Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки - 2012

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

Грудень 2012

Становлення статистичної науки в Україні

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 60.6 М54 Методологічні положення зі статистики. Т. 2. Вип. 2 / Ред. Осауленка О. Г. - К. : ІВЦ Держкомстату України, 2006. - 568 с.
 2. 60.6 М54 Методологічні положення зі статистики. Т. 1. Вип. 2 / Ред. Осауленка О. Г. - К. : ІВЦ Держкомстату України, 2006. - 504 с.
 3. 60.6 П68 Правова статистика : Збірник задач / Вакарчук С,Б,, Жир С.І., Маргаритіна О.Б., Навроцька Н.Г.; За ред. Навроцької Н.Г. - К. : Знання, 2007. - 479 с.
 4. 60.6 П68 Правова статистика : навч. посіб. / [Пихтін М. П., Поліщук Г. С., Шерман М. С. та ін.]. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. - 272 с.
 5. 60.6я2 Р64 Роздрібна торгівля України у 2009 році = Retail trade of Ukraine : Стат. зб. - К. : Державний комітет статистики України, 2010. - 173 с.
 6. 60.6 С78 Статистика : Опорн. конспект лекцій / Захожай В.Б., Єріна А.М., Гончар І.А. та ін. - К. : МАУП, 2006. - 160 с.
 7. 60.6 С78 Статистика : навч.-метод. посіб. / [Ред. Єріна А. М., Моторина Р. М.]. - К. : КНЕУ, 2005. - 448 с.
 8. 60.6 С78 Статистика : Навч. посіб. / [Матковський С. О., Гальків Л. І., Гринькевич О. С. та ін.]. - 2-ге вид., доп. і випр. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 429 с.
 9. 60.6 С78 Статистика : учеб. / [Под ред. И. И. Елисеевой]. - С.Пб. : Статистика, 2010. - 368 с. - CD.
 10. 60.6 С78 Статистика ринку праці:міжнародні стандарти та національний досвід : Навч. посіб. / За ред. Власенко Н.С., Григорович Н.В., Рубльової Н.В. - К. : Тов. " Август Трейд", 2006. - 246 с. : іл. - с. 315-320.
 11. 60.6 С78 Статистика: збірник задач / [Кустовська О. В., Матійчук Л. П., Чорний В. С. та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2010. - 88 с.
 12. 60.6 С78 Статистика: структурно-логічні схеми та задачі : Навч. посіб. / [Ред. Єріна А. М.]. - К. : КНЕУ, 2007. - 304 с.
 13. 60.6 С78 Статистика: структурно-логічні схеми та задачі : навч. посіб. / [Ред. Єріна А. М.]. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 304 с.
 14. 60.6 Т33 Теория статистики : учеб. / [Р.А. Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникрва Н.А., Шувалов Е.Б.под ред. Р.А. Шмойловой]. - 3-е изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 656 с.
 15. 60.6 Т33 Теорія статистики : навч. посібник / [ П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук та ін ]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Либідь, 2009. - 320 с.
 16. 60.6 Т33 Теорія статистики : навч. посіб. / [ Макаренко М. В., Гойхман І. М., Гладчук О. О. та ін. ]. - К. : Кондор, 2010. - 236 с.
 17. 60.6 Б42 Бек, В. Л. Практикум з теорії статистики / В. Л. Бек, Г. В. Капленко. - 2-ге вид., доп. та випр. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 320 с.
 18. 60.6 В19 Васєчко, О. О. Методологічні основи статистики підприємств : монографія / О. О. Васєчко ; Васєчко О. О. - К. : НТК стат. дослідж., 2005. - 296 с.
 19. 60.6 В55 Вишневецька, Л. І. Митна статистика : навч. посіб. / Л. І. Вишневецька ; Вишневецька Л. І. - К. : Професіонал, 2008. - 352 с.
 20. 60.6 Г52 Гладун, О. М. Вибіркові обстеження населення: методологія, методика, практика : монографія / О. М. Гладун ; [Гладун О. М.]. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. - 348 с.
 21. 60.6 Г61 Головач, А. В. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладана статистика : Навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. - К. : КНЕУ, 2005. - 333 с.
 22. 60.6 Г69 Горкавий, В. К. Статистика : навч. посіб. / В. К. Горкавий ; [Горкавий В. К.]. - вид. 2-ге, перероб і доп. - К. : Алерта, 2012. - 608 с.
 23. 60.6 Е71 Ерина, А. М. Теория статистики : Практикум / А. М. Ерина, З. О. Пальян. - 5-е изд., испр. и доп. - К. : Знання, 2006. - 267 с.
 24. 60.6 Е91 Ефимов, М. Р. Практикум по социальной статистике / М. Р. Ефимов, С. Г. Бычкова. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 448 с.
 25. 60.6 З-38 Захожай, В. Б. Теорія статистики : Навч. посіб. / В. Б. Захожай ; Захожай В. Б., Федорченко В. С. - К. : МАУП, 2006. - 264 с.
 26. 60.6 З-38 Захожай, В. Б. Статистика : Підруч. / В. Б. Захожай, І. І. Попов. - К. : МАУП, 2006. - 536 с.
 27. 60.6 З-38 Захожай, В. Б. Статистика якості : Підруч. / В. Б. Захожай, А. Ю. Чорний. - К. : МАУП, 2005. - 576 с. - Гриф.
 28. 60.6 К17 Калачова, І. В. Правова статистика : Навч. посіб. / І. В. Калачова, Г. Г. Трофімова. - К. : КНЕУ, 2005. - 300 с.
 29. 60.6 К56 Ковтун, Н. В. Теорія статистики : Підруч. / Н. В. Ковтун. - К. : Знання, 2012. - 399 с.
 30. 60.6 К78 Крамченко, Л. І. Статистика ринку товарів і послуг : навч. посіб. / Л. І. Крамченко ; [Крамченко Л. І.]. - 2-ге вид., випр. та доп. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 296 с.
 31. 60.6 К90 Кулинич, О. І. Теорія статистики : Підруч. / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. - 3-тє вид., перероб, і доп. - К. : Знання, 2006. - 294 с.
 32. 60.6 К90 Кулинич, О. І. Теорія статистики : підруч. / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. - 5-те вид., перероб, і доп. - К. : Знання, 2010. - 239 с.
 33. 60.6 Л83 Лугінін, О. Є. Статистика : Підручник / О. Є. Лугінін, С. В. Білоусова. - К. : ЦНЛ, 2005. - 580 с.
 34. 60.6 М13 Мазуренко, В. П. Статистика : навч.- метод. посіб. / В. П. Мазуренко ; [Мазуренко В. П.]. - К. : Київський університет, 2006. - 315 с.
 35. 60.6 М28 Мармоза, А. Т. Статистика : підруч. / А. Т. Мармоза ; Мармоза А. Т. - К. : КНТ Ельга-Н, 2009. - 896 с.
 36. 60.6 М28 Мармоза, А. Т. Правова статистика : Навч. посіб. / А. Т. Мармоза. - К. : Кондор, 2006. - 536 с.
 37. 60.6 М28 Мармоза, А. Т. Практикум із статистики : Навч. посіб. / А. Т. Мармоза. - К. : Кондор, 2005. - 512 с.
 38. 60.6 М31 Маслій, В. В. Статистика : навч. посіб. / В. В. Маслій ; Маслій В.В. - Тернопіль : Капт-бланш, 2007. - 270 с.
 39. 60.6 М34 Матковський, С. О. Теорія статистики : навч. посіб. / С. О. Матковський, О. Р. Марець. - К. : Знання, 2009. - 534 с.
 40. 60.6 М34 Матковський, С. О. Теорія статистики : навч. посіб. / С. О. Матковський, О. Р. Марець. - 2-ге вид.. стереотип. - К. : Знання, 2010. - 534 с.
 41. 60.6 Н15 Навроцька, Н. Г. Правова статистика : навч. посіб. / Н. Г. Навроцька ; Навроцька Н.Г. - К. : Знання, 2007. - 280 с.
 42. 60.6 О-62 Опря, А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) : навч. посіб. / А. Т. Опря ; [Опря А. Т.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 448 с.
 43. 60.6 П14 Пальян, З. О. Демографічна статистика : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / З. О. Пальян ; Пальян З. О. - К. : КНЕУ, 2006. - 132 с.
 44. 60.6 П58 Попов, І. І. Теорія статистики. Практикум : навч. посіб. / І. І. Попов ; [Попов І. І.]. - К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2006. - 290 с.
 45. 60.6 П77 Притула, М. М. Практикум із теорії статистики : Навч. посіб / М. М. Притула, О. Є. Онишко. - Л. : Компакт-ЛВ, 2006. - 224 с.
 46. 60.6 Р59 Рогожнікова, Н. В. Теорія статистики : Навч. посіб. / Н. В. Рогожнікова. - К. : Атіка, 2005. - 128 с.
 47. 60.6 С79 Стегней, М. І. Статистика: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / М. І. Стегней, І. О. Іртищева. - К. : Кондор, 2011. - 306 с.
 48. 60.6 С79 Стеценко, С. Г. Демографічна статистика : Підруч. / С. Г. Стеценко. - К. : Вища шк., 2005. - 415 с.
 49. 60.6 Т12 Таганов, Д. SPSS: Статистический анализ в маркетинговых исследованиях / Д. Таганов. - С.Пб. : Питер, 2005. - 192 с.
 50. 60.6 Т19 Тарасенко, І. О. Статистика : Навч. посіб. / І. О. Тарасенко. - К. : ЦНЛ, 2006. - 344 с.
 51. 60.6 Т19 Тарасова, В. В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) : підручник / В. В. Тарасова ; Тарасова В.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 395 с.
 52. 60.6 Т48 Ткач, Є. І. Загальна теорія статистики : підруч. / Є. І. Ткач, В. П. Сторожук. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 442 с.
 53. 60.6 Т67 Тринько, Р. І. Основи теоретичної і прикладної статистики : навч. посіб. / Р. І. Тринько, М. Є. Стадник. - К. : Знання, 2011. - 397 с.
 54. 60.6 У52 Уманець, Т. В. Загальна теорія статистики : навч. посіб. / Т. В. Уманець ; Уманець Т. В. - К. : Знання, 2006. - 239 с.
 55. 60.6 Ч-37 Чекотовський, Е. В. Історія статистичної науки : навч. посіб. / Е. В. Чекотовський ; [Чекотовський Е. В.]. - К. : Знання, 2011. - 495 с.
 56. 60.6 Ш74 Шмойлова, Р. А. Практикум по теории статистики / Р. А. Шмойлова, В. Г. Минашкин, Н. А. Садовникова ; Под ред. Шмойловой Р.А. - 2-е изд., пер.и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 416 с.
 57. 60.6 Ш87 Штангрет, А. М. Статистика : Навч. посіб. / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. - К. : ЦНЛ, 2005. - 232 с.

 

Управлінські рішення в системі менеджменту

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(8) М74 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : Навч. посіб. / Ред. Бутинець Ф.Ф., Шигун М.М. - Житомир : ЖДТУ, 2004. - 352 с.
 2. 65.290-2(8) П75 Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / [Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 216 с.
 3. 65.290-2(8) Б28 Бажин, И. И. Разработка управленческих решений : компакт-учебник / И. И. Бажин. - Х. : Консум, 2006. - 316 с.
 4. 65.290-2(8) Б28 Баттрик, Р. Техника принятия эффективных управленческий решений / Р. Баттрик. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2006. - 416 с.
 5. 65.290-2(8) В18 Варфоломеев, В. И. Принятие управленческих решений. Алгоритмы и программы решения задач. Обоснование с помощью компьютера : Учеб. пособие / В. И. Варфоломеев, С. Н. Воробьев. - М. : Кудиц-образ, 2001. - 288 с.
 6. 65.290-2(8) В19 Василенко, В. О. Теорія і практика розробки управлінських рішень : Навч. посіб. / В. О. Василенко. - К. : ЦУЛ, 2003. - 420 с.
 7. 65.290-2(8) Г20 Гаркуша, Н. М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / Н. М. Гаркуша, О. В. Цуканова, О. О. Горошанська. - К. : Знання, 2011. - 591 с.
 8. 65.290-2(8) Г27 Гевко, І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник / І. Б. Гевко ; Гевко І.Б. - К. : Кондор, 2009. - 187 с.
 9. 65.290-2(8) Г55 Глущенко, В. В. Разработка управленческого решения. Прогнозирование-планирование. Теория проектирования экспериментов / В. В. Глущенко, И. И. Глущенко. - 2-е изд., испр. - Железнодорожный, Моск. обл. : Крылья, 2000. - 400 с.
 10. 65.290-2(8) Д36 Дерлоу, Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень = Key management decisions. Tools and techniques of the executive decision-maker / Д. Дерлоу ; Пер. з англ. Семіков Р.А., Ткачук Р.Л. - К. : Всеувито; Наукова думка, 2001. - 242 с.
 11. 65.290-2(8) И19 Иваниенко, В. В. Модели и методы принятия решения в анализе и аудите : Учеб. пособие / В. В. Иваниенко. - Х. : Инжэк, 2004. - 296 с.
 12. 65.290-2(8) К61 Колпаков, В. М. Теория и практика принятия управленческих решений / В. М. Колпаков. - Учеб. пособие. - К. : МАУП, 2000. - 256 с.
 13. 65.290-2(8) К61 Колпаков, В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : Учеб. пособие / В. М. Колпаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2004. - 506 с.
 14. 65.290-2(8) Л64 Литвак, Б. Г. Разработка управленческого решения : Учебник / Б. Г. Литвак. - М. : Дело, 2000. - 392 с.
 15. 65.290-2(8) Л64 Литвак, Б. Г. Разработка управленческого решения : Учебник / Б. Г. Литвак. - 3-е изд., испр. - М. : Дело, 2002. - 392 с.
 16. 65.290-2(8) Л64 Литвак, Б. Г. Управленческие решения : Учебник / Б. Г. Литвак. - М. : Тандем, ЭКМОС, 1998. - 248 с.
 17. 65.290-2(8) М59 Миколайчик, З. Решения проблем в управлении. Принятие решений и организация работ : Пер. с поль. / З. Миколайчик. - Х. : Гуманитарный центр, 2004. - 472 с.
 18. 65.290-2(8) П75 Приймак, В. М. Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / В. М. Приймак ; Приймак В.М. - К. : Атіка, 2008. - 240 с.
 19. 65.290-2(8) Р95 Рысёв, Н. Правильные управленческие решения: поиск и принятие / Н. Рысёв. - С.Пб. : Питер, 2004. - 384 с.
 20. 65.290-2(8) С12 Саак, А. Э. Разработка управленческого решения : Учеб. для вузов / А. Э. Саак, В. Н. Тюшняков. - С.Пб. : Питер, 2007. - 272 с.
 21. 65.290-2(8) С50 Смирнов, Э. А. Разработка управленческих решений : Учеб. для вузов / Э. А. Смирнов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 271 с.
 22. 65.290-2(8) У92 Учитель, Ю. Г. Разработка управленческих решений : Учеб. для вузов / Ю. Г. Учитель, А. И. Терновой, К. И. Терновой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с.
 23. 65.290-2(8) Ф27 Фатхутдинов, Р. А. Управленческие решения : учебник / Р. А. Фатхутдинов ; Фатхутдинов Р.А. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 344 с.
 24. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [Мошек Г. Є., Поканєвич Ю. В., Соломко А. С. та ін.]. - К. : Кондор, 2009. - 392 с.
 25. 65.290-2 М50 Менеджмент: теорія і практика : Навч. посіб. / Ред. Мошек Г. Є. - К. : Атіка, 2007. - 584 с.
 26. 65.290-2 О-75 Основи менеджменту : Навч. посіб. / Бабець Є. К., Максимчук А. Г., Стасюк В. П. та ін. - К. : Професіонал, 2007. - 496 с.
 27. 65.290-2 О-75 Основы менеджмента / Ред.Афоничкин А.И. - С.Пб. : Питер, 2007. - 528с.
 28. 65.290-2 Т33 Теория управления : учебник / под ред. Ю.В. Васильева, В.Н. Парахиной, Л.И. Ушвицкого. - 2-е изд., доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 608 с.
 29. 65.290-2 А72 Антонов, В. М. Інтелектуально-математичний менеджмент:Кіберакмеологічна концепція : Монографія / В. М. Антонов. - К. : КНТ, 2007. - 528 с.
 30. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент організацій: медичний та фармацевтичний менеджмент : навч. посіб. / О. В. Баєва ; [Баєва О. В.]. - К. : Персонал, 2009. - 336 с.
 31. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров`я : навч. посіб. / О. В. Баєва ; Баєва О.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 640 с.
 32. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Основи менеджменту: практикум : навч. посіб. / О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська. - К. : ЦУЛ, 2007. - 524 с.
 33. 65.290-2 В49 Виноградський, М. Д. Організація праці менеджера : Навч. посіб.для студ. екон. вузів / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - К. : Кондор, 2007. - 414 с.
 34. 65.290-2 В49 Виноградський, М. Д. Організація праці менеджера : навч. посіб.для студ. екон. вузів / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - К. : Кондор, 2010. - 414 с.
 35. 65.290-2 В49 Виноградський, М. Д. Організація праці менеджера : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - К. : ЦУЛ, 2012. - 504 с.
 36. 65.290-2 Г41 Герчикова, И. Н. Менежмент : Учебник / И. Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 511 с.
 37. 65.290-2 Г41 Герчикова, И. Н. Менежмент : учебник / И. Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 511 с.
 38. 65.290-2 Д13 Давидович, І. Є. Контролінг : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Давидович І Є. - К. : ЦУЛ, 2008. - 552 с.
 39. 65.290-2 Д50 Діденко, В. М. Менеджмент : підруч. / В. М. Діденко ; Діденко В. М. - К. : Кондор, 2008. - 584 с.
 40. 65.290-2 І-46 Ільїна, С. Б. Контролінг процесів господарської діяльності на підприємствах харчової промисловості : навч. посіб. / С. Б. Ільїна, Т. С. Журба. - К. : Професіонал, 2008. - 592 с.
 41. 65.290-2 К12 Кабушкин, Н. И. Менеджмент туризма : учеб. / Н. И. Кабушкин ; Кабушкин Н.И. - 7-е изд., стереотип. - Мн. : Новое знание, 2008. - 408 с.
 42. 65.290-2 К17 Калайтан, Т. В. Контролінг : навчальний посібник / Т. В. Калайтан ; Калайтан Т.В. - Л. : Новий світ-2000, 2008. - 252 с.
 43. 65.290-2 К89 Кузьмін, О. Є. Основи менеджменту : Підручн. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. - 2-ге вид., випр., доп. - К. : Академвидав, 2007. - 464 с.
 44. 65.290-2 К89 Кузьмін, О. Є. Менеджмент : навч. посіб. для самостійної роботи студента / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Н. Я. Петришин. - К. : Академвидав, 2012. - 296 с. - (САМ!).
 45. 65.290-2 М79 Моргулець, О. Б. Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. / О. Б. Моргулець ; [Моргулець О. Б.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 384 с.
 46. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Основи менеджменту: практикум : навч. посіб. / Г. В. Осовська, І. В. Копитова. - К. : Кондор, 2010. - 581 с.
 47. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Основи менеджменту : підручн. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2008. - 664 с.
 48. 65.290-2 П60 Портна, О. В. Контролінг : навчальний посібник / О. В. Портна ; Портна О.В,. - Л. : Магнолія 2006, 2008. - 240 с.
 49. 65.290-2 П60 Портна, О. В. Контролінг : навч. посіб. / О. В. Портна ; [Портна О.В.]. - Л. : Магнолія 2006, 2007. - 190 с.
 50. 65.290-2 С30 Семенов, А. К. Основы менеджмента / А. К. Семенов, В. И. Набоков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 556 с.
 51. 65.290-2 С42 Скібіцька, Л. І. Менеджмент : Навч. посіб. / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький. - К. : ЦНЛ, 2007. - 416 с.
 52. 65.290-2 С75 Стадник, В. В. Менеджмент : Підручн. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Академвидав, 2007. - 472 с.
 53. 65.290-2 Ч-15 Чайка, Г. Л. Праця менеджера в системі управління : навч. посіб. / Г. Л. Чайка ; [Чайка Г. Л.]. - К. : Знання, 2011. - 469 с.
 54. 65.290-2 Ч-15 Чайка, Г. Л. Організація праці менеджера : Навч. посіб. / Г. Л. Чайка ; Передмова Шепелюк Г.О. - К. : Знання, 2007. - 420 с.

 

Права людини і громадянина
(до Всесвітнього дня прав людини)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.400.7 Е27 Европейская конвенция по правам человека в Украине: Право на справедливое судебное разбирательство : Пособие для семенаров. - К., 2003. - 130 с.
 2. 67.400.7 Є24 Європейський Суд з прав людини: Організація, діяльність, процес / Ред. Лутковська В.В. - К. : Паксіс, 2005. - 168 с.
 3. 67.400.7 З-12 Заборона катування. Практика Європейського Суду з прав людини. - К. : Український Центр Правничих Студій, 2001. - 194 с.
 4. 67.400.7 З-18 Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотриманя прав людини : Збірник документів / Під ред Карпачової Н.І. - К. : К.І.С., 2004. - 488 с.
 5. 67.400.7З-19 Законотворчість:забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. - К., 2006. - 190 с.
 6. 67.400.7 К64 Конвекція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні : Офіц. видання / Мін-во юстиції України. - К., 2006. - 176 с.
 7. 67.400.7 К64 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. : збірник законодавчих і нормативних актів станом на 28 травня 2012 р. / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К., 2012. - 116 с.
 8. 67.400.7 К65 Конституційні права, свободи і обов`язки людини і громадянина України / за ред. академ. НАН України Ю.С. Шемшученка. - К. : Юридична думка, 2008. - 252 с.
 9. 67.400 К 65 Конституція України : чинне законодавство станом на 10 жовтня 2011 р. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. - 96 с.
 10. 87.6 Л93 Людина і культура в умовах глобалізації : Зб. наук. ст. - К. : Вид. Парапан, 2003. - 400 с.
 11. 67.400.7 М43 Международные акты о правах человека : Сб. документов. - М. : Норма - Инфра-М, 2000. - 784 с.
 12. 67.412 М58 Міжнародне право : навч. посіб. / ред. Буроменський М.В. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 336 с.
 13. 81.2 Англ П27 Переклад англомовної громадсько-політичної літератури: Міжнародні конвенції у галузі прав людини : Навч. посіб. / Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ганічева Т.В., Ліпко І.П. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 272 с.
 14. 67.400.7 П68 Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / Ред. Авер'янов В. Б. - К. : Наук. думка, 2007. - 586 с.
 15. 67.400.7 П68 Права людини і громадянина в афоризмах та прислів'ях. Вип. 2 / Редкол.: П.М. Рабінович та ін. - Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. - К. : Атіка, 2001. - 112 с.
 16. 67.400.7 П68 Права людини та підзвітність органів влади в Україні / Ред. Ю.Саєнко. - К. : Фоліант, 2003. - 184 с.
 17. 67.412.3 П68 Право Європейського Союзу : підруч. / [Ред. Муравйов В. І.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 704 с.
 18. 67.7 П68 Правоохоронна та судова система України : Зб. нормативно-правових актів станом на 1 червня 2008 р.: довідкове видання / Упоряд. Ковальчук Є.О. - Х. : Бурун Книга, 2008. - 352 с.
 19. 67.400.7 П69 Практика Європейського суду з прав людини : Рішення. Коментарі. 3(7). - К. : Укр. центр правн. студій, 2000. - 277 с.
 20. 67.400.7 П85 Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика / Ред. Римаренко Ю.І. - К. : КНТ, 2006. - 740 с.
 21. 66.3 Т52 Толерантность / Под общ. ред. М.П.Мчедлова. - М. : Республика, 2004. - 416 с.
 22. 67.405.1 Т78 Трудове законодавство України / упоряд. Роїна О.М. - 2-ге вид., змін. - К. : Скіф, 2009. - 426 с.
 23. 67.400.7 А35 Азаров, А. Защита прав человека. Международные и российские механизмы / А. Азаров, В. Хюфнер К. Ройтер. - М. : Московская школа прав человека, 2000. - 392 с.
 24. 67.0 А47 Алексеев, С. С. Право: Азбука, теория, философия: опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. - М. : Статут, 1999. - 712 с.
 25. 67.400.7 А72 Антонович, М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини: Теорія і практика / М. Антонович ; Антонович М. - К. : КМ Академія, 2007. - 384 с.
 26. 87.21 А80 Арендт, Г. Становище людини = The humen condition / Г. Арендт ; Пер з англ. Зубрицька М. - Львів : Літопис, 1999. - 256 с.
 27. 67.412.1 Б18 Баймуратов, М. А. Міжнародне публічне право : підручник / М. А. Баймуратов ; [Баймуратов М.А.]. - Х. : Одіссей, 2009. - 704 с.
 28. 67.412.1 Б42 Бекяшев, К. А. Международное публичное право в вопросах и ответах : учеб. пособие / К. А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 224 с.
 29. 67.405.2 Б79 Болотіна, Н. Б. Право соціального захисту України : Навч. посіб. / Н. Б. Болотіна ; [Болотіна Н. Б.]. - 2-ге вид, пероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 663 с.
 30. 67.405.2 В55 Вишновецька, С. В. Право соціального забезпечення України : навч.-метод. посіб. / С. В. Вишновецька, І. В. Новосельська. - К. : Персонал, 2009. - 320 с.
 31. 66.0 В75 Воронов, І. О. Людина і політика у пошуках гуманістичної альтернативи / І. О. Воронов ; [Воронов І. О.]. - К. : Генеза, 2004. - 320 с.
 32. 67.400.7 Г64 Гом'єн, Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Д. Гом'єн ; Пер. з англ. Іваненко Т., Павличенко О. - Львів : Кальварія, 2000. - 182 с.
 33. 67.400.7 Д36 Дереза, В. П. Розв'язання колізій законодавств у сфері захисту прав людини : наук. вид. / В. П. Дереза, В. В. Проценко, О. Х. Юлдашев. - К. : ВВП "ПАПФ", 2007. - 459 с.
 34. 88.4-7 Д40 Дженкинс, Р. Нации - за психическое здоровье: В помощь правительствам и политикам / Р. Дженкинс, Э. Мак-Куллах, К. Паркер. - К. : Сфера, 1998. - 52 с.
 35. 67.412.3 Д40 Дженіс, М. Європейське право в галузі прав людини: джерела і практика застосування / М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі ; Пер. з англ. - К. : АртЕк, 1997. - 624 с.
 36. 67.400.7 Д67 Донеллі, Дж. Права людини у міжнародній політиці = International human rights / Дж. Донеллі. - Л. : Кальварія, 2004. - 280 с.
 37. 67.400.7 К26 Карпачова, Н. І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні : Перша щорічна доповідь уповноваженного Верховної Ради України з прав людини / Н. І. Карпачова. - 2-ге вид. - Х. : Консум, 2001. - 464 с.
 38. 67.400.7 К30 Кацубо, С. П. Основы прав человека : Учеб. пособие / С. П. Кацубо, И. В. Кучвальская, С. Б. Лугвин. - Мн. : Университетское, 2002. - 263 с.
 39. 67.400.7 К61 Колодій, А. М. Права, свободи та обов`язки людини і громадянина в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - К. : ВАВ " Правова єдність", 2008. - 350 с.
 40. 67.400.7 К84 Куинн, Ф. Права человека и ты : руководство для стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы / Ф. Куинн ; Куинн Ф. - Варшава : ОБСЕ/БДИПЧ. - 288 с.
 41. 67.405.1 Л14 Лагутіна, І. В. Форми захисту трудових прав працівників : монографія / І. В. Лагутіна ; Лагутіна В.І. - О. : Фенікс, 2008. - 160с.
 42. 67.3(0) Л18 Лайтфут, К. Права человека по-американски : От колониальных времен д "нового курса" включительно / К. Лайтфут. - 2-е изд. - М. : Прогресс, 1983. - 287 с.
 43. 67.400.7+67.411 М15 Макбрайд, Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / Д. Макбрайд ; [Макбрайд Д.]. - К. : К.І.С., 2010. - 576 с.
 44. 67.400.7 М19 Малинин, М. В. Права человека: миф и реальность / М. В. Малинин. - Нью-Йорк; М., 1994. - 54 с.
 45. 67.0 М24 Манукян, В. И. Государство это я, или Искусство обращения с властью / В. И. Манукян. - К. : Истина, 2010. - 264 с.
 46. 67.400.7 М75 Молдован, В. В. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина : навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. - К. : ЦУЛ, 2012. - 206 с.
 47. 67.412.4 О-58 Оніщенко, Н. М. Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи : монографія / Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко. - К. : Юридична думка, 2011. - 176 с.
 48. 67.400.7 П12 Пазенок, А. С. Права та свободи людини і громадянина : навч. посіб. / А. С. Пазенок ; [Пазенок А. С.]. - К. : Академвидав, 2010. - 176 с.
 49. 67.400.7 П89 Пустовіт, Ж. М. Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні : навч. посіб. / Ж. М. Пустовіт ; Пустовіт Ж. М. - К. : КНТ, 2009. - 232 с.
 50. 67.412.1 Т31 Теліпко, В. Е. Міжнародне публічне право : навч. посіб. / В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. - К. : ЦУЛ, 2010. - 608 с.
 51. 67.400 Ш24Шаповал, В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підруч. / В. М. Шаповал ; [ Шаповал В.М.]. - 2-ге вид, перероб. і доп. - К. : Юрінком інтер, 2010. - 464 с.
 52. 67.400.1 Ш37 Шевчук, С. Порівняльне прецедентне право з прав людини / С. Шевчук. - К. : Реферат, 2002. - 344 с.
 53. 67.400.7+67.400 Ш59 Шило, О. Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України : монографія / О. Г. Шило ; [Шило О. Г.]. - Х. : Право, 2011. - 472 с.
 54. 67.400 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун ; Шляхтун П.П. - К. : "Освіта України", 2010. - 592 с.
 55. 67.412.3 А43 Акти європейського права із соціальних питань / Ред. Литвин В.М. - К. : Парламентське вид-во, 2005. - 543 с.
 56. 67.412.4 П68 Правові системи сучасності : навч. посіб / [Ред. Шемшученко Ю. С.]. - К. : Юридична думка, 2012. - 492 с.
 57. 67 П78 Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / Ред. Кубко Е.Б., Цветкова В.В. - К. : Юринком Интер, 2003. - 528 с.
 58. 66.5 Г67 Горбулін, В. П. Через роки , через відстані... Держава та особистість : Вибр. публікації, інтерв'ю та виступи / В. П. Горбулін. - К. : Самміт книга, 2006. - 306 с.
 59. 60.56 К29 Катаєв, С. Л. Сучасне українське суспільство : Навч. посіб. / С. Л. Катаєв. - К. : ЦНЛ, 2006. - 200 с.
 60. 66.3 М42 Медведчук, В. В. Громадянське суспільство: український вибір : монографія / В. В. Медведчук. - К. : Логос, 2012. - 568 с.

 

День захисника Вітчизни
(до Дня збройних сил України)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67. А43 Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері : Науково-інформаційний збірник. Вип. 27 / За заг ред. В.П. Горбуліна. - К. : ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ", 2006. - 192 с.
 2. 68 І90 Історія українського війська = History of the ukrainian armed forces. Т.1. - 5-те вид., змін. і доп. - К. : Варта, 1994. - 384 с.
 3. 67.412 В63 Воєнні аспекти міжнародного права / Базов В.П., Безбах В.Г., Замічковський В.П. та ін.: Ред. Толубок В.Б. - К. : Азимут-Україна, 2004. - 240 с.
 4. 63.3(4 Укр) Д36 Державотворчий процес В Україні 1991-2006. - К. : Наук. думка, 2007. - 910 с.
 5. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 14 : Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.) / Литвин В.М. - К. : Альтернативи, 2000. - 360 с.
 6. 63.3(4 Укр) А76 Апанович, О. М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. / О. М. Апанович. - Дніпропетровськ : Січ, 2004. - 229 с.
 7. 66.3 У45 Українська політична нація:генеза ,стан,перспективи. / Крисаченко В.С.,Степико М.Т.,Власюк О.С. та ін.-Ред.Крисаченко В.С. - К. : НІСД, 2004. - 648 с.
 8. 68 Б24 Баранівський, В. Ф. Демократизація Збройних Сил України / В. Ф. Баранівський. - К. : Центр практичної філософії, 2001. - 112 с.
 9. 66.5 Г74 Гошовська, В. Соціальна домінанта національної безпеки: актуальні проблеми : монографія / В. Гошовська ; [Гошовська В.]. - К. : Корпорація, 2004. - 196 с.
 10. 88.4-7 Л38 Легка, Л. М. Організація діяльності психологічних служб : навч. посіб. / Л. М. Легка, Л. Г. Семенча. - Л. : Новий Світ-2000, 2009. - 372 с.
 11. 68 Н71 Ниязов, Н. С. Основные стратегические концепции и вооруженные силы ведущих стран мира межвоенного периода : Методическиу указания и опорные материалы / Н. С. Ниязов. - С.Пб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. - 128 с.
 12. 67.7 Н82 Нор, В. Т. Судові та правоохоронні органи України : підручник / В. Т. Нор, Н. П. Анікіна, Н. Р. Бобечко. - К. : Ін Юре, 2010. - 240 с.
 13. 65.290-2(2) О-75 Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України : Навч. посіб. / [Ред. Литвиновський Є. Ю.]. - К. : Ліра-К, 2011. - 284с.
 14. 75 К17 Каляндрук, Т. Таємниці бойових мистецтв України / Т. Каляндрук. - Львів : Сполом, 2004. - 304 с.
 15. 82.3(4 Укр) Н20 Найден, О. С. Образ воїна в українському фольклорі: Семантичні та образні аспекти / О. С. Найден ; [Найден О.С.]. - К. : Стилос, 2005. - 260 с.
 16. 88.4 Я31 Ягупов, В. Військова психологія : Підруч. / В. Ягупов. - К. : Тандем, 2004. - 656 с.
 17. 88.4 К21 Караяни, А. Г. Прикладная военная психология : Учебно-метод. пособие / А. Г. Караяни, И. В. Сыромятников. - С.Пб. : Питер, 2006. - 480 с.
 18. 68 В42 Військові статути збройних сил України. - К. : Варта, 2000. - 516 с.
 19. 68 В55 Військове законодавство України. Нормативні документи / Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2007. - 436 с.
 20. 68 Ш71 Шмаль, С. Г. Військова топографія : Підруч. / С. Г. Шмаль. - К. : Паливода, 2003. - 280 с.
 21. 63.3(0) Б87 Брестская крепость. Война и мир / [Авт. концепции и текста Суворов А.]. - 2-е изд. - Брест : Полиграфика, 2012. - 256 с.
 22. 68 Х94 Хромченко, В. Г. Вогнева підготовка : навч. посіб. / В. Г. Хромченко, М. Г. Івануц, А. О. Яфонкін. - К. : Кондор, 2009. - 336 с.
 23. 92 З-14 Загиблі на чужині / Ред. Герасимов І. та ін. - К. : Книга Пам'яті України. - 624 с.
 24. 66.4 І-99Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ - початок ХХІ ст. : Навч. посіб. / [В. Ф. Салабай, І. Д. Дудко, М. В. Борисенко, та ін.]. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 368 с.
 25. 63.3(4 Укр) М80 Моряки- черноморцы в обороне главной базы флота 1941- 1942 / Сост. Ванеев Г. И., Калугин П.М. - К. : Логос, 2000. -8458 с.
 26. 63.3(2Рос)+86.37 О-58 Он выбрал крест. 1996-2006. Десятилетию мученического подвига Евгения Родионова и иже ним пострадавших / сост и ред В. Покровский. - М., 2006. - 464 с.
 27. 63.3(4 Укр) П15 Пам`ять воєнної пори. Патріотична акція (2006-2010) : довід.-метод вид. / заг ред. Р.Г. Вишневського; авт тексту О.Є. Лисенко, Г.Є. ясєв. - К., 2006. - 24 с.
 28. 88.5 П50Политическая конфликтология : учеб. пособие / [ред. Ланцов С.]. - СПб : Питер, 2008. - 319 с.
 29. 88.4 П86 Психология и педагогика. Военная психология / Ред. Маклаков А.Г. - С.Пб. : Питер, 2007. - 464 с.
 30. 85.31 А39 Акімов, Д. Співають військовослужбовці та правоохоронці України / Д. Акімов. - К., 2005. - 255 с.
 31. 88.4 А86 Артемов, В. По тылам психологической войны / В. Артемов ; [Артемов В.]. - М. : Молодая гвардия, 1973. - 208 с.
 32. 68 А94 Афонін, Е. А. Становлення збройних сил України: соціально-психологічні проблеми / Е. А. Афонін. - К. : Інтерграфік, 1994. - 304 с.
 33. 67.412+67.408 Б17 Базов, В. П. Воєнні злочини : навч. посіб. / В. П. Базов ; Базов В.П. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 336 с.
 34. 75 Б12 Бака, М. М. Фізичне і військово-патріотичне виховання молоді : Навч.-метод. посіб. / М. М. Бака, В. П. Корж. - К. : ПВА Книга пам'яті України, 2004. - 464 с.
 35. 63.3(4 Укр) Б87 Брехуненко, В. Морські війни українських козаків / В. Брехуненко ; [Брехуненко В.]. - К., 2007. - 80 с. - (Перемоги української зброї).
 36. 66.4 З-96 Зыгарь, М. Война и миф / М. Зыгарь. - М. : "Коммерсант": Спб.: Питер, 2007. - 416 с.
 37. 67.408 К26 Карпенко, М. І. Кримінальна відповідальність за порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) : Монографія / М. І. Карпенко ; Ред. Матвійчук В. К. - Х. : КНТ, 2006. - 232 с.
 38. 68.9 К67 Корнієнко, В. В. Військово-медична підготовка : Навч. посіб. / В. В. Корнієнко. - К. : ПП Паливода, 2001. - 84 с.
 39. 84(4 Укр) М70 Мицик, В. Воїнська могила : Тужіння. Пісні років війни / В. Мицик. - К. : МАУП, 2005. - 108 с.
 40. 68+66.4 М82 Мосов, С. Война или мир - выбор за человечеством : монография / С. Мосов ; Мосов С. - К. : "Румб", 2007. - 300 с.
 41. 63.3(4 Укр) П19 Пасько, В. В. Ночь забытых песен / В. В. Пасько. - К-Тернопіль : Збруч, 1999. - 312 с.
 42. 63.3(4 Укр) С21 Сафонова, Є. В. У боях за Батьківщину : Вихованці Київського університету у Великій Вітчизняній війні / Є. В. Сафонова. - Вид. 2-ге, уточнене. - К. : "Бібліотека українця", 2005. - 80 с.
 43. 68 С79 Стеценко, О. О. Основи управління військами. Частина І. Основи управління військами : навч. посібник / О. О. Стеценко, П. А. Савков, М. О. Ляхов. - К. : Ліра-К, 2007. - 160 с.
 44. 67.408 Т48 Ткачук, О. С. Судове слідство у кримінальних справах про насильство серед військовослужбовців : Монографія / О. С. Ткачук. - К. : КНТ, 2007. - 172 с.
 45. 67.71 Ш37 Шевченко, В. П. Військові суди України в системі судів загальної юрисдикції : Монографія / В. П. Шевченко, О. С. Ткачук. - К. : КНТ, 2007. - 300 с.
 46. 68.9 С90 Сусло, С. Т. Цивільний захист : Навч. посіб. / С. Т. Сусло, В. М. Заплатинський, Г. М. Харамда. - К. : Арістей, 2007. - 368 с.
 47. 68.9 К95 Кучма, М. М. Цивільна оборона ( цивільний захист ) : навч. посіб. / М. М. Кучма ; Кучма М. М,. - 3-е вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 360 с.
 48. 92 Р89 Русско-украинско-английский военный словарь = Російсько-українсько-англійський військовий словник = Russian-ukrainian-english military dictionary : Около 2000 слов. - К. : Техника, 2001. - 750 с.

Листопад 2012

Чорні крила голодомору
( до Дня пам'яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) А93 "Аутодафе" / І. Белебеха, В. Улянич, С. Плачинда, В. Куєвда. - К. : МАУП, 2006. - 40 с.
 2. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) В19 Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка / В. Василенко ; [Василенко В.]. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. - 48 с.
 3. 63.3(4 Укр)Т67 33-й: голод : Народна книга-меморіал / Сост. Коваленко Л., Маняк В. - К. : Рад. письменник, 1991. - 584 с.
 4. 63.3(4 Укр) В27 Великий голод в Україні 1932-33 = The Great famine in Ukraine 1932-1933 : Збірник свідчень, спогадів, доповідів та статтей виголошекних та друкованих у пресі у 1983 р. на відзначенні 50-ліття голоду в Україні в 1932-33 рр. - Торонто, 1988. - 163 с.
 5. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років - найбільша трагедія України : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2003. - 52 с.
 6. 63.3(4 Укр) Г61Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / Білокінь С.І., Веселова О.М., Вронська Т.В. та ін.; Ред. Литвин В.М. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 888 с.
 7. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1933 року в Україні. Свідчення про винищування Москвою українського селянства. - 2-ге вид., доп. - Д.- Мюнхен : Преском, 1933. - (Українське зарубіжжя)
 8. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1946-1947 років в Україні: причини і наслідки : Міжнарю. науков. конф., Київ, 27 трав. 1997 р.: Матеріали. - К.; Нью-Йорк : Коць М.П., 1998. - 208 с.
 9. 63.3(4 Укр) Г61 Голод в Україні 1946-1947 : Документи і матеріали / Упоряд. Веселова О.М. та ін. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 1996. - 375 с.
 10. 63.3(4 Укр) Г61 Голод на Поділлі.Книга свідчень / Ред.- упоряд. Мацько В. - Кам'янець-Подільський, 1993. - 103 с.
 11. 63.3(4 Укр) Г61 Голодовка: 1932-1933 років на Переяславщині. Свідчення / Упоряд. Авраменко Ю.В., Гнатюк В.М. - Переяслав-Хмельницький; К.;Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 445 с.
 12. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / [упоряд. Р.Я. Пиріг; НАН України, Ін-т історії України]. - К. : КМ Академія, 2007. - 1128 с.
 13. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму : Матер. V Міжнар. наук. конф. Київ, 24листоп. 2006 р. - К. : МАУП, 2007. - 212 с.
 14. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: матеріали кримінальної справи № 475 : за матеріалами Інтерфакс - Україна. - 68 с.
 15. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина = Holodomor in Ukraine 1932-1933 in the documents of the political archive of the federal foreign office of Germany / [Упор. Кудряченко А. І.]. - К. : НІСД, 2008. - 336 с.
 16. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : Матер. Всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. - К. : МАУП, 2003. - 280 с.
 17. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років: основні дійові особи і механізми здійснення : Матер. Другої Міфжнар. наук. конф. Київ, 28 листоп. 2003 р. - К. : МАУП, 2004. - 320 с.
 18. 91 Г61 Голодомор в Україні 1932-1933 р. : Бібліографічний покажчик. - Одеса; Львів : Коць М.П., 2001. - 656 с.
 19. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор в Україні 1946-1947 : Документи і матеріали. - К.; Нью-Йорк : Коць М.П., 1996. - 376 с.
 20. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор на Сумщині 1932-1933 : Зб. / Упоряд. Столбін О.П. - Суми : Ред.-издат. отдел облуправленч. по печати, 1993. - 158 с.
 21. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. програма / Авт.-уклад. Неживий О.І. - К. : МАУП, 2005. - 58 с.
 22. 63.3(4 Укр)Г61 Голоси із 33-го (голодомор на Кіровоградщині). - Кіровоград : Центрально-українське вид-во, 1993. - 174 с.
 23. 63.3(4 Укр) Д34 День і вічність Джеймса Мейса / Ред. Івшина Л. - К. : Укр. прес-група, 2005. - 447 с.
 24. 63.3(4 Укр) Д86 Душею завжди з Україною : Пропам'ятний зб. на пошану україн. правника і політолога Володимира- Юрія Даниліва. - К.;Торонто : Фундація ім. Даниліва, 2003. - 544 с.
 25. 63.3(4 Укр) З-12 Забуттю не підлягає. Хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917-1991 = Not to be forgotten. A chronicle of the communist inquisition in Ukraine 1917-1991. Забвению не подлежит. Хроника коммунистической инквизиции в Украине 1917-1991 : довідник-путівник / [Уклад. Куцик Р., Єременко А.]. - К.Нью Йорк, Торонто, 2003. - 89 с.
 26. 63.3(4Укр)я6 З-36 Засвіти свічку: [Фотоальбом]. - К. : Атлантик. - 20 с.
 27. 63.3(4Укр) З-68 Злочин / Уклад. Кардаш П. - Мельбурн : Вид-во ім. О.Теліги, 2003. - 560 с.
 28. 63.3(4 Укр) К63 Кому був вигідний голодомор?. - К. : МАУП, 2004. - 64 с. - (Б-ка журнала "Персонал").
 29. 63.3(4 Укр)Г61 Національна книга пам`яті Голодомору 1932-1933 років в Україні : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - К. : Вид. імені Олени Теліги, 2008. - 1000 с.
 30. 63.3(4 Укр) Н60 Ні могили, ні хресного знаку: Голодомори 1932-1933 і 1946-1947 років у Чорнухинському районі Полтавщини : Документи і матеріали. Свідчення / Упоряд. Булда М. - Чорнухи; К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - 480 с.
 31. 66.1 П50 Політична історія України. ХХ ст. У 6 т. = A political history of Ukraine: The 20 Century. Т.3 : Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938) / Ред. Курас І.Ф.; Кульчицький С.В., Шаповал Ю.І., Греченко В.А. та ін. - К. : Генеза, 2003. - 448 с.
 32. 63.3(4 Укр) П60 Портрет темряви: свідчення, документи і матеріали у двох книгах / Авт.-упоряд. Ящук П. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 1999. - 706 с.
 33. 63.3(4 Укр) Р65 Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ - НКВД = Unclassified memory. Holodomor 1932-1933 in Ukraine in the documents of GPU - NKVD / [Ред. Богунов С., Борисенко В., Даниленко В та ін.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 604 с.
 34. 63.3(4 Укр) С50 Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932-1933 / Панченко П.П., Вівчарик М.М., Голуб А.І. та ін. - К. : Україна, 2003. - 352 с.
 35. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т.5 / [упор. Мицик Ю., Винницька І.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 322 с.
 36. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.3 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2006. - 432 с.
 37. 63.3(4 Укр) У67 Упокорення голодом : Зб. документів [Голодомор 1932-1933 років] / Упоряд. Мухіна М. - К. : Ін-т укр. археографії, 1993. - 312 с.
 38. 63.3(4Укр) Ч-75 Чорні жнива. Голод 1932-1933 років у Валківському та Коломацькому районах Харківщини / Упоряд. Поліщук Т. - К.;Х.; Нью-Йорк; Філадельфія : Коць М.П., 1997. - 368 с.
 39. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 40. 84(4 Укр) Б61 Білоус, В. Недолю співаю козацького краю : (Автобіографічн. роман-спогади) / В. Білоус. - Черкаси : Сіяч, 1999. - 363 с.
 41. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) В19 Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка / В. Василенко ; [Василенко В.]. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. - 48 с.
 42. 63.3(4 Укр) В38 Веселова, О. М. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. - 2-ге вид., допов. - Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 274 с.
 43. 63.3(4 Укр) В72 Воля, О. Мор: Книга буття України / О. Воля. - Канада : Дорога правди, 1993. - 430 с.
 44. 63.3 (4 Укр) Г70 Городинець, І. Війна проти власного народу / І. Городинець ; Городинець І. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 146 с.
 45. 63.3(4 Укр) Г85 Гришко, В. Москва сльозам не вірить : Народовбивство по- кремлівськи / В. Гришко. - Д. : Юніверс, 2003. - 246 с.
 46. 63.3(4 Укр) Д33 Денисенко, С. Тіні забутих предків / С. Денисенко. - Шишаки, 2002. - 268 с.
 47. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 48. 84(4 Укр) З-38 Захарченко, В. Довгі присмерки : Роман / В. Захарченко. - К. : Акцент, 2002. - 541 с.
 49. 84(4 Укр) К30 Качуровський, І. Село в безодні : Поема / І. Качуровський. - Вид.4- те доп. - К. : КМ Академія, 2006. - 85 с.
 50. 63.3(4 Укр) К46 Кіндратенко, А. Етнічні війни проти українців / А. Кіндратенко. - К. : МАУП, 2006. - 280 с.
 51. 63.3(4 Укр) К64 Конквест, Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. - К. : Либідь, 1993. - 384 с.
 52. 63.3(4 Укр) К93 Куромія, Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870-1990-і роки = Freedom and terror in the Donbas / Г. Куромія ; Пер. Кьорян Г., Агеєв В. - К. : Основи, 2002. - 510 с.
 53. 63.3(4 Укр) Л19 Лактіонов-Стезенко, М. П. Смак трави / М. П. Лактіонов-Стезенко. - К. : Фенікс, 2004. - 416 с.
 54. 84(4 Укр) Л63 Лисивець, А. "Скажи про щасливе життя..." : Повість / А. Лисивець. - К. : Веселка, 1993. - 93 с.
 55. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Г. Нюренберг-2 / Л. Г. Лук'яненко ; Лук'яненко Л. Г. - К. : Нора-прінт, 2001. - 114 с.
 56. 63.3(4 Укр) Л99 Ляшко, А. Груз памяти : Трилогия. Кн. 1. : Воспоминяния / А. Ляшко. - К. : Деловая Украина, 1997. - 400 с.
 57. 63.3(4 Укр) М26 Маркова, С. В. Голодомор 1932-1933 років на Поділлі : Монографія / С. В. Маркова. - К. : МАУП, 2003. - 116 с.
 58. 63.3(4 Укр) М69 Михальченко, Л. Лихоліття села Новоселиця / Л. Михальченко. - К. : ВД КМ "Академія", 2003. - 36 с.
 59. 84(4 Укр) М86 Моцний, А. Страшна правда голодомору (спогади про голодомор 1932-1933 років) : Художньо-біографічна повість / А. Моцний. - Л. : Видавництво Коць М., 2000. - 175 с.
 60. 63.3(4 Укр.) М92 Мухіна, М. Упокорення голодом : Зб. документів / М. Мухіна ; [Мухіна М.]. - К. : Інститут української археографії, 1993. - 311 с.
 61. 84(4 Укр) Н25 Наніїв, П. Лозинова труна : Біографічно-художня повість / П. Наніїв. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 2003. - 140 с.
 62. 63.3(4 Укр) Н43 Неживий, О. Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. посіб. / О. Неживий. - К. : МАУП, 2007. - 328 с.
 63. 63.3(0) Н83 Норман, М. Наймарк. Геноциди Сталіна : [Норман М. Наймарк] / М. Н. Норман. - К. : КМ Академія, 2011. - 135 с.
 64. 84(4 Укр) О-95 Очеретний, О. Трагедія в домі : Драма на дві дії / О. Очеретний. - К. : Смолоскип, 1999. - 64 с.
 65. 84(4 Укр) П64 Потупенко, М. М. У лабетах смерті : Роман-трагедія / М. М. Потупенко. - Вид.2-ге, випр., доп. - Вінниця : ДП"ДКФ", 2003. - 560 с.
 66. 63.3(4 Укр) С15 Сакевич, Даллас Є. Не вмирає душа наша : Доля сироти з українського голодомору / Даллас Є. Сакевич. - К. : Просвіта, 2003. - 232 с.
 67. 63.3(4 Укр) С32 Серафима, (ігуменя). Піст від диявола / (. Серафима. - К. : Мистецтво, 2003. - 112 с.
 68. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. Як нас морили голодом / В. Сергійчук. - 2-е вид., доп. - К. : Укр. видав. спілка, 2003. - 252 с.
 69. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин ; Упоряд. Бакута С.А. - К. : Кобза, 2003. - 560 с.
 70. 63.3(4 Укр) С77 Старів, С. Страта голодом / С. Старів. - К. : Просвіта, 2002. - 272 с.
 71. 63.3(4 Укр) У51 Улянич, В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921- 1933 роках / В. Улянич. - К. : МАУП, 2004. - 84 с.
 72. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. І. Доля як історія = Fate as History / Ю. І. Шаповал. - К. : Генеза, 2006. - 448 с.

 

Формування особистості студента
(до Міжнародного дня студентів)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74.58 В54 Виховна робота зі студентською молоддю : Навч. посібн. / Ред. Осипова Т. Ю. - О. : Фенікс, 2006. - 288 с.
 2. 74.58 С88 Студентська наука: погляд у майбутнє : Науковий вісник. Вип. 10. - Ужгород : Зак ДУ, 2010. - 368 с.
 3. 75 Ф50 Физическая культура студента : Учеб. / Ред. Ильинича В.И. - К. : Гардарики, 2003. - 448 с.
 4. 60.56 Ф79 Формування духовного світу студента (на матеріали досліджень у СНАУ) : Монографія / Ред. Гнатюк Л. В. - Суми : ВТД "Університетська книга, 2006. - 263 с.
 5. 74.58 А86 Артемова, Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : [навч- метод. посібник ] / Л. В. Артемова ; Артемова Л.В. - К. : Кондор, 2008. - 272 с.
 6. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг уверенного поведения для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с.
 7. 88.8 Г80 Грецов, А. Психологические игры для старшекласников и студентов / А. Грецов, Т. Бедарева. - С.Пб. : Питер, 2008. - 190 с.
 8. 51.1 Г84 Гримблат, С. О. Здоровьесберегающие технологии в подготовке специалистов : Учеб.-метод. пособие / С. О. Гримблат, В. П. Зайцев, С. И. Крамской. - Х. : Коллегиум, 2005. - 184 с.
 9. 88.52 Г85 Гринберг, Дж.С. Управление стрессом = Comprehensive stress management / Дж.С. Гринберг ; Пер. с англ. Л. Гительман, М. Потапова. - 7-е изд. - С.Пб. : Питер, 2002. - 496 с.
 10. 74.58 Г86 Гронлунд, Н. Е. Оцінювання студентської успішності : Практич. посіб. / Н. Е. Гронлунд. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 11. 74+75.81 Д53 Дмитрук, С. В. Соціально-педагогічні технології в туризмі : навч. посіб. / С. В. Дмитрук, О. Ю. Дмитрук. - К. : ЦУЛ, 2012. - 328 с.
 12. 74.58 Ж91 Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. - К. : Ін Юре, 2003. - 416 с.
 13. 65.272 К51 Клушина, Н. П. Организация практики студентов по социальной работе : Учебн. пособие / Н. П. Клушина, В. С. Ткаченко. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 127 с.
 14. 74.58 К63 Комарова, А. И. Эстетическое воспитание студентов / А. И. Комарова. - Львів : Вища школа, 1984. - 160 с.
 15. 74.26 К72 Костриця, Н. М. Методика навчання студентів спілкування в управлінський діяльності : Навч. посіб. / Н. М. Костриця, В. І. Свистун, В. В. Ягупов. - К, : ЦНЛ, 2006. - 272 с.
 16. 74 М55 Мешко, Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко ; [ Vешко Г. М. - К. : Академвидав, 2010. - 200 с.
 17. 88.4 М84 Мостова, І. Першокурснику : Поради психолога / І. Мостова. - К. : Тандем, 2000. - 76 с.
 18. 60.54 Н16 Нагорний, Б. Г. Студентство і сучасність / Б. Г. Нагорний, М. Л. Яковенко, А. В. Яковенко. - К. : Арістей, 2005. - 164 с.
 19. 78.5 П19 Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : Монографія / Н. П. Пасмор. - К. : Кондор, 2005. - 116 с.
 20. 88 П44 Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи : підручник / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2008. - 352 с.
 21. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб. / Г. В. Товканець ; [Товканець Г. В.]. - К. : Кондор, 2011. - 182 с.
 22. 74.58 Т88 Туркот, Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Т. І. Туркот ; [Туркот Т. І.]. - К. : Кондор, 2011. - 628 с.
 23. 74.58 Щ61 Щербань, П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : Навч. посіб. / П. М. Щербань. - К. : Вища шк., 2004. - 207 с.
 24. 74 В41 Віват Академія! 20 років МАУП! / [ Щокін Г. В,, Захожай В. Б,, Головатий М, Ф, та ін. ]. - К. : Персонал, 2009. - 352 с.
 25. 88.5 Б20 Балабанова, Л. М. Категория нормы в психологии студенческого возраста (теоретико-методологический аспект) / Л. М. Балабанова. - Х. : Консум, 1999. - 240 с.
 26. 74.58 К72 Костюк, І. В. Національно-громадянське виховання студентської молоді : навч. посіб. / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 268 с.
 27. 74.58 С88 Студентське самоврядування як невід'ємна складова демократизації вищої школи : рекомендації щодо проведення у вищ. навч. закл. першої лекції / [Уклад. Степко М. Ф., Боголюбаш Я. Я., шинкарук В. Д. та ін.]. - К. : Знання, 2005. - 55 с.
 28. 74.6 Л63 Лісовець, О. В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України : навч. посіб. / О. В. Лісовець ; [Лісовець О. В.]. - К. : Академія, 2011. - 256 с.
 29. 88.4-6 П24 Педагогічна психологія : Навч. посіб. / [Сергеєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 168 с.
 30. 74.58 Ш37 Шевчук, С. П. Інтерактивні технології підготовки менеджерів : навч. посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук. - К. : Професіонал, 2009. - 232 с.
 31. 74.58+65.01 К17 Каленюк, І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. - К. : Знання, 2012. - 343 с.
 32. 74.58+65.052 У59 Університетська освіта ( вступ до фаху ) : навч. посіб. / [Костирко І. Г., Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 350 с.
 33. 74.58 А86 Артемова, Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : [навч- метод. посібник ] / Л. В. Артемова ; Артемова Л.В. - К. : Кондор, 2008. - 272 с.
 34. 74.58 М63 Мирзаянова, Л. Ф. Упреждающая адаптация студентов к педагогической деятельности (кризисы, способы упреждения и смягчения) / Л. Ф. Мирзаянова. - Мн. : Бел. навука, 2003. - 271 с.
 35. 74.58 Т65 Трайнев, В. А. Дистационное обучение и его развитие ( Обобщение методологии и практики использования) / В. А. Трайнев, В. Ф. Гуркин, О. В. Трайнев. - М. : Изд.-торговая корп. "Дашков и К", 2007. - 294 с.
 36. 88 П44 Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи: практикум : навч. посіб. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - К. : Каравела, 2008. - 336 с.

Принципи та роль фінансів у ринковій економіці

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.261 Т33 Теорія фінансів : підруч. / [ За ред. проф. Федосова В. М., Юрія С. І. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 576 с.
 2. 65.261 В29 Венгер, В. В. Фінанси : навч. посіб. / В. В. Венгер ; Венгер В. В. - К. : ЦУЛ, 2009. - 432 с.
 3. 65.261 О-60 Опарін, В. М. Фінанси (загальна теорія) : навч. посіб. / В. М. Опарін. - 5-те вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 240 с.
 4. 65.261 К88 Кудряшов, В. П. Фінанси : навч. посіб. / В. П. Кудряшов ; [Кудряшов В.П.]. - Херсон : Олді-плюс, 2011. - 352 с.
 5. 65.261 Б68 Благун, І. Г. Фінанси : Навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Єлейко. - Л. : Магнолія 2006, 2008. - 314 с.
 6. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінансова система України : Навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 324 с.
 7. 65.261 К26 Карпінський, Б. А. Фінансова система : Навч. посіб. / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко. - 2-ге вид. - Л. : Магнолія Плюс, 2006. - 272 с.
 8. 65.261 Б75 Боди, Зви. Финансы / З. Боди, Р. Мертон. - Пер. с англ.: Уч. пос. - М. : Вильямс, 2000. - 592 с.
 9. 65.261 К56 Ковальчук, С. В. Фінанси : навч. посіб. / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. - Л. : Новий світ-2000, 2011. - 568 с.
 10. 65.261 Ф59 Фінанси: курс для фінансистів : навч. посіб. / [Ред. Оспіщев В. І.]. - К. : Знання, 2008. - 567 с.
 11. 65.261 Ф59 Фінанси : підруч. / [ Ред. Юрій С. І., Федосов В. М. ]. - К. : Знання, 2008. - 611 с.
 12. 65.261 Ф59 Фінанси (теоретичні основи) : Підруч. / Грідчина М.В., Захожай В.Б., Осіпчук Л.Л. та ін. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : МАУП, 2007. - 312 с.
 13. 65.261 Б68 Бланк, І. Ю. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / І. Ю. Бланк ; Бланк І.Ю. - К. : Ельга, 2008. - 724 с.
 14. 65.261 Б68 Бланк, И. А. Управление финансовыми ресурсами / И. А. Бланк ; [Бланк И. А.]. - М. : Изд-во "Омега-Л": ООО "Эльга", 2011. - 768 с.
 15. 65.261 К43 Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Т. В. Кириченко ; Кириченко Т.В.; под ред. А.А. Комзолова. - М. : "Дашков и К", 2008. - 626 с.
 16. 65.261 Б61 Біла, О. Г. Фінанси : навч. посіб. / О. Г. Біла, І. Р. Чуй. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 390 с.
 17. 65.261 В19 Василик, О. Д. Державні фінанси України : Підручн. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк ; 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2004. - 608 с.
 18. 65.261 Ф59 Фінанси україни: інституційні перетворення та напрями розвитку / [ За ред. Чугунова І. Я. ]. - К. : ДННУ АФУ, 2009. - 848 с.
 19. 65.261 К23 Карлін, М. І. Державні фінанси України : навч. посіб. / М. І. Карлін ; Карлін М.І. - К. : Знання, 2008. - 348 с.
 20. 65.261 У67 Управління державним боргом : навч. посіб. / [ Прутська О. О., Сьомченко О. А., Гарбар Ж. В. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 216 с.
 21. 65.261 Ф59 Фінанси: Ситуаційні вправи : Навч. посіб. / Упоряд. Сидоренко О.І., Редько П.С. - К. : НМЦ Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 424 с.
 22. 65.261 Ф59 Фінанси у запитаннях і відповідях / Ред. Данілов О.Д. - К. : Комп'ютерпрес, 2006. - 444 с.
 23. 65.261 Б20 Балабанов, А. И. Финансы / А. И. Балабанов, И. Т. Балабанов. - СПб : Питер, 2000. - 192 с.
 24. 65.261 Ф59 Фінанси : навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін; за ред. В.І. Оспіщева. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 366 с.
 25. 65.261 Б86 Бочаров, В. В. Корпоративные финансы / В. В. Бочаров. - С.Пб. : Питер, 2002. - 544 с.
 26. 65.261 Ф59 Фінанси підприємств (за модульною системою навчання) : Теоретично-практич. посіб. - Шило В.П., Ільіна С.Б., Доровська С.С., Барабанова В.В. - К. : Професіонал, 2006. - 288 с.
 27. 65.261 Н53 Непочатенко, О. О. Фінанси підприємств : навч. посіб. / О. О. Непочатенко ; [Непочатенко О. О.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 328 с.
 28. 65.261 Ф59 Фінанси підприємств / Ред. Данілов О.Д. - К. : Комп'ютерпрес, 2005. - 312 с.
 29. 65.261 Л93 Любенко, Н. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н. М. Любенко ; Любенко Н. М,. - К. : ЦУЛ, 2009. - 264 с.
 30. 65.261 Ф53 Філімоненков, О. С. Фінанси підприємств : підруч. / О. С. Філімоненков, Д. І. Дема. - К. : Алерта, 2009. - 496 с.
 31. 65.261 К23 Карлін, М. І. Бюджетна система України : навч. посіб / М. І. Карлін ; Карлін М. І. - К. : Знання, 2008. - 428 с.
 32. 65.261 Ф47 Фещенко, Л. В. Бюджетна система України : Навч. посіб. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. - К. : Кондор, 2008. - 440 с.
 33. 65.261 П19 Пасічник, Ю. В. Бюджетна система України : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник ; [ Пасічник Ю.В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 670 с.
 34. 65.261 Б98 Бюджетна система : навч. посіб. / [Владимиров К. М., Абсава Л. О., Владимирова Л. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2009. - 220 с.
 35. 65.261 А49 Алєксєєв, І. В. Бюджетна система : Навч. посіб. / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, А. М. Чушак-Голобородько. - К. : Хай-Тек-Прес, 2007. - 376 с.
 36. 65.261 О-58 Онисько, С. М. Податкова система : підруч. / С. М. Онисько, І. М. Тофан, О. В. Грицина. - 4-те вид., випр. і доп. - Л. : Магнолія плюс; Видавець В.М. Піча, 2009. - 336 с.
 37. 65.261 Я72 Ярема, Б. П. Податкова система. Збірник задач та тести : Навч. посібн. / Б. П. Ярема, В. П. Маринець. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Львів : "Магнолія Плюс", 2006. - 271 с.
 38. 65.261 О-54 Олійник, О. В. Податкова система : Навч. посіб. / О. В. Олійник, І. В. Філон. - К. : ЦНЛ, 2006. - 456 с.
 39. 65.261 П44 Податкова система : навч. посіб. / [ Ред. Лютий І.О. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 456 с.
 40. 65.261 В19 Василик, О. Д. Податкова система України : Навч. посіб. / О. Д. Василик. - К. : Поліграфкнига, 2004. - 478 с.
 41. 65.261 П29 Петленко, Ю. В. Місцеві фінанси : опорний конспект лекцій / Ю. В. Петленко, О. Д. Рожко. - К. : Кондор, 2009. - 282 с.
 42. 65.261 В58 Власюк, Н. І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. - К. : Алерта, 2011. - 328 с.
 43. 65.261 С89 Сунцова, О. О. Місцеві фінанси : Навч. посіб. / О. О. Сунцова ; [Сунцова О. О.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 488 с.
 44. 65.261 Б56 Бечко, П. К. Місцеві фінанси : навч. посіб. / П. К. Бечко, О. В. Ролінський. - К. : ЦУЛ, 2007. - 192 с.
 45. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінанси України та сусідніх держав : Навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 589 с.
 46. 65.262 К60 Колісник, М. К. Фінансовий ринок : Навч. посіб. / М. К. Колісник, О. О. Маслак, Є. М. Романів. - Львів : Львівська політехніка, 2004. - 192 с.
 47. 65.262 М31 Маслова, С. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / С. О. Маслова, О. А. Опалов. - 4-тє вид., виправл. - К. : Каравела, 2008. - 288 с.
 48. 65.262 К17 Калашнікова, Т. В. Фінансовий ринок : навч. посіб / Т. В. Калашнікова ; Калашнікова Т.В. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 232 с.
 49. 65.262 Б90 Буднік, М. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна. - К. : ЦУЛ, 2009. - 334 с.
 50. 65.262 В19 Васильєва, В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. - К. : ЦУЛ, 2008. - 368 с.

Жовтень 2012

Всесвітній день учителів
( до Дня працівників освіти )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74.03 А86 Артемова, Л. В. Історія педагогіки України : Підручник / Л. В. Артемова. - К. : Либідь, 2006. - 424 с.
 2. 92 У45 Українська педагогіка в персоналіях. У 2-х кн. Кн. 1 : Х-ХІХ ст. / Ред. Сухомлинський О. В. - К. : Либідь, 2005. - 624 с.
 3. 74 Б27 Басов, Н. Ф. Социальный педагог: Введение в профессию : Учеб. пособ. / Н. Ф. Басов, В. М. Басова, А. Н. Кравченко. - М. : Академия, 2006. - 256 с.
 4. 85.37 Б40 Безручко, О. В. Педагогічний метод О.П. Довженка : навч. посіб. / О. В. Безручко ; Безручко О.В. - Вінниця : Глобус-Прес, 2008. - 232 с.
 5. 88.4-6 Б55 Бех, І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. / І. Д. Бех ; Бех І. Д. - К. : Академвидав, 2009. - 248 с.
 6. 74.58 Т65 Трайнев, В. А. Дистационное обучение и его развитие ( Обобщение методологии и практики использования) / В. А. Трайнев, В. Ф. Гуркин, О. В. Трайнев. - М. : Изд.-торговая корп. "Дашков и К", 2007. - 294 с.
 7. 74.58 К93 Курко, М. Н. Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Україні : монографія / М. Н. Курко ; [Курко М. Н.]. - Х. : Вид-во Харківського національного ун-ту внутр. справ, 2010. - 376 с.
 8. 74 З-19 Законодавство України про освіту : збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 274 с.
 9. 60.56 Г70 Городняк, І. В. Соціологія освіти : навч. посіб. / І. В. Городняк ; [Городняк І. В.]. - Л : Новий Світ-2000, 2011. - 265 с.
 10. 74.58 Б93 Бутенко, Н. Ю. Комунікативна майстерність викладача : Навч. посіб. / Н. Ю. Бутенко. - К. : КНЕУ, 2007. - 336 с.
 11. 74 М65 Мистецтво бути викладачем : Практ. посіб. / Брінклі А., Десантс Б., Флемм М. та ін. - К. : Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні"", 2003. - 144 с.
 12. 74.58 В55 Вища економічна освіта в умовах формування інтелектуально - інноваційного суспільства : монографія / [Гавриш О. А., Довгань Л. Є., Каракай Ю. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 364 с.
 13. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб. / Г. В. Товканець ; [Товканець Г. В.]. - К. : Кондор, 2011. - 182 с.
 14. 74.58 Ф79 Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу : наук. посіб. / [Під заг ред. С, І. Якименко]. - К. : Слово, 2011. - 464 с.
 15. 74.58 Г86 Гронлунд, Н. Е. Оцінювання студентської успішності : Практич. посіб. / Н. Е. Гронлунд. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 16. 74 Д50 Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології : Навч. посіб. / І. М. Дичківська. - К. : Академвидав, 2004. - 352 с.
 17. 74 Б77 Бойц, Р. Поради викладачам початківцям : Практичю посіб. / Р. Бойц. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 448 с.
 18. 74 М74 Мойсеюк, Н. Є. Педагогіка : Навч.посібн. / Н. Є. Мойсеюк. - 5-те вид., доп. і пер. - К., 2007. - 656 с.
 19. 74 Б81 Бондар, В. І. Дидактика / В. І. Бондар. - К. : Либідь, 2005. - 264 с.
 20. 74 Т47 Тімар, Т. Б. Як домогтися досконалості в освіті / Т. Б. Тімар, Д. Л. Кірп. - Л. : Літопис, 2004. - 176 с.
 21. 74 В41 Віват Академія! 20 років МАУП! / [ Щокін Г. В,, Захожай В. Б,, Головатий М, Ф, та ін. ]. - К. : Персонал, 2009. - 352 с.
 22. 74.03 З-17 Зайченко, І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. у 2-х кн. Кн. 1 : Історія зарубіжної педагогіки / І. В. Зайченко ; [Зайченко І. В.]. - К. : Слово, 2010. - 624 с.
 23. 92 Ш71 Шмагало, Р. Словник митців-педагогів України та з України у світі (1850-1950рр.) = Dictionary of the Ukrainian Artists-Pedagogues Lived Both in Ukraine and Abroad / Р. Шмагало. - Л. : Укр. технології, 2002. - 176 с.
 24. 74.03 Л37 Левківський, М. В. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб / М. В. Левківський ; [Левківський М. В.]. - 4-те вид., стер. - К. : ЦУЛ, 2011. - 190с.
 25. 74.03 М29 Марушкевич, А. А. Актуальні проблеми науково-педагогічної спадщини Івана Огієнка : Цикл лекцій. Навч. посібник з педагогіки / А. А. Марушкевич. - П. : АСМІ, 2005. - 312 с.
 26. 74.03 М42 Медвідь, Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навч. посіб. / Л. А. Медвідь. - К. : Вікар, 2003. - 335 с.
 27. 74.03 А86 Артемова, Л. В. Історія педагогіки України : Підручник / Л. В. Артемова. - К. : Либідь, 2006. - 424 с.
 28. 74.03 М28 Марочко, В. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В. Марочко, Х. Гьотц. - К. : Науковий світ, 2003. - 302 с.
 29. 74.03 С40 Сисоєва, С. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навч. посіб. / С. Сисоєва, І. Соколова. - К. : ЦУЛ, 2003. - 308 с.
 30. 74.03 С91 Сухомлинський, В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. - К. : Рад. шк., 1988. - 304 с.
 31. 74.03 Х91 Хрестоматія з української класичної педагогіки: К. Ушинський, С. Русова, А, Макаренко, Г. Ващенко, В. Сухомлинський : навч. посіб. / уклад. В,П, Кравець, О.І. Мешко. - К. : Грамота, 2008. - 768 с.
 32. 74.03 О 78 Острозькі просвітники ХVI-XX ст. / Ред. Пасічник І.Д. та ін. - Острог : Університет "Острозька Академія", 2000. - 480 с.
 33. 67.401 К82 Крижко, В. В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою : Навч. посіб. / В. В. Крижко, І. Мамаєва. - К. : Освіта України, 2005. - 224 с.
 34. 74 А55 Алькема, В. Г. Бізнес-освіта в Україні : монографія / В. Г. Алькема, Т. В. Шахматова. - Л. : Новий-Світ-2000, 2010. - 252 с.
 35. 74 Б25 Барнс, Л. Б. Преподавание и метод конкретных ситуаций = Teaching and the case method : (конкретные ситуации и дополнит. лит- ра) / Л. Б. Барнс, К. Р. Кристенсен, Э. Д. Хансен ; Ред. Наумова А. И. - Л. : Гардарики, 2000. - 501 с.
 36. 74 М13 Мазоха, Д. С. На шляху до педагогічної професії: (Вступ до спеціальності) : Навч. посіб. / Д. С. Мазоха. - К. : ЦНЛ, 2005. - 168 с.
 37. 74 К89 Кузьмінський, А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К. : Знання, 2006. - 311 с.
 38. 88.3 К52 Клюева, Н. В. Технологии работы психолога с учителем / Н. В. Клюева. - М. : ТЦ "Сфера", 2000. - 192 с.
 39. 74.2 П55 Пометун, О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. : Наук. метод.посібн. / О. І. Пометун ; Пометун О.І., Пирженко Л.В. - К. : АСК, 2006. - 192 с.
 40. 74.1 Х19 Хансен, К. А. Освіта та культура демократії / К. А. Хансен, Р. К. Кауфман, С. Сейфер ; Гансен К. А., Кауфман Р. К.,Сейфер С. - Л. : Галицька видавнича спілка, 2001. - 152 с.
 41. 74 Я48 Якса, Н. В. Основи педагогічних знань : Навч. посіб. / Н. В. Якса. - К. : Знання, 2007. - 358 с.
 42. 74 Щ61 Щербань, П. М. Прикладна педагогіка : Навч.-метод. посіб. / П. М. Щербань. - К. : Вища школа, 2002. - 215 с.
 43. 74.1 П56 Поніманська, Т. І. Дошкільна педагогіка : Практикум: навч. посіб. / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська. - К. : Слово, 2004. - 352 с.
 44. 74.58 Ж91Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. - К. : Ін Юре, 2003. - 416 с.
 45. 88.4-6 С13 Савчин, М. В. Педагогічна психологія : Навч. посіб. / М. В. Савчин. - К. : Академвидав, 2007. - 424 с.
 46. 88.4-6 Б55 Бех, І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. / І. Д. Бех ; Бех І. Д. - К. : Академвидав, 2009. - 248 с.
 47. 88.4-6 В62 Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2009. - 336 с.
 48. 88.4-6 С38 Синдром "професійного вигорання" та професійна кар'єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти : Навч. посіб. / Ред. Максименко С.Д., Карамушка Л.М., Зайчикова Т.В. - К. : Міленіум, 2004. - 264 с.
 49. 74 Б79 Болонський процес: Модернізація системи вищої освіти України:Мат. VI Міжнар. наук. конф. "Модернізація системи вищ. осв. відпов. до Прогр. розв. осв. в Укр.і на 2005-2010 рр.", м. Судак, Автономна Рес / Ред. Чирков В. М. - К. : МАУП, 2007. - 328 с.
 50. 74 В55 Вишневський, О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : посіб. / О. І. Вишневський ; [Вишневський О. І.]. - вид. 2-ге, доопрац. і доп. - Дрогобич : Коло, 2006. - 608 с.
 51. 74 К79 Кремень, В. Освіта і наука України: шляхи модернізації : (Факти, роздуми, перспективи) / В. Кремень. - К. : Грамота, 2003. - 216 с.
 52. 74 О-72Освіта в Україні : Нормативна база / Ред. Кривенко О.А.; Упоряд. Пашутинський Є.К. - 2-ге вид., виправ. та допов. - К. : КНТ, 2006. - 484 с.
 53. 92 Е64 Енциклопедія освіти / [ Ред. Кремень В. Г. ]. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с.
 54. 92 П24 Педагогический энциклопедический словарь / Ред. Бим-Бад Б.М. - М. : БРЭ, 2003. - 528 с

Мистецтво - вічне !
( до Дня художника )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85.14 С81 100 знаменитых художников, XIV-XVIII вв. / [Скляренко В., Иовлева Т., Кустовская Ю. и др.]. - Х. : Фолио, 2004. - 510 с.
 2. 85 И86 Искусство и культура Италии эпохи Возрождения и Просвещения = Arte cultura in Italia dal Rinascimento all"illuminisimo / [Ред. Никифорова Е. Л.]. - М. : Наука, 1997. - 265 с.
 3. 85.14 К29 Катерина Білокур очима сучасників. Спогади, есеї, розвідки з архіву художниці / [Упор. Кагарлицький М.]. - К. : ТОМІРІС, 2000. - 432 с.
 4. 85.1 М14 Майстер, або Терни і лаври Івана Гончара / Упор. Поклад Н. - К. : МАУП, 2007. - 708 с.
 5. 85.1 М32 Мастера русской живописи. - М. : Белый город, 2008. - 384 с.
 6. 92 М67 Митці України : енциклопедичний довідник / [Ред. Кудрицький А. В.]. - К. : Українська енциклопедія, 1992. - 846 с.
 7. 85.1 Н12 На межі ІІ-ІІІ тисячолить: художники Києва. Із древа життя українського образотворчого мистецтва / [Упор. Андрієвська В.]. - К. : Криниця, 2009. - 524 с.
 8. 84(0)+85.14 П53 Поль Гоген / [Ред. Вакуленко А. Л.]. - К. : Мистецтво, 1993. - 286 с.
 9. 85.14+85.13 Т45 Титан (Микеланджело). Драматическая композиция / [Авт.- сост. Кушнеровская Г.]. - 2-е изд. - М. : Молодая гвардия, 1977. - 272 с.
 10. 92+85.1 Х98 Художники Києва : творчо-біографічний довідник. Вип. 1. - К. : Іпрез, 2000. - 199 с.
 11. 85.14 А67 Анісов, В. Від підмайстра до академіка: нарис про Шевченка-художника / В. Анісов, Є. Середа. - К. : Мистецтво, 1967. - 77 с.
 12. 85.1 Б30 Бахревский, В. Виктор Васнецов / В. Бахревский ; [Бахревский В. А.]. - М. : Молодая гвардия, 1989. - 364 с. - (Жизнь замечательных людей)
 13. 85.13 В26 Вейс, Д. Огюст Роден / Д. Вейс ; [Вейс Д.]. - М. : Искусство, 1969. - 579 с. - (Жизнь в искусстве).
 14. 87.8 Г87 Громов, Е. С. Природа художественного творчества : книга для учителя / Е. С. Громов ; [Громов Е. С.]. - М : Просвещение, 1986. - 239 с.
 15. 84(4) Д15 Дали, С. Дневник одного гения / С. Дали ; [Дали С.]. - Мн. : Попурри, 2003. - 336 с.
 16. 85.14 Д64 Долгополов, И. Мастера и шедевры : в 6-ти т. Т.3 / И. Долгополов ; [Долгополов И.]. - М. : ТЕРРА, 2000. - 400 с.
 17. 85.1 Ж79 Жолтовський, П. М. Художнє життя на Україні в XVI-XVIII ст. / П. М. Жолтовський ; [Жолтовський П. М.]. - К. : Наукова думка, 1983. - 178 с.
 18. 85.1 К68 Королева, А. Ю. Великие художники Нидерландов ХV-XVII веков / А. Ю. Королева. - М. : Олма-Пресс, 2005. - 144 с. - (Мастера европейской живописи).
 19. 85.14 Л47Леонтьева, Г. К. Карл Брюллов / Г. К. Леонтьева ; [Леонтьева Г.К.]. - Л. : Искусство, 1976. - 328 с. - (Жизнь и искусство).
 20. 85 Л55 Либман, М. Я. Очерки немецкого искусства позднего средневековья и эпохи Возрождения / М. Я. Либман ; [Либман М. Я.]. - М. : Советский художник, 1991. - 204 с.
 21. 84(4 Рос)+ 85.14 П30 Петров-Дубровский, А. А. Мастер торжествующего света. Повесть о Рембранте. / А. А. Петров-Дубровский ; [Петров - Дубровский А.А.]. - М. : Изд-тво Детской Литературы, 1959. - 96 с.
 22. 85.1 П30 Петрова, О. Мистецтвознавчі рефлексії : Історія, теорія та критика образотв. мистец. 70-х років ХХ ст. - початку ХХІ ст. / О. Петрова. - К. : КМ Академія, 2004. - 400 с.
 23. 85.1 П60 Порудоминский, В. И. Брюллов / В. И. Порудоминский ; [Порудоминский В. И.]. - М. : Молодая гвардия, 1979. - 350 с. - (Жизнь замечательных людей).
 24. 85.14 П80 Прокофьев, В. Н. "Капричос" Гойи / В. Н. Прокофьев ; [Прокофьев В. Н.]. - М. : Искусство, 1970. - 181 с.
 25. 85.14 П81 Пророкова, С. А. Репин / С. А. Пророкова ; [Пророкова С. А.]. - М. : Молодая гвардия, 1960. - 415 с. - (ЖЗЛ).
 26. 85.1 Р82 Рубан-Кравченко, В. Кричевські і українська культура ХХ століття. Василь Кричевський = The Krychevskys and ukrainian art culture of XX century. Vasyl Krychevsky / В. Рубан-Кравченко. - К. : Криниця, 2004. - 703 с.
 27. 85.1 С38 Синельникова, Н. А. 100 шедевров. Искусство, рожденное любовью / Н. А. Синельникова ; [Синельникова Н. А.]. - М. : АСТ; Астрель, 2003. - 400 с.
 28. 87.8 С51 Сморж, Л. О. Естетика : Навч. посіб. / Л. О. Сморж. - К. : Кондор, 2007. - 334 с.
 29. 85.1 Т12 Таглина, О. В. Илья Репин / О. В. Таглина ; [Таглина О. В.]. - Х. : Фолио, 2009. - 123 с. - (Знаменитые украинцы).
 30. 84(4 Нід) Ф89 Фрис, Тейн де. Рембрандт : роман / Т. д. Фрис ; [Фрис Тейн де]. - К. : Мистецтво, 1985. - 248 с.
 31. 85.14 Я45 Якимович, А. К. Диего Веласкес. Художник и дворец. / А. К. Якимович ; [Якимович А.К.]. - М. : Сов. художник, 1989. - 272с. - (Рассказы о художниках).
 32. 87.3(0) С60 Соловьев, В. С. Философия искусства и литературная критика / В. С. Соловьев. - М. : Искусство, 1991. - 701 с.
 33. 87 Н62 Никитина, И. П. Философия искусства : учебное пособие / И. П. Никитина ; Никитина И. П. - М. : Омега-Л, 2008. - 560 с
 34. 87 Л22 Лангер, Сьюзен. Философия в новом ключе: Исследование символики разума, ритуала и искусства / С. Лангер ; Пер. с англ. С.П. Евтушенко;Общ. ред. и предисл. В.П. Шестакова. - М. : Республика, 2000. - 287 с.
 35. 85 А64 Анализ и интерпретация произведения искусства : Учеб. пособие / Яковлева Н.А., Мозговая Е.Б., Чаговец Т.П. и др. - М. : Высшая шк., 2005. - 551 с.
 36. 85 Г56 Гнедич, П. П. История искусств.Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич ; [Гнедич П. П.]. - М. : Эксмо, 2006. - 848 с.
 37. 85 І-26 Ігошкіна, Н. Г. Культурологія мистецтва : Навч. посіб. / Н. Г. Ігошкіна. - К. : МАУП, 2005. - 208 с.
 38. 85 П73 Претте, М. К. Как понимать искусство: живопись, скульптура, архитектура. История, эпохи и стили / М. К. Претте, Д. Д. Альфонсо. - М. : Интербук-бизнес, 2002. - 432 с.
 39. 85 М64 Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения / Львова Е.П., Кабакова Е.П., Некрасова Л.М. и др. - С.Пб. : Питер, 2006. - 464 с.
 40. 85 Л93 Любимов, Л. Д. Искусство Древней Руси / Л. Д. Любимов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : АСТ; Астрель; Транзиткнига, 2004. - 256 с.
 41. 85 Л93 Любимов, Л. Д. Искусство Древнего мира / Л. Д. Любимов ; [Любимов Л.Д.]. - 4- изд.перераб. и доп. - М. : АСТ; Астрель, 2002. - 234 с.
 42. 85 К82 Криволапов, М. О. Про мистецтво та художню критику України ХХ століття : вибрані статті різних років. Кн.1 : Формування та розвиток національної мистецької школи і мистецтвознавчої науки в Україні ХХ століття / М. О. Криволапов ; [Криволапов М.О.]. - К. : Видавничий дім А+С, 2006. - 268 с.
 43. 85 Р-83 Рудницька, О. П. Українське мистецтво у політкультупному просторі / О. П. Рудницька. - К. : ЕксОб, 2000. - 208 с.
 44. 85.1 К72 Костин, В. И. Язык изобразительного искусства / В. И. Костин, В. А. Юматов. - Москва : Знание, 1978. - 144 с.
 45. 85 К48 Клеваев, В. Лекции по истории искусства / В. Клеваев. - К. : Факт, 2007. - 720 с.
 46. 85.1 Х98 Художня культура світу: арабо-мусульманський культурний регіон.Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон. Далекосхідний культурний регіон. Латиноамериканський культурний регіон.... : Навч. посібн. / Авт. Н.Є. Миропольська, Е.В. Бєлкіна, Л.М. Масол, О.І. Оніщенко. - К. : Вища шк., 2003. - 191 с.
 47. 85.1 С76 Стам, С. М. Корифеи Возрождения. Искусство и идея гуманистического свободомыслия / С. М. Стам ; Стам С. М. - 2- е изд., испр. и доп. - М. : Вузовская книга, 2006. - 672 с.
 48. 85.1В34 Верман, К. История искусства всех времен и народов. Т.1 : Искусство первобытных племен, народов дохристианской эпохи и населения Азии и Африки с древних веков до ХІХ столетия / К. Верман. - М. : АСТ, 2000. - 944 с.
 49. 85.1 Ш96 Шункова, Е. В. Мастерская монументальной живописи при Академии Архитектуры СССР 1935-1948 / Е. В. Шункова ; Шункова Е. В. - М. : Советский художник, 1978. - 215 с.
 50. 85.1 Г44 Геташвили, Н. В. Атлас мировой живописи / Н. В. Геташвили. - М. : Олма-Пресс, 2005. - 368 с.

Економічна теорія у сучасному світі

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.01 Д43 Дзюбик, С. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / С. Дзюбик, О. Ривак. - К. : Знання, 2006. - 481 с.
 2. 65.01 Б72 Бобров, В. Я. Основи ринкової економіки і підприємництва : Підруч. / В. Я. Бобров. - К. : Вища шк., 2003. - 719 с.
 3. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : підруч. / [ Ред. В.Д. Базилевич ]. - 8-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2012. - 702 с. - (Класичний університетський підручник).
 4. 65.01 Б61 Білецька, Л. В. Економічна теорія ( Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка ) : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 688 с.
 5. 65.01 Б17 Базилевич, В. Д. Ринкова економка: основні поняття і категорії : Навч. посібн. / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. - К. : Знання, 2006. - 263 с.
 6. 65.01 Х76 Хомяков, В. І. Економіка сучасної України : навч. посіб. / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. - К. : Кондор, 2009. - 426 с.
 7. 65.01 Б12 Баб'як, М. Н. Економічна теорія : Навч. посіб. / М. Н. Баб'як, Л. А. Пешенкова, А. В. Рибчук. - К. : ЦНЛ, 2005. - 208 с.
 8. 65.01 М13 Мазур, О. Є. Основи економіки. Теорія і практикум : Навч. посібн. / О. Є. Мазур. - К. : Лібра, 2008. - 288 с.
 9. 65.01 Г60 Голіков, А. П. Економіка України : навч. посіб. / А. П. Голіков, Н. А. Казакова, О. А. Шуба. - К. : Знання, 2009. - 286 с.
 10. 65.01 М15 Макконнелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика = Economics: principles, problems, and policies : Учебник / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. - 16-е изд. - К. : ИНФРА-М, 2007. - 940 с.
 11. 65.01 С37 Симкина, Л. Г. Экономическая теория : Учеб. пособие / Л. Г. Симкина. - С.Пб. : Питер, 2003. - 448 с. - ((Учебное пособие)).
 12. 65.01 С81 Столяров, В. И. Экономика : учебник / В. И. Столяров ; Столяров В. И. - М. : Академия, 2008. - 512 с.
 13. 65.01 С48 Сломан, Дж. Экономикс / Дж. Сломан, М. Сатклифф. - 5-е изд. - С.Пб. : Питер, 2005. - 832 с.
 14. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / [Ред. Семененко В. М., Коваленко Д. І.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 360 с.
 15. 65.01 Е45 Економічна теорія: політична економія : підручник / за заг. ред.С.І. Юрія. - К. : Кондор, 2009. - 604 с.
 16. 65.01 К72 Костюк, В. С. Економічна теорія : навч. посіб. / В. С. Костюк, А. М. Андрющенко, І. П. Борейко. - К. : ЦНЛ, 2009. - 282 с.
 17. 65.01 П31 Петруня, Ю. Е. Основы экономической теории : учеб. пособ. / Ю. Е. Петруня, А. А. Задоя. - 5-е изд., перераб. и доп. - К. : Знання, 2011. - 359 с.
 18. 65.01 Б93 Бутук, А. И. Экономическая теория : Учеб. пособ. / А. И. Бутук. - К. : Вікар, 2000. - 644 с.
 19. 65.01 Н84 Носова, С. С. Экономическая теория : Учеб. / С. С. Носова ; Носова С. С. - 2-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2008. - 800 с.
 20. 65.01 М74 Моделювання економічної динаміки : Навч. посіб. / Лавінський Г.В., Пшенишнюк О.С., Устенко С.В., Шарапов О.Д. - К. : Атіка, 2006. - 276 с.
 21. 65.01 Б86 Бочан, І. О. Глобальна економіка : Підруч. / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. - К. : Знання, 2007. - 403 с.
 22. 65.01 Е45 Економіка розвитку : Підруч. / Царенко О.М., Бей Н.О., Д'яконова І.І. та ін. - Суми : ВТД Університетська книга, 2004. - 590 с.
 23. 65.01 П54 Полякова, О. Ю.Моделирование системных характеристик экономики = Modelling of system characteristics of economy : Учеб. пособие / О. Ю. Полякова, А. В. Милов. - 2-е изд., стереотип. - Х. : ИД "ИНЖЕК", 2006. - 296 с.
 24. 65.01 Я45 Якість економічного зростання / Вінод Т., Далайламі М., Дарешвар А., Кауфман Д., Кішор Н., Лопес Р., Ван Я. - К. : Основи, 2002. - 350 с.
 25. 65.01 С60 Солтис, В. В.. Лелюк Ю. М. Політична економія (модульний варіант) : Навч. посіб. / В. В.. Лелюк Ю. М. Солтис, В. Ф. Іванюта ; Ред. Аранчій І. В. - К. : Зовнішня торгівля, Ельга, 2007. - 432 с.
 26. 65.01 М48 Мельник, Л. Ю. Економічна теорія- політекономічний контекст : Навч. посіб. / Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко. - К. : Кондор, 2008. - 524 с.
 27. 65.01 Х69 Ходжаян, А. О. Політична економія : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисциплини / А. О. Ходжаян ; Ходжаян А. О. - К. : Кондор, 2009. - 304 с.
 28. 65.01 П50 Політична економія : підручник / за наук. ред. В.Г.Федоренка; [Федоренко В.Г., Діденко О.М., Руженський М.М. та ін. ]. - К. : Алерта, 2008. - 487 с.
 29. 65.01 Д36 Державне регулювання економіки : навч. посіб. / [ Чистов С. М., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. та ін. ]. - 3-вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 440 с.
 30. 65.01 К95 Кучеренко, В. Р. Основи економічної кон'юнктури : Навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов. - К. : ЦНЛ, 2004. - 224 с.
 31. 65.01 В53 Віскузі, В. Кіп та ін. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика : Пер. з англ. / В. Кіп та ін. Віскузі ; В.Кіп Віскузі, Джон М.Вернон, Джозеф Е.Гарингтон (мол.). - К. : Основи, 2004. - 1047 с.
 32. 65.01 Ч-96 Чухно, А. А. Сучасні економічні теорії : Підручник / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко ; За ред. Чухна А.А. - К. : Знання, 2007. - 878 с.
 33. 65.01 Ш33 Швайка, Л. А. Державне регулювання економіки : підручник / Л. А. Швайка ; Швайка Л.А. - К. : Знання, 2008. - 462 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 34. 65.01 Ф34 Федулова, Л. І. Інноваційна економіка : Підруч. / Л. І. Федулова. - К. : Либідь, 2006. - 480 с.
 35. 65.01 С91 Сучасні проблеми розвитку економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Пробл. інтеграції економіки України в ЄС і вступ до СОТ", м. Київ, МАУП, 20 трав. 2006 р., "Концепт. засади формування стратегії соц.-екон. розвитку України", м. Київ, МАУП, 25 жовт. 2006 р. - К. : МАУП, 2007. - 340 с. : іл.
 36. 65.01 К90 Кульчицький, Б. Сучасні економічні системи : Навч. посіб. / Б. Кульчицький. - Львів : Афіша, 2004. - 279 с.
 37. 65.01 Є97 Єщенко, П. Сучасна економіка : Навч. посіб. / П. Єщенко, С, Ю. І. Палкін. - К. : Вища шк., 2005. - 325 с.
 38. 65.01 Б90 Бугорский, В. Н. Сетевая экономика : учеб. пособие / В. Н. Бугорский ; Бугорский В.Н. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 256 с.
 39. 65.01 І-20 Іванова, Н. Ю. Економічна теорія управління фірмою : навч. посіб. / Н. Ю. Іванова ; [Іванова Н. Ю.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 266 с.
 40. 65.01 Р64 Розанова, Н. М. Экономическая теория фирмы : Учебник / Н. М. Розанова ; Розанова Н. М. - М. : ЗАО Изд-во"Экономика", 2009. - 447 с.
 41. 65.01 Б83 Бортіс, Г. Інституції, поведінка та економічна теорія. Внесок до класико-кейнсіанської політичної економії / Г. Бортіс ; [Бортіс Г.; пер. з англ. Т. Бардадим]. - К. : КМ Академія, 2007. - 560 с.
 42. 65.01 О-86 Отрошко, О. В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект : Навч. посіб. / О. В. Отрошко. - К. : Знання, 2006. - 222 с.
 43. 65.01 П54 Поляков, В. А. Универсальная экономическая теория: Организационный механизм управления / В. А. Поляков. - М. : Изд-во Нац. академии управления, межсистемного прогнозирования и кардинальной пс, 2004. - 192 с.
 44. 65.01 Х15 Хазлит, Генри. Экономика за один урок / Г. Хазлит ; Хазлит Генри. - М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2007. - 256 с. : ил.

Реклама і суспільство: економічні та соціальні аспекти

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 76.006.5 А80 Аржанов Н.П. История отечественной рекламы (галерея рекламной классики)/ Н.П.Аржанов, Т.А.Пирогова; Ред. Ромат Е.В.- Х.: Студцентр, 2004. - 304 с.
 2. 76.006.5 У 91 Ученова В.В. История рекламы: учебник/ В.В.Ученова, Н.В.Старых.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 495 с.
 3. 76.006.5 Д40 Джефкінс Ф. Реклама = Advertising: практич. посіб./ Джефкінс Ф. Доп. і ред. Ядіна Д.; Пер.О.О. Чистяков.- 4-те англ. вид.., 2-ге укр. вид.,випр. і доп.- К.: Знання, 2008. - 565 с.
 4. 76.006.5 Г61 Головлева Е.Л. Основы рекламы: Учеб. пособие.- М.: Главбух, 2003. - 272 с.
 5. 76.006.5 В57 Владимирська Г.О. Реклама: Навч. посіб./ Г.О.Владимирська, П.О.Владимирський.- К.: Кондор, 2006. - 334 с.
 6. 76.006.5 А43 Актуальні проблеми розвитку реклами в Україні: Матер. Всеукр. наук.-практ. конференції (14-15 кв. 2004, Х.).- Х.: Судцентр, 2004. - 224 с.
 7. 76.006.5 Д40 Джефкинс Ф. Реклама = Advertising: учеб. пособие/ Джефкинс Ф.; Пер.Еремин Б. Л.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 543 с.
 8. 76.006.5 Г21 Гарфилд Б. Десять заповедей рекламы/ Гарфилд Б.- С.Пб.: Питер, 2007. - 256 с.
 9. 76.006.5 Ф24 Фарби Э.Д. Как создать успешную рекламу/ Пер. с англ. под ред. Н.Н.Пашской.- 3-е изд.- С.Пб.: Нева, 2004. - 256 с.
 10. 76.006.5 А64 Анатомия рекламного образа: фирменный стиль, технологии брендинга, звуковые средства/ Ред. Овруцкий А.В.- С.Пб.: Питер, 2004. - 224 с.
 11. 76.006.5 П12 Пазуха М.Д. Реклама у підприємницькій діяльності: Навч.посібн./ М.Д.Пазуха, М.В.Ігнатович.- М.: ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 12. 76.006.5 З-62 Зимен С. Бархатная революция в рекламе/ С.Зимен, А.Бротт.- М.: Эксмо, 2003. - 288 с.
 13. 76.006.5 Е26 Евстафьев В.А. Что, где и как рекламировать. Практические советы/ В.А.Евстафьев, В.Н.Ясонов.- С.Пб.: Питер, 2005. - 432 с.
 14. 76.006.5 М99 Мякота В. Реклама и рекламная деятельность.- Х.: Фактор, 2003. - 252 с.
 15. 76.006.5 М90 Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы.- М.: Евразийский регион, 1998. - 328 с.
 16. 76.006.5 К72 Костина А.В. Основы рекламы: учеб. пособие/ Костина А.В., Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И.- 2-е изд., доп.- М.: КНОРУС, 2008. - 400 с.
 17. 76.006.5 К29 Катернюк А.В. Современные рекламные технологии: коммерческая реклама.- Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 320 с.
 18. 76.006.5 Д36 Державне регулювання відносин у галузі реклами: проблеми та перспективи: за матеріалами Круглого столу 11 січня 2007 року/ [Упор.Ляпін Д. В.].- К.: Інститут Конкурентного Суспільства, 2007. - 192 с.
 19. 76.006.5 П12 Павловская Е. Дизайн рекламы: поколение NEXT: Стратегия творческого проектирования.- С.Пб.: Питер, 2003. - 320 с.
 20. 76.006.5 Б82 Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR.- Учеб. пособие.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 624 с.
 21. 76.006.5 К26 Карпова С.В. Рекламное дело: [учеб.-метод. пособие и практикум]/ Карпова С.В.- М.: Финансы и статистика, 2007. - 224 с.
 22. 76.006.5 И56 Имшинецкая И. Креатив в рекламе.- М.: РИП-холдинг, 2006. - 174 с.
 23. 76.006.5 К56 Ковриженко М. Креатив в рекламе: постмодернистский облик моды.- С.Пб.: Питер, 2004. - 253 с.
 24. 76.006.5 К56 Коваленко О.В. Реклама: навч. посіб./ О.В.Коваленко, І.Ю.Кутліна, М.В.Потабенко.- К.: Персонал, 2010. - 98 с.
 25. 76.006.5 К27 Картер Г.Эффективная реклама: Путеводитель для малого бизнеса/ Пер. с англ.; Ред.. Пенькова Е.М.- М.: Бизнес-Информ, 1998. - 244 с.
 26. 76.006.5 В15 Валладарес , Дж.А. Ремесло копирайтинга/ Пер. с англ. Жильцов С.- С.Пб.: Питер, 2005. - 272 с.
 27. 76.006.5 Н19 Назайкин А. Рубричная реклама: практическое пособие.- М.: РИП-холдинг, 2001. - 100 с.
 28. 76.006.5 Р69 Ромат Є.В. Реклама: навч. посіб./ Ромат Є. В.- К.: Студцентр, 2006. - 288 с.
 29. 76.006.5 С77 Старобинский Э.Е. Самоучитель по рекламе.- 5-е изд., пер. и доп.- М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999. - 352 с.
 30. 76.006.5 Р95 Рымашевская Ю. Рекламаня бомба. Рецепты копирайтинга, взрываающие рынок.- С.Пб.: Питер, 2007. - 160 с.
 31. 76.006.5 Л84 Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент.: Навч. посіб.- 2-ге вид., доп.- К.: КНЕУ, 2003. - 440 с.
 32. 76.006.5 Г96 Гусаров Ю.В. Менеджмент рекламы: учеб. пособие/ Гусаров Ю.В.- М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2007. - 527 с.
 33. 76.006.5 Р69 Ромат Е.В. Реклама.- 2-е изд.- СПб: Питер, 2007. - 208 с.
 34. 76.006.5 Р69 Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга.- К.: Студцентр, 2008. - 608 с.
 35. 76.006.5 У98 Уэллс , Дж. Реклама: принципы и практика = Advertising. Principes & Practice/ У.Уэллс, С.Мориарти, Д.Бернетт; Пер.под ред. Л. Богомоловой.- 7-е, испр.- С.Пб.: Питер, 2008. - 736 с.
 36. 76.006.5 Т39 Тивари С. (Не)здравый смысл рекламы.- С.Пб.: Питер, 2004. - 304 с.
 37. 76.006.5 Р24 Рассел , Дж. Т. Рекламные процедуры Клеппнера = Kleppner's advertising procedure/ Д.Т.Рассел, У.Р.Лейн; Пер.Пер. Виноградова Т. и др.- 15-е изд.- С.Пб.: Питер, 2003. - 928 с.
 38. 76.006.5 М42 Медведева Е.В. Рекламная коммуникация.- М.: Едиториал УРСС, 2003. - 280 с.
 39. 76.006.5 Д42 Джулер , Дж.А. Креативные стратегии в рекламе/ Д.А.Джулер, Б.Л.Дрюниани; Ред. Каптуревский Ю.; Пер.Пер. Т. Виноградова, Л.Царук.- 7-е изд.- С.Пб.: Питер, 2002. - 384 с.
 40. 76.006.5 К30 Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации.- М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 368 с.
 41. 76.006.5 Х52 Хит , Роберт Скрытая власть рекламы. Как обработка информации в режиме сниженного внимания влияет на потребительский выбор = The hidden power of advertising/ How low attention processing influences the way we choose brands/ Пер.Сысоева Е.- К.: Відродження, 2003. - 189 с.
 42. 76.006.5 Х19 Хапенков В.Н. Организация рекламной деятельности: Учебн. пособие/ В.Н.Хапенков, О.В.Сагинова, Д.В.Федюнин.- М.: ИЦ "Академия", 2005. - 240 с.
 43. 76.006.5 П81 Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы. Теория и методика психотехнического анализа рекламы.- М.: РИП-холдинг, 2000. - 100 с.
 44. 76.006.5 П25 Пендикова И.Г. Архетип и символ в рекламе: учеб. пособие/ И.Г.Пендикова, Л.С.Ракитина; под ред. Л.М. Дмитриевой.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 303 с.
 45. 76.006.5 У84 Уткин Э.А. Рекламное дело/ Э.А.Уткин, А.И.Кочеткова.- М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 1997. - 272 с.
 46. 76.006.5 Д84 Дурович А.П. Реклама в туризме: Учеб. пособие.- М.: Новое знание, 2003. - 254 с.
 47. 76.006.5 Ф42 Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России.- СПб: Питер, 2000. - 384 с.
 48. 76.006.5 С40 Сиссорс , Дж. Рекламное медиа-планирование = Advertising media planning/ Д.Сиссорс, Р.Бэрон; Пер.Сергеев А.- 6-е изд.- С.Пб.: Питер, 2004. - 416 с.
 49. 76.006.5 О-24 Обрытько Б.А. Рекламный менеджмент.- Конспект лекций.- К.: МАУП, 2000. - 120 с.
 50. 76.006.5 Л55 Лидовская О.П. Оценка эффективноси меркетинга и рекламы. Готовые маркетинговые решения.- С.Пб.: Питер, 2008. - 141 с.

 

Вересень 2012

Сучасний економічний аналіз: методологія та організація

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.053 М48 Мельник, В. М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико методологічний курс : навч. посіб.В. М. Мельник ; Мельник В.М. - К. : Кондор, 2008. - 128 с.
 2. 65.053 Т33 Теорія економічного аналізу : Навч. посіб. ; Бабець Є. К., Горлов М. І., Жуков С. О. та ін. - К. : Професіонал, 2007. - 384 с.
 3. 65.053 І-23 Івахненко, В. М. Теорія економічного аналізу : навч. посіб.В. М. Івахненко ; [Івахненко В. М.]. - К. : Слово, 2010. - 352 с.
 4. 65.053 Е45 Економічний аналіз : навч. посіб. ; [ Кожанова Є. П., Отенко І. П., Сєрікова Т. М. та ін. ]. - 3-тє вид., допрац. і доп. - Х. : Інжек, 2009. - 344 с.
 5. 65.053 Г75 Грабовецький, Б. Є. Економічний аналіз : навч. посіб.Б. Є. Грабовецький ; Грабовецький Б. Є. - К. : ЦУЛ, 2009. - 256 с.
 6. 65.053 Ш95 Шубіна, С. В. Економічний аналіз : ПрактикумС. В. Шубіна, Ж. І. Торяник. - К. : Знання, 2007. - 230 с.
 7. 65.053 М73 Мних, Є. В. Економічний аналіз : підруч.Є. В. Мних ; [Мних Є. В.]. - К. : Знання, 2011. - 630 с.
 8. 65.053 І-23 Івахненко, В. М. Курс економічного аналізу : Навч. посіб.В. М. Івахненко. - 5-те вид, виправ. і доп. - К. : Знання, 2006. - 261 с.
 9. 65.053 Л93 Любушин, Н. П. Экономический анализ : учебн. пособиеН. П. Любушин ; Н.П. Любушин. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 423 с.
 10. 65.053 Т19 Тарасенко, Н. В. Економічний аналіз: Практикум : Навч. посіб.Н. В. Тарасенко ; [Тарасенко Н. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 280 с.
 11. 65.053 М87 Мошенський, С. З. Економічний аналіз : підручн.С. З. Мошенський, О. В. Олійник ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - Вид. 2-ге, доповн. і виправл. - Житомир : Рута, 2007. - 704с.
 12. 65.053 О-64 Організація і методика економічного аналізу : Навч. посіб. ; [Косова Т. Д., Сухарев П. М., Ващенко Л. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 528 с.
 13. 65.053 П80 Прокопенко, І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу : навч. посіб.І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін ; Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. - К. : ЦУЛ, 2008. - 430 с.
 14. 65.053 О-64 Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) : Навч. посіб. ; [Шкарабан С. І., Познахівський Є. Є., Попович П. Я. та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, "Економічна думка ", 2009. - 176 с.
 15. 65.053 К46 Кіндрацька, Г. І. Економічний аналіз: теорія та практика : підруч.Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - Л. : Магнолія 2006, 2012. - 440 с.
 16. 65.053 Е45 Економічний аналіз : Практикум ; Мних Є.В., Барабаш Н.С., Бутко А.Д. та ін. - К. : ЦНЛ, 2005. - 432 с.
 17. 65.053 Т19 Тарасенко, Н. Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємстваН. Б. Тарасенко. - 2-ге вид., стер. - К. : Алерта, 2003. - 485 с.
 18. 65.053 В20 Васюренко, О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків : Навч. посіб.О. В. Васюренко, К. О. Волохата. - К. : Знання, 2006. - 463 с.
 19. 65.053 Д65 Доля, В. Т. Экономический анализ : Учебн. пособиеВ. Т. Доля. - 2-е изд., доп. и перераб. - К. : Кондор, 2007. - 224 с.
 20. 65.053 Ч-49 Чернелевський, Л. М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі : Підручн.Л. М. Чернелевський. - К. : Пектораль, 2003. - 312 с.
 21. 65.053 Ф59 Фінансово-економічний аналіз : Підручник ; Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець М.Т. та ін. - К. : Професіонал, 2004. - 528 с.
 22. 65.053 П80 Прокопенко, І. Ф. Курс економічного аналізу : ПідручникІ. Ф. Прокопенко ; Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф.; За ред. І.Ф. Прокопенка. - Х. : Легас, 2004. - 384 с.
 23. 65.053 С13 Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебникГ. В. Савицкая. - Изд. 4-е, испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 345 с.
 24. 65.053 М55 Мец, В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : Навч. посібникВ. О. Мец. - К. : Вища шк., 2003. - 278 с.
 25. 65.053 Ч-57 Чечевицина, Л. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : Учеб.Л. Н. Чечевицина, И. Н. Чуев. - 2-е изд. - М. : Маркетинг, 2002. - 352 с.
 26. 65.053 Т33 Теория анализа хозяйственной деятельности : Учеб. ; Под общ. ред. В.В. Осмоловского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Мн. : Новое знание, 2004. - 384 с.
 27. 65.053 Ч-65 Чиркова, М. Б. Анализ хозяйственной деятельности организации: сборник заданий и тестов : учеб. пособиеМ. Б. Чиркова, Е. М. Коновалова, В. Б. Малицкая. - М. : Эксмо, 2008. - 160 с.
 28. 65.053 К56 Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб.В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 424 с.
 29. 65.053 С13 Савицька, Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : Навч. посіб.Г. В. Савицька. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 668 с.
 30. 65.053 К17 Калина, А. В. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровень) : Учебно-метод. пособиеА. В. Калина, М. И. Конева, В. А. Ященко. - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2004. - 414 с.
 31. 65.053 П58 Попович, П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання : підруч.П. Я. Попович ; Попович П.Я. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 630 с.
 32. 65.053 Г85 Гринів, Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності : Навч. посіб.Б. В. Гринів ; [Гринів Б. В.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 392 с.
 33. 65.053 П56 Пономаренко, О. І. Сучасний економічний аналіз. У 2 ч. : Навч. посіб. Ч.1 : МікроекономікаО. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. - К. : Вища шк., 2004. - 262 с.
 34. 65.053 Ч-85 Чуев, И. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : Учеб. пособиеИ. Н. Чуев, Л. Н. Чечевицына. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 368 с.
 35. 65.053 К41 Кіндрацька, Г. І. Економічний аналіз : підруч.Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній ; за ред. проф.Загородній А. Г. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 487 с.
 36. 65.053 П56 Пономаренко, О. І. Сучасний економічний аналіз. У 2 ч. : Навч. посіб. Ч.2 : МакроекономікаО. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. - К. : Вища шк., 2004. - 207 с.
 37. 65.053 Х76 Хома, І. Б. Фінансовий аналіз : навч. посіб.І. Б. Хома, Н. І. Андрушко, К. М. Слюсарчик. - Л. : Львівська політехніка, 2009. - 344 с.
 38. 65.053 Ч-49 Черняк, В. З. Финансовый анализ : учебникВ. З. Черняк ; В.З. Черняк. - 2-е изд. стереот. - М. : Экзамен, 2007. - 414 [ 2] с.
 39. 65.053 Ф91 Фролова, Т. О. Фінансовий аналіз : Навч.- метод. посіб. для самостійного вивчення і практичних завданьТ. О. Фролова. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 253 с.
 40. 65.053 С29 Селіверстова, Л. С. Фінансовий аналіз : навч. посіб.Л. С. Селіверстова, О. В. Скрипник. - К. : ЦУЛ, 2012. - 274 с.
 41. 65.053 Б17 Базілінська, О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посіб.О. Я. Базілінська ; [Базілінська О. Я.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 328 с.
 42. 65.053 П80 Прокопенко, І. Ф. Комп'ютеризація економіного аналізу (теорія, практика) : Навч. посіб.І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін, В. В. Москаленко. - К. : ЦНЛ, 2005. - 340 с.
 43. 65.053 Ч-49 Черниш, С. С. Економічний аналіз : навч. посіб.С. С. Черниш ; [ Черниш С. С. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 312 с.
 44. 65.053 Ш49 Шеремет, О. О. Фінансовий аналіз : Навч. посіб.О. О. Шеремет ; [Шеремет О. О.]. - К. : Кондор, 2010. - 196 с.
 45. 65.053 А65 Андрєєва, Г. І. Економічний аналіз : навч.-метод. посіб.Г. І. Андрєєва ; Андрєєва Г.І. - К. : Знання, 2008. - 263 с.
 46. 65.053 А86 Артюхов, И. П. Экономический анализ медицинских учреждений : Учеб. пособиеИ. П. Артюхов, Т. Д. Морозова, Е. А. Юрьева. - Ростов н/Д, Красноярск : Феникс, Издательские проекты, 2006. - 112 с.
 47. 65.053 Е45 Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навч. посіб. ; [Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С. та ін.]. - вид. 2-ге, перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2007. - 400 с.

Знання - сила, воля, велич
(тематична виставка до Дня знань)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87 О-75 Основы философии науки: Учеб. пособие/ Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г., Матяш Т.П., Фатхи Т.Б.- Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 608 с.
 2. 74 А92 Атанов Г.О. Знання як засіб навчання: навч. посіб./ Атанов Г.О.- К.: Кондор, 2008. - 236 с
 3. 76.0 Г65 Гоне Ж. Освіта і засоби масової інформації/ Пер. з фр. Марченко М.; Пер.Марченко М.- К.: КІС, 2002. - 100 с.
 4. 60.56 Г70 Городняк І.В. Соціологія освіти: навч. посіб./ [Городняк І. В.].- Л: Новий Світ-2000, 2011. - 265 с.
 5. 74.58 Г86 Гронлунд Н.Е. Оцінювання студентської успішності: Практич. посіб.- К.: НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 6. 74 Д50 Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб.- К.: Академвидав, 2004. - 352 с.
 7. 20.1 Д56 Добровольський В.В. Екологічні знання: Навч. посіб.- К.: Професіонал, 2005. - 304 с.
 8. 88.4 Д93 Дьяченко М.И. Психология высшей школы: Учеб. пособ./ М.И.Дьяченко, Л.А.Кондыбович.- Мн.: ТЕСЕЙ, 2003. - 352 с.
 9. 74 К48 Клепко С.Ф.Інтегративна освіта і поліформізм знання.- К., Полтава, Х.: ПОІПОПП, 1998. - 360 с
 10. 87 К96 Кушерець В.І. Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій-К.: Знання Українм,2004.-248с.
 11. 32.81 Л64 Литвин В.В. Інтелектуальні системи: підруч./ В.В.Литвин, В.В.Пасічник, Ю.В.Яцишин.- Л.: Новий Світ-2000, 2011. - 406 сацій.- К.: Знання України, 2004. - 248 с.
 12. 74 М18 Малафіїк І.В. Дидактика: навч. посіб./ [ Малафіїк І. В.].- К.: Кондор, 2009. - 398 с.
 13. 88.4-4 М19 Малхазов О.Р. Психологія праці: навч. посіб./ [ Малхазов О. Р. ].- К.: ЦУЛ, 2010. - 208 с.
 14. 74 М26 Маригодов В.К. Педагогика и психология: аспекты активизации творчества и готовности к профессиональной деятельности: Учеб. пособие/ В.К.Маригодов, С.Е.Моторная.- К.: Профессионал, 2005. - 192 с.
 15. 65.290-21 М33 Матвіїв М.Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційнии аспекти: монографія/ Матвіїв М.Я.- Тернопіль: Економічна думка, 2007. - 448 с.
 16. 74 Р18 Раймерз , М.-Г. Компетентний діялог: використання дослідженть для формування світової освітньої політики/ Ф.Раймерз, М.-Ноел.- Львів: Літопис, 2004. - 219 с.
 17. 74 Ч-15 Чайка В.М. Основи дидактики: навч. посіб./ [Чайка В. М.].- К.: Академвидав, 2011. - 240 с.
 18. 87 Ш67 Шкода В.В. Философия in Action.- Х.: Консум, 2004. - 432 с.
 19. 74.58 Ж91 Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні.- К.: Ін Юре, 2003. - 416 с.
 20. 74 В41 Віват Академія! 20 років МАУП! ; [ Щокін Г. В,, Захожай В. Б,, Головатий М, Ф, та ін. ]. - К. : Персонал, 2009. - 352 с.
 21. 74 З-19 Законодавство України про освіту : збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р. ; [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 274 с.
 22. 74 У74 Усатенко, Т. П. Українська національна школа: минуле і майбутнє. Українознавчий вимірТ. П. Усатенко. - К. : Наукова думка, 2003. - 285 с.
 23. 74.2 П55 Пометун, О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. : Наук. метод.посібн.О. І. Пометун ; Пометун О.І., Пирженко Л.В. - К. : АСК, 2006. - 192 с.
 24. 74.58 Я86 Ясулайтіс, В. А. Дистанційне навчання : Метод. рекомендаціїВ. А. Ясулайтіс. - К. : МАУП, 2005. - 72 с.
 25. 74.58 Ф79 Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу : наук. посіб. ; [Під заг ред. С, І. Якименко]. - К. : Слово, 2011. - 464 с.
 26. 74 А55 Алькема, В. Г. Бізнес-освіта в Україні : монографіяВ. Г. Алькема, Т. В. Шахматова. - Л. : Новий-Світ-2000, 2010. - 252 с.
 27. 74.58+65.052 У59 Університетська освіта ( вступ до фаху ) : навч. посіб. ; [Костирко І. Г., Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 350 с.
 28. 74 Т47 Тімар, Т. Б. Як домогтися досконалості в освітіТ. Б. Тімар, Д. Л. Кірп. - Л. : Літопис, 2004. - 176 с.
 29. 74.58 Б93 Бутенко, Н. Ю. Комунікативна майстерність викладача : Навч. посіб.Н. Ю. Бутенко. - К. : КНЕУ, 2007. - 336 с.
 30. 74.2 Ч-44 Чепіль, М. М. Педагогічні технології : навч. посіб.М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. - К. : Академвидав, 2012. - 224 с.
 31. 74.2 С21 Сафіулін, В. І. Впровадження інформаційних та інноваційних технологій в практику діяльності навчального закладуВ. І. Сафіулін, В. Ф. Паламарчук. - К. : Освіта України, 2009. - 228 с.
 32. 74 П78 Проблеми формування систем кваліфікацій та сучасні тенденції розвитку професійної компетентності фахівців: національний та європейський виміри: збірник наукових статей за матеріалами XVII Міжнародної науково-практичної конференції 18-21 листопада 2008 року ; [Ред. Полюжин М. М.]. - Ужгород : Ліра, ЗакДу, 2009. - 488 с.
 33. 74 П24 Педагогічна майстерність ; Ред. Зязюн І.А. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К. : Вища шк., 2004. - 422 с.
 34. 74 М55 Мешко, Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб.Г. М. Мешко ; [ Vешко Г. М. - К. : Академвидав, 2010. - 200 с.
 35. 74 М65 Мистецтво бути викладачем : Практ. посіб. ; Брінклі А., Десантс Б., Флемм М. та ін. - К. : Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні"", 2003. - 144 с.
 36. 74 Д72 Драйден, Г. Революція в навчанні = The learning revolutionГ. Драйден, Д. Вос. - Л. : Літопис, 2005. - 542 с.
 37. 74 В67 Волкова, Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : Навч. посіб.Н. П. Волкова. - К. : Академія, 2006. - 256 с.
 38. 74 Д50 Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології : Навч. посіб.І. М. Дичківська. - К. : Академвидав, 2004. - 352 с.
 39. 74 Б77 Бойц, Р. Поради викладачам початківцям : Практичю посіб.Р. Бойц. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 448 с.
 40. 74.58 Г86 Гронлунд, Н. Е. Оцінювання студентської успішності : Практич. посіб.Н. Е. Гронлунд. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 41. 74.58 Т65 Трайнев, В. А. Дистационное обучение и его развитие ( Обобщение методологии и практики использования)В. А. Трайнев, В. Ф. Гуркин, О. В. Трайнев. - М. : Изд.-торговая корп. "Дашков и К", 2007. - 294 с.
 42. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб.Г. В. Товканець ; [Товканець Г. В.]. - К. : Кондор, 2011. - 182 с.
 43. 74.58 Е45 Економічна освіта в Україні ХХІ століття: стан та перспективи : Зб. досліджень. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 114 с.
 44. 74.58+65.01 К17 Каленюк, І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографіяІ. С. Каленюк, О. В. Куклін. - К. : Знання, 2012. - 343 с.
 45. 74.58 В55 Вища економічна освіта в умовах формування інтелектуально - інноваційного суспільства : монографія ; [Гавриш О. А., Довгань Л. Є., Каракай Ю. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 364 с.
 46. 74.58 В54 Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : Підруч.С. С. Вітвицька ; [Вітвицька С. С.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 384 с.
  74.58 Г61 Головатый, Н. Ф. Учись учиться : Учеб.-метод. разработкаН. Ф. Головатый. - К. : МАУП, 2000. - 76 с.
 47. 74.58 К93 Курко, М. Н. Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Україні : монографіяМ. Н. Курко ; [Курко М. Н.]. - Х. : Вид-во Харківського національного ун-ту внутр. справ, 2010. - 376 с.
 48. 74.58 К49 Клименюк, М. М. Стратегія управління вищим навчальним закладом в сучасних умовах : монографіяМ. М. Клименюк, І. С. Кочарян. - К. : Освіта України, 2011. - 192 с.
 49. 74.58 П24 Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. ; Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Семенова А.В. та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2005. - 399 с.
 50. 74 Б81 Бондар, В. І. ДидактикаВ. І. Бондар. - К. : Либідь, 2005. - 264 с.
 51. 74.03 М42 Медвідь, Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навч. посіб.Л. А. Медвідь. - К. : Вікар, 2003. - 335 с.
 52. 74.03 З-17 Зайченко, І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. Кн. 2 : Школа, освіта і педагогічна думка в УкраїніІ. В. Зайченко ; [Зайченко І. В.]. - К. : Слово, 2010. - 1032 с.
 53. 74 П24 Педагогіка в запитаннях і відповідях : Навч. посіб. ; Кондрашова Л.В., Пермяков О.А., Зеленкова Н.І. та ін. - К. : Знання, 2006. - 252 с.
 54. 74 М74 Мойсеюк, Н. Є. Педагогіка : Навч.посібн.Н. Є. Мойсеюк. - 5-те вид., доп. і пер. - К., 2007. - 656 с.
 55. 74 Р35 Рейс, Ф. Секрети успішного навчання : Практичні поради для студентівФ. Рейс. - Л. : Свічадо, 2006. - 256 с., Л. Л. Хоружа. - К. : МАУП, 2002. - 176 с.

Право ХХІ ст. : ідеї та цінності
( тематична виставка )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.0 П68 Правознавство : навч. посіб. ; [ Ред. Запара С. І. ]. - Суми :Університетська книга, 2009. - 640 с.
 2. 63.3(0)6 І-90 Історія сучасного світу: Соціально-політична історія ХV-XX століть : Навч. посіб. ; Горбань Ю.А., Білик Б.І., Дячук Л.В. та ін. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Вікар, 2003. - 435 с.
 3. 67.0 М30 Марчук, В. М. Нариси з теорії права : Навч. посіб.В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва. - К. : Істина, 2004. - 304 с.
 4. 67.0 Т33 Теоретичні та практичні проблеми правого забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави : Монографія ; Ред. Опришка В. Ф., Шульженка Ф. П. - К. : КНЕУ, 2006. - 702 с.
 5. 67.0 О54 Олійник, А. Ю. Теорія держави і права : Навч. посіб.А. Ю. Олійник, С. Д. Гусарєв, О. Л. Слюсаренко. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 163 с.
 6. 67.0 П59 Порівняльне правознавство : Підручн. ; Ред. Ткаченко В.Д. - Х. : Право, 2003. - 274 с.
 7. 67 Т17 Таманага, Б. Верховенство права: історія, політика, теоріяБ. Таманага ; Таманага Б., пер. з англ. А.Іщенка. - К. : КМ Академія, 2007. - 208 с.
 8. 67.0 А47 Алексеев, С. С. Общая теория права : учеб.С. С. Алексеев ; [Алексеев С. С.]. - М. : Проспект, 2008. - 576 с.
 9. 67.0 Г96 Гусарєв, С. Д. Теорія права і держави : Навч. посіб.С. Д. Гусарєв, А. Ю. Олійник, О. Л. Слюсаренко. - К. : ВАВ "Правова єдність", 2008. - 270 с.
 10. 67.0 К56 Ковальський, В. С. Охоронна функція права : монографіяВ. С. Ковальський ; [Ковальський В. С.]. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 336 с.
 11. 67.0 К56 Ковальський, В. С. Правотворчість: теоретичні та логічні засадиВ. С. Ковальський, І. П. Козінцев. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 192 с.
 12. 67.0 К78 Кравчук, М. В. Проблеми теорії держави і права (опорний конспект) : Навч. посіб.М. В. Кравчук. - 2-ге вид., змін. й доп. - К. : Професіонал, 2004. - 400 с.
 13. 67.0 К34 Кельман, М. С. Загальна теорія держави і права : підруч.М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. - К. : Кондор, 2008. - 477 с.
 14. 67.0 А43 Актуальні проблеми теорї держави та права : навч. посіб. ; [Білозьоров Є. В., Гіда Є. О., ЗавальнийА. М. та ін.]. - К. : ФОПО. С. Ліпкан, 2010. - 260 с.
 15. 67.0 М22 Мамутов, В. К. Экономика и право : Сб. науч. тр.В. К. Мамутов. - К. : Юринком Интер, 2003. - 544 с.
 16. 67.3(0) Ш95 Шульженко, Ф. П. Історія політичних і правових вчень : Підруч.Ф. П. Шульженко. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 464 с.
 17. 67.3(0) К80 Крестовська, Н. М. Історія вчень про державу і право : навч.посіб.Н. М. Крестовська, О. Ф. Цвіркун. - Х. : Одіссей, 2008. - 464 с.
 18. 67.3(0) М52 Мережко, А. А. История международно-правовых ученийА. А. Мережко. - К. : Юридична думка, 2004. - 296 с.
 19. 67.3(0) Б83 Бородин, О. Р. Памятники истории права : Пособие для библиотекаря и библиографаО. Р. Бородин. - М. : Либерея, 2003. - 216 с.
 20. 67.3(4 Укр) Д36 Державно-правова еліта України ; [Ред. Жигун С.]. - Монографія. - К. : ТОВ "Вид-во Логос Україна", 2009. - 197 с.
 21. 67.0 В85 Вступ до правоохоронної діяльності : Навч. посіб. ; [Гіда Є. О., Білозьоров Є. В., Завальний А. М. та ін.]. - К. : ФОП О. С Ліпкан, 2011. - 200 с.
 22. 67.3(4 Укр) А65 Андрейцев, В. І. Наукові та науково-правничі школи: стан та проблеми правового регулюванняВ. І. Андрейцев ; [Андрейцев В. І.]. - К. : Знання, 2009. - 414 с.
 23. 67.3(4 Укр) І-20 Іванов, В. М. Історія держави та права України : Навч. посіб.В. М. Іванов. - К. : Атіка, 2003. - 416 с.
 24. 67.0 Г85 Гринюк, Р. Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізаціяР. Ф. Гринюк. - К. : Ін Юре, 2004. - 388 с.
 25. 67.3(4Укр) Ф96 Футей, Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011Б. Футей. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 26. 67.3(4 Укр) І-90 Історія держави і права України : Підруч. ; Чайковський А.С., Батрименко В.І., Зайцев Л.О. та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.
 27. 67.3(4 Укр) М64 Мірошниченко, М. І. Державність і право України: генезис у європейському контексті (З найдавніших часів до початку ХIX ст.)М. І. Мірошниченко. - Монографія. - К. : Атіка, 2006. - 544 с.
 28. 67.400 М14 Майданник, О. О. Конституційне право України : навч. посіб.О. О. Майданник ; [Майданник О. О.]. - К. : Алерта, 2011. - 380 с.
 29. 67.400 Ф33 Федоренко, В. Л. Система конституційного права україни: теоретико-методологічні аспекти : монографіяВ. Л. Федоренко ; [ Федоренко В. Л. ]. - К. : Ліра-К, 2009. - 580 с.
 30. 67.400 Л64 Литвак, О. М. Правова природа інституту президентства : монографіяО. М. Литвак, Н. О. Рибалка. - К. : Атіка, 2010. - 168 с.
 31. 67.400 Т31 Теліпко, В. Е. Парламентське право. Академічний курс : підруч.В. Е. Теліпко ; [ Теліпко В. Е. ]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 664 с.
 32. 67.400 К80 Кресіна, І. О. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми : МонографіяІ. О. Кресіна, Є. В. Перегуда. - К. : Ін-т держави і права ім. Крецького В.М., 2003. - 368 с.
 33. 67.400 П60 Портнов, А. В. Правове регулювання конституційного судочинства в Україні: доктрина, суб`єкти і форми конституційного судочинства, створення нових процесуальних інститутів : монографіяА. В. Портнов ; Портнов А.В. - К. : Логос, 2008. - 202 с.
 34. 67.400.7 М75 Молдован, В. В. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина : навч. посіб.В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. - К. : ЦУЛ, 2012. - 206 с.
 35. 67.400.7 П89 Пустовіт, Ж. М. Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні : навч. посіб.Ж. М. Пустовіт ; Пустовіт Ж. М. - К. : КНТ, 2009. - 232 с.
 36. 67.400.7 П12 Пазенок, А. С. Права та свободи людини і громадянина : навч. посіб.А. С. Пазенок ; [Пазенок А. С.]. - К. : Академвидав, 2010. - 176 с.
 37. 67.400.7 Т50 Тодыка, Ю. Н. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в УкраинеЮ. Н. Тодыка, О. Ю. Тодыка. - К. : Ін Юре, 2004. - 368 с.
 38. 67.400.7+67.400 Ш59 Шило, О. Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України : монографіяО. Г. Шило ; [Шило О. Г.]. - Х. : Право, 2011. - 472 с.
 39. 67.400.7 О-54 Олійник, А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні : монографіяА. Ю. Олійник. - К. : Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2008. - 472 с.
 40. 67.7 Ю25 Юзікова, Н. С. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб.Н. С. Юзікова ; Юзікова Н.С. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Істина, 2007. - 320с.
 41. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. ; [Галай А,О,. Стеценко С.Г., Тимченко С.М. та ін.]. - К. : "Правова єдність", 2008. - 208 с.
 42. 67.7 Д50 Діяльність судових та правоохороних органів України: Нормативно-правове регулювання ; [Упор. Роїна О. М.]. - К. : Алерта, ЦУЛ, 2011. - 424 с.
 43. 67.7 І-19 Іваницький, С. О. Судова влада і правоохоронні органи України : практикумС. О. Іваницький ; Іваницький С.О. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 150 с.
 44. 67.7 Ж74 Житнигор, Б. С. Правоохранительная деятельность: вопросы теории и проблемы частной инициативыБ. С. Житнигор, В. В. Павлов. - Бендеры : Полиграфист, 2008. - 272 с.
 45. 67.0 М54 Методологія приватного права : Зб. наук. праць (за матеріалами наук.-теорет. конф., м. Київ, 30.05.2003). - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 480 с.
 46. 67.412.2 Д21 Дахно, І. І. Міжнародне приватне право : Навч. посіб.І. І. Дахно ; [Дахно І. І.]. - К. : ЦНЛ, 2008. - 316 с.
 47. 67.412.1 Т31 Теліпко, В. Е. Міжнародне публічне право : навч. посіб.В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. - К. : ЦУЛ, 2010. - 608 с.
 48. 67.412.2 М58 Міжнародне приватне право : навч. посіб. ; [ За ред. С. Г. Кузьменка ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 316 с.
 49. 67.405.1 Т78 Трудове право України : підручник ; [Ред. Пилипенко П. д.]. - 4-те вид, перероб. та доп. - К. : Ін Юре, 2010. - 536 с.
 50. 67.404.2 К72 Костюченко, О. А. Банківське право України : ПідручникО. А. Костюченко. - 4-те вид. - К. : А.С.К., 2006. - 624 с.
 51. 67.404 Р70 Ромовська, З. В. Українське цивільне право. Загальна частина. Академічний курс : підруч.З. В. Ромовська ; Ромовська З. В. - 2-ге вид., доп. - К. : Правова єдність, 2009. - 594 с.
 52. 67.404 К73 Котирло, О. О. Біржове право : навч. посіб.О. О. Котирло ; [Котирло О. О.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 268 с.
 53. 67.404 Н55 Несинова, С. В. Господарське право України : Навч. посіб.С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна. - К. : ЦУЛ, 2012. - 564 с.
 54. 67.404.2 Ж74 Житлове право України. - К. : Істина, 2003. - 208 с.
 55. 67.404.2 К41 Кінащук, Л. Л. Страхове право України : ПідручникЛ. Л. Кінащук. - К. : Атіка, 2007. - 256 с.
 56. 67.404.3 Д75 Дроб'язко, В. С. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб.В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 512 с.
 57. 67.407.1 А25 Аграрне право України : Підруч. ; За ред. В.З. Янчука. - 2-е вид., перероб. та допов. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 720 с.
 58. 67.408 Х86 Хохлова, І. В. Кримінальне право України (Особлива частина) : Навч. посіб.І. В. Хохлова, О. П. Шем'яков. - К. : ЦНЛ, 2006. - 688 с.
 59. 67.402 К72 Костенко, Ю. О. Фінансове право України : навч. посіб.Ю. О. Костенко ; Костенко Ю. О. - К. : ЦУЛ, 2009. - 240 с.
 60. 67.401 А31 Адміністративне право України : Підручник ; Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Дьяченко О.В. та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.
 61. 67.410 Б91 Буркацький, Л. К. Захист цивільного права та інтересу: Методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви : Навч.-практ. посіб.Л. К. Буркацький ; Вид. стереотип. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 400 с.
 62. 67.410 Г72 Господарське процесуальне право України : підручник ; за ред. О.І. Харитонової. - К. : Істина, 2008. - 360 с.
 63. 67.411 Л68 Лобойко, Л. М. Кримінально-процесуальне право : курс лекційЛ. М. Лобойко ; Лобойко Л.М. - 2-ге вид., змін. і доп. - К. : Істина, 2008. - 488 с.
 64. 67.411 К82 Кримінально-виконавче право України : Загальна та особлива частини. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 447 с.
 65. 67.412 П81 Пронюк, Н. В. Сучасне міжнародне право : навч. посіб.Н. В. Пронюк ; Пронюк Н.В. - К. : КНТ, 2008. - 336 с.
 66. 92 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право: словник термінів : Слов. термінівП. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2005. - 568 с.
 67. 92С91 Сучасна правова енциклопедія ; [Ред. Зайчук О. В.]. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 384 с.
 68. 92 М18 Мала енциклопедія приватного права ; [Ред. Бошицький Ю. Л.]. - К. : Кондор, 2011. - 362 с.
 69. 81.2 Англ А64 Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права: близько 70 000 термінів = English-ukrainian dictionary of international, comparative and european law ; [За ред. Муравйова В. І.. Шевченко Л. І.]. - К. : Арій, 2010. - 608 с.

Серпень 2012

Незалежна, соборна, вільна!
(до Дня Незалежності України )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.0 А72 Антологія української юридичної думки. В 10 т. Т.9. Юридична наука радянської доби./ Упоряд. Авер'янов О. М., Костенко В.П.- К.: Юридична книга, 2005. - 944с.
 2. 66.1 З-78 Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1991-2003)/ Ред. Віднянський С.В.- К.: Генеза, 2004. - 616 с.
 3. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів/ [за заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес].- Київ-Чернівці: Книги- ХХІ, 2008. - 1100 с.
 4. 63.3(4 Укр) Н38 Не відступлюся!: До 100-річчя Оксани Яківни Мешко/ Упоряд. Овсієнко В.В., Сергієнко О. Ф.- Х.: Права людини, 2005. - 344 с.
 5. 66.2 П50 Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія/ За заг. ред. Кудряченка А.І.- К.: НІСД, 2007. - 396 с.
 6. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу/ [Ред. Біляєва Г. В.].- Х.: Белкар-книга, 2008. - 80 с.
 7. 60.5 У45 Україна шукає свою ідентичність: Зб.статей. Вип.1.- К.: ВФБ "Поступ", 2004. - 132 с.
 8. 66.3Б15 Бадзьо Ю. Український вибір.- К.: Смолоскип, 2004. - 56 с.
 9. 66.5 Б43 Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія: Науково- метод. вид.- К.: ВО Батьківщина, 2001. - 300 с.
 10. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб./ Бойко О. Д.- .3-тє вид., доп.- К.: Академвидав, 2010. - 688 с.
 11. 63.3(4 Укр) Г56 Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність/ Гнатюк О.- К.: Критика, 2005. - 528 с.
 12. 66.5 Д50 Діяк І.В. Національна трагедія і боротьба за незалежність. Маніфест українця/ [Діяк І. В.].- К., 2007. - 352 с.
 13. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха О. Україна нашого життя.- Д.: Смолоскип, 2006. - 271 с.
 14. 63.3(4 Укр) І-23 Іванченко Р.П. Історія без міфів: Бесіди з історії укр. державності: Навч. посібн.- 2-ге вид. , переробл. і допов.- К.: МАУП, 2007. - 624 с.
 15. 66.1 К88 Кудряченко А.І. Політична історія України ХХ століття: Підруч./ А.І.Кудряченко, Г.І.Калінічева, А.А.Костиря.- К.: МАУП, 2006. - 696 с.
 16. 63.3(4 Укр) П19 Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навч. посіб.- 2-ге вид., стер.- К.: Знання, 2006. - 735 с.
 17. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук В.І. Будівничий самостійної України.- К.: ПП Сергійчук, 2006. - 64.с.
 18. 67.3(4 Укр) Т35 Терлюк І.Я. Історія держави і права України: навч. посіб./ [Терлюк І. Я].- К.: Атіка, 2011. - 944 с.
 19. 67.3(4Укр) Ф96 Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 20. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 14. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.)/ Литвин В.М.- К.: Альтернативи, 2000. - 360 с.
 21. 87.6 У45 Український соціум/ Власюк О.С., Крисаченко В.С., Степико М.Т. та ін.- К.: Знання України, 2005. - 792 с.
 22. 63.3(4 Укр) В26 Вегеш М. Карпатська Україна в контексті українського державотворення: навч. посіб./ М.Вегеш, М.Токар, М.Басараб.- Ужгород: Карпати, 2008. - 256 с.
 23. 63.3(4 Укр) К17 Калакура Я.С. Українська історіографія: Курс лекцій.- К.: Генеза, 2004. - 496 с.
 24. 76.0 К26 Карпенко В. Преса і незалежність України: Практика медіа-політики 1988-1998 рр.- К.: Нора-Друк, 2003. - 350 с.
 25. 63.3(4 Укр) Л84 Лукацький Є. Україна: від незалежності до свободи = Ukraine: from Independence to Freedom: Фотоальбом/ Текст Яневський Д.- Х.: Фоліо, 2005. - 95 с.
 26. 63.3(0) О-77 Островський І. Тисячоліття та ХХ століття очима української молоді/ І.Островський, Т.Шамайда.- К.: ТОВ "Агенство "Україна", 2001. - 120 с.
 27. 63.3(4 Укр) Т35 Терещенко Ю.І. Історія України від найдавніших часів до утвердження незалежної держави: Навч. посіб./ Ю.І.Терещенко, І.В.Срібняк.- К.: Генеза, 2003. - 160 с.
 28. 67.408 Ф89 Фріс П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми.- К.: Атіка, 2005. - 332 с.
 29. 66.2 Щ61 Щербак Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в глобальному світі ХХІ століття.- К.: Дух і літера, 2003. - 573 с.
 30. 66.3 Щ92 Щокін Г. З вірою у перемогу українства.- К.: МАУП, 2006. - 40 с.
 31. 66.3 Б15 Бадзьо Ю. Український вибір.- К.: Смолоскип, 2004. - 56 с.

Липень 2012

Щастя завжди поруч

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(0) І-90 Історія європейської ментальності/ Ред. Дінцельбахер П.- Львів: Літопис, 2004. - 720 с.
 2. 88.3 А79 Аргайл М. Психология счастья.- 2-е изд.- С.Пб.: Питер, 2003. - 271 с.
 3. 87 Б20 Балашов Л.Е. Практическая философия или софология.- 2-е изд., испр. и доп.- М., 2007. - 574 с.
 4. 87.7 Б20 Балашов Л.Е. Этика.- М., 2003. - 137 с.
 5. 87 Г95 Гуревич П.С. Философская антропология: учеб. пособие/ Гуревич П. С.- М.: Омега-Л, 2008. - 607 с.
 6. 88.3 З-38 Зацепин В.И. Счастье как проблема социальной психологии/ Зацепин В. И.- Львов: Вища школа, 1981. - 175 с.
 7. 87 И46 Ильин В.В. Философия богатства: человек в мире денег.- К.: Знание Украины, 2005. - 496 с.
 8. 88.3 И46 Ильин Е.П. Эмоции и чувства/ Ильин Е. П.- 2-е изд.- С.Пб.: Питер, 2008. - 783 с.
 9. 88.5 К59 Козлов Н.И. Формула личности.- СПб: Питер, 1999. - 368 с.
 10. 87 К78 Кравченко А.Н.Размышления о вечном и временном.- К.: Либідь, 1992. - 252 с.
 11. 87.3(0) К82 Кришнамурти , Дж. Книга жизни: ежедневные медитации с Кришнамурти.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 640 с.
 12. 88.37 К83 Кроник А. Каузометрия. Методы самопознания, психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути/ А.Кроник, Р.Ахмеров.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Смысл, 2008. - 294 с.
 13. 87 К88 Кудин В.А. Раздумья (О смысле жизни, о перспективах развития человечества, о любви и ненависти, о добре и зле, о счастье, о признании в жизни и др.).- Х.: НТУ "ХПИ", 2003. - 184 с.
 14. 88.4 Л74 Ломакина Н.В.Психология Личного Счастья (для самостоятельной работы по решению личных проблем и обретению личного счастья).- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 252 с.
 15. 88.3 М31 Маслоу А. Мотивация и личность/ Маслоу А.- 3-е изд.- С.Пб.: Питер, 2008. - 352 с.
 16. 51.204.0 Р41 Репресас Х. 7 жизненных путей к здоровью, благополучию и долголетию/ Пер. с англ. Грузин В.- К.: Амадей, 2002. - 272 с.
 17. 88.6 С29 Сельченок К.В. Новейшая цветопсихология/ Сельченок К.В.- Мн.: Харвест, 2007. - 672 с.
 18. 87 С51 Сморж Л.О. Філософія: Навч. посіб.- К.: Кондор, 2004. - 416 с.
 19. 87.7 Т63 Тофтул М.Г. Етика: Навч. посіб.- К.: Академія, 2005. - 416 с.
 20. 87 Т80 Трухин И.А. Прихотливые тропы современной морали: Монография.- К., 2007. - 464 с.
 21. 88.5 У64 Уорд Л. Психические факторы цивилизации.- С.Пб.: Питер, 2001. - 352 с.
 22. 86.2 Х12 Хаббард Л.Р. Дорога к счастью: руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле/ Хаббард Л. Р.- Los Angeles: Bridge Publications, 2007. - 232 с.
 23. 86.2 Х12 Хаббард Л.Р. Саентология: новый взгляд на жизнь/ Хаббард Л. Р.- Los Angeles: Bridge Publications, 2007. - 373 с.
 24. 87.7 Ю71 Юрій М. Етика: підруч./ Юрій М.- 2-е вид., стеротип.- К.: Дакор, 2008. - 320 с.
 25. Крымский С. Безусловные условия счастья/С.Крымский// Стратегии. - 2010. № 4 - С.50-51.
 26. Щастя не має бути багато?// Інформаційний бюлетень. - 2011.№ 44 - С.8.
 27. Смольська Л. Мед і дьоготь: смак щастя у сімейному раціоні/ Л.Смольська// Дзеркало тижня. - 2012. № 11 - С.14.
 28. Бондарев А. Формула счастья/ А.Бондарев// Корреспондент. - 2011.№ 37 - С.58-60.
 29. Карпенко Д. О финансовой пользе счастья/ Д.Карпенко// Компаньон. - 2010.№ 7 - С.18.
 30. Мальцев Э. Менеджмент счастья/ Э.Мальцев// Управление компанией. - 2012. № 3 - С.24-30.
 31. Антипина О. Экономическая теория счастья как направление научных исследований/ О.Антипина// Вопросы экономики. - 2012. № 2- С.94-107.
 32. Иванова Е.Про любовь/ Е.Иванова// Корреспондент. - 2012. №8 - С.34-35.
 33. Наука об улыбке// Стратегии. - 2012. №3 - С.33-40. (Достижение счастья).
 34. Богданович К. Радость моя// Корреспондент. - 2011. №11 - с.58-60.( формула счастливой жизни)
 35. Струк О. Фактор щастя/ О.Струк// Галицькі контракти. - 2010. № 29-30 - С.8.
 36. 88.52 Д56 Добротворский И.Л. Новые технологии победы. Как по-настоящему достичь успеха: Практическое руководство.- М.: Рипол Классик, 2003. - 352 с.
 37. 88.53 Т19 Таранов П.С. Методы 100%-ной победы: Манеры поведения; Логика риска; Зигзаги общения/ [Таранов П. С.].- Симферополь: Реноме, 1997. - 560 с.
 38. 88.52 Г80 Грецов А. Психология жизненного успеха для старшеклассников и студентов.- С.Пб.: Питер, 2007. - 208 с.
 39. 88.52 Р82 Рубин Г.К. Возьми от жизни все. Законы власти и богатства/ Пер.Антонова А.А.- М.: Рипол Классик, 2004. - 320 с.
 40. 88.52 Д56 Добротворский И.Л. Новые технологии победы. Как по-настоящему достичь успеха: Практическое руководство.- М.: Рипол Классик, 2003. - 352 с.
 41. 53.59 К95 Кутузов А. 100 способов стать здоровым/ А.Кутузов, Н.Стогова.- С.Пб.: Питер, 2007. - 320 с.
 42. 53.59 Д74 Дрибноход Ю. 1000 рецептов красоты и здоровья. Природные источники.- С.Пб.: Питер, 2003. - 416 с.
 43. 53.59 Т65 Травинка В. Тропинка к здоровью.- С.Пб.: Питер, 2007. - 224 с.
 44. 53.59 С89 Сударушкина И. Живая вода. Новое учение Травинки.- С.Пб.: Питер, 2006. - 160 с.
 45. 53.59 Л38 Левшинов А. Соль жизни. Пробуждение целительных сил.- С.Пб.: Питер, 2002. - 160 с.
 46. 88.4 Х86 Хохель С. Ступени сознания.Практическое руководство по развитию личных качеств. От психологии успеха до духовного роста/ Хохель С.- М.: Эксмо, 2008. - 400 с.
 47. 88.5 К17 Калюжний Є. Як стати і бути багатим: Філософія індивідуального успіху.- К.: Смолоскип, 2006. - 282 с.
 48. 88.4-8 Г40 Гертер Г. Принятие решений. Да? Нет? Или что-то третье?.- Пер. с нем.- Х.: Гуманитарный центр, 2008. - 212 с.
 49. 88.5 М76 Мольц М. Я - это Я, или как стать счастливым = Psycho-cybernetics/ [Мольц М.]; Пер.c англ.- М.: Прогресс, 1991. - 192 с.
 50. 88.5 С79 Степанов С.С. Законы психологии. Советы психолога - консультанта/ [Степанов С.С.].- С.Пб.: Питер, 2000. - 160 с.- (Сам себе психолог).
 51. 88.4-1 Ш33 Швальбе Б. Личность. Карьера. Успех. Психология бизнеса = Personlichkeit karriere geschatserfolg/ Б.Швальбе, Х.Швальбе.- 4-е просмотр. и доп. изд.- М.: Прогресс, 1993. - 240 с.
 52. 88.53 З-59 Зиглар З. Умение добиваться успеха для "чайников" = Success for dummies/ [Зиглар З.]; Пер.с англ.- М.: Вильямс, 1999. - 320 с.
 53. 88.6 Г49 Гингер С. Гештальт: искусство контакта. Новый оптимистический подход к человеческим отношениям = La Gestalt. L'art du contact. Nouvelle approche optimiste des rapports humanis.- М.: ПЕРСЭ, 2002. - 320 с.
 54. 88.37 В18 Варій М.Й. Психологія особистості: навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2008. - 592 с.
 55. 88.37 Б82 Боришевський М.Й. Дорога до себе: Від основ суб'єктності до вершин духовності: монографія/ [ Боришевський М. Й.].- К.: Академвидав, 2010. - 416 с.
 56. 88.4 В12 Вагин И. Психология процветания. бизнес по-русски.- С.Пб.: Питер, 2003. - 352 с.
 57. 88.4 С79 Степанов С. Человек при деньгах. Психология достатка.- С.Пб.: Питер, 2000. - 160 с.
 58. 88.53 С24 Свет А.Б. Алхимия успеха.Метод управления ситуациями./ Свет А.Б.].- С.Пб.: Питер, 2000. - 128 с.
 59. 88.4-1 Ш33 Швальбе Б. Личность. Карьера. Успех. Психология бизнеса = Personlichkeit karriere geschatserfolg/ Б.Швальбе, Х.Швальбе.- 4-е просмотр. и доп. изд.- М.: Прогресс, 1993. - 240 с.
 60. 88.53 З-59 Зиглар З. Умение добиваться успеха для "чайников" = Success for dummies/ [Зиглар З.]; Пер.с англ.- М.: Вильямс, 1999. - 320 с.
 61. 88.5 Г20 Гаранина Е.Ю. Семьеведение: учеб. пособ./ Е.Ю.Гаранина, Н.А.Коноплева, С.Ф.Карабанова.- М.: Флинта; МПСИ, 2009. - 384 с.
 62. 88.5 Э30 Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи/ Э.Г.Эйдемиллер, В.Юстицкис.- 4-е изд.- СПб: Питер, 2008. - 672 с.

Дизайн: наука та мистецтво

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 30.18 Д18 Даниленко В.Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури: монографія/ [Даниленко В. Я.].- Х.: ХДАДМ; Колорит, 2005. - 244 с.
 2. 30.18+85.11 Д44 Дизайн архитектурной среды: учеб./ [Минервин Г. Б., Ермолаев А. П., Шимко В. Т. и др.].- М.: Архитектура, 2004. - 504 с.
 3. 30.18 Л38 Легенький Ю. Історія дизайну/ [Легенький Ю.].- К.: ДАКККіМ, 2006. - 560 с.
 4. 30.18 Б61 Білодід Ю.М. Основи дизайну: Навч. посіб./ Ю.М.Білодід, О.П.Поліщук.- К.: Вид. Парапан, 2004. - 240 с.
 5. 30.18 Т38 Технічна естетика і дизайн: науково-технічний збірник. Вип. 3-4/ [Відп. ред. Яковлєв М. І.].- К.: Віпол, 2004. - 246 с.
 6. 30.18 У80 Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формирования в дизайнерском творчестве: учеб. пособие/ [Устин В.Б.].- 2-е изд., уточ.и доп.- Л.: АСТ; Астрель, 2007. - 239 с.: ил.
 7. 30.18 Г86 Грожан Д.В. Практикум начинающего дизайнера. Интерьерные подробности.- 2-е изд.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 348 с.
 8. 30.18 Ш96 Шумега С.С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер'єра: навч. посіб./ [Шумега С. С.].- К.: ЦНЛ, 2004. - 300 с.
 9. 30.18+76.006.5 К93 Курушин В.Д. Дизайн и реклама/ [Курушин В. Д.].- М.: ДМК Пресс, 2006. - 272 с.
 10. 30.18+85.128 П39 Плотникова Т.В. Дизайн для ленивых/ [Плотникова Т. В.].- Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 253 с.
 11. 30.18+76.006.5 П12 Павловская Е. Дизайн рекламы: поколение NEXT: Стратегия творческого проектирования.- С.Пб.: Питер, 2003. - 320 с.
 12. 74.2 У18 Уваров С.Н. Основы творческо-конструкторской деятельности/ С.Н.Уваров, М.В.Кунина.- М.: Академ. проект, 2005. - 80 с.
 13. 30.18 К90 Куленко М. Основи графічного дизайну: підруч./ [Куленко М. Я.].- вид. 2-ге, доп. і випр.- К.: Кондор, 2007. - 492 с.
 14. 74+85.12 Т41 Тименко В.П. Професійна дизайн-освіта: теорія і практика художньої обробки деревини/ В.П.Тименко, В.К.Сидоренко, Л.В.Оршанський.- К.: Педагогічна думка, 2007. - 288 с.
 15. 92 B97 Byars , Mel The Desigh Encyclopedia.- New York, 1994. - 612 p.
 16. 30.18 С90 Сурина М.О. История образования и цветодидактики ( история систем и методов обучения цвету)/ М.О.Сурина, А.А.Сурин.- М.,Ростов н/Д: ИКЦ "МарТ", ИЦ "МарТ", 2003. - 352 с.
 17. 38 M12 MacDonald , William L. The Pantheon: design, meaning, and progeny.- Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1976. - 160 p.
 18. 30.18 Д18 Даниленко В.Я. Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, Україна = Budoucnost evropskeho designu. Przysztosc wzornictwa europejskiego/ [Даниленко В. Я.].- Х.: Колорит, 2007. - 197 с.
 19. 85.1+30.18 С90 Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре/ [Сурина М. О.].- М., Ростов н/Д: МарТ, 2003. - 288 с.- (Школа дизайна).
 20. 85.11+85.128 Л38 Легенький Ю.Г. Об архитектуре ( очерки теории дизайна интерьера )/ [Легенький Ю. Г.].- К.: КНУКиМ, 2005. - 690 с.
 21. 26.82 Ж73 Жирнов А.Д. Ландшафтна архітектура: навч. посіб. Ч.1. Генеза та розвій форм садово-паркового мистецтва/ [Жирнов А. Д.].- К.: ДАКККіМ, 2002. - 122 с.
 22. 30.18 Д18 Даниленко В.Я. Основи дизайну: навч. посіб./ [Даниленко В. Я.].- К.: ІЗМН, 1996. - 92 с.
 23. 30.18+85.11 Д44 Дизайн архитектурной среды: учеб./ [Минервин Г. Б., Ермолаев А. П., Шимко В. Т. и др.].- М.: Архитектура, 2004. - 504 с.
 24. 30.18 К60 Колір в предметному середовищі: навч. посіб./ [Мигаль С. П., Татіївський П. М., Савін В. М. та ін.].- К.: ДАКККіМ, 2004. - 104 с.
 25. 65.43 В67 Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов.- Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 352 с.
 26. 30.18 Г46 Гиббс Д. Настольная книга дизайнера интерьера/ Пер.с англ.- М.: ЗАО "БММ", 2006. - 112 с.
 27. 85.128+30.18 А25 Агранович-Пономарева Е.С. Интерьер и предметный дизайн жилых зданий/ Е.С.Агранович-Пономарева, Н.И.Аладова.- 2-е изд.- Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 348 с.
 28. 30.18+78 Б20 Балашова Е.В. Библиотечный дизайн: Учеб. пособие/ Е.В.Балашова, М.Н.Тищенко, А.Н.Ванеев.- М.: Гардарики, 2004. - 288 с.
 29. 30.18 Л52 Летин А.С. Ландшафтный дизайн на компьютере/ А.С.Летин, О.С.Летина.- М.: ДМК Пресс, 2003. - 216 с.
 30. 30.18 П91 Пушкар В.В. Дизайн квітників.: навч. посіб./ В.В.Пушкар, А.Д.Жирнов, О.К.Вільгельм-Швадчак.- К.: ДАКККІМ, 2003. - 92 с.
 31. 26.82 К56 Ковалев А.П. Ландшафт сам по себе и для человека. Монография/ Ковалев А. П.- Х.: Бурун Книга, 2009. - 928 с.
 32. 30.18 П91 Пушкар В.В. Дизайн квітників: навч. посіб./ [Пушкар В.В.].- К.: Альтерпрес, 2007. - 336 с.
 33. 30.18 К82 Крижанівська Н.Я. Основи ландшафтного дизайну: підруч./ Крижанівська Н. Я.- К.: " Ліра-К ", 2009. - 218 с.
 34. 30.18 М69 Михайленко В.Є. Основи біодизайну: навч. посіб./ В.Є.Михайленко, О.В.Кащенко.- К.: Каравела, 2011. - 224 с.
 35. 26.82 С95 Сычева А.В. Ландшафтная архитектура: учеб. пособие/ [Сычева А.В.].- 3-е изд.- Л.: Оникс, 2006. - 87с.: ил.
 36. 30.18+65.290-2 П73 Пресс М. Власть дизайна: ключ к сердцу потребителя = The design experience. The role of design and designers in the twenty-first century/ М.Пресс, Р.Купер; Пер.с англ. Поплавская А. Н.- Мн.: Гревцов Паблишер, 2008. - 352 с.
 37. 65.290-21 Д56 Добробабенко Е.В. Выставка "под ключ". Готовые маркетигнговые решения/ Е.В.Добробабенко, Н.С.Добробабенко.- С.Пб.: Питер, 2007. - 208 с.
 38. 71 П76 Прилуцька А.Є. Культурологія: навч. посіб./ А.Є.Прилуцька, Є.М.Корабльова.- Х.: Торсінг Плюс, 2009. - 288 с.
 39. 85.1 М64 Мировая художественная культура.ХХ век. Изобразительное искусство и дизайн/ Львова Е. П., Сарабьянов Д. В., Кабкова Е. П., и др.- С.Пб.: Питер, 2007. - 464 с.- (Мировая художественная культура)
 40. 30.18 Н49 Нелльген С. Стильная иллюминация вашего дома.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 88 с.
 41. 76.006.5+30.18 П81 Пронин С. Рекламисту о дизайне. Дизайнеру о рекламе/ [Пронин С.].- М.: Бератор, 2004. - 168 с.
 42. 32.973 П21 Пауэлл , Томас А. Web-дизайн = Web design/ [Пауэлл Томас А.].- С.Пб.: БХВ-Петербург, 2002. - 1024 с.
 43. 92 Н56 Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна/ [Нестеренко О. И.].- М.: Мол. гвардия, 1994. - 315 с.
 44. 30.18 Д18 Даниленко В.Я. Дизайн: підруч./ [Даниленко В. Я.].- Х.: ХДАДМ, 2003. - 320 с.

Податкова та бюджетна система: сутність і структура

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.261 К82 Крисоватий А.І. Податкова система: Навч. посіб./ А.І.Крисоватий, О.М.Десятнюк.- Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.
 2. 65.261 О-58 Онисько С.М. Податкова система: підруч./ С.М.Онисько, І.М.Тофан, О.В.Грицина.- 4-те вид., випр. і доп.- Л.: Магнолія плюс; Видавець В.М. Піча, 2009. - 336 с.
 3. 65.261 О-54 Олійник О.В. Податкова система: Навч. посіб./ О.В.Олійник, І.В.Філон.- К.: ЦНЛ, 2006. - 456 с.
 4. 65.261 С59 Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення.- К.: Знання-Прес, 2004. - 454 с.
 5. 65.261 Д58 Довгалюк В.І. Податкова система: Навч. посіб./ В.І.Довгалюк, Ю.Ю.Ярмоленко.- К.: ЦНЛ, 2007. - 360 с.
 6. 65.261 М42 Мединська Т.В. Податкова система: навч. посіб./ Т.В.Мединська, Н.І.Власюк.- 3-є вид., перероб. та доп.- Львів: Магнолія 2006, 2012. - 424 с.
 7. 65.261 В19 Василик О.Д. Податкова система України: Навч. посіб.- К.: Поліграфкнига, 2004. - 478 с.
 8. 65.261 О-61 Оподаткування в Україні: навч. посіб./ [ За ред. Редіної Н. І. ].- К.: ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 9. 65.261 Б56 Бечко П.К. Податкова система: Навч. посіб.- К.: ЦНЛ, 2006. - 368 с.
 10. 65.261 А72 Антонов В.М. Модернізація податкової служби: Моделі. Методи. АРМ: Навч. посіб.- К.: КНТ, 2006. - 220 с.
 11. 65.261 А35 Азаров , М.Я. та ін. Все про податки.- Довідник.- К.: Експерт-Про, 2000. - 492 с.
 12. 65.261 Р45 Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография/ [Ред. Майбуров И. А., Иванов Ю. Б., Крисоватый А. И.].- К.: Кондор, 2011. - 352 с.
 13. 65.261 П44 Податковий контроль: Підруч./ Буряк П. Ю., Карпінський Б. А., Залуцька Н. С. та ін.- К.: Хай-Тек Прес, 2007. - 608 с.
 14. 65.261 И20 Иванов Ю.Б. Налоговое планирование: принципы, методы, инструментарий = Tax planning: principles, methods, instruments: Монография/ Ю.Б.Иванов, В.В.Карпова, Л.Н.Карпов.- Х.: ИД "ИНЖЕК", 2006. - 272 с.
 15. 65.261 Е96 Еш С.М. Податкова система України: навч. посіб./ Еш С.М.- К.: Кондор, 2008. - 108 с.
 16. 65.261 М42 Мединська Т.В. Єдиний податок: оподаткування, облік і звітність: навч.- практ. посіб./ Т.В.Мединська, О.М.Чабанюк.- К.: Алерта, 2012. - 188 с.
 17. 65.261 П75 Пріб К.А. Податкова система: Навч. посіб.- К.: Ун-т Україна, 2005. - 266 с.
 18. 65.261 П44 Податки й автомобілі 2010/ [ Василюк Н. М., Золотухін О. О., Кирієнко Н. В. та ін. ].- К.: ІВЦ ДПА України, 2010. - 208 с.
 19. 65.261 А66 Андрущенко В.Л. Податкові системи зарубіжних країн/ В.Л.Андрущенко, О.Д.Данілов; Ред. Азаров М.Я.- К.: Комп'ютерпрес, 2004. - 240 с.
 20. 65.261 И20 Иванов Ю.Б. Системы налогообложения зарубежных стран = System of taxation of foreign countries: Учеб. пособие/ Ю.Б.Иванов, Е.В.Давыскиба.- Х.: ИД "ИНЖЕК", 2006. - 224 с.
 21. 65.261 П44 Податкові системи зарубіжних держав: навч. посіб./ [Ред. Мельник П. В.].- К.: Кондор, 2012. - 222 с.
 22. 65.261 П44 Податок на додану вартість: становлення та розвиток/ Упоряд. Білоцерківська Г.П., Богдан А.В., Бондаренко Н.В. та ін.- К.: Вісник податкової служби України, 2003. - 180 с.
 23. 65.261 П24 Педь І. Податкові і соціальні збори в податковій системі України: навч. посіб./ Педь І.- К.: Знання, 2008. - 366 с.
 24. 65.261 С32 Сердюк О.М. Податкова система (практикум): Навч. посіб./ О.М.Сердюк, Т.В.Заревчацька.- К.: ЦНЛ, 2007. - 328 с.
 25. 65.261 Я72 Ярема Б.П. Податкова система. Збірник задач та тести: Навч. посібн./ Б.П.Ярема, В.П.Маринець.- 3-тє вид., перероб. і доп.- Львів: "Магнолія Плюс", 2006. - 271 с.
 26. 65.261 Ф82 Фрадинський О.А. Основи податкування: навч. посіб./ [Фрадинський О. А.].- Львів: Новий Світ-2000, 2010. - 344 с.
 27. 65.261 С40 Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення: Навч. посіб./ Гарасим П.М., Десятнюк О.М., Журавель Г.П. та ін.- К.: Професіонал, 2006. - 736 с.
 28. 65.261 С34 Сідельникова Л.П. Податкова система: навч. посіб./ Л.П.Сідельникова, Н.М.Костіна.- К.: Ліра-К, 2012. - 576 с.
 29. 65.261 Н23 Налогообложение: проблемы науки и практики = Taxation: problems of science and practice: Монография.- Х.: ИНЖЭК, 2006. - 232 с.
 30. 65.261 О-61 Оподаткування підприємств. В 2 ч.: Навч. посіб. Ч.1/ Ред. Климчук С.В.- К.: ЦНЛ, 2004. - 192 с.
 31. 65.261 З-14 Загорський В.С. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку: монографія/ Загорський В. С.- Х.: ІНЖЕК, 2008. - 288 с.
 32. 65.261 Р33 Реєстрація та облік платників податків в органах державної податкової служби. Кн. 3 (21)/ [Ред. Захарченко В. Ю.].- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 360 с.- (Бібліотека платника податків).
 33. 65.261 С40 Система оподаткування та податкова політика: Навч. посіб./ Захожай В.Б., Литвиненко Я.В., Захожай К.В., Литвиненко Р.Я.- К.: ЦНЛ, 2006. - 468 с.
 34. 65.261 А49 Алєксєєв І.В. Бюджетна система: Навч. посіб./ І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М.Чушак-Голобородько.- К.: Хай-Тек-Прес, 2007. - 376 с.
 35. 65.261 С77 Старостенко Г.Г. Бюджетна система: Навч. посіб./ Г.Г.Старостенко, Ю.В.Булгаков.- К.: ЦНЛ, 2006. - 240 с.
 36. 65.261 П19 Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: навч. посіб./ [ Пасічник Ю.В.].- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008. - 670 с.
 37. 65.261 Б98 Бюджетна система: навч. посіб./ [Владимиров К. М., Абсава Л. О., Владимирова Л. В. та ін.].- К.: Кондор, 2009. - 220 с.
 38. 65.261 В19 Василик О.Д. Бюджетна система України: Підручник/ О.Д.Василик, К.В.Павлюк.- К.: ЦНЛ, 2004. - 544 с.
 39. 65.261 Ф47 Фещенко Л.В. Бюджетна система України = Budget system of Ukraine: Навч. посіб./ Л.В.Фещенко, П.В.Проноза, Н.В.Кузьминчук.- Х.: ІНЖЕК, 2007. - 296 с.
 40. 65.261 Б98 Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України: У 6 т. Т. 1. Пріоритети бюджетної політики та економічне зростання в Україні/ Азаров М. Я.,Ярошенко Ф. О.та ін.- К.: НДФІ, 2004. - 640 с.
 41. 65.261 К23 Карлін М.І. Бюджетна система України: навч. посіб/ Карлін М. І.- К.: Знання, 2008. - 428 с.
 42. 65.261 Ч-83 Чугунов І.Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання: Навч. посіб.- К.: НДФІ, 2005. - 259 с.
 43. 65.261 Ф47 Фещенко Л.В. Бюджетна система України: Навч. посіб./ Л.В.Фещенко, П.В.Проноза, Н.В.Кузьминчук.- К.: Кондор, 2008. - 440 с.
 44. 65.261 С77 Старостенко Г.Г. Бюджетна система: Навч. посіб.- К.: Ун-т Україна, 2006. - 220 с.
 45. 65.261 Б98 Бюджетна система України. Вишкіл студії: Навч. посіб./ Ред. Юрій С.І., Бескид Й.М.- К.: Таксон, 2002. - 256 с.
 46. 65.261 И20 Іванов В.М. Бюджетна система: Конспект лекцій.- К.: МАУП, 1999. - 80 с.
 47. 65.261 Л84 Лук'яненко І. Системне моделювання показників бюджетної системи України: Принципи та інструменти.- К.: КМ Академія, 2004. - 542 с.
 48. 65.261 Л84 Луніна І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: Монографія.- К.: Наукова думка, 2006. - 432 с.

 

Червень 2012

Основний закон держави
( до Дня Конституції України )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.0 А72 Антологія української юридичної думки. В 10 т. Т.9. Юридична наука радянської доби./ Упоряд. Авер'янов О. М., Костенко В.П.- К.: Юридична книга, 2005. - 944с.
 2. 67.401 Д36 Державна виконавча влада України (система органів, повноваження, взаємодія): збірник актів законодавства/ [Уклад. Козадаєв В.].- Х.: Фактор, 2011. - 496 с.
 3. 63.3(4 Укр) Д50 Діяльність державно-політичних структур України в умовах переходу до ринкової економіки: Монографія/ Салабай В.Ф., Довганик Н.М., Борисенко М.В., Чуб М.П.- К.: КНЕУ, 2005. - 284 с.
 4. 67.400 З-19 Законотворчість. Конституційні засади законотворчої діяльності/ під ред. Зайчук В.О.- К., 2005. - 162 с.
 5. 67.400 К65 Конституційне право України: підручн./ за заг. ред. В.П. Колісник, Ю.Г. Барабаша.- Х.: Право, 2008. - 416 с.
 6. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т.: підручник. Т.1/ за ред. В.Ф. Погорілка.- К.: Юридична думка, 2006. - 544 с.
 7. 67.400 К75 Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 бересня 2010 р.- К.: Паливода А.В., 2010. - 48 с.
 8. 67.400 К65 Конституція України у судових рішеннях.- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 432 с.
 9. 67.400 К65 Конституція України: зміни чи нова редакція: матеріали круглого столу, присвяченого 15-й річниці прийняття Конституції України (24 червня 2011 року ).- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 196 с.
 10. 66.2 П50 Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія/ За заг. ред. Кудряченка А.І.- К.: НІСД, 2007. - 396 с.
 11. 67.412.4 П68 Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5-ти томах. Т.2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення/ [Ред. Битяк Ю. П..].- Х.: Право, 2008. - 576 с.
 12. 63.3(4 Укр) Г81 Греченко В.А. Історія України : модульний курс: навч. посіб./ Греченко В. А.- Х.: Торсінг Плюс, 2009. - 384 с.
 13. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба В.М. Історія держави і права України: Навч. посіб.- К.: Істина, 2006. - 416 с.
 14. 67.400.7 К61 Колодій А.М. Права та обов'язки людини і громадянина в Україні: підруч./ А.М.Колодій, А.Ю.Олійник.- К.: Правова єдність, 2008. - 350 с.
 15. 67.400 К78 Кравченко В.В. Конституційне право України: навч. посіб.- Вид 6-те, випр., та доп.- К.: Атіка, 2007. - 592 с.
 16. 66.1 К88 Кудряченко А.І. Політична історія України ХХ століття: Підруч./ А.І.Кудряченко, Г.І.Калінічева, А.А.Костиря.- К.: МАУП, 2006. - 696 с.
 17. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин В. Вимір історією: Інтерв'ю. Виступи. Статті.- К.: Альтернативи, 2002. - 632 с.
 18. 67.400 М14 Майданник О.О. Конституційне право України: навч. посіб./ [Майданник О. О.].- К.: Алерта, 2011. - 380 с.
 19. 67.400.7 О-54 Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: монографія.- К.: Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2008. - 472 с.
 20. 67.400 П43 Погорілко В.Ф. Конституційне право України: підручн./ В.Ф.Погорілко, В.Л.Федоренко.- 3-тє вид., перероб. і доопр.- К.: КНТ, Ліра-К, 2011. - 532 с.
 21. 67.401 П75 Прієшкіна О.В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку: монографія/ Прієшкіна О.В.- О.: Фенікс, 2008. - 280 с.
 22. 67.400 Р83 Рудик П.А. Коментар до конституційних змін: навч. посіб./ Рудик П. А.- 2-ге вид., перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2009. - 220 с.
 23. 67.400 С49 Слюсаренко А.Г. Історія Української конституції/А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко.- К.: Знання, 1993. - 192 с.
 24. 67.400 Т31 Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Конституції України: станом на 1 грудня 2010 року/ [Теліпко В. Е.].- К.: ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 25. 67.400 Ф84 Француз А.Й. Конституційно - правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України.: (Концепт. та нормат. аналіз).- К.: Логос, 2006. - 516 с.
 26. 67.400 Ф89 Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручн.- 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.
 27. 67.3(4Укр) Ф96 Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 28. 67.400 Ц61 Цимбалістий Т.О. Конституційна юстиція в Україні: навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2007. - 200 с.
 29. 67.400 Ш70 Шляхтун П.П. Конституційне право України: підручник/ Шляхтун П.П.- К.: "Освіта України", 2010. - 592 с.
 30. 67.400 В57 Влада в Україні: шляхи до ефективності/ [Ред. Святоцький О. Д.].- К.: Ін Юре, 2010. - 688 с.
 31. 66.0 Д31 Демократія: Антологія/ Упоряд. Проценко О.- К.: Смолоскип, 2005. - 1108 с.
 32. 67.400 К65 Конституційно-правові засади становлення української державності/ Тацій В.Я., Тодика Ю.М., Данильян О.Г.- Х.: Право, 2003. - 328 с.
 33. 63.3(4 Укр) М69 Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності.- К.: Укр. Видавн. спілка, 2002. - 399 с.
 34. 67.71 Н15 Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Конституційна юрисдикція" (відповідно до вимог ЕСTS)/ [Уклад. Барабаш Ю. Г., Слінько Т. М., Кушніренко О. Г.].- Х.: Нац. юрид. акад. України, 2011. - 35 с.
 35. 66.0 Н72 Нова влада: виклики модернізації.- К.: К.І.С., 2011. - 260 с.
 36. 67.0 О-75 Основи правознавства України: навч. посіб./ [ Ківалов С. В., Музиченко П. П., Крестовська Н. М. та ін. ].- 10-те вид., доп. та перероб.- Х.: Одіссей, 2011. - 400 с.
 37. 67.412.4 П68 Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5-ти томах. Т.2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення/ [Ред. Битяк Ю. П..].- Х.: Право, 2008. - 576 с.
 38. 67.0 П68 Правознавство: навч. посіб./ [ Дрожжина С. В., Одінцова О. О., Кондратьєв В. О. та ін. ].- 2-ге вид., стереотип.- К.: Знання, 2010. - 350 с.
 39. 67.400 П78 Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб./ [Ред. Орзіх М. П.].- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 272 с.
 40. 67.400 Г44 Гетьман В.П. Як приймалась конституція України: Документальний нарис.- К.: Янко, 1996. - 126 с.
 41. 67.400 Г44 Гетьман В.П. Бесіди про конституцію. Влада/ В.П.Гетьман, Ю.В.Килимник.- К.: Бліц-інформ, 1997. - 36 с.
 42. 67.401 М48 Мельник А.Ф. Державне управління: підручник/ А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна.- К.: Знання, 2009. - 582 с.
 43. 66.1 М64 Мироненко О.М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917-1920 рр.: Теоретико-методологічний аспект: Монографія.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002. - 260 с.
 44. 67.400 Н56 Нестерович В.Ф. Збірник задач з конституційного права України: Навч. посіб./ [Нестерович В. Ф.].- К.: Ліра-К, 2011. - 320 с.
 45. 67.3(4 Укр) О-66 Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина: Вибр. твори.- К.: МАУП, 2006. - 736 с.
 46. 63.3(4 Укр) Х82 Хорунжий Ю. Мужі чину: Історичні парсуни.- К.:Вид-во ім. О.Теліги, 2005. - 424 с.

Еволюційні закони і принципи екології

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 20.1 Б28 Батлук В.А. Основи экології: Підручник.- К.: Знання, 2007. - 519 с.
 2. 20.1 Г85 Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи [Текст]: навч. посіб./ В.Грицик, Ю.Канарський, Я.Бедрій.- К.: Кондор, 2009. - 292 с.
 3. 20.1 З-13 Заверуха Н.М. Основи екології: авч. посіб./ Н.М.Заверуха, В.В.Серебряков, Ю.А.Скиба.- 2-е вид.- К.: Каравела, 2008. - 304 с.
 4. 20.1 Б77 Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища: навч. посіб./ Ю.Д.Бойчук, Е.М.Солошенко, О.В.Бугай.- 4-е вид., випр. і доп.- Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 316 с.
 5. 20.1 Д41 Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природнього середовища: навч. посіб./ Джигирей В. С.- 5-те вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2007. - 422 с.
 6. 20.1 М99 Мягченко О.П. Основи екології: підруч./ [ Мягченко О. П. ].- К.: ЦУЛ, 2010. - 312 с.
 7. 20.1 К60 Колесников С.И. Экология: учеб. пособие/ Колесников С.И.- 2-е изд.- М.: Ростов н/Д: Дашков и К; Наука-Пресс, 2008. - 384 с.
 8. 20.1 Б61 Білявський Г.О. Основи екології: підручн./ Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков.- 3-тє вид.- К.: Либідь, 2006. - 408 с.
 9. 20.1 Н73 Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособ.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 320 с.
 10. 20.1 Б21 Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практика: Навч. посіб./ Г.О.Білявський, Л.І.Бутченко.- К.: Лібра, 2006. - 368 с.
 11. 92 Е45 Екологічна енциклопедія. У 3-х т.: Ред. Толстоухов А.В., Тимочко Т.В., Стеценко Є.І. та ін. Т.1. А-Е.- К.: Центр еколог. освіти та інформації, 2006. - 432 с.
 12. 92 Д81 Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний словник-довідник.- К.: Вища шк., 2005. - 247 с.
 13. 20.1 Д56 Добровольський В.В. Екологічні знання: Навч. посіб.- К.: Професіонал, 2005. - 304 с.
 14. 20.1 К38 Кизирма Р.А. Екологія: навч. посіб./ [Кизирма Р. А.].- Х.: Бурун Книга, 2010. - 304 с.
 15. 20.1 Ф33 Федорова А.И. Практикум по экологии и охране окружающей среды: Учеб. пособие/ А.И.Федорова, А.Н.Никольская.- М.: Владос, 2001. - 288 с.
 16. 20.1 Е45 Екосередовище і сучасність. Т. 1. Природне середовище у сучасному вимірі/ Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П.- К.: Кондор, 2006. - 424 с.
 17. 20.1 А67 Аніщенко В.О. Основи екології: навч. посіб./ [Аніщенко В. О.].- К.: Персонал, 2011. - 148 с.
 18. 20.1 С91 Сухарев С.М. Основи екології та охорони довкілля: Навч. посіб./ С.М.Сухарев, С.Ю.Чундак, О.Ю.Сухарева.- К.: ЦНЛ, 2006. - 394 с.
 19. 20.1 Д56 Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем: Навч. посіб.- К.: Професіонал, 2006. - 272 с.
 20. 20.1 О-75 Основи стійкого розвитку = Basics of Sustainable development: Навч. посіб./ За ред. Мельника Л.Г.- Суми: ВТД Університетська книга, 2005. - 654 с.
 21. 20.1 Т54 Толстоухов А. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегії/ А.Толстоухов, М.Хилько.- К.: Знання України, 2001. - 333 с.
 22. 20.1 А67 Аніщенко В.О. Основи екології: Навч. посіб./ Аніщенко В. О.- К.: Кондор, 2009. - 148 с.
 23. 20.1 С69 Социально-экономический потенциал устойчивого развития = Social and economic potential of sustainable development: Учебник/ Ред. Мельник Л. Г., Хенс Л.- Суми: ИТД "Университетская книга", 2007. - 1120 с.
 24. 20.1 Е45 Екологія та автомобільний транспорт: Навч. посіб./ Гутаревич Ю.Ф., Зеркалов Д.В., Говорун А.Г., Корпач А.О.- К.: Арістей, 2006. - 292 с.
 25. 20.1 П12 Павлова Е.И. Экология транспорта: [учебник для вузов ]/ Павлова Е.И.- М.: Высш. шк., 2006. - 344 с.
 26. 20.1 П81 Промислова екологія: навч. посіб./ [ Апостолюк С. О., Джигирей В. С., Соколовський І. А. та ін. ].- 2-ге вид., виправл. і доп.- К.: Знання, 2012. - 430 с.
 27. 20.1 М91 Мусієнко М.М. Екологія рослин: підруч./ Мусієнко М. М.- К.: Либідь, 2006. - 432 с.
 28. 20.1 П81 Промислова екологія: навч. посіб./ [ Бедрій Я. І., Юілінський Б. О., Івах Р. М. та ін. ].- вид. 4-те, перероб.- К.: Кондор, 2010. - 374 с.
 29. 20.1 Г16 Галушкіна Т.П. Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління: монографія/ Т.П.Галушкіна, Є.Г.Гордійчук.- Х.: Бурун-Книга, 2010. - 288 с.
 30. 20.1 Ш71 Шмандій В.М. Управління природоохоронною діяльністю: Навч. посіб./ В.М.Шмандій, І.О.Солошич.- К.: ЦНЛ, 2004. - 296 с.
 31. 20.1 Б88 Бровдій В.М. Закони екології: Навч. посіб./ В.М.Бровдій, О.О.Гаца; Ред. Бровдій В. М.- К.: Освіта України, 2007. - 380 с.
 32. 20.1 Л37 Левківський С.С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів: Підруч./ С.С.Левківський, М.М.Падун.- К.: Либідь, 2006. - 280 с.
 33. 20.1 К61 Колотило Д.М. Екологія і економіка: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1999. - 368 с.
 34. 20.1 Э35 Экология города: Учеб.- К.: Либра, 2000. - 464 с.
 35. 20.1 Е45 Екологічне управління: Підручник/ Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Білявський Г.О. та ін.- К.: Либідь, 2004. - 432 с.
 36. 20.1 З-33 Запольський А.К. Основи екології: Підручн./ А.К.Запольський, А.І.Салюк.- 4-те вид. доп. і переоб.- К.: Вища школа, 2010. - 399 с.
 37. 20.1 Д13 Давиденко В.А. Ландшафтна екологія: Навч. посіб./ В.А.Давиденко, Г.О.Білявський, С.Ю.Арсенюк.- К.: Лібра, 2007. - 280 с.
 38. 20.1 К49 Клименко М.О. Моніторинг довкілля: практикум/ М.О.Клименко, Н.В.Кнорр, Ю.В.Пилипенко.- К.: Кондор, 2010. - 286 с.
 39. 20.1 А28 Адаменко О. Екологічне картування: Підруч./ О.Адаменко, Г.Рудько, Л.Консевич.- Івано-Франківськ: ІМЕ, 2003. - 580 с.
 40. 20.1 Г55 Глухов В.В. Экономические основы экологии/ В.В.Глухов, Т.П.Некрасова.- 3-е изд.- С.Пб.: Питер, 2003. - 384 с.
 41. 20.1 Г52 Гладкий А.В. Методи числового моделювання екологічних процесів: Навч. посіб./ А.В.Гладкий, В.В.Скопецький.- К.: Політехніка: Періодика, 2005. - 152 с.
 42. 20.1 Б74 Богобоящий В.В. Принципи моделювання та прогнозування в екології.: Підручник/ В.В.Богобоящий, К.Р.Курбанов, П.Б.Палій.- К.: ЦНЛ, 2004. - 216 с.
 43. 20.1 С79 Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія в Україні: навч. посіб./ [Стецюк В. В.].- К.: Слово, 2010. - 368 с.
 44. 20.1 К49 Клименко М.О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології/ М.О.Клименко, П.М.Скрипчук.- К.: Академія, 2006. - 368 с.
 45. 20.1 В20 Васюкова Г.Т. Екологія: підруч./ Г.Т.Васюкова, О.І.Ярошева.- К.: Кондор, 2009. - 524 с.
 46. 92 М91 Мусієнко М.М. Екологія: Тлумачний словник/ М.М.Мусієнко, В.В.Серебряков, О.В.Брайон.- К.: Либідь, 2004. - 376 с.

Організаційна поведінка та менеджмент організацій

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(6) О-64 Организационное поведение/ Под ред. Латфуллина Г.Р., Громовой О.Н.- С.Пб.: Питер, 2004. - 432 с.
 2. 65.290-2(6) О-64 Организационное поведение. Хрестоматия: учеб. пособ./ [ Сост. Райгородский Д. Я. ].- Самара: Бахрам-М, 2006. - 752 с.
 3. 65.290-2(6) Н65 Никуленко Т.Г. Организационное поведение.- Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 407 с.
 4. 65.290-2(6) К78 Красовский Ю.Д. Организационное поведение: учебник/ Красовский Ю.Д.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 527 с.
 5. 65.290-2(6) С12 Савельєва В.С. Організаційна поведінка: навч. посіб./ В.С.Савельєва, О.Л.Єськов, В.М.Вакуленко.- К.: ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 6. 65.290-2(6) О-52 Оксинойд К.Э. Организационное поведение: учебник/ [Оксинойд К. Э.].- М.: Кнорус, 2009. - 480 с.
 7. 65.290-2(6) В58 Власова А.М. Організаційна поведінка: Навч. посібник/ А.М.Власова, Л.М.Савчук, В.Б.Савінова.- К.: КНЕУ, 1998. - 96 с.
 8. 65.290-2(6) Ш49 Шермерорн , Дж. Организационное поведение = Organizational behavior/ Д.Шермерорн, Д.Хант, Р.Осборн; Пер.Малкова И.- 8-е изд.- С.Пб.: Питер, 2004. - 637 с.
 9. 65.290-2(6) А50 Алиев В.Г. Организационное поведение: Учебник/ В.Г.Алиев, С.В.Дохолян.- 2-е изд., перераб. и .доп.- М.: ЗАО "Изд-во"Экономика", 2004. - 310 с.
 10. 65.290-2(6) Г79 Грей К. Организации. Теории. конфликты и менеджеры.- Пер. с англ.- Х.: Гуманитарный центр, 2008. - 196 с.
 11. 65.290-2(6) К27 Карташова Л.В. Поведение в организации: Учебник/ Л.В.Карташова, Т.В.Никонова, Т.О.Соломанидина.- М.: Инфра-М, 1999. - 220 с.
 12. 65.290-2(6) Ш39 Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. Построение, эволюция, совершенствование/ Пер.Жильцов С., Чех А.- С.Пб.: Питер, 2002. - 336 с.- (Теория и практика менеджмента).
 13. 65.290-2(6) О64 Організаційна поведінка/ Гелрігел Д.,Слокум-молодший Дж.В., Вудмен Р.В., Бренінг Н.С.- Пер. з англ.- К.: Основи, 2001. - 726 с.
 14. 65.290-2(6) К68 Корпоративная культура и лидерство.- М.: Альпина Бизнес- Букс, 2008. - 160 с.- (Дайджест McKinsey).
 15. 65.290-2(6) Э45 Элвессон М. Организационная культура: Пер. с англ.- Х: Гуманитарный Центр, 2005. - 460 с.
 16. 65.290-2(6) М75 Молл Е.Г. Менеджмент. Организационное поведение: Учеб. пособ.- М.: Финансы и статистика, 1999. - 160 с.
 17. 65.290-2(6) Л96 Лютенс Ф. Организационное поведение.- Пер. с англ. 7-го изд.- М.: Инфра-М, 1999. - 692 с.
 18. 65.290-2(6) Г46 Гибсон , Дж.Л. Организации: поведение, структура, процессы/ Д.Л.Гибсон, Д.М.Иванцевич, Д.Х.Донелли.- Пер. с англ.; 8-е изд.- М.: ИНФРА-М, 2000. - 662 с.
 19. 65.290-2(6) Н-93 Ньюстром , Дж. В. Организационное поведение/ Д.В.Ньюстром, К.Дэвис; Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского.- СПб: Питер, 2000. - 448 с.
 20. 65.290-2(6) Р34 Резник С.Д. Организационное поведение: учеб./ [Резник С. Д.].- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Инфра-М, 2009. - 430 с.
 21. 65.290-2(6) К68 Корпоративна культура: Навч. посіб./ [Захарчин Г. М., Любомудрова Н. П., Винничук Р. О. та ін.].- Л.: Новий Світ-2000, 2011. - 342 с.
 22. 65.290-2 Х72 Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты.- СПб: Питер, 2001. - 512 с.
 23. 65.290-2(6) К59 Козлов В.В. Корпоративная культура: учеб.-практич пособ./ Козлов В. В.- М.: Альфа-Пресс, 2009. - 304 с.
 24. 65.290-2(6) Д99 Дяченко Т.О. Організаційна культура та корпоративний імідж підприємства: посіб./ Т.О.Дяченко, Л.І.Скібіцька.- К.: Освіта України, 2011. - 248 с.
 25. 65.290-2(6) А94 Афонин А.С. Трудовое поведение: Социолого-экономический анализ.- К.: Украина, 1991. - 160 с.
 26. 65.290-2 С41 Ситник Й.С. Менеджмент організацій: навч. посіб./ Ситник Й. С.- Львів-К.: Тріада плюс - Алерта, 2008. - 456 с.
 27. 65.290-2 М50 Менеджмент организации: современные технологии/ Ред. Кузнецов Н.Г., Солдатова И.Ю.- Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 480 с.
 28. 65.290-2 М60 Мильнер Б.З. Теория организации: учеб.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: Инфра-М, 2009. - 864 с.
 29. 65.290-2 М50 Менеджмент организаций: Учеб. пособ./ Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И.та ін.- К.: КНТ, 2006. - 688 с.
 30. 65.290-2 М50 Менеджмент організацій: Підручн./ Ред. Федулова Л.І.- К.: Либідь, 2004. - 448 с.
 31. 65.290-2 С47 Сладкевич В.П. Сучасний менеджмент організації: Навч. посіб./ В.П.Сладкевич, А.Д.Чернявський.- К.: МАУП, 2007. - 488 с.
 32. 65.290-2 У66 Управление организацией: Учеб./ [ред. Поршнев А. Г., Румянцев З. П., Саломатин Н. А.].- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Инфра-М, 2008. - 736 с.
 33. 65.290-2 Ш74 Шморгун Л.Г. Менеджмент організацій: навч. посіб./ [ Шморгун Л. Г. ].- К.: Знання, 2010. - 452 с.
 34. 65.290-2 Б15 Баєва О.В. Менеджмент організацій: медичний та фармацевтичний менеджмент: навч. посіб./ [Баєва О. В.].- К.: Персонал, 2009. - 336 с.
 35. 65.290-2 В 49 Виноградський М.Д. Менеджмент в організації: Навч. посіб./ М.Д.Виноградський, А.М.Виноградська, О.М.Шканова.- 3-тє вид., виправлене.- К.: Кондор, 2004. - 598 с.
 36. 65.290-2 Л27 Латфуллин Г.Р. Теория организации: Учеб./ Г.Р.Латфуллин, А.В.Райченко.- С.Пб.: Питер, 2004. - 395 с.
 37. 65.290-2 О-75 Осовська Г.В. Менеджмент організацій: підруч./ Г.В.Осовська, О.А.Осовський.- К.: Кондор, 2009. - 680 с.
 38. 65.290-2 Х65 Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій: навч. посіб./ [Хміль Ф. І.].- Л.: Магнолія 2006, 2012. - 333 с.
 39. 65.290-2 М25 Мардас А.Н. Организационный менеджмент/ А.Н.Мардас, О.А.Мардас.- С.Пб.: Питер, 2003. - 336 с.
 40. 65.290-2 С50 Смирнов Э.А. Теория организации: учеб. пособие/ Смирнов Э.А.- М.: ИНФРА-М, 2008. - 248 с.
 41. 65.290-2 Г94 Гуменник В.І. Менеджмент організацій: навч. посіб./ В.І.Гуменник, Ю.С.Копчак, О.С.Кондур.- К.: Знання, 2012. - 503 с.
 42. 65.290-2 С47 Слиньков В.Н. Сбалансированная система показателей в менеджменте организации: теория и практика.- К.: КНТ, 2007. - 292 с.
 43. 65.290-2 И20 Иванова Т.Ю. Теория организации/ Т.Ю.Иванова, В.И.Приходько.- С.Пб.: Питер, 2004. - 269 с.
 44. 65.290-2 М77 Монастирський Г.Л. Теорія організації: навч. посіб/ Монастирський Г. Л.- К.: Знання, 2008. - 319 с.
 45. 65.290-2 Н50 Нємцов В.Д. Менеджмент організацій/ В.Д.Нємцов, Л.Є.Довгань, Г.Ф.Сініок.- Навч. посібник.- К.: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2000. - 392 с.
 46. 65.290-2 Ц87 Цуруль О.А. Менеджмент у державних організаціях: навч. посіб./ [Цуруль О. А.].- К.: КНЕУ, 2002. - 142 с.
 47. 65.290-2 М50 Менеджмент організації: Навчально- методичний комплекс/ Укл. Монастирський Г.Л.- Т.: Економічна думка, 2005. - 120 с.
 48. 65.290-2 С51 Смолкин А.М. Менеджмент: основы организации.- Учебник.- М.: Инфра-М, 1999. - 248 с.
 49. 65.290-2 Р86 Румянцева Э.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник.- М.: Инфра-М, 2001. - 304 с.- (Высшее образование).
 50. 65.290-2 К36 Керівництво організацією: навч. посіб./ [ Кузьмін О. Є., Мала Н. Т., Мельник О. Г. та ін. ].- Львів: Львівська політехніка, 2008. - 244 с.
 51. 65.290-2 М19 Маллинз Л. Менеджмент и организационное поведение: Учеб.-практ. пособие/ Пер. с англ. Т.Цеханович и др.- Мн.: Новое знание, 2003. - 1039 с.

Книга - духовний скарб

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 76.1 И 90 История книги/ Ред. А.А. Говоров, Т.Г. Куприянова.- М.: Светотон, 2001. - 400 с.
 2. 79.1 М89 Музеи книги и книжного дела = Museums of book & Bookmaking: указатель музеев мира/ [Сост. Кондакова Т. И., Мамедова Э. К., Сокольская К. П.].- М., 1986. - 275 с.
 3. 76.1 Р85 Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип.2.- К.: Українознавство, 1994. - 262 с.
 4. 92 У45 Україна - любов моя: фотокнига/ авт. вступна ст. Коротич В.- К.: Спалах, 2005. - 239 с.
 5. 92 У45 Українська книга сьогодні: Каталог учасників/ Ред. Бабкіна К., Гаук Н.- К.: " Київська Русь", 2006. - 109 с.
 6. 87 Ч-39 Человек читающий. Писатели ХХ в. о роли книги в жизни человека и общества = Homo legens/ [Сост. Бэлза С. И.].- 2-е изд. с изм. и доп.- М.: Прогресс, 1990. - 720 с.
 7. 92 Э68 Энциклопедия книжного дела/ Майсурадзе Ю.Ф.,Мильчин А.Э.,Маковеев Н.П и др.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2004. - 634с.
 8. 63.3 А16 Абрамов Ю.А. 100 великих книг/ Ю.А.Абрамов, В.Н.Демин.- М.: Вече, 2003. - 480 с.
 9. 85 А47 Алексеева В.В. Что такое искусство?. Вып. 2. Монументальное искусство. Плакат. Гравюра. Книга/ [Алексеева В. В.].- М.: Советский художник, 1979. - 335 с.
 10. 87.3Б71 Блюменберг Г. Світ як книга = Die Lesbarkeit der Welt/ Пер.Єрмоленко В.- К.: Лібра, 2005. - 544 с.
 11. 78.3 Г47 Гиляревский Р.С. Развитие принципов книгоописания: краткий очерк/ Гиляревский Р. С.- 2-е изд, доп.- С.Пб.: Профессия, 2008. - 240 с.
 12. 83 З-91 Зубрицька М. Homo Legens: читання як соціокультурний феномен.- Львів: Літопис, 2004. - 352 с.
 13. 76.1 І-85 Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми/ [Ісаєвич Я.].- Л.: Ін-т українознавства ім. Крип'якевича І. НАН України, 2002. - 520 с.
 14. 76.1 К95 Куфаев М.Н. Проблемы философии книги. Книга в процессе общения.- М.: Наука, 2004. - 188 с.
 15. 88.4 Р82 Рубакин Н. Библиологическая психология.- М.: Академический проект, Трикста, 2006. - 800 с.
 16. 63.3 С28 Сеймур-Смит М. 100 величайших книг, которые потрясли мир: История мысли от древности до наших дней: Пер. с англ.- М.: Рипол классик, 2004. - 592 с.
 17. 76.1 Ш78 Шомракова И.А. Всеобщая история книги/ И.А.Шомракова, И.Е.Баренбаум.- С.Пб.: Профессия, 2005. - 368 с.
 18. 92 В27 Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв/ [Ред. Герман В., Залозна С., Бондаренко Л.].- К.: Махаон-Україна, 2007. - 512 с.
 19. 92 В27 Величайшие люди планеты: энциклопед. справочник/ худож.-оформитель Л.Д. Киркач-Осипова.- Х.: ФОЛИО, 2008. - 799 с.
 20. 92 В27 Величайшие тайны мира. Энциклопедический справочник./ Автор.сост. Непомнящий Н.Н.- М.: Вече, 2006. - 480 с.
 21. 92 В27 Величайшие творения человечества: Энциклопедия.- Мн.: АСТ, 2001. - 688 с.
 22. 92 В84 Всемирная энциклопедия: Мифология/ Ред. Адамчик М.В.- Мн.: Современный литератор, 2004. - 1088 с.
 23. 92 Е64 Енциклопедія постмодернізму/ За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер.Пер. з англ. В.Шовкун; Наук. ред. пер. О.Шевченко.- К.: Основи, 2003. - 503 с.
 24. 92 Е64 Енциклопедія трипільської цивілізації. В 2 т. Т.1/ Ред. Відейко М.Ю.- К.: Укрполіграфмедіа, 2004. - 704 с.
 25. 92 П57 Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. Книга 1. А-М/ Гл. ред. В.М. Полевой.- М.: Сов. Энциклопедия, 1986. - 447 с.
 26. 92 У45 Українське козацтво: Мала енциклопедія.- К.; Запоріжжя: Генеза; Прем'єр, 2006. - 672 с.
 27. 92 С81 100 найвідоміших шедеврів України/ Ламонова О., Романовская Т., Русяева М. та ін.- К.: Автограф, 2004. - 496 с.
 28. 92 Б79 Большая литературная энциклопедия для школьников и студентов/ Красовский В.Е. и др.- М.: Олма-Пресс, 2005. - 845 с.
 29. 92 Б79 Большая энциклопедия от Тины Канделаки/ [пер с англ. В.А. Жукова, Ю.Н. Касаткиной, Д.С. Шигеля и др.].- К.: АСТ: Астрель, 2008. - 239 с.
 30. 92 Б79 Большой иллюстрированный энциклопедический словарь.- Изд. 2-е, стереотип.- М.: Астрель-АСТ, 2004. - 1020 с.
 31. 92 Б79 Большой энциклопедический словарь/ Гл. ред. А.М. Прохоров.- Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.;СПб: Большая Российская энциклопедия; Норинт, 1998. - 1456 с.
 32. 92 Б79 Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия/ Ред. С.Ю.Солодовников.- М.: МФЦП, 2002. - 1008 с.
 33. 92 В27 Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв/ [Ред. Герман В., Залозна С., Бондаренко Л.].- К.: Махаон-Україна, 2007. - 512 с.
 34. 92 В27 Величайшие люди планеты: энциклопед. справочник/ худож.-оформитель Л.Д. Киркач-Осипова.- Х.: ФОЛИО, 2008. - 799 с.
 35. 92 В27 Величайшие тайны мира. Энциклопедический справочник./ Автор.сост. Непомнящий Н.Н.- М.: Вече, 2006. - 480 с.
 36. 92 В27 Величайшие творения человечества: Энциклопедия.- Мн.: АСТ, 2001. - 688 с.
 37. 92 В84 Всемирная энциклопедия: Мифология/ Ред. Адамчик М.В.- Мн.: Современный литератор, 2004. - 1088 с.
 38. 92 В84 Всемирный биографический энциклопедический словарь.- М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - 926 с.
 39. 92 Д73 Древний Египет: Энциклопедия.- М.: Арт-родник, 2005. - 480 с.
 40. 92 Д85 Духовность. Кн. 1/ [Ред. Дудик В. С.].- К.: Европейская энциклопедия, 2008. - 688 с.- (Европейская энциклопедия).
 41. 92 Е64 Енциклопедія постмодернізму/ За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер.Пер. з англ. В.Шовкун; Наук. ред. пер. О.Шевченко.- К.: Основи, 2003. - 503 с.
 42. 92 Е64 Енциклопедія трипільської цивілізації. В 2 т. Т.1/ Ред. Відейко М.Ю.- К.: Укрполіграфмедіа, 2004. - 704 с.
 43. 92 З-71 Знаменитые столицы и города мира.- Ростов н/Д.: Феникс, 2001. - 512 с.
 44. 92 М91 Мусієнко М.М. Екологія: Тлумачний словник/ М.М.Мусієнко, В.В.Серебряков, О.В.Брайон.- К.: Либідь, 2004. - 376 с.
 45. 92 К41 Киндерсли Д. Природа: Энциклопедия/ Пер. с англ. В. Свечникова.- М.: РОСМЭН, 2003. - 304 с.
 46. 92 О-52 Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 т.: Пер. с англ. Т.5. Искусство.- М.: ИНФРА-М;Весь Мир, 2001. - 480 с.
 47. 92 М68 Мифология. Энциклопедия/ Ред. Е.М.Мелетинский.- М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. - 736 с.
 48. 92 М89 Музыка: Большой энциклопедический словарь/ Гл. ред. Келдыш Г.В.- 2-е (репринт.) изд.- М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - 672 с.
 49. 92 С48 Славянская энциклопедия ХVІІ век. В 2-х т. Т.1. А-М/ Авт.-сост. Богуславский В.В.- М.: Олма-Пресс, 2004. - 780 с.
 50. 92 Т26 Тварини: Енциклопедичний путівник у світ дикої природи/ Ред. Берн Д.- К.: Школа, 2003. - 624 с.
 51. 92 У45 Українське козацтво: Мала енциклопедія.- К.; Запоріжжя: Генеза; Прем'єр, 2002. - 568 с.
 52. 92 У88 УСЕ: Універсальний словник-енциклопедія/ Гол. ред. М. Попович.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Всеувито, 2003. - 1414 с.
 53. 92 Ф56 Філософія: ідеї, ідеології, персоналії: Ілюстр. енциклопед. довід./ [Уклад. Омельченко Ю. В.].- К.: Ракша М. О., 2009. - 296 с.
 54. 92 Ч-39 Человек: анатомия, физиология, психология: Энциклопедический иллюстрированный словарь/ Ред. Батуева А. С., Ильина Е. П., Соколова Л. В.- С.Пб.: Питер, 2007. - 672 с.
 55. 92 Ш37 Шевченківська енциклопедія: Робочий зошит А ("А нумо знову віршувать" - Ашкаренко Григорій).- К.: Тираж, 2004. - 240 с.
 56. 92 Э68 Энциклопедия этикета.- М.: Арнадия, 1997. - 368 с.
 57. 92 В54 Виттхен , Ганс-Ульрих Энциклопедия психологического здоровья = Handbuch psychische storungen/ Виттхен Ганс-Ульрих; Пер.с нем.- М.: Алетейа, 2006. - 552 с.
 58. 92 В78 Востокова Е. Энциклопедия самых загадочных мест планеты.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 256 с.
 59. 92 Г91 Грушко Е.А. Русские легенды и предания: Иллюстрир. энцикл./ Е.А.Грушко, Ю.М.Медведев.- М.: Эксмо, 2004. - 208 с.
 60. 92 К44 Кисель В.П. Открыватели мира: Замечательные путешественники, исследователи, первопроходцы: Попул. энц. справочник.- Мн.: БелЭн, 2000. - 464 с.
 61. 92 К56 Коваленко С. Україна під булавою Богдана Хмельницького: енциклопедія. Т. 3/ [Коваленко С.].- К.: "Стікс-Ко", 2009. - 480 с.
 62. 92 М15 Макаров А. Малая энциклопедия киевской старины.- К.: Довіра, 2002. - 558 с.
 63. 92 П16 Панкеев И.Е. Энциклопедия этикета.- М.: Олма-Пресс, 2004. - 384 с.
 64. 92 С30 Семёнова М. Мы - славяне!: популярная энциклопедия/ [Семёнова М.].- С.Пб.: ИД "Азбука-классика", 2006. - 560 с.
 65. 92 С79 Степанов С.С. Популярная психологическая энциклопедия.- М.: Эксмо, 2005. - 672 с.
 66. 92 Ц18 Царёв В.В. Энциклопедия чудес.- М.: Голос, 1998. - 496 с.- (Биб-ка газеты "Тайная власть)

Травень 2012

Сутність менеджменту якості та його сучасна концепція

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-22 С16 Салимова Т.А. История управления качеством: Учебн. пособие/ Т.А.Салимова, Н.Ш.Ватолкина; Салимова Т. А., Ватолкина Н. Ш.- М.: КНОРУС, 2005. - 256 с.
 2. 65.290-22 Ф-76 Фомичев С.К. Основы управления качеством: Учеб. пособ./ С.К.Фомичев, А.А.Старостина, Н.И.Скрябина.- 2-е изд., стереотип.- К.: МАУП, 2002. - 196 с.
 3. 65.290-22 У67 Управление качеством: учебник/ под ред. С.Д. Ильенковой.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 352 с.
 4. 65.290-22 У67 Управління якістю: навч. посіб./ [Лойко Д. П., Вотченікова О. В., Удовіченко О. П. та ін.].- 2-е вид.- Л.: Магнолія 2006, 2010. - 336 с.
 5. 65.290-22 Т58 Топольник В.Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю: Навч. посіб./ В.Г.Топольник, М.А.Котляр.- Львів: Магнолія-2006, 2009. - 212 с.
 6. 65.290-22 Т34 Тепман Л.Н. Управление качеством: учебник/ Тепман Л.Н.; под ред. В.А. Швандара.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 352 с.
 7. 65.290-22 К65 Конти Т. Качество: упущенная возможность?: Книга, заставляющая задуматься предпринимателей, менеджеров и служащих, стремящихся к успеху в бизнесе.- М.: РИА" Стандарты и качество", 2007. - 216 с.
 8. 65.290-22 К85 Крылова Г.Д. Основы стандартизаци, сертификации, метрологии: учеб пособие/ Крылова Г.Д.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 671 с.
 9. 65.290-22 М31 Маслов Д.В. От качества к совершенству. Полезная модель EFQM/ Маслов Д.В.- М.: РИА "Стандарт и качество", 2008. - 152 с.: ил.
 10. 65.290-22 Т19 Тарасова В.В. Метрологія, стандартизація і сертифікація: Підруч./ В.В.Тарасова, А.С.Малиновський, М.Ф.Рибак; Ред. Тарасова В. В.- К.: ЦНЛ, 2006. - 264 с.
 11. 65.290-22 М76 Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості: навч. посіб./ Момот О.І.- К.: ЦУЛ, 2007. - 368 с.
 12. 65.290-22 Д42 Джордж С. Всеобщее управление качеством: Стратегии и технологии, применяемые сегодня в самых успешных компаниях. TQM = Total quality management/ С.Джордж, А.Ваймерскирх.- С.Пб.: Victory, 2002. - 256 c.
 13. 65.290-22 Ш24 Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручн./ 3-тє вид.випр. і доп.- К.: Знання, 2007. - 471 с.
 14. 65.290-22 Н62 Никитин В.А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000 : 2000: Политика, оценка, формирование, ресурсы.- С.Пб.: Питер, 2002. - 272 с.
 15. 65.290-22 С88 Студеняк І.П. Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг: Опорний конспект/ І.П.Студеняк, Ю.М.Ажнюк, І.М.Чучка.- К.: Кондор, 2007. - 152 с.
 16. 65.290-22 П76 Примакова Е. Сертификация подукции, товаров, работ, услуг.- 3-е изд., перераб. и доп.- Х.: Фактор, 2003. - 264 с.
 17. 65.290-22 О-75 Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навч. посіб.- К.: Кондор, 2004. - 230 с.
 18. 65.290-22 С16 Салухіна Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: підруч./ Н.Г.Салухіна, О.М.Язвінська.- К.: ЦУЛ, 2010. - 336 с.
 19. 65.290-22 С32 Сергеев А.Г. Сертификация: Учеб. пособие/ А.Г.Сергеев, М.В.Латышев.- М.: Логос, 2000. - 248 с.
 20. 65.290-22 С33 Сертифікація: Навч. посіб./ Бичківський Р., Столярчук П., Сопільник Р., Друзюк В.- Львів, 2001. - 264 с.
 21. 65.290-22 Р65 Розова Н.К. Управление качеством.- С.Пб.: Питер, 2003. - 224 с.
 22. 65.290-22 Н73 Новицкий Н.И. Управление качеством продукции/ Н.И.Новицкий, В.Н.Олексюк.- Учеб. пособие.- Мн.: Новое знание, 2001. - 238 с.
 23. 65.290-22 Ц98 Цюцюра С.В. Метрологія та основи вимірювань, стандартизацыя та сертифікація: Навч. посіб./ С.В.Цюцюра, В.Д.Цюцюра.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2005. - 242 с.
 24. 65.290-22 Ф76 Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация.- Курс лекций.- М.: ЭКМОС, 2000. - 320 с.
 25. 65.290-22 С16 Салухіна Н.Г. Управління якістю: опор. конспект лекцій/ Салухіна Н.Г., Ясинська Н.С.- К.: МАУП, 2008. - 144 с.
 26. 65.290-22 С20 Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: Підруч.- К.: ЦНЛ, 2006. - 672 с.
 27. 65.290-22 К79 Кремнев Г.Р. Управление производительностью и качеством = 17-Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации".- Модуль 5.- М.: ИНФРА-М, 2000. - 256 с.
 28. 65.290-22 П76 Примакова Е. Сертификация подукции, товаров, работ, услуг.- 2-е изд., перераб. и доп.- Х.: Фактор, 2002. - 148 с.
 29. 65.290-22 У67 Управление обеспечение качества и конкурентоспособности продукции/ Маренков Н.Л., Мельников В.П., Смоленцев В.П., Схиртладзе А.Г.- М.; Ростов н/Д: Нац. ин-т бизнеса: Феникс, 2004. - 512 с.
 30. 65.290-22 В26 Векслер Е.М. Менеджмент якості: навч. посіб./ Е.М.Векслер, В.М.Рифа, Л.Ф.Василевич.- К.: Професіонал, 2008. - 320 с.
 31. 65.290-22 Ф35 Федюкин В.К. Методы оценки и управления качеством промышленной продукции: Учеб./ В.К.Федюкин, В.Д.Дурнев, В.Г.Лебедев.- М.: Филинъ, 2000. - 328 c.
 32. 65.290-22 У67 Управление качеством, персоналом и логистика в машиностроении: Учеб. пособие/ Биктимиров Р., Гречишников В., Дырин С. и др.- 2-е изд.- С.Пб.: Питер, 2005. - 256 с.
 33. 65.290-22 Э14 Эванс Д. Управление качеством = Total quality. Management, organization and strategy: Учеб. пособие/ Ред. Коротков Э. М.; Пер.с англ.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 671 с.
 34. 65.290-22 Я14 Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: Учеб./ О.П.Яблонский, В.А.Иванова.- Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 448 с.
 35. 65.290-22 Ш25 Шарипов С.В. Система менеджмента качества. Разработка и внедрение на основе международного стандарта ISO 9001:2000/ С.В.Шарипов, Ю.В.Толстова.- С.Пб.: Питер, 2004. - 192 с.
 36. 65.290-22 Б27 Басовский Л.Е. Управление качеством: учебник/ Л.Е.Басовский, В.Б.Протасьев.- М.: Инфра-М, 2008. - 212 с.- (Высшее образование).
 37. 65.290-22 Т19 Тарасова В.В. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище: навч. посіб./ В.В.Тарасова, А.С.Малиновський, М.Ф.Рибак; заг. ред. проф.. Тарасової В. В.- К.: ЦНЛ, 2007. - 276 с.
 38. 65.290-22 Н19 Назаренко В.О. Формування якості товарів: навч. посіб. Ч.1/ В.О.Назаренко, О.П.Юдічева, В.А.Жук.- К.: ЦУЛ, 2012. - 386 с.
 39. 65.290-22 Ш95 Шуляр Р.В. Управління якістю: навч. посіб./ Р.В.Шуляр, Н.В.Шуляр.- 2-ге вид.- Л.: Львівська політехніка, 2011. - 160 с.
 40. 65.290-22 У67 Управління якістю: навч. посіб./ [Ред. Захожай В. Б.].- К.: Персонал, 2011. - 936 с.
 41. 65.290-22 О-75 Основи стандартизації, управління якістю та сертифікація продукції рослиництва: Навч. посіб.- 2-ге вид. , перероб. та доп.- К.: Арістей, 2006. - 620 с.
 42. 65.290-22 Б17 Базієвський С.Д. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: Підручн./ С.Д.Базієвський, В.Ф.Дмитришин.- К.: Слово, 2004. - 504 с.
 43. 65.290-22 О-66 Орлов П.А. Менеджмент качества и сертификация продукции: Учеб. пособие.- Х.: Инжэк, 2004. - 304 с.
 44. 65.290-22 В18 Вардеман , Дж.М. Статистичні методи забезпечення якості/ С.Б.Вардеман, Д.М.Джоуб; Пер. з англ. Григоренко Р., Півторак А., Яблонський С.- К., 2003. - 255 с.
 45. 65.290-22 Б95 Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручн./ Р.В.Бичківський, П.Г.Столярчук, П.Р.Гамула.- 2-ге вид., випр. і доп.- Львів: Львівська політехніка, 2004. - 560 с.
 46. 65.290-22 В84 Всеобщее управление качеством = total Quality Management (TQM): Учеб. для вузов/ Под ред. О.П. Глудкина.- М.: Радио и связь, 1999. - 600 с.
 47. 65.290-22 Ц18 Царенко О.М. Управління якістю агропромислової продукції = Quality managment of agroindustrial produse: Навч. посіб./ О.М.Царенко, В.П.Руденко.- Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. - 431 с.
 48. 65.290-22 Д84 Дурнев В.Д. Экспертиза и управление качеством промышленных материалов/ В.Д.Дурнев, С.А.Сапунов, В.К.Федюкин.- С.Пб.: Питер, 2004. - 254 с.
 49. 65.290-22 Д53 Дмитриченко М.И. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации продовольственных товаров.- С.Пб.: Питер, 2003. - 160 с.- (Учебные пособия).
 50. 65.290-22 В18 Варакута С.А. Управление качеством продукции.- Учеб. пособие.- М.: ИНФРА-М, 2001. - 207 с.
 51. 65.290-22 В14 Вакуленко А.В. Управління якістю: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.- 2-ге вид., без змін.- К.: КНЕУ, 2006. - 167 с.
 52. 65.290-22 Б79 Болотніков А.О. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: Навч. посіб.- К.: МАУП, 2005. - 144 с.
 53. 65.290-22 А23 Агєєв Є.Я. Управління якістю: навч.-метод. посіб./ Агєєв Є. Я.- Л.: Новий Світ-2000, 2009. - 240 с.

 

Організація виробництва: стратегія і тактика управління

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.30 Г85 Гриньова В.М. Організація виробництва: підруч./ В.М.Гриньова, М.М.Салун.- К.: Знання, 2009. - 582 с.
 2. 65.30 П19 Петрович Й.М. Організація виробництва: підруч./ Й.М.Петрович, Г.М.Захарчин.- Львів: Магнолія 2006, 2008. - 400 с.
 3. 65.30 Т95 Тян Р.Б. Організація виробництва: Навч. посіб./ Р.Б.Тян, І.В.Багрова.- К.: ЦНЛ, 2005. - 248 с.
 4. 65.30 К65 Кожекин Г.Я. Организация производства/ Г.Я.Кожекин, Л.М.Синица.- Минск: ИП Экоперспектива, 1998. - 334 с.
 5. 65.30 В19 Васильков В.Г. Організація виробництва: навч. посіб./ Васильков В. Г.- 2-ге вид. без змін.- К.: КНЕУ, 2008. - 524 с.
 6. 65.30 Е45 Економіка та організація виробництва: Підруч./ Ред. Герасимчук В. Г., Розенплентер А. Е.- К.: Знання, 2007. - 678 с.
 7. 65.30 И20 Иванов И.Н. Организация производства на промыленных предприятиях: учебник.- М.: ИНФРА-М, 2008. - 352 с.
 8. 65.30 О-64 Організація виробництва: підруч./ [ Круш П. В., Подвігіна В. І., Гулевич В. О. та ін.].- К.: Каравела, 2010. - 536 с.
 9. 65.30 Ф27 Фатхутдинов Р.А. Организация производства: учебник/ Фатхутдинов Р.А.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Инфра-М, 2008. - 544 с.
 10. 65.30 Б30 Бахтінова А.П. Організація виробництва: практикум: навч. посіб./ А.П.Бахтінова, О.О.Гиль, Л.О.Гришина.- Л.: Новий Світ-2000, 2011. - 216 с.
 11. 65.30 П19 Петрович Й.М. Організація виробництва: Практикум/ Й.М.Петрович, Г.М.Захарчин, С.О.Буняк.- К.: ЦНЛ, 2005. - 336 с.
 12. 65.30 П30 Петрович Й.М. Організування промислового виробництва: підруч./ [ Петрович Й. М. ].- К.: Знання, 2009. - 328 с.
 13. 65.30+65.290-2 Р17 Раздорожный А.А. Организация производства и управление предприятием: учеб./ [ Раздорожный А. А. ].- М.: Экзамен, 2009. - 877 с.
 14. 65.30 О-64 Організація виробництва: Навч. посіб./ Онищенко В.О., Редкін О.В., Старовірець А.С.та ін.- К.: Лібра, 2005. - 336 с.
 15. 65.30 Є31 Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві: Навч. посіб.- К.: ЦНЛ, 2006. - 488 с.
 16. 65.30 К93 Курочкин А.С. Организация производства.- Учеб. пособие.- К.: МАУП, 2001. - 216 с.
 17. 65.30 П44 Подвігіна В.І. Організація виробничого процесу в часі та просторі. Потокове виробництво: Навч. посіб./ В.І.Подвігіна, В.О.Гулевич.- К.: ЦНЛ, 2007. - 136 с.
 18. 65.30 П19 Пасічник В.Г. Організація виробництва: Навч. посіб.: Навч.-метод. комплекс/ В.Г.Пасічник, О.В.Акіліна.- К.: ЦНЛ, 2005. - 248 с.
 19. 65.30 Н73 Новицкий Н.И. Организация и планирование производства: Практикум.- Мн.: Новое знание, 2004. - 256 с.
 20. 65.30 М80 Мороз В.С. Організація виробництва: навч. посіб./ В.С.Мороз, А.С.Тельнов.- Л.: Новий Світ-2000, 2011. - 256 с.
 21. 65.30 Ц58 Циглик І.І. Економіка й організація виробництва ( навчальний посібник у схемах, формулах і таблицях ).: Навч. посіб./ І.І.Циглик, О.І.Мозіль, Н.В.Кірдякіна.- К.: ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 22. 65.30 К93 Курочкин А.С. Организация производства: Конспект лекций.- К.: МАУП, 1997. - 116 с.
 23. 65.30 Т38 Технологічні процеси галузей промисловості: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ Ред. Соколовський А.Т.- К.: КНЕУ, 2006. - 236 с.
 24. 65.30 П16 Панова Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питани (в экзаменационных вопросах и ответах): учеб. пособие/ Панова Л.А.- 3-е изд.- М.: Дашков и К, 2007. - 320 с.
 25. 65.30 О-64 Организация, планирование и управление производством. Практикум ( курсовое проектирование): учебное пособие/ Н.И. Новицкий, ЛюЧ. Горностай, А.А. Горюшкин [и др.]; под.ред. Н.И. Новицкого.- Изд. 2-е, стер.- М.: КНОРУС, 2008. - 320 с.
 26. 65.30 Б48 Березівський П.С. Організація виробництва в аграрних формуваннях: Навч. посіб./ П.С.Березівський, Н.І.Михалюк.- К.: ЦНЛ, 2005. - 560 с.
 27. 65.290-2(11) Ф27 Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учеб.- 4-е изд.- С.Пб.: Питер, 2003. - 491 с.
 28. 65.290-2(11) С89 Сумець О.М. Основи операційного менеджменту: теоритичний аспект і практичні завдання.: Підруч.- 3-тє вид., перероб. та доп.- К.: Професіонал, 2006. - 480 с.
 29. 65.290-2(11) П80 Производственный менеджмент: Учеб./ Ильенкова С.Д.,Бандурин А.В., Горбовцов Г.Я. и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 583 с.
 30. 65.290-2(11) М21 Малюк В.И. Производственный менеджмент: учеб. пособие/ В.И.Малюк, А.М.Немчин.- С.Пб.: Питер, 2008. - 288 с.
 31. 65.30 Г12 Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II.- 2-е изд.- С.Пб.: Питер, 2005. - 416 с.
 32. 65.290-2(11) Г27 Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навч. посіб.- К.: Кондор, 2005. - 228 с.
 33. 65.290-2(11) Б43 Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: Підруч.- К.: ЦНЛ, 2005. - 624 с.
 34. 65.290-2(11) М15 Маккей К. Эффективное поизводство: практическое руководство по совершенствованию планирования и контроля = Practical production control. A survival guide for planners and schedulers/ К.Маккей, В.Вирс; Пер.с англ. Черкес В. А.- Мн.: Гревцов Паблишер, 2009. - 384 с.
 35. 65.30 М26 Марк Д.Х. Управління виробництвом з метою задоволення споживача: Навч. вид./ Пер. з англ. Григоренка Р. та ін.- К., 2003. - 225 с.
 36. 65.30 Г61 Голоктеев К. Управление производством: инструменты, которые работают/ К.Голоктеев, И.Матвеев.- С.Пб.: Питер, 2008. - 251 с.
 37. 65.290-2(11) І-20 Іванов М.М. Операційний менеджмент: навч. посіб./ М.М.Іванов, П.В.Комазов.- К.: ЦУЛ, 2012. - 368 с.
 38. 65.290-2(11) М69 Михайловська О.В. Операційний менеджмент: навч. посіб./ Михайловська О.В.- К.: Кондор, 2008. - 550 с.
 39. 65.290-2(11) П39 Плоткін Я.Д. Виробничий менеджмент: Навч. посібн.; Зб. вправ/ Я.Д.Плоткін, І.Н.Пащенко.- Львів: Державний університет "Львівська політехніка", 1999. - 258 с.
 40. 65.290-2(11) О-60 Операційний менеджмент: навч. посіб./ [ Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Желябін В. О. та ін. ].- Львів: Магнолія 2006, 2010. - 438 с.
 41. 65.290-2(11) О-60 Операційний менеджмент: Навч.посіб./ Олійник І. А., Пасічник В. Г., Романчиков В. І. та ін.- К.: ЦНЛ, 2006. - 160 с.
 42. 65.30 У67 Управління виробництвом: Навч. посібн./ Бутко М. П.,Котельніков Д. І.,Мурашко М. І.та ін.- К.: Знання України, 2006. - 296 с.
 43. 65.290-2(11) М50 Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання): Навч. посіб./ Уклад. Белінський П.І., Комаринський І.Ф., Кравець В.І.- Чернівці: Рута, 2004. - 220 с.
 44. 65.290-2(11) К59 Козловский В.А. Производственный и операционный менеджмент: Практикум/ В.А.Козловский, Т.В.Маркина, В.М.Макаров.- СПб.: Специальная Литература, 1998. - 216 с.
 45. 65.290-2(11) Л77 Лопатенко Л.О. Операційний менеджмент: конспект лекцій для студ./ Лопатенко Л.О.- К.: МАУП, 2007. - 128 с.
 46. 65.290-2(11) О-57 Омельяненко Т.В. Операційний менеджмент: Навч. - метод. посіб./ Т.В.Омельяненко, Н.В.Задорожна.- К.: КНЕУ, 2005. - 235 с.
 47. 65.290-2(11) Ф27 Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Краткий курс.- С.Пб.: Питер, 2004. - 283 с.
 48. 65.290-2(11) К93 Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие.- К.: МАУП, 2000. - 144 с.
 49. 65.290-2(11) К63 Комаринський І.Ф. Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання): Навч. посіб./ І.Ф.Комаринський, П.І.Белінський, В.І.Кравець.- К.: ЦНЛ, 2005. - 308 с.
 50. 65.290-2(11) В19 Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент: навч. посіб./ В.О.Василенко, Т.І.Ткаченко.- Вид. 2-ге, виправл. і доп.- К.: ЦНЛ, 2005. - 532 с.
 51. 65.290-2(11) Г98 Гэлловэй Л. Операционный менеджмент.- СПб: Питер, 2001. - 320 с.
 52. 65.30 В20 Васюкова А.Т. Организация производства и управление продукции общественого питания(в экзаменационных вопросах и ответах): учеб. пособие/ А.Т.Васюкова, В.И.Пивоваров, К.В.Пивоваров.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Дашков и К, 2008. - 328 с.

 

Подвиг народу - подвиг безсмертя
( до Дня Перемоги )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(0)6 В85 Вторая мировая война: в 3-х книгах. Кн. 3. Движение сопротивления в Европе/ [Ред. Болтин Е. А., Богатырь З. А., Жилин П. А. и др.].- М.: Наука, 1966. - 341 с.
 2. 63.3(0)6 И90 История Второй Мировой войны 1939-1945. В 12-и т. Т.5. Провал агрессивных планов фашистского блока/ ред. А.А. Войнов.- М.: Мин-ва обороны СССР, 1975. - 512 с.
 3. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України ХХ - початку ХХІ століття: Навч. посіб./ Панченко П.П., Барановський Н.П., Падалка С.С. та ін.- К.: Знання, 2004. - 582 с.
 4. 63.3(0)6 Л73 Локальні війни та збройні конфлікти другої половини ХХ століття: (Історико- філософський аспект) Монографія/ Гуржій О.І., Мосов С.П., Макаров В. Д. та ін.- К.: Знання України, 2006. - 356 с.
 5. 63.3(0) М64 Мировые войны ХХ века. В 4-х кн.: Ист. очерк. Кн.3. Вторая мировая война/ Ред. Кульков Е.Н.- М.: Наука, 2002. - 597 с.
 6. 63.3(4 Укр) М80 Моряки- черноморцы в обороне главной базы флота 1941- 1942/ Сост. Ванеев Г. И., Калугин П.М.- К.: Логос, 2000.
 7. 63.3(4 Укр) У45 Украинкая ССР в Великой Отечественной войне Советского союза 1941-1945 гг.: В 3-х т. Т.1. Советская Украина в период отражения вереломного нападения фашистской Германии на СССР и подготоаки условий для коренного перелома в войне (июнь 1941 г. - ноябрь 1942 г.).- К., 1975. - 544 с.
 8. 63.3(4 Укр) У45 Україна-Європа: хронологія розвитку: У 5 т. Т. 5. 1800-2010 рр.- К.: КРІОН, 2011. - 928 с.
 9. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 12. Україна в Другій світовій і Великій вітчизняній війнах (1939-1945 рр.)/ Коваль М.В.- К.: Альтернативи, 1999. - 336 с.
 10. 63.3(0)6 Ш70 Шляхами перемоги (1941-1945): Методичні поради.- К.: "Книга пам'яті України, 2003. - 22 с.
 11. 63.3(4 Укр) А64 Ананійчук В.Б. Визволення західних областей України від німецько-фашистських окупантів.- К.: Вид-во київськ. ун-ту, 1969. - 184 с.
 12. 63.3(0) Б40 Безымянский Л.А. Германские генералы - с Гитлером и без него.- Изд. 2- е, пер. и доп.- М.: Мысль, 1964. - 533 с.
 13. 84(4 Укр)В19 Васильєв О. Була війна: Фронтові спогади, оповідання, есе, щоденникові записи.- К.: Сільські вісті, 2005. - 220 с.
 14. 84(4 Укр) М82 Москаленко А. Дніпро у вогні: Повісті,оповідання.- К.: Варта, 1995. - 256с.
 15. 63.3(0) В67 Волков Ф.Д. За кулисами второй мировой войны/ Волков Ф. Д.- М.: Мысль, 1985. - 304 с.
 16. 63.3(4 Укр) Г61 Головко М.Л. Суспільно - політичні організації та рухи України в період другої світової війни 1935-1945 рр.: Монографія.- К.: Олан, 2004. - 704 с.
 17. 63.3(0) Г78 Граф Ю. Великая ложь ХХ века: Миф о геноциде евреев в период ІІ Мировой войны.- К.: МАУП, 2005. - 320 с.
 18. 66.4 І-19 Іваницька О.П. Історія міжнародних відносин (1918 - 1945 роки): навч. посіб./ [Іваницька О. П.].- К.: Слово, 2011. - 632 с.
 19. 63.3(0)6 К50 Клоков В. Борьба народов славянских стран против фашистских поработителей (1939-1945 гг.)/ Клоков В.- К.: Изд-во АН УССР, 1961. - 430 с.
 20. 63.3(4 Укр) К71 Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні = L'allemagne national-socialiste et L'Ukraine/ Ред. Романів О.; Пер.Пер. з фр. Осадчук Р.- Париж-Нью- Йорк- Львів, 1993. - 660 с.
 21. 63.3(4 Укр) К95 Кучер В.І. Україна у Другій світовій війні (1939 - 1945): Посіб./ В.І.Кучер, П.М.Чернега.- К.: Генеза, 2004. - 272 с.
 22. 67.3(4 Укр) М15 Макарчук В. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945 рр.). Історико-правове дослідження.- К.: Атіка, 2007. - 368 с.
 23. 63.3(4 Укр) М29 Марунчак М.Г. Українські політичні в'язні в нацистських концентраційних таборах = Ukrainian political prisoners in nazy concentranion camps.- Вінніпег, Канада, 1996. - 364 с.
 24. 68+66.4 М82 Мосов С. Война или мир - выбор за человечеством: монография/ Мосов С.- К.: "Румб", 2007. - 300 с.
 25. 63.3(0)6 О-66 Орлова Т.В. Історія сучасного світу (XV-XXIстоліття): Навч. посіб./ [Орлова Т. В.].- К.: Вікар, 2008. - 552 с.
 26. 63.3(4 Укр) О-66 Орлянський В.С. Місцеві органи управління в період німецької окупації на Запоріжжі (1941 - 1943 рр. ): монографія/ В.С.Орлянський, О.С.Тедеєв.- К.: ЦУЛ, 2010. - 332 с.
 27. 63.3(4 Укр) С21 Сафонова Є.В. У боях за Батьківщину: Вихованці Київського університету у Великій Вітчизняній війні.- Вид. 2-ге, уточнене.- К.: "Бібліотека українця", 2005. - 80 с.
 28. 63.3(4 Укр) С29 Селешко М. У кігтях гестапо/ Селешко М.- К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1996. - 224 с.
 29. 63.3(2Рос) С59 Соколов Б.В. Сталин. Власть и кровь.- М.: Аст-Пресс Книга, 2004. - 398 с.
 30. 63.3(0)6 Ф76 Фомин В.Т. Фашистская Германия во второй мировой войне: Сетябрь 1939 г. - июнь 1941 г.- М.: Наука, 1978. - 326 с.
 31. 66.0 Х85 Хофмайстер Х. Воля к войне, или бессилие политики: Философско-политический трактат/ Пер.Пер. с нем. Коваль О. О.- С.Пб.: ИЦ "Гуманитарная Академия", 2006. - 288 с.
 32. 63.3(2 Рос) Г39 Герои социалистического труда 1941-1945.- М.: Профиздат, 2001. - 280 с.
 33. 92 П15 Пам`ятаємо ветеранів Великої Вітчизняної: довідник/ [авт.-упоряд. О.С. Гордецький].- К.: НАВСУ, 2001. - 244 с.
 34. 92 Д58 Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941-1944) = Handbuch der lager, Gefangnisse und Ghettos auf dem besetzten Territorium der Ukraine (1941-1944).- К., 2000. - 304 с.
 35. 63.3(4 Укр) М48 Мемориал над Днепром: путеводитель по мемориал. комплексу "Укр. гос. музей истории Великой Отечест. войны 1941-1945 гг.".- К.: Мистецтво, 1985. - 191 с.
 36. 63.3(4 Укр) М80 Моряки- черноморцы в обороне главной базы флота 1941- 1942/ Сост. Ванеев Г.
 37. 63.3(0)6 Н67 Ни давности, ни забвения... По материалам Нюрнбергского процесса.- М.: Юрид. лит., 1985. - 400 с. И., Калугин П.М.- К.: Логос, 2000
 38. 63.3(4 Укр) С73 Спогади ветеранів-фронтовиків.- К.: Бібліотека українця, 2001. - 224 с.
 39. 63.3(4Укр) А77 Аптекарь Р.М. "Огонь памяти": Сборник исторических очерков о героях "Молодой гвардии"/ Р.М.Аптекарь, М.Д.Аптекарь, А.Г.Никитенко.- Луганск: ВНУ им. Даля, 2003. - 256 с.
 40. 63.3(0)6 В35 Верт Н. Історія Радянської держави.1900-1991: Навч. посіб. Пер. з фр.- Рівне: Вертекс, 2001. - 480 с.
 41. 85.3 Г14 Гайдабурда В. Театр між Гітлером і Сталіним: Україна. 1941-1944. Долі митців.- К.: Факт, 2004. - 320 с.
 42. 63.3(0)6 Д13 Давидзон Я.Б. Орлята партизанских лесов: очерки/ Давидзон Я.Б.; [ лит. запись И.И. Заседы].- 3-е изд., доп.- К.: Вэсэлка, 1990. - 197 с.
 43. 63.3(0)6 К26 Карпов В.В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира: литературная мозаика. Кн.1/ Карпов В.В.- М.: Воениздат, 1992. - 462 с
 44. 63.3(4 Укр) К35 Кентій А. Війна без пощади і милосердя: Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941-1945)/ А.Кентій, В.Лозицький.- К.: Генеза, 2005. - 408 с.
 45. 63.3(0)6 К50 Клоков В. Борьба народов славянских стран против фашистских поработителей (1939-1945 гг.)/ Клоков В.- К.: Изд-во АН УССР, 1961. - 430 с.
 46. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин В. Ілюстрована історія України/ В.Литвин, В.Смолій, М.Шпаковатий.- К.: Альтернативи, 2001. - 352 с
 47. 63.3(4 Укр) Л99 Ляшко А. Груз памяти: Трилогия. Кн. 1. Воспоминяния.- К.: Деловая Украина, 1997. - 400 с.
 48. 63.3(4 Укр) П32 Пігідо-Правобережний Ф. Велика вітчизняна війна. Спогади та роздуми очевидця.- К.: Смолоскип, 2002. - 288 с.
 49. 63.3(4 Укр) С42 Скибицкий А. События войны в детском сознании.- К.: Экмо, 2005. - 114 с.
 50. 63.3(4 Укр) Т73 Тронько П. Навічно в пам'яті народній: З історії боротьби молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни.- К.: Молодь, 1995. - 160 с.
 51. 63.3(4 Укр) Т73 Тронько П.Т. Згадаймо всіх поіменно...: З історії боротьби комсомольців і молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.- К.: Молодь, 2001. - 225 с.
 52. 63.3(4 Укр) Т86 Тур Т. Правда про Бабин Яр: Докум. дослідж.- К.: МАУП, 2006. - 24 с.
 53. 63.3(4Укр) Ф32 Феденко С. Розлука: Спогади з Другої світової війни.- К.: Смолоскип, 1996. - 536 с.
 54. 3.3(2 Рос) Ш89 Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. Кн. 1.- М.: Вениздат, 1981. - 480 с.
 55. 92 Т91 Тут був Євбаз, а потім Площа Перемоги: Історико-інформаційний фотоальбом/ Упоряд. Малаков Д.- К.: Амадей, 2004. - 144 с.
 56. 92 К87 Кто есть кто во второй мировой войне: Словарь/ Под ред. Д. Кигана.- М.: Дограф, 2000. - 222 с.

 

Свято Матері

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) К53 Книга про матір: Українські поети ХІХ-ХХІ століть: Антологія/ Упоряд. Чуйко В.Л.- К.: Криниця, 2003.
 2. 92 П69 Практическая энциклопедия молодой православной мамы: первый год жизни вашего ребенка: советы врача и священника/ Лавренова Г.В., Лавренов Ю.В., Новиков А.Н., Филимонов С.- С.Пб.: Сатисъ, 2005. - 417 с.
 3. 88.4 Д57 Добряков И.В. Перинатальная психология/ [Добряков И. В.].- С.Пб.: Питер, 2011. - 272 с.
 4. 88.4 Л44 Лемайте К. Женщина: дом и карьера.- М.: Рипол Классик, 2001. - 384 с.
 5. 86.37 С28 Сейла Д. Ви - жінка...Божа жінка/ Пер.пер з англ. Божко О.- Черкаси: Смірна, 2003. - 142 с.
 6. 74.1 Г60 Голець М.І. Етика матері і дитини: Нарис з історії виховання дітей раннього віку: Навч. посіб.- К.: Вища шк., 2005. - 159 с.
 7. 88.4 Л74 Ломакина Н.В. Психология Личного Счастья (для самостоятельной работы по решению личных проблем и обретению личного счастья).- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 252 с.
 8. 87.8 К82 Крістева Ю. Полілог/ Пер. з фр. П.Таращука.- К.: Юніверс, 2004. - 480 с.
 9. 67.400.7 П78 Проблеми розвитку демократії та забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків в Україні трансформаційного періоду.- К.: Столиця, 1998. - 176 с.
 10. 67 Ю70 Юридичний порадник( у запитаннях та відповідях ): наук.-практ. посіб.- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 192 с.
 11. 67.400.7 Б18 Баймуратов , Нсур Мохаммад Абдель Карім Мусса Защита прав женщин и детей в период кризисных ситуаций и международное право/ М.А.Баймуратов, Н.М.А.К.М.Аль.- Одеса: Юридична думка, 2003. - 224 с.
 12. 88.4 П86 Психология и психоанализ беременности: Учеб. пособие по психологии материнства. Для факультетов: психологических, медицинских и социальной работы/ Ред. Райгородский Д. Я.- Самара: БАХРАХ-М, 2003. - 784 с.
 13. 88.4 Т41 Тимофієва М.П. Психологія здоров'я: навч. посіб/ М.П.Тимофієва, О.В.Двіжона.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. - 296 с.
 14. 88.4-5 П86 Психотерапия женщин = Psyhoterapy with Women Feminist Perspectives/ Ред. Лоуренс М., Магуир М.; Пер.Пер.Копытин А.- СПб: Питер, 2003. - 208 с.
 15. 88.5 П14 Палуди М. Женская психология. Поведение. Развитие. Общение. Сексуальность/ Мишель Палуди.- Межд. изд. 3-е.- С.Пб.: прайм- ЕВРОЗНАК, 2007. - 384 с.
 16. 88.4 Р21 Рамси Н. Психология внешности = The psychology of appearance/ Н.Рамси, Д.Харкорт; [ Под ред. Федорова А. П. ]; Пер.c англ.- С.Пб.: Питер, 2009. - 256 с.
 17. 88.4-5 П86 Психотерапия семейных отношений: Учеб. пособие.- Самара: БАХРАХ-М, 2004. - 704 с.
 18. 88.4-5 Э34 Эйдемиллер Э.Г. Семейная психотерапия: хрестоматия/ Э.Г.Эйдемиллер, Н.В.Александрова, В.Юстицкис.- Спб: Речь, 2007. - 400 с.
 19. 88.53 Е91 Ефимова Н.С. Психология взаимопонимания: Психологич. практикум.- С.Пб.: Питер, 2004. - 176 с.
 20. 88.5 М67 Митрофанова А. Личная жизнь как совместный проект. Тест на совместимость.- С.Пб.: Питер, 2003. - 288 с.
 21. 88.5 В22 Вахитов Н. Подходим ли мы друг другу ? Тесты на совместимость.- С.Пб.: Питер, 2003. - 128 с.
 22. 88.4 Ф88 Фриман Д. Техники семейной психотерапии.- СПб: Ритер, 2001. - 384 с.
 23. 53.59 Д53 Дмитриевская Л. Обманывая возраст. Практика омоложения: Эксклюзивные методики аромакосметологии и терапии.- С.Пб.: Питер, 2006. - 288 с.
 24. 53.59 К33 Кедрова М. Ароматы красоты и здоровья. Секреты Клеопатры.- С.Пб.: Питер, 2007. - 128 с.
 25. 53.59 Д74 Дрибноход Ю. 1000 рецептов красоты и здоровья. Природные источники.- С.Пб.: Питер, 2003. - 416 с
 26. 53.59 Ч-57 Чжичжун Б. 5 стихий здоровья. 25 золотых китайских упражнений.- С.Пб.: Питер, 2006. - 128 с.
 27. 53.59 Т65 Травинка В. Тропинка к здоровью.- С.Пб.: Питер, 2007. - 224 с.
 28. 53.59 Л38 Левшинов А.А. Исцеляющая ночь. Лекарство от неудач и болезней.- С.Пб.: Питер, 2002. - 192 с.
 29. 53.59 К95 Кутузов А. 100 способов стать здоровым/ А.Кутузов, Н.Стогова.- С.Пб.: Питер, 2007. - 320 с

Квітень 2012

Світле Христове Воскресіння!

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.37 В76 Воскресение Христово.- К.: Пролог, 2004. - 108 с.
 2. 86.37 П18 Паремії.- Львів: Свічадо, 2006. - 504 с.
 3. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу/ [Ред. Біляєва Г. В.].- Х.: Белкар-книга, 2008. - 80 с.
 4. 86.37 В57 Владимир , (Сабодан) Проповеди. В 2-х томах. Т.1/ (.Владимир, митрополит.- К., 1997. - 360 с.
 5. 86.37 И85 ИсаеваЕ.Л. Православные праздники.- М.: РИПОЛ классик, 2008. - 64 с.
 6. 86.37 К44 Кислашко О.Православні свята та народні звичаї/ О.Кислашко, Я.Кислашко.- К.: Грамота, 2003. - 152 с.
 7. 86.37 Л84 Лука , Крымский (Войно-Ясенецкий) Господня пасха: Проповеди. Беседы в дни Великих праздников/ К.(.Лука, святитель.- М.: Приход храма святого духа сошествия, 2005. - 160 с.
 8. 86.37 Н34 Наум Благодатный огонь над гробом господним/ Наум, священно-архимандрит.- М.: Пересвет, 1991. - 48 с.
 9. 86.37 С13 Сагач Г. Великдень в Єрусалимі: сім днів на Святій Землі.- К.: Джулия, 2001. - 64 с.
 10. 86.37 С13 Сагач Г. Небо на Землі: сім днів на Святій Землі.- К.: Криниця, 2000. - 64 с.
 11. 86.37 Д76 Другий прихід Ісуса Христа або Що невдовзі чекає усе людство?!.- Тернопіль, 2003. - 42 с.
 12. 86.37 Ж71 Жизнь Иисуса Христа и история первой церкви: [В иллюстрациях].- Chicago: Slavic Gospel Press, 1990. - 256 c.
 13. 86.37 М95 Мысли о чудесах.- К.: Пролог, 2004. - 100 с.
 14. 86.37 В27 Великдень в Україні: нариси про Великодні свята з нар. піснями/ [Ред. Мордань В. Г.].- К.: Муз. Україна, 1993. - 128 с
 15. 86.37 О-23 Образ Христа в українській культурі/ Горський В.С., Сватко Ю.І., Киричок О.Б. та ін.- 2-ге вид.- К.: КМ Академія, 2003. - 200 с.
 16. 87.3(0) Х93 Христос и культура.- Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура.- М.: Юристъ, 1996. - 575 с.
 17. 86.2 Я44 Як народжуються святині/ [Андрушків Б., Новосядлий Б., Кирич Н., Погайдак О.].- Тернопіль: Тернограф, 2007. - 256 с.
 18. 86.37 В57 Владимир ,(Сабодан)Христос Спаситель - Начальник мира. Статьи. Т.6/ (.Владимир, митрополит.- К., 1998. - 296 с.
 19. 86.37 В57 Владимиров А. Кумран и Христос.- М.: Беловодье, 2002. - 766 с.
 20. 86.3 К34 Келлер В. Библия как история/ [Келлер В.].- М.: Крон-Пресс, 1998. - 480 с.
 21. 85.1 К64 Кондаков Н.П. Иконография господа бога и спаса нашего Иисуса Христа.- М.: Паломник, 2001.
 22. 86.37 Л68 Лобазов П.К. Христианская мораль. Путеводитель по Библии/ П.К.Лобазов, А.М.Невшупа.- Х.: Бурун Книга, 2009. - 176 с.
 23. 86.37 С48 Слобідський , С. Протоірєй Закон божий: Підруч.- 3-тє вид.- К.: Видав. відділ Укр. Православної Церкви Київського Патріархату, 2003. - 655 с.
 24. 86.37 М29 Мартишин Д.С. Основи православної віри: Навч. посіб.- К.: МАУП, 2005. - 176 с.
 25. 86.37 М51 Мень О. Син Людський/ 2-ге вид., доп.- Л.: Свічадо, 2005. - 372 с.
 26. 86.3 Р39 Ренан Е. Життя Ісуса/ Пер. Лігостової О.- К.: Київськ. орг. Спілки журналістів України, 1991. - 206 с.
 27. 86 .2 С84 Стрелецкий В.В. Тайная доктрина Иисуса Христа. Введение в пансофию.- К.: Ника-центр, 2005. - 192 с.
 28. 86.37 Ш96 Шуре Е. Ісус (Місія Христа).- К.: Криниця, 2002. - 75 с.
 29. 86.37 Т39 Ти господи, надія моя: Молитви на різні потреби.- Л.: Свічадо, 2005. - 119 с.
 30. 86.37 В31 Вера и разум.- К.: Пролог, 2004. - 316 с.
 31. 86.37 П68 Православний катехизм "Бог живий ": Катехизм для всієї родини.- Л.: Свічадо, 2005. - 384 с.
 32. 86.37 Д85 Духовна скарбниця. Святе письмо про сучасність і майбутнє світу/ Уклад. схимонахиня Єкатерина (Київська).- К.: Криниця, 2004. - 96 с.
 33. 86.37 Л61 Липківський В. Слово Христове до українського народу: Проповіді на неділі й свята.- Мироновка: Офорт, 1993. - 103 с.
 34. 86.37 С25 Святоотеческая христология и антропология: Сб. статей.- Пермь, 2003. - 79 с.
 35. 86.37 Ч-39 Человек - храм божий.- М.: Паломник, 2002. - 255 с.
 36. 86.37 Ц44 Церква і молитва в нашому житті.- К.: МАУП, 2006. - 80 с.
 37. 86.37 Х56 Хліб Наш Насущний: Щоденне християнське читання/ Бернон Д. та ін.- К.: Християнська зоря, 2002. - 96 с.
 38. 86.37 Б61 Білоусенко О. Новий заповіт. Біблійна історія.- К.: Либідь, 1993. - 138 с.
 39. 86.37 Ч-90 Чумакова Т. Православие.- С.Пб.: Питер, 2006. - 208 с.
 40. 86.37 Г61 Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій: Навч. посіб.- К.: Либідь, 1999. - 352 с.
 41. 85.12 С60 Соломченко О.Г. Писанки Українських Карпат.- Ужгород: Карпати, 2002. - 238 с.
 42. 85.12 Б77 Бойко М. Подаруй ми писаночку = Present an easter egg to me: альбом/ [Бойко М.].- Л.: Каменяр, Гердан графіка, 2001. - 95 с.

Мистецтво створене в віках
(До Міжнародного дня пам'яток і визначних місць)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 В42 Визначні пам'ятки Києва: Енциклопед. довідник/ Івакін Г.Ю., Кальницький М.Б., Павленко Ю.В., Храмов О.Ю.- К.: Фенікс, 2005. - 496 с.
 2. 71 І-92 Італійці та італійська культура в Україні.- К.: ТОВ Д.В.К., 2004. - 160 с.
 3. 92 П15 Пам'ятки діячам науки та культури національних меншин України: Каталог - довідник/ Горбик В.О., Бурдогосова Т.І., Скрипник П.І.- Київ, 1998. - 189 с.
 4. 79 П15 Пам'яткознавство: правова охорона культурних надбань: збірник документів.- К.: Ін-т культурології Акад. мистецтв України, 2009. - 416 с.
 5. 85.113(4Укр) В39 Вечерський В. Українські дерев'яні храми.- К.: Наш час, 2007. - 271 с.
 6. 85.118(4Укр) К88 Кудрявцев Л.О. Град над Борисфеном: Ілюстрована історія вулиць і майданів Києва: наук.-попул. вид./ Кудрявцев Л.О.- К.: Вища шк., 2007. - 295 с.
 7. 63.3(4 Укр) С36 Силин О. Фортеці Києва VI-XIX століть/ за заг. ред. к. ек.н., доц. Салія М.І., д. філ. н., проф. Недюхи М.П.- К.: "МП Леся", 2003. - 144 с.
 8. 63.3(4 Укр)я6 С77 Старий Київ: Фотоальбом.- К.: Вид. Ашот Арутюнян, 2005. - 311 с.
 9. 63.3(4 Укр) Ч-49 Чернецький Є. Білоцерківський замок: фортифікація, система оборони та події до року 1648: Монографія.- Біла Церква: Пшонківський О. В., 2003. - 204 с.
 10. 63.3(4 Укр) Ш42 Шелест Д.С. Одесса: время испытаний и надежд (ХХстолетие).- Историко-краеведческий очерк.- Одесса: Юридическая литература, 2000. - 204 с.
 11. 63.3(4 Укр) Т67 Трипільська цивілізація у спадщині України: Мат. наук.-практ. конф.- К.: Вид. центр "Просвіта", 2004. - 328 с.
 12. 63.3(4 Укр) Х65 Хмельниччина: альманах.- Хмельницкий, 2009. - 211 с.
 13. 63.3 Ф33 Федосик В.А. Семь чудес света.- Мн.: Беларусь, 2002. - 416 с.
 14. 92 М15 Макаров А. Малая энциклопедия киевской старины.- К.: Довіра, 2002. - 558 с.
 15. 92 Н61 Низовский А.Ю. Величайшие храмы мира: [Низовский А. Ю.]/ энциклопедический справочник.- М.: Вече, 2006. - 576 с.
 16. 63.3(0) У45 Україна і світ: у 10 т. Т.5. Славетні міста. Кн. 2/ [Ред. Відейко М. Ю., Корнієвський О. А., Куделко С. М.].- К.: Кріон, 2011. - 224 с.
 17. 85.16я6 О-41 Одеса = Odessa: Фотоальбом.- К.: ЛТД "Спалах", 1994. - 240 с.
 18. 26.89 Н64 Никонорова Н.А. 120 лучших мест Украины. Путеводитель. Более 300 достопримичательностей/ [Никонорова Н. А.].- Х.: Альбатрос, 2011. - 576 с.
 19. 26.89 К82 Крим: дорога тисячоліть.- Сімферополь: Таврія, 2001. - 304 с.
 20. 85.118(4Укр) К88 Кудрявцев Л.О. Град над Борисфеном: Ілюстрована історія вулиць і майданів Києва: наук.-попул. вид./ Кудрявцев Л.О.- К.: Вища шк., 2007. - 295 с.
 21. 63.3 Г93 Губарева М.В. 100 великих храмов мира/ М.В.Губарева, А.Ю.Низовский.- М.: Вече, 2002. - 512 с.
 22. 63.3 С81 100 великих музеев мира/ Автор-составитель Н.А. Ионина.- М.: Вече, 1999. - 512 с.
 23. 26.89 Ч-12 Чабан М. Мандрівки старим Кам`янським. Книга про минуле Дніпроджержинська: докум. видання/ Чабан М.- Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2004. - 224 с.
 24. 26.89я6 Ч-49 Черновцы/ [Ред. Потапская И. А.].- К.: Мистецтво, 1971. - 106 с.
 25. 26.89 В48 Вінниччина: фотоальбом/ [Ред. Сулименко С.].- К.: Чорлі, 1998. - 175 с.
 26. 26.89 У45 Украина. 30 лучших мест = Ukraine. The 30 best places/ [Автор-сост. Беликов О.].- Х.: Альбатрос, 2011. - 64 с.
 27. 26.89 У45 Украина. 30 замков и дворцов = Ukraine. The 30 castles and palaces/ [Автор-сост. Беликов О.].- Х.: Альбатрос, 2011. - 64 с.
 28. 26.89 Б43 Беликов О.М. Украина. Все, что стоит увидеть: путеводитель/ [Беликов О. М.].- Х.: Альбатрос, 2011. - 272 с.
 29. 26.89 П89 Пустынникова И. Закарпатье. Путеводитель. Подробно и увлекательно/ [Пустынникова И.].- Х.: Альбатрос, 2011. - 256 с.
 30. 26.89 В22 Вахула М.Є.Львів. Львівська область. Путівник. Докладно і захоплююче/ [Вахула М. Є.].- Х.: Альбатрос,2011.-272с.
 31. 26.89 М31 Масляк П.О. Країнознавство: підруч./ Масляк П. О.- 2-ге вид, випр.- К.: Знання, 2008. - 292 с.атрос, 2011. - 272 с.
 32. 26.89 П18 Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство: навч. посіб./ [ Парфіненко А. Ю. ].- Х.: Бурун книга, 2009. - 288 с.
 33. 26.89 М21 Мальська М.П. Туристичне країнознавство. Європа: Навч. посіб./ Мальська М. П.- К.: ЦНЛ, 2009. - 224 с.
 34. 26.89 П30 Петранівський В.Л.Туристичне краєзнавство: Навч. посіб./ В.Л.Петранівський, М.Й.Рутинський.- 2-ге вид., випр.- К.: Знання, 2008. - 575 с.
 35. 26.89 П16 Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб./ Панкова Є. В.- 2-ге вид., перероб. та доп.- К.: Альтерпрес, 2007. - 352 с.
 36. 63.3(4 Укр) Р49 Рибаков М.О. Хрещатик відомий і невідомий: Краєзнавчі нариси.- Київ: Кий, 2003. - 504 с.
 37. 63.3 (4 Укр) П42 Повість минулих літ: Літописні оповіді/ Ред. Яременка В. В.; Пер.Пер. Близнеця В. С.- 3-тє вид. зі змінами.- К.: Веселка, 2002. - 227 с.
 38. 63.3(4 Укр) М69 Михайлов Б. Мелитополь: природа, археология, история.- Запорожье: Дикое поле, 2002. - 280 с.
 39. 63.3(4 Укр) М49 Мемориал над Днепром: путеводитель по мемориал. комплексу "Укр. гос. музей истории Великой Отечест. войны 1941-1945 гг.".- К.: Мистецтво, 1985. - 191 с.
 40. 63.3(4 Укр) М44 Мезенцева Г.Г. Древньоруське місто Родень: Княжа гора.- К.: Вид-во київського ун-ту, 1968. - 184 с.
 41. 63.3(4 Укр) Ш19 Шамурина З. Кієвъ: репринтне видання/ Шамурина З.- К.: ПВП "Задруга", 2006. - 87 с.
 42. 63.3(4 Укр) У45 Украина-любовь моя: Фотокнига/ Ред. Мудрик Т. В.- К.: Спалах, 2005. - 239 с.
 43. 63.3(4 Укр) З-38 Захарченко М.М. Київ тепер і колись: репринтне видання/ Захарченко М.М.- К.: ПВП "Задруга", 2006. - 296 с.
 44. 26.89 У69 Уривалкін О.М. Історичне краєзнавство: Навч. посіб.- К.: КНТ, 2006. - 296 с.
 45. 92 Д79 Дубовик І.А. Країнознавчий словник-довідник/ [Дубовик І. А.].- 5-те вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008. - 839 с.
 46. 92 Д21 Дахно І.І. Країни світу: Енциклопед. довідник/ І.І.Дахно, С.М.Тимофієв.- К.: МАПА, 2011. - 608 с.
 47. 26.89 В78 Востокова А. Страна Восходящего Солнца. От древности до наших дней.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 256 с.
 48. 26.89 І-26 Ігнатьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії: навч. посіб./ Ігнатьєв П.М.- 2-е вид.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. - 424 с.
 49. 26.89 Д54 Дніпродзержинськ.- Дніпропетровськ: Южполіграфцентр, 2000. - 114 с.
 50. 26.89+63.3(0) І-26 Ігнатьєв П.М. Шрі-Ланка: країнознавчий портрет/ Ігнатьєв П. М.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. - 288 с.
 51. 26.89 С18 Санкт-Петербург - северная столица Росии: Альбом.- С.Пб.: Альфа-Колор, 2001.

Чорнобиль.Загублений світ

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 20.1 Г96 Гусєв О. Громи та блискавки об'єкта "Укриття": Документ.-публіцист. повість.- К.: ДрУк, 2002. - 330 с.
 2. 20.1 Г96 Гусєв О. Дорога на п'єдестал: Документ.-публіцист. повість.- К.: ДрУк, 2003. - 320 с.
 3. 20.1 Г96 Гусєв О.П. Атомний синдром Чорнобиля.- К.: ДрУк, 2001. - 272 с.
 4. 20.1 Г96 Гусєв О. Ключ аварійного захисту: Документ.-публіцист. повість.- К.: ДрУк, 2001. - 272 с.
 5. 20.1 Г93 Гудов В.А. 731 спецбатальон = Special battalion/ Гудов В. А.- 2-е изд., перерб. и доп.- К.: ИПЦ "Киевский университет", 2009. - 167 с.
 6. 20.1 Г96 Гусєв О. Дамоклів саркофаг: Документ.-публіцист. повість.- К.: ДрУк, 2002. - 288 с.
 7. 20.1 П39 Площенко В. Крізь призму Чорнобиля: Документально-публіцист. нариси.- К.: Твім інтер, 1998. - 229 с.
 8. 20.1 Ч-75 Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали.- К.: Наук. думка, 1996. - 783 с.
 9. 20.1 Г96 Гусєв О. Чорнобиль серед нас: Документ.-публіцист. повість.- К.: ЕКМО, 2004. - 320 с.
 10. 63.3(4 Укр) Г96 Гусєв О. Живі біля вічного вогню. Через буревії воєн, "Чорнобиль" і помаранчову революцію: Докум.-публіц. повість.- К.: ЕКМО, 2005. - 474 с.
 11. 20.1 Г96 Гусєв О. Відкритий ринг, або "Чорнобиль" і зранена ним планета-через журналістську лінзу. Автобіографічна документально-публіцистична повість.- К.: ЧП "ЕКМО", 2006. - 420 с.
 12. 20.1 Г96 Гусєв О. У заграві чорнобильських блискавиць: Документ.-публіцист. повість. Т. 4.- К.: Варта, 1998. - 224 с.
 13. 20.1 Г96 Гусєв О. Чорнобиль, біль наш довічний: Документ.-публіцист. повість. Т. 1.- К.: Золоті Ворота, 1996. - 224 с.
 14. 92 Ч-14 ЧАЕС - Славутич. Із століття в століття: Довідково-біографічне видання. Вип. 1/ Бологов В., Бологов І.- К.: Новий Світ, 2004. - 159 с.
 15. 20.1 Б18 Байрамова Ф. Ядерный архипелаг или атомный геноцид против татар: Науч.-популяр. изд.- Казань: Аяз, 2005. - 304 с.
 16. 20.1 Г96 Гусєв О. Невидимий Чорнобиль: Документ.-публіцист. повість.- К.: ДрУк, 2003. - 320 с.
 17. 20.1 Г96 Гусєв О. Дорога на п'єдестал: Документ.-публіцист. повість.- К.: ДрУк, 2003. - 320 с.
 18. 20.1 Г96 Гусєв О.З Чорнобилем ми пов'язані на віки: Документ.-публіцист. повість. Т. 3.- К.: Варта, 1998. - 224 с.
 19. 20.1 Г96 Гусєв О. Кайдани Чорнобиля.: Документ.-публіцист. повість.- К.: ЕКМО, 2006. - 450 с.
 20. 20.1 Г96 Гусєв О.Через вогонь воєн і "Чорнобиль": Документ.-публіцист. повість.- К.: ЕКМО, 2004. - 400 с.
 21. 67.407.2 Ч-75 Чорнобильська катастрофа та подолання її наслідків:Нормативні документи/ Пашутинський Є. К.- К.: КНТ, 2007. - 312 с.
 22. 20.1 Ч75 Чорнобиль: час подолання.- К.: Чорнобильінтерінформ, 2001. - 192 с.
 23. 20.1 Ч-75 Чорний біль Житомирщини: Історико-публіцистичний нарис.- Житомир: Льонок, 2001. - 448 c.
 24. 67.405.2 С69 Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи: Зб. нормат. актів/ Упор. Балюк Г. І.- К.: Юрінком Інтер, 2007. - 304 с.
 25. 20.1 Ч-75 Чорнобиль. Зона відчуження/ НАН України.- Збірник наукових праць.- К.: Наукова думка, 2001. - 539 с.
 26. 68.9я6 З-33 Запобігти, врятувати, допомогти: Українські рятувальники: Фотоальбом/ Упоряд. і текст Устименка В. Є.- К.: Мистецтво, 2001. - 192 с.
 27. 20.1 Г96 Гусєв О.Протуберанці Чорнобиля: Документ.-публіцист. повість.- К.: ВІПОЛ, 2003. - 320 с.
 28. 20.1 П78 Проблеми Чорнобильської зони відчуження: науково-техніч. зб.- Чорнобиль, 2001. - 240 с.
 29. 20.1 О75 Основи лісової радіоекології/ Гол.ред. Калетник М.М.- Підручник.- Київ: Держкомліспгосп України, 1999. - 251 с.
 30. 20.1 Б28 Батлук В.А. Радіаційна екологія: навч. посіб./ Батлук В. А,.- К.: Знання, 2009. - 309 с.
 31. 20.1 К56 Коваленко Г.Д.Радиоэкология Украины = Radioecology of Ukraine: монография/ Коваленко Г. Д.- 2-е изд., перераб. и доп.- Х.: Инжек, 2008. - 264 с.
 32. 60.5 С69 Соціальні наслідки чорнобильської катастрофи (результати соціологічних досліджень 1986-1995 рр.)/ Ред. Ворона В., Головаха Є., Саєнко Ю.- Х.: Фоліо, 1996. - 414 с.
 33. 20.1 Г96 Гусєв О.Чорнобиль усім нам болить (Дещо з історії "Катастрофи сторіччя" і сьогоденної боротьби з її наслідками): Документ.-публіцист. повість. Т. 2.- К.: Варта, 1997. - 208 с.
 34. 20.1 Г96 Гусєв О. Віч-на віч з Чорнобилем-86 і Закарпаттям-98 й майбутні покоління: Документ.-публіцист. повість. Т. 5.- К.: ДрУк, 1999. - 224 с.
 35. 68.9 П63 Постник М.И.Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях: Учеб.- Мн.: Вышэйшая шк., 2003. - 398 с.
 36. 88.4 Г95 Гуревич П.С.Психология чрезвычайных ситуаций: учеб. пособие.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 495 с.
 37. 88.4 С45 Скребець В.О. Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи: Монографія.- К.: Слово, 2004. - 440 с.

Роль реклами у сучасному суспільстві

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 76.006.5 А80 Аржанов Н.П. История отечественной рекламы (галерея рекламной классики)/ Н.П.Аржанов, Т.А.Пирогова; Ред. Ромат Е.В.- Х.: Студцентр, 2004. - 304 с.
 2. 76.006.5 У 91 Ученова В.В. История рекламы: учебник/ В.В.Ученова, Н.В.Старых.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 495 с.
 3. 76.006.5 Д40 Джефкінс Ф. Реклама = Advertising: практич. посіб./ Джефкінс Ф. Доп. і ред. Ядіна Д.; Пер.О.О. Чистяков.- 4-те англ. вид.., 2-ге укр. вид.,випр. і доп.- К.: Знання, 2008. - 565 с.
 4. 76.006.5 Г61 Головлева Е.Л. Основы рекламы: Учеб. пособие.- М.: Главбух, 2003. - 272 с.
 5. 76.006.5 В57 Владимирська Г.О. Реклама: Навч. посіб./ Г.О.Владимирська, П.О.Владимирський.- К.: Кондор, 2006. - 334 с.
 6. 76.006.5 А43 Актуальні проблеми розвитку реклами в Україні: Матер. Всеукр. наук.-практ. конференції (14-15 кв. 2004, Х.).- Х.: Судцентр, 2004. - 224 с.
 7. 76.006.5 Д40 Джефкинс Ф. Реклама = Advertising: учеб. пособие/ Джефкинс Ф.; Пер.Еремин Б. Л.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 543 с.
 8. 76.006.5 Г21 Гарфилд Б. Десять заповедей рекламы/ Гарфилд Б.- С.Пб.: Питер, 2007. - 256 с.
 9. 76.006.5 Ф24 Фарби Э.Д. Как создать успешную рекламу/ Пер. с англ. под ред. Н.Н.Пашской.- 3-е изд.- С.Пб.: Нева, 2004. - 256 с.
 10. 76.006.5 А64 Анатомия рекламного образа: фирменный стиль, технологии брендинга, звуковые средства/ Ред. Овруцкий А.В.- С.Пб.: Питер, 2004. - 224 с.
 11. 76.006.5 П12 Пазуха М.Д. Реклама у підприємницькій діяльності: Навч.посібн./ М.Д.Пазуха, М.В.Ігнатович.- М.: ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 12. 76.006.5 З-62 Зимен С. Бархатная революция в рекламе/ С.Зимен, А.Бротт.- М.: Эксмо, 2003. - 288 с.
 13. 76.006.5 Е26 Евстафьев В.А. Что, где и как рекламировать. Практические советы/ В.А.Евстафьев, В.Н.Ясонов.- С.Пб.: Питер, 2005. - 432 с.
 14. 76.006.5 М99 Мякота В. Реклама и рекламная деятельность.- Х.: Фактор, 2003. - 252 с.
 15. 76.006.5 М90 Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы.- М.: Евразийский регион, 1998. - 328 с.
 16. 76.006.5 К72 Костина А.В. Основы рекламы: учеб. пособие/ Костина А.В., Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И.- 2-е изд., доп.- М.: КНОРУС, 2008. - 400 с.
 17. 76.006.5 К29 Катернюк А.В. Современные рекламные технологии: коммерческая реклама.- Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 320 с.
 18. 76.006.5 Д36 Державне регулювання відносин у галузі реклами: проблеми та перспективи: за матеріалами Круглого столу 11 січня 2007 року/ [Упор.Ляпін Д. В.].- К.: Інститут Конкурентного Суспільства, 2007. - 192 с.
 19. 76.006.5 П12 Павловская Е. Дизайн рекламы: поколение NEXT: Стратегия творческого проектирования.- С.Пб.: Питер, 2003. - 320 с.
 20. 76.006.5 Б82 Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR.- Учеб. пособие.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 624 с.
 21. 76.006.5 К26 Карпова С.В. Рекламное дело: [учеб.-метод. пособие и практикум]/ Карпова С.В.- М.: Финансы и статистика, 2007. - 224 с.
 22. 76.006.5 И56 Имшинецкая И. Креатив в рекламе.- М.: РИП-холдинг, 2006. - 174 с.
 23. 76.006.5 К56 Ковриженко М. Креатив в рекламе: постмодернистский облик моды.- С.Пб.: Питер, 2004. - 253 с.
 24. 76.006.5 К56 Коваленко О.В. Реклама: навч. посіб./ О.В.Коваленко, І.Ю.Кутліна, М.В.Потабенко.- К.: Персонал, 2010. - 98 с.
 25. 76.006.5 К27 Картер Г.Эффективная реклама: Путеводитель для малого бизнеса/ Пер. с англ.; Ред.. Пенькова Е.М.- М.: Бизнес-Информ, 1998. - 244 с.
 26. 76.006.5 В15 Валладарес , Дж.А. Ремесло копирайтинга/ Пер. с англ. Жильцов С.- С.Пб.: Питер, 2005. - 272 с.
 27. 76.006.5 Н19 Назайкин А. Рубричная реклама: практическое пособие.- М.: РИП-холдинг, 2001. - 100 с.
 28. 76.006.5 Р69 Ромат Є.В. Реклама: навч. посіб./ Ромат Є. В.- К.: Студцентр, 2006. - 288 с.
 29. 76.006.5 С77 Старобинский Э.Е. Самоучитель по рекламе.- 5-е изд., пер. и доп.- М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999. - 352 с.
 30. 76.006.5 Р95 Рымашевская Ю. Рекламаня бомба. Рецепты копирайтинга, взрываающие рынок.- С.Пб.: Питер, 2007. - 160 с.
 31. 76.006.5 Л84 Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент.: Навч. посіб.- 2-ге вид., доп.- К.: КНЕУ, 2003. - 440 с.
 32. 76.006.5 Г96 Гусаров Ю.В. Менеджмент рекламы: учеб. пособие/ Гусаров Ю.В.- М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2007. - 527 с.
 33. 76.006.5 Р69 Ромат Е.В. Реклама.- 2-е изд.- СПб: Питер, 2007. - 208 с.
 34. 76.006.5 Р69 Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга.- К.: Студцентр, 2008. - 608 с.
 35. 76.006.5 У98 Уэллс , Дж. Реклама: принципы и практика = Advertising. Principes & Practice/ У.Уэллс, С.Мориарти, Д.Бернетт; Пер.под ред. Л. Богомоловой.- 7-е, испр.- С.Пб.: Питер, 2008. - 736 с.
 36. 76.006.5 Т39 Тивари С. (Не)здравый смысл рекламы.- С.Пб.: Питер, 2004. - 304 с.
 37. 76.006.5 Р24 Рассел , Дж. Т. Рекламные процедуры Клеппнера = Kleppner's advertising procedure/ Д.Т.Рассел, У.Р.Лейн; Пер.Пер. Виноградова Т. и др.- 15-е изд.- С.Пб.: Питер, 2003. - 928 с.
 38. 76.006.5 М42 Медведева Е.В. Рекламная коммуникация.- М.: Едиториал УРСС, 2003. - 280 с.
 39. 76.006.5 Д42 Джулер , Дж.А. Креативные стратегии в рекламе/ Д.А.Джулер, Б.Л.Дрюниани; Ред. Каптуревский Ю.; Пер.Пер. Т. Виноградова, Л.Царук.- 7-е изд.- С.Пб.: Питер, 2002. - 384 с.
 40. 76.006.5 К30 Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации.- М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 368 с.
 41. 76.006.5 Х52 Хит , Роберт Скрытая власть рекламы. Как обработка информации в режиме сниженного внимания влияет на потребительский выбор = The hidden power of advertising/ How low attention processing influences the way we choose brands/ Пер.Сысоева Е.- К.: Відродження, 2003. - 189 с.
 42. 76.006.5 Х19 Хапенков В.Н. Организация рекламной деятельности: Учебн. пособие/ В.Н.Хапенков, О.В.Сагинова, Д.В.Федюнин.- М.: ИЦ "Академия", 2005. - 240 с.
 43. 76.006.5 П81 Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы. Теория и методика психотехнического анализа рекламы.- М.: РИП-холдинг, 2000. - 100 с.
 44. 76.006.5 П25 Пендикова И.Г. Архетип и символ в рекламе: учеб. пособие/ И.Г.Пендикова, Л.С.Ракитина; под ред. Л.М. Дмитриевой.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 303 с.
 45. 76.006.5 У84 Уткин Э.А. Рекламное дело/ Э.А.Уткин, А.И.Кочеткова.- М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 1997. - 272 с.
 46. 76.006.5 Д84 Дурович А.П. Реклама в туризме: Учеб. пособие.- М.: Новое знание, 2003. - 254 с.
 47. 76.006.5 Ф42 Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России.- СПб: Питер, 2000. - 384 с.
 48. 76.006.5 С40 Сиссорс , Дж. Рекламное медиа-планирование = Advertising media planning/ Д.Сиссорс, Р.Бэрон; Пер.Сергеев А.- 6-е изд.- С.Пб.: Питер, 2004. - 416 с.
 49. 76.006.5 О-24 Обрытько Б.А. Рекламный менеджмент.- Конспект лекций.- К.: МАУП, 2000. - 120 с.
 50. 76.006.5 Л55 Лидовская О.П. Оценка эффективноси меркетинга и рекламы. Готовые маркетинговые решения.- С.Пб.: Питер, 2008. - 141 с.

Березень 2012

Зі святом 8 березня!

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.37 С28 Сейла Д. Ви - жінка...Божа жінка/ Пер.пер з англ. Божко О.- Черкаси: Смірна, 2003. - 142 с.
 2. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії/ Ред. Борисенко В.- К.: Либідь, 2004. - 328 с.
 3. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії: нові сторінки/ [Ред. Борисенко В.].- К.: Либідь, 2010. - 264 с.
 4. 63.3(0) И90 История женщин на Западе. В 5-ти т. = A History of women in the west. Т.1. От древних богинь до христианских святых/ Ред. Дюби Ж., Перро М.- С.Пб.: Алетейя, 2005. - 600 с.
 5. 63.3(4 Укр) Х82 Хорунжий Ю. Шляхетні українки: Есеї-парсуни.- К.: Вид-во ім. О.Теліги, 2004. - 208 с.
 6. 63.3(4 Укр) М79 Моргун Ф.Т. Куди йдеш, Україно? Національна ідея, рідна мова і українка.- Полтава: Полтавський літератор, 2003. - 244 с.
 7. 63.3(4 Укр) Р56 Ричка В. Княгиня Ольга.- К.: Альтернативи, 2004. - 336 с.
 8. 63.3+84(4 Укр) Р81 Рощина Н. Роксолана/ [Рощина Н.].- Х.: Фоліо, 2009. - 123 с.
 9. 66.7 Ж72 Жінки в політиці: міжнародний досвід для України: Матеріали міжнар. наук. семінару " Жінки в політиці: міжнар. досвід для України" К., НаУКМА, 7.10.06/ Ред. Свердлюк Я., Оксамитна С.- К.: Атіка, 2006. - 272 с.
 10. 92 Ж72 Жінки України: Біографічн. енциклопедичн. довідник/ Уклад. Л.Г. Андрієнко; Гол. ред. Орлик М.А.- К.: Фенікс, 2001. - 560 с.
 11. 67.400.7 З-19 Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.- К., 2006. - 190 с.
 12. 88.4 Л44 Лемайте К. Женщина: дом и карьера.- М.: Рипол Классик, 2001. - 384 с.
 13. 88.5 П14 Палуди М. Женская психология. Поведение. Развитие. Общение. Сексуальность/ Мишель Палуди.- Межд. изд. 3-е.- С.Пб.: прайм- ЕВРОЗНАК, 2007. - 384 с.
 14. 88.52 Х79 Хорни К. Самоанализ. Психология женщины. Новые пути в психоанализе.- С.Пб.: Питер, 2002. - 480 с.
 15. 88.3 И46 Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины.- СПб: Питер, 2006. - 544 с.
 16. 88.4-5 П86 Психотерапия женщин = Psyhoterapy with Women Feminist Perspectives/ Ред. Лоуренс М., Магуир М.; Пер.Пер.Копытин А.- СПб: Питер, 2003. - 208 с.
 17. 88.52 Г85 Грин Р. Искусство обольщения для достижения власти/ Пер.Мигунова Е.Я.- М.: Рипол Классик, 2004. - 608 с.
 18. 88.37 А65 Андреев Ю. Мужчина и женщина.- С.Пб.: Питер, 2007. - 320 с.
 19. 88.6 М50 Менегетти А. Женский ум в проекте жизни/ Менегетти А.; пер. с итал.- 1-е изд.- М.: ННБФ "Онтопсихология", 2007. - 312 с.
 20. 88.4 Р69 Романова К. Мужчина и женщина: психология служебных отношений.- М.: Рипол Классик, 2001. - 384 с.
 21. 84(4 Укр) К53 Книга про матір: Українські поети ХІХ-ХХІ століть: Антологія/ Упоряд. Чуйко В.Л.- К.: Криниця, 2003. - 319 с.
 22. 92 П69 Практическая энциклопедия молодой православной мамы: первый год жизни вашего ребенка: советы врача и священника/ Лавренова Г.В., Лавренов Ю.В., Новиков А.Н., Филимонов С.- С.Пб.: Сатисъ, 2005. - 417 с.
 23. 60.54 Д76 Друзь Е.В. Социальное положение женщины в обществе.- Х.: Консум, 2001. - 424 с.
 24. 60.54 П30 Петрова Р.Г. Гендерология и феминология: учеб. пособие/ Петрова Р.Г.- 4-е изд.- М.: ИТК Дашков и К, 2008. - 232 с.
 25. 60.55 П12 Павличко С. Фемінізм/ Упоряд. Агеєва В.- К.: Основи, 2002. - 322 с.
 26. 60.54 Г34 Гендер і державна політика: Пер. з англ./ Упоряд. Ренкін П.- К.: Основи, 2004. - 394 с.

 

Геній українського народу
(до 198 річниці від дня народження Т.Г. Шевченка)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Кобзар/ ШевченкоТ.-Донецьк:ТОВ ВКФ "БАО", 2008. - 480 с.
 2. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.1. Поезія 1837-1847/ Перед.слово І.М. Дзюби, М.Г.Жулинського.- К.: Наукова думка, 2003. - 784 с.
 3. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.2. Поезія 1847-1861/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 784 с.
 4. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.3. Драматичні твори. Повісті/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 592 с.
 5. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.4. Повісті/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 600 с.
 6. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 6 т. Т.5. Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. "Букварь южнорусский". Записи народної творчості/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 496 с.
 7. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 6 т. Т.6. Листи. Дарчі та власні написи. Документи, складені Т.Шевченком або за його участю/ Редкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 623 с.
 8. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Мар'яна-черниця: Факсимільне видання рукопису.- К.: Наукова думка, 1997. - 48 с.
 9. 83.3(4 Укр) У95 Ушкалов Л.В. Тарас Шевченко/ [Ушкалов Л. В.].- Х.: Фоліо, 2009. - 122 с.- (Знамениті українці).
 10. 83.3(4 Укр) З-17 Зайцев П. Життя Тараса Шевченка.- 2-ге вид.- К.: Обереги, 2004. - 480 с.
 11. 83.3(4 Укр) О-36 Огієнко , І.(Митрополит Ілларіон) Тарас Шевченко/ Упоряд. М.С.Тимошик.- К.: Наша культура і наука, 2003. - 462 с.
 12. 84(4 Укр) І-99 Іваненко О.Д. Твори в п'яти томах. Т. 5. Тарасові шляхи: Роман IV-V ч./ [Іваненко О.].- К.: Веселка, 1985. - 397 с.
 13. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Кобзар.- Рівне: Волинські обереги, 2004. - 640 с.
 14. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба І.М. Тарас Шевченко. Життя і творчість/ Дзюба І.М.- К.: КМ Академія, 2008. - 720 с.
 15. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба І. З криниці літ: У 3-х т. Т.2. Шевченко і світ; Естетика і культурологія; Знайомство з десятою Музою; "Бо то не просто мова, звуки..."; Тернисті дороги порозуміння.- К.: Обереги: Гелікон, 2006. - 848 с.
 16. 83.3(4 Укр) В65 Вічний як народ = Сторінки до біографії Т.Г. Шевченка/ Авт.-упор. О.І. Руденко, Н.Б. Петренко.- Навч. посібник.- К.: Либідь, 1998. - 272 с.
 17. 83.3(4 Укр) Л98 Ляхова Ж.Т. За рядками листів Тараса Шевченка.- К.: Дніпро, 1984. - 136 с.
 18. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіко- й націософська парадигма.- К.: КМ Академія, 2004. - 181 с.
 19. 83.3(4Укр) Л86 Луценко І. Тарас Шевченко та Осетія (Штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків)/ І.Луценко, І.Братусь.- К.: Либідь, 2002. - 192 с.
 20. 83.3(4 Укр) К56 Ковтун Ю. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи.- К.: Україна, 2004. - 207 с.
 21. 83.3(4Укр) Щ64 Щербина В. Євангеліє українців, або Крилаті вислови "Кобзаря".- К.: Вид-во О.Теліги, 2001. - 496 с.
 22. 83.3(4 Укр) М74 Мовчанюк В.П. Медитативна лірика Т.Г.Шевченка.- К.: Наукова думка, 1993. - 148 с.
 23. 83.3(4 Укр) С60 Соловей Е. Українська філософська лірика.- Навч. посібн. з спецкурсу.- К.: Юніверс, 1999. - 368 с.
 24. 83.3(4 Укр) Ж87 Жулинський М. Заявити про себе культурою.- К.: Генеза, 2001. - 680 с.
 25. 83.3(4 Укр) М48 Мельниченко В. Тарас Шевченко в Москві/ [Мельниченко В.].- К.: Либідь, 2009. - 740 с.
 26. 83.3(4 Укр) В11 В сім'ї вольній новій: Шевченківський збірник. Вип. 3/ Упоряд. Дмитренко О.М., Костенко В.К.- К.: Радянський письменник, 1986. - 335 с.
 27. 83.3 Укр Н19 Назаренко М.Й. Поховання на могилі (Шевченко ,якого знали).- К.: Сварог, 2006. - 688 с.
 28. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Кобзар: [Вибр. поетичні твори]/ Шорубалка Л.С.- К.: МАУП, 2005. - 472 с.
 29. 83.3(4 Укр) Ж87 Жулинський М. Нація. Культура. Література: національно- культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури/ [Жулинський М. Г.].- К.: Наук. думка, 2010. - 560с.
 30. 83.3(4 Укр) Д72 Драч І.Ф. Гора/ Докум. драма-колаж.- К.: Укр. письменник, 1997. - 118 с.
 31. 84.5 Ш37 Шевченко , Тарас Давидові псалми.- Автографи Тараса Шевченко, давньослав'янські переклади, українсь.- К.: Дім, Сад, Город, 2000. - 84 с.
 32. 83.3(4 Укр) Б51 Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття: Навч. посіб.- К.: Знання-Прес, 2002. - 268 с.
 33. 83.3(4Укр) І-19 Іванишин П.В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л.Костенко: монографія/ Іванишин П.В.- К.: Академвидав, 2008. - 392 с.
 34. 83.3(4 Укр) Т35 Терлецький В. Слово про Кобзаря: Глухів поета. Шевченкознавчі розвідки.- Суми: Собор, 2002. - 208 с.
 35. 83.3(4 Укр) Ф53 Филипович П. Шевченкознавчі студії.- Черкаси: Брама, 2002. - 220 с.
 36. 83.3(4 Укр) Ф35 Федченко П.М. Тарас Шевченко і сучасність: Методичні рекомендації на допомогу лекторам і активістам Товариства книголюбів.- К.: Т-во книголюбів, 1984. - 52 с.
 37. 83.3(4Укр) Ш37 Т.Г. Шевченко і слов'янські народи.- К.: Вид-во Київськ. ун-ту, 1964. - 108 с.
 38. 83.3(4 Укр) К55 Кобзарева пісня: Поезія Тараса Шевченка і музика.- К.: Юні таланти, 1994. - 76 с.
 39. 85.1 Р42 Реріх і Шевченко. Каталог виставки 2000-2001 років: Статті та матеріали круглого столу.- К.: Оранта, 2004. - 112 с.

 

Розвиток ринку цінних паперів в Україні

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262 Ц65 Цінні папери: підруч./ [За ред. В. Д. Базилевича].- К.: Знання, 2011. - 1094 с.
 2. 65.262 К78 Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів: навч. посіб./ [ Кравченко Ю.Я. ].- 2-ге вид.. змін. та доп.- К.: Дакор, КНТ, 2009. - 672 с.
 3. 67.402 П78 Про цінні папери та фондовий ринок/ Коментар: Лібанов М. О. Роз'ясн.: Табала О. М., Лось І. І.- К.: АДС УМКЦентр, 2006. - 96 с.- (Біб-ка фахівця).
 4. 67.404 С77 Старинський М.В. Правове регулювання відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів в Україні: Навч. посіб./ М.В.Старинський, Ж.В.Завальна.- Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 405 с.
 5. 67.404 Р32 Регулювання ринку цінних паперів в Україні: Нормативні акти/ Упоряд. Ковальський В.С., Ляшко Л. П.- К.: Юрінком Інтер, 2005. - 384 с.
 6. 67.404 З-19 Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок": чинне законодавство зі змін. та доп. станом на 20 черв. 2008 р.- К.: Паливода А. В., 2008. - 44 с.
 7. 65.262 П12 Павлов В.І. Цінні папери в Україні: навч. посіб./ В.І.Павлов, І.І.Пилипенко, І.В.Кривов'язюк.- 2-ге вид., доп.- К.: Кондор, 2009. - 400 с.
 8. 65.261 С76 Становлення доктрини фінансової системи України/ [Ред. Юрія С. І., Десятнюк О. М.].- Тернопіль: Економічна думка, 2009. - 192 с
 9. 67.404 Ц62 Цінні папери та фондовий ринок в Україні. Нормативно-правове регулювання/ упоряд. Роїна О.М.- К.: ВД "Скіф", КНТ, 2008. - 392 с.
 10. 65.262 М48 Мельник В.А. Ринок цінних паперів: Довідник керівника підприємства: Спец. вип.- К.: А.Л.Д., ВІРА-Р, 1998. - 560 с.
 11. 65.262 К78 Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг: Курс лекций.- К.: Вира-Р, 2002. - 368 с.
 12. 65.262 П19 Пасічник В.Г. Ринок цінних паперів: Навч. посіб./ В.Г.Пасічник, О.В.Акілін.- К.: ЦНЛ, 2005. - 168 с.
 13. 65.262 П18 Парсяк В.Н. Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження/ В.Н.Парсяк, В.В.Зельдіс.- К.: ЦУЛ, 2007. - 224 с.
 14. 65.262 П69 Практикум по курсу "Ценные бумаги"/ Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского.- Учеб. пособие.- М.: Финансы и статистика, 2000. - 304 с
 15. 65.262 М25 Маренков Н.Л. Ценные бумаги.- Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 608 с.
 16. 65.262 Ч-51 Ческидов Б.М. Модели рынков ценных бумаг.- С.Пб.: Питер, 2006. - 416 с
 17. 65.262 К17 Калина А.В. Рынок ценных бумаг (теория и практика): учебное пособие/ А.В.Калина, В.В.Корнеев, А.А.Кощеев.- К.: МАУП, 1999. - 216 с.
 18. 65.262 Б83 Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг.- С.Пб.: Питер, 2005. - 320 с.
 19. 65.262 Г21 Гаршина О.К. Цінні папери: Навч. посіб.- К.: Слово, 2004. - 208 с.
 20. 65.262 Г49 Гинзбург А.И. Рынки валют и ценных бумаг/ А.И.Гинзбург, М.В.Михейко.- С.Пб.: Питер, 2004. - 251 с.
 21. 65.262 З-14 Загорський В.С. Розвиток ринку цінних паперів та управління його ризиками = Development of market of securiries and management of it's risks: монографія/ Загорський В. С.- Х.: ІНЖЕК, 2008. - 192 с.
 22. 65.262 Б92 Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов.- М.: 1 Федеративная книготорговая компания, 1998. - 352 с.
 23. 65.262 В51 Випуск та обіг цінних паперів: Практич. посіб./ Григор'єва П.Ф., Долінський Л.Б., Кучеренко О.В., Леонов Д.А. та ін.- К.: АДС УМКЦентр, 2005. - 288 с.
 24. 65.262 Н34 Науменко О.О. Депозитарний облік та обслуговування обігу цінних паперів: Практ. посіб.- К.: АДС УМКЦентр, 2005. - 364 с.
 25. 65.262 Ч-51 Ческидов Б.М. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Курс лекций.- М.: Экзамен, 2002. - 224 с.
 26. 65.262 П32 Пилипенко І.І. Цінні папери в Україні: Навч. пос./ І.І.Пилипенко, О.П.Жук.- К.: ІВЦ Держкомстату України, 2001. - 305 с.
 27. 65.262 Б57 Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг: Вопрос-ответ.- М.: Инфра-М, 2000. - 278 с.
 28. 65.262 Р95 Рынок ценных бумаг: Ред. Жуков Е.Ф.- М.: Юнити, 2003. - 399 с.
 29. 65.262 О-75 Основные понятия рынка ценных бумаг: Учебное пособие/ Ред. Кайбияйнен А.А.- Казань: Таглимат, 1998. - 50 с.
 30. 65.262 П84 Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними паперами: Навч.- метод. посіб./ Бовкун К. К., Дегтярьова Н. В. та ін.- 3-є вид., переробл. та доп.- К.: АДС УМКЦентр, 2007. - 352 с.
 31. 65.262 Ц62 Цінні папери і державне мито в Україні.- К.: Компас, 1998. - 72 с.
 32. 65.262 Р95 Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие/ Под ред. В.С. Золотарева.- Ростов н/Д: Феникс, 2000. - 352 с.
 33. 65.262 П84 Професійна діяльність на ринку цінних паперів: депозитарна діяльність: Навч.- метод. пос./ Бовкун К. К., Буянова Л. М., Іванова В. О. та ін.- 2-ге вид., переробл. та доп.- К.: АДС УМКЦентр, 2007. - 448 с.- (Біб-ка фахівця).
 34. 65.262 Р51 Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку: монографія/ [Лютий І.О., Грищенко Т.В., Любкіна О.В. та ін].- К.: ЦУЛ, 2008. - 432 с
 35. 65.262 П42 Поважний О.С. Цінні папери і фондовий ринок: навч. посіб./ О.С.Поважний, Н.С.Орлова, А.Л.Свечкіна.- Львів: Магнолія 2006, 2010. - 361 с.
 36. 65.262 М-74 Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1999. - 316 с
 37. 65.262 П84 Професійна діяльність на ринку цінних паперів: ведення реєстрів власників іменних цінних паперів: Навч.- метод. посіб./ Бовкун К. К., Іванова В. О., Кий О. М. та ін.- 2-ге вид. доп. та переробл.- К.: АДС УМКЦентр, 2007. - 336 с.- (Біб-ка фахівця).
 38. 65.262 Т95 Тьюз Р. Фондовый рынок/ Р.Тьюз, Э.Брэдли, Т.Тьюз.- 6-е изд. Пер. с англ.- М.: Инфра-М, 1999. - 648 с.
 39. 65.262 Ф77 Фондовый рынок (Рынок ценных бумаг): Учеб. пособие/ Кондрашихин А.Б., Рожманов В.Г., Пепа Т.В., Федорова В.А.- К.: ЦУЛ, 2008. - 376 с.
 40. 65.262 Р96 Рэй К.И. Рынок облигаций: торговля и управление рисками = The bond market. Trading and risk management.- М.: Дело, 1999. - 600 с.
 41. 65.262 К17 Калина А.В. Фондовий ринок: Навч. посіб./ А.В.Калина, О.О.Кощеєв.- К.: Ун-т Україна, 2006. - 208 с.
 42. 65.262 Г74 Гох Л. Как реально работает фондовый рынок = How the Stock Marcet Really Works: Секретное руководство для инвестора - партизана/ Пер.Пер. Сомило В.А.- Д.: Баланс Бизнес Букс, 2006. - 368 с
 43. 65.262 Э68 Энциклопедия фондового рынка = Securities Market Participiants: Functions, Organization of Activity. Кн. 5. Участники фондового рынка: Функции, организация деятельности/ [Лысенков Ю.М.,Рымарук А.И.,Педь И.В. и др.].- К.: Вісник фондового ринку, 1998. - 288 с.
 44. 65.262 Я76 Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія.- Х.: Право, 2006. - 544 с.
 45. 65.262 П56 Пономаренко В.С. Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку: Монографія/ В.С.Пономаренко, О.В.Раєвнєва, К.А.Стрижиченко.- Х.: Інжек, 2004. - 264 с.
 46. 65.262 М50 Мендрул О.Г. Фондовий ринок: Операції з цінними паперами: Навч. посібник/ О.Г.Мендрул, І.А.Павленко.- Вид. 2-ге, перероб. і доп.- К.: КНЕУ, 2000. - 156 с.
 47. 65.262 Б82 Бороздин П.Ю. Ценные бумаги фондовый рынок: Учеб. пособ.- М.: МГОУ, 1994. - 170 с.
 48. 65.262 Г-67 Городний В.И. Рынок ценных бумаг: вопросы теории и практики: Монография.- К.: МАУП, 1999. - 96 с.
 49. 65.262 Ч-46 Чередніченко Н.І. Ринок цінних паперів: Метод. вказівки і завдання для самост. вивчення дисципліни.- К.: МАУП, 2004. - 88 с.
 50. 65.268 Р69 Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2000. - 240 с.

 

Роль фармації в охороні здоров'я

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404 З-19 Законодавство України про охорону здоров'я (коментарі та постатейні матеріали).- К.: Атіка, 2000. - 256 с.
 2. 67.404 Г52 Гладун З.С. Заклад охорони здоров'я: основи правового статусу: Навч. посіб.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 222 с.
 3. 52.82 Г65 Гончаров О.И. Книга директора аптеки/ О.И.Гончаров, Д.С.Ким, М.А.Федосова.- 2-ге изд., перераб. и доп.- С.Пб.: Питер, 2007. - 304 с.
  52.82 Г87 Громовик Б.П. Організація роботи аптек.- 2-ге вид., випр. і доп.- Вінниця: Нова Книга, 2005. - 272 с.
 4. 67.404 О-92 Охорона здоров'я в Україні. Нормативна база/ Упоряд. Пашутинський Є. К.- 2-е вид.- К: КНТ, 2006. - 480 с.
 5. 67.404 З-19 Закони України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення": чинне законодавство зі змін. та доп. станом на 15 черв. 2008 р.- К: Паливода А. В., 2008. - 84 с.
 6. 51 М74 Мойсак О.Д. Основи медичних знань і охорони здоров'я: Навч. посіб.- 3-тє вид.- К.: Арістей, 2006. - 588 с.
 7. 52.82 С30 Семенченко В.Ф. История фармации: Учеб. пособ.- М.: Ростов н/Д: МарТ, 2003. - 640 с.
 8. 67.5 С79 Стеценко С.Г. Медичне право України: підруч./ С.Г.Стеценко, В.Ю.Стеценко, І.Я.Сенюта.- К.: Правова єдність, 2008. - 507 с.
 9. 67.404 А77 Аптечна справа в Україні. Нормативно-правове регулювання/ Роїна О. М.- К.: КНТ, 2007. - 404 с.
 10. 67.4 Ф24 Фармацевтический сектор: основы современного законодательства в Европейском Союзе/ Авт. -сост. Ляпунов Н.А., Усенко В.А., Безуглая Е.П. и др.- К.: Морион, 2002. - 96 с.
 11. 92 Ф24 Фармацевтична енциклопедія.- К.: Моріон, 2005. - 846 с.
 12. 67.4 Ф24 Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств)/ [Ред. Грошовий Т. А.].- Тернопіль: ТДМУ, 2008. - 468 с.
 13. 65.290-2 Г16 Галкин В.В. Медицинский бизнес: учеб. пособие/ Галкин В. В.- М.: КНОРУС, 2007. - 272 с.
 14. 65.290-2 П69 Практикум по менеджменту и маркетингу в фармации: Учеб. пособие/ Мнушко З.Н., Мусиенко Н.М., Пестун И.В., Рогуля О.Ю.- Х.: Изд-во НФаУ, 2004. - 140 с.
 15. 65.290-2 М50 Менеджмент у фармації/ Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д. та ін.; Ред. Кузьмін О.Є., Громовик Б.П.- Вінниця: Нова книга, 2005. - 448 с.
 16. 65.42 Г83 Гридасов В. Фармацевтичне і медичне товарознавство: Підручн./ В.Гридасов, Л.М.Оридорога, О.В.Винник.- 2-ге вид.- Х.: НФаУ, 2004. - 160 с.
 17. 65.290-2(7) Б43 Белошапка В.А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм/ В.А.Белошапка, Г.В.Загорий, В.А.Усенко.- К.: Триумф, 2001. - 368 с.
 18. 65.290-2 К85 Крыштопа Б.П. Менеджер в здравоохранении/ Б.П.Крыштопа, И.М.Андреева.- К.: Добродій МК, 1995. - 180 с.
 19. 65.290-2 Ж91 Журавель В.И. Менеджмент в системе медицинской помощи/ В.И.Журавель, В.Н.Запорожан.- Одеса: Одеський медуніверситет, 2000. - 432 с.
 20. 65.290-2 О-75 Основы и методы управления фармации/ Пиняжко Р.М., Парновский Н.Л., Гром О.Л., Дацко А.Й.- К.: Вища шк., 1986. - 352с.
 21. 65.290-2 Ж91 Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравоохранения: Монография.- К., 1994. - 335 с.
 22. 65.052 Т35 Терещук С.І. Система бухгалтерського обліку в аптеках: Навч. посіб./ С.І.Терещук, А.М.Новикевич, І.Л.Чухрай.- Вінниця: Нова Книга, 2003. - 280 с.
 23. 32.81 І-74 Інформаційні технології у фармації: підручник/ [І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, Л.О. Кухар та ін.; за ред. І.Є. Булах ].- К.: Медицина, 2008. - 224 с.
 24. 32.973+5 М76 Момоток Л.О. Основи медичної інформатики: підручник/ Л.О.Момоток, Л.В.Юшина, О.В.Рожнова.- К.: Медицина, 2008.
 25. 65.290-2 Г24 Гацан В.В. Менеджмент фармацевтического предприятия.- Ростов н/Д: Феник, 2002. - 352 с.
 26. 65.290-2 Б15 Баєва О.В. Менеджмент організацій: медичний та фармацевтичний менеджмент: навч. посіб./ [Баєва О. В.].- К.: Персонал, 2009. - 336 с.
 27. 65.290-21+65.290-2 Д53 Дмитренко Л.А. Менеджмент і маркетинг у фармації: навч. посіб./ Л.А.Дмитренко, Н.П.Завадська, Н.М.Косяченко.- К.: Медицина, 2010. - 144 с.
 28. 65.290-2 У67 Управління фармацією: Підруч./ Толочко В.М., Міщенко І.В., Великий Д.Л. та ін.- Х.: Вид-во НФаУ, 2004. - 388 с.
 29. 65.262(1) П14 Палиця С.В. Інвестиційні процеси фармакологічної промисловості України: монографія/ [Палиця С. В.].- К.: Алерта, 2009. - 274 с.
 30. 65.290-2 К88 Кудрявцев А.А. Менеджмент в здравохранении: Медико-экономические стандарты и методы их анализа.- С.Пб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. - 172 с.
 31. 65.290-2 У67 Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров'я: Монографія/ Баєва О.В., Білинська М.М., Жаліло Л.І. та ін.- К.: МАУП, 2007. - 376 с.
 32. 52.82 П69 Практикум з організації та економіки фармації/ Ред. Громовик Б.П., Терещук С.І.- Вінниця: Нова Книга, 2004. - 448 с.
 33. 65.290-21 Г87 Громовик Б.П. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади/ Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька.- Вінниця: Нова Книга, 2004. - 464 с.
 34. 52.82+65.01 Г87 Громовик Б.П. Організація та економіка фармації/ Б.П.Громовик, С.І.Терещук, І.Л.Чухрай.- Вінниця: Нова книга, 2009. - 816 с.
 35. 65.290-21 Г87 Громовик Б.П. Менеджмент і маркетинг у фармації: підручник/ Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька; за ред. д-ра фарм. наук, проф. Б.П. Громовика.- К.: Медицина, 2008. - 752 с.
 36. 65.01 Ф24 Фармакоекономіка: навч. посіб./ [Яковлєва Л. В., Бездітко Н. В., Герасимова О. О та ін.].- Вінниця: Нова Книга, 2009. - 208 с.
 37. 65.290-2 Э40 Экономика и управление здравоохранением: Учеб. пособие/ Трушкина Л.Ю., Тленцеришев Р.А., Трушкин А.Г., Демьянова Л.М.- 3-е изд.- Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 384 с.
 38. 65.290-2 Б15 Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров`я: навч. посіб./ Баєва О.В.- К.: ЦУЛ, 2008. - 640 с.
 39. 65.290-2 В75 Вороненко Ю.В. Менеджмент та лідерство в медсестринстві/ Ю.В.Вороненко, О.Н.Литвинова.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - 368 с.
 40. 65.23 П63 Посилкіна О.В. Планування діяльності фармацевтичного підприємства: Навч. посіб./ О.В.Посилкіна, Р.В.Сагайдак.- Х.: Золоті сторінки, 2002. - 192 с.
 41. 65.290-2 Д24 Двойников С.И. Менеджмент в сестринском деле: Учеб. пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 511 с.

 

 

Книжкові виставки 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: