Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічні списки - 2021

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

 

Бізнес-як ефективна складова сталого розвитку України

 1. Бізнес у "білих рукавичках" // Финансовые услуги. - 2020. - №3-4(141-142). - С.12-15.
 2. Держава зацікавлена в активній співпраці з бізнесом // Голос України. - 2021. - №80, № 28 квітня. - С.3.
 3. З бізнесом слід спілкуватися частіше // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 20 листопада. - С.2.
 4. Как сохранить бизнес в условиях кризиса? // Финансовые услуги. - 2020. - №3-4(141-142). - С.24-25.
 5. Кризис - это не только испытание компании на прочность, но и шанс найти новые возможности для бизнеса // Маркетинг и реклама. - 2020. - №4. - С.8-21.
 6. На осучаснення процедури банкрутства чекають і бізнес, і звичайні громадяни // Голос України. - 2018. - № 20 липня. - С.1., 2.
 7. Основні стратегії розвитку і ТОП-5 загроз для зростання бізнесу в Україні та світі в 2019 році // Страхова справа. - 2019. - №3. - С.32.
 8. Франчайзинг - це вигідно! // Фармацевт практик. - 2018. - №12(175). - С.34-35.
 9. Аблязова, Н. Р. Управління у сфері соціального підприємництва як інноваційної форми ведення бізнесу / Н. Р. Аблязова, С. Г. Козловська // Економіка. Фінанси. Право. - 2021. - №8. - С.19-23.
 10. Білоцька, І. А. Транспарентність корпоративного сектору як передумова результативності бізнесу в Україні / І. А. Білоцька // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №5-6. - С.54-58.
 11. Васильчук, І. П. Інвестиції бізнесу у сталий розвиток: кращі практики вітчизняних компаній / І. П. Васильчук, А. О. Соколов // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.46-52.
 12. Вовкотруб, О. В кризис выигрывают отечественные бизнесы с гибким менеджментом / О. Вовкотруб // Маркетинг и реклама. - 2020. - №4. - С.30-31.
 13. Глєбова, А. О. Організація управління підприємств малого бізнесу в сфері послуг: українські реалії / А. О. Глєбова, М. О. Солодовник // Економіка і регіон. - 2020. - №1. - С.126-131.
 14. Гоць, А. Бізнес у дзеркалі соціологічного теоретизування / А. Гоць // Грані. - 2021. - Т.24, №3. - С.16-24.
 15. Диба, М. І. Джерела фінансування технологізації бізнесу та соціальної сфери в умовах епідеміологічних ризиків / М. І. Диба, Ю. О. Гернего // Фінанси України. - 2020. - №6. - С.93-104.
 16. Дудар, Т. Розвиток бджільництва в Україні; досягнути успіхи, необхідність маркетингової кооперації в галузі, стратегія медового бізнесу / Т. Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2020. - Вип.2(96) : квітень-червень. - С.36-49.
 17. Зимовець, В. В. Валютна політика: вплив на моделі фінансування бізнесу в Україні / В. В. Зимовець // Наукові праці НДФІ. - 2018. - №2(83). - С.49-52.
 18. Кобильнік, Д. А. Оподаткування ІТ галузі: питання реалізації та складнощі впровадження / Д. А. Кобильнік, В. В. Михайленко // Право та інновації. - 2020. - №2. - С.99-104.
 19. Крамаренко, А. О. Інклюзивний формат креативних індустрій для соціального бізнесу / А. О. Крамаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.23-29.
 20. Кремер, В. Які наслідки для бізнесу несуть кіберризики і яу їх можна мінімізувати? / В. Кремер, І. Чичкан // Страхова справа. - 2018. - №1. - С.38-40.
 21. Лавриненко, С. Будущее, где все сидят по домам на карантине. Какой бизнес будет развиваться в эпидемию / С. Лавриненко // Банковский менеджмент. - 2020. - №3. - С.2-4.
 22. Мадяр, Р. О. Управління витратами в ланцюгах постачання як інструмент досягнення конкурентних переваг бізнесу в глобальному економічному просторі / Р. О. Мадяр, В. Р. Гадьмаші, С. М. Далекорей // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.66-70.
 23. Медведева, А. 20 инструментов для увеличения продаж от больших дядей для микробизнесов / А. Медведева // Наука продаж: от технологии к искусству. - 2020. - №4. - С.20-22.
 24. Морарь, Д. Р. Напрями розвитку державно-приватного партнерства в аграрному секторі економіки України / Д. Р. Морарь // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №10. - С.89-95.
 25. Носач, Л. Вплив виставкової діяльності на розвиток бізнесу / Л. Носач // Маркетинг в Україні. - 2019. - №4. - С.38-45.
 26. Олюнин, А. Все, что не убивает, делает нас сильнее: эволюция бизнес-процессов в эпоху COVID-19 / А. Олюнин // Наука продаж: от технологии к искусству. - 2020. - №4. - C.24-25.
 27. Омелянчук, І. Країні потрібен потужний середній клас / І. Омелянчук // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 14 червня. - С.2.
 28. Писана, Н. Діалог влади з бізнесом породжує важливі ініціативи / Н. Писана // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 16 квітня. - С.2.
 29. Поликаров, В. Для чего собственнику бизнеса персональная финансовая стратегия? / В. Поликаров // Наука продаж: от технологии к искусству. - 2020. - №3. - С.6-7.
 30. Пчелянська, Г. О. Стратегічні напрями маркетингової діяльності бізнесу в умовах транспарентності середовища / Г. О. Пчелянська, Ю. О. Головчук, Л. В. Дибчук // Економіка та держава. - 2021. - №3. - С.88-92.
 31. Селіщев, С. В. Ідентифікація ризику шахрайства в управлінні проєктами у транспортно-логістичному бізнесі / С. В. Селіщев // Економіка. Фінанси. Право. - 2021. - №5. - С.13-15.
 32. Соломатіна, Г. В. Лізинг в системі стратегічного розвитку фінансового потенціалу субєктів господарювання аграрного сектора економіки / Г. В. Соломатіна // Економіка та держава. - 2020. - №5. - С.93-97.
 33. Сопко, В. Оцінка бізнесу в умовах євроінтеграції / В. Сопко, О. Фоміна, О. Ромашко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2019. - №3. - С.125-126.
 34. Хоружий, Г. Компетентнісні моделі у вищій освіті та бізнесі: зарубіжний досвід / Г. Хоружий // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2018. - №1. - С.131-147.
 35. Шведова, К. Нові можливості бізнесу в умовах кризи, викликаної всесвітньою пандемією / К. Шведова, О. Рибак // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах. - 2020. - С.64-69.
 36. Шигун, М. М. Концептуальні зміни в бухгалтерському обліку під впливом сталого розвитку бізнесу / М. М. Шигун // Фінанси України. - 2019. - №2. - С.82-98.

Освіта - інвестиція в майбутнє

 1. Дистанційні технології - методи динамічного сприйняття інформації як основа оновлення змісту освіти // Новий колегіум. - 2020. - №3. - С.25-33.
 2. Освіта матиме рекордну фінансову підтримку // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 1 жовтня. - С.1-2.
 3. Андрущенко, В. Агресивність особистості та її мінімізація засобами освіти / В. Андрущенко // Вища освіта України. - 2020. - №2. - С.7-12.
 4. Астахова, В. Учебно-научный комплекс непрерывного образования - новый формат нового образовательного пространства / В. Астахова // Новий колегіум. - 2020. - №2. - С.10-13.
 5. Астахова, Е. Потребность в измении моделей и подходов к управлению образовательными системами в условиях турбулентности общественных процессов / Е. Астахова // Новий колегіум. - 2020. - №2. - С.3-6.
 6. Барнабішвілі, Н. Використання процесного підходу в дослідженнях державного регулювання освітянської проблематики / Н. Барнабішвілі // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.233-235.
 7. Біденко, Є. Діалектика становлення аксіологічної платформи особистості в педагогічному процесі / Є. Біденко // Вища освіта України. - 2020. - №3. - С.72-78.
 8. Білозір, О. В. Підходи до взаємодії та участі України в трансєвропейських освітніх програмах / О. В. Білозір // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.88-92.
 9. Булатова, О. Вплив системи освіти та охорони здоров'я на рівень соціальної безпеки країн у контексті глобальних цілей сталого розвитку / О. Булатова, О. Грибіненко // Журнал європейської економіки. - 2020. - Т.19, №1. - С.27-47.
 10. Вапнярчук, Н. М. Світовий досвід професійного розвитку персоналу / Н. М. Вапнярчук // Право та інновації. - 2020. - №2. - С.63-69.
 11. Гордієнко, С. Г. Що потрібно освіті: новації, чи інновації / С. Г. Гордієнко // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.310-312.
 12. Грабовенко, Н. Державна освітня політика крізь призму сучасних процесів у сфері відтворення знань / Н. Грабовенко // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №6. - С.16-22.
 13. Грень, Л. Шляхи розв'язання проблемних питань у сфері функціонування професійно-технічної освіти в Україні / Л. Грень // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2020. - №4. - С.38-47.
 14. Данилець, О. Наші випускники конкурентноспроможні на ринку праці / О. Данилець // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 2 квітня. - С.2.
 15. Джинджоян, В. В. Реалізація туристичних програм у сфері освіти, медицини, природоохорони / В. В. Джинджоян // Економіка та держава. - 2020. - №1. - С.50-53.
 16. Дмитренко, Г. А. Розбудова інноваційної освіти в умовах нової соціальної реальності / Г. А. Дмитренко, Н. В. Головач // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.351-353.
 17. Журавльов, Ю. Дуальна форма здобуття освіти - втілена реальність / Ю. Журавльов // Новий колегіум. - 2020. - №4. - С.71-75.
 18. Засєкіна, Т. Інтегративний підхід у шкільній природничій освіті / Т. Засєкіна // Український педагогічний журнал. - 2020. - №4. - С.61-68.
 19. Зінченко, Л. Педагогічні умови формування професійної відповідальності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту / Л. Зінченко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2020. - №1. - С.13-18.
 20. Квасній, Л. Г. Особливості освіти в умовах нової соціальної реальності в Україні та за кордоном / Л. Г. Квасній, Б. В. Петрина // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - 333-335.
 21. Квітка, О. Зміст і структура загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей / О. Квітка // Український педагогічний журнал. - 2020. - №1. - С.14-19.
 22. Кіт, М. Трансформація освіти в контексті соціокультурної динаміки ХХІ століття: виклик-відповідь / М. Кіт // Вища освіта України. - 2020. - №3. - С.26-32.
 23. Коваленко, С. Як покращити дистанційне навчання / С. Коваленко // Голос України. - 2021. - №84, № 7 травня. - С.2.
 24. Кравченко, О. Доброчесність - важливий крок до кар'єрного зростання / О. Кравченко // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 30 квітня. - С.5.
 25. Кузьмін, І. О. Роль і місце державного регулювання освіти в системі державного управління / І. О. Кузьмін // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.11 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.223-226.
 26. Літвінова, І. О. Гуманітаризація освіти як важливий ресурс суспільного розвитку / І. О. Літвінова, Н. І. Хлизова, Є. О. Грибкова // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2020. - С.48-55.
 27. Малолєткова, О. Безпековий виклик об'єднує нас / О. Малолєткова // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 22 січня. - С.1., 2.
 28. Миськів, Л. До проблеми визначення поняття "інклюзивна освіта" / Л. Миськів // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №2. - С.220-224.
 29. Мороз, В. М. Система сучасної фахової передвищої освіти як складова механізму забезпечення якості вищої освіти: державно-управлінський аспект / В. М. Мороз, С. А. Мороз // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.88-96.
 30. Москвич, Ю. В. Перекладацька компетентність у контексті євроінтеграції української освіти / Ю. В. Москвич // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.11 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.148-152.
 31. Неїжмак, В. Змішані форми навчання практикуватимуть і після пандемії / В. Неїжмак // Голос України. - 2021. - №26, № 12 лютого. - С.6.
 32. Нич, Т. В. Трансформації вищої освіти: закономірності і тенденції / Т. В. Нич // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.349-350.
 33. Олійник, Т. Особливості використання ресурсів культурної спадщини у педагогічному університеті / Т. Олійник // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2021. - №1. - С.3-12.
 34. Палагусинець, Р. Інтелектуальний капітал у системі кадрової політики дипломатичної служби / Р. Палагусинець // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.40-51.
 35. Пёхов, В. Н. Развитие инновационного образования в условиях новой социальной реальности / В. Н. Пёхов, С. В. Пёхова, В. В. Шевчук // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.327-330.
 36. Пірен, М. І. Роль освіти як чинника мотивації громадян на єдність, толерантність і мир в управлінській культурі проблемного світу / М. І. Пірен, О. М. Петроє, М. Г. Іванчук // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №4. - С.21-27.
 37. Решетняк, Е. Сущность и цели формирования образовательных кластеров / Е. Решетняк // Новий колегіум. - 2020. - №2. - С.7-10.
 38. Синьов, В. Тенденції професійної підготовки фахівців спеціальної освіти в системі вищої школи / В. Синьов, Д. Супрун, М. Шеремет // Вища освіта України. - 2020. - №1. - С.34-42.
 39. Сороко, Н. Модель розвитку вчителя-лідера у STEAM-орієнтованому освітньому середовищі закладу загальної освіти / Н. Сороко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2020. - №4. - С.68-79.
 40. Соснін, О. В. Науково-освітня діяльність закладів післядипломної освти як складова національної безпеки / О. В. Соснін, Л. Л. Ляхоцька // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.88-91.
 41. Успаленко, В. Перспективи розвитку дистанційної та онлайн освіти в сучасних умовах / В. Успаленко, Л. Попова, О. Шептуха // Новий колегіум. - 2020. - №4. - С.98-102.
 42. Халіна, В. Апгрейдінг освітніх програм: методичні аспекти сучасного підходу до формулювання результатів навчання / В. Халіна, О. Сироватський // Новий колегіум. - 2020. - №4. - С.113-117.
 43. Чижевський, Б. Міжнародний день освіти: стратегічні завдання для країни / Б. Чижевський // Голос України. - 2021. - №12, № 23 січня. - С.4-5.
 44. Шпачинський, І. Безпека освітнього середовища в інноватиці вищої освіти / І. Шпачинський // Вища освіта України. - 2020. - №2. - С.46-51.
 45. Якимчук, О. Компетентісний підхід в освіті: українські реалії / О. Якимчук // Вища освіта України. - 2020. - №3. - С.19-25.

Розвиток місцевого самоврядування в Україні

 1. Проведення реформи децентралізації - одне з основних питань Верховної ради // Голос України. - 2021. - №143, № 31 липня. - С.2.
 2. Продовження реформи децентралізації вимагає оновлення закону про місцеве самоврядування // Голос України. - 2021. - №78, № 24 квітня. - С.1., 2.
 3. Бабін, І. Правова природа самооподаткування / І. Бабін // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №1. - С.138-142.
 4. Бабін, І. І. Самооподаткування населення як інститут фінансового права / І. І. Бабін // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.140-143.
 5. Бабын, Ы. Правова природа податкових повноважень органыв мысцевого самоврядування / Ы. Бабын, В. Вдовычен // Підприємництво, господарство і право. - 2021. - №5. - С.151-155.
 6. Баранов, С. Проблемні питання процесу бюджетної децентралізації в Україні / С. Баранов // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №3. - С.115-120.
 7. Батанов, О. Самоврядування територіальних громад і конституція-пошук консесусу чи концептуальний переворот? / О. Батанов, М. Пухтинський // Юридична Україна. - 2020. - №1. - С.47-53.
 8. Беспалов, М. О. Особливості фінансової децентралізації в контексті світового досвіду / М. О. Беспалов // Економіка та держава. - 2020. - №11. - С.112-115.
 9. Бобровник, Д. А. Дихотомія "локальне/глобальне" як основоположний концепт набуття міжнародної правосуб'єктності територіальною громадою / Д. А. Бобровник // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.58-66.
 10. Бондаренко, В. М. Напрями удосконалення підходів до проведення адміністративно-територіальної реформи в рамках зміцнення місцевих бюджетів / В. М. Бондаренко, О. В. Бондаренко // Економіка та держава. - 2020. - №7. - С.50-54.
 11. Бортнік, О. В. Управління ризиками в органах місцевого самоврядування на основі міжнародних стандартів / О. В. Бортнік // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.141-148.
 12. Боярський, В. О. Міжнародний компонент у діяльності органів місцевого самоврядування / В. О. Боярський // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 4. - С.122-129.
 13. Боярський, О. О. Індивідуальний габітус людини в умовах місцевого самоврядування: роль індивідуальної соціалізації і індивідуальної правової соціалізації у його становленні й розвитку / О. О. Боярський // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 1. - С.86-96.
 14. Боярський, О. О. Людина в територіальній громаді: теоретичні підходи до розуміння знаходження та функціонування / О. О. Боярський // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 4. - С.83-88.
 15. Боярський, О. О. Становлення феноменології муніципальної людини в межах громадянського суспільства і держави / О. О. Боярський // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.110-118.
 16. Бурда, в. Є. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації як одного з механізмів формування ресурсної бази місцевого самоврядування / в. Є. Бурда, Л. В. Петраніч // Економіка та держава. - 2020. - №5. - С.167-170.
 17. Венцель, В. Реформа децентралізації в Україні та соціальна функція держави: виклики та перспективи / В. Венцель // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.18-29.
 18. Голосніченко, Д. І. Організаційно-правовий статус територіальних громад в Україні / Д. І. Голосніченко, О. Д. Рибак // Юридична Україна. - 2020. - №8. - С.33-43.
 19. Горбунова, О. Реформа децентралізації триває і зростає відповідальність / О. Горбунова // Голос України. - 2021. - №86, № 12 травня. - С.1., 2.
 20. Дяченко, С. А. Аналіз розвитку інституту місцевих бюджетів в Україні: тенденції та прогнози / С. А. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №8. - С.63-69.
 21. Ємельяненко, К. Утворення старостинських округів в об'єднаних територіальних громадах / К. Ємельяненко // Підприємництво, господарство і право. - 2021. - №3. - С.207-211.
 22. Закоморна, К. Принцип муніципальної автономії як гарантія децентралізації публічної влади / К. Закоморна // Підприємництво, господарство і право. - 2021. - №2. - С.143-147.
 23. Золотоноша, О. Правове регулювання місцевих органів влади / О. Золотоноша // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №3. - С.153-156.
 24. Золотоноша, О. Реформування місцевого самоврядування в Україні / О. Золотоноша // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №2. - С.198-202.
 25. Калараш, А. А. Конс'юмеризм та комунітаризм: актуальні питання детермінованості та взаємодії в межах територіальної громади / А. А. Калараш // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.141-146.
 26. Калараш, А. А. Теоретичні підходи до розумінняфеноменології споживача та її значення для розвитку територіальної громади / А. А. Калараш // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 4. - С.130-135.
 27. Карпенко, О. О. Запобігання та протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування / О. О. Карпенко, К. О. Кудлінська, К. Є. Кузнецова // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.97-103.
 28. Компанієць, М. М. Організаційна та організаційно-правова діяльність органів місцевого самоврядування щодо здійснення безоплатної правової допомоги / М. М. Компанієць // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.147-153.
 29. Котковський, В. С. Підтримка розвитку сфери фізичної культури та спорту територіальною громадою криворіжжя / В. С. Котковський, О. М. Мельник, М. О. Богатирьова // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №3. - С.92-97.
 30. Кравченко, Т. Процеси забезпечення якості в органах місцевого самоврядування: особливості визначення та оцінювання / Т. Кравченко // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №1. - С.121-132.
 31. Кравчик, Г. Децентралізація влади в Україні на тлі пандемії COVID-19 / Г. Кравчик // Грані. - 2021. - Т.24, №1. - С.35-45.
 32. Круглашов, А. Здобутки і труднощі в реалізації децентралізації влади в Україні / А. Круглашов, В. Бурега // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №2. - С.68-76.
 33. Крушельницька, Т. Фінансова самодостатність територіальних громад в умовах децентралізації: аналіз та нові виклики / Т. Крушельницька // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.6-17.
 34. Куз, С. М. Сучасні реалії національно-патріотичного виховання молоді України на рівні місцевого самоврядування / С. М. Куз // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2020. - С.79-82.
 35. Куценко, Т. Ф. Ключові термінологічні засади управління соціально-економічним розвитком муніципалітетів в Україні / Т. Ф. Куценко, І. В. Пінтелей // Економіка та держава. - 2021. - №2. - С.84-91.
 36. Кушнір, Б. Успішні територіальні громади - це запорука розвитку країни / Б. Кушнір // Голос України. - 2021. - №168, № 4 вересня. - С.2.
 37. Левчук, А. Обмеження одержання подарунків як механізм запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням / А. Левчук // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №3. - С.163-169.
 38. Лола, В. Локальна ідентичність та "соціальне включення" в умовах децентралізації влади в Україні / В. Лола // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.129-137.
 39. Лола, В. Самоосвіта як складова підвищення інтегральної компетентності депутатів місцевих рад / В. Лола // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №6. - С.140-150.
 40. Максименко, Ю. П. Статус повноважених сільських, селищних,міських голів у системі місцевого самоврядування України / Ю. П. Максименко // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 4. - С.144-150.
 41. Маматова, Т. Удосконалення місцевого самоврядування в Україні на основі європейської моделі самооцінювання САF / Т. Маматова, О. Бортнік // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №4. - С.5-15.
 42. Молоканова, В. Трансформаційні технології у процесах розвитку спроможних територіальних громад / В. Молоканова, Ю. Ольховікова // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.87-97.
 43. Мороз, О. Держава і місцеве самоврядування в Україні як інститути утвердження влади народу (питання взаємодії) / О. Мороз // Право України. - 2021. - №2. - С.42-51.
 44. Незвінська, Є. Правовий статус мера: зарубіжний досвід / Є. Незвінська // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №5. - С.171-175.
 45. Парило, Т. С. Сутність взаємодії органів публічної влади з недержавними організаціями у сфері гуманітарного розвитку регіону / Т. С. Парило // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №2. - С.60-66.
 46. Петришина, М. О. Теоретико-правові проблеми забезпечення надання публічних послуг суб'єктам господарювання органами місцевого самоврядування / М. О. Петришина // Право та інновації. - 2020. - №2. - С.93-98.
 47. Рудень, Д. Об'єднання територіальних громад як важливий феномен розвитку конституційних цінностей української правової держави / Д. Рудень // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №3. - С.203-207.
 48. Сардар, М. Р. Досвід територіальної організації публічного управління в Ісламській республіці Афганістан в умовах постконфліктного стану / Мохаммад Рахман Огли Сардар // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №1. - С.55-61.
 49. Сергієнко, А. Державна підтримка добровільного об'єднання територіальних громад / А. Сергієнко // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №6. - С.178-182.
 50. Сірик, З. О. Ефективність використання механізмів співробітництва територіальних громад в умовах децентралізації влади / З. О. Сірик // Регіональна економіка. - 2020. - №2. - С.17-32.
 51. Сірик, З. О. Поняття та складові фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування / З. О. Сірик // Регіональна економіка. - 2020. - №1. - С.100-112.
 52. Степанюк, А. В. Роль фінансової децентралізації в управлінні системою фінансів місцевого самоврядування / А. В. Степанюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.83-87.
 53. Сторонянська, І. Особливості та проблеми здійснення громадського контролю виконання бюджетів територіальних громад / І. Сторонянська, А. Беля // Світ фінансів. - 2020. - Вип.4 (65). - С.103-117.
 54. Удод, Є. Програмування розвитку місцевого самоврядування: регіональний досвід і сучасні виклики / Є. Удод // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.131-140.
 55. Фараджов, Ш. Я. Повноваження органів місцевого самоврядування в системі національної безпеки / Ш. Я. Фараджов // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №6. - С.109-114.
 56. Хван, Р. М. Муніципальна політика держави: онтологічні та нормативні підходи до визначення елементного складу / Р. М. Хван // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.173-179.
 57. Хван, Р. М. Муніципальна реформа в Україні: доктринальний підхід до визначення складових системних блоків реалізації / Р. М. Хван // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 4. - С.155-166.
 58. Хван, Р. М. Становлення та розвиток муніципальної правової політики України в контексті подальшого розвитку демократичної правової державності / Р. М. Хван // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 1. - С.113-120.
 59. Черниш, Р. Ф. Окремі проблемні правові, організаційні та інформаційні аспекти утворення і функціонування об'єднаних територіальних громад / Р. Ф. Черниш, М. П. Тітовець // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 4. - C.117-122.
 60. Чуприна, Л. М. Проблеми і перспективи зміцнення фінансової стійкості об'єднаних територіальних громад / Л. М. Чуприна, Е. Г. Мороз // Економіка та держава. - 2020. - №10. - С.50-55.
 61. Шатило, О. А. Фінансово-бюджетний аспект функціонування системи місцевого самоврядування в Україні крізь призму впровадження адміністративно-територіальної реформи / О. А. Шатило // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №3. - С.87-91.
 62. Шаульская, Г. Публичное управление и трансформации украинской модели гражданского общества / Г. Шаульская // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №1. - С.35-43.
 63. Шумляєва, І. Вплив європейських норм партисипативної демократії на підвищення рівня участі громадян України в місцевому самоврядуванні / І. Шумляєва // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №1. - С.113-120.
 64. Шумляєва, І. Удосконалення систем місцевого самоврядування у контексті реформ територіальноїорганізації влади в країнах Північної Європи / І. Шумляєва // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №2. - С.50-56.
 65. Якобчук, В. П. Ефективне лідерство як кадровий ресурс публічного управління / В. П. Якобчук, А. Б. Войтенко, Д. П. Мороз // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.82-87.
 66. Якобчук, В. П. Ефективність інституційного забезпечення народного представництва в територіальних громадах / В. П. Якобчук, А. Б. Войтенко, Н. С. Пугачова // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.115-121.

Пандемія COVID-19 як новий виклик

 1. COVID-19: кількість жертв зростає, персоналу не вистачає // Голос України. - 2021. - №54, № 24 березня. - С.1., 16.
 2. Аналіз атак, що використовуються кіберзлочинцями під час пандемії COVID-19 // Захист інформації. - 2020. - : Т.22, №4. - С.220-226.
 3. Аудит у сфері фондів COVID-19. Цікава статистика // Економіка. Фінанси. Право. - 2021. - №6. - С.34-35.
 4. Вакцинація "генами": як це відбувається і чи допоможе у бротьбі з COVID-19 // Фармацевт практик. - 2020. - №6. - С.8-9.
 5. Вакцинація в умовах пандемії COVID-19: експертна думка // Фармацевт практик. - 2020. - №5. - С.22.
 6. Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті // Український педагогічний журнал. - 2020. - №3. - С.15-23.
 7. Загрози здоров'ю в європейському регіоні та їх економічний вплив: уроки для України // Економіка і регіон. - 2020. - №3. - С.70-77.
 8. Кримінологічна політика в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 // Вісник національної академії правових наук. - 2020. - : Т.27, №2. - С.190-209.
 9. Маркетологи про уроки COVID-19 // Маркетинг в Україні. - 2020. - №6. - С.12-20.
 10. Неформальна освіта-наша відповідь COVID-19 // Маркетинг в Україні. - 2020. - №2. - С.41-45.
 11. Новые возможности дистанционного обслуживания // Фармацевтическая отрасль. - 2020. - №3. - С.26-27.
 12. Особливості коморбідного перебігу бронхіальної астми та гострої коронавірусної інфекції // Міжнародний медичний журнал. - 2021. - №2(106). - С.10-16.
 13. Практичний коментар щодо складання звіту про управління та розкриття впливу пандемії COVID-19 // Фінанси України. - 2021. - №6. - С.7-28.
 14. Ситуация в страховой индустрии ЕС в связи с пандемией COVID-19 // Финансовые услуги. - 2020. - №2 (140). - С.40-42.
 15. Уряд забезпечує фінансову підтримку громадянам у разі захворювання на COVID-19 та під час самоізоляції // Соціальний захист сьогодні. - 2020. - №11-12. - С.19-20.
 16. Уряд змінює стратегію боротьби з COVID-19 // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 11 серпня. - C.1.
 17. Антошкин, В. Н. Реакция человечества на COVID-19 как маркер перехода к новой цивилизации / В. Н. Антошкин, М. В. Кочинашвили // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2020. - №3-4. - С.46-60.
 18. Бакальчук, В. Етнополітичні виклики пандемії COVID-19: міжнародний та національний контексти / В. Бакальчук // Грані. - 2021. - Т.24, №3. - С.49-55.
 19. Білявська, Ю. Кібербезпека та захист інформації під час пандемії COVID-19 / Ю. Білявська, Н. Микитенко, Я. Шестак // Товари і ринки. - 2021. - №1 (37). - С.34-46.
 20. Бовш, Л. Геокарта клієнтського середовища ресторану: наукове обгрунтування / Л. Бовш, А. Расулова, А. Охріменко // Товари і ринки. - 2021. - №1 (37). - С.76-85.
 21. Бондар, В. Операція "Вакцинація" / В. Бондар // Голос України. - 2021. - №15, № 28 січня. - С.2.
 22. Вітер, О. Коронавірус атакує на західному напрямку. Ситуація майже критична.... / О. Вітер // Голос України. - 2021. - №31, 32, № 19 лютого. - С.1., 11.
 23. Власенко, О. О. Інноваційні підходи до управління підприємством в умовах нової соціальної реальності / О. О. Власенко // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.288-289.
 24. Волосевич, І. Вплив СOVID-19 на життя українців / І. Волосевич // Маркетинг в Україні. - 2020. - №6. - С.4-11.
 25. Григораш, О. В. Світова економіка в умовах covid-19 / О. В. Григораш, Т. Ф. Григораш, В. В. Ченцов // Економіка та держава. - 2020. - №4. - С.104-108.
 26. Гудіма, Т. Економіко-правові особливості реалізації грошово-кредитної політики в кризовий період (на прикладі пандемії COVID-19) / Т. Гудіма // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №4. - С.70-75.
 27. Давимука, С. А. Економічна криза, обумовлена пандемією COVID-19: передбачення, прогнози, заходи пом'якшення / С. А. Давимука, Л. І. Федулова // Регіональна економіка. - 2020. - №4. - С.93-105.
 28. Дем'янчук, М. А. Фінансова система України під впливом COVID-19 / М. А. Дем'янчук, О. В. Журавель, К. Є. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №10. - С.13-21.
 29. Денисенко, М. П. Сучасний стан та тенденції розвитку малого й середнього підприємництва у контексті забезпечення його економічної безпеки / М. П. Денисенко, П. Т. Колісніченко, Н. М. Гомон // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №3. - С.19-25.
 30. Денісова, Л. Л. Вплив пандемії Covid-19 на можливість реалізації та додержання прав і свобод в Україні / Л. Л. Денісова // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.155-158.
 31. Дзюблюк, О. В. Економічний розвиток і банківський сектор в умовах глобальної пандемічної кризи / О. В. Дзюблюк // Фінанси України. - 2020. - №6. - С.25-55.
 32. Динник, І. П. Роль громадянського суспільства у протидії пандемії COVID-19 / І. П. Динник // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №9. - С.131-136.
 33. Думанчук, М. Отслеживание вирусов - новый тренд или необходимость? Что именно способны отследить новые технологии? / М. Думанчук // Фармацевтическая отрасль. - 2020. - №3. - С.82-85.
 34. Дурман, М. О. Підготовка депутатів місцевих рад неурядовими організаціями в умовах пандемії Covid-19 / М. О. Дурман, Л. Б. Грицак // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.318-321.
 35. Дьяченко, О. Зовнішня торгівля України у період пандемії COVID-19 / О. Дьяченко, О. Гончаренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2020. - №6. - С.94-106.
 36. Ермакова, В. Взгляд AM Best на текущее состояние глобального рынка перестрахования сегмента "non-life" / В. Ермакова // Финансовые услуги. - 2020. - №2 (140). - С.28-30.
 37. Жукорська, Я. М. Пандемія COVID-19 та її можливості наслідки для системи ООН / Я. М. Жукорська // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.444-447.
 38. Заросило, В. О. Коронавірус в Україні та правові методи боротьби і результати / В. О. Заросило, А. М. Кислий // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.152-154.
 39. Зварич, Р. Вплив пандемії COVID-19 на регіональну структуру міжнародних міграційних потоків / Р. Зварич, Л. Книш // Вісник економіки. - 2021. - №1. - С.33-45.
 40. Зварич, Р. Управління кризовими ситуаціями та лідерство в умовах коронакризи / Р. Зварич, Т. Тиш // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2020. - Вип.2(96) : квітень-червень. - С.135-147.
 41. Иванов, А. Критические размышления на тему организации противодействия пандемии Covid-19 в США / А. Иванов // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2020. - С.197-200.
 42. Карпаваєв, Т. Митна справа в умовах COVID-19 / Т. Карпаваєв // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2020. - №5. - C.42-57.
 43. Карпенко, П. Харчування при коронавірусній інфекції COVID-19 / П. Карпенко, Н. Притульська, Д. Федорова // Товари і ринки. - 2020. - №2(34) : Технічні науки. - С.5-21.
 44. Квасній, Л. Г. Особливості освіти в умовах нової соціальної реальності в Україні та за кордоном / Л. Г. Квасній, Б. В. Петрина // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - 333-335.
 45. Киракасянц, А. Как Covid-19 изменил привычки потребителей: два взгляда / А. Киракасянц // Банковский менеджмент. - 2020. - №2. - С.50-52.
 46. Кириленко, А. Європейські тренди розвитку інклюзивного туризму в період пост-COVID-19 / А. Кириленко, С. Мельниченко, Т. Дугляк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2021. - №3. - С.4-11.
 47. Клапків, Ю. М. Проблеми функціонування ринку страхових послуг в умовах поширення COVID-19 / Ю. М. Клапків, В. С. Свірський // Економіка. Фінанси. Право. - 2021. - №2. - С.5-9.
 48. Коваль, Л. COVID-19 : знати, щоб не розгубитися / Л. Коваль // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 4 вересня. - С.2.
 49. Коваль, Л. COVID-19 поклав у лікарні 48 тисяч українців / Л. Коваль // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 9 вересня. - С.2.
 50. Короленко, Н. В. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах глобальної кризи COVID-19 / Н. В. Короленко, Т. І. Ларіна // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.59-65.
 51. Коул, Т. Як виробникам і ритейлерам підготуватися до стабілізації після COVID-19 / Т. Коул // Маркетинг в Україні. - 2020. - №2. - С.7-9.
 52. Кравчик, Г. Децентралізація влади в Україні на тлі пандемії COVID-19 / Г. Кравчик // Грані. - 2021. - Т.24, №1. - С.35-45.
 53. Крамський, С. Концептуальна модель управління змістом програм розвитку проєктно-орієнтованих бізнес-компаній / С. Крамський, Г. Джугелі // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах. - 2020. - С.33-42.
 54. Мазаракі, А. Домінанти ринку FINTECH під час пандемії COVID-19 / А. Мазаракі, Т. Волосович // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2021. - №2. - C.4-19.
 55. Мазаракі, А. Світовий туризм у період пандемії COVID-19 / А. Мазаракі, Т. Ткаченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2020. - №5. - С.27-41.
 56. Макаренко, М. В. Забезпечення права на охорону здоров'я як стратегічний національний пріоритет / М. В. Макаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №12. - С.85-88.
 57. Макаренко, М. В. Публічне управління в умовах епідемічних загроз у світі та Україні: огляд наукової літератури / М. В. Макаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.101-104.
 58. Максименко, О. "Суспільство після пандемії: світ і Україна" ХVІ Міжнародні соціологічні читання пам'яті Наталії Паніної / О. Максименко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2021. - №1. - С.172-183.
 59. Малолєткова, О. Карантин буде зональним / О. Малолєткова // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 1 серпня. - С.2.
 60. Машіка, Г. В. Правові та економічні аспекти туристичної галузі України під час пандемії COVID-19 / Г. В. Машіка, К. А. Горюнова // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №3. - С.5-11.
 61. Мережко, Н. Вплив пандемії COVID-19 на світовий ринок елітних товарів / Н. Мережко, О. Золотарьова // Товари і ринки. - 2021. - №1 (37). - С.4-18.
 62. Нежива, М. Форензік як інструмент протидії факторинговим ризикам / М. Нежива, В. Мисюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2021. - №2. - С.73-86.
 63. Олюнин, А. Все, что не убивает, делает нас сильнее: эволюция бизнес-процессов в эпоху COVID-19 / А. Олюнин // Наука продаж: от технологии к искусству. - 2020. - №4. - C.24-25.
 64. Онищенко, С. В. Роль та значення інформаційної безпеки в умовах пандемії / С. В. Онищенко, А. Д. Глушко, А. С. Янко // Економіка і регіон. - 2020. - №2. - С.103-108.
 65. Подік, І. І. Електронний аудит як один із податкових інструментів подолання негативних наслідків та загроз для економіки України, спричинених пандемією COVID-19 / І. І. Подік // Економіка та держава. - 2020. - №6. - С.118-121.
 66. Примак, В. Відшкодування шкоди, завданої у зв'язку з вакцинацією від COVID-19 / В. Примак // Підприємництво, господарство і право. - 2021. - №6. - С.65-72.
 67. Прокопович, Л. Театральна складова протестів проти COVID-карантинів: соціально-філософська рефлексія / Л. Прокопович // Грані. - 2021. - Т.24, №2. - С.101-109.
 68. Пугачова, М. В. Використання економічних барометрів для аналізу впливу на національні економіки пандемії COVID-19 / М. В. Пугачова // Статистика України. - 2020. - №1. - С.59-65.
 69. Редькін, Р. ГРВІ у період COVID-19: на що звернути увагу фармацевту? / Р. Редькін, Н. Орловецька, О. Данькевич // Фармацевт практик. - 2020. - №7-9. - С.30-32.
 70. Редькін, Р. ГРВІ у період COVID-19: на що звернути увагу фармацевту? / Р. Редькін, Н. Орловецька, О. Данькевич // Фармацевт практик. - 2020. - №10. - С.28-31.
 71. Рєпнова, Т. П. Психологічні аспекти самореалізації соціально вразливих категорій молоді, економічно постраждалих в умовах карантину через поширення епідемії Cоvid-19 / Т. П. Рєпнова, О. В. Загороднюк, Є. А. Циганов // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2020. - С.65-71.
 72. Русавська, Н. В. Деякі питання міжнародного співробітництва держав в умовах вакцинації проти Covid-19 / Н. В. Русавська // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.246-248.
 73. Сергеєва, Т. Дистанційне навчання як виклик часу: досвід е-навчання під час пандемії COVID-19 / Т. Сергеєва // Новий колегіум. - 2020. - №4. - С.90-97.
 74. Скрипник, О. Дітям пора до школи. А карантин? / О. Скрипник // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 18 серпня. - С.2.
 75. Софінська, І. Д. COVID-19 і санітарна паспортизація: QUO VADIS EUROPA UNIONS? / І. Д. Софінська // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 1. - С.80-85.
 76. Стабуліс, М. Вплив COVID-19 на економіку, зайнятість та нові навмчки / М. Стабуліс, І. Лазаріду // Журнал європейської економіки. - 2020. - Т. 19, №3. - С.433-447.
 77. Старонянська, І. З. Економіка регіонів України під дією викликів пандемії COVID-19 / І. З. Старонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. - 2020. - №2. - С.5-16.
 78. Стегній, О. Біополітика в період пандемії COVID-19: дилеми суспільної безпеки та свободи / О. Стегній // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2021. - №2. - С.181-196.
 79. Степаненко, В. COVID-19 як нова соціальна реальність / В. Степаненко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2020. - №4. - С.5-22.
 80. Степанова, О. В. Пандемія COVID-19 та фіскальна стійкість / О. В. Степанова // Економіка і прогнозування. - 2020. - №2. - С.7-20.
 81. Фаулер, Г. Как COVID-19 ускорил цифровую трансформацию мира / Г. Фаулер // Банковский менеджмент. - 2020. - №3. - С.5-7.
 82. Федулова, І. Економічні наслідки пандемії COVID-19 для підприємств України / І. Федулова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2020. - №4. - С.74-91.
 83. Феофанова, І. В. Удосконалення обліку та аудиту заробітної плати на підприємстві / І. В. Феофанова, В. В. Голяк // Економіка та держава. - 2021. - №3. - С.125-130.
 84. Хмурова, В. Дистанційна освіта в період пандемії COVID-19 / В. Хмурова, І. Гращенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2020. - №3. - С.135-146.
 85. Чепурко, Г. Пандемія COVID-19: виклики та загрози у соціальній сфері / Г. Чепурко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2021. - №2. - С.94-104.
 86. Чміль, Г. Л. Стратегічний аналіз діяльності підприємства індустрії гостинності: виклики Covid-19 / Г. Л. Чміль // Економіка. Фінанси. Право. - 2020. - №8. - С.14-17.
 87. Шаров, О. М. "Корона-тест" міжнародної фінансової системи: результати та перспективи / О. М. Шаров // Фінанси України. - 2020. - №5. - С.101-113.
 88. Шматько, Ю. В. Цереброваскулярні порушення у пацієнтів із COVID-19 / Ю. В. Шматько, О. Б. Бондар, К. А. Степанченко // Міжнародний медичний журнал. - 2021. - №1(105). - С.67-72.
 89. Шпарик, О. COVID-19 і шкільна освіта: досвід учителів Китаю / О. Шпарик // Український педагогічний журнал. - 2020. - №4. - С.25-33.
 90. Ямельська, Х. Ю. Міжнародні стандарти запобігання неналежному поводженню з особами, позбавленими свободи в умовах пандемії COVID-19 / Х. Ю. Ямельська // Економіка. Фінанси. Право. - 2021. - №5. - C.5-8.
 91. Яценко, Г. Ю. Чинники постковідного відновлення зростання економіки України у 2021-2022 роках / Г. Ю. Яценко // Економіка і прогнозування. - 2021. - №2. - С.52-68.

Інформаційні технології в освіті

 1. Локомотив, який забезпечить економічну стабільність держави // Освіта України. - 2012. - №46. - С.3.
 2. Чи замінять МООС традиційну вищу освіту? // Освіта України. - 2014. - №32. - С.7.
 3. Чи замінять МООС традиційну вищу освіту? // Освіта України. - 2014. - №33. - С.6.
 4. Як досягти ІТ-гармонії? // Освіта України. - 2013. - №19-20. - С.6.
 5. Kalyanova, G. Інформаційний потенціал вищої освіти на сучасному етапі / G. Kalyanova // Теорія та практика розвитку людського потенціалу на сучасному етапі. - 2012. - С.14-20.
 6. Амеліна, С. Особливості інформаційно-технологічної підготовки майбутніх перекладачів у вищих навчальних закладах Німеччини / С. Амеліна, Р. Тарасенко // Вища школа. - 2014. - №8. - С.94-100.
 7. Берестецька, Л. М. Використання нових інформаційних технологій в бізнес-освіті / Л. М. Берестецька // Проблеми модернізації України. - 2017. - Вип.5 : Матеріали Звітно наук. -практ. конф "Соціальна практика та теоретико- методологічні засади модернізації України(політичні, юридичні, економічні та психологічні проблеми)"30 листопада 2017 р. - С.243-245.
 8. Галата, С. Двері інновацій відчиняються зсередини / С. Галата // Освіта України. - 2013. - №28. - С.7.
 9. Кравченко, Ю. Концепція раціонального структурування знань у системі дистанційного навчання / Ю. Кравченко // Вища школа. - 2015. - №4-5. - С.76-86.
 10. Курчина, Т. О. Інформаційні технології в освіті в умовах формування міжкультурної комунікації / Т. О. Курчина, О. Є. Маньковська // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2012. - Вип.3 : Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. - С.236-238.
 11. Логунова, М. М. Інтерактивні форми навчання як освітня технологія в інформаційному суспільстві / М. М. Логунова, О. В. пшеничнюк // Наукові праці МАУП. - 2012. - Вип. 2 (33). - С.211-216.
 12. Матат, Д. Нові технології: веб-квест / Д. Матат // Освіта України. - 2014. - №23. - С.10.
 13. Мєліков, Ю. О. Використання комп'ютерного обладнання у процесі вищої освіти: можливості та проблеми / Ю. О. Мєліков, Т. В. Нич, О. А. Чиркова // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.7 : матеріали звітної наук.-практ. конференції. - С.342-343.
 14. Михайленко, В. Математичні пакети прикладних програм для комп'ютерного аналізу напівпроводникових перетворювачів електроенергії з багаторозгалуженими структурами / В. Михайленко, В. Піксотов, О. Скринник // Вища школа. - 2014. - №9. - С.59-62.
 15. Онищенко, О. Броунівський рух інформаційних технологій / О. Онищенко // Дзеркало тижня. - 2012. - №38. - С.13.
 16. Париш, Н. Інформаційно-аналітичні та просвітницькі технології у формуванні екологічної культури студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / Н. Париш // Вища освіта України. - 2013. - №4. - С.86-93.
 17. Пилипенко, В. Проблема в мотивації студентів до використаня ІКТ у навчальному середовищі вищої школи / В. Пилипенко // Освіта і управління. - 2013. - Т.16, №1-2. - С.46-52.
 18. Самойленко, О. М. Хмаро-орієнтовані середовища в освіті та їх класифікація / О. М. Самойленко // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.8 : Матеріали Міжнар. наук. конф. "Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні в контексті світових тенденцій і національної практики" 11 квітня 2019 р. - С.214-215.
 19. Сейдаметова, З. Інфраструктура підтримки освітнього процесу на базі інтегрованих веб-сервісів / З. Сейдаметова, Л. Меджитова, С. Сєйтвелієва // Вища школа. - 2012. - №8. - С.60-71.
 20. Скалига, В. Коло як "бублик" із... удава / В. Скалига // Освіта України. - 2014. - №14. - С.7.
 21. Сорока, В. Вермішелева вежа і яйце-космонавт / В. Сорока // Освіта України. - 2014. - №19. - С.13.
 22. Сорока, В. Електронний щоденник, журнал і портфоліо / В. Сорока // Освіта України. - 2014. - №20. - С.10.
 23. Туриніна, М. О. Особливості використання інформаційних технологій у системі освіти / М. О. Туриніна // Молодь у сучасному суспільстві: психологічні проблеми. - 2015. - С.84-86.
 24. Чернуха, Н. М. Інформаційна компетентність- обов'язковий актив сучасного школяра / Н. М. Чернуха, М. В. Козир // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. - 2015. - №23. - С.38-42.
 25. Шулікін, Д. Інноватика - і в університеті, і в училищі, і в сільскій школі / Д. Шулікін // Освіта України. - 2012. - №43. - С.7.
 26. Шулікін, Д. На сто відсотків / Д. Шулікін ; Д.Шулікін // Освіта України. - 2012. - №14. - С.5.
 27. Шулкін, Д. Контент для педагогів / Д. Шулкін // Освіта України. - 2014. - №36. - С.6.
 28. Щербань, О. О. Загальні проблеми: інформаційні технології і сучасна освіта / О. О. Щербань // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2012. - Вип.3 : Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. - С.69-70.

Мистецтво ландшафтного дизайну

 1. Весна в саду, или Клумбы непрерывного цветения с первоцветами // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.178-183.
 2. Выход в свет: освещение LED на участке // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.168-171.
 3. Законы расстояния на примерах самых популярных деревьев, кустарников и цветов // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.174-177.
 4. И свадьбе этой места было мало, или как оформить ландшафт для праздника // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.180-184.
 5. Ландшафтная архитектура и современность // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.16-17.
 6. Мощение: разнообразие видов // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.164-166.
 7. Сады с любовью к детям: яркие образцы американских детских ландшафтов // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.150-152.
 8. Бальжик, Е. Краски ночи / Е. Бальжик // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.94-99.
 9. Беспалова, К. Мечты на 4 сотках: обустройство небольшого участка / К. Беспалова // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.82-85.
 10. Бойченко, О. Семантика садово-парковых ансамблей на примерах мировых образцов конца XVI - середины XIX века / О. Бойченко, О. Кшевжинская // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.32-37.
 11. Веденеева, А. На берегу реки: обустройство участка в лесной зоне / А. Веденеева // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.124-127.
 12. Веденеева, А. Все в квадрате: обустройство зоны для прогулок / А. Веденеева, Ю. Волина // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.59.
 13. Волкова, С. Безумные наслаждения Шомон-Сюр-Луар / С. Волкова // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.16-21.
 14. Гнездилова, Е. На крутом берегу Днепра: когда ландшафт в радость / Е. Гнездилова // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.106-111.
 15. Давыдова, М. Сад в стиле фьюжн... Это как? / М. Давыдова // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.26-31.
 16. Джунь, О. Светлый сад Светланы: эффектный микс в пейзажном стиле / О. Джунь // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.116-123.
 17. Дядюша, Л. Дом на холме: уроки стиля от господина Ротшильда / Л. Дядюша // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.112-117.
 18. Истушкина, Н. Свобода пространства: участок без громоздких насаждений / Н. Истушкина // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.90-92.
 19. Камоликова, О. QR-код для сада или Странные квадратики в ландшафте / О. Камоликова // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.38-39.
 20. Камолікова, О. Коли квадрати мають значення / О. Камолікова // Ландшафт і архітектура. - 2021. - №2. - С.34-41.
 21. Карманова, Л. Оазис спокойствия: обустройство участка, окруженного многоэтажными зданиями / Л. Карманова, А. Карманова // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.102-105.
 22. Киселева, И. Этюд разнообразия: как объединить функциональные строения и сад / И. Киселева // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.54.
 23. Корчинская, Л. Свежие краски / Л. Корчинская, Т. Чекалюк // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.80-85.
 24. Котельніков, В. Біофільна архітектура для масштабної забудови / В. Котельніков // Ландшафт і архітектура. - 2021. - №2. - С.26-32.
 25. Коцюба, М. Дыхание Франции: регулярный стиль на участке неправильной формы / М. Коцюба, М. Андриенко // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.58.
 26. Куприянова, М. Розовая мечта: сад для гурманов и ценителей роз / М. Куприянова // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.94-97.
 27. Куфлинская, О. Волшебство линий / О. Куфлинская, Е. Леляк // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.90-93.
 28. Лагутина, О. Зимняя сказка: эководоем в непляжный сезон / О. Лагутина // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.68-71.
 29. Павловская, Я. Домик в лесу: как сохранить на участке атмосферу первозданной природы / Я. Павловская // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.98-101.
 30. Петрусенко, В. Непростая простота: обустройство пруда в регулярном стиле / В. Петрусенко // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.66-67.
 31. Петрусенко, В. Сад на бетоне: обустройство "проблемного места" на участке / В. Петрусенко // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.62-65.
 32. Полупан, А. Среди двух миров: обустройство участка вытянутой формы / А. Полупан, В. Леонтьев // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.46.
 33. Полупан, А. Радуга среди сосен: "кусочек" Голландии в обустройстве участка / А. Полупан // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.136-137.
 34. Полупан, А. Дуэт стилей / А. Полупан, П. Леонтьев // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.55.
 35. Попова, И. Уют в большом городе: сад для релаксаций / И. Попова, Т. Мостовая // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.78-81.
 36. Поцелйко, Ю. Сад Тосканы: террасирование + геопластика / Ю. Поцелйко // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.112-115.
 37. Рогальская, М. Планируем цветник по правилам / М. Рогальская // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.124-131.
 38. Савченко, Д. Рынок ландшафтных услуг / Д. Савченко // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.134-137.
 39. Самойленко, Е. Игры с пространством: ландшафтный дизайн как продолжение экодома / Е. Самойленко // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.56.
 40. Соболевская, Е. Не густо и не пусто / Е. Соболевская // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.122.
 41. Соболевская, Е. Умный сад: свобода передвижения по участку для всех хозяев / Е. Соболевская // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.86-89.
 42. Соболевская, Е. Цветная геометрия: если грунтовые воды близко к поверхности / Е. Соболевская, Л. Ясненко // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.50-51.
 43. Сорока, Е. Вокруг света: парк развлечений и познания мира / Е. Сорока // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.52, 54.
 44. Удовенко, А. Компактная роскошь: когда участок можно обустроить только по периметру / А. Удовенко // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.47-48.
 45. Чаус, О. Дизайн лесного участка / О. Чаус // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.168-169.
 46. Чаус, О. Ландшафтное проектирование / О. Чаус // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.22-24.
 47. Чаус, О. Первоцветы ботсада Нью-Йорка / О. Чаус // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.40-43.
 48. Чекалюк, Т. Сад тонких энергий: масштабное зональное решение / Т. Чекалюк, Л. Корчинская // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.128-134.
 49. Шайкина, Е. Английское очарование: как подчеркнуть природную красоту сада / Е. Шайкина // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.72-77.
 50. Шевченко, В. Уголок уюта: обустройство участка для отдыха / В. Шевченко // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.57.
 51. Юдин, К. Водопад желаний / К. Юдин // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.106-111.
 52. Яворская, Ю. Творчество без границ / Ю. Яворская // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.74-79.

Сучасний захист інформації

 1. Двенадцать заповедей специалиста по защите информации // Бизнес и безопасность. - 2011. - №2. - С.104-105.
 2. Застосування фрактальних функцій для шифрування даних в системах захисту інформації // Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2020. - №1. - С.15-24.
 3. Метод захисту інформації системи "розумний дім" на базі нового протоколу обміну даних // Сучасний захист інформації. - 2020. - №3 (43). - С.14-21.
 4. Можливість застосування методів арифметичного кодування в системах криптографічного захисту інформації // Безпека інформації. - 2020. - №3. - С.156-167.
 5. Архипов, О. Є. Особливості визначення обсягу інвестицій в систему захисту інформаційних ресурсів / О. Є. Архипов, Є. О. Архипова // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №11. - С.71-74.
 6. Башурин, Н. Неюрисдикційні форми захисту науково-технічної інформації / Н. Башурин // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №2. - С.5-11.
 7. Буняк, С. Я. Історичне коріння міжбанківських розрахунків в Україні / С. Я. Буняк // Актуальні проблеми українознавства. - 2012. - С.172-178.
 8. Волошин, А. Л. Порядок построения комплексной системы защиты информации в современных информационно-телекоммуникационных системах / А. Л. Волошин ; А.Л.Волошин // Бизнес и безопасность. - 2011. - №1. - С.81-83.
 9. Воронкнко, І. В. Концептуальні засади щодо регулювання кіберпростору. Міжнародний аспект / І. В. Воронкнко, К. Л. Тужик // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2017. - №4(22). - С.73-80.
 10. Гоголь, Б. М. Доступність публічної інформації як важлива гарантія права на інформацію / Б. М. Гоголь // Вісник господарського судочинства. - 2015. - №1. - С.149-154.
 11. Данілов, В. В. Напрями захисту акустичної інформації на об'єкті інформаційної діяльності / В. В. Данілов, А. М. Котенко // Сучасний захист інформації. - 2020. - №4 (44). - С.18-22.
 12. Жмур, Н. Захист службової інформації: стан вітчизняного законодавства / Н. Жмур // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №7. - С.158-161.
 13. Журавель, М. На порозі робо-ери / М. Журавель // Юридичний вісник України. - 2016. - №30. - С.14.
 14. Ключко, О. М. Методологічні основи створення елементів комплексних систем захисту інформації: фізична модель штучної молекулярної пам'яті на основі двох типів органічних сполук / О. М. Ключко, В. М. Шутко, О. О. Колганова // Безпека інформації. - 2020. - №2. - С.99-107.
 15. Князєв, С. Загрози від несанкціонованого витоку інформації з обмеженим доступом / С. Князєв ; С.Князєв // Бизнес и безопасность. - 2011. - №3. - С.31-34.
 16. Князєв, С. Кадрове забезпечення підрозділів захисту інформації з обмеженим доступом / С. Князєв ; С.Князєв // Бизнес и безопасность. - 2011. - №2. - С.100-103.
 17. Коржов, С. В. Практика бизнес-разведки: розыск и поиск физических лиц / С. В. Коржов ; С.В.Коржов // Бизнес и безопасность. - 2011. - №2. - С.116-119.
 18. Коржов, С. В. Практика бизнес-разведки: розыск и поиск физических лиц / С. В. Коржов ; С.В.Коржов // Бизнес и безопасность. - 2011. - №3. - С.47-49.
 19. Костюк, П. П. Використання технології блокчейн для забезпечення інформаційної безпеки / П. П. Костюк // Сучасний захист інформації. - 2020. - №3 (43). - С.22-28.
 20. Кохановська, О. Інформаційно-правова основа громадянського суспільства / О. Кохановська // Право України. - 2015. - №4. - С.35-42.
 21. Кравченко, Д. Техническая защита информации. Советы и ответы / Д. Кравченко ; Кравченко Д. // Бизнес и безопасность. - 2011. - №5. - С.35.
 22. Лісовська, Ю. П. Концептуальна модель контррозвідувальної діяльності у вирішенні правових інтересів України / Ю. П. Лісовська // Наукові праці МАУП. - 2018. - Вип. 1 (55). - С.26-33.
 23. Лобанчикова, Н. М. Модель побудови мобільних систем охорони параметру території системи / Н. М. Лобанчикова // Сучасний захист інформації. - 2020. - №1(41). - С.42-48.
 24. Мєзєнцева, Н. Б. Деякі аспекти захисту інформації з обмеженим доступом / Н. Б. Мєзєнцева // Економіка та держава. - 2013. - №2. - С.141-144.
 25. Паламарчук, С. А. Стеганографічні методи приховування інформації в зображеннях / С. А. Паламарчук, І. В. Бабич // Бизнес и безопасность. - 2011. - №3. - С.35-37.
 26. Петров, В. В. Особливості логістичного забезпечення національної системи кібербезпеки України в сучасних умовах / В. В. Петров, А. В. Тарасенко // Держава і право. - 2017. - Вип. 76. - С.88-101.
 27. Проненко, В. Проти вірусного нашестя / В. Проненко ; В.Проненко // Науковий світ. - 2011. - №12. - С.6-7.
 28. Сигнаевский, К. Н. Новый програмно-аппаратный комплекс "ПЛАСТУН-3D" - решение проблем радио-мониторинга и поиска закладных устройств / К. Н. Сигнаевский ; Сигнаевский К. Н. // Бизнес и безопасность. - 2011. - №5. - С.36-39.
 29. Скляренко, А. К. Забезпечення виконання персоналом політики інформаційної безпеки / А. К. Скляренко ; А.К.Скляренко // Бизнес и безопасность. - 2011. - №1. - С.77-80.
 30. Скулиш, Є. Організація захисту інформації з обмеженим доступом - перспективний напрям підготовки фахівців в Україні / Є. Скулиш, А. Марущак, А. Гуз // Вища школа. - 2012. - №9. - С.21-29.
 31. Супруненко, А. Інформаційна безпека податкових та інших правоохоронних органів в умовах формування українського законодавства / А. Супруненко, Т. Шишка // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - №5. - С.32-35.
 32. Тімарцев, О. Ю. Податкова таємниця: дискусійні аспекти / О. Ю. Тімарцев // Економічний часопис. - 2013. - №7-8. - С.65-68.
 33. Ткачова, О. К. Застосування методу експертного оцінювання при прийнятті управлінських рішень у сфері інформаційної безпеки / О. К. Ткачова // Держава та регіони. - 2013. - №6. - С.71-75.
 34. Ткачук, Т. Зарубіжний досвід реалізації права на інформацію / Т. Ткачук ; Ткачук Т. // Бизнес и безопасность. - 2011. - №5. - С.40-45.
 35. Хлапонін, Ю. І. Проблема формування пакету документів для проведення державної експертизи КСЗІ в інформаційно-телекомунікаційних системах / Ю. І. Хлапонін ; Ю.І.Хлапонін // Бизнес и безопасность. - 2011. - №3. - С.38-43.
 36. Хлапонін, Ю. І. Порядок та особливості проведення державної експертизи КСЗІ в АС / Ю. І. Хлапонін, Н. А. Паламарчук // Бизнес и безопасность. - 2011. - №2. - С.106-111.
 37. Черноштан, А. М. Методика забезпечення захисту корпоративної мережі зв'язку при віддаленому управлінні / А. М. Черноштан, О. М. Власов // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. - 2020. - №1(57). - С.10-14.
 38. Чуприна, О. Співвідношення понять "персональні дані", "інформація про особу", "конфіденційна інформація про особу" / О. Чуприна // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №1. - С.104-108.
 39. Шепета, О. Удосконалення нормативно-правового регулювання захисту інформації у системах електронних платежів в Україні / О. Шепета // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - №12. - С.43-45.
 40. Юрченко, М. Сучасну війну виграє "розумна" зброя / М. Юрченко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 17 черв. - С.3.

Медичне право в Україні: стан та проблеми

 1. Антонов, С. В. Договір про надання медичних послуг застрахованим особам / С. В. Антонов ; С.В. Антонов // Управління закладом охорони здоров'я. - 2008. - №9. - С.36-40.
 2. Антонов, С. В. Надання пацієнтові інформації про сутність та основні споживчі властивості медичних послуг / С. В. Антонов ; С.В. Антонов // Управління закладом охорони здоров'я. - 2008. - №9. - С.14-19.
 3. Барановская, М. Уголовно-правовой аспект защиты врачебной тайны в законодательстве Украины и зарубежных стран / М. Барановская // Вопросы государства и права Украины. - 2004. - Вып.XXIІІ. - С.23-24.
 4. Бойко, Ю. Теоретико-методологічні аспекти викладання медичного права / Ю. Бойко ; Ю.Бойко // Право України. - 2011. - №11-12. - С.132-137.
 5. Булеца, С. Вік при наданні медичної допомоги: цивільно-правовий аналіз / С. Булеца ; С.Булеца // Право України. - 2011. - №5. - С.212-217.
 6. Венедіктова, І. Відбиття охоронюваних законом інтересів в інститутах медичного права / І. Венедіктова ; І.Венедіктова // Право України. - 2011. - №11-12. - С.30-37.
 7. Вікторов, О. П. Антибіотики: проблеми безпеки при медичному застосуванні / О. П. Вікторов ; О.П. Вікторов // Управління закладом охорони здоров'я. - 2008. - №5. - С.72-80.
 8. Волкова, О. О. Принципи щодо міжнародно-правового регулювання трансплантації людських органів тканин та клітин / О. О. Волкова ; О.О.Волкова // Європейські перспективи. - 2010. - №3. - С.104-109.
 9. Гладун, З. Перспективи кодифікації українського законодавства про охорону здоров'я / З. Гладун // Право України. - 2014. - №9. - С.185-191.
 10. Голєва, Н. П. Нове в законодавстві / Н. П. Голєва ; Н.П. Голєва // Управління закладом охорони здоров'я. - 2008. - №9. - С.7-11.
 11. Головченко, В. В. Медична етика як потенційне джерело права / В. В. Головченко, О. В. Головченко // Становлення і розвиток української державності. - 2014. - Вип.11 : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Правова держава:досвід, можливості, механізми формування в сучасній Україні", 24 квітня 2014 р. - С.75-79.
 12. Дешко, Л. Конституційно-правові гарантії прав людини і основоположних свобод у сфері охорони здоров'я / Л. Дешко ; Л.Дешко // Право України. - 2011. - №11-12. - С.53-60.
 13. Думалевська, М. Правова оцінка медичних процедур, що застосовуються у період вагітності / М. Думалевська ; М.Думалевська // Право України. - 2011. - №11-12. - С.91-101.
 14. Дяченко, В. С. Правові основи забезпечення прав пацієнтів в системі державного управління охороною здоров"я сучасної України / В. С. Дяченко // Наукові праці МАУП. - 2012. - Вип. 3 (34). - С.145-149.
 15. Дяченко, В. С. Проблеми гарантування і захисту прав пацієнтів у сучасній Україні: державно-управлінські і правові аспекти / В. С. Дяченко ; В.С.Дяченко // Наукові праці МАУП. - 2012. - Вип. 2 (33). - С.109-113.
 16. Кашинцева, О. Правовий статус людини в біомедичному експерименті: людина чи Animal of necessity / О. Кашинцева ; О.Кашинцева // Право України. - 2010. - №2. - С.114-119.
 17. Крилова, О. В. Розвиток правовідносин по наданню медичних послуг в цивільному праві України / О. В. Крилова // Актуальні проблеми держави і права: Зб.наук праць. - 2003. - Вип.17. - С.126-130.
 18. Крусс, В. Здоров'я як основна правова цінність сучасності / В. Крусс ; В.Крусс // Право України. - 2011. - №11-12. - С.5-29.
 19. Кузьмінський, П. Й. Основи медичного права в системі професійної освіти молодших спеціалістів / П. Й. Кузьмінський // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №4. - С.128-130.
 20. Майданик, Р. Питання цивільно-правової відповідальності за договором про надання медичних послуг / Р. Майданик ; Р.Майданик // Право України. - 2011. - №11-12. - С.82-90.
 21. Мацегорін, О. І. Цивільно-правова охорона права на таємницю про стан здров'я / О. І. Мацегорін ; О.І.Мацегорін // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 4. - С.154-158.
 22. Миронова, Г. Право дитини на медичну інформацію / Г. Миронова // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - №5. - С.33-37.
 23. Миронова, Г. Право лікаря на відмову від здійснення законого аборту з міркувань совісті / Г. Миронова // Юридична Україна. - 2013. - №5. - С.49-53.
 24. Моткова, О. До питання співвідношення медичної таємниці та права людини на таємницю про стан свого здоров'я / О. Моткова // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №2. - С.76-78.
 25. Моткова, О. До проблеми визначення правового статусу пацієнта / О. Моткова // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №3. - С.41-43.
 26. Оганян, А. А. Правове управління реформуванням охорони здоров'я у країнах Центральної, Східної Європи та СНД: порівняльний аналіз / А. А. Оганян, Н. О. Савичук // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №5. - С.117-123.
 27. Пазенок, А. Конституційне право на охорону здоров'я: сучасний стан та перспективи розвитку / А. Пазенок ; А.Пазенок // Право України. - 2010. - №3. - С.120-125.
 28. Пендяга, А. Л. Щодо питання захисту споживачів медичних послуг / А. Л. Пендяга ; А.Л.Пендяга // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - №6. - С.34-36.
 29. Петруня, А. Реформування законодавства в галузі трансплантації: медичні та правові аспекти / А. Петруня, Т. Коваленко // Право України. - 2013. - №7. - С.312-318.
 30. Піщіта, О. Удосконалення російського законодавства в аспекті забезпечення реалізації прав громадян при отриманні медичної допомоги / О. Піщіта ; О.Піщіта // Право України. - 2011. - №11-12. - С.74-81.
 31. Радиш, Я. Ф. Місце медичного права в системі медичної освіти Російської Федерації, США та Італії: досвід для України (за матеріалами літературних джерел) / Я. Ф. Радиш // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №7. - С.97-100.
 32. Рачук, О. Правові доктрини сурогатного материнства в Україні та Польщі: порівняльний аналіз / О. Рачук // Юридичний журнал. - 2014. - №6. - С.111-118.
 33. Рисінович-Сунара, Л. Розвиток медичного права у Хорватії / Л. Рисінович-Сунара, М. Тадіч // Право України. - 2011. - №11-12. - С.45-52.
 34. Руснак, Л. До питання про поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення права на охорону здоров'я населення в Україні / Л. Руснак // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №5. - С.79-82.
 35. Сенюта, І. Доктрина медичного права України: правова суть / І. Сенюта // Право України. - 2020. - №3. - С.11-16.
 36. Сенюта, І. Окремі питання, пов'язані з досудовим розслідуванням і судовим провадженням у медичних справах / І. Сенюта // Право України. - 2020. - №3. - С.171-184.
 37. Сенюта, І. Права й обов'язки суб'єктів медичних правовідносин: деякі проблеми реалізації / І. Сенюта ; І.Сенюта // Право України. - 2011. - №11-12. - С.67-73.
 38. Співак, М. Щодо проблем правового регулювання народної медицини (цілительства) / М. Співак ; М.Співак // Право України. - 2010. - №1. - С.175-179.
 39. Стефанчук, Р. Медичний кодекс України: вимога часу чи данина кодифікаційній моді? / Р. Стефанчук ; Р.Стефанчук // Право України. - 2011. - №11-12. - С.38-44.
 40. Стефанчук, Р. О. У продовження дискусії щодо існування медичного права як галузі права / Р. О. Стефанчук // Правова держава. - 2005. - Вип. 16. - С.409-418.
 41. Стеценко, С. Лекція професора С.Стеценка: Вступ до курсу "Медичне право України" / С. Стеценко ; С.Стеценко // Право України. - 2011. - №11-12. - С.120-131.
 42. Сурилова, К. И. Правовые аспекты медицинского эксперимента с участием человека / К. И. Сурилова // Актуальні проблеми держави і права: Зб.наук праць. - 2002. - Вип.15. - С.98-101.
 43. Чехун, О. В. Надання платних медичних послуг: цивільно-правові аспекти / О. В. Чехун ; О.В.Чехун // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 2. - С.213-216.
 44. Шаповалов, В. Судово-фармацевтичне вивчення порушень правил обігу психоактивних речовин: кримінально-правові засоби захисту конституційних прав хворих громадян у медичній і фармацевтичній галузях / В. Шаповалов ; В.Шаповалов // Юридичний журнал. - 2012. - №4. - С.45-47.
 45. Шатковський, Я. Медичні стандарти у загальнодержавній системі стандартизації (правові основи розробки та затвердження) / Я. Шатковський ; Я. Шатковський // Право України. - 2009. - №1. - С.126-129.
 46. Шкарівська, І. Нові штатні нормативи для медичних закладів: більше автономії головним лікарям / І. Шкарівська, О. Порхун // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - №7. - С.10-16.
 47. Щукін, О. С. Проблеми визначення змісту права на якісну медичну допомогу за законодавством України / О. С. Щукін // Актуальні проблеми політики. - 2003. - Вип. 17. - С.197-205.
 48. Щукін, О. С. Проблеми визначення поняття якості медичної допомоги за законодавством України / О. С. Щукін // Актуальні проблеми держави і права: Зб.наук праць. - 2003. - Вип.18. - С.732-737.

Публічне управління

 1. Інституціоналізація публічного управління в Україні // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №2. - С.4-209.
 2. Перспективні напрямки цифрової трансформації публічного управління // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №4. - С.129-146.
 3. Авербух, Г. М. Соціально-економічний механізм управління персоналом публічної служби / Г. М. Авербух // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.236-237.
 4. Акімов, О. О. Обгрунтування парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності / О. О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №4. - С.86-92.
 5. Акімов, О. О. Системогенез особистісних компетентностей у психогенному вимірі / О. О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №5-6. - С.81-88.
 6. Акімов, О. О. Тенденції розвитку державно-службової діяльності як основи парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності / О. О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.135-142.
 7. Аль-Атті, І. Методологічні особливості дослідження розвитку публічного управління / І. Аль-Атті // Публічне урядування. - 2019. - №1 (16). - С.15-23.
 8. Аль-Атті, І. В. Сучасні дослідження розвитку публічного управління в Україні в системі міжнародно-правових стандартів / І. В. Аль-Атті // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.238-240.
 9. Артеменко, Я. В. Актуальність розвитку інформаційних технологій у галузі публічного управління в Україні / Я. В. Артеменко // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.241-243.
 10. Баранов, С. Проблемні питання процесу бюджетної децентралізації в Україні / С. Баранов // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №3. - С.115-120.
 11. Білик, О. І. Формування системи публічного управління соціальними ризиками у світовій практиці / О. І. Білик // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.76-81.
 12. Бондар, О. Публічне управління у сфері використання та охорони земель в Україні: актуальні проблеми правового та інституційного забезпечення / О. Бондар // Право України. - 2020. - №5. - С.43-62.
 13. Воробйов, С. В. Цифрова інфраструктура у сфері охорони довкілля: технологічний та правовий аспекти / С. В. Воробйов // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №4. - С.93-98.
 14. Гончарук, Н. Т. Концептуальні засади управління людськими ресурсами у сфері публічної служби: архетипний підхід / Н. Т. Гончарук // Публічне урядування. - 2019. - №3 (18). - С.158-170.
 15. Гришина, Н. В. Принципи доброчесності та належного врядування у публічному управлінні / Н. В. Гришина // Право та інновації. - 2020. - №1. - С.75-79.
 16. Дармограй, Н. М. Патронатна служба в публічному управлінні України: сутність, формування, регулювання / Н. М. Дармограй // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №4. - С.5-14.
 17. Довгань, О. В. Політичний вимір феномену смислу в парадигмі публічного управління / О. В. Довгань, Р. І. Ленда, М. Г. Цедік // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №3. - С.5-9.
 18. Довгань, О. В. Соціокомунікативний механізм застосування інструментів нейронної мережі в публічному управлінні / О. В. Довгань, Р. І. Ленда, М. Г. Цедік // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №4. - С.19-24.
 19. Жовнірчик, Я. Ф. Електронне врядування та електронна демократія стосовно децентралізації в Україні: стратегії реалізації та розвитку / Я. Ф. Жовнірчик, В. В. Квасюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №1. - С.105-113.
 20. Запорожець, Т. В. Перспективні напрями запровадження механізмів інтелектуального управління в діяльності органів публічної влади / Т. В. Запорожець // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №2. - С.36-45.
 21. Іванова, Т. В. Проєктний підхід у формуванні системи надання публічних послуг у сервісно-орієнтованих державах (економках) / Т. В. Іванова // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №3. - С.119-123.
 22. Карпенко, Ю. В. Етичні принципи застосування штучного інтелекту в публічному управлінні / Ю. В. Карпенко // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №4. - С.93-97.
 23. Карпюк, С. В. Актуальні теоретико-методологічні аспекти дослідження феномену "державне управління" в парадигмі розвитку сучасного публічного адміністрування / С. В. Карпюк // Публічне урядування. - 2019. - №2 (17). - С.85-94.
 24. Качан, Я. В. Генеза розвитку публічної служби в Україні / Я. В. Качан // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №3. - С.23-29.
 25. Клочко, А. А. Модернізація публічного управління в Україні крізь призму характеристики морально-етичних і професійних якостей політико-управлінської еліти / А. А. Клочко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.129-134.
 26. Кожина, А. В. Застосування цифрових технологій у публічному управлінні інклюзивним місцевим розвитком / А. В. Кожина // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №4. - С.69-76.
 27. Колесник, В. А. Захист публічних інтересів як місія органів публічної влади: управлінський аспект / В. А. Колесник // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.247-249.
 28. Костєнніков, Д. Теоретико-концептуальні основи механізму публічного регулювання імміграції кваліфікованої робочої сили / Д. Костєнніков // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.68-75.
 29. Котух, Є. В. Електронне урядування як нова парадигма публічного управління / Є. В. Котух // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.122-127.
 30. Крушельницька, Т. Фінансова самодостатність територіальних громад в умовах децентралізації: аналіз та нові виклики / Т. Крушельницька // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.6-17.
 31. Мазур, О. Особливості впровадження новітніх управлінських концепцій: регіональна модель модернізації адміністративних процесів в органах публічного управління в умовах цифрової трансформації суспільства / О. Мазур, О. Соколовська // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.107-116.
 32. Макаренко, М. В. Публічне управління в умовах епідемічних загроз у світі та Україні: огляд наукової літератури / М. В. Макаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.101-104.
 33. Малигіна, І. В. Особливості реалізації державної кадрової політики у сфері освіти в Україні / І. В. Малигіна // Публічне урядування. - 2019. - №2 (17). - С.170-185.
 34. Малий, І. Й. Стратегія управління державним боргом (інвестиційний аспект) / І. Й. Малий, О. В. Фоя // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №5-6. - С.115-122.
 35. Михайлов, М. Вплив організаційного та технологічного механізмів на вдосконалення інформаційно-комунікаційного забезпечення виборчого процесу / М. Михайлов // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.82-89.
 36. Фактори вибору місця здобуття вищої освіти як об'єкт публічного управління забезпеченням її якості (за результатами опитування студентів українських закладів вищої освіти) / С. Мороз, І. Бука, В. Мороз, С. Бука // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2020. - №1. - С.89-99.
 37. Орлова, Н. Підготовка фахівців з публічного урядування в умовах євроінтеграції України / Н. Орлова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2019. - №3. - С.139-149.
 38. Охотнікова, О. М. Роль органів публічної влади в становленні ринку землі в Україні: організаційно-правовий аспект / О. М. Охотнікова, І. О. Луценко // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.146-149.
 39. Перхач, О. Л. Архетипні моделі публічного управління / О. Л. Перхач, У. Т. Лукашевська // Публічне урядування. - 2019. - №3 (18). - С.357-368.
 40. Подольчак, Н. Ю. Поняття публічного маркетингу та приклади його застосування в Україні / Н. Ю. Подольчак, О. І. Білик, Ю.-Б.Р. Ханик // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №1. - С.155-160.
 41. Приходченко, Л. Л. Теорія та практика реалізації стратегічних пріоритетів сталого розвитку України: архетипна парадигма / Л. Л. Приходченко, О. В. Лесик // Публічне урядування. - 2019. - №3 (18). - С.369-382.
 42. Рачинська, О. Вплив громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері публічного управління / О. Рачинська // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.98-108.
 43. Рачинська, О. А. Соціально-комунікативний діалог як форма дискурсивної взаємодії у сфері публічного управління / О. А. Рачинська // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №2. - С.67-75.
 44. Ромат, Є. В. Система брендів у публічному управлінні / Є. В. Ромат // Маркетинг и реклама. - 2020. - №6. - С.26-29.
 45. Русанюк, У. Я. Класифікація суб'єктів системи профілактики адміністративних проступків посадових осіб органів публічного управління / У. Я. Русанюк // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.173-176.
 46. Сак, Ю. А. Шляхи реалізації політико-адміністративного реформування системи публічного управління / Ю. А. Сак // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.279-281.
 47. Сардар, М. Р. Досвід територіальної організації публічного управління в Ісламській республіці Афганістан в умовах постконфліктного стану / Мохаммад Рахман Огли Сардар // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №1. - С.55-61.
 48. Світличний, О. Суб'єкти публічного управління у сфері запобігання порушенням, пов'язаним з корупцією / О. Світличний, А. Кадегроб // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №2. - С.230-234.
 49. Сокольська, Т. Формування механізмів публічного управління інноваційним розвитком сільського господарства України / Т. Сокольська, С. Поліщук, О. Білик // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.71-78.
 50. Степанов, В. Ю. Цифрова дипломатія яу інструмент масової комунікації в публічному управлінні / В. Ю. Степанов, К. Г. Бричук // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №3. - С.5-10.
 51. Сторожев, Р. Тенденції розвитку лідерства в скандинавських країнах: досвід для України / Р. Сторожев // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.90-96.
 52. Теличкан, Ю. Впровадження доброго врядування за стандартами місцевої та регіональної демократії ЄС / Ю. Теличкан // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.86-98.
 53. Токар, М. Актуальні виклики інституційного ребрендингу громадських організацій національних меншин України / М. Токар // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.6-15.
 54. Туча, В. Структурні трансформації регіональної політичної та державно-управлінської еліти у процесах забезпечення стратегічного розвитку держави / В. Туча // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.121-130.
 55. Чабанюк, О. І. Особливості реалізації державного сервісу у сфері публічного управління в сучасних умовах суспільного розвитку: методологія проблеми / О. І. Чабанюк // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №3. - С.10-15.
 56. Шевченко, С. Електронне урядування та ІКТ як інструменти протидії корупції у контексті світового тренду прозорості публічної служби / С. Шевченко, Н. Сидоренко // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.72-81.
 57. Шинькович, А. В. Архетипові засади обґрунтування феномену "публічне управління" в контексті трансформаційних процесів, притаманних державному управлінню / А. В. Шинькович // Наукові праці МАУП. - 2019. - Вип. 2 (58). - С.97-104.
 58. Якобчук, В. П. Ефективне лідерство як кадровий ресурс публічного управління / В. П. Якобчук, А. Б. Войтенко, Д. П. Мороз // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.82-87.

Сучасні тенденції розвитку дизайну

 1. Вивчаємо мистецтво і дизайн // Сучасна освіта. - 2018. - №2. - С.6-7.
 2. Лучший дизайн банок Pepsi от фанатов бренда // Маркетинг и реклама. - 2015. - №5-6. - С.78-79.
 3. Освіта в сфері моди і дизайну: Європа // Сучасна освіта. - 2018. - №1. - С.8-10.
 4. Психология дизайна. Как расшифровать работу дизайнера: инструкция для клиента // Маркетолог. - 2014. - №1. - С.7-10.
 5. Психология дизайна. Как расшифровать работу дизайнера: инструкция для клиента (часть 2) // Маркетолог. - 2014. - №2. - С.10-14.
 6. Семь трендов веб-дизайна, которые будут актуальны в 2015 году. // Маркетинг и реклама. - 2015. - №1. - С.42-46.
 7. Університети Нідерландів: де і що вивчати? // Сучасна освіта. - 2018. - №12. - С.6.
 8. Perhac, J. Priemyselny dizajn- teoria a prax / J. Perhac, J. Hricisin, N. Daneshjo ; J.Perhac, J.Hricisin, N.Daneshjo // Міжнародний науковий вісник. - 2010. - C.85-91.
 9. Валенская, Т. Меблировка сада / Т. Валенская // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.176-179.
 10. Дяченко, А. Підготовка фахівців з національного дизайну в зарубіжних закладах вищої освіти / А. Дяченко // Український педагогічний журнал. - 2020. - №2. - С.5-15.
 11. Жуков, В. Л. Гибридные системы когнитивных моделей объектов дизайна на основе авангардного творчества / В. Л. Жуков // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - №1. - С.145-150.
 12. Зверевич, В. В. Пространство современной библиотеки: "реальное" и "виртуальное". / В. В. Зверевич // Научные и технические библиотеки. - 2012. - №11. - С.7-17.
 13. Зверевич, В. В. "Зеленый" дизайн современной библиотеки / В.В..Прянишников Н.Е. Зверевич // Научные и технические библиотеки. - 2014. - №2. - С.38-43.
 14. Коронотова, Е. Тренды в дизайне и оформлении торговых объектов с точки зрения СЕМ / Е. Коронотова // Стратегии. - 2012. - №9. - С.4-7.
 15. Кузуб, І. Філософські аспекти створення стандартів якості в дизайн-освіті / І. Кузуб ; І.Кузуб // Мистецтвознавчі записки. - 2010. - Випуск 17. - С.227-239.
 16. Оболонский, М. Montblanc: к вершинам дизайна / М. Оболонский ; М.Оболонский // Стратегии. - 2010. - №10. - С.48-54.
 17. Овчарек, В. С. Дизайн у виставкових технологіях / В. С. Овчарек // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв'язків з громадскістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави. - 2016. - Вип.5. - С.234-235.
 18. Паславська, Л. О. Традиції декоративно-ужиткового мистецтва у сучасній дизайн-освіті / Л. О. Паславська // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2013. - Вип.5 : Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: Європейський вектор розвитку, м. Київ, МАУП, 23 трав. 2012 р. - С.99-102.
 19. Прищенко, С. В. Витоки дизайну в контексті культури / С. В. Прищенко, Т. В. Сенчук // Актуальні проблеми українознавства. - 2013. - Вип.2. - С.102-110.
 20. Репецька, Л. А. Сучасний тематичний календар / Л. А. Репецька. - Фірмовий календаар як засіб реекламного інформування // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2013. - С.170-173.
 21. Романенко, Л. П. Пропедевтика дизайну- шлях до розвитку творчого потенціалу особистості / Л. П. Романенко // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв'язків з громадскістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави. - 2016. - Вип.5. - С.222-224.
 22. Руденченко, а. А. Теоретико- методологічні засади рпозвитку етнодизайну як соціального , культурного та педагогічного феномену / а. А. Руденченко // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв'язків з громадскістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави. - 2016. - Вип.5. - С.216-218.
 23. Стрілець, В. Ф. Етнодизайн у меблях- дизайн майбутнього України / В. Ф. Стрілець // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв'язків з громадскістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави. - 2016. - Вип.5. - С.181-184.
 24. Сушко, М. Корпоративный стиль / М. Сушко // PR-менеджер. - 2010. - №9-10. - С.47-51.
 25. Чирчик, С. Дизайн- проектування в системі професійної підготовки майбутнього дизайнера середовища / С. Чирчик // Вища школа. - 2016. - №2. - С.32-40.
 26. Чирчик, С. Наука і дизайн-освіта / С. Чирчик ; С.Чирчик // Вища школа. - 2010. - №11. - С.87-93.
 27. Чирчик, С. Оптимізаційна модель "інтеграл компетентності дизайнера" / С. Чирчик // Вища школа. - 2014. - №2. - С.59-94.
 28. Шевченко, И. Дизайн До мелочей / И. Шевченко ; И.Шевченко // Новый маркетинг. - 2010. - №7. - С.52-55.
 29. Шемеліна, Т. А. Роль колірних асоціацій у дизайні / Т. А. Шемеліна // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв'язків з громадскістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави. - 2016. - Вип.5. - С.174-177.

Регіональна політика України

 1. Моніторинг конкурентоспроможності регіону як механізм реалізації державної регіональної політики // Регіональна економіка. - 2020. - №2. - С.33-43.
 2. Про засади державної регіональної політики: Закон України № 156-VIII від 5 лютого 2015р. // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 11 бер. - С.7-8.
 3. Вакуленко, В. М. "Зелена" економіка у механізмі державного управління сталим розвитком регіонів України / В. М. Вакуленко // Публічне урядування. - 2017. - №4 (9). - С.63-75.
 4. Галата, Я. 2020 варіантів майбутнього, або "куди нас заведе цей довгий шлях" / Я. Галата // Демократична Україна. - 2020. - № 10 січня. - С.2.
 5. Гаман, М. В. Баланс інтересів між державними та місцевими органами влади / М. В. Гаман // Економіка та держава. - 2013. - №6. - С.107-109.
 6. Денисенко, М. П. Економічні заходи державного управління щодо залучення інвестицій / М. П. Денисенко, О. М. Шапошнікова, О. Ю. Будякова // Науковий вісник: державне управління. - 2020. - Вип.1(3). - С.53-65.
 7. Дергалюк, Б. В. Управління структурною модернізацією регіональної економіки / Б. В. Дергалюк // Економіка та держава. - 2020. - №4. - С.113-116.
 8. Дмитрієв, І. А. Механізм державного регулювання розвитку трудового потенціалу регіону / І. А. Дмитрієв, І. Ю. Шевченко // Економіка та держава. - 2013. - №4. - С.115-119.
 9. Єгоров, І. Ю. Інноваційна політика та імплементація розумної спеціалізації в Україні / І. Ю. Єгоров, Ю. О. Рижкова // Економіка і прогнозування. - 2018. - №3. - С.48-64.
 10. Желай, О. В. Формування та реалізація податкової політики України в сучасних умовах державотворення / О. В. Желай // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.240-242.
 11. Забаштанський, М. М. Роль концесій у забезпеченні регіонального розвитку / М. М. Забаштанський // Економіка та держава. - 2015. - №6. - С.59-61.
 12. Карташов, Є. Г. Організаційне забезпечення державного управління сталим екологічним розвитком в системі природокористування на регіональному рівні / Є. Г. Карташов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №3. - С.119-122.
 13. Кас'яненко, О. В. Структурні трансформації розвитку економіки Запорізького регіону / О. В. Кас'яненко // Держава та регіони. - 2013. - №6. - С.41-44.
 14. Кіндзерський, Ю. В. Можливості спеціальних економічних зон у контексті міжрегіонального вирівнювання та розвитку депресивних зон / Ю. В. Кіндзерський // Економіка України. - 2016. - №1. - С.52-71.
 15. Кінщак, А. В. Нормативно- правове забезпечення розвитку державної регіональної політики України / А. В. Кінщак // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №13-14. - С.100-105.
 16. Ковальчук, В. Європейський досвід державного управління регіональним розвитком / В. Ковальчук // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2013. - №2. - С.132-139.
 17. Колєшня, Л. Сучасні проблеми формування системи робочих місць в умовах інноваційного розвитку економіки / Л. Колєшня, Н. Анішина // Україна: аспекти праці. - 2013. - №2. - С.9-15.
 18. Колюбакін, В. Сталий розвиток і село / В. Колюбакін // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 4 травня. - С.5.
 19. Кравченко, М. В. Сучасні тенденції соціального розвитку регіонів України / М. В. Кравченко, Л. М. Мельничук // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №4. - С.47-55.
 20. Кресіна, І. Державна регіональна політика: перспективи розвитку... / І. Кресіна, О. Стойко // Голос України. - 2015. - № 11 квіт. - С.7.
 21. Кузнецова, О. Пирамида факторов социально-экономического развития регионов / О. Кузнецова // Вопросы экономики. - 2013. - №2. - С.121-131.
 22. Луніна, І. О. Фонд регіонального розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів / І. О. Луніна, О. О. Булана // Фінанси України. - 2018. - №1. - С.47-61.
 23. Майорова, Л. В. Ефективні моделі соціально-економічної орієнтації регіональної політики / Л. В. Майорова // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №20. - С.186-189.
 24. Майорова, Л. В. Соціальне парнерство як інструмент реалізації регіональної соціальної політики / Л. В. Майорова // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №17. - С.136-140.
 25. Матвєєнко, І. В. Особливості формування і реалізації державної регіональної політики України та зарубіжних держав / І. В. Матвєєнко // Публічне урядування. - 2016. - №4(5). - С.56-64.
 26. Мельничук, Л. М. Теоретичні засади формування механізмів державного управління соціальним розвитком регіонів / Л. М. Мельничук // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №18. - С.98-102.
 27. Олександрів, С. Об'єднання територіальних громад пропонують завершити до 2020 року / С. Олександрів // Голос України. - 2017. - № 27 липня. - С.1., 2.
 28. Ортіна, Г. В. Формування та реалізація цільової стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку реального сектора економіки / Г. В. Ортіна // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №15. - С.25-27.
 29. Паска, О. В. Львівщина як освітній центр передумови та напрями розвитку / О. В. Паска // Регіональна економіка. - 2020. - №3. - С.46-56.
 30. Пелехатий, А. Інституційно-правове забезпечення формування та реалізації бюджетної політики розвитку територій України / А. Пелехатий // Світ фінансів. - 2020. - Вип.1 (62). - с.140-151.
 31. Покатаєва, О. В. Стан та напрями реалізації державних програм соціально-економічного регіонального розвитку / О. В. Покатаєва, В. В. Томарева-Патлахова // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №18. - С.20-26.
 32. Ренькас, Т. І. Стан інноваційних змін у регіональній політиці України / Т. І. Ренькас // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №4. - С.150-152.
 33. Романюк, С. А. Система планування розвитку як інструмент регіональної політики держави / С. А. Романюк // Економіка та держава. - 2013. - №4. - С.18-21.
 34. Ромашкіна, О. Маємо належно підготуватися до перегонів у жовтні / О. Ромашкіна // Голос України. - 2015. - № 5 бер. - С.3.
 35. Скобельський, В. У пошуках правди / В. Скобельський // Віче. - 2014. - №3. - С.48-49.
 36. Сотниченко, Л. Л. Інституційне забезпечення управління конкурентоспроможністю регіону на основі розвитку його інфраструктури. / Л. Л. Сотниченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №13. - С.32-37.
 37. Стойко, О. Регіональна політика України: стан і перспективи / О. Стойко // Віче. - 2015. - №14. - С.15-18.
 38. Тихончук, Л. Х. Механізми державного управління ефективною реалізацією інвестиційного потенціалу сульськогосподарського комплексу у контексті регіонального розвитку / Л. Х. Тихончук // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №3. - С.139-142.
 39. Трощинський, В. П. Системи оцінювання соціального розвитку регіонів: міжнародний досвід та вітчизняна практика / В. П. Трощинський, Л. М. Мельничук, Н. П. Ярош // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №1. - С.62-69.
 40. Узунов, В. В. Аналіз державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіону / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №2. - С.122-126.
 41. Узунов, В. В. Інноваційний потенціал як визначальна умова формування механізмів державного управління регіональним розвитком / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №24. - С.140-144.
 42. Узунов, В. В. Обгрунутвання механізму державно-приватного партнерства в регіоні / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №20. - С.118-121.
 43. Узунов, В. В. Основні засади формування інноваційної політики регіону / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №23. - С.130-134.
 44. Узунов, В. В. Реалізація підходів до формування механізмів державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №1. - С.140-143.
 45. Узунов, В. В. Стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонів України / В. В. Узунов // Економіка та держава. - 2013. - №12. - С.118-121.
 46. Узунов, В. В. Формування механізмів реалізації регіональної інноваційної політики / В. В. Узунов // Економіка та держава. - 2013. - №11. - С.123-128.
 47. Узунов, В. Ф. Необхідність партнерства бізнесу і влади на регіональному рівні / В. Ф. Узунов // Економіка та держава. - 2013. - №11. - С.116-118.
 48. Федоренко, А. В. Муніціпальні недержавні пенсійні фонди та регіональна інвестиційна політика / А. В. Федоренко // Фінанси України. - 2013. - №7. - С.55-68.
 49. Чуріканова, О. Ю. Регіональна політика України, проблеми та перспективи в контексті регіональної політики ЄС / О. Ю. Чуріканова // Економіка та держава. - 2015. - №2. - С.51-54.
 50. Шарова, С. В. Фінансово- кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні( регіональний аспект) / С. В. Шарова // Економіка та держава. - 2015. - №7. - С.63-66.
 51. Шемшученко, Ю. Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / Ю. Шемшученко // Віче. - 2015. - №12. - С.3-6.
 52. Шпак, Л. О. Напрями та механізми регулювання туристично-рекреаційної сфери на регіональному рівні / Л. О. Шпак // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №21. - С.28-30.

Інформаційна безпека: соціально-правові аспекти

 1. Ефір не все стерпить // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 5 листопада. - С.4.
 2. Надійний бар'єр російській пропаганді // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 1 лютого. - C.1.
 3. Стратегічні комунікації в зоні ООС: досвід і практика // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 31 липня. - С.1.
 4. Аванесова, І. Інформаційна безпека у системі захисту прав споживачів фінансових послуг / І. Аванесова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2018. - №2. - С.55-66.
 5. Акімова, Л. М. Роль та місце економічної безпеки в системі державного управління забезпечення національної безпеки України / Л. М. Акімова // Публічне урядування. - 2018. - №2(12). - С.15-28.
 6. Бондар, Ю. В. Інформаційна безпека в контексті інноваційних трансформацій: доктринальне бачення / Ю. В. Бондар // Проблеми модернізації України. - 2017. - Вип.4 : Матеріали Всеукраїнської наук. -практ. конф "Українське суспільство:контури інновацій", 30 березня 2017 р. - С.96-100.
 7. Воронкнко, І. В. Концептуальні засади щодо регулювання кіберпростору. Міжнародний аспект / І. В. Воронкнко, К. Л. Тужик // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2017. - №4(22). - С.73-80.
 8. Гнатенко, В. С. Інформаційна безпека як складова економічної безпеки держави / В. С. Гнатенко, О. А. Панченко, А. М. Малєєва // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.20-23.
 9. Голованова, Н. В. Інформаційна політика України як європейської держави в умовах сучасних загроз (архетипний підхід) / Н. В. Голованова // Публічне урядування. - 2019. - №3 (18). - С.143-157.
 10. Грищук, О. М. Верифікація узагальненої диференційно-ігрової моделі шаблону потенційно небезпечної кібератаки / О. М. Грищук, Р. В. Грищук, В. В. Охрімчук // Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2020. - №1. - С.53-67.
 11. Гула, Р. В. Інформаційна безпека держави в комплексі наукових підходів / Р. В. Гула // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.6 : Матеріали наук. -практ. конф " Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі", МАУП, 29 березня 2018 р. - С.71-74.
 12. Гуржій, Т. Інформаційне право: виклики гібридної війни / Т. Гуржій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2018. - №4. - С.16-26.
 13. Гурковський, В. І. Проблемні аспекти реалізації основних напрямів державної політики в інформаційній сфері у контексті сучасних викликів / В. І. Гурковський, В. В. Друк // Публічне урядування. - 2017. - №2(7). - С.98-104.
 14. Дегтярьова, О. В. Забезпечення інформаційної безпеки у кримінальному провадженні / О. В. Дегтярьова // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.401-404.
 15. Дзьобань, О. П. Інформаційна безпека: мережевий вимір / О. П. Дзьобань // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.31-34.
 16. Жовнірчик, Я. Ф. Електронне врядування та електронна демократія стосовно децентралізації в Україні: стратегії реалізації та розвитку / Я. Ф. Жовнірчик, В. В. Квасюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №1. - С.105-113.
 17. Загурська-Антонюк, В. Ф. Державне управління інформаційно-комунікативною безпекою та лобізм в Україні / В. Ф. Загурська-Антонюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.110-114.
 18. Захаренко, К. Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному філософсько-політологічному дискурсі / К. Захаренко // Вища освіта України. - 2018. - №1. - С.48-54.
 19. Захаренко, К. Проблеми формквання ефективної державної інформаційної політики і освіта / К. Захаренко // Вища освіта України. - 2018. - №4. - С.44-49.
 20. Захаренко, К. Розвиток системи інформаційної безпеки: досвід зарубіжних країн / К. Захаренко // Вища освіта України. - 2018. - №3. - С.71-77.
 21. Захаренко, К. В. Специфіка позиціонування політичної партії в інформаційному просторі держави і суспільства / К. В. Захаренко // Держава і право. - 2019. - Вип. 85. - С.338-348.
 22. Ибрагимова, А. Роль электронного государства в обеспечении информационной безопасности / А. Ибрагимова // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.401-406.
 23. Кабанцева, А. В. Інформаційна безпека дитини в державній політиці / А. В. Кабанцева // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.153-155.
 24. Коломыцев, М. Сравнение архитектур информационной безопасности / М. Коломыцев, С. Носок, Р. Тоцкий // Захист інформації. - 2020. - : Т.22, №1. - С.43-50.
 25. Лисенко, С. О. Організаційно-правові шляхи визначення основних дисфункцій концептуальної моделі інформаційної безпеки підприємництва / С. О. Лисенко // Наукові праці МАУП. - 2017. - Вип. 3 (54). - С.12-23.
 26. Лисенко, С. О. Методологічні підходи до розуміння категорії "система інформаційної безпеки підприємств" з точки зору герменевтики у праві / С. О. Лисенко // Публічне урядування. - 2017. - №1(6). - С.139-145.
 27. Лисенко, С. О. Положення основних галузей права щодо інформаційної безпеки підприємств в україні / С. О. Лисенко. - С.186-188.
 28. Лисенко, С. О. Регулювання основних галузей права моделями інформаційної безпеки підприємств в Україні / С. О. Лисенко // Публічне урядування. - 2017. - №2(7). - С.142-146.
 29. Лисенко, С. О. Спеціальна теорія адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки соціальних систем / С. О. Лисенко // Публічне урядування. - 2018. - №1(11). - С.198-208.
 30. Лисенко, С. О. Сучасні тенденції розвитку інформаційної безпеки як об'єкта правовідносин / С. О. Лисенко // Публічне урядування. - 2019. - №2 (17). - С.151-169.
 31. Лісовська, Ю. П. Концепція превентивних заходів у системі інформаційної безпеки України: адміністративно- правовий аспект / Ю. П. Лісовська // Наукові праці МАУП. - 2017. - Вип. 52(1-2017). - С.103-109.
 32. Маслов, О. Г. Методика підвищення захищеності інтернет речей на базі технологій блокчейна / О. Г. Маслов, О. В. Кітура // Сучасний захист інформації. - 2020. - №2 (42). - С.32-36.
 33. Мищенко, А. В. Нечітка модель оцінки ризиків інформаційної безпеки та підтримки рівня захищеності ERP-систем / А. В. Мищенко, О. В. Курило, О. А. Золотухіна // Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2020. - №1. - С.142-151.
 34. Нестеряк, Ю. М. Новітній період розвитку національного інформаційного простору України ( з початку 2014 р.) / Ю. М. Нестеряк // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №3. - С.123-130.
 35. Онищенко, С. В. Роль та значення інформаційної безпеки в умовах пандемії / С. В. Онищенко, А. Д. Глушко, А. С. Янко // Економіка і регіон. - 2020. - №2. - С.103-108.
 36. Опірський, І. Р. Перспективи розвитку систем штучного інтелекту в контексті інформаційної безпеки / І. Р. Опірський, Р. В. Головчак, І. Р. Мойсійчук // Безпека інформації. - 2020. - №2. - С.108-115.
 37. Панченко, О. Інформаційна безпека держави як елемент соціокультури / О. Панченко // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.58-67.
 38. Панченко, О. А. Сучасні уявлення про інформаційну безпеку в сфері державного управління / О. А. Панченко, І. А. Середюк // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.64-66.
 39. Прав, Р. Ю. Протидія зовнішнім інформаційним загрозам в Україні / Р. Ю. Прав // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №2. - С.141-145.
 40. Рзаєва, Г. Організація інформаційної безпеки в електронному урядуванні як засіб захисту інформаційних прав / Г. Рзаєва, А. Ібрагімова // Право України. - 2020. - №4. - С.225-244.
 41. Савченко, В. А. Модель інформаційного стримування між державами на основі теорії рефлексивних ігор / В. А. Савченко, Т. М. Дзюба // Сучасний захист інформації. - 2020. - №2 (42). - С.6-18.
 42. Салаев, Т. Г. Оыт зарубежных стран в контексте усовершенствования административно-правового обеспечения информационной безопасности в таможенной сфере Украины / Т. Г. Салаев // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 3. - С.403-407.
 43. Салієва, О. Визначення рівня захищеності системи захисту інформації на основі когнітивного моделювання / О. Салієва, Ю. Яремчук // Безпека інформації. - 2020. - №1. - С.42-49.
 44. Салієва, О. Ранжування загроз визначення витрат на забезпечення захищеності системи захисту інформації на основі теорії нечітких відношень / О. Салієва, Ю. Яремчук // Захист інформації. - 2020. - : Т.22, №1. - С.51-59.
 45. Салієва, О. В. Когнітивна модель для дослідження рівня захищеності об'єкта критичної інфраструктури / О. В. Салієва, Ю. Є. Яремчук // Безпека інформації. - 2020. - №2. - С.64-73.
 46. Соснін, О. В. Окремі питання щодо розуміння сенсу понять про інформацію і комунікацію в структурі права і соціально-політичного життя України / О. В. Соснін // Юридична Україна. - 2019. - №9. - С.49-64.
 47. Сотниченко, В. М. Організаційні засади управління економічною безпекою телекомунікаційних підприємств / В. М. Сотниченко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2017. - №2(20). - С.67-74.
 48. Сотниченко, В. М. Інформаційна безпека як базова складова економічної безпеки телекомунікаційного підприємства / В. М. Сотниченко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2017. - №1(19). - С.58-66.
 49. Ставська, Л. С. Методичні проблеми аудиту інформаційних технологій: виклики та напрями їх вирішення в діяльності Рахункової палати / Л. С. Ставська // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.197-203.
 50. Степанова, В. Ю. Інформаційна безпека в умовах реалізації інформаційної політики / В. Ю. Степанова // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №4. - С.71-76.
 51. Ткач, Ю. Тенденції розвитку сучасного кіберпростору та його захищеності в умовах інформаційного протиборства / Ю. Ткач // Безпека інформації. - 2020. - №2. - С.74-79.
 52. Фармхаус, П. Р. ЗМІ як інструмент маніпуляції в зовнішніх відносинах та метод дестабілізації внутрішньодержавної ситуації / П. Р. Фармхаус // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.326-327.
 53. Цуркан, В. Метод синтезування структури систем управління інформаційною безпекою / В. Цуркан // Безпека інформації. - 2020. - №2. - С.116-122.
 54. Черниш, І. В. Управління інформаційною безпекою підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища / І. В. Черниш, В. М. Маховка, Л. В. Лобач // Економіка і регіон. - 2020. - №1. - С.106-111.
 55. Шмалій, Л. В. Інформаційно-комунікаційне забезпечення економічної безпеки телекомунікаційного підприємства: організаційно-методичні підходи / Л. В. Шмалій // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2019. - №2 (28). - С.97-103.
 56. Яковлєв, П. Правовий режим державної мови у сфері забезпечення інформаційної безпеки / П. Яковлєв // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №3. - С.192-197.
 57. Яковлєв, П. Форми державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки України / П. Яковлєв // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №4. - С.197-201.
 58. Яковлєв, П. О. Функції державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки в Україні / П. О. Яковлєв // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.155-159.

 

Бібліографічні списки 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Пошук по сайту: