Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки - 2021

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

 

 Криміналістика

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.52 К82 Криминалистика : учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2007. - 781 с.
 2. 67.52 К82 Криміналістика : підруч. / [Алєксєєв О. О., Арешонков В. В., Атаманчук В. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 544 с.
 3. 67.52 К82 Криміналістика : Підруч. / К.О.Чаплинський та ін. - 2-е вид, перероб. і доп. - Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. - 480 с.
 4. 67.52 К82 Криміналістика : підручник / [Ред. Шепітько В. Ю.]. - 4-те вид., перероб. і доп. - Х. : Право, 2010. - 464 с.
 5. 67.52 К82 Криміналістика : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 200 с.
 6. 67.52 К82 Криміналістика в тестах : навч. посіб. / [За заг. ред. І. І. Когутича]. - К. : Алерта, 2013. - 534 с.
 7. 67.52 К82 Криміналістика. Академічний курс : підручник / [Варфоломеєва Т. В., Гончаренко В. Г., Бояров В. І. та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 504 с.
 8. 67.52 К82 Криміналістика: питання і відповіді : навч. посіб. / [Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Кузьмічов Я. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 280 с.
 9. 67.52 К82 Криміналістичне документознавство : Практ. посіб. / Бірюков В. В.,Коваленко В.В.,Бірюкова Т.П. та ін. - К. : Паливода А.В., 2007. - 332 с.
 10. 67.52 Б67 Біленчук, П. Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, Г. С. Семаков. - К. : МАУП, 2007. - 512 с.
 11. 67.52 І-99 Іщенко, А. В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів : Навч. посіб. / А. В. Іщенко, І. О. Ієрусалимов, Ж. В. Удовенко. - К. : ЦНЛ, 2007. - 160 с.
 12. 67.52 К57 Когутич, І. І. Криміналістика : курс лекцій / І. І. Когутич ; [Когутич І.І.]. - К. : Атіка, 2009. - 888 с.
 13. 67.52 К74 Кофанов, А. В. Криміналістика : посіб. для підгоовки до іспитів / А. В. Кофанов, О. С. Кофанова. - К. : Вид. Ліпкан О. С., 2011. - 248 с.
 14. 67.52 М27 Маркусь, В. О. Криміналістика : Навч. посіб. / В. О. Маркусь. - К. : Кондор, 2007. - 558 с.
 15. 67.52 С12 Сабадаш, В. П. Криміналістика : Навч. посіб. / В. П. Сабадаш, М. О. Ларкін. - К. : ЦУЛ, 2013. - 228 с.
 16. 67.52 С16 Салтевський, М. В. Криміналістика ( у сучасному викладі ) : підруч. / М. В. Салтевський ; Салтевський М. В. - К. : Кондор, 2008. - 588 с.
 17. 67.52 С45 Скригонюк, М. І. Криміналістика : Підручник / М. І. Скригонюк. - К. : Атіка, 2005. - 496 с.
 18. 67.52 У31 Удовенко, Ж. В. Криміналістика: конспект лекцій / Ж. В. Удовенко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 320 с.
 19. 67.52 Ш48 Шепитько, В. Ю. Криминалистика : курс лекций / В. Ю. Шепитько ; [Шепитько В. Ю.]. - изд. 4-е. - Х. : Одиссей, 2011. - 368 с.
 20. 67.52 Ш49 Шеремет, А. П. Криміналістика : навч. посіб. / А. П. Шеремет ; Шеремет А.П. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 472 с.
 21. 67.52 Ш49 Шеремет, А. П. Криміналістика : навч. посіб. / А. П. Шеремет ; Шеремет А.П. - Чернівці : ТОВ "Вид-во "Наші книги", 2008. - 440 с.
 22. 67.52 Я14 Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник / Н. П. Яблоков ; [Яблоков Н. П.]. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : ЛексЭст, 2006. - 384 с.

 9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.401 А72 Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб. / [Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 192 с.
 2. 67.408 А72 Антикорупційні закони України : від 7 квітня 2011 року / [ Укл. Хавронюк М. І.]. - К. : Атіка, 2011. - 56 с.
 3. 67.401 А72 Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : монографія / [За ред. Ю. В. Ковбасюка і В. Л. Федоренка]. - К. : Ліра-К, 2019. - 524 с.
 4. 67.401 Д36 Державна служба : Підручник: В 2-х т. Т.1. - К., Одеса : НАДУ, 2012. - 372 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Derzh_sluzhba_T1.rar
 5. 67.401 Д36 Державна служба : Підручник: В 2-х т. Т.2. - К., Одеса : НАДУ, 2013. - 348 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Derzh_sluzhba_T2.rar
 6. 67.408 Д36 Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз'яснення / [За заг. ред. О. С. Саєнка]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 576 с.
 7. 67.408 З-19 Закон України "Про запобігання корупції" : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 18 жовтня 20 19 року. - К. : Алерта, 2019. - 88 с.
 8. 67.408 З-33 Запобігання корупції. Законодавство : практич. посіб. / [Упоряд.Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 280 с.
 9. 67.408 К69 Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / За ред. М.І. Хавронюка. - К. : Москаленко О.М., 2019. - 464 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Havronuk_Kor_shemy.rar
 10. 67.411+67.51 К69 Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання покарань: кримінологічна характеристика та запобігання : навч. посіб. / [За заг. ред. О. Г. Колби]. - К. : Кондор, 2019. - 444 с.
 11. 67.408 К69 Корупція. Законодавство. Роз'яснення. Судова практика : практ. посіб. / [Упоряд. Руснак Ю.І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 344 с.
 12. 67.408 Н34 Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції" : практ. посіб. / [За заг. ред. Пєткова С. В.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 264 с.
 13. 67.408 Н72 Нове антикорупційне законодавство України: збірник законів : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 січня 2020 р. - К. : Паливода, 2020. - 280 с. - (Закони України).
 14. 67.408 О-64 Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / [За ред. Черевка О. В., Мігус І. П., Гнилицької Л. В. та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 466 с.
 15. 67.400+67.408 О-95 Очищення влади (люстрація). Запобігання і протидія корупції : практич. посіб. / [Упоряд. Григоренко А. В.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 144 с.
 16. 67.7 П68 Правоохоронна та правозахисна діяльність в Україні : навч. посіб. / [Заросило В. О., Курко М. Н., Литвиненко В. І. та ін.]. - К. : Персонал, 2017. - 360 с.
 17. 67.72 П80 Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів : навч. посіб. / [Зарубинська І. С., Толочко О. М., Матвієць А. А. та ін.]. - К. : Алерта, 2013. - 550 с.
 18. 67.412+67.408 Б65 Бисага, К. В. Політично значущі особи: виявлення та ідентифікація (міжнародний досвід та українські реалії) : наук.-практич. рекоменд. / К. В. Бисага. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. - 200 с.
 19. 67.408+67.411 Б75 Боднарчук, О. Г. Теоретичні основи та адміністративно-правові механізми протидії корупції в державній кримінально-виконавчій службі України : монографія / О. Г. Боднарчук. - К. : ЦУЛ, 2016. - 462 с.
 20. 67.401 Л64 Литвиненко, В. І. Протидія корупції в Україні: адміністративно-правові засади : монографія / В. І. Литвиненко. - К. : МП Леся, 2015. - 491 с.
 21. 67.408+67.412 Л64 Литвиненко, В. І. Антикорупційна інфраструктура країн світу: контроль, моніторинг, представництво : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, В. О. Заросило, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2021. - 200 с.
 22. 67.408 Л64 Литвиненко, В. І. Антикорупційне право : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2019. - 240 с.
 23. 67.401 Л64 Литвиненко, В. І. Концепція адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в Україні : наук.-аналіт. доп. / В. І. Литвиненко, П. Я. Пригунов. - К. : Персонал, 2016. - 89 с.
 24. 67.404.3+67.0 Л63 Лісовська, Ю. П. Правова держава як кіберінфраструктурне забезпечення інформаційного капіталу : монографія / Ю. П. Лісовська. - К. : МАУП, 2020. - 252 с.
 25. 66.3+67.408 М69 Михальченко, М. Корупція в Україні: політико-філософський аналіз : монографія / М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмержицький. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. - 615 с.
 26. 67.408+67.401 П18 Пархоменко-Куцевіл, О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз : монографія / О. І. Пархоменко-Куцевіл. - К. : Персонал, 2019. - 308 с.
 27. 67.408 С13 Савченко, А. В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) : навч. посіб. / А. В. Савченко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 168 с.

  7 грудня - День місцевого самоврядування

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 214 с.
 2. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [ За заг. ред. Олійника А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 554 с.
 3. 67.400 В41 Вибори до місцевих органів влади. Закондавство. Роз'яснення. Коментар / [За заг. ред. В. М. Шаповала]. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 280 с.
 4. 67.400 В57 Влада в Україні: шляхи до ефективності / [Ред. Святоцький О. Д.]. - К. : Ін Юре, 2010. - 688 с.
 5. 67.401 Д36 Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підруч. / [За ред. Серьогіної С. Г ]. - 2-ге вид, перероб. та доп. - Х. : Право, 2013. - 360 с.
 6. 67.412.3 Є24 Європейська правова база місцевого і регіонального розвитку : Бюлетень. №1 : За матеріалами Утрехтської Конференції міністрів держав-членів Ради Європи, відповідальних за місцеве і регіональне управління, яка відбулася 16-17 листопада 2009 року / [Упор. Бейко О. В.] ; пер.пер. з нім. - К. : Паливода А. В., 2010. - 120 с.
 7. 67.401 З-14 Загальне адміністративне право : підруч. / [Гриценко І. С., Мельник Р. С., Пухлецька А. А. та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.
 8. 67.401 З-14 Загальні засади місцевого самоврядування в Україні : підруч. / [За заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого]. - К. : НАДУ, 2010. - 400 с.
 9. 67.401 І-90 Історія та теорія місцевого самоврядування : навч. посіб. / [Руденко О. М., Козюра І. В., Ткаленко Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2017. - 226 с.
 10. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2021. - 160 с.
 11. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 01 вересня 2021 р. - К. : Алерта, 2021. - 80 с.
 12. 67.401 М58 Міжмуніципальне співробітництво: вітчизняний та зарубіжний досвід : навч.-практич. посіб. / [Толкованов В. В., Журавель Т. В., Записний Д. Ю. та ін.]. - К., 2017. - 202 с.
 13. 67.401 М65 Місцеве самоврядування в Україні. - К. : ЦУЛ, 2021. - 452 с. - (Актуальне законодавство та судова практика).
 14. 352 М65 Місцеве самоврядування та суспільні комунікації : навч. посіб. / [Руденко О. М., Штурхецький С. В., Ткаленко Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2016. - 130 с.
 15. 67.401 М71 Місцеве самоврядування: історія та сучасність : науково-популярне видання / [Конох М. С., Хрідочкін А. В., Шаго Є. П. та ін.]. - К. : Освіта України, 2010. - 252 с.
 16. 67.401 М71 Місцеве самоврядування: термінологічний словник / [Ред. Тихонов В. М.]. - К. : Фактор, 2011. - 240 с.
 17. 67.401 М90 Муніципальне право України : навч. посіб. / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 206 с.
 18. 65.290-2 Р32 Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посіб. / [Ред. Воронкова В.Г.]. - К. : Професіонал, ЦУЛ, 2010. - 351с.
 19. 66.3+67.401 Р64 Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування : зб.матеріалів / [Упоряд. В. М. Яблонський, О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк]. - К. : НІСД, 2013. - 504 с.
 20. 67.401 У90 Участь громади в місцевому самоврядуванні в Україні. - К. : Молодіжна альтернатива, 2015. - 74 с.
 21. 65.261 Ф59 Фінанси регіону : навч. посіб. / [ Коваленко М. А., Мацієвич Т. О., Полевик Г. М. та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2010. - 312 с.
 22. 67.401 Б28 Батанов, О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / О. В. Батанов ; [Батанов О. В.]. - К. : Юридична думка, 2010. - 656 с.
 23. 67.400 Б82 Бориславська, О. М. Конституційне право зарубіжних країн : навч.-метод. посіб. / О. М. Бориславська, І. Я. Заяць, С. В. Різник. - К. : Ін Юре, 2015. - 360 с.
 24. 65.261 В58 Власюк, Н. І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. - К. : Алерта, 2011. - 328 с.
 25. 65.261 В68 Волохова, І. С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / І. С. Волохова ; [ Волохова І. С.]. - Одеса : Атлант, 2010. - 234 с.
 26. 65.01 Д46 Димченко, О. В. Регіональна економіка : Навч. посіб. / О. В. Димченко, Н. М. Матвєєва, С. М. Гайденко. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 221 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Dymchenko_Reg_ekonomika.rar
 27. 67.401 І-22 Іванський, А. Й. Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади : монографія / А. Й. Іванський. - Одеса : Гельветика, 2019. - 232 с.
 28. 67.401 К18 Камінська, Н. В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз : навч. посіб. / Н. В. Камінська ; [Камінська Н. В.]. - К. : КНТ, 2010. - 232 с.
 29. 65.01 К84 Круш, П. В. Національна економіка: регіональний та муніципальний вимір : підручник / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 320 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Krush_Nac_ekonomika.rar
 30. 67.401 К90 Кулик, Т. О. Конституційні засади взаємодії місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування в місті Києві : монографія / Т. О. Кулик. - К. : Алерта, 2016. - 198 с.
 31. 65.261 Н63 Ніколаєва, О. М. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. М. Ніколаєва, А. С. Маглаперідзе. - К. : ЦУЛ, 2013. - 354 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Nikolaeva_Miscevi_fynansy.rar
 32. 67.401 П29 Пєтков, С. В. Теорія адміністративного права : навч. посіб. / С. В. Пєтков. - К. : КНТ, 2014. - 304 с.
 33. 65.261+67.401 Т23 Таукешева, Т. Д. Вплив фінансових органів на платоспроможність місцевого самоврядування : Навч. посіб. / Т. Д. Таукешева. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 101 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.261/Taukesheva_Fin_organy.rar
 34. 67.400 Т31 Теліпко, В. Е. Науково-практичний коментар Конституції України : станом на 1 грудня 2010 року / В. Е. Теліпко ; [Теліпко В. Е.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 35. 67.401 Т31 Теліпко, В. Е. Науково-практичний коментар Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" : станом на 10.01.2011 р. / В. Е. Теліпко, С. А. Панасюк. - К. : ЦУЛ, 2011. - 400 с.
 36. 65.01 У84 Утвенко, В. В. Муніципальна соціально-економічна політика : навч. посіб. / В. В. Утвенко ; [Утвенко В. В.]. - К. : Персонал, 2011. - 140 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.01/Utvetnko_Soc_ekon_polit.rar
 37. 67.401 У84 Утвенко, В. В. Теорія та історія місцевого самоврядування : Навч. посібник / В. В. Утвенко. - К. : Персонал, 2015. - 234 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Misceve_samovriad.rar
 38. 65.261 Ч-46 Череп, О. Г. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. Г. Череп, О. Ю. Столяр. - К. : Кондор, 2014. - 468 с.
 39. 67.401 Ч-49 Чернеженко, О. М. Конституційне регулювання місцевого самоврядування в державах-учасницях Європейського Союзу : монографія / О. М. Чернеженко. - К. : Ліра-К, 2020. - 316 с.
 40. 67.401 Ч-49 Чернеженко, О. М. Місцеве самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС: конституційне регулювання й організаційні моделі : монографія / О. М. Чернеженко. - К. : Ліра-К, 2018. - 380 с.

  4 грудня - Міжнародний день інформатики

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.973 О-75 Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту : навч. посіб. / [Богуш В. М., Богуш В. В., Бровко В. Д. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 554 с.
 2. 32.973 П78 Програмування в середовищі професійних бухгалтерських пакетів : підруч. / [Костирко В. С., Костенко А. В., Плеша М. І. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 3. 32.973 Р65 Розробка графічних інтерфейсів у середовищі Visual Basic 6.0 : навч. посіб. / [Мартиненко Т. В., Турупалов В. В., Фонотов А. М. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 312 с.
 4. 32.973 B69 Bocharov, B. P. Computer Graphics : Tutorial / B. P. Bocharov. - Kharkiv : NUUE, 2018. - 143 p.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Bocharov_Comp_graphics.rar
 5. 32.973 А45 Албахари, Д. C# 7.0. Карманный справочник / Д. Албахари, Б. Албахари ; пер.Пер. с англ. - С.Пб. : Альфа-книга, 2017. - 224 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/c_7.0.rar
 6. 32.973 Б83 Бородкіна, І. Л. WEB-технології та WEB-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурсів : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. - К. : Ліра-К, 2020. - 212 с.
 7. 32.973 Б83 Бородкіна, І. Л. Інженерія програмного забезпечення : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. - К. : ЦУЛ, 2018. - 204 с.
 8. 32.973 Б89 Брюханова, Г. В. Комп'ютерні дизайн-технології : навч. посіб. / Г. В. Брюханова. - К. : ЦУЛ, 2019. - 180 с.
 9. 32.973 В19 Васильєв, О. Програмування на С++ в прикладах і задачах : навч. посіб. / О. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2020. - 382 с.
 10. 32.973 Д60 Додонов, О. Г. Мережеві організаційні структури управління. Моделювання та візуалізація засобами Excel / О. Г. Додонов. - К. : Ліра-К, 2021. - 264 с.
 11. 32.973 К13 Кадомський, К. К. Java. Теорія і практика : Навч. посіб. / К. К. Кадомський, П. К. Ніколюк. - Вінниця : Донну, 2019. - 197 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Kadomskiy_Java.rar
 12. 32.85 К61 Колонтаєвський, Ю. П. Комп'ютерна електроніка : Навч. посіб. / Ю. П. Колонтаєвський. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 156 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.85/Kolontaevskiy_Komp_elektronika.rar
 13. 32.973 К75 Коханович, Г. Ф. Комп'ютерна стеганографічна обробка й аналіз мультимедійних даних : підруч. / Г. Ф. Коханович, Д. О. Прогонов, О. Ю. Пузиренко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 558 с.
 14. 32.973 К89 Кузьмичов, А. І. Аналітика мережевих структур. Моделювання засобами WinQSB та MS Excel : практикум / А. І. Кузьмичов. - К. : Ліра-К, 2018. - 208 с.
 15. 32.973+67.404.3 К93 Курко, Н. М. Криптологія : навч. посіб. / Н. М. Курко, П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2020. - 248 с.
 16. 32.973 Н74 Новожилова, М. В. Використання мови логічного програмування Visual Prolog для розробки експертних систем : Навч. посіб. / М. В. Новожилова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 89 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Novozhilova_Visual_Prolog.rar
 17. 32.973 Н74 Новожилова, М. В. Розробка експертних систем в середовищі CLIPS : Навч. посіб. / М. В. Новожилова, О. О. Петрова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 130 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Novozhilova_CLIPS.rar
 18. 32.973 О-53 Олецький, О. В. Перші кроки в Java : Навч. посіб. / О. В. Олецький. - К., 2017. - 144 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Oletskyi_Pershi_kroky_v_Java.rar
 19. 32.973 П24 Пекарський, Б. Г. Основи програмування : навч. посібн. / Б. Г. Пекарський. - К. : Кондор, 2018. - 364 с.
 20. 32.973 П43 Погребняк, Б. І. Операційні системи : Навч. посіб. / Б. І. Погребняк, М. В. Булаєнко. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 104 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Pogrebnyak_OS.rar
 21. 32.973 П55 Поморцева, Е. Е. Использование AutoCAD для решения профессиональных задач. Лабораторный практикум : Учеб. пособ. / Е. Е. Поморцева. - Х. : ХНУГХ, 2018. - 195 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Pomorceva_AutoCAD.rar
 22. 32.973 Т19 Тарарака, В. Д. Архітектура комп'ютерних систем : Навч. посіб. / В. Д. Тарарака. - Житомир : ЖДТУ, 2018. - 383 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Tararaka_Arh_komp_system.rar
 23. 32.973 Ч-49 Чернега, В. Безпровідні локальні комп'ютерні мережі : навч. посіб. / В. Чернега, Б. Платтнер. - К. : Кондор, 2018. - 238 с.
 24. 32.973 Ш84 Шпортько, О. В. Розробка баз даних в СУБД Microsoft Access : практикум / О. В. Шпортько, Л. В. Шпортько. - К. : Кондор, 2018. - 184 с.

  Економіка підприємства

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.29+85.118.7 Е45 Економіка підприємств зеленого господарства та будівництва : Навч. посіб. / за ред. Т.П.Юр'євої. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 377 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.29/Yur'eva_Ekon_pidryemstv.rar
 2. 65.29 Е45 Економіка підприємства : підруч. / [Під заг. ред. Ковальської Л. Л. і Кривов'язова І. В.]. - К. : Кондор, 2020. - 700 с.
 3. 65.29 Е45 Економіка підприємства : навч. посіб. / [ Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. та ін. ]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Ельга-Н: КНТ, 2009. - 780 с.
 4. 65.29 Е45 Економіка підприємства : підруч. / [Горбонос Ф. В., Черевко Г. В. Павленчик Н. Ф. та ін.]. - К. : Знання, 2010. - 463 с.
 5. 65.29 Е40 Економіка підприємства: збірник тестів і задач : навч. посіб. / [Шегда А. В., Харченко Т. Б., Сагайдак Ю. А. та ін.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 240 с.
 6. 65.29 Е45 Економіка промислового підприємства : підручник / [Тюріна Н. М., Ведерніков М. Д., Капінос Г. І. та ін.]. - Л. : Новий світ-2000, 2010. - 312 с.
 7. 65.29 Б48 Березін, О. В. Економіка підприємства : навч. посіб. / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. - К. : Знання, 2009. - 390 с.
 8. 65.29 Б48 Березін, О. В. Економіка підприємства: практикум : навч. посіб. / О. В. Березін, Н. В. Бутенко. - К. : Знання, 2009. - 254 с.
 9. 65.29 Б77 Бойчик, І. М. Економіка підприємства : підруч. / І. М. Бойчик. - К. : Кондор, 2016. - 378 с.
 10. 65.29 В19 Васильців, Т. Г. Економіка малого підприємства : Навч. посіб. / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко. - К. : Знання, 2013. - 446 с.
 11. 65.29 Г44 Гетьман, О. О. Економіка підприємства : Навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - 2-е вид. - К. : ЦУЛ, 2019. - 488 с.
 12. 65.29 Г85 Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. - 2-ге вид., перероб і доп. - К. : ЦНЛ, 2019. - 304 с.
 13. 65.29 Є30 Єгорова, І. Г. Економіка та організація діяльності об"єднань підприємств : навч. посіб. / І. Г. Єгорова, Г. І. Матукова, Н. С. Приймак. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 331 с.
 14. 65.29 З-38 Захарченко, В. І. Економіка підприємства: практикум (збірник задач і виробничих ситуацій) : Навч. посіб. / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, Л. В. Ширяєва. - К. : ЦУЛ, 2012. - 144 с.
 15. 65.29 К17 Калініченко, О. В. Економіка підприємства. Практикум : Навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. - К. : Кондор, 2012. - 600 с.
 16. 65.30 Е45 Небава, М. І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства : В 2-х ч.: Навч. посіб. Ч.1 : Економіка підприємства / М. І. Небава, О. О. Адлер, О. Й. Лесько. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 117 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.30/Ekonomika_ta_orhanizatsiia_1.rar
 17. 65.30 Е45 Небава, М. І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства : В 2-х ч.: Навч. посіб. Ч.2 : Організація виробництва / М. І. Небава, О. О. Адлер, О. Й. Лесько. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 131 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.30/Ekonomika_ta_orhanizatsiia_2.rar
 18. 65.29 Ф91 Фролова, Л. В. Тренінг з економіки підприємства : Навч.- метод. посіб. / Л. В. Фролова, О. С. Кравченко. - К. : Кондор, 2013. - 154 с.
 19. 65.29 Ш33 Шваб, Л. І. Економіка підприємства : підруч. / Л. І. Шваб ; [Шваб Л.І.]. - К. : Каравела, 2011. - 416 с.
 20. 65.29 Я74 Яркіна, Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. М. Яркіна. - К. : Ліра-К, 2015. - 498 с.
 21. 65.29 Я74 Яркіна, Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. М. Яркіна. - вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 596 с.

  Голодомори в Україні - геноцид українського народу

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років - найбільша трагедія України : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2003. - 52 с.
 2. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / Білокінь С.І., Веселова О.М., Вронська Т.В. та ін.; Ред. Литвин В.М. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 888 с.
 3. 63.3(4 Укр) Г61 Голодовка: 1932-1933 років на Переяславщині. Свідчення / Упоряд. Авраменко Ю.В., Гнатюк В.М. - Переяслав-Хмельницький; К.;Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 445 с.
 4. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / [упоряд. Р.Я. Пиріг; НАН України, Ін-т історії України]. - К. : КМ Академія, 2007. - 1128 с.
 5. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму : Матер. V Міжнар. наук. конф. Київ, 24листоп. 2006 р. - К. : МАУП, 2007. - 212 с.
 6. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина = Holodomor in Ukraine 1932-1933 in the documents of the political archive of the federal foreign office of Germany / [Упор. Кудряченко А. І.] ; пер.з нім. Кудряченка А. І. - К. : НІСД, 2008. - 336 с.
 7. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : Матер. Всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. - К. : МАУП, 2003. - 280 с.
 8. 91 Г61 Голодомор в Україні 1932-1933 р. : Бібліографічний покажчик. - Одеса; Львів : Коць М.П., 2001. - 656 с.
 9. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. програма / Авт.-уклад. Неживий О.І. - К. : МАУП, 2005. - 58 с. - Гриф.
 10. 63.3(4 Укр) З-12 Забуттю не підлягає. Хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917-1991 = Not to be forgotten. A chronicle of the communist inquisition in Ukraine 1917-1991. Забвению не подлежит. Хроника коммунистической инквизиции в Украине 1917-1991 : довідник-путівник / [Уклад. Куцик Р., Єременко А.]. - К.Нью Йорк, Торонто, 2003. - 89 с.
 11. 63.3(4 Укр) З-68 Злочин / [упоряд. П. Кардаш]. - Мельбурн; К. : Фортуна, 2003. - 555 с.
 12. 63.3(4 Укр) І-29 Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні = Identity and memory in post-soviet Ukraine / [Ред. Антонович М.]. - К. : Дух і літера, 2009. - 496 с.
 13. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України ХХ - початку ХХІ століття : Навч. посіб. / Панченко П.П., Барановський Н.П., Падалка С.С. та ін. - К. : Знання, 2004. - 582 с.
 14. 63.3(4 Укр) К63 Кому був вигідний голодомор?. - К. : МАУП, 2004. - 64 с. - (Б-ка журнала "Персонал").
 15. 63.3(4 Укр) Г61 Національна книга пам`яті Голодомору 1932-1933 років в Україні : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - К. : Вид. імені Олени Теліги, 2008. - 1000 с.
 16. 63.3(4 Укр) Н60 Ні могили, ні хресного знаку: Голодомори 1932-1933 і 1946-1947 років у Чорнухинському районі Полтавщини : Документи і матеріали. Свідчення / Упоряд. Булда М. - Чорнухи; К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - 480 с.
 17. 63.3(4 Укр) Р65 Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ - НКВД = Unclassified memory. Holodomor 1932-1933 in Ukraine in the documents of GPU - NKVD / [Ред. Богунов С., Борисенко В., Даниленко В та ін.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 604 с.
 18. 63.3(4 Укр) С50 Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932-1933 / Панченко П.П., Вівчарик М.М., Голуб А.І. та ін. - К. : Україна, 2003. - 352 с.
 19. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т.5 / [упор. Мицик Ю., Винницька І.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 322 с.
 20. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.1 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2003. - 296 с.
 21. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.2 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2004. - 443 с.
 22. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.3 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2006. - 432 с.
 23. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна і комунізм. У 2-х кн. Кн.2. Ч.3 : Сталінізація України (1924-1953) / І. Белебеха. - Х. : Факт, 2003. - 607 с.
 24. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 25. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) В19 Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка / В. Василенко ; [Василенко В.]. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. - 48 с.
 26. 63.3(4 Укр) В38 Веселова, О. М. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. - 2-ге вид., допов. - Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 274 с.
 27. 63.3 (4 Укр) Г70 Городинець, І. Війна проти власного народу / І. Городинець ; Городинець І. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 146 с.
 28. 63.3(4 Укр) Г85 Гришко, В. Москва сльозам не вірить : Народовбивство по- кремлівськи / В. Гришко. - Д. : Юніверс, 2003. - 246 с.
 29. 63.3(4 Укр) Д33 Денисенко, С. Тіні незабутих предків : документ.-публіцистич. повість / С. Денисенко. - Шишаки, 2002. - 268 с.
 30. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 31. 84(4 Укр) З-38 Захарченко, В. Довгі присмерки : Роман / В. Захарченко. - К. : Акцент, 2002. - 541 с.
 32. 84(4 Укр) К30 Качуровський, І. Село в безодні : Поема / І. Качуровський. - Вид.4- те доп. - К. : КМ Академія, 2006. - 85 с.
 33. 63.3(4 Укр) К46 Кіндратенко, А. Етнічні війни проти українців / А. Кіндратенко. - К. : МАУП, 2006. - 280 с.
 34. 63.3(4 Укр) К93 Куромія, Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870-1990-і роки = Freedom and terror in the Donbas / Г. Куромія ; Пер. Кьорян Г., Агеєв В. ; пер.Кьорян Г., Агеєв В. - К. : Основи, 2002. - 510 с.
 35. 63.3(4 Укр) Л19 Лактіонов-Стезенко, М. П. Смак трави / М. П. Лактіонов-Стезенко. - К. : Фенікс, 2004. - 416 с.
 36. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Г. Нюренберг-2 / Л. Г. Лук'яненко ; Лук'яненко Л. Г. - К. : Нора-прінт, 2001. - 114 с.
 37. 63.3(4 Укр) М26 Маркова, С. В. Голодомор 1932-1933 років на Поділлі : Монографія / С. В. Маркова. - К. : МАУП, 2003. - 116 с.
 38. 63.3(4 Укр)+83.3(4 Укр) М64 Миронець, Н. Джерела історичної пам'яті / Н. Миронець. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2008. - 400 с.
 39. 63.3(4 Укр) М79 Моргун, Ф. Т. Сталинско-гитлеровский геноцид украинского народа. Факты и последствия / Ф. Т. Моргун. - изд. 2-е, с изм. и доп. - Полтава : Дивосвіт, 2008. - 372 с.
 40. 84(4 Укр) М86 Моцний, А. Страшна правда голодомору (спогади про голодомор 1932-1933 років) : Художньо-біографічна повість / А. Моцний. - Л. : Видавництво Коць М., 2000. - 175 с.
 41. 84(4 Укр) Н25 Наніїв, П. Лозинова труна : Біографічно-художня повість / П. Наніїв. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 2003. - 140 с.
 42. 63.3(4 Укр) Н43 Неживий, О. Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. посіб. / О. Неживий. - К. : МАУП, 2007. - 328 с.
 43. 63.3(0) О-77 Островський, І. Тисячоліття та ХХ століття очима української молоді / І. Островський, Т. Шамайда. - К. : ТОВ "Агенство "Україна", 2001. - 120 с.
 44. 63.3(4 Укр) С15 Сакевич, Д. Є. Не вмирає душа наша : Доля сироти з українського голодомору / Даллас Є. Сакевич. - К. : Просвіта, 2003. - 232 с.
 45. 63.3(4 Укр) С32 Серафима, (. Піст від диявола / (ігуменя) Серафима. - К. : Мистецтво, 2003. - 112 с. : іл.
 46. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. Як нас морили голодом / В. Сергійчук. - 2-е вид., доп. - К. : Укр. видав. спілка, 2003. - 252 с.
 47. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин ; Упоряд. Бакута С.А. - К. : Кобза, 2003. - 560 с.
 48. 63.3(4 Укр) С77 Старів, С. Страта голодом / С. Старів ; пер.Доценко Р. - К. : Просвіта, 2002. - 272 с.
 49. 63.3(4 Укр) У51 Улянич, В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921- 1933 роках / В. Улянич. - К. : МАУП, 2004. - 84 с.
 50. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії / Ю. Шаповал. - К. : Генеза, 2001. - 560 с.
 51. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. І. Доля як історія = Fate as History / Ю. І. Шаповал. - К. : Генеза, 2006. - 448 с.
 52. 66.2 Щ92 Щокін, Г. Україна і світ на зламі історії / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 52 с.
 53. 66.3 Ю98 Ющенко, В. До нації. Вибрані промови / В. Ющенко ; [Ющенко В.]. - К. : НІСД, 2010. - 464 с.

  21 листопада - День гідності і свободи

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан. Лірична хроніка : поетична колекція. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 44 с.
 2. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка в новелах. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 216 с.
 3. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка відчуттів. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 156 с.
 4. 84(4 Укр) Б48 Бердинських, К. Є люди : теплі історії з Майдану / К. Бердинських. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 184 с.
 5. 66.4 Б82 Борисова, О. В. Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 6. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.2 : 1917-2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 464 с.
 7. 84(4 Укр) Г93 Гук, Н. Євромайдан. Звичайні герої / Н. Гук. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 144 с.
 8. 84(4 Укр) Д50 Дичка, Н. Знакове світло Майдану : збірка поезій / Н. Дичка. - К. : Смолоскип, 2014. - 48 с.
 9. 84(4 Укр) Ж79 Жолдак, Б. Укри : бойова проза / Б. Жолдак. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 220 с.
 10. 84(4 Укр) М61 Мимрук, О. В. Олег Сенцов / О. В. Мимрук. - Х. : Фоліо, 2018. - 396 с.
 11. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 12. 84(4 Укр) П56 Пономаренко, Б. Й. Полігон : повісті, / Б. Й. Пономаренко. - К. : Жнець, 2021. - 320 с. : іл.
 13. 340.15(477) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.

  18 листопада - Міжнародний день філософії

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.3 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. - 326 с.
 2. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.2 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 488 с.
 3. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.1 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 576 с.
 4. 87.3(0) І-90 Історія філософії : підруч. / [Ярошовець В. І., Александрова О. В., Аляєв Г. Є. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 927 с.
 5. 87 П69 Практикум з дисципліни "Філософія" для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей : навч. посіб. / [Уклад. С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмигель та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Prakt_z_dysc_Filosofiya.rar
 6. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [ Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. та ін. За заг. ред В. І. Ярошовця ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 648 с.
 7. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [Ред. Сидоренко О. П.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2010. - 414 с.
 8. 87 Ф56 Філософія : навч. посіб. / [Ред. Надольний І.Ф.]. - 8-ме вид., стереотип. - К. : Вікар, 2011. - 455 с.
 9. 87+87.4 Ф56 Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [За ред. Додонова Р. О., Мозгового Л. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 512 с.
 10. 87 Ф56 Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи. Хрестоматія : навч. посіб. / [ Андрущенко В. П., Андрущенко Т. І., Адаменко Н. Б. та ін. За ред. Г. І. Волинки ]. - К. : Каравела, 2010. - 464 с.
 11. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.1 : Філософська пропедевтика / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 848 с.
 12. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.2 : Теоретична та практична філософія / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 431 с.
 13. 87.6 А66 Андрущенко, В. П. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія : підруч. / В. П. Андрущенко, Л. В. Губерський, М. І. Михальченко. - 4-е вид., випр. та доп. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 552 с.
 14. 87 Б17 Базилевич, В. Д. Философия экономики / В. Д. Базилевич, В. В. Ильин. - К., М. : Знання; Рыбари, 2011. - 927 с.
 15. 60.5 Б28 Батаєва, К. В. Візуальне від античності до постсучасності : навч. посіб. / К. В. Батаєва. - К. : Кондор, 2017. - 242 с.
 16. 87.3(0) Б29 Баумейстер, А. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання / А. Баумейстер. - К. : Дух і літера, 2012. - 408 с.
 17. 87 Б81 Бондаревич, І. М. Філософія : навч. посіб. / І. М. Бондаревич. - К. : Алерта, 2013. - 240 с.
 18. 87 Б92 Буслинський, В. А. Основи філософських знань : підруч. / В. А. Буслинський, П. І. Скрипка. - Львів : Новий світ-2000, 2011. - 352 с.
 19. 87 В75 Воронюк, О. Л. Основи філософських знань : навч.-метод. посіб. / О. Л. Воронюк. - К. : Медицина, 2018. - 120 с.
 20. 87.6 Г17 Гальченко, Г. И. Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты. Лекция 2-я : Троичность и двойственность природы человека / Г. И. Гальченко, И. В. Брицкая, А. М. Локтионов. - Х. : ЦСФИ, 2010. - 52 с.
 21. 87 Г56 Гнатюк, Я. С. Аналітика філософії : навч. посіб. / Я. С. Гнатюк. - К. : Кондор, 2020. - 236 с.
 22. 87.3(0) Г92 Грядовой, Д. И. История философии : В 3-х кн. Кн.2 : Средние века. Возрождение. Новое время / Д. И. Грядовой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 455 c.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.3/istoriya_filosofii_kn_2.rar
 23. 87 Д18 Данильян, О. Г. Философия : учеб. / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. - Х. : Право, 2012. - 496 с.
 24. 87 Д75 Дробжева, Г. М. Введение в философию : Электронный ресурс / Г. М. Дробжева, О. А. Бурахина. - Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - 84 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/vvedenie_v_filosofiyu.rar
 25. 87 К19 Канке, В. А. Современная философия : Учебник / В. А. Канке. - 5-е изд., стереотип. - М. : Омега-Л, 2014. - 329 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/kanke_sovremennaya_filosofiya.rar
 26. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія : навч. посіб. / К. В. Кислюк. - 3-є вид., випр. - К. : Кондор, 2016. - 230 с.
 27. 87 К82 Кривуля, О. М. Філософія : Навч. посіб. / О. М. Кривуля. - Х. : ХНУ, 2010. - 592 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Kryvulya_Filosofiya.rar
 28. 87 Л83 Лузан, А. О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. - К. : ЦУЛ, 2013. - 136 с.
 29. 87 П12 Пазиніч, С. М. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Пазиніч. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 380 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Pazynych_Filosofiya.rar
 30. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Основи філософських знань : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. - 4-те вид.,випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 312 с.
 31. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : підруч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 506 с.
 32. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - 5-те вид.,стереотип. - Львів : Новий світ-2000, 2010. - 504 с.
 33. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : Навч. посіб. в 2-х ч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 647 с.
 34. 87.3(0) П37 Платон. Держава : політичний трактат / Платон ; Пер. з давньогр. Д.Коваль. - К. : Орієтир, 2016. - 340 с.
 35. 83.7 П72 Препотенська, М. Філософія риторики.Екзистенційні та метаантропологічні аспекти : навч. посіб. / М. Препотенська ; [ Препотенська М.]. - К. : Інкос, 2011. - 228 с.
 36. 87 Р79 Роттердамский, Э. Похвала глупости / Э. Роттердамский ; [Роттердамский Э.]. - Х. : Литера Нова, 2011. - 417 с.
 37. 87 Р79 Роттердамский, Э. Свобода воли / Э. Роттердамский ; [Доммердамский Э.]. - М., Х. : Наука, Литера Нова, 2010. - 271 с.
 38. 87 С24 Свендсен, Л. Ф. Філософія самотності / Л.Фр.Г. Свендсен ; пер.Пер. з норвезьк. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Svendsen_Filos_samotnosti.rar
 39. 87 С24 Свендсен, Л. Ф. Філософія свободи / Л.Фр.Г. Свендсен ; пер.Пер. з норвезьк. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. - 336 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Svendsen_Filos_svobody.rar
 40. 87.3(0) С31 Сенека, Л. А. Нравственные письма к Луцилию / Луций Анней Сенека. - Х. : Литера Нова, 2013. - 291 с.
 41. 87 С38 Синицына, А. В. Философия : учеб. пособ. / А. В. Синицына. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 352 с.
 42. 87.3(0) С69 Сошніков, А. О. Історія філософії : Навч. посіб. / А. О. Сошніков. - Х. : Майдан, 2016. - 162 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.3/Istoriia_filosofii_navch_posib.rar
 43. 87 С 72 Спиркин, А. Г. Философия: : Учеб. / А. Г. Спиркин ; [Спиркин А. Г.]. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 828 с.
 44. 72 С79 Степин, В. С. История и философия науки : Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В. С. Степин. - М. : Академический Проект, Трикста, 2011. - 423 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/72/Ist_filos_i_nauki.rar
 45. 87 Ч-49 Черній, А. М. Філософія : навч. посіб. / А. М. Черній ; [Черній А. М.]. - К. : Академвидав, 2011. - 392 с. - (Сам).
 46. 87.3(0) Ш37 Шевчук, С. В. Николай Бердяев / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - Х. : Фолио, 2010. - 121 с. - (Знаменитые украинцы).
 47. 63.3(0) Щ73 Щёкин, Г. Арийские цивилизации: древняя Индия и ее религии : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2021. - 712 с.
 48. 87 Щ61 Щерба, С. П. Філософія : підруч. / С. П. Щерба, О. А. Заглада. - 5-е вид. - К. : Кондор, 2011. - 548с.
 49. 86.3 Щ92 Щокін, Г. Людство і віра: витоки народів і релігій : наук.-публ. вид. У 4 т. / Г. Щокін. - третє вид. - К. : МАУП, 2020. - 2220 с.

  17 листопада - День студента

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74 В41 Віват Академія! МАУП-30 / [[За заг. ред. Г. В. Щокіна, Є. О. Романенко, М. Ф. Головатого]. - К. : Персонал, 2019. - 355 с. : іл.
 2. 74 М65 Мистецтво бути викладачем : Практ. посіб. / Брінклі А., Десантс Б., Флемм М. та ін. - К. : Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні"", 2003. - 144 с.
 3. 74.58 П24 Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Семенова А.В. та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2005. - 399 с.
 4. 74.58 П75 Приватна вища школа України на шляху інновацій : Монографія / Анрущенко В., Корольов Б., Астахова В. та ін. - Х. : Вид-во НУА, 2005. - 320 с.
 5. 74.26 С41 Ситуаційна методика навчання: український досвід : Зб. статей / Упор. Сидоренко О., Чуба В. - К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. - 192 с.
 6. 75 Ф50 Физическая культура студента : Учеб. / Ред. Ильинича В.И. - К. : Гардарики, 2003. - 448 с.
 7. 60.56 Ф79 Формування духовного світу студента (на матеріали досліджень у СНАУ) : Монографія / Ред. Гнатюк Л. В. - Суми : ВТД "Університетська книга, 2006. - 263 с.
 8. 74.58 А86 Артемова, Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : [навч- метод. посібник ] / Л. В. Артемова ; Артемова Л.В. - К. : Кондор, 2008. - 272 с.
 9. 88.3 Б19 Бакшаева, Н. А. Психология мотивации студентов : Учеб. пособие / Н. А. Бакшаева, А. А. Вербицкий. - М. : Логос, 2006. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.3/Bakshaeva_Psyh_motivacii_studentov.rar
 10. 74 Б77 Бойц, Р. Поради викладачам початківцям : Практичю посіб. / Р. Бойц. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 448 с.
 11. 74.58 В54 Вітвицька, С. С. Практикум з педагогіки вищої школи : Навч. посіб. / С. С. Вітвицька. - К. : ЦНЛ, 2005. - 396 с.
 12. 74.58 В54 Вітвіцька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : Метод. посіб. / С. С. Вітвіцька. - К. : ЦУЛ, 2003. - 316 с.
 13. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг креативности для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 14. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг уверенного поведения для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с. : ил.
 15. 88.8 Г80 Грецов, А. Психологические игры для старшекласников и студентов / А. Грецов, Т. Бедарева. - С.Пб. : Питер, 2008. - 190 с. : ил.
 16. 74.58 Г86 Гронлунд, Н. Е. Оцінювання студентської успішності : Практич. посіб. / Н. Е. Гронлунд. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 17. 74.58 Ж91 Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. - К. : Ін Юре, 2003. - 416 с.
 18. 74 З-28 Занин, Л. В. Основы педагогического мастерства / Л. В. Занин, Н. П. Меньшиков. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 288 с.
 19. 88.4-6 З-62 Зимняя, И. А. Педагогическая психология : учеб. / И. А. Зимняя. - изд. 2-е, доп., испр. и перераб. - М. : Логос, 2002. - 384 с.
 20. 65.272 К51 Клушина, Н. П. Организация практики студентов по социальной работе : Учебн. пособие / Н. П. Клушина, В. С. Ткаченко. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 127 с.
 21. 74.58 К59 Козяр, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Козяр, М. С. Коваль. - К. : Знання, 2013. - 327 с.
 22. 74.26 К68 Коротаєва-Камінська, В. О. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) : Навч. посіб. / В. О. Коротаєва-Камінська. - К. : Професіонал, 2006. - 304 с.
 23. 87 К68 Коротяєв, Б. І. Педагогічна філософія : колективна монографія / Б. І. Коротяєв, В. С. Курило, С. В. Савченко. - Луганськ : ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. - 340 с.
 24. 74.26 К72 Костриця, Н. М. Методика навчання студентів спілкування в управлінський діяльності : Навч. посіб. / Н. М. Костриця, В. І. Свистун, В. В. Ягупов. - К, : ЦНЛ, 2006. - 272 с.
 25. 74.58 К89 Кузьмінський, А. І. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. - К. : Знання, 2005. - 486 с.
 26. 74 М55 Мешко, Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко ; [ Vешко Г. М. - К. : Академвидав, 2010. - 200 с. - (Альма-матер).
 27. 74.58 М64 Мирошниченко, Н. А. В помощь молодому преподователю : Мотод. пособ. / Н. А. Мирошниченко, С. А. Стефанов. - Одесса : Юридична література, 2003. - 96 с.
 28. 88.4 М84 Мостова, І. Першокурснику : Поради психолога / І. Мостова. - К. : Тандем, 2000. - 76 с.
 29. 60.54 Н16 Нагорний, Б. Г. Студентство і сучасність / Б. Г. Нагорний, М. Л. Яковенко, А. В. Яковенко. - К. : Арістей, 2005. - 164 с.
 30. 74.58 П32 Пионова, Р. С. Педагогика высшей школы / Р. С. Пионова. - Мн. : Университетское, 2002. - 256 с.
 31. 88 П44 Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи : підручник / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2008. - 352 с.
 32. 74.58 С47 Слєпкань, З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : Навч. посіб. / З. І. Слєпкань. - К. : Вища шк., 2005. - 239 с.
 33. 74.58 Т26 Тверезовська, Н. Т. Практика студентів у соціальних установах України : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, Л. А. Сатановська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 378 с.
 34. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб. / Г. В. Товканець. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 35. 74.58 Т88 Туркот, Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Т. І. Туркот ; [Туркот Т. І.]. - К. : Кондор, 2011. - 628 с.
 36. 74.58 Ф66 Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула ; [ Фіцула М. М. ]. - 2-ге вид., доп. - К. : Академвидав, 2010. - 456 с.
 37. 74.58 Щ61 Щербань, П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : Навч. посіб. / П. М. Щербань. - К. : Вища шк., 2004. - 207 с.
 38. 74.58 Я45 Якібчук, М. І. Теоретико-методологічні засади формування толерантності у студентів вищих педагогічних навчальних закладів : монографія / М. І. Якібчук. - К. : Компринт, 2018. - 272 с.

  9 листопада - День української писемності та мови

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр З-19 Закон України " Про забезпечення функціонування української мови як державної" : офіційний текст. - К. : Алерта, 2019. - 52 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. / [Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 296 с.
 3. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 4. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 5. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 6. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_literaturna_mova.rar
 7. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 8. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_Prakt_dovidnyk.rar
 9. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 10. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 11. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 12. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 13. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 14. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 15. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 16. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 17. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_dlya_inozemciv.rar
 18. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 19. 81.2 Укр Б15 Баденкова, В. М. Історія української літературної мови : Навч. посіб. / В. М. Баденкова. - Миколаїв : ТОВ "Іліон", 2017. - 148 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Badenkova_Ist_ukr_movy.rar
 20. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_lit_mova.rar
 21. 81.2 Ісп Г44 Гетьман, З. О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccoin del espanol al ucraniano : навч. посіб. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова. - К. : Київський університет, 2010. - 223 с.
 22. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 23. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 24. 81 Д21 Дахно, І. І. Переклад. Перевод. Translation : збірник текстів для перекладу і самоперевірки / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2014. - 348 с.
 25. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 26. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 27. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 28. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Prakt_kurs_Ukr_movi.rar
 29. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 30. 81.2 Укр+67.71 К12 Кабиш, О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практич. посіб. / О. О. Кабиш. - К. : Алерта, 2019. - 110 с.
 31. 63.3(4 Укр) К19 Каныгин, Ю. Трезубец или крест? / Ю. Каныгин. - К. : Арий, 2011. - 173 с.
 32. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 33. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мовавсіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 34. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 35. 81.2 Укр К59 Козаченко, Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / Г. В. Козаченко. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 336 с.
 36. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 37. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 38. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 39. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 1 : Вступний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2010. - 126 с.
 40. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 41. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 42. 81.2 Англ+81.2 Укр М64 Мірончук, Т. А. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : навч. посіб. / Т. А. Мірончук. - К. : Персонал, 2013. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Porivn_Leksikol.rar
 43. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 44. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 45. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 46. 66.3 С13 Савойська, С. Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації : монографія / С. Савойська. - К. : Просвіта, 2011. - 408 с.
 47. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 48. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 49. 67.404 Т50 Товт, М. М. Научно-практический комментарий Закона Украины " Об основах государственной языковой политики " : (с приложениями) / М. М. Товт, С. С. Черничко. - К. : Русскоязычная Украина, 2013. - 158 с.
 50. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 51. 81.2 Укр Ч-90 Чумак, В. В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : Навч. посіб. / В. В. Чумак, О. Г. Чумак. - К. : Знання, 2011. - 631 с.
 52. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 53. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 54. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 55. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 56. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 57. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 58. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.

  23 жовтня - День працівників реклами

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.4-8 П86 Психология в рекламе / [ Ред. Власов П.К. ]. - 2-е изд.,доп.,перераб., испр. - Х. : Гуманитарный центр, 2007. - 320 с.
 2. 88.4-8 П86 Психологія реклами : навч. посіб. / [Зазимко О. В., Корольчук М. С., Корольчук В. М. та ін.]. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 384 с.
 3. 76.006.5 Р36 Реклама в памяті культур. Кн.1 : Креатив стародавніх цивілізацій / [Саух П. Ю., Ліфінцев М. Л., Чуприна В. В. та ін.]. - К. : Альтерпрес, 2013. - 426 с.
 4. 76.006.5 А16 Абрамова, В. И. Дизайн и рекламные технологии / В. И. Абрамова, А. Н. Сергеев, А. В. Сергеева. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2016. - 196 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/abramova_dizayn.rar
 5. 76.006.5 А42 Аксенова, К. А. Реклама и рекламная деятельность: Конспект лекций / К. А. Аксенова. - М. : Приор-издат, 2005. - 96 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Advertisement_and_the_advertising_activity.rar
 6. 76.006.5 Б12 Бабаев, А. Контекстная реклама : Учеб. / А. Бабаев, Н. Евдокимов, А. Иванов. - С.Пб. : Питер, 2013. - 304 с.
 7. 76.006.5 Б20 Балабанова, Л. В. Рекламний менеджмент : підруч. / Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик. - К. : ЦУЛ, 2013. - 392 с.
 8. 76.006.5 Б76 Божкова, В. В. Реклама та стимулювання збуту : навч. посіб. / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. - 2-ге вид., стереотип. - К. : ЦУЛ, 2017. - 200 с.
 9. 76.006.5 В19 Васильев, Г. А. Основы рекламы : Учеб. пособие для студентов вузов / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 719 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Osnovy_reklamy__2012.rar
 10. 76.006.5 В57 Владимирська, Г. О. Реклама : Навч. посіб. / Г. О. Владимирська, П. О. Владимирський. - К. : Кондор, 2006. - 334 с.
 11. 76.006.5 Г21 Гарфилд, Б. Десять заповедей рекламы / Б. Гарфилд ; Гарфилд Б. - С.Пб. : Питер, 2007. - 256 с.
 12. 88.4-8 Г37 Геращенко, Л. Психология рекламы : Учеб. пособие / Л. Геращенко. - М. : АСТ: Астрель: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. - 298 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Gerashenko_Psyh_reklamy.rar
 13. 76.006.5 Г62 Голуб, О. Ю. Социальная реклама / О. Ю. Голуб. - М. : Дашков и К, 2010. - 180 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Socialn_reklama_2010.rar
 14. 88.4-8 Г95 Гуревич, П. С. Психология рекламы / П. С. Гуревич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 287 с.
 15. 76.006.5 Г96 Гусаров, Ю. В. Менеджмент рекламы : учеб. пособие / Ю. В. Гусаров ; Гусаров Ю.В. - М. : ЗАО "Изд-во "Экономика", 2007. - 527 с.
 16. 76.006.5 Д40 Джефкинс, Ф. Реклама = Advertising : учеб. пособие / Ф. Джефкинс ; Джефкинс Ф. ; пер.Еремин Б. Л. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 543 с.
 17. 76.006.5 Д40 Джефкінс, Ф. Реклама = Advertising : практич. посіб. / Ф. Джефкінс ; Джефкінс Ф. Доп. і ред. Ядіна Д. ; пер.О.О. Чистяков. - 4-те англ. вид.., 2-ге укр. вид.,випр. і доп. - К. : Знання, 2008. - 565 с.
 18. 76.006.5+30.18 Д84 Дурняк, Б. В. Розробка і дизайн рекламних видань : навч. посіб. / Б. В. Дурняк, А. Є. Батюк. - Л. : Українська академія друкарства, 2006. - 315 с.
 19. 76.006.5 Д84 Дурович, А. П. Реклама в туризме : учеб. пособие / А. П. Дурович ; [Дурович А.П.]. - 2-е изд.. стереотип. - М. : Новое знание, 2005. - 254 с.
 20. 92 З-14 Загородній, А. Торгівля, маркетинг, реклама : термінологічний словник / А. Загородній, Г. Вознюк, І. Комарницький. - Л. : Львівська політехніка, 2011. - 312 с.
 21. 76.006.5 И20 Иванов, А. Реклама. Игра на эмоциях / А. Иванов. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 250 с.
 22. 65.290-2(1) И20 Иванова, К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов / К. А. Иванова. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 160 с. : ил.
 23. 88.4-8 И37 Измайлова, М. А. Психология рекламной деятельности : учебник / М. А. Измайлова ; Измайлова М.А. - Л. : Дашков и К, 2008. - 416 с.
 24. 88.4-8 И37 Измайлова, М. А. Психология рекламной деятельности : Практическое пособие / М. А. Измайлова ; Измайлова М.А. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 240 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Psiholog_reklam_deyatel__2012.rar
 25. 76.006.5 И56 Имшинецкая, И. Креатив в рекламе / И. Имшинецкая ; [Имшинецкая И.]. - М. : РИП-холдинг, 2007. - 172 с. - ("Академия рекламы").
 26. 76.006.5 К26 Карпова, С. В. Рекламное дело : [учеб.-метод. пособие и практикум] / С. В. Карпова ; Карпова С.В. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 224 с. : ил.
 27. 76.006.5 К56 Коваленко, О. В. Реклама : навч. посіб. / О. В. Коваленко, І. Ю. Кутліна, М. В. Потабенко. - К. : Персонал, 2010. - 98 с.
 28. 76.006.5 К72 Костина, А. В. Основы рекламы : учеб. пособие / А. В. Костина ; Костина А.В., Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И. - 2-е изд., доп. - М. : КНОРУС, 2008. - 400 с.
 29. 76.006.5 К95 Кутлалиев, А. Эффективность рекламы / А. Кутлалиев, А. Попов. - 2-е изд. - М. : Эксмо, 2006. - 416 с. - (Профессиональные издания для бизнеса).
 30. 88.4-8 Л33 Лебедев-Любимов, А. Психология рекламы / А. Лебедев-Любимов. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2007. - 384 с.
 31. 76.006.5 Л55 Лидовская, О. П. Оценка эффективноси меркетинга и рекламы. Готовые маркетинговые решения / О. П. Лидовская. - С.Пб. : Питер, 2008. - 141 с. : ил.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/lidovskaya.zip
 32. 87.7 Л75 Ломова, О. С. Деловое общение специалиста по рекламе : учебн. пособие / О. С. Ломова ; [Ломова О. С.]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 239 с.
 33. 88.4-8 М75 Мокшанцев, Р. И. Психология рекламы / Р. И. Мокшанцев ; Науч.-ред. М.В. Удальцова. - Учебное пособие. - М. : ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2009. - 230 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Psihologija_reklamy.rar
 34. 66.0+76.006.5 Н40 Невмержицкая, Е. А. Политическая реклама : Учебное пособие / Е. А. Невмержицкая. - Иркутск : ЦентрНаучСервис, 2014. - 126 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/nevmerzhitskaya_politicheskaya_reklama.rar
 35. 76.006.5 П12 Пазуха, М. Д. Реклама у підприємницькій діяльності : Навч.посібн. / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович. - М. : ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 36. 76.006.5 П16 Панкратов, Ф. Г. Основы рекламы : учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, В. Г. Шахурин. - 11-е изд. перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 548 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Osnovy_reklamy.rar
 37. 76.006.5 П32 Пименов, П. А. Основы рекламы : учебн. пособие / П. А. Пименов ; [Пименов П.А.]. - М. : Гардарики, 2006. - 399 с.
 38. 30.18+76.006.5 П77 Прищенко, С. Дизайн і реклама: ілюстрований глосарій (основні терміни) / С. Прищенко. - 2-ге вид., випр. ідопов. - К. : Кондор, 2020. - 208 с.
 39. 30.18+76.006.5 П77 Прищенко, С. В. Основи рекламного дизайну : підруч. / С. В. Прищенко. - К. : Кондор, 2019. - 400 с.
 40. 76.006.5 Р69 Ромат, Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. - 2-е изд. - СПб : Питер, 2007. - 208 с. - (Краткий курс).
 41. 76.006.5 Р69 Ромат, Е. В. Реклама в системе маркетинга / Е. В. Ромат. - К. : Студцентр, 2008. - 608 с.
 42. 76.006.5 Р95 Рымашевская, Ю. Рекламаня бомба. Рецепты копирайтинга, взрываающие рынок / Ю. Рымашевская. - С.Пб. : Питер, 2007. - 160 с.
 43. 60.56+76.006.5 С12 Савельева, О. О. Социология рекламного воздействия : книга для аспирантов, магистрантов и специалистов / О. О. Савельева. - М. : РИП-холдинг, 2006. - 284 с.
 44. 76.006.5 Т48 Ткаченко, Н. В. Креативная реклама : Учеб. пособие / Н. В. Ткаченко, О. Н. Ткаченко ; Под ред. Л.М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Kreativnaya_reklama__2012.rar
 45. 76.006.5 Т80 Трушина, Л. Е. История отечественной и зарубежной рекламы : Учебник / Л. Е. Трушина. - М. : Дашков и К, 2012. - 248 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Istoriya_otech_i_zarub_reklamy___2012.rar
 46. 76.006.5 У98 Уэллс, У. Реклама: принципы и практика = Advertising. Principes & Practice / У. Уэллс, С. Мориарти, Дж. Бернетт ; пер.под ред. Л. Богомоловой. - 7-е, испр. - С.Пб. : Питер, 2008. - 736 с. : ил.
 47. 88.4-8 Ф39 Фельсер, Г. Психология потребителей и реклама / Георг Фельсер ; Фельсер Георг ; пер.Шипилова О. А. - Х. : Гуманитарный центр, 2009. - 704 с.
 48. 76.006.5 Х19 Хапенков, В. Н. Организация рекламной деятельности : Учебн. пособие / В. Н. Хапенков, О. В. Сагинова, Д. В. Федюнин. - М. : ИЦ "Академия", 2005. - 240 с.
 49. 76.006.5 Х52 Хит, Р. Скрытая власть рекламы. Как обработка информации в режиме сниженного внимания влияет на потребительский выбор. Восприятие бренда на подсознательном уровне = The hidden power of advertising/ How low attention processing influences the way we choose brands / Роберт Хит ; пер.Сысоева Е. - К. : Изд-во Алексея Капусты, 2006. - 189 с.
 50. 76.006.5 Ш26 Шарков, Ф. И. Технология рекламы / Ф. И. Шарков, В. И. Гостенина. - М. : РИП-Холдинг, 2007. - 216 с.
 51. 76.006.5 Щ57 Щепилова, Г. Реклама в экономической структуре СМИ / Г. Щепилова. - М. : Медиа Мир, 2006. - 168 с.
 52. 76.006.5 Я60 Яненко, Я. В. Продать рекламу!: Раскрываем профессиональные секреты / Я. В. Яненко. - С.Пб. : Питер, 2006. - 240 с. - (Маркетинг для профессионалов).

  Безпека життєдіяльності та цивільна оборона

Список літератури до книжкової виставки

 1. 68.9 Б40 Безопасность жизнедеятельности : Толковый словарь терминов / Г.В. Тягунов и др. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 236 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Bezopasn_zhiznedeyatel.rar
 2. 68.9 Б40 Безопасность жизнедеятельности : Учеб. пособ. / Под ред. Я.А.Серикова. - Х. : ХНАГХ, 2010. - 347 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Serikov_BGD_2.rar
 3. 68.9 Б40 Безопасность жизнедеятельности. Современный комплекс проблем безопасности : Учебно-метод. пособие для учреждений профессионального образования / Власова Л. М., Сапронов В. В., Фрумкина Е. С. и др. - М. : Русский журнал, 2007. - 132 с.
 4. 68.9 Б40 Безпека життєдіяльності : підруч. / [ Ред. Цапко В.Г. ]. - К. : Знання, 2008. - 397 с.
 5. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : підруч. / [Запорожець О. І., Халмурадов Б. Д., Применко В. І. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2017. - 448 с.
 6. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / [Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 276 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Bezpeka_zhyttiediialnosti.rar
 7. 68.9 Б40 Безпека життєдіяльності людини : конспект лекцій / [Ред. Чубук В. В.]. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 360 с.
 8. 68.9+65.24 Б40 Безпека життєдіяльності, основи охорони праці : навч. посіб. / [Яворовський О. П., Шевцова В. М., Зенкіна В. І. та ін.]. - 2-е вид. - К. : Медицина, 2018. - 288 с.
 9. 65.24 О-75 Основи охорони праці : навч. посіб. / [ Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 224 с.
 10. 65.290-2 О-75 Основи соціального менеджмента. Теоретичні положення та прикладні механізми / [ред. Андрушків Б.]. - Тернопіль : Тернограф, 2007. - 1024 с.
 11. 65.42 Т50 Товарознавчі аспекти підвищення безпеки харчових продуктів : Монографія. - К. : Професіонал, 2005. - 176 с.
 12. 68.9 Ц58 Цивільна оборона України : навч. посіб. / Бедрій Я. І., Івах Р. М., Рощин В. О. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 358 с.
 13. 68.9 Б38 Бедрій, Я. І. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Я. І. Бедрій ; Бедрій Я. І. - К. : Кондор, 2009. - 286 с.
 14. 68.9 Б38 Бедрій, Я. І. Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / Я. І. Бедрій, В. Я. Нечай. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 499 с.
 15. 68.9 Б67 Биченок, М. М. Ризики життєдіяльності у природно-техногенному середовищі / М. М. Биченок, Іванюта, .О. Яковлєв Є. - К., 2008. - 160 с.
 16. 74.26 В25 Вдовенко, І. С. Методика викладання курсу безпеки життєдіяльності : навч. посіб. / І. С. Вдовенко ; [Вдовенко І. С.]. - К. : Кондор, 2011. - 196 с.
 17. 68.9 Г14 Гайченко, В. А. Основи безпеки життєдіяльності людини : Навч. посіб. / В. А. Гайченко, Г. М. Коваль, Є. П. Буравльов. - 3-ге, перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 440 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Osn_Bgd.pdf
 18. 68.9 Г27 Геврик, Є. Безпека життєдіяльності / Є. Геврик. - К. : Ельга-Н, КНТ, 2007. - 384 с.
 19. 68.9 Г71 Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф / С. Ф. Горячев. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 576 с.
 20. 92 Д81 Дуднікова, І. І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний словник-довідник / І. І. Дуднікова. - К. : Вища шк., 2005. - 247 с.
 21. 68.9 Ж51 Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний ; [За ред Є. П. Желібо]. - 6-е вид. - К. : Каравела, 2010. - 344 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Zhelibo_BGD.rar
 22. 68.9 Ж51 Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності : Підруч. / Є. П. Желібо, В. В. Зацарний. - К. : Каравела, 2006. - 288 с.
 23. 68.9 З-57 Зеркалов, Д. В. Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 2011. - 526 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Zerkalov_BGD.rar
 24. 68.9 З-57 Зеркалов, Д. В. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці : Навч. посіб. / Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 2016. - 267 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Zerkalov_BGD_ta_ohor_praci.rar
 25. 92 З-57 Зеркалов, Д. В. Безпека життєдіяльності. Словник-довідник / Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 2011. - 168 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/92/Zerkalov_BGD_slovnik.rar
 26. 68.9 З-57 Зеркалов, Д. В. Організація та управління безпекою життєдіяльності : Навч. посіб. / Д. В. Зеркалов, Ю. О. Полукаров. - К. : Основа, 2011. - 236 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Zerkalov_Org_ta_upr_BGD.rar
 27. 53.5 І-47 Ілько, А. А. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія : навч. посіб. / А. А. Ілько. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2018. - 256 с.
 28. 68.9 К59 Козинець, В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : Навч. посіб. / В. М. Козинець. - К. : Кондор, 2006. - 576 с.
 29. 65.24 К59 Козяр, М. М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук. - К. : Кондор, 2014. - 458 с.
 30. 65.272 К95 Куценко, В. І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку : монографія / В. І. Куценко, В. П. Удовиченко. - Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2011. - 656 с.
 31. 68.9 К95 Кучма, М. М. Цивільна оборона ( цивільний захист ) : навч. посіб. / М. М. Кучма ; Кучма М. М,. - 3-е вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 360 с.
 32. 68.9 Л24 Лапін, В. М. Безпека життедіяльності людини : Навч. посіб. / В. М. Лапін. - 8-ме вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2013. - 335 с.
 33. 68.9 Л63 Лисенков, О. М. Цивільна оборона : конспект лекцій / О. М. Лисенков ; [Лисенков О. М.]. - К. : Персонал, 2011. - 72 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Lysenkov_Civ_oborona.rar
 34. 65.290-2(9)+60.5 Л87 Лысенко, С. А. Теория управления безопасностью социальных систем (организаций) : курс лекций / С. А. Лысенко. - К. : Персонал, 2014. - 459 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Teor_upr_bezop_Lysenko.rar
 35. 68.9 М17 Максимова, Н. Ю. Безпека життєдіяльності: Соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії : Навч. посіб. / Н. Ю. Максимова. - К. : Либідь, 2006. - 328 с.
 36. 68.9 П34 Пистун, И. П. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / И. П. Пистун, И. И. Кельман, Е. К. Вильковский. - Л. : Афиша, 2007. - 336 с.
 37. 68.9 П36 Піскунова, Л. Е. Безпека життєдіяльності : підруч. / Л. Е. Піскунова, В. А. Прилипко, Т. О. Зубок. - К. : Академія, 2012. - 224 с.
 38. 68.9 Р88 Русаловський, А. В. Цивільна оборона : Навч. посіб. для дистан. навч. / А. В. Русаловський. - К. : Ун- т "Україна", 2007. - 228 с.
 39. 68.9 С13 Савченко, С. М. Безпека життєдіяльності та охорона праці : Навч. посіб. / С. М. Савченко, Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 2016. - 293 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Savchenko_BGD_ta_ohor_praci.rar
 40. 68.9 С33 Сєріков, Я. О. Безпека життєдіяльності - секюритологія : Підруч. / Я. О. Сєріков, Л. В. Коженевські. - 2-е вид., доп. - Х., Краків : ХНУМГ, ЄАС, 2014. - 348 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Serikov_BGD.rar
 41. 68.9 С33 Сєріков, Я. О. Безпека життєдіяльності - секюритологія : Підруч. / Я. О. Сєріков, Л. В. Коженевські. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 381 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/68/68.9/Serikov_BGD_2010.rar
 42. 68.9 С79 Стеблюк, М. І. Цивільна оборона та цивільний захист : підруч. / М. І. Стеблюк ; [ Стеблюк М. І. ]. - К. : Знання, 2010. - 487 с.
 43. 68.9 С89 Супрович, М. П. Безпека життєдіяльності. Практикум / М. П. Супрович, Д. В. Сенюк, К. В. Замойська. - К. : Кондор, 2007. - 164 с.
 44. 68.9 С90 Сусло, С. Т. Цивільний захист : Навч. посіб. / С. Т. Сусло, В. М. Заплатинський, Г. М. Харамда. - К. : Арістей, 2007. - 368 с.
 45. 68.9 Х17 Халмурадов, Б. Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях : Навч. посіб. / Б. Д. Халмурадов. - К. : ЦНЛ, 2006. - 138 с.
 46. 68.9 Х94 Хромченко, В. Г. Цивільна оборона : навч. посіб. / В. Г. Хромченко. - К. : Кондор, 2008. - 264 с.
 47. 68.9 Ш78 Шоботов, В. М. Цивільна оборона : навч. посіб. / В. М. Шоботов ; Шоботов В.М. - 2-ге вид., перероб. - К. : ЦНЛ, 2006. - 438 с.
 48. 68.9 Я77 Ярошевська, В. М. Безпека життедіяльності : Підруч. / В. М. Ярошевська. - 2-ге вид. - К. : Професіонал, 2006. - 560 с.

  Козацтво - право на безсмертя

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) И90 История Украины : Учеб. пособие / [Ред. Смоленский С. Н.]. - Х. : Тимченко, 2010. - 272 с.
 2. 63.3(4 Укр) І90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 3. 63.5 І90 Історія українознавства : навч. посіб. / [Кононенко П. П., Токар Л. К., Бажан О. Г. та ін.]. - К. : Академвидав, 2011. - 512 с. - (Альма-матер).
 4. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського козацтва. У 2-х т. : Нариси. Т-2 / [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. - К. : КМ академія, 2007. - 724 с. : іл. - Бібліогр.: с. 590-700.
 5. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського козацтва. У 2-х т. : Нариси. Т-1. - К. : КМ Академія, 2006. - 781.
 6. 71 К90 Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / [Закович М.М., Зязюн О. Л., Семашко О. М. та ін. За ред. Заковича М. М.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2009. - 589 с.
 7. 67.404 Н83 Нормативно-правові документи ВГО "Всеукраїнське козацьке військо" : навч. посіб. / [Авт.- упоряд.:Каленяк В. П., Каленяк Р. В., Михайлич О. В. - К. : МАУП, 2006. - 160 с.
 8. 63.3(4 Укр) Р33 Реєстр війська Запорізького 1649 року (алфавітний покажчик прізвищ) / [Упоряд. В. Ф. Ковальчук]. - К. : Пріоритети, 2014. - 284 с.
 9. 84(4 Укр) С47 Славна козацька епоха в історії України. Художні твори вітчизняних класиків / [Ред. Полідович О. А.]. - Д. : ТОВ "ВКФ"БАО", 2009. - 640 с.
 10. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.5 : Імперська доба.1800-1917 рр. / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Реєнт О. П. та ін.]. - К. : КРІОН, 2011. - 720 с.
 11. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.4 : На порозі нового часу. Від Люблінської унії до кінця XVIII століття / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Горобець В. М. та ін.]. - К. : КРІОН, 2009. - 864 с.
 12. 71.1 У45 Українська культура в європейському контексті / Богуцький Ю.П., Андрущенко В.П., Безвершук Ж.О., Новохатько Л.М.; За ред. Богуцького Ю.П. - К. : Знання, 2007. - 679 с.
 13. 92 У45 Українське козацтво : Мала енциклопедія. - К.; Запоріжжя : Генеза; Прем'єр, 2006. - 672 с.
 14. 63.3(4 Укр) Б67 Білоцерківський, В. Я. Історія України : Навч. посіб. / В. Я. Білоцерківський. - К. : ЦНЛ, 2007. - 536 с.
 15. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 16. 63.3(4Укр) В75 Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособ. / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Х. : Парус, 2010. - 576 с.
 17. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. Україна - козацька держава. Історія українського козацтва : Посіб. / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256 с.
 18. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Азовське козацьке військо та його нащадки / Л. М. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2012. - 330 с.
 19. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Казачество Приазовья на рубеже ХХ-ХХІ вв. / Л. М. Головешко. - Мариуполь, 2010. - 376 с.
 20. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Минуле та сьогодення козацтва Приазов'я / Л. М. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2011. - 356 с.
 21. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Традиції, звичаї та побут козаків XV-XXI : Посіб. / Л. М. Головешко. - Маріуполь, 2009. - 168 с.
 22. 63.3(4 Укр) Г70 Горобець, В. М. Україна: козацькі війни, 1618-1638 / В. М. Горобець ; [Горобець В. М.]. - К. : Кріон, 2011. - 268 с.
 23. 63.3(4 Укр) Г81 Греченко, В. А. Історія України : модульний курс : навч. посіб. / В. А. Греченко ; Греченко В. А. - Х. : Торсінг Плюс, 2009. - 384 с. - (Переходимо до Болонської системи).
 24. 63.3(4 Укр) Д67 Донцов, Д. Де шукати наших історичних традицій. Дух нашої давнини / Д. Донцов. - К. : МАУП, 2005. - 568 с.
 25. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 26. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : Істина, 2006. - 416 с.
 27. 63.3(4 Укр) К13 Каденюк, О. С. Історія України : навч. посіб. / О. С. Каденюк ; Каденюк О. С. - К. : Кондор, 2008. - 408 с.
 28. 63.3 (4 Укр) К77 Король, В. Ю. Історія України : Навч. посіб. / В. Ю. Король. - Київ : Академія, 2005. - 496 с.
 29. 83.3(4 Укр) К68 Корпанюк, М. Слово. Хрест. Шабля. (Українське манастирсько-церковне, світське крайове літописання XVI-XVIII ст. компіляціх козацького літописання XVIII ст. як історико-літературне явище) / М. Корпанюк. - К. : Смолоскип, 2005. - 904 с.
 30. 67.3(4 Укр) М89 Музиченко, П. П. Історія держави і права України : Навч. посіб. / П. П. Музиченко. - 5-те вид, випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 437 с.
 31. 67.3(4 Укр) М89 Музыченко, П. История государства и права Украины : Учебн. пособие / П. Музыченко. - 5-е изд., испр. и доп. - К. : Знання, 2006. - 570 с.
 32. 82.3(4 Укр) Н20 Найден, О. С. Образ воїна в українському фольклорі: Семантичні та образні аспекти / О. С. Найден ; [Найден О.С.]. - К. : Стилос, 2005. - 260 с.
 33. 63.3(4 Укр) Н30 Нартов, В. В. Історія України з давніх-давен до сьогодення / В. В. Нартов. - Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2006. - 352 с.
 34. 63.3(4 Укр) Н87 Нудьга, Г. Республіка козаків / Г. Нудьга. - К. : Варта, 2005. - 104 с.
 35. 63.3(4 Укр) П19 Пасічник, М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : Навч. посіб. / М. С. Пасічник. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 735 с.
 36. 74.03 Р83 Руденко, Ю. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність / Ю. Руденко, О. Губко. - К. : МАУП, 2007. - 384 с.
 37. 63.3(4 Укр) С13 Савченко, Н. М. Історія України: модульний курс : Навч. посіб. / Н. М. Савченко, М. К. Подольський. - К. : Фірма"ІНКОС", ЦНЛ, 2006. - 544 с.
 38. 67.3(4 Укр) С32 Середа, А. М. Історія держави і права України : навч. посіб. Ч.1 / А. М. Середа. - Запоріжжя; Суми : ФОП Зеленкевич Л. П.; Університетська книга, 2016. - 332 с.
 39. 63.3(4 Укр) С59 Сокирко, О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр. : Наук. вид. / О. Сокирко. - К. : Темпора, 2006. - 280 с.
 40. 67.3(4 Укр) Т35 Терлюк, І. Я. Історія держави і права України : навч. посіб. / І. Я. Терлюк ; [Терлюк І. Я]. - К. : Атіка, 2011. - 944 с.
 41. 67.3(4 Укр) Т35 Терлюк, І. Я. Історія держави і права України (Доновітній час) : Навч. посіб. / І. Я. Терлюк. - К. : Атіка, 2006. - 400 с.
 42. 63.3(4Укр) У69 Уривалкін, О. М. Таємниці історії України (загадки, події, факти) / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2006. - 408 с.
 43. 74.58 Ц28 Цвірова, Т. Д. Ми навчаємось в Україні : навч. посіб. / Т. Д. Цвірова, В. Е. Чернов. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 206 с.
 44. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр / Т. Чухліб. - 2-ге вид., доопрац. - К. : Арістей, 2005. - 640 с.
 45. 63.3(4Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року / Т. Чухліб ; [Чухліб Т.]. - К. : КМ Академія, 2011. - 103 с.
 46. 63.3(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. Україна в контексті світової цивілізації : курс лекцій / Ю. Шилов. - К. : Аратта, 2012. - 220 с.
 47. 63.3(4 Укр) Ю83 Юрченко, О. Я. История Украины. ч. 1 : С древнейших времен до конца ХІХ ст. / О. Я. Юрченко. - К. : МАУП, 2006. - 48 с.
 48. 63.3(4 Укр) Я47 Яковенко, Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко ; 3-тє вид., перероб. та розш. - К. : Критика, 2006. - 584 с.

  8 жовтня - День юриста

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404 Г72 Господарське право (Загальна частина) : підруч. / [За ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової]. - К. : Ліра-К, 2021. - 448 с.
 2. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 208 с.
 3. 67.404 З-19 Закон України " Про бюро економічної безпеки" : чинне законодавство станом на 06 квітня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 52 с.
 4. 67.400 З-19 Закон України "Про всеукраїнський референдум" : станом на 14 червня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 156 с.
 5. 67.412 М58 Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя : підруч. - К. : Алерта, 2021. - 276 с.
 6. 67.410 Н85 Нотаріальний процес: Інтерактивний курс (з практикумом) : підруч. / [Фурса С. Я., Фурса Є. І., Бордюг Т. О. та ін.]. - К. : Алерта, 2021. - 480 с.
 7. 67.410 Т33 Теорія доказового права : наук.-практ. посіб (монографія) / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - К. : Алерта, 2021. - 426 с.
 8. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : підруч. Т.1 / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - вид.2-ге, перероб та доп. - К. : Алерта, 2021. - 330 с.
 9. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : підруч. Т.2 / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - вид.2-ге, перероб та доп. - К. : Алерта, 2021. - 572 с.
 10. 67.7 Б14 Баганець, О. В. Концепція вдосконалення діяльності правоохоронних органів України / О. В. Баганець. - К. : Алерта, 2019. - 258 с.
 11. 67.401 Б83 Бородін, І. Л. Адміністративне право України : підруч. / І. Л. Бородін. - К. : Алерта, 2019. - 548 с.
 12. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Кримінальне право України (Загальна частина) : практикум дистанц. навчання; навч.-метод. посіб. / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 110 с.
 13. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша. - 7-ме вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2021. - 500 с.
 14. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Курс кримінального право України. Загальна частина : підруч. Т.1 : Вчення про кримінальне правопорушення / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 434 с.
 15. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Курс кримінального право України. Загальна частина : підруч. Т.2 : Вчення про покарання / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 468 с.
 16. 67.404 Ж86 Жуков, С. В. Ліквідаційна процедура банкрутства юридичних осіб відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства : наук.-практич. посіб. / С. В. Жуков. - К. : Алерта, 2021. - 292 с.
 17. 67.404.5 К95 Кухарєв, О. В. Спадкове право України : підруч. / О. В. Кухарєв. - К. : Алерта, 2020. - 362 с.
 18. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина : підруч. / В. М. Тертишник. - 9-те вид.. доп. і перероб. - К. : Алерта, 2021. - 458 с.
 19. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина : підруч. / В. М. Тертишник. - 8-ме вид., доп. і перероб. - К. : Алерта, 2020. - 406 с.
 20. 67.410 Ф95 Фурса, С. Я. Спір про право у цивілістичному процесі: нотаріат, суд, виконавче провадження : монографія / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, А. О. Дика. - К. : Алерта, 2021. - 288 с.
 21. 67.404.5 Ш65 Шишка, Р. Б. Спадкове право в Україні : посіб. / Р. Б. Шишка. - К. : Ліра-К, 2021. - 228 с.

  3 жовтня - День працівників освіти

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74 В41 Віват Академія! МАУП-25 / [За ред. Г. В. Щокіна, А. М. Подоляки, М. Ф. Головатого]. - К. : Персонал, 2014. - 400 с.
 2. 74 В41 Віват Академія! МАУП-30 / [[За заг. ред. Г. В. Щокіна, Є. О. Романенко, М. Ф. Головатого]. - К. : Персонал, 2019. - 355 с. : іл.
 3. 74.03 И90 История педагогики и образования : Учебник для бакалавров / Под общ. ред. А.И.Пискунова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 574 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.03/istor_pedagogiki_i_obraz.rar
 4. 88.4-6 П86 Психологічне забезпечення педагогічної майстерності : навч.-метод. посіб. / [Бурлакова І, А., Євдокимова Н. О., Агарков О. А. та ін.]. - К. : Кондор, 2020. - 276 с.
 5. 74.58 Ф79 Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу : наук. посіб. / [Під заг ред. С, І. Якименко]. - К. : Слово, 2011. - 464 с.
 6. 88 Б81 Бондарчук, Е. И. Основы психологии и педагогики : Курс лекций / Е. И. Бондарчук, Л. И. Бондарчук. - 5-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2013. - 182 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/Bondarchuk_Psyhologiya.rar
 7. 74.58 В54 Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : Підруч. / С. С. Вітвицька ; [Вітвицька С. С.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 384 с.
 8. 74 В67 Волкова, Н. П. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. - 4-те вид., стереотип. - К. : Академвидав, 2012. - 616 с. - (Альма-матер).
 9. 74 Д50 Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології : підруч. / І. М. Дичківська. - 2-ге вид., доп. - К. : Академвидав, 2012. - 352 с. - (Альма-матер).
 10. 74.58+87.7 З-17 Зайченко, І. В. Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підруч. / І. В. Зайченко, В. М. Теслюк, А. А. Каленський. - К. : Ліра-К, 2017. - 484 с.
 11. 74.58 К59 Козяр, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Козяр, М. С. Коваль. - К. : Знання, 2013. - 327 с.
 12. 74.03 Л37 Левківський, М. В. Історія педагогіки : підруч. / М. В. Левківський. - К. : ЦУЛ, 2016. - 380 с.
 13. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : навч. посіб. В 3-х ч. Ч.1 / І. М. Найдьонов. - К. : Персонал, 2018. - 250 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_1.rar
 14. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.2 / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 260 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_2.rar
 15. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.3 / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 234 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_3.rar
 16. 88 С79 Степанов, О. М. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - 3-тє вид., доп. - К. : Академвидав, 2012. - 528 с.
 17. 74.58 Т36 Теслюк, В. М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : підруч. / В. М. Теслюк. - К. : Ліра-К, 2017. - 340 с.
 18. 88 Т50 Тодорова, І. С. Психологія і педагогіка : Навч. посіб. / І. С. Тодорова, В. І. Павленко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 228 с. - CD.
 19. 74 Ф50 Фізеші, О. Й. Педагогіка: Основи педагогіки. Дидактика. Теорія та методика виховання. Школознавство : навч. посіб. / О. Й. Фізеші. - К. : Кондор, 2014. - 390 с.
 20. 74.24 Х93 Хриков, Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. Ч.1 / Є. М. Хриков. - вид. 2-ге, доп. та доопрац. - К. : Знання, 2016. - 354 с.
 21. 74.24 Х93 Хриков, Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. Ч.2 / Є. М. Хриков. - вид. 2-ге, доп. та доопрац. - К. : Знання, 2016. - 338 с.

  26 вересня - Європейський день мов

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Іта И99 Італійська мова: українсько-італійський розмовник і словник / Худож.-оформлювач Л.П.Вировець. - Х. : Фоліо, 2017. - 317 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Italiyska_mova_slovnyk.rar
 2. 81.2 Нім Н15 Навчальний посібник з німецької мови / За заг. ред. В.В.Дайнеко. - 2-е вид., випр. і доп. - Канів : Склянка Часу, 2012. - 272 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Navch_posib_z_nim_movy.rar
 3. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 4. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 5. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 6. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 7. 81.2 Англ+81.2 Нім А66 Андрощук, А. Г. Збірник контрольних робіт і тестів з англійської та німецької мов : навч.-метод. посіб. / А. Г. Андрощук, Є. Ю. Гончаренко. - К. : Персонал, 2014. - 182 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Zb_kontr_rabot.rar
 8. 81.2 Укр Б15 Баденкова, В. М. Історія української літературної мови : Навч. посіб. / В. М. Баденкова. - Миколаїв : ТОВ "Іліон", 2017. - 148 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Badenkova_Ist_ukr_movy.rar
 9. 81.2 Іта К18 Каменецкий, О. В. Итальянский язык. Тонкости грамматики : учеб. пособ. / О. В. Каменецкий. - К. : Лира-К, 2019. - 268 с.
 10. 81.2 Нім К28 Касяненко, Д. С. Німецька мова : навч. посіб. / Д. С. Касяненко, Л. В. Дорофеєва. - К. : Київський університет, 2011. - 237 с.
 11. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 12. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 13. 81.2 Поль К78 Кравчук, А. Польська вимова з елементами правопису (для українців, що вивчають польську мову) : навч. посіб. / А. Кравчук. - К. : ІНКОС, 2015. - 111 с. - CD.
 14. 81.2 Поль К78 Кравчук, А. Польська мова . Граматика з вправами : підруч. / А. Кравчук. - К. : ІНКОС, 2016. - 454 с. - CD.
 15. 81.2 Фр К95 Кучма, З. В. Французька мова : Навч. посіб. для студентів-бухгалтерів / З. В. Кучма ; [Кучма З. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 263 с.
 16. 81.2 Нім Л20 Лалаян, Н. С. Порівняльна граматика німецької та української мов = Vergleichende Grammatik der deutschen und der ukrainischen Sprache : Навч. посіб. / Н. С. Лалаян, О. В. Подвойська. - Вінниця : Нова книга, 2013. - 224 с.
 17. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 18. 81.2 Поль М74 Моклиця, А. Польська мова: вправи зі словами = JJezyk polski: cwiczenia fleksyjne : навч. посіб. / А. Моклиця. - К. : Кондор, 2021. - 140 с.
 19. 81.2 Нім П18 Паремская, Д. А. Немецкий язык: читаем, понимаем, говорим / Д. А. Паремская, С. В. Паремская. - Мн. : Вышэйшая школа, 2017. - 415 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Paremskaya_nemetskiy_yazyk.rar
 20. 81.2 Фр С17 Самойлова, О. П. Практична граматика французької мови = Cours pratique de grammaire francaise : навч. посіб. / О. П. Самойлова, Є. В. Комірна. - вид. 3-тє, перероб. та доп. - К. : Ліра-К, 2021. - 552 с.
 21. 81.2 Пол С49 Слюсар, О. Ф. Польська мова / О. Ф. Слюсар. - Чернівці : Букрек, 2011. - 304 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Polska_mova.rar
 22. 81.2 Фр С60 Соломарська, О. О. Підручник французької мови / О. О. Соломарська. - 3-тє вид., випр. і перероб. - К. : Київський університет, 2011. - 198 с.
 23. 81.2 Нім С79 Стеріополо, О. І. Фонетика і фонологія німецької мови. Теретичний курс = Phonetik und phonologie des Deutschen : підруч. / О. І. Стеріополо. - вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : Ліра-К; Вид. центр КНПУ, 2020. - 395 с.
 24. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.

  18 вересня - День фармацевтичного працівника

Список літератури до книжкової виставки

 1. 76.006.5 А43 Актуальні проблеми розвитку реклами в Україні : Матер. Всеукр. наук.-практ. конференції (14-15 кв. 2004, Х.). - Х. : Судцентр, 2004. - 224 с.
 2. 51.2 Г51 Гігієна у фармації : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кононенко Н.М. та ін. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2016. - 294 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/51/Gigiena_u_farmacii.rar
 3. 32.81 І-74 Інформаційні технології у фармації : підручник / [І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, Л.О. Кухар та ін.; за ред. І.Є. Булах ]. - К. : Медицина, 2008. - 224 с.
 4. 52.82 К49 Клінічна фармація : Підручник для студ. фарм. факультетів / За ред. В.П.Черних, І.А.Зупанця, І.Г.Купновицької. - Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. мед. ун-т, 2013. - 1612 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/52/52.82/Klinichna_farmaciya.rar
 5. 65.290-2 М50 Менеджмент у фармації / Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д. та ін.; Ред. Кузьмін О.Є., Громовик Б.П. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 448 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Menedzhment_u_farmatsii.rar
 6. 52.82+65.01 О-64 Організація та економіка фармації. Модуль 1 : Організація фармацевтичного забезпечення населення / [За ред. В. Ф. Москаленка]. - К. : Медицина, 2013. - 216 с.
 7. 52.82 О-75 Основи економіки та системи обліку у фармації : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. А.С.Немченко. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2005. - 504 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/52/52.82/Nemchenko_Osn_ekonomiki_u_farmacii.rar
 8. 65.24 О-92 Охорона праці в медицині та фармації / Мороз В.М., Сергета І.В., Фещук Н.М., Олійник М.П. - Вінниця : Нова Книга, 2005. - 544 с.
 9. 52.82 П69 Практикум з організації та економіки фармації / Ред. Громовик Б.П., Терещук С.І. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 448 с.
 10. 65.290-2 П69 Практикум по менеджменту и маркетингу в фармации : Учеб. пособие / Мнушко З.Н., Мусиенко Н.М., Пестун И.В., Рогуля О.Ю. - Х. : Изд-во НФаУ, 2004. - 140 с.
 11. 58 П78 Проблеми військової охорони здоров'я : Зб. наук. праць. Вип. 10 / [ред. Білий В.Я.]. - К. : Укр.військово-мед. академія, 2002. - 318 с.
 12. 65.290-2 У67 Управління фармацією : Підруч. / Толочко В.М., Міщенко І.В., Великий Д.Л. та ін. - Х. : Вид-во НФаУ, 2004. - 388 с.
 13. 65.01 Ф24 Фармакоекономіка : навч. посіб. / [Яковлєва Л. В., Бездітко Н. В., Герасимова О. О та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 208 с.
 14. 67.4 Ф24 Фармацевтический сектор: общий технический документ для лицензирования лекарственных средств в ЕС / Ред. Стефанов А.В.; Авт. -сост. Ляпунов Н.А., Усенко В.А., Безуглая Е.П. и др. - К. : Морион, 2002. - 256 с.
 15. 67.4 Ф24 Фармацевтический сектор: основы современного законодательства в Европейском Союзе / Авт. -сост. Ляпунов Н.А., Усенко В.А., Безуглая Е.П. и др. - К. : Морион, 2002. - 96 с.
 16. 92 Ф24 Фармацевтична енциклопедія. - К. : Моріон, 2005. - 846 с.
 17. 67.4 Ф24 Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств) / [Ред. Грошовий Т. А.]. - Тернопіль : ТДМУ, 2008. - 468 с.
 18. 65.290-2(7) Б43 Белошапка, В. А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм / В. А. Белошапка, Г. В. Загорий, В. А. Усенко. - К. : Триумф, 2001. - 368 с.
 19. 32.973 Б90 Булах, І. Є. Комп'ютерне моделювання у фармації : навч. посіб. / І. Є. Булах, Л. Л. Войтенко, І. Л. Кривенко. - К. : Медицина, 2016. - 208 с.
 20. 65.01 В53 Віскузі, В. К. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика : Пер. з англ. / В. Кіп та ін. Віскузі ; В.Кіп Віскузі, Джон М.Вернон, Джозеф Е.Гарингтон (мол.). - К. : Основи, 2004. - 1047 с.
 21. 5 Г56 Гніткевич, Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Гніткевич. - Львів : Афіша, 2004. - 368 с.
 22. 52.82+65.01 Г87 Громовик, Б. П. Організація та економіка фармації / Б. П. Громовик, С. І. Терещук, І. Л. Чухрай. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 816 с.
 23. 52.82 Г87 Громовик, Б. П. Організація роботи аптек / Б. П. Громовик ; Громовик Б. П. - 3-тє вид., доопр. і доп. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 288 с.
 24. 65.290-2+65.290-21 Д53 Дмитренко, Л. А. Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / Л. А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. М. Косяченко. - К. : Медицина, 2010. - 144 с.
 25. 5 Д72 Драч, О. О. Історія медицини і фармації (від найдавніших часів до середини ХVІІ ст.) : Навч. посіб. / О. О. Драч, Н. М. Борисенко. - Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. - 244 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/Drach_Ist_medycyny.rar
 26. 65.262(1) П14 Палиця, С. В. Інвестиційні процеси фармакологічної промисловості України : монографія / С. В. Палиця ; [Палиця С. В.]. - К. : Алерта, 2009. - 274 с.
 27. 52.82 С30 Семенченко, В. Ф. История фармации : Учеб. пособ. / В. Ф. Семенченко. - М.: Ростов н/Д : МарТ, 2003. - 640 с.

  8 вересня - Міжнародний день грамотності

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. / [Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 296 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 3. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 4. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 5. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_literaturna_mova.rar
 6. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 7. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_Prakt_dovidnyk.rar
 8. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 9. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 10. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 11. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 12. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 13. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 14. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 15. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 16. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_dlya_inozemciv.rar
 17. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 18. 81.2 Укр Б15 Баденкова, В. М. Історія української літературної мови : Навч. посіб. / В. М. Баденкова. - Миколаїв : ТОВ "Іліон", 2017. - 148 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Badenkova_Ist_ukr_movy.rar
 19. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_lit_mova.rar
 20. 81.2 Ісп Г44 Гетьман, З. О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccoin del espanol al ucraniano : навч. посіб. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова. - К. : Київський університет, 2010. - 223 с.
 21. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 22. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 23. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 24. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 25. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 26. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Prakt_kurs_Ukr_movi.rar
 27. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 28. 81.2 Укр+67.71 К12 Кабиш, О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практич. посіб. / О. О. Кабиш. - К. : Алерта, 2019. - 110 с.
 29. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 30. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мовавсіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 31. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 32. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 33. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 34. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 35. 81.2 Нім+81.2 Укр Л93 Любчук, Н. В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія : навч. посіб. / Н. В. Любчук. - К. : Київський університет, 2011. - 161 с.
 36. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 37. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 38. 81.2 Англ+81.2 Укр М64 Мірончук, Т. А. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : навч. посіб. / Т. А. Мірончук. - К. : Персонал, 2013. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Porivn_Leksikol.rar
 39. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 40. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 41. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 42. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 43. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 44. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 45. 81.2 Укр Ч-90 Чумак, В. В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : Навч. посіб. / В. В. Чумак, О. Г. Чумак. - К. : Знання, 2011. - 631 с.
 46. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 47. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 48. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 49. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 50. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 51. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 52. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.

  27 серпня - 165 років від дня народження Івана Франка

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4Укр) В27 Великий каменяр : Проза та драматургія Івана Франка: Навч. посіб. / Упоряд. Чічановський А.А. - К. : Грамота, 2003. - 672 с.
 2. 92 В42 Видатні постаті в історії України IX - XIX ст. : Короткі біограф. нариси. Історич. та худож. портрети: Довід. вид. / Гусєв В.І., Дрожжин В.П., Калінцев Ю.О, та ін. - К. : Вища шк., 2002. - 359 с.
 3. 92 В42 Видатні постаті України : Біогр. довід. / Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2004. - 872 с.
 4. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 5. 84(4 Укр) З-80 Золоті рядки української класичної літератури. Проза, поезія, драматургія / [ Уклад. С. М. Заготова]. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2009. - 800 с.
 6. 83.3(4 Укр) І-18 Іван Франко - письменник, мислитель, гуманіст, патріот : Матеріали всеукраїнської конференції з нагоди 150-річчя від дня народження І. Франка (23 листопада 2006 року) / [Гол. ред.Дяків Р.]. - К., 2007. - 144 с.
 7. 83.3(4 Укр) І-90 Історія української літератури ХІХ століття: У 2 кн. : Підруч. Кн. 2 / За ред. М.Г. Жулинського. - К. : Либідь, 2006. - 712 с.
 8. 83 Л59 Лінгвістичний коментар до творів Івана Франка зі шкільного курсу літератури / Укл. Т.В. Антонюк, І.В. Добрянська. - К. : Академія, 2000. - 60 с.
 9. 83.3(4 Укр) У45 Українська література ХІХ століття : Хрестоматія : Нач. посіб. / Упоряд. Гаєвська Н. М. - К. : Либідь, 2006. - 1328 с.
 10. 83.3(4 Укр) Г56 Гнатюк, М. І. Іван Франко і проблеми теорії літератури : навч. посіб. / М. І. Гнатюк ; Гнатюк М. І.]. - К. : Академія, 2011. - 240 с.
 11. 83.3(4 Укр) Г85 Грицак, Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856- 1886) : Наук. вид. / Я. Грицак. - К. : Критика, 2006. - 631 с.
 12. 83 Г94 Гундорова, Т. Невідомий Іван Франко: Грані Ізмарагду / Т. Гундорова. - К. : Либідь, 2006. - 360 с.
 13. 83.3(4 Укр) К56 Ковалів, Ю. Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХ ст. : Підруч.у 10-ти т. Т.1 : У пошуках іманентного сенсу / Ю. Ковалів. - К. : Академія, 2013. - 512 с.
 14. 83.3(4 Укр) К56 Ковалів, Ю. Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХІ ст. : Підруч.у 10-ти т. Т.2 : У пошуках іманентного сенсу / Ю. Ковалів. - К. : Академія, 2013. - 624 с. - (Альма-матер).
 15. 87.3(4 Укр) М13 Мазепа, В. І. Культуроцентризм світогляду Івана Франка / В. І. Мазепа. - К. : Вид. Парапан, 2004. - 232 с.
 16. 83.3(4 Укр) М48 Мельник, Я. Іван Франко й biblia apocrypha / Я. Мельник. - Л. : Вид-во Українського Католицького ун-ту, 2006. - 512 с.
 17. 83.3(4 Укр) Н17 Наєнко, М. К. Іван Франко: тяжіння до модернізму : Монографія / М. К. Наєнко. - К. : Академвидав, 2006. - 96 с.
 18. 83.3(4 Укр) П16 Панасенко, Т. М. Іван Франко / Т. М. Панасенко ; [Панасенко Т. М.]. - Х. : Фоліо, 2009. - 124 с.
 19. 83.3(4 Укр) П19 Пастух, Р. Франкова доля / Р. Пастух. - Дрогобич : Коло, 2006. - 192 с.
 20. 83.3(4 Укр) Т50 Тодичук, Н. Роман Івана Франка "Для домашнього вогнища": час і простір / Н. Тодичук. - Львів, 2002. - 204 с.
 21. 84(4Укр) Ф83 Франко, І. Захар Беркут. Борислав сміється / І. Франко ; [ Франко І. ]. - К. : Персонал, 2010. - 444 с.
 22. 86.2 Ф83 Франко, І. Поема про створення світу / І. Франко. - К. : МАУП, 2003. - 120 с.
 23. 86.2 Ф83 Франко, І. Сотворення світу / І. Франко. - К. : Обереги, 2003. - 160 с.

  Моя свята і рідна Україна

  Соціальна психологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.5 П69 Практикум по социальной психологии. - Под ред. И.С. Клециной. - С.Пб. : Питер, 2008. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/Prakt_po_soc_psyh.rar
 2. 88.5+87.7 П86 Психология и этика делового общения : учеб. / [Ред. Лавриненко В. Н.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 415 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/psikhologiya_i_etika_delovogo.rar
 3. 88.5 П86 Психологія сім'ї та шлюбу: таблиці, схеми, коментарі : навч.-наоч. підруч. / [За заг. ред. О. М. Цільмак]. - К. : Ліра-К, 2020. - 266 с.
 4. 88.5 П86 Психологія сімейних взаємин : навч. посіб / [Ред.Корольчук М. С.]. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 296 с.
 5. 88.5 С69 Социальная психология : Хрестоматия / Сост. Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 456 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/belinskaya_sotsialnaya_psikhologiya.rar
 6. 88.5 Б66 Битянова, М. Р. Социальная психология : учеб. пособие / М. Р. Битянова ; Битянова М.Р. - 2-е изд., перераб. - С.Пб. : Питер, 2008. - 368 с. : ил.
 7. 88 В18 Варій, М. Й. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / М. Й. Варій, В. Л. Ортинський. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 376 с.
 8. 88.5 В58 Власова, О. І. Соціальна психологія організацій і управління : підруч. / О. І. Власова, В. І. Кушерець, Ю. В. Никоненко. - К. : Знання України, 2012. - 467с.
 9. 88.5 В58 Власова, О. І. Соціальна психологія організацій та управління : підруч. / О. І. Власова, Ю. В. Никоненко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 398 с.
 10. 88.5 Д76 Дружинин, В. Н. Психология семьи / В. Н. Дружинин ; Дружинин В.Н. - 3-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 176 с.
 11. 88.5 Е91 Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии : Учеб. пособие / Н. С. Ефимова. - М. : ИД "Форум": ИНФРА-М, 2012. - 192 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/Efimova_Psyhol_obscheniya.rar
 12. 88.5 Ж91 Журавлев, А. Л. Социальная психология : учебное пособие / А. Л. Журавлев ; Журавлев А.Л., Соснин В.А., Красников М.А. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. - 416 с.
 13. 88.5 И46 Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин ; Ильин Е. П. - С.Пб. : Питер, 2013. - 576 с. - (Мастера психологиии).
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/Ilin_Psyh_obscheniya.rar
 14. 88.4-8 К15 Кайлюк, Є. М. Психологія управління : Навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, Г. Г. Фесенко. - 2-е вид., випр. і доп. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 202 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Kailuk_Psyh_upravlinnya.rar
 15. 88.5 К18 Каменская, Е. Н. Социальная психология: конспект лекций : учеб. пособие / Е. Н. Каменская ; Каменская Е.Н. - Изд. 4-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 186, [ 1].
 16. 88.5 К64 Кондрашихина, О. А. Психогенетика : учеб. пособ. / О. А. Кондрашихина. - К. : ЦУЛ, 2014. - 168 с.
 17. 88.5 К76 Кошуба, Н. Т. Психология гендерных различий / Н. Т. Кошуба. - К. : Сварог, 2021. - 246 с.
 18. 88.37 К92 Купечко, О. А. Психология самопрезентации личности : учеб.-практич. пособ. / О. А. Купечко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 320 с.
 19. 88.5 М14 Майерс, Д. Социальная психология = Social Psychology / Д. Майерс ; Майерс Д. - 7-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 794 с. : ил.
 20. 88.5 М82 Москаленко, В. В. Соціальна психологія : підручник / В. В. Москаленко ; Москаленко В.В. - Вид. 2-ге, допов. та виправл. - К. : ЦУЛ, 2008. - 688 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/Moskalenko_Soc_psyh.rar
 21. 88.5 Н50 Немов, Р. С. Социальная психология : Краткий курс / Р. С. Немов, И. Р. Алтунина. - С.Пб. : Питер, 2008. - 208 с.
 22. 88.5 Н50 Немов, Р. С. Социальная психология : учеб. пособ. / Р. С. Немов, И. Р. Алтунина. - С.Пб. : Питер, 2008. - 432 с.
 23. 88.5 Н63 Николаева, Е. И. Психология семьи : учеб. / Е. И. Николаева. - С.Пб. : Питер, 2013. - 336 с.
 24. 88.5 О-92 Охременко, О. Р. Соціальна психологія : Навч. посіб. / О. Р. Охременко. - К. : Персонал, 2012. - 312 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/Ohremenko_Soc_psyhologiya.rar
 25. 88.5 П16 Панфилова, А. П. Психология общения : Учебник / А. П. Панфилова. - М. : Издательский центр "Академия", 2013. - 368 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/panfilova_psihologiya_obsheniya.rar
 26. 88.5 С24 Свенцицкий, А. Л. Социальная психология : учеб. / А. Л. Свенцицкий ; Свенцицкий А. Л. - М. : Проспект, 2009. - 336 с.
 27. 88.5 С44 Скорюк, В. Д. Социальная психология в схемах и комментариях : учеб.-практич. пособ / В. Д. Скорюк. - К. : Сварог, 2017. - 228 с.
 28. 88.5 С55 Собченко, О. М. Психологія впливу : Навч. посіб. / О. М. Собченко. - К. : Кондор, 2013. - 158 с.
 29. 88.5 Т48 Ткалич, М. Г. Гендерна психологія : навч. посіб. / М. Г. Ткалич. - 2-ге вид., випр., доп. - К. : Академвидав, 2016. - 256 с.
 30. 88.5 Х95 Хруль, В. В. Психология семьи. Основы супружеского консультирования и семейной психотерапии / В. В. Хруль. - К. : Сварог, 2021. - 170 с.
 31. 88.5 Ц56 Циба, В. Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід : монографія / В. Т. Циба ; [Циба В. Т.]. - К. : Університет "Україна", 2011. - 359 с.
 32. 88.5 Ч-16 Чалдини, Р. Психология влияния. Как научиться убеждать и добиваться успеха = Influence: The psychology of persuasion / Р. Чалдини ; пер.с англ. О. С. Епимахова. - М. : Эксмо, 2012. - 416 с.
 33. 88.5 Ч-16 Чалдини, Р. Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся / Р. Чалдини ; Чалдини Р. - 5-е изд. - СПб : Питер, 2010. - 336 с. : ил. - (Сам себе психолог).
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/Chaldini_Psyh_vliyaniya.rar
 34. 88.5 Ч-49 Чернова, Г. Р. Психология общения / Г. Р. Чернова, Т. В. Слотина. - С.Пб. : Питер, 2012. - 240 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.5/Chernova_Psyh_obscheniya.rar

  28 липня - День Хрещення Київської Русі

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.37 И32 Избранные жития святых / Сост. Архиепископ Пермский, Соликамский Афанасий. - С.Пб. : Сатисъ, 2005. - 317 с.
 2. 86.37 О-75 Основи християнської віри. Малий Катехізис доктора Мартіна Лютера з коментарями доктора Едварда Кейлера. - Мн. : Пикорп, 1998. - 355 с.
 3. 86.37 П68 Православ'я : український вимір : навч. посіб. / [Ред. Саух П.Ю.]. - К. : Кондор, 2008. - 384 с.
 4. 86.37 П68 Православная вера / Авт.-сост. Будур Н. - М. : Олимп-пресс, 2002. - 320 с.
 5. 86.37 П68 Православный иконостас: Происхождение, виды, духовный смысл / Авт.-сост. Шевцова Т. - М. : Олма-пресс, 2003. - 240 с.
 6. 86.37 А67 Анисимов, В. С. Тернии Второго Крещения / В. С. Анисимов. - К. : Пресс-служба УПЦ, 2012. - 400 с.
 7. 86.37 Б44 Беляев, Л. А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение / Л. А. Беляев. - 2-е изд., стереотип. - С.Пб. : Алетейя, 2000. - 575 с.
 8. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .4-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2012. - 704 с. - (Альма-матер).
 9. 86.37 В58 Власто, А. П. Запровадження християнства у слов'ян / А. П. Власто ; Пер. з англ. Р.Ткачук та Ю.Терех. - К. : Юніверс, 2004. - 496 с.
 10. 86.37 Г61 Головащенко, С. Історія християнства : Курс лекцій: Навч. посіб. / С. Головащенко. - К. : Либідь, 1999. - 352 с.
 11. 63.3(4 Укр) Д85 Духопельников, В. М. Владимир Великий / В. М. Духопельников ; [Духопельников В. М.]. - Х. : Фолио, 2009. - 125 с. - (Знаменитые украинцы).
 12. 63.3(4 Укр) Д85 Духопельников, В. М. Крещение Руси / В. М. Духопельников ; [Духопельников В. М.]. - Х. : Фолио, 2009. - 122 с.
 13. 86.37 К82 Крисаченко, В. С. Християнство на теренах України I-XI століття: Свідчення очевидців / В. С. Крисаченко. - К. : Наукова думка, 2000. - 486 с.
 14. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 15. 86.37 М86 Моця, О. Київська русь: від язичництва до християнства : Навч. посіб. / О. Моця, В. Ричка. - К. : Глобус, 1996. - 224 с. : ил.
 16. 86.37 С18 Санніков, С. В. Огляд історії християнства : навч. посіб. / С. В. Санніков. - К. : Світ знань, 2007. - 270 с.
 17. 84(4 Укр) С43 Скляренко, С. Д. Володимир : Роман / С. Д. Скляренко ; [Скляренко С. Д.]. - Х. : Фоліо, 2007. - 542 с.
 18. 63.3(4 Укр) Ч-92 Чупин, Г. Т. Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Крыма / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2010. - 720 с.
 19. 86.3 Ч-92 Чупин, Г. Т. Русь и религия / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2011. - 180 с.
 20. 86.37 Ш37 Шевців, І. Християнська Україна : Вибрані твори / І. Шевців. - К. : Коло, 2003. - 468 с.
 21. 86.37 Ш37 Шевченко, А. І. Основи християнства: шлях до істини : Навч. посіб. / А. І. Шевченко. - Донецк : ДонДІШІ, 2000. - 246 с.

  Інвестиції

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262(1) И58 Инвестиции в вопросах и ответах : Учеб. пособие. - М. : Проспект, 2014. - 376 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.262/Investicii-v-voprosax-i-otvetax.rar
 2. 65.262(1) И58 Инвестиции: системный анализ и управление / Под ред. К.В.Балдина. - 4-е изд., испр. - М. : Дашков и К, 2012. - 288 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.262/Investicii_sys_analiz_i_upravlenie.rar
 3. 67.402 І-58 Інвестиційне право : підруч. / [За заг. ред. Ю. М. Жорнокуя]. - Х. : Право, 2015. - 512 с.
 4. 65.262(1) І-58 Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / [Ткаленко Н. В., Ремньова Л. М., Маргасова В. Г. та ін.]. - К. : Кондор, 2015. - 232 с.
 5. 65.262(1) І-58 Інвестування : підруч. / [За ред. В. Г. Федоренка, М. П. Денисенка]. - К. : Алерта, 2012. - 272 с.
 6. 65.262(1) І-58 Інвестування : Підруч. / [Ред. Омелянович Л. О.]. - К. : Знання, 2012. - 278 с.
 7. 65.262(1) І-67 Іноземні інвестиції в Україні. - К. : УкрІНТЕІ, 2005. - 248 с.
 8. 65.262(1) М50 Менеджмент інвестиційної діяльності : підруч. / [За ред. М. П. Бутка]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 480 с.
 9. 65.262(1) М58 Міжнародна інвестиційна діяльність : навч.- метод. посіб. / [ред. Руденко Л. В.]. - К. : КНЕУ, 2008. - 168 с.
 10. 65.262(1) У67 Управління інвестиціями та інноваціями : Навч. посіб. / [Жаворонкова Г. В., Сівашенко Т. В., Скібіцька Л. І. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 184 с.
 11. 65.262(1) Б86 Боярко, І. М. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 400 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.262/Investytsiinyi_analiz.rar
 12. 65.262(1) В31 Вергун, В. А. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі : навч. посіб. / В. А. Вергун, О. І. Ступницький. - К. : Київський університет, 2012. - 415 с.
 13. 65.262(1) В61 Вовчак, О. Д. Інвестування : навч. посіб. / О. Д. Вовчак ; [Вовчак О.Д.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 544 с.
 14. 65.262(1) Г37 Герасимова, С. В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств / С. В. Герасимова. - К. : Знання, 2006. - 407 с.
 15. 65.262(1) Г53 Глэдстоун, Д. Инвестирование венчурного капитала = Venture Capital Investing : Подробное пособие по инвестированию в частные компании для получения максимальной прибыли / Д. Глэдстоун, Л. Глэдстоун. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 416 с.
 16. 65.262(1) Д63 Докієнко, Л. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / Л. М. Докієнко, В. В. Клименко, Л. М. Акімова. - К. : Академвидав, 2011. - 408 с.
 17. 65.262(1) Е92 Ефременко, Т. Н. Инвестиционный анализ : Учеб. пособ. / Т. Н. Ефременко, А. Г. Соболева. - Х. : ХНУГХ, 2015. - 98 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.262/Efremenko_Invest_analiz.rar
 18. 65.262(1) З-38 Захарова, О. В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування : монографія / О. В. Захарова ; [Захарова О. В.]. - Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2010. - 378 с.
 19. 65.262(1) Л86 Луців, Б. Л. Інвестиційна політика банків : Навч. посіб. / Б. Л. Луців, А. О. Тимків. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 266 с.
 20. 65.262(1) М14 Майорова, Т. В. Інвестиційна діяльність : підруч. / Т. В. Майорова. - К. : ЦУЛ, 2017. - 472 с.
 21. 65.262(1) М35 Матюшенко, І. Ю. Іноземні інвестиції : Навч. посіб. / І. Ю. Матюшенко, В. П. Божко. - К. : Професіонал, 2005. - 336 с.
 22. 65.262(1) М89 Музиченко, А. С. Інвестиційна діяльність в Україні. Проблеми регулювання : навч. посіб. / А. С. Музиченко. - К. : Кондор, 2015. - 406 с.
 23. 65.5 П12 Павленко, І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. - К. : ЦУЛ, 2012. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.5/Pavlenko_Mizhnar_torgivlya.rar
 24. 65.262(1) П31 Пехник, А. В. Іноземні інвестиції в економіку України : Навч. посіб. / А. В. Пехник. - К. : Знання, 2007. - 335 с.
 25. 65.262(1) П31 Пєтухова, О. М. Інвестування : навч. посіб. / О. М. Пєтухова. - К. : ЦУЛ, 2018. - 336 с.
 26. 65.262(1) Р34 Резнік, Н. П. Інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності агропромислових формувань : Монографія / Н. П. Резнік, А. М. Слободяник, В. О. Котляров. - К. : Персонал, 2018. - 344 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.262/Reznik_Invest_zabezpechennya.rar
 27. 65.262(1) Р59 Рогач, О. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. : Підручник / О. Рогач. - К. : Либідь, 2005. - 720 с.
 28. 65.262(1) С14 Садловська, І. П. Інвестиційний менеджмент : Навч. посіб. / І. П. Садловська ; [Садловська І. П.]. - К. : Кондор, 2011. - 212 с.
 29. 65.262(1) С14 Сазонець, І. Л. Інвестування : підруч. / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 312 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.262/Sazonec_Investuvannya.rar
 30. 65.24+60.54 С66 Соснін, О. В. Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації : навч. посіб. / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, М. А. Ажажа. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 602 с.
 31. 65.262(1) У28 Удалих, О. О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства : Навч. посіб. / О. О. Удалих. - К. : ЦНЛ, 2006. - 292 с.
 32. 67.402 Ш65 Шишка, Р. Б. Інвестиційне право України : навч. посіб. / Р. Б. Шишка. - К. : Ліра-К, 2015. - 328 с.

  21 липня - 115 років від дня народження Олени Теліги

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 В42 Видатні постаті України : Біогр. довід. / Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2004. - 872 с.
 2. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 3. 84(4 Укр) Д15 Далекі зірниці : Українська л-ра першої половини ХХ ст.: Навч. посіб. / Упоряд. Шкляр В.І., Орленко П.П. - К. : Грамота, 2002. - 479 с.
 4. 84(4 Укр) П45 Поети Празької школи: Срібні сурми. Антологія / [Упор. Ільницький М.]. - К. : Смолоскип, 2009. - 916 с.
 5. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії / Ред. Борисенко В. - К. : Либідь, 2004. - 328 с.
 6. 84(4 Укр) Х91 Хрестоматія з української літератури (ХХ ст.) : Для уч. 10-11 кл. / Упоряд. Левчук Н.В. - К. : Україн. Центр духовн. культури, 1999. - 928 с.
 7. 83.3(4 Укр) Б51 Бернадська, Н. І. Українська література ХХ століття : Навч. посіб. / Н. І. Бернадська ; [Бернадська Н. І.]. - 4-те вид., випр. - К. : Знання-Прес, 2008. - 272 с.
 8. 83.3(4 Укр) Б51 Бернадська, Н. І. Українська література ХХ століття : Навч. посіб. / Н. І. Бернадська. - К. : Знання-Прес, 2002. - 268 с.
 9. 83.3 (4 Укр) Ж87 Жулинський, М. Олег Ольжич і Олена Теліга : Нариси про життя і творчість: Вибрані твори / М. Жулинський. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2001. - 144 с.
 10. 63.3(4 Укр)+83.3(4 Укр) М64 Миронець, Н. Джерела історичної пам'яті / Н. Миронець. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2008. - 400 с.
 11. 83.3(4 Укр) М64 Миронець, Н. Олена Теліга / Н. Миронець. - К., 2009. - 64 с.
 12. 63.3(4Укр.) С13 Савчук, Б. Жіноцтво в суспільному житті Західної України ( остання третина ХІХ ст.- 1999 р.) / Б. Савчук ; [Савчук Б.]. - Івано- Франківськ : Лілея - НВ, 1999. - 280 с.
 13. 84(4Укр) Т31 Теліга, О. Душа на сторожі. Твори / О. Теліга. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2012. - 192 с.
 14. 83.3 (4 Укр) Т31 Теліга, О. Листи. Спогади / О. Теліга ; Упор. Миронець Н. - 2-ге вид., випр. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2004. - 400 с.
 15. 84(4 Укр) Т31 Теліга, О. О краю мій...: Твори, документи, біографічний нарис / О. Теліга. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2006. - 496 с.
 16. 83.3 (4 Укр) Ю83 Юрчук, О. У тіні імперії: Українська література у світлі постколоніальної теорії : монографія / О. Юрчук. - К. : Академія, 2013. - 224 с.

  1 липня - День архітектури України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 38.4 А87 Архітектура будівель та споруд : підруч.-довідник. Кн.4 : Технічна експлуатація та реконструкція будівель / [Плоский В. О., Гетун Г. В., Мартинов В. Л. та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2018. - 750 с.
 2. 85.11 Б90 Будівельно- архітектурний комплекс столиці / Ред. Закревський В. - К. : Тов. " Логос Україна", 2007. - 192 с.
 3. 92 Е64 Енциклопедія трипільської цивілізації. В 2 т. Т.2 / Ред. Відейко М.Ю. - К. : Укрполіграфмедіа, 2004. - 704 с.
 4. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура другої половини ХІХ століття. Кн.2 / Патон Б.Є., Веревес Г.Д., Курас І.Ф. та ін. - К. : Наукова думка, 2005. - 1295 с.
 5. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура першої половини ХІХ століття. Кн.1 / [Ред. Скрипник Г. А., Пилипчук Р. Я., Рубан В. В.]. - К. : Наукова думка, 2008. - 1007 с.
 6. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.1 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 862 с.
 7. 92 К38 Київський літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства України Рік 2003 / [Ред. Шидловський А. К., Дзюба І. М., Зноба В. І. та ін.]. - К. : Метр, 2004. - 624 с.
 8. 71 К90 Культурологія : Навч. посіб. / [Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондартюк А. Ю. та ін.]. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 392 с.
 9. 71 К90 Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / [Закович М.М.,Зазюн І.А., Семашко О.М. та ін.; За ред. М.М. Заковича]. - 5-те вид., стереотип. - К. : Знання, 2010. - 589 с.
 10. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.2 : Давні слов'яни. Київська Русь / [Ред. Толочко П. П., Івакін Г. Ю., Козак Д. Н. та ін.]. - К. : КРІОН, 2009. - 687 с.
 11. 63.5 У45 Українська етнологія : навч. посіб. / за ред. В. Борисенко. - К. : Либідь, 2007. - 400 с.
 12. 63.5 У45 Українське народознавство : Навч. посіб. / Ред. Павлюк С.П. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2004. - 570 с.
 13. 85.1 А16 Абрамович, С. Д. Церковне мистецтво : Навч. посіб. / С. Д. Абрамович. - К. : Кондор, 2005. - 206 с.
 14. 85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Нариси з історії архітектури : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 172 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 15. 85.113(4Укр) В39 Вечерський, В. Українські дерев'яні храми / В. Вечерський. - К. : Наш час, 2007. - 271 с. : іл.
 16. 71.1 Г81 Греченко, В. А. Історія української культури : навч. посіб. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2013. - 352 с.
 17. 85.11(4Укр) Д44 Диба, Ю. Українські храми-ротонди Х - першої половини XIV століть : Навч. посіб. / Ю. Диба. - Л. : Львівська політехніка, 2005. - 108 с.
 18. 85.11 Е99 Єрошкіна, О. О. Епоха класицизму : Навч. посіб. / О. О. Єрошкіна. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 186 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/85/Yeroshkina_Epoha_klasycyzmu.rar
 19. 85.11 Ж85 Жук, І. Львів Левинського: місто і будівничий : альбом / І. Жук. - К. : Грані-Т, 2010. - 184 с. : іл.
 20. 85.11 И24 Ивашко, Ю. Модерн Европы и Киева / Ю. Ивашко ; [Ивашко Ю.]. - К., 2004. - 96 с.
 21. 85.11 К43 Киркевич, В. Г. Володимирський собор у Києві / В. Г. Киркевич ; [Киркевич В.Г]. - К. : Техніка, 2004. - 208 с. - (Нац. святині України).
 22. 85 К78 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. у 3-х ч. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Л. : Світ, 2005. - 268 с.
 23. 31.2+30.18 К82 Крижановська, Н. Я. Світло-кольоровий дизайн сучасного міста : Навч. посіб. / Н. Я. Крижановська, В. П. Дубинський. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 187 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/31/Kryzhanovska_Svitlo-kol_dyzain.rar
 24. 85.11 К86 Ксеневич, М. Я. Українська архітектура, її визначальний контекст у просторі. часі, інформації. Основи українського архітектурознавства : монографія / М. Я. Ксеневич. - К. : МП Леся, 2005. - 426 с. : іл.
 25. 85.118(4Укр) К88 Кудрявцев, Л. О. Град над Борисфеном: Ілюстрована історія вулиць і майданів Києва : наук.-попул. вид. / Л. О. Кудрявцев ; Кудрявцев Л.О. - К. : Вища шк., 2007. - 295 с.
 26. 38.72 К90 Куліков, П. М. Архітектура будівель та споруд : в 5-ти кн. Кн.5 : Промислові будівлі / П. М. Куліков, В. О. Плоский, Г. В. Гетун. - Кам'янець-Полдільський; К. : Рута; Ліра-К, 2020. - 820 с.
 27. 31.2 Л67 Лісна, О. І. Декоративно-художнє освітлення архітектурного середовища : Навч. посіб. / О. І. Лісна. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 275 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/31/Lisna_Osvitlennya.rar
 28. 85.11(4 Укр) М25 Марголіна, І. Київська обитель Святого Кирила. / І. Марголіна, В. Ульяновський. - К. : Либідь, 2005. - 352 с.
 29. 38.711 П39 Плоский, В. О. Архітектура будівель та споруд : підруч. Кн.2 : Житлові будинки / В. О. Плоский, Г. В. Гетун. - вид. третє, перероб. і доп. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2017. - 736 с.
 30. 85.11+38 П39 Плоский, В. О. Архітектура будівель та споруд : підруч. Кн.3 : Історія архітектури і будівництва / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. - 816 с.
 31. 85.11(4 Укр) П82 Проскуряков, В. Архітектура українського театру. Простір і дія : Монографія / В. Проскуряков. - Л. : Львівська політехніка, 2004. - 584 с.
 32. 85.1 Р82 Рубан-Кравченко, В. Кричевські і українська культура ХХ століття. Василь Кричевський = The Krychevskys and ukrainian art culture of XX century. Vasyl Krychevsky / В. Рубан-Кравченко. - К. : Криниця, 2004. - 703 с.
 33. 86.3 Ч-84 Чудинов, В. А. Священные камни и языческие храмы древних славян / В. А. Чудинов. - М. : Фаир-Пресс, 2004. - 624 с.

  Конституція - верховенство права і свободи

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [ За заг. ред. Олійника А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 554 с.
 2. 67.400 К65 Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония : Учеб. пособие / Сост. В.В.Маклаков. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Инфотропик Медиа, 2012. - 640 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/maklakov_konst_zarub_gos.rar
 3. 67.400 К65 Конституционное право зарубежных стран : Учебник / Ред. Лучин В. О., Василевич Г. А., Прудников А. С. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. - 687 с.
 4. 67.400 К65 Конституционное право зарубежных стран : Учебник / [Ред. Баглай М. В., Лейбо Ю. И., Энтина Л. М.]. - 2-е изд., перераб. - М. : Норма, 2009. - 1056 с.
 5. 67.400 К65 Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика : Монография / [Ред. Орзих М. Ф.]. - К. : Юринком Интер, 2013. - 512 с.
 6. 67.400 К 65 Конституция Украины. - Х. : Одиссей, 2011. - 56 с.
 7. 67.400 К65 Конституційне законодавство зарубіжних країн : Хрестоматія: Навч. посіб. / Ріяка В.О., Закоморна К.О. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 384 с.
 8. 67.400 К65 Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 206 с.
 9. 67.400 К65 Конституційне право зарубіжних країн : Навч. посіб. / Ред.Ріяка В.О. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 544 с.
 10. 67.400 К65 Конституційне право України : підручн. / за заг. ред. В.П. Колісник, Ю.Г. Барабаша. - Х. : Право, 2008. - 416 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Kolisnyk_Konst_pravo_Ukrainy.rar
 11. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 218 с.
 12. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т. : підручник. Т.2 / за ред. Ю.С. Шемшученка. - К. : Юридична думка, 2008. - 800 с.
 13. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т. : підручник. Т.1 / за ред. В.Ф. Погорілка. - К. : Юридична думка, 2006. - 544 с.
 14. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 01 жовтня 2020 р. - К. : Алерта, 2020. - 80 с.
 15. 67.400 К65 Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / Упоряд. Ковальчук Є.О. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 72 с.
 16. 67.400 К 65 Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим. - Зб. нормат. актів. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 96 с.
 17. 67.400 К65 Курс конституционного права Украины: Общая часть : учеб. Т. 1 : Основы теории конституционного права / [Ред. Баймуратов М. А., Батанов А. В.]. - Х. : Одиссей, 2008. - 672 с.
 18. 92 М18 Мала енциклопедія конституційного права / [Ред. Бошицький Ю. Л.]. - К. : Кондор, 2012. - 462 с.
 19. 67.400.7 П68 Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України : матеріали наук.-практ. інтернет-конференції (Київ, 23 січня 2014) / [За заг. ред. В. В. Коваленка]. - К. : Ліра-К, 2014. - 192 с.
 20. 67.400 П78 Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [Ред. Орзіх М. П.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 272 с.
 21. 67.400 Г59 Годованець, В. Ф. Конституційне право України : Навч. посіб. / В. Ф. Годованець. - К. : МАУП, 2005. - 360 с.
 22. 67.400.7 Г61 Головін, А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А. С. Головін. - К. : Логос, 2010. - 369 с.
 23. 67.400 Г85 Гринюк, Р. Ф. Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. / Р. Ф. Гринюк, М. А. Захарченко ; вид. 2-ге перероб. і доп. - К. : Істина, 2009. - 376 с.
 24. 67.400 К30 Кафарський, В. І. Конституційне право України у схемах : Навч. посіб. / В. І. Кафарський, І. І. Припхан. - К. : Ліра-К, 2013. - 272 с.
 25. 67.400 К43 Кириченко, В. М. Порівняльне конституційне право: модульний курс : навч. посіб / В. М. Кириченко, О. М. Куракін. - К. : ЦУЛ, 2012. - 256 с.
 26. 67.400 К78 Кравченко, В. В. Конституційне право України : Навч. посіб. / В. В. Кравченко ; [Кравченко В. В.]. - 6-те вид., випр. та доп. - К. : Атіка, 2009. - 608 с.
 27. 67.400 К78 Кравченко, В. В. Конституційне право України : Навч. посіб. / В. В. Кравченко. - К. : Ун-т Україна, 2004. - 528 с.
 28. 67.400 К80 Кресін, О. В. Конституція Об'єднаної Європи / О. В. Кресін ; Ред. Шемшученко Ю.С. - К. : Юридична думка, 2005. - 116 с.
 29. 67.400 Л63 Лисенков, С. Л. Основи конституційного процесуального права України : Навч. посіб. / С. Л. Лисенков. - К. : Юрисконсульт, 2007. - 270 с.
 30. 67.400 Л80 Лотюк, О. С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / О. С. Лотюк. - К. : Ліра-К, 2016. - 336 с.
 31. 67.400 М14 Майданник, О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник ; [Майданник О. О.]. - К. : Алерта, 2011. - 380 с.
 32. 67.400 М71 Мишин, А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / А. А. Мишин. - 14-е изд., перераб. и доп. - М. : Юстицинформ, 2009. - 332 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/konstituc_pravo_stran_ltb.rar
 33. 67.400 М69 Міхневич, Л. В. Конституційне право зарубіжних країн (загальна частина) : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Л. В. Міхневич. - К. : КНЕУ, 2005. - 164 с.
 34. 67.400 Н56 Нестерович, В. Ф. Збірник задач з конституційного права України : Навч. посіб. / В. Ф. Нестерович ; [Нестерович В. Ф.]. - К. : Ліра-К, 2011. - 320 с.
 35. 67.400 О-66 Орленко, В. І. Конституційне право України : посіб. для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Паливода А.В., 2007. - 152 с.
 36. 67.3(4 Укр) О-66 Орлик, П. Конституція, маніфести та літературна спадщина : Вибр. твори / П. Орлик. - К. : МАУП, 2006. - 736 с.
 37. 63.3(4 Укр) П30 Петрів, Р. Австрійські, Австро- Угорські і Галицькі конституції(кінець ХVIII- XIXст ст.) / Р. Петрів. - І- Франківськ : Місто НВ, 2005. - 84 с.
 38. 67.400 П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : Підручн. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - 4-те вид., перероб. і доопр. - К. : Ліра-К, 2012. - 576 с.
 39. 67.400 С13 Савчин, М. В. Порівняльне конституційне право : навч. посіб / М. В. Савчин. - К. : Юрінком Інтер, 2020. - 328 с.
 40. 67.400 С56 Совгиря, О. В. Конституційне право України : навчальн. посіб. / О. В. Совгиря ; Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 632 с.
 41. 67.400 С56 Совгиря, О. В. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 544 с.
 42. 67.400 Т31 Теліпко, В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навч. посіб. / В. Е. Теліпко ; Теліпко В. Е. - К. : ЦНЛ, 2009. - 568 с.
 43. 67.400 Т98 Тюшка, А. В. Договір про Конституцію для Європи: генезис, юридична природа, політична цінність : монографія / А. В. Тюшка. - К. : К.І.С., 2007. - 228 с.
 44. 67.400 Ф33 Федоренко, В. Л. Питання теорії конституційного права і модернізації Конституції України : зб. наук. праць / В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2013. - 190 с.
 45. 67.400 Ф33 Федоренко, В. Л. Система конституційного права україни: теоретико-методологічні аспекти : монографія / В. Л. Федоренко ; [ Федоренко В. Л. ]. - К. : Ліра-К, 2009. - 580 с.
 46. 67.400 Ф89 Фрицький, О. Ф. Конституційне право України : Підручн. / О. Ф. Фрицький. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.
 47. 67.400 Ц76 Цоклан, В. І. Система сучасних джерел конституційного права України : монографія / В. І. Цоклан, В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2009. - 400 с.
 48. 67.400 Ч-65 Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В. Е. Чиркин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрист, 2006. - 669 с.
 49. 67.400 Ч-96 Чушенко, В. І. Конституційне право України : Підруч. / В. І. Чушенко, І. Я. Заяць. - К. : Ін Юре, 2007. - 488 с.
 50. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Конституційне право зарубіжних країн. : підруч. / В. М. Шаповал. - 10-те вид., перероб. та доп. - К. : Ін Юре, 2015. - 320 с.
 51. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підруч. / В. М. Шаповал. - 3-тє вид, стереотип. - К. : Юрінком інтер, 2014. - 464 с.
 52. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Конституція і виконавча влада / В. М. Шаповал. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 80 с.
 53. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Сучасний конституціоналізм : Монографія / В. М. Шаповал. - К. : Салком: Юрінком Інтер, 2005. - 560 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Suchasnyi_konstytutsionalizm.rar
 54. 67.400 Ш24 Шаповал, В. Н. Сравнительное конституционное право / В. Н. Шаповал. - К. : Княгиня Ольга, 2007. - 416 с.
 55. 67.400 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун ; Шляхтун П.П. - К. : Освіта України, 2010. - 592 с.
 56. 92 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право: словник термінів : Слов. термінів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2005. - 568 с.

  23 червня - День державної служби України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 214 с.
 2. 67.401 А31 Адміністративне право України : підруч. / [За заг. ред. Коломоєць Т. О.]. - вид. 2-ге, змін. і доп. - К. : Істина, 2011. - 528 с.
 3. 67.401 А31 Адміністративне право України. Академічний курс. У двох томах : підручник. Том1 : Загальна частина / [ред. колегія: В.Б. Авер`янов та ін.]. - К. : Юридична думка, 2007. - 592 с.
 4. 67.401 А31 Адміністративне право України. Академічний курс. У двох томах : підручник. Том 2 : Особлива частина / [ред. колегія: В.Б. Авер`янов та ін.]. - К. : Юридична думка, 2009. - 600 с.
 5. 67.401 А31 Адміністративне право. Загальна частина : навч. посіб. / [ Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 216 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Administratyvne_pravo_Zahalna_chastyna.rar
 6. 67.401 Д36 Державна служба : Підручник: В 2-х т. Т.1. - К., Одеса : НАДУ, 2012. - 372 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Derzh_sluzhba_T1.rar
 7. 67.401 Д36 Державна служба : Підручник: В 2-х т. Т.2. - К., Одеса : НАДУ, 2013. - 348 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Derzh_sluzhba_T2.rar
 8. 67.401 Д36 Державне будівництво : збірник нормативно-правових актів. - Х. : Одіссей, 2008. - 776 с.
 9. 67.401я2 Д36 Державне управління та державна служба : Словник-довідник / Уклад. Оболенський О.Ю. - К. : КНЕУ, 2005. - 480 с.
 10. 65.290-2(5) Д46 Діловодство у державних установах: збірник інструкцій / упор. Пашутинський Є.К. - К. : КНТ, 2008. - 596 с.
 11. 67.401 З-19 Закон України " Про державну службу " : чинне законодавство зі змінами та допов. на 03 серпня 2018 р. - К. : Алерта, 2018. - 80 с.
 12. 67.401 А65 Андрєєв, А. В. Концептуальні основи правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України : монографія / А. В. Андрєєв. - К. : ЦУЛ, 2020. - 408 с.
 13. 67.401 Б66 Битяк, Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади : Монографія / Ю. П. Битяк. - Х. : Право, 2005. - 304 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Bityak_Derzh_sluzhba.rar
 14. 67.401 Б85 Боссарт, Д. Державна служба у країнах-кандидатах до вступу до ЄС: нові тенденції та вплив інгеграційного процесу / Д. Боссарт, К. Деммке ; Пер. з англ. Шаленко О.М. - К. : Міленіум, 2004. - 128 с.
 15. 87.7 В19 Василевська, Т. Е. Етика державних службовців і запобігання конфлікту інтересів : Навч.-метод. матеріали / Т. Е. Василевська ; Уклад. О.М.Руденко. - К. : НАДУ, 2013. - 76 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.7/Etika_derzh_sluzhbovciv.rar
 16. 67.401 В42 ВІзіров, Б. Й. Кар'єра державного службовця в Україні: теоретичні засади : монографія / Б. Й. ВІзіров. - К. : Август Трейд, 2010. - 250 с.
 17. 67.401 Ж52 Желюк, Т. Л. Державна служба : Навч. посіб. / Т. Л. Желюк. - К. : Професіонал, 2005. - 576 с.
 18. 67.401 К38 Ківалов, С. В. Закон України "Про державну службу" : наук.-практич. коментар / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова. - 2-ге вид., змін. і доп. - Одеса : Фенікс, 2009. - 692 с.
 19. 67.401 К56 Коваленко, В. В. Основи державного управління / В. В. Коваленко ; [Коваленко В. В.]. - Х. : ТД "Золота миля", 2009. - 320 с.
 20. 67.401 К61 Коломоєць, Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. / Т. О. Коломоєць ; [Коломоєць Т. О.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 576 с.
 21. 67.401 Л17 Лазор, О. Д. Державна служба в Україні : Навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. - 3-тє, доп. і перероб. - К. : Дакор, 2009. - 560 с.
 22. 67.401 Л17 Лазор, О. Д. Державна служба в Україні : Навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. - К. : КНТ, 2005. - 472 с.
 23. 67.401 М19 Малиновський, В. Я. Публічна служба в Україні : підруч. / В. Я. Малиновський. - К. : Кондор, 2018. - 312 с.
 24. 67.401 О-21 Оболенський, О. Ю. Державна служба : Підруч. / О. Ю. Оболенський. - К. : КНЕУ, 2006. - 472 с.
 25. 67.401 О-70 Ортинський, В. Л. Управління в органах виконавчої влади України : навч. посіб. / В. Л. Ортинський, З. Р. Кісіль, М. В. Ковалів. - К. : ЦУЛ, 2008. - 296 с.
 26. 67.401 П12 Павленко, В. Л. Государственная служба в Украине : учеб. / В. Л. Павленко, В. В. Павленко. - Хмельницкий : ХмЦНИИ, 2013. - 372 с.
 27. 67.401 Павленко, В. В. Государственная служба в Украине : Учеб. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / В. В. Павленко, В. Л. Павленко ; Под общ. ред. А.Н.Подоляки. - К. : Персонал, 2019. - 554 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Pavlenko_Gos_sluzhba.rar
 28. 65.290-2(2)+65.24 П33 Пірен, М. І. Державна кадрова політика: шляхи елітизації : монографія / М. І. Пірен. - К. : Талком, 2014. - 253 с.
 29. 67.401 С79 Стеценко, С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2011. - 624 с.
 30. 67.401 Ч-49 Черноног, Є. С. Державна служба: історія, теорія і практика : навч. посіб. / Є. С. Черноног ; Черноног Є.С,. - К. : Знання, 2008. - 458 с.

  Туристична індустрія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
 2. 75.81 М58 Міжнародний туризм : навч. посіб. / [Божидарнік Т. В., Божидарнік Н. В., Савош Л. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 312 с.
 3. 75.81 Т87 Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / [Федорченко В. К., Пазенок В. С., Кручек О. А. та ін.]. - К. : Академія, 2013. - 368 с.
 4. 65.43+65.290-2 Т88 Туроперейтинг : навч. посіб. / [За заг. ред. В. Я. Брича]. - К. : Кондор, 2015. - 276 с.
 5. 65.43 У67 Управління регіональним розвитком туризму : навч. посіб. / [Стеченко Д. М., Безуглий І. В., Турло Н. П. та ін.]. - К. : Знання, 2012. - 455 с.
 6. 65.290-2(10) M21 Malska, M. P. Crisis management in tourism: theory, methodology and practice = Кризовий менеджмент в туризмі: теорія, методологія, практика : training manual / M. P. Malska, I. S. Purska. - K. : SBA-Print, 2020. - 166 p.
 7. 65.43 А16 Абрамов, В. В. Діяльність туристської самодіяльної організації : Підруч. / В. В. Абрамов. - Х. : ХНУМГ, 2020. - 301 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.43/Abramov_Diyaln_tur_organizacii.rar
 8. 75.81 А50 Алієва-Барановська, В. М. Міжнародний туризм : навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2013. - 344 с.
 9. 65.053 А65 Андренко, І. Б. Аналіз діяльності підприємств туризму : Навч. посіб. / І. Б. Андренко. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 236 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Andrenko_Analiz_diyaln_pidpr_turyzmu.rar
 10. 75.81 А65 Андренко, І. Б. Діловий туризм : Навч. посіб. / І. Б. Андренко. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 165 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/75/75.81/Andrenko_Dil_turyzm.rar
 11. 65.053 А65 Андренко, І. Б. Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму : Підруч. / І. Б. Андренко, Н. М. Влащенко. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 308 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.05/Andrenko_Fin-ek_analiz.rar
 12. 65.290-2 А65 Андренко, І. Б. Менеджмент туризму : Навч. посіб. / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 402 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Andrenko_Men-t_turyzmu.rar
 13. 75.81 Б15 Баєв, В. В. Основи туроперейтингу / В. В. Баєв. - К. : Персонал, 2016. - 156 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/75/75.81/Osn_turopereityngu.rar
 14. 65.43 В58 Влащенко, Н. М. Інноваційні технології у ресторанному, готельному господарстві та туризмі / Н. М. Влащенко. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 373 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.43/Vlaschenko_Innovaciyni_tehnogii.rar
 15. 75.81 В58 Влащенко, Н. М. Управління курортами / Н. М. Влащенко. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 226 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/75/75.81/Vlaschenko_Upr_kurortamy.rar
 16. 65.43 Г70 Городня, Т. А. Економіка туризму: теорія і практика : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. - К. : Кондор, 2012. - 436 с.
 17. 65.43 Д53 Дмитриев, М. Н. Экономика туристского рынка : Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям сервиса и туризма / М. Н. Дмитриев ; М.Н.Забаева, Е.Н.Малыгина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 311 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.43/Ekonom_turist_rinka.rar
 18. 65.290-21 З-12 Забуранна, Л. В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко. - К. : Ліра-К, 2012. - 152 с.
 19. 67.4+75.81 К59 Козловський, Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. / Є. В. Козловський. - К. : ЦУЛ, 2015. - 272 с.
 20. 75.81 К78 Кравець, О. М. Організація анімаційних послуг в туризмі : Навч. посіб. / О. М. Кравець, С. І. Байлик. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 335 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/75/75.81/Kravec_Org_anim_posl_v_turyzmi.rar
 21. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія туризму : підруч. / М. П. Лукашевич, С. М. Мошак, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2015. - 303 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 22. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 23. 65.290-21+65.43 М20 Мальська, М. П. Основи маркетингу в туризмі : підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. - К. : ЦУЛ, 2016. - 336 с.
 24. 92 М21 Мальська, М. П. Англо-український словник термінів сфери туризму / М. П. Мальська, Н. О. Микитенко, А. М. Котловський. - К. : ЦУЛ, 2015. - 448 с.
 25. 75.81 М20 Мальська, М. П. Світовий досвід туризму : підруч. / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 244 с.
 26. 65.43 М21 Мальська, М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : Підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо ; 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 368 с.
 27. 74.58+75.81 П34 Писаревський, І. М. Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) : Підруч. / І. М. Писаревський, С. А. Александрова. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 175 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.58/Pysarevskiy_Prof_kompetentnist_2017.rar
 28. 65.290-2 П34 Писаревський, І. М. Менеджмент організацій сектора туризму : Навч. посіб. / І. М. Писаревський, Л. А. Нохріна, С. А. Александрова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 310 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Pysarevskiy_Men-t_organizaciy.rar
 29. 65.290-2(9) П34 Писаревський, І. М. Ризик-менеджмент у туризмі : Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Писаревський, О. Д. Стешенко. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 128 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Pysarevskiy_Ryzyk-men-t.rar
 30. 75.81 П34 Писаревський, І. М. Планування та організація туристських маршрутів : Підруч. / І. М. Писаревський, М. В. Тонкошкур. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 304 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/75/75.81/Pysarevskiy_Tur_marshruty.rar
 31. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Замковий туризм в Україні : навч. посіб. / М. Й. Рутинський. - К. : ЦУЛ, 2020. - 432 с.
 32. 67.4+75.81 С29 Селецький, С. І. Правове регулювання туризму в Україні : навч. посіб. / С. І. Селецький ; [Селецький С. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 186 с.
 33. 32.973 С44 Скопень, М. М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі. Практикум : навч. посіб. / М. М. Скопень. - К. : Кондор, 2015. - 302 с.
 34. 65.43 Т99 Тягунова, Н. М. Основи організації туристичного бізнесу. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш, Л. В. Іржавська. - К. : ЦУЛ, 2014. - 130 с.
 35. 75.81 Ф33 Федорченко, В. К. Організація туризму в Україні: регіональні аспекти : навч. посіб. / В. К. Федорченко, І. М. Мініч. - К. : Ліра-К, 2021. - 338 с.
 36. 75.81 Х58 Хлопяк, С. В. Міжнародний туризм : Опорний конспект лекцій / С. В. Хлопяк. - К. : КНТЕУ, 2012. - 65 с.

  Організація діловодства

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(5) Д46 Діловодство у державних установах: збірник інструкцій / упор. Пашутинський Є.К. - К. : КНТ, 2008. - 596 с.
 2. 67.71 Д46 Діловодство у судах: збірник інструкцій / Упоряд. Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2008. - 436 с.
 3. 65.290-2(5) О-64 Організація діловодства та навчальна практика : Навч. посіб. / Ред. Чорненький Я. Я., Когута В. М. - К. : Алерта, 2006. - 600 с.
 4. 65.290-2(5) П68 Правила ведення нотаріального діловодства : зі змін. та доп. станом на 15 вересня 2010 року. - К. : Істина, 2010. - 122 с.
 5. 92 У59 Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики / Германенко Г. - К. : Довіра, 2003. - 623 с.
 6. 65.290-2(5) Б53 Беспянська, Г. В. Організація роботи з документами : Навч. посіб. для дист. навч. / Г. В. Беспянська ; За наук. ред. Бездрабко В.В. - К. : Ун-т "Україна", 2006. - 244 с.
 7. 65.290-2(5) Б83 Боровський, В. Н. Діловодство в банківських установах : Навч. посіб. / В. Н. Боровський, В. П. Прадун, Р. В. Друзін. - К. : ЦНЛ, 2006. - 224 с.
 8. 65.290-2(5) Г68 Гордієнко, К. Д. Діловодство в роботі секретаря : Практ. посіб. / К. Д. Гордієнко. - 2-е вид., стереотип. - К. : КНТ, 2007. - 280 с.
 9. 65.290-2(5) Д19 Данюк, В. М. Кадрове діловодство : навч. посіб. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. - 3-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 240 с.
 10. 65.290-2(5) І-20 Іванов, Т. В. Муніципальне діловодство : Навч. посіб. / Т. В. Іванов, Л. П. Піддубна. - К. : Либідь, 2004. - 312 с.
 11. 65.290-2(5) К59 Козоріз, В. П. Загальне і кадрове діловодство : Навч. посіб. / В. П. Козоріз, Н. І. Лапицька. - К. : МАУП, 2002. - 168 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Zag_i_kadrove_dilovodsvo(Kozoriz).PDF
 12. 65.290-2(5) К63 Комова, М. В. Діловодство : навч. посіб. / М. В. Комова ; [Комова М.В.]. - 4-те вид. - Львів-К. : Тріада плюс, "Алерта", 2011. - 220 с.
 13. 65.290-2(5) К66 Корж, А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посіб. / А. В. Корж ; [ Корж А. В. ]. - 3-тє вид, стереотип. - К. : КНТ, 2009. - 372 с.
 14. 65.290-2(5) М17 Макух, Я. Д. Кадрове діловодство : Навч. посіб. / Я. Д. Макух, І. Р. Залуцький. - К. : Знання, 2006. - 143 с.
 15. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. Управлінське документування : Навч. посіб. Ч.1 : Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. Палеха ; [Палеха Ю.]. - 3-тє вид., доп. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 383 с.
 16. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. Управлінське документування : навч. посіб. у 2-х ч. Ч.2 : Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. Палеха ; [Палеха Ю.]. - 3-тє вид., доп. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 283 с.
 17. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Організація загального діловодства : Навч. посіб. (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. І. Палеха ; Палеха Ю. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2009. - 458 с.
 18. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Організація сучасного діловодства : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха. - К. : Кондор, 2007. - 194 с.
 19. 65.290-2(5) П22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби : практич. посіб. / Є. К. Пашутинський ; [Пашутинський Є. К.]. - 5-те вид., стереотип. - К. : КНТ, 2010. - 332 с.
 20. 65.290-2(5) П22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби: Кадри підприємства / Є. К. Пашутинський. - 3-є вид., змін. та доповн. - К. : КНТ, 2008. - 288 с.
 21. 92 С13 Савицький, В. Діловодство та архівна справа у вищій школі ( локальні нормативно-правові акти ) : Довідник / В. Савицький. - Хмельницький : ПП Ковальський В, 2005. - 482 с.
 22. 65.290-2(5) С42 Скібіцька, Л. І. Діловодство : Навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. - К. : ЦНЛ, 2006. - 224 с.
 23. 65.290-2(5) Т47 Тітенко, Л. А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки : Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Л. А. Тітенко. - К. : КНЕУ, 2006. - 192 с.
 24. 65.290-2(5) Х76 Хоменко, М. Ф. Посібник з діловодства / М. Ф. Хоменко, О. В. Грабарь. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Генеза, 2003. - 104 с.
 25. 65.290-2(5) Ш61 Шиманський, Ф. В. Діловодство в правоохоронних органах України : Навч. посіб. / Ф. В. Шиманський. - Одеса : Юридична література, 2003. - 208 с.

  Біологічні науки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 28.072 B60 Biological and Biojrganic Chemistry = Біологічна і біоорганічна хімія : in 2 books; textbook. Book1 : Bioorganic Chemistry / [Edited by B. S. Zimenkovsky, I. V. Nizhenkovska]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 288 p.
 2. 28.072 B60 Biological and Biojrganic Chemistry = Біологічна і біоорганічна хімія : in 2 books; textbook. Book2 : Biological Chemistry / [Edited by Yu. I. Gubsky, I. V. Hizhenkovska]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 544 p.
 3. 28.071 M45 Medical and biological physics = Медична та біологічна фізика : textbook / [Edited by A. V. Chalyi]. - 4th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 480 p.
 4. 28.072 Б63 Биологическая химия / Северин Е.С. и др. - М. : ООО "Медицинское информационное агентство", 2008. - 364 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/Severin_Biohimiya.rar
 5. 92-2 Б63 Биология : Энциклопедия / Ред. М.С.Гилярова. - М. : Большая Российская Энциклопедия, 2003. - 864 с.
 6. 28 Б63 Биология : учеб. пособие / [Ред. Романенко А. В.]. - К. : Медицина, 2008. - 424 с.
 7. 28.072 Б63 Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн.; підруч. Кн.2 : Біологічна хімія / [За ред. Ю. І. Губського, І. В. Ніженковської]. - К. : Медицина, 2016. - 544 с.
 8. 28 Б63 Біологія : навч. посіб. / [Слюсарєв А. О., Самсонов О. В., Мухін В. М. та ін.]. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Вища школа, 2002. - 622 с.
 9. 28 Б67 Біологія : Підруч. / Шелест З. М., Войціцький В. М., Гайченко В. А. та ін. - К. : Кондор, 2007. - 760 с.
 10. 28 Б63 Біологія : навч. посіб. / [За ред. З. Д. Воробця]. - К. : Знання, 2010. - 436 с.
 11. 28 Б67 Біологія з основами генетики : Навч. посіб. для студ. фарм. спец. вищ. навч. закл. - Х. : НФаУ, 2005. - 163 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/Biologiya_z_osn_genetiky.rar
 12. 28 Б67 Біологія з основами генетики : Навч.-метод. посіб. для студ. фарм. ф-тів. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2016. - 145 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/Biologiya_z_osn_genetiky_posibnyk.rar
 13. 28.072 Б63 Біохімія : Підруч. / Кучеренко М.Є., Бабенюк Ю.Д., Васильєв О.М. та ін. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2002. - 480 с.
 14. 32.81 І-74 Інформаційні технології в біології та медицині: Курс лекцій : навч. посіб. / [В.І. Гриценко, А.Б. Котова, М.І. Вовк та ін ]. - К. : Наук. думка, 2007. - 384 с.
 15. 28.071 М42 Медицинская и биологическая физика. Практикум : Учеб. пособие / Под ред. В.Г.Лещенко. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 334 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.0/Leschenko_med_biol_fizika_Praktikum.rar
 16. 28 М42 Медична біологія : Підруч. / Ред. Пішак В.П., Бажор Ю.І.,. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 656 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/Pishak_Med_biologiya.rar
 17. 28.071 M45 Медична та біологічна фізика : підруч. / [За ред. О. В Чалого]. - вид.2-ге. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 528 с.
 18. 28.4 М59 Мікробіологія : Підручн. / Сергійчук М. Г., Позур В. К. та ін. - К. : ВПЦ"Київський університет", 2005. - 375 с.
 19. 28 Б26 Барціховський, В. В. Медична біологія : підруч. / В. В. Барціховський, П. Я. Шерстюк. - 4-те вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 312 с.
 20. 28 В16 Вальченко, И. В. Введение в общую биологию : Учеб. пособ. для иностр. студ. подгот. отд. / И. В. Вальченко, Н. Л. Семянникова, Л. А. Копиевская. - Х. : ХНУГХ, 2017. - 70 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/Valchenko_Obsch_biologiya.rar
 21. 28.072 Г65 Гонський, Я. І. Біохімія людини : Підруч. / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 736 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.0/Gonskiy_Biohimiya_ludyny.rar
 22. 28.072 Г93 Губський, Ю. І. Біологічна хімія : Підручник / Ю. І. Губський. - К.-Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. - 508 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.0/Gubskiy_Biol_himiya.rar
 23. 28.071+34,7 Є60 Ємчик, Л. Ф. Основи біологічної фізики і медична апаратура : підруч. / Л. Ф. Ємчик. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2014. - 392 с.
 24. 28.0 З-23 Залеський, І. І. Екологія людини : Підручник / І. І. Залеський, М. О. Клименко. - К. : Академія, 2005. - 288 с.
 25. 28.04 К19 Кандиба, Н. М. Генетика: курс лекцій : навч. посіб. / Н. М. Кандиба. - Суми : Університетська книга, 2016. - 397 с.
 26. 52.82 К56 Ковальов, В. М. Фармакогнозія з основами біохімії рослин : Підруч. / В. М. Ковальов, О. І. Павлій, Т. І. Ісакова ; За ред. В.М.Ковальова. - Х. : НФаУ: Прапор, 2000. - 704 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/5/52/52.82/Kovalyov_Farmakognoziya.rar
 27. 28.071 Л54 Лещенко, В. Г. Медицинская и биологическая физика : Учеб. пособие / В. Г. Лещенко, Г. К. Ильич. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 552 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/Leschenko_med_biol_fizika.rar
 28. 28.072 М25 Мардашко, А. А. Биологическая и биоорганическая химия : учеб. пособ. / А. А. Мардашко, Л. М. Миронович, Г. Ф. Степанов. - 3-е изд. - К. : Каравелла, 2017. - 248 с.
 29. 92 М80 Мороз, І. В. Словник-довідник з біології / І. В. Мороз, Л. І. Мороз ; Ред. Ситник К.М. - К. : Генеза, 2001. - 416 с.
 30. 28 О-51 Околітенко, Н. І. Основи системної біології : Навч. посібник / Н. І. Околітенко, М. Гродзинський. - К. : Кондор, 2005. - 360 с.
 31. 28.04 П55 Помогайбо, В. М. Генетика людини : навч. посіб. / В. М. Помогайбо, А. В. Петрушов. - К. : Академія, 2014. - 280 с. - (Альма-матер).
 32. 577 П63 Посудін, Ю. І. Біофізика : підруч. / Ю. І. Посудін. - К. : Ліра-К, 2017. - 472 с.
 33. 28.071 Р38 Ремизов, А. Н. Медицинская и биологическая физика : Учеб. для вузов / А. Н. Ремизов ; А.Н.Ремизов, А.Г.Максина, А.Я.Потапенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2003. - 560 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.0/Remizov_Med_i_biol_fizika.rar
 34. 28.072 С34 Сибіль, М. Г. Клінічна біохімія : Навч. посіб. / М. Г. Сибіль. - Л. : ЛДУФК, 2015. - 228 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.0/Sybil_Klin_biohimiya.rar
 35. 28.072 С91 Сухаренко, О. В. Біохімія. Лабораторний практикум і завдання модульного контролю : навч. посіб. / О. В. Сухаренко, В. С. Недзвецький. - К. : Ліра-К, 2017. - 196 с.
 36. 28.071 Т41 Тиманюк, В. А. Биофизика : Учебник / В. А. Тиманюк, Е. Н. Животова. - 2-е изд. - К. : Профессионал, 2004. - 704 с.
 37. 28 Ш42 Шелест, З. М. Біологія : Підруч. / З. М. Шелест, В. М. Войціцький, В. А. Гайченко. - Житомир : ЖДТУ, 2002. - 592 с.

  30 травня - День Києва

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) И90 История Киева : в 3-х т., 4-х кн. т.2 : Киев периода феодализма и капитализма / [ред. Сарбей В. Г., Попик П. В.]. - К. : Наукова думка, 1984. - 463 с.
 2. 92 К38 Київ. - Енциклопедичне видання. - К. : Альтернативи, 2001. - 620 с.
 3. 85.15 К38 Київ в екслібрисі. - К. : ЕММА, 2010. - 95 с.
 4. 26.89я6 К38 Київ у барвах осені : Фотоальбом / Авт. фот. Кузовков В.Ф., Авт. тексту Позняк П.І. - К. : Мистецтво, 1991. - 203 с.
 5. 26.89 К38 Київ. Поділ, Поділ... : фотокнига / [Упор. Федорова Л. Д.]. - К. : Спалах, 2001. - 79 с.
 6. 92 К38 Київський літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства України. - К. : Хто є хто, 2001. - 464 с.
 7. 74я6 К38 Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Фотоальбом / Ред. Литвин В. та ін. - К. : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, 2004. - 184 с.
 8. 74.03 К38 Київський політехнічний інститут : Нарис історії. - К. : Наукова думка, 1995. - 320 с.
 9. 92+85.1 Х98 Художники Києва : творчо-біографічний довідник. Вип. 1. - К. : Іпрез, 2000. - 199 с.
 10. 63.3(4 Укр) Б90 Будкевич, В. Київ. Володимирська вулиця. / В. Будкевич. - К. : Київський дім, 1999. - 108 с.
 11. 85.11(4 Укр) В75 Воронцова, Е. Киевские пещеры / Е. Воронцова. - К. : Амадей, 2005. - 192 с.
 12. 26.89 Г51 Гирич, І. Б. Київ: люди і будинки / І. Б. Гирич. - К. : Либідь, 2016. - 432 с. : іл.
 13. 63.3(4 Укр) Д71 Доценко, Т. Київ і околиці / Т. Доценко, М. Лябах. - К. : Київський дім, 1998.
 14. 63.3(4 Укр) Д-71 Доценко, Т. Київ. Мандрівка стародавнім містом / Т. Доценко, М. Лябах, О. Парамонов. - К. : Київський дім, 1998. - 57 с.
 15. 63.3(4 Укр) З-38 Захарченко, М. М. Київ тепер і колись : репринтне видання / М. М. Захарченко ; Захарченко М.М. - К. : ПВП "Задруга", 2006. - 296 с.
 16. 63.3(4 Укр) И17 Ивакин, Г. Ю. Киев в ХІІІ - ХV веках / Г. Ю. Ивакин ; [Ивакин Г. Ю.]. - К. : Наукова думка, 1982. - 103 с.
 17. 22.6 К14 Казанцева, Л. Київське вікно у всесвіт. (Історія Київської астрономічної обсерваторії в контексті історії розвитку національної та світової науки) : Учеб. пособие / Л. Казанцева. - К. : Наш час, 2006. - 183 с.
 18. 63.3(4 Укр) К17 Кальницкий, М. Б. Верхний город. Киев- путеводитель / М. Б. Кальницкий ; [Кальницкий М.Б.]. - К. : Укрреклама, 1998. - 128 с.
 19. 63.3(4 Укр) К17 Кальницький, М. Б. Нариси з історії Києва : Навч. посіб. / М. Б. Кальницький, Д. В. Малаков, О. В. Юркова. - К. : Генеза, 2002. - 384 с.
 20. 63.3(4 Укр) К56 Ковалинский, В. Меценаты Киева / В. Ковалинский. - К. : Кий, 1998. - 528 с.
 21. 63.3(4 Укр) К56 Ковалинський, В. Київські мініатюри. Кн. 2 / В. Ковалинський. - К., 2003. - 416 с.
 22. 63.3(4 Укр) Л17 Лазаревський, Г. О. Київська старовина / Г. О. Лазаревський. - К. : МАУП, 2007. - 624 с.
 23. 63.3(4 Укр) Л84 Лукомский, Г. К. Киев. Церковная архитектура ХІ-ХІХ века. Византийское зодчество. Украинское барокко / Г. К. Лукомский. - Репр. воспроизведение изд. 1923 г. - К. : Техника, 1999. - 192 с.
 24. 92 М15 Макаров, А. Киевская старина в лицах XIX век / А. Макаров. - К. : Довіра, 2005. - 880 с.
 25. 85.11(4 Укр) М25 Марголіна, І. Київська обитель Святого Кирила. / І. Марголіна, В. Ульяновський. - К. : Либідь, 2005. - 352 с.
 26. 63.3(4 Укр) С31 Сенченко, Н. И. Киево-Могилянская академия: История Киево-братской школы / Н. И. Сенченко, Н. Э. Тер-Григорян-Демьянюк. - К. : Серж, 1998. - 176 с. : ил.
 27. 85.11 С41 Ситкарева, О. В. Киевская крепость ХVIII - XIX вв. / О. В. Ситкарева. - Киев, 1997. - 196 с.
 28. 63.3(4 Укр) С75 Стависький, В. Київ і київське літописання в ХІІІ столітті / В. Стависький ; Ін-т історії України НАН України. - К. : КМ Академія, 2005. - 107 с.
 29. 86.37 Я72 Яременко, М. Київське чернецтво ХVIII ст. / М. Яременко ; [ Яременко М. ]. - К. : КМ Академія, 2007. - 304 с.

  24 травня - День слов'янської писемності

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) + 81.2 Укр В67 Волинські Грамоти XVI ст. : Пам'ятки української мови ХVI ст. / Упор. Задорожний В.Б., Матвієнко А.М. - К. : Наук. думка, 1995. - 247 с. - (Серія актових документів і грамот).
 2. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 3. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.2 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 1031 с.
 4. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.1 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 862 с.
 5. 71 Б39 Безклубенко, С. Д. Українська культура: погляд крізь віки : Історико- теоретичні нариси. / С. Д. Безклубенко ; [Безклубенко С.Д.]. - Ужгород : Карпати, 2006. - 512 с.
 6. 81 Б87 Брайчевський, М. Походження слов'янської писемності / М. Брайчевський ; Брайчевський М. - 3-є вид. - К. : КМ Академія, 2007. - 154 с.
 7. 63.3(0) В29 Венелин, Ю. И. Древние и нынешние словене в политическом, народописном, историческом религиозном их отношении к россиянам. : Репринт с изд. 1841 г., предисл. Тулаева П. В. с сокращ. переводом на словенский язык. В прилож.: Краткий очерк истории Словении Ленарчича А. на словен. и рус. языках / Ю. И. Венелин. - М. : Университетская книга, 2004. - 384 с. - (Славянские древности).
 8. 71.1 В53 Висоцький, О. Ю. Історія української культури / О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. - 130 с.
 9. 71.1 Г81 Греченко, В. А. Історія української культури : навч. посіб. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2013. - 352 с.
 10. 83.3(4 Укр) З-58 Зеров, М. Українське письменництво / М. Зеров ; Упоряд. Сулима М. - К. : Основи, 2003. - 1031 с.
 11. 71.1 К66 Кордон, М. В. Історія української культури : навч. посіб. / М. В. Кордон ; [Кордон М. В.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 336 с.
 12. 81 Л87 Лучик, В. В. Вступ до слов`янської філології : підручник / В. В. Лучик ; Лучик В.В. - К. : Академія, 2008. - 344 с.
 13. 71 М63 Мірчук, І. Напрямки української культури / І. Мірчук ; [Мірчук І.]. - Мюнхен : Український Вільний Університет, 2003. - 53 с.
 14. 71.1 О-36 Огієнко, І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа / Іван Огієнко. - К. : Абрис, 1991. - 272 с.
 15. 81 Р88 Русанівський, В. М. Джерела розвитку східно-слов'янських літературних мов / В. М. Русанівський ; [Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 1985. - 231 с.
 16. 81 С89 Сулейменов, О. Мова письма. Погляд в доісторію - про походження писемности і мови Малого людства / О. Сулейменов ; пер.Пер. з рос. - К. : Юніверс, 2006. - 480 с.
 17. 81 Т48 Ткаченко, О. Б. Мова і національна ментальність. (Спроба сучасного синтезу) / О. Б. Ткаченко. - К. : Грамота, 2006. - 240 с.
 18. 71.1 Х76 Хома, І. Я. Історія української культури : Навч. посіб. / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; За ред. І.Я.Хоми. - Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 356 с.
 19. 71.1 Ш39 Шейко, В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - 5-те вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 271 с.
 20. 71.1 Я87 Ятченко, В. Ф. Історія духовної культури українського етносу : Навч. посіб. Ч.1 : Давня українська культура / В. Ф. Ятченко. - К. : Міленіум, 2004. - 148 с.

  20 травня - День вишиванки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85.126 Г97 Гуцульські вишивки Карпат. Т.2. Ч.1 : Мистецтво орнаменту( Івано-Франківщина ) / [Упоряд. І. Свйонтек]. - Івано-Франківськ : Народне мистецтво, 2005. - 285 с.
 2. 85.126 К86 Ксенія Колотило : альбом / [Авт.-упоряд. Д. І. Богданова]. - К. : Мистецтво, 1992. - 160 с.
 3. 85.12 Н30 Народні художні промисли України / [Ред. Злобіна І.]. - К. : Народні джерела, 2004. - 28 с.
 4. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 5. 63.5 У45 Українське народне мистецтво. Вбрання = Украинское народное искусство. Одежда : альбом / [Упор. Колос С. Г., Гургула І. В., Лобановський Б. Б. та ін.]. - К. : Держ. вид-ва образотв. м-ва і музич. літ. УРСР, 1961. - 326 с.
 6. 85.126+85.125 У45 Українське народне мистецтво. Тканини та вишивки = Украинское народное искусство. Ткани и вышивки / [Упор. Манучарова Н. Д., Сидорович С. Й.,Красицька І. Ф.]. - К. : Держ. вид-во образотв. м-ва і музичн. літ. УРСР, 1960. - 240 с.
 7. 63.5 У45 Українські традиції / [Упоряд. Ковалевський О.В.]. - Х. : Фоліо, 2011. - 573 с.
 8. 63.5 Б84 Боряк, О. О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк ; Боряк О.О. - К. : Либідь, 2006. - 328 с. : іл.
 9. 85.12 Ж85 Жук, А. К. Сучасні українські художні тканини : монографія / А. К. Жук ; [Жук А. К.]. - К. : Наукова думка, 1985. - 117 с.
 10. 85.126 З-17 Зайченко, В. В. Вишивка козацької старшини ХVII-XVIII століть. Техніки : альбом / В. В. Зайченко ; [Зайченко В. В.]. - К. : Родовід, 2006. - 128 с.
 11. 85.12 К21 Кара-Васильєва, Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю". / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. - К. : Либідь, 2005. - 280 с.
 12. 85.126 К73 Кот, М. Вишивка Дрогобиччини. Традиціі і сучасність : альбом / М. Кот ; [Кот М.]. - Л. : Ін-т народознавства НАН україни, 1999. - 107 с.
 13. 85.12 Н59 Нечипоренко, С. Декоративні тканини : альбом / С. Нечипоренко. - К. : Такі справи, 2002. - 32 с. : іл.
 14. 85.12 Н59 Нечипоренко, С. Г. Декоративні тканини та килими України : альбом-посібник / С. Г. Нечипоренко ; [Нечипоренко С. Г.]. - К., 2005. - 432 с.
 15. 85.128 Н64 Никорак, О. Українська народна тканина ХІХ - ХХ ст. Типологія, локалізація, художні особливості = The ukrainian traditional folk cloths of XIX - XX cc. Typology, spreading, artistic peculiarities. Ч.1 : Інтер'єрні тканини ( за матеріалами західних областей України ) / О. Никорак. - Л. : Ін-т народознавства, 2004. - 583 с.
 16. 85.12 С29 Селівачов, М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) = Lexicon of ukrainian ornamentation / М. Селівачов ; [Селіванов М.]. - К. : АНТ, 2005. - 400 с.
 17. 85.125 С34 Сидорович, С. Й. Художня тканина західних областей УРСР / С. Й. Сидорович. - К. : Наук. думка, 1979. - 153 с.
 18. 85.12 Т47 Тищенко, О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України ( ХІІІ - ХVІІІ ст. ) : навч. посіб. / О. Р. Тищенко ; [Тищенко О. Р.]. - К. : Либідь, 1992. - 192 с.
 19. 85.126 Ш50 Шерстюк, Л. І. Художня вишивка: біла і прозора гладь / Л. І. Шерстюк. - К. : Техніка, 1996. - 12 с. : ил.
 20. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.

  2 травня - Великдень

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.37 В27 Великдень в Україні : нариси про Великодні свята з нар. піснями / [Ред. Мордань В. Г.]. - К. : Муз. Україна, 1993. - 128 с.
 2. 86.37 В76 Воскресение Христово. - К. : Пролог, 2004. - 108 с.
 3. 86.3 И90 История религии. В 2 т. Т. 1 / Винокуров В.В., Забияко А.П., Лапина З.Г. и др. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 2004. - 464 с.
 4. 86.2 І-90 Історія релігії в Україні. Т.3 : Православ'я в Україні / Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. - У 10-ти т. - К. : Український Центр духовної культури, 1999. - 560 с.
 5. 86.2 І-90 Історія релігій світу : навч. посіб. / [Лубський В. І., Харьковщенко Є.А., Лубська М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 536 с.
 6. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура першої половини ХІХ століття. Кн.1 / [Ред. Скрипник Г. А., Пилипчук Р. Я., Рубан В. В.]. - К. : Наукова думка, 2008. - 1007 с.
 7. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : Персонал, 2008. - 576 с.
 8. 86.37 О-23 Образ Христа в українській культурі / Горський В.С., Сватко Ю.І., Киричок О.Б. та ін. - 2-ге вид. - К. : КМ Академія, 2003. - 200 с.
 9. 86.37 П63 Пост: вопросы и ответы. - Симферополь : Родное слово; Таврида, 2010. - 256 с.
 10. 86.3 Р36 Религии мира : Учеб. пособие / Ред. Шахнович М. М. - 3-е изд. - С.Пб. : Изд-во С. Петерб. ун-та, 2006. - 289 с.
 11. 86.2 Р36 Религиоведение / Ленсу М.Я., Яскевич Я.С., Кудрявцев В.В. и др. - 2-е изд., испр. - Мн. : Новое знание, 2004. - 421 с.
 12. 86.3 Р36 Религиозные традиции мира = Religious Traditions of the World. Т.1 / Пер. с англ. - М. : КРОН-ПРЕСС, 1996. - 576 с.
 13. 86.2 Р36 Религия в истории и культуре : учебник / [Ред. Писманик М. Г.]. - М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. - 430 с.
 14. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська Т. Г. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 448 с.
 15. 86.2 Р36 Релігія і суспільство в Україні: фактори змін : Матеріали міжнар. конферен. 15-16 трав. 1998 р. - К. : Віпол, 1998. - 158 с.
 16. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 17. 86.2 Б82 Борисова, З. О. Основи релігієзнавства : Навч.-метод. посіб. / З. О. Борисова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 18. 86.2 В17 Вандишев, В. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / В. М. Вандишев ; Вандишев В.М. - К. : Кондор, 2009. - 240 с.
 19. 86.37 Г92 Грюн, А. Піст:Молитва тілом і душею / А. Грюн. - Л. : Свічадо, 2005. - 56 с.
 20. 86.37 И85 Исаева, Е. Л. Православные праздники / Е. Л. Исаева. - М. : РИПОЛ классик, 2008. - 64 с.
 21. 86.2 К17 Калінін, Ю. А. Релігієзнавство : Підручн. / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. - К. : Наукова думка, 1998. - 335 с.
 22. 63.5 К39 Килимник, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітлені : У 3-х кн., 6-ти т. Т. 3; Т. 4 : Весняний цикл; Літній цикл. Кн. 2 / С. Килимник ; [Килимник С.]. - К. : Обереги, 1994. - 528 с.
 23. 86.37 К44 Кислашко, О. Православні свята та народні звичаї / О. Кислашко, Я. Кислашко. - К. : Грамота, 2003. - 152 с.
 24. 86.2 К44 Кислюк, К. В. Релігієзнавство : підруч. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. - 5-е вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 636 с.
 25. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручн. / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. - Вид. 2-ге, доп. - К. : Академвидав, 2008. - 464 с.
 26. 86.37 Л84 Лука, К. (. Господня пасха : Проповеди. Беседы в дни Великих праздников / Крымский (Войно-Ясенецкий) Лука, святитель. - М. : Приход храма святого духа сошествия, 2005. - 160 с.
 27. 86.37 Л91 Ляшевский, С. История христианства в Земле Русской с І по ХІ век / С. Ляшевский. - М. : Фаир-Пресс, 2002. - 320 с.
 28. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 29. 86.37 М29 Мартишин, Д. Зустріч із живим Богом: духовні бесіди на православні свята / Д. Мартишин. - К. : Духовно-просвітницький Центр ім. Святих Апостолів, 2013. - 104 с.
 30. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Благовістіть оновлення світу: духовні бесіди зі студентською молоддю на православні свята / Д. С. Мартишин ; [Мартишин Д. С.]. - К. : Духовно-просвітницький Центр імені Святих Апостолів, 2012. - 88 с.
 31. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Основи православної віри : Навч. посіб. / Д. С. Мартишин. - К. : МАУП, 2005. - 176 с.
 32. 86.37 Н34 Наум. Благодатный огонь над гробом господним / Наум, священно-архимандрит. - М. : Пересвет, 1991. - 48 с.
 33. 92 П88 Пуряєва, Н. Словник церковно- обрядової термінології. / Н. Пуряєва ; [Пуряєва Н.]. - Л. : Свічадо, 2001. - 160 с.
 34. 86.2 Р15 Радугин, А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : Курс лекций / А. А. Радугин. - М. : Центр, 2000. - 240 с.
 35. 86.37 С13 Сагач, Г. Великдень в Єрусалимі: сім днів на Святій Землі / Г. Сагач. - К. : Джулия, 2001. - 64 с.
 36. 86.37 С13 Сагач, Г. Небо на Землі: сім днів на Святій Землі / Г. Сагач. - К. : Криниця, 2000. - 64 с.
 37. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.
 38. 86.2 Я76 Яроцький, П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні : Підруч. / П. Л. Яроцький. - К. : Кондор, 2013. - 442 с.

  Підручники за освітньо-професійною програмою "Стоматологія"

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 51.1 F22 Family Medicine = Сімейна медицина : in 3 books; textbook. Book 1 : General Issues of Family Medicine / [ Edited by O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2016. - 560 p.
 2. 51.1 F22 Family Medicine = Сімейна медицина : in 3 books; textbook. Book 2 : Symptoms and Syndromes in Clinical Course of Internal Diseases / [ Edited by O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 376 p.
 3. 51.1 F22 Family Medicine = Сімейна медицина : in 3 books; textbook. Book 3 : Special Part. Multidisciplinary General Medical Practice / [ Edited by O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili, L. S.Babinets]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 616 p.
 4. 51.1 B69 Bobyrov, V. M. Bases of Bioethics and Biosafety = Основи біоетики та біобезпеки : study guide / V. M. Bobyrov, O. M. Vazhnicha, T. O. Devyatkina. - 2nd ed., stereotype. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 248 p.
 5. 51.2 H99 Hygiene and ecology = Гігієна та екологія : textbook / [Under the edited V.G. Bardov]. - Second ed., updated. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 688 p.
 6. 52.5 P32 Pathomorphology = Патоморфологія : textbook / [ Edited by L. V. Sorokina, V. D. Markovskyi, D. I. Halata]. - 2nd ed. - K. : АUS Medicine Publishing, 2020. - 328 p.
 7. 52.5 P32 Pathophysiology = Патофізіологія : textbook / [ Edited by N. V. Krishtal, V. A. Mikhnev]. - 3rd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 656 p.
 8. 52.81+56.6 К49 Клінічна фармакологія невідкладних станів у практиці стоматолога : навч. посіб. / [За ред. О. М. Біловола]. - К. : Медицина, 2018. - 296 с.
 9. 52.82 T82 Tsurkan, O. O. Pharmaceutical Chemistry. Analysis of the Medicinal Substances according to Functional Groups = Фармацевтична хімія : study guide / O. O. Tsurkan, I. V. Nizhenkovska, O. O. Hlushachenko. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 152 p.
 10. 52+28.074 M46 Medical microbiology, virology and immunology = Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : textbook / [Andrianova T. V., Bobyr V. V.,Danyleichenko, etc.] ; пер.from ukr. Published. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 744 p. : ill.
 11. 53.6 K79 Kovalsky, O. V. Radiology. Radiotherapy. Diagnostic Imaging = Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика : textbook / O. V. Kovalsky. - Second ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. - 504 p.
 12. 53.6 К78 Кравчук, С. Ю. Радіологія : підруч. / С. Ю. Кравчук. - К. : Медицина, 2019. - 296 с.
 13. 54.1 K79 Kovalyova, O. M. Propedeutics of internal medicine = Пропедевтика внутрішньої медицини : textbook. Part 1 : Diagnostics / O. M. Kovalyova, T. V. Ashcheulova. - 5th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 424 p.
 14. 54.1 K79 Kovalyova, O. M. Propedeutics of internal medicine = Пропедевтика внутрішньої медицини : textbook. Part 2 : Syndromes and diseases / O. M. Kovalyova, S. O. Shapovalova, O. O. Nizhegorodtseva. - 5th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 264 p.
 15. 54.1+51.1(2)2 I-69 Internal Medicine:Clinical Care = Внутрішня медицина: Невідкладна допомога : textbook / [Edited by O. Ya.Babak, O.M. Bilovol]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 368 p.
 16. 54.5 G36 General Surgery = Загальна хірургія : textbook / [ Edited by S. D. Khimich, M. D. Zheliba]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 536 p.
 17. 54.5 T89 Tsyhykalo, O. V. Clinical anatomy and operative surgery = Клінічна анатомія та оперативна хірургія : textbook / O. V. Tsyhykalo. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 528 p.
 18. 55.14 I-60 Infectious Diseases = Інфекційні хвороби : textbook / [ Holubovska O. A., Andreichyn M. A., Shkurba A. V. et al.]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 664 p.
 19. 55.14 І-74 Інфекційні хвороби : підруч. / [За ред. В. М. Козька]. - К. : Медицина, 2019. - 312 с.
 20. 55.4 P58 Phthisiology = Фтизіатрія : textbook / [ Edited by V. I. Petrenko ]. - 2nd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 416 p.
 21. 55.4 Ф93 Фтизіатрія : підруч. / [За ред. В. І. Петренка]. - К. : Медицина, 2015. - 472 с.
 22. 55.6 О-58 Онкологія : підруч. / {За ред. Г. В. Бондаря, А. І. Шевченка, І. Й. Галайчука]. - друге вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2019. - 520 с.
 23. 55.6 S81 Starikov, V. I. Oncology = Онкологія : textbook / V. I. Starikov, A. S. Khodak, I. Y. Galaychuk. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 216 p.
 24. 55.83+55.81 Д36 Дерматологія та венерологія : підруч. / [Степаненко В. І., Чоботврь А. І., Бондарь С. О. та ін.]. - 2--ге вид., стереотип. - К. : Медицина, 2020. - 336 с.
 25. 56.1 N50 Neurology = Неврологія : textbook / [Edited by L. A. Hryhorova, L. I. Sokolova]. - K : AUS Medicine Publishing, 2017. - 624 p.
 26. 56.13 N50 Neurosurgery = Нейрохірургія : textbook / [Edited by V. Tsymbaliuk]. - 2nd ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 192 p.
 27. 56.13 Н46 Нейрохірургія : навч. посіб. / [За ред. В. О. П'ятикопа]. - К. : Медицина, 2019. - 152 с.
 28. 56.6 B29 Bases of Dentistry = Основи стоматології : textbook / [Edited by V. O. Malanchuk]. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 616 p.
 29. 56.6 O-63 Operative Dentistry. = Оперативна стоматологія. Ендодонтія : textbook; in 2 vol. Vol.1 : Endodontics / [Edited by A. V. Borysenko]. - 2nd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 384 p.
 30. 56.6 P43 Periodontal and Oral Mucosa Diseases = Захворювання пародонта і слизової оболонки порожнини рота : textbook; in 2 volumes. Vol.2 / [Edited by A. V. Borysenko]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 624 p.
 31. 56.6 P56 Pharmacotherapy in dentistry = Фармакотерапія в стоматології : manual / [ Bobyriov V.M., Petrova T. A., Ostrovska G. Yu.]. - Vinnytsia : Nova Khyha, 2020. - 376 p.
 32. 56.6 В52 Виробнича практика з терапевтичної стоматології для студентів IV курсу = Clinical practice in therapeutic stomatology for IV year students : навч. посіб. / [Петрушанко Т. О., Ніколішин А. К., Іленко Н. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 288 с.
 33. 56.6 П81 Пропедевтика ортопедичної стоматології : підруч. / [За ред. Короля Д. М.]. - Вінниця : Нова Книга, 2019. - 328 с.
 34. 56.6 K42 Kharkov, L. V. Pediatric Oral and Maxillofacial Surgery = Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку : textbook / L. V. Kharkov, L. M. Yakovenko, N. V. Kiselyova. - second edition. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 104 p.
 35. 56.6 S81 Starchenko, I. I. Pathomorphology of common diseases of maxillofacial area : study guide / I. I. Starchenko, B. M. Filenko, V. V. Cherniak. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 128 p.
 36. 56.7 O-63 Ophthalmology = Офтальмологія : textbook / [ Edited by O. P. Vitovska ]. - 2nd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 648 p.
 37. 56.7 О-91 Офтальмологія : підруч. / [За ред. Г. Д. Жабоєдова, Р. Л. Скрипник]. - К. : Медицина, 2018. - 296 с.
 38. 56.8 O-90 Otorhinolaryngology = Оториноларингологія : textbook / [Edited by Yu. Mitin, Yu. Deyeva]. - 6th ed., reprinted. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 264 p.
 39. 56.8 О-85 Оториноларингологія : підруч. / [Заболотний Д. І., Мітін Ю. В., Безшапочний С. Б. та ін.]. - 4-те вид. - К. : Медицина, 2020. - 472 с.
 40. 57.1 А44 Акушерство і гінекологія : підруч. Кн.1 : Акушерство / [За ред. В. І. Грищенка, М. О. Щербини]. - Вид 4, стереотип. - К. : Медицина, 2020. - 424 с.
 41. 57.1 А44 Акушерство і гінекологія : підруч. Кн. 2 : Гінекологія / [За ред. В. І. Грищенка, М. О. Щербини]. - Вид 3, стереотип. - К. : Медицина, 2020. - 376 с.
 42. 57.3 P36 Pediatric Infectious Diseases = Дитячі інфекційні хвороби : textbook / [ Edited by S. O. Kramarov, O. B. Nadraga ]. - 4th ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 240 p.
 43. 57.3 П24 Педіатрія : підруч. / [За ред. Т. О. Крючко, О. Є. Абатурова]. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2021. - 224 с.

  Образотвоче мистецтво та архітектура

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85 А64 Анализ и интерпретация произведения искусства : Учеб. пособие / Яковлева Н.А., Мозговая Е.Б., Чаговец Т.П. и др. - М. : Высшая шк., 2005. - 551 с.
 2. 85.11 Б90 Будівельно- архітектурний комплекс столиці / Ред. Закревський В. - К. : Тов. " Логос Україна", 2007. - 192 с.
 3. 85.1 М64 Мировая художественная культура.ХХ век. Изобразительное искусство и дизайн / Львова Е. П., Сарабьянов Д. В., Кабкова Е. П., и др. - С.Пб. : Питер, 2007. - 464 с. - (Мировая художественная культура).
 4. 85.1 А16 Абрамович, С. Д. Церковне мистецтво : Навч. посіб. / С. Д. Абрамович. - К. : Кондор, 2005. - 206 с.
 5. 85+85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Історія Італійського відродження. Мистецтво Північного відродження : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 130 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 6. 85+85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Мистецтво XVII-XVIIIст. Мистецтво XIX-XX ст. : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 338 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 7. 85+85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Мистецтво ісламського світу VII-XVII ст. : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 144 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 8. 85+85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Мистецтво стародавнього світу. Мистецтво Середньовіччя : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 212 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 9. 85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Нариси з історії архітектури : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 172 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 10. 26.82 Б21 Бальзак, Л. Історія садово-паркового і топіарного мистецтва : Навч. посіб. / Л. Бальзак, В. Пушкар. - К. : Інститут реклами, 2011. - 186 с. : ил.
 11. 85.12 З-38 Захарчук-Чугай, Р. В. Українське народне декоративне мистецтво : Навч. посіб. / Р. В. Захарчук-Чугай, Є. А. Антонович. - К. : Знання, 2012. - 342 с.
 12. 85 І-26 Ігошкіна, Н. Г. Культурологія мистецтва : Навч. посіб. / Н. Г. Ігошкіна. - К. : МАУП, 2005. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Kulturologiya_mictectva(Igoshkina).pdf
 13. 85.12 К21 Кара-Васильєва, Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю". / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. - К. : Либідь, 2005. - 280 с.
 14. 85 К48 Клеваев, В. Лекции по истории искусства / В. Клеваев. - К. : Факт, 2007. - 720 с.
 15. 85.11 К64 Конопльова, О. В. Мистецтво, архітектура та містобудування Західної Європи доби Відродження : Навч. посіб. / О. В. Конопльова. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 162 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/85/Konoplyova_Myst_Vidrodzhennya.rar
 16. 85 К78 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. у 3-х ч. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Л. : Світ, 2005. - 268 с.
 17. 85.11+30.18 К82 Крижановська, Н. Я. Основи ландшафтної архітектури та дизайну : Підруч. / Н. Я. Крижановська, М. А. Вотінов, О. В. Смірнова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 348 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/85/Kryzhanovska_Osn_land_arch.rar
 18. 31.2+30.18 К82 Крижановська, Н. Я. Світло-кольоровий дизайн сучасного міста : Навч. посіб. / Н. Я. Крижановська, В. П. Дубинський. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 187 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/31/Kryzhanovska_Svitlo-kol_dyzain.rar
 19. 92 Л17 Лазарев, А. Г. Справочник архитектора / А. Г. Лазарев, А. А. Лазарев, Е. О. Кудинова. - 2-е изд., испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 377 с. - (Строительство и дизайн).
 20. 85.11+85.128 Л38 Легенький, Ю. Г. Об архитектуре ( очерки теории дизайна интерьера ) / Ю. Г. Легенький ; [Легенький Ю. Г.]. - К. : КНУКиМ, 2005. - 690 с.
 21. 31.2 Л67 Лісна, О. І. Декоративно-художнє освітлення архітектурного середовища : Навч. посіб. / О. І. Лісна. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 275 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/31/Lisna_Osvitlennya.rar
 22. 85.11 М64 Мироненко, В. П. Архітектурна ергономіка = Architectural ergonomics : підруч. / В. П. Мироненко ; [ Мироненко В. П. ]. - К. : НАУ-друк, 2009. - 240 с.
 23. 87 Н62 Никитина, И. П. Философия искусства : учебное пособие / И. П. Никитина ; Никитина И. П. - М. : Омега-Л, 2008. - 560 с.
 24. 85.1 О-35 Овчаренко, О. Історія образотворчого мистецтва та архітектури : Навч.- метод. посіб. ІІ курс / О. Овчаренко, Є. Антонович. - К. : Ін-т реклами, 2007. - 156 с.
 25. 85.1 П19 Пастырь, И. В. Креативность познания композиции изобразительного искусства : учебн.- метод. пособие / И. В. Пастырь. - Измаил : РИО ИГГУ, 2005. - 148 с.
 26. 92 П29 Петкова, С. М. Справочник по мировой культуре и искусству / С. М. Петкова. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 512 с.
 27. 85.11+38 П39 Плоский, В. О. Архітектура будівель та споруд : підруч. Кн.3 : Історія архітектури і будівництва / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. - 816 с.
 28. 26.82+85.11 П60 Порт, В. ЛАД. Ландшафт-архітектура-дизайн / В. Порт. - К. : ArtHuss, 2017. - 611 с.
 29. 26.82 С95 Сычева, А. В. Ландшафтная архитектура : учебн. пособие / А. В. Сычева ; [Сычева А.В.]. - 3-е изд. - Л. : Оникс, 2006. - 87с. : ил.
 30. 85.11 Т41 Тимофієнко, В. І. Історія архітектури Стародавнього світу : підруч. / В. І. Тимофієнко ; [Тимофієнко В. І.]. - К. : Наук. думка, 2006. - 512 с.
 31. 20.1+85.11 Ц58 Цигичко, С. П. Екологія в архітектурі і містобудуванні : Навч. посіб. / С. П. Цигичко. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 146 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/20/20.1/Cygychko_Ekol_v_arhitekturi.rar

  Анатомія та фізіологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 А64 Анатомия, физиология, психология человека : Краткий иллюстрированный словарь / Ред. Батуева А. С. - С.Пб. : Питер, 2007. - 256 с.
 2. 28.707.3 Н83 Нормальная физиология : Учебник / Под ред. В.П.Дегтярева, С.М.Будылиной. - М. : Медицина, 2006. - 736 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.7/Degtyarev_Norm_fiziologiya.rar
 3. 28.706+85.15 П37 Пластична анатомія. Кн. 1 : Остеологія, артрологія / [Рибін С. В., Бобін В. В., Калашнікова С. М. та ін.]. - Х., 2007. - 192 с.
 4. 28.707.3 П61 Посібник з фізіології / Ред. Шевчук В.Г. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 576 с.
 5. 28.707.3 Ф68 Фізіологія людини : 2-е вид., доп. / Яремко Є.О. та ін. - Л. : ЛДУФК, 2013. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.7/Yaremko_Fiziol_ludyny.rar
 6. 92 Ч-39 Человек: анатомия, физиология, психология : Энциклопедический иллюстрированный словарь / Ред. Батуева А. С., Ильина Е. П., Соколова Л. В. - С.Пб. : Питер, 2007. - 672 с.
 7. 57.31+75 А72 Антонік, В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури : навч. посіб. / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов. - К. : Професіонал; ЦУЛ, 2017. - 336 с.
 8. 28.073 А92 Атаман, О. В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : Навч. посіб / О. В. Атаман ; 2-е вид., доопр. і доп. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 512 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.0/Ataman_Patol_fiziologiya.rar
 9. 28.706 В75 Воронова, Н. В. Анатомия центральной нервной системы : Учеб. пособие / Н. В. Воронова, Н. М. Климова, А. М. Менджерицкий. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 128 с.
 10. 28.706 Г14 Гайворонский, И. В. Функциональная анатомия центральной нервной системы : Учеб. пособие для мед. вузов / И. В. Гайворонский, А. И. Гайворонский. - 5-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : СпецЛит, 2006. - 256 с.
 11. 28.706+85.15 Ж73 Жирнов, А. Пластична анатомія : навч. посіб. / А. Жирнов, О. Пілат. - К. : ДАКККіМ, 2006. - 64 с.
 12. 28.707.3 З-91 Зубар, Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування : підручник / Н. М. Зубар ; [Зубар Н. М.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 336 с.
 13. 28.707.3 К34 Келина, Н. Ю. Физиология в таблицах и схемах : Учеб. пособие / Н. Ю. Келина, Н. В. Безручко. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 352 с.
 14. 28.706 К59 Козлов, В. И. Анатомия человека. Краткий курс : Учеб. пособ. для студ. мед. вузов / В. И. Козлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Практическая медицина, 2009. - 364 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.7/Kozlov_Anatomiya_cheloveka.rar
 15. 28.706 К59 Козлов, В. И. Анатомия нервной системы : Учеб. пособие / В. И. Козлов, Т. А. Цехмистренко. - М. : Мир, 2006. - 208 с. : ил.
 16. 28.706 М29 Маруненко, І. М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч. посіб. / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська. - К. : ЦУЛ, 2019. - 184 с.
 17. 28.706 П57 Помогайбо, В. М. Анатомія та еволюція нервової системи : Навч. посіб. / В. М. Помогайбо, О. І. Березан. - К. : Академвидав, 2013. - 160 с. - (Альма-матер).
 18. 28.706 П58 Попова, Н. П. Анатомия центральной нервной системы : Учеб. пособие / Н. П. Попова, О. О. Якименко. - 3-е изд. - М. : Академический проект, 2006. - 112 с.
 19. 28.706 С34 Сидоренко, П. І. Анатомія та фізіологія людини : підручник / П. І. Сидоренко ; [П.І. Сидоренко, Г.О. Бондаренко, С.О. Куц]. - К. : Медицина, 2007. - 268 с.
 20. 28.706 Ф32 Федюкович, Н. И. Анатомия и физиология человека : учебник / Н. И. Федюкович ; Федюкович Н. И. - 13-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 478 с.
 21. 28.707.3 Ф68 Філімонов, В. І. Фізіологія людини : підручник / В. І. Філімонов ; [Філімонов В. І.]. - К. : Медицина, 2010. - 776 с.
 22. 28.707.3 Ф68 Філімонов, В. І. Фізіологія людини в запитання і відповідях : навч. посіб. / В. І. Філімонов ; [Філімонов В. І.]. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 456 с.
 23. 28.707.3 Ф53 Філіппов, М. М. Фізіологія людини : Навч.-метод. посіб. / М. М. Філіппов, В. А. Цирульников, Т. Р. Ворначева. - К. : Персонал, 2013. - 362 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/fiziol_filippov.rar
 24. 28.706 Х76 Хомутов, А. Е. Анатомия центральной нервной системы : Учеб. пособие / А. Е. Хомутов, С. Н. Кульба. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 315 с.
 25. 28.707.3 Ш20 Шандра, О. А. Нормальна фізіологія : Вибрані лекції: Навч. посіб. / О. А. Шандра, Н. В. Общіна ; За ред. О.А.Шандри. - Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2005. - 322 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/2/28/28.7/Shandra_Norm_fiziologiya.rar
 26. 28.706 Ш23 Шапаренко, П. П. Анатомія людини. В 2-х т. Т.2 / П. П. Шапаренко, Л. П. Смольський. - К. : Здоров'я, 2005. - 372 с.
 27. 28.706 Ш35 Швырев, А. А. Анатомия человека для студентов и вузов колледжей / А. А. Швырев ; Швырев А. А. - 4-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 188 с.
 28. 28.706 Ш35 Швырев, А. А. Анатомия и физиология человека с основами общей патологии / А. А. Швырев ; Ред. Морозова Р.Ф. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 411 с.
 29. 28.706 Щ61 Щербатых, Ю. В. Анатомия центральной нервной системы для психологов : учеб. пособие / Ю. В. Щербатых, Я. А. Туровский. - С.Пб. : Питер, 2010. - 128 с.

  9 березня - 207 років від дня народження Т.Г.Шевченка

Список літератури до книжкової виставки

 1. 83.3(4 Укр) З-45 " Згадайте, братія моя..." Київ Тараса Шевченка. - К. : Либідь, 2016. - 256 с. : іл.
 2. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 3. 85.1 Ш37 Тарас Шевченко: Альбом 1845 року / Упоряд. Гальченко С.А. - К. : Наук. думка, 2000. - 40 с. : 34 іл. - + Альбом.
 4. 83.3(4Укр) Б20 Балабанова, В. І. Тарас Шевченко - духовний наставник світового українства / В. І. Балабанова, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К. : Денеб, 2005. - 52 с.
 5. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш, Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіко- й націософська парадигма / Ю. Барабаш. - К. : КМ Академія, 2004. - 181 с.
 6. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба, І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба ; Дзюба І.М. - К. : КМ Академія, 2008. - 720 с.
 7. 83.3(4 Укр) З-17 Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. - 2-ге вид. - К. : Обереги, 2004. - 480 с.
 8. 83.3(4Укр) І-19 Іванишин, П. В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л.Костенко : монографія / П. В. Іванишин ; Іванишин П.В. - К. : Академвидав, 2008. - 392 с.
 9. 83.3(4 Укр) К50 Клочек, Г. Поетика візуальності Тараса Шевченка : Монографія / Г. Клочек. - К. : Академвидав, 2013. - 256 с. - (Монограф).
 10. 83.3(4 Укр) К56 Ковтун, Ю. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи / Ю. Ковтун. - К. : Україна, 2004. - 207 с.
 11. 83.3(4Укр) Л86 Луценко, І. Тарас Шевченко та Осетія (Штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків) / І. Луценко, І. Братусь. - К. : Либідь, 2002. - 192 с.
 12. 83.3(4 Укр) М48 Мельниченко, В. Тарас Шевченко в Москві / В. Мельниченко ; [Мельниченко В.]. - К. : Либідь, 2009. - 740 с.
 13. 83.3 (4 Укр) Н19 Назаренко, М. Й. Поховання на могилі (Шевченко ,якого знали) / М. Й. Назаренко. - К. : Сварог, 2006. - 688 с.
 14. 83.3(4 Укр) О-36 Огієнко, І. (. Тарас Шевченко / І.(Митрополит Ілларіон) Огієнко ; Упоряд. М.С.Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2003. - 462 с.
 15. 83.3(4Укр) П40 Плющ, Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо "Москалевої криниці": Дванадцять статтів / Л. Плющ. - К. : Факт, 2001. - 384 с.
 16. 83.3(4 Укр) С50 Смаль-Стоцький, С. Т.Шевченко. Інтерпритації : Монографія / С. Смаль-Стоцький. - Черкаси : Брама, 2003. - 376 с.
 17. 83.3(4 Укр) Т35 Терлецький, В. Слово про Кобзаря : Глухів поета. Шевченкознавчі розвідки. / В. Терлецький. - Суми : Собор, 2002. - 208 с.
 18. 83.3(4 Укр) У95 Ушкалов, Л. В. Тарас Шевченко / Л. В. Ушкалов ; [Ушкалов Л. В.]. - Х. : Фоліо, 2009. - 122 с. - (Знамениті українці).
 19. 83.3(4 Укр) Ф53 Филипович, П. Шевченкознавчі студії / П. Филипович. - Черкаси : Брама, 2002. - 220 с.
 20. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. "Я так її, я так люблю..." : Вибрані вірші та поеми / Т. Шевченко ; Упорядкув. і прим. М.М.Павлюка; вст. ст. М.Г.Жулинського. - К. : Либідь, 2004. - 704 с. : іл.
 21. 85.14 Ш37 Шевченко, Т. Живописная Украина : Альбом офортів / Т. Шевченко. - К. : "Ділова Україна", 1993.
 22. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Кобзар : [Вибр. поетичні твори] / Т. Шевченко ; Шорубалка Л.С. - К. : МАУП, 2004. - 472 с.
 23. 84(4 Укр) Ш36 Шевченко, Т. Г. Три літа. Вибране. Поезії. Драми. Повісті. Листування / Т. Г. Шевченко ; Шевченко Т.Г. - К. : Книговид. центр "Посредник" Ltd, 1994. - 413 с. : іл.
 24. 84(4 Укр) Ш36 Шевченко, Т. Г. Художник : Повісті / Т. Г. Шевченко. - К. : Молодь, 1985. - 368 с.
 25. 85.1 Я94 Яцюк, В. Не забудьте пом'янути...Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури 1890-1940 = Shevchenko card as a memorial of history and culture 1890-1940 / В. Яцюк ; [Яцюк В. М.]. - 2-ге вид, доп. - К. : Криниця, 2008. - 584 с. - (Скарби Тарасової гори).

  Філософія - любов до мудрості

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.2 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 488 с.
 2. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.1 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 576 с.
 3. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.3 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. - 326 с.
 4. 87.3(0) І-90 Історія філософії : підруч. / [Ярошовець В. І., Александрова О. В., Аляєв Г. Є. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 927 с.
 5. 87 П69 Практикум з дисципліни "Філософія" для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей : навч. посіб. / [Уклад. С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмигель та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 184 с.
 6. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [Ред. Сидоренко О. П.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2010. - 414 с.
 7. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [ Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. та ін. За заг. ред В. І. Ярошовця ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 648 с.
 8. 87 Ф56 Філософія : навч. посіб. / [Ред. Надольний І.Ф.]. - 8-ме вид., стереотип. - К. : Вікар, 2011. - 455 с.
 9. 87+87.4 Ф56 Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [За ред. Додонова Р. О., Мозгового Л. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 512 с.
 10. 87 Ф56 Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи. Хрестоматія : навч. посіб. / [ Андрущенко В. П., Андрущенко Т. І., Адаменко Н. Б. та ін. За ред. Г. І. Волинки ]. - К. : Каравела, 2010. - 464 с.
 11. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.1 : Філософська пропедевтика / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 848 с.
 12. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.2 : Теоретична та практична філософія / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 431 с.
 13. 87.6 А66 Андрущенко, В. П. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія : підруч. / В. П. Андрущенко, Л. В. Губерський, М. І. Михальченко. - 4-е вид., випр. та доп. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 552 с.
 14. 87 Б17 Базилевич, В. Д. Философия экономики / В. Д. Базилевич, В. В. Ильин. - К., М. : Знання; Рыбари, 2011. - 927 с.
 15. 87 Б81 Бондаревич, І. М. Філософія : навч. посіб. / І. М. Бондаревич. - К. : Алерта, 2013. - 240 с.
 16. 87 Б92 Буслинський, В. А. Основи філософських знань : підруч. / В. А. Буслинський, П. І. Скрипка. - Львів : Новий світ-2000, 2011. - 352 с.
 17. 87 Г56 Гнатюк, Я. С. Аналітика філософії : навч. посіб. / Я. С. Гнатюк. - К. : Кондор, 2020. - 236 с.
 18. 87 Д18 Данильян, О. Г. Философия : учеб. / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. - Х. : Право, 2012. - 496 с.
 19. 87 Д75 Дробжева, Г. М. Введение в философию : Электронный ресурс / Г. М. Дробжева, О. А. Бурахина. - Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - 84 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/vvedenie_v_filosofiyu.rar
 20. 87 К19 Канке, В. А. Современная философия : Учебник / В. А. Канке. - 5-е изд., стереотип. - М. : Омега-Л, 2014. - 329 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/kanke_sovremennaya_filosofiya.rar
 21. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія : навч. посіб. / К. В. Кислюк. - 3-є вид., випр. - К. : Кондор, 2016. - 230 с.
 22. 87 К82 Кривуля, О. М. Філософія : Навч. посіб. / О. М. Кривуля. - Х. : ХНУ, 2010. - 592 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Kryvulya_Filosofiya.rar
 23. 87 Л83 Лузан, А. О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. - К. : ЦУЛ, 2013. - 136 с.
 24. 87 П12 Пазиніч, С. М. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Пазиніч. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 380 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/Pazynych_Filosofiya.rar
 25. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Основи філософських знань : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. - 4-те вид.,випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 312 с.
 26. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : підруч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 506 с.
 27. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - 5-те вид.,стереотип. - Львів : Новий світ-2000, 2010. - 504 с.
 28. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : Навч. посіб. в 2-х ч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 647 с.
 29. 83.7 П72 Препотенська, М. Філософія риторики.Екзистенційні та метаантропологічні аспекти : навч. посіб. / М. Препотенська ; [ Препотенська М.]. - К. : Інкос, 2011. - 228 с.
 30. 87 С38 Синицына, А. В. Философия : учеб. пособ. / А. В. Синицына. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 352 с.
 31. 87.3(0) С69 Сошніков, А. О. Історія філософії : Навч. посіб. / А. О. Сошніков. - Х. : Майдан, 2016. - 162 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.3/Istoriia_filosofii_navch_posib.rar
 32. 87 С 72 Спиркин, А. Г. Философия: : Учеб. / А. Г. Спиркин ; [Спиркин А. Г.]. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 828 с.
 33. 72 С79 Степин, В. С. История и философия науки : Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В. С. Степин. - М. : Академический Проект, Трикста, 2011. - 423 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/72/Ist_filos_i_nauki.rar
 34. 87 Ч-49 Черній, А. М. Філософія : навч. посіб. / А. М. Черній ; [Черній А. М.]. - К. : Академвидав, 2011. - 392 с. - (Сам).
 35. 87 Щ61 Щерба, С. П. Філософія : підруч. / С. П. Щерба, О. А. Заглада. - 5-е вид. - К. : Кондор, 2011. - 548с.

  25 лютого - 150 років від дня народження Лесі Українки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) А72 Антологія української драматургії. Вип. 2. - К. : Мистецтво, 2005. - 432 с.
 2. 84(4 Укр) З-80 Золоті рядки української класичної літератури. Проза, поезія, драматургія / [ Уклад. С. М. Заготова]. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2009. - 800 с.
 3. 84(4 Укр) З-80 Золоті скарби української класики. Поезія, проза / [Уклад. Заготова С. М.]. - Д. : ТОВ "ВКФ"БАО", 2010. - 352 с.
 4. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура другої половини ХІХ століття. Кн.2 / Патон Б.Є., Веревес Г.Д., Курас І.Ф. та ін. - К. : Наукова думка, 2005. - 1295 с.
 5. 83(4 Укр) І-90 Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст.:У 2 кн. : Підруч. Кн.1 / Гнідан О.Д. - К. : Либідь, 2005. - 624 с.
 6. 84(4 Укр) У45 Леся Українка у світі перекладу (вибрані твори європейськими мовами) : навч. посіб. / [Упоряд. і відпов. ред. Н. О. Данилюк]. - К. : Кондор, 2019. - 272 с.
 7. 84(4 Укр) Л64 Літературні шедеври видатних українських жінок-письменниць / [ Укл. Заготова С. М. ]. - Донецьк : ТОВ " ВКФ" БАО", 2009. - 448 с.
 8. 83.3 Л93 Любов славетних письменників у листах і в житті : збірник художньо-документальних нарисів / [Авт.-упоряд. В. О. Кирилюк]. - К. : Криниця, 2008. - 496 с. - (Серця скоряються коханню).
 9. 66.1 У45 Українська державницька ідея : Антол. політ. традиціоналізму / Уклад. і передм. Шокало О., Орос Я. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 10. 63.3(4 Укр) Г64 Гомотюк, О. Є. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. XIX - перша третина XX ст.) : монографія / О. Є. Гомотюк ; Гомотюк О.Є. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 552 с.
 11. 83.3(4 Укр) Д99 Дяченко, С. І. Українська література: для іноземних студентів : підруч. / С. І. Дяченко, О. В. П'ятецька. - К. : Академія, 2010. - 312 с.
 12. 83.3(4 Укр) К56 Ковалів, Ю. Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХ ст. : Підруч.у 10-ти т. Т.1 : У пошуках іманентного сенсу / Ю. Ковалів. - К. : Академія, 2013. - 512 с.
 13. 83.3(4 Укр) К56 Ковалів, Ю. Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХІ ст. : Підруч.у 10-ти т. Т.2 : У пошуках іманентного сенсу / Ю. Ковалів. - К. : Академія, 2013. - 624 с. - (Альма-матер).
 14. 83.3(4 Укр) Л38 Левченко, Г. Міф проти історії. Семіосфера лірики Лесі Українки : монографія / Г. Левченко. - К. : Академвидав, 2013. - 332 с. - (Монограф).
 15. 83.3(4 Укр) М21 Малютіна, Н. П. Українська драматургія кінця ХІХ-початку ХХ ст. : навч. посіб. / Н. П. Малютіна ; [ Малютіна Н. П. ]. - К. : Академвидав, 2010. - 256 с. - (Альма-матер).
 16. 83.3(4 Укр) П16 Панасенко, Т. М. Леся Українка / Т. М. Панасенко ; [Панасенко Т. М.]. - Х. : Фоліо, 2009. - 123 с.
 17. 83 П50 Поліщук, Я. О. Література як геокультурний проект : монографія / Я. О. Поліщук ; Поліщук Я. - К. : Академвидав, 2008. - 304 с. - (Монограф).
 18. 83.7 С13 Сагач, Г. М. Вибрані твори : В 5 т. Т. 2 : Хрестоматія: "Золотослів" / Г. М. Сагач. - Рівне : ПП ДМ, 2006. - 288 с.
 19. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Драма : Драма / Л. Українка. - Симферополь, 2001.
 20. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Оргія = Драматичні поєми / Л. Українка. - К. : Основи, 2001. - 772 с.
 21. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Поезія. Драматичні твори / Л. Українка. - К. : Наук. думка, 2001. - 384 с.
 22. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Поезія. Драматичні твори / Л. Українка ; Українка Л. - К. : Наук. думка, 2008. - 384 с.
 23. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Руфін і Прісцілла: драма у п'яти діях / Л. Українка. - К. : Либідь, 2011. - 200 с. : іл.
 24. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Твори / Леся Українка. - К. : Дніпро, 2000. - 632 с.

  21 лютого - Міжнародний день рідної мови

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр З-19 Закон України " Про забезпечення функціонування української мови як державної" : офіційний текст. - К. : Алерта, 2019. - 52 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. / [Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 296 с.
 3. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 4. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 5. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 6. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_literaturna_mova.rar
 7. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 8. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_Prakt_dovidnyk.rar
 9. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 10. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 11. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 12. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 13. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 14. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 15. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 16. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 17. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_dlya_inozemciv.rar
 18. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 19. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_lit_mova.rar
 20. 81.2 Ісп Г44 Гетьман, З. О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccoin del espanol al ucraniano : навч. посіб. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова. - К. : Київський університет, 2010. - 223 с.
 21. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 22. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 23. 81 Д21 Дахно, І. І. Переклад. Перевод. Translation : збірник текстів для перекладу і самоперевірки / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2014. - 348 с.
 24. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 25. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 26. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 27. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Prakt_kurs_Ukr_movi.rar
 28. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 29. 81.2 Укр+67.71 К12 Кабиш, О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практич. посіб. / О. О. Кабиш. - К. : Алерта, 2019. - 110 с.
 30. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 31. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мовавсіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 32. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 33. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 34. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 35. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 36. 81.2 Нім Л20 Лалаян, Н. С. Порівняльна граматика німецької та української мов = Vergleichende Grammatik der deutschen und der ukrainischen Sprache : Навч. посіб. / Н. С. Лалаян, О. В. Подвойська. - Вінниця : Нова книга, 2013. - 224 с.
 37. 81.2 Нім+81.2 Укр Л93 Любчук, Н. В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія : навч. посіб. / Н. В. Любчук. - К. : Київський університет, 2011. - 161 с.
 38. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 39. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 40. 81.2 Англ+81.2 Укр М64 Мірончук, Т. А. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : навч. посіб. / Т. А. Мірончук. - К. : Персонал, 2013. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/81/81.2/Porivn_Leksikol.rar
 41. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 42. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 43. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 44. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 45. 67.404 Т50 Товт, М. М. Научно-практический комментарий Закона Украины " Об основах государственной языковой политики " : (с приложениями) / М. М. Товт, С. С. Черничко. - К. : Русскоязычная Украина, 2013. - 158 с.
 46. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 47. 81.2 Укр Ч-90 Чумак, В. В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : Навч. посіб. / В. В. Чумак, О. Г. Чумак. - К. : Знання, 2011. - 631 с.
 48. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 49. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 50. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 51. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 52. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 53. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 54. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.

  До Дня Героїв Небесної сотні

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.2 : Двадцять років потому. Осмислення / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 1064 с.
 2. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан. Лірична хроніка : поетична колекція. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 44 с.
 3. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка в новелах. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 216 с.
 4. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка відчуттів. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 156 с.
 5. Минуло три роки, а біль не минає // Голос України. - 2017. - № 21 лютого. - С.1., 3.
 6. 84(4 Укр) Б48 Бердинських, К. Єлюди : теплі історії з Майдану / К. Бердинських. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 184 с.
 7. Бодня, Т. Розстріл на Інститутській спланували заздалегідь / Т. Бодня // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 19 лютого. - С.1-2.
 8. 66.4 Б82 Борисова, О. В. Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 9. Власенко, В. У Києві створять Музей - меморіал Героїв Небесної Сотні / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 22 листопада. - С.2.
 10. Вовк, Л. Пам'ять Небесної Сотні буде гідно увіковічнено / Л. Вовк // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 23 лютого. - С.3.
 11. 84(4 Укр) Г93 Гук, Н. Євромайдан. Звичайні герої / Н. Гук. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 144 с.
 12. 84(4 Укр) Д50 Дичка, Н. Знакове світло Майдану : збірка поезій / Н. Дичка. - К. : Смолоскип, 2014. - 48 с.
 13. Жежера, В. На порозі омріяного дому / В. Жежера // Голос України. - 2015. - № 21 листопада. - С.1,9.
 14. Ковалів, І. Революція крізь призму облич / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 19 лютого. - С.3.
 15. Ковальова, В. Обличчя Майдану оживають в портретах / В. Ковальова // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 5 квітня. - С.6.
 16. Конарєва, Л. Я і революція / Л. Конарєва // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 листопада. - С.3.
 17. Мацегора, К. Вимога одна: покарати злочинців / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 19 лют. - С.1-2.
 18. Мацегора, К. Майдан символізує вільну націю / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 24 лют. - С.1-2.
 19. Медуниця, Ю. Країну врятовано від колапсу / Ю. Медуниця // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 22 грудня. - С.2.
 20. Моісеєва, Т. Головна мета Майдану знову попереду / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 листопада. - С.3.
 21. Моісеєва, Т. Час, коли цементується нація / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 21 листоп. - С.5.
 22. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 23. Пекний, О. Під час Революції Гідності постраждали понад дві тисячі протестувальників / О. Пекний // Голос України. - 2015. - № 18 листопада. - С.4.
 24. Петрушенко, М. Ми разом були в бою / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 13 лют. - С.3.
 25. Поліщук, І. Суддів майдану ще можна покарати / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 4 березня. - С.1.,4.
 26. Романюк, Т. Слова зайві, коли на очах сльози, а в душі ятрять втрати / Т. Романюк // Віче. - 2015. - №5. - С.32-33.
 27. 340.15(477) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.
 28. Шевченко, А. Є історична можливість, щоб ідеї революції Гідності стали реальністю / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 9 грудня. - С.1-2.
 29. Шевченко, А. Революція гідності - як боротьба добра зі злом - ще триває / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 24 лют. - С.1-2.
 30. Шевченко, А. У розслідуванні справ щодо злочинів на Майдані крапки ще не розставлено / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 16 квіт. - С.1,3.
 31. Юрченко, М. Герої Майдану стояли заради майбутнього / М. Юрченко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 20 лютого. - С.2.

  Практикуми та тренінги з психології

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.4 И27 Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия / Ред. Леванова Е.А. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 2. 88.37 П69 Практикум по психологии здоровья / Ред. Никифоров Г.С. - С.Пб. : Питер, 2005. - 351 с.
 3. 88.3 П69 Практикум по экспериментальной и прикладной психологии / [Ред. Крылова А. А.]. - Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. - 272 с.
 4. 88.4-4 Т66 Тренинг профессиональной идентичности / автор-составитель Л.Б. Шнейдер. - М.-Воронеж : МПСИ; НПМ "МОДЭК", 2008. - 208 с.
 5. 88.8 Т66 Тренінг керованої поведінки підлітків : методич. посіб; науково-методич. рекомендації. - 2-ге вид. - Одеса : Лерадрук, 2019. - 46 с.
 6. 88.8 А68 Анн, Л. Психологический тренинг с подростками / Л. Анн. - С.Пб. : Питер, 2007. - 272 с. - (Эффективный тренинг).
 7. 88.3 Г67 Горбатов, Д. С. Общепсихологический практикум : Учеб. пособие для бакалавров / Д. С. Горбатов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 307 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.3/Gorbatov_Ob_psyh_praktikum.rar
 8. 88.6 Г67 Горбушина, О. П. Психологический тренинг. Секреты проведения / О. П. Горбушина ; Горбушина О. - С.Пб. : Питер, 2008. - 176с. : ил.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.6/gorbushina.rar
 9. 88.4 Г78 Грачева, В. Н. Телесно-ориентированный тренинг: Тело как зеркало нашей жизни / В. Н. Грачева. - С.Пб. : Речь, 2006. - 144 с.
 10. 88.4-10 Г78 Грачева, Л. В. Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого потенциала / Л. В. Грачева. - С.Пб. : Речь, 2006. - 60 с.
 11. 88.53 Г79 Гребнева, В. В. Теория и технология решения психологических проблем : учеб. пособ. / В. В. Гребнева. - К. : Сварог, 2017. - 192 с.
 12. 88.4-5 Г80 Гремлинг, С. Практикум по управлению стрессом = Stress management workbook techniques and self-assesment procedures / С. Гремлинг, С. Ауэрбах. - С.Пб. : Питер, 2002. - 240 с. - (Практикум по психологии).
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Praktikum_po_upr_stressom.rar
 13. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг креативности для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 14. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг уверенного поведения для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с. : ил.
 15. 88.8 Е60 Емельянова, Е. В. Психологические проблемы современных подростков и их решение в тренинге / Е. В. Емельянова. - К. : Сварог, 2017. - 376 с.
 16. 88.6 К65 Коняхин, А. В. Тренинг интелектуальных способностей: задачи и упражнения / А. В. Коняхин. - С.Пб. : Питер, 2007. - 128 с.
 17. 88.4-7 Л96 Лютова-Робертс, Е. К. Тренинг начинающего консультанта: ведение дрверительной беседы / Е. К. Лютова-Робертс ; Лютова-Робертс Е. К. - С.Пб. : Речь, 2007. - 307 с.
 18. 88.6 М60 Мілютіна, К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу : Навч. посіб. / К. Л. Мілютіна. - К. : МАУП, 2004. - 192 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Teor_ta_prakt_psihol_treningu(Milutina).pdf
 19. 88.4-6 М75 Молодцова, Н. Г. Практикум по педагогической психологии / Н. Г. Молодцова ; Молодцова Н. Г. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2009. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/88.4/Molodcova_Prakt_po_psyh.rar
 20. 88.4-6 О-66 Орлова, И. В. Тренинг профессионального самопознание: теория, диагностика и практика педагогической рефлексии : Хрестоматия / И. В. Орлова. - С.Пб. : Речь, 2006. - 128 с.
 21. 88.6 П27 Перлз, Ф. Практикум по гештальт-терапии : Пер. с англ. / Ф. Перлз, П. Гудмен, Р. Хефферлин. - М : Изд-во Ин-та Психотерапии, 2005. - 240 с.
 22. 88 Р34 Резван, О. О. Практикум із психології : Навч. посіб. / О. О. Резван, Н. С. Моргунова, О. В. Кір'янова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 157 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/88/Rezvan_Prakt_z_psyhologii.rar
 23. 88.5 Р79 Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг = Interkulturelle kommunikation. Theorie. Training : Учеб.-метод. пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 223 с.
 24. 88.53 Р82 Рубштейн, Н. В. Полный тренинг по развитию уверенности в себе / Н. В. Рубштейн. - К. : Сварог, 2018. - 224 с.
 25. 88.5 С91 Суховершина, Ю. В. Тренинг делового( профессинального) общения / Ю. В. Суховершина, Е. П. Тихомирова, Ю. Е. Скоромная. - 2-е изд. - М. : Академический проект; Фонд "Мир", 2009. - 128 с.
 26. 88.6 Т60 Торн, К. Тренинг. Настольная книга тренера / К. Торн, Д. Маккей. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 240 с. - (Эффективный тренинг).
 27. 88.37 Ф33 Федорчук, В. М. Тренінг особистісного зростання : навч. посіб. / В. М. Федорчук. - К. : ЦУЛ, 2014. - 250 с.
 28. 88.6 Ф78 Фопель, К. Технология ведения тренинга. Теория и практика = Handbuch fur Gruppnleiter/innen. Zur theorie und praxis der interaktionsspiele / К. Фопель ; Фопель К. ; пер.с нем. - 3-е изд. - М. : Генезис, 2007. - 267 с.
 29. 88.5 Ш48 Шепелева, Л. Н. Программы социально-психологических тренингов / Л. Н. Шепелева. - С.Пб. : Питер, 2007. - 160 с.
 30. 88.6 Э41 Эксакусто, Т. В. Практикум по групповой психокоррекции: тренинги, упражнения, ролевые игры / Т. В. Эксакусто ; Эксакусто Т. В. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 339 с. - (Психологический практикум).
 31. 88.4 Я67 Яньшин, П. В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности / П. В. Яньшин. - С.Пб. : Питер, 2004. - 336 с.

  Менеджент та його напрямки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(10) А72 Антикризовий менеджмент : Навч. посіб. / [СкібіцькаЛ. І., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 584 с.
 2. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [За ред. Мошека Г. Є.]. - вид. 2-ге, доп., перероб. - К. : Ліра-К, 2013. - 550 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [За ред. С. І. Михайлова]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 536 с.
 4. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [Уклад. Шинкарук Л. В., Мостенська Т. Л., Власенко Т. О.]. - К. : Кондор, 2018. - 220 с.
 5. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [За ред. С. І. Михайлова]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 536 с.
 6. 65.290-2 М50 Менеджмент : Підруч. / [Мостенська Т. Л., Новак В. О., Луцький М. Г. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2012. - 758 с.
 7. 65.290-2+65.43 М50 Менеджмент готелю : Навч. посіб / [Ред. Мунін Г. Б.]. - К. : Кондор, 2011. - 443 с.
 8. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування : в 2 ч. Ч. 2 : Менеджмент / [За ред. О. В. Баєвої, Н.І. Новальської]. - К. : Персонал, 2015. - 326 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Men_i_adm_II.rar
 9. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку : матеріали ІІІ наук. практ. конф. магістрів та молодих вчених, м. Київ, МАУП, 15 квітня 2012 р. / [Ред. Новальська Н. І., Терещенко Н. М., Філіпова М. І.]. - К. : Персонал, 2012. - 168 с.
 10. 65.290-2 М50 Менеджмент і лідерство в медсестринстві : підруч. / [Шатило В. Й., Копетчук В. А., Гордійчук С. В. та ін.]. - К. : Медицина, 2013. - 304 с.
 11. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
 12. 65.290-2 М50 Менеджмент організації. Теорія та практика : навч. посіб. ХХІ ст. / [За заг. ред. Мошека Г. Є.]. - К. : Ліра-К, 2019. - 808 с.
 13. 65.290-2 М50 Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / [Петков В. П., Петков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 312 с.
 14. 65.290-2 М50 Менеджмент. Ситуаційні вправи = Management. Cases / [Відповід. за випуск Мостенська Т. Л., Ралко О. С.]. - К. : Нац. ун-т харчових технологій, 2015. - 430 с.
 15. 65.290-2 М50 Менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / [Кузнецова Т. О., Янковська Л. А., Савіна Н. Б. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 293 с.
 16. 65.290-2(2) О-75 Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України : Навч. посіб. / [Ред. Литвиновський Є. Ю.]. - К. : Ліра-К, 2011. - 284с.
 17. 65.290-2 О-75 Основи менеджменту. Теорія і практика : навч. посіб. / [За заг. ред. Мошека Г. Є]. - К. : Ліра-К, 2020. - 528 с.
 18. 65.290-2 О-91 Офісний менеджмент : Навч. посіб. / [Скібіцька Л. І., Щелкунов В. І., Сівашенко Т. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 616 с.
 19. 65.290-2 Р32 Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посіб. / [Ред. Воронкова В.Г.]. - К. : Професіонал, ЦУЛ, 2010. - 351с.
 20. 65.290-2 С91 Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях (основні поняття) : навч. посіб. / [За заг. ред. Балашова А. М., Мошека Г. Є.]. - К. : Алерта, 2018. - 620 с.
 21. 65.290-2+65.43 А65 Андренко, І. Б. Менеджмент готельно-ресторанного господарства : Підруч. / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 431 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.43/Andrenko_Men-t_got-rest_gospodarstva.rar
 22. 65.290-2 А65 Андренко, І. Б. Менеджмент туризму : Навч. посіб. / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 402 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Andrenko_Men-t_turyzmu.rar
 23. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 2 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 308 с.
 24. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 1 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 372 с.
 25. 65.290-2 Б81 Бондар, О. В. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / О. В. Бондар ; [ Бондар О. В. ]. - 2-ге вид., прероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 388 с.
 26. 65.290-2 В38 Веснин, В. Р. Основы менеджмента : учебник / В. Р. Веснин ; [Веснин В. Р.]. - М. : Проспект, 2010. - 320 с.
 27. 65.290-2+65.43 Д13 Давидова, О. Ю. Ресторанний менеджмент : Підруч. / О. Ю. Давидова, А. І. Усіна, І. В. Сегеда. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 279 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Davydova_Restor_men-t.rar
 28. 65.290-2+65.290-21 Д53 Дмитренко, Л. А. Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / Л. А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. М. Косяченко. - К. : Медицина, 2010. - 144 с.
 29. 65.290-2 Д72 Драчева, Е. Л. Менеджмент : Учебник / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 16-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2016. - 304 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/dracheva_menedzhment.rar
 30. 65.290-2 Д81 Дудар, Т. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар. - К. : ЦУЛ, 2013. - 336 с.
 31. 65.261 Є27 Євтух, О. Т. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки : Навч. посіб. / О. Т. Євтух, О. О. Євтух. - К. : ЦУЛ, 2011. - 408 с. - CD.
 32. 65.290-2(7) К15 Кайлюк, Є. М. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, В. М. Андрєєва, В. В. Гриненко. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 279 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Kailuk_Strat_men-t.rar
 33. 65.290-2+65.290-21 К17 Калетнік, Г. М. Менеджмент та маркетинг : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська. - К. : Хай-Тек Прес, 2011. - 580 с.
 34. 65.290-2 К56 Коваленко, Л. О. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, С. М. Зеленський, М. М. Забаштанський. - К. : Слово, 2011. - 416 с.
 35. 65.290-21 К73 Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; Пер. с англ. под науч. ред. С.Г.Жильцова. - 3-е изд. - СПб : Питер, 2010. - 480 с. - ("Классический зарубежный учебник").
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-21/Marketing_menedzhment_Ekspress_kurs_2010.rar
 36. 65.290-2 К88 Кудла, Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : пдруч. / Н. Є. Кудла ; [Кудла Н.Є.]. - К. : Знання, 2012. - 343 с.
 37. 65.290-2 К89 Кузьмін, О. Є. Менеджмент: 1001 тест : збірник тестових завдань / О. Є. Кузьмін, Т. М. Гладун. - Л. : Львівська політехніка, 2012. - 284 с.
 38. 65.290-2 К89 Кузьмін, О. Є. Менеджмент : навч. посіб. для самостійної роботи студента / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Н. Я. Петришин. - К. : Академвидав, 2012. - 296 с. - (САМ!).
 39. 65.290-2 Л15 Ладонько, Л. С. Менеджмент : навч. посіб. / Л. С. Ладонько, О. В. Михайловська, Н. В. Філіпова. - К. : Кондор, 2015. - 268 с.
 40. 65.290-2 Л37 Левицька, Е. В. Менеджмент підприємств за кризових умов : навч. посіб. / Е. В. Левицька ; [Левицька Е.В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 176 с.
 41. 65.290-2 М15 Макаров, В. М. Менеджмент : Учебное пособие / В. М. Макаров, Г. В. Попова. - С.Пб. : Питер, 2011. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/makarov_v_m_popova_g_v_menedzhment.rar
 42. 65.290-2 М69 Михненко, П. А. Теория менеджмента : Учеб. / П. А. Михненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Моск. фин.-пром. ун-т "Синергия", 2014. - 640 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/mikhnenko_teoriya_menedzhmenta.rar
 43. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : навч. посіб. В 3-х ч. Ч.1 / І. М. Найдьонов. - К. : Персонал, 2018. - 250 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_1.rar
 44. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.2 / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 260 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_2.rar
 45. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.3 / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 234 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_3.rar
 46. 65.290-2 О-66 Орликовський, М. О. Самоменеджмент: практикум : навч. посіб. / М. О. Орликовський, Г. В. Осовська, В. І. Ткачук. - К. : Кондор, 2012. - 410 с.
 47. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Основи менеджменту: практикум : навч. посіб. / Г. В. Осовська, І. В. Копитова. - К. : Кондор, 2010. - 581 с.
 48. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Менеджмент : підручн. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К. : Кондор, 2015. - 563с.
 49. 65.261 П12 Пазинич, В. І. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 408 с.
 50. 65.290-2 П34 Писаревський, І. М. Менеджмент організацій сектора туризму : Навч. посіб. / І. М. Писаревський, Л. А. Нохріна, С. А. Александрова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 310 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/65/65.290-2/Pysarevskiy_Men-t_organizaciy.rar
 51. 65.290-2 Р85 Рульєв, В. А. Менеджмент : Навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. - К. : ЦУЛ, 2011. - 312 с.
 52. 65.290-2 С22 Сахно, Є. Ю. Менеджмент сервісу: теорія та практика : навч. посіб. / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенок. - К. : ЦУЛ, 2010. - 328 с.
 53. 65.290-2(7) С89 Сумець, О. М. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. / О. М. Сумець, М. І. Бондаренко. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 240 с.
 54. 65.290-2 Т41 Тимохова, Г. Б. Менеджмент : навч. посіб. / Г. Б. Тимохова, Т. А. Білокінь. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 55. 65.290-2 Ф33 Федоренко, В. Г. Менеджмент : підруч. / В. Г. Федоренко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 492 с.
 56. 65.290-2 Х66 Хмурова, В. В. Менеджмент підприємницької діяльності : Навч. посіб. / В. В. Хмурова. - К. : ЦУЛ, 2013. - 286 с.
 57. 65.290-2 Ш95 Шульга, М. А. Політичний менеджмент : Навч. посіб. / М. А. Шульга, О. А. Зубчик. - К. : Академвидав, 2013. - 160 с. - (Альма-матер).
 58. 88.4-8 Щ38 Щёкин, Г. В. Психология менеджмента: : учеб. изд. / Г. В. Щёкин. - стереотип. - К. : МАУП, 2020. - 604 с.
 59. 65.29+65.290-2 Я77 Ярошевич, Н. Б. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич, Р. З. Берлінг, А. С. Гаврилюк. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 408 с.

  Журналістика

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 Ж92 Журналістика: словник-довідник / [Авт.- уклад. Михайлин І. Л.]. - К. : Академвидав, 2013. - 320 с.
 2. 76.01 Ж92 Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво : навч. посіб. / [Приступенко Т. О., Радчик Р. В., Василенко М. К. та ін.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Київський університет, 2012. - 352 с.
 3. 76.01 И90 История зарубежной журналистики. 1800-1945 гг. : Хрестоматия / Сост. Прутцков Г. В. - М. : Аспект-Пресс, 2007. - 397 с.
 4. 76.01 П61 Посібник з журналістських розслідувань. Теорія та практика / Бєль Б. та ін. - К. : Друкарня Бізнесполіграф, 2013. - 190 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Bel_Zhurnal_rozsliduvannya.rar
 5. 76.01 П69 Практикум із журналістської етики : Навч. посіб. / Під ред. В.Ф.Іванова. - К. : Видавець О.Зень, 2012. - 320 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Ivanov_Prakt_z_zhurn_etyky.rar
 6. 76.01 П90 Путівник ретельного журналіста / [Упор. Куликов А.]. - К. : Київська типографія, 2007. - 173 с.
 7. 76.01 У59 Универсальная журналистика : Учеб. для вузов / Под ред. Л.П. Шестеркиной. - М. : Аспект Пресс, 2016. - 480 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Shesterkina_Univ_zhurnalistika.rar
 8. 92 Б81 Бондар, Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко. - К. : Персонал, 2010. - 400 с.
 9. 76.01 В57 Владимиров, В. М. Історія української журналістики (1917-1991) : Навч. посіб. / В. М. Владимиров. - К. : МАУП, 2007. - 174 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Ist_Ukr_gurn.pdf
 10. 76.01 В57 Владимиров, В. М. Вступ до спеціальності "Журналістика" : Навч. посіб. / В. М. Владимиров. - К. : МАУП, 2007. - 166 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/p08_07.pdf
 11. 76.01 Г74 Гоян, В. В. Журналістська творчість на телебаченні : монографія / В. В. Гоян. - К. : Київський університет, 2011. - 319 с.
 12. 76.01 Ж17 Жадько, В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності : Навч. посіб. / В. О. Жадько. - К. : Знання, 2012. - 271 с.
 13. 76.01 З-46 Здоровега, В. Теорія і методика журналістської творчості : Підруч. / В. Здоровега. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів : ПАІС, 2004. - 268 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Zdorovega_Zhurnal_tvorchist.rar
 14. 76.01 І-20 Іванов, В. Ф. Журналістська етика : Підруч. / В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк. - 2-ге вид., випр. - К. : Вища шк., 2007. - 231 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Ivanov_Zhurnal_etyka.rar
 15. 76.01 К26 Карпенко, В. Журналістика: вступ до фаху : навч. посіб. / В. Карпенко ; [Карпенко В.]. - К. : Університет "Україна", 2011. - 195 с.
 16. 76.01 К43 Кирилова, О. Міжнародна журналістика : Навч. посіб. / О. Кирилова ; За наук. ред. В.Д.Демченка. - Дніпро : ДНУ, 2016. - 170 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Kyrylova_Mizhnar_zhurnalistyka.rar
 17. 32.973 К45 Кихтан, В. В. Информационные технологии в журналистике / В. В. Кихтан. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 160 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/infzur.rar
 18. 76.01 К38 Кібл, Р. Журналістська етика / Р. Кібл ; [Кібл Р.]. - К. : Київська типографія, 2008. - 188 с.
 19. 76.01 К75 Коханова, Л. А. Экологическая журналистика, PR и реклама : Учеб. пособие / Л. А. Коханова ; Ред. Засурский Я. Н. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Kohanova.rar
 20. 76.0 К75 Коханова, Л. А. Основы теории журналистики : учеб. пособ. / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 536 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Kohanova_Osn_teor_zhurnalistiki.rar
 21. 76.01 Л55 Лизанчук, В. В. Основи радіожурналістики : Підручник / В. В. Лизанчук. - К. : Знання, 2006. - 628 с.+ компакт диск.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Lyzanchuk_Osn_radiozhurnalistyky.rar
 22. 76.01 М47 Мелещенко, О. К. Історія журналістики Великої Британії : конспект лекцій / О. К. Мелещенко. - К. : Київський університет, 2010. - 215 с.
 23. 76.0 М48 Мельник, Г. С. Деловая журналистика : учеб. пособие / Г. С. Мельник, С. М. Виноградова. - С.Пб. : Питер, 2010. - 304 с.
 24. 76.01 М48 Мельник, Г. С. Основы творческой деятельности журналиста / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. - С.Пб. : Питер, 2008. - 272 с. : ил.
 25. 76.01 М69 Михайлин, І. Л. Основи журналістики : Підручн. / І. Л. Михайлин ; [Михайлин І. Л.]. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2011. - 496 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Osnovy_zhurnlistyky.rar
 26. 76.01 М69 Михайлин, І. Л. Основи журналістики : підручн. / І. Л. Михайлин. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2020. - 496 с.
 27. 76.01 М82 Москаленко, А. Теорія журналістики : Навч. посіб. / А. Москаленко. - К. : ЕксОБ, 2002. - 335 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Teoriia_zhurnalistyky.rar
 28. 76.0 О-53 Олешко, В. Ф. Журналистика как творчество / В. Ф. Олешко. - М. : РИП-холдинг, 2003. - 222 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/jurnaltvor.rar
 29. 76.01 О-62 Опришко, Л. Основи судової журналістики : Посіб. / Л. Опришко, Л. Панкратова. - К., 2016. - 152 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Opryshko_Osn_sud_zhurnalistyky.rar
 30. 76.01 П84 Прохоров, Е. П. Введение в теорию журналистики : Учебник для студентов вузов / Е. П. Прохоров. - 8-е изд., испр. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 351 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Prohorov_Vved_v_teor_zhurnalistiki.rar
 31. 76.01 Р39 Рендол, Д. Універсальний журналіст / Д. Рендол ; [Рендол Д.] ; пер.з англ. Марченко М. - К. : Київська типографія, 2007. - 150 с.
 32. 76.01 С50 Смирнов, В. В. Жанры радиожурналистики : Учеб. пособие / В. В. Смирнов. - М. : Аспект-пресс, 2002. - 288 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Smirnov_Zhanry_zhurnalistiki.rar
 33. 76.01 С75 Срібняк, І. Історія журналістики: виникнення та розвиток новинних мас-медіа в країнах Європи, Азії та Північної Америки (ХVІІ-ХХ ст.) : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Срібняк. - 2-е вид., перероб. - К. : Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2018. - 156 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Sribnyak_Ist_zhurnalistyky.rar
 34. 76.01 Т57 Тонкіх, І. Ю. Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті : Навч. посіб. / І. Ю. Тонкіх. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 130 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/76/Tonkih_Internet-jurrnalistyka.rar
 35. 60.56 Ф76 Фомичева, И. Д. Социология СМИ : Учеб. пособие / И. Д. Фомичева. - М. : Аспект-Пресс, 2007. - 335 с.
 36. 76.01 Ч-49 Черникова, Е. В. Литературная работа журналиста : Учебник / Е. В. Черникова. - М. : Гардарики, 2007. - 187 с.

  22 січня - День Соборності України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 2. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 3. 63.3(4 Укр) У45 Україна - козацька держава : Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Авт.-упоряд. Недяк В.В. - К. : Емма, 2004. - 1216 с.
 4. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.5 : Імперська доба.1800-1917 рр. / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Реєнт О. П. та ін.]. - К. : КРІОН, 2011. - 720 с.
 5. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії / Ред. Борисенко В. - К. : Либідь, 2004. - 328 с.
 6. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії: нові сторінки / [Ред. Борисенко В.]. - К. : Либідь, 2010. - 264 с.
 7. 66.3 У45 Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. статей / [За ред. М. М. Розумного]. - К. : НІСД, 2012. - 384 с.
 8. 63.3(4 Укр) Б14 Багацький, В. В. Історія України : підруч. / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2010. - 388 с.
 9. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 10. 63.3(4Укр) В42 Відейко, М. Ю. Україна: від Антів до Русі / М. Ю. Відейко ; Відейко М. Ю. - К. : Кріон, 2009. - 240 с.
 11. 63.3(4 Укр) Г20 Гарін, В. Б. Історія України : Навч. посіб. / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 12. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. Україна - козацька держава. Історія українського козацтва : Посіб. / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256 с.
 13. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 14. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 15. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин, В. Україна: поступ історії / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковатий. - К. : Альтернативи, 2003. - 320 с.
 16. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, Ю. А. Історія України : навч. посіб. / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. - 3-тє вид. доп. і перероб. - К. : КМ Академія, 2010. - 595 с.
 17. 63.3(4 Укр) О-53 Олексюк, Т. Соборна Україна : Наук. розвідки і спомини / Т. Олексюк. - К. : Укр. видав. спілка, 2004. - 640 с.
 18. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Іван Мазепа / С. Павленко. - К. : Альтернативи, 2003. - 416 с.
 19. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 20. 63.3(4 Укр) П25 Пепа, В. І. Україна в дзеркалі тисячоліть : Літ.- публіц. вид. / В. І. Пепа. - К. : Просвіта, 2006. - 344 с.
 21. 63.3(4Укр)+67.3(4Укр) П30 Петрів, Р. Східна Галичина у складі Австрійської імперіїї (історико-правовий аспект) / Р. Петрів ; [ Петрів Р.]. - Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т, 2009. - 255 с.
 22. 63.3(4 Укр)я2 С32 Сергійчук, В. Соборна пам'ять України : Календар-альманах / В. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2007. - 288 с.
 23. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Українська соборність : Відродження українства в 1917- 1920 роках / В. І. Сергійчук. - К. : Укр. видавнича спілка, 1999. - 414 с.
 24. 63.3(4 Укр) С51 Смолій, В. Богдан Хмельницький / В. Смолій, В. Степанков. - К. : Альтернативи, 2003. - 400 с. : іл.
 25. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.

  Етика та естетика

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87.7 Д29 Деловая этика / Авт.-сост. В.К.Трофимов. - Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. - 352 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.7/deletiktrof.rar
 2. 87.8 Е86 Естетика : Підруч. / Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І. та ін. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К. : Вища шк., 2005. - 431 с.
 3. 87.8 Е86 Естетика : Підруч. / [Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І. та ін.]. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : ЦУЛ, 2010. - 520 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.8/Estetyka.rar
 4. 87.7 Е88 Етика : Навч. посіб. / Лозовий В.О. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 224 с.
 5. 87.7 Е88 Етика ділових відносин : Навч. посіб. / Лесько О.Й. та ін. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 309 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.7/Etyka_dilovykh_vidnosyn.rar
 6. 87.7 Е88 Етика та естетика : навч. посіб. / [За ред. В. Л. Петрушенко]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 308 с.
 7. 87.7+87.8 Е88 Етика. Естетика : навч. посіб. / [За ред. Панченко В. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 432 с.
 8. 87 О-75 Основи філосовських знань. Філософія. Логіка. Етика. Естетика. Релігієзнавство : підручник / [Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 1028 с.
 9. 87.7 П75 Прикладна етика : навч. посіб. / [Ред. Панченко В. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 392 с.
 10. 87.7 П84 Профессиональная этика и служебный этикет : Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.7/Professional_etika.rar
 11. 86.2 Р36 Религиозная этика : краткий конспект лекций для студ.-заоч. / [ Авт.-сост. Д. Мартышин ]. - К. : Персонал, 2011. - 82 с.
 12. 87.7 Э90 Этика : учебник / [Ред. Гусейнов А. А., Дубко Е. Л.]. - М. : Гардарики, 2007. - 496 с.
 13. 87.7 Э90 Этика : Учеб. пособие / Ред. Лозовой В. А. - Х. : Издатель СПД ФЛ Вапнярчук Н. Н., Право, 2006. - 248 с.
 14. 87.7 В19 Василевська, Т. Е. Етика державних службовців і запобігання конфлікту інтересів : Навч.-метод. матеріали / Т. Е. Василевська ; Уклад. О.М.Руденко. - К. : НАДУ, 2013. - 76 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.7/Etika_derzh_sluzhbovciv.rar
 15. 87.7 В19 Василевська, Т. Е. Етика державного управління : Підручник / Т. Е. Василевська, В. О. Саламатов, Г. Б. Марушевський ; За заг. ред. Т.Е.Василевської. - К. : НАДУ, 2015. - 204 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.7/Etika_derzh_upravlinnya.rar
 16. 74.1 Г60 Голець, М. І. Етика матері і дитини. Материнство і дитинство: історія і сучасність : навч. посіб. / М. І. Голець. - 3-тє вид., випр., та доопр. - К. : Персонал, 2014. - 296с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.1/Etika_materi_i_dytyny.rar
 17. 74.1 Г60 Голець, М. І. Етика матері і дитини: Нарис з історії виховання дітей раннього віку : Навч. посіб. / М. І. Голець. - К. : Вища шк., 2005. - 159 с.
 18. 87.7 Г68 Горелов, А. А. Этика : Учеб. пособие / А. А. Горелов, Т. А. Горелова. - 2-е изд., испр. - М. : Флинта, МПСИ, 2007. - 416 с.
 19. 87.7 З-95 Зусін, В. Я. Етика та етикет ділового спілкування : Навч. посіб. / В. Я. Зусін. - 2-ге вид., переоб. і доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 20. 87.7 И20 Иванов, В. Г. Этика / В. Г. Иванов. - С.Пб. : Питер, 2006. - 176 с.
 21. 76.01 І-20 Іванов, В. Ф. Журналістська етика : Підруч. / В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк. - 2-ге вид., випр. - К. : Вища шк., 2007. - 231 с.
 22. 76.01 К38 Кібл, Р. Журналістська етика / Р. Кібл ; [Кібл Р.]. - К. : Київська типографія, 2008. - 188 с.
 23. 86.37 К75 Коцар, С. В. Православна християнська етика : Навч. посіб. / С. В. Коцар. - К. : МАУП, 2007. - 240 с.
 24. 87.7 Л15 Ладатко, Л. В. Этика и культура управления : Учеб. пособие / Л. В. Ладатко. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 317 с.
 25. 87.8 Л38 Легенький, Ю. Эстетика (опыт апофатической дескрипции) / Ю. Легенький ; [Легенький Ю.]. - К. : КНУКиИ, 2007. - 600 с.
 26. 87.7 Л65 Лихолат, С. М. Етика бізнесу : Навч. посіб. / С. М. Лихолат, І. Б. Гапій. - К. : Знання, 2013. - 367 с.
 27. 87.7 Л66 Личка, М. Этика против выгоды. Решения менеджеров в ситуации морального выбора = Managemententscheidunden in moralischen dilemma-situationen. Fragen der organisation und kommunikation wirtschaftsethischer konzepte / М. Личка, М. Саске, Р. Брандтвайнер ; пер.с нем. - Х. : Гуманитарный Центр, 2016. - 212 с.
 28. 87.7 М18 Малахов, В. Етика спілкування : Навч. посіб. / В. Малахов. - К. : Либідь, 2006. - 400 с.
 29. 87.7 М18 Малахов, В. А. Етика : навч. посіб. / В. А. Малахов ; [Малахов В. А.]. - 6-те вид. - К. : Знання, 2006. - 384 с.
 30. 87.7+87.8 М22 Мамай, Н. М. Етика й естетика : навч. - метод. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Поліграф, 2008. - 40 с.
 31. 87.7 М74 Мовчан, В. С. Етика : навч. посіб. / В. С. Мовчан ; Мовчан В.С. - 3-є вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 483 с.
 32. 87.7 Н20 Найдьонов, І. М. Етика - естетика: дидактичний зміст : навч. посіб. / І. М. Найдьонов ; [Найдьонов І. М.]. - К. : Кондор, 2011. - 550 с.
 33. 87 П44 Подольська, Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство : Навч. посіб. / Є. А. Подольська. - 2-ге вид., перер. та доп. - К. : ЦНЛ, 2006. - 624 с.
 34. 87.7 П75 Прибутько, П. С. Етика : Посібник / П. С. Прибутько, Л. М. Дубчак. - К. : Паливода А.В., 2006. - 180 с.
 35. 76.01+87.7 П77 Приступенко, Т. О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб. / Т. О. Приступенко ; [Приступенко Т. О.]. - К. : Знання, 2011. - 351 с.
 36. 87.7 П89 Пустовит, А. В. Этика и эстетика: Наследие Запада. История красоты и добра : Учеб. пособие / А. В. Пустовит. - К. : МАУП, 2006. - 680 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/Etika_i_estetika(Pustovit).pdf
 37. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 38. 66.4 С13 Сагайдак, О. П. Дипломатичний протокол та етикет : Підруч. / О. П. Сагайдак. - 2-ге вид., виправл. - К. : Знання, 2012. - 262 с.
 39. 87.8 С51 Сморж, Л. О. Естетика : Навч. посіб. / Л. О. Сморж. - К. : Кондор, 2007. - 334 с.
 40. 87.7+87.8 Т19 Тарасов, Ю. Н. Этика. Эстетика: практикум : учеб. пособ. / Ю. Н. Тарасов ; [Тарасов Ю. Н.]. - 2-е изд, испр. и доп. - М.; Воронеж : Изд. Московского психолого-социального института; МОДЭК, 2006. - 136 с.
 41. 87.7 Т63 Тофтул, М. Г. Етика : Навч. посіб. / М. Г. Тофтул. - К. : Академія, 2005. - 416 с.
 42. 87.7 Ю71 Юрій, М. Етика : підруч. / М. Юрій ; Юрій М. - 2-е вид., стеротип. - К. : Дакор, 2008. - 320 с.


Книжкові виставки 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: