ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність:Фізичне виховання
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Адаптивне фізичне виховання (для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Іванько О.Г. 2004 1773
2 Активний туризм(для бакалаврів, спеціалістів) Сердюк О.М. 2005 1988
3 Анатомія людини(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Сорокін В.О. 2004 1965
4 Атлетизм (для бакалаврів, спеціалістів спеціальності «Фізичне виховання») Мороз М.О. 2004 1964
5 Біологічні основи активних видів туризму (для бакалаврів спеціальності «Туризм») Сердюк О.М. 2005 2201
6 Біохімія (для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Присяжнюк О.А. 2004 1852
7 Біохімія спорту(для бакалаврів, спеціалістів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Присяжнюк О.А. 2004 1936
8 Використання службових собак у діяльності приватної охорони(для бакалаврів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації «Охоронна діяльність») Горбачова Н.Г. 2005 2211
9 Вікові особливості реабілітації людини(для бакалаврів, спеціалістів) Сорокін В.О. 2004 1856
10 Вступ до спеціальності(для бакалаврів спеціальності «Фізичне виховання») Пущина І.В. 2004 1853
11 Вступ до спеціальності(для бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація») Сорокін В.О. 2005 2172
12 Гігієна(для бакалаврів) Присяжнюк О.А. 2004 1849
13 Гігієна фізичного виховання та спорту(для бакалаврів) Присяжнюк О.А. 2004 1851
14 Гімнастика з методикою викладання(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Захарова О.М. 2004 1944
15 Державне управління Грінівецька Н.М. 2006 2532
16 Допінги у спорті (для бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація») Присяжнюк О.А. 2004 1947
17 Економіка туризму(для спеціалістів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації «Менеджмент туристичної діяльності») Крамчанін В.М. 2005 1999
18 Економіка фізичної культури і спорту (для спеціалістів, магістрів спеціальності «Фізичне виховання») Крамчанін В.М. 2004 1948
19 Економіка фізичної культури, спорту і туризму (для магістрів спеціальності «Фізичне виховання») Крамчанін В.М. 2005 1993
20 Екскурсознавство(для бакалаврів спеціальності «Фізичне виховання») Зайцева О.Л. 2005 2074
21 Естетична реабілітація (для спеціалістів, магістрів спеціальності «Фізична реабілітація») Сорокіна Л.О. 2005 2197
22 Етика ділових взаємин працівників приватних охоронних структур(для бакалаврів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації «Охоронна діяльність») Горбачова Н.Г. 2005 2216
23 Етнічна культура оздоровлення(для спеціалістів спеціальності «Фізична реабілітація») Сорокіна Л.О. 2004 1970
24 Іміджіологія і паблік рилейшнз у спорті і туризмі (для магістрів спеціальності «Фізичне виховання») Мазін В.М. 2005 1989
25 Іміджологія та паблік рилейшнз у галузі(для спеціалістів спеціальності«Фізична реабілітація») Курінна І.В. 2005 2180
26 Іноземна мова (англійська)(для бакалаврів нефілологічних спеціальностей) Пастушенко Т.В., Бахов І.С. 2005 3145
27 Інформаційні технології туристичної діяльності(для бакалаврів спеціальності «Фізичне виховання») Мазін В.М. 2005 2210
28 Інформаційні технології у фізвихованні та спорті(для бакалаврів спеціальності «Фізичне виховання») Мазін В.М. 2005 2207
29 Історія туризму(для спеціалістів спеціальності «Фізичне виховання») Зайцева О.Л. 2005 2000
30 Історія фізичної культури(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Захарова О.М. 2004 1963
31 Комерційний туризм(для спеціалістів спеціальності «Туризм») Кукліна Т.С. 2005 2075
32 Країнознавство та музеєзнавство(для спеціалістів спеціальності «Фізичне виховання») Зайцева О.Л. 2005 2202
33 Легка атлетика з методикою викладання(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Мазін В.М. 2004 1942
34 Лікувальна фізична культура(для бакалаврів) Сердюк О.М. 2005 1996
35 Маркетинг охоронної діяльності(для спеціалістів, магістрів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації «Охоронна діяльність») Горбачова Н.Г. 2006 2465
36 Маркетинг спортивно-оздоровчої діяльності(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Мазін В.М. 2004 1940
37 Маркетинг у спорті та туризмі(для магістрів спеціальності «Фізичне виховання») Мазін В.М. 2004 1966
38 Маркетинг у туризмі(для бакалаврів спеціальності «Туризм») Мазін В.М. 2005 2008
39 Масаж(для бакалаврів) Сердюк О.М. 2005 2173
40 Медико-біологічне забезпечення у спорті(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Кузнєцова Л.В. 2004 1968
41 Медична підготовка при організації приватної охоронної діяльності (для бакалаврів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації «Охоронна діяльність») Горбачова Н.Г. 2005 2218
42 Менеджмент туристичної діяльності(для спеціалістів спеціальностей «Фізичне виховання», «Туризм») Пущина І.В. 2004 1941
43 Методи досліджень у лікарському контролі (для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Сорокіна Л.О. 2004 1967
44 Методи наукових досліджень у спортивно-оздоровчих технологіях (для магістрів спеціальності «Фізична реабілітація») Сорокін В.О. 2005 2220
45 Методика викладання спортивних дисциплін у вищих навчальних закладах(для магістрів спеціальності «Фізичне виховання») Пущина І.В. 2006 2495
46 Методика організації екологічного та спортивного туризму(для бакалаврів спеціальності «Фізичне виховання») Сердюк О.М. 2005 2205
47 Міжнародний олімпійський та спортивний рух(для спеціалістів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації «Організація управління фізичною культурою та спортом») Захарова О.М. 2005 2206
48 Нетрадиційні методи оздоровлення(для бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація») Коновальчук С.П. 2004 1774
49 Олімпійський спорт (для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Захарова О.М. 2004 1959
50 Організація і методика масової фізкультури(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Захарова О.М. 2005 2006
51 Організація охорони матеріальних цінностей при їх транспортуванні(для бакалаврів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації «Охоронна діяльність») Горбачова Н.Г. 2005 2243
52 Організація послуг з охорони громадян(для бакалаврів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації «Охоронна діяльність») Горбачова Н.Г. 2005 2241
53 Організація правоохоронної діяльності. Введення в професію (для бакалаврів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації «Охоронна діяльність») Горбачова Н.Г. 2005 2213
54 Організація спостереження в охоронній діяльності (для бакалаврів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації «Охоронна діяльність») Горбачова Н.Г. 2005 2244
55 Організація сучасного діловодства(для бакаларів) Бойко С.С., Бульба Т.С. 2005 3229
56 Організація сфери туристських послуг(для бакалаврів) Сердюк О.М. 2005 2193
57 Організація та проведенняспортивних змагань(для бакалаврів спеціальності«Фізичне виховання») Мазін В.М. 2004 1939
58 Організація та проведення спортивно-оздоровчих заходів (для бакалаврів, спеціалістів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Мазін В.М. 2004 1960
59 Основи нозології(для бакалаврів, спеціалістів спеціальності «Фізична реабілітація») Сорокін В.О. 2005 2222
60 Основи оздоровчого харчування(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Курінна І.В. 2005 1995
61 Основи організації боротьби з тероризмом(для бакалаврів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації «Охоронна діяльність») Горбачова Н.Г. 2005 2212
62 Основи охорони праці (для молодших спеціалістів, бакалаврів) Ярова А.М. 2004 1707
63 Основи парфумерії і косметики (для бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація») Курінна І.В. 2005 2200
64 Основи персонального тренінгу(для бакалаврів, спеціалістів спеціальності «Фізичне виховання») Мороз М.О. 2004 1957
65 Основи практичної підготовки (для бакалаврів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації «Охоронна діяльність») Горбачова Н.Г. 2005 2214
66 Основи реабілітації (для бакалаврів, спеціалістів спеціальності «Фізична реабілітація») Сорокін В.О. 2004 1958
67 Основи санології(для бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітаці») Коновальчук С.П. 2005 2198
68 Основи спортивного бізнесу(для магістрів спеціальності «Фізичне виховання») Крамчанін В.М. 2004 1937
69 Основи сучасної клубної роботи(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Мазін В.М. 2004 1938
70 Основи туристичної роботи (для спеціалістів спеціальностей «Фізичне виховання», «Туризм») Брухно Е.Л. 2005 2113
71 Охорона праці в галузі(для спеціалістів, магістрів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Порада О.В. 2005 2002
72 Педагогіка(для магістрів) Бєдная В.Б. 2004 1742
73 Педагогічне дослідження фізичного виховання та спорту (для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Чередніченко І.А. 2004 1949
74 Підприємництво у фізичній культурі та спорті(для магістрів спеціальності «Фізичне виховання») Крамчанін В.М. 2004 1950
75 Плавання з методикою викладання(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Пущина І.В. 2004 1857
76 Правові та організаційні питання охоронної діяльності(для бакалаврів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації «Охоронна діяльність») Горбачова Н.Г. 2005 2242
77 Практика вирішення конфліктних ситуацій(для бакалаврів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації«Охоронна діяльність») Горбачова Н.Г. 2005 2215
78 Приватна правоохоронна діяльність за кордоном(для бакалаврів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації «Охоронна діяльність») Горбачова Н.Г. 2005 2217
79 Програмування спортивного тренування(для спеціалістів спеціальності «Фізичне виховання») Кукліна Т.С. 2005 2003
80 Професійний спорт (для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Захарова О.М. 2005 1997
81 Профілактика спортивного травматизму(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Сорокін В.О. 2004 1969
82 Психологічна підготовка при організації приватної охоронної діяльності(для бакалаврів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації «Охоронна діяльність») Горбачова Н.Г. 2005 2479
83 Психологія управління(для магістрів) Карамушка Л.М. 2004 3352
84 Радіаційна реабілітація (для спеціалістів спеціальності «Фізична реабілітація») Присяжнюк О.А. 2005 2087
85 Реабілітаційний масаж(для спеціалістів, магістрів) Сердюк О.М. 2005 2171
86 Реабілітація в геріатрії (для спеціалістів спеціальності «Фізична реабілітація») Сорокін В.О. 2004 1971
87 Реабілітація жінок (для спеціалістів спеціальності «Фізична реабілітація») Сорокіна Л.О. 2004 1777
88 Рекламна діяльність у сфері туризму(для спеціалістів спеціальності «Фізичне виховання») Порада О.В. 2005 2209
89 Рекламна діяльність у фізичній культурі та спорті (для спеціалістів спеціальності «Фізичне виховання») Порада О.В. 2005 2208
90 Рекреаційна географія(для бакалаврів спеціальності «Туризм» і спеціалістів, магістрів спеціальності«Фізичне виховання») Біла Г.В. 2005 1992
91 Ринок туристичних послуг(для спеціалістів спеціальностей «Фізичне виховання», «Туризм») Пущина І.В. 2004 1858
92 Риторика(для бакалаврів) Сагач Г.М., Денисова О.І. 2004 3227
93 Рухливі ігри(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Чередніченко І.А. 2004 1946
94 Рухливі системи оздоровлення(для спеціалістів спеціальності «Фізична реабілітація») Мороз М.О. 2004 1855
95 Самозахист (для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Мороз М.О. 2004 1854
96 Санаторно-курортне лікування(для спеціалістів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Курінна І.В. 2005 2007
97 Соціальна психологія Казмиренко В.П.,Коломінський Н.Л. 1999 181
98 Соціально-медичні основи здоров'я(для магістрів спеціальності «Фізична реабілітація») Коновальчук С.П. 2005 2235
99 Спортивна медицина та гігієна(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Курінна І.В. 2005 2195
100 Спортивна метрологія(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Чередніченко І.А. 2004 1770
101 Спортивна морфологія(для бакалаврів, спеціалістів спеціальностей «Фізична культура», «Фізична реабілітація») Сорокін В.О. 2004 1771
102 Спортивна травматологія (для спеціалістів) Сорокін В.О. 2004 1769
103 Спортивна фармакологія(для спеціалістівспеціальності «Фізична реабілітація») Присяжнюк О.А. 2005 2181
104 Спортивне орієнтування(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Брухно Е.Л. 2004 1951
105 Спортивний менеджмент (для спеціалістів, магістрів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Пущина І.В. 2005 2004
106 Спортивні ігри з методикою викладання (для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Брухно Е.Л. 2005 2196
107 Сучасні засоби комплексного оздоровлення (для спеціалістів спеціальності «Фізична реабілітація») Сорокіна Л.О. 2005 2221
108 Теорія і методика фізичного виховання(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Коваленко Ю.О. 2004 1943
109 Теорія і практика конкуренції (для спеціалістів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації «Охоронна діяльність») Горбачова Н.Г. 2005 2240
110 Теорія обраного виду спорту з основами методик (для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Пущина І.В. 2005 1847
111 Технологія туристичного бізнесу (для спеціалістів, магістрів спеціальності «Фізичне виховання») Крамчанін В.М. 2005 2219
112 Туризм з методикою викладання(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Брухно Е.Л. 2004 1945
113 Туризм і галузеві системи(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Туризм») Пущина І.В. 2004 1861
114 Управління охоронним підприємством(для спеціалістів, магістрів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації «Охоронна діяльність») Горбачова Н.Г. 2005 2239
115 Управління персоналом(для бакалаврів) Колпаков В.М. 2005 896
116 Фізична підготовка туристів (для бакалаврів спеціальності «Туризм») Брухно Е.Л. 2004 1961
117 Фізична реабілітація різних нозологічних груп (для спеціалістів, магістрів спеціальності «Фізична реабілітація») Сорокін В.О. 2005 2237
118 Фізичне виховання у вищих навчальних закладах(для магістрів спеціальності«Фізичне виховання») Захарова О.М. 2006 2484
119 Фізіологічні основи фізичної культури(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Кузнєцова Л.В. 2004 1772
120 Фізіологія людини (для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») Кузнєцова Л.В. 2004 1962
121 Функціональні та лабораторні методи діагностики у спорті (для магістрів спеціальності «Фізична реабілітація») Сорокін В.О. 2005 2236
Методичні рекомендації
122 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Рекламна діяльність у сфері готельних послуг та туризмі" Бєляєва С.С. 2008 3532
123 Методичні основи екологічного та спортивного туризму(для бакалаврів, спеціалістів) Сердюк О.М. 2005 1990
124 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Соціальна психологія"(для бакалаврів) Охременко О.Р. 2007 3051
Тестові завдання
125 Англійська мова(для бакалаврів спеціалізації «Організація управління фізичною культурою та спортом») (І, ІІ курс) Пароконьєва А.К. 2005 2034
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013