Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічні списки - 2011

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Грудень 2011


Правоохоронна діяльність у контексті вдосконалення правових форм діяльності держави

 1. Бистрик Г. Правоохоронна діяльність у контексті вдосконалення правових форм діяльності держави/ Г.Бистрик// Юридична Україна. - 2010. - №2. - С.20-27.
 2. Благодарний А. Деякі питання адміністративно-юрисдикційної діяльності посадових осіб правоохоронних органів/ А.Благодарний// Підприємництво, господарство і право. - 2011. - №3. - С.44-47.
 3. Горбунова О. МВС буде цивільним правоохоронним відомством європейського зразка/ О.Горбунова// Голос України. - 2011. - 7 жовт. - С.1-2.
 4. Горенко С.С. Соціально-педагогические аспекты формирования готовности сотрудников правоохранительных органов к профессиональной деятельности/ С.С.Горенко// Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2009. - №4. - С.55-59.
 5. Гулевич М. Генерал-лейтенант міліції Сергій Попков: "Оцінка діяльності міліції громадянами для нас найголовніша"/ М.Гулевич, І.Кулеха// Юридичний вісник України. - 2011. - №19. - С.4.
 6. Гулевич М. Чи поліпшить підготовка до Євро-2012 рівень роботи правоохоронців?/ М.Гулевич, І.Кулеха// Юридичний вісник України. - 2011. - №11. - С.12.
 7. Давиденко В. Наукове забезпечення правоохронної діяльності у Збройних силах України/ В.Давиденко, В.Давиденко// Право України. - 2011. - №3. - С.260-265.
 8. Детюк А. Правоохоронні органи як суб'єкти системи забезпечення економічної безпеки України/ А.Детюк// Підприємництво, господарство і право. - 2009. - №12. - С.33-37.
 9. Джафарова О. Структура правового режиму адміністративної діяльності правоохоронних органів України/ О.Джафарова// Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №1. - С.21-24.
 10. Доронін І. Особливості правотворчої форми здійснення функції забезпечення державної безпеки у контексті реформування правоохоронних органів/ І.Доронін// Право України. - 2010. - №11. - С.50-55.
 11. Дудін В. Правоохоронці та громадяни: подолання прірви відчуженності/ В. Дудін// Юридичний вісник України. - 2008. - №18-19. - С.17.
 12. Загуменна Ю.О. Особливості реалізації правоохоронної функції держави органами внутрішніх справ України/ Ю.О.Загуменна// Європейські перспективи. - 2010. - №4. - С.187-193.
 13. Івакін Ю. "Буденна міліцейська робота - для громади найважливіша"/ Ю.Івакін, В.Шпак// Урядовий кур'єр. - 2011. - 2 лип. - С.7.
 14. Ільницький О.М. Правове регулювання охорони громадської безпеки в Україні/ О.М.Ільницький// Європейські перспективи. - 2010. - №3. - С.31-33.
 15. Карпюк Г. Володимир Малишев: "Українська міліція 20 років очікує реформ"/ Г.Карпюк// Юридичний вісник України. - 2011. - №13. - С.15.
 16. Карпюк Г. Для боротьби з "авторитетами" не вистачає законодавчої "точки опори"/ Г.Карпюк// Юридичний вісник України. - 2010. - №42. - С.12.
 17. Карпюк Г. Інколи не варто зберігати мовчання/ Г.Карпюк// Юридичний вісник України. - 2010. - №25-26. - С.18.
 18. Карпюк Г. МВС відходить від репресивних методів і розширює соціально-сервісну складову в діяльності міліції/ Г.Карпюк// Юридичний вісник України. - 2010. - №38. - С.15.
 19. Карпюк Г. Не лякайте БОЗ службовою "імпотенцією"/ Г.Карпюк// Юридичний вісник України. - 2010. - №40. - С.12.
 20. Козій І.С. Перспективи надання митним органам повноважень правоохоронної діяльності/ І.С.Козій// Митна справа. - 2010. - №3. - С.94-104.
 21. Кондик П. Правові аспекти реформування військових формувань та правоохоронних органів держави/ П.Кондик// Юридичний журнал. - 2010. - №10. - С.124-125.
 22. Константинов С. Застосування міліцією заходів примусу щодо протидії наркоманії серед неповнолітніх/ С.Константинов// Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №1. - С.25-28.
 23. Корнієнко М. Актуальні проблеми реформування правоохоронної системи України/ М.Корнієнко// Право України. - 2010. - №11. - С.13-23.
 24. Косий М. Олександр Бандурка: "Наша міліція рано чи пізно, але стане поліцією"/ М.Косий// Голос України. - 2010. - 18 груд. - С.16.
 25. Кузьмічова А.Ю. Гносеологічні основи кримінально-процесуальної діяльності/ А.Ю. Кузьмічова// Адвокат. - 2008. - №5. - С.40-42.
 26. Кулеха І. Полковник міліції Володимир Салімський: "Безпекою людей під час Євро-2012 міліція опікуватиметься чи не найбільше..."/ І.Кулеха// Юридичний вісник України. - 2011. - №21. - С.12.
 27. Кулеха І. Полковник міліції Олександр Демидов: "Нашим пріоритетом у роботі є і буде боротьба з торгівцями наркотиками, а не з наркозалежними..."/ І.Кулеха// Юридичний вісник України. - 2011. - №33. - С.14.
 28. Кучук А. Поділ державної влади та правоохоронні діяльність/ А. Кучук// Підприємництво, господарство і право. - 2009. - №1. - С.68-71.
 29. Кучук А. Правоохоронна діяльність: стан наукової розробки проблеми// Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №2. - С.68-72.
 30. Лазарев А. "Громадяни мають відчувати реальний захист міліції"/ А.Лазарев, М.Салиш// Урядовий кур'єр. - 2010. - 5 листоп. - С.8.
 31. Литвин М. Гуманістична складова правоохоронної функції державної прикордонної служби України/ М.Литвин// Вісник державної служби України. - 2010. - №1. - С.9-11.
 32. Лихачов С. Правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадської безпеки/ С.Лихачов// Юридична Україна. - 2010. - №9. - С.113-117.
 33. Мартишко А. Міжнародний досвід участі поліцейських підрозділів у забезпеченні громадської безпеки та правопорядку при проведенні спортивних заходів/ А.Мартишко// Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №2. - С.39-42.
 34. Могильов А. "Посада в міліції повинна стати конкурентною на ринку праці"/ А.Могильов, С.Стороженко// Урядовий кур'єр. - 2010. - 18 груд. - С.6.
 35. Мочкош Я. Система правоохоронних органів України: проблеми і пропозиції/ Я. Мочкош// Право України. - 2008. - №3. - С.80-84.
 36. Музичук О.М. Уточнення системи правоохоронних органів в Україніяк об'єкту контролю/ О.М.Музичук// Європейські перспективи. - 2010. - №3. - С.37-43.
 37. Нікітенко О. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів України по забезпеченню внутрішньої безпеки держави/ О.Нікітенко// Право України. - 2011. - №9. - С.286-293
 38. Озерський І. Напрями підвищення ролі прокуратури в координації діяльності правоохронних органів/ І.Озерський// Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №6. - С.97-100.
 39. Пилипчук В. Теоретичні та організаційно-правові засади реформування і розвитку правоохоронних органів та інших суб'єктів сектору безпеки/ В.Пилипчук// Право України. - 2010. - №11. - С.24-32.
 40. Подойнік О. Роль правоохоронних органів у протидії експлуатації дітей і дитячій порнографії/ О.Подойнік// Підприємництво, господарство і право. - 2011. - №5. - С.146-149.
 41. Подоляка А. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи/ А.Подоляка// Віче. - 2009. - №18. - С.22-23.
 42. Примаченко О. Країна культивованого непрофесіоналізму/ О.Примаченко// Дзеркало тижня. - 2011. - №36. - С.1,6.
 43. Про затвердження Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов'язана з боротьбою із злочинністю// Офіційний вісник України. - 2009. - №27. - С.12-24.
 44. Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 11.11.2010 р. №550// Офіційний вісник України. - 2010. - №95. - С.120-156.
 45. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року " Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів"// Офіційний вісник України. - 2008. - №27. - С.20-29.
 46. Ринажевський Б.М. Профілактична функція військової служби правопорядку у Збройних Силах України/ Б.М.Ринажевський// Європейські перспективи. - 2010. - №3. - С.5-11.
 47. Романюк І. Щодо ролі правоохоронних органів України у забезпеченні права особи на безпеку/ І.Романюк// Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №9. - С.9-11.
 48. Сапіжак В. "Податкова міліція тисне лише на тіньовий бізнес"/ В.Сапіжак, М.Влащук// Вісник податкової служби України. - 2011. - №22. - С.7-9.
 49. Сєдой С. Яка міліція нам потрібна?/ С.Сєдой// Дзеркало тижня. - 2010. - №2. - С.6.
 50. Сидорчук Л.А. Попередження правопорушень як напрям сумісної реалізації адміністративного потенціалу органів місцевого самоврядування і підрозділів міліції/ Л.А.Сидорчук// Європейські перспективи. - 2010. - №3. - С.20-30.
 51. Степанов Є.В. Реалізація екологічної функції правоохоронними органами держави: роль органів внутрішніх справ/ Є.В.Степанов// Часопис Київського університету права. - 2010. - № 4. - С.262-266.
 52. Троханенко І. Правові засади контролю за діяльністю міліції з боку органів виконачої влади/ І.Троханенко// Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №7. - С.53-55.
 53. Фаринник В. "Слідство стане ще незалежнішим"/ В.Фаринник// Урядовий кур'єр. - 2011. - 12 бер. - С.10.
 54. Харко Д. Поняття координації та взаємодії у правоохоронній діяльності: теоретичний погляд/ Д.Харко// Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №8. - С.125-128.
 55. Ченцов В. Перебудова правоохоронної діяльності митних органів України в контексті європейських стандартів: оперативео-розшукові аспекти/ В.Ченцов, К.Антонов, В.Варава// Право України. - 2008. - №7. - С.141-146.
 56. Шевченко О. До проблеми діяльності та реформування правоохоронних органів/ О.Шевченко// Юридичний журнал. - 2010. - №9. - С.49-59.

 

Листопад 2011


Вітчизняний ринок іпотечного кредитування: сучасний стан та перспективи розвитку

 1. Деякі питання іпотечного кредитування// Офіційний вісник України. - 2009. - №14. - С.22-24.
 2. Порядок фінансування будівництва житлових об'єктів із ступенем готовності більш як 70 відсотків із застосуванням механізму іпотечного кредитування громадян// Баланс. - 2009. - №21. - С.5-7.
 3. Три способа продать ипотечную квартиру// Финансовая консультация. - 2008. - №22. - С.27-28.
 4. Аманжаєв Д.Г. Проблеми залучення довгострокових фінансових ресурсів та сек'юритизації при іпотечному кредитуванні/ Д.Г.Аманжаєв// Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №9. - С.50-53.
 5. Бичков О.П. Про концепцію розвитку системи іпотечного житлового кредитування в Україні/ О.П.Бичков// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України. - 2002. - С.105-111.
 6. Боровская А. Александр Недбайло: "При первых признаках финансовой стабилизации рынок ипотеки будет развиваться"/ А. Боровская// Строительная деятельность: земля, инвестиции, учет. - 2008. - №22. - С.6-9.
 7. Борщ Л.М. Іпотечний ринок: стан, проблеми й перспективи розвитку в Україні/ Л.М.Борщ, С.В.Герасимова// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України. - 2002. - С.43-48.
 8. Бурмака М.О. Конвертація валютних іпотечних кредитів як засіб поліпшення платоспроможності позичальників в умовах кризи/ М.О.Бурмака, К.М.Борисюк// Фінанси України. - 2010. - №4. - С.17-26.
 9. Вовчак О. Система іпотечних облігацій як механізм рефінансування іпотечних кредитів: європейська практика та впровадження в Україні/ О.Вовчак, І.Ковалишин// Банківська справа. - 2009. - №3. - С.56-65.
 10. Гриньков Д. Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку іпотечного кредитування/ Д.Гриньков// Фінансовий ринок України. - 2011. - №4. - С.9-10.
 11. Громов О. У пошуках "довгого" кредиту/ О.Громов// Урядовий кур'єр. - 2011. - 29 вер. - С.11.
 12. Громов О. Чужі тут не ходять/ О.Громов// Урядовий кур'єр. - 2011. - 26 трав. - С.11.
 13. Килимник Л.А. Використання іпотечного кредитування у схемах інвестування у житлове будівництво/ Л.А.Килимник// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України. - 2002. - С.100-104.
 14. Кисляк Р. Ипотека пугает процентом/ Р.Кисляк// Экономические известия. - 2011. - 15 июля. - С.3.
 15. Кисляк Р. Недостроям заморозят ипотеку/ [P.Кисляк]// Экономические известия. - 2011. - 31 марта. - С.5.
 16. Ковалишин І. Стан і тенденції розвитку національного ринку іпотечного кредитування/ І. Ковалишин// Вісник Національного банку України. - 2009. - №4. - С.62-66.
 17. Козаченко Л.П. Передумови та перспективи формування розвитку іпотечного ринку в Україні/ Л.П.Козаченко// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України. - 2002. - С.8-10.
 18. Котлукова С.Е. В поиске "идеального" кредита/ С.Е.Котлукова// Финансовый менеджмент. - 2010. - №4. - С.61-66.
 19. Кравченко В.І. Об'єктивні передумови формування іпотечного ринку в Україні/ В.І.Кравченко// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України. - 2002. - С.11-14.
 20. Кручок Н. Моделювання кредитоспроможності позичальників іпотечних кредитів/ Н.Кручок// Вісник Національного банку України. - 2010. - №4. - С.42-44.
 21. Кручок Н. Стандартизація та формалізація вимог до забезпечення іпотечних кредитів/ Н.Кручок// Вісник Національного банку України. - 2010. - №3. - С.42-43.
 22. Кручок Н.С. Класифікація іпотечних систем/ Н.С.Кручок// Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - №3. - С.22-24.
 23. Курбанисмаилова Т. Программы жилищного кредитования в Украине/ Т.Курбанисмаилова// Соціально-економічні та політико-правові аспекти державного управління в контексті процесів глобалізації. - 2009. - С.119-122.
 24. Логинов М. Маркетинг услуг в ипотечном кредитовании/ М.Логинов// Маркетинг. - 2009. - №5. - С.65-79.
 25. Логинов М.П. Синергия как фактор развития ипотечного кредитования/ М.П.Логинов// Финансовый менеджмент. - 2009. - №4. - С.97-105.
 26. Логинов М.П. Синергия как фактор развития ипотечного кредитования/ М.П.Логинов// Финансовый менеджмент. - 2010. - №4. - С.67-74.
 27. Логинов М.П. Финансовые механизмы ипотечного кредитования/ М.П.Логинов// Финансовый менеджмент. - 2010. - №6. - С.86-95.
 28. Макаров О.І. Шляхи розвитку іпотечного ринку України/ О.І.Макаров// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України. - 2002. - С.72-78.
 29. Максимова О. Іпотечні ризики: поняття, класифікація та методи управління/ О.Максимова// Соціально-економічні та політико-правові аспекти державного управління в контексті процесів глобалізації. - 2009. - С.145-150.
 30. Малий І.Й. Інституційні передумови цільової реалізації іпотечного кредитування в економіці України/ І.Й.Малий// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України. - 2002. - С.27-35.
 31. Микитюк О.І. Використання механізму іпотечного кредитування для фінансування малих підприємств/ О.І.Микитюк, О.П.Микитюк// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України. - 2002. - С.66-71.
 32. Мироненко В. Перспективи розвитку національної системи іпотечного кредитування з урахуванням зарубіжного досвіду/ В.Мироненко, Г.Мироненко// Вісник Національного банку України. - 2011. - №5. - С.38-41.
 33. Мищенко Н. Стране сулят дешевую ипотеку/ Н.Мищенко// Экономические известия. - 2010. - 22 марта. - С.1.
 34. Омельчук В. Дисфункції іпотечних інститутів та їх прояви в Україні/ В.Омельчук// Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - №18. - С.116-120.
 35. Омельчук В.О. Досвід США та Європи в розбудові житлової іпотеки: перспективи для України/ В.О.Омельчук// Економіка та держава. - 2010. - №10. - С.29-32.
 36. Омельчук В.О. Доступність житла в Україні: сучасний сан, тенденції та методика виміру/ В.О.Омельчук// Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - №17. - С.41-45.
 37. Омельчук В.О. Житлова іпотека в Україні: оптимальна траєкторія розвитку/ В.О.Омельчук// Економіка та держава. - 2010. - №8. - С.43-46.
 38. Паливода К.В. Особливості застосування іпотеки у сфері житлового будівництва/ К.В.Паливода// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України. - 2002. - С.93-96.
 39. Петровська Н. Оціночна діяльність при банківському іпотечному кредитуванні/ Н.Петровська, С.Фетісова// Банківська справа. - 2010. - №4. - С.13-21.
 40. Приймак О. Іпотечне кредитування не за горами?.../ О.Приймак// Соціальна політика: проблеми . коментарі, відповіді. - 2010. - №5-6(37-38). - С.49-50.
 41. Разумова И.А. Межсекторное взаимодействие рынка ипотечного жилищного кредитования/ И.А.Разумова// Економіка та держава. - 2009. - №11. - С.56-58.
 42. Руденко В. Метр кредитний/ В.Руденко// Галицькі контракти. - 2011. - №38. - С.12-13.
 43. Румянцева С. Відновлення ринку іпотечного кредитування/ С.Румянцева// Цінні папери України. - 2011. - №18. - С.26-27.
 44. Румянцева С. Поновлення іпотечного кредитування/ С.Румянцева// Цінні папери України. - 2011. - №41. - С.18-19.
 45. Семенов Г.А. Актуальні питання розвитку іпотечного кредитування в Україні/ Г.А.Семенов, Т.І.Гутарова// Держава та регіони. - 2009. - №4. - С.174-177.
 46. Сердюк А.В. Аналіз моделей іпотечного кредитування та їх придатності до використання у вітчизняних економічних умовах/ А.В. Сердюк// Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - №1. - С.20-26.
 47. Сівіцький Д.П. Стан та перспективи розвитку ринку іпотеки в Україні в контексті зарубіжного досвіду/ Д.П.Сівіцький, С.П.Сівіцька// Економіка та держава. - 2010. - №11. - С.85-87.
 48. Сорочан О. Ипотека обезвожена до весны/ О.Сорочан// Экономические известия. - 2011. - 7 окт. - С.1, 3.
 49. Сударенко О.В. Правове регулювання кредитування будівництва житла за програмою "Доступне житло"/ О.В.Сударенко// Часопис Київського університету права. - 2010. - № 2. - С.147-151.
 50. Терещенко Г.М. Ососбливості ресурсного забезпечення банківського іпотечного кредитування/ Г.М.Терещенко, М.М.Мошкова// Фінанси України. - 2009. - №3. - С.90-100.
 51. Товченко В. Песимістична іпотека/ В.Товченко// Урядовий кур'єр. - 2010. - 16 черв. - С.7.
 52. Тригуб О.В. Моделювання оптимального іпотечного механізму фінансування житлового будвіництва/ О.В. Тригуб// Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №2. - С.214-221.

 

Жовтень 2011


Освітня політика держави: виклики, завдання, перспективи

 1. Андрущенко В. Метаморфози освітнього планування (Огляд концептуального дискурсу передсьогоднішнього дня)/ В.Андрущенко, В.Савельєв// Вища освіта України. - 2010. - №3. - С.5-14.
 2. Андрущенко В. Першочергове завдання державної освітньої політики - відродження довіри до вчителя/ В.Андрущенко// Вища освіта України. - 2010. - №2. - С.5-6.
 3. Бесчастний В.М. Соціальна політика держави в галузі освіти/ В.М.Бесчастний// Інвестиції: практика та досвід. - 2009. - №19. - С.42-43.
 4. Бушанський В. Віктор Андрущенко: "Лише меншовартісні люди не цінують нашої освіти"/ В.Бушанський// Віче. - 2010. - №15. - С.30-33.
 5. Ващук О.М. Проблеми модернізації освітньої політики України в контексті болонського процесу/ О.М.Ващук, В.О.Нелюбов// Науковий вісник Закарпатського державного університету. - 2007. - Вип.№ 1. - С.155-156
 6. Виноградов Ю. Актуальні питання розвитку вищої освіти сучасності/ Ю.Виноградов// Перспективні напрями і способи реалізації інноваційних технологій у системі європейської вищої освіти. - 2010. - Кн. 2. - С.31-38.
 7. Влад А. Проблеми розвитку науково-освітнього простору України в контексті стратегії інтеграції в європейський простір/ А.Влад// Вітчизняний та зарубіжний досвід упровадження Болонської системи: успіхи і проблеми. - 2009. - С.345-353.
 8. Война Г.Г. Моніторинг та використання зарубіжного досвіду в галузі освіти/ Г.Г.Война// Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №13. - С.100-102.
 9. Гаврилишин І. Малиновий дзвін/ І.Гаврилишин// Голос України. - 2010. - 7 вер. - С.4.
 10. Головний пріоритет - забезпечення якості освіти: доповідь Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Володимировича Табачника// Освіта. - 2011. - №35-36. - С.4-5.
 11. Горська С. На зв'язку - керівництво галузі/ С.Горська// Освіта. - 2011. - №14. - С.3.
 12. Горська С. Справжній прорив/ С.Горська// Освіта. - 2010. - №40-41. - С.7.
 13. Давидов П. Використання національної філософії в освітній політиці вищої школи України/ П.Давидов// Освіта і управління. - 2009. - Т.12. - №3-4. - С.169-174.
 14. Дзвінчук Д. Освітня політика України в умовах глобалізації/ Д.Дзвінчук, М.Баран// Вісник державної служби України. - 2010. - №2. - С.49-56.
 15. Дмитро Табачник: проблеми маємо розв'язувати щомісяця, крок за кроком. І слухати фахівців, а не так званих "експертів"// Освіта України. - 2011. - №65-66. - С.3.
 16. Домбровська С.М. До питання про формування державної освітньої політики України та її вдосконалення/ С.М.Домбровська// Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №5. - С.51-53.
 17. Жебровський Б. Про стан реалізації завдань, визначених Президентом України/ Б.Жебровський// Освіта України. - 2011. - №31-32. - С.6-7.
 18. Жебровський Б. Сім мостів освіти України на переправі - в майбутнє/ Б.Жебровський// Освіта України. - 2011. - №45-46. - С.5.
 19. Забезпечення якісної освіти впродовж життя// Освіта України. - 2010. - №70. - С.2-4.
 20. Заглада Л. Шкільні "тортури"/ Л.Заглада// Освіта України. - 2011. - №41-42. - С.3.
 21. Зущик Ю. "Держінспекція матиме повноваження королівської інспекції в Британії"/ Ю.Зущик// Освіта України. - 2011. - №29-30. - С.3.
 22. Зущик Ю. Політична анемія/ Ю.Зущик// Освіта України. - 2011. - №67-68. - С.4.
 23. Зущик Ю. Сергій Баранов-Мохорт: "Ректорської опозиції" немає/ Ю.Зущик// Освіта України. - 2011. - №43-44. - С.5.
 24. Коваленко О. Дмитро Табачник: ВНЗ мають стати на позиції логіки і державницького підходу/ О.Коваленко// Освіта України. - 2010. - №31. - С.2-5.
 25. Коваленко О. Освіта в структурі цивілізаційних змін: актуальні проблеми/ О.Коваленко// Освіта України. - 2010. - №88. - С.6.
 26. Ковалів І. Держзамовлення скоротили всім вишам/ І.Ковалів// Урядовий кур'єр. - 2011. - 15 лип. - С.1, 4.
 27. Козарь Т.П. Основні засади державної політики на ринку освітніх послуг у контексті особливостей глобалізації/ Т.П.Козарь// Держава та регіони: Державне управління. - 2010. - № 2. - С.34-37.
 28. Кононенко П. Українська освіта: проблема реформи/ П.Кононенко// Освіта і управління. - 2010. - Т.13. - №1. - С.7-29.
 29. Красняков Є. Державна політика в галузі освіти України в контексті реалізації освіти для демократичного громадянства і прав людини/ Є.Красняков// Віче. - 2011. - №13. - С.23-25.
 30. Красняков Є. Формування державної політики в галузі освіти України на загальнодержавному рівні/ Є.Красняков// Вісник державної служби України. - 2010. - №3. - С.19-24.
 31. Кремень В. Освіта в структурі цивілізаційних змін/ В.Кремень// Освіта. - 2010. - №47-48. - С.4.
 32. Кремень В. Про ціннісні засади і цілі розвитку/ В.Кремень// Освіта. - 2011. - №35-36. - С.7.
 33. Крижанівський Є. Підвищення ефективності вищої школи/ Є.Крижанівський// Освіта України. - 2010. - №80. - С.5.
 34. Левківський К. Якісна освіта - запорука самореалізації особистості/ К.Левківський// Вища школа. - 2010. - №1. - С.5-14.
 35. Михайліченко М. Технології управління навчальними закладами - у центрі уваги науковців/ М.Михайліченко, Н.Бєляєва// Освіта України. - 2011. - №27-28. - С.4.
 36. Михальська В.В. Освітня складова підприємницького потенціалу країни/ В.В.Михальська// Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №5. - С.40-42.
 37. Москаленко О. "Україні потрібні фахівці з європейськими дипломами"/ О.Москаленко, І.Косянчук// Урядовий кур'єр. - 2011. - 22 черв. - С.8.
 38. Мусієнко І.І. Інноваційні основи побудови системи освіти в Україні/ І.І.Мусієнко// Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №12. - С.99-102.
 39. Мусієнко І.І. Напрями виходу вищої школи України на новий рівень професійної мобільності/ І.І.Мусієнко// Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №13. - С.90-92.
 40. Мусієнко І.І. Порівняльна характеристика принципів освітньої політики зарубіжних країн і України// Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №11. - С.79-83.
 41. Мусієнко І.І. Формування та пропаганда освітніх цінностей і культурної спадщини/ І.І.Мусієнко// Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №15. - С.100-103.
 42. Ніколаєнко С. Українській освіти потрібен новий курс/ С.Ніколаєнко// Дзеркало тижня. - 2010. - №48. - С.13.
 43. Пасічник Т.О. Регуляторна освітня діяльність держави як фактор забезпечення її економічної безпеки/ Т.О.Пасічник// Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - №6. - С.12-1
 44. Підвищувати конкурентоспроможність вітчизняної освіти в умовах глобалізації: доповідь президента Національної академії педагогічних наук В.Г. Кременя// Освіта. - 2011. - №18. - С.6-7.
 45. Подоляка А.М. Вища освіта на шляху інтеграції до європейського простору/ А.М.Подоляка// Європейські перспективи. - 2010. - №3. - С.44-48.
 46. Приходько І.П. Політика якості як ядро освітньої політики держави/ І.П.Приходько// Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - №22. - С.94-97.
 47. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні: Указ Президента України № 926/2010 від 30.09.10 р.// Освіта. - 2010. - №40-41. - С.
 48. Уряд: сто відсотків уваги - освіті// Освіта. - 2010. - №38. - С.2.
 49. Шевченко А. Парламентарії СНД замовлять слово про освіту й науку/ А.Шевченко// Голос України. - 2011. - 29 квіт. - С.2.
 50. Шиян О. Становлення міжгалузевої взаємодії у державній освтній політиці України з питань забезпечення здорового способу життя молоді/ О.Шиян// Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2010. - №4. - С.226-231.
 51. Шиян О. Сучасна державна політика впровадження освітніх профілактичних програм у навчальних закладах України/ О.Шиян// Освіта і управління. - 2010. - Т.13. - №4. - С.26-31.
 52. Якісна державна освіта - право для всіх// Освіта України. - 2010. - №87. - С.4-6.

 

Бібліографічні списки 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Пошук по сайту: