Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Подаровані книги - 2024

2024 / 2023 / 2022 / 2021

 


29.02.2024


Новий книжковий дарунок нашій Бібліотеці передала доктор філософії та доцент кафедри дизайну ІКІТД Каменецька Юлія В’ячеславівна.
Це каталог виставки студентського екслібриса. В каталозі представлено роботи студентів 2 курсу ІКІТД МАУП.
Щиро вдячні за увагу до нашої книгозбірні!


29.02.2024


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом щиро вдячна кандидату мистецтвознавства та доценту кафедри дизайну ІКІТД Нестеренку Петру Володимировичу за подарований бібліографічний покажчик його наукових праць.
У покажчику подано науковий доробок кандидата мистецтвознавства, доцента, завідувача проблемної науково-дослідної лабораторії Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, члена Національної спілки художників України, Національної спілки майстрів народного мистецтва України, президента Українського екслібрис-клубу, члена-кореспондента Української академії геральдики, товарного знаку та логотипу, лауреата Літературно-мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького.
Видання адресоване науковцям у сфері теорії та історії мистецтва, викладачам, аспірантам та студентам.


22.02.2024


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом висловлює щиру подяку Муравйову Кирилу Володимировичу - проректору, доктору юридичних наук, професору кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого за подаровані примірники монографії «ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ».
У монографії охарактеризовано сучасний стан дослідження проблем реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань на підставі чого запропоновано авторське визначення політики у сфері виконання покарань, проаналізовано особливості становлення та розвиток державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;
- розкрито мету, завдання та принципи реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;
- окреслено форми та методи реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;
- визначено правові засади реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;
- запропоновано поняття юридичних елементів механізму реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;
- охарактеризовано особливості гарантій реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;
- розкрито поняття суб’єктів реалізації державної політики у сфері;
- окреслено напрямки удосконалення системи управління органів та установ виконання покарань, кадрового забезпечення органів та установ виконання покарань, соціального та правового забезпечення працівників органів та установ виконання покарань, матеріально технічного і фінансового забезпечення органів та установ виконання покарань, а також забезпечення дотримання прав осіб, які відбувають кримінальне покарання;
- встановлено об'єктивні передумови вдосконалення адміністративно-правового забезпечення реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;
- окреслено напрямки вдосконалення контролю за реалізацією державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;
- запропоновано шляхи оптимізація системи органів та установ виконання покарань;
- окреслено зарубіжний досвід реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та можливості його використання в Україні;
- розкриті концептуальні засади вдосконалення реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.
Для наукових, науково-педагогічних і практичних працівників правничої й соціальної сфери, а також студентів вищих юридичних навчальних закладів і факультетів.


01.02.2024


Бібліотека Академії вдячна співробітникам Навчально - наукового інституту права ім. князя Володимира Великого за подаровані примірники монографії Швець В.О. "СУДОВИЙ ЗАХИСТ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД РЕЙДЕРСЬКИХ ЗАХОПЛЕНЬ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ".
В монографії викладено питання судового захисту суб'єктів господарювання від рейдерських захоплень на сучасному етапі розвитку України. Зроблено спробу розкрити сутність рейдерства та особливості його проявів на території нашої держави. Визначено проблеми, з якими стикаються суб'єкти господарювання під час антирейдерського захисту. Значну увагу приділено міжнародній практиці судового захисту суб'єктів господарювання від рейдерських нападів. Проаналізовано стан судового захисту вказаних суб'єктів від рейдерських захоплень на території України, виявлено прогалини та недоліки законодавства, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства у визначеній сфері з урахуванням міжнародного досвіду. В роботі використано чисельну кількість судових справ в сфері рейдерських нападів як національного судочинства, так і міжнародного.
Монографія розрахована на широке використання аспірантами, викладачами, науковцями, юристами-практиками, фахівцями, діяльність яких пов'язана зі здійсненням антирейдерського захисту суб'єктів господарювання, а також буде корисною для суб'єктів господарювання під час розробки ними програм захисту від рейдерства.


31.01.2024


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом висловлює щиру подяку докторці філософії у галузі права Смородиній Аллі за подарований примірник монографії «ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ».
У монографії розглянуто науково-теоретичні і практичні проблеми правового регулювання ліцензійного договору.
Книга розрахована на широке коло читачів та може бути цікавою для учених, викладачів, практиків, суддів, здобувачів наукового ступеня, студентів.

 

 


25.01.2024


Дякуємо за новий книжковий дарунок Цивіну Михайлу Наумовичу, кандидату технічних наук, доценту, професору кафедри дизайну ІКІТД МАУП.

Матвієнко О.В., Цивін М.Н. ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА: ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ.
Монографія присвячена обгрунтуванню теоретико-методологічних основ розвитку інформаційної освіти в Україні в умовах цифрових трансформацій.

Матвієнко О.В., Цивін М.Н. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ НАУКИ.
У даному посібнику дотримано підходу, який полягає у використанні терміну «документно-інформаційна наука» як узагальнюючого щодо бібліотекознавства,документознавства та архівознавства, книгознавства із збереженням їх об'єктів, предметного поля досліджень, понятійно-термінологічного апарату.


19.01.2024


Бібліотека Академії вдячна директору Навчально - наукового інституту права ім. князя Володимира Великого Кислому А.М., який передав в подарунок монографію Сиводєда І.С. “ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ ВЧИНЕНІ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ”.
У монографії на основі дослідження комплексу питань, що виникають під час розслідування кримінальних правопорушень, які вчинені на окупованих територіях України, сформульовані наукові положення та одержані результати, що у сукупності спрямовані на вирішення важливого наукового завдання в галузі криміналістичної методики й містять практичні рекомендації щодо збирання доказів та затримання правопорушників.
Розглядаються теоретичні і практичні проблеми розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, життя і здоров’я, волі, честі та гідності особи, статевої свободи та статевої недоторканості, правопорушень проти власності, довкілля, громадської безпеки та громадського порядку, у сфері охорони державної таємниці та недоторканності державних кордонів, у сфері службової діяльності, проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення), миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, які вчинені на окупованих територіях України з урахуванням сучасного стану кримінального процесуального законодавства та правоохоронної діяльності.
Видання стане в нагоді науковцям, викладачам, та практичним працівникам правоохоронних органів, які приймають участь у розслідуванні та розкритті вищенаведеної категорії кримінальних правопорушень.


18.01.2024


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом вдячна Чуєнко Валентині Іванівні, кандидатці юридичних наук, доцентці кафедри цивільно-правових дисциплін та міжнародного права Навчально - наукового інституту права ім. князя Володимира Великого за подаровані примірники монографії - "ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ".
У монографії досліджено особливості правового регулювання статусу біженців в Європейському Союзі на основі універсальних норм міжнародного права, права ЄС та національного законодавства держав - членів, а також визначення перспектив його розвитку під впливом європейської міграційної кризи 2015 р.
Авторка розкриває основні положення Директиви Ради 2001/55/ЄС (Директиви про тимчасовий захист) у контексті визначення правового статусу українських переміщених осіб у країнах ЄС.
Відмічено, що в нинішніх умовах повномасштабного військового вторгнення росії механізм дії надання тимчасового захисту українцям на підставі зазначеної Директиви ще перебуває в стадії апробації, у деяких державах - членах ЄС існують положення національного законодавства, що не відповідають Директиві або ускладнюють практичне застосування її положень.
Як напрям подальших розвідок визначено питання створення механізмів, спрямованих на запобігання кризовим ситуаціям, що можуть виникнути в країнах повернення у зв'язку із закінченням дії тимчасового захисту, що має стати загальним складником механізму функціонування цього інституту.
Авторка відзначає важливість реформування й удосконалення правового регулювання статусу українських біженців в Європейському Союзі, щоб забезпечити їм кращий захист та сприяти їхній успішній інтеграції в нове суспільство. Заходи, зазначені в монографії, можуть стати основою для розроблення політичних рішень та законодавчих актів, спрямованих на досягнення окресленої мети.
Для науковців, викладачів, аспірантів, правників та всіх, хто цікавиться правом Європейського Союзу.


04.01.2024


Щиро вдячні Орел Марії Григорівні, докторці наук з державного управління, професорці кафедри публічного адміністрування Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу МАУП за подарований примірник навчально-методичного посібника "ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ".
Посібник підготовлено для здобувачів вишів, які навчаються за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування".
Курс має допомогти сформувати світогляд щодо особливостей, принципів і закономірностей функціонування системи публічного управління та адміністрування як сукупності інститутів державного управління, місцевого самоврядування, громадянського суспільства відповідно до покладених на них функцій і повноважень, відносин, явищ, процесів, моделей та механізмів, що характеризують суть публічного управління та адміністрування на різних рівнях управління (вищому, центральному, регіональному та місцевому), навичок розроблення і впровадження заходів із забезпечення результативної та ефективної діяльності суб`єктів публічної сфери.

 

 

 

 

Подаровані книги 2024 / 2023 / 2022 / 2021

Пошук по сайту: