Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Подаровані книги - 2023

2024 / 2023 / 2022 / 2021

 


15.12.2023


Міжрегіональна Академія управління персоналом спільно з Харківським національним університетом радіоелектроніки (кафедра українознавства), Міжнародним фондом азербайджанців світу та Харківським обласним товариством азербайджансько-української дружби «ДОСТЛУГ» організувала захід в рамках відзначення 100-ліття з дня народження загальнонаціонального лідера азербайджанського народу Гейдара Алієва.
Бібліотека отримала в подарунок книгу "СВІТЛО РОЗУМУ ТА МУДРОСТІ".
Дана книга є збірником, який містить наукові праці на актуальні теми, пов'язані з дослідженням українсько-тюркської спільної культурної спадщини.
У збірнику розглядаються проблемні питання з історії, філософії, географії, мови, культури, міжнародних відносин українського та тюркського народів у цивілізаційному вимірі.
Виконано дослідження українських, турецьких, зокрема кримськотатарських писемних джерел, археологічних пам'яток та історіографії уможливлюють об'єктивно висвітлювати розвиток та оцінку історичних подій.
Запрошуємо до ознайомлення!


13.12.2023


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом вдячна Морозову Олександру Федоровичу - доктору технічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України та директору Інституту комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну - Чолишкіній Ользі Геннадіївні за подаровані примірники монографії "ПОТУЖНІСТЬ ПРАКТИЧНОГО РОЗУМУ: У 2 Ч. Ч. ІІ: КРОСТЕОРІЯ І НЕОПРАКТИКА ІНОВАТИКИ".
У монографії висвітлено історичні і просторово-часові інверсії структури українського суспільства, економічного виробництва і природокористування в сучасних умовах еколого-соціально-економічного устрою держави, які все більше відстають від її історично справедливого еволюційного підпорядкування всесвітнім законам живої і неживої природи та суспільства.
Розглянуто потреби науково-теоретичного та методологічного осмислення щодо формування нових підходів до кростеорії та неопрактики іноватики. При агрегатуванні способів реалізації практичних кроків "звершення" реформ у просторі еколого-соціально-економічних ресурсів, що є об'єктами права власності українського народу не фрагментарно, а спирається на практичні та наукові світоглядні закони живої і неживої природи і суспільства.
Для керівників організацій і підприємств, науковців і фахівців у сфері когнітивних практичних систем і технологій ринкової економіки та соціальної практики управління інформаційною сферою та інноваційною діяльністю, а також для державних службовців, аспірантів, студентів закладів вищої освіти.


04.12.2023


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом висловлює щиру подяку Анатолію Михайловичу Кислому - директору Навчально - наукового інституту права ім. князя Володимира Великого, доктору юридичних наук, професору за подаровані примірники посібника "НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ", який вийшов за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В.О. Заросила та доктора юридичних наук, професора A.M. Кислого.
Навчальний посібник, який підготовлено фахівцями навчально-наукового інституту права ім. Володимира Великого МАУП розрахований на вивчення основних напрямів діяльності одного з головних антикорупційних органів в Україні, який створений після Революції Гідності.
У посібникові коротко проаналізовано історичні витоки корупції та необхідності протидії цьому явищу.
Крім того проаналізовано структуру, форми і методи діяльності Національного антикорупційного бюро України та його повноваження і права.
Рекомендовано для студентів юридичних спеціальностей, які вивчають структуру правоохоронних органів та їх діяльність в Україні, практикуючих юристів та інших осіб, які цікавляться проблемами запобігання і протидії корупції.


01.12.2023


Щиро вдячні директорці Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу МАУП Інні Семенець-Орловій та викладачам інституту за подарований примірник науково-публіцистичного видання "НОВИЙ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ КУРС УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СВІТУ" за загальною редакцією Г.А. Дмитренка, В.В. Олійника.
В книзі розкривається зміст відповіді на два питання, сакраментальних для України.
Перше: «Чому їй не вдалося за 30 років незалежності довести свою суб'єктність і стати на шлях цивілізаційного розвитку з власним «обличчям».
Друге: «Що робити, щоб дійсно розпочати післявоєнний етап (фазу) цього розвитку». Саме в такому ракурсі розглядається Новий людиноцентричний управлінський курс для України, що сприяє забезпеченню стрімких кроків до прогресу і розкриваються шляхи реалізації національної ідеї: «Розвиток України як цивілізованої держави в контексті нового гуманізму», квінтесенцією якої є людиноцентризм.
Призначено для патріотично налаштованих, освічених і масштабно мислячих громадян, з вірою у другу, вже продуктивну фазу руху України в цивілізаційному напрямі, щоб спільно з іншими країнами протистояти глобальним загрозам людству.


28.11.2023


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом висловлює щиру вдячність Заслуженій художниці України, докторці мистецтвознавства – Іві Павельчук за подаровані примірники книги «У ЗАДЗЕРКАЛЛІ ПОСТІМПРЕСІОНІЗМУ: ЖИВОПИС ІГОРЯ МЕЛЬНИЧУКА».
Монографію присвячено творчості сучасного українського постімпресіоніста Ігоря Мельничука. Це видання продовжує фундаментальне дослідження: "Постімпресіонізм в українському живописі XX - початку XXI століть: історичні витоки, джерела інспірацій, специфіка розвитку" (2020), у якому в міжнародний науковий обіг було вперше введено поняття "український постімпресіонізм".
Актуальність проблематики зумовлена необхідністю осмислення феномену постімпресіонізму в українському образотворчому мистецтві на зламі ХХ-ХХІ століття. Висвітлено культуро-філософський феномен постімпресіонізму з його підкресленою увагою до національної специфіки сприйняття, що було абсолютно неприйнятним у період радянської культурної стагнації.
Аналіз асоціативно-символічної природи постімпресіоністичного живопису розкриває сучасній європейській аудиторії самобутність незламного українського темпераменту, загартованого у протидії іноземним завойовникам.
Досліджено та систематизовано уперше основні тенденції у творчості І.Мельничука 1990-2020-х років у жанрах пейзажу, портрета та тематичної композиції.
Для студентів спеціальностей "Історія мистецтва", "Дизайн", а також науковців, аспірантів та всіх небайдужих до історії української культури.


02.11.2023


Вдячні Каменецькій Юлії В’ячеславівній, доктору філософії, доценту кафедри дизайну Інституту комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну за подароване авторське видання «ЕКСЛІБРИСИ. ГРАФІКА» та підручники з мистецтва, живопису з особистої бібліотеки.


24.10.2023


Щиро вдячні директорці Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу Інні Семенець-Орловій за подаровані примірники монографії – «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ», де вона є одним з рецензентів.
У монографії висвітлюються проблеми державного регулювання ринку медичних послуг в Україні, здійснено їх аналіз, визначено напрямки реформування механізму регулювання ринку медичних послуг в умовах реалій сьогодення.
Важливим аспектом є напрацювання теоретико-методологічних підходів щодо формування понятійно-категорійного апарату державного регулювання ринку медичних послуг, який на сьогоднішній день є досить обмеженим та не відображає основних елементів функціонування такого ринку.
Приділено увагу структуруванню механізму державного регулювання ринку медичних послуг через визначення завдань, цілей, функцій, важелів і методів такого регулювання.
Монографія розрахована на науковців, спеціалістів, які приймають рішення у сфері формування ринку медичних послуг, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів.


20.10.2023


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом вдячна директору Інституту комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну – Чолишкіній Ользі Геннадіївні, кандидату технічних наук та Піскунову Олексію Германовичу, кандидату фізико–математичних наук, доценту кафедри комп’ютерних інформаційних систем і технологій за подаровані примірники книг «РОЗРОБКА КОНСОЛЬНИХ ДОДАТКІВ КОМПІЛЯТОРАМИ C++».
Підручник присвячений структурному програмуванню та питанням розробки, тестування і документування консольних додатків на компіляторах C++.
У першому та другому розділах розглянуто: оператори розгалуження, циклів, безумовного переходу; макроси; функції; перевантаження функцій; функції, що вбудовуються; захоплення пам'яті і системи стеження за витоками пам'яті; обробка текстових файлів та аргументів командного рядка; елементи інкапсуляції, тестування та поліморфізму.
У третьому розділу розглянуто прямий доступ до файлів, структури та зв'язні списки.
Четвертий розділ присвячено основам об'єктно-орієнтованого програмування.


18.10.2023


Щиро вдячні ректору Міжрегіональної Академії управління персоналом – Гончаренку Михайлу Федоровичу, доктору економічних наук, професору за подаровані примірники монографії «СТАЛИЙ РОЗВИТОК: СУЧАСНА ПАРАДИГМА, РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ».
Монографія присвячена дослідженню сучасних теорій, концепцій та моделей сталого розвитку.
У дослідженні акцентується увага на основних характеристиках концепцій регіонального економічного розвитку, проблемних питаннях оцінки індикаторів сталості у контексті соціально-економічного розвитку.
Досліджено сутність екологічно сталого розвитку з позицій процесів глобалізації та регіоналізації.
Здійснено оцінку глобальних проблем людства, вирішення яких потребує формування цілісної системи заходів, методів, інструментів, реалізованих на мікро-, макро- та мегарівнях соціально-еколого-економічної системи.
Визначені основні напрямки формування концепції сталого розвитку економіки з врахуванням екологічних чинників, проблеми й стратегічні напрямки забезпечення сталого економічного розвитку, а також окреслено пріоритети інноваційного забезпечення екологічного розвитку.
Видання розраховане на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників.


09.10.2023


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом вдячна голові оргкомітету - Сервецькому І.В., доктору юридичних наук, доценту Навчально - наукового інституту права ім. князя Володимира Великого за подарований збірник науково-практичної конференції "ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ", яка проходила 26 травня 2023 року.


03.10.2023


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом висловлює щиру подяку Муравйову Кирилу Володимировичу - директору Інституту підготовки наукових кадрів, доктору юридичних наук, професору кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Навчально - наукового інституту права ім. князя Володимира Великого за подаровані примірники монографії «ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)».
В даній монографії проаналізовано адміністративно правове забезпечення функціонування національної системи кібербезпеки України.
Доведено доцільність розмежування понять національної системи кібербезпеки та національної системи забезпечення кібербезпеки як різних категорій для використання стосовно різних явищ правової дійсності.
Визначено місце і роль норм адміністративного законодавства України у нормативному забезпеченні національної системи кібербезпеки України.
Розгянуто складові національної системи кібербезпеки України.
Сформовано поняття національної системи забезпечення кібербезпеки України.
Для науковців викладачів практичних працівників та всіх хто цікавиться зaзначеними питаннями.


26.09.2023


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом вдячна завідувачу кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Навчально - наукового інституту права ім. князя Володимира Великого - Бортнику Валентину Анатолійовичу та заступниці завідувача кафедри - Лісовській Юлії Петрівні за подаровані примірники навчального посібника «КРИМІНОЛОГІЯ: ІСТОРІЯ ТА КОЛАБОРАНТНО-ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ».
У посібнику визначаються історичні та сучасні проблеми воєнного стану в Україні щодо кримінології як науки про злочинність.
Висвітлено архетипно-ментальну змістовність олігархату як кланового середовища в кримінології.
Акцентовано увагу на віктимології як особливому напрямку кримінологічної науки про проблеми потерпілого від злочину.
Розкрито джерела кібернетичних та колаборантно-воєнних загроз.
Передбачено в прикладних аспектах кримінології ритмодинаміку як збалансований характер дій щодо правил та норм поведінки суб’єктів міжвідомчо-силових структур із числа юридичних та фізичних осіб.
Розраховано на студентів, курсантів та викладачів вищих навчальних закладів України.


14.09.2023


Директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу, завідувач Кафедри публічного адміністрування МАУП – Інна Андріївна Семенець-Орлова подарувала Біліотеці колективну монографію «РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ВЕКТОРА УКРАЇНИ (КЕЙСИ РОЗБУДОВИ ОСВІТИ ТА ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ Й ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ)».
У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади розвитку публічного управління в контексті євроінтеграційного курсу сучасної України. Розкрито зміст та процесуальні аспекти суспільних перетворень у гуманітарній сфері, реформ у галузі освіти з метою забезпечення гарантій реалізації права людини на доступну та якісну освіту в нестабільних умовах довкілля та надзвичайних обставинах. Узагальнені сучасні концепції суспільного розвитку у стратегічному плануванні, програмуванні, моделюванні, проектуванні реформ Узагальнені напрямки публічної політики у сфері розбудови економіки для забезпечення безпеки та досягнення цілей сталого розвитку, запропоновані шляхи адаптації кращого зарубіжного досвіду в цьому напрямку в сучасній Україні.
Монографія розрахована на студентів, аспірантів та докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників, публічних службовців, керівників організацій економічної сфери, закладів освіти, установ сектору безпеки й оборони, представників громадянського суспільства, які цікавляться питаннями розбудови публічного управління та суспільного розвитку в умовах сьогодення.


13.09.2023


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом вдячна Морозову Олександру Федоровичу - доктору технічних наук, заслуженому діячу науки і техніки України, професору Інституту комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну за подаровані примірники монографії "ПОТУЖНІСТЬ ПРАКТИЧНОГО РОЗУМУ: У 2 Ч. Ч. І: ІННОВАТИКА ЦІЛЕСПІЛЬНИХ ЕФЕКТІВ ВІД ЄДНОСТІ В СВІДОМОСТІ УЯВНОГО І ДІЙСНОГО".
Представлено авторське бачення та пояснення унікального явища природи - "потужність практичного розуму людини" як фактичне джерело інформації.
Доведено існування властивості дуалізму усвідомленої інформації, що складається з уявної та дійсної частин. Інформація представлена як результат лексикографічного відображення та обробки в людській свідомості різноманіття навколишнього світу, зокрема в еколого-соціально-економічних системах.
Розглянуто шляхи визначення наукової (інноваційної) інформації та формалізації її як економічної цінності, як комерційної таємниці, як об'єкта інтелектуальної власності, як джерела отримання цілеспільних ефектів в усіх сферах діяльності суспільства.
Досліджено та пояснено онтологічні засади проблем представлення інформації як об'єктів для подальшого врахування у процесах організаційно-технічного забезпечення їх інформаційної безпеки.
Для керівників і фахівців підприємств, науковців, фахівців у сфері управління інноваційною діяльністю, інформаційною сферою, державних службовців, аспірантів, студентів закладів вищої освіти.


07.09.2023


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом висловлює щиру подяку Муравйову Кирилу Володимировичу - директору Інституту підготовки наукових кадрів, доктору юридичних наук та Муравйовій Ірині Анатоліївні, декану Навчально - наукового інституту права ім. князя Володимира Великого, кандидату юридичних наук за подаровані примірники монографії "ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ'ЄКТІВ МИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН".
В монографії визначено зміст адміністративно-правового статусу суб'єктів митних правовідносин, сформульовано поняття та їх класифікацію, розкрито сутність та особливості адміністративно-правового статусу, розглянуто адміністративно-правові основи діяльності, окреслено структуру адміністративно-правового статусу.
Узагальнено зарубіжний досвід правового регулювання діяльності суб'єктів митних правовідносин та можливості його використання в Україні.
Для науковців, викладачів, практичних працівників, а також всіх, хто цікавиться зазначеними питаннями.


14.08.2023


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом висловлє щиру подяку Шевченку Роману Юрійовичу, кандидату географічних наук, доценту кафедри заповідної справи та рекреаційної діяльності Державної екологічної Академії післядипломної освіти та управління за подаровані книги - "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ", "КАРТОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ М. КИЄВА", "ГЕОДЕЗІЯ ТА КАРТОГРАФІЯ", "ДИСТАНЦІЙНІ МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ". Видання будуть корисними студентам, фахівцям та науковцям природничих та технічних наук.


21.07.2023


Вже кілька років поспіль Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом отримує у дарунок від професора, доктора юридичних наук Сергія Лисенка художню літературу з власної бібліотеки та книги, автором яких він є.
В Бібліотеці засновано «ІМЕННИЙ ФОНД СЕРГІЯ ЛИСЕНКА», де розміщена інформація про книги, які були подаровані нашій книгозбірні.
Подарувавши книгу, ви даєте можливість продовжити їй життя. Як знати, можливо, саме ваша книга принесе користь ще не одній людині.
Дякуємо кожному, хто дарує книги з власних бібліотек!


17.07.2023


Візитну картку і гордість будь-якого навчального закладу становлять імена випускників, що зажили слави у набутій в альма-матер професії, Міжрегіональна Академія управління персоналом не є винятком.
Сергій Лисенко – професор, доктор юридичних наук, один із випускників Академії, автор багатьох книг, є постійним дарувальником нашій Бібліотеці.
Приємно, що ця добровільна ініціатива направлена на підвищення інтересу і доступу до книг, надихає людей дарувати власні видання.
Сьогодні ми висловлюємо подяку автору за подаровані примірники книги «БЕЗПЕКА НА МЕЖІ СВІТІВ».
Дослідження на тему безпеки… Як правильно її розуміти, оцінювати і, головне, забезпечувати?
Нова книга автора надає спеціальну інформацію по-особливому. Серединна територія або прикордонна територія, як він назвав українську землю та інші аналогічні, які існують між двома сильними і принципово різними людськими спільнотами, допомагає розкрити глибокий сенс поняття безпеки. Автор аналізує особливості і умови безпечного існування сучасного, як мінімум, двополярного світу.
Книга є белетристикою і підручником одночасно. Обов’язково буде цікавою і корисною для широкого кола читачів.


07.06.2023


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом вдячна Анатолію Михайловичу Кислому - директору Навчально - наукового інститута права ім. князя Володимира Великого, доктору юридичних наук, професору за подаровані навчальні посібники Сервецького І.В. та ін. "СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ".
У посібнику систематизовано основні нормативно-правові акти, які стосуються діяльності державних органів України.
Наведені основні нормативні акти в яких містяться пріоритети національних інтересів та забезпечення національної безпеки України. Основні напрями національної безпеки: стримування - розвиток оборонних і безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України; детермінація - забезпечення високої готовності Збройних Сил та інших військових формувань для відстоювання національних інтересів України; партнерство - розвиток міжнародного співробітництва у сфері безпеки.
Навчальний посібник буде корисним для студентів, молодих наукових та науково-педагогічних працівників, аспірантів та докторантів.


22.05.2023


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом висловлює щиру подяку Анатолію Михайловичу Кислому - директору Навчально - наукового інституту права ім. князя Володимира Великого, доктору юридичних наук, професору за подаровані навчальні посібники Гордієнко С.
"МОЛОДОМУ НАУКОВЦЮ КОРОТКО ПРО НЕОБХІДНЕ" та О. М. Джужі, Д. М. Тичини, Л. В. Сорокіної "КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ".


19.05.2023


Сьогодні ми висловлюємо подяку за подаровану книгу "БЕЗПЕКА ТУРИЗМУ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ" її авторам, викладачам Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу МАУП - Миколі Левченку, Ірині Каліній, Марині Кривоберець.
Ті, хто предають свої книги до фонду Бібліотеки чітко розуміють, що їх наукові видання допоможуть в забезпеченні освітнього процесу та обов'язково знайдуть свого читача.


15.05.2023


Висловлюємо подяку Геннадію Слободянику, професору Міжрегіональної Академії управління персоналом, доктору психологічних наук, кандидату медичних наук, за подаровані примірники книги "КЛІТИННА БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ".
Даний короткий навчальний посібник являє собою виклад основних понять, знань та положень курсу клітинної біології людини. Призначений для студентів медичних вузів, фармакологічнихних факультетів університетів та слухачів системи післядипломноі професійної медичної освіти.


20.03.2023


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом вдячна Анатолію Михайловичу Кислому - директору Інституту права, доктору юридичних наук, професору за подаровані примірники монографії С.Г.Гордієнка "ҐЕНЕЗА СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ".
Монографію присвячено міждисциплінарному аналізу такого звичного для всіх, на перший погляд, феномену державної безпеки. Методологія дослідження переконливо доводить, що зазначений феномен має складну багатошарову структуру й підпорядковується закономірностям функціонування й розвитку складних соціальних систем.
У роботі досліджено теоретичні та суто прикладні проблеми безпеки країни, території, суспільства і органів влади та управління; наведено й проаналізовано практику правового та нормативного їх захисту в умовах сьогодення; визначено компетенцію органів влади у даній сфері; наведені пропозиції стосовно її оптимізації.
Монографія розрахована на науковців, викладачів, здобувачів наукових ступенів, студентів, державних службовців, тобто усіх, хто цікавиться проблемою забезпечення державної безпеки України.


08.02.2023


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом висловлює щиру подяку Анатолію Михайловичу Кислому - директору Інститут права, доктору юридичних наук, професору за подаровані примірники навчального посібника "ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ ЛЮДИНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ".
У навчальному посібнику висвітлено актуальні питання, що стосуються забезпечення реалізації цивільних прав та обов'язків людини на національному та міжнародному рівні; розкрито сутність судової форми захисту цивільних прав людини на національному рівні через характеристику поняття позову в цивільному судочинстві, досліджено вимоги, що пред'являються до позовної заяви.
Охарактеризовано діяльність Європейського суду з прав людини, до компетенції якого віднесено здійснення судового захисту прав людини на міжнародному рівні; розкрито особливості та порядок звернення до Європейського суду з прав людини, його рішення та особливості застосування практики під час розгляду справ про захист прав людини в порядку цивільного судочинства. Проаналізовано міжнародні неюрисдикційні форми захисту цивільних прав людини. Розроблено практичні завдання для кращого засвоєння теоретичного матеріалу студентами.


25.01.2023


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом висловлє щиру подяку Анатолію Михайловичу Кислому - директору Інститут права, доктору юридичних наук, професору за подаровані примірники навчального посібника "ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ".
Навчальний посібник розрахований на вивчення основних напрямів правоохоронної діяльності та правоохоронних органів, які забезпечують правоохоронну діяльність. У посібникові на основі аналізу теоретичних положень які визначають правоохоронну діяльність, а також основних нормативних актів, які прийняті в Україні після Революції Гідності викладаються питання правоохоронної діяльності та роботи правоохоронних органів.
Рекомендовано для студентів юридичних спеціальностей, які вивчають основи правоохоронної діяльності, а також для практикуючих юристів у сфері забезпечення правоохоронної діяльності.


23.01.2023


ДЯКУЄМО ЗА ПОДАРУНКИ!
Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава Мудрого Міжрегіональної Академії управління персоналом вдячний заступнику директора Хмельницького інституту МАУП Валентині Парандій за подаровані наукові збірники.
Було дуже люб’язно поділитися з нами науковими виданнями, які стануть в нагоді кожному, хто прагне до знань та набуття досвіду в житті.
Впевнені, що ваші дарунки будуть корисними для науковців Академії.


13.01.2023


Бібліотека Міжрегіональної Академії управління персоналом вдячна А.М.Кислому - директору Інститут права, доктору юридичних наук, професору за подаровані книги - "НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ", "ЗБІРНИК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ".
Впевнені, що кожна книга знайде свого читача.

 

 

 

 

 

 

 

 

Подаровані книги 2024 / 2023 / 2022 / 2021

Пошук по сайту: