с.
 3. 65.5 В60 Внешнеэкономическая деятельность предприятия : Учеб. / [ред. Л.Е. Стровского]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 799 с.
 4. 65.23 В60 Внутрішньовиробниче планування на промислових підприємствах : Навч. посіб. / Свіщов М.В., Гречан А.П., Попович Л.М., Гавриленко Т.В., Божкова Т.В. - К. : Арістей, 2005. - 528 с.
 5. 65.5 В84 Все о бизнесе в Китае / под ред. Ю. Воронова. - С.Пб. : Питер, 2008. - 475 с. : ил.
 6. 65.01 Е45 Економічна теорія : Посіб. / Воробйов В.М., Гриценко А.А., Лісовицький В.М. та ін.; Ред. Воробйов Є.М. - К.; Х., 2003. - 704 с.
 7. 65.01 И71 Институциональная экономика : учебник / под. общ. ред. Олейника А.Н. - М. : Инфра-М, 2007. - 704 с. - (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова).
 8. 32.81 И74 Информационные технологии управления : учеб. пособие / под ред. проф. Г.А. Титоренко. - 2-е изд., доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 439 с.
 9. 65.02 І-90 Історія економічних учень: хрестоматія : навч. посіб. / [Ред. Базилевич В.Д.]. - К. : Знання, 2011. - 1198 с.
 10. 65.29 М19 Малий та середній бізнес / Ред. Сахаров В.Є. - К. : ВНЗ "Національна академія управління", 2003. - 368 с.
 11. 65.290-21 М26 Маркетинг у сфері культури та мистецтв : Наук. вид. / Кольбер Ф., Нантель Ж., Білодо С. Річ Д.Дж.; Пер. з англ. Яринич С. - Львів : Кальварія, 2004. - 240 с.
 12. 65.290-21 М26 Маркетинговий менеджмент : Навч. посіб. / Ред. Белянцева М.І., Воробйова В.Н. - К. : ЦНЛ, 2006. - 407 с.
  65.290-2 М50 Менеджмент туристичної індустрії : Навч. посіб. - Чернівці : Книга-ХХІ, 2005. - 596 с.
 13. 65.012.1 М59 Микроэкономика : Учеб. пособие / М.И.Плотницкий, А.К.Корольчук, Л.В.Лемешевская, М.К.Редько; Под ред. М.И.Плотницького. - 2-е изд. - Мн. : Новое знание, 2003. - 427 с.
 14. 65.012.1 М59 Мікроекономіка : Навч. посіб. / Мельникова В.І., Яременко В.Г., Мельникова О.П. та ін. - К. : Професіонал, 2005. - 400 с.
 15. 65.01 О-75 Основи економічної теорії : Підручник / О.О.Мамалуй, О.А.Гриценко, Г.Ю.Данопих та ін.; За заг. ред. О.О.Мамалуя. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 480 с.
 16. 65.01 О-75 Основи економічної теорії : Навч. посіб. / [Ред. Козак Ю. Г., Шаповал С. С.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 264 с.
 17. 65.290-21 О-75 Основы маркетинга = Principles of marketing / [Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д. и др.] ; пер.с англ. - 2-е европ. изд. - М. : Вильямс, 2000. - 944 с.
 18. 65.01 О-75 Основы экономической теории : Учеб. пособ. / [Гуревич М. М. и др.]. - Х. : НТУ "ХПІ", 2003. - 288 с.
 19. 65.29 П32 Підприємництво : Навч. посіб. / Федоренко В.Г., Денисенко М.П., Руженський М.М. та ін. - К. : МАУП, 2005. - 280 с.
 20. 65.23 П37 Планування маркетингу : Навч. посіб. / [Овєчкіна О. А., Солоха Д. В., Іванова К. В. та ін.]. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 352 с.
 21. 65.29 П77 Природа фірми. Походження, еволюція і розвиток / Ред. Вільямсона О.Е., Вінтера С.Дж. ; пер.Куликова А.В. - К. : А.С.К., 2002. - 336 с.
 22. 65.01 Р17 Развитие туризма - важное направление подъема экономики Украины : Мат. 3-й Междунар. науч.-практ. конф.[г. Славяногорск, 16-18 дек. 1999 г.]. - Донецк : ДИТБ, 1999. - 241 с.
 23. 65.01 Р95 Рыночная экономика : в 15 кн. Кн. 5 : Бакка Б. Малые промышленные фирмы на международных рынках. Маркетинг. - М. : СОВ-ВИП, 1992. - 311 с.
 24. 65.290-2 С56 Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса : учеб.- метод. пособие в 6-ти кн. Кн.3 : Технология создания и организации деятельности фирмы / [Павленко А. Ф., Степаненко С. В., Дубинский А. Г. и др.]. - К. : КНЕУ, 2003. - 330 с.
 25. 65.290-2 У67 Управление бизнесом : Экспресс-курс для деловых людей / [Авт.-сост. Г.В. Щекин]. - 5-е изд. стереотип. - К. : МАУП, 2012. - 232 с.
 26. 65.290-2 У67 Управление фирмами в Японии / [Ред. Русецкий С. Б.] ; пер.c. япон. Рамзес В. Б. - М. : Прогресс, 1969. - 454 с.
 27. 65.5 У67 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [ Ред. Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г., Логвінова Н. С. ]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2010. - 312 с.
 28. 65.290-2(2) У67 Управління персоналом : Навч. посіб. / Виноградський М.Д., Беляєва М.Д., Виноградська А.М.та ін. - К. : ЦНЛ, 2006. - 504 с.
 29. 65.290-2 У71 Уроки организации бизнеса / [Ред. Демин А. А., Катькало В. С.]. - С.Пб. : Лениздат, 1994. - 336 с.
 30. 65.01 У91 Учебник по основам экономической теории / [Камаев В. Д., Семенов В. Ф., Сорокин Д. Е. и др.]. - М. : Владос, 1994. - 384 с.
 31. 65.261 Ф59 Финансы и бухгалтерский учет в туризме : Учеб. / Ред. Квартальнов В.А., Зорин И.В., Плахова Л.С. и др. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 340 с. - (Менеджмент туризма).
 32. 65.261 Ф59 Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [Ред Терещенко О. О.]. - 3-тє вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 312 с.
 33. 65.261 Ф59 Фінансовий менеджмент : підруч. / [ Ред. Поддєрьогін А.М.]. - 2-ге вид. без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 536 с.
 34. 65.01 Э40 Экономика : Учеб. / [Ред. Булатова А. С.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономисть, 2006. - 831 с. : ил.
 35. 65.29 Э40 Экономика предприятия (фирмы): Практикум / Под ред. В.Я.Позднякова, В.М.Прудникова. - 2-е изд. - Л. : Инфра-М, 2008. - 319 с.
 36. 92 Э40 Экономика фирмы: Словарь-справочник / Ред. Скляренко В.К., Волкова О.И. - М. : Инфра-М, 2000. - 401 с.
 37. АУП, 265.01 Э40 Экономическая теория : учеб. пособие / [Ред. Горняк О. В., Доленко Л. Х.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 328 с.
 38. 65.290-2 Ю70 Юридична фірма: пошук моделі ефективного менеджменту : наук.-практ. вид. / [Шевченко Л. С., Макуха С. М., Марченко О. С. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 204 с.
 39. 65.23 А47 Алексеева, М. М. Планирование деятельности фирмы : Учебно-метод. пособие / М. М. Алексеева. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 246 с.
 40. 65.290-2(7) А-71 Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия. / И. Ансофф. - Спб : Питер, 1999. - 416 с.
 41. 65.290-2 А84 Аронофф, К. Новый герой. Подготовка преемника к руководству семейным бизнесом = Preparing successors for leadership. Another kind of hero / К. Аронофф, Д. Вард ; пер.c англ. Л. Савицкой. - К. : Изд-во Алексея Капусты, 2010. - 82 с.
 42. 65.290-2 А84 Аронофф, К. Преемственность в семейном бизнесе. Испытание на величие = Family business succession: the final test of greatness / К. Аронофф, С. Маклюр, Дж. Вард ; пер.с англ. Л. Савицкой. - К. : Изд-во Алексея Капусты, 2009. - 98 с.
 43. 65.29+65.290-2 А86 Арустамов, Э. А. Организация предпринимательской деятельности. Основы бизнеса : практикум / Э. А. Арустамов, Р. С. Андреева. - М. : Дашков и К, 2008. - 144 с.
 44. 65.290-2 А87 Архангельский, Г. А. Организация времени: От личной эффективности к развитию фирмы / Г. А. Архангельский. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2005. - 448 с.
 45. 65.01 Б16 Бажал, Ю. М. Економічна теорія технологічних змін : Навч. посіб. / Ю. М. Бажал. - К. : Заповіт, 1996. - 240 с.
 46. 65.23 Б27 Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учеб. пособие / Л. Е. Басовский. - М. : Инфра-М, 2001. - 260 с.
 47. 65.290-2(7) Б43 Белошапка, В. А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм / В. А. Белошапка, Г. В. Загорий, В. А. Усенко. - К. : Триумф, 2001. - 368 с.
 48. 65.012.1 Б67 Біла, С. О. Мікроекономіка : Навч. посіб. / С. О. Біла. - К. : Міленіум, 2004. - 302 с.
 49. 65.29 Б71 Бляхман, Л. С. Экономика фирмы : Учебное пособие / Л. С. Бляхман. - С.Пб. : Изд-во Михайлова В.А., 1999. - 279 с.
 50. 65.261 Б72 Бобылева, А. З. Финансовое оздоровление фирмы: теория и практика : Учеб. пособие / А. З. Бобылева. - М. : Дело, 2003. - 256 с.
 51. 65.053 Б74 Богомолов, А. М. Внутренний аудит. Организация и методика проведения : методическое пособие / А. М. Богомолов, Н. А. Голощапов. - М. : Экзамен, 2000. - 192 с.
 52. 65.290-21 Б77 Бойко, И. И. Классический маркетинг и маркетинговые экспертные оценки : Учеб. пособие / И. И. Бойко ; Бойко И.И. - К. : Кондор, 2008. - 302 с.
 53. 65.290-2(7) Б88 Бровкова, О. Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова ; [Бровкова О. Г.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 224 с.
 54. 65.23 Б94 Бухалков, М. И. Внутрифирменное планирование: Учебник / М. И. Бухалков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2000. - 400 с.
  65.290-2 В54 Виханский, О. С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с.
 55. 87 В68 Волобуев, В. Внутрифирменная идеология: (Социально-философский анализ идеологии формальной организации) : Моногр. / В. Волобуев. - Запорожье : Павел, 2001. - 240 с.
 56. 65.290-2 Г41 Герчикова, И. Н. Менеджмент = Management : Учебник / И. Н. Герчикова ; Герчикова И. Н. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 511 с. - (Золотой фонд российских учебников).
 57. 65.053 Г49 Гинзбург, А. И. Прикладной экономический анализ / А. И. Гинзбург. - С.Пб. : Питер, 2005. - 320 с.
 58. 65.290-2 Г51 Гиус, А. д. Живая компания: рост, научение и долгожительство в деловой среде = The living company: growt, learning and longevity in business / Ари де Гиус. - С.Пб. : Стокгольмская, 2004. - 224 с.
 59. 65.290-21 Г59 Годин, А. М. Брендинг : Учеб. пособ. / А. М. Годин, А. А. Дмитриев, И. Б. Бабленков. - М. : Дашков и Ко, 2004. - 364 с.
 60. 65.290-2(3) Г61 Головань, С. И. Бизнес-планирование : Учеб. пособие / С. И. Головань. - Ростов н/Д : Фактор, 2002. - 320 с.
 61. 65.01 Г85 Гринів, Л. С. Национальна економіка : навч. посіб. / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. - Л. : "Магнолія 2006", 2008. - 464 с.
 62. 76.006.5 Д33 Денисон, Д. Учебник по рекламе. Как стать известным, не тратя денег на рекламу / Д. Денисон, Л. Тоби. - Минск : Современное слово, 1997. - 320 с.
 63. 65.012.1 Д40 Джейли, Д. А. Микроэкономика: продвинутый уровень / Дж.А. Джейли, Ф.Дж. Рени. - М. : Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2011. - 733 с.
 64. 65.290-2+65.290-21 Д53 Дмитренко, Л. А. Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / Л. А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. М. Косяченко. - К. : Медицина, 2010. - 144 с.
 65. 65.290-2(7) Д58 Довгань, Л. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. - К. : ЦУЛ, 2009. - 440 с.
 66. 65.290-21 Е70 Еремин, В. Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации : учебник / В. Н. Еремин ; Еремин В. Н. - М. : КНОРУС, 2009. - 656 с.
 67. 65.290-2(3) Е80 Ершов, В. Ф. Бизнес-проектирование : Руководство по применению / В. Ф. Ершов. - С.Пб. : Питер, 2005. - 288 с.
 68. 65.01 Є97 Єщенко, П. Сучасна економіка : Навч. посіб. / П. Єщенко, С, Ю. І. Палкін. - К. : Вища шк., 2005. - 325 с.
 69. 65.29 Ж42 Жданова, Л. А. Организация и управление промышленной фирмой в развитых странах : учебник / Л. А. Жданова ; Жданова Л.А. - М. : ЗАО "Изд-во "Экономика", 2008. - 637 с. - ((Высшее образование)).
 70. 65.290-21 З-13 Завгородняя, А. А. Маркетинговое планирование: анализ моделей управления, конкурентная политика, контроль над качеством / А. А. Завгородняя, Д. О. Ямпольская. - С.Пб. : Питер, 2002. - 385 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 71. 65.290-2(7) З-91 Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент : учеб. / А. Т. Зуб ; А.Т. Зуб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби, Проспект, 2008. - 432 с.
 72. 65.290-21 И20 Иванов, Л. Книга директора по маркетингу : Практические рекомендации / Л. Иванов. - С.Пб. : Питер, 2006. - 208 с.
 73. 65.290-21 И20 Иванова, Р. Х. Маркетинговий менеджмент : конспект лекций / Р. Х. Иванова. - Х. : ИД "ИНЖЕК", 2007. - 120 с.
 74. 65.01 К12 Кабраль, Л. М. Организация отраслевых рынков: вводный курс = Introduktion to industrial organization / Л. М. Кабраль ; пер.Швед А.Д. - Мн. : Новое знание, 2003. - 356 с.
 75. 65.01 К18 Камінська, Т. М. Основи економічної теорії : підручник / Т. М. Камінська ; [Камінська Т. М.]. - К. : Медицина, 2011. - 256 с.
 76. 65.012.1 К30 Кац, М. Микроэкономика / М. Кац, Х. Роузен ; пер.Пустовалова И. и др. - Мн. : Новое знание, 2004. - 828 с.
 77. 65.29 К17 Киселев, А. П. Теория и практика современного бизнеса: (Или как создать фирму и работать на себя) / А. П. Киселев. - К. : Либра, 1995. - 248 с.
 78. 65.261 К56 Ковалева, А. М. Финансы фирмы : Учебник / А. М. Ковалева, М. Г. Лапуста, Л. Г. Скамай. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 522 с.
 79. 65.261 К56 Коваленко, Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2008. - 483 с.
 80. 65.01 К67 Корнейчук, Б. В. Институциональная экономика : учебник / Б. В. Корнейчук ; Корнейчук Б.В. - М. : Гардарики, 2007. - 255 с. : ил.
 81. 65.290-2 К89 Кузин, Б. Методы и модели управления фирмой / Б. Кузин, В. Юрьев, Г. Шахдинаров. - СПб : Питер, 2001. - 432 с.
 82. 65.290-2(3) К95 Кучеренко, В. Р. Бізнес-планування фірми : Навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. - К. : Знання, 2006. - 423 с.
 83. 65.290-2 Л81 Лошкарев, В. Г. Организация бизнеса с нуля. Советы практика / В. Г. Лошкарев. - С.Пб. : Питер, 2007. - 192 с.
 84. 65.23 М17 Максименко, Н. В. Внутрифирменное планирование / Н. В. Максименко. - Минск : Выш. шк., 2011. - 459 с.
 85. 65.290-2(7) М18 Маленков, Ю. А. Стратегический менеджмент : учеб. / Ю. А. Маленков ; Маленков Ю. А. - М. : Проспект, 2009. - 224 с.
 86. 65.43 М21 Мальська, М. П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика : Навч. посіб / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. - К. : ЦУЛ, 2012. - 248 с.
 87. 65.23 М21 Мальська, М. П. Планування туристичної діяльності : підруч. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. - К. : Знання, 2010. - 310 с.
 88. 65.290-2 М25 Маренков, Н. Л. Управление современной фирмой при интеграции с рынком / Н. Л. Маренков, В. П. Мельников. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 576 с.
 89. 65.290-2 М29 Мартыненко, Н. М. Менеджмент фирмы: Книга для предпринимателя : Для студ. экон. спец. вузов / Н. М. Мартыненко. - К. : МП "Леся", 1995. - 368 с.
 90. 65.290-2 М71 Мишурова, И. В. Менеджмент профессиональных услуг: стратегия и тактика : Учеб.-практич. пособ. / И. В. Мишурова, Н. А. Лысенко. - М.: Ростов н/Д : 2004. - 176 с.
 91. 65.290-2(1) М74 Моисеев, В. А. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации. (Теория и практика) / В. А. Моисеев. - К. : Дакор, 2002. - 506 с.
 92. 75.81 М86 Мохова, Ю. Турфирма: с чего начать, как преуспеть / Ю. Мохова, Г. Мохов. - С.Пб. : Питер, 2009. - 240 с. : ил.
 93. 65.01 Р64 Розанова, Н. М. Экономическая теория фирмы : Учебник / Н. М. Розанова ; Розанова Н. М. - М. : ЗАО Изд-во"Экономика", 2009. - 447 с.
 94. 65.290-2(10) С17 Самоукина, Н. Антикризисное управление компанией / Н. Самоукина. - С.Пб. : Питер, 2003. - 192 с.
 95. 65.5+65.29 С86 Стровский, Л. Е. Внешний рынок и предприятие / Л. Е. Стровский ; [Стровский Л. Е.]. - М. : Финансы и статистика, 1993. - 160 с.
 96. 65.29 Т56 Томпсон, А. Экономика фирмы = Economics of the Firm. Theory and Practice / А. Томпсон, Д. Формби ; Пер. с англ. под общ. ред. Ю.В. Шленова. - М. : БИНОМ, 1998. - 544 с. : с ил.
 97. 65.01 Т82 Тульпа, І. А. Інноваційна стратегія : Навч. посіб. / І. А. Тульпа, О. М. Сумець. - Х. : Студцентр, 2005. - 208 с.
 98. 65.01 Ф56 Философова, Т. Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность : учеб. пособие / Т. Г. Философова, В. А. Быков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 295 с.
 99. 65.23 Ц18 Царев, В. В. Внутрифирменное планирование / В. В. Царев. - С.Пб. : Питер, 2002. - 496 с.
 100. 65.290-2 Ц60 Цильке, Х. Типичные ошибки менеджера = Die haufigsten managementfehler / Х. Цильке. - М. : Омега-Л, 2006. - 144 с.
 101. 65.290-21 Я60 Яненко, М. Торговые марки в товарной политике фирмы / М. Яненко. - С.Пб. : Питер, 2005. - 240 с.

Прогнозування економічних процесів в умовах ринку

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.012 А64 Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підруч. У 2-х кн. Кн. 2 : Мікроекономіка / [ Ред. Панчишин С., Островерха П. ]. - К. : Знання, 2010. - 437 с.
 2. 65.290-2(10) А72 Антикризовий менеджмент : Навч. посіб. / [СкібіцькаЛ. І., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 584 с.
 3. 65.261 Б98 Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України: У 6 т. Т.6 : Підвищення ефективності боргової політики держави / Азаров М. Я.,Ярошенко Ф. О., Барановський О. І. та ін. - К. : НДФІ, 2004. - 348 с.
 4. 65.5 В60 Внешнеэкономическая деятельность предприятия : Учеб. / [ред. Л.Е. Стровского]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 799 с.
 5. 65.01 В85 Вступ до економічної теорії : Підручник / [Ред. Ватаманюк З.]. - 3-тє вид., доп. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 504 с.
 6. 92 Г34 Генеза ринкової економіки: Терміни, поняття, персоналії : Навч. словник-довідник / Ред. Башнянина Г. І., Іфтемічук В. С. - Л. : Магнолія 2006, 2007. - 688 с.
 7. 65.01 Г72 Государственное регулирование рыночной экономики / Под общ. ред.В.И.Кушлина. - 2-е изд, перераб. и доп. - М. : РАГС, 2005. - 829 с.
 8. 65.261 Д36 Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України / Азаров М. Я.,Ярошенко Ф. О., Єфименко Т. І.та ін. - К. : НДФІ, 2004. - 712 с.
 9. 65.01 Е45 Економіка ринкових відносин. Ч.1 / [Ред. Черевань В. П.]. - К., 2008. - 160 с.
 10. 65.01 Е45 Економічна політика : навч. посіб. / [Бєляєва О.О., Бебело А.С., Диба М.І. та ін.]. - Вид. 3-є, без змін. - К. : КНЕУ, 2007. - 288 с.
 11. 65.01 Е45 Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри / за ред. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва. - К. : Знання, 2007. - 395 с.
 12. 65.01 Е45 Економічна теорія : навч. посіб. / [Касьяненко Л. М., Назаров В. В., Савченко Л. А. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 224 с.
 13. 65.01 Е45 Економічна теорія. Національна економіка : Підруч. / [Ред.Тарасевич В. М.]. - К. : Знання, 2012. - 270 с.
 14. 65.42 К63 Комерційна дипломатія: торговельна політика і право = Commercial diplomacy: trade policy and law : Навч. посіб. / Доусон Л. Р., Мальський М., ВанДузер Е. та ін. - 2-ге вид., доп. та випр. - Л. : Астролябія, 2006. - 704 с.
 15. 65.29 М20 Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання : Навч. посіб. / Л.І.Воротіна, В.Є.Воротін, Л.А.Мартинюк, Т.В,Черняк: Ред. Л.І.Воротіна. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : Європ. ун-т, 2004. - 308 с
 16. 65.5 М43 Международная экономика: в вопросах и ответах : учеб. / [Под ред. Ю. Г. Козака]. - 5-е изд., перераб. и доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 240 с.
 17. 65.23 М54 Методичні рекомендації прогнозування інноваційної діяльності в промисловості : Наук. вид. / Пашута М. Т., Толстов В. М., Кондрашов О. М. та ін. - К. : Наук. світ, 2006. - 73 с.
 18. 65.01 Н35 Національна економіка : підруч. / [ Круш П. В., Тульчинська С. О., Шашина М. В. та ін.]. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2011. - 448 с.
 19. 65.23. М74 Моделі і методи соціально-економічного прогнозування = Models and methods of social and economic forecasting : Підруч. / Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін. - Х. : ІНЖЕК, 2005. - 396 с.
 20. 65.290-2(11) О-60 Операционный менеджмент : Учебник для вузов / С.Э.Пивоваров, И.А.Максимцев, И.Н.Рогова, Е.С.Хутиева. - С.Пб. : Питер, 2011. - 544 с.
 21. 65.23 П37 Планування та прогнозування в умовах ринку. : Навч. посібн. / Ред. Воронкова В.Г. - К. : Професіонал, 2006. - 608 с.
 22. 65.261 П44 Податок на додану вартість та прогнозування його надходжень до бюджету : Монографія / Азаров М. Я., Ярошенко Ф. О., Єфименко Т. І. та ін. - К. : НДФІ, 2004. - 344 с.
 23. 65.23 П78 Прогнозування і розробка програм / В.Ф. Беседін та ін.; За ред. В.Ф. Беседіна. - Метод. посіб. - К. : Наук. світ, 2000. - 468 с.
 24. 65.261 П78 Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці: проблеми методології і організації : Монографія / Бочарніков В.П., Захаров К.В., Лаба М.С. та ін. - К. : МП Леся, 2006. - 320 с
 25. 72+65.23 П78 Прогонозирование будущего: новая парадигма / [под. ред. Г.Г. Фетисова, В.М. Бондаренко В.М.]. - М. : ЗАО "Изд-во "Экономика", 2008. - 283 с.
 26. 92 Р51 Ринкова економіка: основні терміни, поняття і визначення : навч. економ. словник - довідник. Т.1 / [Автор-уклад. Агєєв Є. Я., Піча С. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 506 с.
 27. 65.24 С40 Системні вади ринку праці України та пріоритети його реформування : аналіт. доп. / [Ред. Жаліл Я. А.]. - К. : НІСД, 2010. - 72 с.
 28. 65.290-21 Ф79 Формування ринкової економіки. Сучасні теорії і практики маркетингу : зб. наук. праць. / [Ред. Бєляєв О. О., Данюк В. м., Пєтухова О. А. та ін.]. - К. : КНЕУ, 2005. - 604 с.
 29. 65.01 Б12 Бабицкий, А. Ф. Социал. Законы и теория экономических процессов настоящего и будущего : Монографія / А. Ф. Бабицкий. - К. : МАУП, 2005. - 496 с.
 30. 66.0 Б25 Баронін, А. С. Аналіз і прогноз у політиці та бізнесі : Курс лекцій / А. С. Баронін. - К. : Паливода А.В., 2005. - 128 с
 31. 65.23 Б27 Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учеб. пособие / Л. Е. Басовский. - М. : Инфра-М, 2001. - 260 с.
 32. 65.23 Б61 Біла, О. Г. Фінансове планування і прогнозування : Навч. посіб. / О. Г. Біла. - Львів : Компакт-ЛВ, 2005. - 312 с.
 33. 65.01 Б72 Бобров, В. Я. Основи ринкової економіки і підприємництва : Підруч. / В. Я. Бобров. - К. : Вища шк., 2003. - 719 с.
 34. 65.01 Б86 Бочан, І. О. Глобальна економіка : Підруч. / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. - К. : Знання, 2007. - 403 с.
 35. 65.261 Б86 Бочарников, В. П. Прогнозные коммерческие расчеты и анализ рисков на Fuzzy for Excel / В. П. Бочарников, С. В. Свешников, С. Н. Возняк. - К., 2000. - 159 с.
 36. 65.01 Б93 Бутко, М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці : Монографія / М. П. Бутко. - К. : Знання України, 2005. - 476 с.
 37. 65.01 Б93 Бутук, А. И. Социально-экономическое регулирование: содержание, история и современность : монография / А. И. Бутук ; [Бутук А. И.]. - К. : Знання, 2011. - 503 с.
 38. 65.01 Б93 Бутук, О. І. Еволюція регулювання соціально-економічних систем: зміст, історія, сучасність / О. І. Бутук. - К. : Знання, 2012. - 350 с.
 39. 65.23 В57 Владимирова, Л. П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учеб. пособие / Л. П. Владимирова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2001. - 308 с.
 40. 65.23 В75 Воронкова, В. Г. Соціально-економічне прогнозування : Навч. посіб. / В. Г. Воронкова. - К. : Професіонал, 2004. - 288 с.
 41. 65.290-2(2) Г34 Генкин, Б. М. Мотиввация и организация эффективной работы (теория и практика) : Монография / Б. М. Генкин. - М. : Норма: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.
 42. 65.23 Г37 Герасенко, В. П. Прогнозирование и планирование экономики / В. П. Герасенко. - Практикум. - Мн. : Новое знание, 2001. - 192 с.
 43. 65.290-2 Г52 Гладкий, О. В. Менеджмент регіонального розвитку : навч. посіб. / О. В. Гладкий. - К. : Академвидав, 2013. - 248 с.
 44. 65.23 Г75 Грабовецький, Б. Є. Економічне прогнозування і планування : Навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький. - К. : ЦУЛ, 2003. - 188 с.
 45. 65.23 Д66 Домарадзька, Г. С. Прогнозування та макроекономічне планування : навч. посіб. / Г. С. Домарадзька, Т. М. Гладун, Р. В. Фещур. - Л. : Магнолія-2006, 2007. - 211 с.
 46. 65.262(1) Є50 Єлейко, Я. І. Інвестиції, ризик, прогноз : Навч. посіб. / Я. І. Єлейко, О. І. Єлейко, К. Є. Раєвський. - Львів : Львівськ. банківськ. ін-т НБУ, 2000. - 176 с.
 47. 65.290-2 З-14 Загорна, Т. О. Економічна діагностика : Навч. посіб. / Т. О. Загорна. - К. : ЦНЛ, 2007. - 400 с.
 48. 65.053 К17 Калина, А. В. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровень) : Учебно-метод. пособие / А. В. Калина, М. И. Конева, В. А. Ященко. - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2004. - 414 с
 49. 65.23 К28 Касьяненко, В. О. Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій : Навч. посіб. / В. О. Касьяненко, Л. В. Старченко. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 185 с.
 50. 65.29 К38 Кизим, Н. А. Оценка и прогнозирование неплатежеспособности предприятия : Монография / Н. А. Кизим, И. С. Благун, Ю. С. Копчак. - Х. : Инжэк, 2004. - 144 с.
 51. 65.01 К56 Ковтун, О. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / О. І. Ковтун ; [Ковтун О.І.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 429с.
 52. 65.23 К72 Косянчук, Т. Ф. Прогнозування та макроекономічне планування : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Швид. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 296 с.
 53. 65.5 К88 Кудров, В. М. Мировая экономика / В. М. Кудров. - М. : Дело, 2004. - 515 с
 54. 65.23 К89 Кузык, Б. Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование : учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономика, 2008. - 575 с.
 55. 65.23 К90 Кулявець, В. О. Прогнозування соціально-економічних процесів : Навч. посіб. / В. О. Кулявець ; Кулявець В. О. - К. : Кондор, 2009. - 194 с.
 56. 65.01 К95 Кучеренко, В. Р. Основи економічної кон'юнктури : Навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов. - К. : ЦНЛ, 2004. - 224 с.
 57. 65.23 Л61 Ліпич, Л. Г. Маркетингове прогнозування товарного ринку : Монографія / Л. Г. Ліпич. - Луцьк : ЛДТУ, 2002. - 376 с
 58. 65.01 М20 Малиш, Н. А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки : Навч. посіб. / Н. А. Малиш. - К. : МАУП, 2004. - 120 с.
 59. 65.23 М33 Матвієнко, В. Я. Прогностика: Прогнозування соціальних та економічних процесів : Теорія. Методика. Практика: Навч. посіб. / В. Я. Матвієнко. - К. : Українські пропілеї, 2000. - 484 с.
 60. 65.290-2(9) М33 Матвійчук, А. В. Аналіз і управління економічним ризиком : Навч. посіб. / А. В. Матвійчук. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 61. 22.1 М33 Матвійчук, А. В. Аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем із використанням теорії нечіткої логіки : Монографія / А. В. Матвійчук. - К. : ЦНЛ, 2005. - 206 с
 62. 65.01 М48 Мельничук, В. Г. Економіка : підруч. / В. Г. Мельничук, Г. О. Ковальчук, В. О. Огнев'юк. - 2-ге вид., переобл. та доп. - К. : Навчальна книга, 2004. - 368 с.
 63. 65.23 М71 Мінченко, М. В. Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів : Підруч. / М. В. Мінченко, Л.П.. Фролков А.В. Чижов. - Суми : ВТД Університетська книга, 2004. - 442 с.
 64. 65.23 П22 Пашута, М. Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку : Навч. посіб. / М. Т. Пашута. - К. : ЦНЛ, 2005. - 408 с.
 65. 65.5 П54 Поляков, В. В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования : учеб. пособ. / В. В. Поляков ; Поляков В. В. - М. : Кнорус, 2008. - 264 с.
 66. 65.23 Р13 Равікович, Є. І. Макроекономічне прогнозування : Навч. посіб. / Є. І. Равікович, Г. В. Присенко. - К. : КНЕУ, 2002. - 172 с
 67. 60.56 Р65 Рой, О. М. Исследования социально-экономических и политических процессов : Учебник / О. М. Рой. - С.Пб. : Питер, 2004. - 364 с.
 68. 65.01 С42 Скаленко, О. Глобальні резерви поступу/ О. Скаленко ; Передм. О. Білоуса. - К. : Основи, 2000. - 394 с.
 69. 65.262(1) У28 Удалих, О. О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства : Навч. посіб. / О. О. Удалих. - К. : ЦНЛ, 2006. - 292 с.
 70. 65.23 Х71 Холден, К. Економічне прогнозування: Вступ = Economic forecasting: an introduction / К. Холден, Д. А. Піл, Дж.Л. Томпсон ; Пер. з англ. О.Комашка, За ред. В. Пархоменко. - К. : Інформтехніка, 1996. - 216 с.
 71. 65.290-2(7) Ч-46 Череп, А. В. Стратегічне планування і управління : навч. посіб. / А. В. Череп, А. В. Сучков. - К. : Кондор, 2011. - 334 с.
 72. 65.23 Ч-83 Чугунов, І. Я. Фінонсово-економічне прогнозування і планування / І. Я. Чугунов, Т. Г. Затоцька, А. В. Ставицький. - К. : НДФІ, 2007. - 312 с

До 174-ї річниці від дня народення Михайла Драгоманова-українськогоекономіста,публіциста,історика,філософа,громадського діяча. (18.09)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) Mykhaylo Drahomanov = A Symposium and Selected Writings. - New York : The Ukrainian Academy of Arts and Science in the U.S. - 1952. - Volume II, №1(3). - 225 p.
 2. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 3. 87 Д36 Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми : Монограф. / Ред. Князєв В.М. - К. : Міленіум, 2003. - 320 с.
 4. 67.3(0) І-90 Історія вчень про державу та право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 184 с.
 5. 63.5 І90 Історія українознавства : навч. посіб. / [Кононенко П. П., Токар Л. К., Бажан О. Г. та ін.]. - К. : Академвидав, 2011. - 512 с. - (Альма-матер).
 6. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура другої половини ХІХ століття. Кн.2 / Патон Б.Є., Веревес Г.Д., Курас І.Ф. та ін. - К. : Наукова думка, 2005. - 1295 с.
 7. 83(4 Укр) І-90 Історія української літератури ХІХ ст. (70-90 ті р.) У 2-х кн. : Підруч. Кн.1 / Гнідан О.Д., Дем'янковська Л.С., Кіраль С.С. та ін. - К. : Вища школа, 2002. - 575 с.
 8. 63.3(4 Укр) М69 Михайло Драгоманов: автожиттєпис / [Укл. Гриценко І. С., Короткий В. А., Томенко М. В.]. - К. : Либідь, 2009. - 444 с.
 9. 67.3(4 Укр) Т44 Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought. Т.5. Кн.2 : (Кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Ред. Косенко Ю. - К. : Дніпро, 2001. - 376 с.
 10. 66.1 У45 Українська державницька ідея : Антол. політ. традиціоналізму / Уклад. і передм. Шокало О., Орос Я. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 11. 66.1 Б32 Бачинський, Ю. Україна irredenta / Ю. Бачинський. - К. : Основні цінності, 2003. - 176 с. - (Спадщина).
 12. 63.3(4 Укр) Г64 Гомотюк, О. Є. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. XIX - перша третина XX ст.) : монографія / О. Є. Гомотюк ; Гомотюк О.Є. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 552 с.
 13. 65.02 З-68 Злупко, С. Українська економічна думка: постаті і теорії / С. Злупко. - Львів : Євросвіт, 2004. - 544 с.
 14. 66.1 І-20 Іванова, Р. П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (ІІ половина ХІХ ст.) / Р. П. Іванова. - К. : Вид-во Київського університету, 1971. - 234 с.
 15. 66.2 С12 Сабадуха, В. Українська національна ідея та концепція особистісного буття : Монографія / В. Сабадуха. - 2-ге вид., випр. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. - 176 с.
 16. 92 Т48 Ткаченко, А. Знаменитые украинцы / А. Ткаченко. - К. : Аристей, 2005. - 444 с.
 17. 87.3(4 Укр) Ф32 Федів, Ю. О. Історія української філософії : навч. посіб. / Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. - К. : Україна, 2001. - 512 с.
 18. 63.3(4 Укр)+74.03 Ф33 Федченко, П. М. Михайло Драгоманов. Життя і творчість : Методичні рекомендації на допомогу лекторам і активістам Товариства книголюбів / П. М. Федченко. - К. : Дніпро, 1991. - 362 с.

Книга-вершина мудрості народу (до Всеукраїнського дня бібліотек)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 78.3 Б59 Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : Материалы седьмой Международной конференции "Крым 2000". Т.1 : Библиотеки, издательства, книгораспостранение и образование в едином информационном и социокультурном пространстве. - Судак, 2000. - 512 с.
 2. 92 Б59 Библиотечная энциклопедия / [Ред. Владимирова И. И., Парамонова Н. И., Поплавская Х. В. и др.]. - М. : Пашков дом, 2007. - 1300 с.
 3. 78.3 Б67 Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін : Розроблено робоч. групою "Спільний професійний портрет"Федерального об'єднання німецьких бібліотечних союзів під кер. Уте Краус-Ляйхерт / пер.Пер. з нім. - К. : Юніверс, 2002. - 56 с.
 4. 76.1 И 90 История книги / Ред. А.А. Говоров, Т.Г. Куприянова. - М. : Светотон, 2001. - 400 с.
 5. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 6. 76.1 К53 Книжные центры Древней Руси. Книжники и рукописи Соловецкого монастыря / [Отв. ред. С. А. Семячко]. - С.Пб. : Дмитрий Буланин, 2004. - 493 с.
 7. 78 Н73 Нові інформаційні технології та бібліотека. - К. : Британська Рада в Україні, 2000. - 108 с.
 8. 92+78.34 П78 Провідні бібліотеки України. Довідник 2006/2007 / уклад. Шмельов В.Є. - К. : Шмельов В.Є., 2006. - 152 с.
 9. 78.3 Э45 Электронные документы: создание и использование в публичных библиотеках : справочник / [ред.Гиляревский Р. С., Гордукалова Г. Ф.]. - С.Пб. : Профессия, 2007. - 664 с.
 10. 92 Э68 Энциклопедия книжного дела / Майсурадзе Ю.Ф.,Мильчин А.Э.,Маковеев Н.П и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2004. - 634с.
 11. 78.3 Б87 Брежнева, В. В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий / В. В. Брежнева, В. А. Минкина. - С.Пб. : Профессия, 2004. - 304 с.
 12. 78 В17 Ванеев, А. Н. Библиотечное дело. Теория, Методика. Практика / А. Н. Ванеев ; Ванеев А. Н. - С.Пб. : Профессия, 2006. - 368 с.
 13. 78.3 Г15 Галимова, Е. Я. Библиотечный сервис : Учебно- методическое пособие. вып. № 38 / Е. Я. Галимова. - М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2006. - 144 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век).
 14. 78.3 Г81 Гречихин, А. А. Вузовская учебная книга: Типология, стандартизация, компьютеризация : Учеб.-метод. пособие / А. А. Гречихин, Ю. Г. Древс. - М. : Логос, 2000. - 255 с.
 15. 78.34 Д74 Дригайло, В. Г. Основы научной организации труда в библиотеке : Учеб.-метод. пособие. Вып. 20 / В. Г. Дригайло. - М. : Либерея, 2005. - 424 с.
 16. 78.34 Д76 Дрыгайло, В. Г. Основы организации работы библиотеки вуза : научно-практическое пособие / В. Г. Дрыгайло ; Дрыгайло В.Г. - М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2007. - 624 с.
 17. 65.290-2(5) З-17 Зайцева, Т. А. Современные методики делопроизводства в библиотеке : Учебно-методическое пособие. вып. 3 / Т. А. Зайцева. - М. : Либерея, 2004. - 128 с. - (Библиотекарь и время).
 18. 78.3 З-41 Збаровская, Н. В. Выставочная деятельность публичных библиотек / Н. В. Збаровская. - С.Пб. : Профессия, 2004. - 224 с.
 19. 76.1 І-85 Ісаєвич, Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Я. Ісаєвич ; [Ісаєвич Я.]. - Л. : Ін-т українознавства ім. Крип'якевича І. НАН України, 2002. - 520 с.
 20. 78.34 К30 Качанова, Е. Ю. Инновации в библиотеках / Е. Ю. Качанова ; Ред. Минкина В.А. - С.Пб. : Профессия, 2003. - 318 с.
 21. 78.34 К30 Качанова, Е. Ю. Инновационно-методическая работа библиотек : учеб пособие / Е. Ю. Качанова ; Е.Ю. Качанова; ХГИИК; науч. ред. А.Н. Ванеев. - С.Пб. : Профессия, 2007. - 336с. - (Серия "Библиотека").
 22. 78.3 К64 Кононенко, Ю. И лишь неизменна книга : К 80-летию создания Библиотеки украинской литературы в Москве / Ю. Кононенко, Е. Белошицкая, В. Слюсарчук ; пер.с укр. - М. : ИЦ "БУМ", 2002. - 63 с.
 23. 73 К96 Кушнаренко, Н. Н. Документоведение : Учеб. / Н. Н. Кушнаренко. - 3-е изд., стереотип. - К. : Знання, 2001. - 460 с.
 24. 78.3 М69 Михнова, И. Б. Библиотека как информационный центр для населения: проблемы и их решения : Практич. пособие / И. Б. Михнова. - М. : Либерея, 2000. - 128 с.
 25. 76.1 Н61 Низовий, М. А. Вступ до книгознавства : навч. посіб / М. А. Низовий ; Низовий М.А. - К. : Кондор, 2009. - 144 с.
 26. 76.1 О-35 Овчінніков, В. Історія книги: еволюція книжкової структури : навч. посіб. / В. Овчінніков ; [Овчінніков В.]. - Л. : Світ, 2005. - 420 с.
 27. 78 О-83 Отле, П. Библиотека, библиография, документация : Избр.тр. пионера информатики / П. Отле. - М. : Фаир-пресс: Пашков дом, 2004. - 350 с.
 28. 78 О-83 Отле, П. Труды по библиотековедению : Руководство для общественных библиотек. Организация умственного труда. Руководство к администрированию: Практическое пособие / П. Отле. - М. : Либерея, 2002. - 232 с.
 29. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - 2-ге вид. доп. і перероб. - К. : Ліра-К, 2009. - 434 с.
 30. 78.5 П19 Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : Монографія / Н. П. Пасмор. - К. : Кондор, 2005. - 116 с.
 31. 76.1 С12 Сава, В. Основи техніки творення книги / В. Сава. - Львів : Каменяр, 2000. - 136 с.
 32. 73+78.3 С24 Світельник, І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. / І. Світельник ; [Світельник І.]. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 33. 63.3 С28 Сеймур-Смит, М. 100 величайших книг, которые потрясли мир: История мысли от древности до наших дней : Пер. с англ. / М. Сеймур-Смит. - М. : Рипол классик, 2004. - 592 с.
 34. 78.3 С81 Столяров, Ю. Н. Эволюция библиотечного фондоведения / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник. - М. : Изд-во ФАИР, 2007. - 688 с.
 35. 78.34 С89 Сукиасян, Э. Р. Библиотечная профессия. Кадры. Непрерывное образование : Сб. статей и докладов / Э. Р. Сукиасян. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 448 с.
 36. 76 Т41 Тимошик, М. С. Історія видавничої справи : Підручн. / М. С. Тимошик. - 2-ге вид., випр. - К. : Наша культура і наука, 2007. - 496 с.
 37. 78.3 Я77 Ярошенко, Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки / Т. О. Ярошенко ; [Ярошенко Т. О.]. - К. : Знання, 2010. - 215 с.

Поради першокурснику

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74.58 В54 Виховна робота зі студентською молоддю : Навч. посібн. / Ред. Осипова Т. Ю. - О. : Фенікс, 2006. - 288 с.
 2. 74.58 В55 Вища економічна освіта в умовах формування інтелектуально - інноваційного суспільства : монографія / [Гавриш О. А., Довгань Л. Є., Каракай Ю. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 364 с.
 3. 74.58 В55 Вища освіта в Україні : Навч. посіб. / Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Степко М.Ф. та ін.; Ред. Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. - К. : Знання, 2005. - 327 с.
 4. 74 В55 Вища освіта України і Болонський процес : Навч. посіб. / Ред. Кремень В.Г. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384 с.
 5. 74.58 В55 Вища освіта України у національному і глобальному контекстах : Зб. наук. праць. - Яготин : МАУП, 2005. - 144 с.
 6. 74 Д36 Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство : навч. посіб. / [Лаврик Г. В., Терела Г. В., Харченко Т. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 208 с.
 7. 74.58 Є 24 Європейська юридична освіта і наука : матеріали міжнародної наук.-практич. конференції студентів та аспірантів / [За заг. ред. Ф. Г. Ващука, Ю. Л. Бошицького]. - Ужгород : ЗакДУ, 2011. - 344 с.
 8. 74.58 З-19 Закон України " Про вищу освіту" : чинне законодавство станом на 09 лютого 20 15 року. - К. : Алерта, 2015. - 96 с.
 9. 74 М74 Модернізація вищої освіти України і Болонський процес : Матеріали до першої лекції / Ред. М.Ф.Степко. - К., 2004. - 60 с.
 10. 74 О-72 Освіта в Україні : Нормативна база / Ред. Кривенко О.А.; Упоряд. Пашутинський Є.К. - 2-ге вид., виправ. та допов. - К. : КНТ, 2006. - 484 с.
 11. 74 О-75 Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д. та ін.; Ред. Кремінь В.Г. - К., Тернопіль : Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. - 147 с.
 12. 74.58 П24 Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Семенова А.В. та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2005. - 399 с.
 13. 74.58 П75 Приватна вища школа України на шляху інновацій : Монографія / Анрущенко В., Корольов Б., Астахова В. та ін. - Х. : Вид-во НУА, 2005. - 320 с.
 14. 74.58 С40 Системи якості вищих навчальних закладів / Волков О.Л., Віткін.,Хімічева Г. І.,Зенкін А, С. - К. : Наук. думка, 2006. - 301 с.
 15. 74.58 С83 Стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні : Матеріали науково-практ. конф., м. Судак 16-18 жовт. 2003 р. - К. : МАУП, 2004. - 224 с.
 16. 75 Ф50 Физическая культура студента : Учеб. / Ред. Ильинича В.И. - К. : Гардарики, 2003. - 448 с.
 17. 74.58 А67 Аніловська, Г. Я. Університетська освіта : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич. - Л. : Магнолія-2006, 2009. - 370 с.
 18. 74.58 А86 Артемова, Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : [навч- метод. посібник ] / Л. В. Артемова ; Артемова Л.В. - К. : Кондор, 2008. - 272 с.
 19. 65.290-2+74.58 В42 Вієвська, М. Г. Менеджмент вищої економічної освіти : навч.-метод. посіб. / М. Г. Вієвська, Л. І. Красовська, Н. Л. Шкіря. - Л. : Магнолія 2006, 2014. - 346 с.
 20. 74.58 В54 Вітвицька, С. С. Практикум з педагогіки вищої школи : Навч. посіб. / С. С. Вітвицька. - К. : ЦНЛ, 2005. - 396 с.
 21. 74.58 В54 Вітвіцька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : Метод. посіб. / С. С. Вітвіцька. - К. : ЦУЛ, 2003. - 316 с.
 22. 74.58 Г84 Гримблат, С. О. Проблемы оптимизации высшего образования / С. О. Гримблат, И. К. Сосин. - Х. : Фактор, 2004. - 720 с.
 23. 74.58 Г86 Гронлунд, Н. Е. Оцінювання студентської успішності : Практич. посіб. / Н. Е. Гронлунд. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 24. 74.58 Г95 Гура, О. І. Педагогіка вищої освіти: вступ до спеціальності : Навч. посіб. / О. І. Гура. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 25. 74.58 Ж91 Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. - К. : Ін Юре, 2003. - 416 с.
 26. 74 З-45 Згуровський, М. З. Стан та завдання вищої освіти України в контексті Болонського процесу / М. З. Згуровський. - К. : Політехніка, 2004. - 76 с.
 27. 74.58+65.01 К17 Каленюк, І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. - К. : Знання, 2012. - 343 с. - (Сучасна наука).
 28. 74.58 К59 Козяр, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Козяр, М. С. Коваль. - К. : Знання, 2013. - 327 с.
 29. 74 К69 Корсак, К. В. Освіта, суспільство, людина в ХХІ столітті: Інтегрально-філософський аналіз : Монографія / К. В. Корсак. - К.; Ніжин : Вид-во НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. - 224 с.
 30. 74.58 К69 Корсак, К. В. Вища освіта і Болонський процес : Навч. посіб. / К. В. Корсак, І. О. Ластовченко. - К. : МАУП, 2007. - 352 с. : іл.
 31. 74 К79 Кремень, В. Освіта і наука України - інноваційні аспекти: стратегія, реалізація, результати / В. Кремень. - К. : Грамота, 2005. - 448 с.
 32. 74 Л68 Лобанов, А. П. Модульный подход в системе высшего образования: основы структурализации и метапознания / А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова. - Мн. : РИВШ, 2008. - 84 с.
 33. 65.290-21 М33 Матвіїв, М. Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційнии аспекти : монографія / М. Я. Матвіїв ; Матвіїв М.Я. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 448 с.
 34. 88.4 М84 Мостова, І. Першокурснику : Поради психолога / І. Мостова. - К. : Тандем, 2000. - 76 с.
 35. 74.26 Н16 Нагаєв, В. М. Методика викладання у вищій школі : Навч. посіб. / В. М. Нагаєв. - К. : ЦНЛ, 2007. - 232 с.
 36. 60.54 Н16 Нагорний, Б. Г. Студентство і сучасність / Б. Г. Нагорний, М. Л. Яковенко, А. В. Яковенко. - К. : Арістей, 2005. - 164 с.
 37. 74.58 Н63 Ніколаєнко, С. Вища освіта - джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства / С. Ніколаєнко. - К. : Освіта України, 2005. - 319 с.
 38. 74.04 Н63 Ніколаєнко, С. М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття / С. М. Ніколаєнко. - К. : Знання, 2006. - 253 с.
 39. 78.5 П19 Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : Монографія / Н. П. Пасмор. - К. : Кондор, 2005. - 116 с.
 40. 88 П44 Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи : підручник / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2008. - 352 с.
 41. 74.58 С47 Слєпкань, З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : Навч. посіб. / З. І. Слєпкань. - К. : Вища шк., 2005. - 239 с.
 42. 74.58 Т35 Терно, В. В. Ліцензування і акредитація у сфері вищої освіти: формування справ : Метод. посіб. / В. В. Терно. - К. : МАУП, 2006. - 200 с.
 43. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб. / Г. В. Товканець. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 44. 74.58 Т88 Туркот, Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Т. І. Туркот ; [Туркот Т. І.]. - К. : Кондор, 2011. - 628 с.
 45. 74.58 Ф59 Фініков, Т. В. Вища освіта України: ліцензування та акредитація : Аналіт. дослідж. / Т. В. Фініков, О. І. Шаров. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2003. - 68 с.
 46. 74.58 Ф66 Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула ; [ Фіцула М. М. ]. - 2-ге вид., доп. - К. : Академвидав, 2010. - 456 с.

  Серпень 2015

До 151-ї річниці від дня народження Володимира Косинського, вченого-економіста, професора, академіка УАН, міністра праці Української Держави. (13.08)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 2. 65.5 Г35 Географія світового господарства ( з основами економіки ) : навч. посіб. / [ За ред. Я. Б. Олійника, І. Г. Смирнова ]. - К. : Знання, 2011. - 640 с.
 3. 65.262 Г89 Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях : навч. посібн. / за ред. Б.Л. Луціва. - Вид. 2-ге., стереотип. - Тернопіль : Карт-бланш, 2007. - 225 с.
 4. 65.262 Г89 Гроші та кредит : підруч. / [ Ред. Савлук М. І. ]. - 5-те вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 744 с.
 5. 65.262 Г89 Гроші та кредит : Навч. посіб. / Булєєв І. П., Пілецька С. Т., Коритько Т. Ю. та ін. - К. : ЦУЛ, 2007. - 120 с.
 6. 65.32 З-52 Землекористування: еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування : Навч. посіб. - Львів : Афіша, 2005. - 400 с.
 7. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: ХХ - початок ХХІ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 582 с.
 8. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 566 с.
 9. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 10. 60.6 К93 Курс социально-экономической сткатистики / Под ред. М.Г. Назарова. - Учебник. - М. : Финстатинформ;ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 771 с.
 11. 65.5 М58 Міжнародна економіка : навч. посіб. / [Гронтковська Г. Е., Ряба О. І., Венцурик А. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 384 с.
 12. 92 Н34 Народжені Україною : Меморіальний альманах. Т.1 : А-К / Боряк Г.В., Кульчицький С.В., Мицик Ю.А. та ін. - К. : Євроімідж, 2002. - 896 с.
 13. 65.01 О-75 Основи економічної теорії : Навч. посіб. / [Ред. Козак Ю. Г., Шаповал С. С.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 264 с.
 14. 65.01 П50 Політична економія : Навч. посіб. / [Ред. Башнянин Г. І., Шевчук Є. С.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 477 с.
 15. 22.171 Р12 Рабик, В. М. Основи теорії ймовірностей:курс лекцій : навч. посіб. / В. М. Рабик ; Рабик В. М. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 176 с.
 16. 60.6 С78 Статистика : Учеб. / Мхитарян В.С., Дуброва Т.А., Минашкин В.Г. и др.; Ред. Мхитарян В.С. - М. : Мастерство, 2001. - 272 с.
 17. 92 Т28 Творцы мировой науки. От античности до ХХ века : Попул. библиограф. энцкл. - М. : Пашков дом, 2001. - 784 с.
 18. 65.02 У45 Українська економічна думка : Хрестоматія / Упоряд. С.М. Злупко. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 19. 65.32 У67 Управління земельними ресурсами : Підруч. / Горлачук В. В., В'юн В. Г., Песчанська І. М. та ін. - 2-ге вид., випр. та переробл. - Л. : Магнолія плюс, 2006. - 443 с.
 20. 65.5 Г31 Гелей, С. Д. Теорія та історія кооперації : Підруч. / С. Д. Гелей, Р. Я. Пастушенко. - К. : Знання, 2006. - 513 с.
 21. 65.02 К95 Кухар, О. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О. В. Кухар. - К. : ЦУЛ, 2015. - 328 с.
 22. 63.3(4 Укр) Л80 Лотоцький, А. Л. Історія України / А. Л. Лотоцький. - Л. : Фенікс, 1992. - 239 с.
 23. 60.6 Ч-37 Чекотовський, Е. В. Історія статистичної науки : навч. посіб. / Е. В. Чекотовський ; [Чекотовський Е. В.]. - К. : Знання, 2011. - 495 с.


  Липень 2015

Психологія лідерства

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.5 П42 Поведение руководителя / Авт.-сост. Л.С. Вечер. - Практ. пособие. - Мн. : Новое знание, 2000. - 208 с.
 2. 88.5 П69 Практикум по социальной психологии. - Под ред. И.С. Клециной. - С.Пб. : Питер, 2008. - 256 с.
 3. 88.5 П86 Психология современного лидерства. Американские исследования / [под. ред. Дж.П. Канджеми, К.Дж. Ковальски, Т.Н. Ушаковой]. - М. : Когито-Центр, 2007. - 288 с.
 4. 88 П86 Психология: комплексный подход = Psychology an integrated approach / Ред. Айзенк М. ; пер.Пер.Бенедиктов С.Б. - Мн. : Новое знание, 2002. - 832 с.
 5. 88.5 А65 Андриенко, Е. В. Социальная психология : Учебн. пособие / Е. В. Андриенко. - 2-е изд., доп. - М. : Академия, 2003. - 264 с.
 6. 88.5 Б20 Балабанова, Л. В. Конфліктологія : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва. - К. : Професіонал, 2009. - 280 с.
 7. 88 Б23 Бандурка, О. М. Основи психології і педагогіки : Підруч. / О. М. Бандурка, В. О. Тюріна, О. І. Федоренко. - Х. : Ун-т внутр. справ, 2003. - 336 с.
 8. 88.4 Б46 Бендас, Т. В. Психология лидерства : учеб. пособ. / Т. В. Бендас ; Бендас Т. В. - С.Пб. : Питер, 2009. - 448 с. : ил. - (Учебное пособие).
 9. 88.5 Б97 Бэрон, Р. Социальная психология: ключевые идеи = Exploring social psychology / Р. Бэрон, Д. Бирн, Б. Джонсон ; пер.Пер. Дмитриева А., Потапова М. - 4-е изд. - С.Пб. : Питер, 2003. - 512 с. - (Серия "Мастера психологии").
 10. 88.5 В31 Вердербер, Р. Психология общения. Тайны эффективного взаимодействия. Полный курс = Communicate! / Р. Вердербер, К. Вердербер. - С.Пб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. - 412 с.
 11. 88 В54 Вітенко, І. С. Основи психології : Підручн. / І. С. Вітенко, Т. І. Вітенко. - Вінниця : Нова книга, 2001. - 255 с.
 12. 88.5 В58 Власова, О. І. Соціальна психологія організацій і управління : підруч. / О. І. Власова, В. І. Кушерець, Ю. В. Никоненко. - К. : Знання України, 2012. - 467с.
 13. 88.5 Д84 Дуткевич, Т. В. Конфліктологія з основами психології управління : Навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - К. : ЦНЛ, 2005. - 456 с.
 14. 65.290-2 З-91 Зуб, А. Т. Лидерство в менеджменте / А. Т. Зуб, С. Г. Смирнов. - М. : Воскресенье, ЗАО "Принт-Ателье", 1999. - 216 с.
 15. 88.5 К18 Каменская, Е. Н. Социальная психология: конспект лекций : учеб. пособие / Е. Н. Каменская ; Каменская Е.Н. - Изд. 4-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 186, [ 1].
 16. 88.5 К18 Каммероу, Д. М. Ваш психологический тип и стиль работы / Д.М.. Баргер Н.Д. Каммероу, Л. К. Кирби ; пер.Пер. с англ. Багрянцевой А. - М. : Изд-во Ин-та Психотерапии, 2001. - 224 с.
 17. 88.4-8 К90 Кулініч, І. О. Психологія управління : навч. посіб / І. О. Кулініч ; Кулініч І. О. - К. : Знання, 2008. - 292 с.
 18. 88.4-1 М17 Максимов, Б. В. Психология бизнеса и предпринимательства : Учеб. пособие / Б. В. Максимов ; [Максимов Б.В.]. - К. : Професіонал, 2005. - 256 с.
 19. 88.4-8 М20 Малышев, К. Б. Психология управления : Науч.-метод. пособие для вузов / К. Б. Малышев. - М. : ПЕР СЭ, 2000. - 144 с.
 20. 88.5 М82 Москаленко, В. В. Соціальна психологія : підручник / В. В. Москаленко ; Москаленко В.В. - Вид. 2-ге, допов. та виправл. - К. : ЦУЛ, 2008. - 688 с.
 21. 88.5 Н50 Немов, Р. С. Социальная психология : учеб. пособ. / Р. С. Немов, И. Р. Алтунина. - С.Пб. : Питер, 2008. - 432 с.
 22. 88.5 О-66 Орлянський, В. С. Конфліктологія : навч. посіб. / В. С. Орлянський ; Орлянський В.С. - К. : ЦУЛ, 2007. - 160 с.
 23. 88 П30 Петровский, А. В. Теоретическая психология : Учеб. пособие / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. - М. : Academia, 2001. - 496 c.
 24. 88.5 П37 Платонов, Ю. П. Основы социальной психологии / Ю. П. Платонов. - С.Пб. : Речь, 2004. - 624 с.
 25. 88.5 П37 Платонов, Ю. П. Социальная психология поведения : Учебн. пособие / Ю. П. Платонов. - С.Пб. : Питер, 2006. - 464 с.
 26. 88.4-8 Р18 Райгородский, Д. Я. Психология руководства : Учеб. пособие для фак-тов: психологических, экономических и менеджмента / Д. Я. Райгородский. - Самара : Бахрах-М, 2005. - 768 с.
 27. 88.4-8 Р64 Розанова, В. А. Психология управления / В. А. Розанова. - Учебное пособие, 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Бизнес школа "Интел-Синтез", 2000. - 384 с.
 28. 88.4-8 С12 Савельєва, В. С. Психологія управління : Навч. посіб. / В. С. Савельєва. - К. : Професіонал, 2005. - 320 с.
 29. 88.5 С24 Свенцицкий, А. Л. Социальная психология : учеб. / А. Л. Свенцицкий ; Свенцицкий А. Л. - М. : Проспект, 2009. - 336 с.
 30. 88.5 С30 Семечкин, Н. И. Социальная психология : Учебник / Н. И. Семечкин. - С.Пб. : Питер, 2004. - 376 с.
 31. 88 С33 Серьожникова, Р. К. Основи психології і педагогіки : Навч. посіб. / Р. К. Серьожникова, Н. Д. Пархоменко, Л. С. Яковицька. - К. : ЦНЛ, 2003. - 243 с.
 32. 88.5+88.4-8 С81 Столяренко, Л. Д. Психология делового общения и управления : учеб.пособ. / Л. Д. Столяренко ; Столяренко Л. Д. - 6-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 414 с.
 33. 88.4-8 Х69 Ходаківський, Є. І. Психологія управління : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 608 с.
 34. 88.4-8 Ц61 Цимбалюк, І. Психологія управління : навч. посіб. / І. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2008. - 624с.
 35. 88.4-1 Ш40 Шеклтон, В. Психология лидерства в бизнесе = Business Leadershipp / В. Шеклтон ; пер.Пер. Комаров С. - С.Пб. : Питер, 2003. - 222 с. - (Практическая психология).

Соціально-економічний розвиток України в умовах євроінтеграції

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 60.7 Д31 Демография / Ред. Волгин Н.А. - М. : Изд-во Рагс, 2003. - 384 с.
 2. 65.01 Д36 Державне регулювання економіки : навч. посіб. / [ Чистов С. М., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. та ін. ]. - 3-вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 440 с.
 3. 65.261 Д40 Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку : навч. посіб. / [Мамонова В., Балдич Н., Гринчук Н та ін.]. - К. : Центр громадської експертизи, 2013. - 176 с.
 4. 65.01 Е45 Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : Монографія / Алимов О.М., Веклич О.О., Гончарова Н.П. та ін. - К. : Об'єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. - 540 с.
 5. 63.3(4 Укр) І90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 6. 65.5 М58 Міжнародні стратегії економічного розвитку : Навч. посіб. / Козак Ю.Г., Єхануров Ю.І., Ковалевський В.В. та ін. - К. : ЦНЛ, 2005. - 353 с.
 7. 65.01 П54 Політична економія : навч. посіб. Ч.ІІІ : Економічний розвиток. Сучасні економічні системи. Світове господарство / [Мацелюх Н. П., Максименко І. А., Рябокінь Т. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 168 с
 8. 65.290-2 Р32 Регіональний менеджмент : Навч. посіб. / Коваленко М.А., Кругла Н.А., Радванська Л.М., Швороб-Херсон Г.М. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 304 с.
 9. 65.01 Р32 Регіони України: Проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : Монографія / Ред. Варналій З.С. - К. : Знання України, 2005. - 498 с.
 10. 65.01 С38 Синя & зелена економіка: сучасні інноваційні тренди та концепції соціально-економічного розвитку = Blue & green economy: current innovative trends and concepts socio-economic development : матеріали ІІ-го Українсько-японського симпозіуму (25.08.2011) та І-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції (10.11.2011) / [За заг. ред. А. В. Кожаної]. - К. : ВПЦ Академії муніципального управління, 2012. - 120 с.
 11. 65.5 С83 Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації : Монографія / За ред. Д.Г. Лук'яненка. - К. : КНЕУ, 2001. - 538 с.
 12. 60.6я2 С78 Статистичний бюлетень за І квартал 2000 року. - К. : Державний комітет статистики України, 2000. - 215 с.
 13. 65.01 С83 Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" / [Гальчинський А. С., Геєць В. М., Бабенко С. Г. та ін.]. - К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 416 с.
 14. 65.01 С83 Стратегія соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Волинської області) : Монографія / Хвесик М.А., Горбач Л.М., Вишневська Н.В., Хвесик Ю.М. - К. : Кондор, 2004. - 376 с.
 15. 65.01 Т65 Трансформація моделі економіки України ( Ідеологія, протиріччя, перспективи ) / [За ред. В. М. Гейця]. - К. : Логос, 1999. - 500 с.
 16. 66.2 У45 Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / за заг. ред. Ю.Г. Рубана. - К. : НІСД, 2008. - 744 с.
 17. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 9 : Національне відродження України / Сарбей В.Г. - К. : Альтернативи, 1999. - 336 с.
 18. 66.2 У45 Україна: стратегічні пріоритети, аналітичні оцінки / Ред. Власюк О.С. - К. : Знання України, 2005. - 608 с.
 19. 60.6я2 У45 Україна у цифрах у 2013 році : Статистичний збірник / [Ред. Осауленко О. Г.]. - К. : Август Трейд, 2014. - 240 с.
 20. 87.6 У45 Український соціум / Власюк О.С., Крисаченко В.С., Степико М.Т. та ін. - К. : Знання України, 2005. - 792 с.
 21. 65.01 Э40 Экономика инновационного развития / Под ред. М.В. Кудиной, М.А. Сажиной. - М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2014. - 256 с.
 22. 66.4 А86 Артьомов, І. В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України : монографія / І. В. Артьомов ; [Артьомов І. В.]. - Ужгород : Ліра, 2009. - 520 с. - (Серія " Євроінтеграція: український вимір". Вип. 13).
 23. 65.01 Б44 Бельченко, В. П. Модель, концепция социально-экономического развития и основные направления вывода из кризиса постсоветских государств в переходной период (на примере Приднестровской Молдавской Республики) / В. П. Бельченко, М. П. Бурла. - Тирасполь : Центр экономических проблем, 2002. - 456 с.
 24. 65.01 Б43 Білорус, О. Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток (Системні маркетологічні дослідження) / О. Г. Білорус, Ю. М. Мацейко. - К. : МАУП, 2005. - 492 с.
 25. 60.5 Г12 Гавриленко, І. М. Соціальний розвиток : навч. посіб. / І. М. Гавриленко, П. В. Мельник, М. П. Недюха. - Ірпінь, 2001. - 484 с
 26. 65.5+66.4 Г71 Горюнова, Є. О. Євроінтеграція : навч. посіб. / Є. О. Горюнова. - К. : Академвидав, 2013. - 224 с.
 27. 65.01 Д44 Дідківська, Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. - Вид 6-те.,випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 214 с.
 28. 6.8 З-36 Заставний, Ф. Д. Географія України: У 2-х кн. : навч. посіб. / Ф. Д. Заставний ; [Заставний Ф. Д.]. - Львів : Світ, 1994. - 472 с.
 29. 65.01 К26 Карпінський, Б. А. Продуктивність і сталий розвиток економіки : Монографія / Б. А. Карпінський, С. М. Божко. - Л. : Логос, 2004. - 274 с.
 30. 65.012.2 К26 Карпінський, Б. А. Макроекономіка: зростання і сталий розвиток. : Навч. посібн. / Б. А. Карпінський, С. М. Божко, О. Б. Карпінський. - К. : Професіонал, 2006. - 272 с.
 31. 65.01 К56 Коваль, Я. В. Регіональна економіка : Навч. посіб. / Я. В. Коваль, І. Я. Антененко. - К. : Професіонал, 2005. - 272 с.
 32. 65.01 К56 Ковтун, О. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / О. І. Ковтун ; [Ковтун О.І.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 429с.
 33. 65.051 К90 Кулинич, Р. О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку / Р. О. Кулинич. - К. : Знання, 2007. - 311 с.
 34. Ландик, В. Основні напрями економічного, соціального та екологічного розвитку України на 2014 - 2024 роки / В. Ландик // Голос України. - 2014. - № 24 жовт. - С.4.
 35. 65.261 Л84 Лук'яненко, І. Системне моделювання показників бюджетної системи України: Принципи та інструменти / І. Лук'яненко. - К. : КМ Академія, 2004. - 542 с.
 36. 65.272 М15 Макарова, О. В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки : Монографія / О. В. Макарова. - К. : Ліра-К, 2004. - 328 с.
 37. 65.262 М33 Матвієнко, П. В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України / П. В. Матвієнко ; [Матвієнко П. В.]. - К. : Наук. думка, 2004. - 256 с
 38. 65.01 М69 Михасюк, І. Р. Державне регулювання економіки : підруч. / І. Р. Михасюк, Л. А. Швайка. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 220 с.
 39. 65.262(1) О-66 Орловська, Ю. В. Стратегічне управління інвестиціями в регіональний розвиток / Ю. В. Орловська. - К. : Знання України, 2006. - 336 с.
 40. 65.23 О72 Осауленко, О. Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління / О. Г. Осауленко. - Монографія. - К., 2000. - 176 с.
 41. 65.23 П22 Пашута, М. Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку : Навч. посіб. / М. Т. Пашута. - К. : ЦНЛ, 2005. - 408 с.
 42. 65.01 П54 Поляков, В. А. Универсальная доктрина социально-экономического развития / В. А. Поляков. - б.м., б.г. - 56 с.
 43. 65.012.2+65.051 П58 Попова, Організаційно-економічний механізм управління розвитком національної макросистеми: архітектоніка та методологія статистичного оцінювання : монографія / В. В. Попова ; [Попова В. В.]. - К. : ВПД Формат, 2008. - 488 с.
 44. 65.24+60.54 С66 Соснін, О. В. Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації : навч. посіб. / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, М. А. Ажажа. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 602 с.
 45. 65.01 С81 Столярчук, Я. М. Глобальні асиметрії економічного розвитку : монографія / Я. М. Столярчук ; [ Столярчук Я. М. ]. - К. : КНЕУ, 2009. - 302 с.
 46. 65.5 У93 Ушакова, Н. Г. Соціально-економічні типи країн : Навч. посіб. / Н. Г. Ушакова, І. І. Помінова. - К. : Професіонал, 2004. - 304 с.
 47. 65.01 Ф33 Федоренко, В. Г. Політична економія : підруч. / В. Г. Федоренко. - 2-ге вид. - К. : Алерта, 2015. - 487 с.
 48. 65.02 Ц18 Царенко, О. М. Економічна історія України і світу : Навч. посіб. / О. М. Царенко ; О.М. Царенко, А.С. Захарчук. - Суми : Університецька книга, 2001. - 310 с.
 49. 65.01 Ч-44 Чепінога, В. Г. Основи економічної теорії : навч. посіб. / В. Г. Чепінога. - К. : Ліра-К, 2014. - 240 с
 50. 65.01 Ш33 Швайка, Л. А. Державне регулювання економіки : підручник / Л. А. Швайка ; Швайка Л.А. - К. : Знання, 2008. - 462 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 51. 65.01 Ю83 Юрченко, Л. І. Технології в системі економічних і соціально-екологічних змін : Навч. посіб / Л. І. Юрченко. - К. : Професіонал, 2004. - 176 с

До 87-ї річниці від дня народження Юрія Пахомова - українського економіста, доктора економічних наук, професора, академіка НАНУ

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(10) А72 Антикризовий менеджмент : Навч. посіб. / [СкібіцькаЛ. І., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 584 с.
 2. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 3. 65.04 Г35 География мирового хозяйства : учеб. пособие / [Голиков А.П., Грицак Ю.П., Казакова Н.А. и др.]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 192 с.
 4. 65.5 Г35 Географія світового господарства ( з основами економіки ) : навч. посіб. / [ За ред. Я. Б. Олійника, І. Г. Смирнова ]. - К. : Знання, 2011. - 640 с.
 5. 65.01 Г35 Геоекономічні сценарії розвитку і Україна : монографія / [ Згуровський М. З., Пахомов Ю. М., Філіпенко А. С. та ін. ]. - К. : Академія, 2010. - 328 с.
 6. 65.01 Г54 Глобальна економіка : навч. посіб. / [Ред. Одягайло Б. М.]. - Л. : Магнолія-2006, 2011. - 208 с.
 7. 92 Е64 Енциклопедія історії України. У 10 т. Т.9 : О-П / [Редкол. Смолій В.А. та ін.]. - К. : Наук. думка, 2013. - 784 с.
 8. 66.4 Є24 Європейська інтеграція : навч. посіб. / [Малик Я.Й., Береза О. І., Киричук О. С. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 422 с.
 9. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: ХХ - початок ХХІ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 582 с.
 10. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 566 с.
 11. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 12. 65.5 М58 Міжнародна економіка : навч. посіб. / [Гронтковська Г. Е., Ряба О. І., Венцурик А. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 384 с.
 13. 65.5 М58 Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / [За ред. Ю. Г. Козака]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 400 с.
 14. 65.01 Н35 Національна економіка : навч. посіб. / [Ред. Шевченко Л. С.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 182 с.
 15. 65.01 О-75 Основи ринкової економіки : підруч. / [За ред. В.В.Кулішова]. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 472 с
 16. 92 Н34 Народжені Україною : Меморіальний альманах. Т.1 : А-К / Боряк Г.В., Кульчицький С.В., Мицик Ю.А. та ін. - К. : Євроімідж, 2002. - 896 с
 17. 65.02 У45 Українська економічна думка : Хрестоматія / Упоряд. С.М. Злупко. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 18. 65.5 А61 Амеліна, І. В. Міжнародні економічні відносини : Навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. - К. : ЦУЛ, 2013. - 256 с.
 19. 65.01 Д36 Дергачев, В. А. Геоэкономика (Современная геополитика) / В. А. Дергачев. - К. : Вира-Р, 2002. - 512 с.
 20. 65.02 К95 Кухар, О. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О. В. Кухар. - К. : ЦУЛ, 2015. - 328 с.
 21. 65.01 О-44 Одягайло, Б. Економіка: транзитивність від найпростішої до глобальної : Монографія / Б. Одягайло. - Дніпропетровськ : Пороги, 2003. - 313 с.

  Червень 2015

Пріоритети розвитку торгівлі

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404 З-38 Захист прав споживачів : збірник нормативних актів. - Кам'янець-Прлільський : ПП Медобори-2006, 2011. - 232 с.
 2. 67.404 З-40 Захист прав споживачів: Нормативно-правове регулювання. Зразки документів / Роїна О. М. - 4-е вид., змін. та доп. - К. : КНТ, 2007. - 260 с.
 3. 60.6я2 З-78 Зовнішня торгівля України = Внешнняя торговля Украины= Ukraine's foreign trade : Стат. збірник / [Відповідальний за випуск Фризоренко А.]. - К. : Державна служба статистики України, 2012. - 101с.
 4. 65.42 І-74 Інфраструктура товарного ринку: теоретичні засади : підручник / за ред. О.О. Шубіна. - К. : Знання, 2009. - 379 с.
 5. 65.42 К63 Комерційна дипломатія: торговельна політика і право = Commercial diplomacy: trade policy and law : Навч. посіб. / Доусон Л. Р., Мальський М., ВанДузер Е. та ін. ; пер.з англ.Зарума-Панських О. - 2-ге вид., доп. та випр. - Л. : Астролябія, 2006. - 704 с.
 6. 65.42 К63 Комерційна діяльність : підручник / за заг. ред. проф. В.В. Апопія. - Вид. 2-ге, перероб і доп. - К. : Знання, 2008. - 558 с.
 7. 65.42 Л87 Лучшие продажи. Технологии для быстрого внедрения / [Под ред. Н. Черепухиной]. - К. : Изд-во Алексея Капусты, 2009. - 192 с.
 8. 65.5 М58 Міжнародна торгівля = Handel miedzynarodowy : підруч. / [За ред. Ю, Г. Козака, Т. Спорека, Е. Молендовського]. - вид. 5-те, перероб. та доп. - К.; Катовіце; Краків : ЦУЛ, 2015. - 272 с.
 9. 65.42 О-64 Організація торгівлі : Підручник / Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 616 с.
 10. 65.42 О-64 Організація торгівлі : підруч. / [Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін.]; за ред. В.В. Апонія. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 632 с.
 11. 65.42 О-64 Організація торгівлі : підручник / [Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін.]; за ред. В.В. Апонія. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2008. - 632 с.
 12. 65.5 О-75 Основи міжнародної торгівлі : Навч. посіб. / Ред. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Ржепішевський К.І. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 656 с.
 13. 65.01 О-75 Основи ринкової економіки : підруч. / [За ред. В.В.Кулішова]. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 472 с.
 14. 67.402 П68 Правила торгівлі в Україні : збірник офіційних текстів законів станом на 12 березня 2012 р. / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 298 с.
 15. 67.404 П68 Правила торгівлі та права споживачів. Нормативні документи / Роїна О. М. - К. : КНТ, 2007. - 440 с.
 16. 65.5 Т42 Тіньова міжнародна торгівля: макроекономічна теорія та фіскальні наслідки для України = Shadov international trade: macroeconomic theory and fiscal implications for Ukraine : монографія / [Вдовиченко А. М., Зубрицький А. Г., Рубцов О. М. та ін.]. - К. : Алерта, 2014. - 202 с.
 17. 65.42 Т60 Торговельні марки та фірмові найменування від "А" до "Я". Книга четверта : довідково-презентаційне видання. - К. : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2005. - 176 с.
 18. 65.5 В19 Василенко, Ю. В. Зовнішня торгівля України: чинники, моделі, тенденції / Ю. В. Василенко, Д. Ю. Василенко. - К., 2007. - 309 с.
 19. 65.5 В67 Волков, Г. Ю. Международная торговля : учеб. пособ. / Г. Ю. Волков, Г. П. Солодков. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 344 с. - (Высшее образование).
 20. 65.053 Г85 Гринів, Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності : Навч. посіб. / Б. В. Гринів ; [Гринів Б. В.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 392 с.
 21. 65.5 Д21 Дахно, І. І. Міжнародна торгівля : Навч. посіб. / І. І. Дахно ; Дахно І. І. - 2-ге вид. доп. - К. : ЦНЛ, 2007. - 296 с.
 22. 65.42 Д42 Джонс, Р. Оздоровление розничной торговли : Как установить успешные стратегические взаимоотношения / Р. Джонс, Д. Мерфи. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 288 с.
 23. 92 З-14 Загородній, А. Торгівля, маркетинг, реклама : термінологічний словник / А. Загородній, Г. Вознюк, І. Комарницький. - Л. : Львівська політехніка, 2011. - 312 с.
 24. 65.42 З-53 Земляков, І. С. Інфраструктура товарного ринку : Навч.-метод. посіб.для самост.вивчення дисциплини / І. С. Земляков. - Івано-Франківськ : Галицька академія, 2005. - 156 с.
 25. 65.5 З-57 Зеркалов, Д. В. Безопасность международной торговли. Справочник / Д. В. Зеркалов. - К. : Дакор, КНТ, 2007. - 456 с.
 26. 65.42 К14 Казаринова, Е. Оперативное управление торговым персоналом / Е. Казаринова. - С.Пб. : Питер, 2007. - 160 с.
 27. 65.5 К82 Крилова, Н. В. Міжнародна торгівля : навч. посіб. / Н. В. Крилова ; Крилова Н. В. - К. : Знання, 2008. - 365 с.
 28. 65.42 Л38 Левченко, М. О. Організація і технологія торговельної діяльності : курс лекцій / М. О. Левченко ; [Левченко М. О.]. - К. : МАУП, 2010. - 223 с.
 29. 67.412 М21 Мальський, О. М. Міжнародне торговельне право : Навч. посіб. / О. М. Мальський, А. М. Ягольник. - К. : Знання, 2005. - 595 с.
 30. 65.42 М29 Марцин, В. С. Економіка торгівлі : підруч. / В. С. Марцин ; Марцин В. С. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2008. - 603 с.
 31. 65.42 М37 Мачнев, Е. В. Развлекупки. Креатив в розничной торговле / Е. В. Мачнев. - С.Пб. : Питер, 2005. - 208 с.
 32. 65.42 Н93 Ньюмэн, Э. Розничная торговля / Э. Ньюмэн, П. Каллен ; пер.Каптуревский Ю. - С.Пб. : Питер, 2005. - 416 с.
 33. 65.290-21 О-50 Окландер, М. А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 34. 65.5 О-73 Осика, С. Світова організація торгівлі : Підручн. / С. Осика, В. Пятницький. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : К.І.С., 2005. - 514 с.
 35. 65.5 П12 Павленко, І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. - К. : ЦУЛ, 2012. - 256 с.
 36. 65.42 П15 Памбухчиянц, О. В. Технология розничной торговли : Учебник / О. В. Памбухчиянц. - 9-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 288 с.
 37. 67.404 П58 Попов, А. А. Торговое право : Учеб. пособ. / А. А. Попов ; Попов А. А. - Х. : Бурун и К, 2007. - 288 с.
 38. 65.5 Р86 Румянцев, А. П. Світовий ринок послуг : Навч. посіб. / А. П. Румянцев, Ю. О. Коваленко. - К. : ЦНЛ, 2006. - 456 с.
 39. 65.5 С12 Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів : підручник / Є. В. Савельєв ; С.В. Савельєв; за ред. проф. О.А. Устенка. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 504 с.
 40. 65.42 С13 Савощенко, А. С. Інфраструктура товарного ринку : Навч. посіб. / А. С. Савощенко. - К. : КНЕУ, 2005. - 336 с.
 41. 67.404 С16 Салухіна, Н. Г. Захист прав споживачів : Навч. посіб. / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська, О. І. Башкатова. - К. : МАУП, 2007. - 382 с.
 42. 65.42 С20 Саркісян, Л. Г. Технологія торгівельних процесів : Навч. посіб. / Л. Г. Саркісян, О. Б. Казакова. - К. : ЦНЛ, 2007. - 296 с.
 43. 67.404 С29 Селезнев, В. В. Как защищать свои права потребителя / В. В. Селезнев ; Селезнев В.В. - 3-е изд. - Х. : Одиссей, 2008. - 496 с.
 44. 65.42 С53 Снегирева, В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям / В. Снегирева. - С.Пб. : Питер, 2007. - 416 с.
 45. 88.4 Ц61 Цимбалюк, І. М. Психологія торгівлі : Навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2007. - 368 с.
 46. 65.42 Ч-90 Чумарин, И. Предотвращение потерь в розничной торговле. Проверенные способы / И. Чумарин. - С.Пб. : Питер, 2007. - 192 с.
 47. 65.42 Ш37 Шевцова, С. Г. Кредит в розничной торговле.Путь к увеличению продаж / С. Г. Шевцова, А. И. Климин. - С.Пб. : Питер, 2007. - 352с.
 48. 65.42 Ш66 Шканова, О. М. Інфраструктура товарного ринку : Навч. посіб. / О. М. Шканова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 320 с.
 49. 65.01 Ш77 Шныпко, А. С. Экономические войны: истоки, формы, цели, проблемы, перспективы / А. С. Шныпко ; Шныпко А. с. - К. : Генеза, 2007. - 376 с.
 50. 65.42 Я47 Яковлєв, Ю. П. Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій : навч. посіб. / Ю. П. Яковлєв ; Яковлєв Ю.П. - К. : ЦНЛ, 2006. - 376 с.

Революція в бізнесі: реінжиніринг

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(3) Б59 Бизнес-планирование : учебник / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Финансы и станистика, 2008. - 816 с.
 2. 65.29 Е45 Економіка підприємства : Навч. посіб. / Єрмаков О.Є., Бондар Н.М., Калина А.В. та ін. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 248 с.
 3. 32.81я2 И74 Информационные технологии в бизнесе = The IEBM handbook of information technology in business / Под ред. Желены М. ; пер.Железниченко А., Клюева И.. Ларичева А. и др. - С.Пб. : Питер, 2002. - 1120 с. - (Бизнес-класс).
 4. 32.81 І-74 Інформаційні системи в менеджменті : підруч. / [ Новак В. О., Матвєєв В. В., Бондар В. П. та ін.]. - К. : Каравела, 2010. - 536 с.
 5. 65.290-2 С91 Сучасні концепції менеджменту : Навч. посібник / За ред. Федулової Л. І. - К. : ЦУЛ, 2007. - 536 с.
 6. 66.3 У45 Україна в нових реаліях: політитичні, економічні та правові орієнтири розвитку. - К. : Алерта, 2011. - 486 с.
 7. 65.24 Э40 Экономика труда / Ред. Винокуров М.А., Горелова Н.А. - С.Пб. : Питер, 2004. - 656 с.
 8. 65.262 А50 Аллен, П. Х. Реинжиниринг банка: программа выживания и успеха / П. Х. Аллен. - М. : Альпина паблишер, 2002. - 264 с.
 9. 65.290-2 А64 Ананьева, Т. Н. Информационный консалтинг : Учеб. пособие / Т. Н. Ананьева. - М. : ЗАО "Издательство "Экономика", 2006. - 206 с.
 10. 65.290-2 А87 Архангельский, Г. А. Организация времени: От личной эффективности к развитию фирмы / Г. А. Архангельский. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2005. - 448 с.
 11. 65.290-2 А88 Арчибальд, Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами / Р. Арчибальд. - М. : ДМК Пресс: Компания АйТи, 2006. - 472 с.
 12. 65.290-2(3) Г61 Головань, С. И. Бизнес-планирование : Учеб. пособие / С. И. Головань. - Ростов н/Д : Фактор, 2002. - 320 с.
 13. 65.290-2 Г94 Гуменник, В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. - К. : Знання, 2012. - 503 с.
 14. 65.052(1) Д76 Друри, К. Управленческий и производственный учет : Учебник. Ч.1 / К. Друри ; Ред. Вылегжанина ; пер.В.Н.Егорова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 1071 с.
 15. 65.5 З-12 Заблоцька, Р. О. Світовий ринок послуг / Р. О. Заблоцька. - 2-ге вид. - К. : Знання України, 2005. - 280 с.
 16. 22.1 К78 Красс, М. С. Математические методы и модели для магистрантов экономики : Учеб. пособие / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов. - С.Пб. : Питер, 2006. - 496 с.
 17. 65.290-2 К95 Кутелев, П. В. Организационный инжиниринг: Технологии реинжиниринга бизнеса / П. В. Кутелев. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 224 с.
 18. 65.290-2 К95 Кутелев, П. В. Технология реинжиниринга бизнеса : Учеб. пособие / П. В. Кутелев. - М. : МарТ, 2003. - 176 с.
 19. 65.24 М13 Мазин, А. Л. Экономика труда : учеб. пособие / А. Л. Мазин ; Мазин А.Л. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 575 с.
 20. 65.30 М26 Марк, Д. Х. Управління виробництвом з метою задоволення споживача : Навч. вид. / Д. Х. Марк ; Пер. з англ. Григоренка Р. та ін. - К., 2003. - 225 с.
 21. 65.290-2(4) М42 Медынский, В. Г. Инновационное предпринимательство : учеб. пособ. / В. Г. Медынский, Л. Г. Скамай. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 589 с.
 22. 65.40 М64 Миротин, Л. Б. Системный анализ в логистике : Учеб. / Л. Б. Миротин, Ы. Э. Ташбаев. - М. : Экзамен, 2002. - 480 с.
 23. 65.290-22 М76 Момот, О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості : навч. посіб. / О. І. Момот ; Момот О.І. - К. : ЦУЛ, 2007. - 368 с.
 24. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Менеджмент організацій : підруч. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - К. : Кондор, 2009. - 680 с.
 25. 65.053 П16 Панков, В. А. Функционально-стоимостный анализ технических и организационно-экономических систем (ФСА/ФСУ) : Учеб. пособие / В. А. Панков, С. В. Ковалевский, А. П. Бывшев. - Донецьк : Новый мир, 2005. - 257 с.
 26. 65.290-2 С32 Сердюк, О. Д. Теорія та практика менеджменту : Навч. посіб. / О. Д. Сердюк. - К. : Професіонал, 2004. - 432 с.
 27. 65.290-2(6) С32 Сєріков, А. В. Управління організаційними змінами : навч. посіб. / А. В. Сєріков. - Х. : БУРУН і К, 2013. - 264 с.
 28. 65.29 С34 Сизоненко, В. О. Сучасне підприємництво : навч. посіб. / В. О. Сизоненко ; Сизоненко В. О. - К. : Знання-Прес, 2008. - 440 с.
 29. 65.29 Т63 Тоцький, В. І. Організаційний розвиток підприємства : Навч. посіб. / В. І. Тоцький, В. В. Лаврененко. - К. : КНЕУ, 2005. - 247 с.
 30. 65.290-2(3) У93 Ушаков, И. И. Бизнес-план / И. И. Ушаков ; Ушаков И. И. - С.Пб. : Питер, 2009. - 224 с.
 31. 65.290-2(4) Ф27 Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент : учебн. / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд. - С.Пб. : Питер, 2011. - 448 с.
 32. 65.290-2 Х18 Хаммер, М. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе = Reengineering the corporation. A manifesto for business revolution / М. Хаммер, Д. Чампи ; пер.Пер. с англ. Корнилович Ю. Е. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2006. - 287 с.
 33. 67.404.3 Х69 Ходаківський, Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. - К. : ЦУЛ, 2014. - 276 с.
 34. 65.290-2 Х76 Хомяков, В. І. Управління потенціалом підприємства / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. - К. : Кондор, 2007. - 400 с.
 35. 65.052(1) Ш37 Шевчук, В. Р. Стратегічний управлінський облік : навч. посіб. / В. Р. Шевчук ; Шевчук В. Р. - К. : Алерта, 2009. - 176 с.
 36. 65.290-2(7) Ш65 Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент : учеб. пособ. / М. Б. Шифрин ; Шифрин М. Б. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2009. - 320 с.
 37. 65.290-2 Ш74 Шморгун, Л. Г. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Л. Г. Шморгун ; [ Шморгун Л. Г. ]. - К. : Знання, 2010. - 452 с.
 38. 65.40+30.17 Ш83 Шпільфогель, В. Г. Ергономіка-синергія-технологія у транспортній логістиці / В. Г. Шпільфогель, Л. Г. Зайончик, П. П. Кулик. - К. : Інформавтодор, 2009. - 168 с.

Молодіжна політика і соціологія

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 60.54 В41 Вивчення молоді на сучасному етапі: Питання методології і методики : Матер. міжнар. наук.-практ. конф.; Київ, 11-13 жовт. 1995 р. - К. : А.Л.Д., 1996. - 232 с.
 2. 74.58 В54 Виховна робота зі студентською молоддю : Навч. посібн. / Ред. Осипова Т. Ю. - О. : Фенікс, 2006. - 288 с.
 3. 60.54 Ж74 Життєві плани випускників середніх шкіл та їх реалізація : Наук.-метод. посіб. - К. : Міленіум, 2003. - 204 с.
 4. 65.29 І-66 Інноваційне підприємництво і молодь : Зб. наук. праць. - К., 2001. - 127 с.
 5. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України ХХ - початку ХХІ століття : Навч. посіб. / Панченко П.П., Барановський Н.П., Падалка С.С. та ін. - К. : Знання, 2004. - 582 с.
 6. 66.6 М14 Майбутнє України - в руках молоді : Збірн. мат. IV Світового Конгресу Українських Молодіжних організацій, 21-23 серпня 1998 року. - К. : УІСД, 1998. - 116 с.
 7. 60.54 М75 Молоде покоління нової України: ескіз соціального портрету. - К. : А.Л.Д., 1995. - 90 с.
 8. 66.7 М75 Молодежный обмен между Востоком и Западом: отчеты, факты, мнения участников / Ред. Хартман-Фрич К. и др. - К., 1994. - 184 с.
 9. 66.7 М75 Молодіжний рух України: історія та сучасність. - К. : Студцентр - НІКА-Центр, 1998. - 120 с.
 10. 60.54 М75 Молодь і дозвілля (теорія, методика і практика роботи з підлітками і молоддю за місцем проживання). випуск 2. - К. : А.Л.Д., 1996. - 208 с.
 11. 60.54 М75 Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання : Збірник. наук. публікацій Укр НДІ проблем молоді за підсумками виконання наук. програм і проектів у 1996 р. Вип. 6. - К. : АТ "Вид-тво Столиця ", 1997. - 208 с.
 12. 60.54 М75 Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання : Збірник наук. публікацій УкрНДІ проблем молоді за підсумками виконання наукових програм і проектів у 1995 р. Вип. 5. - К. : А.Л.Д., 1996. - 235 с.
 13. 60.54 М75 Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання : Збірн. наук. публікацій УІСД. - Харків : НВФ "Студцентр", 1998. - 256 с.
 14. 60.54 М75 Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання. Збірник наукових публікацій. Вип. 4. - К. : А.Л.Д., 1995. - 136 с.
 15. 65.272 О-75 Основы социальной работы : учеб. / отв. ред. П.Д. Павленок. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 560 с.
 16. 65.272 О-72 Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі : Наук. зб. - К. : МАУП, 2004. - 336 с.
 17. 74.58 П24 Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Семенова А.В. та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2005. - 399 с.
 18. 60.5 П69 Практикум з соціології : навч. посіб. / [ Ред. Піча В. М.]. - 2-е вид.,стереот. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 368 с.
 19. 60.54 С36 Сільська молодь України: стан, проблеми та шляхи їх вирішення : Щоріч. доп. Президентові України, верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2004р.). - К. : Гопак, 2005. - 264 с.
 20. 65.272 С69 Социальная работа : Учеб. пособие / Под ред. В.И. Курбатова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 480 с. - (Учебники, учебніе пособия).
 21. 60.5 С69 Социология : Учеб. пособие / Елсуков А.Н., Бабосов Е.М., Данилов А.Н. и др. - 4-е изд., стереотип. - Мн. : ТетраСистемс, 2003. - 544 с.
 22. 60.54 С69 Социология молодежи : учеб. пособ. / [Под ред. Волкова Ю. Г.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2001. - 576 с.
 23. 74 С69 Соціальна педагогіка : навч. посібн. / [За ред. А.Й. Капської ]. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 488 с.
 24. 92+74 С69 Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. Зверєвої І. Д. - К. : ЦУЛ, 2008. - 336 с.
 25. 74 С69 Соціальна педагогіка: теорія і технології : Підруч. / Ред. Зверєва І. Д. - К. : ЦНЛ, 2006. - 316 с.
 26. 60.54 С69 Соціальна реабілітація молоді з обмеженою дієздатністю / За заг. ред. Толстоухової С.В., Пінчук І.М. - К. : УДЦССМ, 2000. - 184 с.
 27. 65.272 С69 Соціальна робота : Хрестоматія. Кн. 3 / Уклад. Аксьонова В.В., Андрущенко В.П., Астахова В.І. та ін. - К. : ДЦССМ, 2002. - 440 с.
 28. 65.272 С69 Соціальна робота в Україні на початку ХХI століття: проблеми теорії і практики : Матеріали доповідей на Міжнародній наук.- практич. конференції 29-30-жовтня 2002р. Ч.2. - К. : МОН, 2002. - 316 с.
 29. 60.54 С69 Соціальні проблеми становища сільської родини в умовах розбудови незалежної України / Довженко В.І. та ін. - К. : Академпрес, 1998. - 151 с.
 30. 60.5 С69 Соціологія : підручник / за ред. В.М. Пічі. - 4-те вид., виправ. - Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 280 с. : Іл.
 31. 60.5 С69 Соціологія : підруч. / [ Ред. Піча В.М.]. - 4-е вид.,випр. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 293 с.
 32. 60.5 С69 Соціологія : Підруч. / Ред. Піча В.М. - Л. : Магнолія плюс: Новий Світ 2000, 2006. - 278 с.
 33. 60.5 С69 Соціологія : Підруч. / Ред. Городяненко В.М. - 3-тє вид., перероб. - К. : Академія, 2008. - 544 с.
 34. 60.5 С69 Соціологія / за ред. д.соц. н. Пічі В.М. - 3-тє вид.,стереотип. - Л. : Новий світ-2000, 2007. - 280с.
 35. 60.56 С69 Соціологія культури : Навч. посібник / Семашко О.М., Піча В.М., Погорілий О.І. та ін. - К.; Львів : Каравела; Новий світ-2000, 2002. - 334 с.
 36. 66.0 Б35 Бебик, В. М. Політична культура сучасної молоді / В. М. Бебик, М. Ф. Головатий, В. А. Ребкало. - К. : А.Л.Д., 1996. - 112 с.
 37. 74 Б73 Богданова, І. М. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / І. М. Богданова ; Богданова І. М. - К. : Знання, 2008. - 343 с. - (Бібліотека соціального педагога).
 38. 60.54 Г61 Головатий, М. Ф. Соціологія молоді : Курс лекций / М. Ф. Головатий ; 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 304 с.
 39. 60.54 Г61 Головатый, Н. Ф. Социология молодежи : Курс лекций / Н. Ф. Головатый. - К. : МАУП, 1999. - 224 с.
 40. 65.272 К20 Капська, А. Й. Соціальна робота : Навч. посіб. / А. Й. Капська. - К. : ЦНЛ, 2005. - 328 с.
 41. 74.5 К64 Кондратюк, О. П. Система виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі : Навч.-метод. посіб. / О. П. Кондратюк. - К. : Кондор, 2006. - 216 с.
 42. 51.1 К70 Корчова, Г. Л. Соціально- педагогічні умови профілактики статевих девіацій старшокласників : Навч. посібн. / Г. Л. Корчова. - К. : Хай- Тек - Прес, 2007. - 160 с.
 43. 51.1 К70 Корчова, Г. Л. Профілактика статевих девіацій у молодіжному середовищі : Навч. посібн. / Г. Л. Корчова, М. М. Корчовий. - К. : Хай- Тек - Прес, 2007. - 140 с.
 44. 74 Л13 Лавриченко, Н. М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси : Монографія / Н. М. Лавриченко. - К. : Віра Інсайт, 2000. - 444 с.
 45. 60.5 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія : підруч. / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков, Ю. І. Яковенко. - К. : Каравела, 2008. - 544 с.
 46. 60.5 Л84 Лукашевич, М. П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії : Навч. посібник / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. - 2-ге вид., допов. і випр. - К. : МАУП, 2004. - 344 с.
 47. 60.54 Н16 Нагорний, Б. Г. Студенство і сучасність / Б. Г. Нагорний, М. Л. Яковенко, А. В. Яковенко. - К. : Арістей, 2005. - 164 с.
 48. 60.5 Н56 Нестуля, О. О. Соціологія: практикум. Модульний варіант : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, С. Ж. Верезомська. - 2-ге вид., стереотип. - К. : ЦУЛ, 2010. - 272 с.
 49. 60.54 П21 Пачковський, Ю. Ф. Проблеми молоді: соціолого-психолгічні аспекти вивчення та діагностіки : Наук.-метод. зб. / Ю. Ф. Пачковський, І. О. Корнієнко. - Львів : ВНТЛ, 1999. - 76 с.
 50. 60.5 П93 Пшеничнюк, О. В. Соціологія : Посіб. / О. В. Пшеничнюк, О. В. Романовська. - 2-ге вид., допов. та перероб. - К. : Паливода А.В., 2005. - 172 с.
 51. 60.5 П93 Пшеничнюк, О. В. Соціологія : Посіб. / О. В. Пшеничнюк, О. В. Романовська. - К. : Паливода А.В., 2002. - 152 с.
 52. 63.5+74.200 С29 Сележан, Й. Основи національного виховання. Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти : Хрестоматія / Й. Сележан. - Чернівці : Книга - ХХІ, 2005. - 306 с.
 53. 60.5 Ч-49 Черниш, Н. Й. Соціологія : підруч. / Н. Й. Черниш ; Черниш Н. Й. - 5-те вид., перероб. і.доп. - К. : Знання, 2009. - 468 с.

Конституція України як фактор стабілізації та розвитку держави

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [Ред. Олійник А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 554с.
 2. 67.0 Д36 Держава у правовому вимірі : навч. посіб. у питаннях і відповідях. - Х. : Право, 2013. - 586 с.
 3. 67.401 Д36 Державна виконавча влада України (система органів, повноваження, взаємодія) : збірник актів законодавства / [Уклад. Козадаєв В.]. - Х. : Фактор, 2011. - 496 с.
 4. 67.401 Д36 Державне будівництво : збірник нормативно-правових актів. - Х. : Одіссей, 2008. - 776 с.
 5. 67.402 З-12 Забезпечення права на доступ до публічної інформації у сфері оподаткування: Законодавство. Судова практика / [Уклад. Ковальський В. С., Ляшко Л. П.]. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 248 с.
 6. 67.400 К65 Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика : Монография / [Ред. Орзих М. Ф.]. - К. : Юринком Интер, 2013. - 512 с.
 7. 67.71 К65 Конституційна юрисдикція : підруч. / [Барабаш Ю. Г., Дахова І. І., Євсєєв О. П. та ін.]. - Х. : Право, 2012. - 168 с.
 8. 67.400 К65 Конституційне право України : посіб. / [За ред.Ю. Г. Барабаш]. - Х. : Право, 2012. - 304 с.
 9. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 218 с.
 10. 67.400 К65 Конституційне право України : посіб.для підготовки до іспитів / [За ред.Ю. Г. Барабаша]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Х. : Право, 2015. - 328 с.
 11. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 218 с.
 12. 67.400 К65 Конституційне право України : підручн. / за заг. ред. В.П. Колісник, Ю.Г. Барабаша. - Х. : Право, 2008. - 416 с.
 13. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т. : підручник. Т.2 / за ред. Ю.С. Шемшученка. - К. : Юридична думка, 2008. - 800 с.
 14. 67.400 К75 Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 12 березня 2013 року. - К. : Паливода А.В., 2013. - 64 с.
 15. 67.400 К65 Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / Упоряд. Ковальчук Є.О. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 72 с.
 16. 67.400 К65 Конституція України у судових рішеннях. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 432 с.
 17. 67.400 К75 Конституція України. Закон України "Про внесення змін до Конституції України". - К. : Школа, 2008. - 48 с.
 18. 67.400 К65 Конституція України: зміни чи нова редакція : матеріали круглого столу, присвяченого 15-й річниці прийняття Конституції України (24 червня 2011 року ). - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 196 с.
 19. 67.73 О-60 Оперативно-розшукова діяльність : навч. посіб. для підгот. до іспитів / ;Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 212 с.
 20. 67.400.7 П68 Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України : матеріали наук.-практ. інтернет-конференції (Київ, 23 січня 2014) / [За заг. ред. В. В. Коваленка]. - К. : Ліра-К, 2014. - 192 с.
 21. 67.412.4 П68 Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5-ти томах. Т.2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / [Ред. Битяк Ю. П..]. - Х. : Право, 2008. - 576 с.
 22. 67.7 П68 Правоохоронна та судова система України : Зб. нормативно-правових актів станом на 1 червня 2008 р.: довідкове видання / Упоряд. Ковальчук Є.О. - Х. : Бурун Книга, 2008. - 352 с.
 23. 67.405.1 Т78 Трудове право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 172 с.
 24. 66.3 У45 Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни. Біла книга державної політики / [Ред. Рубан Ю. Г.]. - К. : НІСД, 2009. - 224 с.
 25. 67.4 А67 Аніщук, Н. В. Основи гендерного права України : Підруч. / Н. В. Аніщук. - О. : Фенікс, 2013. - 208 с.
 26. 67.405.1 Б77 Бойко, М. Д. Трудове право України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 392 с.
 27. 67.5 Б87 Братанюк, Л. Є. Основи права і законодавства в охороні здоров'я : підруч. / Л. Є. Братанюк ; [Братанюк Л. Є.]. - 2-ге вид., випр. - К. : Медцина, 2011. - 544 с.
 28. 67.400.7 Г61 Головін, А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А. С. Головін. - К. : Логос, 2010. - 369 с.
 29. 63.3(4 Укр) Г81 Греченко, В. А. Історія України : модульний курс : навч. посіб. / В. А. Греченко ; Греченко В. А. - Х. : Торсінг Плюс, 2009. - 384 с. - (Переходимо до Болонської системи).
 30. 68.9 Д66 Доманський, В. А. Ветеранська справа : посіб. / В. А. Доманський ; [Доманський В. А.]. - К. : Основа, 2011. - 796 с.
 31. 67.400 К30 Кафарський, В. І. Конституційне право України у схемах : Навч. посіб. / В. І. Кафарський, І. І. Припхан. - К. : Ліра-К, 2013. - 272 с.
 32. 67.0 К34 Кельман, М. С. Загальна теорія держави і права : підруч. / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. - К. : Кондор, 2008. - 477 с.
 33. 67.0 К34 Кельман, М. С. Загальна теорія держави і права : підруч. / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома. - 3-тє вид., стер. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 584 с.
 34. 67.400.7 К61 Колодій, А. М. Права та обов'язки людини і громадянина в Україні : підруч. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - К. : Правова єдність, 2008. - 350 с.
 35. 67.0 К72 Костенко, О. М. Культура і закон - у протидії злу : монографія / О. М. Костенко ; Костенко О.М. - К. : Атіка, 2008. - 352 с.
 36. 67.400 М14 Майданник, О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник ; [Майданник О. О.]. - К. : Алерта, 2011. - 380 с.
 37. 67.0 М75 Молдован, В. В. Правознавство : Навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 184 с.
 38. 67.400.7 О-54 Олійник, А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні : монографія / А. Ю. Олійник. - К. : Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2008. - 472 с.
 39. 67.400 П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : Підручн. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - 4-те вид., перероб. і доопр. - К. : Ліра-К, 2012. - 576 с.
 40. 67.401 П75 Прієшкіна, О. В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку : монографія / О. В. Прієшкіна ; Прієшкіна О.В. - О. : Фенікс, 2008. - 280 с.
 41. 67.0 Р83 Рудик, П. А. Теорія держави: основні теорії, концепції, підходи до вивчення : навч. посіб. / П. А. Рудик. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2015. - 288 с.
 42. 67.400 Р83 Рудик, П. А. Коментар до конституційних змін : навч. посіб. / П. А. Рудик ; Рудик П. А. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 220 с.
 43. 67.407.1 С34 Сидор, В. Д. Земельне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / В. Д. Сидор ; [Сидор В. Д.]. - К. : Юридична думка, 2011. - 312 с.
 44. 67.400 С85 Стрижак, А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. А. Стрижак. - К. : Ін Юре, 2010. - 631 с.
 45. 67.400 Т31 Теліпко, В. Е. Науково-практичний коментар Конституції України : станом на 1 грудня 2010 року / В. Е. Теліпко ; [Теліпко В. Е.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 46. 67.400 Ф33 Федоренко, В. Л. Питання теорії конституційного права і модернізації Конституції України : зб. наук. праць / В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2013. - 190 с.
 47. 67.3(4Укр) Ф96 Футей, Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011 / Б. Футей. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 48. 67.400 Ш24 Шаптала, Н. К. Конституційне право України : навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. - Запоріжжя : Дике поле, 2012. - 480 с.
 49. 67.400 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун ; Шляхтун П.П. - К. : Освіта України, 2010. - 592 с.

До 132-ї річниці від дня народження Олександра Мицюка

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 2. 63.3(4 Укр) Д47 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920. У 2-х т., 3-х ч. = Directory, Council of National Ministers of the Ukrainian National Republik 1918-1920 : Документи і матеріали. Т.1 / Упоряд. верстюк В., Басара-Тиліщак Г., Бойко В. та ін. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2006. - 688 с.
 3. 92 Е64 Енциклопедія історії України. У 10 т. Т.7 : К-М / [Редкол. Смолій В.А. та ін.]. - К. : Наук. думка, 2013. - 784 с.
 4. 65.262 І-90 Історія грошей і банківництва : Підручник / Скоморович І.Г., Реверчук С.К., Малик Я.Й. та ін.; Ред. Реверчук С.К. - К. : Атіка, 2004. - 340 с.
 5. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 566 с.
 6. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 7. 92 Н34 Народжені Україною : Меморіальний альманах. Т.1 : А-К / Боряк Г.В., Кульчицький С.В., Мицик Ю.А. та ін. - К. : Євроімідж, 2002. - 896 с
 8. 65.30 О-75 Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : навч. посіб. / [ Желібо Є.П., Овраменко М. А., Буслик В. М. та ін. ]. - 2-вид. зі змінами та доп. - К. : Кондор, 2009. - 520 с.
 9. 65.30 С40 Системи технологій : навч. посіб. / [ Живко З. Б., Берлінг Р. З., Стадник М. Є. та ін. ]. - К. : Алерта, 2009. - 200 с.
 10. 65.30 Т38 Технологічні процеси галузей промисловості : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Ред. Соколовський А.Т. - К. : КНЕУ, 2006. - 236 с.
 11. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 10 : Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / Рубльов О.С., Реєнт О.П. - К. : Альтернативи, 1999. - 320 с.
 12. 65.02 У45 Українська економічна думка : Хрестоматія / Упоряд. С.М. Злупко. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 13. 63.3(4 Укр) У45 Українська революція 1919-1921. Документи. Т.2 / під ред. Гунчак Т. - Нью-Йорк, 1984. - 176 с.
 14. 63.3(4 Укр) В48 Винниченко, В. Відродження нації (історія української революції (марець 1917 р. - грудень 1919 р.)). Ч. 3 / В. Винниченко ; [Вінниченко В.]. - К.- Відень : Вид-во політичної літератури, 1920. - 542 с.
 15. 65.01 Г85 Гринів, Л. С. Національна економіка : навч. посіб. / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 464 с.
 16. 67.0 Г96 Гусарев, С. Д. Юридична діяльність: методологічні та теоритичні аспекти / С. Д. Гусарев. - К. : Знання, 2005. - 375 с
 17. 67.7 С47 Сливка, С. С. Юридична деонтологія : підручн. / С. С. Сливка ; [Сливка С.С.]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2010. - 296 с.
 18. 92 С91 Сучасна правова енциклопедія / [Ред. Зайчук О. В.]. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 408 с.
 19. 60.5 П33 Пірен, М. І. Загальна соціологія : підруч. / М. І. Пірен. - К. : Персонал, 2014. - 478 с.
 20. 60.5 П43 Погорілий, О. І. Соціологічна думка ХХ століття : Навч. посіб. / О. І. Погорілий. - К. : Либідь, 1996. - 224 с.
 21. 60.5 Ч-45 Червінська, Т. Г. Соціологія : навч. посіб. / Т. Г. Червінська ; [Червінська Т.Г.]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 248 с.
 22. 65.5 М50 Менеджмент європейської економічної інтеграції : підруч. / [За ред. С. М. Писаренко]. - К. : Знання, 2012. - 373 с.

  Травень 2015

Подвиг народу - подвиг безсмертя:
(тематична виставка до Дня Перемоги)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(0) В85 Всесвітня історія : навч. посіб. / [ Гончар Б. М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 895 с.
 2. 63.3(0) В85 Всесвітня історія : Навч. посібник / Б.М. Гончар, Козицький М.Ю., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. - 3-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 3. 92 Д58 Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941-1944) = Handbuch der lager, Gefangnisse und Ghettos auf dem besetzten Territorium der Ukraine (1941-1944). - К., 2000. - 304 с.
 4. 63.3(4 Укр) И90 История Украины : Учеб. пособие / [Ред. Смоленский С. Н.]. - Х. : Тимченко, 2010. - 272 с.
 5. 63.3(4 Укр) И90 История Украины : Учеб. пособие / Авт. Лях Р.Д. и др. - Донецк : Центр подготовки абитуриентов, 2002. - 415 с.
 6. 63.3(4 Укр) І90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 7. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / [за заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес]. - Київ-Чернівці : Книги- ХХІ, 2008. - 1100 с.
 8. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України ХХ - початку ХХІ століття : Навч. посіб. / Панченко П.П., Барановський Н.П., Падалка С.С. та ін. - К. : Знання, 2004. - 582 с.
 9. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України: нове бачення : навч. посіб. / [Верстюк В. Ф., Гарань О. В., Гуржій О. І. та ін.]. - 2-ге вид. доп. й переробл. - К. : Альтернативи, 2000. - 464 с.
 10. 63.3(0) К29 Катастрофа європейського єврейства : матеріали наукової конференції "Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи" / [Ред. Аронов Г., Сергєєва І., Феллер М. та ін.]. - К. : Ін-т юдаїки, 2000. - 364 с.
 11. 92 К87 Кто есть кто во второй мировой войне : Словарь / Под ред. Д. Кигана. - М. : Дограф, 2000. - 222 с.
 12. 63.3(0) М64 Мировые войны ХХ века. В 4-х кн. : Ист. очерк. Кн.3 : Вторая мировая война / Ред. Кульков Е.Н. - М. : Наука, 2002. - 597 с.
 13. 63.3(4 Укр) Н73 Новітня історія України. 1914-2008 рр. : навч. посіб. / [Кондратюк К. К., Боднар Г. А., Качмар В. М. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 535 с.
 14. 63.3(4 Укр) О-64 Організація українських націоналістів і українська повстанська армія : Історичні нариси. - К. : Наук. думка, 2005. - 496 с.
 15. 92 П15 Пам`ятаємо ветеранів Великої Вітчизняної : довідник / [авт.-упоряд. О.С. Гордецький]. - К. : НАВСУ, 2001. - 244 с.
 16. 63.3(4 Укр) С73 Спогади ветеранів-фронтовиків. - К. : Бібліотека українця, 2001. - 224 с.
 17. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 18. 63.3(4Укр) Б81 Бонь, О. І. Історія України: Курс лекцій : навч. посіб. / О. І. Бонь, Л. ІванюкО. - К. : Вища школа, 2008. - 463 с.
 19. 84(4 Укр) В19 Васильєв, О. Була війна : Фронтові спогади, оповідання, есе, щоденникові записи / О. Васильєв. - К. : Сільські вісті, 2005. - 220 с.
 20. 63.3(4Укр) В75 Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособ. / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Х. : Парус, 2010. - 576 с.
 21. 85.3 Г14 Гайдабурда, В. Театр між Гітлером і Сталіним: Україна. 1941-1944. Долі митців / В. Гайдабурда. - К. : Факт, 2004. - 320 с.
 22. 63.3(0) Г61 Голованов, С. О. Всесвітня історія : навч. посіб. / С. О. Голованов ; Голованов С. О. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 296 с.
 23. 63.3(4 Укр) Г61 Головко, М. Л. Суспільно - політичні організації та рухи України в період другої світової війни 1935-1945 рр. : Монографія / М. Л. Головко. - К. : Олан, 2004. - 704 с.
 24. 63.3(4 Укр) Г81 Греченко, В. А. Історія України : модульний курс : навч. посіб. / В. А. Греченко ; Греченко В. А. - Х. : Торсінг Плюс, 2009. - 384 с. - (Переходимо до Болонської системи).
 25. 63.3(0) К41 Киндер, Г. Всемирная история / Г. Киндер, В. Хильгеман. - М. : Рыбари, 2003. - 638 с.
 26. 63.3(4 Укр) К95 Кучер, В. І. Україна у Другій світовій війні (1939 - 1945) : Посіб. / В. І. Кучер, П. М. Чернега. - К. : Генеза, 2004. - 272 с.
 27. 63.3(0) Л15 Ладиченко, Т. Всесвітня історія : Посіб. / Т. Ладиченко. - 3-ге вид., доп. - К. : А.С.К., 2003. - 320 с.
 28. 63.3(4 Укр) Л37 Левицька, Н. М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність : навч. посіб. / Н. М. Левицька ; [ Левицька Н. М. ]. - К. : Кондор, 2010. - 418 с.
 29. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин, В. Ілюстрована історія України / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковатий. - К. : Альтернативи, 2001. - 352 с.
 30. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин, В. Україна: поступ історії / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковатий. - К. : Альтернативи, 2003. - 320 с.
 31. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Маршал Жуков і Українці у Другій світовій війні / Л. Лук'яненко. - К. : Козаки, 2002. - 48 с.
 32. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, Ю. А. Історія України. У 3 ч. : Посіб. Ч.2 : З 1914 р. до наших днів / Ю. А. Мицик, В. С. Власов. - К. : КМ Академія, 2003. - 230 с.
 33. 63.3(4 Укр) О-66 Орлянський, В. С. Місцеві органи управління в період німецької окупації на Запоріжжі (1941 - 1943 рр. ) : монографія / В. С. Орлянський, О. С. Тедеєв. - К. : ЦУЛ, 2010. - 332 с.
 34. 63.3(4 Укр) П19 Пасічник, М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : Навч. посіб. / М. С. Пасічник. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 735 с.
 35. 63.3(4 Укр) П32 Пігідо-Правобережний, Ф. Велика вітчизняна війна. Спогади та роздуми очевидця / Ф. Пігідо-Правобережний. - К. : Смолоскип, 2002. - 288 с.
 36. 63.3(4 Укр) С21 Сафонова, Є. В. У боях за Батьківщину : Вихованці Київського університету у Великій Вітчизняній війні / Є. В. Сафонова. - Вид. 2-ге, уточнене. - К. : "Бібліотека українця", 2005. - 80 с.
 37. 63.3(4 Укр) С24 Світлична, В. В. Історія України : Навч. посіб. / В. В. Світлична. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.; Львів : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 304 с.
 38. 63.3(4 Укр) С29 Селешко, М. У кігтях гестапо / М. Селешко ; Селешко М. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1996. - 224 с.
 39. 63.3(4 Укр) С42 Скибицкий, А. События войны в детском сознании / А. Скибицкий. - К. : Экмо, 2005. - 114 с.
 40. 63.3(4 Укр) Т73 Тронько, П. Т. Згадаймо всіх поіменно... : З історії боротьби комсомольців і молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. / П. Т. Тронько. - К. : Молодь, 2001. - 225 с.
 41. 63.3(4 Укр) Ш78 Шокалюк, О. І. Історія України : Навч. посіб. / О. І. Шокалюк. - К. : ЦНЛ, 2004. - 276 с.
 42. 63.3(4Укр) Ю83 Юрченко, О. Я. История Украины : Курс лекций для довуз. подгот. иностр. граждан. Ч. 2 : (XX - начало XXI века) / О. Я. Юрченко. - К. : МАУП, 2007. - 71с.

Свято матері
(тематична виставка до Дня матері)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 60.7 Д31 Демография : учеб. пособ. / [ Ред. Глушкова В.Г., Симагина Ю. А. ]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2010. - 288 с.
 2. 60.7 Д31 Демография / Ред. Волгин Н.А. - М. : Изд-во Рагс, 2003. - 384 с.
 3. 88.8 Д38 Детская практическая психология : учеб.-метод. комплекс курса. - М. : Флинта, МПСИ, 2009. - 48 с.
 4. 67.400.7 З-12 Забезпечення прав дітей в Україні. Охорона материнства та дитинства : Метеріали парламентських слухань у Верховній Раді України від 7 червня 2005 року / Верховна Рада України. - К. : Парламентське вид-во, 2005. - 160 с.
 5. 67.400.7 М42 Медіа та права дитини. - К. : МГО "Інтерньюз-Україна, 2009. - 64 с.
 6. 60.5 М75 Молода сім'я в Україні 90-х / Відп. Якубова Ю.М. - К. : А.Л.Д., 1996. - 104 с.
 7. 60.54 О-75 Основы гендерной политики (гендерология) : учеб. пособие / под ред. Г.И. Климантовой. - изд. 2-е и доп. - М. : "Перспектива", 2008. - 208 с.
 8. 88.5 П86 Психологія сім'ї / [Ред. Поліщук В. М.]. - 2-ге вид., доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2009. - 282 с.
 9. 88.5 П86 Психологія сімейних взаємин : навч. посіб / [Ред.Корольчук М. С.]. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 296 с.
 10. 88.4-5 П86 Психотерапия женщин = Psyhoterapy with Women Feminist Perspectives / Ред. Лоуренс М., Магуир М. ; пер.Пер.Копытин А. - СПб : Питер, 2003. - 208 с. - (Золотой фонд психотерапии).
 11. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 12. 51.1 С37 Сімейна медицина. У 3 кн. : підручник. Кн. 1 : Організаційні основи сімейної медицини / [О.М. Гиріна, П.В. Грішило, Т.Г. Лемзякова та ін.]; за ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.М. Гиріної. - К. : Медицина, 2007. - 392 с.
 13. 67.404.4 С37 Сімейне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 176 с.
 14. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 25 серпня 2011 року. - К. : Паливода А. В., 2011. - 96 с.
 15. 74 С69 Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [Безпалько О. В., Звєрєва І. Д., Веретенко Т. Г. та ін.]. - К. : Академвидав, 2014. - 312 с.
 16. 92+74 С69 Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. Зверєвої І. Д. - К. : ЦУЛ, 2008. - 336 с.
 17. 74 С69 Соціальна педагогіка: теорія і технології : Підруч. / Ред. Зверєва І. Д. - К. : ЦНЛ, 2006. - 316 с.
 18. 65.272 С69 Соціальна робота в Україні : Навч. посіб. / Звєрєва І.Д., Безпалько О.В., Харченко С.Я. та ін. - К. : ЦНЛ, 2004. - 256 с.
 19. 88.8 А37 Айхингер, А. Детская психодрама в индивидуальной и семейной психотерапии, в детском саду и школе = Aichinger A., Holl W. Kinder-psychodrama in der familien-und einzeltherapie im kindergarten und in der schule / А. Айхингер, В. Холл ; пер.Пер с нем. - М. : Генезис, 2005. - 336 с.
 20. 88.5 А65 Андреева, Т. Семейная психология : Учеб. пособие / Т. Андреева. - С.Пб. : Речь, 2004. - 244 с.
 21. 88.5 А65 Андреева, Т. В. Психология современной семьи / Т. В. Андреева. - С.Пб. : Речь, 2005. - 436 с.
 22. 86.37 С90 Антоний, (. м. Брак и семья / (Блум) митрополит Сурожский Антоний. - К. : Пролог, 2004. - 304 с.
 23. 88.3 А79 Аргайл, М. Психология счастья / М. Аргайл. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2003. - 271 с. - (Мастера психологии).
 24. 74 Б40 Безпалько, О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. / О. В. Безпалько ; [Безпалько О. В.]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 208 с.
 25. 60.7 Б82 Борисов, В. А. Демография / В. А. Борисов. - М. : Nota Bene, 2005. - 344 с.
 26. 88.4-7 Г12 Гагай, В. В. Семейное консультирование : учеб. / В. В. Гагай ; [ Гагай В. В. ]. - С.Пб. : Речь, 2010. - 317 с.
 27. 88.5 Г20 Гаранина, Е. Ю. Семьеведение : учеб. пособ. / Е. Ю. Гаранина, Н. А. Коноплева, С. Ф. Карабанова. - М. : Флинта; МПСИ, 2009. - 384 с.
 28. 74.1 Г60 Голець, М. І. Етика матері і дитини. Материнство і дитинство: історія і сучасність : навч. посіб. / М. І. Голець. - 3-тє вид., випр., та доопр. - К. : Персонал, 2014. - 296с.
 29. 60.56 Г61 Голофаст, В. Б. Социология семьи : Статьи разных лет / В. Б. Голофаст ; Ред. Божкова О. Б. - С.Пб. : Алетейя, 2006. - 432 с.
 30. 51 Г68 Горелова, Л. В. Планирование семьи / Л. В. Горелова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 256 с.
 31. 60.7 Д69 Дорошенко, Л. С. Демографія : Практикум / Л. С. Дорошенко. - К. : МАУП, 2007. - 80 с.
 32. 88.5 Д76 Дружинин, В. Н. Психология семьи / В. Н. Дружинин ; Дружинин В.Н. - 3-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 176 с.
 33. 60.54 Д76 Друзь, Е. В. Социальное положение женщины в обществе / Е. В. Друзь. - Х. : Консум, 2001. - 424 с.
 34. 88.53 Е91 Ефимова, Н. С. Психология взаимопонимания : Психологич. практикум / Н. С. Ефимова. - С.Пб. : Питер, 2004. - 176 с.
 35. 88.3 И46 Ильин, Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е. П. Ильин. - СПб : Питер, 2007. - 544 с. - (Мастера психологии).
 36. 82.3(0) К36 Кереньи, К. Элевсин: Архетипический образ матери и дочери / К. Кереньи ; Пер. с англ. - М. : Рефл-бук, 2000. - 288 с.
 37. 88.8 К61 Колосова, С. Л. Детская агрессия / С. Л. Колосова. - С.Пб. : Питер, 2004. - 224 с.
 38. 88.5 К85 Крюкова, Т. Л. Психология семьи: жизненные трудности и совладение с ними / Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровська, Е. В. Куфтяк. - С.Пб. : Речь, 2005. - 240 с.
 39. 88.5 К93 Куртышева, М. А. Как сохранить психологическое здоровье семьи / М. А. Куртышева. - С.Пб. : Питер, 2007. - 288 с.
 40. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія сім'ї : підруч. / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2013. - 223 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 41. 88.4-7 М17 Максимова, Н. Ю. Сімейне консультування : навч. посіб. / Н. Ю. Максимова ; [Максимова Н. Ю.]. - К. : Персонал, 2011. - 304 с.
 42. 88.5 Н63 Николаева, Е. И. Психология семьи : учеб. / Е. И. Николаева. - С.Пб. : Питер, 2013. - 336 с.
 43. 88.5 О-35 Овчарова, Р. В. Психология родительства : Учеб. пособие / Р. В. Овчарова. - М. : Академия, 2005. - 368 с.
 44. 88.8 П77 Прихожан, А. М. Психология сиротства / А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2005. - 400 с.
 45. 88.4-5 С-21 Сатир, В. Психотерапия семьи / Вирджиния Сатир. - СПб : Ювента, 1999. - 284 с.
 46. 88.5 С30 Семиченко, В. А. Психологія та педагогіка сімейного спілкування: : Навч. посіб. / В. А. Семиченко, В. С. Заслуженюк. - К. : Веселка, 1998. - 214 с.
 47. 60.56 С60 Солодников, В. В. Социология социально-дезадаптированной семьи / В. В. Солодников. - С.Пб. : Директ, 2007. - 384 с. - CD.
 48. 63.5+88.5 С79 Стельмахович, М. Г. Українське родинознавство / М. Г. Стельмахович ; [Стельмахович М. Г.]. - Івано-Франківськ, 1994. - 56 с.
 49. 88.5 Ф95 Фурман, А. В. Основи гендерної рівності : навч. посіб. / А. В. Фурман, Т. Л. Надвинична. - Тернопіль : Економічна думка, 2006. - 168 с.
 50. 88.4-5 Х36 Хеллингер, Б. Порядки любви: Как жизнь и любовь удаются вместе = Ordnungen der liebe. Wie liebe und leben gemeinsam gelingen / Б. Хеллингер. - 2-е изд., перераб. - М. : Ин-т консультирования и системніх решений, Психотерапия, 2007. - 348 с. - (Системная терапия и консультирование).
 51. 88.2 Ш37 Шевандрин, Н. И. Основы психологической диагностики. В 3 ч. : Учеб. 2 / Н. И. Шевандрин. - М. : Владос, 2003. - 256 с.
 52. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.
 53. 88.5 Ш76 Шнейдер, Л. Б. Основы семейной психологии : учеб. пособ. / Л. Б. Шнейдер. - М.-Воронеж : Изд-во МПСИ; МОДЭК, 2003. - 928 с.
 54. 88.5 Ш76 Шнейдер, Л. Б. Семейная психология : учеб. пособие / Л. Б. Шнейдер ; Шнейдер Л.Б. - 2-е изд. - М. : Академичкский проект; Трикста, 2006. - 768 с.
 55. 88.4-5 Э34 Эйдемиллер, Э. Г. Семейная психотерапия : хрестоматия / Э. Г. Эйдемиллер, Н. В. Александрова, В. Юстицкис. - Спб : Речь, 2007. - 400 с.

Маркетингова стратегія бренду

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-21 Б87 Брендинг в управлении маркетинговой активностью / Ред. Моисеева Н. К. - М. : Омега-Л, 2003. - 410 с.
 2. 65.290-21 Б87 Брендинг в фармацевтике и парафармацевтике: российский опыт / Ред. Кублицкая Т. В. - М. : Литтерра, 2006. - 160 с. - (Фарм Бизнес).
 3. 65.290-21 М26 Маркетинг : підруч. / [ Ред. Старостіна А. О. ]. - К. : Знання, 2009. - 1070 с.
 4. 65.290-21я2 М26 Маркетинг : Энциклопедия / Ред. Бейкер М. - С.Пб. : Питер, 2002. - 1200 с.
 5. 65.290-21 М26 Маркетинг и управление брендом / [Бугров Д., Калугин Е.]. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 174 с.
 6. 65.290-21 М26 Маркетингова товарна політика : Підруч. / [Ред. Криковцева Н. О.]. - К. : Знання, 2012. - 183 с.
 7. 65.290-21 М26 Маркетинговий аналіз : навч. посіб. - К. : Академвидав, 2007. - 216 с.
 8. 65.290-21 С83 Стратегии развития бренда: Оригинальный практический инструментарий для лидерства вашего бренда = Brand driven / ЛеПла Дж.Ф., Дэвис С.В., Паркер Л.М. и др. - Днепропетровск : Баланс Клуб, 2004. - 384 с.
 9. 65.290-21 А12 Аакер, Д. А. Создание сильных брендов = Building strong brands / Д. А. Аакер ; пер.Старов С.А. и др. - М. : ИД Гребенникова, 2003. - 440 с. - (Теория и практика менеджмента).
 10. 65.290-21 А73 Анхолт, С. Брендинг: дорога к мировому рынку = Brand New Justice: The upside of global branding / С. Анхолт ; пер.Алабин Ю.В. - М. : Кудиц-образ, 2004. - 272 с.
 11. 65.290-21 А87 Архипова, И. Бренд по имени "Я" / И. Архипова ; [Архипова И.]. - С.Пб. : Питер, 2005. - 128 с.
 12. 65.290-21 Б25 Барлоу, Д. Сервіс, орієнтований на бренд. Нова конкурентна перевага / Д. Барлоу, П. Стюарт ; пер.Пер. з англ. Сисоєвої К. - К. : Вид. О. Капусти, 2007. - 266 с.
 13. 65.290-21 Б48 Березин, И. Маркетинговый анализ / И. Березин. - М. : Журнал "Управление персоналом", 2004. - 352 с.
 14. 65.290-21 Б98 Бюргерс, У. Откровения маркетинга = Marketing revealed. Challenging the myths / У. Бюргерс ; [Бюргер У.] ; пер.с англ. - К. : Companion Group, 2009. - 256 с.
 15. 65.290-21 В17 Ванэкен, Б. Бренд-помощь. Простое руководство , которое поможет решить проблемы брендинга = Vanauken B. Brand aid. An easy reference guide to solving your toughest branding problems and strengthening your marketing position / Б. Ванэкен ; Под ред. Домнина В. ; пер.Пер. с англ. Малоковой И. - С.Пб. : Питер, 2005. - 336 с.
 16. 65.290-21 В19 Васильева, М. Бренд: сила личности / М. Васильева, А. Надеин. - С.Пб. : Питер, 2003. - 208 с. - (Деловой бестселер).
 17. 65.290-21 В51 Випперфюрт, А. Вовлечение в бренд. Как заставить покупателя работать на компанию / А. Випперфюрт ; пер.с англ. Кириченко А. - М. : ИД "Коммерсант";Спб.:Питер, 2007. - 384 с.
 18. 65.290-21 Г59 Годин, А. М. Брендинг : Учеб. пособ. / А. М. Годин, А. А. Дмитриев, И. Б. Бабленков. - М. : Дашков и Ко, 2004. - 364 с.
 19. 65.290-21 Г65 Гончаренко, Ж. В. Бренды Украины, или Они и мы / Ж. В. Гончаренко, Е. А. Радченко, И. М. Сабирова. - К. : Молодь, 2004. - 160 с.
 20. 65.290-21 Д66 Домнин, В. Н. Брендинг: новые технологии в России / В. Н. Домнин. - С.Пб. : Питер, 2004. - 381 с.
 21. 65.290-21 Д80 Дугіна, С. І. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / С. І. Дугіна. - К. : КНЕУ, 2005. - 393 с.
 22. 65.290-21 Д94 Дэвис, С. Бренд-билдинг. Создание бизнеса, раскручивающего бренд = Davis S. M., Dunn M. Building the brend-driven business. Operationalise your brand to drive profitable growth / С. Дэвис, М. Данн ; Под ред. Домнина В. ; пер.Пер. с англ. - С.Пб. : Питер, 2005. - 320 с.
 23. 65.290-21 З-98 Зюкова, І. О. Технології маркетингових досліджень : навч. посіб. / І. О. Зюкова ; [Зюкова І. О.]. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 386 с.
 24. 65.290-21 И20 Иванов, А. Профессиональный маркетинг / А. Иванов ; [Иванов А.]. - С.Пб. : Питер, 2011. - 496 с.
 25. 65.290-21 І-44 Ілляшенко, С. М. Маркетингова товарна політика / С. М. Ілляшенко. - Суми : Університетська книга, 2005. - 234 с.
 26. 65.290-21 К20 Капферер, Ж. -. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда / Ж.-Н. Капферер. - М. : Вершина, 2007. - 448 с.
 27. 65.290-21 К73 Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать менеджер = Marketing Insights from A to Z / Ф. Котлер ; пер.Тэор Т.Р. - С.Пб. : Нева, 2003. - 224 с.
 28. 65.290-21 К73 Котлер, Ф. Маневры маркетинга. Современные подходы к прибыли, росту и обновлению = Marketing moves / Ф. Котлер, Д. К. Джайн, С. Мэйсинси. - М. : Олимп-бизнес, 2003. - 224 с.
 29. 65.290-21 К73 Котлер, Ф. Бренд-менеджмент в В2В сфере = B2B Brand management / Ф. Котлер, В. Пферч ; пер.с англ. Виноградова Е. В. - М. : Вершина, 2007. - 432 с.
 30. 65.290-21 Л42 Лейни, Т. А. Бренд-менеджмент : учебно-практич. пособие / Т. А. Лейни, Е. А. Семенова, С. А. Шилина. - М. : "Дашков и К", 2008. - 228 с.
 31. 65.290-21 М15 Макашева, З. М. Брендинг : Учеб. пособ. / З. М. Макашева, М. О. Макашев. - С.Пб. : Питер, 2011. - 288 с.
 32. 65.290-21 М61 Минетт, С. Промышленный маркетинг: Принципиально новый подход = B2B marketing / С. Минетт ; пер.Кондуковой Э.В., Пелявского О.Л. - М. : Вильямс, 2003. - 208 с.
 33. 65.290-21 П27 Перция, В. Анатомия бренда / В. Перция, Л. Мамлеева. - М. : Вершина, 2007. - 288 с.
 34. 65.290-21 Р63 Рожков, И. Я. Бренды и имджи / И. Я. Рожков, В. Г. Кисмерешкин. - М. : РИП-Холдинг, 2006. - 256 с.
 35. 65.290-2 Р83 Рудая, Е. А. Основы бренд-менеджмента : Учеб. пособие / Е. А. Рудая. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 256 с.
 36. 65.290-2(7) С50 Смирнов, Э. А. Стратегический менеджмент, ориентированный на бренд / Э. А. Смирнов. - М.; Ростов н/Д : Нац. ин-т бизнеса: Феникс, 2004. - 320 с.
 37. 65.290-21 С77 Старостіна, А. О. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика : Підручник / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, В. А. Кравченко. - К. : Знання, 2005. - 764 с.
 38. 65.290-2(3)+65.290-21 С88 Студинская, Г. Я. Любовный треугольник: бизнес-планирование, маркетинг, бренд / Г. Я. Студинская. - К. : Феникс, 2011. - 136 с.
 39. 65.290-21 Т35 Терещенко, В. М. Маркетинг: Новые технологии в Росии / В. М. Терещенко. - С.Пб. : Питер, 2001. - 416 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 40. 65.290-21 Т65 Траут, Д. Большие бренды - большие проблемы. Учитесь на чужих ошибках! = Big brands - big trouble. Lessons Learned the Hard Way / Дж. Траут ; Ред. Ю.Н. Каптуревский. - С.Пб. : Питер, 2002. - 240 с.
 41. 65.290-21 У36 Уилсон, Р. Планирование стратегии интернет-маркетинга = Planning your internet marketing strategy / Р. Уилсон ; пер.Зайцев С.А., Быстрова Ю.А., Моисеев Ю.В. - М. : ИД Гребенникова, 2003. - 264 с.
 42. 65.290-21 Х72 Холленсен, С. Глобальный маркетинг / С. Холленсен ; Пер. с англ. Е.Носовой, К.Юрашкевича. - М. : Новое знание, 2004. - 832 с.
 43. 65.290-21 Ч-34 Чевертон, П. Почему ваш бренд не работает? / П. Чевертон ; Пер. с англ. К.Ткаченко. - М. : Фаир-Пресс, 2004. - 208 с.
 44. 65.290-21 Ч-49 Чернатони, Л. Брендинг. Как создать мощный бренд = Creating powerful brands in consumer, service and industrial marcets : Учебник для студ. вузов , обучающихся по специальностям 080111 "Маркетинг", 080300 "Коммерция", 070801 "Реклама" / Л. Чернатони, М. МакДональд. - 3-е изд. - М. : ЮНИТИДАНА, 2012. - 559 с.
 45. 65.290-21 Ш37 Шевченко, О. Л. Бренд-менеджмент : Навч. посіб. / О. Л. Шевченко. - К. : КНЕУ, 2010. - 395 с.
 46. 88.4-8 Ш95 Шуванов, В. И. Психология рекламы / В. И. Шуванов. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 315 с.
 47. 65.290-21 Ш95 Шульц, Д. Стартегические бренд-коммуникационные кампании / Д. Шульц, Б. Барнс. - М. : ИД Гребенникова, 2003. - 512 с.
 48. 65.290-21 Я60 Яненко, М. Торговые марки в товарной политике фирмы / М. Яненко. - С.Пб. : Питер, 2005. - 240 с.

Сучасна преса і вимоги часу

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В11 В епіцентрі подій - журналіст : Книга-дайджест. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2005. - 400 с.
 2. 76.01 Ж92 Журналисты: люди и судьбы. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 824с.
 3. 92 Ж92 Журналістика: словник-довідник / [Авт.- уклад. Михайлин І. Л.]. - К. : Академвидав, 2013. - 320 с.
 4. 76.01 Ж92 Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво : навч. посіб. / [Приступенко Т. О., Радчик Р. В., Василенко М. К. та ін.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Київський університет, 2012. - 352 с.
 5. 76.0 І-90 Історія української преси ХХ століття : Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. Мукомела О.Г. - К. : Наша культура і наука, 2001. - 352 с.
 6. 76.01 О-75 Основы творческой деятельности журналиста : Учеб. / [Ред.- сост. Корконосенко С. Г.]. - С.Пб. : СПбИВЭСЭП, 2000. - 272 с.
 7. 76.0 П73 Преса і влада = The press and the power. White book about oppression of mass media and journalists in Ukraine : Біла книга про утиски засобів масової інформації та окремих журналістів в Україні / Ред. Михайлюта О. - К. : Журналіст України, 2003. - 176 с.
 8. 66.0 П88 Публіцистика і політика / За заг ред. проф. В.І. Шкляра. - Збірник наукових праць. - К., 2001. - 96 с.
 9. 76.01 П90 Путівник ретельного журналіста / [Упор. Куликов А.]. - К. : Київська типографія, 2007. - 173 с.
 10. 81.2 Англ С88 Студентський путівник до преси = Student's guide to the press : Навч. посібник / [Авт.-укл.:Т.М.Гусак, Н.О.Мірошниченко]. - К. : КНЕУ, 2000. - 128 с.
 11. 76.01 У45 Українська журналістика в контексті світової : Зб. наук. праць. Вип.5 / [Ред. Шкляр В. І.]. - К. : Ін-т журналістики, 2001. - 131 с.
 12. 76.01 У45 Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра / [Ред. Шкляр В. І.]. - К., 1998. - 180 с.
 13. 74 У71 Уроки журналістики і життя. Книга роздумів, спостережень, спогадів випускників одного курсу. - К. : Київська правда, 2002. - 327 с.
 14. 76.0 Я44 Як спілкуватися із засобами масової інформації : посібник для громадських організацій / [За ред. Сари Сільвер]. - 2-ге вид. - К. : Центр інновацій та розвитку, 2000. - 90 с.
 15. 92 Б81 Бондар, Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко. - К. : Персонал, 2010. - 400 с.
 16. 87.7+76.01 В14 Вайріх, Д. Етика і журналістика = Ethik im journalismus / Д. Вайріх ; [Вайріх Д.]. - К. : Київ. нац. ун-т ім. Шевченка Т., 2000. - 44 с.
 17. 76.01 В57 Владимиров, В. Коммерческая журналистика / В. Владимиров. - Луганск : Изд-во Восточно-украинского государственного ун-та, 1995. - 160 с.
 18. 76.01 В57 Владимиров, В. М. Журналістика, особа, суспільство: проблема розуміння : монографія / В. М. Владимиров ; [Владимиров В. М.]. - К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2003. - 220 с.
 19. 76.01 В57 Владимиров, В. М. Вступ до спеціальності "Журналістика" : Навч. посіб. / В. М. Владимиров. - К. : МАУП, 2007. - 166 с. - Бібліогр.:с.163-164.
 20. 76.01 В75 Ворошилов, В. В. Журналистика : учеб. / В. В. Ворошилов ; [Ворошилов В. В.]. - 3-е изд. - С.Пб. : Изд-во Михайлова В. А., 2001. - 447 с.
 21. 76.01 В75 Ворошилов, В. В. Журналистика и рынок: проблемы маркетинга и менеджмента средств массовой информации / В. В. Ворошилов ; [Ворошилов В. В.]. - С.Пб. : С.- Петербург. ун-т, 1997. - 232 с.
 22. 76.01+87.7 В75 Ворошилов, В. В. Правовые и этические нормы в журналистике : конспект лекций / В. В. Ворошилов ; [Ворошилов В. В.]. - С.Пб. : Изд-во Михайлова В. А., 1999. - 48 с.
 23. 76.01 В76 Воскобойников, Я. С. Журналист и информация. Профессиональный опыт западной прессы / Я. С. Воскобойников, В. К. Юрьев. - М. : Новости, 1993. - 204 с.
 24. 76.01 Г60 Гол, Д. Онлайнова журналістика / Д. Гол ; пер.Пер. з англ. - К. : К.І.С, 2005. - 344 с.
 25. 76,12 Г61 Головченко, Г. О. Вільна преса - вільна країна: Польський досвід / Г. О. Головченко ; Головченко Г.О. - Миколаїв : "Тетра", 2007. - 86 с.
 26. 76.01 Г74 Гоян, В. В. Журналістська творчість на телебаченні : монографія / В. В. Гоян. - К. : Київський університет, 2011. - 319 с.
 27. 76.01 Г85 Гриценко, О. Основи теорії журналістської діяльності / О. Гриценко, Г. Кривошея, В. Шкляр. - К., 2000. - 203 с.
 28. 76.01 Г85 Гриценко, О. Основи теорії міжнародної журналістики / О. Гриценко, В. Шкляр. - К. : Київськи ун-т, 2002. - 304 с.
 29. 76.01 Е26 Евстафьев, В. А. Журналистика и реклама: основы взаимодействия (опыт теоретического исследования) / В. А. Евстафьев. - М. : ИМА-пресс, 2001. - 264 с.
 30. 76.01 Ж17 Жадько, В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності : Навч. посіб. / В. О. Жадько. - К. : Знання, 2012. - 271 с.
 31. 76.01 З-46 Здоровега, В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підруч. / В. Й. Здоровега ; [Здоровега В. Й.]. - 3-тє вид. - Львів : ПАІС, 2008. - 276 с.
 32. 76.01 І-20 Іванов, В. Ф. Журналістська етика : Підруч. / В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк. - 2-ге вид., випр. - К. : Вища шк., 2007. - 231 с.
 33. 32.973 К17 Калмыков, А. А. Интернет-журналистика : Учеб. пособие / А. А. Калмыков. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 383 с.
 34. 76.01 К26 Карпенко, В. Журналістика: вступ до фаху : навч. посіб. / В. Карпенко ; [Карпенко В.]. - К. : Університет "Україна", 2011. - 195 с.
 35. 76.0 К26 Карпенко, В. Журналістика: основи професіональної комунікації : Навч. посіб. / В. Карпенко. - К. : Нора-прінт, 2002. - 348 с.
 36. 76.01 К40 Ким, М. Н. Жанры современной журналистики / М. Н. Ким. - С.Пб. : Изд-во Михайлова В. А., 2004. - 336 с.
 37. 76.01 К40 Ким, М. Н. Новостная жунрналистика. Базовый курс : Учеб. / М. Н. Ким. - С.Пб. : Изд-во Михайлова В. А., 2005. - 352 с.
 38. 76.0 К43 Кириллова, Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну / Н. Б. Кириллова. - 2-е изд. - М. : Академический проект, 2006. - 448 с.
 39. 76.01 К38 Кібл, Р. Журналістська етика / Р. Кібл ; [Кібл Р.]. - К. : Київська типографія, 2008. - 188 с.
 40. 76.01 К66 Корконосенко, С. Г. Основы журналистики : Учеб. / С. Г. Корконосенко. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 318 с.
 41. 76.0 К67 Корню, Д. Етика засобів масової інформації / Д. Корню. - К. : К.І.С., 2004. - 130 с.
 42. 76.0 К75 Коханова, Л. А. Основы теории журналистики : учеб. пособ. / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 536 с.
 43. 76.01 Л17 Лазутина, Г. В. Основы творческой деятельности журналиста : Учеб. / Г. В. Лазутина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 240 с.
 44. 76.0 М48 Мельник, Г. С. Деловая журналистика : учеб. пособие / Г. С. Мельник, С. М. Виноградова. - С.Пб. : Питер, 2010. - 304 с.
 45. 76.01 М48 Мельник, Г. С. Основы творческой деятельности журналиста. Ч.1, Ч.2 : Краткий курс лекций. Хрестоматия / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. - С.Пб. : Питер, 2008. - 272 с.
 46. 76.01 М48 Мельник, Г. С. Общение в журналистике: секреты мастерства / Г. С. Мельник. - С.Пб. : Питер, 2006. - 217 с.
 47. 76.0 М74 Моисеев, В. Журналистика и журналисты / В. Моисеев. - К : Дакор, 2002. - 400 с.
 48. 76.01 М82 Москаленко, А. Теорія журналістики : Навч. посіб. / А. Москаленко. - К. : ЕксОБ, 2002. - 335 с.
 49. 76.0 М82 Москаленко, А. З. Основи масово-інформаційної діяльності : Підруч. / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов. - К., 1999. - 634 с.
 50. 76.0 О-53 Олешко, В. Ф. Журналистика ка творчество / В. Ф. Олешко. - М. : РИП-холдинг, 2003. - 222 с.
 51. 76.0 П64 Потятиник, Б. В. Медіа: ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. - Львів : ПАІС, 2004. - 312 с.
 52. 76.01 П84 Прохоров, Е. П. Введение в теорию журналистики : учебн. пособие / Е. П. Прохоров ; [Прохоров Е. П.]. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : РИП-холдинг, 2001. - 322 с.
 53. 76.0 П84 Прохоров, Е. П. Журналистика и демократия : Учеб. пособие / Е. П. Прохоров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 352 с.
 54. 76.01 Р64 Розкошний, А. П. Демократія в журналістській творчості : Навч. посіб. / А. П. Розкошний. - К. : ЦНЛ, 2005. - 112 с.
 55. 76.01 Ч-49 Черникова, Е. В. Литературная работа журналиста : Учебник / Е. В. Черникова. - М. : Гардарики, 2007. - 187 с.
 56. 76.01 Ч-72 Чічановський, А. Новина в журналістиці: Проблеми практичної політики / А. Чічановський. - К. : Грамота, 2003. - 48 с.
 57. 76.01 Ш79 Шостак, М. И. Репортер: профессионализм и этика / М. И. Шостак ; [Шостак М. И.]. - М. : РИП-холдинг, 2001. - 165 с.

До 136-ї річниці від дня народження Бориса Мартоса, громадсько-політичного діяча, вченого-економіста, кооператора, педагога, Голови Ради Міністрів УНР

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 2. 63.3(4 Укр) Д47 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920. У 2-х т., 3-х ч. = Directory, Council of National Ministers of the Ukrainian National Republik 1918-1920 : Документи і матеріали. Т.1 / Упоряд. верстюк В., Басара-Тиліщак Г., Бойко В. та ін. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2006. - 688 с.
 3. 92 Е64 Енциклопедія історії України. У 10 т. Т.7 : К-М / [Редкол. Смолій В.А. та ін.]. - К. : Наук. думка, 2013. - 784 с.
 4. 65.262 І-90 Історія грошей і банківництва : Підручник / Скоморович І.Г., Реверчук С.К., Малик Я.Й. та ін.; Ред. Реверчук С.К. - К. : Атіка, 2004. - 340 с.
 5. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 566 с.
 6. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 7. 92 Н34 Народжені Україною : Меморіальний альманах. Т.1 : А-К / Боряк Г.В., Кульчицький С.В., Мицик Ю.А. та ін. - К. : Євроімідж, 2002. - 896 с
 8. 65.30 О-75 Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : навч. посіб. / [ Желібо Є.П., Овраменко М. А., Буслик В. М. та ін. ]. - 2-вид. зі змінами та доп. - К. : Кондор, 2009. - 520 с.
 9. 65.30 С40 Системи технологій : навч. посіб. / [ Живко З. Б., Берлінг Р. З., Стадник М. Є. та ін. ]. - К. : Алерта, 2009. - 200 с.
 10. 65.30 Т38 Технологічні процеси галузей промисловості : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Ред. Соколовський А.Т. - К. : КНЕУ, 2006. - 236 с.
 11. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 10 : Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / Рубльов О.С., Реєнт О.П. - К. : Альтернативи, 1999. - 320 с.
 12. 65.02 У45 Українська економічна думка : Хрестоматія / Упоряд. С.М. Злупко. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 13. 63.3(4 Укр) У45 Українська революція 1919-1921. Документи. Т.2 / під ред. Гунчак Т. - Нью-Йорк, 1984. - 176 с.
 14. 63.3(4 Укр) В48 Винниченко, В. Відродження нації (історія української революції (марець 1917 р. - грудень 1919 р.)). Ч. 3 / В. Винниченко ; [Вінниченко В.]. - К.- Відень : Вид-во політичної літератури, 1920. - 542 с.
 15. 65.5 Г31 Гелей, С. Д. Теорія та історія кооперації : Підруч. / С. Д. Гелей, Р. Я. Пастушенко. - К. : Знання, 2006. - 513 с.
 16. 65.02 Г67 Горкіна, Л. П. Нариси з історії політичної економії в Україні (остання третина ХIХ-перша третина ХХ ст.) / Л. П. Горкіна. - К. : Наукова думка, 1994. - 244 с.
 17. 65.262 Д14 Дадашев, Б. А. Кредитні спілки України : Навч. посіб. / Б. А. Дадашев, О. І. Гриценко. - К. : ЦУЛ, 2010. - 112 с
 18. 65.02 Є99 Єфремов, В. В. Видатні мислителі в історії економічної думки : монографія / В. В. Єфремов ; Єфремов В. В. - К. : Слово, 2007. - 352 с.
 19. 65.02 З-80 Золотих, І. Б. Історія економічних вчень : Навч. посіб. / І. Б. Золотих. - К. : ЦУЛ, 2013. - 186 с.
 20. 65.29 К56 Коваль, Ф. Кредитна кооперація - шлях розбудови інтелектуального і економічного потенціалу України / Ф. Коваль. - Львів : Каменяр, 2002. - 40 с.
 21. 65.261 Ч-83 Чугунов, І. Я. Життєвий шлях Міністрів фінансів України та їх внесок у розвиток державної фінансової системи, 1917-2006 / І. Я. Чугунов, Г. О. П'ятаченко, Л. В. Кухарець. - К. : НДФІ, 2006. - 368 с.

  Квітень 2015

"Верба розцвітає, про Великдень сповіщає":
до дня Світлого Христового Воскресіння

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.37 В27 Великдень в Україні : нариси про Великодні свята з нар. піснями / [Ред. Мордань В. Г.]. - К. : Муз. Україна, 1993. - 128 с.
 2. 86.37 В76 Воскресение Христово. - К. : Пролог, 2004. - 108 с.
 3. 86.3 И90 История религии. В 2 т. Т. 1 / Винокуров В.В., Забияко А.П., Лапина З.Г. и др. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 2004. - 464 с.
 4. 86.2 І-90 Історія релігії в Україні. Т.3 : Православ'я в Україні / Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. - У 10-ти т. - К. : Український Центр духовної культури, 1999. - 560 с.
 5. 86.2 І-90 Історія релігій світу : навч. посіб. / [Лубський В. І., Харьковщенко Є.А., Лубська М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 536 с.
 6. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура першої половини ХІХ століття. Кн.1 / [Ред. Скрипник Г. А., Пилипчук Р. Я., Рубан В. В.]. - К. : Наукова думка, 2008. - 1007 с.
 7. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : Персонал, 2008. - 576 с.
 8. 86.37 О-23 Образ Христа в українській культурі / Горський В.С., Сватко Ю.І., Киричок О.Б. та ін. - 2-ге вид. - К. : КМ Академія, 2003. - 200 с.
 9. 86.37 П63 Пост: вопросы и ответы. - Симферополь : Родное слово; Таврида, 2010. - 256 с.
 10. 86.3 Р36 Религии мира : Учеб. пособие / Ред. Шахнович М. М. - 3-е изд. - С.Пб. : Изд-во С. Петерб. ун-та, 2006. - 289 с.
 11. 86.2 Р36 Религиоведение / Ленсу М.Я., Яскевич Я.С., Кудрявцев В.В. и др. - 2-е изд., испр. - Мн. : Новое знание, 2004. - 421 с.
 12. 86.3 Р36 Религиозные традиции мира = Religious Traditions of the World. Т.1 / Пер. с англ. - М. : КРОН-ПРЕСС, 1996. - 576 с.
 13. 86.2 Р36 Религия в истории и культуре : учебник / [Ред. Писманик М. Г.]. - М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. - 430 с.
 14. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська Т. Г. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 448 с.
 15. 86.2 Р36 Релігія і суспільство в Україні: фактори змін : Матеріали міжнар. конферен. 15-16 трав. 1998 р. - К. : Віпол, 1998. - 158 с.
 16. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 17. 86.2 Б82 Борисова, З. О. Основи релігієзнавства : Навч.-метод. посіб. / З. О. Борисова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 18. 86.2 В17 Вандишев, В. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / В. М. Вандишев ; Вандишев В.М. - К. : Кондор, 2009. - 240 с.
 19. 86.37 Г92 Грюн, А. Піст:Молитва тілом і душею / А. Грюн. - Л. : Свічадо, 2005. - 56 с.
 20. 86.37 И85 Исаева, Е. Л. Православные праздники / Е. Л. Исаева. - М. : РИПОЛ классик, 2008. - 64 с.
 21. 86.2 К17 Калінін, Ю. А. Релігієзнавство : Підручн. / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. - К. : Наукова думка, 1998. - 335 с.
 22. 63.5 К39 Килимник, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітлені : У 3-х кн., 6-ти т. Т. 3; Т. 4 : Весняний цикл; Літній цикл. Кн. 2 / С. Килимник ; [Килимник С.]. - К. : Обереги, 1994. - 528 с.
 23. 86.37 К44 Кислашко, О. Православні свята та народні звичаї / О. Кислашко, Я. Кислашко. - К. : Грамота, 2003. - 152 с.
 24. 86.2 К44 Кислюк, К. В. Релігієзнавство : підруч. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. - 5-е вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 636 с.
 25. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручн. / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. - Вид. 2-ге, доп. - К. : Академвидав, 2008. - 464 с.
 26. 86.37 Л84 Лука, К. (. Господня пасха : Проповеди. Беседы в дни Великих праздников / Крымский (Войно-Ясенецкий) Лука, святитель. - М. : Приход храма святого духа сошествия, 2005. - 160 с.
 27. 86.37 Л91 Ляшевский, С. История христианства в Земле Русской с І по ХІ век / С. Ляшевский. - М. : Фаир-Пресс, 2002. - 320 с.
 28. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 29. 86.37 М29 Мартишин, Д. Зустріч із живим Богом: духовні бесіди на православні свята / Д. Мартишин. - К. : Духовно-просвітницький Центр ім. Святих Апостолів, 2013. - 104 с.
 30. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Благовістіть оновлення світу: духовні бесіди зі студентською молоддю на православні свята / Д. С. Мартишин ; [Мартишин Д. С.]. - К. : Духовно-просвітницький Центр імені Святих Апостолів, 2012. - 88 с.
 31. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Основи православної віри : Навч. посіб. / Д. С. Мартишин. - К. : МАУП, 2005. - 176 с.
 32. 86.37 Н34 Наум. Благодатный огонь над гробом господним / Наум, священно-архимандрит. - М. : Пересвет, 1991. - 48 с.
 33. 92 П88 Пуряєва, Н. Словник церковно- обрядової термінології. / Н. Пуряєва ; [Пуряєва Н.]. - Л. : Свічадо, 2001. - 160 с.
 34. 86.2 Р15 Радугин, А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : Курс лекций / А. А. Радугин. - М. : Центр, 2000. - 240 с.
 35. 86.37 С13 Сагач, Г. Великдень в Єрусалимі: сім днів на Святій Землі / Г. Сагач. - К. : Джулия, 2001. - 64 с.
 36. 86.37 С13 Сагач, Г. Небо на Землі: сім днів на Святій Землі / Г. Сагач. - К. : Криниця, 2000. - 64 с.
 37. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.
 38. 86.2 Я76 Яроцький, П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні : Підруч. / П. Л. Яроцький. - К. : Кондор, 2013. - 442 с.

Конституція України: історія, проблеми сучасності
(до 305-річчя від дня народження Пилипа Орлика)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [Ред. Олійник А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 554с.
 2. 92 В42 Видатні постаті в історії України IX - XIX ст. : Короткі біограф. нариси. Історич. та худож. портрети: Довід. вид. / Гусєв В.І., Дрожжин В.П., Калінцев Ю.О, та ін. - К. : Вища шк., 2002. - 359 с.
 3. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 4. 63.3(4 Укр) Д86 Душею завжди з Україною : Пропам'ятний зб. на пошану україн. правника і політолога Володимира- Юрія Даниліва. - К.;Торонто : Фундація ім. Даниліва, 2003. - 544 с.
 5. 67.3(0) І-90 Історія вчень про державу та право : Навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 184 с.
 6. 63.3(4 Укр) І90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 7. 67.400 К65 Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика : Монография / [Ред. Орзих М. Ф.]. - К. : Юринком Интер, 2013. - 512 с.
 8. 67.400 К65 Конституції і конституційні акти Україні. Історія і сучасність : Зб.нормативн. актів. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. - 400 с.
 9. 67.71 К65 Конституційна юрисдикція : підруч. / [Барабаш Ю. Г., Дахова І. І., Євсєєв О. П. та ін.]. - Х. : Право, 2012. - 168 с.
 10. 67.400 К65 Конституційне право України : посіб. / [За ред.Ю. Г. Барабаш]. - Х. : Право, 2012. - 304 с.
 11. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 218 с.
 12. 67.400 К75 Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2013 року. - К. : Паливода А.В., 2013. - 64 с.
 13. 67.400 К65 Конституція України у судових рішеннях. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 432 с.
 14. 67.400 К65 Конституція України: зміни чи нова редакція : матеріали круглого столу, присвяченого 15-й річниці прийняття Конституції України (24 червня 2011 року ). - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 196 с.
 15. 67.400.7 П68 Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України : матеріали наук.-практ. інтернет-конференції (Київ, 23 січня 2014) / [За заг. ред. В. В. Коваленка]. - К. : Ліра-К, 2014. - 192 с.
 16. 84(4 Укр) С48 Слово многоцінне. В 4-х т. : Хрестоматія укр. літ., створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина ХV-XVI століття) та в епоху Бароко ( XVI-XVIII століття). Кн.2 : Література Високого Бароко (1632-1709 рік) / Упоряд. Шевчук В., Яременко В. - К. : Аконіт, 2006. - 800 с.
 17. 67.3(4 Укр) Т44 Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. = One thousand years of ukrainian social and political thought. Т.3. Кн.2 : (Остання чверть ХVII-початок ХVIII ст.) / Ред. Коба С. - К. : Дніпро, 2001. - 576 с.
 18. 63.3(4 Укр) У45 Україна - козацька держава : Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Авт.-упоряд. Недяк В.В. - К. : Емма, 2004. - 1216 с.
 19. 66.0 У45 Українська політологія: Витоки та еволюція : Навч. посіб. / Ред. Кирилюк Ф.М. - К. : Варта, 1995. - 328 с.
 20. 63.5 У45 Українські традиції / [Упоряд. Ковалевський О.В.]. - Х. : Фоліо, 2006. - 573 с.
 21. 67.3(4 Укр) В19 Василенко, М. П. Вибрані твори. У 3-х т. Т.2 : Юридичні праціі / М. П. Василенко ; Василенко М.П.; упоряд. Усенко І.Б. та ін; відп.ред. ЮС. Шемшученко, І.Б. Усенко. - К. : Юридична думка; ВД "Академперіодика", 2006. - 560 с.
 22. 63.3(4Укр) В75 Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособ. / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Х. : Парус, 2010. - 576 с.
 23. 67.400.7 Г61 Головін, А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А. С. Головін. - К. : Логос, 2010. - 369 с.
 24. 63.3(4 Укр) Г93 Губський, О. Ф. Короп - європейське місто / О. Ф. Губський. - Чернігів : Лозовий В. М., 2010. - 48 с.
 25. 67.3(0) Д30 Демиденко, Г. Г. Історія вчень про право і державу : курс лекцій / Г. Г. Демиденко. - вид. 2-ге., доп. і змін. - Х. : Право, 2014. - 414 с.
 26. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : Істина, 2006. - 416 с.
 27. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 28. 67.400 К30 Кафарський, В. І. Конституційне право України у схемах : Навч. посіб. / В. І. Кафарський, І. І. Припхан. - К. : Ліра-К, 2013. - 272 с.
 29. 67.0 К34 Кельман, М. С. Загальна теорія держави і права : підруч. / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома. - 3-тє вид., стер. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 584 с.
 30. 63.3(4 Укр) К56 Коваль, Р. М. Отаман Орлик. Історичний нарис / Р. М. Коваль ; [Коваль Р. М.]. - К. : "Стікс", 2010. - 384 с.
 31. 66.4 К95 Кучик. Зовнішня політика України : навч. посіб. / Кучик, С. О, О. А. Заяць. - К. : Знання, 2010. - 572 с.
 32. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин, В. Вимір історією : Інтерв'ю. Виступи. Статті / В. Литвин. - К. : Альтернативи, 2002. - 632 с.
 33. 67.400 М14 Майданник, О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник ; [Майданник О. О.]. - К. : Алерта, 2011. - 380 с.
 34. 67.0 М75 Молдован, В. В. Правознавство : Навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 184 с.
 35. 67.3(4 Укр) М89 Музиченко, П. П. Історія держави і права України : Навч. посіб. / П. П. Музиченко. - 5-те вид, випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 437 с.
 36. 67.3(4 Укр) М89 Музыченко, П. История государства и права Украины : Учебн. пособие / П. Музыченко. - 5-е изд., испр. и доп. - К. : Знання, 2006. - 570 с.
 37. 67.3(0) О-53 Олексик, Х. М. Історія вчень про державу та право : конспект лекцій / Х. М. Олексик ; [Олексик Х. М.]. - Ужгород : ЗакДУ, 2010. - 232 с.
 38. 67.3(4 Укр) О-66 Орлик, П. Конституція, маніфести та літературна спадщина : Вибр. твори / П. Орлик. - К. : МАУП, 2006. - 736 с.
 39. 67.400 П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : Підручн. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - 4-те вид., перероб. і доопр. - К. : Ліра-К, 2012. - 576 с.
 40. 63.3(4 Укр) Р49 Різниченко, В. Пилип Орлик - гетьман України; Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик : Іст. оповіді / В. Різниченко. - К. : Укр. письм., 1996. - 304 с.
 41. 67.0 Р83 Рудик, П. А. Теорія держави: основні теорії, концепції, підходи до вивчення : навч. посіб. / П. А. Рудик. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2015. - 288 с.
 42. 67.400 С85 Стрижак, А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. А. Стрижак. - К. : Ін Юре, 2010. - 631 с.
 43. 63.3(4 Укр) С89 Субтельний, О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку ХVIII ст. : Наук. вид. / О. Субтельний ; пер.Пер. з англ. Кулика В. - К. : Либідь, 1994. - 240 с.
 44. 67.400 Т31 Теліпко, В. Е. Науково-практичний коментар Конституції України : станом на 1 грудня 2010 року / В. Е. Теліпко ; [Теліпко В. Е.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 45. 92 Т48 Ткаченко, А. Знаменитые украинцы / А. Ткаченко. - К. : Аристей, 2005. - 444 с.
 46. 67.400 Ф33 Федоренко, В. Л. Питання теорії конституційного права і модернізації Конституції України : зб. наук. праць / В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2013. - 190 с.
 47. 67.3(4Укр) Ф96 Футей, Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011 / Б. Футей. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 48. 63.3(4 Укр) Х82 Хорунжий, Ю. Мужі чину: Історичні парсуни / Ю. Хорунжий. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2005. - 424 с.
 49. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713) / Т. Чухліб. - К. : КМ Академія, 2004. - 288 с.
 50. 63.3(4Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року / Т. Чухліб ; [Чухліб Т.]. - К. : КМ Академія, 2011. - 103 с.
 51. 67.400 Ш24 Шаптала, Н. К. Конституційне право України : навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. - Запоріжжя : Дике поле, 2012. - 480 с.
 52. 83.3(4 Укр) Ш37 Шевчук, В. Муза Роксоланська: Українська література XVI-XVIII століть. В 2 кн. Кн. 2 : Розвинене бароко. Пізнє бароко / В. Шевчук. - К. : Либідь, 2005. - 728 с.
 53. 67.400 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун ; Шляхтун П.П. - К. : Освіта України, 2010. - 592 с.
 54. 63.3(4 Укр) Я47 Яковенко, Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко ; 3-тє вид., перероб. та розш. - К. : Критика, 2006. - 584 с.

Чорнобиль - скорбота пам'яті людської
(до дня Чорнобильської трагедії)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 20.1 Б40 Безпека та розвиток чорнобильських спільнот: ситуаційний аналіз = Security and development of chornobyl communities: situation analysis / [ Замостьян П., Саєнко Ю., Привалов Ю. та ін. ]. - К. : Інститут соціології НАН України; Наш час, 2006. - 130 с.
 2. 20.1 В61 Вогонь Чорнобиля. Книга мужності й болю : Літопис Чорнобильської трагедії у документах, фактах та свідченнях самовидців / Авт.-сост. Шкляр В., Шпаковатий М. - К. : Альтернативи, 1998. - 576 с.
 3. 67.405.2+67.407.2 З-19 Законодавство України з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи : збірник офіційних текстів законів станом на 24 квітня 2012 року / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 592 с.
 4. 68.9я6 З-33 Запобігти, врятувати, допомогти: Українські рятувальники : Фотоальбом / Упоряд. і текст Устименка В. Є. - К. : Мистецтво, 2001. - 192 с.
 5. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України ХХ - початку ХХІ століття : Навч. посіб. / Панченко П.П., Барановський Н.П., Падалка С.С. та ін. - К. : Знання, 2004. - 582 с.
 6. 20.1 М58 Міжнародний Чорнобильський центр в Славутичі : 5 років. - Славутич, 2001. - 67 с.
 7. 60.5 П63 Постчорнобильський соціум: 20 років по аварії: Чорнобиль і соціум. вип.11 / Ред. Саєнко Ю.І. - К. : київ, 2005. - 232 с.
 8. 20.1 П78 Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-техніч. зб. - Чорнобиль, 2001. - 240 с.
 9. 20.1 Р15 Радіоекологія Чорнобильської зони : Тези стендових доповідей. Міжнар. наук. семінар. - Славутич : Міжнар. радіоекол. лабораторія, 2002. - 160 с.
 10. 67.405.2 С69 Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи : Зб. нормат. актів / Упор. Балюк Г. І. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 304 с.
 11. 60.5 С69 Соціальні наслідки чорнобильської катастрофи (результати соціологічних досліджень 1986-1995 рр.) / Ред. Ворона В., Головаха Є., Саєнко Ю. - Х. : Фоліо, 1996. - 414 с.
 12. 20.1 Т91 Тут сіли лелеки = Огляд будівництва для компактного переселення за чорнобильською будівельною програмою. - К. : Чорнобильінтерінформ, 1997. - 227 с.
 13. 66.4 У45 Україна дипломатична : Наук. щорічник. Вип. ІІ / Ред. Денисенко А. - К., 2002. - 608 с.
 14. 20.1 Ф28 Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони / Гащак С.П., Заліський О.О., Бунтова О.Г., Вишневський Д.О., Котляров О.М. - Славутич : Чорнобиль, 2002. - 76 с.
 15. 68.9 Ц58 Цивільна оборона України : навч. посіб. / Бедрій Я. І., Івах Р. М., Рощин В. О. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 358 с.
 16. 92 Ч-14 ЧАЕС - Славутич. Із століття в століття : Довідково-біографічне видання. Вип. 1 / Бологов В., Бологов І. - К. : Новий Світ, 2004. - 159 с.
 17. 84(4 Укр) Ч-49 Чернобыль. Дни испытаний : Книга свидетельств. Стихи, очерки, рассказы, отрывки из романов и повестей, интервью / Сост. Шкода В. Г. - К. : Рад. пысьмэннык, 1988. - 509 с.
 18. 20.1 Ч-75 Чорний біль Житомирщини : Історико-публіцистичний нарис. - Житомир : Льонок, 2001. - 448 c.
 19. 20.1 Ч-75 Чорнобиль. Зона відчуження / НАН України. - Збірник наукових праць. - К. : Наукова думка, 2001. - 539 с.
 20. 20.1 Ч75 Чорнобиль: час подолання. - К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. - 192 с.
 21. 67.407.2 Ч-75 Чорнобильська катастрофа та подолання її наслідків:Нормативні документи / Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2007. - 312 с.
 22. 20.1 Ч-75 Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. - К. : Наук. думка, 1996. - 783 с.
 23. 20.1 Y53 Yevdokimov, Y. V. The Chernobyl Accident and Soviet Economy : Monograohy / Yuri V. Yevdokimov. - Sumy : University Book Publ., 2001. - 142 p.
 24. 20.1 Б28 Батлук, В. А. Радіаційна екологія : навч. посіб. / В. А. Батлук ; Батлук В. А,. - К. : Знання, 2009. - 309 с.
 25. 66.1+63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Україна в 1985-1991 рр.: основні тенденції суспільно-політичного розвитку : монографія / О. Д. Бойко ; [Бойко О. Д.]. - К. : ІПіЕНД, 2002. - 306 с.
 26. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Нариси з новітньої історії України (1985 - 1991 р.р.) : Навч. посіб. / О. Д. Бойко. - К. : Кондор, 2004. - 357 с.
 27. 20.1 Г93 Гудов, В. А. 731 спецбатальон = 731 special battalion / В. А. Гудов. - 3-е изд., перерб. и доп. - К. : ИПЦ "Киевский университет", 2009. - 167 с.
 28. 20.1 Г96 Гусєв, О. Відкритий ринг, або "Чорнобиль" і зранена ним планета-через журналістську лінзу. Автобіографічна документально-публіцистична повість / О. Гусєв. - К. : ЧП "ЕКМО", 2006. - 420 с.
 29. 20.1 Г96 Гусєв, О. Віч-на віч з Чорнобилем-86 і Закарпаттям-98 й майбутні покоління : Документ.-публіцист. повість. Т. 5 / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 1999. - 224 с.
 30. 20.1 Г96 Гусєв, О. Громи та блискавки об'єкта "Укриття" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 330 с.
 31. 20.1 Г96 Гусєв, О. Дамоклів саркофаг : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 288 с.
 32. 20.1 Г96 Гусєв, О. Дорога на п'єдестал : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 33. 63.3(4 Укр) Г96 Гусєв, О. Живі біля вічного вогню. Через буревії воєн, "Чорнобиль" і помаранчову революцію : Докум.-публіц. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2005. - 474 с.
 34. 20.1 Г96 Гусєв, О. З Чорнобилем ми пов'язані на віки : Документ.-публіцист. повість. Т. 3 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 35. 20.1 Г96 Гусєв, О. Кайдани Чорнобиля. : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2006. - 450 с.
 36. 20.1 Г96 Гусєв, О. Ключ аварійного захисту : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 37. 20.1 Г96 Гусєв, О. Невидимий Чорнобиль : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 38. 20.1 Г96 Гусєв, О. Протуберанці Чорнобиля : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ВІПОЛ, 2003. - 320 с.
 39. 20.1 Г96 Гусєв, О. У заграві чорнобильських блискавиць : Документ.-публіцист. повість. Т. 4 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 40. 20.1 Г96 Гусєв, О. Через вогонь воєн і "Чорнобиль" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 400 с.
 41. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль серед нас : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 320 с.
 42. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль усім нам болить (Дещо з історії "Катастрофи сторіччя" і сьогоденної боротьби з її наслідками) : Документ.-публіцист. повість. Т. 2 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1997. - 208 с.
 43. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль, біль наш довічний : Документ.-публіцист. повість. Т. 1 / О. Гусєв. - К. : Золоті Ворота, 1996. - 224 с.
 44. 20.1 Г96 Гусєв, О. П. Атомний синдром Чорнобиля / О. П. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 45. 63.3(4 Укр) К19 Канигін, Ю. М. Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства : Роман-есе / Ю. М. Канигін. - 5-те вид., перероб. і доп. - К. : Україна, 2002. - 256 с.
 46. 63.3(4 Укр) К19 Каныгин, Ю. Начало и конец времен: Новый взгляд на историю / Ю. Каныгин. - К. : АСК, 2005. - 464 с.
 47. 63.3(4 Укр) К19 Каныгин, Ю. М. Путь ариев: Украина в духовной истории человечества : Роман-эссе / Ю. М. Каныгин. - 2-е изд. - К. : Україна, 1996. - 256 с.
 48. 63.3(4 Укр) К26 Карпенко, В. Як повернути Манкурту пам'ять / В. Карпенко ; Карпенко В. - К. : Газета "Вечірній Київ", 1997. - 429 с.
 49. 20.1 К56 Коваленко, Г. Д. Радиоэкология Украины = Radioecology of Ukraine : монография / Г. Д. Коваленко ; Коваленко Г. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Инжек, 2008. - 264 с.
 50. 65.290-2(7) К67 Корнійчук, В. П. Стратегічний паливно-енергетичний менеджмент / В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К. : Денеб, 2004. - 52 с.
 51. 20.1 К69 Корсак, К. В. Основи сучасної екології : Навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. - 5-те, перероб. і доп. - К. : МАУП, 2007. - 340 с. - гриф.
 52. 67.400 К95 Кучма, Л. Вірю в український народ : Вибрані статті, виступи / Л. Кучма ; Упоряд. Литвин В.М. - К. : Альтернативи, 2000. - 504 с.
 53. 67.400 К95 Кучма, Л. Вірю в український народ: В 2-х т. : Вибрані статті, виступи. Т.1. : 1994-1999 рр. / Л. Кучма ; Упоряд. Литвин В.М. - К. : Альтернативи, 2001. - 456 с.
 54. 67.400 К95 Кучма, Л. Вірю в український народ: В 2-х т. : Вибрані статті, виступи. Т.2. : 1999-2001 рр. / Л. Кучма ; Упоряд. Литвин В.М. - К. : Альтернативи, 2001. - 368 с.
 55. 84(4 Укр) Л17 Лазаренко, В. І. Лжеліквідатори : Худ.- докум.поема / В. І. Лазаренко ; Передм. Хрієнка М. - Вінниця : ВЕ, 2000. - 84 с.
 56. 63.3(4 Укр) Л99 Ляшко, А. Груз памяти. Воспоминания : Трилогия. Кн. 3. Ч.ІІ : На ступенях власти / А. Ляшко ; Ляшко А. - К. : Деловая Украина, 2001. - 544 с.
 57. 88.4 Л88 Льовочкіна, А. М. Основи екологічної психології : Навч. посіб. / А. М. Льовочкіна. - К. : МАУП, 2004. - 136 с.
 58. 20.1 М12 Маврищев, В. В. Общая экология : Курс лекций / В. В. Маврищев. - Мн. : Новое знание, 2005. - 299 с.
 59. 67.73 М69 Михайленко, П. П. Історія міліції України. У 3-х т. Т. 3 : 1946-1990 / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. - К. : Генеза, 2000. - 616 с.
 60. 20.1 М70 Мицьо, М. Полиновий ліс. Хроніки Чорнобиля : Публіцист. вид. / М. Мицьо ; пер.Пер. з англ. ЯремкоТ., Яремко Ю. - К. : Культорологічний журнал "Ї", 2006. - 326 с.
 61. 26.89 Н64 Никонорова, Н. А. 120 лучших мест Украины. Путеводитель. Более 300 достопримичательностей / Н. А. Никонорова ; [Никонорова Н. А.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 576 с.
 62. 63.3(0) О-77 Островський, І. Тисячоліття та ХХ століття очима української молоді / І. Островський, Т. Шамайда. - К. : ТОВ "Агенство "Україна", 2001. - 120 с.
 63. 20.1 П12 Павлов, С. Экология: будет ли страшный суд? / С. Павлов, Е. - Мн. : Ураджай, 1999. - 320 с.
 64. 66.3 П12 Павловський, М. Живу тобою, Україно / М. Павловський. - К. : Муз. Україна, 2003. - 640 с.
 65. 20.1 П39 Площенко, В. Крізь призму Чорнобиля : Документально-публіцист. нариси / В. Площенко. - К. : Твім інтер, 1998. - 229 с.
 66. 68.9 П63 Постник, М. И. Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях : Учеб. / М. И. Постник. - Мн. : Вышэйшая шк., 2003. - 398 с.
 67. 20.1 С88 Студінський, В. А. Чорнобильський аспект економіко-екологічного розвитку / В. А. Студінський, Г. Я. Студінська. - Одеса; Житомир;Малин : Журфонд, 1997. - 104 с.
 68. 84(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. В. Цілитель / Ю. В. Шилов. - 2-е изд., испр. - К. : Аратта, 2003. - 196 с.
 69. 84(4 Укр) Щ61 Щербак, Ю. М. Чорнобиль : Документальна повість / Ю. М. Щербак. - К. : Дніпро, 1989. - 223 с.
 70. 66.3 Ю98 Ющенко, В. До нації. Вибрані промови / В. Ющенко ; [Ющенко В.]. - К. : НІСД, 2010. - 464 с.

Туризм в Україні: проблеми, перспективи розвитку

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-21 М26 Маркетинг туризму : навч. посіб. Ч. 2 / Мунін Г. Б., Тимошенко З. І., Самарцев Є. В. [та ін.]. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 427 с.
 2. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент туризма: Туризм как вид деятельности : Учеб. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 288 с.
 4. 65.290-2 М50 Менеджмент туристичної індустрії : Навч. посіб. - Чернівці : Книга-ХХІ, 2005. - 596 с.
 5. 75.81 О-64 Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта : учеб.-метод. пособ. / [ Грачева О. Ю., Маркова Ю. А., Мишина Л. А. и др. ]. - М. : ИТК " Дашков и К ", 2009. - 276 с.
 6. 65.43 Т87 Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку / [Головинець В, Горобець О., Гуцал С. та ін. ]. - Т. : Терно-граф, 2008. - 976 с.
 7. 75.81 Т87 Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / [Федорченко В. К., Пазенок В. С., Кручек О. А. та ін.]. - К. : Академія, 2013. - 368 с.
 8. 67.404 Т87 Туристична діяльність : Нормативна база / Упоряд. Роїна О.М. - К. : КНТ, 2005. - 448 с.
 9. 65.43 У67 Управління регіональним розвитком туризму : навч. посіб. / [Стеченко Д. М., Безуглий І. В., Турло Н. П. та ін.]. - К. : Знання, 2012. - 455 с.
 10. 75.81 А81 Аріон, О. В. Організація транспортного обслуговування туристів : навч. посіб. / О. В. Аріон ; Аріон О. В. - К. : Альтерпрес, 2008. - 192 с.
 11. 75.81 Б12 Бабарицька, В. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : навч. посіб. / В. Бабарицька, О. Малиновська. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2008. - 288 с.
 12. 65.052 Б20 Балченко, З. А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України : Навч. посіб. / З. А. Балченко. - К. : Ліра-К, 2006. - 232 с.
 13. 65.40 Б23 Банько, В. Г. Туристська логістика : навч. посіб / В. Г. Банько ; .Банько В.Г. - К. : КНТ, 2008. - 204 с.
 14. 65.290-21 Б87 Бриггс, С. Маркетинг в туризме / С. Бриггс ; пер.Зарицкая М.Ю. - Пер. со 2-го англ. изд. - К. : Знання-Прес, 2005. - 358 с.
 15. 65.43 Г70 Городня, Т. А. Економіка туризму: теорія і практика : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. - К. : Кондор, 2012. - 436 с.
 16. 65.29 Д53 Дмитриев, М. Н. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме : Учебник / М. Н. Дмитриев, М. Н. Забаева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 399 с.
 17. 65.43 Д53 Дмитриев, М. Н. Экономика туристского рынка : Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям сервиса и туризма / М. Н. Дмитриев ; М.Н.Забаева, Е.Н.Малыгина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 311 с.
 18. 75.81 Д53 Дмитрук, О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм : навч. посіб. / О. Ю. Дмитрук, Ю. В. Щур. - К. : Альтерпрес, 2008. - 280 с. : іл.
 19. 75.81 Д64 Долженко, Г. П. Основы туризма : учеб. пособие / Г. П. Долженко ; [Долженко Г. П.]. - М., Ростов н/Д : ИКЦ "МарТ", ИЦ "МарТ", 2008. - 320 с.
 20. 76.006.5 Д84 Дурович, А. П. Реклама в туризме : учеб. пособие / А. П. Дурович ; [Дурович А.П.]. - 2-е изд.. стереотип. - М. : Новое знание, 2005. - 254 с.
 21. 65.43 Д93 Дядечко, Л. П. Економіка туристичного бізнесу : Навч. посіб. / Л. П. Дядечко. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.
 22. 65.43 Ж74 Житнигор, Б. С. Индустрия туризма. Кн 1 : Искусство удивлять / Б. С. Житнигор, В. В. Павлов. - Бендеры : Полиграфист, 2008. - 200 с.
 23. 65.290-2 Ж86 Жукова, М. А. Менеджмент в туристском бизнесе / М. А. Жукова. - М. : КНОРУС, 2006. - 192 с.
 24. 65.290-21 З-12 Забуранна, Л. В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко. - К. : Ліра-К, 2012. - 152 с.
 25. 65.290-2 К12 Кабушкин, Н. И. Менеджмент туризма : учеб. / Н. И. Кабушкин ; Кабушкин Н.И. - 7-е изд., стереотип. - Мн. : Новое знание, 2008. - 408 с.
 26. 75.81 К32 Квартальнов, В. А. Туризм : учебник / В. А. Квартальнов ; [Квартальнов В. А.]. - 2-е изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 336 с.
 27. 75.81 К45 Кифяк, В. Ф. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк ; Кифяк В.Ф. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. - 344 с.
 28. 75.81 К52 Кляп, М. П. Сучасні різновиди туризму : Навч. посіб / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2011. - 334 с.
 29. 68.9 К59 Козинець, В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : Навч. посіб. / В. М. Козинець. - К. : Кондор, 2006. - 576 с.
 30. 65.43 К71 Косолапов, А. Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства : учебн. пособие / А. Б. Косолапов, Т. И. Елисеева. - 3-е изд., испр. - М. : КНОРУС, 2007. - 200 с.
 31. 65.290-21+65.43 К73 Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм = Marketing for hospitality and tourism : учебник / Ф. Котлер, Дж Боуєн, Дж. Мейкенз. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 1071 с.
 32. 75.81 Л83 Лужанська, Т. Ю. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи : навч. посібн. / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна ; за ред. д.г.н., проф. Волошина І.М. - К. : Кондор, 2008. - 385 с.
 33. 75.81 Л84 Лук`янова, Л. Г. Освіта в туризмі : навч.-метод. посіб. / Л. Г. Лук`янова ; Лук`янова Л.Г. - К. : Вища шк., 2008. - 719 с.
 34. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія туризму : курс лекцій / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. - Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. - 344 с.
 35. 86.2+75.81 Л93 Любіцева, О. О. Паломництво та релігійний туризм : навч. посіб. / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. - К. : Альтерпрес, 2011. - 416 с.
 36. 75.81 Л93 Любіцева, О. О. Методика розробки турів : навч. посіб. / О. О. Любіцева ; Любіцева О.О. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2008. - 300 с.
 37. 75.81 Л93 Любіцева, О. О. Туристичні ресурси України : навч. посіб. / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. - К. : Альтерпрес, 2007. - 369 с.
 38. 75.81 М21 Мальська, М. П. Організація туристичного обслуговування : підруч. / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2011. - 275 с.
 39. 65.43 М21 Мальська, М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : Підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо ; 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 368 с.
 40. 65.271 М38 Машина, Н. І. Страхування для туристичних підприємств : Навч. посіб. / Н. І. Машина. - К. : ЦНЛ, 2006. - 368 с.
 41. 65.290-21 М90 Мунін, Г. Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти / Г. Б. Мунін, В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич. - К. : Кондор, 2011. - 430 с.
 42. 65.290-2 Н73 Новиков, В. С. Менеджмент в туризме : Учеб. пособие / В. С. Новиков. - М. : ООО "Книгодел"; МАТГР, 2006. - 166 с.
 43. 75.81+26.89 П16 Пангелов, Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. / Б. П. Пангелов ; [ Пангелов Б. П. ]. - К. : Академвидав, 2010. - 248 с. - (Альма-матер).
 44. 65.43 П90 Пуцентейло, П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства : навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло ; Пуцентейло П.Р. - К. : ЦУЛ, 2007. - 344 с.
 45. 65.052 Р83 Рудяк, Ю. Все об учете и организации туристической деятельности / Ю. Рудяк, В. Кузнецов, А. Клименко. - Х. : Фактор, 2005. - 276 с.
 46. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Замковий туризм в Україні : Навч. посіб. / М. Й. Рутинський. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 432 с.
 47. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Сільський туризм : Навч. посібн. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. - К. : Знання, 2006. - 271 с.
 48. 65.290-2 С12 Саак, А. Э. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме : Учеб. пособие / А. Э. Саак, Ю. А. Пшеничных. - С.Пб. : Питер, 2007. - 512 с.
 49. 65.290-21 С12 Саак, А. Э. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме / А. Э. Саак, Ю. А. Пшеничных. - С.Пб. : Питер, 2007. - 480 с.
 50. 65.290-21 С20 Сарафанова, Е. В. Маркетинг в туризме : учеб. пособие / Е. В. Сарафанова, А. В. Яцук. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2007. - 240 с. : ил. - (ПРОФИль).
 51. 67.4+75.81 С29 Селецький, С. І. Правове регулювання туризму в Україні : навч. посіб. / С. І. Селецький ; [Селецький С. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 186 с.
 52. 32.973 С44 Скопень, М. М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі : Навч. посіб. / М. М. Скопень. - К. : Кондор, 2005. - 302 с.
 53. 32.81 С44 Скопень, М. М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : навч. посіб. / М. М. Скопень, М. К. Сукач. - К. : Каравела, 2010. - 336 с.
 54. 65.40 С50 Смирнов, І. Г. Логістика туризму : навч. посіб. / І. Г. Смирнов ; Смирнов І. Г. - К. : Знання, 2009. - 444 с.
 55. 75.81 С59 Сокол, Т. Г. Основи туристичної діяльності : Підруч. / Т. Г. Сокол. - К. : Грамота, 2006. - 264 с.
 56. 65.43 Т99 Тягунова, Н. М. Основи організації туристичного бізнесу. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш, Л. В. Іржавська. - К. : ЦУЛ, 2014. - 130 с.
 57. 26.89 У18 Уварова, Г. Ш. Туристське країнознавство : навч. посіб. / Г. Ш. Уварова ; [Уварова Г. Ш.]. - К. : НАУ-друк, 2009. - 152 с.
 58. 75.81 У80 Устименко, Л. М. Історія туризму : навч. посіб. / Л. М. Устименко, І. Ю. Афанасьєв. - 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2008. - 354 с.
 59. 65.290-21 Х72 Холловей, Д. К. Туристический маркетинг = Marketing for tourism / Дж. К. Холловей ; Холловей Дж. К. - 4-е изд. - К. : Знання, 2008. - 575 с.
 60. 65.43 Х72 Холловей, Д. К. Туристический бизнес : Пер. с 7-го англ. изд. / Дж.К. Холловей, Н. Тейлор. - К. : Знання, 2007. - 798 с.
 61. 75.81 Ч-75 Чорненька, Н. Організація туристичної індустрії : Навч. посіб. / Н. Чорненька. - К. : Атіка, 2006. - 264 с.
 62. 75.81 Ч-84 Чудновский, А. Д. Управление индустрией туризма / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, В. С. Сенин. - 2-е изд. - М. : КНОРУС, 2005. - 448 с.
 63. 65.290-2 Ш67 Школа, І. М. Менеджмент туризму : підруч. / І. М. Школа, О. П. Корольчук. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 464 с.

Євген Слуцький - український економіст, математик світової слави

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.02 І-90 Історія економічних учень: хрестоматія : навч. посіб. / [Ред. Базилевич В.Д.]. - К. : Знання, 2011. - 1198 с.
 2. 65.02 З-68 Злупко, С. Українська економічна думка: постаті і теорії / С. Злупко. - Львів : Євросвіт, 2004. - 544 с.
 3. 65.02 З-80 Золотих, І. Б. Історія економічних вчень : Навч. посіб. / І. Б. Золотих. - К. : ЦУЛ, 2013. - 186 с.
 4. 83.3(4 Укр) К56 Ковалів, Ю. Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХ ст. : Підруч.у 10-ти т. Т.1 : У пошуках іманентного сенсу / Ю. Ковалів. - К. : Академія, 2013. - 512 с.
 5. 65.02 С49 Слуцький, Є. Є. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності = Acknowledgement. Creative Heritage for the Present-Day Point of View / Є. Є. Слуцький ; Ред. Базилевич В. Д. - К. : Знання, 2007. - 919 с.
 6. 65.02 С49 Слуцький, Є. Є. Теорія граничної корисності / Є. Є. Слуцький ; Ред. Фещенко В. М. - К. : КНЕУ, 2006. - 528 с.

  Березень 2015

Безпека життєдіяльності: концептуальні підходи

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 68.9я2 Б40 Безопасность жизнедеятельности : Словарь-справочник / Кармазинов Ф.Н., Русак О.Н., Гребенников С.Ф., Осенков В.Н.; Ред. Гребенников С.Ф. - С.Пб. : Лань, 2001. - 304 с.
 2. 68.9 Б40 Безопасность жизнедеятельности / Под ред. С.В, Белова. - 2-у изд., испр. и доп. - М. : Высшая шк., 1999. - 448 с.
 3. 68.9 Б40 Безопасность жизнедеятельности / Авт.-сост. Кузнецов И.Н. - М.; Мн. : Изд-во деловой и учебной литературы: Амалфея, 2002. - 464 с.
 4. 68.9 Б40 Безопасность жизнедеятельности. Современный комплекс проблем безопасности : Учебно-метод. пособие для учреждений профессионального образования / Власова Л. М., Сапронов В. В., Фрумкина Е. С. и др. - М. : Русский журнал, 2007. - 132 с.
 5. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / За ред. Я. Бедрія. - Львів : Афіша, 2000. - 275 с.
 6. 68.9 Б40 Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І. та ін. - К. : Кондор, 2003. - 424 с.
 7. 68.9 Б40 Безпека життєдіяльності : підруч. / [ Ред. Цапко В.Г. ]. - К. : Знання, 2008. - 397 с.
 8. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / [Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 276 с.
 9. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : Підруч. / [Запорожець О. І., Халмурадов Б. Д., Применко В. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 448 с.
 10. 68.9 Б40 Безпека життєдіяльності людини : конспект лекцій / [Ред. Чубук В. В.]. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 360 с.
 11. 68.9я6 З-33 Запобігти, врятувати, допомогти: Українські рятувальники : Фотоальбом / Упоряд. і текст Устименка В. Є. - К. : Мистецтво, 2001. - 192 с.
 12. 65.290-2 О-75 Основи соціального менеджмента. Теоретичні положення та прикладні механізми / [ред. Андрушків Б.]. - Тернопіль : Тернограф, 2007. - 1024 с.
 13. 65.42 Т50 Товарознавчі аспекти підвищення безпеки харчових продуктів : Монографія. - К. : Професіонал, 2005. - 176 с.
 14. 65.01 У45 Україна за роки незалежності: 1991-2002 / 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Нора-Друк, 2002. - 366 с.
 15. 30.17 Э74 Эргономика в Украине / [Ред. Герасимов Б. М.]. - К., 2000. - 92 с.
 16. 67.404 А20 Авксентьєв, Ю. А. Контроль і перевірки підприємницької діяльності / Ю. А. Авксентьєв, А. М. Івченко ; Упоряд. Ляшко Л.П. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 400 с.
 17. 68.9 Б38 Бедрій, Я. І. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Я. І. Бедрій ; Бедрій Я. І. - К. : Кондор, 2009. - 286 с.
 18. 68.9 Б38 Бедрій, Я. І. Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / Я. І. Бедрій, В. Я. Нечай. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 499 с.
 19. 68.9 Б37 Бєгун, В. В. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки) : Навч. посіб. / В. В. Бєгун, І. М. Науменко. - К., 2004. - 328 с.
 20. 68.9 Б67 Биченок, М. М. Ризики життєдіяльності у природно-техногенному середовищі / М. М. Биченок, Іванюта, .О. Яковлєв Є. - К., 2008. - 160 с.
 21. 74.26 В25 Вдовенко, І. С. Методика викладання курсу безпеки життєдіяльності : навч. посіб. / І. С. Вдовенко ; [Вдовенко І. С.]. - К. : Кондор, 2011. - 196 с.
 22. 68.9 Г14 Гайченко, В. А. Основи безпеки життєдіяльності людини : Навч. посіб. / В. А. Гайченко, Г. М. Коваль, Є. П. Буравльов. - 3-е, перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 440 с.
 23. 68.9 Г27 Геврик, Є. Безпека життєдіяльності / Є. Геврик. - К. : Ельга-Н, КНТ, 2007. - 384 с.
 24. 68.9 Г71 Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф / С. Ф. Горячев. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 576 с.
 25. 68.9 Д40 Джигирей, В. С. Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / В. С. Джигирей, В. Ц. Жидецький. - Вид. 3-тє, доп. - Львів : Афіша, 2000. - 256 с.
 26. 92 Д81 Дуднікова, І. І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний словник-довідник / І. І. Дуднікова. - К. : Вища шк., 2005. - 247 с.
 27. 68.9 Ж51 Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний ; [За ред Є. П. Желібо]. - 6-е вид. - К. : Каравела, 2010. - 344 с.
 28. 68.9 Ж51 Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності : Підруч. / Є. П. Желібо, В. В. Зацарний. - К. : Каравела, 2006. - 288 с.
 29. 68.9 К59 Козинець, В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : Навч. посіб. / В. М. Козинець. - К. : Кондор, 2006. - 576 с.
 30. 65.24 К59 Козяр, М. М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук. - К. : Кондор, 2014. - 458 с.
 31. 65.272 К95 Куценко, В. І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку : монографія / В. І. Куценко, В. П. Удовиченко. - Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2011. - 656 с.
 32. 68.9 Л24 Лапін, В. М. Безпека життедіяльності людини : Навч. посіб. / В. М. Лапін. - 8-ме вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2013. - 335 с.
 33. 68.9 Л24 Лапін, В. М. Безпека життєдіяльності людини / В. М. Лапін. - Львів : Львівський банківський коледж, 1998. - 192 с.
 34. 65.290-2(9)+60.5 Л87 Лысенко, С. А. Теория управления безопасностью социальных систем (организаций) : курс лекций / С. А. Лысенко. - К. : Персонал, 2014. - 459 с.
 35. 68.9 М17 Максимова, Н. Ю. Безпека життєдіяльності: Соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії : Навч. посіб. / Н. Ю. Максимова. - К. : Либідь, 2006. - 328 с.
 36. 68.9 М29 Мартыненко, В. И. SOS: на борту пожар! / В. И. Мартыненко. - Николаев : Никморторгпорт, 1998. - 159 с.
 37. 68.9 М35 Матюхіна, Н. П. Безпека життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України (загальноуправлінські підходи) : Монографія / Н. П. Матюхіна ; Ред. Бандурка О.М. - Х. : Ви-во Національного університету внутр. справ, 2001. - 89 с.
 38. 68.9 М69 Михайлов, Л. А. Основы безопасности жизнедеятельности : Методика обучения 5-6 классы / Л. А. Михайлов, А. В. Старостенко. - С.Пб. : СОЮЗ, 2001. - 240 с.
 39. 68.9 М70 Миценко, І. М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі / І. М. Миценко. - Кировоград, 1998. - 292 с.
 40. 68.9 П34 Пистун, И. П. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / И. П. Пистун, И. И. Кельман, Е. К. Вильковский. - Л. : Афиша, 2007. - 336 с.
 41. 68.9 П36 Піскунова, Л. Е. Безпека життєдіяльності : підруч. / Л. Е. Піскунова, В. А. Прилипко, Т. О. Зубок. - К. : Академія, 2012. - 224 с.
 42. 68.9 П34 Пістун, І. П. Безпека життєдіяльності / І. П. Пістун, В. Ф. Піщенюк, А. П. Березовецький. - Львів : Світ, 1995. - 288 с.
 43. 68.9 П34 Пістун, І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / І. П. Пістун. - Суми : Університетська книга, 2000. - 301 с.
 44. 68.9 П63 Постник, М. И. Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях : Учеб. / М. И. Постник. - Мн. : Вышэйшая шк., 2003. - 398 с.
 45. 65.290-2(9) С66 Соснин, А. С. Менеджмент безопасности предпринимательства : Учеб. пособ. / А. С. Соснин, П. Я. Прыгунов. - К. : Европ. ун-т, 2004. - 357 с.
 46. 68.9 С84 Стрий, Л. А. Безопасность жизнедеятельности : Учеб. пособие / Л. А. Стрий ; Ред. В.Г. Небабин. - Одесса : ОУИМ, 1997. - 52 с.
 47. 68.9 С89 Супрович, М. П. Безпека життедіяльності : Практикум / М. П. Супрович, Д. В. Сенюк, К. В. Замойська. - К. : кондор, 2007. - 164 с.
 48. 68.9 Х17 Халмурадов, Б. Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях : Навч. посіб. / Б. Д. Халмурадов. - К. : ЦНЛ, 2006. - 138 с.
 49. 68.9 Х30 Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности / Т. А. Хван, П. А. Хван. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 352 с.
 50. 68.9 Х30 Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности : учеб пособ. / Т. А. Хван, П. А. Хван. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 384 с.
 51. 68.9 Ю85 Юрьев, А. П. Безопасность жизнедеятельности в туризме : Учеб. пособие / А. П. Юрьев. - Донецк : ДІТБ, 2001. - 101 с.
 52. 68.9 Я77 Ярошевська, В. М. Безпека життедіяльності : Підруч. / В. М. Ярошевська. - 2-ге вид. - К. : Професіонал, 2006. - 560 с.
 53. 68.9 Я85 Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медина катастроф / Г. С. Ястребов. - Росто н/Д : Феникс, 2002. - 416 с.

Іміджелогія: інституційні засади

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 78 І-52 Імідж сучасної бібліотеки: Зб. статей / Міністерство культури і мистецтв України; Національна парламентська бібліотека. - К. : Національна парламентська бібліотека України, 2001. - 190.
 2. 66.0 П50 Політологія / Кирилюк Ф.М., Обушний М.І., Хилько М.І. та ін.; Ред. Кирилюк Ф.М. - К. : Здоров'я, 2004. - 776 с.
 3. 66.0 П50 Політологія : підруч. / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Академія, 2008. - 568 с.
 4. 66.0 П50 Політологія : навч. посіб. / [Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г. та ін. ]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Фірма "ІНКОС", 2007. - 288 с.
 5. 66.0 П50 Політологія : підруч. / [За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Академія, 2010. - 568 с.
 6. 66.0 П50 Політологія / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. - Підручник для студентів вузів. - К. : Академія, 2005. - 528 с.
 7. 66.0 П50 Політологія. Навчально-методичний комплекс : підручник. - 2-е, перероб. та доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 704 с.
 8. 65.290-2(1) С91 Сучасний виборчий PR : Навч. посіб. / Лісничий В.В., Грищенко В.О., Іванов В.М. та ін. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Професіонал, 2004. - 384 с.
 9. 88.4-3 А58 Альтшуллер, А. А. Суперменеджер: имидж и самопрезентация / А. А. Альтшуллер. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 160 с.
 10. 88.4-3 Б48 Берд, П. Продай себя! Тактика совершенствования вашего имиджа = Sell Yourself! / П. Берд ; пер.Пер.Сивакова Т.А. - 2-е изд. - Мн. : Амалфея, 2004. - 208 с.
 11. 88.4-3 Б87 Браун, Л. Имидж - путь к успеху / Л. Браун ; [Браун Л.]. - СПб : Питер, 2000. - 192 с. - (Сам себе психолог).
 12. 87.7 Д18 Данильчук, Л. А. Основы имиджа и этикета : Учеб. пособие / Л. А. Данильчук. - К. : Кондор, 2004. - 234 с.
 13. 65.290-2 Д41 Джи, Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение / Б. Джи. - СПб : Питер, 2000. - 224 с.
 14. 66.0 Д75 Дробінка, І. Г. Політологія : навч. посіб. / І. Г. Дробінка, Т. М. Кришталь, Ю. В. Підгорецький. - К. : ЦУЛ, 2007. - 292 с.
 15. 88.4-8 Д85 Духвалова, М. П. Имидж продаж: пособие для тренеров и менеджеров по продажам / М. П. Духвалова, М. Е. Наумова, И. А. Глаз. - М. : Генезис, 2005. - 111 с. - (Бизнес-психология).
 16. 88.4-3 Д94 Дэвис, Ф. Создай себе имидж / Ф. Дэвис ; [Дэвис Ф.] ; пер.Пер. с англ. Ананин С.И. - Мн. : Поппури, 1998. - 304 с.
 17. 88.4-3+87.7 К56 Ковальчук, А. С. Основы имиджелогии и делового общения : Учеб. пособие / А. С. Ковальчук. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 224 с.
 18. 88.4-3 К75 Коханенко, А. И. Имидж рекламных персонажей / А. И. Коханенко. - М.: Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 144 с.
 19. 88.4-3 К89 Кузин, Ф. А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, политика / Ф. А. Кузин. - М. : Ось-89, 2002. - 512 с.
 20. 88.4-3 П16 Панасюк, А. Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж / А. Ю. Панасюк. - 2-е изд. - М. : Дело, 2000. - 240 с.
 21. 66.0 П36 Піча, В. М. Політологія : підруч. / В. М. Піча, Н. М. Хома. - 5-е вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 304 с.
 22. 66.0 П36 Піча, В. М. Політологія : навч. посіб. / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К.; Львів : Каравела; Новий світ-2000, 2002. - 344 с.
 23. 66.0 П43 Погорілий, Д. Є. Політологія: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Д. Є. Погорілий ; Погорілий Д.Є. - К. : ЦУЛ, 2008. - 432 с.
 24. 88.4-3 П47 Позднышев, Е. Имидж спортсмена. В 2-х ч. : Науч.-метод. изд. Ч.1 / Е. Позднышев. - К. : ЧПП, 2002. - 140 с.
 25. 88.4-3 П65 Почепцов, Г. Имидж: от фараонов до президентов / Г. Почепцов. - К. : АДЕФ-Украина, 1997. - 328 с.
 26. 88.4-3 П65 Почепцов, Г. Имиджелогия: теория и практика / Г. Почепцов. - К. : АДЕФ-Украина, 1998. - 392 с.
 27. 88.4-3 П65 Почепцов, Г. Г. Имидж и выборы: Имидж политика, партии, президента / Г. Г. Почепцов. - К. : АДЕФ-Украина, 1997. - 140 с.
 28. 88.4-3 П65 Почепцов, Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов ; [Почепцов Г.Г.]. - М.;К. : Рефл-бук Ваклер, 2000. - 768 с.
 29. 88.4-3 П65 Почепцов, Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов. - М.;К. : Рефл-бук Ваклер, 2001. - 704 с.
 30. 88.4-3 П65 Почепцов, Г. Г. Профессия: имиджмейкер / Г. Г. Почепцов. - 2-е изд., испр. и доп. - С.Пб. : Алетейя, 2001. - 256 с.
 31. 65.290-2(1) П76 Примак, Т. Паблік рилейшнз у бізнесі : Навч. посіб. / Т. Примак. - К. : КНЕУ, 2006. - 176 с.
 32. 65.290-21 Р63 Рожков, И. Я. Бренды и имджи / И. Я. Рожков, В. Г. Кисмерешкин. - М. : РИП-Холдинг, 2006. - 256 с.
 33. 88.4-3 Ф88 Фридман, С. Волшебный бизнес. По Дороге из Желтого Кирпича / С. Фридман. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 288 с.
 34. 88.4-3 Ш48 Шепель, В. М. Имиджелогия: секреты личного обаяния / В. М. Шепель. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. - 382 с.
 35. 66.0 Ю71 Юрій, М. Ф. Політологія : підручник / М. Ф. Юрій ; Юрій М.Ф. - К. : Дакор, КНТ, 2006. - 416 с.

Банківський менеджмент

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262 Б23 Банківський менеджмент / Ред. Кириченко О.А. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання-Прес, 2002. - 438 с.
 2. 65.262 Б23 Банківський менеджмент / Ред. Кириченко О.А., Міщенко В.І. - К. : Знання, 2005. - 831 с.
 3. 65.262 Б23 Банковский менеджмент : учеб. пособ. / [Под ред. Кириченко А. А.]. - К., 1998. - 464 с.
 4. 65.262 Д39 Деятельность коммерческих банков : Учеб. пособие. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 384 с.
 5. 65.262 О-75 Основы банковского менеджмента : учеб. пособ. / [Под общ. ред О. И. Лаврушина]. - М. : Инфра-М, 1995. - 144 с.
 6. 65.262 С40 Система банківського менеджменту / Головко А.Т., Грушко В.І., Денисенко М.П. та ін. - К. : Інкос, 2004. - 480 с.
 7. 65.290-2 R80 Rose, S. P. Commercial Bank Management. Producing and Selling Financial Services / S. Peter Rose. - Second edition. - Boston : IRWIN, 1993. - 772 p.
 8. 65.262 А80 Аржевітін, С. М. Перші 10 років банківської справи в Україні / С. М. Аржевітін ; [Аржевітін С. М.]. - К. : Діалог Пресс, 2000. - 123 с.
 9. 65.262 В19 Васильченко, З. М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація / З. М. Васильченко. - К. : Кондор, 2007. - 528 с.
 10. 65.262 В20 Васюренко, О. В. Банківський менеджмент : Посіб. / О. В. Васюренко. - К. : Академія, 2001. - 320 с.
 11. 65.262 В61 Вовчак, О. Д. Банківська справа : Навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 560 с.
 12. 65.262 В61 Вовчак, О. Д. Кредит и банківська справа : підруч. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. - К. : Знання, 2008. - 564 с.
 13. 65.262 Є30 Єгоричева, С. Б. Банківські інновації : навч. посіб. / С. Б. Єгоричева ; [ Єгоричева С. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 208 с.
 14. 65.262 Є30 Єгоричева, С. Б. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах : Навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. - К. : ЦНЛ, 2007. - 208 с.
 15. 65.262 Ж86 Жуков, С. А. Маркетинг в банку. Опорний конспект : навч. посіб. / С. А. Жуков. - К. : Кондор, 2008. - 182 с.
 16. 65.262 З-34 Заруба, О. Д. Банківський менеджмент та аудит / О. Д. Заруба. - К. : Лібра, 1996. - 224 с.
 17. 65.261 К38 Кидуэлл, Д. С. Финансовые институты, рынки и деньги = Financialinstitutions, markets, and money / Д. С. Кидуэлл, Р. Л. Петерсон, Д. У. Блэкуэлл. - С.Пб. : Питер, 2000. - 752 с.
 18. 65.262 К43 Кириченко, О. Банківський менеджмент : Навч. посіб. / О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. - К. : Основи, 1999. - 671 с.
 19. 65.262 К89 Кузнецова, С. А. Банківська система : навч. посіб. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська. - К. : ЦУЛ, 2014. - 400 с.
 20. 65.262 Л34 Левандівський, О. Т. Банківські операції : навч. посіб. / О. Т. Левандівський, П. Е. Деметер. - К. : Знання, 2012. - 463 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 21. 65.262 Н62 Никитина, Т. В. Банковский менеджмент : Учеб. пособие / Т. В. Никитина. - СПб : Питер, 2002. - 160 с.
 22. 65.262(1) П27 Пересада, А. А. Управління банківськими інвестиціями : Монографія / А. А. Пересада, Т. В. Майорова. - К. : КНЕУ, 2005. - 388 с.
 23. 65.262 П44 Подік, С. М. Банківська справа: теорія і практика : Навч. посіб. / С. М. Подік, В. І. Ігнатенко ; Ред. Подік С.М. - Л. : Піраміда, 2006. - 642 с.
 24. 65.262 П76 Примостка, Л. О. Банківський менеджмент: Хеджування фінансових ризиків: Навч. посібник / Л. О. Примостка. - К. : КНЕУ, 1998. - 108 с.
 25. 65.262 Р69 Романова, М. І. Основи банківської справи : Навч. посіб. / М. І. Романова, Ж. В. Устюгова. - К. : ЦНЛ, 2007. - 168 с.
 26. 65.262 Р58 Роуз, П. С. Банковский менеджмент / Питер С. Роуз. - Пер. с англ. со 2-го изд. - М. : Дело, 1997. - 768 с.
 27. 65.053 С13 Савіна, Л. О. Фінансовий аналіз укомерційному банку : навч. посіб. / Л. О. Савіна ; Савіна Л. О. - К. : Кондор, 2009. - 190 с.
 28. 65.262 С84 Стрельбицька, Л. М. Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності : Монографія / Л. М. Стрельбицька, М. П. Стрельбицький. - К. : Кондор, 2004. - 600 с.

Ефективність конкурентної політики держави

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.01 А72 Антимонопольна діяльність : Підручн. / Лагутін В.Д., Головко Л.С., Крегул Ю.І. та ін.; Ред. Лагутін В.Д. - К. : КНТЕУ, 2005. - 580 с.
 2. 67.404 А72 Антимонопольне (конкурентне) законодавство України : збірник офіційних текстів законів станом на 3 квітня 2013 року / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 240 с.
 3. 65.5 Г54 Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ : Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т.М.Циганкова. - К. : КНЕУ, 2003. - 660 с.
 4. 65.5+66.4 Є24 Європейська інтеграція : навч. посіб. / [За ред. С. В, Федонюка, В. Й. Лажніка]. - 2-ге вид., перероб. й доп. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. - 760 с.
 5. 65.01 К64 Конкурентоспособность продукции и предприятия / Буркинский Б.В. и др. - Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2002. - 132 с.
 6. 65.290-2 М50 Менеджмент: теорія і практика : Навч. посіб. / Ред. Мошек Г. Є. - К. : Атіка, 2007. - 584 с.
 7. 65.261 П60 Портфель конкуренции и управления финансами( Книга конкурента. Книга финансового менеджера. Книга антикризисного управляющего) = Портфель делового человека / [ Алавердов А. Р., Балабанов И. Т., Бесфамильная Е. Б. и др. ]. - М. : Соминтэк, 1996. - 736 с.
 8. 65.290-2 У67 Управління конкурентоспроможністю підприємства : Навч. посіб. / [Клименко С. М., Омельяненко Т. В., Барабась Д. О. та ін.]. - вид. 2-ге. без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 520 с.
 9. 65.5 У67 Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку : Монографія: У 2 Т. Т. 2 / Лук'яненко Д. Г., Поручник А. М., Антонюк Л. Л. та ін. - К. : КНЕУ, 2006. - 592 с.
 10. 65.5 У67 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств : Навч. посіб. / Ред. Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г., Єхануров Ю.І. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦНЛ, 2006. - 456 с.
 11. 65.5 У67 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [ Ред. Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г., Логвінова Н. С. ]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2010. - 312 с.
 12. 65.290-21 О-96 O'Шонесси, Д. Конкурентный маркетинг: стратегический подход = Competitive Marketing. A Strategic Approach / Дж. O'Шонесси. - С.Пб. : Питер, 2001. - 864 с. - (Бизнес-класс).
 13. 65.5 А72 Антонюк, Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації : Монографія / Л. Л. Антонюк. - К. : КНЕУ, 2004. - 275 с.
 14. 65.290-2 Б18 Бай, С. І. Менеджмент організацій. Практикум : навч. посіб. / С. І. Бай. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. - 179 с.
 15. 65.01 Б82 Борисенко, З. М. Основи конкурентної політики : Підручн. / З. М. Борисенко. - К. : Таксон, 2004. - 704 с.
 16. 67.404 В15 Валітов, С. С. Конкурентне право України : Навч. посіб. / С. С. Валітов. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 432 с.
 17. 65.01 Г67 Горбатов, В. М. Конкурентоспособность и циклы развития интегрированных структур бизнеса : Монография / В. М. Горбатов. - Х. : ИД " ИНЖЕК", 2006. - 592 С.
 18. 65.29 Д64 Должанский, И. З. Конкурентоспособность предприятия : учеб. пособ. / И. З. Должанский, Т. О. Загорная. - Л. : Новий Світ-2000, 2013. - 344 с.
 19. 65.29 Д64 Должанський, І. З. Конкурентоспроможність підприємства : Навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. - К. : ЦНЛ, 2006. - 384 с.
 20. 67.404 Ж91 Журик, Ю. В. Антимонопольно-конкурентне право України : навч. посіб. / Ю. В. Журик ; [Журик Ю. В.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 272 с.
 21. 65.29 І-20 Іванов, Ю. Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток : монографія / Ю. Б. Іванов, П. А. Орлов, О. Ю. Іванов. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 352 с.
 22. 65.01 К43 Кирцнер, И. М. Конкуренция и предпринимательство / И. М. Кирцнер ; Ред. Романов А.Н. - М. : Юнити, 2001. - 240с.
 23. 65.01+65.290-2 К47 Клайд, П. Економіка бізнесу / П. Клайд ; [Клайд П.]. - К. : "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 120 с.
 24. 65.01 К53 Кныш, М. И. Конкурентные стратегии : Учебное пособие / М. И. Кныш. - С.Пб., 2000. - 284 с.
 25. 65.290-2 К55 Кобиляцький, Л. С. Управління конкурентоспроможністю : Навч. посіб. / Л. С. Кобиляцький. - К. : Зовнішня торгівля, 2003. - 304 с. : іл. - С.281-290.
 26. 65.290-2 К73 Котельніков, Д. І. Управління конкурентоспроможністю : Навч. посіб. / Д. І. Котельніков, С. М. Задорожна. - К. : Слово, 2004. - 168 с.
 27. 65.5 К89 Кузьмін, О. Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністью підприємства : Підручник / О. Є. Кузьмін, Н. І. Горбаль. - Львів : Компакт-ЛВ, 2005. - 304 с.
 28. 65.290-2 О-57 Омельяненко, Т. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства : Навч.- метод. посіб.для самост. вивч. дисц. / Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась, А. В. Вакуленко. - К. : КНЕУ, 2006. - 272 с.
 29. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Менеджмент організацій : Навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - К. : Кондор, 2007. - 676 с.
 30. 65.29 П19 Пасічник, В. Г. Конкурентоспроможність фірми : Навч. посіб.: навч.метод. комплекс / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна. - К. : ЦНЛ, 2005. - 112 с.
 31. 65.01 П32 Піддубна, Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління : монографія / Л. І. Піддубна. - Х. : ІНЖЕК, 2007. - 368 с.
 32. 65.5 П32 Піддубний, І. О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : Навч. посіб. / І. О. Піддубний, А. І. Піддубна. - Х. : Інжек, 2004. - 264 с.
 33. 65.01 П60 Портер, М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов = Competitive strategy. Techniques for anaiyzing industries and competitors / М. Портер ; пер.с англ. - 3-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 453 с.
 34. 65.01 П60 Портер, М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость = Competitive advantage. Creating and sustaining superior perfomance / М. Портер ; пер.с англ. - 2-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. - 715 с.
 35. 65.01 П60 Портер, М. Конкуренция = On competition : Уч. пос. / М. Портер. - С.Пб.; М.; К. : Издательский дом "Вильямс", 2001. - 495 с.
 36. 65.5 П60 Портер, М. Международная конкуренция = The Competitive Advantage of Nations / М. Портер ; пер. с англ. под ред. и с предисловием. - М. : Международные отношения, 1993. - 896 с.
 37. 65.5 П 60 Портер, М. Е. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / М. Е. Портер ; Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. - К. : Основи, 1998. - 390 с.
 38. 65.01 П70 Прахалад, К. К. Майбутнє конкуренції. Творення унікальної цінності спільно з клієнтами = The future of competition. Co-Creating Unique with Customers / К. К. Прахалад, В. Рамасвами ; пер.Пер. з англ. Ставицького М. - К. : Вид-во Олексія Капусти, 2005. - 258 с.
 39. 65.5 Р15 Радзієвська, С. О. Конкурентоспроможність та інтеграційні перспективи України / С. О. Радзієвська. - К. : Знання України, 2012. - 344 с.
 40. 65.290-2 С41 Ситник, Й. С. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Й. С. Ситник ; Ситник Й. С. - Львів-К. : Тріада плюс - Алерта, 2008. - 456 с.
 41. 65.01 С48 Сломан, Д. Экономикс / Дж. Сломан, М. Сатклифф ; пер.Пер. Лукин С.В. - 5-е изд. - С.Пб. : Питер, 2005. - 832 с.
 42. 65.29 С51 Смолін, І. В. Конкурентоспроможність підприємств : навч. посіб. / І. В. Смолін ; [Смолін І. В.]. - К. : КНТЕУ, 2006. - 204 с.
 43. 67.404 У28 Удалов, Т. Г. Конкурентне право : Навч. посіб. / Т. Г. Удалов. - К. : Школа, 2004. - 496 с.
 44. 65.01 Ф27 Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р. А. Фатхутдинов. - М. : Инфра-М, 2000. - 312 с.
 45. 65.290-2 Ф27 Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурентоспособностью организации : Учеб. / Р. А. Фатхутдинов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Эксмо, 2005. - 544 с.
 46. 65.5 Ч-49 Чернега, О. Б. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (організацій) / О. Б. Чернега. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 261 с.
 47. 65.290-2 Ч-49 Чернявський, А. Д. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / А. Д. Чернявський, М. І. Філіппов. - К. : Персонал, 2011. - 234 с.
 48. 65.290-2 Ш37 Шевченко, Л. С. Конкурентное управление : Учеб. пособие / Л. С. Шевченко. - Х. : Эспада, 2004. - 520 с.
 49. 65.01 Ш77 Шнипко, О. С. Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, механізми реалізації / О. С. Шнипко ; [Шнипко О. С.]. - К. : Накова думка, 2003. - 334 с.
 50. 65.01 Ю15 Юданов, А. Ю. Конкуренция: теория и практика : Учебно-практическое пособие / А. Ю. Юданов. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Ассоциация "Тандем", "ГНОМ-ПРЕСС", 1998. - 384 с. : Ил.

145 років від дня народження Євгена Патона

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В42 Видатні українські вчені та інженери-будівеьники. Вип. 4 / [Ред. Жербін М. М.]. - К. : КНУБА, 2001. - 52 с. - (Серія історичних нарисів).
 2. Zaboryn, D. Three Paton"s bridges / D. Zaboryn ; D.Zaboryn // Kyiv Weekly. - 2010. - July 23 - 29. - P.10.
 3. Дмитрієнко, М. Ф. Матеріали до генеалогії Патонів / М. Ф. Дмитрієнко, В. В. Томазов // Український історичний журнал. - 2008. - №6. - С.183-195.
 4. Жербін, М. М. Академік Євген Оскарович Патон (1870 - 1953) / М. М. Жербін, В. І. Ононпрієнко // Видатні українські вчені та інженери-будівельники / Гол. ред М.М. Жербін. - К., 2001. - Вип.4. - С.10-14.
 5. Походня, І. Академік Євген Патон / І. Походня ; І. Походня // Світогляд. - 2008. - №5. - С.36-39.
 6. Походня, І. Корифей зварювальних технологій / І. Походня ; І.Походня // Вісник Національної Академії Наук України. - 2010. - №4. - С.3-9.
 7. 65.30 О-64 Організація виробництва : підруч. / [ Круш П. В., Подвігіна В. І., Гулевич В. О. та ін.]. - К. : Каравела, 2010. - 536 с.
 8. 65.30 О-75 Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : навч. посіб. / [ Желібо Є.П., Овраменко М. А., Буслик В. М. та ін. ]. - 2-вид. зі змінами та доп. - К. : Кондор, 2009. - 520 с.
 9. 65.30 С40 Системи технологій : навч. посіб. / [ Живко З. Б., Берлінг Р. З., Стадник М. Є. та ін. ]. - К. : Алерта, 2009. - 200 с.
 10. 65.30 С40 Системы технологий : Учеб. пособ. / Ред. Дудко П.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Бурун Книга, 2003. - 336 с.
 11. 65.30 Т38 Технологічні процеси галузей промисловості : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Ред. Соколовський А.Т. - К. : КНЕУ, 2006. - 236 с.
 12. 65.30 Д79 Дубровська, Г. М. Системи сучасних технологій : навч. посіб. / Г. М. Дубровська. - К. : ЦНЛ, 2004. - 352 с.
 13. 65.30 Є31 Єгупов, Ю. А. Організація виробництва на промисловому підприємстві : Навч. посіб. / Ю. А. Єгупов. - К. : ЦНЛ, 2006. - 488 с.
 14. 65.30 З-41 Збожна, О. М. Основи технології : навч. посіб. / О. М. Збожна ; [Збожна О. М.]. - 4-те вид., змін. і доп. - К. : Кондор, 2011. - 498 с.
 15. 65.30 І-98 Іщук, С. І. Техніко-економічні основи промислового виробництва : навч. посіб. / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. - К. : ВЦ Академія, 2011. - 296 с.
 16. 92 Н34 Народжені Україною : Меморіальний альманах. Т.1 : А-К / Боряк Г.В., Кульчицький С.В., Мицик Ю.А. та ін. - К. : Євроімідж, 2002. - 896 с

  Лютий 2015

Інфляція : суть,форми та її оцінка

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262 А64 Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами / Отв. ред. А.С.Кияница. - С.Пб. : Питер, 2004. - 240 с.
 2. 65.012 А64 Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підруч. У 2-х кн. Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / [Ред. Панчишин С., Островерха П.]. - К. : Знання, 2009. - 723 с.
 3. 65.012 А64 Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підруч. У 2-х кн. Кн. 2 : Мікроекономіка / [ Ред. Панчишин С., Островерха П. ]. - К. : Знання, 2010. - 437 с.
 4. 65.01 А72 Антимонопольна діяльність : Підручн. / Лагутін В.Д., Головко Л.С., Крегул Ю.І. та ін.; Ред. Лагутін В.Д. - К. : КНТЕУ, 2005. - 580 с.
 5. 67.404 А72 Антимонопольне конкурентне право України : навч. посіб. / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 174 с.
 6. 65.262 Б23 Банківський маркетинг : Навч.-метод. посіб. / Новікова І.В., Худолій Л.М., Денисенко М.П., Кабанов В.Г. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 156 с.
 7. 65.262 Г89 Гроші та кредит : навч. посіб. / [Ільїна С.Б., Шило В.П., Кисла В.І. та ін.]. - К. : Професіонал, 2007. - 368 с.
 8. 65.262 Д34 Деньги, кредит, банки : учебник / [ред. Лаврушин О. И.]. - 7-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 560 с.
 9. 65.01 Д36 Державне регулювання економіки : навч. посіб. / [ Чистов С. М., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. та ін. ]. - 3-вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 440 с.
 10. 65.01 Д46 Динаміка зростання та ризики нестабільності України в 2008 році : наукове видання / [Ред. Воротіна В. Є.]. - К. : НІСД, 2008. - 108 с.посіб. / Цигилик І.І., С.О.Кропельницька, О.І.Мозіль, І.Г.Ткачук. - К. : ЦНЛ, 2004. - 128 с.
 11. 65.29 Е45 Економіка підприємства : підруч. / [Горбонос Ф. В., Черевко Г. В. Павленчик Н. Ф. та ін.]. - К. : Знання, 2010. - 463 с.
 12. 65.262 Т38 Технологія лізингу : монографія / [За ред. Г. Т. Сенькович]. - К. : ЦНТ Гопак, 2010. - 320 с.
 13. 65.01 Е45 Економіка ринкових відносин. Ч.1 / [Ред. Черевань В. П.]. - К., 2008. - 160 с.
 14. 65.01 Е45 Економіка України: десять років реформ / Ред. Ватаманюка З., Панчишина С. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 496 с.
 15. 65.01 Е45 Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка : навч. посіб. / [Ред. Ватаманюк З. Г., Ватаманюк О. З.]. - Львів : Інтелект-Захід, 2008. - 540 с.
 16. 65.02 І-90 Історія економічних учень: хрестоматія : навч. посіб. / [Ред. Базилевич В.Д.]. - К. : Знання, 2011. - 1198 с.
 17. 65.01 М16 Макро- і мікроекономічні складові розвитку : Монографія / Стельмах В. С., Єпіфанов А. О., Сало І. В. та ін. - Суми : Університетська книга, 2006. - 505 с.
 18. 65.290-2 М50 Менеджмент : Підруч. / [Мостенська Т. Л., Новак В. О., Луцький М. Г. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2012. - 758 с.
 19. 65.052 М58 Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств ( МСФЗ для МСП) : практ. посіб. / [Упоряд. Безверхий К. В.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 226 с.
 20. 65.01 О-75 Основи економічної науки : Навч. посіб. / [Мацелюх Н. П., Розум О. М., Максименко І. А. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 324 с.
 21. 65.01 О-75 Основи економічної теорії : Навч. посіб. / [Ред. Козак Ю. Г., Шаповал С. С.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 264 с.
 22. 65.01 О-75 Основи ринкової економіки : підруч. / [За ред. В.В.Кулішова]. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 472 с.
 23. 65.01 О-75 Основи теорії економіки : Навч. посіб. / Кушнір В. С., Мазнєв Г. Є., Рижков В. Г. та ін. - К. : Кондор, 2007. - 229 с.
 24. 65.01 П50 Політична економія : підручник / за ред. Ніколенко Ю.В. - К. : ЦУЛ, 2009. - 632 с.
 25. 65.290-2 Р32 Регіональний менеджмент : Навч. посіб. / Коваленко М.А., Кругла Н.А., Радванська Л.М., Швороб-Херсон Г.М. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 304 с.
 26. 60.6+60.7 Р49 Рівень життя населення України / НАН України, ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. комітет статистики України; за ред. Л.М. Черенько. - К. : Консультант, 2006. - : іл.
 27. 60.6я2 С69 Соціальні індикатори рівня життя населення : Стат. зб. - К. : Державний комітет статистики України, 2004. - 229 с.
 28. 65.40 У67 Управление закупками и поставками : учебник / [М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн и др.]; пер. с англ. по ред. Ю.А. Щербинина. - 13-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 751 с.
 29. 65.262(2) У67 Управління витратами : навч. посіб. / [ Грещак М. Г., Гордієнко В. М., Коцюба О. С. та ін. ]. - К. : КНЕУ, 2008. - 264 с.
 30. 65.5 У61 Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Навч. посібник / Під заг. ред. А.І. Кредісова;Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Віра-Р, 2002. - 552 с.
 31. 65.261 У67 Управління корпоративними фінансами : Навч. посіб. / Дєєва Н. М., Олійник В. Я., Григораш Т. Ф. та ін. - К. : ЦНЛ, 2007. - 200 с.
 32. 65.290-2 У67 Управління потенціалом підприємства : Навч. посіб. / Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О., Герасменко І.М., Ращупкіна В.М. - К. : ЦНЛ, 2006. - 362 с.
 33. 65.01 Б12 Баб'як, М. Н. Економічна теорія : Навч. посіб. / М. Н. Баб'як, Л. А. Пешенкова, А. В. Рибчук. - К. : ЦНЛ, 2005. - 208 с.
 34. 65.290-21 Б44 Бєлявцев, М. І. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / М. І. Бєлявцев, І. В. Петенко, І. В. Прозорова. - К. : ЦНЛ, 2005. - 332 с.
 35. 65.052 Г61 Голов, С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами : Практ. посіб. / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. - К. : Лібра, 2004. - 880 с.
 36. 65.01 Д43 Дзюбик, С. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / С. Дзюбик, О. Ривак. - К. : Знання, 2006. - 481 с.
 37. 65.290-21 Д80 Дугіна, С. І. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / С. І. Дугіна. - К. : КНЕУ, 2005. - 393 с.
 38. 65.01 Є97 Єщенко, П. Сучасна економіка : Навч. посіб. / П. Єщенко, С, Ю. І. Палкін. - К. : Вища шк., 2005. - 325 с.
 39. 65.5 К21 Карбау, Р. Міжнародна економіка : Пер. з англ. / Р. Карбау ; Пер. Косодій Р. ; пер.Косодій Р. - Суми : Сумська обласна друкарня: Козацький вал, 2004. - 652 с.
 40. 65.053 К75 Кочетыгов, А. А. Финансовая математика / А. А. Кочетыгов. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 480 с.
 41. 65.262 К78 Кравченко, Ю. Я. Рынок ценных бумаг : курс лекций / Ю. Я. Кравченко ; [Кравченко Ю. Я.]. - К. : Ажіо-Коледж, 2000. - 174 с.
 42. 65.012.2 К84 Круш, П. В. Макроекономіка : Навч. посіб. / П. В. Круш, С. О. Тульчинська. - К. : ЦНЛ, 2005. - 400 с.
 43. 65.01 Л99 Ляшенко, І. М. Моделювання економічних, екологічних і соціальних процесів : навч. посіб. / І. М. Ляшенко, М. В. Коробова, І. А. Горіцина. - К. : Київський університет, 2010. - 320 с.
 44. 65.261 М35 Матюшенко, І. Ю. Основи фінансового менеджменту : Навч. посібник / І. Ю. Матюшенко. - К. : ЦНЛ, 2003. - 220 с.
 45. 65.262.6 М48 Мельник, О. М. Інфляція: теорія і практика регулювання / О. М. Мельник. - К. : Знання, 1999. - 291 с.
 46. 65.01 М74 Мочерний, С. В. Економічна теорія : Навч. посіб. / С. В. Мочерний. - К. : Академія, 2005. - 640 с.
 47. 65.01 М74 Мочерний, С. В. Економічна теорія : Навч. посіб. / С. В. Мочерний. - Вид. 3-є, доповн. і перероб. - К. : Академія, 2008. - 640 с.
 48. 65.262.6 Н20 Найденов, В. Инфляция на Украине: теория и реальность / В. Найденов. - К. : Наукова думка, 1995. - 80 с.
 49. 65.290-2(9) О-76 Останкова, Л. А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками : навч. посіб. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 256 с.
 50. 65.01 О-86 Отрошко, О. В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект : Навч. посіб. / О. В. Отрошко. - К. : Знання, 2006. - 222 с.
 51. 65.012.2 П91 Пушкаренко, П. І. Теоретичні основи сучасної макроекономіки : навч. посібник / П. І. Пушкаренко, О. О. Нєсвєтов, Р. В. Кочубей. - Суми : Університетська книга, 2007. - 331 с.
 52. 65.01 С77 Старостенко, Г. Г. Економічна теорія : Навч. посіб. / Г. Г. Старостенко. - К. : Ун-т Україна, 2004. - 172 с.
 53. 65.5 С91 Сухарський, В. С. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: теорія, методологія, практика : Навч. посіб. / В. С. Сухарський, В. В. Сухарський, В. І. Охота. - Тернопіль : Астон, 2005. - 464 с.
 54. 65.01 Г69 Горлов, С. М. Економіка-ХХІ. Теорія і практика : наук. праця / С. М. Горлов. - Кіровоград, 2011. - 360 с
 55. 65.24 Г85 Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова ; [Грішнова О. А.]. - 5-те вид., оновл. - К. : Знання, 2011. - 390 с.
 56. 65.24 К17 Калина, А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / А. В. Калина. - К. : Персонал, 2014. - 498 с.
 57. 65.01 К56 Ковтун, О. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / О. І. Ковтун ; [Ковтун О.І.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 429с.
 58. 65.24 Л55 Лібанова, Е. М. Ринок праці та соціальний захист : Навч. посіб. із соц. політики / Е. М. Лібанова, О. Палій. - К. : Основи, 2004. - 491 с.
 59. 65.051 Л83 Лугінін, О. Є. Статистика національної економіки та світового господарства : Навч. посіб. / О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. - К. : ЦНЛ, 2006. - 502 с.
 60. 65.01 М69 Михасюк, І. Р. Державне регулювання економіки : підруч. / І. Р. Михасюк, Л. А. Швайка. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 220 с.
 61. 65.24 О-76 Остапенко, Ю. М. Экономика труда : Учеб. пособие / Ю. М. Остапенко. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2007. - 272 с.
 62. 60.7 П56 Пономаренко, В. С. Рівень і якість життя населення : Монографія / В. С. Пономаренко, М. О. Кизим, Ф. В. Узунов. - Х. : Інжек, 2003. - 226 с.
 63. 65.053 П90 Пухтаєвич, Г. О. Аналіз національної економіки : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Г. О. Пухтаєвич. - К. : КНЕУ, 2003. - 148 с.
 64. 65.012.2 П91 Пушкаренко, П. І. Теоретичні основи сучасної макроекономіки : навч. посібник / П. І. Пушкаренко, О. О. Нєсвєтов, Р. В. Кочубей. - Суми : Університетська книга, 2007. - 331 с.
 65. 65.053 С25 SWOT-аналіз - основа формування маркетингових стратегій : Навч. посіб. / Ред. Балабанова Л.В. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2005. - 301 с

Лізинг - інструмент розвитку бізнесу

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262 Б23 Банківські операції : підруч. / [Мороз А.М.,Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф.та ін]. - вид. 4-те, без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 608 с.
 2. 67.402+65.262(1) Д59 Договори в сфері інвестування : навч. посіб. / [Щотова Ю. М., Лазько Г. З., Бойко В. М. та ін.]. - К. : Алерта, 2015. - 192 с.
 3. 65.29 Е45 Економіка підприємства : підруч. / [Горбонос Ф. В., Черевко Г. В. Павленчик Н. Ф. та ін.]. - К. : Знання, 2010. - 463 с.
 4. 65.01 Е45 Економіка ринкових відносин. Ч.1 / [Ред. Черевань В. П.]. - К., 2008. - 160 с.
 5. 65.29 Е45 Економіка та організація інноваційної діяльності : підручник / Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. [та ін. ]. - Вид. 3-є. - К. : ЦУЛ, 2007. - 662 с.
 6. 67.402 З-19 Законодавство України про лізинг : збірник офіційних текстів законів станом на 11 квітня 2012 р. / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 144 с.
 7. 67.404.2 З-41 Збірник типових договорів: Міна, бартер, поставка, оренда, лізинг, найм, зовнішньоекономічна діяльність: З можливістю копіювання / Упор. Роїна О.М. - 4-те вид., випр. та доп. - К. : КНТ, 2006. - 116 с.
 8. 65.5 З-78 Зовнішньоекономічний менеджмент : навч. посіб. / [За ред. Дахно І.І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 568 с.
 9. 65.29 З-89 Зразки документів до навчального посібника з дистанційного навчання "Основи підприємництва" / Кваша С.М. та ін. - К. : Ун-т Україна, 2004. - 106 с.
 10. 65.262(1) І-58 Інвестиційне кредитування : навч. посіб. / [Вовчак О. Д., Рущишин Н. М., Андрушків І. П. та ін.]. - 2-ге вид, перероб. і доп. - К. : Знання, 2013. - 227 с.
 11. 65.42 І-74 Інфраструктура товарного ринку: теоретичні засади : підручник / за ред. О.О. Шубіна. - К. : Знання, 2009. - 379 с.
 12. 65.29 К20 Капітал, основні та оборотні засоби підприємства : навч. посіб. / [Круш П.В., Клименко О.В., Подвігіна В.Ы. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 328 с.
 13. 65.42 К63 Комерційна діяльність : підручник / за заг. ред. проф. В.В. Апопія. - Вид. 2-ге, перероб і доп. - К. : Знання, 2008. - 558 с.
 14. 65.262я2 Л55 Лизинг / Сост. Литвинов Д.В. - С.Пб. : Эксельсиор, 2004. - 79 с.
 15. 65.262 Л55 Лизинг: экономические, правовые и организационные основы : Учеб. пособие / Ред. Тавасиев А. М., Коршунов Н. М. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 320 с.
 16. 65.29 М20 Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання : Навч. посіб. / Л.І.Воротіна, В.Є.Воротін, Л.А.Мартинюк, Т.В,Черняк: Ред. Л.І.Воротіна. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : Європ. ун-т, 2004. - 308 с.
 17. 65.5 М50 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / за ред. Кириченка О.А. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 518 с.
 18. 65.268 М58 Міжнародні фінанси ( за модульною системою навчання) : теоретично-практ. посіб. / [Доровська С.С., Шило В.П., Ільїна С.Б. та ін.]. - друге вид. - К. : Кондор, 2010. - 346с.
 19. 67.404 Н34 Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : станом на 15 січня 2014 р. Ч. ІІ / [За заг. ред. В. В. Богатиря]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 640 с.
 20. 65.052 О-17 Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / [М.Ф. Огійчук, В.Г. Шандурська, М.І. Беленкова та ін ]. - К. : Алерта, 2009. - 332 с.
 21. 65.052 О-17 Облік і аудит у банках : навч. посіб. / [ Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М. та ін. ]. - К. : Знання, 2008. - 623 с.
 22. 67.404.2 О-65 Оренда в Україні / Ред. Ковальський В. С. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 416 с.
 23. 65.290-2 О-75 Основи бізнесу : навч. посіб. / [Ларіна Я. С., Мочерний С. В., Фомішина В. М. та ін.]. - К. : ВЦ "Академія", 2009. - 384 с.
 24. 65.262 Т38 Технологія лізингу : монографія / [За ред. Г. Т. Сенькович]. - К. : ЦНТ Гопак, 2010. - 320 с.
 25. 65.5 У61 Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посіб. / ред. Дахно І. І. - К. : ЦНЛ, 2007. - 328 с.
 26. 65.261 Ф59 Фінанси у запитаннях і відповідях / Ред. Данілов О.Д. - К. : Комп'ютерпрес, 2006. - 444 с.
 27. 65.29 А86 Арустамов, Э. А. Организация предпринимательской деятельности : учеб. пособие / Э. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова. - 2-е изд., испр. - М. : Дашков и К, 2009. - 336 с.
 28. 65.262(2) Б17 Баздникин, А. С. Цены и ценообразование : учебное пособие / А. С. Баздникин ; Баздникин А.С. - М. : Юрайт-Издат, 2008. - 332 с.
 29. 65.262 Б76 Божидарнік, Н. В. Валютні операції : Підруч. / Н. В. Божидарнік, Т. В. Божидарнік. - К. : ЦУЛ, 2013. - 698 с.
 30. 65.268 Б77 Бойцун, Н. Є. Міжнародні фінанси : Навч. посіб. / Н. Є. Бойцун, Н. В. Стукало. - 2-ге вид. - К. : Професіонал, 2005. - 336 с.
 31. 65.29 В19 Васильців, Т. Г. Економіка малого підприємства : Навч. посіб. / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко. - К. : Знання, 2013. - 446 с.
 32. 65.053 В20 Васюренко, О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків : Навч. посіб. / О. В. Васюренко, К. О. Волохата. - К. : Знання, 2006. - 463 с.
 33. 65.29 В36 Верхоглядова, Н. І. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова. - К. : Професіонал, 2008. - 384 с.
 34. 65.29 Г59 Гой, І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 368 с.
 35. 65.261 Г67 Горбач, Л. М. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. - К. : Кондор, 2009. - 436 с.
 36. 65.262 Г68 Горемыкин, В. А. Лизинг : Учеб. / В. А. Горемыкин. - М. : Дашков и Ко, 2003. - 944 с.
 37. 65.5 Г79 Гребельник, О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Підруч. / О. П. Гребельник. - 4-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 452 с.
 38. 65.268 Г96 Гусаков, Н. П. Международные валютно-кредитные отношения : учеб. / Н. П. Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина ; [ Ред. Гусакова Н. П. ]. - М. : Инфра-М, 2008. - 314 с.
 39. 65.29 Г96 Гуськов, С. В. Организация предпринимательской деятельности : учеб. пособ. / С. В. Гуськов ; Гуськов С.В. - М. : Дашков и К, 2008. - 276с.
 40. 65.5 Д44 Дідківський, М. І. Міжнародний трансфер технологій : навч. посіб. / М. І. Дідківський ; [Дідківський М. І.]. - К. : Знання, 2011. - 365 с.
 41. 65.5 Д83 Дунська, А. Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика : навч. посіб. / А. Р. Дунська. - К. : Кондор, 2013. - 688 с.
 42. 65.262 Ж66 Живко, З. Б. Банківська діяльність : Навч. посіб. / З. Б. Живко ; [Живко З. Б.]. - К. : Алерта, 2012. - 248 с.
 43. 65.262 З-17 Зайцев, О. В. Фінансові розрахунки. Теорія і практика : навч. посіб. / О. В. Зайцев. - К. : Кондор, 2013. - 548 с.
 44. 65.29 І-20 Іванілов, О. С. Економіка підприємства : підруч. / О. С. Іванілов ; Іванілов О. С,. - К. : ЦУЛ, 2009. - 728 с.
 45. 65.268 І-23 Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки : підручник / Б. С. Івасів. - Тернопіль : Карт-бланш, 2007. - 223 с.
 46. 65.052 К13 Кадуріна, Л. О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України : Навч. посіб. / Л. О. Кадуріна, М. С. Стрєльнікова. - К. : ЦНЛ, 2007. - 606 с.
 47. 65.261 К32 Квасницька, Р. С. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : навч. посіб. / Р. С. Квасницька. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 631 с.
 48. 65.052 К41 Кіндрацька, Л. М. Фінансовий та управлінський облік у банках : підруч. / Л. М. Кіндрацька ; [Кіндрацька Л.М.]. - вид. 2-ге, без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 816 с.
 49. 65.29 К56 Ковальчук, І. В. Економіка підприємства : навч. посіб. / І. В. Ковальчук ; Ковальчук І.В. - К. : Знання, 2008. - 679 с.
 50. 65.262(1) К60 Колмыкова, Т. С. Инвестиционный анализ : учеб. пособ. / Т. С. Колмыкова ; [Колмыкова Т. С.]. - М. : Инфра-М, 2009. - 204 с.
 51. 65.262 К71 Косова, Т. Д. Банківські операції : Навч. посібник / Т. Д. Косова, О. Р. Циганов. - К. : ЦУЛ, 2008. - 372 с.
 52. 65.262 К78 Красева, Т. А. Основы лизинга / Т. А. Красева. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 224 с.
 53. 65.262 Л34 Левандівський, О. Т. Банківські операції : навч. посіб. / О. Т. Левандівський, П. Е. Деметер. - К. : Знання, 2012. - 463 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 54. 65.262 Л54 Лещенко, М. И. Основы лизинга : Учеб. пособ. / М. И. Лещенко. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 336 с.
 55. 65.052 М80 Морозова, Н. В. Расчеты по договорам лизинга: Особенности бухгалтерского учета и налогообложения / Н. В. Морозова, И. Г. Васина. - С.Пб. : Питер, 2003. - 112 с. - (Бугалтеру и аудитору).
 56. 65.261 Н34 Науменкова, С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. - К. : Знання, 2010. - 532 с.
 57. 65.262 Ф56 Философова, Т. Г. Лизинг : [учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления] / Т. Г. Философова ; Философова Т. Г. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 191 с.
 58. 67.404 П50 Поліщук, Н. В.Правові аспекти господарської діяльності суб'єктів лізингу : Дис...на здоб. наук. ступ. д-ра філософії в галузі права / Н. В. Поліщук ; МКА; МАУП; Міжнар. відкр. ун-т. - К. : Российский университет дружбы народов, 2012. - 214 с.
 59. 65.262 Ф56 Философова, Т. Г. Лизинговый бизнес / Т. Г. Философова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 343 с.
 60. 65.5 Ф76 Фомишин, С. В. Международные экономические отношения на рубеже тысячилетий : Учеб. пособие / С. В. Фомишин. - Херсон : Олди-плюс, 2002. - 560 с.
 61. 67.404.3 Х69 Ходаківський, Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. - К. : ЦУЛ, 2014. - 276 с.
 62. 22.1 Ч-54 Четыркин, Е. М. Финансовая математика / Е. М. Четыркин. - 8-е изд. - М. : Дело, 2008. - 400 с.
 63. 65.5 Ч-63 Чиненов, М. В. Основы международного бизнеса : учеб. пособ. / М. В. Чиненов ; [ Чиненов М, В. ]. - М. : КНОРУС, 2009. - 304 с.
 64. 65.262 Ш12 Шабашев, В. А. Лизинг: основы теории и практики / В. А. Шабашев, Е. А. Федулова, А. В. Кошкин ; Под ред. Г.П.Подшиваленко. - 2-е изд. - М. : КНОРУС, 2005. - 184 с.
 65. 65.262(1) Ш37 Шевчук, Д. А. Организация и финансирование инвестиций / Д. А. Шевчук. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 272 с.
 66. 65.42 Ш66 Шканова, О. М. Інфраструктура товарного ринку : Навч. посіб. / О. М. Шканова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 320 с.
 67. 65.262(1) Ш66 Шклярук, С. Г. Проектне фінансування : навч. посіб. / С. Г. Шклярук ; Шклярук С. Г. - К. : Персонал, 2009. - 472 с.
 68. 65.261 Э93 Этрилл, П. Финансовый менеджмент для неспециалистов / П. Этрилл ; пер.Бондаревская Е.Н. - 3-е изд. - С.Пб. : Питер, 2006. - 608 с.

Геополітика: основні виклики сучасності

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.01 Г35 Геоекономічні сценарії розвитку і Україна : монографія / [ Згуровський М. З., Пахомов Ю. М., Філіпенко А. С. та ін. ]. - К. : Академія, 2010. - 328 с.
 2. 66.4 Г36 Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула = Geopolitical transformations in Eurasia: views from Kyiv and Seoul : українсько-корейська монографія / [Ред. Перепелиця Г. М., Хо Сун Чьол]. - К. : ДЕМІД, 2008. - 399 с.
 3. 66.4 Г54 Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура : Пер. з англ. - К. : Фенікс, 2003. - 584 с.
 4. 67.401+65.01 Д36 Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : моногріфія / за ред. З.С. Варналія. - К. : НІСД, 2007. - 768 с.
 5. 67.401 Д36 Державне управління в умовах європейської та євроантлантичної інтеграції України: історія, теорія, методологія. (Моніторинг наукових досліджень і розробок;) : навч. посіб. - Ужгород : Ліра, 2007. - 343 с. - (Євроінтеграція: український вимір ; Вип. 2).
 6. 66.4 Д44 Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу : Матеріали всесвітньої конференції. Київ, 24 травня 2002 р. - К. : МАУП, 2002. - 232 с.
 7. 66.4 І74 Інформаційні ресурси державної ідентичності : навч. посіб. / [Рижков М. М., Добржанська О. Л., Литвиненко Н. П. та ін.]. - К. : Київський університет, 2011. - 399 с.
 8. 66.4 М64 Мировая политика и международные отношения : учеб. пособие / [под ред. Ланцова С.А., Ачкасова В.А.]. - С.Пб. : Питер, 2008. - 448 с.
 9. 65.5 М58 Міжнародні організації : навч. посіб. / [ Ред. Кучик О.С. ]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 749 с.
 10. 66.4 Н83 Нормативно-правове забезпечення стратегічного курсу України на європейську та євроантлантичну інтегріцію : навч. посіб.-хрестоматія: У 2 частинах. Ч.I / [уклад. і коментар: І.В. Артьомов, Д.В. Вітер, Л.І. Загайнова та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2007. - 452 с. - (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; Вип. 5).
 11. 66.2 П50 Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії : Монографія / За заг. ред. Кудряченка А.І. - К. : НІСД, 2007. - 396 с.
 12. 66.3 П50 Політична система та інститути громадського суспільства в сучасній Україні : навч. посібн. / [Ф.М. Рудич, Р.В. Балабан, Ю.С. Ганжуров та ін]. - К. : Либідь, 2008. - 440 с.
 13. 66.3 П50 Політична система України: особливості становлення, тенденції розвитку : Навч. посібн. / Авт.І.Ф. Курас, Ф.М. Рудич, Р.В. Балабан та ін.; Ред. Ф.М. Рудич. - К. : Парламентське видавництво, 2002. - 328 с.
 14. 66.0 П50 Політологія : Підруч. / Панов М.І., Герасіна Л.М., Журавський В.С. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ін Юре, 2006. - 520 с.
 15. 66.0 П50 Політологія у запитаннях та відповідях : Навч. посіб. / Оніщенко І.Г., Дзюбко Д.Т., Дуднікова І.І. та ін. - К. : Вища шк., 2003. - 263 с.
 16. 66.0 П50 Політологія. Навчально-методичний комплекс : підручник. - 2-е, перероб. та доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 704 с.
 17. 92 С48 Словник геополітичних термінів і понять / за заг. ред. О. С . Власюка, П. П. Кононенка. - К. : ПЦ "Фоліант", 2008. - 208 с.
 18. 66.0 Т33 Теория политики : Учеб. пособие / Ред. Исаев Б. А. - С.Пб. : Питер, 2008. - 464 с.
 19. 66.3 У45 Україна в нових реаліях: політитичні, економічні та правові орієнтири розвитку. - К. : Алерта, 2011. - 486 с.
 20. 66.4 У45 Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти : Монграфія / Ред. Рудич Ф.М. - К. : МАУП, 2002. - 488 с.
 21. 65.01 У 45 Україна на шляху до Європи = Ukraine on the Road to Europe / Ред. Хоффман Л., Мьоллерс Ф. - К. : Фенікс, 2001. - 344 с.
 22. 66.0 Б35 Бебик, В. М. Політологія для політика і громадянина : Монографія / В. М. Бебик. - К. : МАУП, 2004. - 424 с.
 23. 66.4 Б58 Бжезинский, З. Великая шахматная доска. Господство Америки и ее геостратегические императивы = The Grand Chessboard. American primacy and its geostrrategic imperatives / З. Бжезинский. - М. : Международные отношения, 2005. - 256 с.
 24. 66.4 Б58 Бжезінський, З. Вибір: світове панування чи світове лідерство = The choice: global domination or global leadership / З. Бжезінський ; пер.Пер. з англ. Іщенко А. - К : КМ Академія, 2006. - 203 с. - (Актуальні світові дискусії).
 25. 66.0 Б61 Білецька, І. Б. Політологія : Навч. посіб. / І. Б. Білецька. - К. : Знання України, 2005. - 182 с.
 26. 66.4 В19 Василенко, И. А. Геополитика : Учеб. пособие / И. А. Василенко. - М. : Логос, 2003. - 204 с.
 27. 66.4 Г13 Гаджиев, К. С. Введение в геополитику / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Логос, 2003. - 432 с.
 28. 66.4 Г13 Гаджиев, К. С. Геополитика / К. С. Гаджиев. - М. : Междунар. отношения, 1997. - 384 с.
 29. 26.8+66.4 Г45 Геффернен, М. Значення Європи: географія та геополітика = The meaning of Europe. Geography and Geopolitics / М. Геффернен ; [Геффернен М.] ; пер.з англ. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 464 с.
 30. 66.4 Г63 Гольцов, А. Г. Геополітика та політична географія : підруч. / А. Г. Гольцов ; [Гольцов А. Г.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 416 с.
 31. 66.0 Г63 Гольцов, А. Г. Політична географія : навч. посібник / А. Г. Гольцов ; Гольцов А.Г. - К. : МАУП, 2007. - 256 с.
 32. 66.5 Г67 Горбулін, В. П. Через роки , через відстані... Держава та особистість : Вибр. публікації, інтерв'ю та виступи / В. П. Горбулін. - К. : Самміт книга, 2006. - 306 с.
 33. 67.400 Г78 Грач, Л. И. О правовом регулировании крымской геополитической проблемы. Ч.1 / Л. И. Грач. - виступи, роздуми, коментары в 2-х частинах. - Симферополь : Таврида, 2000. - 272 с.
 34. 63.3(4 Укр) Г85 Гринев, В. Б. Потерянное десятилетие - контуры новейшей политической и экономической истории Украины : Моногр. / В. Б. Гринев, А. С. Гугель. - К. : МАУП, 2001. - 432 с.
 35. 92 Д36 Дергачев, В. А. Геополитический словарь-справочник / В. А. Дергачев ; [Дергачев В. А.]. - К. : КНТ, 2009. - 592 с.
 36. 65.01 Д36 Дергачев, В. А. Геоэкономика (Современная геополитика) / В. А. Дергачев. - К. : Вира-Р, 2002. - 512 с.
 37. 63.5 Д54 Дністрянський, М. С. Етнополітичнична географія України: проблеми теорії, методології, практики : монографія / М. С. Дністрянський ; Дністрянський М.С. - Л. : Літопис; Видавничий центр ЛНу ім. І.Франко, 2006. - 490 с.
 38. 66.4 Д69 Дорошко, М. С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД : навч. посіб. / М. С. Дорошко, Н. В. Шпакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 204 с.
 39. 66.4 З-67 Зленко, А. Дипломатия и политика. Украина в процессе динамичных геополитических перемен / А. Зленко. - Х. : Фолио, 2004. - 559 с.
 40. 66.4 З-91 Зубанов, В. А. "Третья мировая война " и нейтралитет Украины / В. А. Зубанов. - К. : Знания Украины, 2006. - 136 с. - (Политпросвещение).
  66.4 К18 Камінський, А. Основи міжнародних відносин / А. Камінський. - Львів : ЛНУ ім. Франка, 2001. - 206 с.
 41. 66.4 К65 Коппель, О. А. Міжнародні світові системи. Світова політика / О. А. Коппель, О. С. Пархомчук. - К. : ФАДА, 2001. - 224 с.
 42. 66.4 К88 Кудряченко, А. І. Геополітика : Підручник / А. І. Кудряченко, Ф. М. Рудич, В. О. Храмов. - К. : МАУП, 2004. - 296 с.
 43. 66.2 Л20 Лалак, О. М. Жорстокі "жарти " або глобальна шахова гра. Штучна і цілеспрямована примітивізація мислення і аналітичних здібностей народу. Маніпулювання свідомістю, підсвідомістю і психікою людей / О. М. Лалак. - К., 2006. - 46 с.
 44. 63.3(2Рос) Л63 Лисичкин, В. А. Глобальная империя зла / В. А. Лисичкин, Л. А. Шелепин. - М. : Крымский мост-9Д, Форум, 2001. - 448 с.
 45. 66.5 Л67 Ліпкан, В. А. Національна безпека України : навч. посіб / В. А. Ліпкан ; Ліпкан В. А. - К. : КНЕУ, 2008. - 552с.
 46. 66.5 Л67 Ліпкан, В. А. Теорія національної безпеки : підручник / В. А. Ліпкан ; Ліпкан В. А. - К. : КНТ, 2009. - 631с.
 47. 66.4 М13 Мадіссон, В. В. Політологія міжнародних відносин : Навч. посіб. / В. В. Мадіссон, В. А. Шахов. - К. : Либідь, 1997. - 176 с.
 48. 66.4 М13 Мадіссон, В. В. Сучасна українська геополітика : Навч. посіб. / В. В. Мадіссон, В. А. Шахов. - К. : Либідь, 2003. - 176 с.
 49. 66.4 М21 Мальський, М. З. Теорія міжнародних відносин : підруч. / М. З. Мальський, М. М. Мацях. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.; Львів : Знання; ЛНУ імені Івана Франка, 2011. - 406 с.
 50. 66.0 М48 Мельник, В. А. Политология: Основные понятия и логические схемы : Пособие / В. А. Мельник. - Мн. : Вышэйшая шк., 2003. - 187 с.
 51. 66.3 М69 Михальченко, М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи / М. Михальченко. - Дорогобич : Відродження, 2004. - 488 с.
 52. 66.4 Н30 Нартов, Н. А. Геополитика : Учебник для студентов, обучающихся по специальностям "Государственное и муницыпальное управление", "Международные отношения", "Регионоведение" / Н. А. Нартов, В. Н. Нартов ; Ред. Староверов В. И. - 4-е изд. , перераб., и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2007. - 527 с.
 53. 66.4 Н60 Нижник, Н. Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку) : Навч. посіб. / Н. Р. Нижник, Г. П. Ситник, В. Т. Білоус. - Ірпінь : Преса україни, 2000. - 304 с.
 54. 87 П16 Панарин, А. С. Философия политики : учеб. пособие / А. С. Панарин ; [Панарин А. С.]. - К. : Новая школа, 1996. - 424 с.
 55. 66.4 П16 Панарин, И. Информационная война и геополитика / И. Панарин. - М. : Поколение, 2006. - 560 с.
 56. 66.0 П75 Прибутько, П. С. Політологія : посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько ; Прибутько П С. - К. : Паливода А.В., 2008. - 172 с.
 57. 86.3 П83 Протоирей, М. Д. Восток- Запад: выбор пути в поисках единства / Мартышин Д. Протоирей, Сопига Н. Протоирей. - К. : Духовное слово, 2009. - 198 с.
 58. 66.3 Р83 Рудич, Ф. М. Много ли власти нужно власти? Украина в контексте трансформации политических систем в странах СНГ и Балтии, Центральной и Восточной Европы : монография / Ф. М. Рудич ; Рудич Ф. М. - 2-е дополн. изд. - К. : Наукова думка, 2010. - 302 с.
 59. 66.0 Р83 Рудич, Ф. М. Політологія : підруч. / Ф. М. Рудич ; [ Рудич Ф. М. ]. - вид. 2-ге , стереотип. - К. : Либідь, 2009. - 480 с.
 60. 66.4 С40 Сирота, Н. М. Геополитика / Н. М. Сирота. - С.Пб. : Питер, 2006. - 176 с.
 61. 66.4 С40 Сирота, Н. М. Основы геополитики : Учеб. пособие / Н. М. Сирота. - С.Пб. : ИВЭСЭП; знание, 2001. - 136 с.
 62. 66.4 С40 Сирота, Н. М. Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття / Н. М. Сирота. - 2-ге вид. - К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007. - 216 с.
 63. 66.4 Т46 Тихонравов, Ю. В. Геополитика : Учеб. пособие / Ю. В. Тихонравов. - М. : Инфра-М, 2000. - 269 с.
 64. 66.0 Т76 Трохимчук, С. В. Політична географія світу : Навч. посібник / С. В. Трохимчук, О. В. Федунь. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 422 с.
 65. 65.5 У31 Удовик, С. Л. Глобализация: семиотические подходы / С. Л. Удовик. - М.; К. : Рефл-бук; Ваклер, 2002. - 480 с.
 66. 66.0 Х73 Холод, В. В. Феномен парополитики: идеи, свершения, социальные результаты : Монография / В. В. Холод. - Сумы : ИТД Университетская книга, 2003. - 504 с.
 67. 66.0 Ц98 Цюрупа, М. В. Основи загальної та воєнної політології : Підруч. / М. В. Цюрупа, В. С. Ясинський. - К. : Кондор, 2013. - 512 с.
 68. 66.5 Ш37 Шевченко, В. Концепція національних інтересів України / В. Шевченко, М. Іващенко. - К. : Слов'янський світ, 1996. - 63 с.
 69. 66.2 Щ61 Щербак, Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в глобальному світі ХХІ століття / Ю. Щербак. - К. : Дух і літера, 2003. - 573 с.
 70. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Концепція соціального розвитку: висновки для України : Наук. видання / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2002. - 72 с.

Релігійні традиції світу

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.2 А38 Академічне релігієзнавство / За ред. А. Колодного. - Підручник. - К. : Світ Знань, 2000. - 862 с.
 2. 82.3(0) Б73 Боги викингов / Пер. с англ. Устинова Ю.В. - М. : Арт-родник, 2003. - 64 с.
 3. 82.3(0) Б73 Боги и мифы Индии / Пер. с англ. Лосев С.С. - М. : Арт-родник, 2003. - 64 с.
 4. 63.3(0)3 Б73 Боги и фараоны Древнего Египта / Пер. с англ. Ларченко В.Н. - М. : Арт-родник, 2003. - 64 с.
 5. 86.3 Б94 Бхагавад-гита. Как она есть : Полное издание с подлинными текстами, русской транслитерацией, дословными и литературными переводами и подробными комментариями. - М. : Бхактиведанта Бук Траст, 1990. - 832 с.
 6. 86.4 Г50 Гиперборейская вера русов : Сб. - 2-е изд., исправ. и доп. - М. : Фаир-пресс, 2003. - 400 с.
 7. 86.3+87.6 Е20 Еволюція ісламської теолого-філософської думки : монографія / [Лубський В. І., Харьковщенко Є. А., Лубська М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 320 с.
 8. 86.3 Ж74 Жития святых на русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней Св. Димитрия Ростовского с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображенимями святых. Кн. 1 : Январь-Апрель. - Мн. : Изд-во Белорусского Экзархата - Беларусской Православной Церкви, 2004. - 1056 с.
 9. 86.3 И87 Ислам : поиски в истории исламской культуры и мысли / [Сост. Сайид Али Муджани]. - Тегеран, 2002. - 175 с.
 10. 86.3 И90 История папства / проф. С.Г. Лозинский. - М. : Гос. антирелигиозное изд-во, 1934. - 328 с.
 11. 86.3 И90 История религии. В 2 т. Т. 1 / Винокуров В.В., Забияко А.П., Лапина З.Г. и др. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 2004. - 464 с.
 12. 86.3 И90 История религии. В 2 т. : Учеб. Т. 2 / Ацамба Ф.М., Бектимирова Н.Н., Давыдов И.П. и др. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 2004. - 464 с.
 13. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 14. 86.2 І-90 Історія релігій світу : навч. посіб. / [Лубський В. І., Харьковщенко Є.А., Лубська М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 536 с.
 15. 82.3(0) К45 Китайские боги и мифы / Пер. с англ. Виноградова Н.А. - М. : Арт-родник, 2003. - 64 с.
 16. 86.2 К97 Классики мирового религиоведения : Антология. Т.1 / Пер с нем., фр.: Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. - М. : Канон, 1996. - 496 с.
 17. 82.3(0) М68 Мифы и легенды кельтов / Пер. с англ. Соколова М.Н. - М. : Арт-родник, 2003. - 64 с.
 18. 86.3 М89 Мудрість Української Правди = Наука РУНВіри ; Силенкиянин ; Віра в Дажбога. - К. : АТ ОБЕРЕГИ, 1996. - 480 с.
 19. 86.3 Н53 Нетрадиційні релігійні та містичні культи України : Навч. посіб. / Петрик В.М., Сьомін С.В., та ін.; Ред. Остроухов В.В. - К. : Росава, 2003. - 336 с.
 20. 86.3 Р36 Религии мира : Учеб. пособие / Ред. Шахнович М. М. - 3-е изд. - С.Пб. : Изд-во С. Петерб. ун-та, 2006. - 289 с.
 21. 86.2 Р36 Религиоведение / Ред. Шахнович М. М. - С.Пб. : Питер, 2006. - 432 с.
 22. 86.2 Р36/1 Религиозные традиции мира. В двух томах. - Пер. с англ. - М. : КРОН-ПРЕСС, 1996. - 576 с.
 23. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська Т. Г. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 448 с.
 24. 92 С48 Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам = Dictionnaire des monotheismes / [ред. Зюбер В., Потэн Ж.] ; пер.с франц. Терюковой Е. А. - С.Пб. : Питер, 2008. - 656 с.
 25. 86.3 Т39 Тибетская книга мертвых / Пер. с тиб. и комм. Фримантл Ф., Трунгпа Ч. - М. : София, 2003. - 208 с.
 26. 94.8 Х-24 Хасидская мудрость / [Сост. Лавский В. В.]. - М. : Алетейа, 1999. - 280 с.
 27. 82.3(0) Я70 Японские боги и мифы / Пер. с англ. Захаров В.Ю. - М. : Арт-родник, 2003. - 64 с.
 28. 88.4+87.3 А13 Абаев, Н. В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае / Н. В. Абаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск : Наука, 1989. - 272 с.
 29. 86.3 А13 Абдулла, З. А. Відкрита книга обговорення Ісламу : Відповідь на книгу Ашса Мансура / Зейн Аддін Абдулла. - Сирія, 1993. - 263 с.
 30. 86.3 А55 Альбедиль, М. Индуизм / М. Альбедиль. - С.Пб. : Питер, 2006. - 208 с.
 31. 86.3 А83 Армстронг, К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе = A history of god. The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam / К. Армстронг ; [Армстронг К.]. - 3-е изд. - М. : Альпина нон-фикшн, 2011. - 500 с.
 32. 87+86.3 Б34 Бгактіведанта, А. Ч. Бгавад-Гіта як вона є / А.Ч. Свамі Прабгупада Бгактіведанта ; Бгактіведанта А. Ч. Свамі Прабгупада. - Бгактіведанта Бук Траст, 1990. - 913 с.
 33. 86.3 Б34 Бгактіведанта, С. П. Крішна. Верховний Бог-ососба. Ч. 1 / Свамі Прабгупада А. Ч. Бгактіведанта. - К. : Бгактіведанта Бук Траст, 1992. - 450 с.
 34. 86.3 Б52 Бертронг, Д. Конфуцианство / Д. Бертронг, Э. Бертронг ; Пер. с англ. Перфильев О. - М. : Фаир-Пресс, 2004. - 304 с.
 35. 86.4 Б53 Бессерман, П. Каббала и еврейский мистицизм / П. Бессерман ; пер.А.Блейз. - М. : Фаир-Пресс, 2003. - 208 с.
 36. 86.3 Б77 Бойс, М. Зороастрийцы. Верования и обычаи / М. Бойс. - М. : Наука, 1988. - 302 с.
 37. 86.2 Б82 Борисова, З. О. Основи релігієзнавства : Навч.-метод. посіб. / З. О. Борисова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 38. 86.3 В19 Васильев, Л. С. История религии Востока: Учеб. пособие для вузов / Л. С. Васильев. - 4-е изд. - М. : Университет, 1999. - 432 с.
 39. 86.3 В54 Вихнович, В. Иудаизм / В. Вихнович. - С.Пб. : Питер, 2006. - 224 с.
 40. 86.37 В58 Власовський, І. Нарис історії української православної церкви: У 4 т., 5 кн. Т.1. : (Х-ХVІІ ст.) / І. Власовський. - К. : Либідь, 1998. - 294 с.
 41. 86.3 Д96 Дюмезиль, Ж. Верховные боги индоевропейцев / Ж. Дюмезиль ; Пер. с фр. Т.В.Цивьян. - М. : Наука, 1986. - 234 с.
 42. 86.3 Е30 Егорцев, А. Ю. Тоталитарные секты: свобода от совести / А. Ю. Егорцев ; [Егорцев А. Ю.]. - М. : Сектор; Московское Подворье Свято-Троицкой-Сергиевой Лавры, 1997. - 107 с.
 43. 86.2 Е71 Ерышев, А. А. Религиоведение : учеб. пособие / А. А. Ерышев ; Ерышев А. А. - 4-е изд., стереотип. - К. : Персонал, 2008. - 280 с.
 44. 86.2 З-48 Зеленский, Ф. Ф. Религия эллинизма / Ф. Ф. Зеленский. - Петроград : Academia, 1922. - 136 c.
 45. 86.3 З-48 Зелинский, Ф. Ф. Соперники христианства / Ф. Ф. Зелинский. - С.Пб. : Алетейя, 1995. - 407 с. - (Античная библиотека. Исследования).
 46. 86.3 З-48 Зелинский, Ф. Ф. Эллинская религия / Ф. Ф. Зелинский. - Мн. : Экономпресс, 2003. - 330 с.
 47. 86.3 И20 Иванов, В. Дионис и прадионисийство / В. Иванов. - С.Пб. : Алетейя, 1994. - (Античная библиотека. Исследования).
  86.3 К19 Каниткар, (. В. Индуизм / (Хемант) В.П. Каниткар, У. Оуэн Коул ; Пер. с англ. Богданова Е. - М. : Фаир-Пресс, 2003. - 320 с.
 48. 86.3 К19 Каныгин, Ю. Библия и современная наука : Библия / Ю. Каныгин, В. Кушерец. - К. : Знання України, 2004. - 200 с.
 49. 83.3 К20 Капранов, С. В. "Ісе моногатарі" як пам'ятка японської релігійно-філософської культури доби Хейан / С. В. Капранов. - К. : КМ Академія, 2004. - 168 с.
 50. 86.2 К44 Кислюк, К. В. Релігієзнавство : підруч. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. - 5-е вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 636 с.
 51. 86.3 К68 Коростовцев, М. А. Религия древнего Египта / М. А. Коростовцев. - СПб : Нева;Летний Сад, 2000. - 464 с.
 52. 86.37 К76 Кошетар, У. П. Українська греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Галичини (1900-1939рр.) : Навч. посіб. / У. П. Кошетар. - К. : МАУП, 2005. - 128 с.
 53. 86.3 К89 Кузнецов, Б. И. Бон и маздаизм / Б. И. Кузнецов. - С.Пб. : Евразия, 2001. - 224 с.
 54. 86.3 К89 Кузнецов, Б. И. Древний Иран и Тибет. История религии Бон / Б. И. Кузнецов. - С.Пб. : Евразия, 1998. - 352 с.
 55. 87.3 К 99 Кюнг, Г. Великие христианские мыслители = Grosse christlische Denker / Г. Кюнг. - СПб : Алетейа, 2000. - 442 с.
 56. 87.3(0) Л64 Литман, А. Д. Традиции философского натурализма в Индии и мировозрение Дев Атмы / А. Д. Литман. - М. : Наука, 1982. - 264 С.
 57. 86.3 И90 Лозинский, С. Г. История папства / С. Г. Лозинский ; [Лозинский С. Г.]. - 3-е изд. - М. : Политиздат, 1986. - 382 с.
 58. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручн. / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. - Вид. 2-ге, доп. - К. : Академвидав, 2008. - 464 с.
 59. 86.37 Л93 Любащенко, В. Історія протестантизму в Україні : Курс лекцій / В. Любащенко. - Львів : Просвіта, 1995. - 350 с. : 32 арк. іл.
 60. 86.37 Л91 Ляшевский, С. История христианства в Земле Русской с І по ХІ век / С. Ляшевский. - М. : Фаир-Пресс, 2002. - 320 с.
 61. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 62. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Основи православної віри : Навч. посіб. / Д. С. Мартишин. - К. : МАУП, 2005. - 176 с.
 63. 86.2 О-57 Омельчук, В. В. Релігійна політика стародавніх і середньовічних держав : навч. посіб / В. В. Омельчук, В. М. Ліснича. - К. : Персонал, 2011. - 608 с.
 64. 86.3 П30 Петрів, Р. В. Масони / Р. В. Петрів ; Петрів Р. В. - К. : Веста, 2003. - 112 с.
 65. 86.3 П 32 Пилкингтон, С. М. Иудаизм / С. М. Пилкингтон ; Пер. с англ. Е.Г. Богдановой. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 400 с.
 66. 86.3 П68 Прабгупада, А. Ч. Шрімад Бгагаватам : Перша пісня "Творення". (глави 10-19) / А.Ч. Бгактіведанти свамі Прабгупада. - Бгактіведанта Бук Траст, 1994. - 409 с.
 67. 86.3 Р22 Ранович, А. Очерк истории древнееврейской религии / А. Ранович ; Ранович А. - М. : Антирелигиозное изд-во, 1937. - 400 с.
 68. 86.3 Р24 Рассоха, И. Н. Языческие религии и мифы народов мира / И. Н. Рассоха. - Х. : Торсинг, 2002. - 144 с.
 69. 86.3 Р24 Рассоха, И. Н. Язычество народов Европы / И. Н. Рассоха. - Х. : Торсинг, 2002. - 144 с.
 70. 86.3 Р31 Регула, д. Т. Мистерии Исиды / ди Трачи Регула ; Пер. с анг. К. Савельева. - М. : Фаир-Пресс, 2000. - 416 с.
 71. 86.3 Р49 Рижкова, С. А. Типологія релігій : Навч. посіб. / С. А. Рижкова. - К. : Кондор, 2005. - 448 с.
 72. 86.3 С16 Салими, Х. Р. Пророк Мухаммед : На основе книги "История ислама" Джафара Субхани / Хамид Реза Салими. - К. : ЗАО "Дорадо", 2007. - 191 с.
 73. 86.37 С24 Свенцицкая, И. С. Раннее христианство: страницы истории. / И. С. Свенцицкая ; [Свенцицкая И.С.]. - М. : Политиздат, 1987. - 336 с. - (Б-ка атеист. лит.).
 74. 86.37 С36 Силенко, Л. Мага Віра ( Рідна Українська Національна Віра). Святе письмо: Велике світло волі: Співвідношення віри, науки, філософії, історії = Maha vira.Ukranian Native Faith (RUNVira). Holy Scripture. The greate light of liberty. Correlation of religion, science, philosophy, history / Л. Силенко ; [Силено Л.]. - К. : АТ "Обереги, 1998. - 1192 с.
 75. 86.2 Т19 Таранец, С. В. Старообрядчество города Киева и Киевской губернии : Монография / С. В. Таранец. - К. : НАНУ Ин-т укр. археографии и источниковедения им. Грушевского, 2004. - 352 с.
 76. 86.3 Т69 Тришин, А. Ф. Мировые религии и религиозные памятники / А. Ф. Тришин ; [ Тришин А. Ф. ]. - М. Брянск : Московский лицей Курсив, 1997. - 328 с.
 77. 86.3 Ф33 Федорів, Ю. Історія церкви в України : Репринтне видання / Ю. Федорів. - Львів : Свічадо, 2001. - 364 с.
 78. 86.3 Ф44 Фестюжьер, А. -. Личная религия греков / А.-Ж. Фестюжьер ; Пер. с англ. Пахомов С.В. - С.Пб. : Алетейя, 2000. - 253 с.
 79. 86.3 Х16 Хаксли, О. Серое Преосвященство: этюд о религии и политике / О. Хаксли ; Пер. с англ. Голышева В., Дашевского Г. - М. : Московская школа политических исследований, 2000. - 320 с.
 80. 86.3 Х19 Хансон, К. Свитки Мертвого моря / К. Хансон. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 192 с.
 81. 86.3 Ч-84 Чудинов, В. А. Священные камни и языческие храмы древних славян / В. А. Чудинов. - М. : Фаир-Пресс, 2004. - 624 с.
 82. 86.37 Ч-90 Чумакова, Т. Православие / Т. Чумакова. - С.Пб. : Питер, 2006. - 208 с.
 83. 86.3 Ч-92 Чупин, Г. Т. Русь и религия / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2011. - 180 с.
 84. 92 Ш37 Шевченко, В. М. Словник-довідник з релігієзнавства / В. М. Шевченко. - К. : Наукову думку, 2004. - 559 с.
 85. 86.3 Ш95 Шугаєва, Л. М. Релігії світу : навч. посіб. / Л. М. Шугаєва ; [Шугаєва Л. М,]. - К. : Академвидав, 2011. - 256 с. - (Альма-матер).
 86. 86 Щ38 Щёкин, Г. Конец времен: пророчества и комментарии : Эсхатолог. эссе / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2004. - 152 с.
 87. 86 Э-46 Элиаде, М. Религии Австралии / Мирча Элиаде ; Пер. с англ. Л.А. Степанянц. - СПб : Университетская книга, 1998. - 320 с.
 88. 63.3(0) Ю89 Юсеф, Н. Н. Мусульманская цивилизация: влияние религии и культуры на современные международные отношения : учеб. пособие / Н. Н. Юсеф ; [Юсеф Н. Н.]. - К. : Персонал, 2012. - 272 с.
 89. 86.2 Я76 Яроцький, П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні : Підруч. / П. Л. Яроцький. - К. : Кондор, 2013. - 442 с.
 90. 86.2 Я77 Яртись, А. В. Релігієзнавство : навч. посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2011. - 423 с.
 91. 86.37 Я79 Ярчук, Т. Хто такий Мартін Лютер? / Т. Ярчук. - Репринтерне вид. 1937 р. - Тернопіль : Горлиця, 1999. - 48 с.

170 років від дня народження Івана Пулюя

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86+84(4Укр) Гижа, О. "Я переклав Біблію для всіх українців" / О. Гижа // Віче. - 2006. - №7-8. - С.71-72.
 2. Гривняк, Ю. Винахідник "Х"- променів / Ю. Гривняк // Культура і наука світу: внесок України. - 2000. - Випуск 35-36. - С.307-331.
 3. Kyslov, A. Stolen light / A. Kyslov, D. Zaborin ; A.Kyslov ,D.Zaborin // Kyiv Weekly. - 2010. - July 16-22. - P.12. ( Біографія Івана Пулюя,науковця,що створив рентгенівську лампу.Biography of ukrainian scientist Ivan Pulyui, who discovered the X-Rays .)
 4. Князев, В. Участь українських фахівців у роботі європейських технічних комітетів стандартизації з електоромагнітної сумісності / В. Князев, М. Нечипоренко // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2009. - №5. - С.20-24.
 5. Косенко, О. Фізика у вищій школі в умовах нанореволюції / О. Косенко // Вища освіта України. - 2013. - №4. - С.59-64.
 6. Чернецький, І. С. Шляхи популяризації знань з фізики / І. С. Чернецький ; І.С.Чернецький // Освіта. - 2010. - №35. - С.2.
 7. 92 Д38 Детская энциклопедия : В 12-ти т. Т.5 : Техника и производство / Ред. Зубков Б.В., Хачатуров Т.С. - 3-тее изд. - М. : Педагогика, 1971. - 528 с.
  2я2 Ф79 Формулы и таблицы : Справочник. - Мн. : Вассамедиа, 2002. - 128 с.
 8. 31.2 М60 Мілих, В. І. Електротехніка та електромеханіка : Навч. посіб. / В. І. Мілих. - К. : Каравела, 2005. - 376 с.
 9. 31.2 П16 Паначевний, Б. І. Загальна електротехніка: теорія і практикум : Підручн. / Б. І. Паначевний, Ю. Ф. Свергун. - К. : Каравела, 2004. - 440 с.
 10. 22.3 З-14 Загальний курс фізики : Зб. задач / Гаркуша І.П., Горбачук І.Т., Курінний В.П. та ін.; Ред. Гаркуша І.П. - К. : Техніка, 2003. - 560 с.
 11. 72 Н34 Наука і сучасність : Зб. наук. праць НПУ ім. М.П.Драгоманова. Т.ХХVII. - К. : Логос, 2001. - 280 с.
 12. 92 Ф50 Физика: Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Прохоров А.М. - 4-е (репринт.) изд. - М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. - 944 с.
 13. 22.3 К21 Кармазін, В. В. Курс загальної фізики : навч. посіб. / В. В. Кармазін, В. В. Семенець. - К. : Кондор, 2009. - 786 с.
 14. 22.3 К68 Король, А. М. Фізика.Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика і магнетизм. Оптика. Елементи квантової механіки, фізики атома, атомного ядра і елементарних частинок. : Підруч. / А. М. Король, М. В. Андріящик. - К. : Інкос, 2006. - 344 с.
 15. 22.3 Ч-75 Чолпан, П. П. Фізика : Підруч. / П. П. Чолпан. - К. : Вища шк., 2003. - 567 с.
 16. 86 Жовтан, О. Л. Святе письмо в сучасних варіантах перекладу / О. Л. Жовтан // Церква і держава у служінні народові. - 2006. - С.323-327
 17. 86 Шутова, І. Д. Загальні проблеми та основні підходи до перекладу Біблії / І. Д. Шутова // Церква і держава у служінні народові. - 2006. - С.328-335.
 18. 86.2 Я77 Яртись, А. В. Релігієзнавство : навч. посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. - К. : Знання, 2010. - 423 с.
 19. 85 З-84 Зонтаг, С. Про фотографію / С. Зонтаг ; Пер. з англ. за ред. П.Таращука. - К. : Основи, 2002. - 189 с.
 20. 85.16 К66 Кораблев, Д. Фотография: Самоучитель для моделей и фотографов. / Д. Кораблев ; [Кораблев Д.]. - С.Пб. : Учитель и ученик; Корона принт, 2003. - 464с.
 21. 85.16 С51 Смородін, В. О. Цікава фотографія / В. О. Смородін ; [Смородін В. О.]. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Мистецтво, 1976. - 149 с
 22. 37 С77 Стародуб, Д. О. Азбука фотографии / Д. О. Стародуб ; Стародуб Д.О. - 2-е изд., испр. - К. : Техніка, 1987. - 216c.
 23. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 24. 92 Е64 Енциклопедія історії України. У 10 т. Т.9 : П-Т / [Редкол. Смолій В.А. та ін.]. - К. : Наук. думка, 2013. - 784 с.
 25. 92 Н34 Народжені Україною : Меморіальний альманах. Т.1 : А-К / Боряк Г.В., Кульчицький С.В., Мицик Ю.А. та ін. - К. : Євроімідж, 2002. - 896 с.

  Січень 2015

150 років від дня народження М.Туган-Барановського

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 2. 92 Е64 Енциклопедія історії України. У 10 т. Т.10 : Т-Я / [Редкол. Смолій В.А. та ін.]. - К. : Наук. думка, 2013. - 784 с.
 3. 65.02 И20 История экономических учений : Учеб. пособие / Г.А. Шмарловская, А.Н. Тур, Е.Е. Лебеденко и др.; Под общ. ред. Г.А. Шмарловской. - 3-е изд., стер. - Мн. : Новое знание, 2003. - 340 с.
 4. 65.262(1) І-71 Інституційна інвестологія : Навч. посіб. / Реверчук С.К., Вовчак О.Д., Кубів С.І. та ін. - К. : Атіка, 2004. - 208 с.
 5. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 566 с.
 6. 65.02 І-90 Історія економічних учень : підручник / [Корнійчук Л.Я.,Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін].; pа ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. - К. : КНЕУ, 2005. - 564 с.
 7. 65.02 К47 Классики кейнсианства : В 2-х т. Т. 2 : Экономические циклы и национальный доход. Ч. 3-4 / [Сост. Худокормов А. Г.]. - М. : Экономика, 1997. - 420 с.
 8. 92 Н34 Народжені Україною : Меморіальний альманах. Т.1 : А-К / Боряк Г.В., Кульчицький С.В., Мицик Ю.А. та ін. - К. : Євроімідж, 2002. - 896 с
 9. 65.02 У45 Українська економічна думка : Хрестоматія / Упоряд. С.М. Злупко. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 10. 65.02 Г67 Горкіна, Л. П. Нариси з історії політичної економії в Україні (остання третина ХIХ-перша третина ХХ ст.) / Л. П. Горкіна. - К. : Наукова думка, 1994. - 244 с.
 11. 65.02 Є99 Єфремов, В. В. Видатні мислителі в історії економічної думки : монографія / В. В. Єфремов ; Єфремов В. В. - К. : Слово, 2007. - 352 с.
 12. 65.02 З-68 Злупко, С. Українська економічна думка: постаті і теорії / С. Злупко. - Львів : Євросвіт, 2004. - 544 с.
 13. 65.02 З-80 Золотих, І. Б. Історія економічних вчень : Навч. посіб. / І. Б. Золотих. - К. : ЦУЛ, 2013. - 186 с.
 14. 65.02 К68 Коропецький, І. С. Українські економісти ХІХ століття та західна наука / І. С. Коропецький. - К. : Либідь, 1993. - 190 с.
 15. 65.02 С65 Сорвина, Г. Н. История экономической мысли двадцатого столетия : Курс лекций / Г. Н. Сорвина. - М. : РАГС, 2003. - 296 с.
 16. 65.02 Т81 Туган-Барановский, М. І. Промышленные кризисы. Очерк из социальной истории Англии / М. І. Туган-Барановский. - К. : Наук. думка, 2004. - 368 с.
 17. 65.262 Т81 Туган-Барановський, М. І. Паперові гроші та метал / М. І. Туган-Барановський. - К. : КНЕУ, 2004. - 200 с.
 18. 65.01 Т81 Туган-Барановський, М. І. Політична економія: Курс популярний. / М. І. Туган-Барановський. - К. : Наукова думка, 1994. - 264 с.
 19. 65.02 Ш33 Швайка, М. А. Нариси з історії економічних поглядів : Монографія / М. А. Швайка. - К. : Київський міжнар. ун-т, 2006. - 224 с.
 20. Коваль, Л. Михайло Туган-Барановський, життя і наукова діяльність / Л. Коваль // Культура і наука світу: внесок України. - 2000. - Випуск 35-36. - С.332-365.
 21. Новальська, Н. І. Формування управлінської думки в Україні з другої половини ХІХ століття і до початку ХХ століття / Н. І. Новальська // Становленння і розвиток української державності. - 2013. - Вип.9 : Матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Україна як геополітична реальність: політика, економіка, право, духовність", м. Київ, 21 березня 2013 р. - С.82-85.
 22. Павлюк, М. Хиби Марксової теорії цінности / М. Павлюк // Визвольний шлях. - 1956. - №3. - С.293-300.

Грошово - кредитна політика

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262(1) А64 Аналіз інвестиційних проектів : практикум / [А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 260 с.
 2. 67.404.2 Б23 Банківське право України : навч. посіб. / [Упоряд. Татарчук І. В., Дяків Т. Є. ]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 214 с.
 3. 65.262 Г89 Гроші та кредит : підруч. / [Лютий І. О., Версаль Н. І., Любкіна О. В. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 559 с.
 4. 65.262 Г89 Грошово-кредитна політика в Україні / Стельмах В.С.,Єпіфанов А.О., Гребеник Н.І., Міщенко В.І.; За ред. В.І. Міщенка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2005. - 421 с.
 5. 65.01+65.012.2 Е45 Економічна теорія. Макроекономіка : Підруч. / [Ред. Тарасевич В. М.]. - К. : Знання, 2012. - 206 с.
 6. 65.01 Н35 Національна економіка : навч. посіб. / [Ред. Тарасевич В. М.]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 280 с.
 7. 65.262 Р64 Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання : Монографія / [Ред. Дзюблюк О. В.]. - Тенопіль : ТНЕУ, 2010. - 384 с.
 8. 67.408 У45 Україна та світ: протидія відмиванню грошей : Збірн. нормативно-правових актів та інф.-аналітичних мат. - К., 2002. - 284 с.
 9. 65.261 Ф59 Фінанси підприємств / Ред. А.М. Поддєрьогін. - Підручник 7-ме вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 552 с.
 10. 65.261 Ф59 Фінансовий менеджмент : підруч. / [Непочатенко О. О., Бечко П. К., Колотуха С. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 496 с.
 11. 65.052 Ф59 Фінансовий облік - 2 : Навч. посіб. / [ Ткаченко Н. М., Борович О. В., Цюцяк І. Л. та ін.]. - К. : Алерта, 2014. - 456 с.
 12. 65.262 Ц38 Центральний банк і грошово-кредитна політика : Навч. посіб / [Ред. Косова Т. Д., Папаіка О. О.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 328 с.
 13. 65.262 А79 Аранчій, В. І. Гроші та кредит : навч. посіб. / В. І. Аранчій, Л. М. Бойко, Л. В. Черненко. - Полтава : АСМІ, 2010. - 300 с.
 14. 65.262+67.404 Б39 Безклубий, І. А. Банківські правочини : Монографія / І. А. Безклубий. - К. : Видав. Дім " Ін Юре", 2007. - 456 с.
 15. 65.262 Б43 Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки : Учебник / Н. П. Белотелова ; Ж.С.Белотелова. - 4-е изд. - М. : Дашков и К, 2013. - 400 с.
 16. 65.01 Б93 Бутук, О. І. Еволюція регулювання соціально-економічних систем: зміст, історія, сучасність / О. І. Бутук. - К. : Знання, 2012. - 350 с.
 17. 65.262 В55 Віднійчук-Вірван, Л. А. Платіжні системи : навч. посіб. / Л. А. Віднійчук-Вірван ; Віднійчук-Вірван Л. А. - Л. : "Магнолія 2006", 2008. - 190 с.
 18. 65.262 В61 Вовчак, О. Д. Гроші та кредит : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак. - К. : ЦУЛ, 2012. - 424 с.
 19. 65.262 В61 Вовчак, О. Д. Банківська справа : Навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 560 с.
 20. 65.052 В75 Воронко, Р. М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту : навч. посіб. / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. - Л. : Магнолія 2006, 2014. - 522 с. - (Вища освіта в Україні).
 21. 65.268 Г14 Гайдуцький, А. П. Міграційний капітал в Україні = Migration capital in Ukraine / А. П. Гайдуцький ; Гайдуцький А. П. - К. : ТОВ " Інфосистем", 2009. - 244 с.
 22. 65.051 Г15 Галицька, Е. В. Фінансова статистика : навч. посіб. / Е. В. Галицька, Н. В. Ковтун. - К. : Кондор, 2008. - 440 с.
  65.262 Г17 Гальчинський, А. Теорія грошей : Навч. посіб. / А. Гальчинський. - К. : Основи, 1998. - 415 с.
 23. 65.01 Г69 Горлов, С. М. Економіка-ХХІ. Теорія і практика : наук. праця / С. М. Горлов. - Кіровоград, 2011. - 360 с.
 24. 65.262 Г85 Гриньова, В. М. Гроші і кредит : підруч. / В. М. Гриньова, Ю. М. Великий, О. Ю. Проскура. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 312 с.
 25. 65.262 Г93 Гудзь, Т. П. Банківський нагляд : навч. посіб. / Т. П. Гудзь ; Гудзь Т.П. - К. : Ліра-К, 2008. - 380 с.
 26. 65.262 Д30 Демківський, А. В. Гроші та кредит : Навч. посіб. / А. В. Демківський. - К. : Дакор, 2007. - 528 с.
 27. 22.1 Д64 Долінський, Л. Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів : Навч. посіб. / Л. Б. Долінський. - К. : Майстер-клас, 2005. - 192 с.
 28. 65.262 Д66 Домрачев, В. М. Моделі формування монетарної політики : Монографія / В. М. Домрачев. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 235 с.
 29. 65.261+65.262 Є30 Єгоричева, С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках : Навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. - К. : ЦУЛ, 2014. - 292 с.
 30. 65.262 Ж74 Житнигор, Б. С. Деньги, кредитно-финансовые инструменты и механизмы юридической защиты их оборота от противоправных посягательств / Б. С. Житнигор, В. В. Павлов. - Бендеры : Полиграфист, 2008. - 232 с.
 31. 92+65.262 З-14 Загородній, А. Г. Кредитування : Термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин. - К. : Кондор, 2007. - 168 с.
 32. 65.053 З-14 Загурський, О. М. Фінансовий аналіз. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / О. М. Загурський. - К. : ЦУЛ, 2013. - 472 с.
 33. 65.262 З-17 Зайцев, О. В. Фінансові розрахунки. Теорія і практика : навч. посіб. / О. В. Зайцев. - К. : Кондор, 2013. - 548 с.
 34. 87 И46 Ильин, В. В. Философия богатства: человек в мире денег / В. В. Ильин. - К. : Знание Украины, 2005. - 496 с.
 35. 65.262 І-23 Івасів, Б. С. Гроші та кредит : підруч. / Б. С. Івасів ; Івасів Б.С. - 3-тє вид., змін. й доп. - Тернопіль: К. : Карт-бланш, Кондор, 2008. - 528 с.
 36. 65.01 К17 Калетнік, Г. М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. - К. : Хай-Тек Прес, 2011. - 428 с.
 37. 65.262 К17 Калиниченко, О. Г. Монеты Украины (2001-2002). В 2-х ч. : Каталог. Ч.ІІ / О. Г. Калиниченко. - Львів, 2003. - 68 с.
 38. 65.262 К17 Калиниченко, О. Г. Монеты Украины (1992-2000). В 2-х ч. : Каталог. Ч.1 : Пробные, обиходные и юбилейные монеты / О. Г. Калиниченко, Г. Ф. Королев. - 3-е изд., доп. и пераб. - Львів, 2001. - 108 с.
 39. 88.5 К17 Калюжний, Є. Як стати і бути багатим : Філософія індивідуального успіху / Є. Калюжний. - К. : Смолоскип, 2006. - 282 с.
 40. 65.012.2+65.012.1 К19 Канцір, І. А. Макро-мікроекономіка: від теорії до практики : навч. посіб. / І. А. Канцір, І. КліпковаО, Л. В. Іванець. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 443 с.
 41. 65.261 К23 Карлін, М. І. Державні фінанси розвинутих країн : навч. посіб. / М. І. Карлін ; [Карлін М.І.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 484 с.
 42. 65.261 К23 Карлін, М. І. Державні фінанси України : навч. посіб. / М. І. Карлін ; Карлін М.І. - К. : Знання, 2008. - 348 с.
 43. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінансова система України : Навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 324 с.
 44. 65.428 К30 Кацман, Я. Как делать деньги без денег. Искусство работать с переводным акредитивом и пользоваться правом переуступки выручки / Я. Кацман ; Ред. Гринберг А.С. - Мн. : Бел. наука, 2001. - 238 с.
 45. 65.262 К35 Кеннеді, М. Гроші без відсотків й інфляції. Як створити засіб обміну корисний для кожного / М. Кеннеді. - К. : МАУП, 2006. - 80 с.
 46. 65.261 К56 Ковалева, А. М. Финансы фирмы : Учебник / А. М. Ковалева, М. Г. Лапуста, Л. Г. Скамай. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 522 с.
 47. 65.262 К56 Коваленко, В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч.- метод. посіб. / В. В. Коваленко ; [Коваленко В. В.]. - Суми : Університетська книга, 2009. - 224 с.
 48. 65.261 К56 Коваленко, Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : Навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер. - К. : ЦУЛ, 2013. - 578 с.
 49. 65.262 К60 Колесников, О. В. Історія грошей та фінансів : Навч. посіб. / О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна. - 2-ге вид. випр. та доп. - К. : ЦНЛ, 2008. - 140 с.
 50. 65.262 К61 Колодізєв, О. М. Гроші і кредит : підруч. / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. - К. : Знання, 2010. - 615 с.
 51. 65.262 К61 Колотуха, С. М. Гроші та кредит : навч. посіб. / С. М. Колотуха, С. А. Власюк. - К. : Знання, 2012. - 495 с.
 52. 88.4-8 К61 Колтуцький, В. І. Капіталіст. Професія+робоче місце / В. І. Колтуцький ; [Колтуцький В. І.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. - 102 с.
 53. 65.012.2 К69 Корсікова, Н. М. Макроекономіка : навч. посіб. / Н. М. Корсікова ; [Корсікова Н. М.]. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 240 с.
 54. 65.262 К71 Косой, А. М. Платежный оборот: исследование и рекомендации / А. М. Косой. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 264 с.
 55. 32.81 К72 Костяев, Р. Бизнес в интернете: финансы, маркетинг, планирование / Р. Костяев. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2002. - 656 с.
 56. 65.262 К78 Кравченко, Ю. Я. Ринок цінних паперів : навч. посіб. / Ю. Я. Кравченко ; [ Кравченко Ю.Я. ]. - 2-ге вид.. змін. та доп. - К. : Дакор, КНТ, 2009. - 672 с.
 57. 65.262 К78 Кравченко, Ю. Я. Фондовый рынок : учеб. пособие / Ю. Я. Кравченко ; Кравченко Ю.Я. - К. : Дакор, КНТ, 2008. - 733 с.
 58. 65.261 К89 Кузнецова, С. А. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / С. А. Кузнецова. - К. : ЦУЛ, 2014. - 124 с.
 59. 65.262 К89 Кузнецова, С. А. Банківська система : навч. посіб. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська. - К. : ЦУЛ, 2014. - 400 с.
 60. 88.4-1 К89 Кузнєцова, Т. В. Основи економічної психології : Курс лекцій / Т. В. Кузнєцова. - К. : МАУП, 2006. - 140 с.
 61. 65.262 К89 Кузьмін, В. В. Історія грошей : Навч. посіб. / В. В. Кузьмін, О. П. Зикова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 62. 65.262 Л38 Левченко, Л. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / Л. В. Левченко ; [Левченко Л. В.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 224 с.
 63. 66.4 Л57 Лилли, П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме / П. Лилли. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 400 с.
 64. 65.052 Л64 Литвин, Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСЗФ) : підруч. / Н. Б. Литвин ; [Литвин Н. Б.]. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 608 с.
 65. 88.4 Л72 Лоза, И. В. Бизнес-тренинг "Путь к большим деньгам" / И. В. Лоза. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 160 с.
 66. 65.268 Л86 Луцишин, З. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації : Монографія / З. Луцишин. - К. : ДрУк, 2002. - 320 с.
  65.262 Л93 Любунь, О. С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності : Навч. по
 67. іб. / О. С. Любунь, В. С. Любунь, І. В. Іванець. - К. : ЦНЛ, 2004. - 351 с.
 68. 65.262 Л96 Лютий, І. О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки / І. О. Лютий. - К. : Атіка, 2000. - 240 с.
 69. 87 М13 Мазараки, А. А. Философия денег : Монография / А. А. Мазараки, В. В. Ильин. - К. : КНТЕУ, 2004. - 719 с.
 70. 65.051 М21 Мальчик, М. В. Фінансова статистика : навч. посіб. / М. В. Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех. - К. : ЦУЛ, 2011. - 184 с.
 71. 65.262 М26 Марковецька, Г. М. Історія грошей і банківництва : навч. посіб. / Г. М. Марковецька, Р. Ю. Марковецький. - Т. : ТНЕУ, 2009. - 412 с.
 72. 65.262 М33 Матвієнко, П. В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України / П. В. Матвієнко ; [Матвієнко П. В.]. - К. : Наук. думка, 2004. - 256 с.
 73. 65.262 М71 Мищенко, С. В. Проблемы устойчивости денежного обращения : монография / С. В. Мищенко. - М. : Новое знание, 2014. - 399 с.
 74. 65.261 П12 Пайк, Р. Корпоративные финансы и инвестирование / Р. Пайк, Б. Нил. - 4-е изд. - С.Пб. : Питер, 2006. - 784 с.
 75. 32.973 П32 Пикуза, В. Экономические расчеты и бизнес-моделирование в Excel / В. Пикуза ; [Пикуза В.]. - С.Пб. : Питер, 2012. - 400 c.
 76. 65.262 Р32 Реверчук, С. К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн : навч. посіб. / С. К. Реверчук ; [Реверчук С. К.]. - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 258 с.
 77. 65.262 Р69 Романишин, В. Центральний банк і грошово-кредитна політика : Навч. посіб. / В. Романишин, Ю. Уманців. - К. : Атіка, 2005. - 480 с.
 78. 88.52 Р82 Рубин, Г. К. Возьми от жизни все. Законы власти и богатства / Г. К. Рубин ; пер.Антонова А.А. - М. : Рипол Классик, 2004. - 320 с.
 79. 65.262 Р83 Руденко, Л. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій : Монографія / Л. Руденко. - К. : Кондор, 2004. - 480 с.
 80. 65.262 Р98 Рябинина, Л. Н. Деньги и кредит : учеб. / Л. Н. Рябинина. - К. : ЦУЛ, 2014. - 608 с.
 81. 65.262 С21 Саттон, Э. Власть доллара / Э. Саттон. - М. : Фэри-В, 2003. - 192 с.
 82. 65.262(1) С24 Свиридов, А. А. Магия финансов: инвестиции / А. А. Свиридов ; Свиридов А. А. - М., 2003. - 352 с.
 83. 65.262 С65 Сороківська, З. К. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 240 с.
 84. 65.01 С77 Старостенко, Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. - К. : Кондор, 2013. - 464 с.
 85. 88.4 С79 Степанов, С. Человек при деньгах. Психология достатка / С. Степанов. - С.Пб. : Питер, 2000. - 160 с.
 86. 65.053 Т67 Тринька, Л. Я. Економічний аналіз : Навч. - метод. посіб. / Л. Я. Тринька, (Іванчук) О. В. Липчанська. - К. : Алерта, 2013. - 568 с.
 87. 65.01 Ф33 Федоренко, В. Г. Політична економія : підруч. / В. Г. Федоренко. - 2-ге вид. - К. : Алерта, 2015. - 487 с.
 88. 65.261 Ф47 Фещенко, Л. В. Бюджетна система України : Навч. посіб. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. - К. : Кондор, 2008. - 440 с.
 89. 65.052 Ш25 Шара, Є. О. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях : навч. посіб. / Є. О. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва. - К. : ЦУЛ, 2011. - 440 с.
 90. 65.262 Ш33 Швайка, М. А. Банківська система України: проблеми становлення і удосконалення / М. А. Швайка ; [Швайка М. А.]. - К. : Київський міжнародний університет, 2010. - 760 с.
 91. 65.262 Ш33 Швайка, М. А. Кредитна грошова система: її суть та особливості функціонування : наукове видання / М. А. Швайка ; Швайка М.А., за заг. ред. О.М. Овсянникової. - К. : Київський міжнародній університет, 2008. - 240 с.
 92. 65.262 Ш37 Шевцова, С. 10 способов стать богаче. Личный бюджет / С. Шевцова, М. Горба. - С.Пб. : Питер, 2007. - 176 с.
 93. 65.262 Ш46 Шемет, Т. С. Теорія і практика валютного курсу : Навч. посіб. / Т. С. Шемет ; Ред. Рогач О. І. - К. : Либідь, 2006. - 360 с.
 94. 65.262 Ш66 Шкварчук, Л. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. - К. : Знання, 2013. - 382 с.
 95. 65.262 Ш97 Шуст, Р. М. Нумізматика: історія грошового обігу та монетної справи в Україні : Навч. посіб. / Р. М. Шуст. - К. : Знання, 2007. - 371 с.
 96. 65.262 Щ70 Щетинін, А. І. Гроші та кредит : підручник / А. І. Щетинін ; Щетинін А.І. - 4-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2010. - 440 с.
 97. 65.02 Ю94 Юхименко, П. І. Монетаризм: теорія і практика : Монографія / П. І. Юхименко. - К. : Кондор, 2005. - 312 с.
 98. 65.02 Ю94 Юхименко, П. І. Теорія монетарізму : Навч. посіб. / П. І. Юхименко. - К. : Кондор, 2008. - 378 с.
 99. 88.4-1 Я47 Яковлев, В. Живые деньги: 100 золотых способов их получить, применить и приумножить / В. Яковлев. - С.Пб. : Питер, 2004. - 288 с. - (Имейте деньги).

Державне регулювання зайнятості

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404 Б64 Біржове право України : навч. посіб. / [Упор. І. В. Татарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 244 с.
 2. 60.7 Д31 Демография / Ред. Волгин Н.А. - М. : Изд-во Рагс, 2003. - 384 с.
 3. 65.29 Е45 Економіка підприємства : підруч. / [Горбонос Ф. В., Черевко Г. В. Павленчик Н. Ф. та ін.]. - К. : Знання, 2010. - 463 с.
 4. 65.24 Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / Мерзляк А.В., Михайлов Є.П., Корецький М.Х., Михайлова Г.О. - К. : ЦНЛ, 2012. - 328 с.
 5. 65.01 Е45 Економіка України: десять років реформ / Ред. Ватаманюка З., Панчишина С. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 496 с.
 6. 65.01 Е45 Економіка України: фактори виробництва, галузева структура, розміщення, тенденції розвитку : Навч. посібник. - Х. : ХНУ ім. Каразіна В.Н,, 2005. - 240 с.
 7. 60.6я2 Е45 Економічна активність населення України 2009 : Стат. збірник / [Відп. за вип. Сеник І. В.]. - К. : Держкомстат, 2010. - 207 с.
 8. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : підруч. / [ Ред. В.Д. Базилевич ]. - 8-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2012. - 702 с. - (Класичний університетський підручник).
 9. 65.24 З-17 Зайнятість та ринок праці : Міжвідомч. наук. зб. Вип.17. - К., 2002. - 150 с.
 10. 65.24 І-66 Інноваційно-інвестиційний розвиток економіки та зайнятості населення в Україні : Матеріали науково-практичної конференції / Ред. Федоренко В.Г. - К. : ІПК ДСЗУ, 2004. - 258 с.
 11. 65.290-2(2) К13 Кадровий менеджмент державної контрольно-ревізійної служби та управлінь : Навч. посіб. / Ульяненко Ф.М,, Нікітченко С.М., Котельніков Д.І., Нікітченко О.В. - К. : ЦНЛ, 2005. - 320 с.
 12. 65.012.2+65.012.1 М16 Макро- та мікроекономіка: теоретичні аспекти : навч.-метод. посіб. / [За наук. ред. Федоренка В. Г., Денисенка М. П.]. - К. : Алерта, 2013. - 728 с.
 13. 65.24 М85 Мотивація праці та формування ринку робочої сили / Ред. Саблук П.Т., Бугуцький О.А. - К. : Урожай, 1993. - 416 с.
 14. 65.24 О-64 Організація роботи центру зайнятості (варіант розроблений Кіровоградським обласним центром зайнятості) : Метод. посіб. - К., 1995. - 157 с.
 15. 65.01 О-75 Основи економічної науки : Навч. посіб. / [Мацелюх Н. П., Розум О. М., Максименко І. А. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 324 с.
 16. 65.272 О-75 Основы социальной работы : учеб. / отв. ред. П.Д. Павленок. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 560 с.
 17. 65.24 П15 П15 Пам'ятка роботодавцю. - К. : Державна служба зайнятості, 2000. - 15 с.
 18. 65.01 П50 Політична економія : навч. посіб. Ч.ІІІ : Економічний розвиток. Сучасні економічні системи. Світове господарство / [Мацелюх Н. П., Максименко І. А., Рябокінь Т. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 168 с.
 19. 60.6я2 П70 Праця України 2009 : Статистичн. зб. / [Відпов. за вип. Cеник І. В.]. - К. : Держкомстат України, 2010. - 341 с.
 20. 65.012.2 П78 Проблемы макроэкономического регулирования / А.И.Лученок и др. - Мн. : "Право и экономика", 2005. - 178 с.
 21. 65.24 П78 Проблемы труда и занятости в отечественных и зарубежных публикаций : Тематическая подборка. - К., 1992. - 100 с.
 22. 65.24 С40 Системні вади ринку праці України та пріоритети його реформування : аналіт. доп. / [Ред. Жаліл Я. А.]. - К. : НІСД, 2010. - 72 с.
 23. 65.051 С69 Социально-экономическая статистика : Учеб. пособие / Дащинская Н.П., Подхватилина С.С., Теслюк И.Е. и др.; Ред. Нестерович С.Р. - 2-е изд., перераб. и доп. - Мн. : БГЭУ, 2003. - 239 с.
 24. 60.5 С69 Социальное время и социальная политика в ХХІ веке : Специализированная информация / РАН ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отдел социологии и социальной психологии. - М. : ИНИОН, 2002. - 72 с.
 25. 60.6я2 С69 Соціальні індикатори рівня життя населення : Стат. зб. - К. : Державний комітет статистики України, 2004. - 229 с.
 26. 65.01 С69 Соціально - економічні пріорітети сталого розвитку : Зб. наук. праць / Відп. ред. Л. К. Безчасний. - Київ : Ін - т економіки НАН України, 2003. - 250 с.
 27. 60.6 С78 Статистика ринку праці : міжнародні стандарти та національний досвід : Навч. посіб. / За ред. Власенко Н.С., Григорович Н.В., Рубльової Н.В. - К. : Тов. " Август Трейд", 2006. - 246 с. : іл. - с. 315-320.
 28. 60.6я2 С78 Статистичний щорічник України за 2012 рік / [Ред. Осауленко О.Г.]. - К. : Август Трейд, 2013. - 551 с.
 29. 65.24 С83 Стратегия занятости / под ред. Л.С. Чижовой. - М. : Экономика, 1990. - 208 с.
 30. 65.290-2 С89 Суперменеджер: создание успешной команды : Пер. с англ. / пер.Бубличенко М. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 96 с.
 31. 67.4 С91 Сучасні проблеми правової системи України : Збірник матер. IV Міжнар. наук.- практич. конф. 22 листопада 2012 р. Вип.4 / [Редкол. Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 514 с.
 32. 74 Т33 Теорія і практика професійної орієнтації : навч. посіб. - К. : Персонал, 2010. - 272 с.
 33. 65.01 Т65 Трансформаційна економіка : Навч. посіб. / Ред. Савчук В. С., Зайцева Ю.К. - К. : КНЕУ, 2006. - 612 с.
 34. 65.01 У45 Україна за роки незалежності: 1991-2002 / 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Нора-Друк, 2002. - 366 с.
 35. 65.24 У67 Управление занятостью и организация трудоустройства : Обзорная информация / Сост. Яровой, под ред. Г.В.Щекина. - К. : МАУП, 1995. - 176 с.
 36. 65.290-2(2) У66 Управление персоналом организации : учеб. / [ Ред. Кибанов А. Я. ]. - 3-изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 638 с.
 37. 65.24я2 У 67 Управление человеческими ресурсами = The IEBM Handbook of human resource management : Энциклопедия / Под ред. Пул М., Малкольм У. - С.Пб. : Питер, 2002. - 1200 с.
 38. 65.24 Э40 Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под. ред. Н.А.Волгина, Ю.Г.Одегова. - М. : Экзамен, 2002. - 736 с.
 39. 65.01 Э40 Экономическая теория.Политэкономия : учеб. / [ Ред. В.Д. Базилевич ]. - К. М. : Знання Рыбари, 2009. - 870 с.
 40. 65.24 А39 Акіліна, О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Алерта, 2012. - 820 с.
 41. 65.5 А50 Алле, М. Глобализация: Разрушение условий занятости и экономического роста. Эмпирическая очевидность / М. Алле ; Пер. с фр. Егоров И.А. - М. : ТЕИС, 2003. - 314 с.
 42. 65.24 А83 Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг ; Армстронг М. ; пер.под ред. С.К. Мордовина. - 8-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 832 с.
 43. 60.56 Б12 Бабосов, Е. М. Экономическая социология: вопросы и ответы / Е. М. Бабосов. - Мн. : ТетраСистемс, 2004. - 224 с.
 44. 65.051 Б48 Беркита, К. Ф. Економічна статистика : Навч. посіб. / К. Ф. Беркита. - К. : Професіонал, 2004. - 208 с.
 45. 65.290-2(2) Б67 Білокур, І. П. Сертифікація персоналу : Навч. посіб. / І. П. Білокур ; [Білокур І. П.]. - К. : НАУ-друк, 2009. - 224 с.
 46. 65.24 Б73 Богиня, Д. П. Основи економіки праці : Навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання-Прес, 2002. - 313 с.
 47. 67.405.1 Б77 Бойко, М. Д. Трудове право України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 392 с.
 48. 67.405.1 Б79 Болотіна, Н. Б. Трудове право України : підручн. / Н. Б. Болотіна ; Болотіна Н.Б. - 5-те вид., перероб і доп. - К. : Знання, 2008. - 860 с.
 49. 65.051 Б83 Борух, В. О. Економічна статистика : Навч. посіб. / В. О. Борух, Р. В. Алямкін. - К. : Ліра-К, 2006. - 318 с.
 50. 65.24 Б91 Буряк, П. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор'єва. - К. : ЦНЛ, 2004. - 440 с.
 51. 65.24+65.272 В19 Василенко, П. М. Зайнятість та соціальний захист населення від безробіття у питаннях та відповідях / П. М. Василенко, В. Г. Федоренко. - К. : Алерта, 2011. - 304 с.
 52. 65.24 В19 Васильченко, В. С. Державне регулювання зайнятості : Навч. посібник / В. С. Васильченко. - К. : КНЕУ, 2003. - 252 с.
 53. 65.24 В67 Волкова, О. В. Ринок праці : навч. посіб. / О. В. Волкова ; Волкова О. В. - К. : ЦУЛ, 2007. - 624 с.
 54. 60.54 Г61 Головатий, М. Ф. Соціологія молоді : Курс лекций / М. Ф. Головатий ; 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 304 с.
 55. 65.24 Г61 Головко, М. Л. Зайнятість населення України: соціально-економічні, правові та історичні аспекти. / М. Л. Головко, В. П. Пастухов ; за заг. ред. О.М. Стояна. - К. : Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 1998. - 381 с.
 56. 65.01 Г69 Горлов, С. М. Економіка-ХХІ. Теорія і практика : наук. праця / С. М. Горлов. - Кіровоград, 2011. - 360 с.
 57. 65.24 Г85 Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова ; [Грішнова О. А.]. - 5-те вид., оновл. - К. : Знання, 2011. - 390 с.
 58. 60.54 Г85 Грішнова, О. А. Людський розвиток : Навч. посіб. / О. А. Грішнова. - К. : КНЕУ, 2006. - 308 с.
 59. 65.012.2 Г87 Гронтковська, Г. Е. Макроекономіка : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. - К. : ЦУЛ, 2010. - 672 с.
 60. 65.24 Є83 Єсінова, Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / Н. І. Єсінова. - К. : Кондор, 2006. - 432 с.
 61. трудові відносини : Навч. посіб. / Н. І. Єсінова. - К. : Кондор, 2004. - 432 с.
 62. 65.01 Є97 Єщенко, П. Сучасна економіка : Навч. посіб. / П. Єщенко, С, Ю. І. Палкін. - К. : Вища шк., 2005. - 325 с.
 63. 65.24 З-13 Завіновська, Г. Т. Економіка праці : Навч. посібн. / Г. Т. Завіновська. - 2-ге вид. без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 300 с.
 64. 60.6 З-38 Захожай, В. Б. Статистика труда и занятости : Учебно-метод. пособие / В. Б. Захожай, А. В. Калина. - К. : МАУП, 2000. - 80 с.
 65. 65.24 И20 Иванова, В. Н. Управление занятостью населения на местном уровне : Учеб. пособие / В. Н. Иванова, Т. И. Безденежных. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 192 с.
 66. 65.24 І-44 Іляш, О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / О. І. Іляш, С. С. Гринкевич. - К. : Знання, 2010. - 476 с. - CD.
 67. 65.24 К17 Калина, А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / А. В. Калина. - К. : Персонал, 2014. - 498 с.
 68. 65.24 К17 Калина, А. В. Ринок праці (національний та міжнародний аспекти) : навч. посіб. / А. В. Калина ; [Калина А. В.]. - К. : Персонал, 2011. - 216 с.
 69. 65.24 К17 Калина, А. В. Державне регулювання зайнятості : Навч. посібник / А. В. Калина. - К. : МАУП, 2006. - 144 с. : іл.
 70. 65.24 К17 Калина, А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности) : Учеб. пособие / А. В. Калина. - 4-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2003. - 312 с.
 71. 65.23 К72 Косянчук, Т. Ф. Прогнозування та макроекономічне планування : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Швид. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 296 с.
 72. 65.24 К77 Кравченко, І. С. Трудозберігаюча функція зайнятості. / І. С. Кравченко. - К. : Ін Юре, 1998. - 360 с.
 73. 65.272 Л51 Лесько, О. Й. Соціально-економічні проблеми зайнятості та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями : монографія / О. Й. Лесько ; Лесько О. Й. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. - 244 с.
 74. 65.24 Л55 Лібанова, Е. М. Ринок праці та соціальний захист : Навч. посіб. із соц. політики / Е. М. Лібанова, О. Палій. - К. : Основи, 2004. - 491 с.
 75. 60.6 Л83 Лугінін, О. Є. Статистика : Підручник / О. Є. Лугінін, С. В. Білоусова. - К. : ЦНЛ, 2005. - 580 с.
 76. 65.051 Л83 Лугінін, О. Є. Статистика національної економіки та світового господарства : Навч. посіб. / О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. - К. : ЦНЛ, 2006. - 502 с.
 77. 65.24 Л84 Лукашевич, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / В. М. Лукашевич ; [Лукашевич В. М.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Л. : Новий світ-2000, 2012. - 424 с. - CD.
 78. 65.24 М25 Маренков, Н. Л. Управление трудовыми ресурсами / Н. Л. Маренков, Е. А. Алимарина. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 448 с.
 79. 65.01 М48 Мельник, Л. Ю. Економічна теорія- політекономічний контекст : Навч. посіб. / Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко. - К. : Кондор, 2008. - 524 с.
 80. 65.01 М74 Мочерний, С. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. В. Мочерний, С. В. Устенко. - 3-тє вид., стер. - К. : Академія, 2009. - 504 с.
 81. 65.24 Н76 Ноджак, Л. С. Демографічні чинники формування і використання трудового потенціалу за ринкових умов / Л. С. Ноджак. - Львів : ІРД НАНУ, 2004. - 188 с.
 82. 65.24 О-75 Осовська, Г. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. - К. : Кондор, 2008. - 224 с.
 83. 65.01 О-86 Отрошко, О. В. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / О. В. Отрошко. - 2-ге вид. переробл. та доп. - К. : Знання, 2013. - 334 с.
 84. 65.24 П31 Петюх, В. М. Ринок праці та зайнятість / В. М. Петюх. - К. : МАУП, 1997. - 120 с.
 85. 65.01 С77 Старостенко, Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. - К. : Кондор, 2013. - 464 с.
 86. 65.01 С79 Стеченко, Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіонолістика : Підручн. / Д. М. Стеченко. - К. : Вікар, 2006. - 396 с.
 87. 65.01 Ф33 Федоренко, В. Г. Політична економія : підруч. / В. Г. Федоренко. - 2-ге вид. - К. : Алерта, 2015. - 487 с.
 88. 65.01 Х30 Хвесик, М. А. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка : навч. посіб. / М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. - К. : Кондор, 2009. - 344 с.
 89. 65.24 Ч-42 Чемерис, А. Т. Організація діяльності служб зайнятості : Конспект лекцій / А. Т. Чемерис. - К. : МАУП, 2003. - 120 с.
 90. 65.24 Ч-45 Червінська, Л. П. Економіка праці : Навч. посібн. / Л. П. Червінська ; [Червінська Л. П.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 288 с.
 91. 65.24 Ч-49 Чернявська, О. В. Ринок праці : навч. посіб. / О. В. Чернявська. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 522 с.
 92. 65.290-2(2) Ч-93 Чурсіна, Л. А. Сертифікація персоналу : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова. - К. : Ліра-К, 2012. - 316 с.
 93. 65.290-2(2)+88.4-8 Щ38 Щёкин, Г. Организация и психология управления персоналом : Учеб.- метод. пособие / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2002. - 832 с.

Соціоніка як знання про людину і суспільство

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.5 Б53 Бескова, Л. Начала соционики. Я и все остальные / Л. Бескова, А, Е. А. Удалова. - М. : ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. - 224 с.
 2. 88.5 Б90 Букалов, А. В. Соционика: тайна человеческих отношений и биоэнергетика / А. В. Букалов, А. Г. Бойко. - К. : Соборная Украина, 1992. - 80 с.
 3. 65.290-2(2) В49 Виноградський, М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова ; 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 502 с.
 4. 88.5 Г94 Гуленко, В. В. Соционика для руководителя. Кн.1 : Введение в соционику: Методические рекомендации / В. В. Гуленко, А. В. Молодцов. - 2-е изд. - К. : МЗУУП, 1993. - 128 с.
 5. 88.5 Г94 Гуленко, В. В. Соционика для руководителя. Кн.2 : Основы социоанализа: Метод. рекомендации / В. В. Гуленко, А. В. Молодцов. - 2-е изд. - К. : МЗУУП, 1993. - 128 с.
 6. 87 К17 Калинаускас, И. Наедине с миром / И. Калинаускас. - С.Пб. : Ключ, 1997. - 330 с.
 7. 65.290-2 К61 Колпаков, В. М. Самоменеджмент : навч. посіб. / В. М. Колпаков ; Колпаков В.М. - К. : Персонал, 2008. - 528 с. : іл.
 8. 65.290-2 Л84 Лукашевич, Н. П. Самоменеджмент. Теория и практика : Учебник / Н. П. Лукашевич. - К. : Ника-Центр, 2007. - 344 с.
 9. 65.290-2(2) М69 Михайлова, Л. І. Управління персоналом : Навч. посіб. / Л. І. Михайлова. - К. : ЦНЛ, 2007. - 248 с.
 10. 88.5 М75 Молодцов, А. В. Практикум по прикладной соционике / А. В. Молодцов, С. О. Хохель. - 2-е изд., доп. - К. : МАУП, 1994. - 204 с.
 11. 65.290-2 О-66 Орликовський, М. О. Самоменеджмент: практикум : навч. посіб. / М. О. Орликовський, Г. В. Осовська, В. І. Ткачук. - К. : Кондор, 2012. - 410 с.
 12. 88.5 П80 Прокофьева, Т. Н. Соционика. Алгебра и геометрия человеческих взаимоотношений : Учебн.- практич. пособие / Т. Н. Прокофьева ; [Прокофьева Т.Н.]. - М. : Гном- Пресс, 1999. - 108 с.
 13. 88.5 Ф51 Филатова, Е. С. Соционика в портретах / Е. С. Филатова. - Новосибирск : Сибирский хронограф, 1996. - 71 с.

Естетичне виховання: теоретичні і практичні аспекти

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87.8 Е86 Естетика : Навч. посіб. / Колєсніков М.П., Колєснікова О.В., Лозовий В.О. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 208 с.
 2. 87.7+87.8 Е88 Етика. Естетика : навч. посіб. / [За ред. Панченко В. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 432 с.
 3. 74 Н30 Народна педагогіка: світовий досвід / Уклад. Кузьмін А.І., Омеляненко В.Л. - К. : Знання-Прес, 2003. - 134 с. - (Навч.-метод. комплекс з педагогіки).
 4. 74 Н74 Новое педагогическое мішление / под ред. А.В. Петровского. - М. : Педагогика, 1989. - 280 с.
 5. 87.8 О-75 Основы эстетики и искусствознания: факультативный курс : Пособие для учителя / [Ред. Любинский И. Л., Скатерщикова В. К.]. - М. : Просвещение, 1979. - 300 с.
 6. 74 П24 Педагогика : учеб. / [Под общ. ред. В. В. Белорусовой, И. Н. Решетень]. - М. : Физкультура и спорт, 1978. - 286 с.
 7. 74 П24 Педагогіка : Хрестоматія / Уклад. Кузьминський А.І., Омеляненко В.Л. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання-Прес, 2006. - 700 с.
 8. 87.8 П90 Пути и средства эстетического воспитания / [Киященко Н. И., Лейзеров Н. Л., Абросимов Б. Н. и др.]. - М. : Наука, 1989. - 192 с.
 9. 85.1 Х98 Художественная культура и эстетическое развитие личности / [Мазепа В. И., Азархин А. В., Михалев В. П. и др.]. - К. : Наук. думка, 1989. - 296 c.
 10. 87.8 Э87 Эстетика. - Учеб. пособие. - К. : Вища. шк., 1991. - 302 с.
 11. 87.8 Э87 Эстетика и современность / [Ред. Можнягун С. Е.]. - М. : Просвещение, 1978. - 192 с.
 12. 74.200.54 Э87 Эстетическое воспитание в школе-интернате ( Некоторые формы внеклассных занятий в начальных классах ) / [Под ред. О. А. Апраксиной]. - М. : АПН, 1961. - 112 с.
 13. 74.2 Э87 Эстетическое воспитание школьной молодежи / Под ред. Б.Т. Лихачева, Г.Зальмона. - М. : Педагогика, 1981. - 272 с.
 14. 71 Б81 Бондарев, Ю. Диалоги о формулах и красоте : кн. для учителя / Ю. Бондарев. - М. : Просвещение, 1990. - 224 с.
 15. 87.8 Б82 Борев, Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. - 4-е изд., доп. - М. : Политиздат, 1988. - 496 с.
 16. 74.26 В49 Виноградова, Г. Г. Уроки рисования с натуры в общеобразовательной школе : пособ / Г. Г. Виноградова ; [Виноградова Г. Г.]. - М. : Просвещение, 1980. - 144 с.
 17. 74 И46 Ильина, Т. А. Педагогика : Учебн. пособие / Т. А. Ильина. - М. : Просвещение, 1984. - 496с.
 18. 74.200.54 К21 Кардашов, В. М. Художньо-творчий розвиток особистості: теоретичний та методичний вимір : монографія / В. М. Кардашов ; [Кардашов В. М.]. - Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2007. - 256 с.
 19. 74.58 К63 Комарова, А. И. Эстетическое воспитание студентов / А. И. Комарова. - Львів : Вища школа, 1984. - 160 с.
 20. 74.58 К72 Костюк, І. В. Національно-громадянське виховання студентської молоді : навч. посіб. / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 268 с.
 21. 74.200 К73 Котикова, О. П. Эстетическое воспитание старшеклассников : Учеб.-метод. пособие / О. П. Котикова. - Мн. : Універсітэцкае, 1999. - 157 c.
 22. 74 К89 Кузьмінський, А. І. Педагогіка : підруч. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання-Прес, 2004. - 445 с.
 23. 74 К89 Кузьмінський, А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К. : Знання, 2006. - 311 с.
 24. 74.9 К89 Кузьмінський, А. І. Педагогіка родинного виховання : Навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К. : Знання, 2006. - 324 с.
 25. 87.8 Л38 Левчук, Л. Т. Основи естетики : навч. посіб. / Л. Т. Левчук, О. І. Оніщенко. - К. : Вища школа, 2000. - 271 с.
 26. 87.8 Л38 Левчук, Л. Т. Естетика : Підручн. / Л. Т. Левчук, Д. Ю. Кучерюк, В. І. Панченко ; ред. Левчук Л.Т. - К. : Вища школа, 2000. - 400 с.
 27. 87.8 Л84 Лукьянов, Б. Г. В мире эстетики : кн. для учащихся / Б. Г. Лукьянов ; [Лукьянов Б Г.]. - 2-е изд. доп. и перераб. - М. : Просвещение, 1988. - 272 с. : ил.
 28. 74.1 П56 Поніманська, Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. / Т. І. Поніманська ; Поніманська Т.І. - К. : Академвидав, 2006. - 456 с. - (Альма-матер).
 29. 74.1 П56 Поніманська, Т. І. Дошкільна педагогіка : Практикум: навч. посіб. / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська. - К. : Слово, 2004. - 352 с.
 30. 87.8 Р17 Разумный, В. А. Эстетический всеобуч. Принципы организации. Методика. Программное обеспечение : пособ. / В. А. Разумный. - М. : ВНМЦ, 1987. - 88 с.
 31. 87.8 С20 Сараф, М. Я. Введение в эстетику спорта : Учеб. пособ. / М. Я. Сараф, В. И. Столяров. - М. : Физкультура и спорт, 1984. - 104 с.
 32. 87.8 С21 Сафронов, Б. В. Эстетическое сознание и духовный мир личности / Б. В. Сафронов ; [Сафронов Б. В.]. - М. : Знание, 1984. - 96 с.
 33. 74.200 С28 Северикова, Н. М. А. В. Луначарский о воспитании : метод. пособие / Н. М. Северикова. - М. : Высшая школа, 1990. - 190 с.
 34. 87.8 С51 Сморж, Л. О. Естетика : Навч. посіб. / Л. О. Сморж. - К. : Кондор, 2007. - 334 с.
 35. 74.03 С91 Сухомлинський, В. О. Вибрані твори : В 5-ти т. Т.1 / В. О. Сухомлинський. - К. : Рад. шк., 1976. - 654 с.
 36. 87.8 Т19 Татаркевич, В. Історія шести понять: Мистецтво. Прекрасне. Форма. Творчість. Відтворництво. Естет. переживання / В. Татаркевич ; пер.Пер. з пол. В. Корнієнка. - К. : Юніверс, 2001. - 368 с.
 37. 74.200.54 Т61 Торшилова, Е. М. Эстетическое воспитание в семье / Е. М. Торшилова. - М. : Искусство, 1989. - 144 с. - (Библиотека для родителей).
 38. 74 Х20 Харламов, И. Ф. Педагогика : Учебн. пособие / И. Ф. Харламов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1990. - 576 с.

 

 

Книжкові виставки 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

Пошук по сайту: