Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Нові надходження

Шановні користувачі!
Запрошуємо скористатися послугою розсилки інформації про нові надходження книг до фонду бібліотеки Академії.
Заповніть, будь ласка, відповідну форму:

 

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

 

За травень 2024 р.

Книжкові видання

 1. 004.:65 Е45 Економіка он-лайн розвитку : міждисциплінарний підруч. / [За наук. ред. Квасній Л. Г., Шульжика Ю. О.]. - Дрогобич : Посвіт, 2023. - 287 с.
 2. 004.05 А56 Аль-Амморі, А. Елементи теорії надійності та інформаційної безпеки комп'ютеризованих систем : навч. посіб. / А. Аль-Амморі. - К. : Ліра-К, 2024. - 282 с.
 3. 004.8:65 А81 Artificial intelligence as a basis for the development of the digital economy = Штучний інтелект як основа розвитку цифрової економіки : textbook / [Edited by I. Tatomyr, Z. Kvasnii]. - Praha : Oktan Print, 2021. - 376 p.
 4. 004:33 Е45 Ексабайтова економіка : підруч. / [За наук. ред. Татомир І. Л., Шульжика Ю. О.]. - Трускавець : Посвіт, 2022. - 292 с.
 5. 004:65 S70 Social and economic aspects of internet services market development = Соціально-економічні аспекти розвитку ринку інтернет-послуг : monograph / [Edited by I. Tatomyr, V. Fedyshyn]. - Praha : Oktan Print, 2021. - 287 p.
 6. 005.932:338.48 С50 Смирнов, І. Г. Логістика в гостинності : навч. посіб. / І. Г. Смирнов, О. О. Любіцева. - К. : Ліра-К, 2024. - 184 с. - (Міжнародний туристичний бізнес і логістика в туризмі).
 7. 30.11 И99 Інженерна комп'ютерна графіка : Підруч. / За заг. ред. Шмига Р.А. - Львів : Український бестселер, 2012. - 600 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/30/Shmyg_Inzh_komp_grafika.rar
 8. 32.973 Б67 Білинський, Й. Й. Електронні cистеми : Навч. посіб. / Й. Й. Білинський, К. В. Огородник, М. Й. Юкиш. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Bilynskiy_El_systemy.rar
 9. 330.16 П42 Поведінкова економіка: від теорії до практики : міждисциплінарний навч. посіб. - Трускавець : Посвіт, 2022. - 408 с.
 10. 330.3 U31 Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy = Україна в контексті глобальних та національних сучасних процесів обслуговування та цифрової економіки : monograph / [Edited by L. Kvasnii, I. Tatomyr]. - Praha : Oktan Print, 2020. - 264 p.
 11. 330.3:004 О-75 Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів : колективна монографія / [За наук. ред. Квасній Л. Г., Татомир І. Л.]. - Трускавець : Посвіт, 2020. - 338 с.
 12. 340.15(477) Л63 Лісовський, П. М. Воєнна історія держави і права України : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2024. - 388 с.
 13. 341 Н83 Нормативно-правове регулювання правового статусу біженців та внутрішньо переміщених осіб: історія та виклики сучасності : посіб. / [Барановська Н. М., Басова І. С., Вацюк В. О. та ін.]. - К. : Видавництво Людмила, 2024. - 212 с.
 14. 355:621.396 Л63 Лісовський, П. М. Криптосистема військ радіоелектронної боротьби України : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2024. - 130 с.
 15. 623 Б51 Бернацький, А. П. Основи робототехніки військового призначення : навч. посіб. / А. П. Бернацький. - К. : Ліра-К, 2024. - 500 с.
 16. 63.3(4 Укр) И99 Історія України : Підруч. - Черкаси : ЧДТУ, 2016. - 644 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/Bushin_Ist_Ukrainy.rar
 17. 65.02 И99 Історія економіки та економічної думки : Підруч. / За ред. Козюка В.В., Родіонової Л.А. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 792 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.02/Kozuk_Ist_ekon_ta_ekonom_dumky.rar
 18. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань) : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. - вид. 4-те, випр. і доп., стереотип. - К. : Ліра-К, 2022. - 624 с.
 19. 65.42 Е45 Економіка торгівлі : Навч. посіб. / За ред. Власової Н.О. - Х. : Світ Книг, 2015. - 473 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.42/Vlasova_Ekonomika_torgivli.rar
 20. 65.42 Ч-75 Чорна, М. В. Економіка торгівлі : Навч.-метод. посіб. / М. В. Чорна, Т. Б. Кушнір, О. В. Михайлова. - Х. : ХДУХТ, 2015. - 221 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.42/Chorna_Ekon_torgivli.rar
 21. 65.5 С45 Скрипник, О. М. Історія міжнародних організацій : Навч. посіб. / О. М. Скрипник. - Умань : ПП Жовтий О.О., 2011. - 226 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.5/Skrypnyk_Ist_mizhnar_organizaciy.rar
 22. 67.3(0) Г12 Гавриленко, О. А. Історія міжнародного права: стародавня доба : Навч. посіб. / О. А. Гавриленко, Т. Л. Сироїд. - Х. : ХНУ, 2021. - 232 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.3/Gavrylenko_Ist_mizhnar_prava.rar
 23. 74.26 Я47 Яковенко, Г. Г. Методика навчання історії : Навч.-метод. посіб. / Г. Г. Яковенко. - Х. : ХНАДУ, 2017. - 324 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.26/Yakovenko_Metod_navch_istorii.rar
 24. 87.4 П18 Партико, З. В. Логіка : підруч. / З. В. Партико. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2022. - 352 с.
 25. 88.2 Б24 Барабаші, А. -. Формула максимуму. Переможні стратегії досягнення цілей = The formula. The universal laws of success / А.-Л. Барабаші. - Х. : Віват, 2023. - 320 с. - (Бізнес).
 26. 88.3 Ґ74 Ґоулман, Д. Емоційний інтелект = Emotional intelligence / Д. Ґоулман ; пер.з англ.С.-Л. Гумецька. - Х. : Віват, 2024. - 512 с. - (Саморозвиток).
 27. 88.3+65 Ґ74 Ґоулман, Д. Емоційний інтелект у бізнесі = Working with emotional intelligence / Д. Ґоулман. - Х. : Віват, 2023. - 528 с. - (Бізнес).
 28. 88.4-5(3) В55 Вишко, Т. Дихай і живи. Як опанувати себе в кризових ситуаціях / Т. Вишко. - Х. : Віват, 2023. - 192 с. - (Саморозвиток).
 29. 88.4 Я31 Ягупов, В. В. Військова психологія: методологія, теорія та практика : Підруч. / В. В. Ягупов. - К. : Psyhobook, 2023. - 517 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Yagupov_Viysk_psyhologiya.rar
 30. 88.8 Г74 Ґоттман, Д. Емоційний інтелект у дитини = Raising an emotionally intelligent child: the heart of parenting / Дж. Ґоттман, Дж. Деклер. - Х. : Віват, 2024. - 272 с. - (Саморозвиток).
 31. 92 Е64 Енциклопедичний словник з державного управління / Укл. Сурмін Ю.П. та ін., за ред.Ковбасюка Ю.В., Трощинського В.П., Сурміна Ю.П. - К. : НАДУ, 2010. - 820 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Surmin_Encykl_slovnyk_z_derzh_upravlinnya.rar

Дисертації, автореферати

 1. 351.86 К50 Клочко, А. О. Механізми державного управління військово-промисловою галуззю в умовах реформування оборонного комплексу України : дисерт. на здоб.. наук.ступ. кандидата наук з державного управління / А. О. Клочко ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 204 с.
 2. 351.86 К89 Кузик, П. М. Державне управління безпекою виборчого процесу в Україні : дисерт. на здоб.. наук.ступ. доктора філософії / П. М. Кузик ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 267 с.
 3. 351.86 М36 Мацола, І. В. Публічна соціальна політика України як фактор забезпечення національної безпеки : дисерт. на здоб.. наук.ступ. доктора філософії / І. В. Мацола ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 235 с.
 4. 351.86 Ч-81 Чуб, С. В. Механізм прийняття державно-управлінських рішень у сфері національної безпеки в сучасній Україні : дисерт. на здоб.. наук.ступ. кандидата наук з державного управління / С. В. Чуб ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 254 с.

Збірники

 1. 63.3(4 Укр) Д34 День Соборності України: історико-політологічні дискусії : зб. наук. пр. Вип.11 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2024. - 226 с.
 2. 63.3(4 Укр) З-41 Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ-ХХІ століть : зб. наук. пр. Вип.16 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2023. - 246 с.
 3. 63.3(4 Укр) І 90 Історія, культура та освіта: християнський вимір : зб. наук. пр. Вип.12 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2023. - 158 с.
 4. 65 Н34 Наукові праці МАУП. Економічні науки. Вип. 3 (62) / [ Редкол. Дацій О. І., Бутенко Н. В., Андрющенко К. А. та ін.]. - К. : Гельветика, 2021. - 82 с.
 5. 65 Н34 Наукові праці МАУП. Економічні науки. Вип. 4 (67) / [ Редкол. Дацій О. І., Бутенко Н. В., Андрющенко К. А. та ін.]. - К. : Гельветика, 2022. - 56 с.
 6. 65 Н34 Наукові праці МАУП. Економічні науки. Вип. 1 (68) / [ Редкол. Дацій О. І., Бутенко Н. В., Андрющенко К. А. та ін.]. - К. : Гельветика, 2023. - 49 с.
 7. 65 Н34 Наукові праці МАУП. Економічні науки. Вип. 2 (69) / [ Редкол. Дацій О. І., Бутенко Н. В., Андрющенко К. А. та ін.]. - К. : Гельветика, 2023. - 109 с.
 8. 74 Н34 Наукові праці МАУП. Педагогічні науки. Вип. 1 (52) / [ Редкол. Бахов І. С.., Безверхня Г.. В., Блажко О. А. та ін.]. - К. : Гельветика, 2022. - 42 с.
 9. 74 Н34 Наукові праці МАУП. Педагогічні науки. Вип. 2 (53) / [ Редкол. Бахов І. С.., Безверхня Г.. В., Блажко О. А. та ін.]. - К. : Гельветика, 2022. - 62 с.
 10. 74 Н34 Наукові праці МАУП. Педагогічні науки. Вип. 1 (54) / [ Редкол. Бахов І. С.., Безверхня Г.. В., Блажко О. А. та ін.]. - К. : Гельветика, 2023. - 52 с.
 11. 74 Н34 Наукові праці МАУП. Педагогічні науки. Вип. 6 (59) / [ Редкол. Бахов І. С.., Безверхня Г.. В., Блажко О. А. та ін.]. - К. : Гельветика, 2023. - 56 с.
 12. 74 Н34 Наукові праці МАУП. Педагогічні науки. Вип. 2 (55) / [ Редкол. Бахов І. С.., Безверхня Г.. В., Блажко О. А. та ін.]. - К. : Гельветика, 2023. - 50 с.
 13. 74 Н34 Наукові праці МАУП. Педагогічні науки. Вип. 3 (56) / [ Редкол. Бахов І. С.., Безверхня Г.. В., Блажко О. А. та ін.]. - К. : Гельветика, 2023. - 28 с.
 14. 74 Н34 Наукові праці МАУП. Педагогічні науки. Вип. 4 (57) / [ Редкол. Бахов І. С.., Безверхня Г.. В., Блажко О. А. та ін.]. - К. : Гельветика, 2023. - 28 с.
 15. 74 Н34 Наукові праці МАУП. Педагогічні науки. Вип. 5 (58) / [ Редкол. Бахов І. С.., Безверхня Г.. В., Блажко О. А. та ін.]. - К. : Гельветика, 2023. - 34 с.
 16. 75.81 Т87 Туризм XXI століття: проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.8 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2023. - 128 с.
 17. 81.2 Укр У45 Українська мова і нація : зб. наук. пр. Вип.16 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2023. - 132 с.

Періодичні видання

 1. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №1. - 2024. - 232 с.
 2. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №18, 23 квітня - №44, 28 травня. - 2024.
 3. Економіка України. - 1958-. - №3. - 2024. - 108 с.
 4. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №2. - 2024. - 150 с.
 5. Медичні перспективи. - Д. : Дніпровський держ. медуніверситет. - Т. XXІХ, №1. - 2024. - 222 с.
 6. Право та інновації. - Х. : Право. - №1. - 2024. - 109 с.
 7. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №4. - 2023. - 113 с.
 8. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №4. - 2023. - 151 с.

За квітень 2024 р.

Книжкові видання

 1. 22.1 С80 Стислий курс вищої математики : навч. посіб. Ч.1 : Аналітична геометрія та елементи лінійної алгебри / [Тимченко Г. М., Одинцова О. В., Мазур О. С. та ін.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Кондор, 2022. - 188 с.
 2. 28.706 М71 Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти) / Черкасов В.Г. та ін.; за ред.Черкасова В.Г. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 392 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.7/Cherkasov_Mizhnar_ekonom_terminologiya.rar
 3. 32.81 П34 Пістунов, І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах : навч. посіб. / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. - К. : ЦУЛ, 2024. - 234 с.
 4. 32.973 М33 Матвієнко, О. В. OSINT-технології : навч. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К. : Ліра-К, 2024. - 100 с.
 5. 32.973+68 Л63 Лісовський, П. М. Сучасні кібервійни ХХІ століття: квантові технології : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська, В. О. Глушков. - К. : Ліра-К, 2024. - 182 с.
 6. 51.1 С34 Сиделковский, А. Л. Врачебные ошибки и врачебные девиации : монография / А. Л. Сиделковский. - К. : Паблиш Про, 2018. - 176 с.
 7. 51.1(2)2 М42 Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога : Підруч. / Зозуля І.С. та ін.; за ред. Зозулі І.С., Волосовця А.О. - К. : Медицина, 2023. - 560 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/51/51.1/Zozula_Med_nevidkl_staniv.rar
 8. 52.82 П88 Пугачёв, А. Т. Микотерапевтические препараты (порошковые концентраты) MFPI : монография / А. Т. Пугачёв, А. М. Муртищев, И. А. Пугачёва. - К. : КВИЦ, 2017. - 294 с.
 9. 56.12 С34 Сиделковский, А. Л. Этюды истории классической неврологии : монография / А. Л. Сиделковский, В. Д. Догузов. - К. : АДЕФ-Украина, 2016. - 384 с.
 10. 60.56+68 І-74 Інформаційний спротив українського громадянського суспільства в умовах гібридної війни: генеза національної стійкості крізь призму наукових досліджень : монографія / [Алієв Р., Бабіч О., Вановська І. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2024. - 352 с.
 11. 63.3(4 Укр) А80 Аржевітін, С. М. Земля. Історія верховинського села Колочава. Т.4 / С. М. Аржевітін. - К. : 7БЦ, 2023. - 640 с.
 12. 63.3(4 Укр)+71.1 И99 Історія та культура України : Навч.-метод. посіб. (у схемах і табл.) / За наук. ред. Бліхара В.С. - Львів : ПП "Арал", 2018. - 480 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/Blihar_Ist_ta_kult_Ukrainy.rar
 13. 65.012.2 С13 Савченко, А. Г. Макроекономіка : Підруч. / А. Г. Савченко. - К. : КНЕУ, 2005. - 441 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Savchenko_Makroekonomika.rar
 14. 65.053 Ч-81 Чубка, О. М. Фінансовий аналіз : практикум / О. М. Чубка, І. Б. Хома, М. В. Ливдар. - К. : Кондор, 2023. - 160 с.
 15. 65.261 С31 Сенченко, В. Б. Податкова система. Практикум : навч. посіб. / В. Б. Сенченко. - К. : ЦУЛ, 2024. - 160 с.
 16. 65.262(1) З-15 Задоя, А. О. Міжнародна інвестиційна діяльність : Навч. посіб. / А. О. Задоя. - Дніпро : Ун-т ім. А.Нобеля, 2018. - 122 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.262/Zadoya_Mizhnar_invest_diyalnist.rar
 17. 65.290-2 М48 Мельников, А. М. Основи організації бізнесу : навч. посіб. / А. М. Мельников, О. А. Коваленко, Н. Б. Пундяк. - К. : ЦУЛ, 2024. - 200 с.
 18. 65.290-2(5) К36 Керування документацією : підруч. / [За заг. ред. Палехи Ю. І.]. - К. : Ліра-К, 2022. - 296 с.
 19. 66.0 П50 Політична система України: конституційна модель та політичні практики : Монографія. - К. : ІПіЕнД, 2023. - 536 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.0/Zelenko_Polit_sys_Ukrainy.rar
 20. 67 B59 Bingham, T. The Rule of Law / T. Bingham. - London : Penguin Books, 2011. - 189 p. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/free_books/Bingham_The_Rule_of_Law.pdf
 21. 67.3(4 Укр) І-90 Історія держави і права України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Уклад. Тетарчук І. В., Дяків Т.Є.]. - К. : BeeZone, 2022. - 214 с.
 22. 67.401.21+32.973 Л63 Лісовський, П. М. Воєнна мережева криптосистема: державотворчий, інноваційний контекст : монографія / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2024. - 114 с.
 23. 67.401.21+68 Д27 Дейнеко, С. В. Стратегія на кордоні світів / С. В. Дейнеко, С. О. Лисенко. - К. : Дакор, 2024. - 67.401.21.
 24. 67.404.3 І-74 Інформаційна безпека та кібербезпека держави : навч. посіб. / [За заг. ред. Присяжнюка М. М.]. - К. : Ліра-К, 2024. - 224 с.
 25. 67.408 В64 Вознюк, А. А. Кримінальне право України. Загальна частина : Консп. лекцій / А. А. Вознюк. - К. : Освіта України, 2016. - 236 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Voznuk_Krym_pravo_Ukrainy.rar
 26. 67.410 О-51 Окреме провадження в цивільному процесуальному праві : посіб. / [За заг. ред. В. О. Заросила]. - К. : Видавництво Людмила, 2024. - 144 с.
 27. 67.411 К82 Кримінальне процесуальне право України : Навч. посіб. / Благута Р.І. та ін., за заг. ред. Хитри А.Я., Шехавцова Р.М. - Львів : ЛьвДУВС, 2017. - 774 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Blaguta_Krym_proc_pravo_Ukrainy.rar
 28. 67.412+67.408 С59 Соколецька, к. М. Незаконна міграція в Європі та правові аспекти її протидії в Україні : монографія / к. М.. Саінчин О. С. Соколецька. - Одеса : Гельветика, 2017. - 448 с.
 29. 67.52 К82 Криміналістика у питаннях і відповідях : Навч. посіб. / Іщенко А.В. та ін. - К. : ЦУЛ, 2016. - 118 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.52/Ischenko_Kryminalistyka.rar
 30. 67.7 С49 Служба безпеки України - державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями : посіб. / [За заг. ред. В. О. Заросила, А. М. та Кислого]. - К. : Людмила, 2023. - 148 с.
 31. 71.1 В58 Власов, В. С. Історія української культури від середньовіччя до початку новітньої доби : Навч. посіб. / В. С. Власов. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 128 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/71/71.1/Vlasov_Ist_ukr_kultury.rar
 32. 71.1 С12 Сабадаш, Ю. С. Історія української культури : практикум / Ю. С. Сабадаш, Ю. М. Нікольченко. - К. : Ліра-К, 2024. - 110 с.
 33. 72+73 П66 Пошук і обробка інформації професійного спрямвання : навч. посіб. / [Титова Н. М., Рідей Н. М., Настрадін В. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2024. - 170 с.
 34. 72+74.58 Г85 Грипич, С. Н. Науково-дослідницька діяльність студентів : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова. - К. : Кондор, 2024. - 288 с.
 35. 74 В41 Віват Академія! МАУП-35 / [За заг. ред. Г. В. Щокіна, Р.Г. Щокіна, С. В. Храпатого]. - К. : Персонал, 2024. - 456 с. : іл.
 36. 84(4 Укр) Б27 Басько, О. Танець світла : психологічна повість-трансформація / О. Басько. - К. : Ліра-К, 2022. - 184 с.
 37. 84(4 Укр) Б73 Богданова, З. Самотні романтики або без права на щастя : роман / З. Богданова. - К. : Ліра-К, 2023. - 288 с.
 38. 84(4 Укр) В48 Винниченко, В. Записки Кирпатого Мефістофеля : роман / В. Винниченко. - К. : Ліра-К, 2024. - 266 с.
 39. 84(4 Укр) В67 Волинська, О. Мости : психологічний роман / О. Волинська. - К. : Ліра-К, 2022. - 236 с.
 40. 84(4 Укр) М34 Матічин, Я. Ніч дає пораду = De nocte consilium : роман / Я. Матічин. - К. : Ліра-К, 2020. - 280 с.
 41. 84(4 Укр) М80 Морозов, О. До моїх думок : поезія / О. Морозов. - К. : Ліра-К, 2024. - 64 с.
 42. 84(4 Укр) Р16 Раэвський, М. Confessa : поезія / М. Раэвський. - К. : МАУП, 2024. - 40 с.
 43. 85.14 К92 Володимир Куткін. Народний художник України (1926-2003) : каталог. - К., 2004. - 51 с.
 44. 88.3 М52 Мерфі, Д. Сила підсвідомості. Як спосіб мислення змінює життя = The power of your subconscious mind / Дж. Мерфі. - Х. : КСД, 2023. - 287 с.
 45. 88.3+88.4-5(2) С32 Серван-Шрейбер, Д. Антистрес. Комплексний підхід до керування емоціями. Новий спосіб життя = Guerir le stress. I'anxiete et la depression sans medicaments ni psychanalyse / Д. Серван-Шрейбер. - К. : КНТ, 2024. - 188 с.
 46. 88.31 С13 Савчин, М. В. Вікова психологія : навч. посібник / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. - 3-тє вид.,перероб., доп. - К. : Академія, 2017. - 368 с. - (Alma mater+).
 47. 88.37 Л44 Лендел, В. Війна із самим собою : книга самодопомоги / В. Лендел. - К. : Ліра-К, 2024. - 172 с.
 48. 88.5+88.4-5(3) З-88 Зотова, Ю. Вся справа в батькові. Робота з фігурою батька у психологічному консультуванні / Ю. Зотова, М. Летучова. - Сучасна психологія, 2022. - 344 с.
 49. 88.5+88.6 Ш33 Шварц, С. Є. Відсутній батько та його вплив на дочку = The absent father effect on daughters / Сьюзан Є. Шварц ; пер.Ханелія Н. - Сучасна психологія, 2022. - 364 с.
 50. 88.53 С19 Сапольскі, Р. Біологія поведінки. Причини доброго і поганого в нас = Behave. The biology of humans at our best and worst / Р. Сапольскі ; пер.Любенко О. - 2-ге вид. - К. : Наш формат, 2022. - 672 с.
 51. 88.8 К66 Корекційно-розвивальні методики для роботи з дітьми з аутизмом : Метод. рекомендації / Укл. Литвяк Д.М., Зленко Л.О. - Чернігів : ЧОІППО, 2020. - 78 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.8/Lytvyak_Autyzm.rar
 52. 88.8 О-77 Островська, К. О. Засади комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом : Монографія / К. О. Островська. - Львів : Тріада плюс, 2012. - 520 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.8/Ostrovska_Psyh-ped_dopomoga.rar
 53. 88.8 О-77 Островська, К. О. Основи діагностики дітей з розладами аутистичного спектра : Навч. посіб. / К. О. Островська, Х. В. Качмарик, Л. Р. Дробіт. - Львів : ЛНУ, 2017. - 124 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.8/Ostrovska_Diagn_ditey_z_RAS.rar
 54. 88.8 С45 Скрипник, Т. В. Феноменологія аутизму : Монографія / Т. В. Скрипник. - К. : Фенікс, 2010. - 320 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.8/Skrypnyk_Fenomen_autyzmu.rar
 55. 88.8 С91 Сухіна, І. Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом : Посіб. / І. Сухіна, І. Риндер, Т. Скрипник ; За ред. Сухіної І.В. - Київ-Чернівці : Букрек, 2017. - 192 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.8/Suhina_Psyh_model.rar
 56. 88.8 Т19 Тарасун, В. В. Аутологія: теорія і практика : Підруч. / В. В. Тарасун. - К. : Вадекс, 2018. - 590 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.8/Tarasun_Autologiya.rar
 57. 92+22.1 В68 Волошин, О. Математика для економістів: словник економічних термінів : Словник / О. Волошин, Н. Галайко. - Львів : ЛьвДУВС, 2020. - 97 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Voloshyn_Mat_dlya_ekonomistiv.rar

Збірники

 1. 65 Е45 Економіка XXI століття проблеми та перспективи : зб. наук. пр. Вип.8 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2023. - 142 с. -
  Зберегти документ:
  https://drive.google.com/file/d/1kqkExkGLpSraPVpWDvG4WsXFpCAmOReb/view
 2. 67.400 А43 Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні : Зб. наук. пр. Вип.13 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2024. - 428 с.
 3. 74 А38 Академічна доброчесність: практичний досвід : зб. наук. праць. Вип. 4 / Г[ол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2023. - 122 с.
 4. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Збірник наукових праць. Вип.18. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2023. - 356 с.

Періодичні видання

 1. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - Т.17, №1. - 2024. - 98 с.
 2. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №63, 30 березня. - №17, 18 квітня - 2024.
 3. Економіка України. - №2. - 2024. - 106 с.
 4. Економіка. Фінанси. Право. - №2. - 2024. - 119 с.
 5. Народна творчість та етнологія. - К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. - №1(401) : січень-березень. - 2024. - 123 с.
 6. Наука і оборона. - К. : Нац. ун-т оборони України. - №1. - 2024. - 58 с.
 7. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.4 (77). - 2023. - 149 с.
 8. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №1. - 2024. - 148 с.

За березень 2024 р.

Книжкові видання

 1. 65.01+22.1 Е45 Економіко-математичні методи та моделі : Навч. посіб. / За заг. ред. Мацкул В.М. - Одеса : ОНЕУ, 2018. - 404 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Mackul_Ekon-mat_metody.rar
 2. 67.412.3 Є24 Європейське право (право Європейського Союзу) : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 158 с.
 3. 85.15 К29 Каталог виставки студентського екслібриса : представлено роботи студентів ІІ курсу ІКІТ МАУП / [Куратор виставки Каменецька Ю. В.]. - К. : МАУП, 2023. - 43 с.
 4. 85.15 К29 Каталог Різдвяної виставки екслібриса / [Організатори виставки: український екслібрис-клуб, Нестеренко П., Каменецька Ю.]. - К. : 7БЦ, 2024. - 19 с.
 5. 67.400 К65 Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 206 с.
 6. 67.400 К65 Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2023. - 206 с.
 7. 22.1 М34 Математичне та комп'ютерне моделювання економічних процесів : Монографія / За заг. ред. Соколовської З.М. - Одеса : Астропринт, 2016. - 271 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/22/Sokolovska_Mat_modeluvannya.rar
 8. 65.052 М71 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку : Практикум / Укл. Ковальчук Т.М., Танасієва М.М. - Чернівці : ЧНУ, 2020. - 144 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Kovalchuk_Stand_buh_obliku.rar
 9. 65.052 М71 Міжнародні стандарти фінансової звітності : Навч. посіб. / Укл. Танасієва М.М., Ковальчук Т.М. - Чернівці : ЧНУ, 2023. - 224 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Tanasieva_Stand_fin_zvitnosti.rar
 10. 65.01 М74 Моделювання економічних процесів : Навч. посіб. / Островський П.І. та ін. - Одеса : ОНЕУ, 2012. - 132 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Ostrovskiy_Model_ekon_procesiv.rar
 11. 65.052 Н83 Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності : Монографія / За заг. ред. Ловінської Л.Г. - К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2013. - 294 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Logvinska_Zab_buh_obliku.rar
 12. 67.410 Н85 Нотаріат України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 332 с.
 13. 65.052 О-17 Облік і звітність за міжнародними стандартами : Навч. посіб. / Задорожний З.В. та ін. - 2-е вид., випр. і доп. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 304 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Zadorozhniy_Oblik_i_zvitnist.rar
 14. 65.052 О-17 Облік і звітність за міжнародними стандартами : Консп. лекцій / Укл. Кіляр О.Р. - Тернопіль : ТНТУ, 2016. - 102 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Kilyar_Oblik_i_zvitnist.rar
 15. 91 Н56 Петро Нестеренко : бібліогр. покажч. / [Уклад. О. Волошина]. - К. : НАОМА, 2019. - 45 с. - (Викладач НАОМА-ювіляри).
 16. 88.4+68 П86 Психологічна робота з військовослужбовцями-учасниками бойових дій на етапі відновлення : метод. посіб. - К. : ЦУЛ, 2023. - 283 с.
 17. 67.52+3 С71 Спеціальна техніка: основні поняття, терміни та визначення : навч. посіб. / [Кобець М. В., Жуков Б. В., Артеменко П. П. та ін.]. - К. : Аванпост-Прим, 2013. - 192 с.
 18. 84(4 Укр) А66 Андрухович, Ю. Радіо Ніч : роман / Ю. Андрухович. - Чернівці : Видавець Померанцев Святослав, 2021. - 456 с.
 19. 65.053 Б24 Баранова, А. О. Аудит : Навч. посіб. / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. Кашперська. - Х. : ХДУХТ, 2017. - 246 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Baranova_Audyt.rar
 20. 84(7 США) Б43 Белфор, Ч. Паризький архітектор : роман / Ч. Белфор. - Х. : Фабула, 2017. - 416 с. - (Світовий бестселер).
 21. 65.053 Б48 Бержанір, І. А. Аудит : Навч. посіб. / І. А. Бержанір. - Умань : ВПЦ "Візаві", 2018. - 230 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Berzhanir_Audyt.rar
 22. 84(4 Укр) В48 Винничук, Ю. Вілла Деккера : роман / Ю. Винничук. - Х. : Фабула, 2021. - 304 с.
 23. 65.052 Г27 Гевлич, Л. Л. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : Навч. посіб. / Л. Л. Гевлич, І. Г. Гевлич. - Вінниця : ДонНУ, 2021. - 128 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Gevlych_Stand_fin_zvitnosti.rar
 24. 65.053 Г68 Гордієнко, Н. І. Аудит фінансової звітності суб'єктів господарювання : Консп. лекцій / Н. І. Гордієнко. - Х. : ХНУМГ, 2023. - 124 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Gordienko_Audyt_fin_zvitnosti.rar
 25. 53.52 Г93 Губський, Ю. І. Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти : Монографія / Ю. І. Губський, М. К. Хобзей. - К. : Здоров'я, 2011. - 352 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/53/53.52/Gubskiy_Farmakoterapiya.rar
 26. 84(4 Укр) Д17 Даневська, І. Німецький принц Богуслав Радзивіл / І. Даневська. - К. : Темпора, 2016. - 696 с.
 27. 65.052 Д36 Дергачова, В. В. Облік у зарубіжних країнах : Навч. посіб. / В. В. Дергачова, Н. Є. Скоробогатова, Л. М. Шик. - К. : КПІ, 2011. - 257 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Dergachova_Oblik_u_zar_krainah.rar
 28. 84(4 Англ) Д55 Доббс, М. Хід королем = To play the king (Revised tdition) : роман / М. Доббс ; пер.Смольницька О. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 352 с.
 29. 65.052 Д79 Дубовая, В. В. Міжнародні стандарти фінансової звітності : Навч. посіб. / В. В. Дубовая. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 312 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Dubovaya_Stand_fin_zvitnosti.rar
 30. 65.01 К20 Капустян, В. О. Моделювання економіки : Підруч. / В. О. Капустян, Г. А. Мажара, І. Д. Фартушний. - К. : КПІ, 2022. - 265 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Kapustyan_Model_ekonomiky.rar
 31. 65.052 К56 Ковальчук, Т. М. Облік і аудит : Навч. посіб. / Т. М. Ковальчук, І. І. Никифорак. - 2-е вид., доп. та перероб. - Чернівці : ЧНУ, 2020. - 520 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Kovalchuk_Oblik_i_audyt.rar
 32. 65.053 К60 Колісник, Г. М. Аудит : Навч. посіб. / Г. М. Колісник, В. Є. Слюсаренко. - Ужгород : УжНУ, 2015. - 296 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Kolisnyk_Audyt.rar
 33. 65.052 К89 Кузнецова, С. О. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : Навч. посіб. / С. О. Кузнецова, І. Б. Чернікова. - Х. : Лідер, 2016. - 318 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Kuznecova_Oblik_i_fin_zvitnist.rar
 34. 84(6) К95 Кутзее, Д. М. Безчестя : роман / Дж. М. Кутзее ; пер.Даскал Є. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 224 с.
 35. 67.52 Л63 Лисенко, С. Загальна теорія розкриття злочинів : практич. посіб. / С. Лисенко, О. Терещук. - К. : Дакор, 2024. - 642 с.
 36. 65.052 Л87 Лучко, М. Р. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : Навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 360 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Luchko_Oblik_i_fin_zvitnist.rar
 37. 84(7 США) М80 Моррел, Д. Перша кров = First blood : роман / Д. Моррел ; пер.Превір Б. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2022. - 232 с.
 38. 84(4 Ірл) О-51 О'Коннор, Д. Зоря морів. Прощання зі старою Ірландією : роман / Дж. О'Коннор ; пер.Стріха Я. - Львів : Астролябія, 2021. - 608 с.
 39. 67.408 О-52 Окунєв, О. Й. Антикорупційний комплаєнс : Посіб. / О. Й. Окунєв, О. І. Бойко, С. Ю. Лукін. - К. : ПАКУ; CIPE, 2018. - 177 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Okunev_Antykor_komplaens.rar
 40. 65.052 П18 Пархоменко, В. М. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : Навч. посіб. / В. М. Пархоменко, Н. М. Малюга. - К. : НАСОА, 2019. - 120 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Parhomenko_Oblik_i_fin_zvitnist.rar
 41. 65.053 П91 Пушкар, М. С. Внутрішній аудит = Підруч. / М. С. Пушкар, В. З. Семанюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 211 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Pushkar_Vnutr_audyt.rar
 42. 84(4 Укр) С59 Соколовський, В. Анна. Дилогія або Біла Королева : роман у двох частинах / В. Соколовський. - К. : Видавець Бихун В. Ю., 2018. - 264 с.
 43. 65.052 Ч-84 Чудовець, В. В. Фінансовий облік і звітність : Навч. посіб. / В. В. Чудовець, І. В. Жураковська. - Луцьк : ЛНТУ, 2018. - 330 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Chudovec_Fin_oblik.rar

Періодичні видання

 1. Forbes Ukraine ( Форбс Україна). - К. : Новий друк. - №1 : лютий-березень 2024. - 168 с.
 2. International journal of medicine and medical research. - Ternopil : TNMU. - Volume 9, №1. - 2023. - 69 p.
 3. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №4. - 2023. - 251 с.
 4. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №37-1, 22 лютого. - №54, 19 березня.- 2024.
 5. Економіка України. - 1958-. - №1. - 2024. - 110 с.
 6. Економіка. Фінанси. Право. - №1. - 2024. - 116 с.
 7. Клінічна стоматологія. - Тернопіль : ТНМУ. - №4. - 2023. - 106 с.
 8. Справи сімейні. - К. : ОЛБІ-ПРИНТ. - №2. - 2017. - 38 с.
 9. Справи сімейні. - К. : ОЛБІ-ПРИНТ. - №6. - 2017. - 38 с.
 10. Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал. - Тернопіль. - №4. - 2023. - 99 с.
 11. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - №1. - 2024. - 62 с.

За лютий 2024 р.

Книжкові видання

 1. 22.1+60.5 Н59 Нечітайло, І. С. Математико-статистичний аналіз у соціології: основні методи та алгоритми : підруч. / І. С. Нечітайло, М. В. Бірюкова. - К. : Кондор, 2023. - 280 с.
 2. 22.171 Т33 Теорія ймовірностей та математична статистика (конспект лекцій + тести) : Навч. посіб. / Соловко Я.Т. та ін. - 2-е вид., доп. - Івано-Франківськ : ЗВО "Університет Короля Данила", 2021. - 150 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/22/Solovko_Teor_imovirnostey.rar
 3. 22.171 Т33 Теорія ймовірностей та математична статистика. Лекції і практикум : Навч. посіб. / Укл. Веригіна І.В., Островська О.В., Сугакова О.В. - К. : КПІ, 2022. - 254 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/22/Verygina_Teor_imovirnostey.rar
 4. 22.171 Б25 Барковський, В. В. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін. - 5-е вид. - К. : ЦУЛ, 2010. - 424 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/22/Barkovskiy_Teor_imovirnostey.rar
 5. 22.171 Г94 Гулівата, І. О. Вища та прикладна математика: теорія ймовірностей : Навч. посіб. / І. О. Гулівата, Л. П. Гусак, Л. М. Радзіховська. - Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2018. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/22/Gulivata_Vyscha_matematyka.rar
 6. 22.171 Ж24 Жалдак, М. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : Підруч. / М. І. Жалдак, Н. М. Кузьміна, Г. О. Михалін. - 4-е вид., доп. - К. : НПУ, 2020. - 750 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/22/Zhaldak_Teor_imovirnostey.rar
 7. 22.171 Н20 Найко, Д. А. Теорія ймовірностей та математична статистика : Навч. посіб. / Д. А. Найко, О. Ф. Шевчук. - Вінниця : ВНАУ, 2020. - 382 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/22/Nayko_Teor_imovirnostey.rar
 8. 22.171 О-36 Огірко, О. І. Теорія ймовірностей та математична статистика : Навч. посіб. / О. І. Огірко, Н. В. Галайко. - Львів : ЛьвДУВС, 2017. - 292 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/22/Ogirko_Teor_imovirnostey.rar
 9. 22.171 Т98 Тюрин, О. В. Теорія ймовірностей і математична статистика : Навч. посіб. / О. В. Тюрин, О. Ю. Ахмеров. - Одеса : ОНУ, 2019. - 170 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/22/Turyn_Teor_imovirnostey.rar
 10. 22.171 Ш35 Швець, В. Т. Теорія ймовірностей і математична статистика : Навч. посіб. / В. Т. Швець. - Одеса : ВМВ, 2018. - 228 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/22/Shvec_Teor_imovirnostey.rar
 11. 32.973+32.96 П78 Засорнов, О. С. Програмування мікроконтролерних та робототехнічних систем : навч. посіб. / О. С. Засорнов, І. О. Засорнова. - К. : Кондор, 2023. - 280 с.
 12. 54.5 Н40 Невідкладна військова хірургія / пер.Пер. з англ. - К. : Наш Формат, 2022. - 511 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/54/Nevidkl_viysk_hirurgiya.rar
 13. 60.5 О-60 Опанасюк, Т. А. Соціологія у визначеннях, таблицях, схемах, завданнях : навч. посіб. / Т. А. Опанасюк. - К. : Кондор, 2023. - 268 с.
 14. 60.56+32.973 З-38 Захаренко, К. Політичні інститути інформаційної безпеки України: трансформація, модернізація, розвиток : монографія / К. Захаренко. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - 389 с.
 15. 63.3(4 Укр) Р83 Руденко, Ю. WAR. RU / Ю. Руденко. - К. : ДІПА, 2020. - 308 с.
 16. 65.261 А66 Андрущенко, В. Л. Податкові системи зарубіжних країн / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак. - К. : Кондор, 2023. - 236 с.
 17. 65.261 С44 Скоропад, І. С. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : практикум / І. С. Скоропад, О. М. Чубка. - К. : Кондор, 2023. - 140 с.
 18. 65.261+22.1 Х76 Хома, І. Б. Моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності = Modeling financial decisions in conditions of ungertainty : навч. посіб. / І. Б. Хома, Л. П. Бондаренко, О. М. Чубка. - К. : Кондор, 2023. - 284 с.
 19. 65.271 Б89 Брюховецька, І. О. Страхування майна громадян: теорія, методологія, практика : монографія / І. О. Брюховецька. - К. : МАУП, 2023. - 372 с.
 20. 65.290-2(9) Е45 Економічні ризики: методи вимірювання та управління : навч. посіб. / [За заг. ред Скопенко Н. С.]. - К. : Кондор, 2023. - 348 с.
 21. 65.290-2(9) Е45 Економічні ризики: методи вимірювання та управління : Навч. посіб. / За заг. ред. Скопенко Н.С. - К. : НУХТ, 2021. - 344 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Skopenko_Ekonom_ryzyky.rar
 22. 65.290-2(9) С40 Система ризик-менеджменту в банках: теоретичні та методологічні аспекти : Монографія / За ред. Коваленко В.В. - Одеса : ОНЕУ, 2017. - 304 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Kovalenko_Sys_ryzyk-menedzhmentu.rar
 23. 65.290-2(9) Б83 Боровик, М. В. Ризик-менеджмент : Консп. лекцій / М. В. Боровик. - Х. : ХНУМГ, 2023. - 63 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Borovyk_Ryzyk-menedzhment_2023.rar
 24. 65.290-2(9) Б83 Боровик, М. В. Ризик-менеджмент : Консп. лекцій / М. В. Боровик. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 65 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Borovyk_Ryzyk-menedzhment.rar
 25. 65.290-2(9) Д31 Демченко, Г. В. Ризик-менеджмент : Консп. лекцій / Г. В. Демченко. - Х. : ХНЕУ, 2021. - 74 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Demchenko_Ryzyk-menedzhment.rar
 26. 65.290-2(9) Д64 Долінський, Л. Б. Фінансовий ризик-менеджмент : Навч.-метод. посіб. / Л. Б. Долінський. - К. : НаУКМА, 2020. - 132 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Dolinskiy_Fin_ryzyk-menedzhment.rar
 27. 65.290-2(9) М80 Мороз, В. М. Ризик-менеджмент : Навч. посіб. / В. М. Мороз, С. А. Мороз. - Х. : ХПІ, 2018. - 140 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Moroz_Ryzyk-menedzhment.rar
 28. 65.290-2(9) С79 Стешенко, О. Д. Ризикологія : Навч. посіб. / О. Д. Стешенко. - Х. : УкрДУЗТ, 2019. - 180 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Steshenko_Ryzykologiya.rar
 29. 65.290-2(9) С84 Стрельбіцька, Н. Є. Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності : Консп. лекцій / Н. Є. Стрельбіцька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 81 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Strelbicka_Upr_ryzykamy.rar
 30. 65.290-21 М26 Маркетинг. Світовий досвід та український вимір : підруч. / [За заг. ред. А. О. Старостіної]. - вид. 2-ге, доп. та перероб. - К. : Ліра-К, 2024. - 484 с.
 31. 65.5 Я81 Ясінська, Т. Міжнародне підприємництво: теоретичні та прикладні засади міжнародної діяльності підприємств : навч. посіб. / Т. Ясінська. - К. : Кондор, 2023. - 224 с.
 32. 67.0+86.2 М36 Мацелюк, І. А. Юридична відповідальність у церковному праві середньовічної України : монографія / І. А. Мацелюк. - К. : ТАЛКОМ, 2018. - 332 с.
 33. 67.3(0) Я72 Яремчук, В. Д. Історія політичних і правових вчень: схеми, дефініції, джерела та персоналії : Навч. посіб. / В. Д. Яремчук. - Львів : ЛьвДУВС, 2022. - 380 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.3/Yaremchuk_Ist_pol_i_prav_vchen.rar
 34. 67.401 Є27 Євчук, Т. В. Адміністративно-правове регулювання нагляду прокуратури за діяльністю національної поліції у сфері охорони публічного порядку та публічної безпеки : монографія / Т. В. Євчук, В. О. Заросило, В. В. Заросило. - К. : Вид-во Людмила, 2019. - 204 с.
 35. 67.401 Щ61 Щербань, В. Д. Концепція адміністративно-правового забезпечення функціонування OSINT у сфері антикорупційної діяльності в правоохоронних органах України : монографія / В. Д. Щербань. - К. : Вид-во Людмила, 2020. - 336 с.
 36. 67.401+67.404.3 К88 Кудін, А. Адміністративно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні: теорія і практика : монографія / А. Кудін. - К. : Вид-во Людмила, 2020. - 324 с.
 37. 67.401+74.58 Я71 Яра, О. С. Адміністративно-правове забезпечення вищої юридичної освіти в Україні: теорія і практика : монографія / О. С. Яра. - К. : Вид-во Людмила, 2021. - 316 с.
 38. 67.408 Романов, М. В. Основні засади запобігання корупції : Навч. посіб. / М. В. Романов. - Х. : Права людини, 2017. - 176 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Romanov_Zapobig_korupcii.rar
 39. 67.7 П68 Правоохоронна та правозахисна діяльність в Україні : посіб. / [За заг. ред. Заросила В. О. та Кислого А. М.]. - К. : Вид-во Людмила, 2019. - 168 с.
 40. 67.71 С89 Судочинство та судоустрій в Україні : посіб. / [За заг. ред. В. О. Заросила, А. М. Кислого]. - К. : Вид-во Людмила, 2020. - 196 с.
 41. 78.3 К39 Килимистий, С. М. Бібліоанімація : посіб. / С. М. Килимистий. - К. : Ліра-К, 2023. - 130 с.
 42. 84(4 Укр) В42 Війна цивілізацій. Поетичний фронт КНЕУ / [Упоряд.Рінгіс Л. Й. та ін.]. - К. : КНЕУ, 2023. - 216 с.
 43. 84(4 Фра) Б37 Бегбедер, Ф. Кохання живе три роки = L'amour dure trois ans / Ф. Бегбедер ; пер.Л. Кононович. - К. : КМ-БУКС, 2016. - 192 с.
 44. 84(7 Бра) К57 Коельйо, П. Переможець завжди самотній : роман / П. Коельйо ; пер.В. Шовкун. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 448 с.
 45. 84(7 США) С84 Стрелокі, Д. П. Третій візит до кафе на краю світу = Reconnection - a third visit to the Cafe on the edge of the world / Джон П. Стрелокі ; пер.Пухлій М. - Х. : Віват, 2024. - 128 с. - (Художня література).
 46. 86.37 У45 Українська Греко-Католицька церква: минуле і сучасне. - Fairmont : Academic publishing Fairmont, 2020. - 380 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/86/Ukr_Greko-kat_cerkva.rar
 47. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Критичне мислення : Підруч. / А. Є. Конверський. - К. : ЦУЛ, 2020. - 370 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Konverskiy_Kryt_myslennya.rar
 48. 88.4-5(3) Б61 Білоусенко, М. Долаючи шаблони тривожності : книга самодопомоги / М. Білоусенко. - К. : Ліра-К, 2024. - 136 с.

Періодичні видання

 1. Scientia Fructuosa. - №1. - 2024. - 156 с.
 2. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №14, 20 січня. - №37, 22 лютого 2024.
 3. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №1. - 2024. - 126 с.
 4. Наука і оборона. - К. : Нац. ун-т оборони України. - №4. - 2023. - 58 с.
 5. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №3. - 2023. - 138 с.
 6. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №6. - 2023. - 75 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.01 К93 Куртакова, Г. О. Роль профспілок у соціальному партнерстві в умовах ринкової економіки : автореферат, дисерт. на здоб.. наук.ступ. кандидата юридичних наук / Г. О. Куртакова ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 254 с.
 2. 67.400.7 О-53 Олексіюк, Т. М. Доступ до публічної інформації в Україні у контексті Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів : автореферат, дисерт. на здоб.. наук.ступ. кандидата юридичних наук / Т. М. Олексіюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2024. - 234 с.
 3. 67.401 Б77 Бойко, В. П. Адміністративно-правові засади правосуддя в Україні : автореферат, дисерт. на здоб.. наук.ступ. доктора юридичних наук / В. П. Бойко ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 427 с.
 4. 67.401 М59 Миколаєць, Д. А. Концепція оптимізації адміністративно-правового регулювання відносин у сфері електроенергетики в умовах євроінтеграції України : автореферат, дисерт. на здоб.. наук.ступ. доктора юридичних наук / Д. А. Миколаєць ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 465 с.
 5. 67.410 М89 Мудрий, С. М. Конфлікт інтересів у сфері господарювання : автореферат, дисерт. на здоб.. наук.ступ. кандидата юридичних наук / С. М. Мудрий ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 205 с.

За січень 2024 р.

Книжкові видання

 1. 28.5 М38 Машевська, А. С. Ботаніка : Навч. посіб. / А. С. Машевська, Т. М. Єрмейчук, О. Я. Іванців. - Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2020. - 181 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.5/Mashevska_Botanika.rar
 2. 28.5 Р47 Решетняк, Т. А. Ботаніка : Підруч. / Т. А. Решетняк, І. А. Бобкова, Л. В. Варлахова. - К. : Здоров'я, 2006. - 296 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.5/Reshetnyak_Botanika.rar
 3. 32.973 Т38 Технічний захист інформації: теоретичні основи та організаційно-технічне забезпечення : навч. посіб. / [Богуш В. М., Бровко В. Д., Кобус О. С. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2023. - 484 с.
 4. 32.973+5 М42 Медична інформатика : Навч. посіб. / Кнігавко В.Г. та ін. - Х. : ХНМУ, 2020. - 64 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Knigavko_Med_informatyka_2020.rar
 5. 32.973+5 Р15 Радзішевська, Є. Б. Інформаційні технології в медицині. E-health : Підруч. / Є. Б. Радзішевська, О. В. Висоцька ; За ред. Кнігавка В.Г. - Х. : ХНМУ, 2019. - 72 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Radzishevska_Inf_teh_v_medycyni.rar
 6. 42.143 А68 Аннамухаммедова, О. О. Лікарські рослини : Навч. посіб. / О. О. Аннамухаммедова, А. О. Аннамухаммедов. - Житомир : ЖДУ, 2014. - 202 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/4/42/Annamuhammedova_Lik_roslyny.rar
 7. 51.1 О-64 Організація фармацевтичного забезпечення населення : Навч. посіб. / За ред. Немченко А.С. - Х. : Авіста-ВЛТ, 2007. - 488 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/51/51.1/Nemchenko_Org_farm_zabezpechennya.rar
 8. 51.204 Т38 Технологія лікувально-косметичних засобів : Навч.-метод. посіб. / Борисюк І.Ю. та ін. - Одеса : ОНМедУ, 2020. - 52 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/51/Borysuk_Teh_lik-kosm_zasobiv.rar
 9. 51.23 Г51 Гігієна харчування з основами нутриціології : Підруч. У 2-х кн. Кн.1 / За ред. Ципріяна В.І. - К. : Медицина, 2007. - 528 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/51/51.2/Cypriyan_Gigiyena_kharchuvannya_Kn1.rar
 10. 51.23 Г51 Гігієна харчування з основами нутриціології : Підруч. У 2-х кн. Кн.2 / За ред. Ципріяна В.І. - К. : Медицина, 2007. - 544 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/51/51.2/Cypriyan_Gigiyena_kharchuvannya_Kn2.rar
 11. 51.23 Н90 Нутриціологія : Навч. посіб. Ч.1 : Загальна нутриціологія / Павлоцька Л.Ф. та ін. - Х. : УІПА, 2012. - 371 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/51/51.2/Pavlocka_Nutryciologiya_1.rar
 12. 51.23 Н90 Нутриціологія : Навч. посіб. Ч.2 : Частна нутриціологія / Павлоцька Л.Ф. та ін. - Х. : УІПА, 2012. - 246 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/51/51.2/Pavlocka_Nutryciologiya_2.rar
 13. 52.81+24 Ф24 Фармацевтична хімія : Консп. лекцій. Ч.1 / Укл. Кадикало Е.М., Голота С.М., Салієва Л.М. - Луцьк : П "Зоря-плюс" ВОО ВОІ СОІУ, 2021. - 70 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/52/52.81/Kadykalo_Farm_himiya_1.rar
 14. 52.81+24 Ф24 Фармацевтична хімія : Консп. лекцій. Ч.2 / Укл. Кадикало Е.М., Голота С.М., Салієва Л.М. - Луцьк : П "Зоря-плюс" ВОО ВОІ СОІУ, 2022. - 85 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/52/52.81/Kadykalo_Farm_himiya_2.rar
 15. 52.81+24 Ф24 Фармацевтична хімія лікарських засобів неорганічної природи : Навч.-метод. посіб. / Укл. Мінаєва В.О. - Черкаси : ФОП Чабаненко Ю.А., 2019. - 212 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/52/52.81/Minaeva_Farm_himiya.rar
 16. 52.81+24 Р57 Різак, Г. В. Фармацевтична хімія. Окремі питання фармацевтичного аналізу : Навч. посіб. / Г. В. Різак. - Ужгород : ФОП Сабов А.М., 2023. - 205 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/52/52.81/Rizak_Farm_himiya.rar
 17. 52.81+24 Р57 Різак, Г. В. Конспект лекцій з фармацевтичної хімії : Навч.-метод. видання. Ч.1 / Г. В. Різак. - Ужгород : ФОП Сабов А.С., 2021. - 126 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/52/52.81/Rizak_Farm_himiya_1.rar
 18. 52.81+24 Р57 Різак, Г. В. Конспект лекцій з фармацевтичної хімії : Навч.-метод. видання. Ч.2 / Г. В. Різак. - Ужгород : ФОП Сабов А.С., 2022. - 170 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/52/52.81/Rizak_Farm_himiya_2.rar
 19. 52.81+24 Х98 Худоярова, О. С. Фармацевтична хімія : Навч. посіб. / О. С. Худоярова. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2018. - 194 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/52/52.81/Hudoyarova_Farm_himiya.rar
 20. 52.82 Б67 Білай, І. М. Клінічна фармація : Навч.-метод. посіб. / І. М. Білай, Є. О. Михайлюк. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. - 222 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/52/52.82/Bilay_Klin_farmaciya.rar
 21. 52.82 Г51 Гирина, Н. П. Техніка лабораторних робіт : Навч. посіб. / Н. П. Гирина, А. В. Шляніна, І. С. Ковальчук. - 2-е вид. - К. : Медицина, 2019. - 304 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/52/52.82/Gyryna_Teh_lab_robit.rar
 22. 52.82 К78 Крайдашенко, О. В. Клінічна фармація. Фармацевтична опіка: загальні положення : Навч.-метод. посіб. / О. В. Крайдашенко, О. О. Свинтозельський. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2014. - 76 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/52/52.82/Kraidashenko_Farm_opika.rar
 23. 52.82 К78 Крайдашенко, О. В. Клінічна фармація : Навч.-метод. посіб. / О. В. Крайдашенко, О. О. Свинтозельський, М. П. Красько. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. - 118 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/52/52.82/Kraidashenko_Klin_farmaciya.rar
 24. 52.82+65.01 О-75 Основи економіки та системи обліку у фармації : Навч. посіб. / За ред. Немченка А.С. - Х. : НФаУ, 2005. - 504 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/52/52.82/Nemchenko_Osn_ekon_u_farmacii.rar
 25. 52.82+65.01 О-75 Основи економіки фармації : Навч. посіб. / За ред. Немченка А.С. - Х. : НФаУ, 2013. - 519 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/52/52.82/Nemchenko_Osn_ekon_farmacii.rar
 26. 53.54 М92 Мухін, В. М. Фізична реабілітація : підруч. / В. М. Мухін. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Олімпійська література, 2009. - 488 с.
 27. 56.14+88.4-5(1) Р64 Розлади психічної сфери внаслідок бойових дій : навч. посіб. / [Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Гриневич Є. Г. та ін.]. - К. : Медицина, 2023. - 127 с.
 28. 58+28.703 Л63 Лісовський, П. М. Воєнно-медична ембріологія: стресостійкість сучасної Людини в Україні : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська, Н. Г. Твердохліб. - К. : Ліра-К, 2023. - 170 с.
 29. 60.5 С69 Соціологія : Підруч. / За ред. Требіна М.П. - Х. : Право, 2010. - 224 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/60/60.5/Trebin_Sociologiya.rar
 30. 60.5 С69 Соціологія : Підруч. / За ред. Пачковського Ю.Ф. - Львів : ЛНУ, 2011. - 418 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/60/60.5/Pachkovskiy_Sociologiya.rar
 31. 60.5 А15 Аблов, А. Ф. Загальна соціологія : Консп. лекцій / А. Ф. Аблов. - Одеса : ОНУ, 2019. - 130 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/60/60.5/Ablov_Sociologiya.rar
 32. 60.5 К59 Козирєв, М. П. Соціологія : Підруч. / М. П. Козирєв. - Львів : ЛьвДУВС, 2016. - 656 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/60/60.5/Kozyrev_Sociologiya.rar
 33. 63.3(4 Укр) А80 Аржевітін, С. Закарпатська Україна: викорінення Карпатської України. Т.1 / С. Аржевітін. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2020. - 952 с.
 34. 63.3(4 Укр) А80 Аржевітін, С. Закарпатська Україна: викорінення Карпатської України. Т.2 / С. Аржевітін. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2020. - 1164 с.
 35. 63.3(4 Укр) А80 Аржевітін, С. Карпатська Україна: епоха в доб. Передумови утворення, доба незалежності, спогади і документиі. Кн.6 / С. Аржевітін. - Вінниця : Тезис, 2013. - 868 с.
 36. 63.3(4 Укр) А80 Аржевітін, С. М. Релігія : історія верховинського села Колочава. Т.2 / С. М. Аржевітін. - Чернівці : Букрек; Укр. письменник, 2007. - 832 с.
 37. 63.3(4 Укр) А80 Аржевітін, С. М. Шкільництво : історія верховинського села Колочава. Т.2 / С. М. Аржевітін. - К. : ПЕНМЕН, 2019. - 1328 с.
 38. 63.3(4 Укр) Щ64 Щербина, П. Битва за Ірпінь / П. Щербина. - К. : Саміт-книга, 2022. - 224 с.
 39. 65.290-2 М50 Менеджмент та маркетинг у фармації : Навч.-метод. посіб. / Укл. Чирва О.Г., Гарматюг О.В. - Умань : Візаві, 2018. - 217 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Chyrva_Men-t_ta_market_u_farmacii.rar
 40. 65.290-2 В31 Вербовська, Л. С. Технології лідерства в організації : Консп. лекцій / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар, Н. Є. Микитюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 80 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Verbovska_Tehnol_liderstva.rar
 41. 65.290-2 Л83 Лугова, В. М. Основи самоменеджменту та лідерства : Навч. посіб. / В. М. Лугова, С. М. Голубєв. - Х. : ХНЕУ, 2019. - 212 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Lugova_Osn_samomen-tu_ta_liderstva.rar
 42. 65.290-2 С32 Сергеєва, Л. М. Лідерство : Навч. посіб. / Л. М. Сергеєва, В. П. Кондратьєва, М. Я. Хромей. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. - 296 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Sergeeva_Liderstvo.rar
 43. 65.290-21 М26 Маркетинг : Навч. посіб. / За ред. Іванечко Н.Р. - Тернопіль : ЗУНУ, 2021. - 180 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-21/Ivanechko_Marketyng.rar
 44. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов.станом на 23 січня 2024 року. - К. : Алерта, 2024. - 348 с.
 45. 67.401 О-65 Орел, М. Г. Вступ до спеціальності "Публічне управління та адміністрування" : навч.-метод. посіб. / М. Г. Орел. - К. : МАУП, 2023. - 430 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Orel_Publ_upr_ta_administruvannya.rar
 46. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 03 січня 2024 року. - К. : Алерта, 2024. - 170 с.
 47. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 01 січня 2024 року. - К. : Алерта, 2024. - 330 с.
 48. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 23 січня 2024 року. - К. : Алерта, 2024. - 244 с.
 49. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 24 січня 2024 року. - К. : Алерта, 2024. - 262 с.
 50. 67.410 Ш35 Швець, В. О. Судовий захист суб'єктів господарювання від рейдерських захоплень в Україні: стан та шляхи вдосконалення : монографія / В. О. Швець. - К. : МАУП, 2015. - 464 с.
 51. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 23 лсічня 2024 року. - К. : Алерта, 2024. - 392 с.
 52. 67.412 Ч-85 Чуєнко, В. І. Правове регулювання статусу біженців в Європейському Союзі : монографія / В. І. Чуєнко. - Х. : Право, 2023. - 284 с.
 53. 67.52 С34 Сиводєд, І. С. Теоретичні та організаційно-тактичні проблеми розслідування кримінальних правопорушень, які вчинені на окупованих територіях України : монографія / І. С. Сиводєд. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 924 с.
 54. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України = Judicial and law-enforcement agencies of Ukraine : Навч. посіб. / Яцик Т.П. та ін. - К. : ЦУЛ, 2019. - 432 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.7/Yacyk_Sud_ta_pravoohor_organy.rar
 55. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : Підруч. / Дараган В.В. та ін. - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 400 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.7/Daragan_Sud_ta_pravoohor_organy.rar
 56. 67.7 С89 Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні органи України : Підруч. / За ред. Гусарова С.М. - Х. : ХНУВС, 2020. - 508 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.7/Gusarov_Sud_ta_pravoohor_organy.rar
 57. 67.7 Б91 Бурбика, М. М. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) : Навч. посіб. / М. М. Бурбика, М. С. Уткіна. - Суми : СДУ, 2016. - 123 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.7/Burbyka_Sud_ta_pravoohor_organy.rar
 58. 67.7 Г19 Гапотій, В. Д. Судові, правоохоронні та правозахисні структури України : Навч. посіб. / В. Д. Гапотій, А. А. Письменицький. - Мелітополь : ФОП Однорог Т.В., 2018. - 198 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.7/Gapotiy_Sud_ta_pravoohor_organy.rar
 59. 74 Н56 Нестуля, О. О. Основи лідерства : Навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, Н. В. Кононец. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - 232 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Nestula_Osn_liderstva.rar
 60. 74.04 Н34 Науково-технологічні засади формування конкурентоздатного людського капіталу в системи освіти в руслі нового гуманізму : монографія / [Дмитренко Г. А., Згалат-Лозинська Л. О., Головач Н. В. та ін.]. - К. : МАУП, 2024. - 300 с.
 61. 74.04+84(4 Укр) Д30 Демарьов, О. Ліс рук. Картини з життя звичайної альтернативної школи / О. Демарьов. - 2-ге вид. - К. : Ліра-К, 2023. - 284 с.
 62. 74.58 Г51 Гібридна освіта: моделі, світові практики, українське впровадження : Монографія / Укл. Яцишин Т., Семенець-Орлова І., Касян С. - Одеса : Олді+, 2023. - 348 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.58/Yacyshyn_Gibr_osvita.rar
 63. 74.58+32.973 М33 Матвієнко, О. В. Інформаційна освіта: трансформації та сучасні тенденції : монографія / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К. : Ліра-К, 2024. - 210 с.
 64. 74.58+78.3 М33 Матвієнко, О. В. Сучасні концепції документно-інформаційної науки : курс лекцій / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К. : Ліра-К, 2024. - 146 с.
 65. 83.3(4 Укр) С44 Сковорода І Ми / [Упоряд. О. Доній]. - К. : Саміт-книга, 2022. - 224 с.
 66. 83.7+88 К30 Кацавець, Р. С. Риторика і психологія : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2024. - 234 с.
 67. 84(4 Укр) Б83 Борта, Р. Люди стають думками : повість з елементами містики / Р. Борта. - К. : Ліра-К, 2023. - 224 с.
 68. 84(4 Укр) Д30 Демарьов, О. День до вечора : роман / О. Демарьов. - К. : Ліра-К, 2024. - 338 с.
 69. 84(4 Укр) Д30 Демарьов, О. Нінок : роман / О. Демарьов. - 2-ге вид. - К. : Ліра-К, 2024. - 328 с.
 70. 84(4 Укр) Ж86 Жукова, Т. Село за Змієвими валами. Записи з життя села Вітряне, що на Київщині : гуморески військового часу / Т. Жукова. - К. : Ліра-К, 2023. - 174 с.
 71. 84(4 Укр) Р69 Романько, П. Гарант : роман / П. Романько. - К. : Ліра-К, 2023. - 320 с.
 72. 84(4 Укр) Х82 Хорошко, Г. Меланхолія нашої долі / Г. Хорошко. - К. : Ліра-К, 2023. - 172 с.
 73. 87.4 Е50 Елементи класичної логіки : Навч. посіб. / За заг. ред. Кузьменка В.В. - Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2016. - 236 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Kuzmenko_El_klas_logiky.rar
 74. 87.4 Л69 Логіка : Підруч. / За заг. ред. Данильяна О.Г. - Х. : Право, 2022. - 220 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Danylyan_Logika.rar
 75. 87.4 Л69 Логіка для юристів : Підруч. / Бліхар В.С. та ін. - 2-е вид., перероб. та доп. - Ужгород : Говерла, 2022. - 316 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Blihar_Logika_dlya_yurystiv.rar
 76. 87.4 Л69 Логіка юридична : Нвч.-метод. посіб. (у схемах і табл.) / За ред. Бліхара В.С. - Львів : ПП "Арал", 2018. - 172 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Blihar_Logika_yurydychna.rar
 77. 87.4 Б23 Бандурка, О. М. Юридична логіка : Підруч. / О. М. Бандурка, О. В. Тягло. - Х. : Золота миля, 2017. - 216 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Bandurka_Yur_logika.rar
 78. 87.4 Г65 Гончаренко, П. В. Логіка : Навч.-метод. посіб. / П. В. Гончаренко. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 116 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Goncharenko_Logika.rar
 79. 87.4 Л33 Лебедєв, В. О. Логіка : Навч. посіб. / В. О. Лебедєв, В. І. Павлов. - Х. : УкрДУЗТ, 2019. - 146 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Lebedev_Logika.rar
 80. 87.4 П32 Пилипко, Є. В. Курс лекцій "Логіка" / Є. В. Пилипко. - Х. : ХНУМГ, 2013. - 94 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Pylypko_Logika.rar
 81. 87.4 С82 Сторожук, С. В. Логіка : Навч. посіб. / С. В. Сторожук, І. М. Гоян, І. С. Матвієнко. - К. : Вадекс, 2020. - 370 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Storozhuk_Logika.rar
 82. 87.4 Ш48 Шепетяк, О. М. Логіка : Підруч. / О. М. Шепетяк. - К. : Фенікс, 2015. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Shepetyak_Logika.rar
 83. 88.5 П44 Подшивалкіна, В. І. Соціально-психологічний практикум / В. І. Подшивалкіна, К. Г. Дементьєва. - К. : КНТ, 2021. - 104 с.

Періодичні видання

 1. Forbes Ukraine ( Форбс Україна). - К. : Новий друк. - №6 : грудень 2023 -січень 2024. - 184 с.
 2. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №1, 3 січня. - №13, 19 січня. - 2024.
 3. Демографія та соціальна економіка. - К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України. - №1. - 2023. - 136 с.
 4. Демографія та соціальна економіка. - К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України. - №2. - 2023. - 152 с.
 5. Демографія та соціальна економіка. - К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України. - №3. - 2023. - 122 с.
 6. Демографія та соціальна економіка. - К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України. - №4. - 2023. - 160 с.
 7. Запорізький медичний журнал. - Запоріжжя : Запорізький державний медичний університет. - Т.25, №6. - 2023. - 85 с.
 8. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №6. - 2023. - 140 с.
 9. Медсестринство. - Тернопіль : Тернопільський національний медуніверситет Ім. І. Я. Горбачевського. - №2. - 2023. - 80 с.
 10. Психологія і суспільство. - Т. : ТАНГ. - №2. - 2023. - 238 с.
 11. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.3 (76). - 2023. - 131 с.
 12. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №4. - 2023. - 143 с.
 13. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №253, 19 грудня. - №262, 30 грудня. - 2023.

Дисертації, автореферати

 1. 67.401 Б23 Банчук-Петросова, О. В. Механізми державного регулювання розвитку зовнішньоекономічної діяльності України : дисерт. на здоб.. наук.ступ. доктора наук з державного управління / О. В. Банчук-Петросова ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 439 с.
 2. 67.401 Б43 Беленюк, Ж. В. Механізми публічного управління у сфері фізичної культури та спорту в умовах повоєнної відбудови України : дисерт. на здоб.. наук.ступ. доктора філософії / Ж. В. Беленюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 223 с.
 3. 67.401 Д18 Данів, Р. І. Публічне управління у сфері запобігання та протидії контрабанді як фактору національної безпеки в сучасній Україні : дисерт. на здоб.. наук.ступ. доктора філософії / Р. І. Данів ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 202 с.
 4. 67.401 Д79 Дуброва, О. М. Державне регулювання розвитку інтелектуального капіталу у сфері вищої освіти України в умовах європейської інтеграції : дисерт. на здоб.. наук.ступ. доктора наук з державного управління / О. М. Дуброва ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 378 с.
 5. 67.401 С32 Сердюк, І. А. Органіізаційні засади публічного управління інформаційною безпекою суспільства в умовах загроз ментальному здоров'ю : дисерт. на здоб.. наук.ступ. кандидата наук з державного управління / І. А. Сердюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 255 с.
 6. 67.401 С48 Слободян, І. А. Механізми реалізації державної політики у сфері безпеки державного кордону України : дисерт. на здоб.. наук.ступ. доктора філософії / І. А. Слободян ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 211 с.
 7. 67.401 Т14 Тайєр, А. Вплив комунікативних технологій на ефективність публічного управління України в умовах воєнного стану : дисерт. на здоб.. наук.ступ. кандидата наук з державного управління / Амро Тайєр ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 190 с.
 8. 67.401 Т31 Телендій, А. А. Новітні технології стратегічного планування регіонального розвитку в системі публічного управління та адміністрування в Україні : дисерт. на здоб.. наук.ступ. кандидата наук з державного управління / А. А. Телендій ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 234 с.
 9. 67.401 Ф42 Фенхао, Ч. Розвиток механізмів професіоналізації кадрів системи публічної служби в умовах євроінтеграції : дисерт. на здоб.. наук.ступ. доктора філософії в галузі публічного управління та адміністрування / Чжан Фенхао ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 223 с.
 10. 67.401 Ш37 Шевчук, Р. В. Розвиток механізмів публічного управління у сфері охорони здоров'я в сучасній Україні : дисерт. на здоб.. наук.ступ. доктора наук з державного управління / Р. В. Шевчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 426 с.
 11. 67.401 Ю89 Юсіф, А. Теоретико-методологічні засади розвитку системи органів державної влади в сучасній Україні : дисерт. на здоб.. наук.ступ. доктора філософії / Агазаде Юсіф ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 239 с.
 12. 67.405,2 Д53 Дмитренко, Д. О. Правове регулювання соціального захисту працюючого населення в Україні та країнах Скандинавської правової моделі у сфері забезпечення реалізації права на працю та відпочинок : дисерт. на здоб.. наук.ступ. доктора філософії / Д. О. Дмитренко ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 223 с.
 13. 67.410 Н20 Найченко, А. М. Електронні докази в господарському процесі : дисерт. на здоб.. наук.ступ. доктора філософії у галузі права / А. М. Найченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 252 с.

За грудень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України без міфів: генеза національної стійкості крізь призму наукових досліджень : монографія / [За заг. ред. Б. Попкова, С. Пєткова]. - К. : Ліра-К, 2024. - 280 с.
 2. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Історія України : підруч. / О. Бойко. - 9-те вид., доп. - К. : Академія, 2023. - 560 с. - (Альма-матер).
 3. 63.3(4 Укр) С60 Солдатенко, В. Ф. Українці на шляху самоствердження. Історико-історіографічні екскурси в минуле міжнаціональних стосунків : монографія / В. Ф. Солдатенко. - К. : Ліра-К, 2023. - 550 с.
 4. 65.01 Е45 Економічна теорія : Навч. посіб. / За ред. Архієреєва С.І. - Х. : НТУ "ХПІ", 2020. - 230 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Arhiereev_Ekon_teoriya.rar
 5. 65.01 Е45 Економічна теорія : Навч. посіб. / Укл. Колосінська М.І. та ін. - Чернівці : ЧНУ, 2021. - 200 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Kolosinska_Ekon_teoriya.rar
 6. 65.01 Е45 Економічна теорія: закономірності, практика та сучасність : Підруч. / Забарна Е.М. та ін. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. - 412 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Zabarna_Ekon_teoriya.rar
 7. 65.01 К59 Кокарєв, І. В. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / І. В. Кокарєв. - Дніпро : ДДУВС, 2020. - 100 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Kokarev_Osn_ekon_teorii.rar
 8. 65.01 К90 Кульчицький, Я. В. Сучасні економічні системи в умовах екологізації та глобалізації (теоретико-методологічні засади порівняння) : Монографія / Я. В. Кульчицький. - Львів : Ліга-Прес, 2011. - 687 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Kulchyckiy_Such_ekon_systemy.rar
 9. 65.01 Н55 Несененко, П. П. Сучасні економічні теорії : Навч. посіб. / П. П. Несененко, О. А. Артеменко, О. Є. Патлатой. - Одеса : ОНЕУ, 2017. - 326 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Nesenenko_Such_ekon_teorii.rar
 10. 65.01 Р47 Решетило, В. П. Теорія і методологія сучасної економічної науки : Консп. лекцій / В. П. Решетило, І. А. Островський. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 143 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Reshetylo_Such_ekon_nauka.rar
 11. 65.290-2 Н73 Новий людиноцентричний управлінський курс для України: в контексті цивілізаційного розвитку світу. Управлінське диво післявоєнної держави : наук.-публіцист. вид. / [За заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника]. - 2-uге вид., випр. - К. : Ліра-К, 2023. - 222 с.
 12. 65.290-2 Т33 Теорія організації : Навч. посіб. / За ред. Шереметьєвої І.В. - Дніпропетровськ : НГУ, 2011. - 258 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Sheremetieva_Teor_organizacii.rar
 13. 65.290-2 Т33 Теорія організації : Навч. посіб. / Укл. Гончарова М.Л., Мірошниченко Г.О. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2015. - 134 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Goncharova_Teor_organizacii.rar
 14. 65.290-2 Ж86 Жуковська, Л. Е. Теорія організації : Навч. посіб. / Л. Е. Жуковська, Є. Г. Борисевич, Є. М. Стрельчук. - Одеса : ОНАЗ, 2011. - 148 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Zhukovska_Teor_organizacii.rar
 15. 65.290-2 М77 Монастирський, Г. Л. Теорія організації : Підруч. / Г. Л. Монастирський. - 2-е вид., доп. й перероб. - Тернопіль : Крок, 2019. - 368 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Monastyrskiy_Teor_organizacii_2019.rar
 16. 65.290-2 М77 Монастирський, Г. Л. Теорія організації : Підруч. / Г. Л. Монастирський. - 2-е вид., доп. й перероб. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 329 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Monastyrskiy_Teor_organizacii_2020.rar
 17. 65.290-2(10) Б82 Борзенко, В. І. Антикризове управління : Навч. посіб. / В. І. Борзенко. - Х. : Вид-во Іванченка.І.С., 2016. - 232 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Borzenko_Antykryz_upravlinnya.rar
 18. 65.290-2(10) В65 Войтко, С. В. Лідерство та антикризовий менеджмент : Підруч. / С. В. Войтко, А. А. Мельниченко. - К. : НТУУ "КПІ", 2021. - 194 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Voytko_Liderstvo_ta_antykr_men-t.rar
 19. 65.290-2(10) К90 Кульчій, І. О. Антикризове управління : Навч. посіб. / І. О. Кульчій. - Полтава : ПолтНТУ, 2016. - 120 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Kulchiy_Antykryz_upravlinnya.rar
 20. 65.290-2(7) К61 Колпаков, В. М. Основи стратегії : практико-орієнтована монографія / В. М. Колпаков, С. О. Пономаренко, О. В. Селюков. - К. : Вид-во Людмила, 2021. - 474 с.
 21. 65.290-2(9) Б40 Безпека підприємництва : Монографія. - Дніпро : Видавець Біла К.О., 2020. - 180 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Rybalchenko_Bezpeka_pidpryemnyctva.rar
 22. 65.290-2(9) И99 Іванова, Н. С. Економічна безпека : Навч. посіб. / Н. С. Іванова. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2020. - 139 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Ivanova_Ekon_bezpeka.rar
 23. 65.290-2(9) Н39 Небава, М. І. Економічна безпека підприємства : Навч. посіб. / М. І. Небава, Ю. В. Міронова. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 73 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Nebava_Ekon_bezp_pidpryemstva.rar
 24. 65.290-2(9) Р49 Рибальченко, Л. В. Основи забезпечення економічної безпеки підприємництва : Навч. посіб. / Л. В. Рибальченко, О. О. Косиченко. - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 120 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Rybalchenko_Ekon_bezpeka.rar
 25. 65.290-2+65.43 С14 Сазонець, І. Л. Управління проектами та ризиками в туризмі : навч. посіб. / І. Л. Сазонець, О. М. Сазонець. - К. : ЦУЛ, 2023. - 220 с.
 26. 65.32 Ю96 Юшкевич, О. О. Регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств зони радіаційного забруднення на економіко-екологічних засадах : монографія / О. О. Юшкевич. - Житомир : Рута, 2020. - 456 с.
 27. 65.5 М71 Міжнародні економічні відносини : Навч. посіб. / Боярчук А.І. та ін. - Херсон : ТОВ "ВКФ "СТАР" ЛТД", 2018. - 374 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.5/Boyarchuk_Mizhnar_ekon_vidnosyny.rar
 28. 67.401 Т33 Теорія адміністративного права. Генеза в умовах трансформації громадянського суспільства : навч. посіб. / [За заг. ред. Р. А. Калюжного, С. В. Пєткова]. - К. : Ліра-К, 2024. - 212 с.
 29. 67.405 К89 Кузьменко, В. В. Місце і роль судової практики та правового звичаю у системі джерел трудового права України : монографія / В. В. Кузьменко. - К. : ФОП Кандиба Т. П., 2021. - 380 с.
 30. 67.408 Н35 Національне антикорупційне бюро України : посіб. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 168 с.
 31. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи : Навч. посіб. / Ковалів М.В. та ін. - Львів : ЛьвДУВС, 2016. - 388 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.7/Kovaliv_Sud_ta_pravoohor_organy.rar
 32. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : Навч. посіб. / Макаров М.А. та ін. - К. : Інтерсервіс, 2022. - 656 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.7/Makarov_Sud_ta_pravoohor_organy.rar
 33. 71.1 М18 Маланюк, Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. - К. : Сварог, 2023. - 108 с.
 34. 72+60.56 М80 Морозов, О. Потужність практичного розуму : монографія; у 2 ч. Ч.2 : Кростеорія і неопрактика іноватики / О. Морозов, Т. Морозов. - К. : МАУП, 2023. - 234 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/72/Morozov_Potuzhnist_prakt_rozumu_2.rar
 35. 81.2 Англ Т66 Требик, О. С. Improve your translation skills : навч.-метод. посіб. / О. С. Требик, І. С. Бахов. - К. : МАУП, 2023. - 358 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Trebyk_Improve_your_translation_skills.rar
 36. 84(4 Укр) А35 Азоян, А. Мої знайомі стали вулицями : поезія / А. Азоян. - К. : МАУП, 2023. - 124 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/84/Azoyan_Moi_znayomi.rar
 37. 84(4 Укр) У51 Ульяненко, О. Жінка його мрії / О. Ульяненко. - Т. : Треант, 2010. - 226 с.
 38. 88.3 Т35 Терен, Р. Влада емоцій. Як керувати своїми почуттями / Р. Терен. - К. : Сварог, 2023. - 302 с.
 39. 88.4-6+74.58 П86 Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи : зб. наукових праць / [Ред. комітет Дуткевич Г. В., Панчук Н. П., Радчук Г. К. та ін.]. - К. : КНТ, 2022. - 115 с.
 40. 88.4 О-75 Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи : навч. посіб. Т.1. / [Пророк Н., Запорожець О., Креймеєр Дж. та ін.]. - К. : Сварог, 2023. - 208 с.
 41. 88.4 О-75 Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи : навч. посіб. Т.2. / [ Креймеєр Дж., Вебер Т., Войтович М. та ін.]. - К. : Сварог, 2023. - 240 с.
 42. 88.4 О-75 Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи : навч. посіб. Т.3. / [ Гридковець Л., Вебер Т., Журавльова Н. та ін.]. - К. : Сварог, 2023. - 236 с.
 43. 92 П88 Публічне адміністрування : Понятійно-термінологічний словник / [Уклад. Романенко Є.О., Ващенко К. О., Щокін Р. Г. та ін.]. - К. : МАУП, 2018. - 764 с. - (Публічне адміністрування ; Вип.3).
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Romanenko_Publ_administruvannya.rar
 44. 92 Ф68 Філософія: словник термінів та персоналій / Укл. Бліхар В.С. та ін. - К. : КВІЦ, 2020. - 274 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Blihar_Filosofiya_slovnyk.rar

Періодичні видання

 1. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - Т.16, №3(43). - 2023. - 290 с.
 2. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №3. - 2023. - 237 с.
 3. Клінічна стоматологія. - Тернопіль : ТНМУ. - №2-3. - 2023. - 114 с.
 4. Наука і оборона. - К. : Нац. ун-т оборони України. - №3. - 2023. - 58 с.
 5. Радіотехніка. - Х. : ХНУР. - Вип. 213. - 2023. - 94 с.
 6. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №2. - 2023. - 164 с.
 7. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.2 (75). - 2023. - 174 с.
 8. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №5. - 2023. - 76 с.
 9. Український медичний часопис. - К. : МОРІОН. - №5. - 2023. - 124 с.
 10. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №238, 28 листопада. - №252, 16 грудня - 2023.
 11. Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал. - Тернопіль. - №3. - 2023. - 70 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.262 М89 Музхер, М. Х. Механізми реалізації партнерських відносин держави та банківського сектору : , автореф. на здоб. наук. ступ. кандидата наук з державного управління / Марван Хуссейн Музхер Музхер ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 20 с.
 2. 67.401+65.01 Г24 Гбур, З. В. Державне управління економічною безпекою України в контексті європейської інтеграції : , автореф. на здоб. наук. ступ. доктора наук з державного управління / З. В. Гбур ; МАУП. - К. : МАУП, 2018. - 36 с.
 3. 67.401+65.31 П68 Прав, Ю. Г. Формування та реалізація державної політики сприяння розвитку інвестиційно-будівельного комплексу в умовах децентралізації України : дис., . на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / Ю. Г. Прав ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 446 с.
 4. 67.401+74.58 К76 Кошова, С. П. Інформаційно-психологічна складова адаптивного навчання фахівців охорони здоров'я в державному управління : дисерт. на здоб.. наук.ступ. кандидата наук з державного управління / С. П. Кошова ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 209 с.

За листопад 2023 р.

Книжкові видання

 1. 31.19 Е62 Енергозбереження і енергоефективність - 1 : Конспект лекцій / Укл. Вербицький Є.В. - К. : НТУУ "КПІ", 2014. - 106 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/31/Verbyckiy_Energozberezhennya.rar
 2. 31.19 О-75 Основи енергоефективності : Навч.-метод. посіб. / Укл. Задорожна І.П. - Львів : Навч.-метод. центр проф-тех. освіти у Львів. обл., 2011. - 82 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/31/Zadorozhna_Osn_energoefektyvnosti.rar
 3. 32.81 Н56 Нестеренко, О. В. Інтелектуальні системи і технології. Ввідний курс : Навч. посіб. / О. В. Нестеренко, O. В. Ковтунець, О. О. Фаловський. - К. : Національна академія управління, 2017. - 90 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.81/Nesterenko_Intel_systemy.rar
 4. 37.248+85.12 У45 Українська вишивка : альбом / [Авт. тексту та упоряд. Т. Кара-Васильєва]. - К. : Мистецтво, 1993. - 264 с. : іл.
 5. 37.248+85.12 К21 Кара-Васильєва, Т. Українська сорочка : альбом / Т. Кара-Васильєва. - К. : Томіріс, 1994. - 32 с. : іл. - (Таємниці чарівної нитки).
 6. 65.01 Г54 Глобальна економіка : Навч. посіб. / Вдовенко Н.М. та ін. - К. : НУБіП України, 2017. - 319 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Vdovenko_Glob_ekonomika.rar
 7. 65.01 Г54 Глобальна економіка : Навч. посіб. / Довгаль О.В. та ін. - Івано-Франківськ : ФОП Cупрун В.П., 2019. - 262 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Dovgal_Glob_ekonomika.rar
 8. 65.01 Г54 Глобальна економіка : Навч. посіб. / За ред. Архієреєва С.І. - Харків : Вид-во Іванченка І.С., 2018. - 192 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Arhiereev_Glob_ekonomika.rar
 9. 65.01 Г54 Глобальна економіка : Навч. посіб. / Вініченко І.І. та ін. - К. : ДКС центр, 2019. - 234 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Vinichenko_Glob_ekonomika.rar
 10. 65.01 Б43 Белей, С. І. Глобальна економіка : Навч. посіб. / С. І. Белей, С. В. Бойда, М. І. Колосінська. - Чернівці : ЧНУ, 2020. - 227 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Beley_Glob_ekonomika.rar
 11. 65.01 К56 Ковтун, О. І. Глобальна економіка : Підруч. / О. І. Ковтун, П. О. Куцик, Г. І. Башнянин ; За заг. ред. Ковтуна О.І. - Львів : ЛКА, 2014. - 704 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Kovtun_Glob_ekonomika.rar
 12. 65.01 Л52 Летуча, О. В. Глобальна економіка : Консп. лекцій / О. В. Летуча. - Дніпро : НМетАУ, 2017. - 108 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Letucha_Glob_ekonomika.rar
 13. 65.01 Л61 Липов, В. В. Глобальна економіка : Навч. посіб. У 2-х ч. Ч.2 : Сучасний стан, проблеми та перспективи глобального розвитку / В. В. Липов. - Харків : ХНЕУ, 2018. - 235 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Lypov_Glob_ekonomika_2.rar
 14. 65.01 Л61 Липов, В. В. Глобальна економіка : Навч. посіб. У 2-х ч. Ч.1 : Теоретичні засади глобальних досліджень / В. В. Липов. - Харків : ХНЕУ, 2017. - 228 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Lypov_Glob_ekonomika_1.rar
 15. 65.261 Ф68 Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / За заг. ред. Школьник І.О., Кремень В.М. - Суми : УАБС, 2014. - 427 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Shkolnyk_Fin_men-t.rar
 16. 65.261 Ф68 Фінансовий менеджмент : Підруч. / За заг. ред. Говорушка Т.А. - Львів : Магнолія 2006, 2014. - 344 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Govorushko_Fin_men-t.rar
 17. 65.261 Ф68 Фінансовий менеджмент : Підруч. / Дема Д.І. та ін. - Житомир : ЖНАЕУ, 2018. - 320 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Dema_Fin_men-t.rar
 18. 65.261 Ф68 Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / За заг. ред. Лапіної І.С. - Одеса : Атлант, 2016. - 313 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Lapina_Fin_men-t.rar
 19. 65.261 Ф68 Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / За заг. ред. Скаско О.І. - Львів : Растр-7, 2018. - 416 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Skasko_Fin_men-t.rar
 20. 65.261 Ф68 Фінансовий менеджмент : Підруч. / За ред. Крупки М.І. - Львів : ЛНУ, 2019. - 440 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Krupka_Fin_men-t.rar
 21. 65.261 Ф68 Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / За ред. Момот Т.В. - К. : ЦУЛ, 2011. - 385 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Momot_Fin_men-t.rar
 22. 65.261 Ф68 Фінансовий менеджмент : Підруч. / За ред. Кнейслер О.В. - Тернопіль : Економічна думка, 2018. - 478 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Kneysler_Fin_men-t.rar
 23. 65.261 Ф59 Фінансовий менеджмент : Підруч. / Під ред. Поддєрьогіна А.М. - 2-е вид., перероб. - К. : КНЕУ, 2017. - 536 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Podderyogin_Fin_men-t.rar
 24. 65.261 Ф68 Фінансовий мененджмент : Навч. посіб. / Бігдан І.А. та ін. - Х. : ХДУХТ, 2017. - 197 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Bigdan_Fin_men-t.rar
 25. 65.261 А79 Аранчій, В. І. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / В. І. Аранчій, О. О. Томілін, Л. О. Дорогань-Писаренко. - Полтава : ПДАУ, 2021. - 300 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Aranchiy_Fin_men-t.rar
 26. 65.261 В19 Васьківська, К. В. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / К. В. Васьківська, О. А. Сич. - Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2017. - 236 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Vaskivska_Fin_men-t.rar
 27. 65.261 В33 Верланов, Ю. Ю. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / Ю. Ю. Верланов. - 2-е вид. - Миколаїв : ЧНУ, 2021. - 336 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Verlanov_Fin_men-t.rar
 28. 65.261 Ж68 Жигалкевич, Ж. М. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / Ж. М. Жигалкевич, О. В. Кам'янська. - К. : КПІ, 2022. - 214 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Zhigalkevich_Fin_men-t.rar
 29. 65.261 Ж91 Журавльова, І. В. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / І. В. Журавльова. - Х. : ХНЕУ, 2017. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Zhuravlyova_Fin_men-t.rar
 30. 65.261 З-17 Зайцева, І. Ю. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / І. Ю. Зайцева. - Х. : УкрДУЗТ, 2018. - 250 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Zaiceva_Fin_men-t.rar
 31. 65.261 О-54 Олійник, О. В. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / О. В. Олійник, Г. С. Морозова. - Х. : ХНАУ, 2020. - 154 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Oliynyk_Fin_men-t.rar
 32. 65.261 Ц56 Цибульська, Е. І. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / Е. І. Цибульська. - Х. : НУА, 2019. - 328 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Cybulska_Fin_men-t.rar
 33. 65.261 Ш37 Шевченко, Н. В. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. у схемах і табл. / Н. В. Шевченко, С. І. Мельник. - Львів : ЛьвДУВС, 2022. - 224 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Shevchenko_Fin_men-t.rar
 34. 65.290-2 О-75 Основи енергетичного менеджменту : Конспект лекцій / Укл. Сапожніков С.В. - Суми : СумДУ, 2015. - 163 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Sapozhnikon_Osn_energ_men-tu.rar
 35. 65.290-2 Пос Посібник з муніципального енергетичного менеджменту / Іншеков Є.М. та ін. - К. : Поліграф плюс, 2014. - 238 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Inshekov_Energ_men-t.rar
 36. 65.5 С24 Світова економіка : Підруч. / За ред. Голікова А.П., Довгаль О.А. - Х. : ХНУ, 2014. - 349 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.5/Golikov_Svit_ekonomika.rar
 37. 65.5 С91 Сучасна міжнародна економіка : Підруч. / За ред. Тарасевича В.М. - Дніпро : ПБП "Економіка", 2019. - 386 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.5/Tarasevich_Such_mizhnar_ekonomika.rar
 38. 65.5+66.4 С34 Сидоров, О. А. Світова економіка та міжнародні економічні відносини : Підруч. / О. А. Сидоров, Н. О. Фісуненко, Т. В. Альошина. - Дніпро : Арт-Прес, 2023. - 400 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.5/Sydorov_Svit_ekonomika.rar
 39. 67.400.7 З-19 Закон України "про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України". Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 20 вересня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 60 с.
 40. 67.400.7+67.401.21 З-19 Закон України "Про медіа" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 24 жовтня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 242 с.
 41. 67.400.7+67.401.21 З-19 Закон України "Про правовий режим воєнного стану" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 12 жовтня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 36 с.
 42. 67.404 С51 Смородина, А. Є. Ліцензійний договір у цивільному праві України : монографія / А. Є. Смородина. - К. : Пабліш Про, 2023. - 528 с.
 43. 67.408 З-19 Закон України "Про державне бюро розслідувань" : чинне законодавство із змінами і допов., станом на 01 вересня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 42 с.
 44. 67.410 В19 Васильєв, С. В. Господарське судочинство України : підруч. / С. В. Васильєв, С. М. Попович. - К. : Алерта, 2023. - 394 с.
 45. 68 З-19 Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 12 жовтня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 88 с.
 46. 68 З-19 Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". - К. : Алерта, 2023. - 36 с.
 47. 68 З-19 Закон України "Про Національну гвардію України" : чинне законодавство. станом на 14 вересня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 34 с.
 48. 85 М65 Мистецтво України. 1991-2003 = Ukrainian Art. 1991-2003 : альбом / [Упоряд. Т. Придатко, З. Чегусова, ]. - К. : Мистецтво, 2003. - 416 с. : іл.
 49. 85.1 О-23 Образотворче мистецтво та архітектура. - К. : Мистецтво, 1967. - 22 с.
 50. 85.1 П43 Погляд = Взгляд; Look : альбом / [Авт.-упоряд. Велігоцька Н. І.]. - К. : Мистецтво, 1990. - 220 с.
 51. 85.1 С25 Святий Київ наш великий. Малюнки Тараса Шевченка та його сучасників = Our Great Holy Kyiv. Drawings by Taras Shevchenko and his contemporaries : альбом / [ Упоряд. Скиба М., Яцюк В., Підгора В.]. - К. : Мистецтво, 2004. - 176 с. : іл.
 52. 85.1 М60 Міловзоров, О. Скло . Кераміка. Метал. Живопис. Графіка / О. Міловзоров. - К. - 48 с.
 53. 85.14 О-83 Откович, В. П. Народна течія в українському живопису ХVII-XVIII cт. / В. П. Откович. - К. : Наукова думка, 1990. - 96 с. : іл.
 54. 85.14 С44 Сколоздра, І. М. Живопис на склі : альбом / І. М. Сколоздра. - К. : Мистецтво, 1990. - 120 с.
 55. 85.14+85.15 Ж12 Жаборюк, А. А. Мистецтво живопису і графіки на Україні в першій половині і середині ХІХ сиоліття : моногрфія / А. А. Жаборюк. - К.; О. : Вища школа, 1983. - 207 с.
 56. 85.14+85.15 Я14 Яблонська, Т. Живопис. Графіка = Татьяна Яблонская.Живопись. Графика : альбом / Т. Яблонська. - К. : Мистецтво, 1991. - 176 с.
 57. 85.15 Г78 Графіка як вид образотворчого мистецтва. Бесіди про мистецтво / [Авт.-упоряд.О. К. Федорук]. - К. : Мистецтво, 1983. - 14 с.
 58. 85.15 У45 Українська графіка ХІ - початку ХХ ст. : альбом / [Авт.-упоряд. А. О. В'юник]. - К. : Мистецтво, 1994. - 328 с.
 59. 88.4+68 Н57 Неурова, А. Психологія індивідуальної роботи з військовослужбовцями : навч.-метод. посіб. / А. Неурова, А. Романишин. - К. : ЦУЛ, 2023. - 336 с.

Періодичні видання

 1. Здоров'я України. - К. : Здоров'я України. - №3. - 2023. - 36 с.
 2. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №5. - 2023. - 112 с.
 3. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №3. - 2023. - 150 с.
 4. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №214, 25 жовтня. - №237, 25 листопада. - 2023.

Збірники

 1. 63.3 (4 Укр) П78 Проблеми модернізації України : Зб. наук. пр. Вип.16 : матеріали VIІІ міжнародної наук.-практ. конф. м.Київ, МАУП, 25 травня 2023 р. / МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 579 с. - Бібліогр. у кінці ст.
 2. 65.290-2 А43 Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XIXІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2023 р.). - Одеса : Лерадрук, 2023. - 335 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст Х [зб. наук.пр.].

За жовтень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 22.3 З-41 Збірник задач із загальної фізики / Укл. Бригінець В.П. та ін. - К. : КПІ, 2022. - 230 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/26/Bryginec_Zb_zadach_iz_zag_fizyky.rar
 2. 26.1 К27 Картографічна інтерпретація деяких особливостей м. Києва : монографія / [Шевченко В. О., Шевченко Р. Ю., Філозоф Р. С. та ін..]. - К. : Фітосоціоцентр, 2007. - 156 с.
 3. 26.1 Ш37 Шевченко, Р. Ю. Геодезія та картографія : навч. посіб. (лекторій та практикум) / Р. Ю. Шевченко. - К. : Університет "Україна", 2023. - 160 с.
 4. 26.1 Ш37 Шевченко, Р. Ю. Картографування стану елементів довкілля, в тому числі, внаслідок бойових дій : Навч.-метод. та практ. рекомендації / Р. Ю. Шевченко. - К. : ДЕА, 2023. - 45 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/26/Shevchenko_Kartografuvannya.rar
 5. 26.8 В58 Влах, М. Теорія і методологія географічної науки : Навч. посіб. / М. Влах, Л. Котик. - Львів : ЛНУ, 2018. - 344 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/26/26.8/Vlah_Geogr_nauka.rar
 6. 26.89 К82 Кривий Ріг. Присвячується 225-річчю міста Кривого Рогу = Kryvyi Rih. It is devoted to the 225-th anniversary of Kryvyi Rih : наук.-попул. вид. - Запоріжжя : Тандем-У, 2000. - 160 с.
 7. 28.4 Ч-75 Чорна, Т. М. Мікробіологія : Навч. посіб. / Т. М. Чорна. - Ірпінь : УДФСУ, 2020. - 412 с. - (На допомогу студенту УДФСУ).
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.4/Chorna_Mikrobiologiya.rar
 8. 32.973 Р65 Розробка консольних додатків компіляторами С++ : підруч. / [Піскунов О. Г., Томащук О. П., Чолишкіна О. Г. та ін.]. - К. : МАУП, 2023. - 238 с.
 9. 32.973 В19 Васильєв, О. Програмування мовою РНР : навч. посіб. / О. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2023. - 368 с.
 10. 32.973 В19 Васильєв, О. Програмування на С++ в прикладах і задачах : навч. посіб. / О. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2023. - 382 с.
 11. 60.6 М66 Митна статистика України : Навч. посіб. / Пашко П.В. та ін. - Ірпінь : УДФСУ, 2020. - 380 с. - (Податкова та митна справа в Україні).
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/60/60.6/Pashko_Mytna_statystyka_Ukrainy.rar
 12. 60.6 П22 Паянок, Т. М. Статистичний аналіз даних : Навч. посіб. / Т. М. Паянок, Т. М. Задорожня. - Ірпінь : УДФСУ, 2020. - 312 с. - (На допомогу студенту УДФСУ).
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/60/60.6/Payanok_Stat_analiz_danyh.rar
 13. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Історія України : підруч. / О. Бойко. - 8-ме вид., перероб., доп. - К. : Академія, 2021. - 640 с. - (Альма-матер).
 14. 63.3(4 Укр) М48 Мельник, М. Україна і Крим в історичних взаєминах / М. Мельник. - К. : Просвіта, 2015. - 68 с.
 15. 63.3(4 Укр) О-80 Отаман, Т. Б. Армія без держави / Т. Бульба-Боровець Отаман. - К. : Просвіта, 2015. - 62 с.
 16. 63.3(4 Укр) П52 Полтава, П. Кто такие бандеровцы... / П. Полтава. - К. : Просвыта, 2015. - 48 с.
 17. 63.3(4 Укр) Т48 Ткачук, П. Уладівко, доле моя! / П. Ткачук. - Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2015. - 448 с.
 18. 63.5 Б20 Балушок, В. Етногенез українців / В. Балушок ; Відп. ред. Г.Скрипник. - К. : ІМФЕ НАН України, 2004. - 231 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.5/Balushok_Etnogenez_ukrainciv.rar
 19. 65.01 Е45 Економіка відновлення : Навч. посіб. / За ред. Грушка В.І. - К. : КРОК, 2023. - 221 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Grushko_Ekonomika_vidnovlennya.rar
 20. 65.01 Г65 Гончаренко, М. Ф. Сталий розвиток: сучасна парадигма, реалії і перспективи : монографія / М. Ф. Гончаренко, Л. М. Горбач. - К. : Кондор, 2023. - 372 с.
 21. 65.01 К89 Кузик, С. Регіональна економічна і соціальна географія світу (розвинені країни) : Навч. посіб. / С. Кузик, Л. Котик, І. Ванда. - Львів : ЛНУ, 2019. - 148 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Kuzyk_Reg_geografiya.rar
 22. 65.051 К78 Краєвський, В. М. Фінансова статистика : Навч. посіб. / В. М. Краєвський, Н. В. Параниця, Я. О. Остапенко. - Ірпінь : УДФСУ, 2018. - 308 с. - (Податкова та митна справа в Україні).
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Krayevskiy_Fin_statystyka.rar
 23. 65.052 Б94 Бухгалтерський облік : Навч. посіб. / Краєвський В.М. та ін. - Ірпінь : УДФСУ, 2021. - 388 с. - (На допомогу студенту УДФСУ).
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Krayevskiy_Buh_oblik.rar
 24. 65.052 Р64 Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні : Монографія / За заг. ред. Сторожук Т.М. - Ірпінь : УДФСУ, 2021. - 256 с.
 25. 65.052 Ф68 Фінансовий облік : Навч. посіб. / Краєвський В.М. та ін. - Ірпінь : ДПУ, 2022. - 616 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Krayevskiy_Fin_oblik.rar
 26. 65.052 Ж69 Жидєєва, Л. І. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (організацією, установою) : Навч. посіб. / Л. І. Жидєєва, О. П. Колісник. - Ірпінь : УДФСУ, 2020. - 178 с. - (На допомогу студенту УДФСУ).
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Zhydeeva_Buh_oblik.rar
 27. 65.053 Ж69 Жидєєва, Л. І. Аудит : Навч. посіб. / Л. І. Жидєєва, О. П. Колісник, К. Д. Салямон-Міхєєва. - Ірпінь : УДФСУ, 2019. - 312 с. - (На допомогу студенту УДФСУ).
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Zhydeeva_Audyt.rar
 28. 65.23 Ф53 Филипенко, О. М. Планування і контроль на підприємстві : Навч. посіб. / О. М. Филипенко, В. А. Гросул. - Х. : ХДУХТ, 2011. - 326 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.23/Fylypenko_Plan_i_kontrol_na_pidpryiemstvi.rar
 29. 65.261 П44 Податкова система : Навч. посіб. / За заг. ред. Волохової І.С., Дубовик О.Ю. - Х. : Діса плюс, 2019. - 402 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Volohova_Podat_systema.rar
 30. 65.268 М58 Міжнародна фінансова система : підруч. / [За заг. ред. В. М. Кочеткова]. - К. : Ліра-К, 2023. - 270 с.
 31. 65.290-2 Д43 Дзядикевич, Ю. В. Енергетичний менеджмент / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум. - Тернопіль : Економічна думка, 2010. - 295 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Dzyadykevych_Energ_men-t.rar
 32. 65.290-2+31.19 Е62 Енергетичний менеджмент та енергоефективність : Підруч. / Самойленко І.О. та ін. - Харків : ФОП Бровін О.В., 2020. - 348 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Samoilenko_Energ_men-t.rar
 33. 65.42 Ч-75 Чорна, Т. М. Теоретичні основи товарознавства : Навч. посіб. / Т. М. Чорна. - Ірпінь : УДФСУ, 2021. - 598 с. - (На допомогу студенту УДФСУ).
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.42/Chorna_Teor_osn_tovaroznavstva.rar
 34. 65.5 К53 Книш, М. М. Політико-географічна глобалістика : Навч. посіб. / М. М. Книш, Л. І. Котик. - Львів : ЛНУ, 2014. - 484 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.5/Knysh_Polit-geogr_globalistyka.rar
 35. 66.3 К33 Кедись, А. А. Любіть Україну. Зародження нової України / А. А. Кедись. - Хмельницький : ФОП Цюпак, 2014. - 36 с.
 36. 66.5 П43 Погрібний, А. Поясніть ще раз, хто є націоналіст / А. Погрібний. - К. : Просвіта, 2015. - 40 с.
 37. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2023. - 214 с.
 38. 67.401.21 Б24 Барзилович, А. Д. Теоретико-методологічні засади державного регулювання ринку медичних послуг в Україні : монографія / А. Д. Барзилович. - Одеса : Олді Плюс, 2022. - 296 с.
 39. 67.401.21+68 С69 Соціально-психологічна реабілітація та адаптація військовослужбовців Збройних Сил України: нормативно-правове забезпечення / [За заг. ред. Коропатніка І. М.]. - К. : КНТ, 2023. - 224 с.
 40. 67.404 Ц58 Цивільне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2023. - 248 с.
 41. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 14 вересня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 330 с.
 42. 67.404.4 С37 Сімейне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2023. - 314 с.
 43. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 19 вересня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 242 с.
 44. 67.410 Г72 Господарське процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2023. - 224 с.
 45. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 25 вересня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 390 с.
 46. 67.412 М58 Міжнародне право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2023. - 208 с.
 47. 67.5 Б48 Берзіна, А. Б. Фармацевтичне право : посіб. / А. Б. Берзіна. - К. : Алерта, 2023. - 190 с.
 48. 72.3 М69 Михайличенко, О. В. Нариси з історії науки і техніки : Навчальний посібник / О. В. Михайличенко. - London : GlobeEdit, 2023. - 340 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/72/Mykhailychenko_Narysy_z_ist_nauky_i_tekhniky.rar
 49. 74.03 Т23 Татаринов, С. Й. Історія педагогіки та народної освіти Донеччини ( XVIII - початок ХХ ст.) : навч. посіб. / С. Й. Татаринов, С. А. Федотов. - Т. : Мачулін, 2012. - 116 с.
 50. 78.3 Д24 Двозначні таблиці кириличних авторських знаків: на основі зведеного кириличного алфавіту / [Уклад. І. А. Кириленко, В. Є. Янчарук]. - К. : Ліра-К, 2023. - 50 с.
 51. 81 С69 Соціолінгвістика : Навч. посіб. / Антошкіна Л. та ін. - Донецьк : ТОВ "Юго-Восток Лтд", 2007. - 360 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/Antoshkina_Sociolingvistyka.rar
 52. 81.2 Нім Т40 Themen neu : Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache. 1 : Arbeitsbuch / [ Bock H., Eisfeld K.-H., Holthaus H.]. - Munchen : Max Hueber Verlag, 2007. - 144 s.
 53. 84(4 Англ) Б88 Бронте, Е. Буремний перевал : роман / Е. Бронте. - К. : ВЕЛ-МАЙТ, 2014. - 416 с.
 54. 84(4 Англ) К36 Керрол, Л. Аліса в Задзеркаллі. Аліса в країні див / Л. Керрол ; пер.з англ. - вид.9-те. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. - 141 с. - (Книги, які здолали час).
 55. 84(4 Укр) Д72 Драч, І. Ф. Тощо / І. Ф. Драч. - Х. : Фоліо, 2013. - 139 с. - (Сафарі).
 56. 84(4 Укр) З-13 Завітайло, Т. Coma.ua. Цілком імовірне фентезі / Т. Завітайло. - К. : Наш час, 2007. - 88 с.
 57. 84(4 Укр) З-13 Завітайло, Т. В тіні янгола смерті / Т. Завітайло. - К. : Наш час, 2007. - 128 с.
 58. 84(4 Укр) З-13 Завітайло, Т. Діти Праліса / Т. Завітайло. - К. : Наш час, 2007. - 120 с.
 59. 84(4 Укр) Т33 Теньков, С. Гарем Снежной Королевы (...И звёздное небо впридачу) / С. Теньков. - К. : Юринком Интер, 2013. - 160 с.
 60. 84(7 США) К38 Кіз, Д. Війни Міллігана : роман / Д. Кіз. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 384 с.
 61. 84(7 США) П12 Пайпер, К. Красота : документальная повесть / К. Пайпер. - Х. : Клуб семейного досуга, 2012. - 288 с.
 62. 84(7 США) П32 Пиколт, Д. Чужое сердце / Дж. Пиколт. - Х. : Клуб семейного досуга, 2009. - 432 с.
 63. 844 Укр) Л80 Лотоцький, Б. Борисова Одісея / Б. Лотоцький ; пер.з англ. Горбовий Б., Джура М. - Львів : Левада, 2017. - 165 с.
 64. 85.14 Б12 Віктор Бабенцов. Живопис : альбом. - К., 2011. - 56 с.
 65. 85.14 Н42 Живопис. Тамара Недошовенко = Painting. Tamara Nedoshovenko. - КоДр, 1995. - 28 с.
 66. 85.14 О-40 Оксана Одайник. Живопис = Oxana Odaynik. Painting : каталог творів. - К. : РВА "ТРІУМФ", 2001. - 24 с.
 67. 85.14 О-87 Ольга Отрощенко. Живопись : каталог выставки / [Сост. каталога : Т. Яблонская, В. Ласкаржевский, Г. Атаян]. - К., 2000. - 52 с.
 68. 85.14 Р26 Рафаель = Рафаэль : альбом / [Авт. - упоряд. П. О. Былецький]. - К. : Мистецтво, 1990. - 111 с. - (Майстри світового мистецтва).
 69. 85.14 У45 Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників = Ukraine from the ancient Trypillya culture to the present day in images created by modern artists : галерея мистецтв Нац. Ун-ту "Києво-Могилянська Академія" 15жовтня - 12 листопада 2004 року / [Авт. проекту О. Мельник]. - К. : Софія А, 2004. - 108 с.
 70. 85.14 У45 Українська ікона трьох століть : каталог виставки. - К. : Спалах, 2001. - 80 с.
 71. 85.14 Б74 Богомазов, О. Живопис та елементи = Paiting and elements / О. Богомазов. - К., 1996. - 160 с.
 72. 85.14 К60 Колесников, В. Графика / В. Колесников. - К. : Специализированная сервисная группа. - 47 с.
 73. 85.14 П12 Павельчук, І. У задзеркаллі постімпересіонізму: живопис Ігора Мельничука = Through the looking glass of post-impressionism: pictorial art of Ihor Melnychuk : монографія / І. Павельчук. - К. : МАУП, 2023. - 140 с.
 74. 85.14+85.15 П75 Леонид Пригода. Художник-график, акварелист, живописец. - К., 2012. - 38 с.
 75. 85.14+85.15 Б74 Олександр Богомазов 1880-1930 = Alexander Bogomazov 1880-1930 : каталог. - К. : Гарант, 1991. - 46 с.
 76. 85.15 Ч-34 Андрій Чебикін. Творчість і школа : каталог виставки. - К. - 119 с.
 77. 85.15 К53 Книжка Петра Нестеренка. - К. : Соборна Україна, 2021. - 56 с.
 78. 85.15 Ч-34 Маестро і учні : каталог виставки творів професора А. Чебикіна і учнів його майстерні. - К. : ARC-Ukraine, 1996. - 26 с.
 79. 85.15 У45 Українська Академія мистецтва. "Естаміти" : підбірка з 36-и графічних робіт студентів КДХІ. - Тула : Вид.-поліграф. об'єднання "Лев Толстой", 1992. - 36 с.
 80. 85.15 К18 Каменецька, Ю. Екслібриси. Графіка / Ю. Каменецька. - К., 2023. - 39 с.
 81. 87 Ш48 Шепетяк, О. Філософія : Підруч. / О. Шепетяк, О. Шепетяк. - Львів : Місіонер, 2020. - 784 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Shepetyak_Filosofiya.rar
 82. 87.3(0) Ш86 Шри, Ч. Земля - дом единства. Философия покоя и самопревосхождения / Чинмой Шри ; пер.с англ. - Донецк : Сознание, 2010. - 382 с.
 83. 88.2+68 П86 Психодіагностика лідерських якостей військовослужбовців : методич. посіб. / [Кокун О. М., Пішко І. О., Лозінська Н. С. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2023. - 174 с.
 84. 88.3 Р65 Ройтблат, А. 69 способів відновити життєву енергію / А. Ройтблат. - К. : варог, 2023. - 170 с.
 85. 88.37+88.4-5 К22 Карен, Х. Наші внутрішні конфлікти. Конструктивна теорія неврозу / Х. Карен. - К. : Сварог, 2023. - 245 с.
 86. 88.4-5(3) Е52 Елліс, А. Як зберегти емоційне здоров'я за будь-яких обставин / А. Елліс. - К. : Сварог, 2023. - 284 с.
 87. 88.4-5(3) Ю49 Юнак, В. Ю. Депресія: погляд психотерапевта : наук.-попул. вид. / В. Ю. Юнак. - К. : Медицина, 2023. - 334 с.
 88. 88.4-8 Ф44 Фесенко, Г. Г. Психологія управління та конфліктологія : Конспект лекцій / Г. Г. Фесенко. - Х. : ХНУМ, 2013. - 132 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Fesenko_Psyh_upravlinnya.rar
 89. 88.4+68 О-75 Особливості надання психологічної допомоги військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх сімей цивільними психологами : методич. посіб. / [Кокун О. М., Пішко І. О., Лозінська Н. С. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2023. - 175 с.
 90. 88.4+68 П75 Прийоми психологічної самодопомоги учасникам бойових дій : методич. рекомендації. - К. : ЦУЛ, 2023. - 74 с.
 91. 92+60.5 Б67 Білецький, М. І. Соціальна географія : Словник-довідник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. - Львів : ЛНУ, 2014. - 164 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Bileckiy_Soc_geografiya_slovnyk.rar

Періодичні видання

 1. Запорізький медичний журнал. - Запоріжжя : Запорізький державний медичний університет. - Т.25, №5. - 2023. - 101 с.
 2. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №4. - 2023. - 82 с.
 3. Наукові записки. - Львів : Українська академія друкарства. - №1. - 2022. - 126 с.
 4. Наукові записки. - Львів : Українська академія друкарства. - №2. - 2022. - 148 с.
 5. Поліграфія і видавнича справа. - Львів : Українська академія друкарства. - №1. - 2022. - 142 с.
 6. Поліграфія і видавнича справа. - Львів : Українська академія друкарства. - №2. - 2022. - 150 с.
 7. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №4. - 2023. - 76 с.
 8. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №3. - 2023. - 138 с.
 9. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №192, 23 вересня. - №213, 24 жовтня. - 2023.
 10. Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал. - Тернопіль. - №2. - 2023. - 87 с.

Збірники

 1. 66.4 А43 Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник. Вип.123 : Ч.ІІ. - К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; Ін-тут міжнарод. відносин, 2015. - 154 с.
 2. 67.411 З-12 Забезпечення національної безпеки в України під час воєнного стану : збірник наук.-практич. конференції. - К. : МАУП, 2023. - 133 с.

За вересень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 20.1 С91 Сучасні технології моніторингу довкілля: на прикладі Київської агломерації : монографія / [Під заг. ред. О. І. Бондаря]. - К. : Рута, 2022. - 396 с.
 2. 20.1 Д48 Дистанційні методимоніторингу довкілля : навч. посіб. / [За заг. ред. О. І. Бондаря, П. Я. Унгуряна]. - К., 2019. - 298 с.
 3. 22.1 С46 Скуратовський, Р. В. Вища математика для комп'ютерних наук з прикладами та задачами : навч. посіб. / Р. В. Скуратовський, О. Г. Чолишкіна. - К. : МАУП, 2023. - 90 с.
 4. 28.071 M45 Медична і біологічна фізика : підруч. / Під заг. ред. О.В.Чалого. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Книга плюс, 2004. - 760 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.0/Chaliy_Med_i_biol_fizyka.rar
 5. 28.706 Ч-75 Чорнокульський, С. Т. Анатомія кісток та їх з'єднань ( остео-артросиндесмологія ) : атлас схем і фотоіл.; навч.-метод. посіб. / С. Т. Чорнокульський, В. О. Єрмольєв. - вид. п'яте, доп. - К. : Книга-плюс, 2022. - 160 с.
 6. 32.973 І-74 Інформаційна безпека в комп'ютерних мережах : Навч. посіб. / Смірнов О.А. та ін. - Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2020. - 295 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Smirnov_Inf_bezpeka.rar
 7. 32.973 І-74 Інформаційна безпека : Навч. посіб. / За заг. ред. Ю.Я.Бобала. - Львів : Львівська політехніка, 2019. - 580 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Bobalo_Inf_bezpeka.rar
 8. 32.973 З-38 Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах : Навч. посіб. / Семенов С.Г. та ін. - Х. : НТУ "ХПІ", 2014. - 251 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Semenov_Zahyst_informacii.rar
 9. 32.973 З-38 Захист інформації в комп'ютерних системах : Підруч. / Укл. Гапак О.М., Балога С.І. - Ужгород : УжНУ, 2021. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Gapak_Zahyst_informacii.rar
 10. 32.973 Б40 Безпека інформації : Конспект лекцій / Укл. О.С.Кушнерьов. - Суми : СумДУ, 2021. - 99 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Kushnerov_Bez_informacii.rar
 11. 32.973 В55 Вишня, В. Б. Основи інформаційної безпеки : Навч. посіб. / В. Б. Вишня, О. С. Гавриш, Е. В. Рижков. - Дніпро : ДДУВС, 2020. - 128 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Vyshnya_Osn_inf_bezpeky.rar
 12. 32.973 Г79 Гребенюк, А. М. Основи управління інформаційною безпекою : Навч. посіб. / А. М. Гребенюк, Л. В. Рибальченко. - Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутріш. справ, 2020. - 144 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Grebenuk_Inf_bezpeka.rar
 13. 32.973 Ж91 Жураковський, Б. Ю. Комп'ютерні мережі : Навч. посіб. У 2-х ч. Ч.1 / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів. - К. : КПІ, 2020. - 336 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Zhurakovskyi_Komp_merezhi_1.rar
 14. 32.973 Ж91 Жураковський, Б. Ю. Комп'ютерні мережі : Навч. посіб. У 2-х ч. Ч.2 / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів. - К. : КПІ, 2020. - 372 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Zhurakovskyi_Komp_merezhi_2.rar
 15. 32.973 З-32 Заплотинський, Б. А. Основи інформаційної безпеки : Конспект лекцій / Б. А. Заплотинський. - К. : КІІВіП НУ "ОЮА", 2017. - 128 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Zaplotynskiy_Osn_inf_bezpeky.rar
 16. 32.973 К12 Кавун, С. В. Інформаційна безпека : Навч. посіб. / С. В. Кавун, В. В. Носов, О. В. Манжай. - Х. : ХНЕУ, 2008. - 352 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Kavun_Inf_bezpeka.rar
 17. 60.56 Р49 Ризики в сучасному нестабільному суспільстві: соціальні і культурні виміри : монографія / {За ред. Л. Г. Соколової}. - К. : Ін-т соціології НАН України, 2021. - 295 с.
 18. 63.3(4 Укр) Б48 Березовець, Т. Анексія: острів Крим.. Хроніки "гібридної війни" / Т. Березовець. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 392 с.
 19. 63.3(4 Укр) П39 Плохій, С. Брама Європи: Історія України від скіфських воєн до незалежності = The Gates of Europe. A history of Ukraine / С. Плохій ; пер.Пер. з англ. Р.Клочка. - перероб. і доп. вид. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 512 с.
 20. 63.3(4 Укр) П39 Плохій, С. Брама Європи: Історія України від скіфських воєн до незалежності / С. Плохій ; Пер. з англ. Р.Клочка. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 496 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/Plohiy_Brama_Evropy.rar
 21. 65.01 Е45 Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : Монографія / За ред. Л.С.Шевченко. - Х. : Право, 2009. - 312 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Shevchenko_Ekon_bezp_derzhavy.rar
 22. 65.052 М74 Модернізація національної системи бухгалтерського обліку і звітності в умовах глобалзації : монографія / [За заг. ред Засадного Б. А.]. - К. : Кондор, 2023. - 248 с.
 23. 65.23 Ф59 Фінансове планування : навч. посіб. / [Череп А. В., Бугай В. З., Горбунова А. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2023. - 292 с.
 24. 65.23 Ф59 Фінансове планування : практикум / [Череп А. В., Бугай В. З., Горбунова А. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2023. - 196 с.
 25. 65.29+32.81 І-62 Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об'єднань : монографія / [Поздняков С. В., Кузьмін О. В., Кійко В. В. та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 348 с.
 26. 65.290-2 К23 Карлгаард, Р. Людський фактор. Секрети тривалого успіху видатних компаній = The soft edge. Where great companies find lasting suocess / Р. Карлгаард ; пер.з англ. О. Любенко. - К. : Книголав, 2017. - 336 с.
 27. 65.290-2(2) Ж66 Живко, З. Б. Сучасні методи забезпечення надійності персоналу : Навч. посіб. у схемах та табл. / З. Б. Живко. - Львів : ЛьвДУВС, 2019. - 128 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Zhyvko_Nad_personalu.rar
 28. 65.290-21 М26 Маркетингові дослідження : навч. посіб. / [Захарченко П. В., Самойленко А. А., Кулік А. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2023. - 234 с.
 29. 65.290-21 Б61 Біловодська, О. А. Маркетингова товарна політика : практикум; навч. посіб. / О. А. Біловодська, В. В. Журило. - К. : ЦУЛ, 2023. - 236 с.
 30. 65.30 Л63 Лісовський, П. М. Воєнна економіка : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 122 с.
 31. 65.5 Л84 Lukianenko, D. Interrnational economy : handbook / D. Lukianenko, A. Poruchnyk, Y. Stoliarchuk. - К. : KNEU, 2021. - 671 p.
 32. 67.0 П68 Правознавство : навч. посіб. / [За ред. Д. В. Каменського, В. О. Мирошниченка]. - К. : ЦУЛ, 2023. - 288 с.
 33. 67.3(0) П32 Підопригора, О. А. Римське право : підруч. / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов. - 6-те вид. - К. : Юрінком Інтер, 2023. - 528 с.
 34. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 05 липня 2023 р. - К. : Алерта, 2023. - 80 с.
 35. 67.400 Я76 Yarovoi, T. Organizational and legal basis of the parlіamentary government in the conditions of the modern ukrainian state formation : monograph / T. Yarovoi. - Brookline, 2019. - 207 p.
 36. 67.401 В75 Ворона, П. В. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : Навч.-метод. посіб. / П. В. Ворона, А. М. Мучник. - 2-е вид., перероб.і доп. - Полтава : ПП Шевченко, 2010. - 98 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Vorona_Derzh_budivnyctvo.rar
 37. 67.401 Е99 Євтушенко, О. Н. Місцеве самоврядування в Україні : Навч. посіб. / О. Н. Євтушенко, Т. В. Лушагіна. - Миколаїв : ЧДУ, 2013. - 316 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Evtushenko_Misceve_samovryaduvannya.rar
 38. 67.401 О-65 Орел, М. Г. Нормативно-правові аспекти публічного адміністрування : навч.-метод. посіб. / М. Г. Орел. - К. : МАУП, 2023. - 316 с.
 39. 67.401.21 М91 Муравйов, К. В. Особливості адміністративно-правового статусу суб'єктів митних правовідносин : монографія / К. В. Муравйов, І. А. Муравйова. - К. : МАУП, 2023. - 204 с.
 40. 67.401+32.973 М91 Муравйов, К. В. Особливості функціонування національної системи кібербезпеки України (адміністративно-правовий аспект) : монографія / К. В. Муравйов, Я. В. Артеменко. - К. : МАУП, 2023. - 172 с.
 41. 67.404.3 П78 Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності ("Крайнєвські читання") : матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практич. конференції (12 грудня 2019 р., м. Київ) / [За ред. О. В. Скрипнюка і В. Л. Федоренка]. - К. : Ліра-К, 2019. - 232 с.
 42. 67.404.3 І-74 Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави : Підруч. / Жарков Я.М. та ін. - К. : Київський університет, 2008. - 274 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Zharkov_Inf_bezpeka.rar
 43. 67.404.3 З-80 Золотар, О. О. Інформаційна безпека людини: теорія і практика : Монографія / О. О. Золотар. - К. : АртЕк, 2018. - 446 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Zolotar_Inf_bezpeka.rar
 44. 67.404.3 М89 Мужанова, Т. М. Інформаційна безпека держави : Навч. посіб. / Т. М. Мужанова. - К. : ДУТ, 2019. - 131 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Muzhanova_Inf_bezpeka_derzhavy.rar
 45. 67.404.3 Н37 Нашинець-Наумова, А. Ю. Інформаційна безпека: питання правового регулювання : Монографія / А. Ю. Нашинець-Наумова. - К. : Гельветика, 2017. - 168 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Nashinets-Naumova_Inf_bezpeka.rar
 46. 67.404.3 Н56 Нестеренко, Г. Інформаційна безпека : Курс лекцій / Г. Нестеренко. - К. : НАУ, 2022. - 102 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Nesterenko_Inf_bezpeka.rar
 47. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 21 серпня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 84 с.
 48. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доп. на 23 серпня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 198 с.
 49. 67.412 К61 Кологойда, О. Корпоративне право Європейського Союзу : підруч. / О. Кологойда, О. Гарагонич, Л. Дорошенко. - К. : Ліра-К, 2023. - 392 с.
 50. 68.9 Ц58 Цивільний захист у схемах : Навч. посіб. / Собакарь А.О. та ін. - Дніпро : ДДУВС, 2018. - 144 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Sobakar_Cyv_zahyst_u_shemah.rar
 51. 68.9 Ц58 Цивільний захист : Навч.-метод. комплекс / За ред. М.М.Сакуна, А.С.Окіпняка. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. - 480 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Sakun_Cyv_zahyst.rar
 52. 68.9 Ц58 Цивільний захист : Навч.-метод. посіб. / Укл. Кошель В.І. та ін. - Івано-Франківськ : ДВНЗ ПНУ, 2014. - 183 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Koshel_Cyv_zahyst.rar
 53. 68.9 О-75 Основи цивільного захисту : Навч. посіб. / Васійчук В.О. та ін. - Львів : Львівська політехніка, 2010. - 417 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Vasiychuk_Osn_cyv_zahystu.rar
 54. 68.9 В18 Варивода, К. С. Цивільний захист : Підруч. / К. С. Варивода, С. І. Горденко. - Переяслав : Домбровська Я.М., 2020. - 596 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Varyvoda_Cyv_zahyst.rar
 55. 68.9 Л38 Левчук, К. О. Цивільний захист : Навч. посіб. / К. О. Левчук, Р. Я. Романюк, А. О. Толок. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2016. - 325 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Levchuk_Cyv_zahyst.rar
 56. 68.9 С40 Сисоєнко, Н. В. Цивільний захист : Навч.-метод. посіб. / Н. В. Сисоєнко, В. В. Плахута, Л. З. Пакушина. - Черкаси : ЧНУ, 2012. - 308 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Sysoenko_Cyv_zahyst.rar
 57. 68.9 С50 Смирнов, В. А. Цивільний захист : Навч. посіб. / В. А. Смирнов, С. А. Дикань. - К. : Кафедра, 2013. - 300 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Smirnov_Cyv_zahyst.rar
 58. 68.9 Т48 Ткачук, А. І. Цивільний захист. Курс лекцій : Навч. посіб. / А. І. Ткачук, О. В. Пуляк. - Кропивницький : Авангард, 2017. - 144 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Tkachuk_Cyv_zahyst.rar
 59. 68.9 Ш95 Шудренко, І. В. Цивільний захист : Навч. посіб. / І. В. Шудренко. - Житомир : ЖНАУ, 2014. - 248 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Shudrenko_Cyv_zahyst.rar
 60. 81.2 Англ Bu92 Budanova, L. G. English in Pharmacy: A Guide for Pharmacy Students : The textbook / L. G. Budanova, S. V. Zhurkina, I. V. Kolyada. - Kharkiv : NUPh, 2018. - 363 p.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Budanova_English_in_pharmacy.rar
 61. 83.3(4 Укр) Г85 Грицак, Я. Подолати минуле: глобальна історія України / Я. Грицак. - 5-е вид. - К. : Портал, 2022. - 517 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/Grycak_Podolaty_mynule.rar
 62. 83.3(4 Укр) Т48 Ткаченко, Р. Поклик химери. Декаденс в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст. : монографія / Р. Ткаченко. - К. : Книга, 2011. - 136 с.
 63. 84(4 Англ) К30 Кауфманн, Д. Кравчиня з Парижа / Дж. Кауфманн. - К. : Книголав, 2022. - 432 с.
 64. 84(4 Англ) К47 Кларк, С. Леді з Грейс-Адью та інші історії : збірка оповідань / С. Кларк ; пер.з англ. Я. Стріх. - К. : Видавництво РМ, 2023. - 224 с.
 65. 84(4 Англ) К82 Крісті, А. Сумний кипарис = Sad cypress : роман / А. Крісті ; пер.з англ. А. Нікіфорова-Вакалюк. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 288 с.
 66. 84(4 Англ) К82 Крісті, А. Загадка " Блакитного потяга" = The mistery of the blue train : роман / А. Крісті ; пер.з англ. А. Зорницький. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 320 с.
 67. 84(4 Ірл) Б77 Бойн, Д. Хлопчик у смугастій піжамі = The boy in the striped pyjamas : роман / Д. Бойн ; пер.з англ. В. Шовкун. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2023. - 192 с.
 68. 84(4 Укр) Б28 Бату, Д. Коко 2.0 : роман / Д. Бату. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2022. - 560 с.
 69. 84(4 Укр) Г56 Гнатко, Д. Радислава. Історія одного кохання : роман / Д. Гнатко. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2022. - 320 с.
 70. 84(4 Укр) К26 Карпа, І. Тільки нікому про це не кажи : роман / І. Карпа. - К. : Книголав, 2023. - 256 с. - (Полиця бестселер).
 71. 84(4 Укр) Л37 Левкова, А. За Перекопом є земля. Кримський роман / А. Левкова. - вид. третє. - К. : Лабораторія, 2023. - 392 с.
 72. 84(4 Укр) О-53 Олекса, М. Перші / М. Олекса. - К. : Віхола, 2023. - 296 с.
 73. 84(4 Укр) П37 Плачинда, С. Київська Росія : з циклу" Київські фрески" / С. Плачинда. - К. : ФОП Стебелюк О. М., 2016. - 304 с.
 74. 84(4 Укр) С59 Соколова, Я. Я, Ніна. Тепер я нічого не боюся / Я. Соколова, О. Купріян. - К. : Книголав, 2019. - 208 с. - (Полиця бестселер).
 75. 84(4 Укр) Т16 Талан, С. Осіння весна : роман / С. Талан. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 304 с.
 76. 84(4 Фра) К91 Кундера, М. Нестерпна легкість буття : роман / М. Кундера. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. - 320 с.
 77. 84(4 Шве) Б19 Бакманн, Ф. Тривожні люди : роман / Ф. Бакманн ; пер.зі швед. С. Волковецька. - К. : Книголав, 2023. - 360 с.
 78. 84(7 США) Д67 Донлі, Ч. Не вір у це = Don't believe it / Ч. Донлі ; пер.з англ. Ю. Підгорна. - літературно-художнє вид. - К. : Книголав, 2020. - 336 с. - (Полиця бестселер).
 79. 84(8 Авс) М80 Морріс, Г. Подорож Цильки = Cilka's journey / Г. Морріс. - К. : Книголав, 2023. - 336 с. - (Полиця бестселер).
 80. 88.3 Г74 Гоулман, Д. Емоційний інтелект = Emotional intelligence / Д. Гоулман ; пер.з англ.С.-Л. Гумецька. - Х. : Віват, 2023. - 512 с. - (Саморозвиток).
 81. 88.3 К91 Куніос, Д. Момент еврики. Ага-реакції, творчий інсайт і мозок = The eureka factor.Aha moments, creative insight, and the brain / Дж. Куніос, М. Біман ; пер.з англ. І. Віннічук. - К. : Книголав, 2017. - 368 с.
 82. 88.3 С50 Сміт, Д. Думати, як Альберт Ейнштейн / Д. Сміт ; пер.з англ. Г. Литвиненко. - К. : КМ-Букс, 2017. - 208 с.
 83. 88.3+28.707 Ф39 Фельдман, Б. Л. 7 1/2 уроків про мозок = Seven and half lessons about the brain / Баррет Л. Фельдман ; пер.з англ. Я. Лебеденко. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2021. - 180 с.
 84. 88.37+53.58 С82 Стороні, М. Стресостійкість. Прості поради, як жити в сучасному світі = Stress-proof. The scientific solution to prptect your brain and body - and be more resilient every day / М. Стороні ; пер.з англ. О. Замойська. - К. : Книголав, 2022. - 272 с.
 85. 88.37+88.5 Ф87 Френкел, Л. Чемні дівчата не сидять у просторих кабінетах. Несвідомі помилки жінок, що заважають у кар'єрі = Nice girls don't get the corner office. Unconscious mistake women make that sabotage their careers / Л. Френкел ; пер.з англ. Ю. Кузьменко. - К. : Книголав, 2023. - 448 с. - (Полиця бестселер).
 86. 88.4-5 (3) І-85 Ісаков, Р. І. Психосоматична патологія : монографія / Р. І. Ісаков. - К. : Медицина, 2023. - 167 с.
 87. 88.4-5(3) П69 Практична психосоматика: діагностичні шкали : Навч. посіб. / За заг. ред. О.О.Чабана, О.О.Хаустової. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Медкнига, 2019. - 112 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Chaban_Prakt_psyhosomatyka.rar
 88. 88.4-5(3) С32 Середа, І. В. Основи психосоматики : Навч.-метод. посіб. / І. В. Середа. - Миколаїв : Видавець Румянцева Г.В., 2022. - 156 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Sereda_Osn_psyhosomatyky.rar
 89. 88.4-5(3) Ф83 Франко, В. Людина в пошуках справжнього сенсу: психолог у концтаборі : Man's search for meaning: the classic tribute t hope from the holocaust / В. Франко ; пер.з англ. О. Замойська. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 160 с.
 90. 88.4-5(3) Х15 Хайт, Р. Л. Японський секрет спокою / Ричард Л. Хайт. - К. : Сварог, 2023. - 243 с.
 91. 88.4-8 Б19 Бакаленко, О. А. Психологія управління : Навч. посіб. / О. А. Бакаленко. - Х. : ХНУРЕ, 2020. - 120 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Bakalenko_Psyh_upravlinnya.rar
 92. 88.4-8 В17 Вандеркам, Л. Я знаю, як їй все вдається. Тайм-менеджмент успішних жінок = I know how she does it. How succesful women make the most of their time / Л. Вандеркам ; пер.з англ. А. Кухар. - К. : Книголав, 2018. - 432 с.
 93. 88.4-8 Ж13 Жавнерчик, О. В. Психологія управління : Конспект лекцій / О. В. Жавнерчик. - Одеса : ОДЕКУ, 2020. - 161 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Zhavnerchyk_Psyh_upravlinnya.rar
 94. 88.4-8 У27 Угрин, О. Г. Психологія управління : Практ. посіб. / О. Г. Угрин. - Львів : ЛьвДУВС, 2017. - 164 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Ugryn_Psyh_upravlinnya.rar
 95. 88.4-8 Х69 Ходаківський, Є. І. Психологія управління : підруч. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 492 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Hodakivskiy_Psyh_upravlinnya.rar
 96. 88.4 Я51 Ялом, І. Вдивляючись у сонце. Долаючи страх смерті = Staring at the sun. Overcoming the terror of death / І. Ялом. - Х. : Клуб сімейого дозвілля, 2020. - 321 с.
 97. 88.5 Б51 Берн, Е. Ігри, у які грають люди : світовий бестселер із психології стосунків / Е. Берн ; пер.з англ. К. Меньшикова. - четверте вид. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2020. - 256 с.
 98. 88.5 Г47 Гілл, Н. Думай і багатій = Thimnk and grow rich / Н. Гілл ; пер.з англ. М. Сахно. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 256 с.
 99. 88.8 Д84 Дуткевич, Т. В. Дитяча психологія : практикум / Т. В. Дуткевич. - К. : КНТ, 2023. - 204 с.
 100. 92+81.2 Угор У45 Українсько-угорський словник = Ukran-magyar zlotar / [За ред. П. Лизанця]. - вид. друге. - Ужгород : ІВА, 2008. - 953 с.

Періодичні видання

 1. Запорізький медичний журнал. - Запоріжжя : Запорізький державний медичний університет. - Т.25, №4. - 2023. - 93 с.
 2. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №4. - 2023. - 114 с.
 3. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №3. - 2023. - 82 с.
 4. Наука і оборона. - К. : Нац. ун-т оборони України. - №2. - 2023. - 62 с.
 5. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №2. - 2023. - 150 с.
 6. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №172, 26 серпня - №190, 21 вересня. - 2023.
 7. Фінанси України. - К. - №4. - 2023. - 128 с.
 8. Фінанси України. - К. - №5. - 2023. - 128 с.
 9. Фінанси України. - К. - №6. - 2023. - 128 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.290-2 В16 Валюх, А. М. Стратегія регіонального розвитку інноваційної діяльності : автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / А. М. Валюх ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2005. - 20 с.
 2. 65.290-2 З-13 Завгородня, А. А. Розвиток корпоративного управління підприємств у сфері кібербезпеки в умовах економічної невизначеності та ризиків : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / А. А. Завгородня ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 200 с.
 3. 65.290-2(2) Г59 Годлевський, Ю. Механізм управління формуванням професійної компетенції персоналу на підприємствах України : автореферат. на здоб.. ступ. доктора філософії / Ю. Годлевський ; МАУП. - К. : МАУП, 2008. - 23 с.
 4. 65.290-2(2) Г61 Головач, Н. В. Формування професійної компетентності фахівців з управління персоналом таекономіки праці : автореф.на здоб.наук.ступ. д-ра філософії в галузі управління людськими ресурсами / Н. В. Головач ; МКА; МАУП; Міжнар. відкр. ун-т. - К. : МАУП, 2011. - 19 с.
 5. 65.32 М48 Мельник, Б. Ю. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління кадровим забезпеченням діяльності сільськогосподарських підприємств України : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / Б. Ю. Мельник ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 227 с.
 6. 65.43 П80 Прокопенко, Т. П. Державне регулювання розвитку туризму у країнах ЄС: досвід для України : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / Т. П. Прокопенко ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 222 с.
 7. 67.401 К50 Клочко, О. А. Механізми державного управління у сфері співробітництва України з НАТО ( в контексті реформування сектору безпеки й оборони) : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / О. А. Клочко ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 187 с.
 8. 67.401 П89 Пустовойт, Є. О. Удосконалення системи публічного управління стратегічним розвитком регіону : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / Є. О. Пустовойт ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 245 с.
 9. 67.401 С80 Стілл, А. В. Публічне управління соціально-економічною безпекою регіонів : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / А. В. Стілл ; МАУП. - К. : МАУП, 2022. - 199 с.
 10. 67.401 Ц32 Цейтліна, А. О. Комунікативна політика як інструмент реінтеграції населення тимчасово окупованих територій України : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / А. О. Цейтліна ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 213 с.
 11. 67.401+32.973 Л64 Литовченко, В. В. Механізм надання адміністративних послуг в умовах цифрової трансформації публічного управління : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / В. В. Литовченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 199 с.
 12. 67.401+51 Л64 Литовченко, І. І. Розвиток системи публічного управління в галузі охорони здоров'я Федеративної Республіки Німеччина : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / І. І. Литовченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 204 с.
 13. 67.401+68 Б61 Біліченко, В. М. Формування кадрового потенціалу Збройних Сил України в системі публічного управління : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / В. М. Біліченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2022. - 251 с.

За серпень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 22.1 М34 Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту : підруч. для 10 кл. закл.заг. серед. освіти / [Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б. та ін.]. - Х. : Гімназія, 2021. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/10/10-klas-matematika-merzljak-2018.pdf
 2. 22.1 М34 Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту : підруч. для 11 кл. закл.заг. серед. освіти / [Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б. та ін.]. - Х. : Гімназія, 2019. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/11/11-klas-matematika-merzljak-2019.pdf
 3. 22.3 Ф50 Фізика. Рівень стандарту : за навч. програмою автор. колективу під керівництвом Локтєва В. М.; підруч для 11 кл. закл.загал. серед. освіти / [Бар'яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я. та ін.]. - Х. : Ранок, 2021. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/school/11/11-klas-fizika-barjakhtar-2019.pdf
 4. 22.3 С40 Сиротюк, В. Д. Фізика. Рівень стандарту : за навч. програмою автор. колективу під керівництвом Ляшенка О. І.; підруч для 10-го кл. закл.загал. серед. освіти / В. Д. Сиротюк. - К. : Генеза, 2019. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/10/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf
 5. 24 Г83 Григорович, О. В. Хімія. Профільний рівень : посіб. для 11-го кл.закл. заг. серед. освіти / О. В. Григорович. - Х. : Ранок, 2020. - 272 с.
 6. 24 Г83 Григорович, О. В. Хімія. Рівень стандарту : підруч. для 10-го кл.закл. заг. серед. освіти / О. В. Григорович. - Х. : Ранок, 2018. - 240 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/10/Khimija-10-klas-Grygorovych-2018.pdf
 7. 26.8 Б40 Безуглий, В. В. Географія (рівень стандарту) : підруч. для 10-го кл.закл. заг. серед. освіти / В. В. Безуглий, Г. О. Лисичарова. - К. : Генеза, 2019. - 192 с. : іл.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/10/10-klas-geografija-bezuglij-2018.pdf
 8. 26.8 П28 Пестушко, В. Географія (рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл.закл. заг. серед. освіти / В. Пестушко, Г. Уварова, А. Довгань. - К. : Генеза, 2019. - 160 с. : іл.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/11/11-klas-geografija-pestushko-2019.pdf
 9. 28+20.1 Б63 Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 10-го кл. закл.заг. серед. освіти / [Остапченко Л. І., Балан П. Г., Компанець Т. А. та ін.]. - К. : Генеза, 2019. - 192 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/10/10-klas-biologija-i-ekologija-ostapchenko-2018.pdf
 10. 28+20.1 Б63 Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл.заг. серед. освіти / [Остапченко Л. І., Балан П. Г., Компанець Т. А. та ін.]. - К. : Генеза, 2019. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/11/11-klas-biologija-ostapchenko-2019.pdf
 11. 51.1(2)2 Д66 Домедична допомога в екстремальних ситуаціях та медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях : навч. посіб. / [Гринзовський Н. М., Волянський П. Б., Калашченко С. І. та ін.]. - К. : Скіф, 2023. - 216 с.
 12. 58+68 Т15 Тактична медицина : навч. посіб. / [Шищук В. Д., Редько С. І., Ляпа М. М. та ін.]. - К. : Скіф, 2022. - 176 с.
 13. 63.3(0) П54 Полянський, П. Всесвітня історія (рівень стандарту) : підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / П. Полянський. - К. : Грамота, 2019. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/10/10-klas-vsesvitnja-istorija-poljanskij-2018.pdf
 14. 63.3(0) Щ96 Щупак, І. Я. Всесвітня історія. Рівень стандарту : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / І. Я. Щупак. - К. : Оріон, 2019. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/11/11-klas-vsesvitnja-istorija-shhupak-2019.pdf
 15. 63.3(4 Укр) У45 Український календар Визвольної боротьби / [Упоряд.-ред. Р. Коваль]. - К. : Істор. клуб "Холодний Яр"; Укр. видав. спілка ім. Юрія Липи, 2017. - 200 с. - (Видатні українці. Кн.7).
 16. 63.3(4 Укр) В58 Власов, В. С. Історія України (рівень стандарту) : підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. - К. : Літера ЛТД, 2018. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/10/10-klas-istorija-ukrajini-vlasov-2018-stand.pdf
 17. 65.01 Е45 Економічна безпека держави : Навч.-метод. посіб. / За ред. Живко З.Б. - Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2019. - 240 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Zhyvko_Ekon_bezp_derzhavy.rar
 18. 65.01 Р69 Романчук, Я. Новий Захід. Українська мрія / Я. Романчук. - Х. : Літера Нова, 2023. - 672 с.
 19. 65.053 Б14 Багацька, К. В. Фінансовий аналіз : Підруч. / К. В. Багацька, Т. А. Говорушко, О. О. Шеремет. - К. : НУХТ, 2014. - 320 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Bagacka_Fin_analiz.rar
 20. 65.053 Б48 Берест, М. М. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. / М. М. Берест. - Х. : ХНЕУ, 2017. - 164 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Berest_Fin_analiz.rar
 21. 65.053 Г12 Гаватюк, Л. С. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. / Л. С. Гаватюк, Н. О. Ковальчук, Н. І. Єрмійчук. - Чернівці : ЧНУ, 2019. - 334 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Gavatuk_Fin_analiz.rar
 22. 65.053 К64 Кондратенко, Н. О. Фінансовий аналіз : Конспект лекцій / Н. О. Кондратенко, К. О. Великих. - Х. : ХНУМГ, 2020. - 166 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Kondratenko_Fin_analiz.rar
 23. 65.053 Л87 Лучко, М. Р. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 304 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Luchko_Fin_analiz.rar
 24. 65.053 О-82 Отенко, І. П. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. / І. П. Отенко, Г. Ф. Азаренков, Г. А. Іващенко. - Х. : ХНЕУ, 2015. - 156 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Otenko_Fin_analiz.rar
 25. 65.290-2(9) Е45 Економічна безпека підприємництва в Україні : Монографія / Ситник Г.В. та ін. - К. : КНТЕУ, 2020. - 284 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Sytnyk_Ekon_bezp_pydpryemnyctva.rar
 26. 65.290-2(9) Е45 Економічна безпека підприємств : Підруч. / Ортинський В.Л. та ін. - К. : Алерта, 2011. - 704 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Ortynskiy_Ekon_bezpeka.rar
 27. 65.290-2(9) Е45 Економічна безпека підприємства : Підруч. / За заг ред. А.М.Дідика. - Львів : ТзОВ "Видавнича група "Бухгалтери України", 2019. - 624 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Didyk_Ekon_bezp_pidpryemstva.rar
 28. 65.290-2(9) К36 Керницький, І. С. Конкурентна розвідка підприємств : Курс лекцій / І. С. Керницький, З. Б. Живко, М. І. Копитко. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 388 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Kernyckiy_Konk_rozvidka.rar
 29. 65.290-2(9) К43 Кирій, В. В. Конкурентна розвідка та контррозвідка : Навч. посіб. / В. В. Кирій, В. С. Солодкий, В. О. Тімофєєв. - Х. : ХНУРЕ, 2015. - 380 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Kyriy_Konk_rozvidka.rar
 30. 65.290-2(9) М30 Марченко, О. С. Економічна безпека підприємства : Навч. посіб. / О. С. Марченко. - Х. : Право, 2022. - 246 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Marchenko_Ekon_bezp_pidpryemstva.rar
 31. 65.290-2(9) С40 Сисоліна, Н. П. Економічна безпека підприємства : Навч. посіб. / Н. П. Сисоліна. - Кіровоград : КНТУ, 2014. - 226 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Sysolina_Ekon_bezp_pidpryemstva.rar
 32. 66.4 О-64 Організаційно-правові основи запобігання тероризму : Підруч. / Лісіцина Ю.О. та ін., за заг. ред. Луцика В.В. - Львів : ЛьвДУВС, 2020. - 432 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.4/Lucik_Zapobig_teroryzmu.rar
 33. 66.5 М64 Мирон-"Орлик", Д. Ідея і чин України / Д. Мирон-"Орлик". - К. : Українська видав. спілка ім. Ю. Липи, 2017. - 316 с.
 34. 67.3(0) Р51 Римське приватне право : підруч. / [Відпов. ред. Р. А. Майданик та Є. О. Рябоконь]. - К. : Алерта, 2023. - 386 с.
 35. 67.401 Р64 Розвиток механізмів публічного управління в контексті реалізації євроінтеграційного вектора України (кейси розбудови освіти та економіки для забезпечення безпеки й досягнення цілей сталого розвитку) : Монографія / За заг. ред. І.А.Семенець-Орлової, О.С.Соловйова. - Одеса : Олді+, 2023. - 796 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Semenec-Orlova_Rozv_meh_pub_upravlinnya.rar
 36. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 15 серпня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 234 с.
 37. 67.405.1 З-19 Закон України "Про охорону праці" : чинне законодавство із змінами та доп. на 22 червня 2023 р. - К. : Алерта, 2023. - 32 с.
 38. 67.408 З-68 Злочинна колоборація в умовах збройної агресії : практич. порадник з кримінально-правової оцінки та розмежування / [За заг. ред. В. В. Малюка]. - К. : Алерта, 2023. - 312 с.
 39. 67.51+67.52 Р56 Ричардсон, І. Розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) коштів : Посіб. для суддів / І. Ричардсон, Мартін І. Лукас ; Зак наук. ред. Шукліної Н.Г., Іщенка О.П. - Страсбург-Київ, 2021. - 106 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.5/67.51/Richardson_Legal_koshtiv.rar
 40. 67.7+81.2 Укр К30 Кацавець, Р. Підготовка майбутніх юристів : навч. посіб. / Р. Кацавець. - К. : Алерта, 2023. - 178 с.
 41. 68.9+51.1(2)2 З-38 Захист Вітчизни. Основи медичних знань. Рівень стандарту : підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / [Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів М. М. та ін.]. - Тернопіль : Астон, 2018. - 192 с. : іл.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/10/10-klas-zakhist-vitchizni-gudima-2018.pdf
 42. 68.9+51.1(2)2 З-38 Захист Вітчизни. Основи медичних знань. Рівень стандарту : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / [Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів М. М. та ін.]. - Тернопіль : Астон, 2019. - 240 с. : іл.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/11/Zahyst-vitchyzny-11-klas-Gudyma-2019.pdf
 43. 72+60.56 М80 Морозов, О. Потужність практичного розуму : монографія; у 2 ч. Ч.1 : Інноватика цілеспільних ефектів від єдності в свідомості уявного і дійсного / О. Морозов. - К. : МАУП, 2023. - 736 с.
 44. 75.81 У80 Устименко, Л. М. Історія туризму : навч. посіб. / Л. М. Устименко, І. Ю. Афанасьєв. - 4-те вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2023. - 378 с.
 45. 81.2 Укр З-19 Закон України " Про забезпечення функціонування української мови як державної" : із змінами та доп. станом на 12 червня 2023 р. - К. : Алерта, 2023. - 52 с.
 46. 81.2 Укр А21 Авраменко, О. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / О. Авраменко. - К. : Грамота, 2021. - 208 с. : іл.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/11/11-klas-ukrajinska-mova-avramenko-2019.pdf
 47. 81.2 Укр А21 Авраменко, О. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / О. Авраменко. - К. : Грамота, 2018. - 208 с. : іл.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/10/10-klas-ukrajinska-mova-avramenko-2018.pdf
 48. 83.3 І-85 Ісаєва, О. Зарубіжна література (рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. загал. серед. освіти / О. Ісаєва, Ж. Клименко, А. Мельник. - К. : Оріон, 2019. - 224 с. : іл.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/11/11-klas-zarubizhna-literatura-isaeva-2019-stand.pdf
 49. 83.3 Н62 Ніколенко, О. М. Зарубіжна література (рівень стандарту) : підруч. для 10-го кл. закл. загал. серед. освіти / О. М. Ніколенко, О. В. Орлова, Л. Л. Ковальова. - К. : Грамота, 2021. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/10/10-klas-zarubizhna-literatura-nikolenko-2018.pdf
 50. 83.3(4 Укр) А21 Авраменко, О. Українська література (рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. серед. освіти / О. Авраменко. - К. : Грамота, 2021. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/11/11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf
 51. 83.3(4 Укр) А21 Авраменко, О. Українська література (рівень стандарту) : підруч. для 10-го кл. закл. серед. освіти / О. Авраменко, В. Пахаренко. - К. : Грамота, 2019. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/school/10/10-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2018.pdf
 52. 84(4 Англ) Х21 Харріс, Р. Lustrum : роман / Р. Харріс ; пер.з англ. В. О. Євменова. - Х. : Фоліо, 2020. - 444 с. - (Бест).
 53. 84(4 Англ) Х21 Харріс, Р. Диктатор : роман / Р. Харріс ; пер.з англ.Є. М. Тарнавського. - Х. : Фоліо, 2020. - 442 с. - (Бест).
 54. 84(4 Англ) Х21 Харріс, Р. Імперій : роман / Р. Харріс ; пер.з англ.Є. М. Тарнавського. - Х. : Фоліо, 2020. - 395 с. - (Бест).
 55. 84(4 Нім) Р37 Ремарк, Э. М. Жизнь взаймы, или Унеба любимчиков нет = Der himmer kennt keine gunstlinge : роман / Э. М. Ремарк ; пер.с нем. М. Рудницкого. - К. : Форс Україна, 2021. - 384 с.
 56. 84(4 Укр) Б61 Білик, І. Меч Арея : історичний роман / І. Білик. - К. : ФОП Стебеляк О. М., 2016. - 408 с.
 57. 84(4 Укр) І25 Івченко, В. Найкращий сищик / В. Івченко. - К. : Темпора, 2017. - 428 с.
 58. 84(4 Укр) М19 Малик, В. К. Князь Ігор. Слово о полку Ігоревім / В. К. Малик. - Х. : Фоліо, 2009. - 476 с.
 59. 84(4 Укр) Я49 Якуб, М. Не твоє собаче діло : кримінальний роман / М. Якуб. - Х. : Віват, 2021. - 368 с. - (Художня література).
 60. 84(7 США) Б19 Баклі, К. Майстер реліквій : роман / Кр. Баклі ; пер.Я. Сєрая. - Х. : Фабула; Ранок, 2019. - 448 с.
 61. 84(7 США) Г47 Гілберт, Е. Місто дівчат : роман / Е. Гілберт. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. - 536 с.
 62. 84(7 США) К41 Кінг, С. Кінець зміни = End of watch : роман / С. Кінг ; пер.з англ. Г. Яновської. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 448 с.
 63. 84(7 США) К41 Кінг, С. Повна темрява. Без зірок = Full dark. No stars / С. Кінг ; пер.з англ. О. Красюка. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2011. - 480 с.
 64. 84(7 США) Н19 Назар, С. Блискучий розум = A beautiful mind : роман / С. Назар ; пер.з англ. А. Хлівного. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 720 с.
 65. 84(7 США) Р39 Ренд, А. Атлант розправив плечі = Atlas shrugged. Part one. Non-contradiction. Ч. 1 : Несуперечність / А. Ренд ; пер.з англ. А. Переверзєв, В. Стах. - 9-те вид. - К. : Наш формат, 2021. - 392 с.
 66. 84(7 США) Р39 Ренд, А. Атлант розправив плечі = Atlas shrugged. Part two. Either - or. Ч. 2 : Або - Або / А. Ренд ; пер.з англ. C. Андрухович. - 9-те вид. - К. : Наш формат, 2021. - 432 с.
 67. 84(7 США) Р39 Ренд, А. Атлант розправив плечі = Atlas shrugged. Part three. A is A. Ч. 3 : А є А / А. Ренд ; пер.з англ. C. Андрухович. - 9-те вид. - К. : Наш формат, 2021. - 568 с.
 68. 84(7 США) Э14 Эванс, Н. Перевал / Н. Эванс. - Х. : Клуб семейного досуга, 2006. - 448 с.
 69. 88.2 Ю50 Юнг, К. Г. Архетипы и коллективное бессознательное / К. Г. Юнг. - К. : Сварог, 2023. - 156 с.
 70. 88.2 Ю50 Юнг, К. Г. О психоанализе / К. Г. Юнг. - К. : Сварог, 2023. - 232 с.
 71. 88.2 Ю50 Юнг, К. Г. Психология переноса / К. Г. Юнг. - К. : Сварог, 2023. - 302 с.
 72. 88.3 М85 Мотлях, О. І. Основи поліграфології : Лекційний курс / О. І. Мотлях. - К. : Освіта України, 2019. - 46 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.3/Motlyah_Osn_poligrafologii.rar
 73. 88.3 М85 Мотлях, О. І. Застосування комп'ютерних поліграфів при професійному кадровому відборі до правоохоронних органів України : Метод. посіб. / О. І. Мотлях, Є. М. Корж, Д. В. Куценко. - К. : Освіта України, 2019. - 144 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.3/Motlyah_Zast_komp_poligrafiv.rar
 74. 88.3 Ч-34 Чебикін, О. Я. Використання поліграфа та методики емоційної зрілості для оцінки схильності до обману : Монографія / О. Я. Чебикін, О. Ю. Косьянова. - Одеса : ТОВ "Лерадрук", 2017. - 224 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.3/Chebykin_Poligraf.rar
 75. 88.4-5(1)+67,5 М80 Морозов, О. М. Патопсихологічний аналіз особистості в правоохоронній практиці : монографія / О. М. Морозов. - К. : Алерта, 2023. - 402 с.
 76. 88.5 М42 Медіація у професійній діяльності юриста : Підруч. / За ред. Н Крестовської, Л.Романадзе. - Одеса : Екологія, 2019. - 456 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/Krestovska_Mediaciya.rar
 77. 88.5 Р64 Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект : Навч.-метод. посіб. - К. : ФОП Стеценко В.В., 2016. - 192 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/Rozbudova_myru.rar
 78. 88.5 У67 Управління конфліктами для потреб публічної служби : Посіб. і метод. рекомендації / За заг. ред. Д.Проценко. - К. : Ваіте, 2021. - 224 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/Procenko_Upr_konfliktamy.rar
 79. 88.5 К73 Котлова, Л. О. Психологія конфлікту : Курс лекцій / Л. О. Котлова. - Житомир : ЖДУ, 2013. - 112 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/Kotlova_Psyh_konfliktu.rar
 80. 88.5 П30 Петрінко, В. С. Конфліктологія: курс лекцій, енциклопедія, програма, таблиці : Навч. посіб. / В. С. Петрінко. - Ужгород : Говерла, 2020. - 360 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/Petrinko_Konfliktologiya.rar
 81. 88.53 Ш39 Шейман, М. Манипулирование людьми / М. Шейман. - К. : Сварог, 2023. - 227 с.

Періодичні видання

 1. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №2. - 2023. - 249 с.
 2. Радіотехніка. - Х. : ХНУР. - Вип. 212. - 2023. - 210 с.
 3. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №1. - 2023. - 152 с.
 4. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.1 (74). - 2023. - 150 с.
 5. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №3. - 2023. - 48 с.
 6. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №150, 27 липня. - №171, 25 серпня - 2023.
  Фінанси України. - К. - №3. - 2023. - 128 с.

За липень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 63.3(4 Укр) У45 Україна під час російсько-української війни 2014-2023 рр.: генеза національної стійкості крізь призму наукових досліджень : монографія / [За заг. ред. Б. Полякова, С. Пєткова]. - К. : Ліра-К, 2023. - 272 с.
 2. 65.051 Ч-81 Чубка, О. М. Фінансова статистика : підруч. / О. М. Чубка, І. С. Скоропад, О. Б. Курило. - К. : Кондор, 2023. - 212 с.
 3. 65.052+32.97 В26 Ведення бухгалтерського обліку в MASTER:Бухгалтерія : навч. посіб. / [За заг. ред. Засадного Б. А.]. - К. : Кондор, 2023. - 192 с.
 4. 65.053 Ф68 Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні : Метод рек. / Чернявський С.С. та ін. - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. - 164 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Chernyavskiy_Fin_rozsliduvannya.rar
 5. 65.24 П69 Практикум з дисциплін "Основи охорони праці", " Охорона праці в галузі" : навч.-метод. посіб. / [Іванишин В. В., Супрович М. П., Збаравська Л. Ю. та ін.]. - К. : Кондор, 2023. - 336 с.
 6. 65.261 Р64 Розвиток національної системи фінансового моніторингу : Монографія / Т.І.Єфименко та ін. - К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2013. - 380 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Efimenko_Fin_monitoryng.rar
 7. 65.261 Г55 Глущенко, О. О. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід : Монографія / О. О. Глущенко, І. Б. Семеген ; За заг. ред. Р.А.Слав'юка. - К. : УБС НБУ, 2014. - 386 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Gluschenko_Fin_monitoryng.rar
 8. 65.261 К63 Комісаров, О. Г. Первинний фінансовий моніторинг у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму : Монографія / О. Г. Комісаров, О. Ю. Скрипка, А. О. Собакарь. - Дніпропетровськ : ДДУВС, 2015. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Komisarov_Perv_fin_monitoryng.rar
 9. 65.290-2(9) Е45 Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення : Кол. монографія / За заг. ред. Вівчар О.І. - Тернопіль : Економічна думка, 2019. - 395 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Vivchar_Ekon_bezpeka.rar
 10. 65.290-2(9) Ф68 Фінансово-економічна безпека: теоретико-правові аспекти : Навч. посіб. / Резворович К.Р. та ін. - Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019. - 195 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Rezvorovich_Fin-ekon_bezpeka.rar
 11. 66.0 Е51 Елітознавство : підруч. / [За ред Гошовської В. А., Комахи Л. Г.]. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 220 с.
 12. 67.401 З-19 Закон України " Про державну службу " : чинне законодавство зі змінами та допов. на 05 липня 2023 р. - К. : Алерта, 2023. - 80 с.
 13. 67.401 З-19 Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" : чинне законодавство станом на 23 червня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 106 с.
 14. 67.401 З-35 Заросило, В. О. Захисник у адміністративному процесі під час розгляду справ у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху : монографія / В. О. Заросило, М. Г. Поліщук. - К. : МП Леся, 2016. - 192 с.
 15. 67.401 З-35 Заросило, В. О. Реалізація зарубіжного досвіду в процесі трансформації міліції України у Національну поліцію України:адміністративний аспект : монографія / В. О. Заросило, О. С. Федченко. - К. : МП Леся, 2016. - 216 с.
 16. 67.401.21 Л88 Лысенко-Зарецкий, С. А. Искусство розыскных операций / С. А. Лысенко-Зарецкий. - К. : Дакор, 2022. - 408 с.
 17. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 03 липня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 330 с.
 18. 67.404.3 О-64 Організаційно-правові основи забезпечення кібербезпеки : підруч. / [За заг. ред М. М. Присяжнюка]. - К. : Ліра-К, 2023. - 320 с.
 19. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 01 липня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 242 с.
 20. 67.408 К63 Комісаров, О. Г. Первинний фінансовий моніторинг у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму : монографія / О. Г.. Скрипка О. Ю. Комісаров, А. О. Собакарь. - К. : Комп'ютерний дизайн, 2015. - 184 с.
 21. 67.410 З-19 Закон України " Про нотаріат ". Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : чинне законодавство із змінами та допов. на 03 липня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 168 с.
 22. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 26 червня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 390 с.
 23. 67.5 З-19 Закони України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 23 червня 2023 р. - К. : Алерта, 2023. - 60 с.
 24. 67.51 Л63 Лісовський, П. М. Кримінологія: історія та колоборантно-воєнні злочини в сучасній Україні : навч. посіб. / П. М. Лісовський, В. А. Бортник, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 350 с.
 25. 67.52 Е45 Економічна безпека держави: криміналістичне забезпечення : Навч. посіб. / В.В.Топчій та ін. - К. : 7БЦ, 2021. - 537 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.52/Topchiy_Ekon_bezpeka_derzhavy.rar
 26. 67.72 З-19 Закон України "Про Прокуратуру" : чинне законодавство із змінами та доп. на 20 червня 20 23 року. - К. : Алерта, 2023. - 122 с.
 27. 67.9 Д81 Дудоров, О. О. Протидія відмиванню "брудного" майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України : Монографія / О. О. Дудоров, Т. М. Тертиченко. - К. : Ваіте, 2015. - 392 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.9/Dudorov_Protydiya_vidmyvannu.rar
 28. 68 М74 Мобілізація в Україні : науково-практич. посіб. / [Авт.-уклад. Пасіка С. П., Пєтков С. В., Скиба О. С. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2023. - 390 с.
 29. 68 С91 Сучасна вогнева підготовка. - К. : ЦУЛ, 2023. - 126 с.
 30. 72 Б94 Бхаттачерджи, А. Методологія та організація наукових досліджень: дослідження в соціально-економічних науках : Навч. посіб. / А. Бхаттачерджи, Н. Ситник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", 2022. - 173 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/72/Bhattacherdzhy_Metod_ta_org_nauk_doslidzhen.rar
 31. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 280 с.
 32. 81.2 Укр П52 Полторацька, А. Практикум з сучасної української мови : навч. посіб. / А. Полторацька, І. Бахов. - К. : МАУП, 2023. - 250 с.
 33. 84(4 Англ) М17 Мак'юен, І. Амстердам / І. Мак'юен ; пер.Смольницька О. - К. : КМ-Букс, 2017. - 224 с.
 34. 84(4 Англ) С44 Скотт, В. Айвенго : роман / Вальтер Скотт. - Ленинград : Худ. лит-ра, 1978. - 495 с.
 35. 84(4 Англ) С94 Сьюэлл, К. Западня / К. Сьюэлл ; пер.О. Благиной. - Х. : Книжный клуб, 2007. - 416 с.
 36. 84(4 Іта) Б78 Бокаччо, Д. Декамерон / Дж. Бокаччо ; . ; пер.Н. Любимова. - Х. : Прапор, 1991. - 608 с.
 37. 84(4 Іта) Б78 Бокаччо, Д. Декамерон / Дж. Бокаччо ; пер.Лукаш М. - К. : Дніпро, 1985. - 661 с.
 38. 84(4 Нім) Ф36 Фейхтвангер, Л. Безобразная герцогиня. Маргарита Маульташ. Лже-нерон : романы / Л. Фейхтвангер. - Днепропетровск : Проминь, 1989. - 526 с.
 39. 84(4 Пол) Ж61 Жеромський, С. Попіл : роман про події кінця XVIII - початку XIX століття / С. Жеромський ; пер.Струтинський В. - К. : Дніпро, 1982. - 751 с.
 40. 84(4 Укр) У45 Українська література ХІV-XVI ст. / [Ред. Дзеверін І. О., Гончар О. Т., Григор'єв Ю. Е.та ін.]. - К. : Наукова думка, 1988. - 600 с. - (Бібліотека української літератури).
 41. 84(4 Укр) У45 Українська новелістика кінця ХІХ-початку ХХ ст. / [Ред. кол. Дзеверін І. О., Гончар О. Т., Григор'єв Ю. Е. та ін.]. - К. : Наукова думка, 1989. - 683 с. - (Бібліотека української літератури).
 42. 84(4 Укр) Б68 Блейкер, П. Райдуга навколо сонця : збірка / П. Блейкер. - К. : Кондор, 2023. - 272 с.
 43. 84(4 Укр) В15 Валетов, Я. 1917 или Дни отчаяния : роман / Я. Валетов. - Х. : Фолио, 2017. - 602 с.
 44. 84(4 Укр) В15 Валетов, Я. Проклятый Евангелие от Иуды : в 2-х кн.; роман. Кн.1 / Я. Валетов. - Х. : Фолио, 2016. - 620 с.
 45. 84(4 Укр) В15 Валетов, Я. Проклятый Евангелие от Иуды : в 2-х кн.; роман. Кн.2 / Я. Валетов. - Х. : Фолио, 2016. - 618 с.
 46. 84(4 Укр) В15 Валєтов, Я. Чужі сни : роман / Я. Валєтов. - Х. : Фоліо, 2019. - 362 с.
 47. 84(4 Укр) В61 Вовчок, М. Оповідання. Казки. Повісті. Роман / М. Вовчок. - К. : Наукова думка, 1983. - 638 с. - (Бібліотека української літератури).
 48. 84(4 Укр) В67 Волинська, О. Коли сонце сходить : повість / О. Волинська. - К. : Ліра-К, 2023. - 200 с.
 49. 84(4 Укр) Г65 Гонтарук, Л. Лицарі звитяги / Л. Гонтарук. - К. : Золоті ворота, 2015. - 184 с.
 50. 84(4 Укр) Г85 Грінченко, Б. Д. Оповідання / Б. Д. Грінченко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 268 с.
 51. 84(4 Укр) Г85 Грінченко, Б. Д. Під тихими вербами / Б. Д. Грінченко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 183 с.
 52. 84(4 Укр) Г85 Грінченко, Б. Д. Твори в двох томах. Т.2 : Повісті. Драматичні твори / Б. Д. Грінченко. - К. : Наукова думка, 1991. - 604 с. - (Бібліотека української літератури).
 53. 84(4 Укр) Г94 Гулак-Артемовський, П. Поетичні твори. Повісті та оповідання / П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка. - К. : Наукова думка, 1984. - 606 с.
 54. 84(4 Укр) К32 Квітка-Основ'яненко, Г. Повісті та оповідання. Драматичні твори / Г. Квітка-Основ'яненко. - К. : Наукова думка, 1982. - 542 с. - (Бібліотека української літератури).
 55. 84(4 Укр) К59 Кокотюха, А. А. Легенда про безголового : детективний роман / А. А. Кокотюха. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. - 256 с. - (Детективна агенція ВО).
 56. 84(4 Укр) К59 Кокотюха, А. А. Привид із Валової : роман / А. А. Кокотюха. - Х. : Фоліо, 2017. - 286 с. - (Ретророман).
 57. 84(4 Укр) К73 Котляревський, І. П. Поетичні твори. Драматичні твори.Листи / І. П. Котляревський. - К. : Наукова думка, 1982. - 319 с. - (Бібліотека української літератури).
 58. 84(4 Укр) К75 Коцюбинський, М. Твори в 3-х т. Т.3 : Повісті, оповідання (1910-1912). Статті. Листи / М. Коцюбинський. - К. : Дніпро, 1979. - 375 с.
 59. 84(4 Укр) К75 Коцюбинський, М. Твори в 3-х т. Т.1 : Оповідання. Повісті (1891-1900) / М. Коцюбинський. - К. : Дніпро, 1979. - 317 с.
 60. 84(4 Укр) К75 Коцюбинський, М. Твори в 3-х т. Т.2 : Оповідання. Повісті (1901-1909) / М. Коцюбинський. - К. : Дніпро, 1979. - 287 с.
 61. 84(4 Укр) К78 Кравців, М. Дорога : роман / М. Кравців. - репринтне вид. - К. : ЦУЛ, 2021. - 242 с.
 62. 84(4 Укр) М19 Малишко, А. С. Поетичні твори. Літературно-критичні статті / А. С. Малишко. - К. : Наукова думка, 1988. - 736 с.
 63. 84(4 Укр) Н59 Нечуй-Левицький, І. Твори в двох томах. Т.2 : Повісті та оповідання. / І. Нечуй-Левицький. - К. : Наукова думка, 1986. - 638 с. - (Бібліотека української літератури).
 64. 84(4 Укр) Н59 Нечуй-Левицький, І. Твори в двох томах. Т.1 : Повісті та оповідання. П'єса / І. Нечуй-Левицький. - К. : Наукова думка, 1985. - 638 с. - (Бібліотека української літератури).
 65. 84(4 Укр) О-61 Опільський, Ю. Золотий лев : повісті / Ю. Опільський. - К. : Дніпро, 1989. - 414 с. - (Бібліотека історичної прози).
 66. 84(4 Укр) О-61 Опільський, Ю. Іду на Вас; Ідоли падуть. Сумерк / Ю. Опільський. - Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1958. - 750 с.
 67. 84(4 Укр) Р83 Руданський, С. Співомовки. Переклади та переспіви / С. Руданський. - К. : Наукова думка, 1985. - 638 с. - (Бібліотека української літератури).
 68. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Твори в двох томах. Т.2. : Драматичні твори / Л. Українка. - К. : Наукова думка, 1987. - 728 с. - (Бібліотека української літератури).
 69. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Твори в двох томах. Т.1 : Поетичні твори. Драматичні твори / Л. Українка. - К. : Наукова думка, 1986. - 608 с. - (Бібліотека української літератури).
 70. 84(4 Укр) Ф35 Федькович, Ю. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи / Ю. Федькович. - К. : Наукова думка, 1985. - 574 с. - (Бібліотека української літератури).
 71. 84(4 Укр) Ф68 Фіялко, В. Оранжеве сонце : повість з передісторичних часів / В. Фіялко. - К. : Веселка, 1989. - 168 с.
 72. 84(4 Укр) Х43 Хижняк, А. Данило Галицький : роман / А. Хижняк. - К. : Дніпро, 1970. - 588 с.
 73. 84(4 Укр) Ш66 Шкляр, В. Залишинець. Чорний ворон / В. Шкляр. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2011. - 384 с.
 74. 84(4 Укр) Ш66 Шкляр, В. Кров кажана : роман / В. Шкляр. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 272 с.
 75. 84(4 Фра) Д96 Дюма, А. Графиня де Монсоро : роман / А. Дюма ; пер.Бутырина Н., Столбова В. - Х. : Прапор, 1991. - 799 с.
 76. 84(4 Фра) Д96 Дюма, А. Сильвандир. Сальтеадор : романы / А. Дюма. - Х. : Прапор, 1992. - 445 с.
 77. 84(4 Фра) Д96 Дюма, А. Сорок пять : роман / А. Дюма ; пер.Кулишер А., Рыкова Н. - Х. : Прапор, 1991. - 695 с.
 78. 84(4 Фра) Д96 Дюма, А. Три мушкетёра : роман / А. Дюма ; пер.пер. с фр. В. Вальдман, Д. Лившиц, К. Ксаниной. - Баку : Гянджлик, 1989. - 560 с.
 79. 84(4 Фра)+84(4 Англ) О-78 Остросюжетный детектив : романи. - Х. : Ліанда; Інтербук-Україна, 1992. - 463 с.
 80. 84(4Укр) С44 Сковорода, Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / Г. Сковорода. - К. : Наукова думка, 1983. - 542 с. - (Бібліотека української літератури).
 81. 84(7 США) Б67 Бичер-Стоу, Г. Хижина дяди Тома : роман / Г. Бичер-Стоу. - К. : Радянська школа, 1987. - 367 с.
 82. 84(7 США) Н83 Нортон, А. Галактический почтовый = Post marked stars : науч.-фантастич. романы / А. Нортон. - К. : Альтерпресс, 1992. - 752 с. - (Зал славы научной фантастики).
 83. 84(7 США) Р79 Роуз, К. Во власти страха : роман / К. Роуз. - Х. : Клуб семейного досуга, 2015. - 512 с.
 84. 84(7 США) Ч-36 Чейни, П. Ядовитый плющ. Танец без музыки Ты бы мог выкрутиться / П. Чейни. - Ташкент : Узбекистан, 1994. - 479 с.
 85. 84(7США) Л76 Лондон, Д. Время-не-ждёт. Сын солнца : рассказы / Дж. Лондон. - Х. : Фолио, 1993. - 453 с.
 86. 84(7США) Л76 Лондон, Д. Повести и рассказы / Дж. Лондон. - Днепропетровск : Проминь, 1988. - 382 с.
 87. 84(7США) Л76 Лондон, Д. Рассказы южных морей / Дж. Лондон. - Одесса : Маяк, 1980. - 224 с. - (Морская библиотека).
 88. 87.3(0) Г27 Гегель, Г. В. Наука логіки. Енциклопедія філософських наук. Мала логіка : навч. посіб. / Г. В. Гегель. - К. : Ліра-К, 2023. - 372 с.
 89. 87.4+68 Л63 ЛісовськийП, М. Воєнно-промислова логіка: інтелект, сенсорика, комбінаторика : навч. посіб. / М. ЛісовськийП, Ю. П. Лісовський. - К. : Ліра-К, 2023. - 192 с.
 90. 88.4 Л63 Лісовський, П. М. Військова психологія: методологічний аналіз : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2023. - 290 с.
 91. 88.8 Б24 Барбера, М. Л. Дитячий аутизм та вербально-поведінковий підхід (The verbal behavior approach) Навчання дітей з аутизмом та пов'язаними розладами = The verbal behavior approach:how to teach children with autism and related disorders / М. Л. Барбера. - К. : Сварог, 2023. - 268 с.
 92. 88.8 Г47 Гилберт, К. Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие / К. Гилберт, Т. Питерс. - К. : Сварог, 2023. - 180 с.

Періодичні видання

 1. Scientia Fructuosa. - №3. - 2023. - 120 с.
 2. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - Т.16, №2. - 2023. - 200 с.
 3. Економіка України. - 1958-. - №6. - 2023. - 116 с.
 4. Економіка. Фінанси. Право. - №6. - 2023. - 112 с.
 5. Економіка. Фінанси. Право. - №5. - 2023. - 88 с.
 6. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №3. - 2023. - 106 с.
 7. Медсестринство. - Тернопіль : Тернопільський національний медуніверситет Ім. І. Я. Горбачевського. - №1. - 2023. - 44 с.
 8. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №2. - 2023. - 81 с.
 9. Наука і оборона. - К. : Нац. ун-т оборони України. - №1. - 2023. - 62 с.
 10. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №3. - 2023. - 151 с.
 11. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №2. - 2023. - 170 с.
 12. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №4. - 2022. - 111 с.
 13. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №1-2. - 2023. - 54 с.
 14. Телекомунікаційні та інформаційні технології. - К. : Держаний університет телекомунікацій. - №1. - 2023. - 110 с.
 15. Український медичний часопис. - К. : МОРІОН. - №3. - 2023. - 124 с.
 16. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №127, 27 червня. - №149, 26 липня - 2023.
 17. Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал. - Тернопіль. - №1. - 2023. - 60 с.
 18. Філософія освіти : Науковий часопис / Академія Наук вищої школи України; Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні. - К. : Майстер-клас. - №1. - 2015. - 288 с.

Збірники

 1. 63.3 (4 Укр) С76 Становлення і розвиток української державності : [зб.наук.пр.]. Вип.3 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Державна та регіональна політика України в умовах глобалізаціїії", м. Київ, 24 жовт. 2008 р. / МАУП. - К. : Персонал, 2009. - 152 с. : іл. - Бібліогр. у кінці ст.
 2. 65. Е45 Економіка XXI століття проблеми та перспективи : зб. наук. пр. Вип.7 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2023. - 167 с.
 3. 66.4 У45 Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді : Зб. наук. пр. студ. та молод. вчених. Вип.3 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2023. - 173 с.
 4. 67 А43 Актуальні питання юридичної науки та практики : збірник наук. праць студентів та молодих вчених. Вип.3. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2023. - 187 с.
 5. 74 І-67 Інноваційні технології XXI століття. Вип. 8 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2023. - 169 с.
 6. 86.37 У45 Українська держава і церква: філософські, теологічні та практичні аспекти співпраці в інтересах людини : матеріали . наук.-практ. конф. 19 травня. 2016 р. - К. : Персонал, 2016. - 240 с.
 7. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Збірник наукових праць. Вип.17. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2023. - 327 с.

За червень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 66.5 С83 Стратегії національної безпеки України : навч. посіб. / Сервецький І. В., Севрук Ю. Г., Василина М. М. та ін. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 516 с.
 2. 67.401 Л17 Лазор, О. Д. Основи публічного управління та адміністрування : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник. - 2-ге вид. - К. : Ліра-К, 2021. - 268 с.
 3. 67.401.21 Д36 Державна прикордонна служба України як правоохоронний орган спеціального призначення : посіб. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 168 с.
 4. 67.71 Б61 Білецька, Л. М. Судове реформування в Україні : колективна монографія / Л. М. Білецька, С. Ф. Демченко, О. О. Юлдашев ; [За заг. ред. А. М. Кислого]. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 188 с.
 5. 84(4 Укр) І-90 Історії талановитих людей / [Укл. І. Славінська]. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 136 с.
 6. 84(4 Укр) Т34 Теплі історії про кохання : збірка оповідань / [За ред. Ю. Шутенко]. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 136 с. - (Теплі історії).
 7. 84(4 Укр) Б14 Багряний, І. Сад Гетсиманський : роман / І. Багряний. - Х. : Фоліо, 2016. - 572 с.
 8. 84(4 Укр) М30 Марченко, І. В. Воскресіння душі : збірка поезії / І. В. Марченко. - К. : Вік-Принт, 2013. - 112 с.
 9. 84(4 Укр) П36 Підмогильний, В. Третя революція : повісті; роман / В. Підмогильний. - К. : Український письменник, 2012. - 619 с.
 10. 86.3 Б98 Бюкай, М. Библия, Коран и наука. Священніе писания в свете современного знания / М. Бюкай ; пер.Гончарова Т. В. - изд. пятое, стереотип. - К. : Ансар Фаундейшн, 2006. - 360 с.
 11. 88.4-5(2) Б46 Беннет, М. До біса почуття. Як вибратися з лайна = F*ck feelings. One Shink's practical advice for managing all life's impossible problems / М. Беннет, С. Беннет ; пер.Дм. Антонюк. - К. : Наш формат, 2017. - 424 с.
 12. 88.5 Г79 Грей, Д. Чоловіки з Марса, жінки з Венери / Дж. Грей. - К. : Компанія ОСМА, 2015. - 312 с.
 13. 88.5 Х20 Харві, С. Діяти як жінка, думати як чоловік / С. Харві. - К. : Компанія ОСМА, 2015. - 208 с.

Періодичні видання

 1. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.10. №5. - 2022. - 69 с.
 2. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.10. №6. - 2022. - 107 с.
 3. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №1. - 2023. - 201 с.
 4. Економіка України. - №5. - 2023. - 98 с.
 5. Економіка. Фінанси. Право. - №4. - 2023. - 95 с.
 6. Запорізький медичний журнал. - Запоріжжя : Запорізький державний медичний університет. - Т.25, №3. - 2023. - 280 с.
 7. Клінічна стоматологія. - Тернопіль : ТНМУ. - №1. - 2023. - 48 с.
 8. Медсестринство. - Тернопіль : Тернопільський національний медуніверситет ім. І. Я. Горбачевського. - №4. - 2022. - 58 с.
 9. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №1. - 2023. - 81 с.
 10. Право України. - Міністерство юстиції України. - №1. - 2023. - 165 с.
 11. Проблеми програмування : Науковий журнал. - К. : ВД "Академперіодика". - №3-4. - 2022. - 501 с.
 12. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №1. - 2023. - 152 с.
 13. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №2. - 2023. - 141 с.
 14. Український медичний часопис. - К. : МОРІОН. - №2. - 2023. - 112 с.
 15. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №104, 25 травня. - №126, 24 червня.- 2023.
 16. Фінанси України. - К. - №1. - 2023. - 128 с.
 17. Фінанси України. - К. - №2. - 2023. - 128 с.

Збірники

 1. 63.3 (4 Укр) П78 Проблеми модернізації України : Зб. наук. пр. Вип.15 : матеріали VI міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. / МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 487 с. - Бібліогр. у кінці ст.
 2. 63.3(4 Укр) З-41 Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ-ХХІ століть : зб. наук. пр. Вип.13 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2019. - 160 с.
 3. 63.3(4 Укр) З-41 Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ-ХХІ століть : зб. наук. пр. Вип.14 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2020. - 145 с.
 4. 63.3(4 Укр) З-41 Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ-ХХІ століть : зб. наук. пр. Вип.17 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2017. - 260 с.
 5. 63.3(4 Укр) З-41 Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ-ХХІ століть : зб. наук. пр. Вип.12 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2018. - 200 с.
 6. 63.3(4 Укр) З-41 Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ-ХХІ століть : зб. наук. пр. Вип.15 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2022. - 252 с.
 7. 63.3(4 Укр) З-41 Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття : зб. наук. пр. Вип.8 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2014. - 391 с.
 8. 63.3(4 Укр) І 90 Історія, культура та освіта: християнський вимір : зб. наук. пр. Вип.6 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2016. - 416 с.
 9. 63.3(4 Укр) І 90 Історія, культура та освіта: християнський вимір : зб. наук. пр. Вип.3 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2014. - 232 с.
 10. 63.3(4 Укр) І 90 Історія, культура та освіта: християнський вимір : зб. наук. пр. Вип.10 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2020. - 102 с.
 11. 63.3(4 Укр) І 90 Історія, культура та освіта: християнський вимір : зб. наук. пр. Вип.11 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2021. - 177 с.
 12. 63.3(4 Укр) І 90 Історія, культура та освіта: християнський вимір : зб. наук. пр. Вип.7 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2017. - 250 с.
 13. 63.3(4 Укр) І 90 Історія, культура та освіта: християнський вимір : зб. наук. пр. Вип.8 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2018. - 215 с.
 14. 63.3(4 Укр) І 90 Історія, культура та освіта: християнський вимір : зб. наук. пр. Вип.9 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2019. - 191 с.
 15. 65. Е45 Економіка XXI століття проблеми та перспективи : зб. наук. пр. Вип.6 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2022. - 148 с.
 16. 66.0+67.3(4Укр) С76 Становлення і розвиток української державності. Вип.4. / Матер.ІV Всеукр. наук.-практ. конф."Державне управління в умовах політичної модернізації України: стан та проблеми" - Київ, МАУП, 23 жовтня 2009 р. - К. : Персонал, 2010. - 332 с. : іл.
 17. 66.0+67.3(4Укр) С76 Становлення і розвиток української державності. Вип.5 / Матер.ІV Всеукр. наук.-практ. конф."Державне управління в умовах політичної модернізації України: стан та проблеми" - Київ, МАУП, 23 жовтня 2009 р. - К. : Персонал, 2010. - 304 с. : іл.
 18. 66.5 Т33 Політичні партії і вибори: українські та світові практики : збірникстатей від 21.10.2017 року. вип.2. - Львів : Простір-М, 2018. - 300 с.
 19. 74 І-67 Інноваційні технології XXI століття. Вип. 6 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2021. - 102 с.
 20. 74 І-67 Інноваційні технології XXI століття. Вип. 5 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2020. - 116 с.
 21. 74 І-67 Інноваційні технології XXI століття. Вип. 4 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2019. - 148 с.
 22. 74.58 П77 Пріоритетні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. пр. за мат. Міжнародної науково-практичної конференції та Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Прблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" до Дня науки України 19 травня 2023 року. - Одеса : МАУП, 2023. - 381 с.
 23. 75.81 Т87 Тенденції і прикладні напрями розвитку туризму та рекреації в регіонах України та світу : зб. матеріалів студентської конференції 15.02.2023 / [За заг. ред. Кривоберець М. М., Перегуда Ю. А., Левченко М. О.]. - К. : МАУП, 2023. - 98 с.
 24. 75.81 Т87 Туризм XXI століття: проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.7 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2022. - 149 с.
 25. 81.2 Укр У45 Українська мова і нація : зб. наук. пр. Вип.14 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2021. - 143 с.
 26. 81.2 Укр У45 Українська мова і нація : зб. наук. пр. Вип.15 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2022. - 139 с.
 27. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Збірник наукових праць. Вип.10. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. - 257 с.
 28. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Зб. наук. пр. Вип.14 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2021. - 334 с.
 29. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Зб. наук. пр. Вип.11 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2021. - 280 с.
 30. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Збірник наукових праць. Вип.9. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. - 190 с.
 31. 88.6 Н34 Наукова гіпнотерапія : монографічний збірник праць. Т.1 / [Під заг. ред. Ю. О. Медвін]. - К. : Інтерсервіс, 2015. - 288 с.

За травень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 20.1 К78 Краснянський, М. Екологічна безпека : навч. посіб. / М. Краснянський. - К. : Кондор. - 180 с.
 2. 28.05 К49 Клітинна біологія людини : короткий навч. посіб. / [Слободяник Г. І., Дьякова Л. Ю., Джан Т. В. та ін.]. - К., 2022. - 32 с.
 3. 32.973 В19 Васильєв, О. Програмування в PYTHON. Теорія і практика : навч. посіб. / О. Васильєв. - 462 с.
 4. 56.1 З-30 Западнюк, Б. В. Людські недуги, як хвороби тіла, психіки, характеру і виховання : загальнопізнавальний огляд клінічної патології нервової системи з метою самоконтролю, діагностики і лікування / Б. В. Западнюк. - К. : Ліра-К, 2022. - 430 с.
 5. 63.3(0)2 Ш29 Шауренко, А. Історія первісного суспільства : навч. посіб. / А. Шауренко, О. Барвінок. - К. : Кондор, 2022. - 192 с.
 6. 65.29 Ч-46 Череп, А. В. Економіка підприємств : навч. посіб. / А. В. Череп, В. О. Герасимова. - К. : Кондор, 2023. - 196 с.
 7. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [Заг. ред. Балашова А. М та Мошека Г. Є.]. - К. : Ліра-К, 2022. - 646 с.
 8. 65.43+75.81 Б40 Левченко, М. О. Безпека туризму: управлінсмький аспект : навч. посіб. / М. О. Левченко, І. І. Каліна, М. М. Кривоберець. - 2-е вид. - К. : МАУП, 2023. - 250 с.
 9. 65.5 Е45 Економіка Європейського Союзу: теоретичний та прикладний аспекти : навч. посіб. / [Чорнобай Л. І., Ясінська Т. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2023. - 184 с.
 10. 67.400.7 П68 Права і свободи людини та їх дотримання під час дії воєнного стану. - К. : Професіонал, 2022. - 310 с.
 11. 67.401 А31 Адміністративне право : підруч. / [За заг. ред. Ю. П. Битяка ]. - Х. : Право, 2021. - 392 с.
 12. 67.401 Д36 Державне будівництво і місцеве самоврядування : посіб. для підготовки до іспиту / [Серьогіна С. Г., Лялюк О. Ю., Бодрова І. І. та ін.]. - Х. : Право, 2021. - 212 с.
 13. 67.401+65.290-2 П88 Публічне адміністрування : навч. посіб. / [За заг. ред. Даниленка А. С., Юхименко П. І., Соколовської Т. В.]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 288 с.
 14. 67.402 П44 Податкове право : підруч. / [За ред. Д. О. Гетманцева та М. П. Кучерявека]. - Х. : Право, 2023. - 464 с.
 15. 67.404 Г72 Господарське право (Загальна частина) : підруч. / [За ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової]. - К. : Ліра-К, 2023. - 588 с.
 16. 67.404.4 Ч-49 Чернега, В. М. Сімейне (національне, міжнародне, порівняльне) право : підруч. / В. М. Чернега. - К. : Ліра-К, 2023. - 370 с.
 17. 67.405.1+67.405.2 Я77 Ярошенко, О. М. Трудове право та право соціального забезпечення : навч. посіб. для підготовки до іспиту / О. М. Ярошенко, О. Г. Середа, О. Є. Луценко. - Х. : Право, 2021. - 258 с.
 18. 67.407.1 А25 Аграрне право : підруч. / [За ред. А. М. Статівки]. - вид.2-ге, змін. - Х. : Право, 2021. - 416 с.
 19. 67.408 Ю70 Юридична відповідальнысть за корупційні правопорушення: законодавство, актуальна судова практика, коментарі, роз'яснення, міжнародний досвід. - К. : ЦУЛ, 2022. - 442 с.
 20. 67.408+67.51 Д42 Джужа, О. М. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням у сфері пенсійного забезпечення в Україні : посіб. / О. М. Джужа, Д. М. Тичина, Л. В. Сорокіна. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 252 с.
 21. 67.410 Ч-49 Чернега, В. М. Господарське процесуальне право. Загальна частина : підруч. / В. М. Чернега. - К. : Ліра-К, 2023. - 178 с.
 22. 67.75 А43 Актуальні проблеми адвокатури : підруч. / [За заг. ред. Т. Б. Вільчик]. - Х. : Право, 2022. - 376 с.
 23. 68 Л63 Лісовський, П. М. Воєнна квантова безпека: як інституційне кіберчислення в адміністративно-правовому режимі : монографія / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 114 с.
 24. 68 Л63 Лісовський, П. М. Філософія фундаментальних знань: війна у мирі та мр у війні : навч. посіб / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 370 с.
 25. 68.9 М69 Михайлюк, В. О. Цивільна безпека : навч. посіб. / В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов. - К. : ЦУЛ, 2022. - 158 с.
 26. 74.58+72 Г68 Гордієнко, С. Молодому науковцю коротко про необхідне : навч. посіб. / С. Гордієнко. - вид.друге, перероб. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 168 с.
 27. 84(4 Укр) А65 Андрішко, О. Четверта фунікулерна дивізія : роман / О. Андрішко. - К. : Ліра-К, 2023. - 194 с.
 28. 84(4 Укр) М51 Меньшов, О. В. Формікаріум : повість / О. В. Меньшов. - К. : Ліра-К, 2022. - 208 с.
 29. 84(4 Укр) П12 Павліченко, А. Пазли життя : історичний роман / А. Павліченко. - К. : Ліра-К, 2023. - 212 с.
 30. 84(4 Укр) П50 Поліщук, К. Впоювати пересмішника : детективний роман / К. Поліщук. - К. : Кондор, 2023. - 184 с.
 31. 84(7 США) К32 Квінн, К. Мережа Аліси = The Alice network : роман / К. Квінн. - Х. : Віват, 2019. - 496 с.
 32. 88.4-11 Р65 Розов, В. І. Психологія особистісної безпеки правоохоронців / В. І. Розов. - 2-е вид., випр.. і доп. - К. : КНТ, 2022. - 130 с.
 33. 88.8+74 Х43 Хижна, О. С. Арт-педагогіка і арт-терапія в соціальній реабілітації дітей : метод. посіб. / О.. Сакалюк О. Хижна, Е. Куцин. - К. : КНТ, 2022. - 148 с.

Періодичні видання

 1. Scientia Fructuosa. - №2. - 2023. - 104 с.
 2. Економіка України. - 1958-. - №4. - 2023. - 118 с.
 3. Здоров'я України. - К. : Здоров'я України. - №1. - 2023. - 41 с.
 4. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №2. - 2023. - 112 с.
 5. Інфекційні хвороби. - Тернопіль : ТНМУ. - №4. - 2022. - 82 с.
 6. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.4 (73). - 2022. - 198 с.
 7. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №84, 27 квітня. - №103, 24 травня. - 2023.

Збірники

 1. 63.3(4 Укр) Д34 День Соборності України: історико-політологічні дискусії : зб. наук. пр. Вип.7 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2020. - 114 с.
 2. 63.3(4 Укр) Д34 День Соборності України: історико-політологічні дискусії : зб. наук. пр. Вип.8 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2021. - 151 с.
 3. 63.3(4 Укр) Д34 День Соборності України: історико-політологічні дискусії : зб. наук. пр. Вип.9 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2022. - 163 с.
 4. 63.3(4 Укр) Д34 День Соборності України: історико-політологічні дискусії : зб. наук. пр. Вип.10 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2023. - 300 с.
 5. 67 А43 Актуальні питання юридичної науки та практики : збірник наук. праць студентів та молодих вчених. Вип.2. - Хмельницький : МАУП, 2022. - 225 с.
 6. 67 А43 Актуальні питання юридичної науки та практики : збірник наук. праць студентів та молодих вчених. Вип.1. - Хмельницький : МАУП, 2021. - 150 с.
 7. 67.400 А43 Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні : зб. наук. пр. Вип.10. - Хмельницький : МАУП, 2021. - 288 с.
 8. 67.400 А43 Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні : Зб. наук. пр. Вип.12 / МАУП. - Хмельницький : МАУП, 2023. - 220 с.
 9. 74 А38 Академічна доброчесність: практичний досвід : зб. наук. праць. Вип. 3 / Г[ол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2022. - 104 с.
 10. 74 І-67 Інноваційні технології XXI століття. Вип. 3 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2018. - 118 с.
 11. 74 І-67 Інноваційні технології XXI століття. Вип. 2 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2017. - 100 с.
 12. 75.81 А43 Тенденції і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України та світу : зб.матеріалів Студентської конференц. 15 лютого 2023 р. м. Київ. - К. : МАУП, 2023. - 98 с.
 13. 81.2 Укр У45 Українська мова і нація : зб. наук. пр. Вип.9 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2017. - 106 с.
 14. 81.2 Укр У45 Українська мова і нація : зб. наук. пр. Вип.12 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2019. - 141 с.
 15. 81.2 Укр У45 Українська мова і нація : зб. наук. пр. Вип.10 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2018. - 95 с.
 16. 81.2 Укр У45 Українська мова і нація : зб. наук. пр. Вип.13 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2020. - 115 с.
 17. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Зб. наук. пр. Вип.12 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2020. - 193 с.
 18. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Зб. наук. пр. Вип.13 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2021. - 282 с.
 19. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Збірник наукових праць. Вип.6. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2017. - 158 с.
 20. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Збірник наукових праць. Вип.5. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2017. - 168 с.
 21. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Збірник наукових праць. Вип.16. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2022. - 337 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.290-2 С41 Сітковська, А. О. Стратегічне управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств: науково-методичні аспекти формування, імплементації та контролінгу : дисерт. на здоб.наук. ступ. доктора економічних наук / А. О. Сітковська ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 396 с.
 2. 65.290-2(9) Д99 Дячков, О. Управління економічною безпекою національної економіки в умовах загроз військового вторгнення : автореферат, дисерт. на здоб.наук. ступ. кандидата економічних наук / О. Дячков, О ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 209 с.

За квітень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 32.81+65.262 К57 Когут, Ю. І. Технології блокчейн та криптовалюта: ризики та кібербезпека : практич. посіб. / Ю. І. Когут. - К. : Дакор, 2023. - 316 с.
 2. 32.81+67.404.3 К57 Когут, Ю. І. Цифрова трансформація економіки та проблеми кібербезпеки : практич. посіб / Ю. І. Когут. - К. : СІДКОН, 2021. - 368 с.
 3. 32.973+67.404.3 К57 Когут, Ю. І. Кібертероризм ( історія, цілі, об'єкти) : практич. посіб. / Ю. І. Когут. - К. : СІДКОН, 2023. - 304 с.
 4. 65.053 Т33 Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / [Нестерчук Ю. О., Соколюк С. Ю., Жарун О. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 272 с.
 5. 67.401 В67 Волкова, Ю. А. Касаційне провадження в адміністративному процесі: сутність, зміст, особливості : навч.-практич. посіб. / Ю. А. Волкова, Ю. О. Легеза. - К. : Дакор, 2022. - 375 с.
 6. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 03 квітня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 550 с.
 7. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 128 березня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 330 с.
 8. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 21 березня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 240 с.
 9. 67.410 П69 Практикум з цивільного права : навч.-метод. посіб. / [За заг. ред. Н. В. Василини, Ю. Д. Притики]. - К. : Дакор, 2022. - 324 с.
 10. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 03 квітня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 390 с.
 11. 67.411 К82 Кримінально-виконавчий кодекс України. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : чинне законодавство із змінами та доп. на 06 квітня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 240 с.
 12. 68 Б73 Богатирьов, І. Війна на Чернігівщині : нариси реальних подій / І. Богатирьов. - К. : Дакор, 2022. - 160 с.
 13. 68.9 Д36 Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Історія, сучасний стан, основні нормативні акти, коментарі і роз'яснення, методичні та рекомендаційні матеріали для цивільного населення. - К. : Професіонал, 2022. - 510 с.
 14. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. Мова державних службовців : навч. посіб. / Р. Кацавець. - вид. друге, перероб. і доп. - К. : Алерта, 2023. - 220 с.
 15. 88.37 Р18 Райт, К. Приховані звички геніїв. Розкрийте секрети їхньої величі окрім таланту, IQ та цілеспрямованості / К. Райт. - К. : Літера, 2022. - 436 с.
 16. 88.4 Х26 Хаузел, М. Психологія грошей. вічні уроки багатства, жадібності та щастя / М. Хаузел. - К. : Літера, 2022. - 260 с.
 17. 88.4+68.9 Г65 Гонсалес, Л. Залишитися в живих. Психологія поведінки в екстремальних ситуаціях. Правдиві історії про дивовижну стійкість і випадкову смерть / Л. Гонсалес. - К. : Скіф, 2023. - 356 с.
 18. 88.53+51.1 П27 Перлмуттер, Д. Промивання мозку. Програма для ясного мислення, зміцнення відносин з людьми і розвитку корисних звичок / Д. Перлмуттер, О. Перлмуттер, участю Лоберт К. за. - К. : Сварог, 2021. - 300 с.

Періодичні видання

 1. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - Т.16, №1. - 2023. - 116 с.
 2. Економіка України. - №3. - 2023. - 100 с.
 3. Економіка. Фінанси. Право. - №3. - 2023. - 46 с.
 4. Запорізький медичний журнал. - Запоріжжя : Запорізький державний медичний університет. - Т.25, №2. - 2023. - 188 с.
 5. Здоров'я України. - К. : Здоров'я України. - №1. - 2023. - 27 с.
 6. Клінічна стоматологія. - Тернопіль : ТНМУ. - №3. - 2022. - 56 с.
 7. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №6. - 2022. - 82 с.
 8. Психологія і суспільство. - Т. : ТАНГ. - №1. - 2023. - 248 с.
 9. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №3. - 2022. - 138 с.
 10. Реєстрація, зберігання і обробка даних. - К. : ІПРІ. - №2. - 2022. - 74 с.
 11. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №1. - 2023. - 141 с.
 12. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №58, 23 березня. - №83, 26 квітня. - 2023.

Збірники

 1. 66.4 У45 Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді : Зб. наук. пр. студ. та молод. вчених. Вип.2 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2021. - 171 с.
 2. 67.400 П78 Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні : Зб. наук. пр. Вип.6 / МАУП. - Хмельницький : МАУП, 2020. - 256 с.
 3. 67.400 П78 Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні : Зб. наук. пр. Вип.7 / МАУП. - Хмельницький : МАУП, 2019. - 258 с.
 4. 67.400 П78 Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні : Зб. наук. пр. Вип.8 / МАУП. - Хмельницький : МАУП, 2019. - 258 с.
 5. 67.400 П78 Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні : Зб. наук. пр. Вип.6 / МАУП. - Хмельницький : МАУП, 2018. - 207 с.
 6. 88.3 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідженння : Збірник наукових праць. Вип.15. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2022. - 179 с.

За березень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 28 С41 Сіренко, А. Г. Біологія розвитку. Лекції / А. Г. Сіренко. - Івано-Франківськ : ПНУ, 2018. - 304 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/Sirenko_Biologiya_rozvytku.rar
 2. 28 С41 Сіренко, А. Г. Популяційна біологія. Лекції / А. Г. Сіренко. - Івано-Франківськ : ПНУ, 2019. - 314 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/Sirenko_Pop_biologiya.rar
 3. 28 С49 Слюсарєв, А. О. Біологія : Підруч. / А. О. Слюсарєв, С. В. Жукова. - К. : Вища школа, 1992. - 422 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/Slusarev_Biologiya.rar
 4. 28.071 С41 Сіренко, А. Г. Основи радіобіології та радіоекології. Лекції / А. Г. Сіренко. - Івано-Франківськ : ПНУ, 2023. - 364 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.0/Sirenko_Osn_radiobiol_ta_radioekologii.rar
 5. 32.973 Г54 Глинчук, Л. Я. Криптологія : Навч.-метод. посіб. / Л. Я. Глинчук. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 164 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Glynchuk_Kryptologiya.rar
 6. 32.973 И99 Ільман, В. М. Алгоритми та структури даних : Навч. посіб. / В. М. Ільман, О. П. Іванов, Л. О. Панік. - Дніпро : ДНУЗТ, 2019. - 134 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Ilman_Alg_ta_str_danyh.rar
 7. 32.973 К56 Коваль, В. С. Алгоритми і структури даних : Навч. посіб. / В. С. Коваль, П. Р. Струбицький. - Тернопіль : ФОП Шпак В.Б., 2017. - 74 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Koval_Alg_ta_str_danyh.rar
 8. 32.973 К70 Корченко, О. Г. Прикладна криптологія: системи шифрування : Підруч. / О. Г. Корченко, В. П. Сіденко, Ю. О. Дрейс. - К. : ДУТ, 2014. - 448 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Korchenko_Prykl_kryptologiya.rar
 9. 32.973 П55 Поморцева, Е. Е. Сетевые технологии. Основы веб-дизайна : Учеб. пособ. / Е. Е. Поморцева. - Х. : ХНУГХ, 2021. - 132 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Pomorceva_Set_tehnologii.rar
 10. 32.973 Т48 Ткачук, В. М. Алгоритми та структура даних : Навч. посіб. / В. М. Ткачук. - Івано-Франківськ : ПНУ, 2016. - 286 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Tkachuk_Alg_ta_str_danyh.rar
 11. 32.973+52.82 К63 Комп'ютерне моделювання у фармації : підруч. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2023. - 300 с.
 12. 32.973+52.82 К63 Компютерне моделювання у фармації : практикум / [Рижов О. А., Пєнкін Ю. М., Страхова О. П. та ін.]. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2023. - 198 с.
 13. 32.973+52.82 О-75 Основи моделювання фармацевтичних задач засобами MathCAD : практикум / [Рижов О. А., Пєнкін Ю. М., Нессонова М. М. та ін.]. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2023. - 100 с.
 14. 51.2 З-14 Загальна гігієна : Посіб. для практ. занять / За заг. ред. І.І.Даценко. - Львів : Світ, 2001. - 472 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/51/Dacenko_Zag_gigiena.rar
 15. 52.81 Ф24 Фармацевтична аромологія : підруч. / [За ред В. В. Гладишева]. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2022. - 272 с.
 16. 52.81+28.707 П78 Пробіотики на варті порушень роботи кишечника, спричинених застосуванням антибіотиків : монографія / [Толстанова Г. М., Закордонець І. В., Жолос О. В. та ін.]. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2023. - 160 с.
 17. 52.82 Б63 Біофармація : підруч. / [За ред. В. В. Гладишева]. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2023. - 176 с.
 18. 52.82+24.2 П64 Похідні 4-аміно та 3-тіо-1, 2, 4-тріазолу як потенційні лікарські засоби : монографія / [Колесник Ю. М., Каплаушенко А. Г., Книш Є.Г. та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 284 с.
 19. 52.82+24.2 Т38 Технологія ліків. Спиртометрія : навч.-метод. посіб. / [Мазулін О. В., Остапенко А. О., Шпичак О. С. та ін.]. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2022. - 286 с.
 20. 52.82+35.66 Т38 Технологія ліків : навч.-метод. посіб.; навч. посіб. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021. - 428 с.
 21. 55.14 И99 Інфекційні хвороби. Курс лекцій : Навч. посіб. / За ред. К.Л.Сервецького. - Одеса : ОНМедУ, 2012. - 252 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/55/Serveckiy_Inf_hvoroby.rar
 22. 60.6 Г14 Гайденко, С. М. Бізнес-статистика : Навч. посіб. / С. М. Гайденко, В. О. Костюк. - Х. : ХНУМГ, 2023. - 190 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/60/60.6/Gaidenko_Biznes_statystyka.rar
 23. 63.3(4 Вел) И99 Історія Великої Британії : Навч.-метод. посіб. / Укл. І.І.Кривошея, О.В.Барвінок. - К. : КНТ, 2017. - 206 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/Kryvosheya_Ist_Vel_Brytanii.rar
 24. 63.3(4 Укр) Л17 Лазарович, М. В. Історія України : Навч. посіб. / М. В. Лазарович. - К. : Знання, 2008. - 683 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/Lazarovych_Ist_Ukrainy.rar
 25. 65.272 С40 Система соціальної допомоги людям похилого віку : навч. посіб. / [Уклад. Раєвська Я. М., Мельник Л. П., Мельник Ж. В.]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2019. - 188 с.
 26. 65.290-2 М50 Менеджмент соціальної роботи : навч.-метод. посіб. / [Укл. Тернавська Т. А., Раєвська Я. М.Мельник Ж. В.]. - Камя'нець-Подільський : Видавець Паньков А. С., 2020. - 262 с.
 27. 65.43 В58 Влащенко, Н. М. Інноваційні технології у готельному господарстві : Навч. посіб. / Н. М. Влащенко. - Х. : ХНУМГ, 2023. - 150 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.43/Vlaschenko_Innov_teh_v_got_gospodarstvi.rar
 28. 67.0 Т33 Теорія держави і права : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 302 с.
 29. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 01 жовтня 2020 р. - К. : Алерта, 2023. - 80 с.
 30. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов.станом на 15 лютого 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 340 с.
 31. 67.401 Гордієнко, С. Г. Генеза сутності та змісту державної безпеки України : монографія / С. Г. Гордієнко. - К. : Людмила, 2023. - 100 с.
 32. 67.404 Ц58 Цивільне право. Загальна частина : Навч. посіб. / За заг. ред. С.О.Сліпченка, О.Л.Зайцева. - Х. : ХНУВС, 2022. - 332 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Slipchenko_Cyv_pravo_Zag_chastyna.rar
 33. 67.404.3 IT право / За заг. ред. О.С.Яворської. - Львів : Левада, 2017. - 470 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Yavorska_IT_pravo.rar
 34. 67.404.3 З-19 Закон України "Про авторське право і суміжні права". Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторрського права і (або) сумиіжних прав" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 27 січня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 110 с.
 35. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України. Закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану : станом на 23 лютого 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 128 с.
 36. 67.407.1 З-51 Земельний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 23 лютого 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 178 с.
 37. 67.408 Л63 Лісовський, П. М. Військове право України: цифрова держава та інформаційне суспільство знань : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 162 с.
 38. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 16 лютого 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 390 с.
 39. 67.51 Т85 Тупчієнко, Д. Л. Кримінологія : навч. посіб. для підгот. до іспитів / Д. Л. Тупчієнко. - К. : ЦУЛ, 2022. - 240 с.
 40. 71.1 И99 Історія української культури : Курс лекцій / Під заг. ред. С.О.Костилєвої. - К. : ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2010. - 334 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/71/71.1/Kostyleva_Ist_ukr_kultury.rar
 41. 74.58 Р34 Резван, О. О. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / О. О. Резван, А. М. Приходько, О. О. Долгопол. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 128 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.58/Rezvan_Ped_vysch_shkoly.rar
 42. 75.81 В58 Влащенко, Н. М. Інноваційні технології в туризмі : Навч. посіб. / Н. М. Влащенко, М. В. Тонкошкур. - Х. : ХНУМГ, 2022. - 214 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/75/75.81/Vlaschenko_Innov_teh_v_turyzmi.rar
 43. 75.81 П34 Писаревський, І. М. Управління сталим розвитком в туризмі : Навч. посіб. / І. М. Писаревський. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 96 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/75/75.81/Pysarevskiy_Upr_stal_roz_v_turyzmi.rar
 44. 81.2 Англ П12 Павліченко, О. М. Англійська мова. Граматичний практикум. II рівень / О. М. Павліченко ; За заг. ред. І.О.Князєвої. - 8-е вид., випр. і доп. - Х. : Ранок, 2014. - 304 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Pavlichenko_Angl_mova.rar
 45. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - вид.10-те, випр. і доп. - К. : Алерта, 2022. - 302 с.
 46. 87.75 Б67 Білоконь, С. В. Основи біоетики та біобезпеки : Навч. посіб. / С. В. Білоконь. - Одеса : ОНУ, 2017. - 155 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.7/Bilokon_Osn_bioetyky_ta_biobezpeky.rar
 47. 88.3 Ю50 Юнг, К. Г. Психологія несвідомого / К. Г. Юнг. - К. : ЦУЛ, 2022. - 404 с.
 48. 88.5+74.58 Р16 Раєвська, Я. М. Теорія і практика психологічного забезпечення мієжпрофесійної взаємодії фахівців соціальної сфери : монографія / Я. М. Раєвська. - Кам'янець-Подільський : Видавець Панькова А. С., 2020. - 344 с.
 49. 88.52 Ю50 Юнг, К. Г. Людина та її символи / К. Г. та послідовники Юнг ; пер.з англ. Хмара Є. О. - Д. : ЦУЛ, 2022. - 436 с
 50. 88.8 Р16 Раєвська, Я. М. Особливості емоційної сфери підлітків з дистантних сімей : монографія / Я. М. Раєвська. - Кам'янець-Подільський : медобори-2006, 2016. - 177 с.
 51. 92 Ф68 Фінансово-економічний словник : Словник-довідник / Юнін О.С. та ін. - Дніпро : Видавець Біла К.О., 2018. - 164 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Yunin_Fin_ekonom_slovnyk.rar
 52. 92 Я70 Японсько-український словник / Уклад. І.Бондаренко та ін. - К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. - 464 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Yaponsko-ukrainskyi_slovnyk.rar

Періодичні видання

 1. Scientia Fructuosa. - 2023. - , №1. - 130 с.
 2. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - 2022. - , Т.10. №4. - 73 с.
 3. Економіка і прогнозування. - 2022. - , №4. - 160 с.
 4. Економіка України. - 2023. - , №1. - 90 с.
 5. Економіка України. - 2023. - , №2. - 102 с.
 6. Економіка. Фінанси. Право. - 2023. - , №2. - 58 с.
 7. Журнал європейської економіки. - Тернопіль : ТНЕУ. - 2022. - Т. 21, №4 : Жовтень-Грудень. - 227 с.
 8. Запорізький медичний журнал. - Запоріжжя : Запорізький державний медичний університет. - 2023. - Т.25, №1. - 96 с.
 9. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - 2023. - , №1. - 126 с.
 10. Інфекційні хвороби. - Тернопіль : ТНМУ. - 2022. - , №3. - 73 с.
 11. Клінічна онкологія. - К. : Національний ін-тут раку. - 2022. - : №3-4. - 128 с.
 12. Клінічна стоматологія. - Тернопіль : ТНМУ. - 2022. - , №4. - 36 с.
 13. Медичні перспективи. - Д. : Дніпровський держ. медуніверситет. - 2022. - Т. XXVII, №4. - 122 с.
 14. Медичні перспективи. - Д. : Дніпровський держ. медуніверситет. - 2022. - Т. XXVII, №4 (продовження). - 263 с.
 15. Право та інновації. - Х. : Право. - 2022. - , №2. - 79 с.
 16. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - 2022. - , Вип.3 (72). - 182 с.
 17. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - 2022. - , №4. - 152 с.
 18. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 2023. - №37, 22 лютого. - №57, 22 березня.

Збірники

 1. Економіка XXI століття проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.4 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2021. - 140 с.
 2. Економіка XXI століття проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.5 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2021. - 146 с.
 3. Держава і право : зб. наук. праць. Вип. 92. - К. : Юридична думка, 2022. - 288 с. - (Юридичні і політичні науки).
 4. Академічна доброчесність: практичний досвід : зб. наук. праць. Вип. 2 / Г[ол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Муз. Україна, 2021. - 146 с.
 5. Академічна доброчесність: практичний досвід : зб. наук. праць. Вип. 1 / Г[ол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Муз. Україна, 2021. - 177 с.
 6. Туризм XXI століття: проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.4 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2018. - 142 с.
 7. Туризм XXI століття: проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.6 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2020. - 178 с.
 8. Туризм XXI століття: проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.5 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2020. - 110 с.

За лютий 2023 р.

Книжкові видання

 1. 28 С12 Сабадишин, Р. О. Медична біологія : підруч. / Р. О. Сабадишин, С. Є. Бухальська. - 3-тє вид., зі змінами та доп. - Вінниця : Нова книга, 2020. - 344 с.
 2. 28.072 Б63 Біологічна хімія : підруч. / [Губський Ю. І., Ніженковська І. В., Корда М. М. та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2021. - 648 с.
 3. 28.072 Г65 Гонський, Я. І. Біохімія людини : підруч. / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук. - 4-те вид., без змін. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2021. - 732 с.
 4. 28.706 А64 Анатомія людини : підруч. / [За ред. Л. Р. Матешук-Вадеби]. - Вінниця : Нова Книга, 2021. - 400 с.
 5. 28.707.3 Ф50 Фізіологія. Короткий курс : навч. посіб. / [За ред. В. М. Мороза, М. В. Йолтуховського]. - друге вид, доп. і перероб. - Вінниця : Нова Книга, 2019. - 392 с.
 6. 28.707.3 Ф68 Філімонов, В. І. Фізіологія людини : підручник / В. І. Філімонов. - 4-те вид. - К. : Медицина, 2021. - 488 с.
 7. 32.973 В19 Васильєв, О. М. Алгоритми : навч. посіб. / О. М. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2023. - 424 с.
 8. 32.973 Д60 Додонов, О. Г. Датамайнінг в Excel. Розвідувальний аналіз даних та прогнозування з використанням надбудови Analytic Solver Data Mining / О. Г. Додонов, А. І. Кузьмичов. - К. : Ліра-К, 2023. - 240 с.
 9. 51.1(2)2 Е45 Екстрена та невідкладна медична допомога : підруч. / [За ред. М. І. Шведа]. - вид. 2-ге, без змін. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2022. - 440 с.
 10. 51.1(2)2 П27 Перша долікарська допомога : навч. посіб. / [Кіт О. М., Ковальчук О. Л., Вардинець І. С. та ін.]. - 2-ге вид., без змін. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2021. - 336 с.
 11. 51.1(4 Укр) В12 Вадзюк, С. Н. Основи біомедичної етики : підруч. / С. Н. Вадзюк, Н. М. Волкова. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2021. - 280 с.
 12. 51.1+87.75 О-75 Основи біоетики та біобезпеки : навч. посіб. / [Бобирьов В. М., Дворник В. М., Дев'яткіна Т. О. та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2020. - 248 с.
 13. 51.2+20.1 Г46 Гігієна та екологія : підруч. / [Пашко К. О., Кашуба М. О., Лотоцька О. В. та ін.]. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2022. - 528 с.
 14. 52.5 А92 Атаман, О. В. Патофізіологія : підруч.; в 2 т. Т.1. : Загальна патологія / О. В. Атаман. - вид. 3-тє. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 584 с.
 15. 52.5 А92 Атаман, О. В. Патофізіологія : підруч.; в 2 т. Т.2. : Патофізіологія органів і систем / О. В. Атаман. - 3-тє вид. - Вінниця : Нова Книга, 2019. - 448 с.
 16. 52.8+30.3 М34 Материаловедение медицинских и фармацевтических товаров : учеб. / [Под ред. В. Г. Демьяненко]. - К. : Медицина, 2017. - 296 с.
 17. 52.81 К49 Клінічна фармакологія : навч. посіб. / [Шоріков Є.І., Шумко Г. І., Хухліна О. С. та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2019. - 512 с.
 18. 52.81 П41 Побічна дія ліків : підруч. / [Бєленічев І, Ф., Горчакова Н. О., Бухтіярова Н. В. та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2021. - 360 с.
 19. 52.81 Ф24 Фармакологія з основами патології : підруч. / [Колесник Ю. М., Чекман І. С., Бєленічев І. Ф. та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2021. - 472 с.
 20. 52.81 Ф24 Фармакологія за Рангом і Дейлом = Rang and Dale's Pharmacology : у 2 т. Т.1 / [Ріттер Дж.М., Флавер Р., Гендерсон Г. та ін] ; пер.наук. ред. пер.: Зайченко Г., Хайтович М,. - пер.9-го англ. вид. - К. : Медицина, 2021. - 588 с. : іл.
 21. 52.81 Ф24 Фармакологія за Рангом і Дейлом = Rang and Dale's Pharmacology : у 2 т. Т.2 / [Ріттер Дж.М., Флавер Р., Гендерсон Г. та ін] ; пер.наук. ред. пер.: Зайченко Г., Хайтович М,. - пер.9-го англ. вид. - К. : Медицина, 2022. - 342 с. : іл.
 22. 52.81 Н47 Нековаль, І. В. Фармакологія : підруч. / І. В. Нековаль, Т. В. Казанюк. - 10-е вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2022. - 552 с.
 23. 52.81+24 Ф24 Фармацевтична хімія : підруч. / [За заг. ред. П.О.Безуглого]. - вид. 3-тє, випр., доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 456 с.
 24. 52.81+52.82 Ф24 Фармацевтична опіка : практич. посіб. / [За ред. Зупанця І. А, Черниха В. П.]. - К. : Фармацевт Практик, 2018. - 224 с.
 25. 52.82 Б72 Бобкова, І. А. Фармакогнозія : підруч. / І. А. Бобкова, Л. В. Варлахова. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2018. - 504 с.
 26. 52.82+52.81 Т46 Тихонов, О. І. Аптечна технологія ліків : підруч. / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних. - вид. п'яте. - Вінниця : Нова Книга, 2019. - 536 с.
 27. 52.84+24 Н60 Ніженковська, І. В. Токсикологічна хімія : підруч. / І. В. Ніженковська, О. В. Вельчинська, М. М. Кучер. - третє вид. - К. : Медицина, 2020. - 372 с.
 28. 53.5 С33 Сестринська справа : [За ред. В. І. Литвиненка, Н. М. Касевич] / підруч. - 3-тє вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 816 с.
 29. 57.3 К93 Курдюмова, Н. О. Педіатрія: практичні навички : навч.-метод. посіб. / Н. О. Курдюмова, Т. Г. Поліщук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2023. - 328 с.
 30. 65.01 Е45 Економічний розвиток України: концептуальні засади та інституційний вимір : монографія / [За ред. В. Д. Базилевича, Н.І. Гражевської, В. В. Вірченка]. - К. : Ліра-К, 2022. - 430 с.
 31. 65.012.1 М59 Мікроекономіка : підруч. / [За заг. ред. А. І. Ігнатюк]. - К. : Ліра-К, 2023. - 420 с.
 32. 66.4 Л63 Лісовський, П. М. Теорія міжнародних відносин : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2022. - 176 с.
 33. 67 С91 Сучасні основи професійної діяльності правника : навч. посіб. / [Радовецька Л. В., Тихомиров О. О., Тугарова О. К. та ін.]. - К. : Кондор, 2022. - 344 с.
 34. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов.станом на 209 лютого 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 340 с.
 35. 67.401 О-66 Орловська, Ю. В. Вплив глобалізації на систему публічного управління в умовах становлення цифрового суспільства : монографія / Ю. В. Орловська, О. О. Кахович. - К. : Ліра-К, 2022. - 150 с.
 36. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 03 лютого 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 170 с.
 37. 67.404 З-12 Забезпечення реалізації цивільних прав та обов'язків людини: національний та міжнародний аспект : посіб. / [За заг. ред. Кислого А. М.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 180 с.
 38. 67.404.2 Ж74 Житловий кодекс України : чинне ззаконодавство зі змін. та доп. на 06 лютого 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 64 с.
 39. 67.404.2+67.412 Г97 Гуцуляк, В. М. Українське та міжнародне морське право : навч. посіб. / В. М. Гуцуляк, Є. М. Клюєва. - К. : Ліра-К, 2022. - 268 с.
 40. 67.404.4 Ч-49 Чернега, В. М. Проблеми та потенціал механізму правового регулювання сімейних відносин / В. М. Чернега. - К. : Ліра-К, 2022. - 508 с.
 41. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 02 лютого 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 252 с.
 42. 67.5 З-19 Закони України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 07 лютого 2023 р. - К. : Алерта, 2023. - 60 с.
 43. 68 Л63 Лісовський, П. М. Філософія війни і миру : монографія / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 258 с.
 44. 68+32.973 Л63 Лісовський, П. М. Ритмодинаміка війни: міжнародна кібертранспортна система : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - Д. : Ліра-К, 2023. - 142 с.
 45. 81.2 Англ З-15 Задоріжна, Н. І. Активна лексика у вжитку = Target vocabulary in use : навч. посіб. / Н. І. Задоріжна, О. В. Борисович. - К. : Ліра-К, 2022. - 148 с.
 46. 84(4 Укр) Ж66 Живі історії війни = Alive stories of the war. Кн.1. - К. : Ліра-К, 2022. - 154 с.
 47. 84(4 Укр) М74 Мойсеєнко, В. Історії знущання, порятунку та виживання. Бородянка: 24.02.- 31.03.2022 / В. Мойсеєнко. - К. : Ліра-К, 2022. - 96 с.
 48. 87+68 Л63 Лісовський, П. М. Світова філософія поствоєнного часу : навч. посіб / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 472 с.
 49. 88.4 П71 Предко, О. І. Психологія релігії : підруч. / О. І. Предко. - 3-тє вид., випр. та доп. - К. : Ліра-К, 2023. - 348 с.

Періодичні видання

 1. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №4. - 2022. - 187 с.
 2. Економіка. Фінанси. Право. - №1. - 2023. - 43 с.
 3. Радіотехніка. - Х. : ХНУР. - Вип. 210. - 2022. - 216 с.
 4. Український медичний часопис. - К. : МОРІОН. - №6. - 2022. - 72 с.
 5. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №15, 21 січня. - №33, 16 лютого.- 2023.

Збірники

 1. 65.9(4Укр) Е45 Економіка XXI століття проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.1 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2020. - 100 с.
 2. 65.9(4Укр) Е45 Економіка XXI століття проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.2 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2020. - 210 с.
 3. 65.9(4Укр) Е45 Економіка XXI століття проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.3 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2021. - 226 с.
 4. 66.4 У45 Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді : Зб. наук. пр. студ. та молод. вчених. Вип.1 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2021. - 268 с.
 5. 74 І-67 Інноваційні технології ХХІ століття. Вип. 7 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2022. - 172 с.
 6. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Зб. наук. пр. Вип.11 / МАУП. - Хмельницький : МАУП, 2020. - 280 с.

За січень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 28 М42 Медична біологія : посіб. з практич. занять / [За ред. О. В. Романенка]. - 2-ге вид. - К. : Медицина, 2020. - 472 с.
 2. 28 Ф32 Медична біологія, анатомія, фізіологія та патологія людини : Навч. посіб. / За ред. Я.І.Федонюка, С.І.Дубініна. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 672 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/Fedonuk_Med_biologiya.rar
 3. 28 Р81 Рошко, В. Г. Медична біологія з основами генетики : Навч. посіб. Ч.1 / В. Г. Рошко, П. С. Ловас, В. В. Мірутенко. - Ужгород : Говерла, 2009. - 276 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/Roshko_Med_biologiya_1.rar
 4. 28 Р81 Рошко, В. Г. Медична біологія з основами генетики : Навч. посіб. Ч.2 / В. Г. Рошко, П. С. Ловас, В. В. Мірутенко. - Ужгород : Говерла, 2009. - 200 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/Roshko_Med_biologiya_2.rar
 5. 65.5+66.5 Г54 Глобалізація та політика національної безпеки : підруч. / [За заг. ред. Юхименко П. І.]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 408 с.
 6. 66.1 К43 Кирилюк, Ф. М. Історія зарубіжних політичних вчень : презентаційний навч.-метод. посіб. / Ф. М. Кирилюк, О. В. Батрименко, В. М. Мельник. - К. : ЦУЛ, 2022. - 208 с.
 7. 67.405.1 Т78 Трудове право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 172 с.
 8. 67.408 З-41 Збірник основних нормативних документів у сфері запобігання і протидії корупції : посіб. / [Укл. Заросило В. О., Сервецький І. В., Сорокіна Л. В.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 604 с.
 9. 67.408 Н35 Національне агенство з питань запобігання корупції : посіб. / [Заросило В. О., Кислий А. М., Севрук Ю. Г. та ін.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 136 с.
 10. 67.7 П68 Правоохоронна діяльність в Україні : посіб. / [Заросило В. О., Кислий А. М., Севрук Ю. Г. та ін.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 312 с.
 11. 67.73 О-60 Оперативно-розшукова діяльність : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [ Упоряд. І. В. Тетарчук]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 228 с.
 12. 88.2 Ю50 Юнг, К. Г. Аналітична психологія = Zwei schriften uber analytische psychologie / К. Г. Юнг ; пер.Овчаренко Л. М. - К. : ЦУЛ, 2022. - 250 с.
 13. 88.37 П12 Павелків, Р. В. Геронтопсихологія: медико-біологічні та соціально-психологічні аспекти старіння : навч. посіб. / Р. В. Павелків, М. Є. Харченко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 476 с.
 14. 88.4-5(2) +56.14 П86 Психіатрія та наркологія : навч.-метод. / [Скрипніков А. М., Животовська Л. В., Боднар Л. А. та ін.]. - друге вид., стереотип. - К. : Медицина, 2021. - 224 с.

Періодичні видання

 1. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - Т.15, №3. - 2022. - 336 с.
 2. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.10. №2. - 2022. - 69 с.
 3. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.10. №3. - 2022. - 63 с.
 4. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №3. - 2022. - 222 с.
 5. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №2. - 2022. - 206 с.
 6. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №256, 17 грудня. - №267, 31 грудня.- 2022.
 7. Демографія та соціальна економіка. - К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України. - №3. - 2022. - 177 с.
 8. Демографія та соціальна економіка. - К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України. - №1. - 2022. - 185 с.
 9. Демографія та соціальна економіка. - К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України. - №2. - 2022. - 130 с.
 10. Демографія та соціальна економіка. - К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України. - №4. - 2022. - 162 с.
 11. Економіка і прогнозування. - №3. - 2022. - 160 с.
 12. Електронне моделювання. - К. : І-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. - №6. - 2022. - 120 с.
 13. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №6. - 2022. - 134 с.
 14. Право та інновації. - Х. : Право. - №1. - 2022. - 64 с.
 15. Психологія і суспільство. - Т. : ТАНГ. - №2. - 2022. - 164 с.
 16. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №3. - 2022. - 150 с.
 17. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - №4 (44). - 2022. - 122 с.
 18. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №3. - 2022. - 144 с.
 19. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №4. - 2022. - 152 с.
 20. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №267, 17 грудня. - 2022 - №14, 20 січня. - 2023.

Дисертації, автореферати

 1. 67.401+65.290-2 А19 Авербух, Г. М. Розвиток механізмів управління персоналом у системі публічної служби : дисерт. на здоб.наук. ступ. доктора філософії / Г. М. Авербух ; МАУП. - К. : МАУП, 2022. - 208 с.
 2. 67.401+66.5 А56 Альван, Н. О. Становлення та розвиток системи державного управління у сфері національної безпеки: міжнародно-правовий аспект : дисерт. на здоб.наук. ступ. доктора філософії / Н. О. Амро Альван ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 222 с.
 3. 67.401+60.5 М74 Мойсіяха, А. В. Розвиток механізмів реалізації державної політики у соціогуманітарній сфері : дисерт. на здоб.наук. ступ. доктора філософії / А. В. Мойсіяха ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 284 с.
 4. 67.401+74 О-53 Олексієнко, О. М. Механізми державного управління розвитком здоров'язбережувального простору освіти України : дисерт. на здоб.наук. ступ. доктора філософії / О. М. Олексієнко ; МАУП. - К. : МАУП, 2022. - 226 с.
 5. 67.401+67.404.3 С32 Серветник, В. В. Розвиток механізму урядових комунікацій у системі публічного управління як елемент інформаційної безпеки України : дисерт. на здоб.наук. ступ. доктора філософії / В. В. Серветник ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 163 с.

 

Пошук по сайту: