Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки - 2024

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

 

 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні

 6 лютого – День безпечного Інтернету

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.973 З-38 Захист інформації в комп'ютерних системах : Підруч. / Укл. Гапак О.М., Балога С.І. - Ужгород : УжНУ, 2021. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Gapak_Zahyst_informacii.rar
 2. 32.973 З-38 Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах : Навч. посіб. / Семенов С.Г. та ін. - Х. : НТУ "ХПІ", 2014. - 251 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Semenov_Zahyst_informacii.rar
 3. 32.973 І-74 Інформаційна безпека : Навч. посіб. / За заг. ред. Ю.Я.Бобала. - Львів : Львівська політехніка, 2019. - 580 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Bobalo_Inf_bezpeka.rar
 4. 67.404.3 І-74 Інформаційна безпека : підруч. / [Остроухов В. В., Присяжнюк М. М., Фармагей О. І. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 412 с.
 5. 32.973 І-74 Інформаційна безпека в комп'ютерних мережах : Навч. посіб. / Смірнов О.А. та ін. - Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2020. - 295 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Smirnov_Inf_bezpeka.rar
 6. 32.973 О-75 Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту : навч. посіб. / [Богуш В. М., Богуш В. В., Бровко В. Д. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 554 с.
 7. 32.973 Т38 Технічний захист інформації: теоретичні основи та організаційно-технічне забезпечення : навч. посіб. / [Богуш В. М., Бровко В. Д., Кобус О. С. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2023. - 484 с.
 8. 32.973 Б91 Буров, Є. В. Комп'ютерні мережі : підруч. / Є. В. Буров. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 262 с. - (Вища освіта в Україні).
 9. 32.973 Г54 Глинський, Я. М. Практикум з інформатики: Самоучитель : навч. посіб. / Я. М. Глинський ; [Глинський Я. М.]. - 12-те вид., оновл. - Л. : СПД Глинський, 2010. - 304 с.
 10. 32.973 Г54 Глинський, Я. М. Інтернет: Мережі, HTML і телекомунікації : навч. посіб. Самоучит. / Я. М. Глинський, В. А. Ряжська. - 6-те вид., доп. та оновл. - Л. : "СПД Глинський", 2009. - 240 с.
 11. 32.973 Г75 Грайворонський, М. В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем : підруч. / М. В. Грайворонський, О. М. Новіков. - К. : Видавнича група ВНV, 2009. - 608 с.
 12. 32.973 Ж91 Жураковський, Б. Ю. Комп'ютерні мережі : Навч. посіб. У 2-х ч. Ч.1 / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів. - К. : КПІ, 2020. - 336 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Zhurakovskyi_Komp_merezhi_1.rar
 13. 32.973 Ж91 Жураковський, Б. Ю. Комп'ютерні мережі : Навч. посіб. У 2-х ч. Ч.2 / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів. - К. : КПІ, 2020. - 372 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/3/32/32.973/Zhurakovskyi_Komp_merezhi_2.rar
 14. 67.404.3 З-80 Золотар, О. О. Інформаційна безпека людини: теорія і практика : Монографія / О. О. Золотар. - К. : АртЕк, 2018. - 446 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Zolotar_Inf_bezpeka.rar
 15. 32.973+67.404.3 К57 Когут, Ю. І. Кібертероризм ( історія, цілі, об'єкти) : практич. посіб. / Ю. І. Когут. - К. : СІДКОН, 2023. - 304 с.
 16. 32.973 К89 Кузьмичов, А. І. Аналітика мережевих структур. Моделювання засобами WinQSB та MS Excel : практикум / А. І. Кузьмичов. - К. : Ліра-К, 2018. - 208 с.
 17. 67.404.3 Л63 Лисенко, С. О. Особливий погляд на інформаційну безпеку / С. О. Лисенко. - К. : СПД Чалчинська Н. В., 2019. - 380 с.
 18. 32.973 Л64 Литвин, В. В. Методи та засоби інженерії даних та знань : навч. посіб. / В. В. Литвин. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 240 с.
 19. 67.404.3 Л63 Лісовська, Ю. П. Інформаційна безпека України : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2018. - 172 с.
 20. 67.404.3 Л63 Лісовська, Ю. П. Кібербезпека: ризики та заходи : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2019. - 272 с.
 21. 66.4+66.0 Л63 Лісовький, П. М. Захист інформації: міжнародні відносини та політичний консалтинг : навч.посіб. / П. М. Лісовький, Ю. Лісовська, П. - К. : Ліра-К, 2022. - 312 с.
 22. 32.81+74.58 М64 Мирошниченко, В. О. Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності ( для спеціальності - історія ) : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко. - К. : ЦУЛ, 2015. - 296 с.
 23. 67.404.3 М89 Мужанова, Т. М. Інформаційна безпека держави : Навч. посіб. / Т. М. Мужанова. - К. : ДУТ, 2019. - 131 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Muzhanova_Inf_bezpeka_derzhavy.rar
 24. 67.404.3 Н56 Нестеренко, Г. Інформаційна безпека : Курс лекцій / Г. Нестеренко. - К. : НАУ, 2022. - 102 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Nesterenko_Inf_bezpeka.rar
 25. 67.401.21 П16 Панченко, О. Інформаційна безпека в епоху турбулентності: державно-управлінський аспект : монографія / О. Панченко. - К. : КВІЦ, 2020. - 32 с.
 26. 32.973 П19 Пасічник, В. В. Веб-технології та веб-дизайн : підруч. Кн. 1 : Веб-технології / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 336 с. - (Комп'ютинг).
 27. 60.56+32.973 С31 Сенченко, О. М. Інформаційно-мережеві війни: теорія, моделі, алгоритми / О. М. Сенченко. - К. : КВІЦ, 2017. - 332 с.

 24 січня – Міжнародний день освіти

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74.58 В55 Вища економічна освіта в умовах формування інтелектуально - інноваційного суспільства : монографія / [Гавриш О. А., Довгань Л. Є., Каракай Ю. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 364 с.
 2. 74.58 Г51 Гібридна освіта: моделі, світові практики, українське впровадження : Монографія / Укл. Яцишин Т., Семенець-Орлова І., Касян С. - Одеса : Олді+, 2023. - 348 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.58/Yacyshyn_Gibr_osvita.rar
 3. 74 Д36 Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство : навч. посіб. / [Лаврик Г. В., Терела Г. В., Харченко Т. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 208 с.
 4. 74 З-19 Законодавство України про освіту : збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 274 с.
 5. 67.72 П80 Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про освіту : наук.-практ. посіб. / [За заг. ред. В. Д. Войцишена]. - К. : Алерта, 2013. - 114 с.
 6. 67.401 Р64 Розвиток механізмів публічного управління в контексті реалізації євроінтеграційного вектора України (кейси розбудови освіти та економіки для забезпечення безпеки й досягнення цілей сталого розвитку) : Монографія / За заг. ред. І.А.Семенець-Орлової, О.С.Соловйова. - Одеса : Олді+, 2023. - 796 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/67/67.4/Semenec-Orlova_Rozv_meh_pub_upravlinnya.rar
 7. 88.4+74.58 Ф56 Філософія освітнього простору: психологічний вимір : колективна монографія. - К. : ЦУЛ, 2021. - 400 с.
 8. 87+87.4 Ф56 Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [За ред. Додонова Р. О., Мозгового Л. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 512 с.
 9. 74 А55 Алькема, В. Г. Бізнес-освіта в Україні : монографія / В. Г. Алькема, Т. В. Шахматова. - Л. : Новий-Світ-2000, 2010. - 252 с.
 10. 87 Б17 Базалук, О. О. Філософія освіти : навч.-метод. посіб. / О. О. Базалук. - К. : Кондор, 2011. - 164 с.
 11. 74 В67 Волкова, Н. П. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. - 4-те вид., стереотип. - К. : Академвидав, 2012. - 616 с. - (Альма-матер).
 12. 60.56 Г70 Городняк, І. В. Соціологія освіти : навч. посіб. / І. В. Городняк ; [Городняк І. В.]. - Л : Новий Світ-2000, 2011. - 265 с.
 13. 74 Д50 Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології : підруч. / І. М. Дичківська. - 2-ге вид., доп. - К. : Академвидав, 2012. - 352 с. - (Альма-матер).
 14. 74 Д53 Дмитренко, Г. А. Стратегія розвитку людства. Новий гуманізм в освіті : наук.-публіцист. вид. / Г. А. Дмитренко, Н. В. Головач, Л. О. Згалат-Волинська. - К. : ДКС-Центр, 2021. - 258 с.
 15. 378 З-17 Зайченко, І. В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі : навч. посіб. / І. В. Зайченко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 456 с.
 16. 74.58+32.973 М33 Матвієнко, О. В. Інформаційна освіта: трансформації та сучасні тенденції : монографія / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К. : Ліра-К, 2024. - 210 с.
 17. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : навч. посіб. / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 724 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu.rar
 18. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : навч. посіб. В 3-х ч. Ч.1 / І. М. Найдьонов. - К. : Персонал, 2018. - 250 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_1.rar
 19. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.2 / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 260 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_2.rar
 20. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.3 / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 234 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_3.rar
 21. 65.01 Н64 Никончук, В. М. Методологія забезпечення якості та розвитку інтелектуального капіталу в національній економіці : монографія / В. М. Никончук. - Рівне : Волинські обереги, 2020. - 224 с.
 22. 88.4-6 П16 Панок, В. Г. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти) / В. Г. Панок, В. Д. Острова. - К. : Освіта України, 2010. - 230 с.
 23. 74.58 П31 Пєхота, О. М. Основи педагогічних досліджень : Навч. посіб. / О. М. Пєхота, І. П. Єрмакова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2013. - 287 с.
 24. 74.58 Р34 Резван, О. О. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / О. О. Резван, А. М. Приходько, О. О. Долгопол. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 128 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/74/74.58/Rezvan_Ped_vysch_shkoly.rar
 25. 67.401 С30 Семенець-Орлова, І. А. Державне управління освітніми змінами в Україні: теоретичні засади : монографія / І. А. Семенець-Орлова. - К. : ЮСТОН, 2018. - 420 с.
 26. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб. / Г. В. Товканець. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 27. 74.58 Ц28 Цвірова, Т. Д. Ми навчаємось в Україні : навч. посіб. / Т. Д. Цвірова, В. Е. Чернов. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 206 с.
 28. 74.2 Ц56 Цибульська, С. М. Інноваційні технології в системі початкової освіти : монографія / С. М. Цибульська. - К. : Персонал, 2017. - 173 с.
 29. 74.2 Ч-44 Чепіль, М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. - К. : Академвидав, 2012. - 224 с.
 30. 74.58 Я22 Яворська, М. Гармонізація адміністрування у сучасному вищому навчальному закладі: відповідь на виклики часу : монографія / Моніка Яворська. - К.; Лодзь : ЦУЛ, 2019. - 288 с.

 Наша єдність - наша зброя. 22 січня – День Соборності України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) Д47 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920. У 2-х т., 3-х ч. = Directory, Council of National Ministers of the Ukrainian National Republik 1918-1920 : Документи і матеріали. Т.1 / Упоряд. верстюк В., Басара-Тиліщак Г., Бойко В. та ін. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2006. - 688 с.
 2. 63.3(4 Укр) І-90 Історія державності України : Експеримент. підруч. / Ред. Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. - Х. : Одіссей, 2004. - 608 с.
 3. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 4. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України без міфів: ґенеза національної стійкості крізь призму наукових досліджень : монографія / [За заг. ред. Б. Попкова, С. Пєткова]. - К. : Ліра-К, 2024. - 280 с.
 5. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 6. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 7. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - 9-те вид., доп. - К. : Академія, 2023. - 560 с. - (Альма-матер).
 8. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.1 : Давні часи. Середньовіччя. Нова доба / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 344 с.
 9. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.2 : 1917-2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 464 с.
 10. 86.37 Б86 Бочков, П. (. Выбор веры: церковь или идеология. Классификация церковных расколов постсоветского периода : монография / П.(свящ.) Бочков, Д.(прот.) Мартышин. - К. : Персонал, 2011. - 264 с.
 11. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 12. 63.3(4 Укр)+71.1 К17 Калакура, Я. С. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. - К. : Генеза, 2017. - 560 с.
 13. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 14. 63.3(4 Укр) К60 Колесник, І. І. Українська історіографія ( XVIII- початок ХХ століття ) / І. І. Колесник ; [Колесник І. І.]. - К. : Генеза, 2009. - 256 с.
 15. 63.3(4 Укр) К75 Коцур, В. П. Україна: історичні події та факти / В. П. Коцур, А. П. Коцур. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. - 144 с.
 16. 63.3(4 Укр) К90 Кульчинський, С. Володимир Винниченко / С. Кульчинський, В. Солдатенко. - К. : Альтернативи, 2005. - 376 с.
 17. 63.3(4Укр)+63.5 Л61 Липа, Ю. Всеукраїнська трилогія: У 2 т. Том 1 : Призначення України / Ю. Липа. - К. : МАУП, 2007. - 336 с. : іл. - (Б-ка українознавства; Вип.12).
 18. 63.3(4Укр)+63.5 Л61 Липа, Ю. Всеукраїнська трилогія: У 2 т. Том 2 : Чорноморська доктрина; Чорноморський простір (атлас); Розділ Росії / Ю. Липа. - К. : МАУП, 2007. - 392 с. : іл. - (Б-ка українознавства; Вип.12).
 19. 67.3(4 Укр) М15 Макарчук, В. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945 рр.). Історико-правове дослідження / В. Макарчук. - К. : Атіка, 2007. - 368 с.
 20. 63.3(4 Укр) М69 Міхновський, М. Самостійна Україна / М. Міхновський. - 2-ге вид., випр. - К. : Діокор, 2003. - 80 с.
 21. 63.3(4 Укр) М69 Міхновський, М. Самостійна Україна; Справа Української інтелегенції / М. Міхновський. - К. : МАУП, 2007. - 352 с. - (Б-ка українознавства ; Вип. 7).
 22. 63.3(4 Укр) М91 Мусієнко, Г. Україна для українців. Хто за і проти? / Г. Мусієнко. - К.; Біла Церква : МАУП, 2003. - 432 с.
 23. 63.3(4 Укр) О-53 Олексюк, Т. Соборна Україна : Наук. розвідки і спомини / Т. Олексюк. - К. : Укр. видав. спілка, 2004. - 640 с.
 24. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Іван Мазепа / С. Павленко. - К. : Альтернативи, 2003. - 416 с.
 25. 63.3(4Укр)+67.3(4Укр) П30 Петрів, Р. Східна Галичина у складі Австрійської імперіїї (історико-правовий аспект) / Р. Петрів ; [ Петрів Р.]. - Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т, 2009. - 255 с.
 26. 63.3(4 Укр) П39 Плохій, С. Брама Європи: Історія України від скіфських воєн до незалежності = The Gates of Europe. A history of Ukraine / С. Плохій ; пер.Пер. з англ. Р.Клочка. - перероб. і доп. вид. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 512 с.
 27. 63.3(4 Укр) Р31 Реєнт, О. Павло Скоропадський / О. Реєнт ; Під. ред. В.А.Смолія. - К. : Альтернативи, 2003. - 304 с.
 28. 63.3(4 Укр)я2 С32 Сергійчук, В. Соборна пам'ять України : Календар-альманах / В. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2007. - 288 с.
 29. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Українська соборність : Відродження українства в 1917- 1920 роках / В. І. Сергійчук. - К. : Укр. видавнича спілка, 1999. - 414 с.
 30. 63.3(4 Укр) С51 Смолій, В. Богдан Хмельницький / В. Смолій, В. Степанков. - К. : Альтернативи, 2003. - 400 с. : іл.
 31. 63.3(4 Укр) С60 Солдатенко, В. Ф. Українці на шляху самоствердження. Історико-історіографічні екскурси в минуле міжнаціональних стосунків : монографія / В. Ф. Солдатенко. - К. : Ліра-К, 2023. - 550 с.
 32. 63.3(4 Укр) Т12 Тагліна, Ю. С. Михайло Грушевський / Ю. С. Тагліна. - Х. : Фоліо, 2018. - 121 с. - (Знамениті українці).
 33. 63.3(4 Укр) У31 Удовиченко, О. І. Україна у війні за державність: Історія організації і боїових дій Українських Збройних Сил 1917-1921 / О. І. Удовиченко. - К. : Україна, 1995. - 206 с.
 34. 63.3(4 Укр) Ч-46 Чередниченко, Д. Павло Чубинський / Д. Чередниченко. - К. : Альтернативи, 2005. - 376 с.
 35. 63.3(4 Укр) Ш37 Шевчук, В. П. Історія Української державності: Курс лекцій: Навчальний посібник / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. - К. : Либідь, 1999. - 480 с.
 36. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.
 37. 66.1 Я60 Яневський, Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки / Д. Яневський. - К. : Дух і літера, 2003. - 767 с.

 14 січня - Всесвітній день логіки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87.4 Л69 Логіка : Підручник / Титов В.Д., Цалін С.Д., Невельська-Гордєєва О.П. та ін. - Х. : Право, 2005. - 208 с.
 2. 87.4 Л69 Логіка для юристів : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 150 с.
 3. 87.4 Л69 Логіка для юристів [Текст] : навч. посіб. / [Цимбалюк В. І., Циганчук Л. А., Мітчук О. А. та ін.]. - Львів : Новий світ, 2007. - 216 с.
 4. 87.4 А53 Алфьоров, С. М. Логіка для юристів : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Р. В. Бараннік, Г. Г. Шпитальна. - К. : КНТ; Дакор, 2011. - 136 с.
 5. 87.4 Б23 Бандурка, О. М. Курс логіки : Підруч. / О. М. Бандурка, О. В. Тягло. - Х. : Ун-т внутр. справ, 1999. - 164 с.
 6. 87.4 Б24 Баранівський, В. Ф. Логіка : посіб. для підгот. до іспитів / В. Ф. Баранівський, Т. Г. Скворцова. - К. : Паливода А.В., 2007. - 104 с.
 7. 87.4 Б73 Богдановський, І. В. Логіка : опорн. конспект лекцій / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна. - 6-те вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 168 с. : іл.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Logika_bogdanovskiy.rar
 8. 87.4 Б81 Бондар, Т. І. Логіка : хрестоматія / Т. І. Бондар. - К. : Ліра-К, 2022. - 366 с.
 9. 87.4 Б81 Бондар, Т. І. Логіка : Навч. посіб. / Т. І. Бондар. - К. : ДАКККіМ, 2006. - 127 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Bondar_Logika.rar
 10. 87.3(0) Г27 Гегель, Г. В. Наука логіки. Енциклопедія філософських наук. Мала логіка : навч. посіб. / Г. В. Гегель. - К. : Ліра-К, 2023. - 372 с.
 11. 87.4 Д85 Дуцяк, І. З. Логіка : підруч. / І. З. Дуцяк ; [Дуцяк І. З.]. - К. : Знання, 2010. - 406 с.
 12. 87.4 Ж59 Жеребкін, В. Є. Логіка / В. Є. Жеребкін ; Жеребкін В. Є. - 10-е вид., стереотип. - К. : Знання, 2008. - 255 с.
 13. 87.4 Ж79 Жоль, К. К. Вступ до сучасної логіки / К. К. Жоль. - К. : Либідь, 2002. - 152 с.
 14. 87.4 І-97 Ішмуратов, А. Т. Вступ до філософської логіки : Підруч. для студ. та аспірант. гуманітар. спец. вищ. навч. закл. / А. Т. Ішмуратов. - К. : Абрис, 1997. - 350 с.
 15. 87.4 К21 Карамишева, Н. В. Логіка ( теоретична і прикладна ) : навч. посіб. / Н. В. Карамишева ; [ Карамишева Н. В.]. - К. : Знання, 2011. - 455 с.
 16. 87.4 К44 Кислюк, К. В. Логіка : конспект лекцій / К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2016. - 92 с.
 17. 87.4 К63 Комаха, Л. Г. Логічні засади аргументації у філософському знанні : монографія / Л. Г. Комаха. - К. : ЦУЛ, 2015. - 360 с.
 18. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : підруч. / А. Є. Конверський. - 5-те вид, перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 320 с.
 19. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : Підруч. для студентів юридичних факультетів / А. Є. Конверський ; [Конверський А. Є.]. - 3-тє вид, перер. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 20. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : підруч. / А. Є. Конверський ; Конверський А. Є. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2008. - 304 с.
 21. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка (традиційна та сучасна) : підруч. / А. Є. Конверський ; Конверський А. Є. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2008. - 536 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Lohika_tradytsiina_ta_suchasna.rar
 22. 87.4 К75 Кохан, Я. Українські аналітики й наукова коректність / Я. Кохан. - К. : Смолоскип, 2001. - 200 с.
 23. 87.4+68 Л63 ЛісовськийП, М. Воєнно-промислова логіка: інтелект, сенсорика, комбінаторика : навч. посіб. / М. ЛісовськийП, Ю. П. Лісовський. - К. : Ліра-К, 2023. - 192 с.
 24. 87.4 М74 Мозгова, Н. Г. Логіка : навч. посіб / Н. Г. Мозгова ; Мозгова Н. Г. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 248 с.
 25. 87.4 Н15 Навроцький, В. В. Логіка соціальної взаємодії / В. В. Навроцький. - Х. : Консум, 2005. - 204 с.
 26. 60.54 О-55 Олсон, М. Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп / М. Олсон ; пер.Слухай С. - К. : Лібра, 2004. - 272 с.
 27. 87.4 О-65 Орендарчук, Г. О. Логіка : Навч. посіб. / Г. О. Орендарчук. - Тернопіль : Астон, 2008. - 272 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Orendarchuk_Logika.rar
 28. 87.4 П12 Павлов, В. І. Логіка у запитаннях, відповідях і аргументаціях : навч. посіб. / В. І. Павлов. - К. : ЦУЛ, 2008. - 408 с.
 29. 87.4 Р99 Ряшко, В. І. Логіка : навч. посіб. / В. І. Ряшко ; Ряшко В. І. - К. : ЦУЛ, 2009. - 328 с.
 30. 87.4 Т63 Тофтул, М. Г. Логіка : підручник / М. Г. Тофтул ; Тофтул М.Г. - 2-ге вид., допов. - К. : Академія, 2008. - 400 с.
 31. 87.4 Х76 Хоменко, І. В. Логіка : Підручн. / І. В. Хоменко. - К. : ЦУЛ, 2007. - 335 с.
 32. 87.4 Х76 Хоменко, І. В. Логіка в задачах: Підручник / І. В. Хоменко. - К. : Четверта хвиля, 1998. - 284 с.
 33. 87.4 Х76 Хоменко, І. В. Логіка для юристів / І. В. Хоменко. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 224 с.
 34. 87.4 Х76 Хоменко, І. В. Логіка: теорія та практика : підручник / І. В. Хоменко ; [Хоменко І. В.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 400 с.
  Зберегти документ:
  https://library.maup.com.ua/books/87/87.4/Lohika_teoriia_ta_praktyka.rar
 35. 87.4 Щ64 Щербина, О. Ю. Логіка для юристів : Курс лекцій / О. Ю. Щербина ; Щербина О. Ю. - 3-тє вид. - К. : Юридична думка, 2007. - 264 с.

Книжкові виставки 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: