ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність:Економіка і підприємництво «молодший спеціаліст»
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Англійська ділова мова (для молодших спеціалістів) Сакун Л.В 2003 1413
2 Англійська мова (для молодших спеціалістів) Карпусь І.А 2001 149
3 Архівознавство(для МС, БА) Казанчан А.К 2008 3208
4 Безпека життєдіяльності (для молодших спеціалістів) Данильчук Н.В 2006 2708
5 Бюджетна система (для молодших спеціалістів) Чернєй С.І 2006 2791
6 Бюджетна система (для молодших спеціалістів) Черномаз Г.М 2009 4211
7 Вища математика (для молодших спеціалістів, бакалаврів) Юртин І.І 2009 4089
8 Всесвітня історія ч. ІІІ "Нова історія країн Європи та Америки" ч. ІV "Новітня історія країн Європи та Америки" Утвенко В.В 2008 3067
9 Географія туризму (для молодших спеціалістів, бакалаврів) Вольвач Ф.В 2009 4090
10 Гроші та кредит (для молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів економічних спеціальностей) Пахомов В.І 2002 913
11 Дослідження операцій (для бакалаврів) Чорней Н.Б., Чорней Р.К., Юнькова О.О 2004 1560
12 Екологія (для молодших спеціалістів) Данильчук Н.В 2006 2711
  Економіка готельного та туристичного бізнесу (БА) Кобржицький В.В 2010 4516
13 Економіка підприємства (для молодших спеціалістів) Бондар Н.М 2001 743
14 Економічна історія Чернєй С.І 2006 2793
15 Етика ділового спілкування (для молодших спеціалістів) Касьянова С.П 2004 1666
16 Етика та естетика (для молодших спеціалістів) Дорофеєва Н.І 2006 2714
17 Етика та психологія ділового спілкування (для молодших спеціалістів) Дорофеєва Н.І 2006 2713
18 Іноземна ділова мова(іспанська) (для молодших спеціалістів) Сакун Л.В., Туленкова І.М 2005 1287
19 Іноземна ділова мова (французька) (для молодших спеціалістів) Сакун Л.В., Биков Д.А 2005 1297
20 Іноземна мова (іспанська) (для молодших спеціалістів, бакалаврів немовних спеціальностей) Туленкова І.М 2004 3301
21 Іноземна мова (французька) Костюк Т.О 2005 2316
22 Інформатика (для молодших спеціалістів) Карпенко С.Г 2007 2924
23 Інформатика та комп'ютерна техніка (для молодших спеціалістів напряму 0501 "Економіка і підприємство") Мащакевич О.М.  Шикова О.М 2007 2850
24 Інформатиката комп'ютерна техніка (для молодших спеціалістів) Карпенко С.Г 2006 877
25 Інформаційні системи і технології у фінансах МащакевичО.М., Шикова О.М 2007 2851
26 Історія економічних вчень (для молодших спеціалістів) Пророченко Є.В 2012 2839
27 Культурологія (для молодших спеціалістів) Дорофеєва Н.І 2006 2723
28 Математика (для молодших спеціалістів) Нестерова О.Д., Торбін Г.М., Юртин І.І 2006 2466
29 Математичне програмування (для бакалаврів) Ржевський С.В., Дюженкова О.Ю 2001 730
30 Менеджмент інфраструктури виробництва Захарова О.П 2006 2840
31 Облік у бюджетних установах (для БА) Базась М.Ф., Шевченко Т.І 2008 3226
32 Організація виробництва (для молодших спеціалістів спеціалізації «Економіка та управління бізнесом») Москалькова Н.М., Омельченко А.П 2006 1577
33 Організація виробництва (для молодших спеціалістів) Пророченко Є.В 2012 2862
34 Організація готельного виробництва (для молодших спеціалістів) Пащенко І.Н 2002 1096
35 Організація діяльності в офісі (для молодших спеціалістів спеціальності «Організація виробництва») Берестецька Л.М 2002 1045
36 Організація підприємницької діяльності у сфері готельного та туристичного обслуговування (для молодших спеціалістів, бакалаврів) Захарчин Г.М 2003 1319
37 Організація працевлаштування (для молодших спеціалістів) Чемерис А.Т 2001 776
38 Організація та охорона праці (для молодших спеціалістів) Швець Н.Г 2002 879
39 Основи агробізнесу (для бакалаврів, спеціалістів) Гамкало З.Г 2004 1790
40 Основи екології (для молодших спеціалістів) Данильчук Н.В 2006 2734
41 Основи економічної теорії Руденко Н.В 2009 4222
42 Основи економічної теорії (для молодших спеціалістів економічного напряму) Осокіна В.В 2001 720
43 Основи зовнішньоекономічної діяльності в АПК (для молодших спеціалістів) Тьорло В.О 2004 1603
44 Основи організації та охорони праці (для молодших спеціалістів) Данильчук Н.В 2006 2735
45 Основи політології (для молодших спеціалістів, бакалаврів) Бабкіна О.В., Дмитраш Т.Г 2001 821
46 Основи права (для бакалаврів, спеціалістів) Владиченко С.Д 2003 1401
47 Основи управління бізнесом (для молодших спеціалістів) Федулова Л.І 2001 658
48 Основи управління в сільському туризмі та агротуризмі Коберніченко Т.О 2005 2091
49 Основи управління готельним бізнесом (для молодших спеціалістів) Пащенко І.Н 2002 1041
50 Оцінна діяльність Базась М.Ф., Матюха М.М 2004 1758
51 Ревізія і контроль діяльності підприємств Базась М.Ф 2002 1241
52 Розміщення продуктивних сил (для БА) Дорошенко Л.С 2008 3235
53 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка (для молодших спеціалістів, бакалаврів) Дорошенко Л.С 20094230
54 Секретарська справа Лапицька Н.І 2000 553
55 Системи технологій(для бакалаврів) Лопатенко Л.О 2004 3123
56 Соціологія (для молодших спеціалістів) Дембіцька Н.А 2006 2780
57 Статистика (для молодших спеціалістів) Захожай В.Б., Ткач Б.П 2002 1027
58 Технології виробництва (для молодших спеціалістів) Карач В.С., Карач Я.П 2005 2037
59 Українська ділова мова (для молодших спеціалістів) Макеєва О.М 2001 656
60 Українська та зарубіжна культура (для молодших спеціалістів) Дорофеєва Н.І 2006 2758
61 Фінанси (для молодших спеціалістів) Міняйло О.І 2006 2824
Методичні рекомендації
62 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз» (для молодших спеціалістів) Коломійченко Н.І 2001 809
63 Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт зі спеціальності «Організація виробництва" (для молодших спеціалістів) Пророченко Є.В 2012 2948
64 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту» (для бакалаврів) Баєва О.В 2006 2680
65 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи менеджменту" (для БА) Фетісова Н.І 2008 3341
Програми практик
66 Програма навчальної практики за спеціальністю «Організація виробництва» спеціалізація «Економіка та управління бізнесом» (для молодших спеціалістів) Москалькова Н.М., Омельченко А.П 2004 1577
67 Програма навчальної практики за спеціальністю «Організація виробництва» спеціалізації «Управління офісом» (для молодших спеціалістів) Берестецька Л.М., Бочок Т.В 2003 1363
68 Методичні рекомендації до теми «Контракти та угоди» навчальної практики з дисципліни «Іноземна ділова мова(англійська)»
(для спеціальності «Організація виробництва»)
Шутов О.М., Шутова І.Д 2006 2564
69 Програма виробничої практики за спеціальністю «Організація виробництва» спеціалізації «Управління офісом» (для молодших спеціалістів) Пророченко Є.В. 2012 3549
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013