Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічні списки - 2020

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

 

Англійська мова - мова міжнародного спілкування

 1. Діалекти англійської мови: які вчити? // Англійська мова та література. - 2020. - №4-6. - С.17-20.
 2. Навчання фонетики англійської мови у початковій школі // Англійська мова та література. - 2020. - №1-3. - С.27-36.
 3. Rudolph, H. Rent with caution! / H. Rudolph, C. Scheunemann // Business Spotlight. - 2011. - №6, November-Dezember. - P.10-15.
 4. Whitsed, C. Perspectives from within: Adjunct, foreign, English-language teachers in the internationalization of Japanese universities / C. Whitsed, P. Wright ; C.Whitsed, P.Wright // Journal of Research in International Education. - 2011. - №1 : Volume 10. - P.28-45.
 5. Адамовська, І. Д. Навчати фонетиці цікаво, джазові римівки / І. Д. Адамовська // Англійська мова та література. - 2020. - №1-3. - С.23-26.
 6. Баган, М. Англізація сучасного українськомовного комунікативного простору: причини, основні вияви та наслідки / М. Баган // Українська мова. - 2020. - №1. - С.38-53.
 7. Балацька, О. Л. Стратегічні моделі критичних зауважень в англомовній науковій статі / О. Л. Балацька // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н.Каразіна. - 2013. - №1051, Випуск 73. - С.112-117.
 8. Бахов, І. С. Психологічні особливості розвитку мнемічної діяльності студентів у процесі навчання англійської мови / І. С. Бахов // Наукові праці МАУП. - 2007. - Вип. 2 (16). - С.193-199.
 9. Безвін, Ю. Г. Особливості формування соціокультурної компетентності в майбутніх викладачів англійської мови засобами інформаційно-дослідницького проєкту / Ю. Г. Безвін, Г. І. Подосиннікова // Іноземні мови. - 2019. - №4. - С.24-37.
 10. Бєляєва, М. Вчитель, який відчиняє "вікно" в світ / М. Бєляєва // Освіта України. - 2013. - №28. - С.9.
 11. Ващило, О. В. Критерії відбору автентичних підкластів для навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення / О. В. Ващило // Іноземні мови. - 2019. - №2. - С.18-25.
 12. Власенко, В. Спілкування без кордонів / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 30 грудня. - С.2.
 13. Волкова, Н. В. Лингвопсихологический подход к процессу обучения грамматике английского языка / Н. В. Волкова // Суспільство у XXI столітті: психологічні проблеми гармонізації, гуманізації, демократизації. - 2003. - Вип.11. - С.144-147.
 14. Гринько, О. Про необхідність діагностики здібностей студентів до вивчення англійської мови / О. Гринько // Наукові праці МАУП. - 2010. - Вип.4 (27). - С.195-197.
 15. Дивнич, Г. А. Програми та методи підвищення англомовної компетентності державних службовців України / Г. А. Дивнич // Публічне урядування. - 2017. - №5 (10). - С.89-97.
 16. Дорда, В. О. Американський студентський сленг: лінгвокогнітивні аспекти / В. О. Дорда // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н.Каразіна. - 2013. - №1052, Випуск 74. - С.130-135.
 17. Жданова, Н. А. Генезис методик преподавания английского языка / Н. А. Жданова // Стратегія інноваційного розвитку економіки і соціальної сфери України. - 2010. - С.373-376.
 18. Казачінер, О. С. Про конверсію як один із видів словотворення / О. С. Казачінер // Англійська мова та література. - 2020. - №1-3. - С.75-77.
 19. Канюк, О. Особливості викладання англійської мови для студентів немовних спеціальностей / О. Канюк // Український педагогічний журнал. - 2020. - №2. - С.117-122.
 20. Караваева, С. А. Преподавание английского языка с учётом скорости восприятия информации / С. А. Караваева // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2016. - №7-8. - С.30-33.
 21. Коваленко, О. Співпраця з королевою / О. Коваленко // Освіта України. - 2012. - №48. - С.11.
 22. Ковалів, І. Do you speak English? / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 20 листопада. - С.1,5.
 23. Корнєва, З. М. Сучасний стан навчання англійської мови технічного спрямування у закладах вищої освіти / З. М. Корнєва // Іноземні мови. - 2019. - №2. - С.10-17.
 24. Корнєва, З. М. Методичні засади навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування / З. М. Корнєва, О. В. Ващило // Іноземні мови. - 2020. - №1. - С.10-18.
 25. Корсак, О. Аналіз негативної спадщини у вивченні англійської мови / О. Корсак // Вища школа. - 2016. - №11-12. - С.54-63.
 26. Костікова, І. Педагогічний експеримент у підготовці майбутнього вчителя англійської мови з використанням методів математичної статистики / І. Костікова // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. - 2007. - Випуск 10. - С.81-89.
 27. Ляшенко, Л. Аналіз шляхів і засобів успішних мовних змін в Україні / Л. Ляшенко // Вища школа. - 2016. - №2. - С.22-31.
 28. Ляшенко, Л. Роль оволодіння англійською мовою у підвищенні якості освіти України / Л. Ляшенко // Вища освіта України. - 2018. - №1. - С.59-66.
 29. Мазур, Т. Використання модульного середовища під час вивчення англійської мови у ВНЗ / Т. Мазур ; Т.Мазур // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2010. - Випуск 1. - С.118-119.
 30. Марат, Д. О.Карп"юк: "Пропоную навчати п"ятикласників висловлювати свої складні думки в простій формі" / Д. Марат // Освіта України. - 2013. - №42. - С.15.
 31. Маргітич, Т. Т. Дистанційне навчання та процес відпрацювання складних граматичних явищ англійської мови / Т. Т. Маргітич // Науковий вісник Закарпатського державного університету. - 2007. - Вип.№ 1. - С.186-189.
 32. Мінцис, Ю. Б. Конотативний компонент лексичного значення демінутивів в англомовному художньому тексті / Ю. Б. Мінцис // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н.Каразіна. - 2013. - №1052, Випуск 74. - С.136-141.
 33. Панкратенкова, О. М. Інноваційні технології та інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови / О. М. Панкратенкова // Англійська мова та література. - 2020. - №4-6. - С.64-66.
 34. Писанчин, Р. Б. Продуктивні моделі дієслів типу "To baby - sit" в англійській мові / Р. Б. Писанчин // Науковий вісник Закарпатського державного університету. - 2007. - Вип.№ 1. - С.193-194.
 35. Сащак, Н. І. Викладання ділової англійської мови в технічному ВНЗ / Н. І. Сащак // Педагогіка і психологія. - 2006. - №2. - С.55-59.
 36. Селігей, П. О. Нездійснені мовні прогнози: уроки дає історія / П. О. Селігей // Мовознавство. - 2020. - №4. - С.3-23.
 37. Сніцар, І. Удосконалення змісту навчального матеріалу з англійської мови / І. Сніцар ; І.Сніцар // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2010. - Випуск 1. - С.69-70.
 38. Тараненко, Л. І. Алгоритмічно-фабульна побудова сюжетів англійських народних казок / Л. І. Тараненко // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н.Каразіна. - 2013. - №1052, Випуск 74. - С.163-171.
 39. Ткаченко, Н. Концепти поля ментальності у зіставному аспекті / Н. Ткаченко ; Н.Ткаченко // Вища школа. - 2011. - №5. - С.82-90.
 40. Ткаченко, Н. Навчання фонетиці анлійської мови у ВНЗ / Н. Ткаченко // Вища школа. - 2013. - №8. - С.101-107.
 41. Цимбал, С. В. Формування професійної компетентності студентів засобами англійської мови: постановка проблеми / С. В. Цимбал // Нові технології навчання. - 2005. - Вип. 41. - С.52-60.
 42. Чаплай, І. Вивчення англійської мови - засіб підвищення комунікативних навичок державних службовців / І. Чаплай, В, Н. А. Лебєдєва // Сучасні виклики публічного управління. - 2018. - С.80-83.
 43. Шелест, Л. Ю. Організація проектної роботи через драматизацію на різних етапах навчання. Переваги проектної драми у формуванні життєвої компетентності / Л. Ю. Шелест, Т. М. Шелест // Англійська мова та література. - 2020. - №4-6. - С.56-63.

Соціальна психологія: її роль та місце серед суспільних наук

 1. Абраменкова, В. В. Социальная психология детства о системе отношений ребенка в мире / В. В. Абраменкова ; В.В.Абраменкова // Мир психологии. - 2011. - №4 : октябрь-декабрь. - С.160-173.
 2. Бакланова, О. Э. Личностные особенности и характер поведения супругов в семейных конфликтах / О. Э. Бакланова, Н. А. Муханова // Психологический журнал. - 2011. - №2. - С.48-58.
 3. Білоус, А. О. Соціально-психологічні виміри аналізу громадської активності та громадського лідерства / А. О. Білоус // Концептуальні засади формування менеджменту в Україні. - 2013. - С.253-258.
 4. Бовина, И. Б. Многополярный мир: от политологии к социальной психологии / И. Б. Бовина, Е. О. Голынчик // Вестник Московского университета. Серия 14 Психология. - 2012. - №1. - С,49-60.
 5. Вакуленко, О. Оновлення ідентитетів: упроблемнення соціально-психологічного дискурсу / О. Вакуленко // Психологія і суспільство. - 2016. - №3. - С.105-114.
 6. Вінков, В. Ю. Методичні засади дослідження соціального капіталу серед бідних верст населення / В. Ю. Вінков // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №11. - С.69-73.
 7. Воловикова, М. И. Имплицитные представления о признаках нравственной элиты / М. И. Воловикова, А. Л. Журавлев // Психологический журнал. - 2016. - том 37, №3. - С.50-59.
 8. Герген, К. Д. Социальное конструирование и трансформация социальных наук / К.Дж. Герген ; К.Дж. Герген // Психотерапия. - 2011. - №8. - С.13-24.
 9. Гнатенко, П. Соціальна філософія та соціальна психологія: діалектика взаємовідносин / П. Гнатенко, С. Шевцов // Грані. - 2020. - Т.23, №5. - С.87-95.
 10. Горшков, Е. А. Истоки и предпосылки возникновения американской социальной психологии в конце ХЫХ- начале ХХ века / Е. А. Горшков // Психологический журнал. - 2012. - том 33, №4. - С.102-111.
 11. Гулевич, О. А. Вера в опасный мир как фактор отношения к аутгруппе / О. А. Гулевич, Н. В. Бебеничева // Вопросы психологии. - 2013. - №2. - С.133-142.
 12. Оценка справедливости управленческих решений как фактор организационной идентификации / О. А. Гулевич, В. Ф. Спиридонов, И. К. Безменова, О. В. Умеренкова // Вопросы психологии. - 2011. - №2. - С.121-128.
 13. Гурієвська, В. Соціально-психологічні аспекти формування та реалізації кадрової політики в державному управлінні / В. Гурієвська // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2012. - №4. - С.63-70.
 14. Гусельцева, М. С. Психология зла как культурно-историческая психология / М. С. Гусельцева // Вопросы психологии. - 2013. - №3. - С.156-161.
 15. Дикая, Л. Г. Социальная психология труда на новом этапе развития: методолого-теоретические основания и эмпирические исследования / Л. Г. Дикая ; Л.Г.Дикая // Психологический журнал. - 2012. - том 33, №2. - С.5-22.
 16. Типы социальных представлений о ВИЧ-инфицировании и СПИДе / Т. П. Емельянова, Т. В. Дробышева, Д. В. Иванова, Н. Н. Хащенко // Психологический журнал. - 2011. - №4. - С.57-69.
 17. Журавлев, А. Л. Роль В.М.Бехтерева в становлении общественной (социальной) психологии в России / А. Л. Журавлев ; А.Л.Журавлев // Психологический журнал. - 2012. - том 33, №3. - С.122-134.
 18. Журавлев, А. Л. Психологическое и социально-психологическое пространство личности и группы: понимание, виды и тенденции исследования / А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко // Психологический журнал. - 2011. - №4. - С.45-56.
 19. Журавлев, А. Л. Система научных представлений Б.Д.Парыгина в области социальной психологии / А. Л. Журавлев, И. А. Мироненко // Психологический журнал. - 2012. - том 33, №5. - С.28-38.
 20. Карепова, Э. В. Причины "бегства от профессии" специалистов-психологов / Э. В. Карепова, М. В. Реуцкий // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2013. - №5. - С.12-15.
 21. Котляр, А. Без героїв? / А. Котляр // Дзеркало тижня. - 2012. - №49. - С.14.
 22. Маяцька, О. Ю. Соціально-психологічна взаємодія студента і студентської групи в аспекті формування стандпртів спільної поведінки / О. Ю. Маяцька ; О.Ю.Маяцька // Становлення і розвиток української державності. - 2012. - Вип.7 : Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Державне управління та місцеве самоврядування в Україні в контексті європейської інтеграції", м. Київ, 17. листоп. 2011 р. - С.255-261.
 23. Мельниченко, О. В. Роль особистості у відносинах з державою / О. В. Мельниченко, О. В. Кудренко // Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип. 1 (40). - С.218-221.
 24. Осина, Д. И. Миннесото-Техасский проект исследований усыновления: аналитический обзор / Д. И. Осина // Психологический журнал. - 2013. - том 34, №3. - С.72-88.
 25. Пацкань, И. Психологические особенности общения в Интернете / И. Пацкань // Психотерапия. - 2012. - №12. - С.86-87.
 26. Пащенко-де-Превиль, Е. Социальные представления об ответсвенности у молодежи России и Франции: кросскультурный анализ / Е. Пащенко-де-Превиль, Е. Дрозда-Сенковска // Психологический журнал. - 2013. - том 34, №2. - С.87-98.
 27. Прокопенко, О. Життя після АТО...Почати з нового рядка / О. Прокопенко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 17 квіт. - С.5.
 28. Рассказова, Е. И. Психологические факторы выбора и изменения стратегии действия / Е. И. Рассказова // Психологический журнал. - 2016. - том 37, №3. - С.39-49.
 29. Симонян, Р. Х. Российские экономические реформы 1990-х годов: психологические аспекты / Р. Х. Симонян // Психологический журнал. - 2013. - том 34, №3. - С.60-71.
 30. Синецька, Л. Р. Застосування методики групової дискусії Р.Бейлза під час вивчення колективного ухвалення політичних рішень / Л. Р. Синецька // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №6. - С.59-62.
 31. Слюсаревський, М. М. Методологічний простір творення та оцінювання соціально-психологічних теорій: спроба обгрунтування концепції / М. М. Слюсаревський // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - №6. - С.1-9.
 32. Слюсаревський, М. М. Суспільне життя і соціальна психологія: спроба співвіднесення траєкторій розвитку / М. М. Слюсаревський ; М.М.Слюсаревський // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - №7. - С.1-5.
 33. Ткачук, Т. А. Копінг-ресурси як складова копінг-поведінки особистості / Т. А. Ткачук // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №11. - С.56-59.
 34. Хращевський, А. О. Взаємозалежність здібностей і потреб у розвитку теорії мотивації / А. О. Хращевський // Наукові праці МАУП. - 2013. - Вип. 4 (39). - С.206-212.
 35. Чорна, Л. Г. Ідентичність особи: від групи до індивідуальності (методологічний аналіз) / Л. Г. Чорна // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №11. - С.59-64.

Регіональна політика в Україні: перспективи розвитку

 1. Про засади державної регіональної політики: Закон України № 156-VIII від 5 лютого 2015р. // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 11 бер. - С.7-8.
 2. Вакуленко, В. М. "Зелена" економіка у механізмі державного управління сталим розвитком регіонів України / В. М. Вакуленко // Публічне урядування. - 2017. - №4 (9). - С.63-75.
 3. Галата, Я. 2020 варіантів майбутнього, або "куди нас заведе цей довгий шлях" / Я. Галата // Демократична Україна. - 2020. - № 10 січня. - С.2.
 4. Гаман, М. В. Баланс інтересів між державними та місцевими органами влади / М. В. Гаман // Економіка та держава. - 2013. - №6. - С.107-109.
 5. Денисенко, М. П. Економічні заходи державного управління щодо залучення інвестицій / М. П. Денисенко, О. М. Шапошнікова, О. Ю. Будякова // Науковий вісник: державне управління. - 2020. - Вип.1(3). - С.53-65.
 6. Дергалюк, Б. В. Управління структурною модернізацією регіональної економіки / Б. В. Дергалюк // Економіка та держава. - 2020. - №4. - С.113-116.
 7. Дмитрієв, І. А. Механізм державного регулювання розвитку трудового потенціалу регіону / І. А. Дмитрієв, І. Ю. Шевченко // Економіка та держава. - 2013. - №4. - С.115-119.
 8. Єгоров, І. Ю. Інноваційна політика та імплементація розумної спеціалізації в Україні / І. Ю. Єгоров, Ю. О. Рижкова // Економіка і прогнозування. - 2018. - №3. - С.48-64.
 9. Желай, О. В. Формування та реалізація податкової політики України в сучасних умовах державотворення / О. В. Желай // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.240-242.
 10. Забаштанський, М. М. Роль концесій у забезпеченні регіонального розвитку / М. М. Забаштанський // Економіка та держава. - 2015. - №6. - С.59-61.
 11. Карташов, Є. Г. Організаційне забезпечення державного управління сталим екологічним розвитком в системі природокористування на регіональному рівні / Є. Г. Карташов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №3. - С.119-122.
 12. Кас'яненко, О. В. Структурні трансформації розвитку економіки Запорізького регіону / О. В. Кас'яненко // Держава та регіони. - 2013. - №6. - С.41-44.
 13. Кіндзерський, Ю. В. Можливості спеціальних економічних зон у контексті міжрегіонального вирівнювання та розвитку депресивних зон / Ю. В. Кіндзерський // Економіка України. - 2016. - №1. - С.52-71.
 14. Кінщак, А. В. Нормативно- правове забезпечення розвитку державної регіональної політики України / А. В. Кінщак // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №13-14. - С.100-105.
 15. Ковальчук, В. Європейський досвід державного управління регіональним розвитком / В. Ковальчук // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2013. - №2. - С.132-139.
 16. Колєшня, Л. Сучасні проблеми формування системи робочих місць в умовах інноваційного розвитку економіки / Л. Колєшня, Н. Анішина // Україна: аспекти праці. - 2013. - №2. - С.9-15.
 17. Колюбакін, В. Сталий розвиток і село / В. Колюбакін // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 4 травня. - С.5.
 18. Кравченко, М. В. Сучасні тенденції соціального розвитку регіонів України / М. В. Кравченко, Л. М. Мельничук // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №4. - С.47-55.
 19. Кресіна, І. Державна регіональна політика: перспективи розвитку... / І. Кресіна, О. Стойко // Голос України. - 2015. - № 11 квіт. - С.7.
 20. Кузнецова, О. Пирамида факторов социально-экономического развития регионов / О. Кузнецова // Вопросы экономики. - 2013. - №2. - С.121-131.
 21. Луніна, І. О. Фонд регіонального розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів / І. О. Луніна, О. О. Булана // Фінанси України. - 2018. - №1. - С.47-61.
 22. Майорова, Л. В. Ефективні моделі соціально-економічної орієнтації регіональної політики / Л. В. Майорова // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №20. - С.186-189.
 23. Майорова, Л. В. Соціальне парнерство як інструмент реалізації регіональної соціальної політики / Л. В. Майорова // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №17. - С.136-140.
 24. Матвєєнко, І. В. Особливості формування і реалізації державної регіональної політики України та зарубіжних держав / І. В. Матвєєнко // Публічне урядування. - 2016. - №4(5). - С.56-64.
 25. Мельничук, Л. М. Теоретичні засади формування механізмів державного управління соціальним розвитком регіонів / Л. М. Мельничук // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №18. - С.98-102.
 26. Олександрів, С. Об'єднання територіальних громад пропонують завершити до 2020 року / С. Олександрів // Голос України. - 2017. - № 27 липня. - С.1., 2.
 27. Ортіна, Г. В. Формування та реалізація цільової стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку реального сектора економіки / Г. В. Ортіна // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №15. - С.25-27.
 28. Пелехатий, А. Інституційно-правове забезпечення формування та реалізації бюджетної політики розвитку територій України / А. Пелехатий // Світ фінансів. - 2020. - Вип.1 (62). - с.140-151.
 29. Покатаєва, О. В. Стан та напрями реалізації державних програм соціально-економічного регіонального розвитку / О. В. Покатаєва, В. В. Томарева-Патлахова // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №18. - С.20-26.
 30. Ренькас, Т. І. Стан інноваційних змін у регіональній політиці України / Т. І. Ренькас // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №4. - С.150-152.
 31. Романюк, С. А. Система планування розвитку як інструмент регіональної політики держави / С. А. Романюк // Економіка та держава. - 2013. - №4. - С.18-21.
 32. Сотниченко, Л. Л. Інституційне забезпечення управління конкурентоспроможністю регіону на основі розвитку його інфраструктури. / Л. Л. Сотниченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №13. - С.32-37.
 33. Стойко, О. Регіональна політика України: стан і перспективи / О. Стойко // Віче. - 2015. - №14. - С.15-18.
 34. Тихончук, Л. Х. Механізми державного управління ефективною реалізацією інвестиційного потенціалу сульськогосподарського комплексу у контексті регіонального розвитку / Л. Х. Тихончук // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №3. - С.139-142.
 35. Трощинський, В. П. Системи оцінювання соціального розвитку регіонів: міжнародний досвід та вітчизняна практика / В. П. Трощинський, Л. М. Мельничук, Н. П. Ярош // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №1. - С.62-69.
 36. Узунов, В. В. Аналіз державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіону / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №2. - С.122-126.
 37. Узунов, В. В. Інноваційний потенціал як визначальна умова формування механізмів державного управління регіональним розвитком / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №24. - С.140-144.
 38. Узунов, В. В. Обгрунутвання механізму державно-приватного партнерства в регіоні / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №20. - С.118-121.
 39. Узунов, В. В. Основні засади формування інноваційної політики регіону / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №23. - С.130-134.
 40. Узунов, В. В. Реалізація підходів до формування механізмів державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №1. - С.140-143.
 41. Узунов, В. В. Стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонів України / В. В. Узунов // Економіка та держава. - 2013. - №12. - С.118-121.
 42. Узунов, В. В. Формування механізмів реалізації регіональної інноваційної політики / В. В. Узунов // Економіка та держава. - 2013. - №11. - С.123-128.
 43. Узунов, В. Ф. Необхідність партнерства бізнесу і влади на регіональному рівні / В. Ф. Узунов // Економіка та держава. - 2013. - №11. - С.116-118.
 44. Федоренко, А. В. Муніціпальні недержавні пенсійні фонди та регіональна інвестиційна політика / А. В. Федоренко // Фінанси України. - 2013. - №7. - С.55-68.
 45. Чуріканова, О. Ю. Регіональна політика України, проблеми та перспективи в контексті регіональної політики ЄС / О. Ю. Чуріканова // Економіка та держава. - 2015. - №2. - С.51-54.
 46. Шарова, С. В. Фінансово- кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні( регіональний аспект) / С. В. Шарова // Економіка та держава. - 2015. - №7. - С.63-66.
 47. Шемшученко, Ю. Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / Ю. Шемшученко // Віче. - 2015. - №12. - С.3-6.
 48. Шпак, Л. О. Напрями та механізми регулювання туристично-рекреаційної сфери на регіональному рівні / Л. О. Шпак // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №21. - С.28-30.

Українська культура: проблеми та перспективи

 1. Російська масляна чи український колодій? // Персонал-Плюс. - 2011. - №7-8. - С.10.
 2. Сам Міцкевич відгукувався про нього з найбільшою похвалою // Демократична Україна. - 2020. - № 24 січня. - С.13.
 3. Vasylkiv, Y. Swinging Lviv / Y. Vasylkiv ; Y.Vasylkiv // Kyiv Weekly. - 2012. - February 16-22. - P.24.
 4. Vynchuk, I. Thre lives of rural traditions / I. Vynchuk // Kyiv Weekly. - 2013. - May 10. - P.19.
 5. Артюх, В. "Креоли" і українці / В. Артюх ; В. Артюх // Літературна Україна. - 2008. - №44. - С.3.
 6. Вергеліс, О. Надбання республіки / О. Вергеліс ; О.Вергеліс // Дзеркало тижня. - 2012. - №4. - С.1,12.
 7. Габріелян, Е. Культурність - це щось більше ніж вміння поводитися... / Е. Габріелян ; Е. Габріелян // Персонал-Плюс. - 2008. - №8. - С.14.
 8. Грецький, О. С. Громадянскість: етнокультурний вимір / О. С. Грецький // Актуальні проблеми українознавства. - 2013. - Вип.2. - С.34-38.
 9. Дзюба, І. Дорожна карта для української культури / І. Дзюба ; І. Дзюба // Київ. - 2008. - №4. - С.2-4.
 10. Зирін, О. Чому гастрольно-концертний бізнес упав на коліна? / О. Зирін ; О.Зирін // Дзеркало тижня. - 2012. - №4. - С.13.
 11. Ковальчук, Н. Українська культура у контексті глобалізації / Н. Ковальчук ; Н.Ковальчук // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. - 2010. - випуск XXIV. - С.3-9.
 12. Комаров, Р. Святість в її національному контексті: Борис і Гліб як героїчний тип української культури / Р. Комаров // Несторівські студії. - 2007. - С.30-39.
 13. Корсак, К. Про основи нової української ідеї / К. Корсак // Віче. - 2015. - №10. - С.18-21.
 14. Косачов, К. Слов"янська єдність: реальність, утопія, мета / К. Косачов // Зовнішні справи. - 2013. - №5. - С.60-61.
 15. Кочура, Н. Культурно-естетична генонема українського національного світогляду / Н. Кочура ; Н.Кочура // Освіта і управління. - 2010. - Т.13, №4. - С.115-122.
 16. Кралюк, П. Про політичне та культурне малоросійство / П. Кралюк ; П.Кралюк // Інформаційний бюлетень. - 2012. - №11. - С.6.
 17. Крисаченко, В. Історичні витоки українського етносу. / В. Крисаченко // Освіта і управління. - 2011. - Т.14, №4. - С.54-70.
 18. КТюрикова, О. Чи зникне український фольклор? / О. КТюрикова // Українська культура. - 2007. - №12. - С.14-15.
 19. Мамчур, Д. Сергій Архипчук: "Я волію працювати з талановитими людьми" / Д. Мамчур // Персонал. - 2007. - №2. - С.3-7.
 20. Мартишин, Д. Пошук духовних ідей суспільного розвитку України / Д. Мартишин ; Д.Мартишин // Персонал. - 2011. - №4. - С.52-58.
 21. Наконечна, Л. Цне мі ся за Тобом, мій Лемківський краю... / Л. Наконечна // Голос України. - 2015. - № 4 серпня. - С.5.
 22. Олтаржевська, Л. "Молодість" прийде навіть у столичне метро / Л. Олтаржевська // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 17 верес. - С.6.
 23. Омельчук, В. В. Управління культурними процесами як чинник формування єдиного гуманітарного простору України / В. В. Омельчук ; В.В. Омельчук // Концептуальні засади формування менеджменту в Україні. - 2007. - С.563-583.
 24. Орел, С. Родина Лисенка та музичні витоки "Тараса Бульби" / С. Орел ; С.Орел // Дзеркало тижня. - 2012. - №10. - С.11.
 25. Паламар, А. Жорстока правда буття / А. Паламар ; А. Паламар // Літературна Україна. - 2008. - №27. - С.1,3.
 26. Петрушенко, М. Наша мова, історія і дух сильніші за зброю агресора / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 27 черв. - С.2.
 27. Применко, О. Б. Комплекс меншовартості в українському менталітеті як результат "боротьби двох культур" - української і російської - у часи комуністичного режиму / О. Б. Применко // Актуальні проблеми українознавства. - 2013. - Вип.2. - С.80-88.
 28. Селюк, С. О. Релігія в структурі духовних цінностей / С. О. Селюк // Діалог православ'я та ісламу: роль релігії у сучасному житті: Матеріали V Міжнар. наук.-практич. конф., Київ, 30 березня 2007 р. - 2009. - С.292-304.
 29. Смеричевский, Э. Ф. Феномен украинской народной вышивки в контексте развития культуры / Э. Ф. Смеричевский // Теорія та практика розвитку людського потенціалу на сучасному етапі. - 2012. - С.340-342.
 30. Соколенко, Л. З народної криниці / Л. Соколенко // Персонал-Плюс. - 2007. - №30. - С.11.
 31. Соколовська, К. Культурно-побутові ознаки сучасних українців / К. Соколовська ; К.Соколовська // Персонал. - 2008. - №3-4. - С.124-134.
 32. Табенська, О. І. Сільський зелений туризм- значний соціальний внесок у розбудову української культури / О. І. Табенська // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - №9. - С.16-19.
 33. Третяк, Н. "1000 років української культури" / Н. Третяк ; Н. Третяк // Українська культура. - 2009. - №3. - С.8-10.
 34. Удод, О. Взаємодія елементів культури та їх вплив на формування цивілізації / О. Удод, М. Юрій // Вища школа. - 2014. - №2. - С.17-24.
 35. Філіппова, І. З полум'яним привітом! Ваша Червона Паця / І. Філіппова // Персонал-Плюс. - 2007. - №1. - С.12.
 36. Хилевич, М. В. Археологічна реріодизація історії становлення української державності з точки зору ефективності економічного розвитку / М. В. Хилевич // Становлення і розвиток української державності. - 2014. - Вип.12 : Матеріали Х Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід", 6 листоп.2014 р. - С.122-126.
 37. Худицький, В. Журба і пісня Квітки Цісик / В. Худицький // Дзеркало тижня. - 2013. - №13. - С.11.
 38. Цибух, В. І. Розбудова української культури засобами туризму / В. І. Цибух // Наукові праці МАУП. - 2017. - Вип. 53(2-2017). - С.37-43.
 39. Шевчук, Ю. За участі громадськості: Положення про Громадську раду при Міністерстві культури і туризму України / Ю. Шевчук // Українська культура. - 2007. - №8. - С.46-47.
 40. Шот, М. Ту ми ся тішиме і плачиме / М. Шот // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 5 серпня. - С.3.
 41. Яремчук, А. Культура як паспорт нації / А. Яремчук // Українська культура. - 2007. - №2. - С.1.

Практична психологія як галузь професійної діяльності

 1. Материалы международного конгресса "Психотерапия, практическая и консультативная психология - сплетение судеб" // Психотерапия. - 2012. - №12. - С.64-66.
 2. Айзман, Н. И. Роль Центра практической психологии в формировании процессионально значимых качеств у студентов педагогического университета / Н. И. Айзман // Психотерапия. - 2007. - №3. - С.3.
 3. Бадалова, М. В. Смысловые ориентиры профессионального мышления практического психолога: интеллектуальная организация проблемного поля клиента и выбор средств решения консультативных задач / М. В. Бадалова // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №10. - С.5-11.
 4. Баер, У. Приемы терапевтической работы при коррекции "Образа Я" / У. Баер // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №12. - С.43-49.
 5. Баер, У. Применение проективных техник при коррекции межличностных отношений / У. Баер // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №10. - С.32-40.
 6. Баер, У. Терапевтическая работа со сказаками и историями / У. Баер // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №11. - С.33-43.
 7. Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением(ТТС) в практической психологии и педагогике / М. Е. Бурно // Психотерапия. - 2007. - №9. - С.13-17.
 8. Бурно, М. Е. О российском психотерапевтическом методе "Терапия творческим самовыражением" (М.Е.Бурно). Опыт работы с тяжелыми хроническими душевнобольными / М. Е. Бурно // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.86-91.
 9. Горбунова, В. Часова регламентація професійної діяльності: психологічний аналіз проблеми / В. Горбунова, О. Гончар // Соціальна психологія. - 2007. - №5. - С.111-117.
 10. Жак, Т. Т. Цели и задачи психологического консультирования / Т. Т. Жак // Наукові праці Маріупольського інституту МАУП. - 2009. - Вип. 2. - С.144-151.
 11. Журавлев, А. Л. Образование и конкурентоспособность нации: психологические аспекты / А. Л. Журавлев, Д. В. Ушаков // Психологический журнал. - 2009. - №1. - С.5-13.
 12. Забаровська, С. М. Програма просвітницького тренінгу з попередження професійної деформації педагогічних працівників "Профес-і-я" / С. М. Забаровська // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №10. - С.11-15.
 13. Заика, Е. В. Программа личностно-коммуникативного тренинга для педагогов / Е. В. Заика, Г. Н. Лантушко, М. И. Мартыненко // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №9. - С.41-48.
 14. Заіка, В. Прикладний аспект застосування терапевтичних метафор в практичній психології / В. Заіка, С. Мерцалов // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - №4. - С.10-16.
 15. Калмикова, Г. В. Теоретичний аналіз проблеми тривожних станів та їх корекції / Г. В. Калмикова ; Г.В.Калмикова // Наукові праці МАУП. - 2012. - Вип. 2 (33). - С.229-235.
 16. Калошкин, В. Ф. Як формується жертва / В. Ф. Калошкин // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №7. - С.77-80.
 17. Коваленко, О. Практична психологія - наука порозуміння / О. Коваленко ; О.Коваленко // Освіта України. - 2010. - №6. - С.6.
 18. Коваленко, Р. К. Соционика и психософия: взаимовыгодный симбиоз / Р. К. Коваленко, Н. А. Звонарева // Психология и соционика межличностных отношений. - 2017. - № 3-4. - С.65-71.
 19. Корнілова, В. В. Застосування проектинвих методів у дитячій психодіагностиці / В. В. Корнілова // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - №9. - С.25-34.
 20. Коробанова, О. Л. Особистісно-рольова гра як психологічна технологія формування мотивації політичної участі / О. Л. Коробанова // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №9. - С.48-53.
 21. Кривцова, С. В. Проблемы современной школы с позиций экзистенциального анализа / С. В. Кривцова ; С.В.Кривцова // Вопросы психологии. - 2012. - №1. - С.13-24.
 22. Панок, В. Г. Місце практичної психології в системі психологічного знання. / В. Г. Панок // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №8. - С.5-8.
 23. Панок, В. Г. Прикладна психологія: узмістовлення / В. Г. Панок // Педагогіка і психологія. - 2017. - №2. - С.50-62.
 24. Педаш, Ю. Г. Проблема первинної ідентифікації студентів-психологів спеціальності "Практична психологія" / Ю. Г. Педаш // Молодь у сучасному суспільстві: психологічні проблеми. - 2007. - Вип.1. - С.187-190.
 25. Перелыгина, И. А. Центр практической психологии в Институте психологии им. Л.С. Выготского / И. А. Перелыгина ; И.А.Перелыгина // Психология в вузе. - 2010. - №5. - С.76-80.
 26. Плющ, А. Н. Содержательная валидность психосемантических методик в политической психологии / А. Н. Плющ // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №10. - С.25-32.
 27. Подкоритова, Л. О. Навчальний тренінг "Прийоми психологічної самодопомоги" / Л. О. Подкоритова // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №12. - С.29-43.
 28. Попова, Г. В. Стратегии исследования проблем клиента при помощи метафорических ассоциативных карт / Г. В. Попова, Н. Е. Милорадова // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №7. - С.13-17.
 29. Тевосян, М. Ребенок-король, и каким он может быть взрослым / М. Тевосян // Психотерапия. - 2012. - №9. - С.63-67.
 30. Удо, Б. Применение рисуночных и вербальных техник в терапевтическом процесе / Б. Удо // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №9. - С.28-41.
 31. Холина, Н. А. О завершении терапии / Н. А. Холина // Психотерапия. - 2013. - №4. - С.72-74.
 32. Чорновол, С. І. Психологічні фактори в ефективному спілкуванні банкірів / С. І. Чорновол, С. Р. Приходчук // Молодь у сучасному суспільстві: психологічні проблеми. - 2007. - Вип.1. - С.215-218.
 33. Шантырь, Е. Е. Интегративная теория личности / Е. Е. Шантырь // Психология и соционика межличностных отношений. - 2016. - №5-6. - С.5-14.
 34. Шебанова, В. И. Техника "сочинения стихов" в психокореккции пищевого поведения. / В. И. Шебанова // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №8. - С.8-17.
 35. Штепа, О. С. Авторський тренінг "Самоаналіз та актуалізація особистісно-екзистенціальних ресурсів" / О. С. Штепа // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №6. - С.22-37.
 36. Штрыголь, Д. В. Влияние латеральной терапии на внимание младших школьников / Д. В. Штрыголь, О. А. Федорченко // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №9. - С.54-57.
 37. Юревич, А. В. Исследовательская и практическая психология: еще раз о "схизисе" / А. В. Юревич ; А.В.Юревич // Психологический журнал. - 2012. - том 33, №1. - С.127-136.
 38. Юревич, А. В. Поп-психология / А. В. Юревич // Вопросы психологии. - 2007. - №1. - С.3-14.
 39. Яцюрик, А. О. Розвиток креативності в підлітковому віці / А. О. Яцюрик // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №11. - С.23-32.
 40. Яцюрик, А. О. Тест визначення творчих здібностей Хорста Зіверта / А. О. Яцюрик // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №10. - С.16-20.

Розвиток інформаційного простору України

 1. Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору: Рішення Нац.ради України з питань телебачення і радіомовлення від 26 грудня 2012 року №2561 // Офіційний вісник України. - 2013. - №8. - С.333-343.
 2. Антошина, И. В. Информационное пространство и информационная функция современного права / И. В. Антошина // Митна справа. - 2013. - №2. - С.81-86.
 3. Беляй, О. І. Методологічні засади розвитку суспільства в Україні / О. І. Беляй // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 49(2-2016). - С.47-50.
 4. Біловус, Л. Образ Києво- Могилянської академії в україномовній періодиці США, або Роздуми про збереження ідентичності. / Л. Біловус // Вісник Книжкової палати. - 2013. - №12. - С.27-31.
 5. Бочковий, О. Комп'ютерна розвідка / О. Бочковий // Юридичний вісник України. - 2016. - №41. - C.12-13.
 6. Велегжаніна, Т. Фонди публічних бібліотек як частина інформаційного простору країни / Т. Велегжаніна // Бібліотечна планета. - 2019. - №2. - С.4-7.
 7. Вітушко, А. Веб-сервіси для підвищення комунікативності бібліотечних сайтів. / А. Вітушко, А. Струнгар // Вісник Книжкової палати. - 2013. - №3. - С.23-25.
 8. Воронкнко, І. В. Концептуальні засади щодо регулювання кіберпростору. Міжнародний аспект / І. В. Воронкнко, К. Л. Тужик // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2017. - №4(22). - С.73-80.
 9. Гармаш, О. Концепція побудови єдиного інформаційного простору в логістичній компанії / О. Гармаш // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. - 2015. - Вип.31. - С.166-174.
 10. Гільорме, Т. В. Актуальні напрями дослідження організації облікового процесу в інформаційному просторі / Т. В. Гільорме, С. І. Дробязко // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - №8. - С.25-29.
 11. Голибард, Є. Дитяча глупота чи доросла зрада? / Є. Голибард // Слово просвіти. - 2016. - №26(870) 30чер.-6лип. - С.4.
 12. Горбань, Ю. О. Новітні комунікативні можливості у взаємодії ЗМІ, органів державної влади та громадських організацій / Ю. О. Горбань // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2013. - №4. - С.38-45.
 13. Гула, Р. В. Інтернет-спільнота як феномен сучасного глобального інформаційного простору / Р. В. Гула, І. Г. Передерій // Наукові праці МАУП. - 2018. - Вип. 2 (56). - С.25-34.
 14. Демченко, М. А. Специфіка формування національного інформаційного простору в сучасній Україні в контексті зміни державої політики в інформаційній галузі / М. А. Демченко // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 49(2-2016). - С.43-46.
 15. Долина, Н. Чим загрожує картинка з блокпоста / Н. Долина // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 11 липня. - С.3.
 16. Захаренко, К. Розвиток системи інформаційної безпеки: досвід зарубіжних країн / К. Захаренко // Вища освіта України. - 2018. - №3. - С.71-77.
 17. Кост, П. Сумнівний пріоритет / П. Кост // Дзеркало тижня. - 2013. - №15. - С.1,5.
 18. Крупчан, О. Адміністративно-господарські санкції в інформаційній сфері / О. Крупчан, Ю. Бурило // Юридична Україна. - 2013. - №10. - С.37-41.
 19. Куйбіда, В. Гуманітарне роззброєння? Інформаційний простір як об'єкт зовнішньої і внутрішньої політико- ідеологічної агресії проти України / В. Куйбіда, І. Розпутенко // Слово просвіти. - 2016. - №8(852),25лют-2 бер. - С.1-2.
 20. Кукіер, К. Як вони змінюють наші уявлення про світ / К. Кукіер, В. Майєр-Шенбергер // Зовнішні справи. - 2013. - №11. - С.42-47.
 21. Ловінська, Л. Г. Асиметрія інформації в глобалізованій економіці та шляхи її подолання / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. - 2019. - №2. - С.20-42.
 22. Мєзєнцева, Н. Б. Інтеграція України в європейські системи в аспекті безпеки інформаційних технологій / Н. Б. Мєзєнцева // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №4. - С.113-117.
 23. Науменко, Т. І. Розвиток дитини дошкільного віку в сучасному інформаційному просторі / Т. І. Науменко // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2013. - Вип.4 : Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: Європейський вектор розвитку, м. Київ, МАУП, 23 трав. 2012 р. - С.86-89.
 24. Нестеряк, Ю. М. Новітній період розвитку національного інформаційного простору України ( з початку 2014 р.) / Ю. М. Нестеряк // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №3. - С.123-130.
 25. Оленковська, Л. П. Деякі аспекти підготовки маркетингової стратегії міста. Адаптація маркетинговмх інструментів до потреб органів місцевого саиоврядування. / Л. П. Оленковська // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №6. - С.132-135.
 26. Петров, В. В. Особливості логістичного забезпечення національної системи кібербезпеки України в сучасних умовах / В. В. Петров, А. В. Тарасенко // Держава і право. - 2017. - Вип. 76. - С.88-101.
 27. Петрушенко, М. Який закон вплине на новорічний концерт / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 17 січ. - С.6.
 28. Політова, О. Бібліотека- інформаційний центр творчого розвитку студентів / О. Політова // Вища школа. - 2016. - №10. - С.97-101.
 29. Полковниченко, Д. Ю. Геоінформаційна система забезпечення упрввління територією в умовах надзвичайих ситуацій. / Д. Ю. Полковниченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №24. - С.171-174.
 30. Солодка, В. Мова має значення! / В. Солодка // Слово просвіти. - 2016. - №4(848), 28 січ.-3лю. - С.4.
 31. Соснін, О. В. Значення інформаційного законодавства для розвитку інноваційного клімату в державі (Читаючи передвиборчу програму Президента. Нотатки на полях) / О. В. Соснін // Юридична Україна. - 2019. - №4. - С.4-18.
 32. Соснін, О. В. Розуміння інформації в структурі юридичної науки / О. В. Соснін, С. Г. Гордієнко // Юридична Україна. - 2019. - №8. - С.17-28.
 33. Струнгар, В. Інформаційно- пошукова система бібліотеки як інструмент прискорення опрацювання даних. / В. Струнгар // Вісник Книжкової палати. - 2013. - №10. - С.28-30.
 34. Суббот, А. Інформаційна безпека суспільства / А. Суббот // Віче. - 2015. - №8. - С.29-31.
 35. Сусська, О. Методологічні преференції та дифузії в сучасній соціології мас- медіа / О. Сусська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2017. - №2. - С.119-130.
 36. Чабан, О. "Що більше у людини засобів комунікації, то глибше почуття самотності" / О. Чабан // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 15 січня. - С.4.
 37. Якубенко, І. М. Комунікаційна привабливість підприємств, як основа інформаційного управлінського простору / І. М. Якубенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2018. - №2(24). - С.91-96. 

Бібліографічні списки 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Пошук по сайту: