ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціалізація: Переклад (англійська, німецька мови)
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Вступ до мовознавства (для БА напряму "Філологія" СП "Переклад" і напряму "Педагогічна освіта" СП "Педагогіка і методика середньої освіти". "Англійська мова") Міхолат О.М. 2005 1892
2 Вступ до мовознавства (для БА) Саєвич І.Г. 2007 3068
3 Вступ до перекладознавства(для БА філологічних спеціальностей) Хоменко Н.С., Давиденко В.І. 2005 1426
4 Економічна теорія (БА) Осокіна В.В. 2009 4158
5 Історія зарубіжної літератури. Ч. І. Антична література (для БА) Дорофеєва Н.І. 2007 2994
6 Історія першої іноземної мови(англійська)(для БА філологічних спеціальностей) Харченко О.В. 2009 3549-1
7 Історія першої іноземної мови(німецька мова) (для БА філологічних спеціальностей) Олійник В.О. 2005 1635
8 Історія світової літератури. Частина V;Література ХХ ст.; (для БА філологічних спеціальностей) Дорофеєва Н.І. 2005 2249
9 Історія світової літератури. Частина ІV;Література ХІХ ст.; (для БА філологічних спеціальностей) Дорофеєва Н.І. 2005 2248
10 Історія світової літератури. Частина ІІ;Література середніх віків і доби Відродження; (для БА) Дорофеєва Н.І. 2004 1890
11 Історія світовоїлітератури. Частина ІІІ ;Література ХVІІ-ХVІІІ ст.;(для БА) Дорофеєва Н.І. 2005 2086
12 Латинська мова (для БА філологічних спеціальностей) Домніч В.Г. 2009 4186
13 Лінгвокраїнознавство (Велика Британія) (БА) Харченко О.В. 2009 3788
14 Лінгвокраїнознавство (США) (БА) Харченко О.В. 2009 3789
15 Лінгвокраїнознавство(друга іноземна(німецька) мова) (для БА філологічних спеціальностей) Олійник В.О. 2005 1976
16 Лінгвокраїнознавство(німецька мова)(для БА СП"Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова") Олійник В.О. 2005 2048
17 Лінгвокраїнознавствонімецька мова)(для БА філологічних спеціальностей) Олійник В.О. 2004 1500
18 Ораторське мистецтво (Риторика) (для БА) Сагач Г.М., Бондаренко Г.А. 2008 3227
19 Основи термінознавства (для БА філологічних спеціальностей) Полковенко Т.В. 2009 4195
20 Основи художнього перекладуспецкурс для БА філологічних спеціальностей) Хоменко Н.С. 2003 1427
21 Педагогіка і методика викладання іноземної мови(для БА філологічних спеціальностей) Кнодель Л.В. 2004 1684
22 Переклад ділового мовлення (англійська мова)(для БА напряму ;Філологія; СП ;Переклад;) Харченко О.В. 2009 4134
23 Переклад ділового мовлення (німецька мова) Артьомцев О.В. 2009 3497
24 Переклад науково-технічних текстів (письмовий) (БА) Харченко О.В. 2009 4132
25 Переклад науково-технічних текстів (для БА філологічних спеціальностей) Дюканова Н.М. 2003 1433
26 Переклад юридичних документів (письмовий) (англійська) (БА) Харченко О.В. 2009 4133
27 Переклад юридичних документів (письмовий). Німецька мова (для БА СП ;Переклад. Німецька мова;) Артьомцев О.В. 2006 2647
28 Польська мова (для БА) Медведенко Л.А. 2005 2265
29 Порівняльна граматика (для БА СП ;Переклад. Англійська мова;) Мирончук Т.А. 2006 2684
30 Порівняльна граматика німецької та російської мов (для БА філологічних спеціальностей) Дундій П.Н. 2005 2058
31 Порівняльна граматика німецької та української мов(для БА філологічних спеціальностей) Дундій П.Н. 2005 2057
32 Порівняльна лексикологія (англійська та українська мови) (для БА) Мірончук Т.А. 2007 3116
33 Порівняльна стилістика (англійська мова та україньска мова) (БА) Сакун Л.В. 2012 3293
34 Порівняльна стилістика (німецька та українська/російська мови) (для іноземних студентів (БА) філологічних спеціальностей) Олійник В.О. 2005 2049
35 Практикум з українського ділового мовлення (для БА) Касьянова С.П. 2007 3010
36 Практичний курс другої іноземної мови (англійська мова) (БА) Яковенчук О.А. 2009 4111
37 Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова) Дундій П.Н.Олійник В.О. 2012 5130
38 Практичний курс другої іноземної мови та переклад (німецька мова для БА філологічних спеціальностей) Сакун Л.В. 2005 1435
39 Практичний курс першої іноземної мови (англійська мова) (для БА філологічних спеціальностей) Сакун Л.В. 2005 1411
40 Практичний курс першої іноземної мови (німецька мова) (для БА СП ;Переклад; спеціалізації ;Німецька мова;) Дундій П.Н., Олійник В.О. 2006 2478
41 Програма комплексного державного екзамену зі СП ;Переклад; (англійська мова) (для БА) Артьомцев О.В. 2008 3283
42 Семантико-стилістичні особливості перекладу (англійська мова) (БА) Мірончук Т.А. 2011 4373
43 Спецкурс з основ художнього перекладу(для БА) Мірончук Т.А. 2008 3353
44 Спецкурс з основ художнього перекладу (англійська мова) (БА) Мірончук Т.А. 2012 5041
45 Сучасна українська література (для БА) Касьянова С.П. 2008 3238
46 Сучасна українська мова Боярчук О.М. 2005 2327
47 Теорія і практика перекладу Харченко О.В. 2009 4138
48 Теорія соціальної роботи (для бакалаврів) Барановська О. В. 2010 4465
49 Теорія та практика перекладу першої іноземної мови галузевого спрямування (англ. мова) (БА) Харченко О.В. 2010 4204
50 Теорія літератури (для БА філологічних спеціальностей) Лощинська Н.В. 2005 2250
51 Теорія та практика перекладу(для БА) Харченко О.В. 2009 4138
52 Теорія та практика перекладу з першої іноземної мови галузевого спрямування (англійська мова) (для БА філологічних спеціальностей) Сакун Л.В. 2005 1459
53 Теорія та практика перекладу першої іноземної (німецької) мови (для БА філологічних спеціальностей) Дундій П.Н. 2005 2046
54 Управління персоналом (для БА) Колпаков В.М. 2005 0896
55 Управління персоналом (кадровий менеджмент) (для МА) Колпаков В.М. 2008 3137
56 Фонетика англійської мови (Складова дисципліни "Практичний курс першої іноземної мови") (БА) Гузь О.І. 2010 4465
Методичні рекомендації
57 Комплексні кваліфікаційні контрольні завдання з дисципліни ;Практичний курс першої іноземної мови; (англійська мова) (для спеціалістів СП ;Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова;) Бахов І.С. 2006 2461
58 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Лексикологія (німецька мова); (БА) Марченко Н.В. 2009 4241
59 Методичні вказівки до написання, оформлення і захисту курсових робіт з дисципліни ;Порівняльна лексикологія; (для БА СП ;Переклад; спеціалізації ;Англійська мова;) Борисенко О.А. 2006 2725
60 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Вступ до перекладознавства (німецька мова); (БА) Марченко Н.В. 2009 3457
61 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Лінгвокраїнознавство (Велика Британія); (БА) Харченко О.В. 2009 3859
62 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Переклад науково-технічних текстів (письмовий) (німецька мова); (БА) Марченко Н.В. 2009 3664
63 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Переклад юридичних документів (німецька мова); (БА) Марченко Н.В. 2009 3564
64 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни ;Переклад науково-технічних текстів; (для БА) Харченко О.В. 2007 2907
65 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Порівняльна граматика (англійська та українська мови); (БА) Яковенчук О.А. 2009 3713
66 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Порівняльна лексикологія (німецька мова та українська мова); (БА) Марченко Н.В. 2009 3508
67 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Порівняльна статистика німецької та української мов; (БА) Артьомцев О.В. 2009 4081
68 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова); (БА) Марченко Н.В. 2009 3688
69 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Практичний курс другої іноземної мови та переклад (німецька мова); (БА) Артьомцев О.В. 2009 3462
70 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Практичний курс першої (основної) іноземної мови (німецька); (БА) Марченко Н.В. 2009 3565
71 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Практика перекладу з першої іноземної мови) (англійська мова)" (БА) Харченко О.В. 2013 4748
72 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи інформатики та прикладної лінгвістики" (БА) Гузь О.І. 2012 4592
73 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Історія першої іноземної мови; (для БА СП ;Переклад;) Харченко О.В. 2008 3078
74 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Історія англо-американської літератури; (БА) Харченко О.В. 2009 3692
75 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Переклад ділового мовлення; (для БА СП ;Переклад; англійська мова) Харченко О.В. 2008 3081
76 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Порівняльна стилістика англійська та українська мова) (для БА СП ;Переклад; англійська мова) Харченко О.В. 2008 3082
77 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова) (БА) Артьомцев О.В. 2009 4080
78 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Вступ до мовознавства; Саєвич І.Г. 2008 3433
79 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Історія світової літератури; (для БА) Дорофеєва Н.І. 2008 3262
80 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Практикум з українського ділового мовлення; (для МА) Касьянова С.П. 2008 3269
81 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Практичний курс першої іноземної мови (англійська мова); (для БА) Бахов І.С. 2007 3059
82 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Семантико-стилістичні особливості перекладу (німецька мова); (БА) Артьомцев О.В. 2009 3725
83 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Сучасна українська література; (для БА) Касьянова С.П. 2008 3277
84 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Теорія соціального управління; Харченко О.В. 2008 3332
85 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Семантико-стилістичні особливості перекладу; Мірончук Т.А. 2008 3485
86 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Спецкурс з основ художнього перекладу (німецька мова); (БА) Марченко Н.В. 2009 3511
87 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Теорія та практика перекладу з першої іноземної мови галузевого спрямування; (німецька мова) (БА) Марченко Н.В. 2009 3567
88 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Технічна іноземна мова; (СП) Харченко О.В. 2009 3428
89 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни ;Управління персоналом; для БА, СП) Круковська-Сіневич Т.В. 2007 2969
90 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Фонетика" (БА) Пуцова Л.І. 2009 3569
91 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Лінгвокраїнознавство (другої іноземної мови) (німецька мова) (БА) Артьомцев О.В. 2011 4423
92 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Переклад науково-технічних текстів (письмовий) (англійська мова) (БА) Харченко О.В. 2011 4426
93 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Латинська мова" (БА) Домніч В.Г. 2011 4408
94 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Спецкурс з основ художнього перекладу (англійська мова) (БА) Мірончук Т.А. 2011 4375
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013