Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічні списки - 2024

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

 

Роль інформаційних технологій у сучасному житті

 1. Барингольц, С. М. Ринок системної інтеграції в структурі галузі інформаційних технологій України / С. М. Барингольц // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2022. - Вип. 3 (66). - С.29-38.
 2. Барингольц, С. М. Стан та перспективи розвитку ринку системної інтеграції в галузі інформаційних технологій України / С. М. Барингольц // Проблеми модернізації України. - 2023. - Вип.15 : матеріали VI міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. - С.204-207.
 3. Білий, Л. Г. Використання новітніх інформаційних технологій у вищій школі / Л. Г. Білий // Інноваційні технології XXI століття. - 2019. - Вип. 4. - С.6-7.
 4. Бонтей, В. М. Вплив інформаційних технологій на рівень інноваційного розвитку готельного бізнесу / В. М. Бонтей, Ю. Синиця, С // Проблеми модернізації України. - 2022. - Вип.14 : матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. - С.30-33.
 5. Бурдіян, О. С. Роль ІТ-ринку в інноватизації суспільством / О. С. Бурдіян // Проблеми модернізації України. - 2022. - Вип.14 : матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. - С.88-91.
 6. Вінтоняк, А. М. Інформаційні технології у системі управління персоналом: підхід до кадрового управління / А. М. Вінтоняк // Економіка. Фінанси. Право. - 2023. - №6. - С.56-59.
 7. Гжехулка, О. В. Розвиток інформаційних технологій у сфері туризму / О. В. Гжехулка // Інноваційні технології XXI століття. - 2019. - Вип. 4. - С.41-48.
 8. Гілета, І. В. Стан і проблеми оцінки якості інформаційних систем / І. В. Гілета, Ю. Ю. Білас // Наукові записки. - 2022. - №2. - С.22-31.
 9. Глуховський, М. Б. Психологічні особливості використання сучасних інформаційних технологій у молодіжному середовищі / М. Б. Глуховський // Інноваційні технології XXI століття. - 2018. - Вип. 3. - С.31-35.
 10. Головатий, М. Ф. Концептуально-методологічне окреслення поняття "інформаційна війна" - базова засада осмислення його сутності / М. Ф. Головатий, В. Ю. Колєчкін // Проблеми модернізації України. - 2023. - Вип.15 : матеріали VI міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. - С.327-330.
 11. Гончарук, А. В. Цифровізація економіки: вплив на продуктивність праці в Україні / А. В. Гончарук // Проблеми модернізації України. - 2023. - Вип.15 : матеріали VI міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. - С.236-238.
 12. Григорчук, П. М. Формування цифрових компетентностей в курсі інформаційних технологій / П. М. Григорчук, С. С. Григорчук // Інноваційні технології XXI століття. - 2022. - Вип. 7. - С.38-42.
 13. Журавель, Г. Бухгалтерський облік - складова практичної економічної теорії / Г. Журавель, М. Шинкарик, С. Питель // Вісник економіки. - 2023. - №1. - С.121-135.
 14. Захарченко, Д. М. Сучасний стан та можливості удосконалення захисту персональних даних / Д. М. Захарченко // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні. - 2020. - Вип. 9. - С.103-110.
 15. Ільїн, О. Ю. Удосконалення інформаційної технології для підвищення функціональної стійкості мережі за допомогою теорії графів / О. Ю. Ільїн, Є. О. Балашова, М. К. Чепур // Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2021. - №3. - С.46-53.
 16. Квасній, Л. Г. Особливості онлайн-освіти з використанням інформаційних технологій / Л. Г. Квасній, Ю. О. Шульжик // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2022. - Вип.9. - С.83-88.
 17. Колісник, М. О. Інформаційні технології в державному управлінні / М. О. Колісник // Становлення і розвиток української державності. - 2010. - Вип.5. - С.80-82.
 18. Коротун, Н. В. Роль сім'ї у професійному визначенні підлітків / Н. В. Коротун, Т. В. Іщук // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження. - 2021. - Вип.13. - С.134-140.
 19. Костенко, Д. Розвиток професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців галузі "інформаційні технології" в сучасному освітньому просторі / Д. Костенко, І. Кудінова, І. Дяченко // Інноваційні технології XXI століття. - 2021. - Вип. 6. - С.43-52.
 20. Костенко, Д. В. Педагогічні умови формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців галузі "інформаційні технології" / Д. В. Костенко // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження. - 2021. - Вип.13. - С.141-146.
 21. Ломака, І. І. Інформаційно-комунікаційні технології та активні методи навчання як необхідні засоби модернізації сучасної освіти / І. І. Ломака, О. І. Липчук // Розвиток механізмів публічного управління в контексті реалізації євроінтеграційного вектора України (кейси розбудови освіти та економіки для забезпечення безпеки й досягнення цілей сталого розвитку). - 2023. - С.257-292.
 22. Лупей, Н. І. Проблемні аспекти використання штучного інтелекту та великих даних в міграційній сфері / Н. І. Лупей // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 4. - С.87-91.
 23. Ляпіна, Л. А. Впровадження інформаційних технологій у системі управління закладами загальної середньої освіти / Л. А. Ляпіна // Розвиток механізмів публічного управління в контексті реалізації євроінтеграційного вектора України (кейси розбудови освіти та економіки для забезпечення безпеки й досягнення цілей сталого розвитку). - 2023. - С.145-175.
 24. Мельник, Т. IT-сектор України на світовому ринку: 2022 / Т. Мельник, Є. Завгородня // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2022. - №6. - С.17-36.
 25. Назарова, І. Облікова парадигма в умовах застосування електронних інформаційних технологій / І. Назарова // Вісник економіки. - 2023. - №2. - С.103-118.
 26. Нашкерська, І. В. Активи інформаційних технологій: ідентифікація, інтеграція і відображення в обліку / І. В. Нашкерська // Економіка України. - 2023. - №5. - С.35-50.
 27. Овчиннікова, О. Р. Інформаційні технології в дослідженні процесу прийняття рішення про міграційні переміщення / О. Р. Овчиннікова // Інноваційні технології XXI століття. - 2018. - Вип. 3. - С.69-76.
 28. Огір, О. О. Моделі формування фазових голограм на основі даних просторового розподілу комплексних амплітуд відбитої звукової хвилі / О. О. Огір, В. Ф. Євдокимов // Електронне моделювання. - 2022. - №2. - С.82-89.
 29. Огнева, А. М. Впровадження інформаційних технологій в управлінні підприємствами / А. М. Огнева // Економіка XXI століття проблеми та перспективи. - 2021. - Вип.3. - С.95-100.
 30. Петришин, Д. О. Сучасні підходи до впровадження інформаційних технологій у навчальний процес / Д. О. Петришин // Інноваційні технології XXI століття. - 2021. - Вип. 6. - С.80-82.
 31. Подрез-Ряполова, І. В. Правові засади інфраструктурного забезпечення інноваційного процесу / І. В. Подрез-Ряполова // Право та інновації. - 2022. - №1. - С.44-48.
 32. Решетняк, О. Тенденції розвитку інформаційних технологій та їх використання в оборонній сфері країн світу / О. Решетняк // Пріоритетні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2022. - С.96-104.
 33. Рівний, Д. М. Сутність інформаційних технологій та їх роль у діяльності туристичного бізнесу / Д. М. Рівний, Л. О. Савчук // Інноваційні технології XXI століття. - 2017. - Вип. 2. - С.78-84.
 34. Руденко, І. Ринок інформаційних технологій як драйвер повоєнного відновлення / І. Руденко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2023. - №3. - С.67-82.
 35. Савчук, Л. О. Інформаційні технології в туристичному бізнесі: проблеми та перспективи / Л. О. Савчук // Інноваційні технології XXI століття. - 2017. - Вип. 2. - С.85-89.
 36. Савчук, Л. О. Формування базових навичок кібергігієни як запорука інформаційної безпеки / Л. О. Савчук // Інноваційні технології XXI століття. - 2022. - Вип. 7. - С.129-133.
 37. Семанюк, В. Вплив цифрових технологій на інформаційне середовище бізнесу в умовах п'ятої промислової революції / В. Семанюк, Н. Мельник // Вісник економіки. - 2022. - №3. - С.203-212.
 38. Сервецький, І. В. Використання сучасних інформаційних технологій у протидії російській агресії / І. В. Сервецький, В. О. Гребенюк // Забезпечення національної безпеки в України під час воєнного стану. - 2023. - С.102-103.
 39. Сіддхарт. Еволюція ціннісних мотивів споживання в пострадянських країнах: приклад України / Сіддхарт, О. Сохацька // Журнал європейської економіки. - 2022. - Т. 21, №1 : Січень-березень. - С.70-82.
 40. Таранич, А. В. Використання штучного інтелекту в процесах стратегічного управління підприємствами / А. В. Таранич, Д. О. Пелехацький // Економіка України. - 2024. - №1. - С.54-65.
 41. Томей, К. Сучасна європейська вища освіта / К. Томей, К. Швєдова // Пріоритетні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2021. - С.46-53.
 42. Усачова, К. Застосування інформаційних технологій в управлінні підприємством / К. Усачова, І. Ф. Куля // Економіка XXI століття проблеми та перспективи. - 2020. - Вип.2. - С.160-169.
 43. Фасолько, Т. М. Інформаційно-технологічні інновації в індустрії гостинности / Т. М. Фасолько // Туризм XXI століття: проблеми та перспективи. - 2022. - Вип.7. - С.107-114.
 44. Фасолько, Т. М. Роль інформаційних технологій иу моделюванні ефективності управління туристичним підприємством за умов війни / Т. М. Фасолько // Економіка XXI століття проблеми та перспективи. - 2023. - Вип.7. - С.145-150.
 45. Худавердієва, В. А. Аспект допустимого обсягу запозичень в організації наукової діяльності та контролю її якості / В. А. Худавердієва // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2022. - Вип. 3. - С.64-82.
 46. Ялі, М. Х. Соціально-поллітичний вимір глобалізації / М. Х. Ялі // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2015. - Вип.123 : Ч.ІІ. - С.31-43.
 47. Яровий, А. В. Використання інформаційних технологій для створення ресурсів паралелізму в процесах розв'язання задач комбінаторного типу / А. В. Яровий // Інноваційні технології XXI століття. - 2018. - Вип. 3. - С.110-115.

Російсько-українська війна: виклики та загрози

 1. Можливі сценарії завершення російсько-української війни. Роль і місце України в повоєнному устрої на глобальному та регіональному рівнях // Наука і оборона. - 2023. - №3. - С.3-10.
 2. Питання війни і миру розглядають у Давосі // Голос України. - 2024. - №10, № 16 січня. - С.1., 5.
 3. Погляди щодо можливих шляхів збільшення асиметричного потенціалу угрупувань військ (сил) у процесі відбиття збройної агресії з боку російської федерації // Наука і оборона. - 2023. - №1. - С.14-19.
 4. Розвиток туристичного бізнесу прифронтових громад в умовах війни: зарубіжний та український досвід // Регіональна економіка. - 2023. - №1. - С.136-144.
 5. Трансформація поглядів провідних акторів щодо надання гарантій воєнної безпеки Україні після російсько-української війни за результатами аналізу основних воєнно-політичних подій у світі у травні - грудні 2023 р. // Наука і оборона. - 2024. - №1. - С.3-11.
 6. Українські воїни активними діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат // Голос України. - 2024. - №28, № 09 лютого. - С.1., 8.
 7. Punda, Y. V. The road to the Russo-Ukrainian war / Yu. V. Punda // Наука і оборона. - 2023. - №2. - C 38-45.
 8. Білий, Л. Г. Російсько-українська війна: боротьба ідентичностей та ідей / Л. Г. Білий, В. О. Парандій // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ-ХХІ століть. - 2022. - Вип.15. - С.40-42.
 9. Болтівець, С. Завдана війною моральна шкода особистості та її психологічна експертиза / С. Болтівець // Психологія і суспільство. - 2023. - №2. - С.169-181.
 10. Борисенко, Д. М. Початок повномасштабного вторгнення та незламність українського народу / Д. М. Борисенко // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2023. - Вип.10. - С.31-32.
 11. Вітер, О. Готуємось до нового етапу масованих ударів рф по території України / О. Вітер // Голос України. - 2024. - №57, № 22 березня. - С.8.
 12. Возняк, Г. В. Вимушена міграція в умовах війни в Україні: інституційні проблеми інтеграції до життя в нових громадах / Г. В. Возняк, Н. В. Савчук, А. В. Каспшишак // Регіональна економіка. - 2023. - №1. - С.45-54.
 13. Гаврік, Р. О. До питання про застосування способів захисту права дитини на утримання в умовах правового режиму воєнного стану / Р. О. Гаврік // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні. - 2024. - Вип.13. - С.50-57.
 14. Гонак, І. Вплив початку конвенційної російсько- української війни на вартість основних криптовалют у 2022 році / І. Гонак, С. Бабій // Світ фінансів. - 2022. - Вип.3 (72). - С.55-65.
 15. Гребенюк, А. І. Війна, як чинник української ідентичності / А. І. Гребенюк // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2023. - Вип.10. - С.33-34.
 16. Д''ячук, В. Надання психологічної допомоги вимушеним переселенцям з України / В. Д''ячук // Пріоритетні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2022. - С.211-215.
 17. Дерев'янко, С. М. Спроби легітимації рашистського окупаційного режиму через референдум та їх нікчемність / С. М. Дерев'янко // Держава і право. - 2022. - Вип. 91. - С.249-261.
 18. Дяконенко, О. Соціальний капітал територіальних громад України в умовах війни: сучасні трансформації та прогнозні зрушення / О. Дяконенко // Демографія та соціальна економіка. - 2023. - №2. - С.54-71.
 19. Ждан, В. М. Полтавський державний медичний університет і Литовський університет наук про здоров'я: єднання наукової спільноти пвд час війни в Україні триває / В. М. Ждан, І. А. Потяженко, І. А. Бумбліте // Український медичний часопис. - 2022. - №3. - С.4-5.
 20. Зелінський, Р. М. Сучасні виклики щодо захисту прав людини в Україні в умовах воєнного стану / Р. М. Зелінський // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні. - 2024. - Вип.13. - С.91-99.
 21. Золотарьова, О. Формула Штайнмаєра як одна з підстав активної фази російсько-української війни / О. Золотарьова // Пріоритетні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2022. - С.35-45.
 22. Ірха, А. В. Волонтери як приклад незламності у російсько-українській війні / А. В. Ірха // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2023. - Вип.10. - С.86-88.
 23. Ковалик, А. -. Правове забезпечення відтворення лісів та лісових екосистем в Україні в умовах воєнного стану / А.-М. Б. Ковалик // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні. - 2024. - Вип.13. - С.100-107.
 24. Козоріз, В. Екоцид: як війна впливає на довкілля / В. Козоріз // Урядовий кур'єр. - 2023. - №154, № 02 серпня. - С.1., 5.
 25. Коритін, Д. С. До правових питань діяльності стартапів в умовах збройної агресії російської федерації проти України (російсько-українській війни) / Д. С. Коритін, А. Т. Завадська // Право та інновації. - 2022. - №1. - С.56-62.
 26. Косенко, Є. К. Війна, яка змусила змінити професію: вдягти форму солдата / Є. К. Косенко // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2023. - Вип.10. - С.128-130.
 27. Костюк, Т. О. Війна в Україні та вимушена інтернаціоналізація: нові аспекти реконцептуалізації / Т. О. Костюк, О. С. Виговська, І. М. Маньковська // Проблеми модернізації України. - 2023. - Вип.15 : матеріали VI міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. - С.431-434.
 28. Крімер, Б. Сімейна політика в повоєнних умовах: висновки для України / Б. Крімер // Демографія та соціальна економіка. - 2023. - №4. - С.3-20.
 29. Крючков, О. "Коли навічно лягатиму спати, очі закрий мені, брате !" / О. Крючков // Урядовий кур'єр. - 2023. - №151, № 28 липня. - С.3.
 30. Лаврієнко, М. М. Щодо особливостей міжнародних стандартів захисту прав людини в умовах збройного військового конфлікту між Україною та РФ / М. М. Лаврієнко, В. А. Романюк // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні. - 2024. - Вип.13. - С.126-131.
 31. Лібанова, Е. М. Масштаби та наслідки вимушеної міграції населення України внаслідок збройної агресії Російської Федерації / Е. М. Лібанова, О. В. Позняк, О. І. Цимбал // Демографія та соціальна економіка. - 2022. - №2. - С.37-57.
 32. Лозовий, В. С. "Денацифікація України" як привід до російської агресії / В. С. Лозовий // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2023. - Вип.10. - С.158-163.
 33. Мазаракі, А. Світове господарство: виклики російсько-української війни / А. Мазаракі, Т. Мельник // Scientia Fructuosa. - 2022. - №3. - С.5-35.
 34. Маріотті, С. Застереження російсько-української війни: уникнути майбутнього, яке перегукується з минулим / С. Маріотті // Економіка і прогнозування. - 2022. - №3. - С.7-32.
 35. Маркітанов, В. Ю. Нищення української державності як один з напрямів сучасної зовнішньополітичної стратегії Російської Федерації / В. Ю. Маркітанов, А. В. Найчук // Держава і право. - 2022. - Вип. 91. - С.168-181.
 36. Мушенок, В. В. Відновлення пошкодженого житлового фонду: проблеми та перспективи організаційно-правового регулювання / В. В. Мушенок // Актуальні питання юридичної науки та практики. - 2023. - Вип.3. - С.87-93.
 37. Наєв, С. Із чого складається перемога / С. Наєв // Урядовий кур'єр. - 2023. - №236, № 24 листопада. - С.3.
 38. Онищенко, В. П. Людський і соціальний капітал України в період її післявоєнного відновлення / В. П. Онищенко // Економіка України. - 2023. - №1. - С.3-19.
 39. Попіль, В. В. Український волонтерський рух в умовах російсько-української війни / В. В. Попіль // Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді. - 2023. - Вип.3. - С.109-118.
 40. Пьохов, В. Жахлива війна РФ з Україною: її пагубні наслідки для екології та економіки світу і деякі шляхи вирішення цих проблем / В. Пьохов, С. Пьохова, В. Шевчук // Пріоритетні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2022. - С.27-34.
 41. Рєпнова, Т. Екстремальна поведінка підлітків та психологічна безпека освітнього середовища в умовах війни в Україні / Т. Рєпнова // Пріоритетні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2022. - С.46-50.
 42. Руденко, М. МСКТ-ангіографія при пораненнях судин шиї: міжнародний досвід / М. Руденко // Проблеми модернізації України. - 2023. - Вип.16 : матеріали VIІІ міжнародної наук.-практ. конф. м.Київ, МАУП, 25 травня 2023 р. - С.522-525.
 43. Сабадуха, В. О. Національна ідея та ідеологія персоналізму як гуманітарна аура українства / В. О. Сабадуха // Психологія і суспільство. - 2023. - №1. - С.8-25.
 44. Сагайдак, Ю. В. Істрико-правові передумови російсько-української війни у ХХІ столітті / Ю. В. Сагайдак // Юридична Україна. - 2024. - №1. - С.48-58.
 45. Саліхова, О. Б. Держава у повоєнній розбудові індустрії та відновленні економіки: історичні паралелі та рекомендації для України / О. Б. Саліхова, О. В. Крехівський // Економіка і прогнозування. - 2022. - №4. - С.7-42.
 46. Сергійчук, В. Російський шантаж українським хлібом / В. Сергійчук // Голос України. - 2022. - №95, № 29 квітня. - С.8.
 47. Сміян, Н. Через екологічні ризики війна вже у Європі / Н. Сміян // Голос України. - 2024. - №20, № 30 січня. - С.2.
 48. Соколова, С. О. Зміни у ставленні українців до мов на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну / С. О. Соколова // Українська мова. - 2023. - №1. - С.3-19.
 49. Стеценко, С. В. Функціональна роль наративу перемоги у Другій світовій війні в політиці пам'яті / С. В. Стеценко // Держава і право. - 2022. - Вип. 92. - С.234-239.
 50. Стішов, В. Еміграція з України до Німеччини в умовах російсько-української війни / В. Стішов // Народна творчість та етнологія. - 2024. - №1(401) : січень-березень. - С.65-74.
 51. Столяренко, О. Б. Психологічні особливості ставлення підлітків до здоров'я в умовах російсько-української війни / О. Б. Столяренко // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження. - 2023. - Вип.17. - С.236-244.
 52. Сторожук, І. А. Українці в європейській системі вищої освіти у ХV-XVI ст. / І. А. Сторожук // Проблеми модернізації України. - 2023. - Вип.16 : матеріали VIІІ міжнародної наук.-практ. конф. м.Київ, МАУП, 25 травня 2023 р. - С.26-29.
 53. Сторожук, І. А. Політичне лідерство в реаліях російсько-української війни / І. А. Сторожук // Проблеми модернізації України. - 2022. - Вип.14 : матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. - С.264-266.
 54. Сторонянська, І. З. Нова регіональна політика України: інструментарій та напрями реагування в умовах сучасних викликів / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. - 2023. - №1. - С.5-13.
 55. Сюта, Г. М. Лінгвософія опозиції "свій - чужий" у текстах періоду російсько-української війни / Г. М. Сюта // Українська мова. - 2023. - №2. - С.3-34.
 56. Тараненко, О. Російсько-українська війна і українська мова / О. Тараненко // Мовознавство. - 2023. - №4. - С.3-25.
 57. Тараненко, О. Російсько-українська війна і українська мова (попередні спостереження) / О. Тараненко // Мовознавство. - 2023. - №3. - С.3-29.
 58. Ткачук, А. П. Трансформація міжнародних відносин в умовах збройної агресії російської федерації проти України / А. П. Ткачук // Наука і оборона. - 2023. - №1. - С.10-13.
 59. Шлейник, А. В. Кримінальна відповідальність за ухилення від призову в Україні під час війни / А. В. Шлейник, О. В. Охман // Актуальні питання юридичної науки та практики. - 2023. - Вип.3. - С.164-166.

Національна ідея як важливий чинник розвитку громадянського суспільства України

 1. Громадянське суспільство посилює державу // Урядовий кур'єр. - 2023. - №244, № 6 грудня. - С.1.
 2. Роль громадянського суспільства й підтримка зростають // Урядовий кур'єр. - 2023. - №222, № 4 листопада. - С.2.
 3. Безпалова, О. І. Особливості реалізації правоохоронної функції держави інституціями громадянського суспільства / О. І. Безпалова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - 2016. - Вип. 20. - С.4-7.
 4. Білий, Л. Г. Педагогічна діяльність як потенційне джерело відродження патріотичної загальнонаціональної ідеї / Л. Г. Білий // Історія, культура та освіта: християнський вимір. - 2014. - Вип.3. - С.6-8.
 5. Бондаренко, Н. Громадянське суспільство у процесі євроінтеграції в умовах війни / Н. Бондаренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2022. - №5. - С.100-110.
 6. Виноградова, Н. В. Концептуальні положення формування партнерської моделі взаємодії публічної влади, бізнес-структур і структур громадянського суспільства / Н. В. Виноградова // Проблеми модернізації України. - 2022. - Вип.14 : матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. - С.252-254.
 7. Гаврилюк, Р. Правосуддя та медіація як конкурентні взаємодопонюючі системи вирішення конфліктів ( спорів) у суспільстві / Р. Гаврилюк, П. Пацурківський // Право України. - 2022. - №2. - С.143-160.
 8. Головко, Д. В. Точки зростання соціального капіталу населення громад в умовах воєнного стану / Д. В.. Головко Т. В. Головко // Проблеми модернізації України. - 2023. - Вип.16 : матеріали VIІІ міжнародної наук.-практ. конф. м.Київ, МАУП, 25 травня 2023 р. - С.55-57.
 9. Гончарук, В. Міжнародні інноваційні підходи у взаємодії влади і громади: досвід для України / В. Гончарук // Аспекти публічного управління. - 2022. - Т.10. №6. - С.80-87.
 10. Гончарук, В. Реалізація механізмів взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства: виклики та перспективи / В. Гончарук // Аспекти публічного управління. - 2022. - Т.10. №5. - С.35-46.
 11. Горбунова, О. Верховна Рада визнала Революцію Гідності ключовим моментом державотворення та виразником національної ідеї свободи / О. Горбунова // Голос України. - 2021. - №30, № 18 лютого. - С.2.
 12. Горбунова, О. Щоб посилити системк представницької демократії на локальному рівні / О. Горбунова // Голос України. - 2024. - №58, № 23 березня. - С.3.
 13. Гордієнко, М. Г. Місцеве самоврядування як ліфт соціальної мобільності / М. Г. Гордієнко // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика. - 2017. - Вип.ІІІ, Ч.1. - С.66-72.
 14. Гошта, В. Ю. Взаємозв'язок права і моралі як регуляторів суспільних відносин у громадянському суспільстві / В. Ю. Гошта // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні. - 2022. - Вип.11. - С.24-28.
 15. Данильян, О. Г. Державна влада й місцеве самоврядування: управлінські аспекти взаємодії / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика. - 2017. - Вип.ІІІ, Ч.1. - С.29-38.
 16. Домбровська, Л. Л. Лук'яненко про українську національну ідею як фактор єдності українського народу в умовах державного відродження / Л. Домбровська, О. Домбровський // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах. - 2023. - С.106-111.
 17. Кіріка, Д. В. Соціальне право як важіль формування ефективної влади в державі / Д. В. Кіріка // Держава і право. - 2016. - Вип. 72. - С.56-68.
 18. Коломієць, І. Загальний підхід до вивчення українського етносу / І. Коломієць, Н.. Войцех В. Ісікова // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах. - 2021. - С.136-141.
 19. Корнієнко, П. С. Інституції громадянського суспільства в реалізації правозахисної функції держави / П. С. Корнієнко // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 4. - С.40-44.
 20. Корсун, В. Глобальне громадянське суспільство в умовах цифрової трансформації / В. Корсун // Аспекти публічного управління. - 2022. - Т.10. №6. - С.70-79.
 21. Костюк, Т. О. Політико-правові аспекти встановлення ефективної взаємодії держави, церкви і громадянського суспільства в Україні / Т. О. Костюк // Українська держава і церква: філософські, теологічні та практичні аспекти співпраці в інтересах людини. - 2016. - С.161-165.
 22. Кралюк, П. Іван Пулюй: фізик, теолог, патріот / П. Кралюк // Психологія і суспільство. - 2020. - №2. - С.5-12.
 23. Кулаковська, І. Ю. Держава як інструмент формування громадянського суспільства / І. Ю. Кулаковська // Становлення і розвиток української державності. - 2011. - Вип.6. - С.383-384.
 24. Кулинич, М. М. Взаємодія у публічній сфері: комунікативні та іміджеві аспекти / М. М. Кулинич, І. І. Колосовська // Поліграфія і видавнича справа. - 2022. - №1. - С.119-126.
 25. Куян, І. Ідеї суверенної і незалежної держави в контексті національної ідеї України / І. Куян // Право України. - 2021. - №2. - С.63-74.
 26. Михайленко, С. М. Державотворчий вимір публіцистичної спадщини Левка Лук'яненка / С. М. Михайленко // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ-ХХІ століть. - 2022. - Вип.15. - С.160-172.
 27. Мірко, Н. Міжнародне волонтерство та розвиток громадського сектору / Н. Мірко, Л. Ладонько // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2023. - №6. - С.128-140.
 28. Мороз, М. О. Необхідність формування громадянського суспільства в Україні в контексті становлення демократичної, соціальної, правової держави / М. О. Мороз // Становлення і розвиток української державності. - 2010. - Вип.4. - С.133-137.
 29. Оніщенко, Н. М. Соціальна політика сучасності: деякі підходи до вивчення / Н. М. Оніщенко // Держава і право. - 2016. - Вип. 72. - С.3-14.
 30. Пархоменко-Куцевіл, О. І. Національна ідея як чинник національної безпеки держави / О. І. Пархоменко-Куцевіл // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.66-68.
 31. Пилип, В. Взаємодія Бюро економічної безпеки України з інститутами громадянського суспільства / В. Пилип // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2024. - №1. - С.102-117.
 32. Сабадуха, В. О. Національна ідея та ідеологія персоналізму як гуманітарна аура українства / В. О. Сабадуха // Психологія і суспільство. - 2023. - №1. - С.8-25.
 33. Сергієнко, Т. І. Форми прояву активності громадянського суспільства в умовах пандемії COVID-19 / Т. І. Сергієнко // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.13 : Матеріали звітної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 17 листопада 2021 р. - С.260-262.
 34. Скрипнюк, О. Демократична, соціальна, правова держава в контексті національної ідеї України / О. Скрипнюк, О. Скрипнюк // Право України. - 2021. - №2. - С.52-62.
 35. Турій, О. В. Стратегія державної політики у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства на місцевому рівні: основні проблеми її реалізації / О. В. Турій // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика. - 2017. - Вип.ІІІ, Ч.1. - С.273-277.
 36. Чмир, О. Б. Правова соціалізація особистості у формуванні громадянського суспільства: соціально-психологічні аспекти / О. Б. Чмир // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження. - 2017. - Вип.5. - С.149-164.
 37. Шкільняк, А. Правова держава, історія виникнення, поняття, ознаки, взаємодія з громадянським суспільством / А. Шкільняк, В. О. Прандій // Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді. - 2021. - Вип.2. - С.156-166.
 38. Шовкошитна, С. В. Громадська думка як фактор демократизації та успішності соціального управління розбудовою громадянського суспільства / С. В. Шовкошитна // Становлення і розвиток української державності. - 2010. - Вип.2. - С.347-349.
 39. Ющик, О. Юридична доктрина України: актуальність і науково - методологічні основи / О. Ющик // Право України. - 2021. - №2. - С.13-28.

 

 

Бібліографічні списки 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Пошук по сайту: