Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічні списки - 2023

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

 

Академічна доброчесність - вимога часу

 1. Бабенко, В. А. Система забезпечення академічної доброчесності у вищій освіті / В. А. Бабенко, О. В. Байрамова // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.23-27.
 2. Бабенко, І. В. Академічна доброчесність - дієвий концепт виховання в школі / І. В. Бабенко // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2022. - Вип. 3. - С.9-14.
 3. Базаджи, Л. В. Академічна доброчесність: сучасні виміри / Л. В. Базаджи, О. В. Байрамова // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.34-40.
 4. Байрамова, Є. В. Академічна доброчесність як показник якості вищої освіти / Є. В. Байрамова, О. В. Байрамова // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.28-33.
 5. Беженар, К. Д. Етичні принципи як основа реалізації академічної доброчесності у закладах освіти / К. Д. Беженар, О. В. Байрамова // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.41-46.
 6. Біджзюра, І. П. Особливості організації української науки / І. П. Біджзюра // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.6 : Матеріали наук. -практ. конф " Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі", МАУП, 29 березня 2018 р. - С.6-11.
 7. Білий, Л. Г. Академічна доброчесність: виклики та перспективи / Л. Г. Білий // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.3-6.
 8. Білий, Л. Г. Академічна доброчесність: практичний досвід Хмельницького інституту МАУП / Л. Г. Білий // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.6-9.
 9. Білий, Л. Г. Академічна доброчесність: ціннісні орієнтири / Л. Г. Білий // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2022. - Вип. 3. - С.6-8.
 10. Білоус, І. П. Значення академічної доброчесності в сучасному освітньо-науковому просторі / І. П. Білоус // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні. - 2021. - Вип.10. - С.32-35.
 11. Бондар, Ю. В. Академічна доброчесність у контексті сучасних інформаційних та трансформаційних процесів / Ю. В. Бондар // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.6 : Матеріали наук. -практ. конф " Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі", МАУП, 29 березня 2018 р. - С.27-28.
 12. Бортун, К. О. Функціонування засад академічної доброчесності в приватному вищому навчальному закладі "Європейський університет" / К. О. Бортун // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2022. - Вип. 3. - С.15-19.
 13. Гребень, С. Є. Академічна доброчесність як умова забезпечення інтересів держави / С. Є. Гребень // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.6 : Матеріали наук. -практ. конф " Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі", МАУП, 29 березня 2018 р. - С.103-104.
 14. Гуменюк, А. Ф. Академічна доброчесність як показник якості освітнього процесу в навчальних закладах / А. Ф. Гуменюк // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.20-23.
 15. Гуменюк, А. Ф. Необхідність дотримання принципів академічної доброчесності / А. Ф. Гуменюк // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2022. - Вип. 3. - С.20-23.
 16. Джигун, Л. М. Академічна доброчесність: практичний досвід / Л. М. Джигун, Н. П. Берегова, К. І. Максиминчук // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.53-61.
 17. Дзекелева, О. А. Формування академічної доброчесності у студентів в процесі професійної підготовки / О. А. Дзекелева // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.47-52.
 18. Драч, І. Управління дослідницькою діяльністю в системі університетського врядування: характеристика та закономірності / І. Драч // Вища освіта України. - 2018. - №3. - С.60-65.
 19. Дуб, Н. Є. Реалізація принципу академічної доброчесності в системі внутрішнього забезпечення якості освіти / Н. Є. Дуб, М. Головчак // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.62-65.
 20. Академічна доброчесність в освітньому процесі: актуальність і проблематика / Н. Є. Дуб, М. І. Головчак, К. М. Бобак, І. П. Мартинюк // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.10-19.
 21. Задорожна, М. І. Викладання політології та академічна доброчесність / М. І. Задорожна, Д. О. Білик // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.24-27.
 22. Закалик, Г. М. Довіра між викладачем і студентом як передумова академічної доброчесності / Г. М. Закалик // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.28-36.
 23. Золотарьова, О. А. Впровадження кодексів честі в Одеському інституті МАУП як запорука академічної доброчесності здобувачів / О. А. Золотарьова // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2022. - Вип. 3. - С.24-33.
 24. Ілійчук, Л. В. Академічна доброчесність як інструмент забезпечення якості вищої освіти / Л. В. Ілійчук // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2022. - Вип. 3. - С.34-39.
 25. Кайдашев, Р. П. Нормативно- правове забезпечення академічної доброчесності / Р. П. Кайдашев, Н. М. Нестеренко // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.50-56.
 26. Капеліста, І. М. Принципи наукової етики для забезпечення академічної доброчесності у наукових дослідженнях / І. М. Капеліста // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.13 : Матеріали звітної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 17 листопада 2021 р. - С.173-174.
 27. Каракасіді, О. Ф. Академічна доброчесність як запорука підготовки висококваліфікованих доброчесних фахівців і громадян України / О. Ф. Каракасіді, О. А. Золотарьова // Проблеми модернізації України. - 2023. - Вип.15 : матеріали VI міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. - С.469-471.
 28. Карамалак, А. В. Академічна доброчесність / А. В. Карамалак // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.66-70.
 29. Кілівнік, Ж. М. Зарубіжний досвід у правовому регулюванні принципів реалізації академічної доброчесності як перспективні напрями розвитку вітчизняного законодавства / Ж. М. Кілівнік, О. В. Охман // Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді. - 2021. - Вип.2. - С.50-57.
 30. Кілівнік, Ж. М. Правове регулювання пртинципів реалізації академічної доброчесності / Ж. М. Кілівнік, О. В. Охман // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.57-62.
 31. Корж, Г. Особливості формування історичної пам'яті в контексті професійної підготовки лікаря / Г. Корж // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2021. - №2. - С.21-27.
 32. Костюченко, І. А. Академічна доброчесність у вищих навчальних закладах / І. А. Костюченко, Ю. М. Перетятько // Проблеми модернізації України. - 2023. - Вип.15 : матеріали VI міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. - С.472-475.
 33. Кравченко, О. Доброчесність - важливий крок до кар'єрного зростання / О. Кравченко // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 30 квітня. - С.5.
 34. Лепех, Ю. С. Чесність як складова академічної доброчесності та запорука побудови правової держави, що здійснює боротьбу та попередження насильства / Ю. С. Лепех // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.37-44.
 35. Липчук, О. І. Формування принципів академічної доброчесності при підготовці студентів політологів / О. І. Липчук, І. І. Ломака // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.82-87.
 36. Лоб, О. В. Забезпечення та дотримання доброчесності у науковому середовищі як наслідок належного рівня якості освіти / О. В. Лоб // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.45-49.
 37. Медвідь, Ф. М. Правова культура як важлива складова наукової роботи та академічної доброчесності / Ф. М. Медвідь, Т. О. Курчина, А. І. Твердохліб // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.6 : Матеріали наук. -практ. конф " Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі", МАУП, 29 березня 2018 р. - С.83-85.
 38. Медвідь, Ф. М. Інтерпретація права як цінності культури і запорука академічної доброчесності юриста / Ф. М. Медвідь, Я. Б. Мельниченко, А. В. Панченко // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.6 : Матеріали наук. -практ. конф " Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі", МАУП, 29 березня 2018 р. - С.100-102.
 39. Мєлков, Ю. О. Наукова культура та виклики академічної доброчесності / Ю. О. Мєлков, І. П. Бідзюра // Наукові праці МАУП. - 2018. - Вип. 1 (55). - С.5-23.
 40. Назаров, І. В. Вища освіта та академічна доброчесість - проблеми поєднання / І. В. Назаров // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 3. - С.408-412.
 41. Негоруй, В. В. Складність втілення принципу академічної доброчесності у освітньому закладі / В. В. Негоруй // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.74-77.
 42. Негоруй, В. В. Складові "академічної доброчесності" / В. В. Негоруй // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2022. - Вип. 3. - С.40-42.
 43. Оліх, Г. І. Академічна доброчесність: фундамент розвитку наукової діяльності / Г. І. Оліх // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2022. - Вип. 3. - С.47-49.
 44. Охман, О. В. Правові аспекти академічної доброчесності та боротьби з плагіатом / О. В. Охман // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.88-93.
 45. Павлюк, Н. М. Академічна доброчесність / Н. М. Павлюк, Н. С. Костевка // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.78-82.
 46. Перегуда, Є. В. Про академічну доброчесність та шляхи подолання академічної недоброчесності / Є. В. Перегуда, В. В. Єгоров // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.6 : Матеріали наук. -практ. конф " Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі", МАУП, 29 березня 2018 р. - С.24-26.
 47. Прадун, Т. П. Академічна доброчесність - вимога часу / Т. П. Прадун // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.83-90.
 48. Рогульська, О. О. Реалізація принципів академічної доброчесності у підготовці майбутніх учителів іноземних МОВ Хмельницького національного університету / О. О. Рогульська // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2022. - Вип. 3. - С.50-58.
 49. Романенко, Є. О. Кодекс академічної доброчесності: ефективний інструмент втілення дієвої освітньої політики / Є. О. Романенко, Р. Г. Щокін // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.6 : Матеріали наук. -практ. конф " Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі", МАУП, 29 березня 2018 р. - С.20-23.
 50. Сем'янчук, П. Християнські, моральні та юридичні аспекти і виміри академічної доброчесності / П. Сем'янчук, Г. І. Оліх, АФ. Гуменюк // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.107-118.
 51. Торчинська, Н. М. Формування компетентностей академічної доброчесності в студентів-філологів / Н. М. Торчинська, М. М. Торчинський // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.126-132.
 52. Тукусер, Ю. Ю. Проблема дотримання академічної сумлінності в академічному процесі / Ю. Ю. Тукусер // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - 100-106.
 53. Хамітов, Н. Воля до наукової новизни як умова неможливості плагіату / Н. Хамітов // Вища освіта України. - 2018. - №2. - С.13-18.
 54. Хвалько, С. Я. Академічна доброчесність як чинник сучасного етапу управлінської діяльності при вивченні української ділової мови / С. Я. Хвалько // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.6 : Матеріали наук. -практ. конф " Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі", МАУП, 29 березня 2018 р. - С.57-59.
 55. Хижняк, І. А. Практика впровадження етичних кодексів в Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба / І. А. Хижняк, О. В. Боклаг // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.96-100.
 56. Худавердієва, В. А. Аспект допустимого обсягу запозичень в організації наукової діяльності та контролю її якості / В. А. Худавердієва // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2022. - Вип. 3. - С.64-82.
 57. Цимбалюк, Г. С. Актуальність проблеми академічної доброчесності сучасного ЗВО / Г. С. Цимбалюк // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - с.133-137.
 58. Цимбалюк, Г. С. Закордонний досвід академічної доброчесності / Г. С. Цимбалюк // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.101-103.
 59. Цінько, С. В. Формування у здобувачів освіти принципів академічної доброчесності як професійне кредо / С. В. Цінько // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2022. - Вип. 3. - С.59-63.

Російсько-українська війна: боротьба ідентичностей та ідей

 1. Погляди щодо можливих шляхів збільшення асиметричного потенціалу угрупувань військ (сил) у процесі відбиття збройної агресії з боку російської федерації // Наука і оборона. - 2023. - №1. - С.14-19.
 2. Розвиток туристичного бізнесу прифронтових громад в умовах війни: зарубіжний та український досвід // Регіональна економіка. - 2023. - №1. - С.136-144.
 3. Punda, Y. V. The road to the Russo-Ukrainian war / Yu. V. Punda // Наука і оборона. - 2023. - №2. - C 38-45.
 4. Белей, Л. Л. Позивні учасників АТО й ООС - творення та функціонування / Л. Л. Белей // Мовознавство. - 2020. - №3. - С.49-62.
 5. Білий, Л. Г. Російсько-українська війна: боротьба ідентичностей та ідей / Л. Г. Білий, В. О. Парандій // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ-ХХІ століть. - 2022. - Вип.15. - С.40-42.
 6. Борисенко, Д. М. Початок повномасштабного вторгнення та незламність українського народу / Д. М. Борисенко // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2023. - Вип.10. - С.31-32.
 7. Возняк, Г. В. Вимушена міграція в умовах війни в Україні: інституційні проблеми інтеграції до життя в нових громадах / Г. В. Возняк, Н. В. Савчук, А. В. Каспшишак // Регіональна економіка. - 2023. - №1. - С.45-54.
 8. Гонак, І. Вплив початку конвенційної російсько- української війни на вартість основних криптовалют у 2022 році / І. Гонак, С. Бабій // Світ фінансів. - 2022. - Вип.3 (72). - С.55-65.
 9. Гребенюк, А. І. Війна, як чинник української ідентичності / А. І. Гребенюк // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2023. - Вип.10. - С.33-34.
 10. Д''ячук, В. Надання психологічної допомоги вимушеним переселенцям з України / В. Д''ячук // Пріоритетні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2022. - С.211-215.
 11. Дерев'янко, С. М. Спроби легітимації рашистського окупаційного режиму через референдум та їх нікчемність / С. М. Дерев'янко // Держава і право. - 2022. - Вип. 91. - С.249-261.
 12. Ждан, В. М. Полтавський державний медичний університет і Литовський університет наук про здоров'я: єднання наукової спільноти пвд час війни в Україні триває / В. М. Ждан, І. А. Потяженко, І. А. Бумбліте // Український медичний часопис. - 2022. - №3. - С.4-5.
 13. Золотарьова, О. Формула Штайнмаєра як одна з підстав активної фази російсько-української війни / О. Золотарьова // Пріоритетні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2022. - С.35-45.
 14. Ірха, А. В. Волонтери як приклад незламності у російсько-українській війні / А. В. Ірха // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2023. - Вип.10. - С.86-88.
 15. Козоріз, В. Екоцид: як війна впливає на довкілля / В. Козоріз // Урядовий кур'єр. - 2023. - №154, № 02 серпня. - С.1., 5.
 16. Коритін, Д. С. До правових питань діяльності стартапів в умовах збройної агресії російської федерації проти України (російсько-українській війни) / Д. С. Коритін, А. Т. Завадська // Право та інновації. - 2022. - №1. - С.56-62.
 17. Косенко, Є. К. Війна, яка змусила змінити професію: вдягти форму солдата / Є. К. Косенко // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2023. - Вип.10. - С.128-130.
 18. Костюк, Т. О. Війна в Україні та вимушена інтернаціоналізація: нові аспекти реконцептуалізації / Т. О. Костюк, О. С. Виговська, І. М. Маньковська // Проблеми модернізації України. - 2023. - Вип.15 : матеріали VI міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. - С.431-434.
 19. Крючков, О. "Коли навічно лягатиму спати, очі закрий мені, брате !" / О. Крючков // Урядовий кур'єр. - 2023. - №151, № 28 липня. - С.3.
 20. Лібанова, Е. М. Масштаби та наслідки вимушеної міграції населення України внаслідок збройної агресії Російської Федерації / Е. М. Лібанова, О. В. Позняк, О. І. Цимбал // Демографія та соціальна економіка. - 2022. - №2. - С.37-57.
 21. Лозовий, В. С. "Денацифікація України" як привід до російської агресії / В. С. Лозовий // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2023. - Вип.10. - С.158-163.
 22. Мазаракі, А. Світове господарство: виклики російсько-української війни / А. Мазаракі, Т. Мельник // Scientia Fructuosa. - 2022. - №3. - С.5-35.
 23. Маріотті, С. Застереження російсько-української війни: уникнути майбутнього, яке перегукується з минулим / С. Маріотті // Економіка і прогнозування. - 2022. - №3. - С.7-32.
 24. Маркітанов, В. Ю. Нищення української державності як один з напрямів сучасної зовнішньополітичної стратегії Російської Федерації / В. Ю. Маркітанов, А. В. Найчук // Держава і право. - 2022. - Вип. 91. - С.168-181.
 25. Мушенок, В. В. Відновлення пошкодженого житлового фонду: проблеми та перспективи організаційно-правового регулювання / В. В. Мушенок // Актуальні питання юридичної науки та практики. - 2023. - Вип.3. - С.87-93.
 26. Онищенко, В. П. Людський і соціальний капітал України в період її післявоєнного відновлення / В. П. Онищенко // Економіка України. - 2023. - №1. - С.3-19.
 27. Отрошко, Л. Вплив релігійного чинника на регіональні події у контексті загальноукраїнської хресної ходи в умовах неоголошеної гібридної російсько-української війни / Л. Отрошко // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення. - 2016. - С.220-227.
 28. Попіль, В. В. Український волонтерський рух в умовах російсько-української війни / В. В. Попіль // Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді. - 2023. - Вип.3. - С.109-118.
 29. Пьохов, В. Жахлива війна РФ з Україною: її пагубні наслідки для екології та економіки світу і деякі шляхи вирішення цих проблем / В. Пьохов, С. Пьохова, В. Шевчук // Пріоритетні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2022. - С.27-34.
 30. Рєпнова, Т. Екстремальна поведінка підлітків та психологічна безпека освітнього середовища в умовах війни в Україні / Т. Рєпнова // Пріоритетні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2022. - С.46-50.
 31. Сабадуха, В. О. Національна ідея та ідеологія персоналізму як гуманітарна аура українства / В. О. Сабадуха // Психологія і суспільство. - 2023. - №1. - С.8-25.
 32. Саліхова, О. Б. Держава у повоєнній розбудові індустрії та відновленні економіки: історичні паралелі та рекомендації для України / О. Б. Саліхова, О. В. Крехівський // Економіка і прогнозування. - 2022. - №4. - С.7-42.
 33. Сергійчук, В. Російський шантаж українським хлібом / В. Сергійчук // Голос України. - 2022. - №95, № 29 квітня. - С.8.
 34. Соколова, С. О. Зміни у ставленні українців до мов на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну / С. О. Соколова // Українська мова. - 2023. - №1. - С.3-19.
 35. Стеценко, С. В. Функціональна роль наративу перемоги у Другій світовій війні в політиці пам'яті / С. В. Стеценко // Держава і право. - 2022. - Вип. 92. - С.234-239.
 36. Столяренко, О. Б. Психологічні особливості ставлення підлітків до здоров'я в умовах російсько-української війни / О. Б. Столяренко // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження. - 2023. - Вип.17. - С.236-244.
 37. Сторожук, І. А. Політичне лідерство в реаліях російсько-української війни / І. А. Сторожук // Проблеми модернізації України. - 2022. - Вип.14 : матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. - С.264-266.
 38. Сторонянська, І. З. Нова регіональна політика України: інструментарій та напрями реагування в умовах сучасних викликів / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. - 2023. - №1. - С.5-13.
 39. Сюта, Г. М. Лінгвософія опозиції "свій - чужий" у текстах періоду російсько-української війни / Г. М. Сюта // Українська мова. - 2023. - №2. - С.3-34.
 40. Тараненко, О. Російсько-українська війна і укераїнська мова (попередні спостереження) / О. Тараненко // Мовознавство. - 2023. - №3. - С.3-29.
 41. Ткачук, А. П. Трансформація міжнародних відносин в умовах збройної агресії російської федерації проти України / А. П. Ткачук // Наука і оборона. - 2023. - №1. - С.10-13.
 42. Тодоров, І. Внутрішні витоки та зовнішні чинники російської агресії на Донбасі / І. Тодоров // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення. - 2016. - С.250-256.
 43. Шлейник, А. В. Кримінальна відповідальність за ухилення від призову в Україні під час війни / А. В. Шлейник, О. В. Охман // Актуальні питання юридичної науки та практики. - 2023. - Вип.3. - С.164-166.

Голодомор-трагедія українського народу

 1. Хронологія геноциду // Персонал-Плюс. - 2008. - №15. - С.4.
 2. Хронологія геноциду // Персонал-Плюс. - 2008. - №16. - С.4.
 3. Хронологія геноциду // Персонал-Плюс. - 2008. - №17. - С.8.
 4. УПЦ назвала голодомор геноцидом // Персонал-Плюс. - 2008. - №45. - С.1,11.
 5. Українці не мовчали. Повстання селян на Дніпропетровщині напередодні голодомору // Персонал-Плюс. - 2011. - №10-11. - С.10-11.
 6. Страшна сторінка нашої історії про голодомори не залишила байдужих // Голос України. - 2021. - №226, № 30 листопада. - С.1., 3.
 7. Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу // Урядовий кур'єр. - 2023. - №101, № 20 травня. - С.3.
 8. Злочин без терміну давності // Персонал-Плюс. - 2009. - №33-34. - С.8.
 9. Європарламент визнав Голодомор геноцидом // Голос України. - 2022. - №256, № 17 грудня. - С.1.
 10. Джо Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору // Голос України. - 2022. - №240, № 25 листопада. - С.5.
 11. 63.3(4 Укр) Біленький, С. У Торонті та Едмонтоні про голодомор / С. Біленький ; С. Біленький // Українська культура. - 2008. - №2. - С.10-11.
 12. Білокінь, С. Голодомор, різні типи й способи терору / С. Білокінь ; С. Білокінь // Освіта і управління. - 2008. - Т.11., №4. - С.90-96.
 13. Бойко, Н. І був Голод... / Н. Бойко ; Н.Бойко // Українська культура. - 2008. - №4. - С.34-36.
 14. Бруський, Я. Я. Українці повертаються до історії / Я. Я. Бруський ; Я.Я. Бруський // Персонал-Плюс. - 2008. - №46. - С.10.
 15. Бузейчук, В. Голодомор не лише організували, а й намагалися приховати / В. Бузейчук ; В.Бузейчук // Музеї України. - 2009. - №4. - С.32-35.
 16. Верстюк, В. Ідейно засади дослідження голодомору - геноциду 1932-1933 рр. в Україні / В. Верстюк // "Секретно. Не для печати": До 75-річчя Голодомору-геноциду 1932-1933. - 2008. - С.27-32.
 17. Веселова, О. Свідчення очевидців голоду-геноциду 1932 - 1933 рр. в Україні як джерело дослідження його причин і наслідків / О. Веселова ; О.Веселова // Історічний журнал. - 2009. - №5. - С.3-17.
 18. Виходець, А. Голод 1932-1933 рр. в Україні як геноцид українського народу: історико-правовий аспект / А. Виходець // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави. - 2019. - С.407-412.
 19. Власенко, В. Європарламент визнав Голодомор злочином геноциду / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2022. - № 16 грудня. - С.1., 2.
 20. Герасименко, Н. Н. Особливості розслідування геноциду / Н. Н. Герасименко // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.398-401.
 21. Гірник, Г. Музей пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років / Г. Гірник ; Г.Гірник // Музеї України. - 2009. - №3. - С.8-9.
 22. Гусєв, А. Більшовики винні в геноциді росіян на тамбовщині / А. Гусєв ; А.Гусєв // Персонал-Плюс. - 2012. - №8-9. - С,12.
 23. Дорошко, М. Визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом:міжнародний аспект / М. Дорошко ; М. Дорошко // Персонал. - 2008. - №1. - С.102-104.
 24. Дудченко, А. В. Голодомор і соціокультурна пам'ять української нації / А. В. Дудченко, В. С. Дудченко, О. С. Поліщук // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ-ХХІ століть. - 2022. - Вип.15. - С.68-72.
 25. Євдокимова, В. Голодомор 1932-1933 років з позицій сучасних соціологічних концепцій бідності / В. Євдокимова ; В. Євдокимова // Персонал. - 2008. - №2. - С.96-101.
 26. Зоц, І. Непокаране зло повертається / І. Зоц // Віче. - 2014. - №21. - С.18-19.
 27. Івашко, О. "День за днем у родині вмирали п'ятеро-семеро дітей" / О. Івашко // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 28 листопада. - С.2.
 28. Калакура, Я. Новітня історіографія Голодомору 1932-1933 років як геноциду українського народу: надбання і прорахунки / Я. Калакура ; Я. Калакура // Персонал. - 2008. - №1. - С.105-113.
 29. Ковальчук, О. Голод 1946-1947 був помстою українцям / О. Ковальчук ; О.Ковальчук // Персонал-Плюс. - 2012. - №3-4. - С.12.
 30. Кононенко, П. Це потрібно не мертвим - це потрібно живим! / П. Кононенко, Т. Кононенко // Освіта і управління. - 2008. - Т.11., №2-3. - С.20-33.
 31. Крамарчук, О. Європарламент висловить Україні повну підтримку / О. Крамарчук // Урядовий кур'єр. - 2022. - № 13 грудня. - С.2.
 32. Кулиняк, Д. Голодом карали непокірних / Д. Кулиняк ; Д. Кулиняк // Персонал-Плюс. - 2008. - №20. - С.5.
 33. КульчицкийС. Український Голодомор -33. До 75-річчя трагедії / КульчицкийС ; С. Кульчицький // Світогляд. - 2008. - №6. - С.1-5.
 34. Кушнеж, Р. Документи польської дипломатії про голодомор / Р. Кушнеж ; Р. Кушнеж // Український історичний журнал. - 2008. - №6. - С.196-211.
 35. Могильницька, Г. Сценарій вечора пам'ті (До 75-річчя Голодомору) / Г. Могильницька ; Г. Могильницька // Українська культура. - 2008. - №3. - С.32-33.
 36. Найдьонова, Л. А. Історична травма спільноти: як нащадкам пам'ятати трагічне / Л. А. Найдьонова ; Найдьонова Л. А. // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - №2. - С.48-54.
 37. Подкур, Р. Злочин тоталітарного режиму / Р. Подкур ; Р. Подкур // Українська культура. - 2008. - №11. - С.32-33.
 38. Рева, І. Навіщо пам'ятати трагічне / І. Рева // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 23 листопада. - C.4.
 39. Саєцький, П. Українське питання у зовнішньополітичному курсі СРСР на початку 1930-х років / П. Саєцький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. - 2015. - Вип. 2. - С.133-138.
 40. Сергійчук, В. Втрати немовлят як ключ до реального підрахунку жертв Голодомору-геноциду / В. Сергійчук // Голос України. - 2021. - №242, № 18 грудня. - С.8.
 41. Сімон, Г. Великий голодомор в Україні як геноцид / Г. Сімон ; Г.Сімон // Персонал-Плюс. - 2008. - №45. - С.8-9.
 42. Стадільна, Я. Щоб пам'ятали... / Я. Стадільна // Віче. - 2015. - №21. - С.5.
 43. Теслюк, Р. Т. Особливості відтворення УСРР в 1920-1930 роках у параметрах демографічної стійкості / Р. Т. Теслюк, Н. І. Андрусишин, М. В. Бачинська // Регіональна економіка. - 2021. - №2. - С.110-124.
 44. Федоренко, Є. Каїнові дні: (до 75-х роковин Голодомору в Україні) / Є. Федоренко ; Є. Федоренко // Березіль. - 2008. - №11-12. - С.112-116.
 45. Чорна, С. Трагедію народу й мільйони жертв не маємо забути / С. Чорна // Голос України. - 2022. - №241, № 26 листопада. - С.2.
 46. Чорна, С. Голодомор - зброя масового знищення українців / С. Чорна // Голос України. - 2021. - №171, № 9 вересня. - С.1., 16.
 47. Чорна, С. Геноцид 1932-1933 років знищив понад десять мільйонів людей / С. Чорна // Голос України. - 2021. - №225, № 27 листопада. - С.1., 5.
 48. Чорна, С. Біль, що пронизує сторіччя / С. Чорна // Голос України. - 2021. - №222, № 24 листопада. - С.7.
 49. Чупрій, Л. В. Духовно-ціннісні засади ідеології Марксизму-Ленінізму як передумови спричинення Голодомору 1933-1934 рр. / Л. В. Чупрій // Становлення і розвиток української державності. - 2010. - Вип.4. - С.195-204.

Економіка: проблеми та перспективи розвитку

 1. Доступні кредити працюють на економіку // Урядовий кур'єр. - 2023. - №42, № 1 березня. - С.1.
 2. У пріоритеті - безпека та економіка // Голос України. - 2022. - №22, № 5 лютого. - С.9.
 3. Україна справляється з викликами сьогодення // Урядовий кур'єр. - 2022. - № 20 липня. - С.1., 2 .
 4. Уряд запроваджує нову економічну стратегію // Урядовий кур'єр. - 2022. - № 11 червня. - С.1., 2.
 5. Боденчук, Л. Б. Цифрова економіка: виклик для підприємства / Л. Б. Боденчук, К. Р. Усачова // Економіка XXI століття проблеми та перспективи. - 2021. - Вип.3. - С.22-31.
 6. Боровік, Л. В. Агропромислова інтеграція як чинник розвитку економіки України / Л. В. Боровік // Проблеми модернізації України. - 2022. - Вип.14 : матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. - С.19-21.
 7. Братусь, Г. А. Концептуалізація інноваційного розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції / Г. А. Братусь, І. І. Каліна, Ю. В. Мазур // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2021. - Вип. 4 (63). - С.15-22.
 8. Бричко, М. М. Взаємозв'язок фінансового та реального сектору економіки під час відновлення суспільної довіри до фінансового сектору країни / М. М. Бричко, В. Є. Літовцева, К. В. Діденко // Економіка та держава. - 2021. - №1. - С.70-76.
 9. Булат, Г. В. Формування соціально-орієнтованої економіки як один із напрямків удосконалення управління бюджетною політикою держави / Г. В. Булат // Економіка XXI століття проблеми та перспективи. - 2021. - Вип.3. - С.31-39.
 10. Ваврічен, В. О. Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на економіку України / В. О. Ваврічен // Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді. - 2021. - Вип.1. - С.29-40.
 11. Вдовічен, А. Фіскальні інструменти впливу на економічний розвиток країн / А. Вдовічен, Ю. Табенська, Ю. Урсакій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2022. - №3. - С.51-62.
 12. Власенко, О. П. Цифрова трансформація механізму державного регулювання національної економіки в умовах ринку / О. П. Власенко, В. П. Якобчук, Л. І. Симоненко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №3. - С.81-86.
 13. Горбаневич, В. Л. Дослідження методики визначення інфляції, її впливу на економіку України і фінансовий стан вітчизняного підприємства / В. Л. Горбаневич, П. В. Іванюта // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2021. - Вип. 4 (63). - С.100-107.
 14. Гриценко, А. А. Стратегії економічної стійкості у нестабільному середовищі / А. А. Гриценко // Економіка і прогнозування. - 2022. - №3. - С.33-43.
 15. Гуторов, А. О. Методичні засади оцінювання рівня сталості розвитку аграрного сектора екноміки / А. О. Гуторов // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №12. - С.5-11.
 16. Дацій, О. І. Інтеграція освіти і науки як умова формування корпоративного сектора інноваційної економіки / О. І. Дацій, В. В. Пирог // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.13 : Матеріали звітної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 17 листопада 2021 р. - С.99-100.
 17. Дуброва, О. М. Методологічні передумови формування системи державного управління економічним розвитком регіону / О. М. Дуброва // Проблеми модернізації України. - 2022. - Вип.14 : матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. - С.176-177.
 18. Дунаєв, Б. Б. Фінансовий сектор - джерело сталого фінансування економіки / Б. Б. Дунаєв // Фінанси України. - 2022. - №3. - С.107-124.
 19. Ємельянова, Я. Роль культурної самоідентифікації для розвитку країни / Я. Ємельянова // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2021. - С.158-163.
 20. Жук, І. І. Структурна модернізація економіки країни та ведення бізнесу / І. І. Жук // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.13 : Матеріали звітної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 17 листопада 2021 р. - С.71-73.
 21. Заволока, Ю. М. Інфляційні процеси як наслідок глобалізації світової економіки / Ю. М. Заволока, М. В. Сідненко, А. В. Івко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №5. - С.33-39.
 22. Загорський, В. С. Нове дослідження з питань детінізації сектору комерційних послуг в Україні / В. С. Загорський // Регіональна економіка. - 2022. - №2. - С.137-140.
 23. Кічурчак, М. В. Структурні зміни у секторі інформації та комунікації в системі креативної економіки країн ЄС: досвід для України / М. В. Кічурчак // Економіка і прогнозування. - 2022. - №3. - С.115-130.
 24. Коваленко, В. С. Иностранные инвестиции и их роль в развитии национальной экономики Украины / В. С. Коваленко, С. С. Шмарловская // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.13 : Матеріали звітної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 17 листопада 2021 р. - С.32-35.
 25. Коломієць, В. О. Вплив цифрових технологій на інновації в різних сферах економіки / В. О. Коломієць // Проблеми модернізації України. - 2022. - Вип.14 : матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. - С.33-35.
 26. Кривов'язюк, І. В. Пріоритети розвитку інноваційної економіки України / І. В. Кривов'язюк // Проблеми модернізації України. - 2022. - Вип.14 : матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. - С.81-84.
 27. Кузьменко, Г. О. Формування кадрової політики в системі публічного управління як механізм розвитку економіки / Г. О. Кузьменко // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2022. - Вип. 2 (65). - С.13-18.
 28. Кулик, В. В. Схема "витрати-випуск" економіки Японії: застосування для системного аналізу та моделювання міжгалузевих зв'язків економіки України / В. В. Кулик // Фінанси України. - 2022. - №3. - С.53-75.
 29. Ландау, Ю. Гідроенергетика та її роль у перебудові економіки України / Ю. Ландау // Урядовий кур'єр. - 2022. - № 22 червня. - С.5.
 30. Левченко, М. О. Туризм як вид eкoномічної діяльнoсті і склaдoва eкономіки Укрaїни / М. О. Левченко // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.13 : Матеріали звітної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 17 листопада 2021 р. - С.128-129.
 31. Лівенко, А. І. Економіко-організаційні аспекти формування освітніх ресурсів у сучасних умовах України / А. І. Лівенко // Економіка та держава. - 2021. - №3. - С.94-98.
 32. Малолєткова, О. Економіка країни втрималася на плаву / О. Малолєткова // Урядовий кур'єр. - 2023. - №5, № 7 січня. - С.2.
 33. Малолєткова, О. Країна тримає економічний фронт / О. Малолєткова // Урядовий кур'єр. - 2022. - № 25 серпня. - С.1., 2.
 34. Мельник, А. Економіко-аналітична діагностика в системі управління фінансовою діяльністю сучасного закладу охорони здоров'я / А. Мельник, С. Жукевич // Вісник економіки. - 2022. - №4. - С.28-43.
 35. Мороз, Ю. В. Державно-приватні механізми підвищення конкуренції національної економіки в Україні / Ю. В. Мороз // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.13 : Матеріали звітної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 17 листопада 2021 р. - С.257-258.
 36. Нагорнюк, В. Р. Сучасний стан корпоративного сектору України / В. Р. Нагорнюк // Актуальні питання юридичної науки та практики. - 2022. - Вип.2. - С.174-180.
 37. Небрат, В. В. Політика повоєнного відновлення економіки: досвід Республіки Корея / В. В. Небрат // Економіка і прогнозування. - 2022. - №4. - С.43-64.
 38. Негоруй, В. В. Вплив COVID-19 на світову економіку та України / В. В. Негоруй // Економіка XXI століття проблеми та перспективи. - 2021. - Вип.4. - С.55-58.
 39. Нежива, М. М. Глобальні економічні наслідки воєнно-політичної кризи в Україні / М.. Мисюк В. Нежива // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2023. - №1. - С.4-12.
 40. Нечипоренко, М. "Запустимо швидко малу приватизацію - допоможемо вітчизняному бізнесу вижити" / М. Нечипоренко // Урядовий кур'єр. - 2022. - № 19 липня. - С.3.
 41. Овчиннікова, О. Р. Гіг-економіка: ризики та переваги / О. Р. Овчиннікова // Інноваційні технології XXI століття. - 2022. - Вип. 7. - С.111-114.
 42. Пустовойт, О. В. Повоєнна економіка України: міжнародна допомога та політика зростання / О. В. Пустовойт // Економіка і прогнозування. - 2022. - №3. - С.75-98.
 43. Саліхова, О. Б. Держава у повоєнній розбудові індустрії та відновленні економіки: історичні паралелі та рекомендації для України / О. Б. Саліхова, О. В. Крехівський // Економіка і прогнозування. - 2022. - №4. - С.7-42.
 44. Самойлик, Ю. В. Стратегія інноваційного розвитку агропродовольчого сектору економіки в умовах глобалізаційних загроз і викликів / Ю. В. Самойлик, Т. В. Боровик, М. В. Вернигора // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2022. - Вип. 3 (66). - С.21-28.
 45. Сем'янчук, П. М. Місце і роль рекреаційної сфери у структурі національної економіки / П. М. Сем'янчук, А-Ю. О. Поп'як // Економіка XXI століття проблеми та перспективи. - 2021. - Вип.5. - С.103-108.
 46. Скрипниченко, М. І. Сценарні макрооцінки післявоєнної відбудови економіки України / М. І. Скрипниченко, Л. І. Кузнєцова, О. Г. Білоцерківець // Економіка і прогнозування. - 2022. - №3. - С.48-74.
 47. Сміян, Н. Для того, щоб посилити економіку, необхідно зменшити податкове навантаження / Н. Сміян // Голос України. - 2022. - №112, № 27 травня. - С.3.
 48. Сокол, В. М. Фінансове забезпечення економічного розвитку громад / В. М. Сокол, Н. В. Штих, В. Ю. Медвідь // Проблеми модернізації України. - 2022. - Вип.14 : матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. - С.116-120.
 49. Цимбалюк, Г. С. Наслідки та можливості світової економіки в умовах пандемії COVID-19 / Г. С. Цимбалюк // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.13 : Матеріали звітної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 17 листопада 2021 р. - С.101-102.
 50. Шелудько, Н. О. Місцевий економічний розвиток: сутність, планування, фінансування / Н. О. Шелудько, В. Ю. Медвідь // Проблеми модернізації України. - 2022. - Вип.14 : матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. - С.50-52.
 51. Щербак, О. О. Цифровізація як один із головних векторів розвитку української економіки / О. О. Щербак, В. М. Поленчук // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.13 : Матеріали звітної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 17 листопада 2021 р. - С.212-214.
 52. Юрченко, Г. М. Ретроспективне переосмислення теорій людського капіталу в умовах вітчизняної економіки та постепідемічний період / Г. М. Юрченко, Й. С. Ситник // Наукові праці МАУП. Економічні науки. - 2021. - Вип. 4 (63). - С.75-80.
 53. Яценко, Г. Ю. Чинники постковідного відновлення зростання економіки України у 2021-2022 роках / Г. Ю. Яценко // Економіка і прогнозування. - 2021. - №2. - С.52-68.

Соборність України: через минуле до майбутнього

 1. " В єдності сила народу - Боже, нам єдність подай " // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 3 січня. - С.2.
 2. "Разом із власної волі з 1919 року" // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 16 січня. - С.2.
 3. 22 січня - День Соборності України // Українська культура. - 2006. - №12. - С.3.
 4. В Україні відзначили День соборності // Демократична Україна. - 2020. - № 24 січня. - С.3.
 5. Байрак, Л. П. Виховання патріотів незалежності України в сучасних умовах на історичних фактах боротьби за соборну України: (1939-1945 рр.) / Л. П. Байрак // Соборність українських земель в контексті подій другої світової війни. - 2000. - С.167-170.
 6. Білий, Л. Г. День соборності - шлях до єдності / Л. Г. Білий // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2022. - Вип.9. - С.6-10.
 7. Білий, Л. Г. Соборність України: через минуле до майбутнього / Л. Г. Білий // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2021. - Вип.8. - С.3-4.
 8. Блажевич, Ю. І. Іван Огієнко про засади українізації, соборності і автокефалії в діяльності української православної церкви (1918-1920рр.) / Ю. І. Блажевич // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2020. - Вип.7. - С.17-23.
 9. Бобокал, О. М. Єдність народу крізь століття: День соборності тоді і зараз / О. М. Бобокал // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2023. - Вип.10. - С.28-30.
 10. Боєслав, М. За соборний моноліт / М. Боєслав // Визвольний шлях. - 1954. - №2. - С.3-8.
 11. Головко, О. Уроки Соборності:здобути і захистити / О. Головко // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 22 січня. - С.3.
 12. Дорошко, М. Проблема соборності українських земель: історична ретроспектива і сучасний стан / М. Дорошко // Актуальні проблеми українознавства. - 2012. - С.23-31.
 13. Дудченко, А. В. Днь соборності України: соціально-філософський дискурс / А. В. Дудченко, В. С. Дудченко, О. С. Поліщук // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2023. - Вип.10. - С.67-73.
 14. Ковальчук, О. Л. Соборність - невід'ємний атрибут побудови української державності / О. Л. Ковальчук // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2020. - Вип.7. - С.68-76.
 15. Кучер, В. І. Пакти Ріббентропа-Молотова та українське питання: проблема соборності українських земель / В. І. Кучер // Соборність українських земель в контексті подій другої світової війни. - 2000. - С.21-34.
 16. Любовець, О. Проблема соборності українських земель у програмах і діяльності українських політичних партій (1917-1920 рр.) / О. Любовець ; О.Любовець // Історічний журнал. - 2009. - №3. - С.3-13.
 17. Марущенко, О. В. Проблема соборності українських земель напередодні та на початку Другої Світової війни: історіографічні роздуми / О. В. Марущенко // Соборність українських земель в контексті подій другої світової війни. - 2000. - С.34-54.
 18. Медвідь, Ф. М. Соборність України: політико-правовий дискурс / Ф. М. Медвідь, А. А. Мурдій, В. М. Ярмоленко // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2023. - Вип.10. - С.173-181.
 19. Медвідь, Ф. М. Формування і розвиток ідеї соборності України: історико-правовий вимір / Ф. М. Медвідь, М. Ф. Чорна, А. І. Твердохліб // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.171-174.
 20. Медуниця, Ю. Набутий досвід допоможе захистити державність / Ю. Медуниця // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 23 січня. - С.1., 2.
 21. Петухова, О. В. Консолідація: сутність і види / О. В. Петухова // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №3. - С.130-135.
 22. Пухкало, Н. М. Об'єднання українських земель в єдину державу - запорука формування суспільно-територіального комплексу незалежної України / Н. М. Пухкало // Соборність українських земель в контексті подій другої світової війни. - 2000. - С.180-184.
 23. Романюк, Т. Соборність - українська національна ідея / Т. Романюк // Віче. - 2015. - №1. - С.22.
 24. Самойленко, І. М. Акт злуки 1919 року - кульмінація процесу усвідомлення соборної України / І. М. Самойленко // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2023. - Вип.10. - С.219-225.
 25. Сергійчук, В. Цілість землі рідної і народу - одвічно в серці та помислах / В. Сергійчук ; В. Сергійчук // Українська культура. - 2008. - №1. - С.3.
 26. Стеньгач, Н. О. До питання соборності української козацької держави і проблеми консолідації політичної еліти Гетьманщини / Н. О. Стеньгач // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2023. - Вип.10. - С.243-252.
 27. Чорнодід, Л. В. Історія розробки концепції української соборності та її відображення в сучасній науковій роботі / Л. В. Чорнодід // Соборність українських земель в контексті подій другої світової війни. - 2000. - С.158-160.

Академічна доброчесність - вимога часу

 1. Бабенко, В. А. Система забезпечення академічної доброчесності у вищій освіті / В. А. Бабенко, О. В. Байрамова // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.23-27.
 2. Базаджи, Л. В. Академічна доброчесність: сучасні виміри / Л. В. Базаджи, О. В. Байрамова // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.34-40.
 3. Байрамова, Є. В. Академічна доброчесність як показник якості вищої освіти / Є. В. Байрамова, О. В. Байрамова // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.28-33.
 4. Беженар, К. Д. Етичні принципи як основа реалізації академічної доброчесності у закладах освіти / К. Д. Беженар, О. В. Байрамова // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.41-46.
 5. Білий, Л. Г. Академічна доброчесність: виклики та перспективи / Л. Г. Білий // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.3-6.
 6. Білий, Л. Г. Академічна доброчесність: практичний досвід Хмельницького інституту МАУП / Л. Г. Білий // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.6-9.
 7. Білоус, І. П. Значення академічної доброчесності в сучасному освітньо-науковому просторі / І. П. Білоус // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні. - 2021. - Вип.10. - С.32-35.
 8. Гуменюк, А. Ф. Академічна доброчесність як показник якості освітнього процесу в навчальних закладах / А. Ф. Гуменюк // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.20-23.
 9. Джигун, Л. М. Академічна доброчесність:практичний досвід / Л. М. Джигун, Н. П. Берегова, К. І. Максиминчук // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.53-61.
 10. Дзекелева, О. А. Формування академічної доброчесності у студентів в процесі професійної підготовки / О. А. Дзекелева // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.47-52.
 11. Дуб, Н. Є. Реалізація принципу академічної доброчесності в системі внутрішнього забезпечення якості освіти / Н. Є. Дуб, М. Головчак // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.62-65.
 12. Академічна доброчесність в освітньому процесі: актуальність і проблематика / Н. Є. Дуб, М. І. Головчак, К. М. Бобак, І. П. Мартинюк // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.10-19.
 13. Задорожна, М. І. Викладання політології та академічна доброчесність / М. І. Задорожна, Д. О. Білик // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.24-27.
 14. Закалик, Г. М. Довіра між викладачем і студентом як передумова академічної доброчесності / Г. М. Закалик // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.28-36.
 15. Кайдашев, Р. П. Нормативно- правове забезпечення академічної доброчесності / Р. П. Кайдашев, Н. М. Нестеренко // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.50-56.
 16. Капеліста, І. М. Принципи наукової етики для забезпечення академічної доброчесності у наукових дослідженнях / І. М. Капеліста // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.13 : Матеріали звітної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 17 листопада 2021 р. - С.173-174.
 17. Карамалак, А. В. Академічна доброчесність / А. В. Карамалак // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.66-70.
 18. Кілівнік, Ж. М. Зарубіжний досвід у правовому регулюванні принципів реалізації академічної доброчесності як перспективні напрями розвитку вітчизняного законодавства / Ж. М. Кілівнік, О. В. Охман // Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді. - 2021. - Вип.2. - С.50-57.
 19. Кілівнік, Ж. М. Правове регулювання пртинципів реалізації академічної доброчесності / Ж. М. Кілівнік, О. В. Охман // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.57-62.
 20. Корж, Г. Особливості формування історичної пам'яті в контексті професійної підготовки лікаря / Г. Корж // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2021. - №2. - С.21-27.
 21. Кравченко, О. Доброчесність - важливий крок до кар'єрного зростання / О. Кравченко // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 30 квітня. - С.5.
 22. Лепех, Ю. С. Чесність як складова академічної доброчесності та запорука побудови правової держави, що здійснює боротьбу та попередження насильства / Ю. С. Лепех // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.37-44.
 23. Липчук, О. І. Формування принципів академічної доброчесності при підготовці студентів політологів / О. І. Липчук, І. І. Ломака // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.82-87.
 24. Лоб, О. В. Забезпечення та дотримання доброчесності у науковому середовищі як наслідок належного рівня якості освіти / О. В. Лоб // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.45-49.
 25. Назаров, І. В. Вища освіта та академічна доброчесість - проблеми поєднання / І. В. Назаров // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 3. - С.408-412.
 26. Негоруй, В. В. Складність втілення принципу академічної доброчесності у освітньому закладі / В. В. Негоруй // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.74-77.
 27. Охман, О. В. Правові аспекти академічної доброчесності та боротьби з плагіатом / О. В. Охман // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.88-93.
 28. Павлюк, Н. М. Академічна доброчесність / Н. М. Павлюк, Н. С. Костевка // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.78-82.
 29. Прадун, Т. П. Академічна доброчесність - вимога часу / Т. П. Прадун // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.83-90.
 30. Сем'янчук, П. Християнські, моральні та юридичні аспекти і виміри академічної доброчесності / П. Сем'янчук, Г. І. Оліх, АФ. Гуменюк // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.107-118.
 31. Торчинська, Н. М. Формування компетентностей академічної доброчесності в студентів-філологів / Н. М. Торчинська, М. М. Торчинський // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - С.126-132.
 32. Тукусер, Ю. Ю. Проблема дотримання академічної сумлінності в академічному процесі / Ю. Ю. Тукусер // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - 100-106.
 33. Хижняк, І. А. Практика впровадження етичних кодексів в Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба / І. А. Хижняк, О. В. Боклаг // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.96-100.
 34. Цимбалюк, Г. С. Актуальність проблеми академічної доброчесності сучасного ЗВО / Г. С. Цимбалюк // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 1. - с.133-137.
 35. Цимбалюк, Г. С. Закордонний досвід академічної доброчесності / Г. С. Цимбалюк // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.101-103.

Захист прав людини в Україні

 1. В ООН знову згадали про права людини в Криму // Голос України. - 2021. - №219, № 19 листопада. - С.5.
 2. Україна довела, що поважає права людини // Урядовий кур'єр. - 2022. - № 23 червня. - С.1., 2.
 3. Антонов, С. Методи правового регулювання сурогатного материнства в Україні та за кордоном / С. Антонов // Право України. - 2020. - №3. - С.139-153.
 4. Барабаш, О. Соматичні права в системі прав людини:право власності на своє тіло / О. Барабаш // Право України. - 2022. - №2. - С.108-121.
 5. Барабаш, О. О. Становлення моделі сервісної поліції в україні: історико-правове дослідження / О. О. Барабаш // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 3. - С.15-19.
 6. Болдіжар, С. Еволюція четвертого покоління прав людини у сфері охорони здоров'я / С. Болдіжар // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №6. - С.110-116.
 7. Бригинець, О. О. Вирішення проблеми правового забезпечення ліяльності адвокатури в адміністративному судочинстві з урахуванням зарубіжного досвіду / О. О. Бригинець // Економіка. Фінанси. Право. - 2023. - №3. - С.5-7.
 8. Васецький, В. Ю. Суттєві соціально-політичні події як витоки змін у сфері забезпечення прав і свобод людини / В. Ю. Васецький // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 2. - С.35-39.
 9. Власенко, В. Повернення українських дітей - складне і болюче питання / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2023. - №83, № 26 квітня. - С.2.
 10. Гавалешко, П. С. Апеляція як самостійна стадія в сучасному адміністративному процесі: особливості реалізації прав людини на перегляд судового рішення / П. С. Гавалешко // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 2. - С.138-141.
 11. Гордіюк, С. А. Конституція і культура в аспекті прав людини / С. А. Гордіюк // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 2. - С.92-99.
 12. Городецька, М. Реалізація кримінальних процесуальних прав людини як елемент предмета відання у кримінальному провадженні / М. Городецька // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №4. - С.350-354.
 13. Губань, Р. 25 років імплементації Європейської Конвенції з прав людини: досягнення та плани на майбутнє / Р. Губань, Г. Сухоцька // Голос України. - 2022. - №159, № 4 серпня. - С.4.
 14. Завальнюк, І. В. До питання поняття права на справедливий суд / І. В. Завальнюк // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 4. - С.171-173.
 15. Задорожня, Г. Повноваження суду щодо забезпечення судового позову: крізь призму законодавчих змін / Г. Задорожня // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. - 2021. - №3-4. - С.39-45.
 16. Калиновський, О. В. Дотримання органами досудового розслідування права на недоторканість приватного життя (приватність) / О. В. Калиновський, С. В. Ткаченко // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.118-122.
 17. Козак, І. У пріоритеті - права людини / І. Козак // Голос України. - 2022. - №10, № 20 січня.
 18. Кравчук, С. Й. Українське законодавство у сфері прав людини: проблеми невідповідності міжнародним стандартам та методи їх комплексного перегляду і досконалення / С. Й. Кравчук // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні. - 2020. - Вип 9. - С.144-149.
 19. Левенець, А. Загальна характеристика процедури виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні / А. Левенець // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №5. - С.336-340.
 20. Лінник, Н. В. Права людини починаються з прав дитини / Н. В. Лінник // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.356-360.
 21. Малінковська, О. В. Особливості реалізації окремих прав людини та громадянина за умов введення воєнного стану / О. В. Малінковська, О. І. Тимощук // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні. - 2023. - Вип.12. - С.106-116.
 22. Мельниченко, Н. Процедури дерогації про захист прав людини / Н. Мельниченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2022. - №1. - С.18-28.
 23. Мерник, А. Проблематика обмеження прав і свобод людини та громадянина в умовах сучасності / А. Мерник // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. - 2020. - №4. - С.17-21.
 24. Нелін, О. І. Права людини і громадянина як детермінанта національного державотворення / О. І. Нелін // Юридична Україна. - 2020. - №7. - С.6-12.
 25. Охотнікова, О. М. Публічне адміністрування як запорука забезпечення прав і свобод людини в Україні / О. М. Охотнікова, Я. О. Арбич // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 4. - С.174-177.
 26. Панфьорова, М. А. Права людини в Україні: історико-теоретичний вимір / М. А. Панфьорова // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 4. - С.106-111.
 27. Пархоменко, Н. М. Правова реформа як інструмент конституалізації правового порядку / Н. М. Пархоменко, Т. С. Подорожна // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.26-31.
 28. Пришляк, Г. Я. Особливості прав та свобод людини і громадянина / Г. Я. Пришляк, І. М. Галів, Х. І. Кортоус // Академічна доброчесність: практичний досвід. - 2021. - Вип. 2. - С.91-95.
 29. Рабінович, П. На шляху до формування доктрини основоположних прав людини / П. Рабінович // Право України. - 2022. - №1. - С.23-38.
 30. Роскошний, І. В. Історичні передумови становлення та розвитку конституційно-правових відносин людини і держави в умовах інформаційного суспільства / І. В. Роскошний // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 2. - С.114-122.
 31. Сверба, Ю. І. Роль безоплатної правової допомоги в механізмі забезпечення доступу до правосуддя / Ю. І. Сверба // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.83-86.
 32. Селезньова, О. Категорії прав і свобод людини в доктрині та законодавстві / О. Селезньова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2020. - №5. - С.16-25.
 33. Сенюта, І. Окремі питання, пов'язані з досудовим розслідуванням і судовим провадженням у медичних справах / І. Сенюта // Право України. - 2020. - №3. - С.171-184.
 34. Смокович, М. І. До питання про механізм відновлення адміністративним судом порушення прав людини за конституційною скаргою / М. І. Смокович // Юридична Україна. - 2020. - №8. - С.24-32.
 35. Тарасевич, Т. Ю. Правове регулювання біометричної ідентифікації особи: національні тенденції та зарубіжний досвід / Т. Ю. Тарасевич // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 2. - С.281-286.
 36. Толкачова, І. А. Проблеми забезпечення екологічних прав людини в Україні та зарубіжних країнах / І. А. Толкачова, А. С. Кононенко // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 2. - С.254-258.
 37. Фокіна, А. О. Політичні права і свободи людини і громадянина в Україні: концептуальні засади дослідження / А. О. Фокіна // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 3. - С.102-107.
 38. Черняхівська, В. В. Еволюція гендерних стреотипів відповідно до типів держави, відносин влади, домінування / В. В. Черняхівська // Науковий вісник: державне управління. - 2020. - Вип.1(3). - С.213-222.
 39. Чорненька, Д. С. Взаємодія особи з органами публічної влади крізь призму використання електронного судочинства та електронного підпису / Д. С. Чорненька // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 2. - С.122-125.
 40. Чорненька, Д. С. Трансплантація органів і тканин людського організму: стан та проблеми правового регулювання / Д. С. Чорненька // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 3. - С.59-63.
 41. Чорненька, Д. С. Трансплантація органів і тканин людини: етичні проблеми та сучасний стан правового регулювання в Україні / Д. С. Чорненька // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 4. - С.30-34.
 42. Швед, А. Ю. Кримінально-правова охорона конституційних прав та свобод людини і громадянина / А. Ю. Швед // Юридична Україна. - 2020. - №12. - С.73-75.
 43. Ямкова, Т. І. Порушення прав людини на окупованих територіях України / Т. І. Ямкова // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні. - 2020. - Вип 9. - С.239-244.
 44. Яремович, О. І. Вплив інститутів громадянського суспільства на правоохоронні органи держави крізь призму діяльності громадських рад / О. І. Яремович // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 2. - С.145-148.

Українська мова і нація

 1. Герої української нації // Українська культура. - 2017. - №3. - С.38-47.
 2. Бедзір, В. Вчити українську заради майбутнього / В. Бедзір // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 29 лютого. - С.4.
 3. Білий, Л. Г. Мова як генетичний код нації / Л. Г. Білий // Українська мова і нація. - 2019. - Вип.12. - С.6-7.
 4. Білий, Л. Г. Українська мова як найважливіша ознака буття української нації / Л. Г. Білий // Українська мова і нація. - 2018. - Вип.10. - С.5-7.
 5. Болтівець, С. І. Ксеноманія у шатах ксенофобії: залякування заради чужинського панування / С. І. Болтівець // Психологія і суспільство. - 2023. - №1. - С.26-35.
 6. Гомотюк, О. Ментальність українського народу: вплив зовнішніх чинників на процес її формування. / О. Гомотюк // Освіта і управління. - 2011. - Т.14, №4. - С46-54.
 7. Гонський, В. Мова як чинник формування людини і нації / В. Гонський ; В.Гонський // Персонал-Плюс. - 2010. - №47. - С.5.
 8. Гонтар, М. О. Динаміка мовної ситуації у сфері електронної торгівлі в Україні / М. О. Гонтар // Українська мова. - 2021. - №4. - С.76-92.
 9. Гонтар, М. О. Мовна політика України у сфері торгівлі й послуг / М. О. Гонтар // Українська мова. - 2021. - №1. - С.20-35.
 10. Дічек, Н. Державна політика націєтворення і загальна середня освіта: український досвід / Н. Дічек // Український педагогічний журнал. - 2020. - №4. - С.5-16.
 11. Дмитренко, Л. Де розвивається книжка, там квітнуть мова і держава / Л. Дмитренко // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 12 лютого. - С.3.
 12. Дмитренко, Л. До держави звертайся державною! / Л. Дмитренко // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 11 грудня. - С.1., 3.
 13. Дробот, Д. Б. Факти про 9 листопада 2022 року в Україні, коли традиційно відзначають День української писемності та мови / Д. Б. Дробот, Г. О. Кузьменко // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2023. - Вип.10. - С.65-67.
 14. Загнітко, А. Материнська мова - не полова: за вітром її не розвієш / А. Загнітко // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 21 лютого. - С.1., 4.
 15. Крисаченко, В. Історичні витоки українського етносу. / В. Крисаченко // Освіта і управління. - 2011. - Т.14, №4. - С.54-70.
 16. Крисаченко, В. Українська ідентичність / В. Крисаченко ; В.Крисаченко // Освіта і управління. - 2010. - Т.13, №2-3. - С.137-143.
 17. Кущ, П. Вкраїнську вшануймо за те, що з нею віками воюють сусіди / П. Кущ // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 10 листопада. - С.3.
 18. Лучик, А. А. Мовна різноманітність в українському національному лінгвістичному корпусі / А. А. Лучик, О. С. Пальчевська // Мовознавство. - 2022. - №5 : Вересень-жовтень. - С.32-41.
 19. Михайленко, С. М. Микола Костомаров та його роль у становленні модерної української нації / С. М. Михайленко // День Соборності України: історико-політологічні дискусії. - 2022. - Вип.9. - С.109-116.
 20. Немировська, С. М. Українська мова у сприйнятті представників національних меншин міста Чернігова / С. М. Немировська // Українська мова. - 2023. - №1. - С.100-124.
 21. Нитка, В. Мова єднає українців і робить нас сильною європейською нацією / В. Нитка // Голос України. - 2022. - №228, № 9 листопада. - С.1, 3.
 22. Олійник, В. В. Мова як духовно-національний феномен / В. В. Олійник // Українська мова і нація. - 2019. - Вип.12. - С.51-53.
 23. Олійник, В. В. Формування національної свідомості молоді на заняттях української мови та літератури у Хмельницькому економіко-правовому коледжі МАУП / В. В. Олійник // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.8 : Матеріали Міжнар. наук. конф. "Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні в контексті світових тенденцій і національної практики" 11 квітня 2019 р. - С.374-375.
 24. Парандій, В. О. Мова як чинник державної політики / В. О. Парандій // Українська мова і нація. - 2019. - Вип.12. - С.60-62.
 25. Пасічник, К. О. Українська мова в сучасному просторі / К. О. Пасічник, Л. Д. Кравчук // Українська мова і нація. - 2020. - Вип.13. - С.72-73.
 26. Писана, Н. Нас єднає мова / Н. Писана // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 26 квітня. - С.1., 2.
 27. Півторак, Г. Шануймо рідну мову / Г. Півторак // Голос України. - 2021. - №211, № 9 листопада. - С.4-5.
 28. Пірен, М. І. Українська мова - важливий чинник єдності суспільства, формування української політичної нації та реалізації демократичних реформ / М. І. Пірен // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №3. - С.85-90.
 29. Рибчинська, А. Мова, нація і я / А. Рибчинська, Л. І. Даценко // Українська мова і нація. - 2020. - Вип.13. - С.76-78.
 30. Сердунич, Л. Код нації / Л. Сердунич // Українська мова і нація. - 2019. - Вип.12. - С.84-88.
 31. Сміян, Н. Для підтвердження громадянства треба буде скласти іспит на знання мови, історії та Конституції / Н. Сміян // Голос України. - 2022. - №157, № 2 серпня. - С.2.
 32. Соколова, С. О. Зміни у ставленні українців до мов на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну / С. О. Соколова // Українська мова. - 2023. - №1. - С.3-19.
 33. Соломюк, В. В. Сучасна мовна політика в галузі освіти України / В. В. Соломюк, О. В. Комарова // Українська мова і нація. - 2020. - Вип.13. - С.78-82.
 34. Стецюк, Б. Українська мова в сучасному інформаційному просторі / Б. Стецюк // Українська мова і нація. - 2020. - Вип.13. - С.82-84.
 35. Тришньовський, А. М. Мова - найголовніший чинник державотворення / А. М. Тришньовський, О. А. Тришньовська // Українська мова і нація. - 2020. - Вип.13. - С.91-96.
 36. Тюх, Є. Мова, нація і Україна / Є. Тюх, Л. І. Даценко // Українська мова і нація. - 2020. - Вип.13. - С.97.
 37. Чиркова, О. А. Мовно-культурна ідентичність української нації: сучасні реалії / О. А. Чиркова // Проблеми модернізації України. - 2015. - Вип.1 : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф "Модернізація України: проблеми та технології успішності (питання економіки, права, соціології. освіти і культури). - С.266-279.
 38. Шумицька, Г. В. Зміни в мовній ідентичності українців під час російсько-української війни: 2022 рік / Г. В. Шумицька // Українська мова. - 2022. - №4. - С.3-10.
 39. Шупер, С. Значення рідної мови в національній свідомості українців / С. Шупер, Л. І. Даценко // Українська мова і нація. - 2020. - Вип.13. - С.105-108.
 40. Яремчук, П. О. Мова і нація / П. О. Яремчук, Л. І. Даценко // Українська мова і нація. - 2020. - Вип.13. - С.109-111.

 

 

Бібліографічні списки 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Пошук по сайту: