Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічні списки - 2022

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

 

Публічне управління в умовах глобалізаційних викликів

 1. Перспективні напрямки цифрової трансформації публічного управління // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №4. - С.129-146.
 2. Роль комунікацій в процесі реалізації політики публічного управління сталим розвитком агросфери // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №4. - С.5-12.
 3. Акімов, О. О. Обгрунтування парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності / О. О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №4. - С.86-92.
 4. Акімов, О. О. Системогенез особистісних компетентностей у психогенному вимірі / О. О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №5-6. - С.81-88.
 5. Акімов, О. О. Тенденції розвитку державно-службової діяльності як основи парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності / О. О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.135-142.
 6. Баранов, С. Проблемні питання процесу бюджетної децентралізації в Україні / С. Баранов // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №3. - С.115-120.
 7. Білик, О. І. Формування системи публічного управління соціальними ризиками у світовій практиці / О. І. Білик // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.76-81.
 8. Бобровська, О. Публічне управління економічним розвитком регіонів: галузевий аспект / О. Бобровська, Д. Бондаренко // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №3. - С.22-35.
 9. Бондар, О. Публічне управління у сфері використання та охорони земель в Україні: актуальні проблеми правового та інституційного забезпечення / О. Бондар // Право України. - 2020. - №5. - С.43-62.
 10. Васильєва, О. І. Інноваційне лідерство в публічному управлінні / О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №11. - С.60-64.
 11. Воробйов, С. В. Цифрова інфраструктура у сфері охорони довкілля: технологічний та правовий аспекти / С. В. Воробйов // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №4. - С.93-98.
 12. Гончарук, Н. Пріоритетні напрями вдосконалення управління людськими ресурсами у сфері публічної служби України / Н. Гончарук, Ю. Пирогова // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №6. - С.37-48.
 13. Горбата, Л. П. Актуальні питання імплементації принципів міжнародної хартії відкритих даних в Україні / Л. П. Горбата // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №4. - С.109-115.
 14. Гришина, Н. В. Принципи доброчесності та належного врядування у публічному управлінні / Н. В. Гришина // Право та інновації. - 2020. - №1. - С.75-79.
 15. Гула, О. Сучасні механізми забезпечення кадрової безпеки в системі публічного управління: теоретичні засади / О. Гула // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №1. - С.50-54.
 16. Дніпров, О. Взаємодія органів виконавчої влади та громадських інституцій: адміністративно-правовий аспект / О. Дніпров // Підприємництво, господарство і право. - 2021. - №4. - С.138-143.
 17. Жовнірчик, Я. Ф. Електронне врядування та електронна демократія стосовно децентралізації в Україні: стратегії реалізації та розвитку / Я. Ф. Жовнірчик, В. В. Квасюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №1. - С.105-113.
 18. Запорожець, Т. В. Перспективні напрями запровадження механізмів інтелектуального управління в діяльності органів публічної влади / Т. В. Запорожець // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №2. - С.36-45.
 19. Іванова, Т. В. Проєктний підхід у формуванні системи надання публічних послуг у сервісно-орієнтованих державах (економках) / Т. В. Іванова // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №3. - С.119-123.
 20. Клочко, А. А. Модернізація публічного управління в Україні крізь призму характеристики морально-етичних і професійних якостей політико-управлінської еліти / А. А. Клочко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.129-134.
 21. Клочко, А. А. Сутнісні параметри політико-управлінської еліти як суб'єкта модернізації публічного управління / А. А. Клочко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №3. - С.104-108.
 22. Ковалівська, С. В. Макрорегіональне співробітництво в Україні в контексті сталого розвитку / С. В. Ковалівська // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №7. - С.121-127.
 23. Кожина, А. В. Застосування цифрових технологій у публічному управлінні інклюзивним місцевим розвитком / А. В. Кожина // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №4. - С.69-76.
 24. Колесник, В. А. Захист публічних інтересів як місія органів публічної влади: управлінський аспект / В. А. Колесник // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.247-249.
 25. Костєнніков, Д. Теоретико-концептуальні основи механізму публічного регулювання імміграції кваліфікованої робочої сили / Д. Костєнніков // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.68-75.
 26. Котух, Є. В. Електронне урядування як нова парадигма публічного управління / Є. В. Котух // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.122-127.
 27. Кравець, І. В. Сучасні теорії публічного управління: концепції "менеджеризм" та "неоменеджеризм" / І. В. Кравець, В. П. Якобчук, В. А. Довженко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №4. - С.103-108.
 28. Кравченко, Т. Процеси забезпечення якості в органах місцевого самоврядування: особливості визначення та оцінювання / Т. Кравченко // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №1. - С.121-132.
 29. Круглашов, А. Здобутки і труднощі в реалізації децентралізації влади в Україні / А. Круглашов, В. Бурега // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №2. - С.68-76.
 30. Крушельницька, Т. Фінансова самодостатність територіальних громад в умовах децентралізації: аналіз та нові виклики / Т. Крушельницька // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.6-17.
 31. Ларіна, Н. Формування правосвідомості у публічних службовців: понятійне поле, види, структура / Н. Ларіна, Д. Сніжко // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №4. - С.13-19.
 32. Мазур, О. Особливості впровадження новітніх управлінських концепцій: регіональна модель модернізації адміністративних процесів в органах публічного управління в умовах цифрової трансформації суспільства / О. Мазур, О. Соколовська // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.107-116.
 33. Макаренко, М. В. Забезпечення права на охорону здоров'я як стратегічний національний пріоритет / М. В. Макаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №12. - С.85-88.
 34. Макаренко, М. В. Публічне управління в умовах епідемічних загроз у світі та Україні: огляд наукової літератури / М. В. Макаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.101-104.
 35. Макашов, В. Діяльність органів місцевого самоврядування в реалізації програм розвитку оздоровчої рухової активності населення / В. Макашов // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №1. - С.63-71.
 36. Малий, І. Й. Стратегія управління державним боргом (інвестиційний аспект) / І. Й. Малий, О. В. Фоя // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №5-6. - С.115-122.
 37. Маматова, Т. Система надання адміністративних послуг в Україні: особливості нормативно-правового регулювання / Т. Маматова // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №6. - С.164-177.
 38. Михайлов, М. Вплив організаційного та технологічного механізмів на вдосконалення інформаційно-комунікаційного забезпечення виборчого процесу / М. Михайлов // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.82-89.
 39. Михайлов, М. Роль фасилітативного механізму у забезпеченні виборчого процесу в Україні / М. Михайлов // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №6. - С.30-36.
 40. Фактори вибору місця здобуття вищої освіти як об'єкт публічного управління забезпеченням її якості (за результатами опитування студентів українських закладів вищої освіти) / С. Мороз, І. Бука, В. Мороз, С. Бука // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2020. - №1. - С.89-99.
 41. Мороз, С. Відповідальність за реформування системи забезпечення якості вищої освіти: аналіз думки роботодавців та напрями вдосконалення механізмів публічного управління у сфері вищої освіти / С. Мороз, С. Мороз, В. Мороз // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2021. - №2. - С.81-93.
 42. Ніколюк, О. В. Особливості розвитку івент-менеджменту в Україні / О. В. Ніколюк, Ю. В. Дьяченко, Т. В. Савченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №6. - С.98-108.
 43. Олійник, В. В. Публічна політика державних інститутів щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю / В. В. Олійник, Г. Г. Казарян, М. Ю. Щербата // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №9. - С.91-97.
 44. Олійник, В. В. Сучасні загрози безпеці людини та їх індикатори в публічному управлінні / В. В. Олійник, О. П. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №3. - С.47-51.
 45. Охотнікова, О. М. Роль органів публічної влади в становленні ринку землі в Україні: організаційно-правовий аспект / О. М. Охотнікова, І. О. Луценко // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.146-149.
 46. Подольчак, Н. Ю. Поняття публічного маркетингу та приклади його застосування в Україні / Н. Ю. Подольчак, О. І. Білик, Ю.-Б.Р. Ханик // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №1. - С.155-160.
 47. Рачинська, О. Вплив громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері публічного управління / О. Рачинська // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.98-108.
 48. Рачинська, О. А. Соціально-комунікативний діалог як форма дискурсивної взаємодії у сфері публічного управління / О. А. Рачинська // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №2. - С.67-75.
 49. Ромат, Є. В. Система брендів у публічному управлінні / Є. В. Ромат // Маркетинг и реклама. - 2020. - №6. - С.26-29.
 50. Русанюк, У. Я. Класифікація суб'єктів системи профілактики адміністративних проступків посадових осіб органів публічного управління / У. Я. Русанюк // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.173-176.
 51. Сардар, М. Р. Досвід територіальної організації публічного управління в Ісламській республіці Афганістан в умовах постконфліктного стану / Мохаммад Рахман Огли Сардар // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №1. - С.55-61.
 52. Світличний, О. Суб'єкти публічного управління у сфері запобігання порушенням, пов'язаним з корупцією / О. Світличний, А. Кадегроб // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №2. - С.230-234.
 53. Семенець-Орлова, І. А. Сучасні теорії публічного управління / І. А. Семенець-Орлова // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.195-197.
 54. Сокольська, Т. Формування механізмів публічного управління інноваційним розвитком сільського господарства України / Т. Сокольська, С. Поліщук, О. Білик // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.71-78.
 55. Степанов, В. Ю. Цифрова дипломатія яу інструмент масової комунікації в публічному управлінні / В. Ю. Степанов, К. Г. Бричук // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №3. - С.5-10.
 56. Сторожев, Р. Тенденції розвитку лідерства в скандинавських країнах: досвід для України / Р. Сторожев // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.90-96.
 57. Теличкан, Ю. Впровадження доброго врядування за стандартами місцевої та регіональної демократії ЄС / Ю. Теличкан // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.86-98.
 58. Токар, М. Актуальні виклики інституційного ребрендингу громадських організацій національних меншин України / М. Токар // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.6-15.
 59. Токарева, У. Д. Міжнародний досвід публічного управління у сфері суспільної та громадянської безбар'єрності / У. Д. Токарева // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №11. - С.135-140.
 60. Токарева, У. Д. Публічне управління створенням безбар'єрного середовища в освітній сфері / У. Д. Токарева // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №12. - С.89-94.
 61. Туча, В. Структурні трансформації регіональної політичної та державно-управлінської еліти у процесах забезпечення стратегічного розвитку держави / В. Туча // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.121-130.
 62. Ханик, Ю. -. Вплив рівня довіри громадян до субєктів публічної влади на застосування публічного маркетингу в Україні / Ю.-Б. Ханик // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №2. - С.43-49.
 63. Ханик, Ю. -. Публічний маркетинг: класифікація, алгоритм проведення та формування загальної системи / Ю.-Б. Р. Ханик // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №10. - С.142-146.
 64. Чукут, С. А. Комунікаційні стратегії в публічному управлінні та адмініструванні : зарубіжний та український досвід / С. А. Чукут, В. О. Яценко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №12. - С.72 - 79.
 65. Шаульская, Г. Публичное управление и трансформации украинской модели гражданского общества / Г. Шаульская // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №1. - С.35-43.
 66. Шевченко, С. Електронне урядування та ІКТ як інструменти протидії корупції у контексті світового тренду прозорості публічної служби / С. Шевченко, Н. Сидоренко // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.72-81.
 67. Шумляєва, І. Вплив європейських норм партисипативної демократії на підвищення рівня участі громадян України в місцевому самоврядуванні / І. Шумляєва // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №1. - С.113-120.
 68. Якобчук, В. П. Інноваційні підходи до публічного управління якістю освітніх послуг в умовах суспільних трансформацій / В. П. Якобчук, Г. А.. Веремчук Я. Ю. Ревунець // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №6. - С.104-108.
 69. Якобчук, В. П. Ефективне лідерство як кадровий ресурс публічного управління / В. П. Якобчук, А. Б. Войтенко, Д. П. Мороз // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.82-87.
 70. Ярова, Г. Д. Генезис наукових поглядів на комунікації у публічному управлінні / Г. Д. Ярова // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №11. - С.103-107.

Якість освіти в Україні

 1. МОЗ України оприлюднило для громадського обговорення стратегію розвитку медичної освіти // Новости медицины и фармации. - 2018. - 10(662). - С.10.
 2. Андрущенко, В. Ювілейні роздуми про перспективу / В. Андрущенко // Вища освіта України. - 2020. - №1. - С.5-12.
 3. Андрущенко, В. Освіта вимірювання: наука і практична дільність / В. Андрущенко, В. Сергієнко, І. Войтович // Вища освіта України. - 2017. - №1. - С17-24.
 4. Антонова, О. М. Методи і моделі оцінювання якості освітньої діяльності як складової економіки / О. М. Антонова // Актуальні проблеми економіки. - 2018. - №4. - С.57-72.
 5. Бобало, Ю. Інформаційні параметри системи внутрішнього забезпечення якості в закладах освіти / Ю. Бобало // Вища освіта України. - 2018. - №3. - С.14-28.
 6. Богатирьова, Г. А. Дистанційне навчання як умова забезпечення якості професійної освіти майбутніх фахівців / Г. А. Богатирьова // Управління якістю освіти: досвід та інновації. - 2018. - С.35-37.
 7. Бурлаченко, с. Педагогічний менеджмент в дошкільному навчальному закладі як підвищення якості освіти та професійного рівня педагогів / с. Бурлаченко, Ю // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.7 : матеріали звітної наук.-практ. конференції. - С.315-320.
 8. Вавренюк, С. А. Особливості державного регулювання у сфері освітніх послуг України / С. А. Вавренюк // Публічне урядування. - 2019. - №2 (17). - С.25-33.
 9. Горіна, О. Т. Життєві компетентності випускника закладів загальної середньої освіти та підвищення якості освіти / О. Т. Горіна // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку. - 2019. - С.5-10.
 10. Дебич, М. Інтернаціоналізація систем забезпечення якості вищої освіти як глобальна тенденція / М. Дебич // Вища освіта України. - 2020. - №2. - С.81-88.
 11. Дзюба, С. Матеріальне стимулювання публікаційної активності науково-дослідної роботи викладачів закладів вищої освіти / С. Дзюба // Вища освіта України. - 2018. - №2. - С.19-27.
 12. Дмитренко, Л. Нова парадигма якості вищої освіти / Л. Дмитренко // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 5 липня. - С.2.
 13. Житник, Н. В. Забезпечення якості професійної підготовки студентів: організаційно-педагогічний аспект / Н. В. Житник // Управління стійким розвитком регіону: стан, проблеми, перспективи. - 2017. - С.109-118.
 14. Житник, Н. В. Освітнє середовище в системі забезпечення якості освіти (регіональний вимір) / Н. В. Житник // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку. - 2019. - С.11-19.
 15. Колодій, І. С. Сучасні аспекти управління якістю вищої освіти (на прикладі роботи Національного університету "Львівська політехніка") / І. С. Колодій // Управління якістю освіти: досвід та інновації. - 2018. - С.57-62.
 16. Корсак, О. Досягнення і проблеми тренду міжнародних тестувань якості / О. Корсак // Вища освіта України. - 2017. - №4.. - С.78-83.
 17. Кравченко, С. Забезпечення якості освіти в США та в Україні: тенденції розвитку / С. Кравченко // Український педагогічний журнал. - 2020. - №4. - С.17-24.
 18. Курбатов, С. Проблема вимірювання результатів навчання і вдосконалення існуючих систем університетських рейтингів / С. Курбатов // Вища освіта України. - 2017. - №2. - С.18-22.
 19. Курбатов, С. Роль студенства в сучасних системах забезпечення якості вищої освіти європейських країн / С. Курбатов // Вища освіта України. - 2017. - №4.. - С.74-77.
 20. Лакида, П. Вища лісівнича освіта в Україні: куди йдемо? / П. Лакида // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 15 травня. - С.4.
 21. Лісовська, Ю. П. Вища освіта України як протидія корупційним маніпуляціям у законодавчому полі світової та європейської інтеграції / Ю. П. Лісовська // Наукові праці МАУП. - 2017. - Вип. 3 (54). - С.24-31.
 22. Мазаракі, А. Цифрові детермінанти трендів підготовки фахівців / А. Мазаракі, Н. Новікова, Ю. Сонько // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2020. - №2. - С.5-20.
 23. Мороз, В. М. Система сучасної фахової передвищої освіти як складова механізму забезпечення якості вищої освіти: державно-управлінський аспект / В. М. Мороз, С. А. Мороз // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.88-96.
 24. Фактори вибору місця здобуття вищої освіти як об'єкт публічного управління забезпеченням її якості (за результатами опитування студентів українських закладів вищої освіти) / С. Мороз, І. Бука, В. Мороз, С. Бука // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2020. - №1. - С.89-99.
 25. Мороз, С. Відповідальність за реформування системи забезпечення якості вищої освіти: аналіз думки роботодавців та напрями вдосконалення механізмів публічного управління у сфері вищої освіти / С. Мороз, С. Мороз, В. Мороз // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2021. - №2. - С.81-93.
 26. Назарко, С. О. Дистанційне навчання як спосіб доступу до якісної освіти / С. О. Назарко // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.301-304.
 27. Ніна, Г. Читацька компетентність українських школярів крізь призму матеріалів міжнародного дослідження якості освіти PISA / Г. Ніна // Український педагогічний журнал. - 2020. - №1. - С.57-63.
 28. Притульська, Н. Система забезпечення якості вищої освіти: міжнародний досвід / Н. Притульська, Д. Антошко, Д. Воллер // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2017. - №6. - С.108-116.
 29. Пріма, Р. М. Академічна мобільність як засіб забезпечення якості професійної освіти / Р. М. Пріма // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку. - 2019. - С.45-50.
 30. Пріма, Р. М. Готовність майбутніх учителів до академічної мобільності як знаряддя забезпечення якості професійної освіти / Р. М. Пріма // Управління якістю освіти: досвід та інновації. - 2018. - С.86-89.
 31. Саух, П. Ю. Проблема оптимізації мережі закладів вищої освіти в контексті національного університетського рейтингу / П. Ю. Саух // Педагогіка і психологія. - 2018. - №2. - С.43-49.
 32. Сафонова, В. Є. Критерії системи менеджменту якості освіти / В. Є. Сафонова // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.6 : Матеріали наук. -практ. конф " Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі", МАУП, 29 березня 2018 р. - С.47-50.
 33. Серьогіна, І. Ю. Управління якістю технологічної освіти шляхом рейтингового контролю у ВНЗ / І. Ю. Серьогіна // Управління якістю освіти: досвід та інновації. - 2018. - С.99-101.
 34. Сидоркіна, Р. Д. Практична орієнтованість начального процесу як важлива умова забезпечення якості професійної освіти / Р. Д. Сидоркіна // Управління якістю освіти: досвід та інновації. - 2018. - С.102-105.
 35. Сікорський, П. Структурування навчального матеріалу - необхідна умова забезпечення високої якості вищої освіти / П. Сікорський, І. Колодій // Вища освіта України. - 2020. - №3. - С.65-71.
 36. Співаковський, О. Запуск національного агенства з якості вищої освіти потребує законодавчих змін / О. Співаковський // Голос України. - 2017. - № 18 травня. - С.5.
 37. Харазішвілі, Ю. Освітні індикатори як основа ідентифікації та стратегування якості освіти / Ю. Харазішвілі // Україна: аспекти праці. - 2018. - №2. - с.12-18.
 38. Шитікова, С. П. Міжнародні проекти як інструменти реформування вищої освіти / С. П. Шитікова // Педагогіка і психологія. - 2017. - №2. - С.20-27.

 

Бібліографічні списки 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Пошук по сайту: