Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Результати опитувань


 

Якою Ви бачите бібліотеку Академії в майбутньому?


- Простір з безперешкодним доступом до інформації та самообслуговуванням

- Класична вузівська бібліотека

- Культурний і освітній центр з зонами для відпочинку та роботи

- Бібліотека у віртуальному просторі

 

 


 

Чи змогли б Ви навчатися без мережі Інтернет?


- Так

- Ні

- Важко відповісти

 

 


 

Чи цікавлять Вас віртуальні виставки, що розміщуються на сайті бібліотеки?


- Так

- Ні

 

 


 

Як часто Ви відвідуєте бібліотеку?


- Щодня

- Раз на тиждень

- Раз на місяць

- Раз на семестр

 

 


 

Як Ви оцінюєте зручність сайту?


Оцініть за шкалою від 1 до 5

 

 

 

Як Ви оцінюєте інформативність сайту?


Оцініть за шкалою від 1 до 5

 

 

 

Якими розділами сайту Ви частіше користуєтесь?


- Нові надходження

- Книжкові виставки

- Бібліографічні списки

- Електронний каталог

- Методичні матеріали

 

 

 

Як часто Ви відвідуєте наш сайт?


- Регулярно

- Достатньо часто

- Іноді

 

 

 

До якої категорії користувачів Ви відноситесь?


- Викладач (аспірант)

- Студент

- Співробітник

- Інше

 

 


 

Чи користуєтесь Ви онлайн-послугами Бібліотеки? Якщо так, то якими?


- Електронний каталог

- Електронна бібліотека

- Розсилка нових надходжень

- Тематичний підбір літератури

- Електронні періодичні видання

- Методичні матеріали

- Бази даних відкритого доступу

 

 


 

Чи користуєтесь Ви наукометричними базами даних? Якщо так, то якими?


- Scopus

- Web of science

- Google scholar

- Інше

 

 


 

Що потрібно зробити для того, щоб молодь більше читала?


- Прищеплювати любов до читання в сім'ї

- Приділяти більше уваги літературі та читанню в школі і вузі

- Рекламувати читання і книги

- Знизити вартість друкованих та електронних книг

- Комплектувати бібліотеки новою літературою

 

 


 

Що, на Ваш погляд, головне в сучасній бібліотеці вузу?


- Книжковий фонд

- Фонд електронних ресурсів

- Компетентність бібліотекаря

- Комфорт і зручність для користувачів

- Технічне оснащення

- Культура обслуговування користувачів

- Спектр послуг

- Проведення цікавих заходів (вечори, зустрічі, круглі столи, диспути та ін.)

- Оформлення інтер'єру бібліотеки

 

 


 

Які ресурси Ви переважно використовуєте в навчальному процесі?


- Ресурси Інтернет

- Друковані видання з фонду бібліотеки

- Конспекти лекцій

- Електронні версії навчально-методичних видань

- Купую необхідну літературу

 

 


 

Які якості бібліотечного фахівця Ви цінуєте найбільше?


- Здатність представляти інформацію, що відповідає запитам користувачів

- Доброзичливість

- Вміння працювати з великим об'ємом інформації

- Культура мови

- Відповідальність

- Хороша пам'ять і увага

- Емоційна стійкість

- Готовність до освоєння нових інформаційних технологій

- Комунікабельність

- Об'єктивність

- Організаторські здібності

- Знання іноземної мови

 

 


 

Яку літературу Ви читаєте у вільний час?


- Класичну літературу

- Наукову літературу

- Професійну літературу

- Сучасну прозу

- Детективи, фантастику

 

 


 

З якою метою Ви отримуєте вищу освіту?


- Придбати знання, які необхідні кваліфікованому фахівцю

- Саморозвиток

- Отримати диплом про вищу освіту

- Отримати високооплачуване місце роботи

- Вимога батьків

- Інше

 

 


 

Чи знайомі Ви з поняттям "академічна доброчесність"?


- Так

- Ні

- Важко відповісти

 

 

 

Які види порушень академічної доброчесності Вам відомі?


- Академічний плагіат

- Самоплагіат

- Фабрикація

- Фальсифікація

- Списування

- Обман

- Хабарництво

- Необ'єктивне оцінювання

 

 

 

Чи інформують Вас науково-педагогічні працівники, викладачі про процедури дотримання академічної доброчесності в Академії?


- Так

- Ні

- Важко відповісти

 

 

 

Чи розумієте Ви наслідки порушення академічної доброчесності для Вас?


- Так

- Ні

- Важко відповісти

 

 

 

Чи відомо Вам, що тексти всіх курсових та кваліфікаційних робіт проходять перевірку на рівень плагіату в онлайн-сервісі Unicheck?


- Так

- Ні

- Важко відповісти

 

 

 

Чи дотримуєтесь Ви принципів академічної доброчесності в Академії?


- Так

- Ні

- Важко відповісти

 

 

 

Які санкції щодо студентів Ви вважаєте доцільними у разі виявлення і доведення фактів прояву академічної недоброчесності?


- Повторне проходження оцінювання (залік, іспит, контрольна робота тощо)

- Повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми (повторне вивчення дисципліни)

- Відрахування із Академії

 

 

 

Вкажіть процедури, які Ви особисто використовуєте у процесі написання робіт


- Завжди цитую запозичені матеріали із зазначенням джерела

- В окремих випадках запозичені матеріали цитую із зазначенням джерела

- Копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на джерела

- Перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

- Частково або повністю подаю чужі тексти як власні без зазначення авторства

- Частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення джерела

 

 

 

Студентом якого курсу Ви є?


- 1

- 2

- 3

- 4

 

 


 

Пошук по сайту: