Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки - 2023

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

 

 19 грудня - День адвокатури

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. / [Ред. Біленчук П. Д.]. - К. : Атіка, 2011. - 328 с.
 2. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В.Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 202 с.
 3. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В.Тетарчук]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 380 с.
 4. 340 П68 Правознавство : підруч. / [ Відпов. ред. О.В. Дзера]. - 11-е вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 632 с.
 5. 67.75 П68 Правила адвокатської етики : офіц. текст. - К. : Алерта, 2019. - 32 с.
 6. 67.71 О-64 Організація судових та правоохоронних органів : підруч. / [За ред. І. Є. Марочкіна]. - Х. : Право, 2013. - 448 с.
 7. 67.75 З-19 Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" : чинне законодавство станом на 07 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 46 с.
 8. 67.75 А43 Актуальні проблеми адвокатури : підруч. / [За заг. ред. Т. Б. Вільчик]. - Х. : Право, 2022. - 376 с.
 9. 67.75 А28 Адвокатура України. Кваліфікаційний адвокатський іспит. Проходження стажування. Адвокатська діяльність : практич. посіб. / [Григоренко А. В.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 200 с.
 10. 67.75 А28 Адвокатура України : підруч. у двох кн. Кн.1 : Організація адвокатури ( з практикумом ) / [За заг. ред. С. Я Фурси, Н. М. Бакаянової]. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К. : Алерта, 2016. - 864 с.
 11. 67.75 А28 Адвокатський іспит. Підготовчий курс : навч. посіб. / [Баулін О. В., Лебідь В. І., Матвєєв П. С. та ін.]. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : Алерта, 2016. - 772 с.
 12. 67.7 Б24 Бараннік, Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. посіб. / Р. В. Бараннік ; [Бараннік .Р.В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КНТ, 2011. - 352 с.
 13. 67.75 Б66 Біцай, А. В. Участь адвоката в медіації : монографія / А. В. Біцай. - К. : Алерта, 2017. - 260 с.
 14. 67.75 В31 Вереша, Р. В. Складання адвокатського іспиту : навч.-практ. посіб. / Р. В. Вереша, М. В. Павленчик. - К. : Алерта, 2016. - 404 с.
 15. 67.75 В31 Вереша, Р. В. Кваліфікаційний адвокатський іспит : навч.-практ. посіб. / Р. В. Вереша, М. В. Павленчик. - К. : Алерта, 2018. - 458 с.
 16. 67.75 З-47 Зейкан, Я. П. Процесуальні акти захисної діяльності адвоката: науково-практичний коментар / Я. П. Зейкан, В. Є. Голуб. - К. : КНТ, 2011. - 416 с.
 17. 67.7 Л24 Лапкін, А. В. Організація судових та правоохоронних органів України : навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. - вид. 4-те, змін. і доп. - Х. : Право, 2015. - 166 с.
 18. 67.75 М75 Молдован, А. В. Адвокатура України : Навч. посіб. / А. В. Молдован, Т. М. Тилик. - К. : Алерта, 2013. - 256 с.
 19. 67.7 Н82 Нор, В. Т. Судові та правоохоронні органи України : підручник / В. Т. Нор, Н. П. Анікіна, Н. Р. Бобечко. - К. : Ін Юре, 2010. - 240 с.
 20. 67.75 П43 Погорецький, М. А. Адвокатура України : підруч. / М. А. Погорецький, О. Г. Яновська. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 368 с.
 21. 67.75 Ф61 Фіолевський, Д. П. Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" : Коментар / Д. П. Фіолевський. - К. : Алерта, 2013. - 368 с.
 22. 67.75 Ф61 Фіолевський, Д. П. Адвокатура : підруч. / Д. П. Фіолевський. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Алерта, 2017. - 624 с.

 Видання науковців Академії

Список літератури до книжкової виставки

 1. 66.5 С83 Стратегії національної безпеки України : навч. посіб. / Сервецький І. В., Севрук Ю. Г., Василина М. М. та ін. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 516 с.
 2. 67.401 С40 Системна модернізація державного управління в Україні: гуманістичний контекст : колективна монографія / [Братусь Г. А., Головач Н. В., Дмитренко Г. А. та ін.]. - К. : ДКС-Центр, 2020. - 512 с.
 3. 32.973 Р65 Розробка консольних додатків компіляторами С++ : підруч. / [Піскунов О. Г., Томащук О. П., Чолишкіна О. Г. та ін.]. - К. : МАУП, 2023. - 238 с.
 4. 67.401 Р64 Розвиток механізмів публічного управління в контексті реалізації євроінтеграційного вектора України (кейси розбудови освіти та економіки для забезпечення безпеки й досягнення цілей сталого розвитку) : Монографія / За заг. ред. І.А.Семенець-Орлової, О.С.Соловйова. - Одеса : Олді+, 2023. - 796 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Semenec-Orlova_Rozv_meh_pub_upravlinnya.rar
 5. 67.72 П80 Прокуратура України : посіб. / [За заг. ред. В. О. Заросила, А. М. кислого, Ю. Г. Севрука]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 120 с.
 6. 74.56 О-75 Основи підготовки управлінського персоналу закладів професійної освіти : підруч. / [Щокін Р. Г., Мірошниченко О. В., Романенко Є. О. та ін.]. - К. : МАУП, 2020. - 194 с.
 7. 67.52 О-37 Огляд місця події: пошук, виявлення, фіксація та вилучення слідів злочину : монографія / [Кислий А. М., Цуцкірідзе М. С., Сервецький І. В. та ін.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 248 с.
 8. 65.290-2 Н73 Новий людиноцентричний управлінський курс для України: в контексті цивілізаційного розвитку світу. Управлінське диво післявоєнної держави : наук.-публіцист. вид. / [За заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника]. - 2-uге вид., випр. - К. : Ліра-К, 2023. - 222 с.
 9. 67.408 Н35 Національне агентство з питань запобігання корупції : посіб. / [Заросило В. О., Кислий А. М., Севрук Ю. Г. та ін.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 136 с.
 10. 65.290-2 М50 Менеджмент соціальної роботи : навч.-метод. посіб. / [Укл. Тернавська Т. А., Раєвська Я. М.Мельник Ж. В.]. - Камя'нець-Подільський : Видавець Паньков А. С., 2020. - 262 с.
 11. 67.404 З-12 Забезпечення реалізації цивільних прав та обов'язків людини: національний та міжнародний аспект : посіб. / [За заг. ред. Кислого А. М.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 180 с.
 12. 67.401 А39 Акімов, О. О. Концептуальні основи системогенезу професійної діяльності державних службовців в Україні : монографія / О. О. Акімов. - К. : ЦУЛ, 2019. - 370 с.
 13. 67.401+65.290-2(9) А39 Акімова, Л. М. Механізм державного управління забезпеченням економічної безпеки України : монографія / Л. М. Акімова. - К. : ЦУЛ, 2018. - 324 с.
 14. 81.2 Англ Б30 Бахов, І. С. Практикум з граматики англійської мови = English Grammar Practice : навч. посіб. / І. С. Бахов. - К. : МАУП, 2021. - 402 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Bahov_Prakt_z_gram_angl_movy.rar
 15. 67.71 Б61 Білецька, Л. М. Судове реформування в Україні : колективна монографія / Л. М. Білецька, С. Ф. Демченко, О. О. Юлдашев ; [За заг. ред. А. М. Кислого]. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 188 с.
 16. 66.3+67.401 Г61 Головатий, М. Ф. Українська доля: вчора, сьогодні, завтра : монографія / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2018. - 470 с.
 17. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Політичне життя : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2013. - 510 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.0/Golovatiy_Politichne_zhyttya.rar
 18. 65.01 Г65 Гончаренко, М. Ф. Сталий розвиток: сучасна парадигма, реалії і перспективи : монографія / М. Ф. Гончаренко, Л. М. Горбач. - К. : Кондор, 2023. - 372 с.
 19. 74.58+72 Г68 Гордієнко, С. Молодому науковцю коротко про необхідне : навч. посіб. / С. Гордієнко. - вид.друге, перероб. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 168 с.
 20. 67.401 Г68 Гордієнко, С. Г. Генеза сутності та змісту державної безпеки України : монографія / С. Г. Гордієнко. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 100 с.
 21. 67.408+67.51 Д42 Джужа, О. М. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням у сфері пенсійного забезпечення в Україні : посіб. / О. М. Джужа, Д. М. Тичина, Л. В. Сорокіна. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 252 с.
 22. 74 Д53 Дмитренко, Г. А. Стратегія розвитку людства. Новий гуманізм в освіті : наук.-публіцист. вид. / Г. А. Дмитренко, Н. В. Головач, Л. О. Згалат-Волинська. - К. : ДКС-Центр, 2021. - 258 с.
 23. 67.401 З-35 Заросило, В. О. Адміністративно-правова охорона інтелектуальної власності органами, що здійснюють державну митну справу в Україні : монографія / В. О. Заросило, В. А. Свирида. - К. : СПД Чалчинська Н. В., 2017. - 200 с.
 24. 65.32 К17 Каліна, І. І. Стратегія розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації: теорія, методологія, практика : монографія / І. І. Каліна. - Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2020. - 404 с.
 25. 85.15 К18 Каменецька, Ю. Екслібриси. Графіка / Ю. Каменецька. - К., 2023. - 39 с.
 26. 65.290-2(9) Л38 Левченко, М. О. Менеджмент безпеки : навч. посіб. / М. О. Левченко. - К. : Персонал, 2016. - 406 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Menedzment_Bezp.rar
 27. 65.290-2 Л38 Левченко, М. О. Менеджмент в туризмі : курс лекцій / М. О. Левченко, І. І. Каліна, М. М. Кривоберець. - К. : МАУП, 2022. - 276 с.
 28. 65.43+75.81 Б40 Левченко, М. О. Безпека туризму: управлінсмький аспект : навч. посіб. / М. О. Левченко, І. І. Каліна, М. М. Кривоберець. - 2-е вид. - К. : МАУП, 2023. - 250 с.
 29. 67.404.3 Л63 Лисенко, С. О. Особливий погляд на інформаційну безпеку / С. О. Лисенко. - К. : СПД Чалчинська Н. В., 2019. - 380 с.
 30. 67.52 Л63 Лисенко, С. О. Як розкривати тяжкі злочини. Рекомендції фахівця / С. О. Лисенко. - К. : Видавництво Людмила, 2019. - 347 с.
 31. 67.52 Л63 Лисенко, С. О. Як розкривати економічні злочини. Рекомендції фахівця / С. О. Лисенко. - К. : Персонал, 2018. - 324 с.
 32. 67.5 Л63 Лісовський, П. Медичне право: глобальна пандемія, коронавірус, квантова вакцинація / П. Лісовський, М, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2022. - 136 с.
 33. 67.51 Л63 Лісовський, П. М. Кримінологія: історія та колоборантно-воєнні злочини в сучасній Україні : навч. посіб. / П. М. Лісовський, В. А. Бортник, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 350 с.
 34. 92+65.43 Л84 Лукашенко, А. І. Від "А" до "Я". Словник термінологій з організації туристичної діяльності / А. І. Лукашенко, М. М. Кривоберець, М. О. Левченко. - К. : Фенікс, 2021. - 50 с.
 35. 72+60.56 М80 Морозов, О. Потужність практичного розуму : монографія; у 2 ч. Ч.1 : Інноватика цілеспільних ефектів від єдності в свідомості уявного і дійсного / О. Морозов. - К. : МАУП, 2023. - 736 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/72/Morozov_Potuzhnist_prakt_rozumu_1.rar
 36. 72+60.56 М80 Морозов, О. Потужність практичного розуму : монографія; у 2 ч. Ч.2 : Кростеорія і неопрактика іноватики / О. Морозов, Т. Морозов. - К. : МАУП, 2023. - 234 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/72/Morozov_Potuzhnist_prakt_rozumu_2.rar
 37. 67.401+32.973 М91 Муравйов, К. В. Особливості функціонування національної системи кібербезпеки України (адміністративно-правовий аспект) : монографія / К. В. Муравйов, Я. В. Артеменко. - К. : МАУП, 2023. - 172 с.
 38. 67.401.21 М91 Муравйов, К. В. Особливості адміністративно-правового статусу суб'єктів митних правовідносин : монографія / К. В. Муравйов, І. А. Муравйова. - К. : МАУП, 2023. - 204 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Muravyov_Osobl_admin-prav_statusu.rar
 39. 67.401 О-65 Орел, М. Г. Нормативно-правові аспекти публічного адміністрування : навч.-метод. посіб. / М. Г. Орел. - К. : МАУП, 2023. - 316 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Orel_Asp_publ_administruvannya.rar
 40. 81.2 Укр П52 Полторацька, А. Практикум з сучасної української мови : навч. посіб. / А. Полторацька, І. Бахов. - К. : МАУП, 2023. - 250 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Poltoracka_Prakt_z_ukr_movy.rar
 41. 88.5+74.58 Р16 Раєвська, Я. М. Теорія і практика психологічного забезпечення мієжпрофесійної взаємодії фахівців соціальної сфери : монографія / Я. М. Раєвська. - Кам'янець-Подільський : Видавець Панькова А. С., 2020. - 344 с.
 42. 67.401 С30 Семенець-Орлова, І. А. Державне управління освітніми змінами в Україні: теоретичні засади : монографія / І. А. Семенець-Орлова. - К. : ЮСТОН, 2018. - 420 с.
 43. 67.411 С32 Сервецький, І. В. Науково-практичний коментар Закону України про оперативно-розшукову діяльність : станом на 1 березня 2022 року / І. В. Сервецький, А. М. Кислий. - 5-те вид.. доп. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 692 с.
 44. 66.5+66.4 С41 Ситник, Г. П. Національна безпека в контексті європейської інтеграції України : підруч. / Г. П. Ситник, М. Г. Орел. - К. : МАУП, 2021. - 372 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.5/Sytnyk_Nac_bezpeka.rar
 45. 22.1 С46 Скуратовський, Р. В. Вища математика для комп'ютерних наук з прикладами та задачами : навч. посіб. / Р. В. Скуратовський, О. Г. Чолишкіна. - К. : МАУП, 2023. - 90 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/22/Skuratovskiy_Vyscha_matematyka.rar
 46. 81.2 Англ Т66 Требик, О. С. Improve your translation skills : навч.-метод. посіб. / О. С. Требик, І. С. Бахов. - К. : МАУП, 2023. - 358 с.
 47. 65.290-2(9) Ш66 Шклярук, С. Г. Управління фінансовими ризиками : навч. посіб. / С. Г. Шклярук. - К. : Персонал, 2019. - 494 с.
 48. 67.401 Щ92 Щокін, Р. Г. Адміністративна відповідальність : навч. посіб. / Р. Г. Щокін, А. Ю. Ковальчук, І. В. Костенко. - К. : Персонал, 2015. - 148 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Admin_vidpovid.rar

 25 років Бібліотеці Академії

 Художня література

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) Х94 Хроніки окупації і спротиву. Перші місяці війни : проза. - К. : Ліра-К, 2022. - 260 с. : іл.
 2. 84(4 Укр) Ж66 Живі історії війни = Alive stories of the war. Кн.1. - К. : Ліра-К, 2022. - 154 с.
 3. 84(4 Укр) А35 Азоян, А. Мої знайомі стали вулицями : поезія / А. Азоян. - К. : МАУП, 2023. - 124 с.
 4. 84(4 Укр) А65 Андрішко, О. Четверта фунікулерна дивізія : роман / О. Андрішко. - К. : Ліра-К, 2023. - 194 с.
 5. 84(4 Укр) Б17 Базя, Ю. Ранок 24-го : поезія / Ю. Базя. - К. : Ліра-К, 2022. - 280 с.
 6. 84(4 Шве) Б19 Бакманн, Ф. Тривожні люди : роман / Ф. Бакманн ; пер.зі швед. С. Волковецька. - К. : Книголав, 2023. - 360 с.
 7. 84(4 Укр) Б28 Бату, Д. Коко 2.0 : роман / Д. Бату. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2022. - 560 с.
 8. 84(4 Укр) Б68 Блажевська, О. Еля : роман / О. Блажевська. - К. : Ліра-К, 2021. - 226 с.
 9. 84(4 Укр) Б68 Блейкер, П. Райдуга навколо сонця : збірка / П. Блейкер. - К. : Кондор, 2023. - 272 с.
 10. 84(4 Ірл) Б77 Бойн, Д. Хлопчик у смугастій піжамі = The boy in the striped pyjamas : роман / Д. Бойн ; пер.з англ. В. Шовкун. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2023. - 192 с.
 11. 84(4 Укр) Б81 Бондар, О. Відірваний аркуш : роман / О. Бондар. - К. : Ліра-К, 2021. - 196 с.
 12. 84(4 Укр) Б83 Борта, Р. Те, що я купив до війни : повість / Р. Борта. - К. : Ліра-К, 2023. - 226 с.
 13. 84(4 Укр) К20 Брати, К. Щоденник моєї секретарки / Капранови Брати. - К. : Гамазин, 2016. - 400 с.
 14. 84(4 Укр) К20 Брати, К. Забудь-річка : роман / Капранови Брати. - К. : Нора-друк, 2016. - 544 с.
 15. 84(4 Укр) В58 Власенко, І. Синдром зародка : роман / І. Власенко. - К. : Кондор, 2020. - 236 с.
 16. 84(4 Укр) В67 Волинська, О. Коли сонце сходить : повість / О. Волинська. - К. : Ліра-К, 2023. - 200 с.
 17. 84(4 Укр) Г56 Гнатко, Д. Скеля червоного сонця : роман / Д. Гнатко. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 336 с.
 18. 84(4 Укр) Г56 Гнатко, Д. Радислава. Історія одного кохання : роман / Д. Гнатко. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2022. - 320 с.
 19. 84(4 Укр) Г56 Гнатко, Д. Мазуревичі. Історія одного роду : роман / Д. Гнатко. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 336 с.
 20. 84(4 Укр) Г85 Грінченко, Б. Д. Під тихими вербами / Б. Д. Грінченко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 183 с.
 21. 84(4 Укр) Г85 Грінченко, Б. Д. Оповідання / Б. Д. Грінченко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 268 с.
 22. 84(4 Укр) Д21 Дашвар, Л. На запах м'яса : роман / Л. Дашвар. - 4-те вид. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 368 с.
 23. 84(4 Укр) Д21 Дашвар, Л. Ініціація : роман / Л. Дашвар. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 416 с.
 24. 84(4 Укр) Д46 Дима, П. Пригоди психологині : роман / П. Дима. - К. : Ліра-К, 2021. - 442 с.
 25. 84(4 Укр) Д81 Дудар, В. Щурячий ген : роман / В. Дудар. - К. : КМ-Букс, 2021. - 224 с.
 26. 84(4 Укр) Ж15 Жадан, С. Інтернат : роман / С. Жадан. - Чернівці : Меридіан Черновіц, 2017. - 336 с.
 27. 84(4 Укр) К26 Карпа, І. Тільки нікому про це не кажи : роман / І. Карпа. - К. : Книголав, 2023. - 256 с. - (Полиця бестселер).
 28. 84(4 Англ) К30 Кауфманн, Д. Кравчиня з Парижа / Дж. Кауфманн. - К. : Книголав, 2022. - 432 с.
 29. 84(4 Англ) К47 Кларк, С. Леді з Грейс-Адью та інші історії : збірка оповідань / С. Кларк ; пер.з англ. Я. Стріх. - К. : Видавництво РМ, 2023. - 224 с.
 30. 84(4 Укр) К59 Кокотюха, А. А. Привид із Валової : роман / А. А. Кокотюха. - Х. : Фоліо, 2017. - 286 с. - (Ретророман).
 31. 84(4 Укр) К59 Кокотюха, А. А. Адвокат із Личаківської : роман / А. А. Кокотюха. - Х. : Фоліо, 2017. - 283 с. - (Ретророман).
 32. 84(4 Укр) К61 Коломійчук, Б. Експрес до Галіції : роман / Б. Коломійчук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. - 352 с.
 33. 84(4 Укр) К78 Кравців, М. Дорога : роман / М. Кравців. - репринтне вид. - К. : ЦУЛ, 2021. - 242 с.
 34. 84(4 Англ) К82 Крісті, А. Сумний кипарис = Sad cypress : роман / А. Крісті ; пер.з англ. А. Нікіфорова-Вакалюк. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 288 с.
 35. 84(4 Англ) К82 Крісті, А. Загадка "Блакитного потяга" = The mistery of the blue train : роман / А. Крісті ; пер.з англ. А. Зорницький. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 320 с.
 36. 84(4 Фра) К91 Кундера, М. Нестерпна легкість буття : роман / М. Кундера. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. - 320 с.
 37. 84(4 Укр) Л37 Левкова, А. За Перекопом є земля. Кримський роман / А. Левкова. - вид. третє. - К. : Лабораторія, 2023. - 392 с.
 38. 84(4 Укр) Л80 Лотоцька-Колесніченко, О. Юкрейніан рапсоді : роман-рефлексія / О. Лотоцька-Колесніченко. - К. : Ліра-К, 2021. - 350 с.
 39. 84(4 Укр) М27 Маркс, М. Ті, що (не) чекають з війни : повість / М. Маркс. - К. : Ліра-К, 2022. - 256 с.
 40. 84(4 Укр) М51 Меньшов, О. В. Формікаріум : повість / О. В. Меньшов. - К. : Ліра-К, 2022. - 208 с.
 41. 84(4 Укр) М74 Мойсеєнко, В. Історії знущання, порятунку та виживання. Бородянка: 24.02.- 31.03.2022 / В. Мойсеєнко. - К. : Ліра-К, 2022. - 96 с.
 42. 84(8 Авс) М80 Морріс, Г. Подорож Цильки = Cilka's journey / Г. Морріс. - К. : Книголав, 2023. - 336 с. - (Полиця бестселер).
 43. 84(4 Укр) О-53 Олекса, М. Перші / М. Олекса. - К. : Віхола, 2023. - 296 с.
 44. 84(4 Укр) П12 Павліченко, А. Пазли життя : історичний роман / А. Павліченко. - К. : Ліра-К, 2023. - 212 с.
 45. 84(4 Укр) П50 Поліщук, К. Впоювати пересмішника : детективний роман / К. Поліщук. - К. : Кондор, 2023. - 184 с.
 46. 84(4 Укр) П56 Пономаренко, Б. Й. Полігон : повісті, / Б. Й. Пономаренко. - К. : Жнець, 2021. - 320 с. : іл.
 47. 84(7 США) Р39 Ренд, А. Атлант розправив плечі = Atlas shrugged. Part one. Non-contradiction. Ч. 1 : Несуперечність / А. Ренд ; пер.з англ. А. Переверзєв, В. Стах. - 9-те вид. - К. : Наш формат, 2021. - 392 с.
 48. 84(7 США) Р39 Ренд, А. Атлант розправив плечі = Atlas shrugged. Part two. Either - or. Ч. 2 : Або - Або / А. Ренд ; пер.з англ. C. Андрухович. - 9-те вид. - К. : Наш формат, 2021. - 432 с.
 49. 84(7 США) Р39 Ренд, А. Атлант розправив плечі = Atlas shrugged. Part three. A is A. Ч. 3 : А є А / А. Ренд ; пер.з англ. C. Андрухович. - 9-те вид. - К. : Наш формат, 2021. - 568 с.
 50. 84(4 Укр) С84 Стрекаль, В. Забута заповідь : гумор, сатира / В. Стрекаль ; [Стрекаль В.]. - К. : Альтерпрес, 224 с. - 224 с.
 51. 84(4 Укр) Т16 Талан, С. Осіння весна : роман / С. Талан. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 304 с.
 52. 84(4 Укр) Т16 Талан, С. Коли ти поруч / С. Талан. - 4-те вид. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 320 с.
 53. 84(4 УКр) Т48 Ткачівська, М. Тримайся за повітря : роман / М. Ткачівська. - Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 272 с.
 54. 84(5 Азе) Ч-42 Чеменземінлі, Ю. З. Студенти : роман / Ю. З. Чеменземінлі. - К.-Кам'янець-Подільський : Рута, 2022. - 336 с.
 55. 84(4 Укр) Я49 Якуб, М. Не твоє собаче діло : кримінальний роман / М. Якуб. - Х. : Віват, 2021. - 368 с. - (Художня література).
 56. 84(4 Укр) Я81 Ясіновська, Н. Любов, дідусь і помідори : повість / Н. Ясіновська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. - 240 с.

 Психологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.2+68 П86 Психодіагностика лідерських якостей військовослужбовців : методич. посіб. / [Кокун О. М., Пішко І. О., Лозінська Н. С. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2023. - 174 с.
 2. 88.4+68 П75 Прийоми психологічної самодопомоги учасникам бойових дій : методич. рекомендації. - К. : ЦУЛ, 2023. - 74 с.
 3. 88.4-5(2) П63 Посттравматичний стресовий розлад : навч. посіб. / [Венгер О. П., Ястремська С. О., Рега Н. І. та ін.]. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2021. - 264 с.
 4. 88.4+68 О-75 Особливості надання психологічної допомоги військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх сімей цивільними психологами : методич. посіб. / [Кокун О. М., Пішко І. О., Лозінська Н. С. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2023. - 175 с.
 5. 88.5 Б51 Берн, Е. Ігри, у які грають люди : світовий бестселер із психології стосунків / Е. Берн ; пер.з англ. К. Меньшикова. - четверте вид. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2020. - 256 с.
 6. 88.5 Г47 Гілл, Н. Думай і багатій = Thimnk and grow rich / Н. Гілл ; пер.з англ. М. Сахно. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 256 с.
 7. 88.4+68.9 Г65 Гонсалес, Л. Залишитися в живих. Психологія поведінки в екстремальних ситуаціях. Правдиві історії про дивовижну стійкість і випадкову смерть / Л. Гонсалес. - К. : Скіф, 2023. - 356 с.
 8. 88.4 Д21 Дахігг, Ч. Сила звички. Чому ми діємо так, а не інакше в житті та бізнесі = The power of habit. Why we do in life and business / Чарльз Дахігг. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 400 с.
 9. 88.4-5(3) Е52 Елліс, А. Як зберегти емоційне здоров'я за будь-яких обставин / А. Елліс. - К. : Сварог, 2023. - 284 с.
 10. 88.53 К17 Калабуха, Л. О. Почніть говорити "НІ": як упевнено відмовляти та викликати повагу / Л. О. Калабуха. - Тернопіль : Мандрівець, 2017. - 232 с.
 11. 88.37+88.4-5 К22 Карен, Х. Наші внутрішні конфлікти. Конструктивна теорія неврозу / Х. Карен. - К. : Сварог, 2023. - 245 с.
 12. 88.8 К55 Кобильченко, В. Спеціальна психологія : підруч. / В. Кобильченко, І. Омельченко. - К. : Академія, 2020. - 224 с. - (Alma mater+).
 13. 88.4 Л63 Лісовський, П. М. Військова психологія: методологічний аналіз : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2023. - 290 с.
 14. 88.4-5(1)+67,5 М80 Морозов, О. М. Патопсихологічний аналіз особистості в правоохоронній практиці : монографія / О. М. Морозов. - К. : Алерта, 2023. - 402 с.
 15. 88.4+68 Н57 Неурова, А. Психологія індивідуальної роботи з військовослужбовцями : навч.-метод. посіб. / А. Неурова, А. Романишин. - К. : ЦУЛ, 2023. - 336 с.
 16. 88.53+51.1 П27 Перлмуттер, Д. Промивання мозку. Програма для ясного мислення, зміцнення відносин з людьми і розвитку корисних звичок / Д. Перлмуттер, О. Перлмуттер, участю Лоберт К. за. - К. : Сварог, 2021. - 300 с.
 17. 88.37 Р18 Райт, К. Приховані звички геніїв. Розкрийте секрети їхньої величі окрім таланту, IQ та цілеспрямованості / К. Райт. - К. : Літера, 2022. - 436 с.
 18. 88.3 Р65 Ройтблат, А. 69 способів відновити життєву енергію / А. Ройтблат. - К. : варог, 2023. - 170 с.
 19. 88.4 С16 Салліван, П. Кодекс заможних. Живи, як 1% населення в світі / П. Салліван. - К. : Сварог, 2020. - 256 с.
 20. 88.37+53.58 С82 Стороні, М. Стресостійкість. Прості поради, як жити в сучасному світі = Stress-proof. The scientific solution to prptect your brain and body - and be more resilient every day / М. Стороні ; пер.з англ. О. Замойська. - К. : Книголав, 2022. - 272 с.
 21. 88.4 Т66 Трейсі, Б. Зроби це зараз. 21 чудовий спосіб зробити більше за менший час = Eat that frog. 21 great ways to stop procrastinationg and get more done in less time / Б. Трейсі. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 146 с.
 22. 88.4-5(3) Х15 Хайт, Р. Л. Японський секрет спокою / Ричард Л. Хайт. - К. : Сварог, 2023. - 243 с.
 23. 88.5 Х20 Харві, С. Діяти як жінка, думати як чоловік / С. Харві. - К. : Компанія ОСМА, 2015. - 208 с.
 24. 88.4 Х26 Хаузел, М. Психологія грошей. вічні уроки багатства, жадібності та щастя / М. Хаузел. - К. : Літера, 2022. - 260 с.
 25. 88.4-5(3) Ю49 Юнак, В. Ю. Депресія: погляд психотерапевта : наук.-попул. вид. / В. Ю. Юнак. - К. : Медицина, 2023. - 334 с.
 26. 88.3 Ю50 Юнг, К. Г. Психологія несвідомого / К. Г. Юнг. - К. : ЦУЛ, 2022. - 404 с.
 27. 88.52 Ю50 Юнг, К. Г. Людина та її символи / К. Г. та послідовники Юнг ; пер.з англ. Хмара Є. О. - К. : ЦУЛ, 2022. - 436 с.
 28. 88.2 Ю50 Юнг, К. Г. Аналітична психологія = Zwei schriften uber analytische psychologie / К. Г. Юнг ; пер.Овчаренко Л. М. - К. : ЦУЛ, 2022. - 250 с.

 Галузі права

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404 Ц58 Цивільне право. Загальна частина : Навч. посіб. / За заг. ред. С.О.Сліпченка, О.Л.Зайцева. - Х. : ХНУВС, 2022. - 332 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Slipchenko_Cyv_pravo_Zag_chastyna.rar
 2. 67.404 Ц58 Цивільне право України. Особлива частина. Ч.ІІ : Особлива / [За заг. ред. Р. Б. Шишки]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2018. - 996 с.
 3. 67.404 Ц58 Цивільне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2023. - 248 с.
 4. 67.404 Ц58 Цивільне право України : підруч. Ч.І : Загальна / [За ред. Р. Б. Шишки]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2018. - 736 с.
 5. 67.404 Ц58 Цивільне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 202 с.
 6. 67.404 Ц58 Цивільне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 248 с.
 7. 67.402 Ф59 Фінансове право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 160 с.
 8. 67.402 Ф59 Фінансове право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд.І. В. Тетарчук ]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 256 с.
 9. 67.405.1 Т78 Трудове право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 172 с.
 10. 67.410 Т33 Теорія доказового права : наук.-практ. посіб (монографія) / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - К. : Алерта, 2021. - 426 с.
 11. 67.404.4 С37 Сімейне право. Практикум : навч. посіб. / [Відпов. ред. Т. В. Бондар, О. В. Михальнюк]. - К. : Алерта, 2019. - 132 с.
 12. 67.404.4 С37 Сімейне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 176 с.
 13. 67.404.4 С37 Сімейне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2023. - 314 с.
 14. 67.3(0) Р51 Римське приватне право. Практикум : навч. посіб. / [За ред. Р. А. Майданика, Є. О. Рябоконя]. - К. : Алерта, 2021. - 220 с.
 15. 67.3(0) Р51 Римське приватне право : підруч. / [Відпов. ред. Р. А. Майданик та Є. О. Рябоконь]. - К. : Алерта, 2023. - 386 с.
 16. 67.0 П68 Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право) / І.І.Килимник та ін. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 273 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/Kylymnyk_Pravo.rar
 17. 67.402 П44 Податкове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 184 с.
 18. 67.402 П44 Податкове право : підруч. / [За ред. Д. О. Гетманцева та М. П. Кучерявека]. - Х. : Право, 2023. - 464 с.
 19. 67.404.3 О-75 Основи ІТ-права : навч. посіб. / [За заг.ред. Т. В. Бачинського]. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : Юрінком-Інтер, 2020. - 244 с.
 20. 67.412 М58 Міжнародне право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2023. - 208 с.
 21. 67.408 К82 Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. / [За заг. ред. В. М. Бесчастного та О. М. Джужи]. - К. : Дакор, 2018. - 386 с.
 22. 67.408 К82 Кримінальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 296 с.
 23. 67.408 К82 Кримінальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 240 с.
 24. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 218 с.
 25. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 160 с.
 26. 67.412.3 Є24 Європейське право : право Європейського Союзу : підруч. у трьох кн. Кн. 1 : Інституційне право Європейського Союзу / [За заг. ред. В. І. Муравйова]. - К. : Ін Юре, 2015. - 312 с.
 27. 67.412.3 Є24 Європейське право : право Європейського Союзу : підруч. у трьох кн. Кн. 2 : Матеріальне право Європейського Союзу / [За заг. ред. В. І. Муравйова]. - К. : Ін Юре, 2015. - 456 с.
 28. 67.412.3 Є24 Європейське право : право Європейського Союзу : підруч. у трьох кн. Кн. 3 : Право зовнішніх зносин Європейського Союзу / [За заг. ред. В. І. Муравйова]. - К. : Ін Юре, 2015. - 408 с.
 29. 67.412.3 Є24 Європейське право (право Європейського Союзу) : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 158 с.
 30. 67.407.2 Е45 Екологічне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 230 с.
 31. 67.407.2 Е45 Екологічне право : навч. посіб. / [За ред. Устименко Т. П.]. - К. : Алерта, 2016. - 290 с.
 32. 67.411 Д63 Доказове право : підруч. / [За заг. ред. В. М. Тертишника]. - К. : Алерта, 2022. - 448 с.
 33. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 216 с.
 34. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 208 с.
 35. 67.404 Г72 Господарське право (Загальна частина) : підруч. / [За ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової]. - К. : Ліра-К, 2021. - 448 с.
 36. 67.404 Г72 Господарське право (Загальна частина) : підруч. / [За ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової]. - К. : Ліра-К, 2023. - 588 с.
 37. 67.408 В42 Військове право : підруч. / [За ред. Коропатніка І. М., Шопіної І. М.]. - К. : Алерта, 2019. - 648 с.
 38. 67.401 А31 Адміністративне право. 100 питань і відповідей для підготовки до екзамену : навч. посіб. / [Кузьменко О. В., Пастух І. Д., Дорогих В. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 208 с.
 39. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2023. - 214 с.
 40. 67.401 А31 Адміністративне право : підруч. / [За заг. ред. Ю. П. Битяка ]. - Х. : Право, 2021. - 392 с.
 41. 67.404.3 А22 Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність : практич. посіб. - К. : ЦУЛ, 2021. - 224 с.
 42. 67.404.3 IT право / За заг. ред. О.С.Яворської. - Львів : Левада, 2017. - 470 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Yavorska_IT_pravo.rar
 43. 67.402 Б12 Бабін, І. І. Податкове право : навч. посіб. / І. І. Бабін. - К. : Кондор, 2018. - 488 с.
 44. 67.5 Б48 Берзіна, А. Б. Фармацевтичне право : посіб. / А. Б. Берзіна. - К. : Алерта, 2023. - 190 с.
 45. 67.401.21 Б77 Бойко, В. М. Митне право України : навч. посіб. Т.1 / В. М. Бойко. - К. : Алерта, 2015. - 528 с.
 46. 67.401.21 Б77 Бойко, В. М. Митне право України : навч. посіб. Т.2 / В. М. Бойко. - К. : Алерта, 2015. - 618 с.
 47. 67.401 Б83 Бородін, І. Л. Адміністративне право України : підруч. / І. Л. Бородін. - К. : Алерта, 2019. - 548 с.
 48. 67.404.3 В22 Вахонєва, Т. М. Авторське право і суміжні права в Україні : навч. посіб. / Т. М. Вахонєва. - К. : Дакор, 2016. - 564 с.
 49. 67.404 В27 Великанова, М. М. Ризики в цивільному праві : монографія / М. М. Великанова. - К. : Алерта, 2019. - 378 с.
 50. 67.405.1 В29 Венедіктов, С. В. Трудове право України : Підруч. / С. В. Венедіктов. - К. : Видавництво Людмила, 2021. - 216 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Venediktov_Trud_pravo_Ukrainy.rar
 51. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Курс кримінального право України. Загальна частина : підруч. Т.2 : Вчення про покарання / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 468 с.
 52. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша. - 7-ме вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2021. - 500 с.
 53. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Кримінальне право України (Загальна частина). Практикум дистанційного навчання : навч.-метод. посіб. / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 110 с.
 54. 67.402 В68 Волощук, М. Г. Фінансове право : Підруч. / М. Г. Волощук, Т. О. Карабін, М. В. Менджул. - 3-тє вид., доп. та перероб. - Ужгород : Вид-во О.Гаркуші, 2017. - 244 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Voloschuk_Fin_pravo.rar
 55. 67.405.1 І-20 Іванов, Ю. Ф. Трудове право України : навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, М. В. Іванова. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : Алерта, 2020. - 442 с.
 56. 67.404 І-20 Іванов, Ю. Ф. Цивільне право України : навч. посіб. Т.1 / Ю. Ф. Іванов, О. В. Куриліна, М. В. Іванова. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : Алерта, 2019. - 342 с.
 57. 67.404 І-20 Іванов, Ю. Ф. Цивільне право України : навч. посіб. Т.2 / Ю. Ф. Іванов, О. В. Куриліна, М. В. Іванова. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : Алерта, 2019. - 346 с.
 58. 67.412.2 К39 Килимник, І. І. Міжнародне приватне право : Навч. посіб. / І. І. Килимник, А. М. Бровдій. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 111 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Kylymnyk_Mizhnar_pryv_pravo.rar
 59. 67.402 К61 Кологойда, О. В. Фондове право України : підруч. / О. В. Кологойда. - К. : Ліра-К, 2020. - 648 с.
 60. 67.404.3 К90 Куліш, А. М. Інформаційне право України : Навч. посіб. / А. М. Куліш, Т. А. Кобзєва, В. С. Шапіро. - Суми : СумДУ, 2016. - 108 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Kulish_Inf_pravo_Ukrainy.rar
 61. 67.404.5 К95 Кухарєв, О. В. Спадкове право України : підруч. / О. В. Кухарєв. - К. : Алерта, 2020. - 362 с.
 62. 67.408 Л64 Литвиненко, В. І. Антикорупційне право : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2019. - 240 с.
 63. 67.412 Л64 Литвиненко, В. І. Міжнародне право: кіберінфраструктура та охорона здоров'я : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, Ю. П. Лісовська, І. О. Шашкова-Журавель. - К. : Кондор, 2019. - 236 с.
 64. 67.402 Л63 Лісовська, Ю. П. Сучасне фінансове право : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська, С. А. Подоляка, П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2018. - 224 с.
 65. 67.5 Л63 Лісовський, П. Медичне право: глобальна пандемія, коронавірус, квантова вакцинація / П. Лісовський, М, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2022. - 136 с.
 66. 67.408 Л63 Лісовський, П. М. Військове право України: цифрова держава та інформаційне суспільство знань : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 162 с.
 67. 67.404.3 Н37 Нашинець-Наумова, А. Ю. Інформаційне право : Навч. посіб. / А. Ю. Нашинець-Наумова. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. - 136 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Nashynets-Naumova_Inf_pravo_Ukrainy.rar
 68. 67.400 Н56 Нестерович, В. Ф. Виборче право України : підруч. / В. Ф. Нестерович. - К. : Ліра-К, 2017. - 504 с.
 69. 67.404 Ц58 Омельчук, В. А. Цивільне та господарське право в тестових завданнях (практичний курс) : навч.-практич. посіб. / В. А. Омельчук, І. В. найда, О. С. Зіньова. - К. : Алерта, 2022. - 192 с.
 70. 67.3(0) П32 Підопригора, О. А. Римське право : підруч. / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов. - 6-те вид. - К. : Юрінком Інтер, 2023. - 528 с.
 71. 67.402+67.401.21 П46 Пожидаєва, М. А. Бюджетне, податкове і митне право України : навч. посіб. / М. А. Пожидаєва. - К. : Правова єдність, 2015. - 80 с.
 72. 67.400 С13 Савчин, М. В. Порівняльне конституційне право : навч. посіб / М. В. Савчин. - К. : Юрінком Інтер, 2020. - 328 с.
 73. 67.400 С13 Савчин, М. В. Порівняльне конституційне право : Підруч. / М. В. Савчин. - К. : ВАІТЕ, 2020. - 462 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Savchin_Porivn_konst_pravo.rar
 74. 67.404 С51 Смородина, А. Є. Ліцензійний договір у цивільному праві України : монографія / А. Є. Смородина. - К. : Пабліш Про, 2023. - 528 с.
 75. 67.404.4 Ч-49 Чернега, В. М. Сімейне (національне, міжнародне, порівняльне) право : підруч. / В. М. Чернега. - К. : Ліра-К, 2023. - 370 с.
 76. 67.404.5 Ш65 Шишка, Р. Б. Спадкове право в Україні : посіб. / Р. Б. Шишка. - К. : Ліра-К, 2021. - 228 с.
 77. 67.405.1+67.405.2 Я77 Ярошенко, О. М. Трудове право та право соціального забезпечення : навч. посіб. для підготовки до іспиту / О. М. Ярошенко, О. Г. Середа, О. Є. Луценко. - Х. : Право, 2021. - 258 с.

 3 грудня - Всесвітній день комп'ютерної графіки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 30.11+32.973 Т38 Технічне креслення та комп'ютерна графіка : навч. посіб. / [Волошкевич П. П., Бойко О. О., Базишин П. А. та ін.]. - К. : Кондор, 2017. - 234 с.
 2. 30.18 Д44 Дизайн систем візуальної інформації / [За заг. ред. В. О. Свірка]. - Херсон : Олді-плюс, 2019. - 200 с.
 3. 30.18+85.12 В42 Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне / [Под ред. В. О. Пигулевского, А. В. Овруцкого]. - 2-е изд. - Х. : Гуманитарный Центр, 2015. - 432 с.
 4. 32.973 B69 Bocharov, B. P. Computer Graphics : Tutorial / B. P. Bocharov. - Kharkiv : NUUE, 2018. - 143 p.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Bocharov_Comp_graphics.rar
 5. 30.18 Б61 Білодід, Ю. М. Основи дизайну : Навч. посіб. / Ю. М. Білодід, О. П. Поліщук. - К. : Вид. Парапан, 2004. - 240 с.
 6. 32.973 Б83 Бородкіна, І. Л. WEB-технології та WEB-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурсів : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. - К. : Ліра-К, 2020. - 212 с.
 7. 32.973 Б89 Брюханова, Г. В. Комп'ютерні дизайн-технології : навч. посіб. / Г. В. Брюханова. - К. : ЦУЛ, 2019. - 180 с.
 8. 32.973 В38 Веселовська, Г. В. Комп'ютерна графіка : навч. посіб. / Г. В. Веселовська, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2014. - 584 с.
 9. 32.973 В38 Веселовська, Г. В. Основи комп'ютерної графіки : Навч. посіб. / Г. В. Веселовська, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський ; Ред. Ходаков В.Є. - К. : ЦНЛ, 2004. - 392 с.
 10. 32.973 Г70 Горобець, С. М. Основи комп'ютерної графіки : Навч. посіб. / С. М. Горобець ; За ред. Левківського М.В. - К. : ЦНЛ, 2006. - 232 с.
 11. 30.18 Д18 Даниленко, В. Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури : монографія / В. Я. Даниленко ; [Даниленко В. Я.]. - Х. : ХДАДМ; Колорит, 2005. - 244 с.
 12. 30.18 Е30 Егоров, Б. В. Технический дизайн : учеб. пособ. / Б. В. Егоров, Л. А. Иванова, С. В. Котлик. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 336 с.
 13. 30.11 К56 Ковальов, Ю. А. Графічний інжиніринг : Навч. посіб. / Ю. А. Ковальов, Д. А. Макатьора. - К. : КНУТД, 2021. - 414 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/30/Kovalyov_Graf_inzhyniryng.rar
 14. 30.18 К90 Куленко, М. Основи графічного дизайну : підруч. / М. Куленко. - вид. третє, перероб. та доп. - К. : Кондор, 2015. - 544 с.
 15. 30.18 Л38 Легенький, Ю. Історія дизайну / Ю. Легенький ; [Легенький Ю.]. - К. : ДАКККіМ, 2006. - 560 с.
 16. 32.973 П19 Пасічник, В. В. Веб-технології та веб-дизайн : підруч. Кн. 1 : Веб-технології / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 336 с. - (Комп'ютинг).
 17. 32.973 П24 Пекарський, Б. Г. Основи програмування : навч. посібн. / Б. Г. Пекарський. - К. : Кондор, 2018. - 364 с.
 18. 32.973 П36 Пічугін, М. Ф. Комп'ютерна графіка : навч. посіб. / М. Ф. Пічугін, І. О. Канкін, В. В. Воротніков. - К. : ЦУЛ, 2013. - 346 с.
 19. 30.18+76.006.5 П77 Прищенко, С. Дизайн і реклама: ілюстрований глосарій (основні терміни) / С. Прищенко. - 2-ге вид., випр. ідопов. - К. : Кондор, 2020. - 208 с.
 20. 30.18+76.006.5 П77 Прищенко, С. В. Основи рекламного дизайну : підруч. / С. В. Прищенко. - К. : Кондор, 2019. - 400 с.
 21. 30.18 С94 Сьомка, С. В. Основи дизайну архітектурного середовища : підруч. / С. В. Сьомка. - К. : Ліра-К, 2020. - 480 с.
 22. 30.18 С94 Сьомкін, В. Дизайн, тенденції та напрямки розвитку : Монографія / В. Сьомкін. - К. : Альтерпрес, 2009. - 528 с.
 23. 30.18 Ш96 Шумега, С. С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер'єра : навч. посіб. / С. С. Шумега ; [Шумега С. С.]. - К. : ЦНЛ, 2004. - 300 с.

 1 грудня - День працівників прокуратури

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.4 С91 Сучасні проблеми правової системи України : Збірник матер. IV Міжнар. наук.- практич. конф. 22 листопада 2012 р. Вип.4 / [Редкол. Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 514 с.
 2. 67.72 П80 Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів : навч. посіб. / [Зарубинська І. С., Толочко О. М., Матвієць А. А. та ін.]. - К. : Алерта, 2013. - 550 с.
 3. 67.72 П80 Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про освіту : наук.-практ. посіб. / [За заг. ред. В. Д. Войцишена]. - К. : Алерта, 2013. - 114 с.
 4. 67.72 П80 Прокурорський нагляд за додержанням законодавства в сфері захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності та протидії рейдерству : наук.-практ. посіб. / [За заг. ред. Є. М. Блажівського]. - К. : Алерта, 2013. - 144 с.
 5. 67.72 П80 Прокуратура України : навч. посіб. / [За ред. В. М. Бесчастного]. - К. : Знання, 2011. - 446 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 6. 67.72 П80 Прокуратура України : посіб. / [За заг. ред. В. О. Заросила, А. М. кислого, Ю. Г. Севрука]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 120 с.
 7. 67.7 П68 Правоохоронна та правозахисна діяльність в Україні : навч. посіб. / [Заросило В. О., Курко М. Н., Литвиненко В. І. та ін.]. - К. : Персонал, 2017. - 360 с.
 8. 67.7 П68 Правоохоронна діяльність в Україні : посіб. / [Заросило В. О., Кислий А. М., Севрук Ю. Г. та ін.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 312 с.
 9. 67.72 П68 Правові засади діяльності прокуратури України у сфері виконання покарань : навч. посіб. / [За заг.ред. О. М. Джужи, О. Г. Колба]. - К. : Кондор, 2016. - 240 с.
 10. 67.7 О-64 Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. з підгот. до іспиту / [Уклад. О. Ю. Дудченко, А. В. Іванцова, Ю. І. Крючко та ін.]. - Х. : Право, 2017. - 238 с.
 11. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 05 липня 2023 р. - К. : Алерта, 2023. - 80 с.
 12. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 160 с.
 13. 67.72 З-38 Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля : наук.-практ. посіб. / [За ред. О. М. Литвака, Є. М. Блажівського]. - К. : Алерта, 2013. - 358 с.
 14. 67.72 З-19 Закон України "Про Прокуратуру" : чинне законодавство із змінами та доп. на 20 червня 20 23 року. - К. : Алерта, 2023. - 122 с.
 15. 67.7 Д50 Діяльність судових та правоохороних органів України: Нормативно-правове регулювання. - К. : Алерта, 2013. - 368 с.
 16. 67.408 Д36 Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз'яснення / [За заг. ред. О. С. Саєнка]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 576 с.
 17. 67.4 А43 Актуальні проблеми правоотворення в сучасній Україні : Збірник матер. IV Всеукр. наук.- практич. конфер. 19 квітня 2013 р. / [Редкол. Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В.]. - К. : Ліра-К, 2013. - 446 с.
 18. 67.72 А61 Амелін, О. Ю. Інформаційне забезпечення діяльності органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект : Монографія / О. Ю. Амелін. - К. : Видавництво Людмила, 2021. - 224 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/free_books/Mono_Amelin2021.pdf
 19. 67.7 Б14 Баганець, О. В. Концепція вдосконалення діяльності правоохоронних органів України / О. В. Баганець. - К. : Алерта, 2019. - 258 с.
 20. 67.72 К23 Каркач, П. М. Функції прокуратури України : навч. посіб. / П. М. Каркач. - Х. : Право, 2015. - 248 с.
 21. 67.72 К23 Каркач, П. М. Державне обвинувачення в суді за новим кримінальним процесуальним законодавством України : навч. посіб. / П. М. Каркач. - Х. : Право, 2013. - 184 с.
 22. 67.72 К59 Козьяков, І. М. Прокурор в апеляційному провадженні у кримінальних справах : навч. посіб. / І. М. Козьяков, Н. В. Лісова. - К. : Алерта, 2010. - 148 с.
 23. 67.7 Л24 Лапкін, А. В. Організація судових та правоохоронних органів України : навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. - вид. 4-те, змін. і доп. - Х. : Право, 2015. - 166 с.
 24. 67.72 М69 Михайленко, О. Р. Прокуратура України : Підручник / О. Р. Михайленко ; [Михайленко О. Р.]. - 2-ге вид, перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 336 с.
 25. 67.72 М75 Молдован, А. В. Прокуратура України : навч. посіб. / А. В. Молдован, Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2016. - 270 с.
 26. 67.72 С91 Сухонос, В. В. Організація і діяльність прокуратури в Україні: історія і сучасність : монографія / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2016. - 348 с.

 Голодомори в Україні - геноцид українського народу

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4Укр) Ч-75 Чорні жнива. Голод 1932-1933 років у Валківському та Коломацькому районах Харківщини / Упоряд. Поліщук Т. - К.;Х.; Нью-Йорк; Філадельфія : Коць М.П., 1997. - 368 с.
 2. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.1 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2003. - 296 с.
 3. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.2 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2004. - 443 с.
 4. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.3 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2006. - 432 с.
 5. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т.5 / [упор. Мицик Ю., Винницька І.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 322 с.
 6. 63.3(4 Укр) С50 Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932-1933 / Панченко П.П., Вівчарик М.М., Голуб А.І. та ін. - К. : Україна, 2003. - 352 с.
 7. 63.3(4 Укр) Р65 Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ - НКВД = Unclassified memory. Holodomor 1932-1933 in Ukraine in the documents of GPU - NKVD / [Ред. Богунов С., Борисенко В., Даниленко В та ін.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 604 с.
 8. 63.3(4 Укр) П60 Портрет темряви: свідчення, документи і матеріали у двох книгах / Авт.-упоряд. Ящук П. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 1999. - 706 с.
 9. 63.3(4 Укр) П60 Портрет темряви: свідчення, документи і матеріали у двох книгах / Авт.-упоряд. Ящук П. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 1999. - 611 с.
 10. 63.3(4 Укр) Г61 Національна книга пам`яті Голодомору 1932-1933 років в Україні : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - К. : Вид. імені Олени Теліги, 2008. - 1000 с.
 11. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. програма / Авт.-уклад. Неживий О.І. - К. : МАУП, 2005. - 58 с. - Гриф.
 12. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор на Сумщині 1932-1933 : Зб. / Упоряд. Столбін О.П. - Суми : Ред.-издат. отдел облуправленч. по печати, 1993. - 158 с.
 13. 91 Г61 Голодомор в Україні 1932-1933 р. : Бібліографічний покажчик. - Одеса; Львів : Коць М.П., 2001. - 656 с.
 14. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : Матер. Всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. - К. : МАУП, 2003. - 280 с.
 15. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина = Holodomor in Ukraine 1932-1933 in the documents of the political archive of the federal foreign office of Germany / [Упор. Кудряченко А. І.] ; пер.з нім. Кудряченка А. І. - К. : НІСД, 2008. - 336 с.
 16. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму : Матер. V Міжнар. наук. конф. Київ, 24листоп. 2006 р. - К. : МАУП, 2007. - 212 с.
 17. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / [упоряд. Р.Я. Пиріг; НАН України, Ін-т історії України]. - К. : КМ Академія, 2007. - 1128 с.
 18. 63.3(4 Укр) Г61 Голодовка: 1932-1933 років на Переяславщині. Свідчення / Упоряд. Авраменко Ю.В., Гнатюк В.М. - Переяслав-Хмельницький; К.;Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 445 с.
 19. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / Білокінь С.І., Веселова О.М., Вронська Т.В. та ін.; Ред. Литвин В.М. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 888 с.
 20. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років - найбільша трагедія України : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2003. - 52 с.
 21. 84(4 Укр) Б25 Барка, В. Поезія. Повість "Жовтий князь" / В. Барка ; Барка В. - К. : Наук. думка, 2008. - 304 с.
 22. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) В19 Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка / В. Василенко ; [Василенко В.]. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. - 48 с.
 23. 63.3(4 Укр) В38 Веселова, О. М. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. - 2-ге вид., допов. - Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 274 с.
 24. 63.3 (4 Укр) Г70 Городинець, І. Війна проти власного народу / І. Городинець ; Городинець І. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 146 с.
 25. 84(4 Укр) З-38 Захарченко, В. Довгі присмерки : Роман / В. Захарченко. - К. : Акцент, 2002. - 541 с.
 26. 84(4 Укр) К30 Качуровський, І. Село в безодні : Поема / І. Качуровський. - Вид.4- те доп. - К. : КМ Академія, 2006. - 85 с.
 27. 63.3(4 Укр) К46 Кіндратенко, А. Етнічні війни проти українців / А. Кіндратенко. - К. : МАУП, 2006. - 280 с.
 28. 63.3(4 Укр) К64 Конквест, Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. - К. : Либідь, 1993. - 384 с.
 29. 63.3(4 Укр) М26 Маркова, С. В. Голодомор 1932-1933 років на Поділлі : Монографія / С. В. Маркова. - К. : МАУП, 2003. - 116 с.
 30. 84(4 Укр) М86 Моцний, А. Страшна правда голодомору (спогади про голодомор 1932-1933 років) : Художньо-біографічна повість / А. Моцний. - Л. : Видавництво Коць М., 2000. - 175 с.
 31. 63.3(4 Укр.) М92 Мухіна, М. Упокорення голодом : Зб. документів / М. Мухіна ; [Мухіна М.]. - К. : Інститут української археографії, 1993. - 311 с.
 32. 63.3(4 Укр) Н43 Неживий, О. Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. посіб. / О. Неживий. - К. : МАУП, 2007. - 328 с.
 33. 84(4 Укр) О-95 Очеретний, О. Трагедія в домі : Драма на дві дії / О. Очеретний. - К. : Смолоскип, 1999. - 64 с.
 34. 84(4 Укр) С17 Самчук, У. Марія : повість / У. Самчук. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 176 с.
 35. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. Як нас морили голодом / В. Сергійчук. - 2-е вид., доп. - К. : Укр. видав. спілка, 2003. - 252 с.
 36. 63.3(4 Укр) С77 Старів, С. Страта голодом / С. Старів ; пер.Доценко Р. - К. : Просвіта, 2002. - 272 с.

 21 листопада - День Гідності та Свободи

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) У45 Україна під час російсько-української війни 2014-2023 рр.: генеза національної стійкості крізь призму наукових досліджень : монографія / [За заг. ред. Б. Полякова, С. Пєткова]. - К. : Ліра-К, 2023. - 272 с.
 2. 63.3(4 Укр) П83 Протистояння: Хроніка Помаранчової революції у свідченнях і документах МАУП / Авт.-уклад. Бондар Ю.В. - К. : МАУП, 2005. - 120 с.
 3. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка відчуттів. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 156 с.
 4. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка в новелах. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 216 с.
 5. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан. Лірична хроніка : поетична колекція. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 44 с.
 6. 63.3(4 укр) Г39 Герої Крут. Лицарський подвиг українців 29 січня 1918 року / [Упор. Ільєнко І.]. - Дрогобич : Відродження, 1995. - 348 с.
 7. 63.3(4 Укр) В96 Вячеслав Чорновіл : Біографія. Статті. Цитати. - К. : МАУП, 2003. - 40 с.
 8. 63.3(4 Укр)я6 В52 Вірю в Україну : Фотоальбом. - К. : ІВО Мед. Укр., 2005.
 9. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.2 : Двадцять років потому. Осмислення / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 1064 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/Vivat_Ukraina_T2.rar
 10. 84(4 Укр) Б48 Бердинських, К. Є люди : теплі історії з Майдану / К. Бердинських. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 184 с.
 11. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Історія України : підруч. / О. Бойко. - 8-ме вид., перероб., доп. - К. : Академія, 2021. - 640 с. - (Альма-матер).
 12. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.2 : 1917-2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 464 с.
 13. 63.3(4 Укр) Г17 Гальчинський, А. Помаранчева революція і нова влада / А. Гальчинський. - К. : Либідь, 2005. - 368 с.
 14. 84(4 Укр) Г93 Гук, Н. Євромайдан. Звичайні герої / Н. Гук. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 144 с.
 15. 63.3(4 Укр) Г96 Гусєв, О. Преображення на помаранчевому майдані : Докум.-публіц. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 304 с.
 16. 84(4 Укр) Д50 Дичка, Н. Знакове світло Майдану : збірка поезій / Н. Дичка. - К. : Смолоскип, 2014. - 48 с.
 17. 84(4 Укр) Ж79 Жолдак, Б. Укри : бойова проза / Б. Жолдак. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 220 с.
 18. 63.3(4 Укр) К67 Корновенко, С. В. Українська революція (історичні портрети) / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, О. П. Реєнт. - Вінниця : Фоліант, 2004. - 288 с.
 19. 63.3(4 Укр) К67 Корновенко, С. В. Українська революція : Хрестоматія / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, О. П. Реєнт. - Вінниця : Фоліант, 2004. - 176 с.
 20. 63.3(4 Укр) К67 Корновенко, С. В. Українська революція : Навч. посіб. / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, О. П. Реєнт. - Вінниця : Фоліант, 2004. - 432 с.
 21. 66.3 К72 Костюк, Т. О. Алгоритми розвитку української держави періоду після Помаранчевої революції : монографія / Т. О. Костюк. - К. : Кафедра, 2011. - 180с.
 22. 63.3(4 Укр) К75 Коцур, В. П. Україна: історичні події та факти / В. П. Коцур, А. П. Коцур. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. - 144 с.
 23. 63.3(4 Укр) К90 Кульчинський, С. Володимир Винниченко / С. Кульчинський, В. Солдатенко. - К. : Альтернативи, 2005. - 376 с.
 24. 63.3(4 Укр) К90 Кульчицький, С. Помаранчева революція / С. Кульчицький. - К. : Генеза, 2005. - 368 с.
 25. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Г. Не дам загинути Україні : Докум.- біографічне вид. / Л. Г. Лук'яненко ; [Лук'яненко Л.Г.]. - К. : Софія, 1994. - 512 с.
 26. 63.3(4 Укр) Л84 Лукацький, Є. Україна: від незалежності до свободи = Ukraine: from Independence to Freedom : Фотоальбом / Є. Лукацький ; Текст Яневський Д. - Х. : Фоліо, 2005. - 95 с.
 27. 63.3(4 Укр) М13 Мазур, В. Ми плекали віру у визволення України : вибрані публіцистичні виступи / В. Мазур ; [Мазур В.]. - Л. : Інститут народознавства НАН України, 2000. - 368 с.
 28. 63.3(4 Укр) О-53 Олексюк, Т. Соборна Україна : Наук. розвідки і спомини / Т. Олексюк. - К. : Укр. видав. спілка, 2004. - 640 с.
 29. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/Paliy_Istoriia_Ukrainy.rar
 30. 63.3(4 Укр) Р83 Рудницький, С. Л. Чому ми хочемо самостійної України? / С. Л. Рудницький ; Упоряд. Шаблія О. І. - Л. : Світ, 1994. - 416 с.
 31. 63.3(4 Укр) Я60 Яневський, Д. Хроніка "Помаранчевої революції" / Д. Яневський. - Х. : Фоліо, 2005. - 319 с.

 Дитяча психологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.8 Р36 Рекреаційна психологія дитинства: теорія і практика : колективна монографія / [За заг. ред. Симоненко С. М.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 320 с.
 2. 88.8 Б14 Багрій, Я. Т. Дитячий аутизм : монографія / Я. Т. Багрій ; [Багрій Я. Т.]. - К. : УкрІНТЕІ, 2009. - 200 с.
 3. 88.8 Б24 Барбера, М. Л. Дитячий аутизм та вербально-поведінковий підхід (The verbal behavior approach) Навчання дітей з аутизмом та пов'язаними розладами = The verbal behavior approach:how to teach children with autism and related disorders / М. Л. Барбера. - К. : Сварог, 2023. - 268 с.
 4. 88.8 Г47 Гилберт, К. Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие / К. Гилберт, Т. Питерс. - К. : Сварог, 2023. - 180 с.
 5. 88.8 Д84 Дуткевич, Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія : модульний навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - К. : ЦУЛ, 2017. - 304 с.
 6. 88.8 Д84 Дуткевич, Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич ; [Дуткевич Т. В.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 424 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.8/Dytiacha_psykholohiia.rar
 7. 88.8 Д84 Дуткевич, Т. В. Дитяча психологія : практикум / Т. В. Дуткевич. - К. : КНТ, 2023. - 204 с.
 8. 88.8 Д84 Дуткевич, Т. В. Дошкільна психологія : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич ; Дуткевич Т.В. - К. : ЦУЛ, 2007. - 392 с.
 9. 88.8 Д96 Дюмонтей-Кремер, К. Між "можна" та "не можна". Як встановити межі для дитини / К. Дюмонтей-Кремер. - К. : Сварог, 2020. - 100 с.
 10. 88.8 З-91 Зубенко, И. Я. Психологические особенности кризисов подростков : учеб.-практич. пособ. / И. Я. Зубенко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 200 с.
 11. 88.8 К12 Кавалла, Р. Не програмуйте дитину: як наші слова впливають на долю дітей / Р. Кавалла, А. Панарезе. - К. : ЦУЛ, 2020. - 160 с.
 12. 88.8 К26 Карпенко, Н. В. Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога (вчителя, вихователя) : навч. посіб. / Н. В. Карпенко. - К. : Каравела, 2008. - 192 с.
 13. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Якщо підлітку важко навчатись у школі. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 142 с.
 14. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Як правильно вчити дитину розмовляти. Стимулювання розвитку мовлення дітей. Попередження та корегування мовленнєвих порушень. Постановка мовлення у немовленнєвих дітей. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 198 с.
 15. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 192 с.
 16. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Психологічні особливості криз підлітка. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 200 с.
 17. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Здоров'я дитини в сучасному інформаційному середовищі. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 224 с.
 18. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Виховуємо дитину. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 112 с.
 19. 88.8+88.4-7 М82 Москаленко, Г. Т. Доки Ваш підліток не звів Вас з розуму. Практична психологія / Г. Т. Москаленко. - К. : ЦУЛ, 2020. - 276 с.
 20. 88.8 П12 Павелків, Р. В. Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - К. : ЦУЛ, 2013. - 232 с.
 21. 88.8 П12 Павелків, Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - 2-ге вид., випр. - К. : Академвидав, 2015. - 400 с. - (Альма-матер +).
 22. 88.8 П50 Поліщук, В. М. Криза 13 років: феноменологія, проблеми : Монографія / В. М. Поліщук. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 187 с.
 23. 88.8 П77 Приходько, Ю. О. Дитяча психологія: нариси становлення та розвитку : Навч. посіб. / Ю. О. Приходько. - К. : Міленіум, 2004. - 192 с.
 24. 88.8 Р16 Раєвська, Я. М. Особливості емоційної сфери підлітків з дистантних сімей : монографія / Я. М. Раєвська. - Кам'янець-Подільський : медобори-2006, 2016. - 177 с.
 25. 88.8 С38 Синьов, М. П. Психологія розумово відсталої дитини : підручник / М. П. Синьов, М. П. Матвєєва, О. П. Хохліна. - К. : Знання, 2008. - 359 с.
 26. 88.8+74 Х43 Хижна, О. С. Арт-педагогіка і арт-терапія в соціальній реабілітації дітей : метод. посіб. / О.. Сакалюк О. Хижна, Е. Куцин. - К. : КНТ, 2022. - 148 с.
 27. 88.8 Ч-92 Чуприков, А. П. Ранній дитячий аутизм : навч.-метод. посібник / А. П. Чуприков, М. І. Винник, Я. Т. Багрій. - Івано-Франковськ : Вид-во Івано-Франківської державної медичної академії, 2005. - 40 с.

 Філософія - любов до мудрості

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87 Ф56 Філософія: світ людини : Курс лекцій: Навч. посібник / В. Г.Табачковський, М. О, Булатов, Н. В. Хамітов та ін. - К. : Либідь, 2003. - 432.
 2. 92 Ф68 Філософія, політологія, соціологія: Видатні діячі філософської та соціально-політичної думки : Словник-довідник. В 2-х ч. Ч.1 / Упор. А.В.Сакун, Т.І.Кадлубович, Д.С.Черняк. - К. : КНУТД, 2018. - 188 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Fil_pol_sociologiya_slovnyk_1.rar
 3. 92 Ф68 Філософія, політологія, соціологія: Видатні діячі філософської та соціально-політичної думки : Словник-довідник. В 2-х ч. Ч.2 / Упор. А.В.Сакун, Т.І.Кадлубович, Д.С.Черняк. - К. : КНУТД, 2019. - 164 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Fil_pol_sociologiya_slovnyk_2.rar
 4. 87+87.4 Ф56 Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [За ред. Додонова Р. О., Мозгового Л. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 512 с.
 5. 87+67.0 Ф56 Філософія правового виховання : навч. посіб. / [За ред. А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна]. - 2-ге вид, доп. - Х. : Право, 2014. - 248 с.
 6. 88.4+74.58 Ф56 Філософія освітнього простору: психологічний вимір : колективна монографія. - К. : ЦУЛ, 2021. - 400 с.
 7. 87 Ф68 Філософія : Навч. посіб. / Вільчинський Ю.М. та ін. - К. : КНЕУ, 2019. - 368 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Vilchinskiy_Filosofiya.rar
 8. 87 П69 Практикум з дисципліни "Філософія" для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей : навч. посіб. / [Уклад. С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмигель та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Prakt_z_dysc_Filosofiya.rar
 9. 87.3(0) А38 Аквінський, Ф. Коментарі до Аристотелевої "Політики" = Commentarii ad Aristotelis "Politicam" / Ф. Аквінський ; Пер. з лат. ; пер.Кислюк О. - К. : Основи, 2003. - 794 с.
 10. 87.3(0) А81 Арістотель. Політика / Арістотель ; Пер. з давньогр. О. Кислюка. - К. : Основи, 2000. - 239 с.
 11. 87.3(0) Б75 Боецій, С. Розрада від філософії = De consolatione philosophiae / С. Боецій ; Пер. з лат. ; пер.Содомора А. - К. : Основи, 2002. - 146 с.
 12. 87 Б81 Бондаревич, І. М. Філософія : навч. посіб. / І. М. Бондаревич. - К. : Алерта, 2013. - 240 с.
 13. 87.3(0) Б92 Буслинський, В. А. Історія філософії : навч. посіб. / В. А. Буслинський ; [Буслинський В.А.]. - Л. : Новий Світ, 2011. - 220 с.
 14. 87.3(0) Г13 Гадамер, Г. Герменевтика і поетика / Ганс-Георг Гадамер. - Вибрані твори; Пер. з нім. - К. : Юніверс, 2001. - 288 с.
 15. 87.3(0) Д28 Декарт, Р. Метафізичні розмисли / Р. Декарт ; пер.Пер. Борисюк З., Жупанський О. - К. : Юніверс, 2000. - 304 с.
 16. 87.3(0) К19 Кант, І. Критика чистого розуму / І. Кант ; пер.Пер. з нім. Бурковського І. - К. : Юніверс, 2000. - 504 с.
 17. 87.3(0) К19 Кант, І. Критика практичного розуму / І. Кант ; пер.Пер. з нім. Бурковського І. - К. : Юніверс, 2004. - 240 с.
 18. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія : навч. посіб. / К. В. Кислюк. - 3-є вид., випр. - К. : Кондор, 2016. - 230 с.
 19. 87 К68 Коротяєв, Б. І. Педагогічна філософія : колективна монографія / Б. І. Коротяєв, В. С. Курило, С. В. Савченко. - Луганськ : ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. - 340 с.
 20. 87.3 (4Укр) К78 Кралюк, П. М. Історія філософії України : Підручник / П. М. Кралюк. - К. : КНТ, 2015. - 652 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.3/Istoriia_filosofii_Ukrainy.rar
 21. 87 Л64 Литвинчук, О. В. Філософія : Навч. посіб. / О. В. Литвинчук, В. І. Муляр. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2021. - 403 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Lytvynchuk_Filosofiya.rar
 22. 68 Л63 Лісовський, П. М. Філософія фундаментальних знань: війна у мирі та мир у війні : навч. посіб / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 370 с.
 23. 68 Л63 Лісовський, П. М. Філософія війни і миру : монографія / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 258 с.
 24. 87+68 Л63 Лісовський, П. М. Світова філософія поствоєнного часу : навч. посіб / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 472 с.
 25. 87.3(0) М17 Мак'явеллі, Н. Флорентійські хроніки; Державець. / Нікколо Мак'явеллі ; Пер. з іт. А. Перепадя. - К. : Основи, 1998. - 492 с.
 26. 87+74 М17 Максюта, М. Філософія в системі освіти : монографія / М. Максюта. - К. : Персонал, 2018. - 384 с.
 27. 87.3(0) М28 Марсель, Г. Homo viator / Габріель Марсель ; Пер. укр. В.Й. Шовкуна. - К. : KM Akademia, Пульсари, 1999. - 320 с.
 28. 87 Н54 Нерубасська, А. О. Філософія : навч. посіб. / А. О. Нерубасська. - Одесса : ОНАЗ ім.О. С. Попова, 2014. - 204 с.
 29. 87.3(4 Укр) О-39 Огородник, І. В. Історія філософської думки в Україні : Кур лекцій: Навч. посіб. / І. В. Огородник, В. В. Огородник. - К. : Знання: Вищ. шк., 1999. - 543 с.
 30. 87 П12 Пазенок, В. С. Філософія туризму : Навч. посіб. / В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. - К. : Кондор, 2004. - 268 с.
 31. 87 П12 Пазиніч, С. М. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Пазиніч. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 380 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Pazynych_Filosofiya.rar
 32. 87.3(0) П37 Платон. Діалоги / Платон. - Пер. з давньогр. - К. : Основи, 1999. - 395 с.
 33. 87.3(0) П37 Платон. Держава : політичний трактат / Платон ; Пер. з давньогр. Д.Коваль. - К. : Орієтир, 2016. - 340 с.
 34. 87.3(0) Р50 Рікер, П. Сам як інший / П. Рікер ; Пер. з фр. Андрушко В., Сирцова О. - К. : Дух і літера, 2002. - 458 с.
 35. 87.3(0) Р50 Рікер, П. Право і справедливість / П. Рікер ; Пер. з фр. Сирцова О. - К. : Дух і літера, 2002. - 216 с.
 36. 87.3(0) Р50 Рікер, П. Історія та істина = Histoire et verite / П. Рікер ; пер.Пер. Шовкун В.Й. - К. : KM Аcademia, Пульсари, 2001. - 396 с.
 37. 87.3(0) Р50 Рікер, П. Ідеологія та утопія / П. Рікер ; Пер. з фр. Верлок В. - К. : Дух і літера, 2005. - 386 с.
 38. 87.3(0) Р95 Рьод, В. Шлях філософії: з XVII по XIXстоліття : посібник / В. Рьод ; [Рьод В.]. - К. : Дух і Літера, 2009. - 388 с.
 39. 87+66.0+60.5 С15 Сакун, А. В. Філософія, політологія, соціологія : Навч.-метод. посіб. / А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк. - К. : КНУТД, 2019. - 264 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Sakun_Fil_pol_sociologiya.rar
 40. 87 С24 Свендсен, Л. Ф. Філософія свободи / Л.Фр.Г. Свендсен ; пер.Пер. з норвезьк. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. - 336 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Svendsen_Filos_svobody.rar
 41. 87 С24 Свендсен, Л. Ф. Філософія самотності / Л.Фр.Г. Свендсен ; пер.Пер. з норвезьк. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Svendsen_Filos_samotnosti.rar
 42. 87.3(0) С31 Сенека. Моральні листи до Луцілія / Сенека, Анней Луцій ; Пер. з латин. А. Содомори. - К. : Основи, 1999. - 603 с.
 43. 87 C41 Ситниченко, Л. Першоджерела комунікативної філософії : Навч. посіб. / Л. Ситниченко. - К. : Либідь, 1996. - 176 с.
 44. 87.3(0) С69 Сошніков, А. О. Історія філософії : Навч. посіб. / А. О. Сошніков. - Х. : Майдан, 2016. - 162 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.3/Istoriia_filosofii_navch_posib.rar
 45. 87.3(0) С72 Спіноза, Б. Теологічно-політичний трактат / Б. Спіноза ; Пер. Литвинов В. ; пер.Литвинов В. - К. : Основи, 2003. - 237 с.
 46. 87.3(0) Т30 Тейлор, Ч. Етика автентичності / Ч. Тейлор ; Пер. з англ. Васильченко О. - К. : Дух і літера, 2002. - 128 с.
 47. 87.3(0) Т30 Тейлор, Ч. Джерела себе. Творення новочасної ідентичності / Ч. Тейлор ; Пер. з англ. Васильченко О., Водяний А., Некрасова Г. - К. : Дух і літера, 2005. - 696 с.
 48. 87.3(0) Ц75 Ціцерон, М. Т. Про державу; Про закони; Про природу богів / Марк Тулій Ціцерон ; Пер. з латин. Володимир Литвинов. - К. : Основи, 1998. - 476 с.
 49. 87 Ш48 Шепетяк, О. Філософія : Підруч. / О. Шепетяк, О. Шепетяк. - Львів : Місіонер, 2020. - 784 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Shepetyak_Filosofiya.rar

 Соціальна психологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.5 П86 Психологія соціальної роботи : підруч. / [За ред. Ю. М. Швалба]. - К. : Київський університет, 2010. - 272 с.
 2. 88.5 П86 Психологія сімейних взаємин : навч. посіб / [Ред.Корольчук М. С.]. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 296 с.
 3. 88.5 П86 Психологія сім'ї та шлюбу: таблиці, схеми, коментарі : навч.-наоч. підруч. / [За заг. ред. О. М. Цільмак]. - К. : Ліра-К, 2020. - 266 с.
 4. 88.5 П86 Психологія сім'ї : Навч. посіб. / Помиткіна Л.В. та ін. - К. : НАУ-друк, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/Pomytkina_Psyh_sim'i.rar
 5. 88.5 П86 Психологія сім'ї / [Ред. Поліщук В. М.]. - 2-ге вид., доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2009. - 282 с.
 6. 88.5 А73 Ануфрієва, Н. М. Соціальна психологія : [навч-метод комплекс] / Н. М. Ануфрієва ; Ануфрієва Н.М. , Зелинська Т.М., Туриніна О.Л. - К. : МАУП, 2006. - 200 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/p06_16.pdf
 7. 88.5 Б81 Бондарчук, О. І. Психологія сім'ї / О. І. Бондарчук. - Курс лекцій. - К. : МАУП, 2001. - 96 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Psihol_sim'i(Bondarchuk).pdf
 8. 88.5 Б93 Бутенко, Н. Ю. Соціальна психологія в рекламі : Навч. посіб. / Н. Ю. Бутенко. - К. : КНЕУ, 2006. - 384 с.
 9. 88.5 В58 Власова, О. І. Соціальна психологія організацій і управління : підруч. / О. І. Власова, В. І. Кушерець, Ю. В. Никоненко. - К. : Знання України, 2012. - 467с.
 10. 88.5 В58 Власова, О. І. Соціальна психологія організацій та управління : підруч. / О. І. Власова, Ю. В. Никоненко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 398 с.
 11. 88.5 В72 Волянська, О. В. Соціальна психологія : навч. посіб / О. В. Волянська, А. М. Ніколаєвська. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. - 160 с.
 12. 88.5 Г57 Говорун, Т. В. Гендерна психологія : Навч. посібник / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. - К. : Академія, 2004. - 308 с.
 13. 88.5 Д42 Джонсон, Д. В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкуванн / Д. В. Джонсон ; Пер. з англ. Хомик В. - К. : КМ Академія, 2003. - 288 с.
 14. 88.5 К56 Коваленко, А. Б. Соціальна психологія : Підруч. / А. Б. Коваленко, М. Н. Корнєв. - К. : Геопринт, 2006. - 400 с.
 15. 88.5 М82 Москаленко, В. В. Психологія соціального впливу : Навч. посіб. / В. В. Москаленко. - К. : ЦНЛ, 2007. - 448 с.
 16. 88.5 М82 Москаленко, В. В. Соціальна психологія : підручник / В. В. Москаленко ; Москаленко В.В. - Вид. 2-ге, допов. та виправл. - К. : ЦУЛ, 2008. - 688 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/Moskalenko_Soc_psyh.rar
 17. 88.5 М82 Москаленко, В. В. Соціальна психологія : Підручник / В. В. Москаленко. - К. : ЦНЛ, 2005. - 624 с.
 18. 88.5 О-63 Орбан-Лембрик, Л. Е. Соціальна психологія : Навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К. : Академвидав, 2005. - 448 с.
 19. 88.5 О-63 Орбан-Лембрик, Л. Е. Соціальна психологія : Підручник: У 2 кн. Кн. 1;Соціальна психологія особистості і спілкування / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К. : Либідь, 2004. - 576 с.
 20. 88.5 О-92 Охременко, О. Р. Соціальна психологія : Навч. посіб. / О. Р. Охременко. - К. : Персонал, 2012. - 312 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/Ohremenko_Soc_psyhologiya.rar
 21. 88.5 П50 Поліщук, В. М. Соціальна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаціне забезпечення) : Навч. посіб. / В. М. Поліщук. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 217 с.
 22. 88.5+74.58 Р16 Раєвська, Я. М. Теорія і практика психологічного забезпечення мієжпрофесійної взаємодії фахівців соціальної сфери : монографія / Я. М. Раєвська. - Кам'янець-Подільський : Видавець Панькова А. С., 2020. - 344 с.
 23. 88.5 С55 Собченко, О. М. Психологія впливу : Навч. посіб. / О. М. Собченко. - К. : Кондор, 2013. - 158 с.
 24. 88.5 Т45 Титаренко, Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т. М. Титаренко. - К. : Либідь, 2003. - 376 с.
 25. 88.5 Т48 Ткалич, М. Г. Гендерна психологія : навч. посіб. / М. Г. Ткалич. - 2-ге вид., випр., доп. - К. : Академвидав, 2016. - 256 с.
 26. 88.5 Т80 Трухін, І. О. Соціальна психологія спілкування : Навч. посіб. / І. О. Трухін. - К. : ЦНЛ, 2005. - 336 с.
 27. 88.5 Ф55 Філоненко, М. М. Психологія спілкування : підруч. / М. М. Філоненко ; Філоненко М. М. - К. : ЦУЛ, 2008. - 224 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/Filonenko_Psyh_spilkuvannya.rar
 28. 88.5 Ф95 Фурман, А. В. Основи гендерної рівності : навч. посіб. / А. В. Фурман, Т. Л. Надвинична. - Тернопіль : Економічна думка, 2006. - 168 с.
 29. 88.5 Ц56 Циба, В. Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід : монографія / В. Т. Циба ; [Циба В. Т.]. - К. : Університет "Україна", 2011. - 359 с.
 30. 88.5 Ц56 Циба, В. Т. Система соціальної психології : Навч. посіб. / В. Т. Циба. - К. : ЦНЛ, 2006. - 328 с.
 31. 88.5 Ц61 Цимбалюк, І. М. Психологія спілкування : Навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : Професіонал, 2007. - 464 с.
 32. 88.5 Ч-16 Чалдині, Р. Психологія впливу-2. Наука & практика = Influence:science & practice / Р. Чалдині. - К. : Клуб сімейного дозвілля, 2021. - 400 с.
 33. 88.5 Ш33 Швачко, О. В. Соціальна психологія : Навч. посіб. / О. В. Швачко. - К. : Вища шк., 2002. - 111 с.

 Політичні науки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 П50 Політологія: сучасні терміни і поняття : Навч. словник-довідник / Укл. В.М.Піча. - 4-е вид., випр. та доп. - Л. : Новий Світ-2000, 2015. - 516 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Picha_Politologiya_slovnyk.rar
 2. 92 П50 Політологія : Навч. енцикл. словник-довідник / За наук. ред. Н.М.Хоми. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 779 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Homa_Politologiya_slovnyk.rar
 3. 92 П50 Політологія : Енцикл. словник / За ред. В.П.Мельника. - Л. : ЛНУ, 2014. - 406 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Melnyl_Politologiya_slovnyk.rar
 4. 66.0 П50 Політологія : навч. посіб. / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 160 с.
 5. 66.0 П50 Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2 т. Т.1 : Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / [Ред колегія О. Рафальський, М. Кармазіна, О. Майборода]. - К. : Парламентське видавництво, 2016. - 656 с.
 6. 66.0 П50 Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2 т. Т.2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / [Ред колегія О. Рафальський, М. Кармазіна, О. Майборода]. - К. : Парламентське видавництво, 2016. - 704 с.
 7. 66.1 П50 Політична історія України / За ред. В.І. Танцюри. - Посібник для студентів ВУЗів. - К. : Академія, 2001. - 488 с.
 8. 87 П50 Політична філософія : Підруч. / Суліма Є. М., Шепєлєв М.А., Кривошеїн В.В. - К. : Знання, 2006. - 799 с.
 9. 66.1 І-90 Історія світової політичної думки : навч. посіб. / Уклад. Морозов В. В. - К. : КНЕУ, 2008. - 328 с.
 10. 60.56 Б25 Барматова, С. П. Політична соціологія : Курс лекцій / С. П. Барматова. - К. : Аналіт. центр вивчення суспільства, 2003. - 252 с.
 11. 66.0 В18 Варзар, І. М. Політична етнологія: пропедевтичний курс : підруч. / І. М. Варзар ; [Варзар І. М.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Персонал, 2011. - 354 с.
 12. 66.0 В53 Висоцький, О. Ю. Політологія : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.1 / О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2012. - 52 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.0/Vysockiy_Politologiya_1.rar
 13. 66.0 В53 Висоцький, О. Ю. Політологія : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.2 / О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2012. - 52 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.0/Vysockiy_Politologiya_2.rar
 14. 66.0 В53 Висоцький, О. Ю. Політологія : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.3 / О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2012. - 52 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.0/Vysockiy_Politologiya_3.rar
 15. 87 Г13 Гаєвський, Б. А. Філософія політики / Б. А. Гаєвський. - К. : Вища шк., 2005. - 158 с.
 16. 66.0 Г31 Гелей, С. Д. Політологія : Навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - 8-ме вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 348 с.
 17. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Політичне життя : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2013. - 510 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.0/Golovatiy_Politichne_zhyttya.rar
 18. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Політична міфологія : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2006. - 144 с.
 19. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Людина і політика : підруч. / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2012. - 352 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.0/Ludina_i_politika.rar
 20. 60.56 Г61 Головатий, М. Ф. Соціологія політики : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2003. - 504 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Sociologiya_politiki(Golovatiy).pdf
 21. 66.1 Г65 Гончарук-Чолач, Т. В. Історія українських та зарубіжних політичних вчень : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, В. Я. Томахів. - К. : Ліра-К, 2020. - 228 с.
 22. 66.0 Г67 Горбатенко, В. П. Політичне прогнозування : Навч. посіб. / В. П. Горбатенко, І. О. Бутовська. - К. : МАУП, 2005. - 152 с.
 23. 66.0 Д27 Дей, М. О. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях : навч. посіб. / М. О. Дей, О. І. Ткач. - К. : Ліра-К, 2014. - 172 с.
 24. 66.1 К43 Кирилюк, Ф. М. Історія зарубіжних політичних вчень Нової доби : навч. посіб. / Ф. М. Кирилюк ; Кирилюк Ф.М. - К. : ЦУЛ, 2008. - 414 с.
 25. 66.1 К43 Кирилюк, Ф. М. Історія зарубіжних політичних вчень : презентаційний навч.-метод. посіб. / Ф. М. Кирилюк, О. В. Батрименко, В. М. Мельник. - К. : ЦУЛ, 2022. - 208 с.
 26. 87 К43 Кирилюк, Ф. М. Філософія політичної ідеології : навч. посіб. / Ф. М. Кирилюк ; [ Кирилюк Ф. М. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 520 с.
 27. 66.0+67.0 К43 Кириченко, В. М. Політико-правова система України : підруч. / В. М. Кириченко, Ю. В. Кириченко, Ю. М. Соколенко. - К. : ЦУЛ, 2022. - 304 с.
 28. 66.0 К56 Коваленко, А. О. Політичний аналіз і прогнозування / А. О. Коваленко. - К. : Наук. світ, 2002. - 201 с.
 29. 66.0 К59 Козьма, В. В. Особистість і політика: між традицією та модернізацією : монографія / В. В. Козьма. - К. : Альфа-ПІК, 2019. - 328 с.
 30. 66.0+88.5 К60 Колісниченко, Р. М. Глобалістична свідомість людства: політологічний аналіз : монографія / Р. М. Колісниченко. - К. : Персонал, 2017. - 422 с.
 31. 66.0 К70 Коршук, Р. М. Етнополітологія: історія та теорія : навч. посіб. / Р. М. Коршук. - К. : Алерта, 2020. - 316 с.
 32. 66.1 К80 Кресін, О. Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини XVIII століття : Монографія / О. Кресін. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2001. - 468 с.
 33. 66.1 К88 Кудряченко, А. І. Політична історія України ХХ століття : Підруч. / А. І. Кудряченко, Г. І. Калінічева, А. А. Костиря. - К. : МАУП, 2006. - 696 с. -
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.1/Polit_ist_Ukrainy_XX_st.rar
 34. 66.0 Л63 Лісовський, П. М. Політологія : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2022. - 228 с.
 35. 87 Л63 Лісовський, П. М. Політико-правова філософія : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2022. - 192 с.
 36. 60.56 Н49 Нельга, О. В. Соціологія громадської думки : навч. посіб. / О. В. Нельга ; [ Нельга О. В.]. - Харків : Вид-во Шейніної О. В., 2008. - 186 с.
 37. 66.1 О-66 Орлова, Т. В. Сучасна політична історія країн світу : навч. посіб. / Т. В. Орлова. - К. : Знання, 2013. - 677 с.
 38. 66.1 Р69 Романюк, А. С. Історія західних політичних вчень: політичні доктрини ХХ - початку ХХІ ст. : навч. посіб. / А. С. Романюк ; [Романюк А. С.]. - К. : Знання, 2011. - 255 с.
 39. 66.0 С45 Скрипникова, Л. В. Політологія : навч. посіб. / Л. В. Скрипникова, Л. С. Тутік, М. О. Гринчак. - К. : ЦУЛ, 2014. - 272 с.
 40. 66.0+66.4 Ш49 Шергін, С. О. Політологія міжнародних відносин : навч. посіб. / С. О. Шергін. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : ЦУЛ, 2019. - 256 с.
 41. 66.0 Ю70 Юрій, М. Ф. Політична антропологія : навч. посіб. / М. Ф. Юрій, В. І. Павлюк. - К. : Дакор, 2008. - 408 с.

 25 жовтня - День маркетолога

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.5 М58 Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях : Навч. посіб. / [Ред. Барановська М., Козак Ю., Смичек С.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 302 с.
 2. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
 3. 65.290-21 М26 Маркетингові дослідження : навч. посіб. / [Захарченко П. В., Самойленко А. А., Кулік А. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2023. - 234 с.
 4. 65.290-21 М26 Маркетинговий менеджмент = Marketing management : підручник / [Котлер Ф., Келлер К.Л., Павленко А.Ф. та ін.]. - К. : Хімджест, 2008. - 720 с.
 5. 65.290-21 М26 Маркетингова товарна політика : Підруч. / [Ред. Криковцева Н. О.]. - К. : Знання, 2012. - 183 с.
 6. 65.290-21 М26 Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : монографія / [За заг. ред. Н. В. Карпенко]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 252 с.
 7. 65.290-21 М26 Маркетинг: теоретичні основи маркетингу : навч. посіб. / [Захожай В. Б., Романова Л. В., Головач Н. А. та ін.]. - К. : Персонал, 2015. - 606 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-21/Teoret_osn_market.rar
 8. 65.290-21 М26 Маркетинг у галузях і сферах діяльності : Навч. посіб. / [Ред. Буднікевич І. М.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 536 с.
 9. 65.290-21 М26 Маркетинг технічних інновацій : навч. посіб. / [Сукач М. К., Ніколенко І. В., Оборський Г. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2013. - 414 с.
 10. 65.290-21 М26 Маркетинг соціальних послуг / [під. ред. проф. В.Г. Воронкової]. - К. : Професіонал, 2008. - 576 с.
 11. 65.290-21+65.40 М26 Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення : навч. посіб. / [Смерічевська С. В., Жаболенко М. В., Чернишева С. В. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 552 с.
 12. 65.290-21 М26 Маркетинг для магістрів : навч. посіб. / за заг. ред. проф. С.М. Ілляшенко. - Суми : Університетська книга, 2007. - 928 с.
 13. 65.290-21 М26 Маркетинг : підруч. / [Павленко А. Ф., Решетнікова І. Л., Войчак А. В. та ін.]. - вид. 2-ге, без змін. - К. : КНЕУ, 2010. - 600 с.
 14. 65.290-21 М26 Маркетинг : навч. посіб. / [За наук. ред. канд. екон. наук Ковальчук С. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2012. - 679 с.
 15. 65.290-21 М26 Маркетинг : навч. посіб. / [Липчук В. В., Дудяк Р. П., Бугіль С. Я. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2012. - 456 с.
 16. 65.290-21 М26 Маркетинг : підруч. / [ Ред. Старостіна А. О. ]. - К. : Знання, 2009. - 1070 с.
 17. 65.290-21 М26 Маркетинг : Підруч. / Руделіус В., Азарян О.М., Виноградов О.А. та ін; Ред.-упоряд. Сидоренко О.І., Редько П.С. - 1-ге укр. вид. - К. : НМЦ Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 422 с.
 18. 65.290-21 Б20 Балабанова, Л. В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. - К. : ЦУЛ, 2017. - 612 с.
 19. 65.290-21 Б20 Балабанова, Л. В. Маркетинг : Підручн. / Л. В. Балабанова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання-Прес, 2004. - 645 с.
 20. 65.290-21 Б61 Біловодська, О. А. Маркетингова товарна політика : практикум; навч. посіб. / О. А. Біловодська, В. В. Журило. - К. : ЦУЛ, 2023. - 236 с.
 21. 65.290-21 Б77 Бойчук, І. В. Інтернет в маркетингу / І. В. Бойчук, О. М. Музика. - К. : ЦУЛ, 2010. - 512 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-21/Internet_v_marketynhu.rar
 22. 65.290-21 Г20 Гаркавенко, С. С. Маркетинг : підручн. / С. С. Гаркавенко ; [Гаркавенко С.С.]. - 7-ме вид. - К. : Лібра, 2010. - 720 с.
 23. 65.290-21 Г65 Гончаров, С. М. Практикум з маркетингу : навч. посіб. / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. - К. : ЦУЛ, 2012. - 208 с.
 24. 65.290-2+65.290-21 Д53 Дмитренко, Л. А. Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / Л. А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. М. Косяченко. - К. : Медицина, 2010. - 144 с.
 25. 65.290-21 З-12 Забуранна, Л. В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко. - К. : Ліра-К, 2012. - 152 с.
 26. 92 З-14 Загородній, А. Торгівля, маркетинг, реклама : термінологічний словник / А. Загородній, Г. Вознюк, І. Комарницький. - Л. : Львівська політехніка, 2011. - 312 с.
 27. 65.290-2+65.290-21 К17 Калетнік, Г. М. Менеджмент та маркетинг : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська. - К. : Хай-Тек Прес, 2011. - 580 с.
 28. 65.290-21 К44 Кіслов, Д. В. Маркетингова комунікологія як механізм реалізації державної політики : монографія / Д. В. Кіслов, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай. - К. : Персонал, 2018. - 412 с.
 29. 65.290-21 К56 Ковальчук, С. В. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька, С. М. Синиця. - Л. : Новий Світ- 2000, 2011. - 352 с.
 30. 65.053+65.290-21 К70 Корягіна, С. В. Маркетинговий аудит : навч. посіб. / С. В. Корягіна, М. В. Корягін. - К. : ЦУЛ, 2014. - 320 с.
 31. 65.290-21 Л61 Липчук, В. В. Маркетингові дослідження : посіб. / В. В. Липчук, Л. В. Погребняк. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 352 с.
 32. 65.262 Л96 Лютий, І. О. Банківський маркетинг : підруч. / І. О. Лютий, О. О. Солодка. - К. : ЦУЛ, 2010. - 776 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.262/Bankivskyi_marketynh.rar
 33. 65.290-21 М90 Мунін, Г. Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти / Г. Б. Мунін, В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич. - К. : Кондор, 2011. - 430 с.
 34. 65.290-21 О-50 Окландер, М. А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 35. 65.290-21 О-53 Олексенко, Л. В. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. / Л. В. Олексенко. - К. : Ліра-К, 2018. - 468 с.
 36. 65.290-21 П14 Палеха, Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - К. : Ліра-К, 2013. - 480 с.
 37. 65.290-21 П31 Петруня, Ю. Є. Маркетинг : навч. посіб. / Ю. Є. Петруня ; [ Петруня Ю. Є.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2010. - 351 с.
 38. 65.290-21 П52 Полторак, В. А. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / В. А. Полторак, І. В. Тараненко, О. Ю. Красовська. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 342 с.
 39. 65.290-21 Р69 Романова, Л. В. Маркетингова діяльність підприємств рекламної сфери : монографія / Л. В. Романова, В. І. Золотарьова. - К. : МАУП, 2021. - 236 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-21/Romanova_Market_diyaln_pidpryemstv.rar
 40. 65.290-21 Р69 Ромат, Є. В. Маркетинг у публічному управлінні / Є. В. Ромат, Ю. В. Гаврилечко. - К. : Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2018. - 288 с.
 41. 65.290-21 С43 Скибінський, С. Маркетинг : Підручник. Ч.1 / С. Скибінський. - Львів, 2000. - 640 с.
 42. 32.81 С44 Скопень, М. М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : навч. посіб. / М. М. Скопень, М. К. Сукач. - К. : Каравела, 2010. - 336 с.
 43. 65.290-21 С50 Смирнов, І. Г. Маркетинг сталого туризму : навч. посіб. / І. Г. Смирнов, О. О. Любіцева. - К. : Ліра-К, 2019. - 256 с.
 44. 65.290-21 Т89 Турченюк, М. О. Маркетинг : підруч. / М. О. Турченюк, М. Д. Швець. - К. : Знання, 2011. - 318 с.
 45. 65.290-21 Ф68 Фірсова, С. Г. Маркетинг нововведень:дослідження, сегментування, прогнозування : навч. посіб. / С. Г. Фірсова ; [Фірсова С. Г.]. - К. : Атіка, 2010. - 240 с.
 46. 65.290-21+67.401 Ч-19 Чаплай, І. В. Маркетинг у механізмах державного управління : монографія / І. В. Чаплай. - К. : Персонал, 2016. - 208 с.
 47. 65.290-21 Ч-46 Череп, А. В. Основи маркетингу : навч. посіб. / А. В. Череп, О. С. Богма, О. Г. Череп. - К. : Кондор, 2014. - 226 с.
 48. 65.5 Ч-49 Черномаз, П. О. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / П. О. Черномаз ; [Черномаз П. О.]. - К. : Академвидав, 2010. - 272 с. - (Альма-матер).

 На допомогу юристу

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.408 Ю70 Юридична відповідальнысть за корупційні правопорушення: законодавство, актуальна судова практика, коментарі, роз'яснення, міжнародний досвід. - К. : ЦУЛ, 2022. - 442 с.
 2. 66.5 С83 Стратегії національної безпеки України : навч. посіб. / Сервецький І. В., Севрук Ю. Г., Василина М. М. та ін. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 516 с.
 3. 67.72 П80 Прокуратура України : посіб. / [За заг. ред. В. О. Заросила, А. М. кислого, Ю. Г. Севрука]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 120 с.
 4. 67.402 П44 Податкове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 184 с.
 5. 67.402 П44 Податкове право : підруч. / [За ред. Д. О. Гетманцева та М. П. Кучерявека]. - Х. : Право, 2023. - 464 с.
 6. 67.52 О-37 Огляд місця події: пошук, виявлення, фіксація та вилучення слідів злочину : монографія / [Кислий А. М., Цуцкірідзе М. С., Сервецький І. В. та ін.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 248 с.
 7. 67.408 Н35 Національне агентство з питань запобігання корупції : посіб. / [Заросило В. О., Кислий А. М., Севрук Ю. Г. та ін.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 136 с.
 8. 67.408 Н35 Національна поліція України : посіб. / [Заросило В. О., Кислий А. М., Севрук Ю, Г. та ін.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 188 с.
 9. 67.408 З-41 Збірник основних нормативних документів у сфері запобігання і протидії корупції : посіб. / [Укл. Заросило В. О., Сервецький І. В., Сорокіна Л. В.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 604 с.
 10. 67.404 З-12 Забезпечення реалізації цивільних прав та обов'язків людини: національний та міжнародний аспект : посіб. / [За заг. ред. Кислого А. М.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 180 с.
 11. 67.411 Д63 Доказове право : підруч. / [За заг. ред. В. М. Тертишника]. - К. : Алерта, 2022. - 448 с.
 12. 68.9 Д36 Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Історія, сучасний стан, основні нормативні акти, коментарі і роз'яснення, методичні та рекомендаційні матеріали для цивільного населення. - К. : Професіонал, 2022. - 510 с.
 13. 67.401.21 Д36 Державна прикордонна служба України як правоохоронний орган спеціального призначення : посіб. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 168 с.
 14. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 216 с.
 15. 67.404 Г72 Господарське право (Загальна частина) : підруч. / [За ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової]. - К. : Ліра-К, 2023. - 588 с.
 16. 67.71 Б61 Білецька, Л. М. Судове реформування в Україні : колективна монографія / Л. М. Білецька, С. Ф. Демченко, О. О. Юлдашев ; [За заг. ред. А. М. Кислого]. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 188 с.
 17. 67.401 Г68 Гордієнко, С. Г. Генеза сутності та змісту державної безпеки України : монографія / С. Г. Гордієнко. - К. : Людмила, 2023. - 100 с.
 18. 67.408+67.51 Д42 Джужа, О. М. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням у сфері пенсійного забезпечення в Україні : посіб. / О. М. Джужа, Д. М. Тичина, Л. В. Сорокіна. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 252 с.
 19. 67.408 О-64 Організована злочинність і корупція в Україні: стратегія протидії : монографія / В. І. Литвиненко, П. Я. Пригунов, П. Лісовський, М. - К. : Ліра-К, 2022. - 374 с.
 20. 67.72 М75 Молдован, А. В. Прокуратура України : навч. посіб. / А. В. Молдован, Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2016. - 270 с.
 21. 67.411 С32 Сервецький, І. В. Науково-практичний коментар Закону України про оперативно-розшукову діяльність : станом на 1 березня 2022 року / І. В. Сервецький, А. М. Кислий. - 5-те вид.. доп. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 692 с.
 22. 67.405.2 С65 Сорокіна, Л. Методичні рекомендації щодо проблем пенсійної реформи в Україні : навч. посіб. / Л. Сорокіна. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 200 с.

 Академічна доброчесність

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 2. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 3. 83.7 Р55 Риторика : навч. посіб. / [Уоряд. Нищета В. А.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 220 с.
 4. 67.404.3 П68 Право інтелектуальної власності : підруч. / [За заг. ред. О. І. Харитонової]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 540 с.
 5. 72 О-75 Основи наукових досліджень : Навч. посіб. / За заг. ред. Т.В.Гончарука. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 277 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/72/Goncharuk_Osn_nauk_doslidzhen.rar
 6. 81.2 Укр З-19 Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" : із змінами та доп. станом на 12 червня 2023 р. - К. : Алерта, 2023. - 52 с.
 7. 74.58 З-19 Закон України "Про вищу освіту" : чинне законодавство станом на 23 січня 20 20 року. - К. : Алерта, 2020. - 108 с.
 8. 87.7 Е88 Етика ділового спілкування : Курс лекцій / Чмут Т.К., Чайка Г.Л., Лукашевич М.П., Осечинська І.Б. - 2-ге вид., стереотип. - К. : МАУП, 2003. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Etika_dilov_spilkuvannya.pdf
 9. 87.7 Е88 Етика ділового спілкування : навч. посіб. / [за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук ]. - К. : ЦУЛ, 2007. - 344 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.7/Etyka_dilovoho_spilkuvannia.rar
 10. 87.7 Е88 Етика ділового спілкування : навч. посіб. / [За ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук ]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 344 с.
 11. 81 А38 Академічне письмо : Навч. посіб. / Уклад. С.К.Ревуцька, В.М.Зінченко. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2019. - 130 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/Revucka_Akadem_pysmo.rar
 12. 74.58 А38 Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / За заг. ред. Т.В.Фінікова. - К. : Таксон, 2016. - 234 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.58/Akadem_chesnist.rar
 13. 74.58 А38 Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : Кол. моногр. / За заг. ред. Н.Г.Сорокіної та ін. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 169 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.58/Monografiya_Akad_dobrochesnist.rar
 14. 74 А38 Академічна доброчесність: практичний досвід : зб. наук. праць. Вип. 1 / Г[ол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2021. - 177 с.
  Зберегти документ:
  https://drive.google.com/file/d/1Pe4S8xvzJpcdj0-q9GZTkjN-fb0RcId5/view
 15. 74 А38 Академічна доброчесність: практичний досвід : зб. наук. праць. Вип. 2 / Г[ол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2021. - 146 с.
  Зберегти документ:
  https://drive.google.com/file/d/1b_l2ETcp7XmiyKUPczPIOpcSb1bP-qfb/view
 16. 74 А38 Академічна доброчесність: практичний досвід : зб. наук. праць. Вип. 3 / Г[ол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2022. - 104 с.
  Зберегти документ:
  https://drive.google.com/file/d/1kLwxeMAPaHAYSqQUyjT3px1v-Qg9D8xw/view?pli=1
 17. 67.404.3 А22 Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність : практич. посіб. - К. : ЦУЛ, 2021. - 224 с.
 18. 67.404.3 В22 Вахонєва, Т. М. Авторське право і суміжні права в Україні : навч. посіб. / Т. М. Вахонєва. - К. : Дакор, 2016. - 564 с.
 19. 72+74.58 Г85 Грипич, С. Н. Науково-дослідницька діяльність студентів : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова. - К. : Кондор, 2021. - 288 с.
 20. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 21. 67.404.3 Д42 Джунь, В. В. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Джунь. - К. : Персонал, 2014. - 432 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Dgunj_Pravo_intel_vlasn.rar
 22. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Стилістика української мови : Навч. посіб. / П. С. Дудик. - К. : Академія, 2005. - 368 с.
 23. 87.7 З-95 Зусін, В. Я. Етика та етикет ділового спілкування : Навч. посіб. / В. Я. Зусін. - 2-ге вид., переоб. і доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 24. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 25. 81.2 Укр К49 Климова, К. Я. Основи культури і техніки мовлення : Навч. посіб. / К. Я. Климова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2007. - 240 с.
 26. 81.2 Укр К59 Козаченко, Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / Г. В. Козаченко. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 336 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Kozachenko_Ukr_mova.rar
 27. 72 К60 Колесников, О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Колесников ; [Колесников О. В.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 144 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/72/Osnovy_naukovykh_doslidzhen.rar
 28. 72 К63 Комар, Ю. М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Ю. М. Комар, О. І. Попов, В. Ю. Комар. - К. : Ліра-К, 2018. - 183 с.
 29. 72 К70 Корягін, М. В. Основи наукових досліджень : Навч. посіб. / М. В. Корягін, М. Ю. Чік. - К. : Алерта, 2014. - 622 с.
 30. 67.404.3 К78 Кравець, В. Р. Право інтелектуальної власності ( у запитаннях і відповідях ) / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха ; навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2012. - 264 с.
 31. 81.2 Укр К78 Кравець, Л. В. Стилістика української мови : Практикум: Навч. посіб. / Л. В. Кравець. - К. : Вища шк., 2004. - 199 с.
 32. 72 Л15 Ладанюк, А. П. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко, В. Д. Кишенько. - К. : Ліра-К, 2018. - 352 с.
 33. 72 М20 Мальська, М. П. Організація наукових досліджень : навч. посіб. / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. - К. : ЦУЛ, 2017. - 136 с.
 34. 81.2 Укр М36 Мацько, Л. І. Стилістика української мови : Підручн. / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. - К. : Вища шк., 2003. - 462 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Stylistyka_ukrainskoi_movy.rar
 35. 83.7 О-54 Олійник, О. Б. Риторика : навч. посіб. / О. Б. Олійник ; Олійник О. Б. - К. : Кондор, 2009. - 170 с.
 36. 83.7 О-59 Онуфрієнко, Г. С. Риторика : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2019. - 624 с.
 37. 81.2 Укр П39 Плотницька, І. М. Ділова українська мова : навч. посіб. / І. М. Плотницька. - Вид. 3-тє. - К. : ЦУЛ, 2008. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Dilova_ukr_mova.rar
 38. 81.2 Укр П43 Погиба, Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підруч. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. - К. : Кондор, 2013. - 350 с.
 39. 81.2 Укр П52 Полторацька, А. Практикум з сучасної української мови : навч. посіб. / А. Полторацька, І. Бахов. - К. : МАУП, 2023. - 250 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Poltoracka_Prakt_z_ukr_movy.rar
 40. 81 Р32 Ревуцька, С. К. Курс лекцій з дисципліни "Академічне письмо" / С. К. Ревуцька. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. - 81 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/Revucka_Kurs_lek_akadem_pysmo.rar
 41. 83.7 Т41 Тимошенко, Т. Е. Риторика : практикум / Т. Е. Тимошенко. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 96 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/83/83.7/Timoshenko_ritorika.rar
 42. 87.7 Ч-74 Чмут, Т. К. Етика ділового спілкування : Навч. посіб. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. - 3-тє вид., стер. - К. : Вікар, 2003. - 223 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.7/gp_02.pdf
 43. 81.2 Укр Ш37 Шевченко, Л. І. Стилістика українскої літературної мови: функціональна діагностика тексту : Навч. посіб. / Л. І. Шевченко, Л. В. Шулінова. - К. : ВПЦ Київський університет, 2004. - 349 с.
 44. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 45. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - вид.10-те, випр. і доп. - К. : Алерта, 2022. - 302 с.

 1 жовтня - День українського козацтва

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) У45 Україна - козацька держава : Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Авт.-упоряд. Недяк В.В. - К. : Емма, 2004. - 1216 с.
 2. 63.3(4 Укр) Р33 Реєстр війська Запорізького 1649 року (алфавітний покажчик прізвищ) / [Упоряд. В. Ф. Ковальчук]. - К. : Пріоритети, 2014. - 284 с.
 3. 63.3(4 Укр) Р33 Реєстр війська запорізького 1649 року / Ред. Шевченко Ф.П. та ін. - К. : Наукова думка, 1995. - 592 с.
 4. 63.3(4 Укр) К59 Козацьке лицарство - основа національного виховання / Ред. Бондар В.Д. - К. : МАУП, 2004. - 104 с.
 5. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського козацтва. У 2-х т. : Нариси. Т-2 / [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. - К. : КМ академія, 2007. - 724 с. : іл. - Бібліогр.: с. 590-700.
 6. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського козацтва. У 2-х т. : Нариси. Т-1. - К. : КМ Академія, 2006. - 781.
 7. 63.3(4 Укр) В48 Винар, Л. Р. Козацька Україна : Вибрані праці / Л. Р. Винар ; Ред. Степаненков В. - К.-Львів-Нью-Йорк-Париж, 2003. - 677 с.
 8. 63.3(4 Укр) Г61 Голобуцький, В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-1775 рр.) / В. О. Голобуцький. - Д. : Січ, 2004. - 421 с.
 9. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. Україна - козацька держава. Історія українського козацтва : Посіб. / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256 с.
 10. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Традиції, звичаї та побут козаків XV-XXI : Посіб. / Л. М. Головешко. - Маріуполь, 2009. - 168 с.
 11. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Минуле та сьогодення козацтва Приазов'я / Л. М. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2011. - 356 с.
 12. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Азовське козацьке військо та його нащадки / Л. М. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2012. - 330 с.
 13. 63.3(4 Укр) Г70 Горобець, В. М. Україна: козацькі війни, 1618-1638 / В. М. Горобець ; [Горобець В. М.]. - К. : Кріон, 2011. - 268 с.
 14. 63.3(4 Укр) Г70 Горобець, В. М. Україна: Десятиліття "золотого спокою" та доба революційного збурення.1638-1650 / В. М. Горобець ; [Горобець В. М.]. - К. : Кріон, 2012. - 240 с.
 15. 63.3(4 Укр) Г70 Горобець, В. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба / В. Горобець, Т. Чухліб. - К. : Наукова думка, 2004. - 312 с.
 16. 63.3(4 Укр) Д17 Дан, О. Ю. Козацтво Брацлавщини у боротьбі за свободу і незалежність (1648-1676 рр.) / О. Ю. Дан. - К. : Стилос, 2004. - 288 с.
 17. 63.3(4 Укр) К17 Каляндрук, Т. Загадки козацьких характерників : Наук.- попул. вид. / Т. Каляндрук. - Л. : Піраміда, 2006. - 272 с.
 18. 63.3(4 Укр) К56 Коваленко, С. Опис козацької України 1649-го року : Довідник / С. Коваленко, О. Пугач. - К. : Просвіта, 2004. - 152 с.
 19. 63.3(4 Укр) М30 Марченко, Т. М. Козаки-Мамаї / Т. М. Марченко ; [Марченко Т.М.]. - К.- Опішне, 1991. - 80 с.
 20. 63.3(4 Укр) О-54 Олійник, О. Л. Запорозький зимівник часів Нової Січі (1734-1775) / О. Л. Олійник. - Запоріжжя : Дике поле, 2005. - 256 с.
 21. 63.3(4 Укр) С91 Сушинський, Б. Козацька Україна: "Хмельниччина" / Б. Сушинський. - Одеса : ВМВ, 2004. - 560 с.
 22. 63.3(4 Укр) У69 Уривалкін, О. М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О. М. Уривалкін, М. О. Уривалкін. - К. : Дакор, КНТ, 2008. - 395 с.
 23. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Козаки та Яничари: Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500-1700 років / Т. Чухліб ; [Чухліб Т.]. - К. : КМ Академія, 2010. - 446 с.
 24. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713) / Т. Чухліб. - К. : КМ Академія, 2004. - 288 с.
 25. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр / Т. Чухліб. - 2-ге вид., доопрац. - К. : Арістей, 2005. - 640 с.
 26. 63.3(4 Укр) Щ61 Щербак, В. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV-XVII ст. / В. Щербак. - К. : КМ Академія, 2000. - 300 с.
 27. 63.3(4 Укр) Я22 Яворницький, Д. І. Історія запорізьких козаків : В 3-х т. Т.3 / Д. І. Яворницький ; [Яворницький Д. І.]. - Л. : Світ, 1992. - 456 с.
 28. 83.3(4 Укр) К68 Корпанюк, М. Слово. Хрест. Шабля. (Українське манастирсько-церковне, світське крайове літописання XVI-XVIII ст. компіляціх козацького літописання XVIII ст. як історико-літературне явище) / М. Корпанюк. - К. : Смолоскип, 2005. - 904 с.
 29. 84(4 Укр) С47 Славна козацька епоха в історії України. Художні твори вітчизняних класиків / [Ред. Полідович О. А.]. - Д. : ТОВ "ВКФ"БАО", 2009. - 640 с.
 30. 92 У45 Українське козацтво : Мала енциклопедія. - К.; Запоріжжя : Генеза; Прем'єр, 2006. - 672 с.

 27 вересня - Всесвітній день туризму

Список літератури до книжкової виставки

 1. 26.89 М21 Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Європа : навч. посіб. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. - 2-ге вид., стереотип. - К. : ЦНЛ, 2010. - 224 с.
 2. 32.81 С44 Скопень, М. М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : навч. посіб. / М. М. Скопень, М. К. Сукач. - К. : Каравела, 2010. - 336 с.
 3. 32.973 С44 Скопень, М. М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі. Практикум : навч. посіб. / М. М. Скопень. - К. : Кондор, 2015. - 302 с.
 4. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія туризму : підруч. / М. П. Лукашевич, С. М. Мошак, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2015. - 303 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 5. 65.053 А65 Андренко, І. Б. Аналіз діяльності підприємств туризму : Навч. посіб. / І. Б. Андренко. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 236 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Andrenko_Analiz_diyaln_pidpr_turyzmu.rar
 6. 65.053 А65 Андренко, І. Б. Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму : Підруч. / І. Б. Андренко, Н. М. Влащенко. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 308 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Andrenko_Fin-ek_analiz.rar
 7. 65.290-2 М50 Менеджмент медичного та рекреаційного туризму = Managementul turismului medical si recreativ : монографія / [Робу Е., Грибнича К., Козак Ю. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 245 с.
 8. 65.290-2 А65 Андренко, І. Б. Менеджмент туризму : Навч. посіб. / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 402 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Andrenko_Men-t_turyzmu.rar
 9. 65.290-2 П34 Писаревський, І. М. Менеджмент організацій сектора туризму : Навч. посіб. / І. М. Писаревський, Л. А. Нохріна, С. А. Александрова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 310 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Pysarevskiy_Men-t_organizaciy.rar
 10. 65.290-2 Ш67 Школа, І. М. Менеджмент туризму : підруч. / І. М. Школа, О. П. Корольчук. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 464 с.
 11. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 12. 65.290-2(9) П34 Писаревський, І. М. Ризик-менеджмент у туризмі : Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Писаревський, О. Д. Стешенко. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 128 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Pysarevskiy_Ryzyk-men-t.rar
 13. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
 14. 65.290-21 З-12 Забуранна, Л. В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко. - К. : Ліра-К, 2012. - 152 с.
 15. 65.290-21 М90 Мунін, Г. Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти / Г. Б. Мунін, В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич. - К. : Кондор, 2011. - 430 с.
 16. 65.290-21+65.43 М20 Мальська, М. П. Основи маркетингу в туризмі : підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. - К. : ЦУЛ, 2016. - 336 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-21/Malska_Osn_market_u_turyzmi.rar
 17. 65.290-22+65.43 Б73 Богдан, Н. М. Управління якістю туристських послуг : Підруч. / Н. М. Богдан, І. М. Писаревський, С. О. Погасій. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 340 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Bogdan_Upr_yak_tur_poslug.rar
 18. 65.43 У67 Управління регіональним розвитком туризму : навч. посіб. / [Стеченко Д. М., Безуглий І. В., Турло Н. П. та ін.]. - К. : Знання, 2012. - 455 с.
 19. 65.43 Е45 Економіка туризму : Навч. посіб. / Левицька І.В. та ін. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2020. - 488 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.43/Levycka_Ekonomika_turyzmu.rar
 20. 65.43 А16 Абрамов, В. В. Діяльність туристської самодіяльної організації : Підруч. / В. В. Абрамов. - Х. : ХНУМГ, 2020. - 301 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.43/Abramov_Diyaln_tur_organizacii.rar
 21. 65.43 А46 Александрова, С. А. Економіка готельно-ресторанного господарства : Навч. посіб. / С. А. Александрова, Л. В. Оболенцева, В. Ю. Світлична. - Х. : ХНУМГ, 2022. - 142 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.43/Alexandrova_Ek_got-rest_gospodarstva.rar
 22. 65.43 В58 Влащенко, Н. М. Інноваційні технології у ресторанному, готельному господарстві та туризмі / Н. М. Влащенко. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 373 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.43/Vlaschenko_Innovaciyni_tehnogii.rar
 23. 65.43 Г12 Гаврилюк, А. М. Державна політика у сфері туризму в Україні: соціогуманітарний вимір : монографія / А. М. Гаврилюк. - 2-е вид. - К. : Ліра-К, 2022. - 428 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.43/Gavryluk_Derzh_pol_u_sferi_turyzmu.rar
 24. 65.43 Г70 Городня, Т. А. Економіка туризму: теорія і практика : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. - К. : Кондор, 2012. - 436 с.
 25. 65.43 Л63 Лісовський, П. М. Туристична діяльність: інновація, інвестиція, рекреація : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Ліра-К, 2022. - 123 с.
 26. 65.43 М21 Мальська, М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : підруч. / М. П. Мальська, В. В. Худо ; 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2021. - 368 с.
 27. 65.43 С24 Світлична, В. Ю. Економіка туризму : Підруч. / В. Ю. Світлична. - Х. : ХНУМГ, 2022. - 167 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.43/Svitlychna_Ekonomika_turyzmu.rar
 28. 65.43+65.290-2 Т88 Туроперейтинг : навч. посіб. / [За заг. ред. В. Я. Брича]. - К. : Кондор, 2015. - 276 с.
 29. 67.4+75.81 К59 Козловський, Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. / Є. В. Козловський. - К. : ЦУЛ, 2015. - 272 с.
 30. 67.4+75.81 С29 Селецький, С. І. Правове регулювання туризму в Україні : навч. посіб. / С. І. Селецький ; [Селецький С. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 186 с.
 31. 74.58+75.81 П34 Писаревський, І. М. Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) : Підруч. / І. М. Писаревський, С. А. Александрова. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 175 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.58/Pysarevskiy_Prof_kompetentnist_2017.rar
 32. 74.58+75.81 П34 Писаревський, І. М. Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) : Підруч. / І. М. Писаревський, С. А. Александрова. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 230 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.58/Pysarevskiy_Prof_kompetentnist.rar
 33. 75.81 Т87 Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / [Федорченко В. К., Пазенок В. С., Кручек О. А. та ін.]. - К. : Академія, 2013. - 368 с.
 34. 75.81 М58 Міжнародний туризм : навч. посіб. / [Божидарнік Т. В., Божидарнік Н. В., Савош Л. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 312 с.
 35. 75.81 А16 Абрамов, В. В. Історія туризму : Підруч. / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 294 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/75/75.81/Abramov_Ist_turyzmu.rar
 36. 75.81 А50 Алієва-Барановська, В. М. Міжнародний туризм : навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2013. - 344 с.
 37. 75.81 А65 Андренко, І. Б. Діловий туризм : Навч. посіб. / І. Б. Андренко. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 165 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/75/75.81/Andrenko_Dil_turyzm.rar
 38. 75.81 Б15 Баєв, В. В. Основи туроперейтингу / В. В. Баєв. - К. : Персонал, 2016. - 156 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/75/75.81/Osn_turopereityngu.rar
 39. 75.81 В58 Влащенко, Н. М. Управління курортами / Н. М. Влащенко. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 226 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/75/75.81/Vlaschenko_Upr_kurortamy.rar
 40. 75.81 В58 Влащенко, Н. М. Інноваційні технології в туризмі : Навч. посіб. / Н. М. Влащенко, М. В. Тонкошкур. - Х. : ХНУМГ, 2022. - 214 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/75/75.81/Vlaschenko_Innov_teh_v_turyzmi.rar
 41. 75.81 К52 Кляп, М. П. Сучасні різновиди туризму : Навч. посіб / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2011. - 334 с.
 42. 75.81 К78 Кравець, О. М. Організація анімаційних послуг в туризмі : Навч. посіб. / О. М. Кравець, С. І. Байлик. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 335 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/75/75.81/Kravec_Org_anim_posl_v_turyzmi.rar
 43. 75.81 К78 Кравець, О. М. Курортологія : Підруч. / О. М. Кравець, А. А. Рябєв. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 167 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/75/75.81/Kravec_Kurortologiya.rar
 44. 75.81 М20 Мальська, М. П. Світовий досвід туризму : підруч. / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 244 с.
 45. 75.81 М21 Мальська, М. П. Організація туристичного обслуговування : підруч. / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2011. - 275 с.
 46. 75.81 П34 Писаревський, І. М. Управління сталим розвитком в туризмі : Навч. посіб. / І. М. Писаревський. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 96 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/75/75.81/Pysarevskiy_Upr_stal_roz_v_turyzmi.rar
 47. 75.81 П34 Писаревський, І. М. Планування та організація туристських маршрутів : Підруч. / І. М. Писаревський, М. В. Тонкошкур. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 304 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/75/75.81/Pysarevskiy_Tur_marshruty.rar
 48. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Замковий туризм в Україні : навч. посіб. / М. Й. Рутинський. - К. : ЦУЛ, 2020. - 432 с.
 49. 75.81 У80 Устименко, Л. М. Історія туризму : навч. посіб. / Л. М. Устименко, І. Ю. Афанасьєв. - 4-те вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2023. - 378 с.
 50. 75.81 Ф33 Федорченко, В. К. Організація туризму в Україні: регіональні аспекти : навч. посіб. / В. К. Федорченко, І. М. Мініч. - К. : Ліра-К, 2021. - 338 с.
 51. 75.81 Х58 Хлопяк, С. В. Міжнародний туризм : Опорний конспект лекцій / С. В. Хлопяк. - К. : КНТЕУ, 2012. - 65 с.
 52. 75.81+26.89 П16 Пангелов, Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. / Б. П. Пангелов ; [ Пангелов Б. П. ]. - К. : Академвидав, 2010. - 248 с. - (Альма-матер).
 53. 86.2+75.81 Л93 Любіцева, О. О. Паломництво та релігійний туризм : навч. посіб. / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. - К. : Альтерпрес, 2011. - 416 с.
 54. 92 М21 Мальська, М. П. Англо-український словник термінів сфери туризму / М. П. Мальська, Н. О. Микитенко, А. М. Котловський. - К. : ЦУЛ, 2015. - 448 с.
 55. 92 С50 Смаль, І. В. Географія туризму та рекреація : Словник-довідник / І. В. Смаль. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Smal_Geogr_turizmu.rar

 15 вересня - Міжнародний день демократії

Список літератури до книжкової виставки

 1. 66.0 Д31 Демократія: Антологія / Упоряд. Проценко О. - К. : Смолоскип, 2005. - 1108 с.
 2. 66.0 О-75 Основи демократії : Навч. посіб. / Бессонова М., Бірюков О., Бондарук С. та ін.; Ред. Колодій А. - К. : Ай Би, 2002. - 684 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.0/Osnovy_demokratii.rar
 3. 66.0 О-75 Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : Навч. посіб. / Філонов О.В., Субботін В.М., Пашутін В.В., Тодоров І.Я. - К. : Знання, 2006. - 215 с.
 4. 66.1 Т51 Алексіс, д. Т. Про демократію в Америці / де Токвіль Алексіс ; Пер. з фр. Г. Філіпчука, М. Москаленка, передм. Андре Жардена. - У 2-х тт. - К. : Всесвіт, 1999. - 590 с.
 5. 68 Б24 Баранівський, В. Ф. Демократизація Збройних Сил України / В. Ф. Баранівський. - К. : Центр практичної філософії, 2001. - 112 с.
 6. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Демократія: історія, теорія, практика : навч. посіб. / М. Ф. Головатий ; [Головатий М. Ф.]. - К. : Персонал, 2011. - 228 с.
 7. 74 Д95 Д'юї, Д. Демократія і освіта / Д. Д'юї ; [Д'юї Д.]. - Л. : Літопис, 2003. - 294 с.
 8. 66.0 Л27 Латигіна, Н. А. Демократія: реалії versus утопії : монографія / Н. А. Латигіна ; Латигіна Н. А. - К. : Київ нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 400 с.
 9. 66.3 М36 Махмуд, М. Х. Демократія в Швейцарії / Мухаммад Халяф Махмуд, Масбах Іса Мухаммад. - Тріполі-Велеріт : Всесвітній центр вивчення "Зелної книги", 2006. - 238 с.
 10. 65.02 Н82 Норгаард, О. Економічні інституції та демократична реформа. Порівняльний аналіз посткомуністичних країн = Economic institutions and democratic reform. A comparative analysis of pоst-communist countries / О. Норгаард ; пер.з англ.Козуба М., Галушки А. - К. : Ніка-Центр, 2007. - 424 с.
 11. 66.3 П18 Паренти, М. Демократия для избранных. Настольная книга о политических играх США = Democracy for the few / М. Паренти ; пер.с 7-го англ. изд.Горбатенко В. Н. - М. : Поколение, 2006. - 416 с.
 12. 66.3 П20 Патнам, Р. Д. Творення демократії: Традиції громадської активності в сучасній Італії / Р.Д. та ін. Патнам ; Р.Д.Патнам, Р.Леонарді, Р.Й,Нанетті; Пер. з англ. В.Ющенко. - К. : Основи, 2001. - 302 с.
 13. 66.0 Р64 Розанвалон, П. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлексивність, наближеність = La legitimite democratique / П. Розанвалон ; [Розанвалон П.]. - К. : КМ Академія, 2009. - 287 с.
 14. 76.01 Р64 Розкошний, А. П. Демократія в журналістській творчості : Навч. посіб. / А. П. Розкошний. - К. : ЦНЛ, 2005. - 112 с.
 15. 66.0 Ц27 Цвєтков, В. Демократія. Управління. Бюрократія: в контексті модернизації українського суспільства : Монографія / В. Цвєтков, В. Горбатенко. - К. : Ін-т держави і права ім. Корецького В.М., 2001. - 248 с.
 16. 66.0 Ц27 Цвєтков, В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія і практика : монографія / В. В. Цвєтков ; Цвєтков В.В. - К. : ТОВ "Вид-во "Юридична думка", 2007. - 336 с.

 На допомогу економісту

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.052 Б94 Бухгалтерський облік як наука: від основ до наукової картини світу : колективна монографія / [За наук. ред. В. Я Плаксієнка]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 340 с.
 2. 65.052+32.97 В26 Ведення бухгалтерського обліку в MASTER:Бухгалтерія : навч. посіб. / [За заг. ред. Засадного Б. А.]. - К. : Кондор, 2023. - 192 с.
 3. 65.053 В60 Внутрішній аудит = Internal audit : навч. посіб. / [Огійчук М. Ф., Рагуліна І. І., Новіков І. Т. та ін]. - вид. п'яте, перероб. і доп. - К. : Алерта, 2022. - 390 с.
 4. 65.29 Е45 Економіка підприємства : підруч. / [Під заг. ред. Ковальської Л. Л. і Кривов'язова І. В.]. - К. : Кондор, 2020. - 700 с.
 5. 65.01 Е45 Економічна теорія : підруч. / [Якобчук В. П.. Ходаківський Є. І., Литвинчук І. Л та ін.]. - К. : Ліра-К, 2020. - 449 с.
 6. 65.01 Е45 Економічна теорія : навч. посіб. / [Під керівн. та наук. ред. В. Б. Захожая]. - К. : Персонал, 2016. - 520 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Ekonom_teoria.rar
 7. 65.01 Е45 Економічна теорія : навч. посіб. / [За заг. ред. Л. С. Шевченко]. - Х. : Право, 2016. - 268 с.
 8. 65.01 Е45 Економічна теорія / [За ред. Соколова М. О., Горлач М. І.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 532 с.
 9. 65.01 Е45 Економічний розвиток України: концептуальні засади та інституційний вимір : монографія / [За ред. В. Д. Базилевича, Н.І. Гражевської, В. В. Вірченка]. - К. : Ліра-К, 2022. - 430 с.
 10. 65.012.1 М59 Мікроекономіка : підруч. / [За заг. ред. А. І. Ігнатюк]. - К. : Ліра-К, 2023. - 420 с.
 11. 65.012.1 М71 Мікроекономіка. Тренінг-курс : Навч. посіб. / В.П.Решетило та ін. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 265 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Reshetylo_Mikroekonomika.rar
 12. 65.052 О-17 Облік, оподаткування та аудит : навч. посіб. / [Плаксієнко В. Я., Верига Ю. А., Кулик Є. А. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 509 с.
 13. 65.052(1) У67 Управлінський облік : навч. посіб. / [Л. В. Гуцаленко, Колеснікова О. М., Лепетан І. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 370 с.
 14. 65.261 Ф59 Фінанси підприємств : підруч. / [Курило О. Б., Бондаренко Л. П., Вівчар О. Й. та ін.]. - К. : Кондор, 2020. - 340 с.
 15. 65.261 Ф68 Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України : Колективна монографія / За ред. В.В.Зимовця. - К. : НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2019. - 306 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Zymovec_Fin_pidpryemstv.rar
 16. 65.23 Ф59 Фінансове планування : навч. посіб. / [Череп А. В., Бугай В. З., Горбунова А. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2023. - 292 с.
 17. 65.053 Ф59 Фінансовий аналіз : навч. посіб. / [За заг. ред. Т. Д. Косової, І. В. Сіменко]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 440 с.
 18. 65.261 Ф59 Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / [За заг. ред. І. О. Школьник, В. М. Кремень]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 488 с.
 19. 65.261 Б38 Бедринець, М. Д. Фінанси підприємств : навч. посіб. / М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань. - К. : ЦУЛ, 2018. - 292 с.
 20. 65.261 Б38 Бедринець, М. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : Навч. посіб. / М. Д. Бедринець, А. В. Сурженко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 352 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Finansovyi_menedzhment_u_malomu_biznesi.rar
 21. 65.052 Б39 Безверхий, К. В. Облік в бюджетних установах : навч. посіб. / К. В. Безверхий. - К. : ЦУЛ, 2020. - 312 с.
 22. 65.052(1) Б87 Брадул, О. М. Управлінський облік : навч.-практ. посіб. / О. М. Брадул, В. А. Шепелюк. - К. : Кондор, 2017. - 352 с.
 23. 65.053 Г12 Гаватюк, Л. С. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. / Л. С. Гаватюк, Н. О. Ковальчук, Н. І. Єрмійчук. - Чернівці : ЧНУ, 2019. - 334 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Gavatuk_Fin_analiz.rar
 24. 65.29 Г44 Гетьман, О. О. Економіка підприємства : Навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - 2-е вид. - К. : ЦУЛ, 2019. - 488 с.
 25. 65.052(1) Г61 Голов, С. Ф. Управлінський облік : підруч. / С. Ф. Голов. - К. : ЦУЛ, 2018. - 534 с.
 26. 65.29 Г85 Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. - 2-ге вид., перероб і доп. - К. : ЦНЛ, 2019. - 304 с.
 27. 65.261 Г84 Грідчіна, М. В. Фінансовий менеджмент : курс лекцій / М. В. Грідчіна. - К. : Персонал, 2015. - 268 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Gridchina_Fin_men-t.rar
 28. 65.261 Г91 Грушко, В. І. Фінанси : підруч. / В. І. Грушко, О. С. Наконечна, О. Г. Чумаченко. - К. : Ліра-К, 2019. - 600 с.
 29. 65.052 Г93 Гудзь, Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. - 2-е вид, перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2019. - 424 с.
 30. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінанси зарубіжних країн : Навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Кондор, 2021. - 384 с.
 31. 65.052 К56 Коваль, М. І. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / М. І. Коваль, О. В. Цімошинська, Г. І. Скиба. - К. : МАУП, 2022. - 462 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Koval_Buh_oblik.rar
 32. 65.053 К64 Кондратенко, Н. О. Фінансовий аналіз : Конспект лекцій / Н. О. Кондратенко, К. О. Великих. - Х. : ХНУМГ, 2020. - 166 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Kondratenko_Fin_analiz.rar
 33. 65.052 К72 Косяк, А. П. Бухгалтерський облік ІІ / А. П. Косяк, А. В. Зубенко. - Х. : ХНУМГ, 2020. - 326 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Kosyak_Buh_oblik_II.rar
 34. 65.052 Л63 Лисиченко, О. О. Фінансовий облік : навч. посіб. / О. О. Лисиченко, П. Й. Атамас, О. П. Атамас. - К. : ЦУЛ, 2019. - 356 с.
 35. 65.052 Л68 Лобода, Н. О. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. О. Лобода, О. М. Чабанюк. - К. : Алерта, 2022. - 224 с.
 36. 65.052(1) М69 Михальська, О. Л. Управлінський облік та аналіз виробничих витрат : монографія / О. Л. Михальська, В. Г. Швець. - К. : Кондор, 2019. - 224 с.
 37. 65.261 Н53 Непочатенко, О. О. Фінанси підприємств : підруч. / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. - К. : ЦУЛ, 2017. - 504 с.
 38. 65.012.1 Р83 Рудий, М. М. Мікроекономіка : навч. посіб. / М. М. Рудий, В. В. Жебка. - К. : ЦУЛ, 2017. - 360 с.
 39. 65.052 С89 Сук, Л. К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. - 3-тє вид.,перероб. і доп. - К. : Знання, 2016. - 663 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 40. 65.23 Т23 Таукешева, Т. Д. Фінансове планування діяльності бюджетних установ : Навч. посіб. / Т. Д. Таукешева. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 405 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.23/Taukesheva_Fin_planuvannya.rar
 41. 65.261 Ц56 Цибульська, Е. І. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Е. І. Цибульська. - К. : Кондор, 2021. - 348 с.
 42. 65.29 Ч-46 Череп, А. В. Економіка підприємств : навч. посіб. / А. В. Череп, В. О. Герасимова. - К. : Кондор, 2023. - 196 с.
 43. 65.053 Ч-46 Череп, А. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / А. В. Череп, О. В. Гамова, І. А. Козачок. - К. : Кондор, 2020. - 268 с.
 44. 65.051 Ч-81 Чубка, О. М. Фінансова статистика : підруч. / О. М. Чубка, І. С. Скоропад, О. Б. Курило. - К. : Кондор, 2023. - 212 с.
 45. 65.052 Ш25 Шара, Є. Ю. Фінансовий облік І : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-Гонтаренко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 336 с.
 46. 65.052 Ш25 Шара, Є. Ю. Фінансовий облік ІІ : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-Гонтаренко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 308 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Finansovyi_oblik_II.rar
 47. 65.29 Я74 Яркіна, Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. М. Яркіна. - вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 596 с.

  8 вересня - Міжнародний день грамотності

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. / [Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 296 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 3. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 4. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 5. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_literaturna_mova.rar
 6. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 7. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_Prakt_dovidnyk.rar
 8. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 9. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 10. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 11. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 12. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 13. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 14. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 15. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 16. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_dlya_inozemciv.rar
 17. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 18. 81.2 Укр Б15 Баденкова, В. М. Історія української літературної мови : Навч. посіб. / В. М. Баденкова. - Миколаїв : ТОВ "Іліон", 2017. - 148 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Badenkova_Ist_ukr_movy.rar
 19. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_lit_mova.rar
 20. 81.2 Ісп Г44 Гетьман, З. О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccoin del espanol al ucraniano : навч. посіб. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова. - К. : Київський університет, 2010. - 223 с.
 21. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 22. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 23. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 24. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 25. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 26. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Prakt_kurs_Ukr_movi.rar
 27. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 28. 81.2 Укр+67.71 К12 Кабиш, О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практич. посіб. / О. О. Кабиш. - К. : Алерта, 2019. - 110 с.
 29. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 30. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мовавсіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 31. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 32. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 33. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 34. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 35. 81.2 Нім+81.2 Укр Л93 Любчук, Н. В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія : навч. посіб. / Н. В. Любчук. - К. : Київський університет, 2011. - 161 с.
 36. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 37. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 38. 81.2 Англ+81.2 Укр М64 Мірончук, Т. А. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : навч. посіб. / Т. А. Мірончук. - К. : Персонал, 2013. - 184 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Porivn_Leksikol.rar
 39. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 40. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 41. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 42. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 43. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 44. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 45. 81.2 Укр Ч-90 Чумак, В. В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : Навч. посіб. / В. В. Чумак, О. Г. Чумак. - К. : Знання, 2011. - 631 с.
 46. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 47. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 48. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 49. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 50. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 51. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 52. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.

 Художня література

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) Б14 Багряний, І. Сад Гетсиманський : роман / І. Багряний. - Х. : Фоліо, 2016. - 572 с.
 2. 84(4 Укр) Б68 Блейкер, П. Райдуга навколо сонця : збірка / П. Блейкер. - К. : Кондор, 2023. - 272 с.
 3. 84(4 Укр) В58 Власенко, І. Синдром зародка : роман / І. Власенко. - К. : Кондор, 2020. - 236 с.
 4. 84(4 Укр) Д21 Дашвар, Л. Ініціація : роман / Л. Дашвар. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 416 с.
 5. 84(4 Укр) Д21 Дашвар, Л. На запах м'яса : роман / Л. Дашвар. - 4-те вид. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 368 с.
 6. 84(4 Укр) Ж79 Жолдак, Б. Укри : бойова проза / Б. Жолдак. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 220 с.
 7. 84(4 Англ) К21 Карвер, Т. Жажда = The creper / Т. Карвер ; пер.с англ. - Х.; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. - 416 с.
 8. 84(7 США) К41 Кінг, С. Кінець зміни = End of watch : роман / С. Кінг ; пер.з англ. Г. Яновської. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 448 с.
 9. 84(7 США) К41 Кінг, С. Ловець снів = Dreamcatcher : роман / С. Кінг ; пер.з англ. В. Меренко. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 672 с.
 10. 84(7 США) К41 Кінг, С. Мізері : роман / С. Кінг. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 384 с.
 11. 84(7 США) К41 Кінг, С. Повна темрява. Без зірок = Full dark. No stars / С. Кінг ; пер.з англ. О. Красюка. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2011. - 480 с.
 12. 84(7 США) К41 Кінг, С. Протистояння : роман. Т.1. / С. Кінг. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 576 с.
 13. 84(4 Укр) К59 Кокотюха, А. А. Адвокат із Личаківської : роман / А. А. Кокотюха. - Х. : Фоліо, 2017. - 283 с. - (Ретророман).
 14. 84(4 Укр) К59 Кокотюха, А. А. Легенда про безголового : детективний роман / А. А. Кокотюха. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. - 256 с. - (Детективна агенція ВО).
 15. 84(4 Укр) К59 Кокотюха, А. А. Привид із Валової : роман / А. А. Кокотюха. - Х. : Фоліо, 2017. - 286 с. - (Ретророман).
 16. 84(4 Укр) М51 Меньшов, О. В. Формікаріум : повість / О. В. Меньшов. - К. : Ліра-К, 2022. - 208 с.
 17. 84(4 Укр) П12 Павліченко, А. Пазли життя : історичний роман / А. Павліченко. - К. : Ліра-К, 2023. - 212 с.
 18. 84(4 Укр) П36 Підмогильний, В. Третя революція : повісті; роман / В. Підмогильний. - К. : Український письменник, 2012. - 619 с.
 19. 84(4 Укр) Т16 Талан, С. Коли ти поруч / С. Талан. - 4-те вид. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 320 с.

 М.Ф.Головатий - вчений, педагог, людина

Список літератури до книжкової виставки

 1. 66.0 Б35 Бебик, В. М. Політична культура сучасної молоді / В. М. Бебик, М. Ф. Головатий, В. А. Ребкало. - К. : А.Л.Д., 1996. - 112 с.
 2. 92 Б81 Бондар, Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко. - К. : Персонал, 2010. - 400 с.
 3. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Демократія: історія, теорія, практика : навч. посіб. / М. Ф. Головатий ; [Головатий М. Ф.]. - К. : Персонал, 2011. - 228 с.
 4. 84(4 Укр) Г61 Головатий, М. Ф. Життєве коло : оповідання і повісті / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2008. - 168 с.
 5. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Людина і політика : підруч. / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2012. - 352 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.0/Ludina_i_politika.rar
 6. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Політична міфологія : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2006. - 144 с.
 7. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Політичне життя : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2013. - 510 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.0/Golovatiy_Politichne_zhyttya.rar
 8. 66.3+67.401 Г61 Головатий, М. Ф. Українська доля: вчора, сьогодні, завтра : монографія / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2018. - 470 с.
 9. 60.5+87.7 Г61 Головатий, М. Ф. Оздоровлення нації в об'єктиві науки, або доля України: як її змінити : наук.-публіцист. вид. / М. Ф. Головатий, Г. А. Дмитренко, В. Т. Солодков. - 2-ге вид., доп. - К. : ДКС-центр, 2019. - 272 с.
 10. 66.6 Г61 Головатий, М. Ф. Класи і партії : навч. посіб. / М. Ф. Головатий ; Головатий М.Ф. - К. : Персонал, 2008. - 144 с.
 11. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Мистецтво політичної діяльності : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2002. - 176 с.
 12. 66.3 Г61 Головатий, М. Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення / М. Ф. Головатий. - К. : Наукова думка, 1993. - 237 с.
 13. 74 Г61 Головатий, М. Ф. Навчи себе сам : Навч. метод. розробка / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2002. - 120 с.
 14. 74 Г61 Головатий, М. Ф. Навчи себе сам : Навч. метод. розробка / М. Ф. Головатий. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : МАУП, 2005. - 132 с.
 15. 88.4-9 Г61 Головатий, М. Ф. Політична психологія / М. Ф. Головатий. - Навч. посіб. - К. : МАУП, 2001. - 136 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Polit_psyhologiya(Golovatiy).pdf
 16. 88.4-9 Г61 Головатий, М. Ф. Політична психологія : підруч. / М. Ф. Головатий ; [Головатий М. Ф.]. - 2-ге вид. - К. : ЦНЛ, 2009. - 400 с.
 17. 88.4-9 Г61 Головатий, М. Ф. Політична психологія : Підруч. / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2006. - 400 с.
 18. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Політичний менеджмент : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2005. - 264 с.
 19. 66.0 Г61 Головатий, М. Ф. Політичний менеджмент : навч. посіб. / М. Ф. Головатий ; [ Головатий М. Ф. ]. - 2-ге вид, допов. - К. : Персонал, 2010. - 296 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/66/66.0/Polit_menedg.pdf
 20. 60.54 Г61 Головатий, М. Ф. Соціологія молоді : Курс лекций / М. Ф. Головатий ; 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 304 с.
 21. 60.56 Г61 Головатий, М. Ф. Соціологія політики : Навч. посіб. / М. Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2003. - 504 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Sociologiya_politiki(Golovatiy).pdf
 22. 92 Г61 Головатий, М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. - К. : МАУП, 2005. - 560 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Golovatiy_Soc_politika.rar
 23. 66.0 Г61 Головатий, Н. Ф. Професія-політик / Н. Ф. Головатий. - К. : Парламентське вид-во, 2000. - 88 с.

 Україна - незалежна держава

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.1 : Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 816 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/Vivat_Ukraina_T1.rar
 2. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.2 : Двадцять років потому. Осмислення / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 1064 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/Vivat_Ukraina_T2.rar
 3. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.3 : D'OU VENONS-NOUS? QUI SOMMES-NOUS? OU ALLONS-NOUS? / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ПАТ "Віпол", 2017. - 1024 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/Vivat_Ukraina_T3.rar
 4. 63.3(4 Укр) Д28 Декларація про державний суверенітет. Історія прийняття, документи, свідчення. - Житомир : Рута, 2010. - 868 с.
 5. 63.3(4 Укр) Д36 Державотворчий процес в Україні 1991-2006. - К. : Наук. думка, 2007. - 910 с.
 6. 63.3(4 Укр) І-90 Історія державності України : Експеримент. підруч. / Ред. Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. - Х. : Одіссей, 2004. - 608 с.
 7. 67.3(4 Укр) І-90 Історія держави і права України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Уклад. Тетарчук І. В., Дяків Т.Є.]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 214 с.
 8. 66.2 П50 Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії : Монографія / За заг. ред. Кудряченка А.І. - К. : НІСД, 2007. - 396 с.
 9. 67.400.7 П68 Права і свободи людини та їх дотримання під час дії воєнного стану. - К. : Професіонал, 2022. - 310 с.
 10. 63.3(4 Укр) Р75 Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : Мат-ли Всеукраїнської нак.- практ. конференції / Упор.П.Гай- Нижник. - К. : МП Леся, 2016. - 348 с.
 11. 63.3 (4 Укр) С76 Становлення і розвиток української державності : [зб.наук.пр.]. Вип.14 : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Правова держава:досвід, можливості, механізми формування в сучасній Україні", 24 квітня 2014 р. / МАУП. - К. : Персонал, 2015. - 258с. : іл. - Бібліогр. у кінці ст.
 12. 66.5 С83 Стратегії національної безпеки України : навч. посіб. / Сервецький І. В., Севрук Ю. Г., Василина М. М. та ін. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 516 с.
 13. 63.3(4 Укр) С88 Студентська революція на граніті : Альбом / Упоряд. Доній О. - К. : Смолоскип: Тріумф, 1995. - 129 с.
 14. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.1 : Давні часи. Середньовіччя. Нова доба / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 344 с.
 15. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.2 : 1917-2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 464 с.
 16. 63.5 В41 Вівчарик, М. М. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення : Навч. посібник / М. М. Вівчарик, В. П. Капелюшний. - К. : Олан, 2003. - 280 с.
 17. 66.3+67.401 Г61 Головатий, М. Ф. Українська доля: вчора, сьогодні, завтра : монографія / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2018. - 470 с.
 18. 67.401 Г68 Гордієнко, С. Г. Генеза сутності та змісту державної безпеки України : монографія / С. Г. Гордієнко. - К. : Людмила, 2023. - 100 с.
 19. 66.5 Д50 Діяк, І. В. Національна трагедія і боротьба за незалежність. Маніфест українця / І. В. Діяк ; [Діяк І. В.]. - К., 2007. - 352 с.
 20. 63.3(4 Укр) Д81 Дужий, П. Українська справа. Вчора і сьогодні. В 2 т. : Зб. ст., спогадів. Т. 1 / П. Дужий. - Львів : Афіша, 2002. - 560 с.
 21. 63.3(4 Укр) Д81 Дужий, П. Українська справа. Вчора і сьогодні. В 2 т. : Зб. ст., спогадів. Т. 2 / П. Дужий. - Львів : Афіша, 2001. - 638 с.
 22. 63.3(4 Укр)+71.1 К17 Калакура, Я. С. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. - К. : Генеза, 2017. - 560 с.
 23. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 24. 63.3(4 Укр) К60 Колесник, І. І. Українська історіографія ( XVIII- початок ХХ століття ) / І. І. Колесник ; [Колесник І. І.]. - К. : Генеза, 2009. - 256 с.
 25. 66.3 К79 Кремень, В. Україна: Шлях до себе: Проблеми суспільної трансформації / В. Кремень, В. Ткаченко. - К. : Друк, 1999. - 446 с.
 26. 68.9 Л63 Лісовський, П. М. Захист Вітчизни: історія, сучасність, перспектива : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2022. - 176 с.
 27. 66.5 Л84 Лук'яненко, Л. Національна ідея і національна воля / Л. Лук'яненко. - К. : МАУП, 2003. - 296 с.
 28. 66.5 Л84 Лук'яненко, Л. Незнищенність / Л. Лук'яненко. - К. : МАУП, 2004. - 88 с.
 29. 63.3(4 Укр) М12 Магочій, П. Р. Історія України = A History of Ukrain / П. Р. Магочій ; Ред. Саваневська С., Свято Р. - К. : Критика, 2007. - 638 с.
 30. 67.3(4 Укр) М64 Мірошниченко, М. І. Державність і право України: генезис у європейському контексті (З найдавніших часів до початку ХIX ст.) / М. І. Мірошниченко. - Монографія. - К. : Атіка, 2006. - 544 с.
 31. 81.2 Укр П43 Погиба, Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підруч. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. - К. : Кондор, 2013. - 350 с.
 32. 66.5 Р83 Рудакевич, О. М. Національна політична культура: теорія, методологія, український досвід : монографія / О. М. Рудакевич ; [Рудакевич О. М.]. - Тернопіль : ТНЕУ; Економічна думка, 2010. - 456 с.
 33. 66.1 С16 Салтовський, О. І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки / О. І. Салтовський. - К. : Вид. Парапан, 2002. - 396 с.
 34. 63.3(4 Укр)я2 С32 Сергійчук, В. Соборна пам'ять України : Календар-альманах / В. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2007. - 288 с.
 35. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Українська соборність : Відродження українства в 1917- 1920 роках / В. І. Сергійчук. - К. : Укр. видавнича спілка, 1999. - 414 с.
 36. 63.3(4 Укр) С89 Сугоняко, О. Україна: повернення до себе / О. Сугоняко ; Сугоняко О. - К. : Юніверс, 2000. - 136 с.
 37. 63.3(4 Укр) Т12 Тагліна, Ю. С. Михайло Грушевський / Ю. С. Тагліна. - Х. : Фоліо, 2018. - 121 с. - (Знамениті українці).
 38. 67.400.7 Т35 Тертишник, В. М. Права і свободи людини : підруч. / В. М. Тертишник. - К. : Алерта, 2022. - 432 с.
 39. 63.3(4 Укр) У31 Удовиченко, О. І. Україна у війні за державність: Історія організації і боїових дій Українських Збройних Сил 1917-1921 / О. І. Удовиченко. - К. : Україна, 1995. - 206 с.
 40. 67.3(4Укр) Ф96 Футей, Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011 / Б. Футей. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 41. 63.3(4 Укр) Ш37 Шевчук, В. П. Історія Української державності: Курс лекцій: Навчальний посібник / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. - К. : Либідь, 1999. - 480 с.
 42. 65.262 Ш97 Шуст, Р. М. Нумізматика: історія грошового обігу та монетної справи в Україні : Навч. посіб. / Р. М. Шуст. - К. : Знання, 2007. - 371 с.

 День Української Державності

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.1 : Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 816 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/Vivat_Ukraina_T1.rar
 2. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.2 : Двадцять років потому. Осмислення / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 1064 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/Vivat_Ukraina_T2.rar
 3. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.3 : D'OU VENONS-NOUS? QUI SOMMES-NOUS? OU ALLONS-NOUS? / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ПАТ "Віпол", 2017. - 1024 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.3/Vivat_Ukraina_T3.rar
 4. 63.3(4 Укр) Д28 Декларація про державний суверенітет. Історія прийняття, документи, свідчення. - Житомир : Рута, 2010. - 868 с.
 5. 63.3(4 Укр) Д36 Державотворчий процес в Україні 1991-2006. - К. : Наук. думка, 2007. - 910 с.
 6. 67.3(4 Укр) І-90 Історія держави і права України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Уклад. Тетарчук І. В., Дяків Т.Є.]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 214 с.
 7. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 8. 63.3 (4 Укр) С76 Становлення і розвиток української державності : [зб.наук.пр.]. Вип.14 : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Правова держава:досвід, можливості, механізми формування в сучасній Україні", 24 квітня 2014 р. / МАУП. - К. : Персонал, 2015. - 258с. : іл. - Бібліогр. у кінці ст.
 9. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 10. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.1 : Давні часи. Середньовіччя. Нова доба / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 344 с.
 11. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.2 : 1917-2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 464 с.
 12. 63.5 В41 Вівчарик, М. М. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення : Навч. посібник / М. М. Вівчарик, В. П. Капелюшний. - К. : Олан, 2003. - 280 с.
 13. 66.3+67.401 Г61 Головатий, М. Ф. Українська доля: вчора, сьогодні, завтра : монографія / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2018. - 470 с.
 14. 67.401 Гордієнко, С. Г. Генеза сутності та змісту державної безпеки України : монографія / С. Г. Гордієнко. - К. : Людмила, 2023. - 100 с.
 15. 67.3(0) Д30 Демиденко, Г. Г. Історія вчень про право і державу : курс лекцій / Г. Г. Демиденко. - вид. 2-ге., доп. і змін. - Х. : Право, 2014. - 414 с.
 16. 63.3(4 Укр) Д81 Дужий, П. Українська справа. Вчора і сьогодні. В 2 т. : Зб. ст., спогадів. Т. 1 / П. Дужий. - Львів : Афіша, 2002. - 560 с.
 17. 63.3(4 Укр) Д81 Дужий, П. Українська справа. Вчора і сьогодні. В 2 т. : Зб. ст., спогадів. Т. 2 / П. Дужий. - Львів : Афіша, 2001. - 638 с.
 18. 63.3(4 Укр) І-23 Іванченко, Р. П. Історія без міфів: Бесіди з історії укр. державності : Навч. посібн. / Р. П. Іванченко. - 2-ге вид. , переробл. і допов. - К. : МАУП, 2006. - 624 с.
 19. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 20. 63.3(4 Укр) К60 Колесник, І. І. Українська історіографія ( XVIII- початок ХХ століття ) / І. І. Колесник ; [Колесник І. І.]. - К. : Генеза, 2009. - 256 с.
 21. 66.3 К79 Кремень, В. Україна: Шлях до себе: Проблеми суспільної трансформації / В. Кремень, В. Ткаченко. - К. : Друк, 1999. - 446 с.
 22. 63.5 К84 Крупник, Л. О. Історія України: формування етносів, нації, державності : навч. посіб. / Л. О. Крупник ; Крупник Л. О. - К. : ЦУЛ, 2009. - 216 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/63/63.5/Krupnik_Istoriia_Ukrainy.rar
 23. 67.3(4 Укр) М64 Мірошниченко, М. І. Державність і право України: генезис у європейському контексті (З найдавніших часів до початку ХIX ст.) / М. І. Мірошниченко. - Монографія. - К. : Атіка, 2006. - 544 с.
 24. 63.3(4 Укр) С13 Савченко, Н. М. Історія України: модульний курс : Навч. посіб. / Н. М. Савченко, М. К. Подольський. - К. : Фірма"ІНКОС", ЦНЛ, 2006. - 544 с.
 25. 67.3(4 Укр) С32 Середа, А. М. Історія держави і права України : навч. посіб. Ч.1 / А. М. Середа. - Запоріжжя; Суми : ФОП Зеленкевич Л. П.; Університетська книга, 2016. - 332 с.
 26. 67.408 Ф89 Фріс, П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми / П. Л. Фріс. - К. : Атіка, 2005. - 332 с.
 27. 67.3(4Укр) Ф96 Футей, Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011 / Б. Футей. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.

 1 липня - День архітектури України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85.11 Б90 Будівельно- архітектурний комплекс столиці / Ред. Закревський В. - К. : Тов. " Логос Україна", 2007. - 192 с.
 2. 85.1 +84(4 Укр) Г20 Гармонія духовної єдності живопису, графіки та поезії Миколи Мудрого. - К., 2014. - 89 с.
 3. 85.11(4 Укр) І-90 Історія української архітектури / Ю.С.Асєєв, В.В.Вечерський, О.М.Годованюк та ін.; За ред. В.І.Тимофієнка. - К. : Техніка, 2003. - 472 с.
 4. 71 К90 Культурологія : Навч. посіб. / [Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондартюк А. Ю. та ін.]. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 392 с.
 5. 71 К90 Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / [Закович М.М., Зязюн О. Л., Семашко О. М. та ін. За ред. Заковича М. М.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2009. - 589 с.
 6. 85.1 М14 Майстер, або Терни і лаври Івана Гончара / Упор. Поклад Н. - К. : МАУП, 2007. - 708 с.
 7. 38.3 М34 Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) : Підруч. / [Пушкарьова К. К., Кочевих М. О., Гончар О. А. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 592 с.
 8. 38.3 М34 Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) : підруч. / [Пушкарьова К. К., Кочевих М. О., Гончар О. А. та ін.]. - Вид. 2-ге, перероб. - К. : Ліра-К, 2015. - 592 с.
 9. 85 М65 Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. Вип 3 / [Відпов. ред. Ю. Іванченко]. - К. : СПД Кравчук В. К., 2003. - 388 с.
 10. 85.1 Р42 Реріх і Шевченко. Каталог виставки 2000-2001 років : Статті та матеріали круглого столу. - К. : Оранта, 2004. - 112 с.
 11. 85.1 С24 Світова художня культура. Від первісного суспільства до початку середньовіччя : Навч. посіб. / Щолокова О.П., Шип С.В., Шевнюк О.Л., Семашко О.М. - К. : Вища шк., 2004. - 175 с.
 12. 85.1 С73 Сповідуємо Україну: Всеукраїнська художня виставка до 10-ї річниці Незалежності України "Історія і сучасність в образотворчому мистецтві України. 1991-2001" : фотоальбом / [ред.-упор. Маричевський М.]. - К. : Образотворче мистецтво, 2001. - 107 с.
 13. 85 Т65 Традиційне й особистісне у мистецтві. Колективне дослідження за матеріалами Четвертих Гончарівських читань = Traditional and personal in art. Collective research from papers of the Fourth Ivan Honchar Memorial Conference / [Ред. Селівачов М.]. - К. : Музей Івана Гончара, 2002. - 423 с.
 14. 85.1 У45 Український портрет: XVI - XVIII століть : Альбом / Автори-укл. Бєлікова Г., Членова Л. - Хмельницький, К. : "Галерея", "Артанія Нова", 2006. - 351 с.
 15. 85.1 Х98 Художня культура світу: європейський культурний регіон : навч. посібн. / [Миропольська Н. Є., Бєлкіна Е. В., Масол Л. М. та ін.]. - К. : Вища школа, 2001. - 192 с.
 16. 85.1 Х98 Художня культура України : Навч. посіб. / За заг. ред. Масол Л. М. - К. : Вища шк., 2006. - 239 с.
 17. 85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Нариси з історії архітектури : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 172 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 18. 85 Б64 Бірюльов, Ю. О. Мистецтво львівської сецесії / Ю. О. Бірюльов ; [БІрюльов Ю.О.]. - Л. : Центр Європи, 2005. - 184 с.
 19. 85.11 В39 Вечерський, В. Курс історії архітектури країн Східної Європи : метод. посіб. / В. Вечерський ; [Вечерський В. В.]. - К. : АртЕк, 2007. - 270 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/85/Vecherskiy_Kurs_ist_arhitektury.rar
 20. 85.1 Г31 Гелитович, М. Богородиця з Дитям і похвалою : ікони Нац. музею у Львові / М. Гелитович. - Л. : Свічадо, 2005. - 168 с.
 21. 85.1 Г55 Глущук, С. Техніка станкового живопису : Навч. посібн. / С. Глущук. - К- Ужгород, 2006. - 120 с.
 22. 85.1 Е99 Єрошкіна, О. О. Епоха бароко : Навч. посіб. / О. О. Єрошкіна. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 123 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/85/Eroshkina_Epoha_baroko.rar
 23. 85.11 Е99 Єрошкіна, О. О. Епоха класицизму : Навч. посіб. / О. О. Єрошкіна. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 186 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/85/Yeroshkina_Epoha_klasycyzmu.rar
 24. 74.26 К21 Кардашов, В. М. Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва : навч. посіб. / В. М. Кардашов. - К. : Слово, 2007. - 296 с.
 25. 85.1 К28 Касіян, В. Автопортрет : Літературно-мистецьке видання / В. Касіян. - К. : Веселка, 2004. - 671 с.
 26. 85.11 К64 Конопльова, О. В. Мистецтво, архітектура та містобудування Західної Європи доби Відродження : Навч. посіб. / О. В. Конопльова. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 162 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/85/Konoplyova_Myst_Vidrodzhennya.rar
 27. 85.1 К73 Котляр, В. П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей : навч. посіб. / В. П. Котляр ; [Котляр В. П.]. - К. : Кондор, 2006. - 200 с.
 28. 85 К78 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. у 3-х ч. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Л. : Світ, 2005. - 268 с.
 29. 85 К78 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. у 3-х ч. Ч.1 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Л. : Світ, 2003. - 256 с.
 30. 85 К78 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. у 3-х ч. Ч.2 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Л. : Світ, 2004. - 268 с.
 31. 85.11+30.18 К82 Крижановська, Н. Я. Основи ландшафтної архітектури та дизайну : Підруч. / Н. Я. Крижановська, М. А. Вотінов, О. В. Смірнова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 348 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/85/Kryzhanovska_Osn_land_arch.rar
 32. 85 Л38 Легенький, Ю. Г. Украинский модерн / Ю. Г. Легенький ; [Легенький Ю. Г.]. - К. : НМАУ им. П. И. Чайковского, 2004. - 304 с.
 33. 63.5+71.1 М69 Михайлова, Р. Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі / Р. Д. Михайлова ; Михайлова Р.Д. - К. : Слово, 2007. - 496 с. : іл.
 34. 85.1 Н71 Нірод, Ф. Спогади художника або записки щасливої людини. / Ф. Нірод ; Упор. Михайлової Н., Томазова В. - К. : Либідь, 2004. - 180 с.
 35. 85.1 О-35 Овчаренко, О. Історія образотворчого мистецтва та архітектури : Навч.- метод. посіб. ІІ курс / О. Овчаренко, Є. Антонович. - К. : Ін-т реклами, 2007. - 156 с.
 36. 38+85.11 П39 Плоский, В. О. Архітектура будівель та споруд : підруч. Кн.3 : Історія архітектури і будівництва / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. - 816 с.
 37. 85.1 П40 Пляшко, Л. А. Сорочинський іконостас. Ознаки стилю рококо : Мистецтвознавча розвідка / Л. А. Пляшко. - К. : Українознавство, 2001. - 120 с.
 38. 26.82+85.11 П60 Порт, В. ЛАД. Ландшафт-архітектура-дизайн / В. Порт. - К. : ArtHuss, 2017. - 611 с.
 39. 85.1 П77 Прищенко, С. Кольорознавство : навч. посіб. / С. Прищенко. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2018. - 436 с.
 40. 85 У52 Уманцев, Ф. С. Мистецтво давньої України: Історичний нарис / Ф. С. Уманцев ; [Уманцев Ф.С.]. - К. : Либідь, 2002. - 328 с.
 41. 85.1 Х65 Хмельовський, О. Теорія образотворення = Living image theory. Book5: Composition. Кн.5 : Композиція / О. Хмельовський ; [Хмельовський О.]. - Луцьк : Терен, 2005. - 408 с.
 42. 87+86.2 Х65 Хмельовський, О. М. Теорія образотворення. Кн.2; Кн.3 : Образологіка системи бог і Бог; Категорія образу / О. М. Хмельовський. - Луцьк : ЛДТУ, 2002. - 352 с.
 43. 87+86.2 Х65 Хмельовський, О. М. Теорія образотворення. Кн.4.1. : Тризуб. Таємне вчення українців / О. М. Хмельовський. - Луцьк : Терен, 2004. - 288 с.
 44. 85.1 Я47 Яковлєв, М. І. Композиція + геометрія : навч. посіб. / М. І. Яковлєв ; [Яковлєв М. І.]. - К. : Каравела, 2007. - 240 с.

 28 червня - День Конституції України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [ За заг. ред. Олійника А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 554 с.
 2. 67.400 К65 Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония : Учеб. пособие / Сост. В.В.Маклаков. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Инфотропик Медиа, 2012. - 640 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/maklakov_konst_zarub_gos.rar
 3. 67.400 К65 Конституционное право зарубежных стран : Учебник / Ред. Лучин В. О., Василевич Г. А., Прудников А. С. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. - 687 с.
 4. 67.400 К65 Конституционное право зарубежных стран : Учебник / [Ред. Баглай М. В., Лейбо Ю. И., Энтина Л. М.]. - 2-е изд., перераб. - М. : Норма, 2009. - 1056 с.
 5. 67.400 К65 Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика : Монография / [Ред. Орзих М. Ф.]. - К. : Юринком Интер, 2013. - 512 с.
 6. 67.400 К 65 Конституция Украины. - Х. : Одиссей, 2011. - 56 с.
 7. 67.400 К65 Конституційне законодавство зарубіжних країн : Хрестоматія: Навч. посіб. / Ріяка В.О., Закоморна К.О. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 384 с.
 8. 67.400 К65 Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 206 с.
 9. 67.400 К65 Конституційне право зарубіжних країн : Навч. посіб. / Ред.Ріяка В.О. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 544 с.
 10. 67.400 К65 Конституційне право України : підручн. / за заг. ред. В.П. Колісник, Ю.Г. Барабаша. - Х. : Право, 2008. - 416 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Kolisnyk_Konst_pravo_Ukrainy.rar
 11. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 218 с.
 12. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т. : підручник. Т.2 / за ред. Ю.С. Шемшученка. - К. : Юридична думка, 2008. - 800 с.
 13. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т. : підручник. Т.1 / за ред. В.Ф. Погорілка. - К. : Юридична думка, 2006. - 544 с.
 14. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 01 жовтня 2020 р. - К. : Алерта, 2020. - 80 с.
 15. 67.400 К65 Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / Упоряд. Ковальчук Є.О. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 72 с.
 16. 67.400 К 65 Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим. - Зб. нормат. актів. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 96 с.
 17. 67.400 К65 Курс конституционного права Украины: Общая часть : учеб. Т. 1 : Основы теории конституционного права / [Ред. Баймуратов М. А., Батанов А. В.]. - Х. : Одиссей, 2008. - 672 с.
 18. 92 М18 Мала енциклопедія конституційного права / [Ред. Бошицький Ю. Л.]. - К. : Кондор, 2012. - 462 с.
 19. 67.400.7 П68 Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України : матеріали наук.-практ. інтернет-конференції (Київ, 23 січня 2014) / [За заг. ред. В. В. Коваленка]. - К. : Ліра-К, 2014. - 192 с.
 20. 67.400 П78 Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [Ред. Орзіх М. П.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 272 с.
 21. 67.400 Г59 Годованець, В. Ф. Конституційне право України : Навч. посіб. / В. Ф. Годованець. - К. : МАУП, 2005. - 360 с.
 22. 67.400.7 Г61 Головін, А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А. С. Головін. - К. : Логос, 2010. - 369 с.
 23. 67.400 Г85 Гринюк, Р. Ф. Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. / Р. Ф. Гринюк, М. А. Захарченко ; вид. 2-ге перероб. і доп. - К. : Істина, 2009. - 376 с.
 24. 67.400 К30 Кафарський, В. І. Конституційне право України у схемах : Навч. посіб. / В. І. Кафарський, І. І. Припхан. - К. : Ліра-К, 2013. - 272 с.
 25. 67.400 К43 Кириченко, В. М. Порівняльне конституційне право: модульний курс : навч. посіб / В. М. Кириченко, О. М. Куракін. - К. : ЦУЛ, 2012. - 256 с.
 26. 67.400 К78 Кравченко, В. В. Конституційне право України : Навч. посіб. / В. В. Кравченко ; [Кравченко В. В.]. - 6-те вид., випр. та доп. - К. : Атіка, 2009. - 608 с.
 27. 67.400 К78 Кравченко, В. В. Конституційне право України : Навч. посіб. / В. В. Кравченко. - К. : Ун-т Україна, 2004. - 528 с.
 28. 67.400 К80 Кресін, О. В. Конституція Об'єднаної Європи / О. В. Кресін ; Ред. Шемшученко Ю.С. - К. : Юридична думка, 2005. - 116 с.
 29. 67.400 Л63 Лисенков, С. Л. Основи конституційного процесуального права України : Навч. посіб. / С. Л. Лисенков. - К. : Юрисконсульт, 2007. - 270 с.
 30. 67.400 Л80 Лотюк, О. С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / О. С. Лотюк. - К. : Ліра-К, 2016. - 336 с.
 31. 67.400 М14 Майданник, О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник ; [Майданник О. О.]. - К. : Алерта, 2011. - 380 с.
 32. 67.400 М71 Мишин, А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / А. А. Мишин. - 14-е изд., перераб. и доп. - М. : Юстицинформ, 2009. - 332 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/konstituc_pravo_stran_ltb.rar
 33. 67.400 М69 Міхневич, Л. В. Конституційне право зарубіжних країн (загальна частина) : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Л. В. Міхневич. - К. : КНЕУ, 2005. - 164 с.
 34. 67.400 Н56 Нестерович, В. Ф. Збірник задач з конституційного права України : Навч. посіб. / В. Ф. Нестерович ; [Нестерович В. Ф.]. - К. : Ліра-К, 2011. - 320 с.
 35. 67.400 О-66 Орленко, В. І. Конституційне право України : посіб. для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Паливода А.В., 2007. - 152 с.
 36. 67.3(4 Укр) О-66 Орлик, П. Конституція, маніфести та літературна спадщина : Вибр. твори / П. Орлик. - К. : МАУП, 2006. - 736 с.
 37. 63.3(4 Укр) П30 Петрів, Р. Австрійські, Австро- Угорські і Галицькі конституції(кінець ХVIII- XIXст ст.) / Р. Петрів. - І- Франківськ : Місто НВ, 2005. - 84 с.
 38. 67.400 П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : Підручн. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - 4-те вид., перероб. і доопр. - К. : Ліра-К, 2012. - 576 с.
 39. 67.400 С13 Савчин, М. В. Порівняльне конституційне право : навч. посіб / М. В. Савчин. - К. : Юрінком Інтер, 2020. - 328 с.
 40. 67.400 С56 Совгиря, О. В. Конституційне право України : навчальн. посіб. / О. В. Совгиря ; Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 632 с.
 41. 67.400 С56 Совгиря, О. В. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 544 с.
 42. 67.400 Т31 Теліпко, В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навч. посіб. / В. Е. Теліпко ; Теліпко В. Е. - К. : ЦНЛ, 2009. - 568 с.
 43. 67.400 Т98 Тюшка, А. В. Договір про Конституцію для Європи: генезис, юридична природа, політична цінність : монографія / А. В. Тюшка. - К. : К.І.С., 2007. - 228 с.
 44. 67.400 Ф33 Федоренко, В. Л. Питання теорії конституційного права і модернізації Конституції України : зб. наук. праць / В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2013. - 190 с.
 45. 67.400 Ф33 Федоренко, В. Л. Система конституційного права україни: теоретико-методологічні аспекти : монографія / В. Л. Федоренко ; [ Федоренко В. Л. ]. - К. : Ліра-К, 2009. - 580 с.
 46. 67.400 Ф89 Фрицький, О. Ф. Конституційне право України : Підручн. / О. Ф. Фрицький. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.
 47. 67.400 Ц76 Цоклан, В. І. Система сучасних джерел конституційного права України : монографія / В. І. Цоклан, В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2009. - 400 с.
 48. 67.400 Ч-65 Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В. Е. Чиркин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрист, 2006. - 669 с.
 49. 67.400 Ч-96 Чушенко, В. І. Конституційне право України : Підруч. / В. І. Чушенко, І. Я. Заяць. - К. : Ін Юре, 2007. - 488 с.
 50. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Конституційне право зарубіжних країн. : підруч. / В. М. Шаповал. - 10-те вид., перероб. та доп. - К. : Ін Юре, 2015. - 320 с.
 51. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підруч. / В. М. Шаповал. - 3-тє вид, стереотип. - К. : Юрінком інтер, 2014. - 464 с.
 52. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Конституція і виконавча влада / В. М. Шаповал. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 80 с.
 53. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Сучасний конституціоналізм : Монографія / В. М. Шаповал. - К. : Салком: Юрінком Інтер, 2005. - 560 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Suchasnyi_konstytutsionalizm.rar
 54. 67.400 Ш24 Шаповал, В. Н. Сравнительное конституционное право / В. Н. Шаповал. - К. : Княгиня Ольга, 2007. - 416 с.
 55. 67.400 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун ; Шляхтун П.П. - К. : Освіта України, 2010. - 592 с.
 56. 92 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право: словник термінів : Слов. термінів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2005. - 568 с.

 Фармація

Список літератури до книжкової виставки

 1. 52.82 Б63 Біофармація : підруч. / [За ред. В. В. Гладишева]. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2023. - 176 с.
 2. 51.2 Г51 Гігієна у фармації : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кононенко Н.М. та ін. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2016. - 294 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/51/Gigiena_u_farmacii.rar
 3. 32.81 І-74 Інформаційні технології у фармації : підручник / [І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, Л.О. Кухар та ін.; за ред. І.Є. Булах ]. - К. : Медицина, 2008. - 224 с.
 4. 52.82 К49 Клінічна фармація : Підручник для студ. фарм. факультетів / За ред. В.П.Черних, І.А.Зупанця, І.Г.Купновицької. - Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. мед. ун-т, 2013. - 1612 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/52/52.82/Klinichna_farmaciya.rar
 5. 32.973+52.82 К63 Комп'ютерне моделювання у фармації : підруч. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2023. - 300 с.
 6. 32.973+52.82 К63 Компютерне моделювання у фармації : практикум / [Рижов О. А., Пєнкін Ю. М., Страхова О. П. та ін.]. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2023. - 198 с.
 7. 52.8+30.3 М34 Материаловедение медицинских и фармацевтических товаров : учеб. / [Под ред. В. Г. Демьяненко]. - К. : Медицина, 2017. - 296 с.
 8. 65.290-2 М50 Менеджмент у фармації / Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д. та ін.; Ред. Кузьмін О.Є., Громовик Б.П. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 448 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Menedzhment_u_farmatsii.rar
 9. 52.82+65.01 О-64 Організація та економіка фармації. Модуль 1 : Організація фармацевтичного забезпечення населення / [За ред. В. Ф. Москаленка]. - К. : Медицина, 2013. - 216 с.
 10. 52.82 О-75 Основи економіки та системи обліку у фармації : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. А.С.Немченко. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2005. - 504 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/52/52.82/Nemchenko_Osn_ekonomiki_u_farmacii.rar
 11. 32.973+52.82 О-75 Основи моделювання фармацевтичних задач засобами MathCAD : практикум / [Рижов О. А., Пєнкін Ю. М., Нессонова М. М. та ін.]. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2023. - 100 с.
 12. 65.24 О-92 Охорона праці в медицині та фармації / Мороз В.М., Сергета І.В., Фещук Н.М., Олійник М.П. - Вінниця : Нова Книга, 2005. - 544 с.
 13. 52.82+24.2 П64 Похідні 4-аміно та 3-тіо-1, 2, 4-тріазолу як потенційні лікарські засоби : монографія / [Колесник Ю. М., Каплаушенко А. Г., Книш Є.Г. та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 284 с.
 14. 52.82 П69 Практикум з організації та економіки фармації / Ред. Громовик Б.П., Терещук С.І. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 448 с.
 15. 65.290-2 П69 Практикум по менеджменту и маркетингу в фармации : Учеб. пособие / Мнушко З.Н., Мусиенко Н.М., Пестун И.В., Рогуля О.Ю. - Х. : Изд-во НФаУ, 2004. - 140 с.
 16. 58 П78 Проблеми військової охорони здоров'я : Зб. наук. праць. Вип. 10 / [ред. Білий В.Я.]. - К. : Укр.військово-мед. академія, 2002. - 318 с.
 17. 52.82+35.66 Т38 Технологія ліків : навч.-метод. посіб.; навч. посіб. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021. - 428 с.
 18. 52.82+24.2 Т38 Технологія ліків. Спиртометрія : навч.-метод. посіб. / [Мазулін О. В., Остапенко А. О., Шпичак О. С. та ін.]. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2022. - 286 с.
 19. 65.290-2 У67 Управління фармацією : Підруч. / Толочко В.М., Міщенко І.В., Великий Д.Л. та ін. - Х. : Вид-во НФаУ, 2004. - 388 с.
 20. 65.01 Ф24 Фармакоекономіка : навч. посіб. / [Яковлєва Л. В., Бездітко Н. В., Герасимова О. О та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 208 с.
 21. 52.81 Ф24 Фармакологія за Рангом і Дейлом = Rang and Dale's Pharmacology : у 2 т. Т.1 / [Ріттер Дж.М., Флавер Р., Гендерсон Г. та ін] ; пер.наук. ред. пер.: Зайченко Г., Хайтович М,. - пер.9-го англ. вид. - К. : Медицина, 2021. - 588 с. : іл.
 22. 52.81 Ф24 Фармакологія за Рангом і Дейлом = Rang and Dale's Pharmacology : у 2 т. Т.2 / [Ріттер Дж.М., Флавер Р., Гендерсон Г. та ін] ; пер.наук. ред. пер.: Зайченко Г., Хайтович М,. - пер.9-го англ. вид. - К. : Медицина, 2022. - 342 с. : іл.
 23. 67.4 Ф24 Фармацевтический сектор: общий технический документ для лицензирования лекарственных средств в ЕС / Ред. Стефанов А.В.; Авт. -сост. Ляпунов Н.А., Усенко В.А., Безуглая Е.П. и др. - К. : Морион, 2002. - 256 с.
 24. 67.4 Ф24 Фармацевтический сектор: основы современного законодательства в Европейском Союзе / Авт. -сост. Ляпунов Н.А., Усенко В.А., Безуглая Е.П. и др. - К. : Морион, 2002. - 96 с.
 25. 52.81 Ф24 Фармацевтична аромологія : підруч. / [За ред В. В. Гладишева]. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2022. - 272 с.
 26. 92 Ф24 Фармацевтична енциклопедія. - К. : Моріон, 2005. - 846 с.
 27. 67.4 Ф24 Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств) / [Ред. Грошовий Т. А.]. - Тернопіль : ТДМУ, 2008. - 468 с.
 28. 65.290-2(7) Б43 Белошапка, В. А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм / В. А. Белошапка, Г. В. Загорий, В. А. Усенко. - К. : Триумф, 2001. - 368 с.
 29. 52.82 Б72 Бобкова, І. А. Фармакогнозія : підруч. / І. А. Бобкова, Л. В. Варлахова. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2018. - 504 с.
 30. 32.973+52.82 Б90 Булах, І. Є. Комп'ютерне моделювання у фармації : навч. посіб. / І. Є. Булах, Л. Л. Войтенко, І. Л. Кривенко. - К. : Медицина, 2016. - 208 с.
 31. 65.01 В53 Віскузі, В. К. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика : Пер. з англ. / В. Кіп та ін. Віскузі ; В.Кіп Віскузі, Джон М.Вернон, Джозеф Е.Гарингтон (мол.). - К. : Основи, 2004. - 1047 с.
 32. 5 Г56 Гніткевич, Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Гніткевич. - Львів : Афіша, 2004. - 368 с.
 33. 5 Г63 Голяченко, О. Історія медицини : посіб. / О. Голяченко, Я. Ганіткевия. - 2-ге вид., доп. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2021. - 326 с.
 34. 52.82+65.01 Г87 Громовик, Б. П. Організація та економіка фармації / Б. П. Громовик, С. І. Терещук, І. Л. Чухрай. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 816 с.
 35. 52.82 Г87 Громовик, Б. П. Організація роботи аптек / Б. П. Громовик. - 2-ге вид., випр. і доп. - Вінниця : Нова Книга, 2005. - 272 с.
 36. 52.82 Г87 Громовик, Б. П. Організація роботи аптек / Б. П. Громовик. - Вінниця : Нова Книга, 2003. - 240 с.
 37. 52.82 Г87 Громовик, Б. П. Організація роботи аптек / Б. П. Громовик ; Громовик Б. П. - 3-тє вид., доопр. і доп. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 288 с.
 38. 65.290-2+65.290-21 Д53 Дмитренко, Л. А. Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / Л. А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. М. Косяченко. - К. : Медицина, 2010. - 144 с.
 39. 5 Д72 Драч, О. О. Історія медицини і фармації (від найдавніших часів до середини ХVІІ ст.) : Навч. посіб. / О. О. Драч, Н. М. Борисенко. - Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. - 244 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/Drach_Ist_medycyny.rar
 40. 52.82+35.66 М30 Марчук, О. С. Технологія ліків : навч. посіб. / О. С. Марчук, Н. Б. Андрощук. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2014. - 576 с.
 41. 52.81 Н47 Нековаль, І. В. Фармакологія : підруч. / І. В. Нековаль, Т. В. Казанюк. - 10-е вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2022. - 552 с.
 42. 65.262(1) П14 Палиця, С. В. Інвестиційні процеси фармакологічної промисловості України : монографія / С. В. Палиця ; [Палиця С. В.]. - К. : Алерта, 2009. - 274 с.

 28 травня - День Києва

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) И90 История Киева : в 3-х т., 4-х кн. т.2 : Киев периода феодализма и капитализма / [ред. Сарбей В. Г., Попик П. В.]. - К. : Наукова думка, 1984. - 463 с.
 2. 92 К38 Київ. - Енциклопедичне видання. - К. : Альтернативи, 2001. - 620 с.
 3. 85.15 К38 Київ в екслібрисі. - К. : ЕММА, 2010. - 95 с.
 4. 26.89я6 К38 Київ у барвах осені : Фотоальбом / Авт. фот. Кузовков В.Ф., Авт. тексту Позняк П.І. - К. : Мистецтво, 1991. - 203 с.
 5. 26.89 К38 Київ. Поділ, Поділ... : фотокнига / [Упор. Федорова Л. Д.]. - К. : Спалах, 2001. - 79 с.
 6. 92 К38 Київський літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства України. - К. : Хто є хто, 2001. - 464 с.
 7. 74я6 К38 Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Фотоальбом / Ред. Литвин В. та ін. - К. : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, 2004. - 184 с.
 8. 74.03 К38 Київський політехнічний інститут : Нарис історії. - К. : Наукова думка, 1995. - 320 с.
 9. 92+85.1 Х98 Художники Києва : творчо-біографічний довідник. Вип. 1. - К. : Іпрез, 2000. - 199 с.
 10. 63.3(4 Укр) Б90 Будкевич, В. Київ. Володимирська вулиця. / В. Будкевич. - К. : Київський дім, 1999. - 108 с.
 11. 85.11(4 Укр) В75 Воронцова, Е. Киевские пещеры / Е. Воронцова. - К. : Амадей, 2005. - 192 с.
 12. 26.89 Г51 Гирич, І. Б. Київ: люди і будинки / І. Б. Гирич. - К. : Либідь, 2016. - 432 с. : іл.
 13. 63.3(4 Укр) Д71 Доценко, Т. Київ і околиці / Т. Доценко, М. Лябах. - К. : Київський дім, 1998.
 14. 63.3(4 Укр) Д-71 Доценко, Т. Київ. Мандрівка стародавнім містом / Т. Доценко, М. Лябах, О. Парамонов. - К. : Київський дім, 1998. - 57 с.
 15. 63.3(4 Укр) З-38 Захарченко, М. М. Київ тепер і колись : репринтне видання / М. М. Захарченко ; Захарченко М.М. - К. : ПВП "Задруга", 2006. - 296 с.
 16. 63.3(4 Укр) И17 Ивакин, Г. Ю. Киев в ХІІІ - ХV веках / Г. Ю. Ивакин ; [Ивакин Г. Ю.]. - К. : Наукова думка, 1982. - 103 с.
 17. 22.6 К14 Казанцева, Л. Київське вікно у всесвіт. (Історія Київської астрономічної обсерваторії в контексті історії розвитку національної та світової науки) : Учеб. пособие / Л. Казанцева. - К. : Наш час, 2006. - 183 с.
 18. 63.3(4 Укр) К17 Кальницкий, М. Б. Верхний город. Киев- путеводитель / М. Б. Кальницкий ; [Кальницкий М.Б.]. - К. : Укрреклама, 1998. - 128 с.
 19. 63.3(4 Укр) К17 Кальницький, М. Б. Нариси з історії Києва : Навч. посіб. / М. Б. Кальницький, Д. В. Малаков, О. В. Юркова. - К. : Генеза, 2002. - 384 с.
 20. 63.3(4 Укр) К56 Ковалинский, В. Меценаты Киева / В. Ковалинский. - К. : Кий, 1998. - 528 с.
 21. 63.3(4 Укр) К56 Ковалинський, В. Київські мініатюри. Кн. 2 / В. Ковалинський. - К., 2003. - 416 с.
 22. 63.3(4 Укр) Л17 Лазаревський, Г. О. Київська старовина / Г. О. Лазаревський. - К. : МАУП, 2007. - 624 с.
 23. 63.3(4 Укр) Л84 Лукомский, Г. К. Киев. Церковная архитектура ХІ-ХІХ века. Византийское зодчество. Украинское барокко / Г. К. Лукомский. - Репр. воспроизведение изд. 1923 г. - К. : Техника, 1999. - 192 с.
 24. 92 М15 Макаров, А. Киевская старина в лицах XIX век / А. Макаров. - К. : Довіра, 2005. - 880 с.
 25. 85.11(4 Укр) М25 Марголіна, І. Київська обитель Святого Кирила. / І. Марголіна, В. Ульяновський. - К. : Либідь, 2005. - 352 с.
 26. 63.3(4 Укр) С31 Сенченко, Н. И. Киево-Могилянская академия: История Киево-братской школы / Н. И. Сенченко, Н. Э. Тер-Григорян-Демьянюк. - К. : Серж, 1998. - 176 с. : ил.
 27. 85.11 С41 Ситкарева, О. В. Киевская крепость ХVIII - XIX вв. / О. В. Ситкарева. - Киев, 1997. - 196 с.
 28. 63.3(4 Укр) С75 Стависький, В. Київ і київське літописання в ХІІІ столітті / В. Стависький ; Ін-т історії України НАН України. - К. : КМ Академія, 2005. - 107 с.
 29. 86.37 Я72 Яременко, М. Київське чернецтво ХVIII ст. / М. Яременко ; [ Яременко М. ]. - К. : КМ Академія, 2007. - 304 с.

 24 травня - День слов’янської писемності й культури

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) + 81.2 Укр В67 Волинські Грамоти XVI ст. : Пам'ятки української мови ХVI ст. / Упор. Задорожний В.Б., Матвієнко А.М. - К. : Наук. думка, 1995. - 247 с. - (Серія актових документів і грамот).
 2. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 3. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.2 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 1031 с.
 4. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.1 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 862 с.
 5. 71 Б39 Безклубенко, С. Д. Українська культура: погляд крізь віки : Історико- теоретичні нариси. / С. Д. Безклубенко ; [Безклубенко С.Д.]. - Ужгород : Карпати, 2006. - 512 с.
 6. 81 Б87 Брайчевський, М. Походження слов'янської писемності / М. Брайчевський ; Брайчевський М. - 3-є вид. - К. : КМ Академія, 2007. - 154 с.
 7. 63.3(0) В29 Венелин, Ю. И. Древние и нынешние словене в политическом, народописном, историческом религиозном их отношении к россиянам. : Репринт с изд. 1841 г., предисл. Тулаева П. В. с сокращ. переводом на словенский язык. В прилож.: Краткий очерк истории Словении Ленарчича А. на словен. и рус. языках / Ю. И. Венелин. - М. : Университетская книга, 2004. - 384 с. - (Славянские древности).
 8. 71.1 В53 Висоцький, О. Ю. Історія української культури / О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. - 130 с.
 9. 71.1 Г81 Греченко, В. А. Історія української культури : навч. посіб. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2013. - 352 с.
 10. 83.3(4 Укр) З-58 Зеров, М. Українське письменництво / М. Зеров ; Упоряд. Сулима М. - К. : Основи, 2003. - 1031 с.
 11. 71.1 К66 Кордон, М. В. Історія української культури : навч. посіб. / М. В. Кордон ; [Кордон М. В.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 336 с.
 12. 81 Л87 Лучик, В. В. Вступ до слов`янської філології : підручник / В. В. Лучик ; Лучик В.В. - К. : Академія, 2008. - 344 с.
 13. 71 М63 Мірчук, І. Напрямки української культури / І. Мірчук ; [Мірчук І.]. - Мюнхен : Український Вільний Університет, 2003. - 53 с.
 14. 71.1 О-36 Огієнко, І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа / Іван Огієнко. - К. : Абрис, 1991. - 272 с.
 15. 81 Р88 Русанівський, В. М. Джерела розвитку східно-слов'янських літературних мов / В. М. Русанівський ; [Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 1985. - 231 с.
 16. 81 С89 Сулейменов, О. Мова письма. Погляд в доісторію - про походження писемности і мови Малого людства / О. Сулейменов ; пер.Пер. з рос. - К. : Юніверс, 2006. - 480 с.
 17. 81 Т48 Ткаченко, О. Б. Мова і національна ментальність. (Спроба сучасного синтезу) / О. Б. Ткаченко. - К. : Грамота, 2006. - 240 с.
 18. 71.1 Х76 Хома, І. Я. Історія української культури : Навч. посіб. / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; За ред. І.Я.Хоми. - Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 356 с.
 19. 71.1 Ш39 Шейко, В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - 5-те вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 271 с.
 20. 71.1 Я87 Ятченко, В. Ф. Історія духовної культури українського етносу : Навч. посіб. Ч.1 : Давня українська культура / В. Ф. Ятченко. - К. : Міленіум, 2004. - 148 с.

 18 травня - Всесвітній День вишиванки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85.126 Г97 Гуцульські вишивки Карпат. Т.2. Ч.1 : Мистецтво орнаменту( Івано-Франківщина ) / [Упоряд. І. Свйонтек]. - Івано-Франківськ : Народне мистецтво, 2005. - 285 с.
 2. 85.126 К86 Ксенія Колотило : альбом / [Авт.-упоряд. Д. І. Богданова]. - К. : Мистецтво, 1992. - 160 с.
 3. 85.12 Н30 Народні художні промисли України / [Ред. Злобіна І.]. - К. : Народні джерела, 2004. - 28 с.
 4. 85.12 А72 Антонович, Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво / Є. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. Станкевич. - Л. : Світ, 1993. - 272 с.
 5. 85.1+74.26 А72 Антонович, Є. А. Художні техніки у школі : навч.-метод. посіб. / Є. А. Антонович, В. І. Проців, С. П. Свид. - К. : ІЗМН, 1997. - 312 с.
 6. 85.126 З-17 Зайченко, В. В. Вишивка козацької старшини ХVII-XVIII століть. Техніки : альбом / В. В. Зайченко ; [Зайченко В. В.]. - К. : Родовід, 2006. - 128 с.
 7. 85.12 К21 Кара-Васильєва, Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю". / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. - К. : Либідь, 2005. - 280 с.
 8. 37.248 К21 Кара-Васильєва, Т. Українська вишивка / Т. Кара-Васильєва, А. Чорноморець. - К. : Либідь, 2002. - 160 с.
 9. 85.126 К73 Кот, М. Вишивка Дрогобиччини. Традиціі і сучасність : альбом / М. Кот ; [Кот М.]. - Л. : Ін-т народознавства НАН україни, 1999. - 107 с.
 10. 85 Л32 Лащук, Ю. П. Народне мистецтво Українського Полісся / Ю. П. Лащук ; [Лащук Ю.П.]. - Л. : Каменяр, 1992. - 134 с.
 11. 37.248 Л64 Литвинець, Е. М. Українське народне мистецтво. Вишивання і нанизування : [Альбом] / Е. М. Литвинець. - К. : Вища шк., 2004. - 335 с.
 12. 85.12 Н59 Нечипоренко, С. Декоративні тканини : альбом / С. Нечипоренко. - К. : Такі справи, 2002. - 32 с. : іл.
 13. 85.12 Н59 Нечипоренко, С. Г. Декоративні тканини та килими України : альбом-посібник / С. Г. Нечипоренко ; [Нечипоренко С. Г.]. - К., 2005. - 432 с.
 14. 63.3(4Укр)+37.248 С31 Сеник, І. Метелики спогадів. Спогади і взори до вишивання = Butterfly memories. Memoirs and Embroidery Designs / І. Сеник. - Львів : Мс, 2003. - 288 с.
 15. 85.12 Ч-83 Чугай, Р. В. Народне декоративне мистецтво Яворівщини / Р. В. Чугай ; [Чугай Р. В.]. - К. : Наукова думка, 1979. - 142 с.
 16. 85.126 Ш50 Шерстюк, Л. І. Художня вишивка: біла і прозора гладь / Л. І. Шерстюк. - К. : Техніка, 1996. - 12 с. : ил.

 Творчість Зиґмунда Фрейда

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.2 Ф86 Фрейд, З. Введение в психоанализ / З. Фрейд ; пер.с нем. Г. Барышниковой. - СПб : Азбука, 2022. - 448 с. - (Мировая классика).
 2. 88.6 Ф86 Фрейд, З. Влечения и их судьба / З. Фрейд. - М. : ЭКСМО-Пресс, 1999. - 432 с.
 3. 88.2 Ф86 Фрейд, З. Избранное / З. Фрейд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. - 352 с.
 4. 88.4 Ф86 Фрейд, З. Малое собрание сочинений / З. Фрейд ; пер.с нем. Г. Барышниковой и др. - С.Пб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. - 992 с.
 5. 88.2 Ф68 Фрейд, З. Основные принципы психоанализа / З. Фрейд. - пер. с нем., англ. - К. : Ваклер, 1998. - 288 с.
 6. 88.4 Ф86 Фрейд, З. Остроумие и его отношение к бессознательному. Страх. Тотем и табу : сборник / З. Фрейд. - Мн. : Попурри, 1999. - 496 с.
 7. 88.4 Ф86 Фрейд, З. Очерки по психологии сексуальности / З. Фрейд. - Пер. с нем. - Х. : Фолио, 2000. - 381 с.
 8. 88.4 Ф86 Фрейд, З. По ту сторону принципа удовольствия. Психология масс и анализ человеческого "Я" / З. Фрейд ; [Фрейд З.]. - Х. : Фолио, 2010. - 285 с.
 9. 88.2 Ф86 Фрейд, З. Психика: структура и функционирование / З. Фрейд ; Фрейд З. ; пер.с нем. - М. : Академический Проект, 2007. - 230 с.
 10. 88.2 Ф86 Фрейд, З. Психоанализ / З. Фрейд. - С.Пб. : Питер, 2001. - 512 с. - ("Хрестоматия по психологии").
 11. 88.2 Ф86 Фрейд, З. Психология бессознательного / З. Фрейд ; Фрейд З. - М. : АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. - 605 с.
 12. 88.6 Ф86 Фрейд, З. Толкование сновидений / З. Фрейд ; пер. с нем. Я.М. Когана. - К. : Здоровье, 1998. - 496 с.
 13. 88.4 Ф86 Фрейд, З. Человек Моисей: психология религии / З. Фрейд ; Фрейд З. - М. : Академический проект, 2007. - 186 с.
 14. 88.2 Ф91 Фройд, З. Вступ до психоаналізу / Зігмунд Фройд ; Пер. з нім. П. Таращук. - К. : Основи, 1998. - 709 с.

 Державне управління

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.401 А72 Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : монографія / [За ред. Ю. В. Ковбасюка і В. Л. Федоренка]. - К. : Ліра-К, 2019. - 524 с.
 2. 67.401 Д36 Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії : монографія / [Козаков В. М, Рашковська О. В., Ребкало В. А. та ін.]. - К. : Персонал, 2017. - 288 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / [Петков В. П., Петков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 312 с.
 4. 67.401 О-75 Основи публічного адміністрування : посіб. для підготовки до іспиту / [За заг. ред. Н. П. Матюхіної]. - Х. : Право, 2016. - 128 с.
 5. 67.401 П88 Публічна служба : навч. посіб. / [Якобчук В. П, Дацій Н. В., Войтенко А. Б. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 394 с.
 6. 67.401+65.290-2 П88 Публічне адміністрування : навч. посіб. / [За заг. ред. Даниленка А. С., Юхименко П. І., Соколовської Т. В.]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 288 с.
 7. 67.401+65.290-2 П88 Публічне управління та сучасний менеджмент в інформаційному просторі : колективна монографія / [За ред. МИхайловської О. В.]. - К. : Кондор, 2019. - 188 с.
 8. 67.401 С40 Системна модернізація державного управління в Україні: гуманістичний контекст : колективна монографія / [Братусь Г. А., Головач Н. В., Дмитренко Г. А. та ін.]. - К. : ДКС-Центр, 2020. - 512 с.
 9. 67.401 А39 Акімов, О. О. Концептуальні основи системогенезу професійної діяльності державних службовців в Україні : монографія / О. О. Акімов. - К. : ЦУЛ, 2020. - 370 с.
 10. 67.401+88.4-4 А39 Акімов, О. О. Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України: питання формування психологічної готовності : монографія / О. О. Акімов. - К. : ЦУЛ, 2014. - 176 с.
 11. 67.401+65.290-2(9) А39 Акімова, Л. М. Механізм державного управління забезпеченням економічної безпеки України : монографія / Л. М. Акімова. - К. : ЦУЛ, 2018. - 324 с.
 12. 65.01 Б73 Богданенко, А. І. Інвестиційно-інноваційні процеси в сучасній Україні: державноуправлінський аспект : монографія / А. І. Богданенко. - К. : Персонал, 2018. - 158 с.
 13. 67.401 Б83 Бортник, В. А. Адміністративне право України : навч. посіб. / В. А. Бортник. - К. : Персонал, 2013. - 222 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Bortnik_Admin_pravo.rar
 14. 67.401+65.01 В16 Валюх, А. М. Формування державної стратегії розвитку природнього капіталу України : монографія / А. М. Валюх. - Рівне : ПараГраф+, 2018. - 438 с.
 15. 87.7 В19 Василевська, Т. Е. Етика державного управління : Підручник / Т. Е. Василевська, В. О. Саламатов, Г. Б. Марушевський ; За заг. ред. Т.Е.Василевської. - К. : НАДУ, 2015. - 204 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.7/Etika_derzh_upravlinnya.rar
 16. 67.401.21 В29 Венгер, Ю. В. Державна політика в сфері стандартизації в умовах євроінтеграції України: адміністративно-правовий аспект : монографія / Ю. В. Венгер, Т. М. Кравцова. - Суми : Мрія-1, 2018. - 158 с.
 17. 65.01 Г24 Гбур, З. В. Державне управління економічною безпекою України: теорія та практика : монографія / З. В. Гбур. - Кам'янець-Подільський : Друкарня Рута, 2018. - 408 с.
 18. 65.290-2 Д53 Дмитренко, Г. А. Новий управлінський курс для України: умови формування та технології здійснення : наук. видання / Г. А. Дмитренко. - К. : ДКС Центр, 2012. - 178 с.
 19. 65.01 Є25 Євсюков, О. П. Державні механізми зміцнення соціально-економічної безпеки : монографія / О. П. Євсюков. - Х. : НУЦЗУ, 2018. - 287 с.
 20. 67.401+5 З-62 Зима, І. Я. Механізми інституційної трансформації державного управління охороною здоров'я / І. Я. Зима. - Рівне : Волин. обереги, 2019. - 248 с.
 21. 67.401 І-84 Ірхін, Ю. Б. Діагностика та розвиток професійних управлінських і лідерських здібностей державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування в Україні : навч. посіб. / Ю. Б. Ірхін, В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2015. - 114 с.
 22. 65.01 К17 Калетнік, Г. М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. - К. : Хай-Тек Прес, 2011. - 428 с.
 23. 67.401 К26 Карпа, М. І. Розвиток публічної служби в Україні: компетенційний підхід : монографія / М. І. Карпа. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. - 264 с.
 24. 67.401+65.01 К30 Качний, О. С. Інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України: теорія, методологія, практика : монографія / О. С. Качний. - К. : ФОП Маслаков, 2018. - 626 с.
 25. 67.401 К44 Кісіль, З. Р. Адміністративне право : навч. посіб. / З. Р. Кісіль, Р. В. Кісіль. - 3-тє вид. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. - 696 с.
 26. 67.401 К49 Клименко, І. В. Сучасні моделі компетенцій державних службовців : монографія / І. В. Клименко, О. О. Акімов, Е. А. Афонін. - К. : ЦУЛ, 2016. - 176 с.
 27. 67.401 К56 Коваленко, В. В. Основи державного управління / В. В. Коваленко ; [Коваленко В. В.]. - Х. : ТД "Золота миля", 2009. - 320 с.
 28. 74.58 К72 Костюк, Т. О. Світовий досвід державного управління транскордонними процесами у вищій освіті: цінності, переваги, завдання для України : монографія / Т. О. Костюк. - К. : ЦУЛ, 2020. - 300 с.
 29. 65.32 Л13 Лаврук, О. В. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації державної політики у розвитку тваринництва України : монографія / О. В. Лаврук. - Км'янець-подільський : ФОП Панькова А. С., 2019. - 439 с.
 30. 67.401 Л17 Лазор, О. Д. Основи публічного управління та адміністрування : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник. - К. : Ліра-К, 2017. - 268 с.
 31. 67.401 Л63 Лісовський, П. М. Система державного управління : навч. посіб. / П. М. Лісовський, В. А. Бортник, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2022. - 288 с.
 32. 67.401я2 М19 Малиновський, В. Я. Словник термінів і понять з державного управління / В. Я. Малиновський. - К. : Атіка, 2005. - 240 с.
 33. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Соціальна доктрина православної церкви в державотворчих процесах України: теоретико-методологічні засади : монографія / Д. С. Мартишин. - К. : Персонал, 2019. - 514 с.
 34. 67.401+65.31 М29 Марушева, О. А. Механізми державного управління нормативно-правовим регулюванням соціально-економічних відносин у будівництві : монографія / О. А. Марушева. - Одеса : Купрієнко С. В., 2020. - 382 с.
 35. 32.81 М33 Матвієнко, О. В. Інформаційне забезпечення державного управління : Навч. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К. : ЦУЛ, 2010. - 152 с.
 36. 67.401 Н49 Неліпа, Д. В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підруч. / Д. В. Неліпа. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 376 с.
 37. 67.401 О-65 Орел, М. Г. Теретичні основи державного управління у сфері політичної безпеки = Theoretical basis of public administration in the sphere of political security : монографія / М. Г. Орел. - К. : Поліграф плюс, 2019. - 320 с.
 38. 67.401 О-66 Орловська, Ю. В. Вплив глобалізації на систему публічного управління в умовах становлення цифрового суспільства : монографія / Ю. В. Орловська, О. О. Кахович. - К. : Ліра-К, 2022. - 150 с.
 39. 67.401 П12 Павленко, В. В. Правовий статус менеджера : навч.посіб. / В. В. Павленко, В. Л. Павленко ; [За ред. А. М. Подоляки]. - К. : Персонал, 2012. - 326 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Pavlenko_Status_menedzhera.rar
 40. 65.290-2+67.401 П16 Пантюхин, В. А. Административное управление: теоретико-инновационный аспект : учеб. пособ / В. А. Пантюхин. - Луганск : Пресс-экспресс, 2015. - 372 с.
 41. 67.401.21 П16 Панченко, О. Інформаційна безпека в епоху турбулентності: державно-управлінський аспект : монографія / О. Панченко. - К. : КВІЦ, 2020. - 32 с.
 42. 67.401 П18 Пархоменко-Куцевіл, О. І. Формування кадрового потенціалу системи публічної служби в Україні: теоретичні засади : монографія / О. І. Пархоменко-Куцевіл, З. В. Гбур. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2021. - 368 с.
 43. 67.401.21 П19 Пасічник, В. Формування державної політики національної безпеки України на засадаї української національної ідеї : монографія / В. Пасічник, М. - К. : Вид-во ВАДНДУ, 2016. - 300 с.
 44. 67.401 П29 Пєтков, С. В. Теорія адміністративного права : навч. посіб. / С. В. Пєтков. - К. : КНТ, 2014. - 304 с.
 45. 67.401 П58 Попович, Н. Г. Державно-управлінський дискурс у структурі політико-адміністративної комунікації : монографія / Н. Г. Попович. - К. : ЦУЛ, 2013. - 360 с.
 46. 65.290-2(7) П58 Попроцький, О. П. Інформаційна складова стратегічного управління: теретико-методологіні засади : монографія / О. П. Попроцький. - К. : АА Тандем, 2020. - 389 с.
 47. 67.401 Р69 Романенко, Є. О. Комунікативна політика держави: теоретико-методологічний аналіз : монографія / Є. О. Романенко. - К. : НАДУ, 2014. - 400 с.
 48. 65.290-21 Р69 Ромат, Є. В. Маркетинг у публічному управлінні / Є. В. Ромат, Ю. В. Гаврилечко. - К. : Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2018. - 288 с.
 49. 67.401 С30 Семенець-Орлова, І. А. Державне управління освітніми змінами в Україні: теоретичні засади : монографія / І. А. Семенець-Орлова. - К. : ЮСТОН, 2018. - 420 с.
 50. 67.401 С79 Стеценко, С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2011. - 624 с.
 51. 67.401.21 С84 Стрельбицький, М. П. Управлінське безпекознавство : монографія / М. П. Стрельбицький, Л. М. Стрельбицька. - К. : Вид-во Людмила, 2019. - 388 с.
 52. 67.401 Т24 Тацишин, І. Б. Адміністративне право України : навч. посіб. / І. Б. Тацишин ; [Тацишин І. Б.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 307 с.
 53. 65.5 Т46 Тихончук, Л. Х. Інституційно-економічні засади державного регулювання міжнародної діяльності корпорацій : монографія / Л. Х. Тихончук. - Рівне : Волин. обереги, 2018. - 308 с.
 54. 65.262 Ф53 Філіпенко, Т. В. Механізм державного управління валютним ринком України / Т. В. Філіпенко ; монографія. - Донецьк : Вік, 2010. - 491 с.
 55. 67.401+60.56 Ч-19 Чаплай, І. В. Державно-громадська комунікація як об'єкт наукового дослідження в Україні : монографія / І. В. Чаплай. - Одеса : Купрієнко с. В., 2018. - 386 с.
 56. 65.290-21+67.401 Ч-19 Чаплай, І. В. Маркетинг у механізмах державного управління : монографія / І. В. Чаплай. - К. : Персонал, 2016. - 208 с.
 57. 63.3(4 Укр) Ч-75 Чорна, К. П. Еволюція державного будівництва на українських теренах: історіографічний аналіз : монографія / К. П. Чорна. - К. : Вид-во Людмила, 2019. - 334 с.
 58. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Управління суспільством : наук.-публ. вид. / Г. Щокін. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : МАУП, 2020. - 406 с.
 59. 67.401 Щ92 Щокін, Р. Г. Адміністративна відповідальність : навч. посіб. / Р. Г. Щокін, А. Ю. Ковальчук, І. В. Костенко. - К. : Персонал, 2015. - 148 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Admin_vidpovid.rar
 60. 67.401 Я76 Яровой, Т. С. Теоретико-методологічні засади функціонування лобізму в Україні в інтересах громадянина, суспільства, безпеки держави : монографія / Т. С. Яровой. - К. : Вид-во Людмила, 2019. - 384 с.

 26 квітня - Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф

Список літератури до книжкової виставки

 1. 20.1 Б40 Безпека та розвиток чорнобильських спільнот: ситуаційний аналіз = Security and development of chornobyl communities: situation analysis / [ Замостьян П., Саєнко Ю., Привалов Ю. та ін. ]. - К. : Інститут соціології НАН України; Наш час, 2006. - 130 с.
 2. 20.1 В61 Вогонь Чорнобиля. Книга мужності й болю : Літопис Чорнобильської трагедії у документах, фактах та свідченнях самовидців / Авт.-сост. Шкляр В., Шпаковатий М. - К. : Альтернативи, 1998. - 576 с.
 3. 67.405.2+67.407.2 З-19 Законодавство України з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи : збірник офіційних текстів законів станом на 24 квітня 2012 року / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 592 с.
 4. 20.1 М58 Міжнародний Чорнобильський центр в Славутичі : 5 років. - Славутич, 2001. - 67 с.
 5. 60.5 П63 Постчорнобильський соціум: 20 років по аварії: Чорнобиль і соціум. вип.11 / Ред. Саєнко Ю.І. - К. : київ, 2005. - 232 с.
 6. 20.1 П78 Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-техніч. зб. - Чорнобиль, 2001. - 240 с.
 7. 20.1 Р15 Радіоекологія Чорнобильської зони : Тези стендових доповідей. Міжнар. наук. семінар. - Славутич : Міжнар. радіоекол. лабораторія, 2002. - 160 с.
 8. 67.405.2 С69 Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи : Зб. нормат. актів / Упор. Балюк Г. І. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 304 с.
 9. 60.5 С69 Соціальні наслідки чорнобильської катастрофи (результати соціологічних досліджень 1986-1995 рр.) / Ред. Ворона В., Головаха Є., Саєнко Ю. - Х. : Фоліо, 1996. - 414 с.
 10. 92 Ч-14 ЧАЕС - Славутич. Із століття в століття : Довідково-біографічне видання. Вип. 1 / Бологов В., Бологов І. - К. : Новий Світ, 2004. - 159 с.
 11. 20.1 Ч-75 Чорний біль Житомирщини : Історико-публіцистичний нарис. - Житомир : Льонок, 2001. - 448 c.
 12. 20.1 Ч-75 Чорнобиль. Зона відчуження / НАН України. - Збірник наукових праць. - К. : Наукова думка, 2001. - 539 с.
 13. 20.1 Ч75 Чорнобиль: час подолання. - К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. - 192 с.
 14. 67.407.2 Ч-75 Чорнобильська катастрофа та подолання її наслідків:Нормативні документи / Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2007. - 312 с.
 15. 20.1 Ч-75 Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. - К. : Наук. думка, 1996. - 783 с.
 16. 20.1 Y53 Yevdokimov, Y. V. The Chernobyl Accident and Soviet Economy : Monograohy / Yuri V. Yevdokimov. - Sumy : University Book Publ., 2001. - 142 p.
 17. 20.1 Б28 Батлук, В. А. Радіаційна екологія : навч. посіб. / В. А. Батлук ; Батлук В. А,. - К. : Знання, 2009. - 309 с.
 18. 20.1 Г96 Гусєв, О. Відкритий ринг, або "Чорнобиль" і зранена ним планета-через журналістську лінзу. Автобіографічна документально-публіцистична повість / О. Гусєв. - К. : ЧП "ЕКМО", 2006. - 420 с.
 19. 20.1 Г96 Гусєв, О. Віч-на віч з Чорнобилем-86 і Закарпаттям-98 й майбутні покоління : Документ.-публіцист. повість. Т. 5 / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 1999. - 224 с.
 20. 20.1 Г96 Гусєв, О. Громи та блискавки об'єкта "Укриття" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 330 с.
 21. 20.1 Г96 Гусєв, О. Дамоклів саркофаг : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 288 с.
 22. 20.1 Г96 Гусєв, О. Дорога на п'єдестал : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 23. 63.3(4 Укр) Г96 Гусєв, О. Живі біля вічного вогню. Через буревії воєн, "Чорнобиль" і помаранчову революцію : Докум.-публіц. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2005. - 474 с.
 24. 20.1 Г96 Гусєв, О. З Чорнобилем ми пов'язані на віки : Документ.-публіцист. повість. Т. 3 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 25. 20.1 Г96 Гусєв, О. Кайдани Чорнобиля. : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2006. - 450 с.
 26. 20.1 Г96 Гусєв, О. Ключ аварійного захисту : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 27. 20.1 Г96 Гусєв, О. Невидимий Чорнобиль : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 28. 20.1 Г96 Гусєв, О. Протуберанці Чорнобиля : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ВІПОЛ, 2003. - 320 с.
 29. 20.1 Г96 Гусєв, О. У заграві чорнобильських блискавиць : Документ.-публіцист. повість. Т. 4 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 30. 20.1 Г96 Гусєв, О. Через вогонь воєн і "Чорнобиль" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 400 с.
 31. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль серед нас : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 320 с.
 32. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль усім нам болить (Дещо з історії "Катастрофи сторіччя" і сьогоденної боротьби з її наслідками) : Документ.-публіцист. повість. Т. 2 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1997. - 208 с.
 33. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль, біль наш довічний : Документ.-публіцист. повість. Т. 1 / О. Гусєв. - К. : Золоті Ворота, 1996. - 224 с.
 34. 20.1 Г96 Гусєв, О. П. Атомний синдром Чорнобиля / О. П. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 35. 63.3(4 Укр) Л99 Ляшко, А. Груз памяти. Воспоминания : Трилогия. Кн. 3. Ч.ІІ : На ступенях власти / А. Ляшко ; Ляшко А. - К. : Деловая Украина, 2001. - 544 с.
 36. 67.405.2+65.272 М21 Малюга, Л. Ю. Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС в Україні : навч. посіб. / Л. Ю. Малюга. - К. : Алерта, 2016. - 324 с.
 37. 20.1 М70 Мицьо, М. Полиновий ліс. Хроніки Чорнобиля : Публіцист. вид. / М. Мицьо ; пер.Пер. з англ. ЯремкоТ., Яремко Ю. - К. : Культорологічний журнал "Ї", 2006. - 326 с.
 38. 20.1 П39 Площенко, В. Крізь призму Чорнобиля : Документально-публіцист. нариси / В. Площенко. - К. : Твім інтер, 1998. - 229 с.
 39. 20.1 С88 Студінський, В. А. Чорнобильський аспект економіко-екологічного розвитку / В. А. Студінський, Г. Я. Студінська. - Одеса; Житомир;Малин : Журфонд, 1997. - 104 с.

 23 квітня - Всесвітній день книги та авторського права

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404.3 А22 Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність : практич. посіб. - К. : ЦУЛ, 2021. - 224 с.
 2. 67.404.3 В43 Використання обєктів інтелектуальної власності в рекламі : навч. посіб. / [Биркович Т. І., Бондар І. С., Шишка Р. Б. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 520 с.
 3. 91 Д76 Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798-1923 : Нац. парламент. б-ка України. Вип. 3 : 1911-1916. - К. : Вид-во Харитоненка, 2003. - 262 с.
 4. 67.404.3 З-19 Закон України "Про авторське право і суміжні права". Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторрського права і (або) сумиіжних прав" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 27 січня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 110 с.
 5. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 6. 67.404.3+72 Н34 Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність : підруч. / [Уклад. Оборський Г. О., Чистякова І. М., Татакі Д. Д. та ін.]. - К. : Каравела, 2016. - 232 с.
 7. 67.404.3 О-75 Основи ІТ-права : навч. посіб. / [За заг.ред. Т. В. Бачинського]. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : Юрінком-Інтер, 2020. - 244 с.
 8. 67.404.3 П68 Право інтелектуальної власності : підруч. / [За заг. ред. О. І. Харитонової]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 540 с.
 9. 67.404.3 П68 Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / [Еннан Р. Є., Менсо С. В., Романадзе Л. Д. та ін.]. - К. : Алерта, 2016. - 492 с.
 10. 67.404.3 В22 Вахонєва, Т. М. Авторське право і суміжні права в Україні : навч. посіб. / Т. М. Вахонєва. - К. : Дакор, 2016. - 564 с.
 11. 67.404.3 Д21 Дахно, І. І. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - К. : ЦУЛ, 2015. - 550 с.
 12. 76.1 І-85 Ісаєвич, Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Я. Ісаєвич ; [Ісаєвич Я.]. - Л. : Ін-т українознавства ім. Крип'якевича І. НАН України, 2002. - 520 с.
 13. 73 К96 Кушнаренко, Н. Н. Документоведение : Учеб. / Н. Н. Кушнаренко. - 3-е изд., стереотип. - К. : Знання, 2001. - 460 с.
 14. 85.15 Л14 Лагутенко, О. А. Українська книжкова обкладинка першої третини ХХ століття. Стилістичні особливості художньої мови / О. А. Лагутенко ; [Лагутенко О. А.]. - К. : Політехніка, 2005. - 124 с.
 15. 76.1 О-35 Овчінніков, В. Історія книги: еволюція книжкової структури : навч. посіб. / В. Овчінніков ; [Овчінніков В.]. - Л. : Світ, 2005. - 420 с.
 16. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - 2-ге вид. доп. і перероб. - К. : Ліра-К, 2009. - 434 с.
 17. 76.1 Т35 Теремко, В. Видавництво-ХХІ. Виклики і стратегії : монографія / В. Теремко. - К. : Академвидав, 2012. - 328 с. - (Монограф).
 18. 76 Т41 Тимошик, М. Видавнича справа та редагування : Навч. посіб. / М. Тимошик. - К. : Ін Юре: Наша культура і наука, 2004. - 224 с.
 19. 76 Т41 Тимошик, М. Видавничий бізнес: Погляд журналіста, видавця, вченого / М. Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2005. - 328 с.
 20. 76 Т41 Тимошик, М. С. Історія видавничої справи : Підручн. / М. С. Тимошик. - 2-ге вид., випр. - К. : Наша культура і наука, 2007. - 496 с.
 21. 67.404.3 Х69 Ходаківський, Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. - К. : ЦУЛ, 2017. - 276 с.

 Творчість К.Г.Юнга

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.2 Ю50 Юнг, К. Г. Аналитическая психология и психотерапия : Хрестоматия / К. Г. Юнг ; Сост. и общ. ред. В.М. Лейбина. - С.Пб. : Питер, 2001. - 512 с. - (Хрестоматия).
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.2/Yung_Analit_psyhologiya.rar
 2. 88.2 Ю50 Юнг, К. Г. Аналітична психологія = Zwei schriften uber analytische psychologie / К. Г. Юнг ; пер.Овчаренко Л. М. - К. : ЦУЛ, 2022. - 250 с.
 3. 88.37 Ю51 Юнг, К. Г. Божественный ребенок = Аналитическая психология и воспитание / К. Г. Юнг. - М. : Олимп;АСТ-ЛТД, 1997. - 400 с.
 4. 88.2 Ю50 Юнг, К. Г. Критика психоанализа / К. Г. Юнг ; Пер. с нем. и англ. под. общ. ред. В. Зеленского. - СПб : Академический проект, 2000. - 304 с.
 5. 88.52 Ю50 Юнг, К. Г. Людина та її символи / К. Г. та послідовники Юнг ; пер.з англ. Хмара Є. О. - Д. : ЦУЛ, 2022. - 436 с.
 6. 88.6 Ю50 Юнг, К. Г. О природе психе : Пер. с англ. / К. Г. Юнг. - М.; К. : Рефл-бук: Ваклер, 2002. - 414 с.
 7. 88.2 Ю50 Юнг, К. Г. Об энергетике души / К. Г. Юнг ; [ Юнг К. Г. ] ; пер.c нем. В. Бакусева. - М. : Академический проект, 2008. - 297 с.
 8. 88.2 Ю51 Юнг, К. Г. Ответ Иову / К. Г. Юнг. - Пер. с нем. - М. : АСТ;Канон+, 1998. - 384 с.
 9. 88.3 Ю50 Юнг, К. Г. Психологические типы = Psychologische typen / К. Г. Юнг ; пер.с нем. Лорие С. - СПб : Азбука, 2001. - 736 с.
 10. 88.6 Ю50 Юнг, К. Г. Психология и алхимия : Пер. с англ., лат. / К. Г. Юнг. - 2-е изд., перераб. - М.; К. : Рефл-бук: Ваклер, 2003. - 592 с.
 11. 88.52 Ю50 Юнг, Р. Психология убеждения. Главные секреты влияние на людей = Influence is for the new sience of persuasion / Р. Юнг. - С.Пб. : Питер, 2012. - 240 с.
 12. 88.3 Ю50 Юнг, К. Г. Психологія несвідомого / К. Г. Юнг. - К. : ЦУЛ, 2022. - 404 с.
 13. 88.4-5(2) Ю50 Юнг, К. Г. Работы по психиатрии. Психогенез умственных расстройств / К. Г. Юнг ; Пер. с нем. и англ. под общ. ред. В. Зеленского. - СПб : Академический проект, 2000. - 304 с.
 14. 88.6 Ю50 Юнг, К. Г. Синхрония : Пер. с англ. / К. Г. Юнг. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.; К. : Рефл-бук: Ваклер, 2003. - 320 с.
 15. 88.2 Ю50 Юнг, К. Г. Тэвистокские лекции : Пер. с англ. / К. Г. Юнг. - М.;К. : Рефл-бук: Ваклер, 1998. - 295 с.
 16. 88.6 Ю50 Юнг, К. Г. Философское древо / К. Г. Юнг ; Юнг К. Г. ; пер.с нем. Гараджи А. В. - М. : Академический проект, 2008. - 175 с.

 Актуальні видання Академії

Ознайомитися з віртуальною книжковою виставкою

 

 Говоримо українською

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. / [Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 296 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 396 с.
 3. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_literaturna_mova.rar
 4. 81.2 Укр У45 Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень / Ред. Гінзбург М. Д. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Фірма "Інкос", ЦНЛ, 2007. - 672 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_dil_i_fakhova_mova.rar
 5. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 6. 81.2 Укр У45 Українська мова для іноземних студентів : навч. пос. / [Лисенко Н. О., Кривко Р. М., Світлична та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.
 7. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 8. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 9. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 10. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 11. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 12. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_lit_mova.rar
 13. 81.2 Укр В67 Волкотруб, Г. Й. Українська ділова мова : Практикум / Г. Й. Волкотруб, А. М. Венцковський. - 3-тє вид., стереотип. - К. : МАУП, 2007. - 156 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_Mov_volk.pdf
 14. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 15. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 16. 81.2 Укр+67.71 К12 Кабиш, О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практич. посіб. / О. О. Кабиш. - К. : Алерта, 2019. - 110 с.
 17. 81.2 Укр К30 Кацавець, Г. М. Мова ділових паперів : підруч. / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2008. - 320 с.
 18. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 19. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мова всіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 20. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 21. 81.2 Укр К49 Климова, К. Я. Основи культури і техніки мовлення : Навч. посіб. / К. Я. Климова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2007. - 240 с.
 22. 81.2 Укр К56 Ковтюх, С. Л. Репетитор (як навчитися грамотно писати) : Навч. посіб. з практичного курсу української мови / С. Л. Ковтюх. - 2-ге вид., випр. й доп. - К. : Професіонал, 2007. - 592 с.
 23. 81.2 Укр К59 Козаченко, Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / Г. В. Козаченко. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 336 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Kozachenko_Ukr_mova.rar
 24. 81.2 Укр Л64 Литвинчук, О. В. Українська мова професійного спрямування : Навч. посіб. / О. В. Литвинчук. - 2-е вид., доп. й перероб. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2020. - 259 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Lytvynchuk_Ukr_mova_prof_spryamuvannya.rar
 25. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 26. 81.2 Укр О-54 Олійник, О. Ділове мовлення : навч. посіб. / О. Олійник, В. Шинкарук, Г. Гребницький. - К. : Кондор, 2009. - 262 с.
 27. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 28. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 29. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 30. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 31. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 32. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 33. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 34. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - вид.9-те, випр. і доп. - К. : Алерта, 2018. - 302 с.

 25 лютого - День народження Лесі Українки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) А72 Антологія української драматургії. Вип. 2. - К. : Мистецтво, 2005. - 432 с.
 2. 84(4 Укр) З-80 Золоті рядки української класичної літератури. Проза, поезія, драматургія / [ Уклад. С. М. Заготова]. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2009. - 800 с.
 3. 84(4 Укр) З-80 Золоті скарби української класики. Поезія, проза / [Уклад. Заготова С. М.]. - Д. : ТОВ "ВКФ"БАО", 2010. - 352 с.
 4. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура другої половини ХІХ століття. Кн.2 / Патон Б.Є., Веревес Г.Д., Курас І.Ф. та ін. - К. : Наукова думка, 2005. - 1295 с.
 5. 83(4 Укр) І-90 Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст.:У 2 кн. : Підруч. Кн.1 / Гнідан О.Д. - К. : Либідь, 2005. - 624 с.
 6. 84(4 Укр) У45 Леся Українка у світі перекладу (вибрані твори європейськими мовами) : навч. посіб. / [Упоряд. і відпов. ред. Н. О. Данилюк]. - К. : Кондор, 2019. - 272 с.
 7. 84(4 Укр) Л64 Літературні шедеври видатних українських жінок-письменниць / [ Укл. Заготова С. М. ]. - Донецьк : ТОВ " ВКФ" БАО", 2009. - 448 с.
 8. 83.3 Л93 Любов славетних письменників у листах і в житті : збірник художньо-документальних нарисів / [Авт.-упоряд. В. О. Кирилюк]. - К. : Криниця, 2008. - 496 с. - (Серця скоряються коханню).
 9. 66.1 У45 Українська державницька ідея : Антол. політ. традиціоналізму / Уклад. і передм. Шокало О., Орос Я. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 10. 63.3(4 Укр) Г64 Гомотюк, О. Є. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. XIX - перша третина XX ст.) : монографія / О. Є. Гомотюк ; Гомотюк О.Є. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 552 с.
 11. 83.3(4 Укр) Д99 Дяченко, С. І. Українська література: для іноземних студентів : підруч. / С. І. Дяченко, О. В. П'ятецька. - К. : Академія, 2010. - 312 с.
 12. 83.3(4 Укр) К56 Ковалів, Ю. Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХ ст. : Підруч.у 10-ти т. Т.1 : У пошуках іманентного сенсу / Ю. Ковалів. - К. : Академія, 2013. - 512 с.
 13. 83.3(4 Укр) К56 Ковалів, Ю. Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХІ ст. : Підруч.у 10-ти т. Т.2 : У пошуках іманентного сенсу / Ю. Ковалів. - К. : Академія, 2013. - 624 с. - (Альма-матер).
 14. 83.3(4 Укр) Л38 Левченко, Г. Міф проти історії. Семіосфера лірики Лесі Українки : монографія / Г. Левченко. - К. : Академвидав, 2013. - 332 с. - (Монограф).
 15. 83.3(4 Укр) М21 Малютіна, Н. П. Українська драматургія кінця ХІХ-початку ХХ ст. : навч. посіб. / Н. П. Малютіна ; [ Малютіна Н. П. ]. - К. : Академвидав, 2010. - 256 с. - (Альма-матер).
 16. 83.3(4 Укр) П16 Панасенко, Т. М. Леся Українка / Т. М. Панасенко ; [Панасенко Т. М.]. - Х. : Фоліо, 2009. - 123 с.
 17. 83 П50 Поліщук, Я. О. Література як геокультурний проект : монографія / Я. О. Поліщук ; Поліщук Я. - К. : Академвидав, 2008. - 304 с. - (Монограф).
 18. 83.7 С13 Сагач, Г. М. Вибрані твори : В 5 т. Т. 2 : Хрестоматія: "Золотослів" / Г. М. Сагач. - Рівне : ПП ДМ, 2006. - 288 с.
 19. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Драма : Драма / Л. Українка. - Симферополь, 2001.
 20. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Оргія = Драматичні поєми / Л. Українка. - К. : Основи, 2001. - 772 с.
 21. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Поезія. Драматичні твори / Л. Українка. - К. : Наук. думка, 2001. - 384 с.
 22. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Поезія. Драматичні твори / Л. Українка ; Українка Л. - К. : Наук. думка, 2008. - 384 с.
 23. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Руфін і Прісцілла: драма у п'яти діях / Л. Українка. - К. : Либідь, 2011. - 200 с. : іл.
 24. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Твори / Леся Українка. - К. : Дніпро, 2000. - 632 с.

 24 лютого - 365 днів від початку злочинного повномасштабного
вторгнення російської федерації в Україну

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) В68 Волонтери. Мобілізація добра : збірка / [Уклад. Ірена Карпа]. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 256 с.
 2. 84(4 Укр) Ж66 Живі історії війни = Alive stories of the war. Кн.1. - К. : Ліра-К, 2022. - 154 с.
 3. 84(4 Укр) Х94 Хроніки окупації і спротиву. Перші місяці війни : проза. - К. : Ліра-К, 2022. - 260 с. : іл.
 4. 84(4 Укр) Б17 Базя, Ю. Ранок 24-го : поезія / Ю. Базя. - К. : Ліра-К, 2022. - 280 с.
 5. 84(4 Укр) Б83 Борта, Р. Те, що я купив до війни : повість / Р. Борта. - К. : Ліра-К, 2023. - 226 с.
 6. 84(4 Укр) М27 Маркс, М. Ті, що (не) чекають з війни : повість / М. Маркс. - К. : Ліра-К, 2022. - 256 с.
 7. 84(4 Укр) М74 Мойсеєнко, В. Історії знущання, порятунку та виживання. Бородянка: 24.02.- 31.03.2022 / В. Мойсеєнко. - К. : Ліра-К, 2022. - 96 с.

 21 лютого - Міжнародний день рідної мови

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр З-19 Закон України " Про забезпечення функціонування української мови як державної" : офіційний текст. - К. : Алерта, 2019. - 52 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. / [Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 296 с.
 3. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 4. 81.2 Укр С38 Синтаксис української мови : Хрестоматія. У 2-х ч. Ч.1 / Упоряд. А.Мойсієнко та ін. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2019. - 559 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Synt_ukr_movy_1.rar
 5. 81.2 Укр С38 Синтаксис української мови : Хрестоматія. У 2-х ч. Ч.2 / Упоряд. А.Мойсієнко та ін. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2019. - 326 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Synt_ukr_movy_2.rar
 6. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 7. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.1 : А-Б / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2010. - 911 с.
 8. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 9. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_literaturna_mova.rar
 10. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 11. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_Prakt_dovidnyk.rar
 12. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 13. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 14. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 15. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 16. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 17. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 18. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 19. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 20. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_dlya_inozemciv.rar
 21. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 22. 81.2 Укр Б15 Баденкова, В. М. Історія української літературної мови : Навч. посіб. / В. М. Баденкова. - Миколаїв : ТОВ "Іліон", 2017. - 148 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Badenkova_Ist_ukr_movy.rar
 23. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_lit_mova.rar
 24. 81.2 Ісп Г44 Гетьман, З. О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccoin del espanol al ucraniano : навч. посіб. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова. - К. : Київський університет, 2010. - 223 с.
 25. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 26. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 27. 81 Д21 Дахно, І. І. Переклад. Перевод. Translation : збірник текстів для перекладу і самоперевірки / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2014. - 348 с.
 28. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 29. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 30. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 31. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Prakt_kurs_Ukr_movi.rar
 32. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 33. 81.2 Укр+67.71 К12 Кабиш, О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практич. посіб. / О. О. Кабиш. - К. : Алерта, 2019. - 110 с.
 34. 63.3(4 Укр) К19 Каныгин, Ю. Трезубец или крест? / Ю. Каныгин. - К. : Арий, 2011. - 173 с.
 35. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 36. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мовавсіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 37. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 38. 81.2 Укр К59 Козаченко, Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / Г. В. Козаченко. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 336 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Kozachenko_Ukr_mova.rar
 39. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 40. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 41. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 42. 81.2 Нім Л20 Лалаян, Н. С. Порівняльна граматика німецької та української мов = Vergleichende Grammatik der deutschen und der ukrainischen Sprache : Навч. посіб. / Н. С. Лалаян, О. В. Подвойська. - Вінниця : Нова книга, 2013. - 224 с.
 43. 81.2 Нім+81.2 Укр Л93 Любчук, Н. В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія : навч. посіб. / Н. В. Любчук. - К. : Київський університет, 2011. - 161 с.
 44. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 1 : Вступний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2010. - 126 с.
 45. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 46. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 47. 81.2 Англ+81.2 Укр М64 Мірончук, Т. А. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : навч. посіб. / Т. А. Мірончук. - К. : Персонал, 2013. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Porivn_Leksikol.rar
 48. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 49. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 50. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 51. 66.3 С13 Савойська, С. Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації : монографія / С. Савойська. - К. : Просвіта, 2011. - 408 с.
 52. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 53. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 54. 67.404 Т50 Товт, М. М. Научно-практический комментарий Закона Украины " Об основах государственной языковой политики " : (с приложениями) / М. М. Товт, С. С. Черничко. - К. : Русскоязычная Украина, 2013. - 158 с.
 55. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 56. 81.2 Укр Ч-90 Чумак, В. В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : Навч. посіб. / В. В. Чумак, О. Г. Чумак. - К. : Знання, 2011. - 631 с.
 57. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 58. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 59. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 60. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 61. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 62. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 4-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2014. - 696 с.
 63. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 64. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.

 22 січня - День Соборності України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 2. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 3. 63.3(4 Укр) У45 Україна - козацька держава : Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Авт.-упоряд. Недяк В.В. - К. : Емма, 2004. - 1216 с.
 4. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.5 : Імперська доба.1800-1917 рр. / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Реєнт О. П. та ін.]. - К. : КРІОН, 2011. - 720 с.
 5. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії / Ред. Борисенко В. - К. : Либідь, 2004. - 328 с.
 6. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії: нові сторінки / [Ред. Борисенко В.]. - К. : Либідь, 2010. - 264 с.
 7. 66.3 У45 Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. статей / [За ред. М. М. Розумного]. - К. : НІСД, 2012. - 384 с.
 8. 63.3(4 Укр) Б14 Багацький, В. В. Історія України : підруч. / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2010. - 388 с.
 9. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 10. 63.3(4Укр) В42 Відейко, М. Ю. Україна: від Антів до Русі / М. Ю. Відейко ; Відейко М. Ю. - К. : Кріон, 2009. - 240 с.
 11. 63.3(4 Укр) Г20 Гарін, В. Б. Історія України : Навч. посіб. / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 12. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. Україна - козацька держава. Історія українського козацтва : Посіб. / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256 с.
 13. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 14. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 15. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин, В. Україна: поступ історії / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковатий. - К. : Альтернативи, 2003. - 320 с.
 16. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, Ю. А. Історія України : навч. посіб. / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. - 3-тє вид. доп. і перероб. - К. : КМ Академія, 2010. - 595 с.
 17. 63.3(4 Укр) О-53 Олексюк, Т. Соборна Україна : Наук. розвідки і спомини / Т. Олексюк. - К. : Укр. видав. спілка, 2004. - 640 с.
 18. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Іван Мазепа / С. Павленко. - К. : Альтернативи, 2003. - 416 с.
 19. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 20. 63.3(4 Укр) П25 Пепа, В. І. Україна в дзеркалі тисячоліть : Літ.- публіц. вид. / В. І. Пепа. - К. : Просвіта, 2006. - 344 с.
 21. 63.3(4Укр)+67.3(4Укр) П30 Петрів, Р. Східна Галичина у складі Австрійської імперіїї (історико-правовий аспект) / Р. Петрів ; [ Петрів Р.]. - Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т, 2009. - 255 с.
 22. 63.3(4 Укр)я2 С32 Сергійчук, В. Соборна пам'ять України : Календар-альманах / В. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2007. - 288 с.
 23. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Українська соборність : Відродження українства в 1917- 1920 роках / В. І. Сергійчук. - К. : Укр. видавнича спілка, 1999. - 414 с.
 24. 63.3(4 Укр) С51 Смолій, В. Богдан Хмельницький / В. Смолій, В. Степанков. - К. : Альтернативи, 2003. - 400 с. : іл.
 25. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.


   7 січня - Різдво Христове

Книжкові виставки 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: