Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічні списки - 2016

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

 

Сучасні деривативи на світовому фондовому ринку

 1. Деривативи на економічні дані // Фінансовий ринок України. - 2010. - №1. - С.14-15.
 2. Про відображення від'ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами у 2012 - 2015 роках: Лист ДПС України від 09.08.12 р. № 320/0/71-12/15-1217 // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - №82. - С.31-32.
 3. Про затвердження форм звітності з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами та порядку їх заповнення: Наказ Мін-ва доходів і зборів України від 19 липня 2013 року №288 // Офіційний вісник України. - 2013. - №61. - С.110-165.
 4. Возіанов, К. Місце ринку деривативів у структурі світового фінансового ринку / К. Возіанов ; К.Возіанов // Ринок цінних паперів України. - 2010. - № 3-4. - С.39-49.
 5. Гапонюк, М. А. Фінансові інновації на українському біржовому ринку / М. А. Гапонюк, Н. В. Дегтярьова // Фінанси України. - 2012. - №2. - С.58-69.
 6. Котляр, В. Ю. Нові підходи щодо інвестиційного аналізу на високоризикованих фінансових ринках / В. Ю. Котляр, О. В. Смірнова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2015. - №5-6. - С.129-138.
 7. Кручок, Н. Іпотечні деривативи / Н. Кручок ; Н.Кручок // Банківська справа. - 2010. - №4. - С.85-87.
 8. Лаврушин, О. Похідні фінансові інструменти та операції з ними / О. Лаврушин ; О.Лаврушин // Фінансовий ринок України. - 2011. - №4. - С.14-16.
 9. Лейендейк, Й. Етичні аспекти торгівлі структурованими деривативами / Й. Лейендейк ; Й.Лейендейк // Фінансовий ринок України. - 2012. - №6. - С.15-16.
 10. Лук"янов, В. С. Деривативні фінансові інструменти як продукт фінансового інжинірингу / В. С. Лук"янов // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №3. - С.431-437.
 11. Лупенко, Ю. О. Хеджування фінансових ризиків та сучасний ринок деривативів для підприємств аграрного сектору економіки / Ю. О. Лупенко, В. В. Фещенко // Фінанси України. - 2014. - №11. - С.98-115.
 12. Лучко, Г. Й. Інформаційне забезпечення моніторингу стратегії застосування деривативів компаніями з управління активами / Г. Й. Лучко ; Г.Й.Лучко // Економіка та держава. - 2011. - №5. - С.49-53.
 13. Лучко, Г. Й. Планування і реалізація стратегій застосування деривативів для розвитку інвестиційної діяльності компаній з управління активами / Г. Й. Лучко ; Г.Й.Лучко // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №7. - С.6-10.
 14. Майоров, С. Сучасні тенденції регулювання на світовому ринку деривативів / С. Майоров ; С.Майоров // Фінансовий ринок України. - 2010. - №9. - С.15-16.
 15. Мельник, І. Звітність з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами / І. Мельник // Вісник податкової служби України. - 2013. - №44. - С.42-45.
 16. Мельник, І. Оподаткування операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами / І. Мельник, С. Мальований // Вісник податкової служби України. - 2013. - №15. - С.25-29.
 17. Михайловська, О. В. Ринок товарних деривативів в умовах світосистемних трансформацій / О. В. Михайловська // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2013. - №4. - С.86-93.
 18. Онищенко, С. П. Специфика рыночных рисков и мероприятий по их снижению в современном судоходном бизнесе / С. П. Онищенко, Т. Н. Шутенко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - №2. - С.85-98.
 19. Пилипенко, Л. М. Бухгалтерський облік деривативів та їх репрезентація у фінансовій звітності: проблеми методики та методології / Л. М. Пилипенко // Економічний часопис. - 2016. - №1-2. - С.116-120.
 20. Примостка, Л. О. Біржовий ринок деривативів в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку. / Л. О. Примостка, І. В. Краснова // Фінанси України. - 2014. - №7. - С.49-65.
 21. Розинка, О. Сучасні деривативи на світовому фондовому ринку / О. Розинка ; О.Розинка // Банківська справа. - 2010. - №4. - С.80-84.
 22. Сахнацкий, А. Деривативы хотят своего / А. Сахнацкий ; А.Сахнацкий // Юридическая практика. - 2011. - №44. - С.20.
 23. Федоренко, А. В. Оподаткування операцій із цінними паперами та деривативами, що мають ознаки фіктивності: проблеми і шляхи розв'язання / А. В. Федоренко // Економіка і прогнозування. - 2013. - №1. - С.54-67.
 24. Чалий, І. Будівельні деривативи: бухгалтерські труднощі / І. Чалий // Все про бухгалтерський облік. - 2013. - №86. - С.14-16.
 25. Шульга, Н. Опціонні операції на міжнародних ринках / Н. Шульга, О. Гербст // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2016. - №3. - С.5-22.

 

Політична культура в системі управління

 1. Бабенко, О. І. Політична соціалізація молоді в умовах формування міжкультурної комунікації / О. І. Бабенко, О. О. Чмут // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2012. - Вип.3 : Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. - С.227-229.
 2. Баранівський, В. Ідеологія центризму як підгрунтя економічної безпеки України / В. Баранівський ; В.Баранівський // Політичний менеджмент. - 2011. - №1. - С.3-7.
 3. Баранівський, В. Ф. Українознавство як чинник розвитку політичної культури / В. Ф. Баранівський // Актуальні проблеми українознавства. - 2012. - С.19-22.
 4. Безсмертний, А. В. Взаємозв'язок політичної, світоглядної, моральної та правової культури / А. В. Безсмертний // Наукові праці МАУП. - 2010. - Вип.2 (25). - С.147-153.
 5. Большаков, И. В. Культура российских политических акторов: вариант типологизации / И. В. Большаков ; И.В.Большаков // Полис. - 2011. - №5. - С.104-116.
 6. Вельбовець, Н. Палуба Титаніка чи стартовий майданчик? / Н. Вельбовець // Дзеркало тижня. - 2013. - №13. - С.11.
 7. Гавеля, Б. Р. Політична діяльнісь польських таємних товариств на українських територіях у першій половині ХІХ століття / Б. Р. Гавеля // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2010. - №2. - С.140-145.
 8. Гаджиев, К. С. Мировой экономический кризис: политико-культурное измерение / К. С. Гаджиев ; К.С.Гаджиев // Вопросы философии. - 2010. - №6. - С.3-19.
 9. Гаращук, Є. В. Культура політичного протесту як елемент політичної культури. / Є. В. Гаращук // Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип.4(43). - C.39-45.
 10. Годзюр, М. В. Політична культура в контексті кадрових взаємовідносин політичних партій з органами державної влади / М. В. Годзюр ; М.В.Годзюр // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №5. - С.101-105.
 11. Губаль, Л. М. Держава і культура в умовах глобалізації / Л. М. Губаль // Становлення і розвиток української державності. - 2013. - Вип.8, Ч.2 : Матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми конституц.-правової модернізації держави в контексті суч.глобалізац.викликів", м. Київ, 22 листопада 2013 р. - С.13-18.
 12. Джига, Т. Сучасні тенденції становлення політичної культури українського суспільства / Т. Джига ; Т.Джига // Політичний менеджмент. - 2011. - №1. - С.64-74.
 13. Дьоміна, О. С. Ціннісні основи політичної культури українського суспільства / О. С. Дьоміна // Становлення і розвиток української державності. - 2014. - Вип.12 : Матеріали Х Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід", 6 листоп.2014 р. - С.163-166.
 14. Загрійчук, І. Нація та її політична культура / І. Загрійчук ; І.Загрійчук // Віче. - 2011. - №24. - С.7-8.
 15. Зевина, О. Г. Об особенностях политической культуры современной России / О. Г. Зевина, Б. И. Макаренко // Полис. - 2010. - №3. - С.114-131.
 16. Зоря, В. Модернізація Конституції: іншого шляху немає / В. Зоря ; В.Зоря // Голос України. - 2012. - № 21 серп. - С.3.
 17. Климкова, І. І. Теоретичні витоки феномену "Культура парламентської діяльності" / І. І. Климкова // Наукові праці МАУП. - 2012. - Вип. 3 (34). - С.44-49.
 18. Колісніченко, Р. М. Політико-медичні особливості електоральної культури молоді в Україні / Р. М. Колісніченко // Наукові праці МАУП. - 2012. - Вип. 4 (35). - С.34-40.
 19. Костенко, О. Соціальна культура громадян як ключ до виходу із кризи / О. Костенко ; О.Костенко // Персонал-Плюс. - 2011. - №30. - С.5.
 20. Кузнецова, Е. Политико-культурные показатели в исследовании политических режимов / Е. Кузнецова ; Е.Кузнецова // Мировая экономика и международные отношения. - 2011. - №8. - С.110-115.
 21. Курняк, О. Демократизм політичної культури трансформаційного суспільства / О. Курняк ; О.Курняк // Вища освіта України. - 2010. - №1. - С.67-71.
 22. Лазаренко, С. Ж. Політико- правові та соціальні передумови корупції в органах державної влади. / С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №1. - С.120-122.
 23. Левашов, В. Мировой экономический кризис и устойчивое развитие / В. Левашов ; В.Левашов // Социс. - 2011. - №11. - С.3-13.
 24. Лучанська, В. Екологічне поняття "толерантність" у контексті розвитку екології культури в інформаційному суспільстві / В. Лучанська ; В.Лучанська // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. - 2010. - випуск XXIV. - С.89-95.
 25. Макух, Я. Політична культура: реалії та фантоми / Я. Макух ; Я.Макух // Персонал. - 2011. - №1. - С.104-109.
 26. Мартишин, Д. У пошуках Святої Русі / Д. Мартишин ; Д.Мартишин // Персонал-Плюс. - 2011. - №12-13. - С.8.
 27. Мартышин, О. В. Идеология и формирование новой политической и правовой культуры в Российской Федерации / О. В. Мартышин ; О.В.Мартышин // Государство и право. - 2010. - №9. - С.5-15.
 28. Нічога, М. Зіткнення цивілізацій посеред України / М. Нічога ; М.Нічога // Персонал-Плюс. - 2010. - №24. - С.11.
 29. Очеретяний, А. До питання про предмет політології / А. Очеретяний // Вища школа. - 2013. - №7. - С.59-69.
 30. П'ятіна, О. Політична культура як складова іміджу органів державної влади / О. П'ятіна ; О.П'ятіна // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2010. - №2. - С.184-191.
 31. Павко, А. Політична культура українського суспільства в умовах трансформаційних змін: торетичні виміри і суспільні реалії / А. Павко ; А.Павко // Віче. - 2011. - №14. - С.11-12.
 32. Парубчак, І. О. Роль владних інституцій у регулюванні впливу глобалізаційних чинників на політичну культуру суспільства / І. О. Парубчак // Держава та регіони: Державне управління. - 2012. - №4. - С.138-143.
 33. Пробийголова, Н. В. Політичні партії як суб"єкт формування політичного міфу / Н. В. Пробийголова // Наукові праці МАУП. - 2013. - Вип. 3 (38). - С.53-59.
 34. Рудакевич, О. Студентські дебати як ефективний засіб формування політичної культури молоді / О. Рудакевич ; О.Рудакевич // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2011. - Вип.2 : Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: соціалізація та соціальна адаптація особистості", м. Київ, МАУП, 14 трав. 2010 р. - С.43-44.
 35. Сергеев, В. М. Исторические истоки русской политической культуры / В. М. Сергеев ; В.М.Сергеев // Полис. - 2012. - №4. - С.8-22.
 36. Сурженко, М. Вплив освіти на політичну соціалізацію і політичну культуру особистості / М. Сурженко ; М.Сурженко // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2011. - Вип.2 : Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: соціалізація та соціальна адаптація особистості", м. Київ, МАУП, 14 трав. 2010 р. - С.205-207.
 37. Ференц, В. Толерантність без фарисейства / В. Ференц // Персонал-Плюс. - 2012. - №47-48. - С.1,8.
 38. Халисте, О. В. Участие молодых эстонцев и русских в политической жизни / О. В. Халисте // Социс. - 2011. - №3. - С.139-143.
 39. Шусть, В. В. Концептуальні основи формування політичних цінностей молоді / В. В. Шусть // Актуальні проблеми медичної психології та шляхи їх вирішення. - 2015. - №1. - С.295-305.

 

Психотерапія як явище сучасної культури

 1. Характеристики проблемного поля профессиональной психотерапии как становящейся научно-практической дисциплины. Часть 1 // Психотерапия. - 2013. - №6. - С.11-15.
 2. Александров, А. А. Значение катарсиса в аналитико-катартической терапии / А. А. Александров // Вестник психотерапии. - 2014. - №49(54). - С.7-22.
 3. Бартош, Е. А. Я тебя прощаю / Е. А. Бартош // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.80-81.
 4. Батищев, А. И. Из истории психотерапии. Жизнь по Эпикуру. Сообщение 3 / А. И. Батищев // Психотерапия. - 2013. - №5. - С.96-100.
 5. Батищев, А. И. Из истории психотерапии. Жизнь по Эпикуру. Сообщение 1 / А. И. Батищев // Психотерапия. - 2013. - №3. - С.94-100.
 6. Батищев, А. И. Из истории психотерапии. Жизнь по Эпикуру. Сообщение 2 / А. И. Батищев // Психотерапия. - 2013. - №4. - С.96-100.
 7. Березина, В. Н. Полимодальная психотерапия пациентов с избыточным весом и ожирением / В. Н. Березина, И. И. березовская // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.54-55.
 8. Биккель, М. В. Идеальные объекты науки в психотерапии / М. В. Биккель // Психотерапия. - 2013. - №3. - С.79-83.
 9. Бондаренко, А. Ф. "Еще раз про любовь", или о том, что такое современная психотерапия - наука или ремесло / А. Ф. Бондаренко // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.15-19.
 10. Бронникова, С. Психология переедания. Сообщение 1: правила 1-5 / С. Бронникова // Психотерапия. - 2013. - №4. - С.80-82.
 11. Броуде, Л. Б. Психология, психотерапия и психиатрия - реинтеграция / Л. Б. Броуде // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.110-113.
 12. Бурно, М. Е. Психотерапия - такая разная / М. Е. Бурно // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.50-51.
 13. Варга, А. Я. Психотерапия - не наука и не искусство / А. Я. Варга // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.56-57.
 14. Волков, Е. Н. Консультирование как обучение, или о недоученности консультантов / Е. Н. Волков // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - №2. - С.69-75.
 15. Волов, В. В. Психотерапия: выбор парадигмы - определение статуса / В. В. Волов // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.114-115.
 16. Демьяненко, А. М. Особенности психотерапии в клинике пограничных состояний / А. М. Демьяненко, Л. Л. Третьяк // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.41-43.
 17. Долина, Н. Чи можна, випрямивши коліна, допомогти душі, що зігнулася? / Н. Долина // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 29 січ. - С.17.
 18. Доморацкий, В. А. Эриксоновская психотерапия в русскоязычном пространстве / В. А. Доморацкий // Психотерапия. - 2013. - №6. - С.65-68.
 19. Доморацкий, В. А. Общие факторы психотерапевтического воздействия / В. А. Доморацкий // Психотерапия. - 2013. - №3. - С.10-14.
 20. Дробышевский, Б. А. Телесность в психотерапевтическом процессе / Б. А. Дробышевский // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.65-66.
 21. Завьялов, В. Ю. Парадокс психотерапии: лечение без лечения больного без болезни / В. Ю. Завьялов // Психотерапия. - 2013. - №6. - С.3-10.
 22. Каган, В. Е. Поэтика психотерапии / В. Е. Каган // Психотерапия. - 2013. - №6. - С.25-29.
 23. Каган, В. Е. Психотерапия в пространстве языка и культуры / В. Е. Каган // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.78-82.
 24. Каган, В. Е. Психотерапия: к философии ремесла / В. Е. Каган // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.4-9.
 25. Канифольский, И. Б. Универсальная модель психотерапии: карта осознания / И. Б. Канифольский // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.34-35.
 26. Катков, А. Л. Эпистемиологический анализ теории психотерапии (часть 1) / А. Л. Катков // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.20-26.
 27. Климчук, В. О. Сучасне психологічне консультування та психотерапія: дискурс соціального конструкціонізму та інтеракційний контекст / В. О. Климчук // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - №2. - С.63-68.
 28. Кондратьев, А. И. Опыт самоанализа / А. И. Кондратьев // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.82.
 29. Красильников, Г. Т. Многозначность феномена молчания / Г. Т. Красильников // Психотерапия. - 2013. - №6. - С.102-104.
 30. Кулаков, С. А. Арт-анализ в лечении пациентов с пограничными психологическими расстройствами / С. А. Кулаков // Вестник психотерапии. - 2014. - №50(55). - С.7-29.
 31. Литвинова, Т. В. Кто мы такие и куда идем / Т. В. Литвинова // Психотерапия. - 2013. - №5. - С.69-73.
 32. Макаров, В. В. Психотерапия: наука, искусство, ремесло / В. В. Макаров // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.2-3.
 33. Макаров, В. В. Модели и парадигмы российской психотерапии. Психотерапия на Северо-Западе - достижения и потенциал / В. В. Макаров // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.6-9.
 34. Макарова, Е. В. Регуляция психотерапии в странах Европы / Е. В. Макарова // Психотерапия. - 2013. - №3. - С.26-35.
 35. Макарова, Е. В. О новых реальностях развития психотерапии в России и Европе / Е. В. Макарова // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.60-64.
 36. Малейчук, Г. И. Портрет современного клиента: динамика клиентской позиции в психотерапии / Г. И. Малейчук // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.36-37.
 37. Малейчук, Г. И. Психотерапия как профессия: картина мира психотерапевта / Г. И. Малейчук // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.68-70.
 38. Маслова, С. Психотерапия - возрожденный шаманизм или новый вид социальной экспертизы? / С. Маслова // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.100-103.
 39. Можаров, А. В. Путь по зеркальному лабиринту (заметки о терапевтической работе) / А. В. Можаров // Психотерапия. - 2013. - №3. - С.62-65.
 40. Нарицын, Н. Н. Иерархическое мышление / Н. Н. Нарицын, М. П. Нарицына // Психотерапия. - 2013. - №5. - С.63-68.
 41. Новиков, Е. М. Информационные методы терапии в лечебно-реабилитационном процессе больных с зависимостью от психоактивных веществ / Е. М. Новиков // Психотерапия. - 2013. - №5. - С.20-25.
 42. Онищенко, Г. И. Христианские ценности в психологическом консультировании и психотерапии / Г. И. Онищенко // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - №6. - С.16-21.
 43. Орлов, А. Б. Психологический статус психотерапевта. / А. Б. Орлов, Н. А. Орлова // Психология. Журнал Высшей школы экономики. - 2014. - №2. - С.136-149.
 44. Петрушин, С. В. "Человеческая" и "нечеловеческая" составляющие психолога / С. В. Петрушин // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.63-64.
 45. Петухова, Л. И. Психотерапия - ремесло, в котором каждый терапевт обладает собственным мастерством / Л. И. Петухова // Психотерапия. - 2013. - №4. - С.61.
 46. Плоткин, Ф. Б. Когнитивные процессы и алкоголь: стоит ли принимать решения, находясь в нетрезвом виде? Рекомендации нарколога / Ф. Б. Плоткин // Психотерапия. - 2013. - №5. - С.79-83.
 47. Плоткин, Ф. Б. Психотерапия: творческое преодоление интеллектуального вызова / Ф. Б. Плоткин // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.116-120.
 48. Погодин, И. А. Постмодернистский фундамент современной психотерапии / И. А. Погодин // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.74-77.
 49. Полищук, Ю. И. Психотерапия как врачебное искусство / Ю. И. Полищук, З. В. Летникова // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.58-61.
 50. Простомолотов, В. Ф. О принципиальных вопросах вокруг того, что благодаря ошибке Брэда, уже полтора столетия називается гипноз: введение в проблему / В. Ф. Простомолотов // Психотерапия. - 2013. - №5. - С.86-93.
 51. Реуцкий, М. В. Ошибки в психологичском консультированиии / М. В. Реуцкий // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2016. - №7-8. - С.76-79.
 52. Решетников, М. М. Психотерапия - как концепция и как професия / М. М. Решетников // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.10-14.
 53. Решетников, М. М. Новые тенденции развития современной психиатриии и психотерапии / М. М. Решетников // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.92-97.
 54. Ромек, Е. А. Психотерапия: рождение науки и профессии / Е. А. Ромек // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.27-45.
 55. Сёмов, И. В. Тенденции развития нейробиологии и перспективы психотерапии / И. В. Сёмов // Психотерапия. - 2013. - №4. - С.70-71.
 56. Старостин, О. А. Методы холистической психотерапии как модели современной целостной психокоррекции и терапии / О. А. Старостин // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.23-25.
 57. Стрельченко, А. Б. Психотерапия и наука, и ремесло, а еще и искусство / А. Б. Стрельченко // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.62.
 58. Третьяк, Л. Л. Эволюция гештальт-подхода в психотерапии и психологическом консультировании / Л. Л. Третьяк // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.38-40.
 59. Тукаев, Р. Д. Архаические, традиционные формы психологической терапии. Краткий этно-исторический обзор / Р. Д. Тукаев // Психотерапия. - 2013. - №5. - С.2-8.
 60. Тукаев, Р. Д. Природа психотерапии / Р. Д. Тукаев // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.46-49.
 61. Удо, Б. Применение рисуночных и вербальных техник в терапевтическом процесе / Б. Удо // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №9. - С.28-41.
 62. Уманский, С. В. Первые после Бога ... / С. В. Уманский // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.52-55.
 63. Уманский, С. В. "Возьми паука в руку", или еще раз о научности психотерапии / С. В. Уманский // Психотерапия. - 2013. - №6. - С.36-41.
 64. Уманский, С. В. Первые после Бога...Часть 2. Организационная составляющая / С. В. Уманский // Психотерапия. - 2013. - №3. - С.70-78.
 65. Хлебова, В. Г. Так случилось. И нужно жить дальше / В. Г. Хлебова // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.89-90.
 66. Холина, Н. А. О завершении терапии / Н. А. Холина // Психотерапия. - 2013. - №4. - С.72-74.
 67. Хусаинова, Н. Ю. Проблема научности психотерапии / Н. Ю. Хусаинова // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.65-67.
 68. Целковский, Е. Записки психолога / Е. Целковский // Психотерапия. - 2013. - №4. - С.58-60.
 69. Шарыгина, К. С. Саногенетические аспекты реабилитации пациентов, зависимых от психоактивных веществ / К. С. Шарыгина // Вестник психотерапии. - 2014. - №50(55). - С.113-121.
 70. Шевченко, Ю. С. Психотерапия психосоматических расстройств (концепция многоуровневого подхода) / Ю. С. Шевченко, Л. Л. Великанова // Психотерапия. - 2013. - №6. - С.16-22.
 71. Шиканова, Е. А. Практические аспекты применения современного психоанализа в работе с психотическими пациентами / Е. А. Шиканова // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.13-17.
 72. Ялов, А. М. Побочные эффекты психотерапии и психологическая культура / А. М. Ялов // Вестник психотерапии. - 2014. - №49(54). - С.31-38.

 

Маркетинг в соціальних мережах

 1. Шесть шагов к эффективной рекламе на Facebook // Маркетинг и реклама. - 2011. - №9. - С.62-64.
 2. Предприятия все активнее применяют социальные сети для общения с клиентами // Маркетинг и реклама. - 2011. - №10. - С.56-57.
 3. Социальные сети и маркетинг в 2013 году: тренды и прогнозы // Маркетинг и реклама. - 2013. - №1. - С.74-76.
 4. Маркетинг в социальных сетях: и дань моде, и эффективный инструмент (по результатам блиц-опроса) // Маркетинг и реклама. - 2013. - №3. - С.16-31.
 5. Аналитики прогнозируют экспансию рекламы в социальных сетях // Маркетинг и реклама. - 2013. - №5. - С.55.
 6. Какая социальная сеть лучше подходит для В2В-маркетинга // Маркетинг и реклама. - 2013. - №7-8. - С.44-47.
 7. Исследование пользователей социальных сетей: разделение потребителей по их социальным ролям // Маркетинговые исследования в Украине. - 2014. - №3 : май-июнь. - С.74-77.
 8. Facebook покажет брендам их рейтинги // Маркетинговые исследования в Украине. - 2014. - №4 : июль-август. - С.72-73.
 9. Gallup исследует методы влияния на покупательское решение в социальных сетях // Маркетинговые исследования в Украине. - 2014. - №5-6 : сентябрь-декабрь. - С.63-66.
 10. Использование рекламы в социальных сетях для улучшения результатов // Маркетинг и реклама. - 2009. - №4. - С.34-46.
 11. Эксперты о маркетинге в социальных сетях // Маркетинг и реклама. - 2010. - №1. - С.14-24.
 12. Качественые методы в исследовании сети интернет // Журнал практического психолога. - 2010. - №4. - С.59-93.
 13. Абдулхаіров, А. З. Соціальні мережі як інструмент просування кримського туристського продукту та готельно-ресторанних послуг / А. З. Абдулхаіров // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - №8. - С.3-6.
 14. Аль-Тмейзі, А. Ю. Сучасна реклама як напрям розвитку маркетингових комунікацій / А. Ю. Аль-Тмейзі // Становлення і розвиток української державності. - 2015. - Вип.14 : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Правова держава:досвід, можливості, механізми формування в сучасній Україні", 24 квітня 2014 р. - С.36-38.
 15. Бердинских, К. Сетевой маркетинг / К. Бердинских ; К.Бердинских // Корреспондент. - 2011. - №18. - С.24-25.
 16. Боднарчук, А. Бизнес в сетях / А. Боднарчук ; А.Боднарчук // Новый менеджмент. - 2010. - №6. - С.28-33.
 17. Боднарчук, А. Бизнес в сетях / А. Боднарчук ; А.Боднарчук // Управление компанией. - 2010. - №6. - С.30-35.
 18. Волкова, Н. Социальные сети: бесплатный ресурс или обычный рекламоноситель? / Н. Волкова ; Н.Волкова // Маркетинг и реклама. - 2010. - №10. - С.40-41.
 19. Дубовик, Т. В. Маркетингова комунікаційна діяльність торговельного підприємства в соціальних мережах / Т. В. Дубовик ; Т.В.Дубовик // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - №5. - С.161-168.
 20. Завойко, О. Социальные сети - что они дают маркетологу / О. Завойко ; О.Завойко // Маркетинг и реклама. - 2010. - №2. - С.36-38.
 21. Зайчикова, Т. Измерение эффективности маркетинга в социальных сетях: сложно, но возможно / Т. Зайчикова ; Зайчикова Т. // Маркетинг и реклама. - 2011. - №12. - С.40-43.
 22. Иванова, Е. Сетевой маркетинг / Е. Иванова ; Е.Иванова // Корреспондент. - 2011. - №46. - С.48-50.
 23. Каладжян, А. Самые популярные инструменты SMM: маркетинг в социальных сетях / А. Каладжян ; А.Каладжян // Новости маркетинга. - 2010. - №11. - С.27-28.
 24. Качаев, А. Маркетинг в социальных медиа: вещи, о которых нельзя забывать / А. Качаев ; А.Качаев // Маркетинг и реклама. - 2010. - №1. - С.35-39.
 25. Кветна, И. На службе бренда: шпионские игры в сети Интернет / И. Кветна ; И.Кветна // Маркетинг и реклама. - 2010. - №1. - С.30-34.
 26. Кветна, И. Маркетинг в социальных сетях - ставка на доверие / И. Кветна ; И. Кветна // Маркетинг и реклама. - 2008. - №7-8. - С.83-89.
 27. Квтна, И. Социальные сети для маркетологов и рекламистов. Как подружиться с потребителями и нужно ли это брендам / И. Квтна // Маркетинг и реклама. - 2014. - №2-3. - С.38-45.
 28. Киншов, В. Маркетинг в социальных сетях - уже необходимость, а не дань моде / В. Киншов // Маркетинг и реклама. - 2013. - №3. - С.38-39.
 29. Кравчук, В. Внимание к маркетингу в социальных сетях в настоящее время оправдано / В. Кравчук // Маркетинг и реклама. - 2013. - №3. - С.46-47.
 30. Кутепова, Э. Бренды как френды / Э. Кутепова ; Э.Кутепова // Компаньон. - 2010. - №46. - С.18.
 31. Мусиенко, Ю. Digital-реальность маркетинга / Ю. Мусиенко ; Ю.Мусиенко // Стратегии. - 2012. - №1-2. - С.38-39.
 32. Нестор, М. Цифровая реальность бизнеса / М. Нестор ; М.Нестор // Стратегии. - 2010. - №11. - С.24-30.
 33. Оксенюк, В. Маркетологи в гражданском / В. Оксенюк ; В.Оксенюк // Новый маркетинг. - 2007. - №9. - С.27-33.
 34. Попов, А. Маркетинг в интерактивных сообществах: как поймать "золотую рыбку" социальными сетями? / А. Попов ; А.Попов // Новости маркетинга. - 2010. - №10. - С.71-77.
 35. Почепцов, Г. Бизнес как социально-коммуникативная машина / Г. Почепцов ; Г. Почепцов // PR-менеджер. - 2008. - №1. - С.34-37.
 36. Романина, Е. Использование социальных медиа для поздравления ваших клиентов и партнеров / Е. Романина ; Е.Романина // Маркетинг и реклама. - 2010. - №12. - С.56-59.
 37. Романина, Н. Как заставить маркетинг в социальных медиа работать эффективнее / Н. Романина ; Н.Романина // Маркетинг и реклама. - 2010. - №10. - С.29-31.
 38. Скоробогатова, Т. Татьяна Скоробогатова: "Маркетинг в социальных сетях - это особое явление" / Т. Скоробогатова ; Т.Скоробогатова // Маркетинг и реклама. - 2010. - №1. - С.58, 60.
 39. Смолянюк, О. В. Соціальні мережі: значення для маркетингової діяльності / О. В. Смолянюк // Економіка та держава. - 2013. - №3. - С.91-93.
 40. Смолянюк, О. В. Використання соціальних мереж у маркетингових комунікаційних стратегіях підприємств / О. В. Смолянюк // Економіка та держава. - 2013. - №5. - С.105-108.
 41. Смолянюк, О. В. Маркетингова складова соціальних мереж: світ та Україна / О. В. Смолянюк // Економіка та держава. - 2013. - №8. - С.112-117.
 42. Соколенко, И. Как подружитьс с PEPSI: бренды в социальных сетях / И. Соколенко ; И.Соколенко // Маркетинг и реклама. - 2010. - №1. - С.26-29.
 43. Ткаченко, Д. Несколько шагов по разработке стратегии продвижения вашей компании в соцсетях / Д. Ткаченко // Маркетинг и реклама. - 2013. - №3. - С.62-64.
 44. Третьякова, Т. Маркетинговые коммуникации в социальных сетях / Т. Третьякова // Маркетинг. - 2011. - №2(117). - С.60-68.
 45. Увенчиков, И. Социальная сеть для деловых людей: связи решают все / И. Увенчиков ; И.Увенчиков // Корпоративная культура. - 2009. - №4. - С.9-12.
 46. Федорова, О. В. Маркетинг в социальных сетях / О. В. Федорова ; О.В.Федорова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2010. - №3. - С.101-103.
 47. Фролова, А. Ожидание относительно маркетинга в социальных сетях явно завышены / А. Фролова // Маркетинг и реклама. - 2013. - №3. - С.32-33.
 48. Холлис, Н. Социальные медия и маркетинг / Н. Холлис ; Н.Холлис // Маркетинг в России и за рубежом. - 2010. - №6. - С.127-128.
 49. Христофоров, А. Инновационные каналы продвижения: социальные сети / А. Христофоров, И. Христофорова // Маркетинг. - 2009. - №3. - С.58-67.
 50. Шевченко, Е. Благославление бизнеса / Е. Шевченко ; Е. Шевченко // Стратегии. - 2009. - №5. - С.48-50.
 51. Шестакова, Е. В. Продвижение товаров в социальных сетях / Е. В. Шестакова ; Е.В.Шестакова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2013. - №1. - С.96-106.
 52. Шишкина, М. Социальные сети: развлечение или инструмент развития бизнеса? / М. Шишкина ; М.Шишкина // Служба кадров. - 2012. - №4. - С.25-28.

 

Професійна етика в юридичній державі

 1. Про затвердження Правил професійної етики нотаріусів України: Наказ Мін-ва юстиції України від 14 березня 2013 року №436/5 // Офіційний вісник України. - 2013. - №24. - С.531.
 2. Про затвердження Правил етики нотаріусів України: Наказ Мін-ва юстиції України від 04 жовтня 2013 року №2104/5 // Офіційний вісник України. - 2013. - №82. - С.580-586.
 3. Правила професійної етики нотаріусів України // Юридичний журнал. - 2013. - №6-7. - С.142-154.
 4. Декларация профессиональной этики работников сферы статистики: Международный статистический институт: Принята в августе 1985 года // Маркетинговые исследования в Украине. - 2006. - №4 : июль-август. - С.70-79.
 5. Профессиональная этика социального педагога и работника. Этика и ценности работы по опеке и попечительству // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - №6. - С.64-72.
 6. Обсуждение проекта новой редакции "Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря" // Научные и технические библиотеки. - 2010. - №10. - С.30-34.
 7. Про затвердження Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України від 22 лютого 2012 року №155 // Офіційний вісник України. - 2012. - №36. - С.342-349.
 8. Czarnecki, P. Some remarks of professional ethics of social worker / P. Czarnecki // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - №5. - P.143-146.
 9. Zelenchenkova, T. Changes to the code of ethics for professional accountants addressing conflicts of interest / T. Zelenchenkova // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - №4. - P.39-44.
 10. Бакштановский, В. И. Профессиональная этика: социологические ракурсы / В. И. Бакштановский, Ю. В. Согомонов // Социс. - 2005. - №8. - С.3-13.
 11. Бугай, Н. О. Організація, регулювання та основні проблеми розвитку аудиторської діяльності в Україні / Н. О. Бугай // Економіка та держава. - 2015. - №5. - С.59-61.
 12. Гасюк, Л. М. Пріоритетені напрямки формування професійної етики майбутніх спеціалістів сфери обслуговування / Л. М. Гасюк // Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики ХХІ століття: Дев'яті читання пам'яті В. Липинського. - 2006. - С.143-146.
 13. Горбунова, В. В. Этические дилеммы в психологической практике / В. В. Горбунова ; В.В.Горбунова // Психологический журнал. - 2010. - №4. - С.113-119.
 14. Горбунова, В. В. Етичні дилеми у практиці психологічної допомоги / В. В. Горбунова ; В.В. Горбунова // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - №8. - С.1-5.
 15. Горобець, Н. М. Мотиваційні аспекти формування професійної етики та педагогічної культури викладачів в процесі підготовки менеджерів / Н. М. Горобець, С. М. Лемішко // Економіка та держава. - 2010. - №9. - С.49-52.
 16. Дем'янчук, Ю. Професійна відповідальність - основа особистісного морального статусу службовця / Ю. Дем'янчук, В. Помуран // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №5. - С.70-73.
 17. Дрозд, І. Професійна етика внутрішньго аудитора державних фінансів / І. Дрозд ; І. Дрозд // Фінансовий контроль. - 2009. - №1. - С.41-44.
 18. Загрубский, С. А. О профессиональной этике - в продолжение темы / С. А. Загрубский // Социс. - 2006. - №8. - С.121-127.
 19. Кузьмина, А. Ю. К десятилетию дискуссии о Кодексе профессиональной этики российского библиотекаря / А. Ю. Кузьмина ; А.Ю.Кузьмина // Научные и технические библиотеки. - 2010. - №2. - С.54-62.
 20. Кузьмина, А. Ю. Кодекс профессиональной этики: мнение библиотекарей / А. Ю. Кузьмина ; А.Ю.Кузьмина // Научные и технические библиотеки. - 2010. - №7. - С.43-48.
 21. Мельник, І. Формування етики державного службовця в процесі управління кадровим забезпеченням / І. Мельник ; І. Мельник // Вісник державної служби України. - 2008. - №1. - С.78-82.
 22. Мервенецька, В. Етичні аспекти бухгалтерської професії / В. Мервенецька // Бухгалтерський облік і аудит. - 2016. - №3. - С.27-34.
 23. Метелиця, В. Етапи розвитку професії бухгалтера / В. Метелиця ; В.Метелиця // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - №11. - С.38-44.
 24. Морозли, И. В. Как отстоять свою профессиональную честь? / И. В. Морозли // Управление персоналом. - 2007. - №3. - С.64-65.
 25. Назарова, М. С. Социологическое исследование этических аспектов консультационной деятельности фармацевтического работника / М. С. Назарова ; М.С. Назарова // Провизор. - 2009. - №3. - С.14-18.
 26. Нинюк, І. Формування етичної культури як різновиду професійної етики в процесі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / І. Нинюк // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2003. - №2. - С.307-316.
 27. Окіс, О. Культура державних службовців як необхідна складова ефективності виконуваних функцій / О. Окіс ; О. Окіс // Вісник державної служби України. - 2008. - №4. - С.71-77.
 28. Падалка, Р. За якими правилами жити нотарям? / Р. Падалка // Юридичний журнал. - 2013. - №6-7. - С.137-142.
 29. Панина, Н. Профессиональная этика и социология в Украине: (к принятию Кодекса профессиональной этики социолога САУ) / Н. Панина // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - №3. - С.5-8.
 30. Панина, Н. Кодекс профессиональной этики социолога / Н. Панина // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - №3. - С.9-21.
 31. Ромат, Т. Декларация профессиональной этики работников сферы статистики: Международный статистический институт: Принята в августе 1985 года / Т. Ромат // Маркетинговые исследования в Украине. - 2006. - №5 : сентябрь-октябрь. - С.88-96.
 32. Сваткова, Д. Этический жанр / Д. Сваткова ; Д.Сваткова // Юридическая практика. - 2013. - №8. - С.1, 22.
 33. Свідро, А. В. Роль професійної етики в управлінській діяльності керівника / А. В. Свідро // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2012. - С.194-196.
 34. Сєдова, Л. Формування й розвиток основних моральних орієнтирів ХНЕУ / Л. Сєдова ; Л.Сєдова // Вища школа. - 2010. - №10. - С.25-30.
 35. Тульчинский, Г. Этичный пиар - это взрослый пиар / Г. Тульчинский ; Г. Тульчинский // Советник. - 2008. - №8. - С.36-38.
 36. Чорна, Л. Д. До питання етики бізнесу в людськихвзаєминах / Л. Д. Чорна ; Л.Д. Чорна // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту. - 2008. - : Національна та міжнародна економіка, №1. - С.86-89.
 37. Щеголєва, Т. Формування професійної поведінки майбутнього перекладача у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу / Т. Щеголєва // Освіта і управління. - 2012. - Т.15, №2-3. - С.36-44.

 

Демократія як соціальна цінність

 1. Найважливіший інструмент демократії // Юридичний вісник України. - 2014. - № 38. - С.9.
 2. Андрійчук, Т. Вплив інститутів громадянського суспільства на розвиток демократії / Т. Андрійчук // Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою. - 2014. - С.36-40.
 3. Васильченко, О. Ю. Народне представництво як інститут демократичної держави: теоретико-методологічний аналіз / О. Ю. Васильченко // Економіка та держава. - 2013. - №7. - С.110-113.
 4. Власенко, В. У демократичному тренді / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 25 вересня. - С.1-2.
 5. Власенко, В. Демократія в Україні зміцнить міжнародний порядок / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 14 січня. - С.3.
 6. Гаджиев, К. Реквием по демократии? / К. Гаджиев // Мировая экономика и международные отношения. - 2014. - №1. - С.80-91.
 7. Головатий, С. Тріада європейських цінностей - верховенство права, демократія, права людини - як основа українського констуційного ладу. Частина друга: демократія (ст. 1 Конституції України ) / С. Головатий // Право України. - 2013. - №8. - С.13-39.
 8. Головко, О. Школа демократії: спершу навчання, потім - екзамени / О. Головко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 04 листопада. - С.2.
 9. Зубов, А. Б. Органические преимущества демократии / А. Б. Зубов // Полис. - 2013. - №2. - С.40-50.
 10. Иноземцев, В. Л. "Превентивная" демократия. Понятие, предпосылки возникновения, шансы для России / В. Л. Иноземцев // Полис. - 2012. - №6. - С.101-111.
 11. Йоас, Х. К миру через демократию? / Х. Йоас ; Х.Йоас // Социс. - 2012. - №6. - С.24-35.
 12. Караганов, С. Авторитаризм, демократія ХХІ століття / С. Караганов // Зовнішні справи. - 2013. - №4. - С.8-11.
 13. Клименко, О. Особливості механізмів діяльності організацій громадянського суспільства в країнах розвиненої демократії / О. Клименко // Віче. - 2015. - №6. - С.12.
 14. Косінов, С. Демократичні засади та цінності в організації публічної влади / С. Косінов // Вісник Академії правових наук України. - 2013. - №3. - С.128-134.
 15. Костюк, Т. О. Проблеми законотворчої діяльності в Україні і моніторна демократія / Т. О. Костюк // Наукові праці МАУП. - 2015. - Вип. 47(4-2015). - С.51-54.
 16. Крастєв, І. Підйом і падіння демократії (як глобалізація змінює світ) / І. Крастєв // Зовнішні справи. - 2013. - №8. - С.12-17.
 17. Крусян, А. Концепт демократії в науково-практичній парадигмі сучасного українського конституціоналізму / А. Крусян // Право України. - 2013. - №8. - С.72-81.
 18. Кудряченко, А. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні / А. Кудряченко // Віче. - 2015. - №2. - С.2-7.
 19. Кудряченко, А. І. Європейські демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах європейського континенту / А. І. Кудряченко // Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно- історичні засади державотворення. - 2013. - С.164-174.
 20. Лемак, В. Удосконалення демократичних інститутів у контексті реформи розділу І Конституції України / В. Лемак // Право України. - 2013. - №8. - С.100-105.
 21. Ляхович, В. Політичний режим "керованої демократії" в Росії: сучасні виклики трансформації / В. Ляхович ; В.Ляхович // Віче. - 2012. - №4. - С.17-19.
 22. Мацькевич, М. Конституційні культурні права та свободи людини і громадянина на сучасному етапі розвитку демократії в Україні / М. Мацькевич ; М.Мацькевич // Віче. - 2012. - №4. - С.20-22.
 23. Медведчук, В. Демократія і суспільство: цінності, принципи, державно-правові мханізми / В. Медведчук // Право України. - 2013. - №8. - С.53-62.
 24. Метельова, Т. Протестні рухи як сегмент громадянського суспільства й форма прямої демократії: світові тренди та український досвід / Т. Метельова // Віче. - 2015. - №4. - С.2-5.
 25. Нагребецька, І. Демократія розпочинається з процедури / І. Нагребецька ; І.Нагребецька // Урядовий кур'єр. - 2012. - № 25 лют. - С.6.
 26. Неклесса, А. И. Непрерывный плебисцит. Генетика гражданского общества / А. И. Неклесса // Полис. - 2013. - №2. - С.24-39.
 27. Нікіфорова, І. Політична конкуренція в теоріях демократії / І. Нікіфорова // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2012. - №2. - С.202-209.
 28. Оніщенко, Н. До питання про демократичний правовий розвиток (деякі теоретичні узагальнення) / Н. Оніщенко // Право України. - 2013. - №8. - С.141-148.
 29. Петришин, О. Демократичні засади правової соціальної держави / О. Петришин // Право України. - 2013. - №8. - С.63-71.
 30. Прокопов, Д. Демократія і право: проблема "правовизначеності" сучасних демократій / Д. Прокопов // Право України. - 2013. - №8. - С.131-140.
 31. Пугач, В. Г. Еволюційні ризики сучасної демократії / В. Г. Пугач // Наукові праці МАУП. - 2015. - Вип.1(44). - С.40-44.
 32. Селіванов, А. Вагома інвестиція в українську демократію / А. Селіванов // Голос України. - 2015. - № 4 серпня. - С.3.
 33. Скрипнюк, В. Демократія і проблеми конституційного забезпечення розвитку державної влади / В. Скрипнюк // Право України. - 2013. - №8. - С.90-99.
 34. Скрипнюк, В. М. Передумови і форми системи демократичної публічної влади в сучасній державно-правовій теорії / В. М. Скрипнюк // Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип. 1 (40). - С.80-84.
 35. Скрипнюк, О. Моделі реалізації принципу народного суверенітету в умовах демократії: питання теорії / О. Скрипнюк // Право України. - 2015. - №10. - С.189-196.
 36. Скрипнюк, О. Сучасна теорія демократії: питання генези та дослідження у правовій традиції / О. Скрипнюк // Право України. - 2013. - №8. - С.40-52.
 37. Ставнійчук, М. Проблеми забезпечення демократизму конституційного ладу сучасної України / М. Ставнійчук // Право України. - 2013. - №8. - С.82-89.
 38. Федотова, В. Г. Непостроенная демократия. Поучительные уроки / В. Г. Федотова ; В.Г.Федотова // Полис. - 2012. - №2. - С.132-135.
 39. Шаповал, В. Держава, влада, народ як категорії конституціоналізму / В. Шаповал // Право України. - 2014. - №10. - С.151-174.
 40. Шевчук, Ю. Процес реформ і перетворень відбувається за демократичними стандартами / Ю. Шевчук // Голос України. - 2015. - № 5 листопада. - С.3.
 41. Шморгун, О. Державна політика розвитку громадянського суспільства як чинник формування загальної антикризової стратегії / О. Шморгун // Віче. - 2015. - №2. - С.19-23.
 42. Яковлєв, А. Конституційний процес як засіб демократизації сучасної України / А. Яковлєв // Право України. - 2013. - №8. - С.114-122.

 

Мовна політика України на сучасному етапі

 1. Робоча група вдосконалюватиме мовний закон // Голос України. - 2012. - № 9 серп. - С.2.
 2. Закону потрібні зміни // Урядовий кур'єр. - 2012. - № 9 серп. - С.1,2.
 3. Про засади державної мовної політики: Закон України від 03 липня 2012 р. №5029-VI // Голос України. - 2012. - № 10 серп. - С.3-5.
 4. Потрібно терміново підготувати новий закон "Про мову" // Голос України. - 2014. - № 1 бер. - С.2.
 5. Закон про мови має забезпечити сталий розвиток державної мови та гарантувати самобутній розвиток мов національних меншин // Голос України. - 2014. - № 13 бер. - С.2.
 6. Проект закону про мови буде направлено до Венеціанської комісії // Голос України. - 2014. - № 27 бер. - С.3.
 7. Процес обговорення мовного закону буде максимально широким // Голос України. - 2014. - № 3 квіт. - С.2.
 8. Поки живе українська мова, живе й Україна // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 11 листоп. - С.3.
 9. Мовна політика в Криму // Персонал-Плюс. - 2007. - №48. - С.4.
 10. Про Концепцію державної мовної політики // Офіційний вісник України. - 2010. - №13. - С.16-19.
 11. Балабан, М. Рідна мова: вдома і за партою / М. Балабан // Освіта України. - 2014. - №13. - С.8-9.
 12. Балл, Г. Методологічні засади формування і реалізації мовної політики в Україні / Г. Балл, В. Зливков // Соціальна психологія. - 2008. - №2. - С.26-41.
 13. Балл, Г. О. Соціально-психологічні засади обгрунтування мовної політики в Україні / Г. О. Балл, В. Л. Зливков // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - №4. - С.1-9.
 14. Барієв, Е. Державна політика України щодо розвитку освіти кримськотатарською мовою / Е. Барієв // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2007. - №2. - С.296-304.
 15. Безотосний, М. Збережемо українську мову - захистимо власну державу / М. Безотосний ; М.Безотосний // Інформаційний бюлетень. - 2012. - №6. - С.1,6,7.
 16. Боришевський, М. Про політичну зумовленість мовних проблем в українському суспільстві / М. Боришевський // Мовні конфлікти і гармонізація суспільства. - 2002. - С.72-74.
 17. Бродзінський, В. Становлення нації без мови неможливе / В. Бродзінський, О. Штрек-Гусар // Дзеркало тижня. - 2012. - №25. - С,11.
 18. Василенко, В. Які мови в Україні потребують спеціальної охорони: колізія між національним законом і міжнародними зобов'язаннями держави / В. Василенко // Україна в нас єдина. - 2006. - С.188-197.
 19. Васютинський, В. Самовизначеня мовних спільнот в сучасній Україні:між ідеологією і мораллю / В. Васютинський // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С.23-29.
 20. Воронков, В. Сергій Гриневецький: "Потрібна реальна, а не декларативна підтримка державної мови" / В. Воронков ; В.Воронков // Голос України. - 2010. - № 6 листоп. - С.4.
 21. Воропаєва, Т. Знову про мову: чому ігноруються висновки російських експертів / Т. Воропаєва ; Т.Воропаєва // Віче. - 2012. - №17. - С.26-27.
 22. Гей, В. "Люблять рідну мова не за те, що вона найкраща, а за те, що рідна!" / В. Гей, В. Мельник // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 10 лип. - С.17.
 23. Голікова, Н. "Дніпропетровщина не була і не є російськомовною" / Н. Голікова, Н. Біловицька // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 29 трав. - С.16.
 24. Гонський, В. Мова як чинник формування людини і нації / В. Гонський ; В.Гонський // Персонал-Плюс. - 2010. - №29-30. - С.6.
 25. Горбунова, О. У мовному законі не повинно бути внутрішніх протиріч / О. Горбунова // Голос України. - 2014. - № 29 бер. - С.3.
 26. Гриценко, П. Українська мова сьогодні: політика, практика, сенси / П. Гриценко // Віче. - 2014. - №15-16. - С.47-51.
 27. Гриценко, П. "Дві державні мови - це знищення України як самостійної держави" / П. Гриценко, І. Ніколайчук // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 29 трав. - С.8.
 28. Євсєєва, Г. Шляхи реалізації державної мовної політики в Україні / Г. Євсєєва ; Г.Євсєєва // Держава та регіони: Державне управління. - 2011. - №2. - С.27-31.
 29. Жулинський, М. Українська мова - дзеркало своєрідності народу / М. Жулинський ; М. Жулинський // Науковий світ. - 2008. - №5. - С.14-15.
 30. Загнітко, А. "На Донбасі свідомо формумвався стереотип ставлення до української мови" / А. Загнітко, П. Кущ // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 14 лют. - С.10.
 31. Захарієва, А. Політичний погляд на проблему двомовності в Україні / А. Захарієва // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. - 2002. - Том 1. - С.131-135.
 32. Звіняцьковський, В. "Російськомовна Україна" як унтер-офіцерська вдова / В. Звіняцьковський ; В.Звіняцьковський // Дзеркало тижня. - 2012. - №26. - С.12.
 33. Калашник, В. "На початку минулого століття Харків був майже суціль україномовним" / В. Калашник, С. Галаур // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 25 лип. - С.11.
 34. Кислов, А. Регионалы введут язык в Конституцию / А. Кислов ; А.Кислов // Экономические известия. - 2012. - № 22 июня. - С.1, 4.
 35. Кислов, А. Нацменьшинства вступились за украинский язык / А. Кислов ; А.Кислов // Экономические известия. - 2012. - № 6 июля. - С.4.
 36. Князев, Н. Управління проектом "Українська мова" / Н. Князев // Україна в нас єдина. - 2006. - С.232-234.
 37. Коваленко, С. Підготовка мовного законопроекту стартувала / С. Коваленко // Голос України. - 2014. - № 19 бер. - С.2.
 38. Козієвська, О. Проблеми регіональної мовної політики в умовах поліетнічної держави / О. Козієвська // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. - 2000. - Вип.2, Част.IV. - С.364-368.
 39. Козієвська, О. Мовна політика в Україні: аспекти взаємодії і перспективи розвитку української та російської мов / О. Козієвська // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. - 2000. - Вип.1. - С.320-328.
 40. Колесніченко, В. Рада Європи вимагає прийняття закону "Про мови в Україні" / В. Колесніченко ; В.Колесніченко // Голос України. - 2010. - № 5 жовт. - С.4-5.
 41. Королюк, В. Мовне питання вирішуватимуть громада і Верховна Рада / В. Королюк ; В.Королюк // Голос України. - 2012. - № 22 серп. - С.2.
 42. Кочерган, М. Мовна ситуація і мовна політика в Україні / М. Кочерган ; М. Кочерган // Світогляд. - 2008. - №2. - С.18-23.
 43. Кулик, В. Мовна карта і громадська думка / В. Кулик ; В.Кулик // Дзеркало тижня. - 2012. - №10. - С.1,14.
 44. Кушнір, Б. Львів заговорив російською... / Б. Кушнір // Голос України. - 2014. - № 27 лют. - С.4.
 45. Кушнір, Б. ...А Донецьк - українською Кущ Л. / Б. Кушнір // Голос України. - 2014. - № 27 лют. - С.4.
 46. Лазоренко, К. Языковой реверанс / К. Лазоренко ; К.Лазоренко // Экономические известия. - 2012. - № 20 марта. - С.4.
 47. Лазоренко, К. Русскому языку ищут лазейку / К. Лазоренко ; К.Лазоренко // Экономические известия. - 2012. - № 15 мая. - С.1, 4.
 48. Лепская, Л. "Мовний" закон: крапки над "і" розставить час / Л. Лепская ; Л.Лепская // Віче. - 2012. - №17. - С.24-25.
 49. Лопушанська, О. В. Адміністративно-правове регулювання мовної політики: питаня теорії та стан організації / О. В. Лопушанська // Адвокат. - 2013. - №4. - С.46-48.
 50. Лопушинський, І. Утвердження україномовного телепростору як складник державної мовної політики України / І. Лопушинський // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2005. - №2. - С.383-388.
 51. Лопушинський, І. Мовна політика: понятійний апарат та її сутнісні характеристики щодо галузі освіти України / І. Лопушинський // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2005. - №3. - С.413-419.
 52. Лопушинський, І. Державна мовна політика України та право національних меншин на освіту / І. Лопушинський // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2005. - №4. - С.401-407.
 53. Маляренко, В. Щодо мовних проблем / В. Маляренко // Голос України. - 2012. - № 1 вер. - С.5.
 54. Мацько, Л. Мовна освіта, мовне виховання, мовна поведінка у вищій школі / Л. Мацько // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. - 2002. - Том 1. - С.3-7.
 55. Мельник, М. Мова і конституційна реформа: небезпечні тенденції / М. Мельник ; М.Мельник // Юридичний вісник України. - 2012. - №28. - С.5.
 56. Мельник, М. Закон про мову: засади мовної політики чи засідка? / М. Мельник ; М.Мельник // Дзеркало тижня. - 2012. - №25. - С.6.
 57. Мельник, О. Львов заговорил по-русски / О. Мельник // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 27 лют. - С.1, 5.
 58. Омельчук, В. В. Державна мовна політика та особливості її реалізації / В. В. Омельчук ; В.В.Омельчук // Проблеми національної безпеки в умовах сучасного розвитку України. - 2006. - С.339-344.
 59. Онищенко, О. Український гамбіт / О. Онищенко ; О.Онищенко // Дзеркало тижня. - 2012. - №7. - С.12.
 60. Палій, О. Українська мова: крапочка над нашим "і" / О. Палій ; О.Палій // Інформаційний бюлетень. - 2011. - №40. - С.6.
 61. Пасемко, І. Про престижність української мови / І. Пасемко // Студії з україністики. - 2004. - Вип. VІ : Лінгвістика та лінгводидактика. - С.220-230.
 62. Рылёв, К. Языковая битва за рейтинг / К. Рылёв ; К.Рылёв // Экономические известия. - 2012. - № 28 мая. - С.4.
 63. Савіовський, С. Ю. Шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення державної мовної політики / С. Ю. Савіовський // Становлення і розвиток української державності. - 2014. - Вип.11 : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Правова держава:досвід, можливості, механізми формування в сучасній Україні", 24 квітня 2014 р. - С.197.
 64. Савойська, С. В. Засоби масової інформації і комунікації як складова процесу реалізації мовної політики в Україні / С. В. Савойська // Наукові праці МАУП. - 2013. - Вип. 4 (39). - С.40-44.
 65. Скрипник, В. Сім тисяч років нашій мові / В. Скрипник // Голос України. - 2014. - № 11 листоп. - С.14.
 66. Слободяник, В. Українська мова - гарант достойного буття / В. Слободяник ; В.Слободяник // Персонал-Плюс. - 2011. - №9. - С.1, 7.
 67. Степанов, Є. Особливості мовної ситуації у деяких національних громадах Одеси / Є. Степанов // Мовні конфлікти і гармонізація суспільства. - 2002. - С.172-179.
 68. Тимощук, О. Регіональна двомовність: конституційний переворот / О. Тимощук ; О.Тимощук // Юридичний вісник України. - 2012. - №27. - С.12.
 69. Ткаченко, Є. Принципи мовної політики України: державно-правовий аспект / Є. Ткаченко ; Є.Ткаченко // Юридична Україна. - 2010. - №8. - С.32-38.
 70. Удовенко, Г. Мовна політика України на сучасному етапі / Г. Удовенко // Українознавство. - 2005. - Число 4. - С.27-30.
 71. Філіпчук, Г. Мовна освітня політика - проблема України / Г. Філіпчук // Українознавство. - 2005. - Число 3. - С.149-151.
 72. Фролова, Т. Мова як чинник державної політики / Т. Фролова // Мовні конфлікти і гармонізація суспільства. - 2002. - С.42-46.
 73. Ціватий, В. Українська мова долає кордони / В. Ціватий ; В.Ціватий // Зовнішні справи. - 2012. - №12. - С.56.
 74. Черьомухін, Р. "Мовний" закон відклали до жовтня / Р. Черьомухін ; Р.Черьомухін // Голос України. - 2012. - № 16 серп. - С.2.
 75. Черьомухін, Р. Мовне питання і в регіонах вивело людей на вулиці / Р. Черьомухін, В. Кравченко // Голос України. - 2012. - № 6 лип. - С.3.
 76. Шишкін, В. Гарантування конституційного права на функціонування української мови як державної / В. Шишкін // Вісник Конституційного суду України. - 2013. - №3. - С.54-60.
 77. Шпак, В. "Доборолося Україна до самого краю..." / В. Шпак // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 25 жовт. - С.16.
 78. Ясень, М. Верховенство української мови... / М. Ясень // Віче. - 2013. - №5. - С.64-65.

 

Корупція як глобальна проблема сучасності

 1. Боротьба з корупцією- рух за очищення. // Голос України. - 2015. - № 25 грудня. - С.1,3.
 2. Зрощення влади і бізнесу 10 небезпек для України // Юридичний вісник України. - 2015. - №37. - С.6-7.
 3. Корупція в європейській Болгарії // Юридичний вісник України. - 2015. - №14. - С.9.
 4. Процеси боротьби з корупцією рішучі й триватимуть надалі // Голос України. - 2015. - № 3 листопада. - С.3.
 5. Українські суди: хабарі вважають боргами, а корупціонерів виправдовують // Юридичний вісник України. - 2015. - №43. - С.2-3.
 6. Александров, Ю. В. Щодо внормування заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб / Ю. В. Александров // Наукові праці МАУП. - 2015. - Вип. 45(2-2015). - С.13-19.
 7. Ахтирська, Н. Міжнародний досвід боротьби з корупцією як вектор формування національної антикорупційної політики: огляд законодавства Румунії / Н. Ахтирська // Віче. - 2015. - №18. - С.2-5.
 8. Бабенко, К. А. Організаційно- правові аспекти протидії корупційним діянням. / К. А. Бабенко, С. Ж. Лазаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №4. - С.109-113.
 9. Бабенко, К. А. Про деякі аспекти протидії корупції в Україні. / К. А. Бабенко, С. Ж. Лазаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №6. - С.112-115.
 10. Бабенко, К. А. Упорядкування правових та моральних норм в суспільстві як умова запобігання та протидії корупції. / К. А. Бабенко, С. Ж. Лазаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №5. - С.92-95.
 11. Біловицька, Н. ProZoro проти корупції / Н. Біловицька // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 25 вересня. - С.7.
 12. Біловицька, Н. Корупціонерів - на нари / Н. Біловицька // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 бер. - С.6.
 13. Бодня, Т. Запобіжник для корупціонера / Т. Бодня // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 22 жовтня. - С.3.
 14. Бодня, Т. Майном злочинців опікуватиметься спеціальне агентство / Т. Бодня // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 23 жовтня. - С.1,3.
 15. Бодня, Т. У чиновників шукатимуть брудні гроші / Т. Бодня // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 12 січня. - С.1,4.
 16. Вандін, Є. Організаційні передумови здійснення кадрової політики спеціалізованої антикорупційної прокуратури / Є. Вандін // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2015. - №4. - С.84-91.
 17. Власенко, В. "У боротьбі з корупцією не може бути вчителя й учня" / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 20 лютого. - С.8.
 18. Власенко, В. Європарламент: корупція - головний ворог реформ / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 22 січня. - С.3.
 19. Воронков, К. Очі усього світу сьогодні дивляться на Одесу / К. Воронков // Голос України. - 2015. - № 10 липня. - С.3.
 20. Голіна, В. Запобігання корупції з використанням регіонального досвіду її дослідження / В. Голіна, М. Колодяжний // Право України. - 2015. - №12. - С.22-29.
 21. Головко, О. Комп'ютер хабарів не дає / О. Головко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 17 березня. - С.1.,2.
 22. Горбунова, О. Фінансування партій має бути прозорим / О. Горбунова // Голос України. - 2015. - № 3 вересня. - С.3.
 23. Горбунова, О. Ще один крок до прозорості власності / О. Горбунова // Голос України. - 2015. - № 2 квіт. - С.2.
 24. Грищук, В. Формула корупції / В. Грищук // Юридичний вісник України. - 2016. - №1-2. - С.6-7.
 25. Громов, О. Будете менше красти - житимете краще / О. Громов // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 10 лютого. - С.1.,4.
 26. Громов, О. ІТ- технології проти корупції / О. Громов // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 25 грудня. - С.2.
 27. Дацюк, С. Скандальна весна 2015-го / С. Дацюк // Юридичний вісник України. - 2015. - №15. - С.5.
 28. Дмитренко, Е. Міжнародні стандарти створення і діяльності спеціального антикорупційного органу в Україні. / Е. Дмитренко // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2015. - №1. - С.29-34.
 29. Дмитрук, Б. П. Антикорупційна діяльність уряду України як важлива передумова проведення економічних реформ. / Б. П. Дмитрук, О. Ю. Мельник // Економіка та держава. - 2015. - №1. - С.63-67.
 30. Дьомін, ю. Перспективи гармонізації законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення, пов'язані з корупцією. / ю. Дьомін // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2015. - №1. - С.54-59.
 31. Заліско, О. Корупціонери будуть покарані / О. Заліско // Голос України. - 2015. - № 6 трав. - С.4.
 32. Запотоцький, А. П. Проблемні питання кримінальної відповідальності за корупційні злочини / А. П. Запотоцький, О. М. Шармар // Юридична наука. - 2016. - №1. - С.85-92.
 33. Квітка, Г. Пішли б процвітати - корупція та борги не пускають / Г. Квітка // Голос України. - 2015. - № 21 квіт. - С.11.
 34. Квітка, Г. Шило на мило / Г. Квітка // Голос України. - 2015. - № 24 лют. - С.16.
 35. Ковалів, І. До магістратури- через ЗНО / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 10 лютого. - С.2.
 36. Ковалів, І. ЗНО відчиняє двері навіть престижних вишів / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 5 січня. - С.1-3.
 37. Коваль, К. Підірвана довіра до ВРЮ, або Стоп-кран для справедливого суду / К. Коваль // Юридичний вісник України. - 2015. - №17-18. - С.6.
 38. Костенко, О. Щодо антикорупційного потенціалу"людського фактора". або про "камінь", яким зневажали будівничі / О. Костенко // Право України. - 2015. - №12. - С.14-21.
 39. Котнюк, Ю. Заміна суддіві триланкова система: урядове бачення судової реформи / Ю. Котнюк // Юридичний вісник України. - 2015. - №42. - С.1,3.
 40. Котнюк, Ю. Новорічний подарунок для хабарника / Ю. Котнюк // Юридичний вісник України. - 2015. - № 1-2. - С.19.
 41. Кучерява, О. Годі мріяти про високі стандарти життя, доки не подолаємо корупцію / О. Кучерява // Голос України. - 2015. - № 17 листопада. - .С.1-2.
 42. Кучерява, О. На півдні країни виявлено системну контрабанду нафтопродуктами / О. Кучерява // Голос України. - 2015. - № 15 трав. - С.3.
 43. Лазаренко, С. Причинно- наслідковий комплекс деформації апарату публічної адміністрації. / С. Лазаренко, К. А. Бабенко // Економіка та держава. - 2015. - №1. - С.6-9.
 44. Лазаренко, С. Ж. Аналіз законодавчо- правового регулювання запобігання та протидії корупції в сфері освіти в Україні. / С. Ж. Лазаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №2. - С.97-100.
 45. Лазаренко, С. Ж. Запобігання та протидія корупції як напрям стратегічного розвитку національної освіти. / С. Ж. Лазаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №3. - С.86-89.
 46. Листопад, О. Менше дозволів - менше корупції / О. Листопад // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 1 квіт. - С.3.
 47. Мацегора, К. "Сокиру ми вже загострили" / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 17 листопада. - С.1-2.
 48. Мацегора, К. "Уряд готовий до компромісів" / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 05 листопада. - С.1,2.
 49. Мацегора, К. ProZorro унеможливити корупцію / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 25 лютого. - С.1-2.
 50. Мацегора, К. Рецепти боротьби з корупцією доволі прості / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 22 вересня. - С.2.
 51. Медвецька, О. Поняття, ознаки та види корупційних злочинів, їх особливості відповідно до актів міжнародного законодавства / О. Медвецька // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - №7. - С.42-48.
 52. Медуниця, Ю. Політична воля мусить взяти гору над розбратом / Ю. Медуниця // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 10 листопада. - С.2.
 53. Мельник, С. За корупцію під час закупівлі оборонної продукції - кримінальна відповідальність / С. Мельник // Голос України. - 2015. - № 16 липня. - С.2.
 54. Моісеєва, Т. Головна мета Майдану знову попереду / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 листопада. - С.3.
 55. Навроцький, В. Розвиток законодавства України про кримінальну відповідальність за корупційні посягання / В. Навроцький // Право України. - 2015. - №12. - С.37-47.
 56. Наумов, М. С. Сучасний стан розвитку ринкової економіки в Україні. / М. С. Наумов // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №1. - С.18-20.
 57. Омелянчук, І. Корупція найбільше боїться публічності / І. Омелянчук // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 18листопада. - С.6.
 58. Пагутяк, Г. Пастка для еліти / Г. Пагутяк // Слово просвіти. - 2016. - №2 (846, 14-20 січн. - С.1.
 59. Пасова, Т. США за боротьбу з корупцією та реформи / Т. Пасова // Голос України. - 2015. - № 8 грудня. - С.1,5.
 60. Печенкін, І. Антикорупційна реформа в Україні: місце і роль органів прокуратури як координатора протидії злочинності та корупції / І. Печенкін // Віче. - 2015. - №4. - С.24-27.
 61. Поліщук, І. Конкуренція рятує від черг і корупції / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 29 березня. - С.3.
 62. Поліщук, І. Перезавантаження судової системи / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 31 березня. - С.11.
 63. Поліщук, І. Протистояння корупції- основний виклик для нашої країни / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 11 грудня. - С.2.
 64. Поліщук, І. Судний день для суддів / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 28 жовтня. - С.4.
 65. Прокопчук, С. Антикорупційні кроки: спротив - шалений / С. Прокопчук // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 3 бер. - С.6.
 66. Савченко, А. Актуальні питання кримінальної відповідальності за корупційні злочини / А. Савченко // Право України. - 2015. - №12. - С.58-68.
 67. Сеник, В. Відповідальність за корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією / В. Сеник // Голос України. - 2015. - № 23 жовтня. - С.3.
 68. Сергієнко, О. Суспільство очікує справедливого покарання за скоєння корупційних злочинів / О. Сергієнко // Голос України. - 2015. - № 24 жовтня. - С.4.
 69. Скулиш, Є. Державне бюро розслідувань як спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції / Є. Скулиш // Право України. - 2015. - №12. - С.30-36.
 70. Сулима, С. Салагор М.: "Керівник ДФС Роман Насіров заявив, що у наступні два місяці завдасть серйозного удару по корупції на митницях" / С. Сулима // Голос України. - 2015. - № 17 вересня. - С.4.
 71. Томенко, М. П'ять уроків Мазепи - Орлика для сучасної конституційної дискусії / М. Томенко // Віче. - 2015. - №23-24. - С.32-34.
 72. Хавронюк, М. Боротьба з корупцією. Є календарний план! / М. Хавронюк // Юридичний вісник України. - 2015. - № 9. - С.6.
 73. Шевченко, А. Боротьба з корупцією визначається результатом / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 22 трав. - С.3.
 74. Шевченко, А. Законодавці виконують вимоги ЄС з лібералізації візового режиму / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 11 листопада. - С.1,2.
 75. Шевченко, А. Не чиновник має контролювати громадян, а навпаки / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 24 бер. - С.4.
 76. Шевчук, Ю. Вилікувати систему від метастазів можна лише через переобрання всіх суддів / Ю. Шевчук // Голос України. - 2015. - № 2 жовтня. - С.2.
 77. Шевчук, Ю. Чи можна подолати живучого корупційного монстра? / Ю. Шевчук // Голос України. - 2015. - № 18 лют. - С.5.
 78. Шмаль, Л. Міжнародні стандарти протидії корупційній службовій злочинності в діяльності юридичних осіб приватного права / Л. Шмаль // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2015. - №4. - С.65-71.
 79. Юрченко, К. Податково-міліцейська оборудка / К. Юрченко // Юридичний вісник України. - 2015. - №34. - С.10.
 80. Юрченко, К. Слідство закінчене, забудьте... / К. Юрченко // Юридичний вісник України. - 2015. - № 3. - С.10.
 81. Юрченко, К. Хабар за шар / К. Юрченко // Юридичний вісник України. - 2016. - №9-10. - С.15.
 82. Юрченко, М. Безвізовий режим гальмує корупція / М. Юрченко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 жовтня. - С.2.
 83. Юрченко, М. Відкритість. Прозорість. Гідна платня / М. Юрченко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 18листопада. - С.2.
 84. Юрченко, М. Країна не може більше чекати на судову реформу / М. Юрченко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 11 листопада. - С.3.

 

Інформація як об'єкт цивільних прав: концепція, методологія, правова природа

 1. Андреєв, Д. Правосвідомість у структурі соціально-правової комунікації / Д. Андреєв // Юридична Україна. - 2013. - №5. - С.11-16.
 2. Афанасьева, О. В. Доступ к информации как институт национального государства / О. В. Афанасьева ; О.В.Афанасьева // Полис. - 2010. - №5. - С.146-154.
 3. Бойко, І. Забезпечення права громадян на вільний доступ до інформації про якість харчових продуктів: адміністративно-правовий аспект / І. Бойко ; І.Бойко // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - №1. - С.187-194.
 4. Горященко, Ю. Г. Значення інформаційного впливу у контексті ефективності комунікаційної діяльності в регіоні / Ю. Г. Горященко // Громадянське суспільство: емерджентність взаємозв'язків його підсистем. - 2011. - С.279-283.
 5. Дєгтяр, А. О. Інформація як атрибут державно-управлінської діяльності / А. О. Дєгтяр ; А.О.Дєгтяр // Держава та регіони: Державне управління. - 2010. - № 2. - С.14-18.
 6. Дзьобань, О. Філософсько-правовий дискурс права людини на інформацію в інформаційному суспільстві. / О. Дзьобань // Зовнішні справи. - 2014. - №12. - С.41-45.
 7. Іванова, В. В. Тенденції зростання ролі освіти й інформації у формуванні знань на сучасному етапі розвитку економіки / В. В. Іванова ; В.В. Іванова // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №11. - С.62-69.
 8. Колісникова, Г. Право споживача на інформацію / Г. Колісникова ; Г.Колісникова // Право України. - 2010. - №11. - С.248-252.
 9. Кривко, Н. І. Механізм обігу інформації в органах виконавчої влади / Н. І. Кривко ; Н.І.Кривко // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - №10. - С.89-91.
 10. Мандзюк, О. Поняття та зміст аналітичної діяльності в контексті інформаційної політики / О. Мандзюк // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - №4. - С.60-63.
 11. Марущак, А. Правове регулювання доступу до інформації в Україні / А. Марущак ; А. Марущак // Персонал. - 2007. - №9. - С.62-66.
 12. Марущак, А. Боротьба з корупцією в Україні у сфері доступу громадян до інформації / А. Марущак ; А. Марущак // Персонал. - 2007. - №11-12. - С.104-107.
 13. Марущак, А. І. Отримання інформації: міжнародно-правові гарантії / А. І. Марущак ; А.І. Марущак // Бизнес и безопасность. - 2008. - №1. - С.30-32.
 14. Мельник, О. Г. Інформація як складова інноваційного розвитку / О. Г. Мельник ; О.Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №10. - С.136-141.
 15. Мізюк, Б. М. Інформаційна природа управління / Б. М. Мізюк ; Б.М.Мізюк // Економіка та держава. - 2012. - №2. - С.8-13.
 16. Мурашкіна, Т. Інформація у законотворчому процесі та її основні різновиди / Т. Мурашкіна // Наукові праці МАУП. - 2010. - Вип.3 (26). - С.184-189.
 17. Обуховська, Т. Нормативно-правове забезпечення обробки та циркуляції персональних даних / Т. Обуховська ; Т.Обуховська // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2011. - №4. - С.119-126.
 18. Орєхова, Т. В. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів як засіб доступу громадян до правової інформації / Т. В. Орєхова // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - №12. - С.22-24.
 19. Пархоменко, О. В. Інформація і знання - основа суспільно-економічного прогресу / О. В. Пархоменко, А. О. Пархоменко // Проблеми науки. - 2008. - №1. - С.2-7.
 20. Піддубна, Л. В. Інформація як складова економічного розвитку суспільства / Л. В. Піддубна ; Л.В.Піддубна // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2012. - №3. - С.122-131.
 21. Сопілко, І. Підходи до класифікації інформації, яку можуть отримувати органи державної влади України / І. Сопілко ; І. Сопілко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - №6. - С.60-64.
 22. Степанов, В. Державна інформаційна політика: мета та теоретичні засади реалізації / В. Степанов ; В.Степанов // Держава та регіони: Державне управління. - 2011. - №2. - С.60-63.
 23. Степанов, В. Ю. Інформація як суб'єкт відображення соціальної системи / В. Ю. Степанов ; В.Ю.Степанов // Економіка та держава. - 2009. - №11. - С.205-207.
 24. Суббот, А. Інформаційна безпека суспільства / А. Суббот // Віче. - 2015. - №8. - С.29-31.
 25. Ткачук, Т. Зарубіжний досвід реалізації права на інформацію / Т. Ткачук ; Ткачук Т. // Бизнес и безопасность. - 2011. - №5. - С.40-45.
 26. Ткачук, Т. Зарубіжний досвід реалізації права на інформацію / Т. Ткачук ; Ткачук Т. // Бизнес и безопасность. - 2011. - №4. - С.27-32.
 27. Унгурян, П. Я. Сутнісні особливості інформаційної складової стратегії сталого розвитку України / П. Я. Унгурян ; П.Я.Унгурян // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - №7. - С.121-124.
 28. Холодковский, К. Г. Доступ к информации как демократический институт / К. Г. Холодковский ; К.Г.Холодковский // Полис. - 2010. - №5. - С.155-160.
 29. Чернадчук, Т. Деякі аспекти класифікації інформації в банківській сфері / Т. Чернадчук ; Т.Чернадчук // Юридична Україна. - 2011. - №6. - С.45-49.
 30. Шаблій, О. Переклади чи перекрути? Про доступ до зарубіжної інформації у галузі права / О. Шаблій // Юридичний журнал. - 2013. - №9-10. - С.51-55.
 31. Шуляк, В. Система нормативно-правового забезпечення електронного урядування в Україні / В. Шуляк ; В.Шуляк // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2011. - №4. - С.133-142.
 32. Шульга, І. П. Моніторинг розкриття інформації про акціонерне товариство та його вплив на економічну безпеку емітента / І. П. Шульга ; І.П.Шульга // Економіка та держава. - 2010. - №9. - С.42-44.
 33. Эрроу, К. Д. Информация как товар / К.Дж. Эрроу ; К.Дж.Эрроу // Экономический журнал ВШЭ. - 2012. - № 2. - С.161-171.
 34. Ясечко, С. Правовий режим інформації з обмеженим доступом у цивільному праві / С. Ясечко ; С.Ясечко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №7. - С.113-115.
 35. Ясечко, С. Проблема класифікації та видів інформації в доктрині права та в законодавстві України / С. Ясечко ; С.Ясечко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №9. - С.135-139.

 

Бібліографічні списки 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Пошук по сайту: